Συγχρονισµός: Αδιέξοδο & Παρατεταµένη Στέρηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συγχρονισµός: Αδιέξοδο & Παρατεταµένη Στέρηση"

Transcript

1 Συγχρονισµός: Αδιέξοδο & Παρατεταµένη Στέρηση Κεφάλαιο 6

2 Αδιέξοδο Μόνιµη αναµονή ενός συνόλου διεργασιών οι οποίες ανταγωνίζονται για πόρους του συστήµατος ή για να επικοινωνήσουν µεταξύ τους εν υπάρχει αποδοτική λύση Εµπεριέχουν αντικρουόµενες ανάγκες για πόρους από δύο ή περισσότερες διεργασίες

3

4

5

6 Επαναχρησιµοποιήσιµοι Πόροι Χρησιµοποιούνται από µία διεργασία κάθε φορά και δεν εξαντλείται από την χρήση του Η διεργασία δεσµεύει πόρους οι οποίοι αργότερα απελευθερώνονται για να χρησιµοποιηθούν από άλλες διεργασίες Επεξεργαστές, κανάλια I/O, κύρα και δευτερεύουσα µνήµη, αρχεία, βάσεις δεδοµένων και σηµαφόροι Αδιέξοδο δηµιουργείται όταν µία διεργασία παρακρατά έναν πόρο και απαιτεί κάποιον άλλον για να συνεχίσει την εκτέλεση της

7 Παράδειγµα Αδιεξόδου

8 Παράδειγµα Αδιεξόδου (2) Υπάρχουν 200Kbytes ελεύθερα για χρήση και δηµιουργείται η ακόλουθη σειρά γεγονότων P1... Request 80K bytes;... Request 60K bytes; Αδιέξοδο δηµιουργείται αν και οι δύο διεργασίες εκτελέσουν την δεύτερη αίτηση χορήγησης µνήµης P2... Request 70K bytes;... Request 80K bytes;

9 Καταναλώσιµοι Πόροι ηµιουργούνται (παράγονται) και καταστρέφονται (καταναλώνονται ) από µία διεργασία ιακοπές, σήµατα, µηνύµατα, πληροφορία σε ενδιάµεσουςαποθηκευτικούςχώρους(buffers) I/O Αδιέξοδο δηµιουργείται όταν µία διεργασία πού θέλει να πραγµατοποιήσει λήψη ενός µηνύµατος αναστέλλεται µέχρι να το παραλάβει (Blocking Receive message) Αιτία αδιεξόδου µπορεί να είναι ένας σπάνιος συνδυασµός γεγονότων

10 Παράδειγµα Αδιεξόδου... Receive(P2);... Send(P2, M1); P1... Receive(P1);... Send(P1, M2); P2

11 Συνθήκες για Αδιέξοδο Αµοιβαίος Αποκλεισµός Μόνο µία διεργασία µπορεί να χρησιµοποιήσει έναν πόρο κάθε χρονική στιγµή Παρακράτηση και Αναµονή(Hold-andwait) Η διεργασία απαιτεί όλους τους απαιτούµενος πόρους για να εκτελεστεί σε µία χρονική στιγµή

12 Συνθήκες για Αδιέξοδο Μη προεκχώρηση (No preemption) Αν µία διεργασία που απαιτεί παρακρατεί έναν πόρο και δεν ικανοποιηθεί µία αίτηση της για κάποιον άλλο πόρο, η διεργασία πρέπει να απελευθερώσει τους πόρους που παρακρατεί Αν µια διεργασία απαιτήσει πόρους οι οποίοι παρακρατούνται από άλλη διεργασία το λειτουργικό σύστηµα µπορεί να αναστήλλει την δεύτερη διεργασία και να απαιτήσει την απελευθέρωση των πόρων Κανένας πόρος δεν µπορεί να αποσπαστεί βίαια από την διεργασία που τον κατέχει

13 Συνθήκες για Αδιέξοδο Κυκλική Αναµονή Μπορεί να αποτραπεί ορίζοντας µια γραµµική διάταξη των κατηγοριών πόρων

14 Αποτροπή Αδιεξόδου Αποφασίζεται δυναµικά αν η υλοποίηση της αίτησης για την εκχώρηση ενός πόρου µπορείναοδηγήσεισεπιθανό µελλοντικό αδιέξοδο Απαιτεί γνώση των µελλοντικών αιτήσεων για εκχώρηση πόρων

15 ύο προσεγγίσεις για την Αποτροπή Αδιεξόδου Μη εκκίνηση µιας διεργασίας που οι απαιτήσεις της µπορεί να οδηγήσουν σε µελλοντικό αδιέξοδο Μη εκχώρηση ενός επαυξητικού πόρου σε µία διεργασία, αν η εκχώρηση µπορεί να οδηγήσει σε αδιέξοδο

16 Άρνηση εκχώρησης πόρων Αναφέρεται σαν ο αλγόριθµος του τραπεζίτη Κατάσταση Συστήµατος είναι η τρέχουσα εκχώρηση πόρων σε διεργασίες Ασφαλής κατάσταση έχουµε όταν υπάρχει τουλάχιστον µια ακολουθία εκτέλεσης που δεν οδηγεί σε αδιέξοδο Ανασφαλής κατάσταση είναι η κατάσταση που δεν είναι ασφαλής

17 Προσδιορισµός Ασφαλούς Κατάστασης Αρχική Κατάσταση

18 Προσδιορισµός Ασφαλούς Κατάστασης Η P2 εκτελείται µέχρι τέλους

19 Προσδιορισµός Ασφαλούς Κατάστασης Η P1 εκτελείται µέχρι τέλους

20 Προσδιορισµός Ασφαλούς Κατάστασης Η P3 εκτελείται µέχρι τέλους

21 Προσδιορισµός Ανασφαλούς Κατάστασης

22 Προσδιορισµός Ανασφαλούς Κατάστασης

23 Αποφυγή Αδιεξόδου Η µέγιστη απαίτηση ποσότητας ενός πόρου πρέπει να δηλωθεί στο λειτουργικό σύστηµα από πριν Οι διεργασίες πρέπει να είναι ανεξάρτητες. εν πρέπει να απαιτείται συγχρονισµός Απαιτείται να υπάρχει σταθερός αριθµός πόρων προς εκχώρηση Καµία διεργασία δεν µπορεί να τερµατιστεί ενώ παρακρατεί πόρους

24 Αναγνώριση Αδιεξόδου

25 Στρατηγικές αν αναγνωριστεί Αδιέξοδο ιακοπή όλων των διεργασιών που βρίσκονται σε αδιέξοδο Υπαναχώρηση κάθε διεργασίας που βρίσκεται σε αδιέξοδο σε κάποιο προηγούµενο σηµείο ανάνηψης(checkpoint) και επανεκκίνηση όλων των διεργασιών Μπορεί να ξαναπραγµατοποιηθεί το αρχικό αδιέξοδο ιακοπή των διεργασιών που συµµετέχουν στο αδιέξοδο µετησειράµέχρι την διακοπή του αδιεξόδου Ακολουθιακή προεκχώρηση πόρων µέχρι την διακοπή του αδιεξόδου

26 Επιλογή ιεργασιών σε Αδιέξοδο Επιλέγεται η διεργασία που: έχει καταναλώσει τον ελάχιστο επεξεργαστικό χρόνο έχει δηµιουργήσει την λιγότερη έξοδο εκτιµάται ότι θα απαιτήσει τον µεγαλύτερο χρόνο εκτέλεσης για να ολοκληρωθεί Έχει παρακρατήσει τους λιγότερους πόρους Έχει την µικρότερη προτεραιότητα

27 Το πρόβληµα των Συνεστιαζόµενων Φιλοσόφων

28 Μηχανισµός Συγχρονισµού UNIX Σωληνώσεις (Pipes) Μηνύµατα Κοινή µνήµη Σηµαφόροι Σήµατα

29 Μηχανισµοί ΣυγχρονισµούWindows 2000/XP ιεργασίες Νήµατα Αρχεία Είσοδος Κονσόλας Ειδοποίηση αλλαγής αρχείου Mutex Σηµαφόροι (Semaphore) Γεγονότα (Event) Χρονόµετρα µεαναµονή (Waitable timer)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ Παράλληλη εκτέλεση και Λ.Σ. Προκλήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20

Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Δείγμα σημειώσεων για τα Λειτουργικά Συστήματα για τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών ΠΕ19-ΠΕ20 Υλικολογικό (firmware) Υπάρχει επίσης και το υλικολογικό (firmware) που είναι ένα σύνολο από μικροπρογράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi

Dr. Garmpis Aristogiannis - EPDO TEI Messolonghi Προϋποθέσεις για Αµοιβαίο Αποκλεισµό Μόνο µία διεργασία σε κρίσιµο τµήµασεκοινό πόρο Μία διεργασία που σταµατά σε µη κρίσιµο σηµείο δεν πρέπει να επιρεάζει τις υπόλοιπες διεργασίες εν πρέπει να υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1

ΤΕΙ Σερρών, Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών 27/11/2003. Λειτουργικά Συστήµατα. Σπύρος Καζαρλής. Επίκουρος Καθηγητής 1 Τι είναι το Λ.Σ. και τι έργο επιτελεί, Οµαδική Επεξεργασία, Πολυπρογραµµατισµός, Καταµερισµός Χρόνου ιεργασίες και ταυτόχρονη εκτέλεση, Μεταγωγή Περιβάλλοντος Ελαφρές διεργασίες νήµατα (threads), απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Λειτουργικά Συστήματα 3.1 Η εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων 3.2 Αρχιτεκτονική λειτουργικών συστημάτων 3.3 Συντονισμός των δραστηριοτήτων του υπολογιστή 3.4 Χειρισμός ανταγωνισμού μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Μοντέλο Βασικοί Αλγόριθµοι Γράφων Κατανεµηµένα Συστήµατα Ένα κατανεµηµένο σύστηµα είναι µια συλλογή από αυτόνοµες διεργασίες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν µεταξύ τους. Με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αδιέξοδα. Μαρία Ι. Ανδρέου

Αδιέξοδα. Μαρία Ι. Ανδρέου Συγχρονισµός (Synchronization) Συγχρονισµός Ρολογιών, Τοπικά Ρολόγια, Καθολική Κατάσταση, Αµοιβαίος Αποκλεισµός, Κατανεµηµένες Συναλλαγές, Κατανεµηµένα Αδιέξοδα Μαρία Ι. Ανδρέου ΗΜΥ417, ΗΜΥ 663 Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργασία Εξαμήνου ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων

Εισαγωγή. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06. Κατανεµηµένα συστήµατα αρχείων. Μέρη κατανεµηµένου συστήµατος αρχείων Εισαγωγή Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 «Κατανεµηµένα Συστήµατα Αρχείων (1/2)» ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Σύστηµα αρχείων Αποθήκευση, προσπέλαση και διαχείριση δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα

Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 7(κεφάλαιο 20) Ενσωματωμένα Συστήματα Οι διαφάνειες αυτές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Διπλωματική Εργασία του Θωμά Σέγκουλη (ΑΕΜ: 1224) Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης

Διασυνδετικοί Δίαυλοι. Τι διασυνδέει ένας δίαυλος; Μεταφορά δεδομένων. Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου. Μ.Στεφανιδάκης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2014-15 Διασύνδεση Εισόδου-Εξόδου (συσκευές και ) http://www.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Διασυνδετικοί : Αναλαμβάνουν την

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Προσομοίωση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Προσομοίωση 7.1 Συστήματα και πρότυπα συστημάτων 7.2 Η διαδικασία της προσομοίωσης 7.3 Ανάπτυξη προτύπων διακριτών γεγονότων 7.4 Τυχαίοι αριθμοί 7.5 Δείγματα από τυχαίες μεταβλητές 7.6 Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Κατανεμημένα Συστήματα

Κατανεμημένα Συστήματα Κατανεμημένα Συστήματα Συγχρονισμός Χρήστος Γκουμόπουλος Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 2 Μοντέλο Κατανεμημένου Συστήματος Ένα σύνολο ακολουθιακώνδιεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ρ Καραΐσκος Ζαφείριος ΤΕΙ Λάρισας Ιανουάριος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. ιαδιεργασιακή επικοινωνία... 7 2.1 Σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία...7 2.2 Επικοινωνία µε υποδοχές...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 1 Περιεχόµενα Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 1 1.1. Συστήµατα πολλών επεξεργαστών... 1 1.1.1. Λειτουργικά συστήµατα πολυεπεξεργαστών... 3 1.1.2. Λειτουργικά συστήµατα δικτύων... 4 1.1.3. Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ. Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών

ΣΧΕ ΙΟ. Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών 2015-07-01 ICS: 01.040.35;35.020 ΕΛΟΤ 996-07 2 η Έκδοση ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Τεχνολογία Πληροφοριών Λεξιλόγιο Μέρος 7: Προγραµµατισµός υπολογιστών Information Technology Vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Με τη συνεργασία της Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 51 52 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε την παρουσίαση των εµπορικών Βιοµηχανικών ικτύων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Η/Υ και Πληροφορικής Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών: «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών»

Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Η/Υ και Πληροφορικής Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών: «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών» Πανεπιστήµιο Πατρών Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Η/Υ και Πληροφορικής Μεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών: «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών» ιπλωµατική Εργασία «Μελέτη του λειτουργικού συστήµατος Windows CE

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήµατα Ι 18/12/2002

Λειτουργικά Συστήµατα Ι 18/12/2002 Βασικά για Λ.Σ., τι είναι και τι έργο επιτελούν, από τί αποτελούνται, Σύντοµη Ιστορία, οµή Λ.Σ., Κατηγορίες Λ.Σ. ιεργασίες και διαχείριση µνήµης ιαχείριση Αρχείων, διαχείριση Εισόδου/Εξόδου, Φλοιός Το

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός ικτύων Ε-01

Προγραµµατισµός ικτύων Ε-01 Προγραµµατισµός ικτύων Ε-01 7η ιάλεξη ιδάσκων: Νίκος Ντάρµος [http://www.cs.uoi.gr/~ntarmos/courses/networkprogramming/] Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Στο σηµερινό µάθηµα...

Διαβάστε περισσότερα

GAT 8.4 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ "GAT8.4

GAT 8.4 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ GAT8.4 GAT 8.4 ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ GSM ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜOΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ "GAT8.4 ver.1.0" rev:1.1, 20/5/2010 www.edy.gr www.edy-electronics.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜ ΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑ, ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Προηγούµενο Μάθηµα. Κατανεµηµένα Συστήµατα Ι Μάθηµα Βασικής Επιλογής, Χειµερινού Εξαµήνου Τοµέας Εφαρµογών και Θεµελιώσεων

Προηγούµενο Μάθηµα. Κατανεµηµένα Συστήµατα Ι Μάθηµα Βασικής Επιλογής, Χειµερινού Εξαµήνου Τοµέας Εφαρµογών και Θεµελιώσεων Προηγούµενο Μάθηµα Κατανεµηµένα Συστήµατα Ι Μάθηµα Βασικής Επιλογής, Χειµερινού Εξαµήνου Τοµέας Εφαρµογών και Θεµελιώσεων Ιωάννης Χατζηγιαννάκης ευτέρα, 20 εκεµβρίου, 2010 Αίθουσα Β3 Ασύγχρονα Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα