ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής"

Transcript

1 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει η διοίκηση αναφορικά µε τις επενδύσεις που θα πραγµατοποιήσει αλλά πολύ περισσότερο µε τον τρόπο µε τον οποίο αυτές θα χρηµατοδοτηθούν. Στο κεφάλαιο αυτό, δεδοµένης της σηµαντικότητας του ρόλου του επενδυτικού προγράµµατος για τη λειτουργία του Ψυχιατρείου, γίνεται αναφορά στα επενδυτικά έργα, στο φορέα ο οποίος θα τα εκτελέσει, την πηγή χρηµατοδότησης και στις διακρίσεις που υπάρχουν µεταξύ των πηγών χρηµατοδότησης. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής Με τον όρο επένδυση εννοούµε την δέσµευση και αξιοποίηση πόρων προς έναν συγκεκριµένο σκοπό. Η έννοια «πόρων» δεν αφορά µόνο χρηµατικές ροές αλλά έχει ευρύτερη σηµασία, περιλαµβάνοντας τη δέσµευση και αξιοποίηση ανθρώπινων πόρων, οργανωτικού, λειτουργικού και διαχειριστικού χαρακτήρα, την αξιοποίηση πάγιων στοιχείων κτλ. Από την άλλη αναφερόµενοι στον σκοπό της επένδυσης, αυτή δεν αφορά κατ ανάγκη την εξασφάλιση χρηµατικού κέρδους. Αντίθετα, κατά κανόνα οι επενδύσεις δεν αποσκοπούν στην άµεση εξασφάλιση οικονοµικού κέρδους, ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε στον τοµέα της υγείας των πολιτών. Για το λόγο αυτό η εξασφάλιση κέρδους αφορά κυρίως στην εξασφάλιση της βιωσιµότητας του συστήµατος και την περαιτέρω ανάπτυξή του. Έχει γίνει σαφές ότι ο νέος σχεδιασµός του Ψ.Ν.Κ. παρουσιάζει ιδιαιτερότητες σε ένα µεγάλο βαθµό, αφού πλέον η δηµιουργία κερδοφόρου αποτελέσµατος για κάποιες από τις δραστηριότητες του, µετατρέπεται σε αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη άλλων σκοπών. Η ιδιαιτερότητα αυτή διαφοροποιεί το σκεπτικό της διάθεσης πόρων, αφού ευθέως η διάθεση συνδυάζεται µε την απόδοση τους. Στη λογική αυτή, η υλοποίηση και η πλήρης ανάπτυξη των Σχεδίων ράσης, όπως αυτά περιγράφονται και αναλύονται στο Κεφάλαιο 6 θα πρέπει να συνδεθεί κατά ένα µέρος άµεσα µε την εξασφάλιση χρηµατικού κέρδους, ικανού να υποστηρίξει ένα άλλο µεγάλο

2 215 µέρος του στρατηγικού σχεδίου. Σχηµατικά δηλαδή, ο ένας άξονας της στρατηγικής του Ψ.Ν.Κ. (Υποστήριξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης), υποστηρίζεται οικονοµικά από τον άλλον (Νέος Προσανατολισµός). Οι επενδύσεις κατά συνέπεια, απαιτούν χρηµατική δαπάνη και δέσµευση πιστώσεων και έτσι θα πρέπει να προσφέρουν στην προαγωγή της συνολικής οικονοµικής βιωσιµότητας του Ψυχιατρείου. Για να επιτευχθεί ο τελικός στόχος θα πρέπει να υλοποιηθούν τα Σχέδια ράσης µε προϋπολογισµό και φορέα χρηµατοδότησης όπως ορίζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

3 216 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟΥ α / α Τ ίτλος Επένδυσης - Έργου Ανάπτυξη Α ' Προστετευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Ανάπτυξη Β ' Προστετευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Ανάπτυξη Γ ' Προστετευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Φορέας Εκπόνησης Ίδιοι πόροι ΥΠΥΚΑ Π Ε Προυπολογισµ ός και Πηγή Χρηµ ατοδότησης Γ ' Κ. Π. Σ. ΕΠ «Υγεία - Π ρ όνοια» ΠΕΠ ΙΟ Ν ΙΩ Ν ΚτΠ Άλλοι πόρ οι 4 Ανάπτυξη Οικοτροφείου Θάλεια 5 Ανάπτυξη Οικοτροφείου Τερψιχόρη Λ ειτο υ ρ γία Α Π ροστατευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος Λ ειτο υ ρ γία Β Π ροστατευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος Λειτουργία Γ Π ροστατευόµ ενου ιαµ ερίσµ ατος Λειτουργία Οικοτροφείου Θάλεια Λειτουργία Οικοτροφείου Ερατώ

4 Λειτουργία Οικοτροφείου Κλειώ Λειτουργία Οικοτροφείου Τερψιχόρη Λειτουργία Ξενώνα στην Κέρκυρα Λειτουργία 2ου Ξενώνα 15 Ίδρυση και Λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Κέρκυρα Λειτουργία Κέντρου 16 Ψυχικής Υγείας 17 Λειτουργία Κοι.Σ.Π.Ε Επενδύσεις µικρής κλίµακας υφιστάµενων δοµών Εργασίες συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισµού τωνκτιριακών υποδοµών του Κανονισµού 815/ ιαµόρφωση Κτιρίου για τη Στέγαση του υπό σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε

5 Βελτίωση χώρου βασικής νοσοκοµειακής υποδοµής Προσωρινή Μεταστέγαση Εξωτερικών Ιατρείων Επισκευή υπολοίπων κτιρίων και 23 προετοιµασία νέων τους χρήσεων Αποκατάσταση του San Rocco και νέα χρήση Προµήθεια 4 νέων αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των δοµών Κατασκευή διαδραστικού web site του και του Κοι.Σ.Π.Ε. Ανοιχτή γραµµή τηλεφωνικής υποστήριξης (0800) για άτοµα µε ψυχικές διαταραχές Ανασχεδιασµός Επιχειρησιακών ιαδικασιών Νέος Κανονισµός Λειτουργίας Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας στοο πλαίσιο του BPR 30 Πρόσληψη Συµβούλου

6 Road Show Επενδυτών Προγράµµατα επανειδίκευσης προσωπικού ηµιουργία Ιατρικής Βιβλιοθήκης, internet café και κοινωνικού χώρου Πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού για τις νέες δραστηριότητες ως προς τον κανονισµό λειτουργίας ράσεις ευαισθητοποίησης κοινού ηµιουργία Φακέλου για 36 την πιστοποίηση 37 Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων Μελέτη Σκοπιµότητας και δαπάνες επαναλειτουργίας f - MRI 39 ιοργάνωση Συνεδρίων Οργάνωση ηµιουργίας Ερευνητικού Ινστιτούτου Σύνολο

7 220 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 6% Π Ε 0% ΚτΠ 0% Άλλοι πόροι 1% Ίδιοι πόροι 33% ΕΠ «Υγεία - Πρόνοια» 60% ΥΠΥΚΑ 0% Ίδιοι πόροι ΥΠΥΚΑ ΕΠ «Υγεία - Πρόνοια» Π Ε ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚτΠ Άλλοι πόροι Όπως προκύπτει από τον πίνακα υπάρχουν πολλές πηγές χρηµατοδότησης ανάλογα µε την πηγή και το φορέα χρηµατοδότησης. Κατά συνέπεια, µε βάση τα παραπάνω, προκύπτει η ακόλουθη κατηγοριοποίηση πηγών χρηµατοδότησης των Σχεδίων ράσης: Ίδιοι πόροι: Πρόκειται για έσοδα τα οποία προκύπτουν από την οικονοµική δραστηριότητα του ίδιου του Ψυχιατρείου. Είναι γνωστό ότι το Ψ.Ν.Κ. είναι το πιο κερδοφόρο Νοσοκοµείο στην Περιφέρεια µε µεγάλες δυνατότητες αυτοχρηµατοδότησης. Ωστόσο, η οικονοµική αυτή άνεση δεν δικαιολογεί την ανεξέλεγκτη κατανάλωση πόρων εφόσον υπάρχει η δυνατότητα χρηµατοδότησης από άλλες πηγές. Παράλληλα η διασφάλιση συνθηκών οικονοµικής αειφορίας, αποτελεί πλέον στρατηγικό στόχο, που ικανοποιείται από τη σύνθεση δράσεων. Άλλοι πόροι: Στην κατηγορία αυτή ενσωµατώνονται πόροι οι οποίοι δεν ανήκουν στις υπόλοιπες κατηγορίες (δωρεές, χορηγίες κλ.π.). Εθνικοί Πόροι: Στην κατηγορία ανήκουν κυρίως οι δαπάνες που αφορούν το Π Ε (Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων). Τακτικός Προϋπολογισµός: Η συγκεκριµένη πηγή χρηµατοδότησης αναφέρεται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αληλεγγύης και περιλαµβάνει κυρίως τη µισθοδοσία των υπαλλήλων του Ψυχιατρείου, ενώ καλύπτει και ορισµένες δαπάνες εκπαίδευσης του στελεχιακού δυναµικού του Ψ.Ν.Κ.

8 221 Γ ΚΠΣ: Αφορά την εισροή πόρων από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της Τρίτης Προγραµµατικής Περιόδου και περιλαµβάνει τόσο Τοµεακές απάνες (Ε.Π. ΚτΠ, Ε.Π. Υγεία κτλ) όσο και Περιφερειακές (ΠΕΠ Ιονίων Νήσων). Πρόκειται για την κύρια πηγή χρηµατοδότησης των έργων του στρατηγικού άξονα Υποστήριξη της Ψυχιατρικής Μεταρρύθµισης. Στο συγκεκριµένο επενδυτικό πρόγραµµα ως τοµεακό θεωρείται το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. Στη βάση των παραπάνω τα σχέδια δράσης ορίζονται σε Στρατηγικά και σε Τακτικά στο ακόλουθο πλαίσιο και σύµφωνα µε την παραδοχή ότι Σχέδιο ράσης = Επένδυση: Επενδύσεις Στρατηγικής σηµασίας, των οποίων στόχος είναι η υποστήριξη του νέου προσανατολισµού, η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και µεθόδους παραγωγής Επενδύσεις Τακτικής σηµασίας, οι οποίες αποσκοπούν στη συντήρηση των κτιριακών υποδοµών του Ψ.Ν.Κ., την αντικατάσταση τυχόν απαξιωµένων ή φθαρµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού, µε στόχο τη διατήρηση και αναβάθµιση της θέσης του Ψυχιατρείου, και την αναβάθµιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας καλύπτει όπως είναι αναµενόµενο το διάστηµα Ωστόσο, όπως φαίνεται από το παρακάτω διάγραµµα, το µεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων υλοποιείταί τα έτη 2005 και Το γεγονός αυτό οφείλεται σε δυο λόγους. Αφενός ορισµένα από τα έργα που εντάσσονται στο Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης κρίθηκαν απολύτως ώριµα για ένταξη στα επιχειρησιακά προγράµµατα και αφετέρου επειδή το 2006 αποτελεί την ουσιαστική λήξη της προγραµµατικής περιόδου είναι υποχρεωτική η συµβασιοποίηση των έργων που πρόκειται να ενταχθούν στα επιχειρησιακά προγράµµατα του Γ ΚΠΣ. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από το 2007 και µετά θα αρχίσει να υλοποιείται ένας σηµαντικός αριθµός έργων τα οποία και θα προκύψουν από την µελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσία του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας. Με άλλα λόγια εκτιµάται ότι η απόδοση της αξιοποίηση στης ακίνητης περιουσίας θα χρηµατοδοτεί την υλοποίηση άλλων έργων και δράσεων οι οποίες θα υλοποιούνται από

9 222 το. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το έργο «Αναπαλαίωση Κτιρίου Μουστοξύδου» προϋπολογισµού , έργο απολύτως ώριµου η κατασκευή του οποίου µπορεί να χρηµατοδοτηθεί µέσα από τις εναλλακτικές διαδικασίες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ιδρύµατος και η δηµιουργία του Πολυδύναµου Κέντρου Αυτισµού στη περιοχή «Κεφαλοµάντουκο», το οποίο συνδέεται και µε τελευταία επιθυµία του ατόµου που διέθεσε την συγκεκριµένη έκταση στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο της Κέρκυρας. Τέλος σκόπιµο είναι να γίνει αναφορά στην δηµιουργία της Ψυχιατρικής κλινικής στο Νέο Γενικό Νοσοκοµείο Κέρκυρας, πρόταση που έχει ήδη κατατεθεί για χρηµατοδότηση από το Γ.Ν. Κέρκυρας στο Ε.Π. ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ, η εξέλιξη της όµως συνδέεται µε το κύριο έργο, το οποίο δυστυχώς έχει σταµατήσει, λόγω προβληµάτων µε τον ανάδοχο του έργου. Η εξέλιξη αυτού του έργου, επηρεάζει σηµαντικά την εξέλιξη του µετασχηµατισµού του Ψ.Ν.Κ. ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 17% 4% 1% 36% 42%

10 223 ΠΙΝΑΚΑΣ : ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ α/α Τίτλος Επένδυσης - Έργου Ανάπτυξη Α' Προστετευόµενου ιαµερίσµατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Ανάπτυξη Β' Προστετευόµενου ιαµερίσµατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα Ανάπτυξη Γ' Προστετευόµενου ιαµερίσµατος για Ψυχικά Ασθενείς στην Κέρκυρα ΧΡΟΝΟ ΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ανάπτυξη Οικοτροφείου Θάλεια Ανάπτυξη Οικοτροφείου Τερψιχόρη Λειτουργία Α Προστατευόµενου ιαµερίσµατος Λειτουργία Β Προστατευόµενου ιαµερίσµατος Λειτουργία Γ Προστατευόµενου ιαµερίσµατος Λειτουργία Οικοτροφείου Θάλεια Λειτουργία Οικοτροφείου Ερατώ Λειτουργία Οικοτροφείου Κλειώ Λειτουργία Οικοτροφείου Τερψιχόρη Λειτουργία Ξενώνα στην Κέρκυρα Λειτουργία 2ου Ξενώνα Ίδρυση και Λειτουργία Κινητής Μονάδας στην Κέρκυρα Λειτουργία Κέντρου Ψυχικής Υγείας Λειτουργία Κοι.Σ.Π.Ε Επενδύσεις µικρής κλίµακας υφιστάµενων δοµών Εργασίες συντήρησης, επισκευής και εκσυγχρονισµού τωνκτιριακών υποδοµών του Κανονισµού 815/1984 ιαµόρφωση Κτιρίου για τη Στέγαση του υπό σύσταση Κοι.Σ.Π.Ε

11 Βελτίωση χώρου βασικής νοσοκοµειακής υποδοµής Προσωρινή Μεταστέγαση Εξωτερικών Ιατρείων Επισκευή υπολοίπων κτιρίων και προετοιµασία νέων τους χρήσεων Αποκατάσταση του San Rocco και νέα χρήση Προµήθεια 4 νέων αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των δοµών Κατασκευή διαδραστικού web site του και του Κοι.Σ.Π.Ε Ανοιχτή γραµµή τηλεφωνικής υποστήριξης (0800) για άτοµα µε ψυχικές διαταραχές Ανασχεδιασµός Επιχειρησιακών ιαδικασιών Νέος Κανονισµός Λειτουργίας (Μελέτη) Συστήµατα διασφάλισης ποιότητας στοο πλαίσιο του BPR Πρόσληψη Συµβούλου Road Show Επενδυτών Προγράµµατα επανειδίκευσης προσωπικού ηµιουργία Ιατρικής Βιβλιοθήκης, internet café και κοινωνικού χώρου στην πτέρυγα Σκάρπας Πρόγραµµα εκπαίδευσης προσωπικού για τις νέες δραστηριότητες ως προς τον κανονισµό λειτουργίας ράσεις ευαισθητοποίησης κοινού ηµιουργία Φακέλου για την πιστοποίηση Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων Μελέτη Σκοπιµότητας και δαπάνες επαναλειτουργίας f - MRI ιοργάνωση Συνεδρίων Οργάνωση ηµιουργίας Ερευνητικού Ινστιτούτου Σύνολο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 143 2009 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 5.1 Ανάπτυξη στρατηγικής Η ανάπτυξη στρατηγικής του Ψυχιατρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2005 2009 20 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ 2.1: ραστηριότητες Παρεχόµενες Υπηρεσίες Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 226 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 8.1 Εισαγωγή Η αποτύπωση της υφιστάµενης κατάστασης, όπως αυτή καταγράφηκε στο πρώτο τµήµα του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000-2006 ΑΘΗΝΑ Νοέμβριος 2006 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ

ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÓÕÃ ÑÇÌÁÔÏÄÏÔÇÓÇ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÍÙÓÇ ÕÐÏÕÑÃÅÉÏ ÅÈÍÉÊÇÓ ÐÁÉÄÅÉÁÓ & ÈÑÇÓÊÅÕÌÁÔÙÍ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ 87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο παρόν κεφάλαιο πραγµατοποιείται η ανάλυση του έργου από οικονοµικής πλευράς. Πιο συγκεκριµένα, θίγονται και αναλύονται τα θέµατα που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3 Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ»

Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ» Ενότητα IV ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΣΤΑ ΙΟΥ 1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΈΡΓΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006

ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Divani Caravel, αίθουσα Μακεδονία Παρασκευή 19 Απριλίου 2002 ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Κ.Π.Σ. 2000-2006 2 η Συνεδρίαση Divani

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Κωδικός Ε.Π.: 5 CCI: 2007GR05UPO001 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... II ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία Γιουβανά Αλεξία ΑΜ. 07/21 ΘΕΜΑ : ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006)

(βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε. Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 2006 (βάσει Σχεδίου Αναθεώρησης Ε.Π. 2006) ΙΟΥΝΗΣ 2007 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (βάσει σχεδίου αναθεώρησης) ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΑΞΟΝΕΣ / ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας»

«Σχέδιο Δράσης. Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» «Σχέδιο Δράσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 3. Σχέδιο Δράσης 4. Υλοποίηση Σχεδίου Δράσης 5. Κανονισμοί ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κυριόπουλος Γιάννης Λιονής Χρήστος Τσιάντου Βασιλική Σουλιώτης Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» 2007-2013 Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα Α / Α ΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΦΑΣΗ 0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...5 0.1.1 Γενικά για τον Οδηγό...5 0.1.2 ΣΔΙΤ και Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ»...5 0.1.3 Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική...7 0.1.4 Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Σχέδια Δράσης...11

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 8 CCI: 2007GR161PO003 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2013-2015 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ

ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΑ Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2002 1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΑΔΑ: Β441Φ-9ΞΓ ΑΔΑ: Β44Φ-9ΞΓ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα,5 Μαρτίου 202 Αρ. Πρ.0578 / Ε 206 ιεύθυνση ηµοσίων Επενδύσεων Ταχ. /νση : Νίκης 5-7 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015

Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας Γερμανίας 2013 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα