η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η αποδοτική κατανοµή των πόρων αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα Οικονοµία των µεταφορών Η ανεπάρκεια των πόρων &"

Transcript

1 5 η αποδοτική κατανοµή των πόρων Οικονοµική αποδοτικότητα: Η αποτελεί θεµελιώδες πρόβληµα σε κάθε σύγχρονη οικονοµία. Το πρόβληµα της αποδοτικής κατανοµής των πόρων µπορεί να εκφρασθεί µε 4 βασικά ερωτήµατα Τι θα πρέπει να παράγουµε Με τι µεθόδους Ποιους πόρους θα χρησιµοποιήσουµε Για ποιους να παράγουµε Θα απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά έµµεσα Αναλύοντας πώς θα πρέπει να ένα οικονοµικά αποδοτικό πλάνο/σχέδιο. Συγκρίνοντας την κατάσταση της οικονοµικής αποδοτικότητας µε την ισορροπία της αγοράς (που αναλύσαµε νωρίτερα) Θα χρησιµοποιήσουµε ένα απλό θεωρητικό παράδειγµα Οικονοµία των µεταφορών Αντικείµενο του σχεδιασµού των µεταφορών : ο προσδιορισµός των χαρακτηριστικών του µεταφορικού συστήµατος που θα προσφέρει το βέλτιστο επίπεδο εξυπηρέτησης στους µετακινούµενους. Αντικείµενο των οικονοµικών επιστήµών : ο προσδιορισµός της αποδοτικής κατανοµής των πόρων σε ένα σύστηµα. Αντικείµενο της οικονοµίας των µεταφορών : Ο προσδιορισµός της αποδοτικής κατανοµής των πόρων έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι του σχεδιασµού των µεταφορών και να µεγιστοποιηθεί το κοινωνικό όφελος. Πρόβληµα (βασίζεται σε παράδειγµα του McCain): Θεωρούµε µια φανταστική πόλη που την ονοµάζουµε «Αντίπολη» Ο Οργανισµός Σχεδιασµού και Οικονοµίας Μεταφορών της Αντίπολης (ΟΣΟΜΑ) διαχειρίζεται τους πόρους που διατίθενται για συγκοινωνιακά έργα στην Αντίπολη. Ο ΟΣΟΜΑ έχει την δυνατότητα να κατασκευάσει µόνο οδικά έργα ή σιδηροδροµικά έργα. Τα οδικά έργα εκφράζονται σε χλµ. ελεύθερης λεωφόρου ταχείας κυκλοφορίας, και τα σιδηροδροµικά σε χλµ. σιδηροδροµικής γραµµής του προαστιακού της πόλης. Μπορούµε εποµένως να θεωρήσουµε ότι οι πόροι που διατίθενται στον ΟΣΟΜΑ χλµ λεωφόρου και χλµ σιδ. γραµµής. Ο ΟΣΟΜΑ υπεύθυνος για την κατανοµή των πόρων, δηλ. πόσα χλµ λεωφόρου και πόσα χλµ σιδ. γραµµής θα κατασκευασθούν. εν µπορεί να ανταλλάξει τους πόρους (που του διατίθενται) µε χρήµατα που θα µπορούσε να επενδύσει σε άλλα έργα. Για τον προσδιορισµό της αποδοτικής κατανοµής των πόρων, οι λειτουργικές δαπάνες των συστηµάτων δεν λαµβάνονται υπόψη, και δεν έχουµε οικονοµίες κλίµακας, Η ανεπάρκεια των πόρων & Οικονοµική αποδοτικότητα (economic efficiency) Πρόβληµα: εν υπάρχουν οι επαρκείς πόροι για να παράγουµε όλα τα αγαθά (προϊόντα και υπηρεσίες) πού όλοι θα ήθελαν να έχουν Τι πόροι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να παράγουµε ποια αγαθά ποιες υπηρεσίες Οι πόροι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για να ικανοποιηθούν οι πιο επείγοντες ανάγκες και για να παραχθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες µε την µεγαλύτερη ανταποδοτικότητα Στόχος: οι πόροι να κατανεµηθούν µε την κατά το δυνατό υψηλότερη αποδοτικότητα O πίνακας δείχνει τον αριθµό των χλµ λεωφόρων που µπορούν να κατασκευασθούν, όταν δίδεται το µήκος της σιδηροδροµικής γραµµής που θα κατασκευασθεί. Όσο περισσότερα χλµ σιδηροδροµικής γραµµής κατασκευάζονται τόσο λιγότερα χλµ λεωφόρων κατασκευάζονται Για να κατασκευάσουµε περισσότερους δρόµους θα χρησιµοποιήσουµε περισσότερους πόρους και εποµένως λιγότεροι πόροι θα διαθέσιµοι για την κατασκευή του προαστιακού σιδηροδροµικού Αυτό µπορεί να εκφρασθεί µε το όριο δυνατότητας παραγωγής (production σιδηροδροµικού, 5,, 5,, 5, 4, 68,6 66, 6, 57, 5,6 4, 4, 4, 45,,6 possibility frontier) 5,,, 5, 7,

2 Το όριο της δυνατότητας παραγωγής Το όριο της δυνατότητας παραγωγής προσδιορίζει το ανώτατο όριο παραγωγής ενός αγαθού όταν δεδοµένη η ποσότητα παραγωγής του άλλου αγαθού. Στην Αντίπολη µπορούµε να κατασκευάσουµε οποιαδήποτε 7 συνδυασµό µήκους λεωφόρων και σιδηροδρ. γραµµής που ορίζει 6 ένα σηµείο επί της καµπύλης ή 5 κάτω από την καµπύλη. 4 Θα µπορούσαµε να κατασκευάσουµε χλµ γραµµής και 5 χλµ δρόµου? Θα αποτελούσε αυτό µια οικονοµικά αποδοτική κατανοµή των πόρων? ΌΧΙ διότι δεν χρησιµοποιούµε όλους τους διαθέσιµους πόρους µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. (Production possibility frontier) 4 5 Από όλους του δυνατούς συνδυασµούς που βρίσκονται επί του ορίου δυνατότητας παραγωγής ποιο το καλύτερο? ηλ. το ο από τα 4 θεµελιώδη ερωτήµατα: Τι θα παράγουµε ή στο συγκεκριµένο παράδειγµα τι θα πρέπει να κατασκευάσουµε? εδοµένου ότι µελετάµε την οικονοµία των µεταφορών, λογικό να υποθέσουµε ότι θα κάνουµε µια ανάλυση του κόστους και των ωφελειών που θα έχουµε, και έχουµε δύο ερωτήσεις να απαντήσουµε :. Ποιο το µήκος του που θα κατασκευάσουµε?. Ποιο το µήκος του σιδηροδροµικού που θα κατασκευάσουµε? Επειδή η οικονοµία των µεταφορών στην Αντίπολη πολύ απλή όταν αποφασίσουµε ποίο το µήκος του σιδηροδροµικού που θα κατασκευάσουµε, µπορούµε αµέσως να προσδιορίσουµε και το µήκος. Όλα τα σηµεία επί του ορίου της δυνατότητας παραγωγής, αποτελούν αποδοτικούς συνδυασµούς κατά τον ορισµό της αποδοτικότητας κατά Pareto Ένα σύστηµα αποδοτικό κατά Pareto, όταν οποιαδήποτε µεταβολή που έχει σαν αποτέλεσµα την βελτίωση µιας συνιστώσας (π.χ. ενός χρήστη) του συστήµατος έχει σαν αποτέλεσµα µια άλλη συνιστώσα του συστήµατος να βρεθεί σε δυσµενέστερη θέση. Εποµένως το ελάχιστο που επιδιώκουµε η προτεινόµενη κατανοµή να δίνει ένα σηµείο επί της καµπύλης. Ένα παράδειγµα από την θεωρεία του σχεδιασµού των µεταφορών Η κατανοµή των κυκλοφοριακών φόρτων σε ένα οδικό δίκτυο Από µια καθαρά οικονοµική άποψη αναµένουµε ότι τα συνολικά καθαρά οφέλη κατ αρχάς θα αυξάνονται µέχρι ένα εύρος τιµών που δεν παρουσιάζονται ιδιαίτερα σηµαντικές µεταβολές και στην συνέχεια θα µειώνονται Καθαρά οφέλη Ερωτήµατα: Για ποιο µήκος του σιδηροδροµικού έχουµε τα µεγαλύτερα οφέλη? Πως προσδιορίζονται τα κόστη και οι ωφέλειες? Πώς µπορούµε να τα µετρήσουµε? Αποδοτικότητα Pareto και το παράδειγµα του καταµερισµού ισορροπίας στα οδικά δίκτυα Σύµφωνα µε την αρχή του Wardrop «.οι χρόνοι ταξιδιού σε όλες τις διαδροµές που χρησιµοποιούνται ίσοι και µικρότεροι από τον χρόνο που θα έκανε ένα όχηµα εάν ταξίδευε κατά µήκος µίας διαδροµής που δεν χρησιµοποιείται» Αν από την κατάσταση ισορροπίας σε ένα οδικό δίκτυο, ένας µετακινούµενος αλλάξει την διαδροµή R που ακολουθεί και επιλέξει την διαδροµή R, τότε: Ο χρόνος κατά µήκος της R θα µειωθεί (λόγω χαµηλότερου φόρτου) ενώ ο χρόνος κατά µήκος της διαδροµής R θα αυξηθεί (λόγω αύξησης του φόρτου) Εποµένως µε την µεταβολή θα θέσει σε δυσµενέστερη κατάσταση τον εαυτό του και τους άλλους οδηγούς που χρησιµοποιούν την διαδροµή R. Η κατάσταση ισορροπίας στα οδικά δίκτυα µπορεί εποµένως να θεωρηθεί αποδοτική κατά Pareto. Ευκαιριακό κόστος Ευκαιριακό κόστος ενός προϊόντος ή υπηρεσίας τα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα µπορούσαν να παραχθούν µε τους ιδίους πόρους, εάν αυτοί οι πόροι είχαν χρησιµοποιηθεί µε διαφορετικό τρόπο. Ποιες οι ευκαιρίες που µπορεί να εκµεταλλευθεί ο ΟΣΟΜΑ? Να κατασκευάσει σιδηροδροµικό δίκτυο Να κατασκευάσει οδικό δίκτυο Ποιο το ευκαιριακό κόστος κατασκευής χλµ σιδηροδροµικού? = Με το µήκος του που δεν µπορεί να κατασκευάσει επειδή κατασκεύασε χλµ σιδ. Γραµµής σιδηροδρ., 5,, 5,, 5,, 5, 4, 45, 5, = 7 57 = χλµ δρόµου 7, 68,6 66, 6, 57, 5,6 4, 4, 4,,6,

3 Ευκαιριακό κόστος Το κόστος κατασκευής ενός συγκεκριµένου µήκους l χλµ σιδηροδροµικής γραµµής ίσο µε το µήκος του που δεν µπορεί να κατασκευάσει επειδή κατασκεύασε l χλµ σιδηροδροµικής γραµµής σιδηροδρο µικού, 5,, 5,, 5,, 5, 4, 45, 5, Κόστος 7, σιδηροδροµικής γραµµής εκφρασµένη σε χλµ., 68,6 7, - 68,6 =,4 66, 7, 66, = 4, 6, 7, 6, = 7,9 57, 7, 57, =, 5,6 7, 5,6 = 9,4 4, 7, 4, = 7, 4, 7, 4, = 5,9 4, 7, 4, = 5,,6 7,,6 = 57,4, 7,, = 7, Ο πίνακας του οριακού κόστος σιδηροδρ. Οριακό κόστος σιδηρ. εκφραζόµενο σε χλµ. C(5) = 7, 68,6 =,4 χλµ οδού, 7, (7,-68,6)/5 =,8 C() = 7, 66, = 4, χλµ οδού 5, 68,6 (68,6-66,)/5 =,5, 66, Κατά προσέγγιση το (66,-6,)/5 =,78 5, 6, οριακό κόστος κατασκευής (6,-57,)/5 =,, 57, για µήκη µεταξύ 5 και,8 χλµ. σιδηρ. = 5, 5,6 C() C(5), 4, MC = = =,78 5, 4, 5, 4, 4, 4,,4,8 = =,55 45,,6 5 5,, Εποµένως όταν έχουµε κατασκευάσει ήδη τα 5 πρώτα χλµ. σιδ γραµµής, µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα επιπλέον χλµ αντί να κατασκευάσουµε,55 χλµ οδού. MC = q Συνολικό κόστος Όσο περισσότερα χλµ σιδηροδροµικού κατασκευάζονται, τόσο λιγότερα χλµ κατασκευάζονται, και τόσο υψηλότερο το ευκαιριακό κόστος. Το κόστος κατασκευής αυξάνεται καθώς αυξάνεται το µήκος του σιδηροδροµικού Κόστος σιδηροδροµικού (σε µονάδες χλµ ) σιδηροδροµικού Οριακό κόστος εκφραζόµενο σε χλµ,5 Η καµπύλη του οριακού κόστος µήκος σιδηροδρ. Γιατί αυξάνει το οριακό κόστος: α) σε ένα σύστηµα όπου έχει µια συγκεκριµένη ικανότητα, όσο η παραγωγή πλησιάζει την ικανότητα, τόσο περισσότεροι πόροι απαιτούνται για την παραχθεί επιπλέον ποσότητα. β) παραδοχή: δεν υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας Μια απλουστευτική ερµηνεία για το παράδειγµα: Όσο µεγαλύτερο το µήκος, τόσο αυξάνεται η απαίτηση για περισσότερα και πιο δύσκολατεχνικά έργα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις πιο έντονες, απαιτούνται απαλλοτριώσεις σε περιοχές ήδη ανεπτυγµένες κλπ. Οριακό κόστος Το οριακό κόστος το κόστος κατασκευής µιας επιπλέον µονάδας µήκους σιδηροδροµικής γραµµής. Το συνολικό κόστος κατασκευής των 5 πρώτων χλµ σιδηροδροµικής γραµµής ισούται µε C(5) = 7, 68,6 =,4 χλµ. Το συνολικό κόστος κατασκευής των πρώτων χλµ σιδηροδροµικής γραµµής ισούται µε C() = 7 66, = 4, χλµ Από τον ορισµό τους το οριακό κόστος MC του σιδηροδροµικού, υπολογίζεται µε την σχέση MC = q όπου η µεταβολή του κόστους, σιδηροδροµι κού, 7, 5, 68,6, 66, 5, 6,, 57, 5, 5,6, 4, 5, 4, 4, 4, 45,,6 5,, η µεταβολή στην ποσότητα δηλ. στο µήκος που κατασκευάζεται Τα οφέλη και εκδηλωµένες προτιµήσεις ο στόχος να µεγιστοποιήσουµε τα καθαρά οφέλη, δηλ. την διαφορά των ακαθάριστων ωφελειών από τα κόστη. Τα ακαθάριστα οφέλη από την κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής θα πρέπει εποµένως να εκφράζονται και αυτά σε µονάδες συµβατές µε τις µονάδες κόστους, δηλ. σε χλµ. Τα οφέλη αξιολογούνται υποκειµενικά από τους χρήστες ενός συστήµατος. Πως µπορούµε όµως να έχουµε µια αντικειµενική αξιολόγηση των ωφελειών? Η βασική παραδοχή που γίνεται ότι οι καταναλωτές (πχ. οι µετακινούµενοι) έχουν ορθολογική συµπεριφορά. Συγκρίνουν τα κόστη µε τα οφέλη που έχουν από κάθε επιλογή τους και κάνουν εκείνη την επιλογή που δίδει τα µέγιστα καθαρά οφέλη

4 Τα οφέλη και εκδηλωµένες προτιµήσεις η αρχή των εκδηλωµένων προτιµήσεων Αν παρατηρήσουµε τις επιλογές που κάνουν οι καταναλωτές, τότε θεωρώντας ότι συµπεριφέρονται ορθολογικά, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι µια συγκεκριµένη επιλογή δίνει περισσότερα καθαρά οφέλη από µια άλλη. Π.χ. αν εξετάσουµε την συµπεριφορά ενός µετακινούµενου που χρησιµοποιεί ΙΧ για να µετακινηθεί από το σηµείο Α στο σηµείο Β την χρονική στιγµή t, τότε µπορούµε να συµπεράνουµε ότι για την συγκεκριµένη µετακίνηση το καθαρό όφελος από την χρήση του ΙΧ µεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από την χρήση ενός άλλου µέσου. Οριακό όφελος εκφραζόµενο σε χλµ,5,5 Το οριακό όφελος µήκος σιδηροδρ. Παρατηρούµε ότι η καµπύλη του οριακού οφέλους έχει κατιούσα κλίση. Όσο περισσότερα χλµ σιδ γραµµής κατασκευάζονται τόσο λιγότερο το οριακό όφελος από την κατασκευή µιας επιπλέον µονάδας µήκους δηλ. τόσο λιγότερο το όφελος που θα προσφέρει µια επιπλέον µονάδα µήκους Γιατί? Οι µετακινούµενοι, έχουν όφελος και από την χρήση του, για ορισµένες µετακινήσεις το όφελος από την χρήση του ΙΧ υψηλότερο, το όφελος αυτό χάνεται όταν κατασκευάζεται επιπλέον χλµ σιδ. γραµµής αντί για οδικό δίκτυο Η αρχή της φθίνουσας οριακής ωφέλειας. Τα οφέλη και εκδηλωµένες προτιµήσεις Στο θεωρητικό παράδειγµα που αναλύουµε, ποια η τιµή που θα πλήρωνε ο ΟΣΟΜΑ για την κατασκευή ενός συγκεκριµένου µήκους, g χλµ, σιδηροδρ. γραµµής? εδοµένα ΟΣΟΜΑ δεν µπορεί να πληρώσει σε χρήµατα, Οι µόνοι πόροι που έχει χλµ σιδ γραµµής και χλµ οδού Εποµένως θα µπορούσε να ανταλλάξει χλµ µε χλµ. σιδηροδροµικού Θα µπορούσε να πληρώσει (δηλ. να ανταλλάξει µε) h χλµ που δίνουν τα ίδια ακριβώς οφέλη µε g χλµ, σιδηροδροµικής γραµµής. Το βέλτιστο σχέδιο µεταφορών στην Αντíπολη εδοµένου ότι έχουµε υπολογίσει τα κόστη και οφέλη σε ίδιες µονάδες, µπορούµε να υπολογίσουµε τα καθαρά οφέλη Μπορούµε επίσης να συγκρίνουµε τα οριακά κόστη και οφέλη και να εξετάσουµε πως σχετίζονται µε τα καθαρά οφέλη οριακό Κόστος, όφελος, σιδ. γραµµής εκφρασµένο σε χλµ,5, οριακό κόστος συνολικά καθαρά οφέλη Παρατηρούµε ότι Μεγιστοποίηση των καθαρών ωφελειών επιτυγχάνεται για εκείνο το µήκος σιδ. γραµµής για το οποίο, το οριακό κόστος ισούται µε το οριακό όφελος οριακό όφελος Υπόθεση: Το οριακό όφελος ο ΟΣΟΜΑ γνωρίζει πώς να εκτιµήσει τα οφέλη από την κατασκευή της σιδηροδροµικής γραµµής και µπορεί να εκφράσει αυτά τα οφέλη σε χλµ. Όπως και στην περίπτωση του κόστους, το συνολικό όφελος δεν δίνει µια πλήρη εικόνα των µεταβολών που δηµιουργούν οι διάφορες αποφάσεις Εποµένως θα πρέπει να υπολογίσουµε το οριακό όφελος ΜΒ B MB = q όπου η µεταβολή της ωφέλειας, σιδηρο δρ., 5,, 5,, 5,, 5, 4, 45, 5, Όφελος εκφρασµένο σε χλµ, 6,5 45, 57, 67,5 76,5 84, 9, 94,5 97,5 Οριακό όφελος (προσέγγιση - σε χλµ ) (6,5-,)/5 =, (-6,5)/5 =, (45,-)/5 =,7 (6,-57,)/5 =,4,,8,,9,6 η µεταβολή στην ποσότητα δηλ. στο µήκος που κατασκευάζεται βέλτιστη ποσότητα και Κανόνας: : Πότε επιτυγχάνεται η βέλτιστη κατανοµή των πόρων Η ποσότητα για την οποία το οριακό όφελος ίσο µε το οριακό κόστος αποδίδει τα µέγιστα καθαρά οφέλη. Αυτή η βέλτιστη ποσότητα που θα πρέπει να παραχθεί. Όταν. οι επιχειρήσεις που παράγουν τα προϊόντα/παρέχουν υπηρεσίες λειτουργούν αποδοτικά, και. υπάρχουν οι απαιτούµενοι πόροι για την παραγωγή της βέλτιστης ποσότητας, τότε επιτυγχάνεται σε ένα σύστηµα.

5 ο κανόνας της αποδοτικής κατανοµής των πόρων Το συµπέρασµα βασίσθηκε σε ένα υποθετικό παράδειγµα. Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει οικονοµία που να έχει προσεγγίσει αυτή την κατάσταση της αποδοτικής κατανοµής των πόρων. Όµως τα συµπεράσµατα µπορούν να αποτελέσουν την βάση σύγκρισης µιας οικονοµίας µε το βέλτιστο σχέδιο καταµερισµού των πόρων,5, Με µια απλουστευτική προσέγγιση: Καθαρό όφελος (ΝΒ) = Συνολικό Όφελος (Β) Συνολικό κόστος (C) ΝΒ( = Β( C( όπου q η ποσότητα που παράγεται dnb( Μεγιστοποίηση του καθαρού οφέλους έχουµε όταν = dq db( dc( db( dc( = = MC = MB dq dq dq dq Οικονοµική θεωρία και µεταφορές/µετακινήσεις: η αντιστοιχία οι καταναλωτές το προϊόν ή υπηρεσία οι παραγωγοί / πωλητές η ζήτηση για κατανάλωση η ποσότητα που ζητείται η τιµή οι µετακινούµενοι ηµετακίνηση οι εταιρείες παροχής µεταφορικού έργου π.χ. αεροπορικές, σιδηροδροµικές κλπ και η υποδοµή δηλ. οι δρόµοι η ζήτηση για µετακίνηση ο αριθµός των µετακινήσεων, ο κυκλοφοριακός φόρτος το κόµιστρο, ο χρόνος διαδροµής, το γενικευµένο κόστος Ισορροπία και Αν ξαναθυµηθούµε τι συµβαίνει σε µια ανταγωνιστική αγορά η καµπύλη της ζήτησης ταυτίζεται µε την καµπύλη της οριακής ωφέλειας η καµπύλη της προσφοράς ταυτίζεται µε την καµπύλη οριακού κόστους Εποµένως η συνθήκη ισορροπίας της αγοράς (προσφοράς και ζήτησης) : ποσότητα που προσφέρεται = ποσότητα που ζητείται Είναι ουσιαστικά η συνθήκη Οριακό κόστος = οριακό όφελος Οι συνθήκες που απαιτούνται για την αποδοτική κατανοµή των πόρων και οι συνθήκες για ισορροπία της αγοράς ταυτίζονται γενικευµένο κόστος µετακίνησης Το κόστος µιας µετακίνησης µπορεί να εκφράζεται σε µονάδες απόστασης, χρόνου ή κόστους. Συνήθως χρησιµοποιείται ένα µέγεθος που συνδυάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά του ταξιδιού που σχετίζονται µε την επιβάρυνση (disutility) που δέχεται ο µετακινούµενος. Το µέγεθος αυτό συνήθως αναφέρεται ως γενικευµένο κόστος µετακίνησης Το γενικευµένο κόστος µετακίνησης εκφράζεται συνήθως σαν γραµµική συνάρτηση των χαρακτηριστικών της µετακίνησης. v w t n ij =. ij ij ij 4 ij 5 ij 6 j c a t + a. t + a. t + a. t + a. F + a. φ + δ v w t n F ij φ j δ ο χρόνος εντός του οχήµατος ο χρόνος πρόσβασης (προς και από στάση) ο χρόνος αναµονής στην στάση ο χρόνος µετεπιβίβασης το χρηµατικό κόστος (κόµιστρο, καύσιµο, διόδιο) το κόστος στο τερµατικό σταθµό (π.χ. παρκινγκ) επιβάρυνση που σχετίζεται µε το µέσο (π.χ. άνεση) Εξαιρέσεις Οι αγορές µπορεί να µην λειτουργούν σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού. Οι τιµές µπορεί να καθορίζονται από την προσφορά ή την ζήτηση. Οι καταναλωτές µπορεί να µην πληρώνουν για αγαθά, υπηρεσίες και πόρους που χρησιµοποιούν. Εκτός από την αποδοτικότητα, άλλοι στόχοι µπορεί να τίθενται. Για παράδειγµα η ισότητα. Στόχος της οικονοµικής αποδοτικότητας η µεγιστοποίηση του κοινωνικού πλεονάσµατος. Αυτό όµως µπορεί να επιτυγχάνεται µε µεγιστοποίηση των ωφελειών προς προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα, και επιβάρυνση των µη προνοµιούχων.

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις

Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις η αποτυχία των νόµων της αγοράς Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις Εξαιρέσεις και η αποτυχία των νόµων της αγοράς στον τοµέα των µεταφορών 1. Ο ανταγωνισµός είναι αρκετά ισχυρός έτσι ώστε να ωθήσει την τιµή στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών

Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών 1 Εισαγωγή στην οικονοµία των µεταφορών Βασικές συνιστώσες της οικονοµικής ανάλυσης στις µεταφορές Ζήτηση, Προσφορά και αλληλεπίδραση προσφοράς και ζήτησης Εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, κοινωνικό κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ. Ο διδάσκων. Θ. Παπαδόγγονας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΛΗΣ Ανακοινώνεται στους σπουδαστές του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ότι η ύλη της τελικής εξέτασης του μαθήματος «Μικροοικονομική» αφορά τις εξής ενότητες: Οικονομική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από

Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους. Από Σιδηροδρομική σύνδεση Κρήτης και σύνδεση με ηπειρωτική Ελλάδα Ανάλυση Κόστους Οφέλους Από Ιωάννης Κατσαμποξάκης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στηνεφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t Κεφάλαιο 1 Η αγορά Το συμβατικό πρώτο κεφάλαιο ενός βιβλίου μικροοικονομικής αποτελεί μια πραγμάτευση των «ορίων και των μεθόδων» της Οικονομικής. Παρόλο που το αντικείμενο αυτό μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ I

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ I ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ I ΧΑΡΙΛΑΟΣ Ν. ΨΑΡΑΥΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.Μ.Π. ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net

Τιµολόγηση 1 PORTAL Έντυπο Υλικό www.eu-portal.net Τιµολόγηση 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών µεταφορών, µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική

Μακροοικονομική - Μικροοικονομική Μακροοικονομική Μικροοικονομική Η Μακροοικονομική είναι ο κλάδος της Οικονομικής Επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη του οικονομικού συστήματος στο σύνολό του ή μεγάλων επιμέρους τομέων του Η Μικροοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4

Περιεχόμενα. Περιεχόμενα... 1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4. 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1 Βασικές Οικονομικές Έννοιες... 4 1.1.2 Σπανιότητα ή στενότητα των πόρων... 4 1.1.3 Κόστος ευκαιρίας... 4 1.1.4 Καμπύλη παραγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση

Κεφάλαιο 1. Επισκόπηση Κεφάλαιο 1 Επισκόπηση Πολλές ερευνητικές εργασίες και εκθέσεις πολιτικής εξετάζουν την επίδραση των θεσµών της αγοράς εργασίας στις οικονοµικές επιδόσεις. Η βιβλιογραφία αυτή προέκυψε από διατλαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή

Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονική Ευθύνη. Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος. Συγγραφή Επιστημονική Ευθύνη Γεώργιος Λελεδάκης, Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Συγγραφή Στέλιος Ραγκούσης Σπύρος Ράμφος Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα.

Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή Μέση Ετήσια Αποδοτικότητα. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περίληψη Εισαγωγή - Έννοια της Επένδυσης... 2 Ενότητα 1 1. Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης των επενδύσεων 1.1 Κριτήριο της Περιόδου Επανείσπραξης... 1.2 Κριτήριο του Μέσου Βαθµού Απόδοσης ή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Καθηγητής Ευάγγελος Σαμπράκος Πανεπιστημιακές Σημειώσεις Για αποκλειστική και μόνο χρήση των φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ιδάσκουσα: Μαρία Γεωργακάλου Ψαχνά, Νοέµβριος 2008 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ...1

Διαβάστε περισσότερα

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους

Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους Η προσέγγιση του Smith Καµπύλες χωρικού κόστους O Smith (1966, 1981), διατύπωσε ένα άλλο υπόδειγµα, στο οποίο οι επιχειρήσεις µεγιστοποιούν τα κέρδη τους, συνδυάζοντας την καµπύλη των χωρικών εσόδων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΠΣ:ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 17-06-2007, 13.30-17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών Θεµατική Ενότητα ιοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισµών ΕΟ Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδηµαϊκό Έτος 006-7 ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (Κυριακή, 7-06-007,.0-7:00)

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σηµειώσεις στο µάθηµα «ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Επιµέλεια σηµειώσεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΤΟ ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: «Τέλειος» ανταγωνισµός A1. Το υπόδειγµα των εγχειριδίων Στον Πλούτο των Εθνών (1776) ο Adam Smith παρουσίασε το φηµισµένο πλέον επιχείρηµά του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF WALES BRITISH HELLENIC COLLEGE MASTERS BUSINESS ADMINISTRATION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

UNIVERSITY OF WALES BRITISH HELLENIC COLLEGE MASTERS BUSINESS ADMINISTRATION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ UNIVERSITY OF WALES BRITISH HELLENIC COLLEGE MASTERS BUSINESS ADMINISTRATION ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Μουσακάς Χαράλαμπος Αθήνα, 2008 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ Κεφάλαιο 7 Οικονοµικά της ευηµερίας! Τα οικονοµικά της ευηµερίας εξετάζουν τους τρόπους µε τους οποίους η κατανοµή των πόρων επηρεάζει την ευηµερία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1.1 Επένδυση Η Επένδυση μπορεί να οριστεί ως μια δέσμευση κεφαλαίων για ένα χρονικό διάστημα, η οποία αναμένεται να αποφέρει πρόσθετα

Διαβάστε περισσότερα

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1

Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Αστικές Εµπορευµατικές Μεταφορές 1 Για την χρήση του ακόλουθου υλικού: Ο σκοπός του PORTAL είναι η επιτάχυνση της εφαρµογής των ευρηµάτων των ερευνητικών έργων της ΕΕ στον τοµέα των τοπικών και περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα