ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Υδάτινοι Πόροι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Υδάτινοι Πόροι"

Transcript

1 ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Υδάτινοι Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα. 1. Πάνω από 365 τετραγωνικά χιλιόµετρα της επιφάνειας της γης καλύπτονται από το νερό. Σ Λ 2. Το 87% του νερού που καλύπτει την επιφάνεια της γης είναι το νερό των ωκεανών. Σ Λ 3. Το νερό των ωκεανών βοηθά στη ρύθµιση του κλίµατος του πλανήτη. Σ Λ 4. Η ανοµοιογένεια του νερού οφείλεται στο ποσοστό των προσµίξεων µε άλλα στοιχεία. Σ Λ 5. Το νερό είναι άκρως σταθερή ένωση. Σ Λ 6. Το νερό παραµένει υγρό στα περισσότερα των κλιµάτων της υδρογείου. Σ Λ 7. Το νερό µπορεί να αποθηκεύει µεγάλο ποσό θερµότητας µε µεγάλη αλλαγή της θερµοκρασίας του. Σ Λ 8. Το νερό µπορεί να διαλύσει πλήθος χηµικών ενώσεων. Σ Λ 9. Αντίθετα µε τα άλλα υγρά το νερό συστέλλεται όταν παγώνει. Σ Λ 10. Η µάζα του νερού παγώνει από κάτω προς τα πάνω και όχι από πάνω προς τα κάτω. Σ Λ 11. Ο υδρολογικός κύκλος ονοµάζεται και κύκλος του υδρογόνου. Σ Λ 12. Η εξάτµιση του νερού είναι η αέρια φάση του. Σ Λ 69

2 13. Η θάλασσα υπολογίζεται ότι φιλοξενεί περίπου είδη φυτών και ζώων. Σ Λ 14. Το 60% της συνολικής κατανάλωσης νερού στον κόσµο οφείλεται στην άρδευση καλλιεργούµενων εκτάσεων. Σ Λ 15. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα η γεωργική χρήση του νερού δεκαπλασιάστηκε. Σ Λ 16. Η βιοµηχανία είναι υπεύθυνη για το 33% της παγκόσµιας κατανάλωσης νερού. Σ Λ 17. Η αστική - οικιακή χρήση απαιτεί το 8% περίπου της παγκόσµιας κατανάλωσης. Σ Λ 18. Για την παραγωγή ενός κιλού χαρτιού χρειάζονται µέχρι 500 κιλά νερό. Σ Λ 19. Για την παραγωγή ενός τόνου ατσαλιού απαιτούνται 250 τόνοι νερού. Σ Λ 20. Σύµφωνα µε τον FAO ο Β Ειρηνικός και ο ΒΑ Ατλαντικός µε την Ανταρκτική παράγουν σχεδόν το µισό της παγκόσµιας αλιευτικής παραγωγής. Σ Λ 21. Οι φυσιολογικές ανάγκες του ανθρώπου σε πόσιµο νερό σε µεσαίες κλιµατικές συνθήκες ανέρχονται σε 25 λίτρα ανά ηµέρα. Σ Λ 22. Το όζον έχει έντονη οξειδωτική δράση. Σ Λ 23. Η υπεριώδης ακτινοβολία χρησιµοποιείται για την απολύµανση του νερού, κυρίως σε µικρές περιοχές. Σ Λ 24. Η θέρµανση ως απολυµαντικό µέσο έχει χαµηλό κόστος. Σ Λ 25. Η µικροβιακή ρύπανση είναι η µόνη ρύπανση που ορθώς αποκαλείται µόλυνση. Σ Λ 26. Όλα τα παθογόνα µικρόβια που προκαλούν λοιµώξεις των εντέρων µεταδίδονται µε τον αέρα. Σ Λ 27. Για τη διατήρηση της ζωής των ψαριών απαιτείται συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου 4-6 ppm. Σ Λ 70

3 28. Ο κορεσµός των υδάτων σε οξυγόνο ποικίλλει και ε- Σ Λ ξαρτάται από τη θερµοκρασία και την πυκνότητά του. 29. Βαρέα µέταλλα θεωρούνται εκείνα που έχουν ειδικό βάρος µικρότερο από εκείνο του Fe. Σ Λ 30. Οι Η.Π.Α. πειραµατίστηκαν στο βοµβαρδισµό των νεφών κυρίως µε κρυστάλλους νατρίου για να επιτύχουν βροχόπτωση. Σ Λ 31. Τα πειράµατα για το µετριασµό των καταιγίδων και των κυκλώνων γίνονται κυρίως µε ιωδιούχο άργυρο. Σ Λ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Επιλέξετε τη σωστή από τις παρακάτω προτάσεις, θέτοντας σε κύκλο το κατάλληλο γράµµα. 1. Το νερό αποτελεί α) το 60% περίπου του βάρους ενός δένδρου β) το 55% του βάρους ενός ζώου γ) το 60% του βάρους του ανθρώπου δ) το 78% της επιφάνειας της γης 2. Με βάση τα βασικά του χαρακτηριστικά το νερό είναι α) οµοιογενές β) µη ανανεώσιµο γ) αλλάζει θερµοκρασία πολύ γρήγορα δ) χρειάζονται πολύ θερµότητα για να εξαερωθεί 3. ιαπνοή ονοµάζεται α) η πρόσληψη οξυγόνου από τα φύλλα β) η αποβολή οξυγόνου από τα φύλλα γ) η µεταφορά των θρεπτικών στοιχείων στα µέρη του φυτού δ) η εξάτµιση του νερού από τα στόµατα των φύλλων 71

4 4. Τα επιφανειακά νερά α) καταλαµβάνουν τεράστιες εκτάσεις β) δεν χρειάζονται ιδιαίτερα δαπανηρά συστήµατα για την εκµετάλλευσή τους γ) παρουσιάζουν σταθερότητα στη διαθέσιµη ποσότητα στη διάρκεια του χρόνου δ) έχουν τεράστιο κόστος παγίων εγκαταστάσεων συλλογής 5. Τα υπόγεια νερά α) ως αποθέµατα παραµένουν µικρά σε διάφορες χρονικές περιόδους β) έχουν χαµηλό κόστος παγίων εγκαταστάσεων γ) µπορούν να «εξυγιανθούν» πιο εύκολα από τα επιφανειακά στην περίπτωση που έχουν ρυπανθεί δ) έχουν µικρό κόστος συντήρησης 6. Βασικό κριτήριο για την ταξινόµηση των υδροφορέων είναι α) η ποιότητα του νερού β) η ταχύτητα του νερού γ) η θέση της ανώτατης στάθµης του νερού στο έδαφος δ) η απόσταση που διανύει 7. Από τους φυσικοχηµικούς παράγοντες του υδρόβιου περιβάλλοντος που καθορίζουν την κατανοµή και επηρεάζουν τη δραστηριότητα των υδρόβιων οργανισµών ο σπουδαιότερος είναι α) η αλατότητα β) η πυκνότητα γ) η διαθλαστική ικανότητα δ) η παρουσία οξίνων συστατικών 72

5 8. Οι διαφορές των φυτών σε ό,τι αφορά τη βλαστική τους περίοδο, το φύλλω- µά τους και τον τρόπο που καλλιεργούνται, διαφοροποιούν από καλλιέργεια σε καλλιέργεια α) την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο φυτό β) τον τρόπο άρδευσης γ) την αντοχή τους στις ασθένειες δ) το µέγεθος και τον ρυθµό της εξατµισοδιαπνοής 9. Ως εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας υπολογίζεται το νερό που καταναλώνεται από µία καλλιέργεια που α) αναπτύσσεται σε µεγάλα χωράφια, χωρίς περιορισµούς στο νερό και στα θρεπτικά στοιχεία β) έχει προσβληθεί από διάφορες ασθένειες γ) επιτυγχάνει το ελάχιστο της απόδοσης κάτω από τις συνθήκες του συγκεκριµένου περιβάλλοντος δ) δεν έχει µεγάλες απαιτήσεις σε νερό 10. Τα πλεονεκτήµατα της άρδευσης µε καταιονισµό είναι η δυνατότητα α) εφαρµογής σε εδάφη που προσφέρονται για επιφανειακή άρδευση β) εφαρµογής της µεθόδου µε συστηµατοποίηση του εδάφους γ) αξιοποίησης µεγάλων και διασπαρµένων περιοχών δ) εφαρµογής ελαφρών αρδεύσεων 11. Τα µειονεκτήµατα της άρδευσης µε καταιονισµό είναι α) η σχετικά µικρή δαπάνη αρχικής εγκατάστασης β) τα µειωµένα σχετικά έξοδα λειτουργίας γ) η αδυναµία χρησιµοποίησης νερών υψηλής αλατότητας δ) η δυνατότητα επέκτασης της εφαρµογής σε περίπτωση που επικρατούν άνεµοι 73

6 12. Το σύστηµα της στάγδην άρδευσης α) προσφέρεται για µεγάλες παροχές νερού β) δεν συνδυάζεται µε αυτοµατισµούς γ) µπορεί να εφαρµοστεί σε περιοχές µε ανώµαλο έδαφος δ) έχει σχέση µε το έδαφος 13. Οι υδατοκαλλιέργειες µπορεί να ταξινοµηθούν, µε βάση τον σκοπό για τον οποίο εφαρµόζονται, σε ελεγχόµενες µορφές για α) παραγωγή διακοσµητικών ψαριών β) αξιοποίηση ή αδρανοποίηση ανόργανων αποβλήτων γ) παραγωγή διαµαντιών δ) εµπλουτισµό τεχνητών αποθεµάτων υδρόβιων οργανισµών ή ποταµών µε σκοπό την ερασιτεχνική αλιεία τους. 14. Οι υδρόβιοι οργανισµοί συγκεντρώνουν ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα ως πηγή τροφίµων για τον άνθρωπο επειδή α) τα προϊόντα τους είναι πλούσια σε υδατάνθρακες β) έχουν πτωχότερο συντελεστή µετατρεψιµότητας της τροφής από τα άλλα αγροτικά ζώα γ) ως ποικιλόθερµα έχουν ανάγκη θερµορρύθµισης δ) το ειδικό βάρος του σώµατος τους είναι σχεδόν το ίδιο µε του νερού στο οποίο ζουν 15. Τα ψάρια συγκεντρώνουν τα περισσότερα πλεονεκτήµατα έναντι των µαλακίων και των καρκινοειδών, γιατί α) παρουσιάζουν αργό ρυθµό ανάπτυξης β) προσφέρονται για κανονικά συστήµατα παραγωγής γ) το κόστος παραγωγής τους βρίσκεται στο πλαίσιο της σηµερινής αξίας των αγαθών δ) µπορούν να θεωρηθούν ως ακριβή τροφή 74

7 16. Στα χαρακτηριστικά του νερού που πρέπει να µελετηθούν για να κρίνουν µια υδάτινη µάζα κατάλληλη για εκτροφή ή καλλιέργεια ενός ή πολλών υδρόβιων οργανισµών ανήκει α) η περιεκτικότητα σε υδρογόνο β) το νάτριο γ) τα ελαφρά µέταλλα δ) η θερµική ρύπανση 17. Η ελληνική αλιεία διαιρείται σε τέσσερις κατηγορίες: α) µεγάλη ή παράκτια αλιεία β) µέση ή αλιεία κλειστής θάλασσας γ) ατλαντική ή µεσογειακή αλιεία δ) σπογγαλιεία 18. Το χλώριο χρησιµοποιείται για την απολύµανση του νερού γιατί α) είναι θρεπτικό στοιχείο β) διατίθεται µε τη µορφή υγρών πάντοτε γ) έχει σχετικά µεγάλη διαλυτότητα στο νερό δ) δεν είναι τοξικό για τους περισσότερους µικροοργανισµούς 19. Μερικά από τα αποτελέσµατα της τοξικότητας ορισµένων βαρέων µετάλλων είναι α) οι µεταλλάξεις β) ψυχολογικές διαταραχές γ) κατάπτωση των δυνάµεων δ) το τραύλισµα 20. Μερικές από τις επιπτώσεις από την έκχυση πετρελαιοειδών στο περιβάλλον είναι α) η ένταση της φωτοσύνθεσης β) η αύξηση της διαπερατότητας του φωτός γ) η µείωση της διαλυτότητας του οξυγόνου από την ατµόσφαιρα δ) η σταθεροποίηση των βιοκοινωνιών 75

8 21. Η πιο αποτελεσµατική µέθοδος αντιµετώπισης της ρύπανσης από πετρελαιοειδή στις θαλάσσιες περιοχές, είναι α) η χρήση του πεπιεσµένου αέρα β) η αναρρόφηση µε ειδικά σκάφη γ) η χρήση απορρυπαντικών δ) η παγίδευσή της µε επιπλέοντα σχοινιά 22. Βασικά µειονεκτήµατα των απορρυπαντικών είναι ότι α) βιοαποικοδοµούνται εύκολα β) παρουσιάζουν µικρό αφρισµό γ) δεν περιέχουν προσθετικά δ) περιέχουν πολυφωσφορικά άλατα 23. Οι κυριότερες συνέπειες που προκαλούνται από την αποβολή θερµού νερού στον φυσικό αποδέκτη είναι α) η αύξηση του διαλυµένου οξυγόνου β) η µείωση της ταχύτητας των χηµικών αντιδράσεων γ) τα θετικά αποτελέσµατα στις βιολογικές λειτουργίες των οργανισµών δ) η νέκρωση των διαφόρων ζωικών και φυτικών οργανισµών αν η θερµοκρασία υπερβεί τα όρια αντοχής τους 24. Τρόποι για να επιβραδύνουµε την εξάντληση του υπόγειου νερού είναι α) η καλλιέργεια φυτών απαιτητικών σε νερό στις ξηρές περιοχές β) η ανάπτυξη ποικιλιών καλλιεργούµενων φυτών µε µεγαλύτερες απαιτήσεις σε νερό γ) η ανορθόδοξη άρδευση δ) ο έλεγχος της αύξησης του πληθυσµού 76

9 Ερωτήσεις αντιστοίχισης Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β, θέτοντας τον κατάλληλο αριθµό στο αντίστοιχο κενό αριστερά. 1. Το επιφανειακό νερό αποτελεί Α Β 1. όταν το νερό εξατµίζεται και σχηµατίζει υδρατµούς 2. όταν το νερό κινείται πλευρικά και µπορεί την ενδορροή να διηθηθεί σε υδάτινα ρεύµατα το υπόγειο νερό 3. όταν το νερό δεσµεύεται από τις ρίζες των τη βασική απορροή φυτών 4. όταν το νερό διηθείται βαθύτερα 5. όταν το νερό ευρισκόµενο σε κατάσταση κορεσµού κινείται πλευρικά και καταλήγει πάλι στην επιφάνεια του εδάφους ή στην κοίτη κάποιου ρεύµατος 2. Α Θάλασσες Λιµνοθάλασσες Έλη Ποταµοί Β 1. είναι υδάτινα ρεύµατα γλυκών νερών πρόσκαιρης ροής µε µεγάλη κλίση και µικρό σχετικά µήκος 2. είναι µεγάλες ρέουσες µάζες γλυκών νερών 3. είναι µικρές εκτάσεις µε γλυκά νερά µικρού βάθους 4. είναι το σύνολο των αλµυρών νερών που καλύπτουν τη λεκάνη µεταξύ των ηπείρων 5. χαρακτηρίζονται οι κατά κάποιο τρόπο κλειστές εκτεταµένες αλµυρές υδάτινες µάζες 6. είναι µεγάλες κλειστές ή ηµίκλειστες υδάτινες εκτάσεις υφάλµυρων ή αλµυρών νερών και µικρού βάθους 77

10 3. Αν ένα κορεσµένο έδαφος αφεθεί να στραγγίσει τότε το Α Β 1. παραµένει στο έδαφος µετά την αποµάκρυνση προς τα κάτω του νερού µε την επίδραση της βαρύτητας ελεύθερο νερό 2. συγκρατείται πολύ ισχυρά από τα µόρια τριχοειδές νερό του εδάφους και σε σηµαντική αναλογία υγροσκοπικό νερό κινείται µε µορφή υδρατµών 3. κινείται µε την επίδραση της βαρύτητας προς τα κάτω 4. απορροφάται αποκλειστικά από τις ρίζες των φυτών 5. κινείται έξω από το στρώµα του ριζικού συστήµατος των φυτών 4. Α Πέντε από τα φύλα των ζώων Τέσσερα από τα φύλα των ζώων Τα υπόλοιπα από τα φύλα των ζώων Β 1. διαβιούν αποκλειστικά στο θαλασσινό νερό 2. έγιναν θαλάσσιοι οργανισµοί σχετικά πρόσφατα 3. δεν έχουν καµιά σχέση µε τη θάλασσα 4. είναι κυρίως θαλάσσιοι οργανισµοί 5. αντιπροσωπεύονται στη θάλασσα από µεγάλο αριθµό ειδών 5. Πλαγκτόν Νευστόν Βένθος Νηκτόν Α Β 1. πρόκειται για τους υδρόβιους οργανισµούς που έχουν την ικανότητα να κολυµπούν και να κινούνται µε ευχέρεια 2. πρόκειται για τους υδρόβιους οργανισµούς που διαβιούν στην επιφανειακή µεµβράνη των υδάτινων εκτάσεων 78

11 3. πρόκειται για τους υδρόβιους οργανισµούς που διαβιούν πάνω ή µέσα στον πυθµένα των υδάτινων εκτάσεων ή εξαρτώνται άµεσα από αυτόν 4. πρόκειται για µικροοργανισµούς µε περιορισµένη ικανότητα κίνησης 5. πρόκειται για υδρόβιους οργανισµούς που διαβιούν και στην ξηρά και στη θάλασσα 6. πρόκειται για υδρόβιους οργανισµούς που πεθαίνουν µόλις το εντός της θάλασσας οξυγόνο µειωθεί κάτω του 20% 6. Η επιφανειακή άρδευση διαιρείται στην Α Β 1. κατά τη µέθοδο αυτή το νερό εφαρµόζεται µε καταιονισµό 2. κατά τη µέθοδο αυτή η εφαρµογή του αρδευτικού νερού επιτυγχάνεται µε τη ροή µι- άρδευση µε κατάκλιση άρδευση µε περιορισµένη κρών αρδευτικών παροχών. διάχυση 3. το χωράφι χωρίζεται σε λωρίδες µε την κατασκευή αναχωµάτων κατά τη φορά της άρδευση µε αυλάκια κλίσης η οποία είναι κατά µήκος 4. κατά τη µέθοδο αυτή η εφαρµογή του νερού διακόπτεται κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα 5. το χωράφι χωρίζεται µε χωµάτινα αναχώ- µατα σε λεκάνες µε σχεδόν µηδενική κλίση, στις οποίες παροχετεύεται νερό µέχρι να καλύψει όλη την υπό άρδευση επιφάνεια 79

12 7. Α Άρδευση µε κατάκλιση Άρδευση µε περιορισµένη διάχυση Άρδευση µε αυλάκια Β 1. κυρίως για την άρδευση των αµπελώνων 2. περισσότερο εφαρµόζεται για την άρδευση του ρυζιού και των ψυχανθών 3. µπορεί να εφαρµοσθεί για την άρδευση των ζαχαροτεύτλων, του καλαµποκιού, του βαµβακιού 4. οι πιο συνηθισµένες καλλιέργειες που αρδεύονται µε τον τρόπο αυτό είναι η µηδική, γενικά όλες οι χορτοδοτικές καλλιέργειες και τα δηµητριακά. Επίσης µπορούν να αρδευτούν οπωρώνες και αµπελώνες 5. κυρίως για την άρδευση κηπευτικών, αραβόσιτου, βαµβακιού κ.ά. 8. Α Άρδευση µε κατάκλιση Άρδευση µε περιορισµένη διάχυση Άρδευση µε αυλάκια Β 1. η µέθοδος προσαρµόζεται καλύτερα σε εδάφη µε µέτρια ή µικρή διηθητικότητα 2. η µέθοδος αυτή είναι προτιµότερη για τα πολύ συνεκτικά εδάφη 3. η µέθοδος αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα περισσότερα εδάφη, αλλά καλύτερα προσαρµόζεται σε εδάφη που είχαν µέση διηθητικότητα 4. η µέθοδος αυτή είναι αποτελεσµατικότερη σε συνεκτικά οµοιόµορφα εδάφη που παρουσιάζουν έντονη πλευρική κίνηση 5. η µέθοδος είναι καλύτερη για τα εδάφη µε µεγάλη διηθητικότητα 80

13 9. Ανάλογα µε τον τρόπο εγκατάστασης, τα συστήµατα καταιονισµού διακρίνονται σε: Συστήµατα Αγωγοί εφαρµογής Α Β 1. κινητικοί όλοι µόνιµα 2. υπόγειο όλοι ηµιµόνιµα 3. µεταφερόµενοι, µόνιµοι µεταφερόµενα 4. κινητοί, υπόγειοι 5. κινητοί ή µόνιµοι, υπόγειοι 10. Α Οι κυριότερες πηγές φυσικής προέλευσης βαρέων µετάλλων στο νερό Οι ανθρωπογενείς πηγές της επιβάρυνσης του νερού µε µέταλλα Άλλες πηγές βαρέων µετάλλων Β 1. είναι οι γεωργικές δραστηριότητες, τα α- πορρυπαντικά, τα διάφορα χρώµατα κ.ά. 2. είναι η εξόρυξη, επεξεργασία µεταλλευµάτων κ.ά. 3. είναι η σκόνη που µεταφέρεται µε τον άνε- µο από τις ακτές, βιοµηχανίες παραγωγής που χρησιµοποιούν τα µέταλλα ως καταλύτες κ.ά. 4. είναι η διάβρωση των ακτών, τα απορρίµ- µατα και τα προϊόντα αποικοδόµησης οργανισµών, η εξαλλοίωση πετρωµάτων κ.ά. 5. η εξόρυξη, η βενζίνη των αυτοκινήτων κ.ά. 81

14 Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τις σωστές λέξεις από τις προσφερόµενες, στην κατάλληλη πτώση ή πρόσωπο. 1. διαστολή, προσκόλληση, επικάλυψη, συστολή, θέρµανση. Η επιφάνεια του νερού έχει χαρακτηριστική τάση και παράλληλα δηµιουργεί τη δυνατότητα και ενός στερεού. 2. εξατµισοδιαπνοή, επιφάνεια, εξάτµιση, διαπνοή, φωτοσύνθεση, διήθηση. Όταν το νερό επιστρέφει στην επιφάνεια µε τη µορφή των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων, περίπου τα 2/3 ξαναγυρίζουν στην ατµόσφαιρα µε από το έδαφος και τις διάφορες υδάτινες και µε τη διαδικασία της από τη βλάστηση. 3. µεταβολή, συγκέντρωση, τιµή, υγρασία, θερµοκρασία, διαλυτότητα. Τα θαλασσινά νερά µιας συγκεκριµένης περιοχής παρουσιάζουν συνήθως σταθερά φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά. Η των ανόργανων στοιχείων, η, πυκνότητα και το ph των νερών αυτών παρουσιάζουν µικρές κατά τη διάρκεια του έτους. 4. περιορισµένος, σταθερός, απότοµος, κυµαινόµενος, συνηθισµένος, µικρός. Οι ευρύαλοι οργανισµοί έχουν την ικανότητα να προσαρµόζονται σε µεγάλες και µεταβολές της αλατότητας του νερού και οι στενόαλοι έχουν αυτή την ικανότητα και ζουν µόνιµα σε νερά µε αλατότητα. 5. εφαρµογή, κάλυψη, έκπλυση, µείωση, κατανάλωση, απορρόφηση. Πέρα από τις καθαρές σε νερό ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν µε άρδευση, πρέπει κατά την εφαρµογή των αρδεύσεων να υπολογισθούν επιπλέον ποσότητες νερού, που πιθανόν θα απωλεστούν κατά τη µεταφορά του, καθώς επίσης και για την των αλάτων που συγκεντρώνονται στο έδαφος, λόγω άρδευσης για την των απωλειών κατά τη µεταφορά του νερού και την του στο χωράφι. 82

15 6. κατανοµή, ποιότητα, δύναµη, έκταση, παροχή. Οι καταιονιστήρες στέλνουν το νερό στον αέρα µε τη µορφή σταγόνων µέσα από τα ακροφύσια τα οποία ρυθµίζουν την, την ακτίνα εκτόξευσης, την και το µέγεθος των σταγόνων. 7. ρυθµιστής, συντονιστής, αναλυτής, µετρητής, φίλτρο, ρολόι. Η µονάδα ελέγχου στην άρδευση κατά σταγόνες περιλαµβάνει ροής,, πίεσης και συσκευές λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων. 8. καλλιέργεια, φροντίδα, εκµετάλλευση, προσπάθεια, εργασία, ενέργεια. Με τον όρο «υδατοκαλλιέργειες» εννοούµε τις προσπάθειες εκείνες του ανθρώπου, που αφορούν κυρίως στην καταβολή και για καταστροφή και υδρόβιων οργανισµών. 9. ξηρός, αλοτροπικός, χηµικός, υγρός, τριµερής. Το όζον είναι µια µορφή του οξυγόνου (Ο 3 ) και σχηµατίζεται κατά τη διοχέτευση οξυγόνου ή αέρα δια µέσου ηλεκτρικών εκκενώσεων µε τάση V. 10. µαλάκια, βακτήρια, έντοµα, πρωτόζωα, οστρακόδερµα.. Οι παθογόνοι µικροοργανισµοί περιλαµβάνουν τα,, παρασιτικού σκώληκες, ιούς και προέρχονται από ακατέργαστα ή µερικώς κατεργασµένα απόβλητα ή λύµατα ανθρώπων και ζώων. 11. κροκίδωση, όσµωση, συγκέντρωση, οξείδωση, αφυδάτωση, διασπορά. Μετά την είσοδο των µικροοργανισµών στον υδάτινο αποδέκτη διάφοροι παράγοντες και συνθήκες, καθορίζουν τη, τη ή την καταστροφή τους και διεργασίες, όπως και ιζηµατοποίηση. 83

16 12. φωσφορικά, αµµωνιακά, πυριτικά, καλιούχα, ασβεστούχα, αργιλλικά. Τα αστικά λύµατα καθώς και τα λιπάσµατα ρυπαίνουν το υδάτινο περιβάλλον κυρίως µε οργανικές ουσίες οι οποίες διασπώνται από συνθέτοντες µικροοργανισµοί σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και θρεπτικά άλατα,,, νιτρώδη, νιτρικά και. 13. εξόρυξη, σύνθεση, αποσάθρωση, εναπόθεση, καθίζηση, εξαλλοίωση. Στην κατηγορία των αιωρούµενων στερεών κατατάσσουµε τα σωµατίδια δυσδιάλυτων υλικών που προέρχονται από τη φυσική του εδάφους, τη των πετρωµάτων, από αλλά και από υγρά απόβλητα. 14. κατανοµή, ανάγκη, διάθεση, δοµή, ζώνη, ποσότητα. Η γεωµορφολογική σύνθεση της χώρας µας, η γεωλογική, η άνιση των ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων στο χώρο και στο χρόνο και τέλος η άνιση κατανοµή των δραστηριοτήτων και εποµένως των υδατικών, µειώνουν σηµαντικά τη διαθέσιµη ποσότητα και δυσκολεύουν την αξιοποίηση των υδατικών χώρων. 15. διείσδυση, αλλοίωση, υφαλµύρωση, υπεράντληση, αφαλάτωση, µόλυνση. Στη χώρα µας οι υπόγειοι υδατικοί πόροι που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές έχουν υποστεί σε σηµαντικό βαθµό, λόγω του θαλάσσιου νερού, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο σε και γενικά σε κακή διαχείριση. 16. βόρειος, νότιος, ανατολικός, δυτικός, τριπλάσιος, διπλάσιος. Οι πεδινές περιοχές της χώρας µας κατά µήκος των ακτών έχουν σχεδόν ετήσια βροχόπτωση από ό,τι οι αντίστοιχες στα παράλια. 84

17 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 1. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται το κόστος του νερού; 2. Πώς ορίζεται ο υδρολογικός κύκλος; 3. Γιατί πάνω από το µισό περίπου των υπόγειων νερών που βρίσκεται σε µεγάλα βάθη δεν είναι εκµεταλλεύσιµα; 4. Τι είναι οι υδροφορείς; 5. Οι υδρόβιοι οργανισµοί σε σχέση µε την ικανότητα προσαρµογής τους σε µεγάλες και απότοµες µεταβολές της αλατότητας χωρίζονται σε α)... β) Με βάση την ικανότητα προσαρµογής στις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας του νερού, οι υδρόβιοι οργανισµοί σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται; 7. Τι είναι η µέγιστη εξατµισοδιαπνοή; 8. Τι είναι η βασική εξατµισοδιαπνοή; 9. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η ωφέλιµη βροχή; 10. Τι είναι η υδατοϊκανότητα του εδάφους; 11. Αναφέρετε τις υποδιαιρέσεις της επιφανειακής άρδευσης. 12. Ποιος είναι ο ρόλος του αντλητικού συγκροτήµατος σ ένα τυπικό σύστηµα καταιονισµού; 13. Ποιος είναι ο ρόλος του δικτύου µεταφοράς σ ένα τυπικό σύστηµα καταιονισµού; 14. Ποιος είναι ο ρόλος του δικτύου εφαρµογής σ ένα τυπικό σύστηµα καταιονισµού; 15. Τι είναι η αυτοκινούµενη γραµµή άρδευσης; 16. Τι είναι η άρδευση µε σταγόνες ή στάγδην άρδευση; 17. Από τι αποτελείται ένα σύστηµα άρδευσης µε σταγόνες; 18. Τι είναι οι σταλλακτήρες στο σύστηµα της στάγδην άρδευσης; 19. Αναφέρετε τέσσερις υδρόβιους µικροοργανισµούς για τους οποίους εφαρµόζονται οι υδατοκαλλιέργειες. 20. Αναφέρετε τρία συστήµατα εκτροφής ψαριών µε βάση τον τρόπο χρήσης του νερού εκτροφής. 85

18 21. Ποια είναι τα κυριότερα είδη ψαριών που παράγουν οι µονάδες υδατοκαλλιεργειών στη χώρα µας; 22. Αναφέρετε πέντε από τα σπουδαιότερα αλιευόµενα είδη ψαριών στις ελληνικές θάλασσες. 23. Τα επιφανειακά νερά πριν δοθούν στη ύδρευση µιας πόλης υφίστανται µία σειρά κατεργασιών που στόχο έχουν την αποµάκρυνση τυχόν α)... β)... γ)... δ) Ποια είναι η διαφορά µεταξύ αποστείρωσης και απολύµανσης του νερού; 25. Συνήθως µε τον όρο ρύπανση τι εννοούµε; 26. Ποια είναι η χρήση του κολοβακτηριδίου (coliform bacteria) που υπάρχει σε 100 ml δείγµατος νερού; 27. Πότε µια υδατική µάζα χαρακτηρίζεται «ρυπασµένη»; 28. Αναφέρετε τρεις συνθετικές οργανικές ενώσεις. 29. Αναφέρετε τρεις συνέπειες που προκαλούνται από τα αιωρούµενα στερεά. 30. Αναφέρετε τρεις από τις κυριότερες πηγές ρύπανσης από ραδιενέργεια. 31. Αναφέρετε τρία από τα προβλήµατα στη χρήση των υδατικών πόρων. 32. Αναφέρετε τρεις από τους στόχους της διαχείρισης των υδατικών πόρων. 33. Αναφέρετε δύο παραδείγµατα ατµοσφαιρικών κατακρηµνισµάτων που αποτελούν όχι συνηθισµένες, αλλά ακραίες καταστάσεις. 34. Πόσα είδη φραγµάτων έχουµε ανάλογα µε τον τύπο και το υλικό κατασκευής τους. 35. Σε ποια περίπτωση µπορούµε να έχουµε φθηνό αφαλατωµένο νερό; 86

19 Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποια είναι η σηµασία του νερού για τον άνθρωπο και τη γη; 2. Πώς δηµιουργείται η βροχή; 3. Μετά το 1950 ποιοι παράγοντες επέτρεψαν σε όλες τις χώρες να αυξήσουν την αλιευτική παραγωγή τους. 4. Σε τι αφορούν οι ανάγκες ρυθµίσεων αλιευτικής διαχείρισης που έγινε αντιληπτή στη χώρα µετά το τέλος του Β Παγκοσµίου Πολέµου; 5. Τι θεωρείται ρύπανση σύµφωνα µε τον ορισµό του ΟΗΕ; 6. Ποια είναι τα αποτελέσµατα από τη µικροβιακή µόλυνση του νερού; 7. Με ποιο τρόπο δηµιουργούνται οι ανοξικές συνθήκες στο υδάτινο περιβάλλον; 8. Ποιο είναι το αποτέλεσµα των ανοξικών συνθηκών στο υδάτινο περιβάλλον; 9. Ποιες είναι οι πιο συνηθισµένες αιτίες της επιβάρυνσης των υδάτων µε πετρελαιοειδή; 10. Ποια ήταν τα προβλήµατα από τη χρήση του DDT που οδήγησε στην απαγόρευσή του; 11. Ποιος είναι ο ρόλος των τεχνητών λιµνών ή ταµιευτήρων; 12. Τι είναι η αφαλάτωση; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Με το συνδυασµό ποίων ιδιοτήτων µπορεί το νερό να ανεβαίνει από τις ρίζες στα φύλλα µέσω των ιστών και αγγείων των φυτών; 2. Ποιος είναι ο ρόλος των αρδεύσεων; 3. Τι είναι η πραγµατική εξατµισοδιαπνοή και ποια η σχέση της µε τη µέγιστη εξατµισοδιαπνοή; 4. Ποια στοιχεία του νερού µπορούν να καλύψουν την πραγµατική εξατµισοδιαπνοή; 5. Πώς υπολογίζονται οι καθαρές ανάγκες των καλλιεργειών σε αρδευτικό νερό; 6. Γιατί η συνεισφορά της αλιείας είναι εξαιρετικά σηµαντική για το διατροφικό πρόβληµα της ανθρωπότητας; 87

20 7. Ποια είναι η διαφορά του νερού που χρησιµοποιείται στη γεωργία από το νερό που χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία; 8. Με ποιο τρόπο δηµιουργήθηκε ο διεθνής ανταγωνισµός µεταξύ διαφόρων χωρών στην άσκηση της αλιείας; 9. Με ποιο τρόπο γίνεται η ορθολογική εκµετάλλευση της ετήσιας αύξησης του πληθυσµού ψαριών στις αλιευτικές περιοχές; 10. Ποια είναι η διαφορά του Βιοχηµικώς από το Χηµικώς Απαιτούµενο οξυγόνο; 11. Ποια είναι η σοβαρότερη παράµετρος από τη ρύπανση των απορριµµάτων και γιατί; 12. Ποια είναι η έννοια της αειφορίας των υδατικών πόρων; 88

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ E.ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. M.Sc. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΤΑ 2013 ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας

Φυσικά συστήματα επεξεργασίας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 157 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. Φυσικά συστήματα επεξεργασίας (Αγγελίδης, Tchobanoglou 1995) 9.1 Εισαγωγή Στο περιβάλλον συμβαίνουν διάφορες φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ο Υ ΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕΛΙ ΕΣ 6 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο : ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΕΝΙΚΑ 12 2.1 ιαθέσιµο νερό στον πλανήτη 2.2 Σύσταση νερού 2.3 οµή του µορίου 2.4 Φυσικές ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά τον καθηγητή κ. Κώστα Σαββάκη κυρίως για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και την υποµονή που έκανε κατά τη διάρκεια Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Περιγραφή και λειτουργία µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων Σητείας ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΠΑΖΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Εδαφικοί Πόροι ΤΕΤΡΤΟ ΚΕΦΛΙΟ Εδαφικοί Πόροι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο γράµµα.

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα νερού Αττικής σε σχέση με την πηγή ύδρευσης»

«Ποιότητα νερού Αττικής σε σχέση με την πηγή ύδρευσης» Α. Τ. Ε. Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ «Ποιότητα νερού Αττικής σε σχέση με την πηγή ύδρευσης» Θεοδωράκης Δημήτριος Α.Μ. 03/131 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαυρίδου

Διαβάστε περισσότερα

[Πληκτρολογήστε κείµενο] 3/5/2012 ΛΛΝΣ ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ Υ ΑΤΩΝ Ερ. Εργασίες β τετράμηνο φυσική- μαθηματικά- τεχνολογία 4.1 Εισαγωγή Η ρύπανση του νερού είναι ένα θέµα που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τεράστιες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ Οι κρήνες της Μακρινίτσας ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ. 9.1. Γενικά ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ Υ ΡΟΦΟΡΕΩΝ 9.1. Γενικά Η απορρύπανση ή εξυγίανση αποσκοπεί στην ανάληψη ενεργειών και δράσεων για την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων που έχουν ρυπανθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Ε ΑΦΙΚΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 8.1. Επιπτώσεις των υγρών αποβλήτων και των λυµάτων στο γεωπεριβάλλον Ο σύγχρονος βιοµηχανικός τρόπος ζωής έχει οδηγήσει στην αύξηση των παραγόµενων λυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ A Αβιοτικοί παράγοντες: κάθε μη βιοτικό στοιχείο μιας περιοχής, π.χ. έδαφος, νερό, αέρας, ηλιακή ενέργεια. Αιγιαλός: η ζώνη ξηράς που περιβάλλει τη θάλασσα και βρέχεται από το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια

Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» 1 Υ ΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: Λιμναία και Θαλάσσια ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 15 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εφαρμογή μονάδας αφαλάτωσης με χρήση αιολικής ενέργειας στο νησί της Πάτμου Καλλονιάτη Ανδρέα ΧΑΝΙΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ο σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων

Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Πτυχιακή Εργασία Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων Χατζούλης Γεώργιος Μελίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΏΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδιορισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων

Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων Βασικές παράμετροι ελέγχου ποιότητας νερού και λυµάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 2 Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 3 1.1 Γενικά. 3 1.2 Εξοπλισµός και οργάνωση εργαστηρίου. 3 2. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤOΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου

Πολυτεχνείο Κρήτης. Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Πολυτεχνείο Κρήτης Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος Μεταπτυχιακή ιατριβή Βελτιστοποίηση της ολοκληρωµένης διαχείρισης υδατικών πόρων σε νησιά του Αιγαίου Κωνσταντοπούλου Φλώρα Επιβλέπων Καθηγητής: Π. Γκίκας,

Διαβάστε περισσότερα

15. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

15. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ 15. ΒΙΟΓΕΩΧΗΜΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ Στην αδιάλειπτη εισροή ενέργειας από τον ήλιο προς τη γήινη βιόσφαιρα, έχουµε ήδη αναφερθεί (Κεφάλαιο 5). Επίσης έχουµε αναφερθεί στη συνεχή εκροή ενέργειας από τον πλανήτη µας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Ποιοτικών Xαρακτηριστικών Υπόγειου Nερού στην Παράκτια Περιοχή της Χαλέπας.

Αξιολόγηση των Ποιοτικών Xαρακτηριστικών Υπόγειου Nερού στην Παράκτια Περιοχή της Χαλέπας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ ΑΤΙΚΩΝ & Ε ΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Αξιολόγηση των Ποιοτικών Xαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΠΑΝΩΡΑΣ M.Sc., Ph.D. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΗΛΙΑΣ M.Sc. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η ανάπτυξη του σύγχρονου πολιτισμού έχει προκαλέσει πληθώρα περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ Ε ΑΦΩΝ Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσονται λύσεις σε ζητήµατα που αφορούν ρύπανση υπογείων νερών και εδαφών από τοξικούς ή οργανικούς ρύπους όπως βαρέα µέταλλα, φυτοφάρµακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ : ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ (314/01 ) ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΤΑΡΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σηµειώσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. iii ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συνεισφορά εντός κοίτης αποθέσεων κατσίγαρου στην ποιότητα του ποταµού Ευρώτα» ΚΟΥΣΕΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ρ. Ν.ΝΙΚΟΛΑΙ ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα