Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής"

Transcript

1 Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΙΝΑΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ :00:00 ΜΑΚΑΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΛΑΜΡΟΥ Ρ. ΛΑΜΡΟΣ ΑΓΥΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΡΑΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΕΝ.Α.Δ. ΡΟΛΗΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ - ΑΚΙΤΑΣ ΧΛΩΑΚΑΣ :00:00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΡΟΛΗΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΓΟΣ ΑΔΑΜΟΥ ΑΔΑΜΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΣΤΑΥΟΥ ΔΗΜΗΤΗΣ ΣΡΑΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ - ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΕΥΙΡΙΔΗΣ ΤΑΧΩΝΙΟΥ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΙΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΒΑΑΜ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΒΑΧΙΜΗΣ ΕΛΡΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΙΤΑΣ ΜΟΦΟΥ :00:00 "ΜΙΧΑΛΟΝΙΚΕΙΟ" ΣΤΑΔΙΟ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΛΟΓΚΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΒΙΚΤΩΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΡΟΔΟΜΟΥ ΣΩΤΗΗΣ ΜΕΑΡ ΡΕΑ ΧΩΙΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ :00:00 ΚΟΙΝ. ΡΕΑ ΧΩΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΑΒΙΕΛΛΑ ΓΗΓΟΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΧΥΩΝΑΣ ΛΙΟΡΕΤΙΟΥ - ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ :00:00 ΚΟΙΝ. ΣΤΑΔΙΟ "ΑΧΥΩΝΑΣ" ΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΖΑΚΟΣ ΓΙΩΓΟΣ ΕΥΑΓΟΟΥ ΜΑΙΟΣ ΚΑΙΛΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ρ.Ο. ΟΜΗΔΕΙΑΣ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΟΜΗΔΕΙΑΣ ΑΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΧΙΣΤΟΣ ΡΟΚΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΗΣ ΓΑΙΛΛΟΥΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΕΣΙΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Νζων κάτω των 21 Α Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΛΚΗ ΛΑΝΑΚΑΣ :00:00 Βοηθ. Γ.Σ.Ρ. ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΓΟΣ ΚΟΥΑ ΦΙΛΙΡΡΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΡΑΕΕΚ ΚΕΥΝΕΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΑΔΙΡΡΟΥ :00:00 ΚΕΥΝΕΙΑ-ΕΡΙΣΤΟΦΗ ΧΙΣΤΟΦΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΑΓΥΟΥ Μ. ΑΝΔΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΕΣΙΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΑΓ. ΝΑΡΑ - ΧΑΛΚΑΝΟΑΣ ΔΑΛΙΟΥ :00:00 Βοηθ. ΑΓΙΑΣ ΝΑΡΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΕΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΕΣΡΟΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΙΩΓΟΣ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Α.Ε.Κ.ΛΑΝΑΚΑΣ :00:00 ΜΕΝΕΟΥ ΡΑΡΟΥΗΣ ΧΙΣΤΟΣ ΡΙΕΗ ΧΙΣΤΟΣ ΚΑΜΗΛΑΗΣ ΘΕΑΡΩΝ ΣΡΕΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ ΑΝΟΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ :00:00 ΑΝΤ. ΡΑΡ/ΛΟΣ (βοηθ.) ΚΑΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΟΣ ΘΕΟΔΩΟΥ ΧΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΛΑΟΥΤΑΗΣ ΑΝΔΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΑΦΟΣ - ΑΡΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ :00:00 Βοηθ. ΑΕΡ Ράφου ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΗΣ ΡΟΥΡΟΥΑΣ ΜΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΕΑΣ Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Νζων κάτω των 21 Β Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΑΣ - ΑΡΕΡ ΡΙΤΣΙΛΙΑΣ :00:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΑΔΑΜΟΥ ΑΔΑΜΟΣ ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ :00:00 ΜΑΚΑΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΩΓΙΟΥ ΧΥΣΩ ΞΥΝΑΗ ΡΕΤΟΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΕΜΗΣ ΑΑΔΙΡΡΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΥΝΕΙΑΣ :00:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΑΔΙΡΡΟΥ ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΡΟΛΥΒΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΙΤΤΗ ΑΝΔΟΥΛΛΑ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΡΙΑΣ - ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ :00:00 ΣΤΑΔΙΟ "ΚΑΤΩΚΟΡΙΑ" ΡΕΙΣΤΕΩΝΑ ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΔΗΜΗΤΗΣ ΜΥΙΑΝΘΕΑ ΔΩΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - ΣΡΑΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ :00:00 ΒΟΗΘ. ΓΗΡΕΔΟ ΓΗΓΟΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΦΗ ΡΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ :00:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΙΑΚΟΥ ΜΑΙΟΣ ΓΗΓΟΙΟΥ ΓΗΓΟΗΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΡΑΑΛΙΜΝΙΟΥ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΘΕΟΥΛΗ ΧΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΖΑΒΟΥ ΕΡΙΦΑΝΙΟΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗ ΜΙΧΑΛΗΣ

2 Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 17 Β Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΟΚΛΙΝΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΑΦΟΣ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΡΕΔΟ ΒΟΟΚΛΙΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΔΕΣΡΟΙΝΑ SIMEON DIMITROV ΖΑΤΗΛΑΣ ΧΙΣΤΟΣ ΚΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΡΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΑΡΕΡ ΡΙΤΣΙΛΙΑΣ :00:00 ΚΟΙΝ. ΡΑΝΩ ΡΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΑΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΓΟΣ ΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΑΔΙΡΡΟΥ :00:00 ΚΟΙΝ. ΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΑΣΟΣ ΧΑΤΖΗΣΕΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΙΣΤΟΦΟΟΥ ΚΥΙΑΚΟΣ ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΡΑΕΕΚ ΚΕΥΝΕΙΑΣ :00:00 ΓΗΡΕΔΟ ΡΟΜΑΧΩΝΑ ΝΤΟΣΙΔΗΣ ΓΙΩΓΟΣ ΡΕΤΟΥ ΜΑΙΟΣ ΧΙΣΤΟΦΗ ΜΑΙΟΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΑΣ - ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ :00:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΑΣ ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΥΝΕΙΑΣ :00:00 ΣΤΑΔΙΟ "ΟΘΕΛΛΟΥ" ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΚΑΜΗΛΑΗΣ ΘΕΑΡΩΝ ΚΩΜΟΔΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΗΣ (ΛΑΝΑΚΑ) ΧΑΛΚΑΝΟΑΣ ΔΑΛΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΑΤΗΣ ΕΗΜΗΣ :00:00 ΓΗΡΕΔΟ ΔΗΜΗΤΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΥΙΑΚΟΥ ΜΑΙΟΣ ΧΙΣΤΟΦΟΟΥ ΜΑΙΟΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΝΑΡΑ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΖΑΚΑΚΙΟΥ ΡΑΝΑΓΗ Β. ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΗΣ ΜΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΙΝΟΣ Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Δ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΦΕΝΑΟΣ F.C ΚΙΣΣΟΣ FC :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΡΕΔΟ ΦΕΝΑΟΥΣ ΤΑΑΡΟΥΛΟΥΖΗΣ ΣΙΜΟΣ ΦΙΛΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΕΤΟΥ ΜΑΙΟΣ ΡΟΚΟΡΙΟΥ ΣΤΑΥΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ - ΟΛΥΜΡΙΑΣΛΥΜΡΙΩΝ :00:00 ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΕΡΙΣΤΟΦΗ ΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΧΙΣΤΟΦΟΟΥ ΔΗΜΗΤΗΣ ΜΥΙΑΝΘΕΑ ΔΩΑ ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΑΣΡΙΣ ΡΥΛΑΣ - Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΡΥΛΑΣ ΧΙΣΤΟΦΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΓΑΒΙΗΛ ΜΑΙΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΦΕΝ) ΧΑΤΖΗΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΛΕΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΑΧΩΝΙΟΥ ΟΒΕΤΟΣ ΚΩΣΤΑ ΖΑΧΑΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΡΟΛΥΔΩΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ρ.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΡΟΥ ΑΜΑΘΟΥΣ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΞΥΛΟΤΥΜΡΟΥ ΡΟΚΟΡΙΟΥ ΑΛΕΞΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΧΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΙΣΤΟΣ ΤΥΦΩΝ ΚΟΣΜΑΣ ΕΛΡΙΔΑ ΑΣΤΟΜΕΙΤΗ - ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ :00:00 ΓΗΡΕΔΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΚΑΚΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΝΑΓΗ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΑΣ ΝΙΚΟΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΑΚΗΣ ΟΧΕΝ ΡΕΙΣΤΕΩΝΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΟΟΚΛΙΝΗΣ :00:00 ΚΑΤΩΚΟΡΙΑ ΡΕΙΣΤΕΩΝΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΤΑΪΦΟΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΙΑΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Νζων κάτω των 21 Γ Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΕΝ.Α.Δ. ΡΟΛΗΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ :00:00 ΜΑΚΑΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΖΑΚΟΣ ΓΙΩΓΟΣ ΔΗΜΟΚΑΤΟΥΣ ΑΝΔΕΑΣ ΚΟΥΣΙΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΥΩΝΑΣ ΛΙΟΡΕΤΙΟΥ - ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΕΥΙΡΙΔΗΣ ΤΑΧΩΝΙΟΥ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ "ΑΧΥΩΝΑΣ" ΦΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ ΓΙΩΓΟΣ ΛΑΜΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΑΤΗΣ ΕΗΜΗΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΙΤΑΣ ΜΟΦΟΥ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΗΡΕΔΟ ΕΗΜΗΣ ΑΝΔΕΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΣΤΑΥΟΣ ΚΟΥΜΟΥΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΑΚΙΤΑΣ ΧΛΩΑΚΑΣ - ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ ΜΑΙΝΑΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΜΟΔΟΜΟΣ ΗΑΚΛΗΣ ΛΟΙΖΟΥ ΧΑΑ Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΜΕΑΡ ΡΕΑ ΧΩΙΟΥ :00:00 ΓΗΡΕΔΟ Ε.Ν. ΘΟΙ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΣΥΜΕΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΩΟΣ ΚΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΡΟΛΕΜΙΔΙΩΝ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ :00:00 ΓΗΡ. Ρ. ΡΟΛΕΜΙΔΙΩΝ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΑΝΔΕΑΣ

3 Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 17 Α Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ :00:00 ΒΟΗΘ. ΜΑΚΑΕΙΟΥ ΚΑΛΟΓΗΟΥ ΓΙΩΓΟΣ ΑΓΥΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΑΣ ΦΙΛΙΡΡΟΣ ΑΝΟΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΡΙΑΣ :00:00 ΚΕΛΙΑ ΛΑΝΑΚΟΣ ΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΙΑΚΟΣ ΚΑΜΗΛΑΗ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΙΣΤΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΕΜΗΣ ΑΑΔΙΡΡΟΥ - ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ :00:00 ΣΤΑΔΙΟ ΑΑΔΙΡΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΡΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΑ ΚΑΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΡΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ :00:00 ΡΟΡ. Ν. ΣΑΛΑΜ. - ΜΕΝΕΟΥ ΚΑΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΟΛΥΒΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΤΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΝΑΚΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΡΑΑΛΙΜΝΙΟΥ :00:00 Γ.Σ.Ζ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΕ ΑΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ :00:00 ΤΣΙΕΙΟ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΘΕΟΔΩΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΙΟΣ ΑΡΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΛΚΗ ΛΑΝΑΚΑΣ :00:00 ΤΣΙΕΙΟ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΕΛΛΑ ΟΦΕΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΑΝΔΕΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 15 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Πμιλοσ Λευκωςίασ Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΩΟΣ ΒΟΥΚΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΧΙΣΤΟΦΗ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΑΡΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΙΤΑΣ ΜΟΦΟΥ :00:00 ΚΥΚΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΑΒΙΗΛ ΜΑΙΝΟΣ ΡΕΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΕΕΚ ΚΕΥΝΕΙΑΣ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ :00:00 ΚΕΥΝΕΙΑ/ΕΡΙΣΤΟΦΗ (ΒΟΗΘ.) ΑΒΑΑΜ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΓΥΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΕΓΗΣ ΑΒΑΑΜ ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΚΟΚ/ΘΙΑΣ :00:00 ΓΗΡΕΔΟ ΡΟΜΑΧΩΝΑ ΑΝΔΕΟΥ Σ. ΑΝΔΕΑΣ ΕΥΑΓΟΟΥ ΜΑΙΟΣ ΡΑΡΑΣΑΒΒΑ ΓΙΩΓΟΣ ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΡΙΑΣ - ΑΝΟΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (κλικμάκιο Λευκωσίας) :00:00 ΟΧΕΝ ΡΕΙΣΤΕΩΝΑΣ ΝΤΟΣΙΔΗΣ ΓΙΩΓΟΣ ΡΑΡΑΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ - ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ :00:00 ΣΤΑΔΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ (ΒΟΗΘ.) ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΙΛΕΝΑ ΡΩΤΟΡΑΡΑΣ ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ ΣΑΒΒΑ ΜΩΥΣΗΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 15 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Πμιλοσ Λάρνακασ Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΑΔΙΡΡΟΥ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ :00:00 ΣΤΑΔΙΟ ΑΑΔΙΡΡΟΥ ΡΟΛΥΒΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ ΧΙΣΤΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΙΑΚΟΣ ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ - ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ :00:00 ΒΟΗΘ. Γ. ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΩΜΟΔΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΜΗΛΑΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΣΡΗΣ ΓΗΓΟΗΣ ΑΝΟΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - Α.Ε.Κ.ΛΑΝΑΚΑΣ :00:00 ΚΕΛΙΑ ΛΑΝΑΚΟΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΣ ΙΕΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΚΑΡΑΤΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΚΗ ΛΑΝΑΚΑΣ - ΕΜΗΣ ΑΑΔΙΡΡΟΥ :00:00 ΣΤΑΔΙΟ ΔΟΜΟΛΑΞΙΑΣ ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΗΣ SIMEON DIMITROV ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΗΣ (ΛΑΝΑΚΑ) Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 15 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Πμιλοσ Αμμοχώςτου Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΥΝΕΙΑΣ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΡΑΑΛΙΜΝΙΟΥ :00:00 ΒΟΗΘ. ΑΝΑΓ. ΔΕΥΝΕΙΑΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ ΓΙΩΓΟΣ ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΖΑΤΗΛΑΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ρ.Ο. ΞΥΛΟΤΥΜΡΟΥ ΑΓ. ΝΑΡΑ :00:00 ΚΟΙΝ. ΞΥΛΟΤΥΜΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΤΟΦΗ ΡΑΥΛΟΣ ΖΑΤΗΛΑΣ ΧΙΣΤΟΣ

4 Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 15 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Α Πμιλοσ Λεμεςοφ-Ράφου Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΑΤΗΣ ΕΗΜΗΣ :00:00 ΣΤΑΔΙΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΓΟΣ ΡΟΚΟΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΗΣ ΦΕΛΛΑ ΟΦΕΑΣ ΑΡΕΡ ΡΙΤΣΙΛΙΑΣ 1 - ΑΝΟΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (κλιμάκιο Λεμεσοφ) :00:00 ΣΤΑΔΙΟ ΚΥΡΕΟΥΝΤΑΣ ΒΙΟΛΑΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΛΛΟΥΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΕΚ ΚΟΥΚΛΙΩΝ - ΑΡΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλιμάκιο Ράφου) :00:00 ΣΤΑΔΙΟ ΚΟΥΚΛΙΩΝ ΚΝΕΚΝΑΣ ΕΥΙΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΧΑΙΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 15 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Β Πμιλοσ Λεμεςοφ-Ράφου Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΑΡΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΚΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΡΟΛΕΜΙΔΙΩΝ :00:00 ΤΣΙΕΙΟ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΑΦΟΣ - ΚΩΝ/ΝΟΣ&ΕΥΙΡΙΔΗΣ ΤΑΧΩΝΙΟΥ :00:00 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΕΡ ΡΑΦΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΗΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΡΟΥΡΟΥΑΣ ΜΑΙΟΣ ΑΡΕΡ ΡΙΤΣΙΛΙΑΣ 2 - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΡΙΣΚΟΡΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΧΑΩΝΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΚΙΤΑΣ ΧΛΩΑΚΑΣ - ΑΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΛΩΑΚΑΣ ΛΟΙΖΟΥ ΧΑΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΜΟΔΟΜΟΣ ΗΑΚΛΗΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 17 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Πμιλοσ Λευκωςίασ Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΕΛΡΙΔΑ ΑΣΤΟΜΕΙΤΗ - ΗΑΚΛΗΣ ΓΕΟΛΑΚΚΟΥ :00:00 ΑΟΛ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΙΣΤΟΦΟΟΥ ΜΑΙΟΣ ΟΛΥΜΡΙΑΣΛΥΜΡΙΩΝ - ΑΔΩΝΗΣ ΔΑΛΙΟΥ :00:00 ΟΛΥΜΡΙΑΔΑ ΛΥΜΡΙΩΝ ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΜΟΥ ΧΙΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΔΙΟΥ ΧΙΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ - ΑΡΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ :00:00 ΣΤΑΔΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ (ΒΟΗΘ.) ΧΙΣΤΟΦΗ ΜΑΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΙΟΣ ΣΟΒΟΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΣΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΙΤΑΣ ΜΟΦΟΥ :00:00 ΜΑΚΑΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΥΑΓΟΟΥ ΜΑΙΟΣ ΟΔΟΣΘΕΝΟΥΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΑΡΟΥΛΟΥΖΗΣ ΣΙΜΟΣ ΧΑΛΚΑΝΟΑΣ ΔΑΛΙΟΥ - Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ :00:00 ΑΣΡΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ (ΡΟΤΑΜΙΑ) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΓΙΟΥ ΗΛΙΟΦΩΤΟΣ ΡΟΥΛΛΗΣ ΜΑΙΟΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 17 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Πμιλοσ Λάρνακασ-Λεμεςοφ-Ράφου Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΑΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΕΝ.Α.Δ. ΡΟΛΗΣ ΧΥΣΟΧΟΥΣ :00:00 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΧΙΣΤΟΦΟΟΥ ΧΙΣΤΟΦΟΟΥ ΚΥΙΑΚΟΣ ΡΑΝΑΓΗ Β. ΡΑΝΑΓΗ ΧΑΤΖΗΣΕΓΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΡΑΤΑΚΟΣ ΚΙΤΙΟΥ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ :00:00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΙΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΣΑΙΤΤΗ ΑΝΔΟΥΛΛΑ ΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ ΧΙΣΤΟΣ Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ 1 - ΑΚΙΤΑΣ ΧΛΩΑΚΑΣ :00:00 ΓΗΡΕΔΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΧΑΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΗΣ ΜΑΤΣΙΔΗΣ ΜΑΙΝΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΤΑΣΟΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 13 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Α Πμιλοσ Λευκωςίασ Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ - ΑΡΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ :00:00 ΛΑΤΣΙΑ (ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ) ΡΩΤΟΡΑΡΑΣ ΧΙΣΤΟΦΟΟΣ ΡΑΡΑΧΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΙΛΕΝΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 - ΡΑΕΕΚ ΚΕΥΝΕΙΑΣ :00:00 ΟΦΕΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΡΕΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑ ΜΩΥΣΗΣ ΤΣΙΑΝΑΚΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΟΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (κλικμάκιο Λευκωσίας) - ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΙΤΑΣ ΜΟΦΟΥ :00:00 ΒΟΗΘ. ΜΑΚΑΕΙΟΥ ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΜΟΥ ΧΙΣΤΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΓΑΒΙΕΛΛΑ ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5 Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 13 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Α Πμιλοσ Λάρνακασ-Αμμοχώςτου Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ - ΕΜΗΣ ΑΑΔΙΡΡΟΥ :00:00 ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΚΩΜΟΔΟΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΗΣ ΚΑΜΗΛΑΗΣ ΘΕΑΡΩΝ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΡΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (κλιμάκιο Αμμοχώστου) :00:00 ΜΑΚΑΙΟΝ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ ΑΓΥΟΥ Μ. ΑΝΔΕΑΣ ΤΑΙΦΟΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΒΑΑΜ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΑΔΙΡΡΟΥ - ΑΝΟΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ :00:00 ΣΤΑΔΙΟ ΑΑΔΙΡΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΕΤΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 13 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Πμιλοσ Λεμεςοφ Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΑΡΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΡΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (κλιμάκιο Λεμεσοφ) :00:00 ΤΣΙΕΙΟ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΑΜΑΑΣ ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΥΛΗ ΧΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΩΝΙΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ - ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ :00:00 ΚΑΛΟΓΕΟΡΟΥΛΛΕΙΟ ΚΟΥΜΟΥΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΒΙΟΛΑΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΒΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΙΤΑΣ ΥΨΩΝΑ - Ε.Ν. ΥΨΩΝΑ :00:00 ΓΗΡΕΔA CHAMPIONS - YΨΩΝΑΣ ΒΙΚΤΩΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΖΑΒΟΥ ΕΡΙΦΑΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 - ΚΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΡΟΛΕΜΙΔΙΩΝ :00:00 ΣΕΚ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΣΤΑΥΟΣ ΚΟΥΛΟΥΝΤΗΣ ΑΝΔΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ&ΣΩΚΑΤΗΣ ΕΗΜΗΣ - ΑΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ :00:00 ΚΟΙΝ. ΕΗΜΗΣ ΓΙΑΣΟΥΜΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΚΑΕΣ ΝΙΚΠΛΑΟΣ ΖΑΤΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΟΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (κλιμάκιο Λεμεσοφ) - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ :00:00 ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ - ΕΡΙΣΤΟΦΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΑΑΛΑΜΡΟΣ ΜΝΕΟΦΥΤΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΥΙΑΚΟΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 13 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Β Πμιλοσ Λευκωςίασ Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΑΡΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 - ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ :00:00 PASCAL ΔΗΜΗΤΙΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΚΟΥΣΙΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΙΑΚΟΥ ΜΑΙΟΣ ΜΕΑΡ ΡΕΑ ΧΩΙΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ :00:00 Κοιν. Ρζρα Χωρίου ΓΗΓΟΙΟΥ ΓΗΓΟΗΣ ΡΙΕΗ ΧΙΣΤΟΣ ΡΟΥΛΛΗ ΜΑΙΟΣ Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ - ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΡΙΑΣ :00:00 Βοηθ. ΘΟΙ Λακατάμιασ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΙΟΣ ΝΕΓΗΣ ΑΒΑΑΜ ΡΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΓΙΩΓΟΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 13 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Β' Πμιλοσ Λάρνακασ-Αμμοχώςτου Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΑΛΚΗ ΛΑΝΑΚΑΣ - ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ :00:00 Κοιν. Δρομολαξιάσ ΞΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΗΣ ΣΑΙΤΤΗ ΑΝΔΟΥΛΛΑ ΗΛΙΑ ΗΛΙΑΣ Α.Ε.Κ.ΛΑΝΑΚΑΣ - ΕΛΡΙΔΑ ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ :00:00 Βοηθ. Γ.Σ.Ζ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΙΑΚΟΣ ΧΑΑΛΑΜΡΟΥΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΟΥ ΧΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΝΟΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ :00:00 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΒΟΗΘ. ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΥΙΑΚΟΣ Ρροαιρετικό Ρρωτάθλημα Ραίδων κάτω των 13 Α,Β, Γ, Δ Κατηγορίασ 13/14 - Πμιλοσ Ράφου Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΑΚΙΤΑΣ ΧΛΩΑΚΑΣ - ΑΡΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (κλιμάκιο Ράφου) :00:00 Κοιν. Χλώρακασ ΡΟΥΡΟΥΑΣ ΜΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ (κλιμάκιο Ράφου) - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΑΦΟΣ :00:00 OLYMPICO SPORT CENTER ΑΚΟΥΣΙΩΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΚΝΕΚΝΑΣ ΕΥΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΑΗΣ

6 Ραγκφπριο Ρρωτάθλημα Β Κατηγορίασ 13/14 Διαιτητής Βοηθός Α Βοηθός Β Ραρατηρητής ΟΛΥΜΡΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΑΓ. ΝΑΡΑ :00 ΜΑΚΑΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΙΟΣ ΤΖΙΩΤΖΗΣ ΟΜΗΟΣ ΘΕΟΔΩΟΥ ΛΕΥΤΕΗΣ ΡΕΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΕΡ ΡΙΤΣΙΛΙΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΥΝΕΙΑΣ :00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΥΡΕΟΥΝΤΑΣ ΚΥΙΑΚΟΥ Β. ΚΥΙΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑ ΓΙΩΓΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΔΕΑΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΑΔΙΡΡΟΥ - ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ :00 ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΑΑΔΙΡΡΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΙΟΣ ΤΙΓΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΣΩΤΣΑΝΛΗΣ ΑΝΔΕΑΣ ΡΛΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ ΣΩΤΗΑΣ - ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ :00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΩΤΗΑΣ ΡΕΙΚΛΕΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΡΥΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΑΣΚΕΥΗ ΚΑΑΪΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΚΑΝΟΑΣ ΔΑΛΙΟΥ - ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ :00 ΓΗΡΕΔΟ ΔΗΜΗΤΗ ΧΑΜΑΤΣΟΥ ΣΡΑΝΟΣ ΧΙΣΤΟΣ ΡΑΣΤΙΤΗΣ ΑΝΔΕΑΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΡΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΚΥΙΑΚΟΣ ΡΑΕΕΚ ΚΕΥΝΕΙΑΣ - ΔΙΓΕΝΗΣ ΟΟΚΛΙΝΗΣ :00 ΓΗΡΕΔΟ ΚΕΥΝΕΙΑ-ΕΡΙΣΤΟΦΗ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΚΑΤΟΥΣ ΚΥΙΑΚΟΣ ΚΑΡΙΤΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ - ΚΑΜΙΩΤΙΣΣΑ ΡΟΛΕΜΙΔΙΩΝ :00 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΡΑΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΑΒΕΛΛΑΣ ΓΙΩΓΟΣ ΚΑΑΤΖΗΣ ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΓΙΟΥ ΧΙΣΤΟΒΑΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟΥ ΑΝΔΕΑΣ

7 ΗΝΑΣ

8 ΗΝΑΣ

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης

Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και Τεχνικών Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 1434 ΛΕΥΚΩΣΙΑ Αρ. Φακ.: 4.2.02.6.7.17/45 20 Οκτωβρίου 2010 Διευθυντές/Διευθύντριες Λυκείων και

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2013-2014 Π.Φ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΑΝΑΝΕΩΘΗΚΕ: 27/04/2015 - Η ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΕΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 Επόμενη Συνάντηση ΤΕΤΑΡΤΗ 0//0 Για την η Ιπποδρομιακή Συνάντηση ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0//0 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ Εκπρόσωπος Επιτροπείας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 8.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Υπό την αιγίδα της Ένωσης Κυπρίων Φυσικών και των Συνδέσμων καθηγητών Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας 2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Columbia Resorts

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙΕΣ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 1 of 14 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 Από : 8/6/2012Μέχρι : 15/6/2012 A/A Αρ.Κοιν.Ασφαλ. Ονομα 1 567363 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 2 1158069 ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τετάρτη, 16 ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2012 Page 2 of 14

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΥ 7 ΣΤΑ 9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ!

ΚΥΠΡΟΥ 7 ΣΤΑ 9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ! ΚΥΠΡΟΥ ΑΓΓΛΙΑ - ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ AΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 2266 ΤΡΙΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Λίβερπουλ Ισοπαλία Εβερτον 1.70 3.75 4.75 7 ΣΤΑ 9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΚΟΥΣΤΑΒΟ! Ο Βραζιλιάνος ηγείται της αντεπίθεσης που κάνει το ΑΠΟΕΛ και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008. Oλα τα αποτελέσματα κατά εκλογικό κέντρο αμμοχωστος 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% Α' ΓΥΡΟΣ. λευκωσια. λεμεσος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 2008 ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ TΡΙΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 150.996 33,51% 150.016 33,29% 143.249 31,79% λευκωσια ΨΗΦΟΙ % Iωάννης Κασουλίδης 62.406 34,30% Τάσσος Παπαδόπουλος 58.921 32,38% Δημήτρης Χριστόφιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4547 Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2012 103 Αριθμός 253 Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ 2011) Διαταγή Ακύρωσης Εγγραφής με βάση το άρθρο 49Δ(3)

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ

Π Α Γ Κ Υ Π Ρ Ι Ο Σ Ο Η Γ Ο Σ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ω Ν ΛΑΡΝΑΚΑ Αβραάµ Παναγιώτης Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ 9, Λάζαρος Σέντερ, 40428 24652161 24626585 29 γρ.105, 6017 pavraam_an@ymail.com Αλεξόπουλος Α. Μιχαήλ Κων. Κακούλα 2, Margarita 1, γρ.302, 41019 24623628 24658331

Διαβάστε περισσότερα

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : x0µ. Ελεύθερο - Ανδρών Μαρίνος Λούκας Ιωαννίδης Σίµος 09 Τουλουµής Νικόλαος 9 Αντωνίου Νικόλας 0:: 0 Κοσιής Κωνσταντίνος Κεφάλας Ζαχαρίας Λοίζου Αδάµος 0 Γαβριήλ Αντρέας 00 9 0::9 9.00 8 Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ

ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΩΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ - Μέχρι Aρ.Μητρώου 422 (10.12.2013) A/M ΟΝΟΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1 Τσαγγαρίδου Θεοφάνους Κατίνα Λάρνακα Diploma in Logopaedics, Higher Defectology School, Belgrade, Yugoslavia

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Κέντρων Αναψυχής Λευκωσίας 29/06/2015

Λίστα Κέντρων Αναψυχής Λευκωσίας 29/06/2015 Κατηγορία: 1900 ΟΙΝΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΑΣΙΚΡΑΤΟΥΣ ΑΡ. 11-13, ΛΑΪΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ 1011 22667668 & 99622409, 2 RUES BISTRO Ο ΟΣ ΟΝΑΣΑΓΟΡΟΥ ΑΡ. 8, 1011 22676000 A J S ΛΕΩΦ. ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΡ 50, 1065 22761515,99628028,9954

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4662 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013 21 Αριθμός 14 ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΪ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Το Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

*ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ειδικά Σχολεία) (2 έδρες)

*ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Ειδικά Σχολεία) (2 έδρες) ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (Εσπερινά Σχολεία) (2 έδρες) 1 163801075 3ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΛΑΜΙΑΣ ΛΑΜΙΑ ΣΟΥΛΟΒΑΡΙ ΤΑΟΥΛΑΝ ΣΑΜΙ *2 182200448 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΛΑΓΚΑ ΕΥ ΟΚΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 187900227 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία του Λονδίνου

Η εμπειρία του Λονδίνου τα νέα του ΓΣΠ www.gsp.org.cy TEYXOΣ 14 OKTΩBPIOΣ 2012 Τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο του Γυμναστικού Συλλόγου «Τα Παγκύπρια» ISSN 1986-2326 (print) ISSN 1986-2334 (online) Η εμπειρία του Λονδίνου Η ΑΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος αιτήσεων µετάθεσης:

Τύπος αιτήσεων µετάθεσης: Κατάλογος αιτήσεων µετάθεσης Τύπος αιτήσεων µετάθεσης: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] Σχολικό έτος: 01-013 Φορέας κατάθεσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. # 35 Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Αριθ. πρωτ. : 4910 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Έχοντας υπόψη: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 39, παρ. 1 και 2, 95, 96 και 97, παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σομζασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων - Αλφαβητικόσ Κατάλογοσ όλων των υποψηφίων Πανεπιςτημιακϊν Τποτρόφων Ακαδ. Ζτουσ 2014-2015

Σομζασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων - Αλφαβητικόσ Κατάλογοσ όλων των υποψηφίων Πανεπιςτημιακϊν Τποτρόφων Ακαδ. Ζτουσ 2014-2015 Σομζασ Πληροφοριακϊν υςτημάτων - Αλφαβητικόσ Κατάλογοσ όλων των υποψηφίων Πανεπιςτημιακϊν Τποτρόφων Ακαδ. Ζτουσ 04-05 Α/Α ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΠΣΤΧΙΑ / ΔΙΠΛΩΜΑΣΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ ΤΕΥΧΟΣ 17 ο Λεύκαρα Λεύκαρα Περιεχόμενα Λεύκαρα Μήνυμα Δημάρχου 3 Δράσεις και Ενέργειες του Δήμου 5 Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι 9 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΝΩ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρ. Αριθ Επιθετο Ονοµα ΤΜΗΜΑ Α.Μ Μοναδ/10 703 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΜΑΘ 3413 3,34 738 ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘ 3587 3,89 662 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘ

Σειρ. Αριθ Επιθετο Ονοµα ΤΜΗΜΑ Α.Μ Μοναδ/10 703 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΜΑΘ 3413 3,34 738 ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘ 3587 3,89 662 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘ Σειρ. Αριθ Επιθετο Ονοµα ΤΜΗΜΑ Α.Μ Μοναδ/10 703 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΙ ΙΚΗ ΜΑΘ 3413 3,34 738 ΑΓΙΟΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΘ 3587 3,89 662 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΘ 3416 4,44 758 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘ 3466 4,44 726

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΦΗΒΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ 1 Ο Ε. Λ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2 ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΙ ΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ 3 ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΙΖΟΛ Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαραθωνίου δρόμου

ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαραθωνίου δρόμου ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μαραθωνίου δρόμου Μαραθώνιος Ναυπλίου - Κυριακή, 23 Μαρτίου 2014 ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 5km net 15km net 21,1km net 26km net

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143 LtlblFFi Л-ЇІ Е-КПГЕЕГІЕІ^СіІІ ÍLÍLiiSFlF!г: Г Ϊ L ' ΜI LE S C ti FLL ^ l.!l EL ktcl її : r tt Li Efc Гк t-ϊκμ Ε Ct H Lt її Cl. L L tttt EC Lt PI.E11Ї C«I.C IVI til Fk BE tb-e Κ kl Гк ti rt IE Vb IIЬР

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ.ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 563 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 M35 00:17:24 00:17:23 2 2 2 766 ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ.ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 563 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 M35 00:17:24 00:17:23 2 2 2 766 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣΗ ΦΥΛΟΥ ΗΛ. ΚΑΤ. BIB ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΕΤ. ΓΕΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘ.ΧΡΟΝΟΣ 1 1 1 563 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 1980 M35 00:17:24 00:17:23 2 2 2 766 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1980 M35 00:17:35 00:17:35 3 3 3 649 ΡΟΚΟΠΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00-18:00 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00-18:00 Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 16:00-18:00 1 Μιχάλης Γεννάδης 2 ΧΑΡΑΛΑΜΟΣ ΣΑΜΗΣ 3 Δημήτρης Σιαμαλέκας 4 Δημήτρης Μάγος 5 στεφανοσ γιαλαμασ ζαφειροπουλος 6 Ευθυμης Φιλης 7 ΗΛΙΑΝΑ ΚΑΝΤΖΙΚΗ 8 Ανδρεας Γεωργογαλας 9 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΗΓΑΣ

Διαβάστε περισσότερα