ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 3013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8614/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Δι αχείριση Φυσικών Πόρων» της Α τάξης Γενικού Λυ κείου. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 2 περ. α του Ν. 4186/2013 (Α 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του Ν. 3966/2011 (Α 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 3. Το Π.Δ. 89/2014 (Α 134) «Διορισμός Υπουργών, Ανα πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 5. Την με αριθμ. 3/ πράξη του Δ.Σ. του Ινστι τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνον Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΟΡΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Η διδασκαλία της «Γεωλογίας και της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων» πρέπει να δίνει έμφαση σε σημα ντικές έννοιες, αντιλήψεις και ικανότητες τις οποίες οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν για να πάρουν ορθές και αιτιολογημένες αποφάσεις, να σκέφτονται κριτικά, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τη Γη ως ένα σύστημα. Οι γενικοί σκοποί του μαθήματος είναι οι ακόλουθοι: Να διδάξει στους μαθητές θεωρητικές και πρακτικές αρχές της «Γεωλογίας και της Διαχείρισης των Φυσικών Πόρων» και να αποδεικνύει τη συνάφεια τους με την καθημερινή τους ζωή και το περιβάλλον. Να προσεγγίσει τη «Γεωλογία και τη διαχείριση των Φυσικών Πόρων» μέσω της διαδικασίας επίλυσης προ βλήματος στην οποία ο εκπαιδευτικός θα «διευκολύνει στην αναζήτηση της λύσης». Να εδραιώσει ένα διευρυμένο μαθησιακό περιβάλλον το οποίο να ενσωματώνει εργασία στο πεδίο, χρήση των ΤΠΕ, εργαστηριακές δραστηριότητες και διδασκα λία στην τάξη. Να υποστηρίζει τη βιωματική μάθηση μέσω της ανα κάλυψης και να αναπτύσσει την ικανότητα κατανόησης των σύνθετων σχέσεων ανάμεσα στους ανθρώπους και στο περιβάλλον που αναδεικνύουν όλη την πολυπλοκό τητα και τις συγκρούσεις της καθημερινής ζωής. Να υποστηρίξει πρωτοβουλίες και συνεργασίες ομά δων μαθητών σε θέματα που πραγματεύεται το παρόν γνωστικό αντικείμενο σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Να χρησιμοποιεί πραγματικά τοπικά και περιφερει ακά ζητήματα και προβλήματα (για τη Γεωλογία και τη διαχείριση των Φυσικών Πόρων) για τη διατύπωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επίλυσης προβλήματος ώστε να προωθήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για τις κοινότητες τους. Να αναπτύξει δεξιότητες λήψης αποφάσεων και συμ μετοχής στην επίλυση μελλοντικών περιβαλλοντικών ζητημάτων και προβλημάτων. Να καλλιεργήσει αξίες, στάσεις και συμπεριφορές θετικές προς την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη Γεωλογία τη διαχείριση των Φυσι κών Πόρων και τις θετικές επιστήμες γενικότερα. Να αναπτύξει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη γεωλογική και φυσική κληρονομιά και να αναδείξει την αλληλεξάρτηση γεωλογικής, φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

2 3014 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γενικοί στόχοι Όσον αφορά στις γνώσεις, με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να: Αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν και κατανοούν βασι κές αρχές, μοντέλα, νόμους και βασική ορολογία των γεωεπιστημών. Ορίζουν την έννοια των φυσικών πόρων και της αειφορίας. Διαχωρίζουν τους ανανεώσιμους από τους μη ανα νεώσιμους φυσικούς πόρους. Γνωρίζουν πώς και πού θα βρουν και να έχουν πρό σβαση σε επιστημονικά αξιόπιστες πληροφορίες σχε τικά με τη Γη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Αναγνωρίζουν τις ευθύνες τους σχετικά με τη δι ατήρηση της γεωποικιλότητας και την ορθολογική δι αχείριση των φυσικών πόρων, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Κατανοούν τον πλανήτη Γη ως σύστημα. Εκτιμούν τη γεωποικιλότητα και γεωλογική κληρο νομιά ως βασική παράμετρο στο πλαίσιο των προγραμ μάτων της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης. Γνωρίζουν και να μειώνουν τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και να αξιολογούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για την αλλαγή των περιστά σεων. Αποδεικνύουν ικανότητα εφαρμογής των γεωεπι στημονικών γνώσεων στον πραγματικό κόσμο και να λαμβάνουν τις ενδεδειγμένες αποφάσεις. Περιγράφουν και να εξηγούν βασικά γεωλογικά φαινόμενα και διαδικασίες σε οικεία ή και άγνωστα περιβάλλοντα. Ερμηνεύουν, αξιολογούν και να συνθέτουν γεωλο γικά δεδομένα από ένα φάσμα πηγών και σε ένα εύρος περιβαλλόντων. Όσον αφορά στις δεξιότητες/ικανότητες, με την ολο κλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να: Χρησιμοποιούν γεωλογικούς χάρτες, πυξίδα και GPS. Αναγνωρίζουν βασικά ορυκτά, πετρώματα και δομές. Συλλέγουν γεωλογικές πληροφορίες από διαφορε τικές πηγές. Χρησιμοποιούν μια ποικιλία εργαστηριακών τεχνι κών σχετικών με τη γεωλογία και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Εργάζονται με διαφορετικά είδη κειμένων, πινάκων και διαγραμμάτων. Εργάζονται με γεωλογικούς χάρτες κ.λπ. Καταγράφουν και αναλύουν τους φυσικούς πόρους, τους πιθανούς κινδύνους και τις επιπτώσεις τους από τη μη ορθολογική τους χρήση. Συντάσσουν μικρής έκτασης αναφορές/εκθέσεις για τοπικά γεωλογικά θέματα και θέματα διαχείρισης φυσικών πόρων. Το πρόγραμμα σπουδών της «Γεωλογίας και της Δια χείρισης Φυσικών Πόρων» υπό το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης επιδιώκει σε σχέση με τις προσωπικές στά σεις των μαθητών, τα ακόλουθα: Συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τον τρόπο που οι γεωλογικές και περιβαλλοντικές πα ράμετροι επηρεάζουν τη ζωή μας. Συνειδητοποίηση της προσωπικής ευθύνης για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Αναστοχασμό/προβληματισμό σχετικά με τις κατα ναλωτικές συνήθειες. Αξιολόγηση του πώς οι ανθρώπινες δραστηριότη τες επηρεάζουν τους φυσικούς πόρους, τους πιθανούς κινδύνους από τη μη ορθολογική χρήση τους και τις συνέπειες τους. Επίγνωση του πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η κατάσταση στις διάφορες χώρες σχετικά με την εκ μετάλλευση των φυσικών πόρων και το επίπεδο ζωής των κατοίκων.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3015 Ενότητα 1η: Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Αναφέρουν τις απόψεις των αρχαίων φιλοσόφων για τη Γη, τις πρώιμες γεωλογικές έννοιες και τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Αναγνωρίζουν το ρόλο των φυσικών πόρων στη διαχρονική ανάπτυξη και την εξέλιξη των πολιτισμών (με έμφαση στον ελλαδικό χώρο). Απομυθοποιούν στερεότυπες αντιλήψεις που έχουν βάση αναφοράς την Ελληνική μυθολογία και να τις συνδέουν ρεαλιστικά με τις επιστήμες. Βασικά θέματα (4 ώρες) Η επιστήμη της Γεωλογίας & Η Διαχείριση των Φυσικών Πόρων Ιστορική αναδρομή Φιλοσοφική διάσταση της φύσης ως ένα αδιάρρηκτο σύνολο ενότητας και ολότητας Ενδεικτικές δραστηριότητες Σύνθεση κειμένων-αφήγηση Οι αντιλήψεις των αρχαίων φιλοσόφων για τη γνώση της Γης (γαία + λόγος), μέσα από κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Βιβλιογραφική & διαδικτυακή έρευνα Η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Αρχαία Ελλάδα. Δραματοποίηση Διάλογος και προβληματισμός αναφορικά με την εκμετάλλευση πρώτων υλών από πρώιμους πολιτισμούς (νεολιθική εποχή και εποχή του χαλκού). Κατάλογος Σημαντικά ορυκτά και μεταλλεύματα του Λαυρίου της κλασικής και ελληνιστικής περιόδου. Βιβλιογραφική & διαδικτυακή έρευνα Το ενδιαφέρον φυσιολατρών, διανοητών και καλλιτεχνών την περίοδο της Αναγέννησης για τη Γη και την ταξινόμηση ορυκτών και πετρωμάτων. Αναγνωρίζουν ότι το 18 ο αιώνα η διατύπωση της θεωρίας της «Ομοιομορφίας» αποτέλεσε Η συγκρότηση των σύγχρονων θεωριών Συνθετικές εργασίες Θέμα: Αφήγηση Ο μύθος της Λερναίας Ύδρας και του Σκίρωνα. Παρουσίαση της επιστημονικής τους ερμηνείας.

4 3016 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σταθμό στην ιστορία της Γεωλογίας και συνέβαλε στη θεμελίωσή της. Γνωρίζουν ότι με την ανάδυση της νέας θεωρίας (ομοιομορφίας) οι φυσικοί νόμοι εξηγούν επαρκώς όλες τις αλλαγές που έχουν επισυμβεί στην επιφάνεια της Γης. Κατανοούν τη «Θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών» ως τη νέα ενοποιητική θεωρία, υπό την έννοια ότι τα γεωλογικά φαινόμενα αποκτούν παγκοσμιότητα και σφαιρικότητα. Αναγνωρίζουν ότι οι Γεωεπιστήμες αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την ανάπτυξη της οικονομίας, με ταυτόχρονη προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος. Αισθάνονται την ανάγκη υποστήριξης δράσεων που αφορούν στην προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Ορίζουν την έννοια των φυσικών πόρων. «Καταστροφισμός» Θεωρία της «Γεωλογικής Ομοιομορφίας» Οι εξελίξεις στον 20 ο αιώνα και οι σύγχρονες προκλήσεις «θεωρία της απομάκρυνσης των ηπείρων»/wegener «Θεωρία των Λιθοσφαιρικών Πλακών» Διαχείριση φυσικών πόρων, σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα και αειφορία (2 ώρες) - Πληροφορίες για τον Lamarck, και τις συστηματικές συλλογές φυτών, ζώων, ορυκτών και πετρωμάτων προς όφελος της επιστήμης και της κοινωνίας. - Η επίδραση του Charles Lyell, εκλαϊκευτή της θεωρίας της ομοιομορφίας, στον Δαρβίνο και τη θεωρία του για την εξέλιξη των ειδών. Καταιγισμός ιδεών Oι Γεωεπιστήμες στο παρόν και το μέλλον, με ερωτήματα για: - ανεύρεση και αξιολόγηση φυσικών πόρων. - διαχείριση, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος. - εφαρμογή και έλεγχο της περιβαλλοντικής πολιτικής της πολιτείας. - προσδιορισμό και παρακολούθηση της εξέλιξης της ρύπανσης σε ύδατα, εδάφη, πετρώματα, θαλάσσιο βυθό. Βιβλιογραφική & διαδικτυακή έρευνα Αρχές της αειφορίας και διαγενεακή αλληλεγγύη. Επισκόπηση απόψεων Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μας.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3017 Αναφέρουν σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα. Παραθέτουν βασικές αρχές της αειφορίας. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Περιγράφουν το κοσμολογικό πρότυπο της Μεγάλης Έκρηξης (Big- Bang). Περιγράφουν τη θέση της Γης στο ηλιακό σύστημα. Περιγράφουν τη δημιουργία της Γης και αναφέρουν την ηλικία της. Κατανοούν τη σημασία της σύμπραξης πολλών επιστημονικών πεδίων και της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών κρατών στην επίτευξη μεγάλων επιστημονικών εγχειρημάτων. Περιγράφουν τη δομή του εσωτερικού της Γης. Ενότητα 2η: Η ΓΗ Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες (4 ώρες) Σύμπαν Γαλαξίες/αστέρια/πλανήτες Προσομοίωση Αναπαράσταση του σύμπαντος και του ηλιακού συστήματος. Δημιουργία και ηλικία της Γης Πίνακας Πλανήτες και τα χαρακτηριστικά τους. Διοργάνωση ημερίδας Θέμα: Ευρωπαϊκό εργαστήριο φυσικής σωματιδίων, CERN. Ανάρτηση της πρόσκλησης στο σχολικό ιστότοπo. Δομή του εσωτερικού της Γης Στοιβάδες, Ασυνέχειες Αναπαράσταση Σχηματική τομή της Γης.

6 3018 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντιλαμβάνονται ότι οι γνώσεις μας για τη Γη που προέρχονται από άμεσες παρατηρήσεις, περιορίζονται στην επιφάνεια της και σε μικρό βάθος από αυτή. Αναφέρουν διαφορές μεταξύ ηπειρωτικού και ωκεάνιου φλοιού. Διακρίνουν τους όρους «ορυκτό» και «πέτρωμα». Συσχετίζουν τα ορυκτά με την κρυσταλλική δομή και τη γεωμετρική διάταξη των δομικών τους συστατικών. Προσδιορίζουν τους τρεις τύπους πετρωμάτων σε σχέση με τους διαφορετικούς τρόπους δημιουργίας τους. Αναφέρουν χαρακτηριστικά παραδείγματα ορυκτών και πετρωμάτων. Πληροφορούνται για το μεγάλο πλούτο ορυκτών και πετρωμάτων της Ελλάδας. Περιγράφουν τον πετρολογικό κύκλο. Ηπειρωτικός και ωκεάνιος φλοιός Χημική σύσταση Ορυκτά Κρυσταλλική δομή Πετρώματα Διάκριση τύπων πετρωμάτων (πυριγενή, ιζηματογενή, μεταμορφωμένα) Πετρολογικός κύκλος Έδαφος Παράγοντες εδαφογένεσης Φυσικές, χημικές ιδιότητες του εδάφους Τύποι εδαφών (2 ώρες) Κατάλογος Τα 10 χημικά στοιχεία που απαρτίζουν τα περισσότερα ορυκτά. Πείραμα Σε μια κωνική φιάλη τοποθετούμε ζεστό νερό. Προσθέτουμε αλάτι ώστε το διάλυμα να γίνει κορεσμένο, αναδεύοντας διαρκώς. Στο μέσο του αναδευτήρα δένουμε ένα σπάγκο και βυθίζουμε το σύστημα (αναδευτήραςσπάγκος) στο διάλυμα με τέτοιο τρόπο ώστε ο σπάγκος να αιωρείται ελεύθερα και να μην εφάπτεται στον πυθμένα του δοχείου. Η εξάτμιση του νερού προκαλεί το σχηματισμό κρυστάλλων στο σπάγκο. Παρατήρηση των κρυστάλλων με μεγεθυντικό φακό. Παρατήρηση-Πείραμα Μελέτη δειγμάτων πετρωμάτων. Κατηγοριοποίηση στους τρεις τύπους (πυριγενή, ιζηματογενή, μεταμορφωμένα). Ερμηνεία εικόνας Σχηματική αναπαράσταση του πετρολογικού κύκλου και περιγραφή της πορείας/διαδρομής ενός πετρώματος. Ανάληψη δράσης Σύνθεση αφίσας με φωτογραφίες ορυκτών και πετρωμάτων και ανάρτησή της στο εργαστήριο φυσικών επιστημών.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3019 Γνωρίζουν ότι σε μεγάλη χρονική κλίμακα τα πετρώματα μεταπίπτουν από τη μια μορφή στην άλλη, αδιάκοπα. Ορίζουν την έννοια του εδάφους. Αντιλαμβάνονται ότι ο σχηματισμός του εδάφους περιλαμβάνει μια σειρά από πολύπλοκες διαδικασίες (φυσική, χημική και βιολογική) αποσάθρωσης των πετρωμάτων. Κατανοούν το έδαφος ως ανοικτό σύστημα που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Περιγράφουν τους διαφορετικούς τύπους εδαφών. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Διαχωρίζουν τις έννοιες του γεωλογικού και ιστορικού χρόνου. Εκτιμούν τη σημασία του γεωλογικού χρόνου με ατέλειωτη διάρκεια, ως έννοια κλειδί. Συζήτηση Θέμα: «Μνημεία πολιτισμού και μάρμαρο». Εργασία πεδίου Επίσκεψη σε περιοχές με διαφορετικά εδάφη (δάσος, βουνό, καλλιεργήσιμη έκταση). Μακροσκοπικός διαχωρισμός των διαφόρων τύπων εδαφών (αμμώδες, πηλώδες, αργιλώδες). Πείραμα Αφαιρούμε τις πέτρες με διάμετρο μεγαλύτερη από 2mmαπό ένα τμήμα του εδάφους διαστάσεων 30 cm Χ 30cm. Πλάθουμε με τα χέρια μας και συμπεραίνουμε τον τύπο του εδάφους (Αμμώδες: αν δεν σχηματίζει σβώλους μέσα στην παλάμη και δεν λερώνει τα χέρια. Πηλώδες: αν πλάθετε καλά, κολλάει αρκετά και λερώνει τα χέρια. Αργιλώδες: αν δεν πλάθεται εύκολα και δύσκολα σχηματίζει σβώλους). Πείραμα Μέτρηση του ph σε διαφορετικού τύπου εδάφη. Καταγραφή των ενδείξεων. Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με ραβδόγραμμα. Ενότητα 3η: ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ & Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες (3 ώρες) Γεωλογικός χρόνος Γεωλογικοί αιώνες & περίοδοι Κατασκευή Ο «χάρακας» του γεωλογικού χρόνου. Χωρίζουν χάρακα ( 20 εκ.) στους τέσσερις γεωλογικούς αιώνες υπό κλίμακα. Τοποθετούν τρία σημαντικά ιστορικά γεγονότα πάνω στην κλίμακα του γεωλογικού χρόνου. Διάγραμμα

8 3020 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διαπιστώνουν ότι κάποιες διαδικασίες στον πλανήτη μας είναι πολύ αργές, αλλά επιφέρουν μεγάλες αλλαγές. Κατονομάζουν τους 4 γεωλογικούς αιώνες. Τοποθετούν στο γεωλογικό χρόνο τα σημαντικότερα γεγονότα της εξέλιξης της ζωής στη Γη. Γνωρίζουν ότι στη γεωλογική ιστορία του πλανήτη υπήρξαν «στιγμές κρίσης», που συνοδεύτηκαν από τεράστιες βιολογικές ανακατατάξεις (μαζικές εξαφανίσεις ειδών ζωής), και χαρακτηρίζουν τη μετάβαση από τον ένα στον άλλο γεωλογικό αιώνα. Ονομάζουν τις 5 μαζικές εξαφανίσεις οργανισμών. Συνδέουν τις μαζικές εξαφανίσεις με μεγάλες αλλαγές στον πλανήτη (κλιματικές, πτώση μετεωριτών, κ.ά.). Εντοπίζουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ Βιολογίας και Γεωλογίας. Γνωρίζουν πώς προσδιορίζεται η σχετική και απόλυτη ηλικία των Μαζικές εξαφανίσεις Σχετική ηλικία Χρονοστρωματογραφική κλίμακα Κατασκευή διαγράμματος (τύπου «πίττας») του γεωλογικού χρόνου. Βιβλιογραφική & διαδικτυακή έρευνα Οι μαζικές εξαφανίσεις των οργανισμών. Συζήτηση Ποια τα πιθανά αίτια των μαζικών εξαφανίσεων; Παιχνίδι Τοποθέτηση χαρακτηριστικών απολιθωμάτων στη χρονοστρωματογραφική

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3021 πετρωμάτων. Περιγράφουν τη διαδικασία της απολίθωσης. Αναφέρουν χαρακτηριστικά απολιθώματα από τους 5 γεωλογικούς αιώνες. Κατανοούν ότι τα πετρώματα αποτελούν «αρχεία καταγραφής» των υπολειμμάτων των οργανισμών, της ποικιλομορφίας τους, των κλιματικών διακυμάνσεων και γενικότερα της γεωλογικής εξέλιξης του πλανήτη. Περιγράφουν μεθόδους απόλυτης χρονολόγησης. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Περιγράφουν τη θεωρία της μετακίνησης των ηπείρων. Συσχετίζουν τις μετακινήσεις των ηπείρων με τα ρεύματα μεταφοράς. Στρωματογραφία κλίμακα. Απολίθωση Χαρακτηριστικά και καθοδηγητικά απολιθώματα Συνθετική εργασία Παρουσίαση των μεθόδων απόλυτης χρονολόγησης. Απόλυτη ηλικία Ραδιοχρονολόγηση Ενότητα 4η: ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες (4 ώρες) Μετακίνηση των ηπείρων/wegener Ρεύματα μεταφοράς Επέκταση του θαλάσσιου πυθμένα Χάρτης Παρατήρηση χαρτών με τη διαδοχική μετακίνηση των ηπείρων (από την Παγγαία μέχρι σήμερα). Εξήγηση των λόγων μετακίνησης των ηπείρων σε σχέση με τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών. Χάρτης

10 3022 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Συσχετίζουν τη θεωρία της μετακίνησης των ηπείρων με τη θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών. Ορίζουν τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες. Περιγράφουν τις σχετικές κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών. Συσχετίζουν τα διάφορα γεωδυναμικά φαινόμενα που παρατηρούνται στη Γη (σεισμοί, ηφαίστεια, ορογένεση) με την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Αναγνωρίζουν ότι η αλληλεπίδραση των λιθοσφαιρικών πλακών δημιουργεί φαινόμενα αλλαγών μεγάλης κλίμακας στην επιφάνεια της Γης. Λιθοσφαιρικές πλάκες Σχετικές κινήσεις Σύνδεση με σεισμούς, ηφαίστεια, ορογένεση Παρατήρηση σε παλαιογεωγραφικούς χάρτες της εξάπλωσης συγκεκριμένων ζώων και φυτών με βάση τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί. Πείραμα Παραγωγή θερμικών ρευμάτων σε δοχείο με νερό και παρατήρηση της κίνησης φελλού που επιπλέει στην επιφάνεια του νερού. Χάρτης Παρατήρηση σε παγκόσμιο χάρτη των μεγάλων και μικρών λιθοσφαιρικών πλακών. Εντοπισμός των ορίων τους και περιγραφή των σχετικών κινήσεων τους. Αναγνώριση των διαφορετικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις σχετικές κινήσεις τους.

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3023 Περιγράφουν τον τρόπο δημιουργίας των σεισμών και να αναφέρουν τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Αναγνωρίζουν και «διαβάζουν» σεισμόγραμμα. Εντοπίζουν τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα είναι η πλέον σεισμογενής χώρα της Ευρώπης. Συντάσσουν μικρή έκθεση για τη σεισμικότητα της περιοχής τους. Περιγράφουν τη μορφή και τα μέρη ενός ηφαιστείου. Εξηγούν τον τρόπο δημιουργίας των ηφαιστείων. Συσχετίζουν τη δημιουργία των ηφαιστείων με την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών. Εντοπίζουν στον παγκόσμιο χάρτη τα μεγάλα ενεργά ηφαίστεια του κόσμου. Περιγράφουν διάφορους τύπους ηφαιστείων. Σεισμοί Μηχανισμός γένεσης σεισμού Φυσικά χαρακτηριστικά σεισμού Εστία σεισμού, επίκεντρο, σεισμικά κύματα Κλίμακα Ρίχτερ (μέγεθος) Κλίμακα Μερκάλι (ένταση) Σεισμόγραμμα (2 ώρες) Ηφαίστεια Μορφή και τύποι ηφαιστείων Ηφαιστειακά νησιωτικά τόξα Θερμές κηλίδες Ηφαιστειότητα ελληνικού χώρου Χάρτης Μελέτη παγκόσμιου χάρτη και συνδυασμός των ορίων των πλακών με τις εστίες σεισμών. Εντοπισμός των πλέον σεισμογενών περιοχών του πλανήτη και αναζήτηση της σχέσης τους με τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Εντοπισμός των γεωγραφικών περιοχών της Ελλάδας με τις περισσότερες σεισμικές εστίες. Σεισμόγραμμα Μελέτη σεισμογράμματος και εξαγωγή πληροφοριών για τα κύρια χαρακτηριστικά ενός σεισμού. Προβολή βίντεο Εκρήξεις ηφαιστείων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη και συσχετισμός της θέσης τους με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Έρευνα Μεγάλες εκρήξεις ηφαιστείων απ όλο τον κόσμο, μέσα από τη μελέτη ιστορικών κειμένων και εικόνων. Χάρτης Εντοπισμός σε χάρτη της Ελλάδας του ηφαιστειακού νησιωτικού τόξου του Αιγαίου και καταγραφή των ενεργών και εσβεσμένων (ανενεργών) ηφαιστείων της Ελλάδας. Μελέτη περίπτωσης Οι ιστορικές εκρήξεις του ηφαιστείου της Νισύρου.

12 3024 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γνωρίζουν ότι τα ηφαίστεια εμφανίζονται ως μεγάλες νησιωτικές αλυσίδες, ως οροσειρές, ως ασπίδες και ως θερμές κηλίδες. Εντοπίζουν σε χάρτη το ενεργό ηφαιστειακό τόξο του ελληνικού χώρου. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Αναγνωρίζουν ότι το γήινο ανάγλυφο μεταβάλλεται με το χρόνο από εξωγενείς παράγοντες (φυσικούς και ανθρωπογενείς). Αναφέρουν τους εξωγενείς παράγοντες που διαμορφώνουν το ανάγλυφο της Γης. Περιγράφουν το εννοιολογικό περιεχόμενο των όρων: αποσάθρωση, διάβρωση, απόθεση και διαγένεση. Συνδέουν την αποσάθρωση με την ορυκτολογική δομή των Ενότητα 5η: ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες (2 ώρες) Εξωγενείς δυνάμεις Αποσάθρωση Μηχανική/χημική/ βιολογική Διάβρωση Εννοιολογικός χάρτης Διαδικασίες της αποσάθρωσης, διάβρωσης, απόθεσης, διαγένεσης. Παρατήρηση εικόνων Παρατήρηση εικόνων από περιοχές με γρανιτικά και ασβεστολιθικά πετρώματα και επισήμανση της διαφοράς στο ανάγλυφο των περιοχών. Απόθεση σε Χερσαίο και Υδάτινο περιβάλλον (ιζήματα) Έρευνα Συλλογή και μελέτη εικόνων περιοχών της Ελλάδας με έντονη διάβρωση και χαρακτηριστικές γεωμορφές. Διαγένεση Χαρακτηριστικές γεωμορφές Χάρτης Παρατήρηση γεωλογικού χάρτη της Ευρώπης και συσχετισμός του αναγλύφου με τη γεωλογική ηλικία. (2 ώρες) Διαδικτυακή έρευνα

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3025 πετρωμάτων, το κλίμα και τον οργανικό κόσμο της περιοχής. Αντιλαμβάνονται ότι ο συνδυασμός των φαινομένων της αποσάθρωσης, διάβρωσης και απόθεσης συμβάλλει στην ισοπέδωση μιας περιοχής. Αναζήτηση στο διαδίκτυο υλικού σχετικά με την αποτύπωση γεωμορφών και γεωλογικών σχηματισμών στην τέχνη (ζωγραφική, γλυπτική, κινηματογράφο,..) και σε διαφημιστικά spots. Συζήτηση Θέμα: Ανθρώπινες παρεμβάσεις που επιταχύνουν τη διάβρωση των ακτογραμμών. Αναγνωρίζουν ότι αν ενεργούσαν μόνο οι εξωγενείς δυνάμεις, η Γη θα αποκτούσε επίπεδη επιφάνεια. Αναπτύσσουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής και επεξεργασίας πληροφοριών μέσα από την παρατήρηση εικόνων με χαρακτηριστικές γεωμορφές. Ενότητα 6η: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Περιγράφουν συνοπτικά τη γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και της Ελλάδας. Αναγνωρίζουν ότι η σημερινή κατάσταση του πλανήτη, αποτελεί ένα στιγμιότυπο στη γεωλογική του ιστορία. Βασικά θέματα (2 ώρες) Συνοπτική γεωλογική ιστορία της Ευρώπης, της Ελλάδας (Πανάρχαια, Παλαιά, Μέση και Νέα Ευρώπη) Αλπική ορογένεση-διναρικές Άλπεις - Ελληνίδες οροσειρές Ενδεικτικές δραστηριότητες Χάρτης Παρατήρηση γεωμορφολογικού χάρτη και χάρτη γεωτεκτονικών ενοτήτων του πλανήτη. Χάρτης Παρατήρηση γεωλογικών χαρτών του ελληνικού χώρου και καταγραφή πληροφοριών σχετικών με τα πετρώματα.

14 3026 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Γνωρίζουν τα κυρίαρχα και καθοριστικά γεωλογικά στοιχεία της Ελλάδας (τη θέση της και την αλληλένδετη σχέση της με τη εξέλιξη της θάλασσας της Τηθύος). Αντιλαμβάνονται ότι η γεωλογική ιστορία του Ελληνικού χώρου αντικατοπτρίζεται στη γεωλογική δομή του. Αναφέρουν που βρίσκονται τα παλαιότερα πετρώματα και τα παλαιότερα απολιθώματα στον Ελλαδικό χώρο. Κατανοούν πώς οι γεωλόγοι παρουσιάζουν τις γεωλογικές πληροφορίες στο γεωλογικό χάρτη. Αναγνωρίζουν βασικές αρχές της γεωλογικής χαρτογράφησης. Οπτικοποιούν γεωλογικά δεδομένα σε δύο και τρεις διαστάσεις. Αναγνωρίζουν τη σημασία των διαφορετικών γεωλογικών χαρτών. Αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα των γεωλογικών χαρτών για την κοινωνία. Προαλπικά, Αλπικά, Μεταλπικά πετρώματα Γεωλογικός χάρτης Είδη γεωλογικών χαρτών Γεωλογική τομή Πληροφορίες από γεωλογικούς χάρτες Αεροφωτογραφίες Αναζήτηση/ καταγραφή/τοποθέτηση Αναζήτηση χαρακτηριστικών πετρωμάτων του Ελλαδικού χώρου και τοποθέτηση τους στη γεωχρονολογική κλίμακα. Αναζήτηση/ καταγραφή Τα παλαιότερα πετρώματα και τα παλαιότερα απολιθώματα του Ελλαδικού χώρου. Πίνακας Δημιουργία πίνακα διπλής εισόδου με τα είδη των γεωλογικών χαρτών και τις πληροφορίες που δίνει κάθε είδος. Μελέτη πεδίου Επίσκεψη σε περιοχή που εκτελούνται έργα οδοποιίας και παρατήρηση μιας φυσικής ή τεχνητής τομής. Χάρτης Σε «λευκό» πολιτικό χάρτη της Ευρώπης σχεδιάζουν τα κράτη που απαρτίζουν την Πανάρχαια, την Παλαιά, τη Μέση και τη Νέα Ευρώπη.

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3027 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Αναφέρουν είδη φυσικών καταστροφών (σεισμοί, τσουνάμι, ηφαιστειακές εκρήξεις, κατολισθήσεις, πλημμύρες, ξηρασία, πυρκαγιές). Προσδιορίζουν τις αιτίες και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές. Διερευνούν εάν ο τόπος τους είχε πληγεί στο παρελθόν από φυσικές καταστροφές. Υιοθετούν «κουλτούρα πρόληψης» για την προστασία από φυσικές καταστροφές. Προετοιμάζονται για να αντιμετωπίσουν φυσικές καταστροφές. Γνωρίζουν και εφαρμόζουν τρόπους αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Ενότητα 7η: ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες (5 ώρες) Φυσικές καταστροφές (αιτία-συνέπειες, πρόληψηαντιμετώπιση) Βιβλιογραφική & διαδικτυακή έρευνα Μελέτη χαρακτηριστικών παραδειγμάτων φυσικών καταστροφών και παρουσίασή τους στην τάξη. Σεισμοί Τσουνάμι Ανάληψη δράσης Δημιουργία φυλλαδίου προφύλαξης από τους σεισμούς (πριν κατά τη διάρκεια μετά). Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Ηφαιστειακές εκρήξεις Κατολισθήσεις Πλημμύρες Ξηρασία Πυρκαγιές (5 ώρες) Μελέτη περίπτωσης Τι συνέβη στην Ιαπωνία μετά το σεισμό και το τσουνάμι του Μαρτίου 2011; Συζήτηση Οι επιπτώσεις της ηφαιστειακής έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης στους πολιτισμούς της εποχής. Εννοιολογικός χάρτης Οι κατολισθήσεις στον Ελλαδικό χώρο (πού οφείλονται, τι επιπτώσεις έχουν στις ανθρώπινες κοινωνίες, πώς αντιμετωπίζονται) Ανάληψη δράσης Δημιουργία αφίσας με φωτογραφίες από τις πλημμύρες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Εντοπισμός των κινδύνων και των επιπτώσεων στην οικονομία. Βιβλιογραφική & διαδικτυακή έρευνα Το φαινόμενο της ξηρασίας (Αίτια- συνέπειες, πρόληψη-αντιμετώπιση)

16 3028 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για να ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες από τις φυσικές καταστροφές. Εννοιολογικός χάρτης Φυσικές καταστροφές (αίτια, αποτελέσματα, αντιμετώπιση) Περιγράφουν χαρακτηριστικά παραδείγματα από ιστορικές αλλά και σύγχρονες φυσικές καταστροφές και καταγράφουν την επίδρασή τους στις ανθρώπινες κοινωνίες. Συνδέουν τη γεωλογική και γεωμορφολογική δομή του Ελληνικού χώρου με τα αίτια των φυσικών καταστροφών. Ενότητα 8η : ΤΑ ΓΗΙΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΛΙΘΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΒΙΟΣΦΑΙΡΑΣ, ΥΔΡΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες Προσδιορίζουν την έννοια του συστήματος. Περιγράφουν τα τρία γήινα αβιοτικά συστήματα (ατμόσφαιρα, λιθόσφαιρα, υδρόσφαιρα) και τη Σύστημα Ατμόσφαιρα/Υδρόσφαιρα/ Λιθόσφαιρα/Βιόσφαιρα Σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ παραγόντων και συστημάτων Διάγραμμα Κατασκευή διαγράμματος Venn των γήινων συστημάτων. Κατάλογος/Ταξινόμηση Παράγοντες που επιδρούν σε κάθε ένα από τα συστήματα του φυσικού περιβάλλοντος.

17 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3029 βιόσφαιρα. Διερευνούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των συστημάτων. Αιτιολογούν για την ανάγκη αρμονικής συνύπαρξης ανθρώπου και περιβάλλοντος. Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Προσδιορίζουν το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου «φυσικός πόρος». Διακρίνουν τις κατηγορίες των φυσικών πόρων. Συσχετίζουν τους φυσικούς πόρους με την ανάπτυξη και την ποιότητα της ζωής. Αποσαφηνίζουν τους όρους «ενεργειακό ισοζύγιο» και «ενεργειακό αποτύπωμα». Διακρίνουν τους φυσικούς πόρους σε ανανεώσιμους, δυνητικά ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους. Συζήτηση Αλληλεπιδράσεις των συστημάτων και επιπτώσεις μεταβολής συγκεκριμένων παραγόντων στη ζωή των ανθρώπων. Ενότητα 9η: ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες (6 ώρες) Φυσικοί πόροι Κατηγορίες φυσικών πόρων Ενεργειακοί πόροι και «ενεργειακό ισοζύγιο» Δημιουργία πίνακα Φυσικοί πόροι και η χρήση τους σε δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Επισκόπηση απόψεων Η ανακάλυψη και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αποτέλεσε κινητήρια δύναμη της εξάπλωσης του ανθρώπου στη Γη, των εξερευνήσεων, αλλά και αιτία συγκρούσεων. Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Αντιπαράθεση απόψεων Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

18 3030 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ερμηνεύουν διαγράμματα σχετικά με την παραγωγή και την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμους φυσικούς πόρους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Παρουσιάζουν τους λόγους για τους οποίους η παγκόσμια κοινότητα προσβλέπει στην αύξηση της ζήτησης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διαπιστώσουν ότι η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης και των γεωλογικών της χαρακτηριστικών, διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα σχετικά με την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εκτιμούν τη σημασία της αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υποστηρίζουν μέσω των καθημερινών δραστηριοτήτων τους, πρακτικές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αναφέρουν παραδείγματα ορυκτών καυσίμων. Περιγράφουν τον τρόπο αιολική, ηλιακή, γεωθερμία, ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκή, υδραυλική, βιομάζα, βιοαέριο Ορυκτοί φυσικοί πόροι Ορυκτά καύσιμα Δημιουργία ορυκτών καυσίμων (λιγνίτης, τύρφη, λιθάνθρακας, Καταγραφή Αναζήτηση στοιχείων για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις αναπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έρευνα Συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάληψη δράσης Οργάνωση εκδήλωσης - ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας για τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έρευνα Καινοτόμες πρακτικές από την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καταγραφή Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή μας. Συλλογή στοιχείων Αποθέματα ορυκτών καυσίμων στην Ελλάδα, την Ευρώπη και στον πλανήτη. Έρευνα

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3031 σχηματισμού των ορυκτών καυσίμων. Αναγνωρίζουν το λόγο για τον οποίο ο λιγνίτης απετέλεσε στρατηγικό καύσιμο για την Ελλάδα στην ανάπτυξή της. Συνδέουν τις περιοχές των κοιτασμάτων λιγνίτη με τη γεωλογία της Ελλάδας. Αναδεικνύουν τη σημασία των ορυκτών καυσίμων για την οικονομική ευμάρεια και την ευημερία των κοινωνιών. Συσχετίζουν την κατά κεφαλή ενεργειακή κατανάλωση με το βιοτικό επίπεδο των κοινωνιών. Ανακαλύπτουν τη συσχέτιση των προϊόντων καθημερινής χρήσης με το πετρέλαιο και τα προϊόντα επεξεργασίας του. Αναγνωρίζουν τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει το φυσικό αέριο στο παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα και τους «δρόμους» μεταφοράς του. Διερευνούν και να αναλύουν τις ανθρακίτης) Πετρέλαιο, Υδρίτες, Φυσικό αέριο Σχιστολιθικά καύσιμα Αναζήτηση στοιχείων για την συμμετοχή των ορυκτών καυσίμων στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας. Πίνακας Δημιουργία πίνακα διπλής εισόδου: Ορυκτά καύσιμα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Χάρτης Σχεδιασμός σε παγκόσμιο χάρτη των «δρόμων του πετρελαίου». Αντιπαράθεση απόψεων Η συμβολή των κοιτασμάτων πετρελαίου στην οικονομική ανάπτυξη. Έρευνα Βιομηχανική Επανάσταση και κοιτάσματα του άνθρακα.

20 3032 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) συνέπειες από τη μη ορθολογική χρήση των ορυκτών πόρων σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Προσδιορίζουν τα είδη των ορυκτών πόρων που στηρίζουν τους τομείς: τσιμεντοβιομηχανία, οικοδομική/κατασκευαστική βιομηχανία, βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμίνιο, νικέλιο, κ.ά.), βιομηχανία ανοξείδωτου χάλυβα. Αναγνωρίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περιοχές με σημαντικό μεταλλευτικό πλούτο. Συντάσσουν κατάλογο με τα κυριότερα βιομηχανικά ορυκτά του Ελληνικού χώρου. Παρουσιάζουν τη διαχρονική συμβολή των βιομηχανικών ορυκτών στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών. Περιγράφουν το έδαφος ως φυσικό σχηματισμό. Εκτιμούν τη σημασία του εδάφους ως απαραίτητου υποστρώματος για τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την Μεταλλοφόρα ορυκτά Βιομηχανικά ορυκτά Μεταλλεύματα του ελληνικού χώρου (βωξίτης, μπετονίτης, περλίτης, νικελιούχα & φωσφορούχα μεταλλεύματα, ελαφρόπετρα, νικέλιο, μάρμαρα, κ.ά.) Έδαφος Χρήσεις γης Έδαφος και γεωργική παραγωγή Κατάλογος/Ταξινόμηση Ορυκτά που χρησιμοποιούνται στη τσιμεντοβιομηχανία, την οικοδομική και κατασκευαστική βιομηχανία και στη βιομηχανία μετάλλων. Ανάληψη δράσης Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδας και για τις δραστηριότητες που απορρέουν από την εξόρυξη και την εκμετάλλευσή του. Μελέτες περίπτωσης Α. Ορυκτός πλούτος και τοπικές κοινωνίες: - Ορυχεία του Αιγαίου - Προϊστορική Θάσος - Η Μήλος είναι η γεωλογική της ιστορία - Το πεντελικό μάρμαρο - Τα ορυχεία χρυσού του Παγγαίου και η Μακεδονική Δυναστεία - Τα ορυχεία του Λαυρίου και ο ρόλος τους στη ακμή της αρχαίας Αθήνας - Από το βωξίτη στο αλουμίνιο Εργασία πεδίου Χαρτογράφηση των τύπων των εδαφών σε διαφορετικά οικοσυστήματα (δάσος, βουνό, καλλιεργήσιμη έκταση). Παρατήρηση-Ερμηνεία φωτογραφιών Παρατήρηση κάθετων τομών του εδάφους σε φωτογραφίες ή με επίσκεψη σε

21 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3033 ύπαρξη, ανάπτυξη και αναπαραγωγή των χερσαίων έμβιων οργανισμών. Συνδέουν τις ιδιότητες του εδάφους με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μιας περιοχής. Συνδυάζουν τις ιδιότητες του εδάφους με τις χρήσεις του. Κατανοούν την επίδραση του δάσους στην ανθρώπινη κοινωνία και στον πολιτισμό. Περιγράφουν τον υδρολογικό κύκλο. Κατανοούν ότι ο υδρολογικός κύκλος δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία: το κλίμα, η γεωγραφική θέση της περιοχής, η εποχή και οι ανθρώπινες παρεμβάσεις προκαλούν σημαντικές αλλαγές στον υδρολογικό κύκλο. Αναγνωρίζουν ότι το γλυκό νερό είναι ένας δυνητικά ανανεώσιμος φυσικός πόρος. Εδαφικοί πόροι Δασικοί πόροι Υδατικοί πόροι Υδρολογικός κύκλος Επιφανειακοί υδατικοί πόροι (ποτάμια, χείμαρροι, λίμνες, υγροβιότοποι, λιμνοθάλασσες, ταμιευτήρες, κ.ά.) Υπόγειοι υδατικοί πόροι (νερά γεωτρήσεων, πηγαδιών, πηγών, υπόγεια υδροφόρα στρώματα) Χρήσεις του νερού κατάλληλες περιοχές, και συσχέτιση εδαφικών οριζόντων με την ανάπτυξη των φυτών. Καταγραφή Διαχρονική μεταβολή των χρήσεων γης μιας περιοχής, με τη χρήση χαρτών, αεροφωτογραφιών και δορυφορικών εικόνων. Εδαφολογικός χάρτης -Συζήτηση Μεταβολή των χρήσεων γης σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, με τη μελέτη εδαφολογικών χαρτών. Συζήτηση για το ρυθμό αυτών των μεταβολών. Έρευνα Βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία ορισμένων ειδικών τύπων εδαφών στην Ευρώπη. Καταγραφή Τα οφέλη του δάσους στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Χάρτης Μελέτη παγκόσμιων χαρτών και σχεδιαγραμμάτων συνολικής κατακρήμνισης, κατανομής της απορροής και της εξατμισοδιαπνοής. Πίνακες Σχεδιαγράμματα - Χάρτες Μελέτη και ερμηνεία πινάκων, σχεδιαγραμμάτων και χαρτών κατανομής του νερού στον πλανήτη. Εντοπισμός περιοχών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης ή ανεπάρκειας νερού. Έρευνα Συγκέντρωση στοιχείων για περιοχές της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης ή ανεπάρκειας νερού. Ενημέρωση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

22 3034 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Διακρίνουν τους υδατικούς πόρους σε ανανεώσιμους ή δυναμικούς (ροής) και σε μη ανανεώσιμους (απόθεμα). Προσδιορίζουν την αλλαγή χρήσης του νερού ως απόρροια της διαφορετικής κατανομής στο χώρο. Συνειδητοποιούν ότι η έλλειψη νερού αποτελεί σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα για πολλές χώρες, ακόμα και αιτία συγκρούσεων σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Συζήτηση Θέμα: Διακρατικές συνεργασίες σε θέματα νερού. Συζήτηση Θέμα: Ποια είναι η κατάσταση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παραγόντων: ετήσια βροχόπτωση, άνιση κατανομή στο χώρο και το χρόνο, έντονο ανάγλυφο, μικρές λεκάνες απορροής, συγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων στις μεγάλες πόλεις, «εισαγόμενα» επιφανειακά νερά. Κατασκευή διαγραμμάτων Αναζήτηση στοιχείων για τους επιφανειακούς υδατικούς πόρους στην Ελλάδα ανά γεωγραφικό διαμέρισμα και απόδοση σε ιστογράμματα. Έρευνα Σε ποιες περιφέρειες της Ελλάδας καταγράφεται η μεγαλύτερη χρήση νερού ανά τομέα (αγροτικό, βιομηχανικό, αστικό); Σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Ανάληψη δράσης Οργάνωση διαγωνισμού φωτογραφίας με θέμα: υδάτινοι τόποι. Ενότητα 10η: ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Αντιληφθούν ότι οι φυσικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Βασικά θέματα (6 ώρες) Διαχείριση φυσικών πόρων Η χρήση της τεχνολογίας στη Ενδεικτικές δραστηριότητες Αντιπαράθεση Συντήρηση και διατήρηση των φυσικών πόρων.

23 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3035 Αναλύουν τον όρο «διαχείριση φυσικών πόρων». Αντιπαραβάλλουν τα βασικά χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης, της συντήρησης και της διατήρησης, όπως αυτές σχετίζονται με τη διαχείριση των φυσικών πόρων Διακρίνουν το ρόλο της τεχνολογίας στη διαχείριση φυσικών πόρων. Προσδιορίζουν το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου: «Αειφόρος Ανάπτυξη». Διακρίνουν τις διαφορετικές απόψεις στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Γνωρίζουν τρόπους διατήρησης του εδάφους. Ερευνούν τις επιπτώσεις της χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στο έδαφος Ορίζουν το φαινόμενο της ερημοποίησης. Αναγνωρίζουν τους παράγοντες που διαχείριση των φυσικών πόρων Συντήρηση, Διατήρηση Αειφόρος Ανάπτυξη Σύγχρονες αντιλήψεις στη διαχείριση φυσικών πόρων Διαχείριση εδάφους Επιπτώσεις της χρήσης των εδαφών στη σύγχρονη γεωργία (λιπάσματα, φυτοφάρμακα) Ερημοποίηση Αστικοποίηση της παραγωγικής γης Αναζήτηση / καταγραφή Αναζήτηση και καταγραφή καλών πρακτικών αειφόρου ανάπτυξης. Συνέντευξη Επίσκεψη σε γεωργική εκμετάλλευση της περιοχής και συνέντευξη με καλλιεργητή σχετικά με τα λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιεί. Έρευνα / καταγραφή Προβλήματα που δημιουργούνται από τη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στα καλλιεργούμενα εδάφη. Εννοιολογικός χάρτης Ερημοποίηση (αιτίες συνέπειες- αντιμετώπιση).

24 3036 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σχετίζονται με την ερημοποίηση (κοινωνικοί, πολιτικοί, πολιτιστικοί, οικολογικοί και οικονομικοί). Προσμετρούν τις συνέπειες της ερημοποίησης. Απαριθμούν τις επιπτώσεις της χρήσης των ορυκτών καυσίμων στο περιβάλλον. Αναγνωρίζουν τη σημασία του «φαινόμενο του θερμοκηπίου» για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη. Ευαισθητοποιηθούν στη λήψη μέτρων για τη μείωση εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Διερευνούν τρόπους αντιμετώπισης της έξαρσης του φαινομένου του θερμοκηπίου. Συνδέουν το σύγχρονο τρόπο ζωής με την έξαρση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Καταγράφουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Συσχετίζουν την κλιματική αλλαγή Διαχείριση ορυκτών καυσίμων Ορυκτά καύσιμα και περιβάλλον Έξαρση του φαινομένου του θερμοκηπίου Υπερθέρμανση πλανήτη Κλιματική αλλαγή Βιβλιογραφική διαδικτυακή έρευνα Διασκέψεις, συνέδρια, οργανισμοί, συμβάσεις που αφορούν στο περιβαλλοντικό πρόβλημα της έξαρσης του φαινομένου του θερμοκηπίου, και τις στρατηγικές αντιμετώπισής του (π.χ. Πρωτόκολλο του Κιότο, Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ). Εννοιολογικός χάρτης Κλιματική αλλαγή (αιτίες-συνέπειες-αντιμετώπιση). Ανάληψη δράσης Δημιουργία φυλλαδίου με προτάσεις για αλλαγές του τρόπου ζωής, με στόχο τη μείωση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Αντιπαράθεση απόψεων Ευθύνεται ο άνθρωπος για την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη;

25 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3037 με τις πλημμύρες, τη μείωση της βιοποικιλότητας και την παγκόσμια οικονομία. Αντιληφθούν την έννοια της αστικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Προσδιορίζουν τα αίτια της και τις πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Συσχετίζουν τους ατμοσφαιρικούς ρύπους με την προέλευσή τους και τα προβλήματα που δημιουργούν. Καταγράφουν τρόπους αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης Περιγράφουν το φαινόμενο της όξινης βροχής. Αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις της όξινης βροχής στα μαρμάρινα μνημεία των πόλεων, στα επιφανειακά νερά, στο έδαφος και στα δάση. Αστική ατμοσφαιρική ρύπανση Φωτοχημικό νέφος Αιθαλομίχλη Πρωτογενείς/Δευτερογενείς ρύποι Επιπτώσεις στον άνθρωπο και το ανθρωπογενές περιβάλλον Όξινη βροχή Καταγραφή Ανθρώπινες δραστηριότητες στον οικιακό, γεωργικό και βιομηχανικό τομέα οι οποίες συμβάλουν στη ρύπανση της ατμόσφαιρας. Έρευνα / καταγραφή Αναζήτηση στον ημερήσιο Τύπο άρθρων σχετικών με τα αίτια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις μεγάλες πόλεις. Ανάγνωση χαρτών Σύγκριση - Συζήτηση Η ατμοσφαιρική ρύπανση σε πραγματικό χρόνο. Αιτίες ρύπανσης και σύγκριση τιμών σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Εννοιολογικός χάρτης Η ρύπανση του αέρα των πόλεων (αιτίες, συνέπειες, μέτρα αντιμετώπισης). Κατασκευή διαγραμμάτων Κατασκευή ραβδογραμμάτων με δεδομένα από τον ελληνικό χώρο για τη συγκέντρωση αέριων ρύπων (SO2, NO2, O3, PM10,..). Καταγραφή Διαδικασία σχηματισμού της όξινης βροχής. Πείραμα Εκτέλεση πειράματος για τη διερεύνηση της επίδρασης της όξινης βροχής στα μάρμαρα. Ανάληψη δράσης Έκθεση φωτογραφίας με θέμα: αλλοιώσεις που έχουν υποστεί τα

26 3038 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Κατανοούν την αναγκαιότητα της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Διακρίνουν τις αιτίες ρύπανσης των υδατικών πόρων. Εξηγούν την έννοια του ευτροφισμού, τα αίτια και τα αποτελέσματά του. Αναγνωρίζουν και εντοπίζουν σε χάρτη της Ελλάδας τους υγροτόπους σύμφωνα με τη συνθήκη του Ραμσάρ. Κατανοούν τη σημασία των υπόγειων υδροφόρων οριζόντων και να αναφέρουν τρόπους προστασίας τους από ρύπανση και αλμύρινση. Διατυπώνουν τους λόγους για τους οποίους οι υγροβιότοποι αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα ανυπολόγιστης αξίας για την οικονομία της φύσης, τη λειτουργία της και την περιβαλλοντική κληρονομιά. Διαχείριση υδάτινων πόρων Ρύπανση υδάτων ( αστική, βιομηχανική, γεωργική) Ρύπανση θαλασσών Πετρελαιοκηλίδες Ρύπανση λιμνών Ευτροφισμός Απώλεια και υποβάθμιση υγροτόπων Ελάττωση αποθεμάτων υπόγειων νερών Αλμύρινση υπόγειων υδροφόρων οριζόντων μαρμάρινα μνημεία από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Καταγραφή/ομαδοποίηση Καταγραφή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που προξενούν ρύπανση των υδάτων. Συζήτηση Ηάνιση κατανομή του νερού στον πλανήτη. Η άρση των ανισοτήτων σε ό,τι αφορά στη διαθεσιμότητα του νερού. Πίνακας διπλής εισόδου Ρύπανση /μόλυνση και αίτια /επιπτώσεις Έρευνα/ καταγραφή Εμφιαλωμένο νερό: οι παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητά του. Εννοιολογικός χάρτης Ευτροφισμός (αιτίες, συνέπειες, αντιμετώπιση). Πείραμα Έλεγχος της ποιότητας του νερού του σχολείου μας. Παιχνίδι ρόλων Θέμα «Ρύπανση του πόσιμου νερού». Βιβλιογραφική-διαδικτυακή έρευνα Αλμύρινση του υπόγειου νερού (αίτια, συνέπειες, αντιμετώπιση). Ανάληψη δράσης Προτάσεις δράσεων για την προστασία ενός υγροτόπου.

27 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3039 Κατανοούν την έννοια της διαχείρισης των αποβλήτων και των ενεργειών στις οποίες αναφέρεται (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, διάθεση, αξιοποίηση). Διαχωρίζουν τα απόβλητα ανάλογα με τη φύση, την προέλευση και την επικινδυνότητά τους. Καταγράφουν την κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων. Διακρίνουν την έννοια «βιολογικός καθαρισμός» και να επεξηγούν τις διαδικασίες του βιολογικού καθαρισμού. Αντιλαμβάνονται το ρόλο του πολίτη στη διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. Προθυμοποιούνται και να συνεισφέρουν στη μείωση των απορριμμάτων. Διαχείριση αποβλήτων Στερεά απόβλητα Υγρά απόβλητα Επικίνδυνα απόβλητα Μικροπλαστικά Ιστορική αναδρομή της διαχείρισης αποβλήτων Διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΧΥΤΥ, μείωση απορριμμάτων, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, καύση) Διαχείριση υγρών αποβλήτων (βιολογικός καθαρισμός) Έρευνα/διερεύνηση λύσεων/ λήψη αποφάσεων Μελέτη περίπτωσης/αναζήτηση στον Τύπο περιστατικών ρύπανσης θαλασσών από πετρελαιοκηλίδες. Πίνακας Καταγραφή των αποβλήτων σε σχέση με τη φύση, την προέλευση και την επικινδυνότητά τους. Έρευνα Η κατάσταση της διαχείρισης των αποβλήτων στην Ελλάδα σήμερα. Σύγκριση με άλλες χώρες. Δημιουργία λεξικού Η διαχείριση των αποβλήτων. Ανάληψη δράσης Δημιουργία φυλλαδίου με αναφορά σε τρόπους αειφόρου διαχείρισης των απορριμμάτων (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποίηση). Επίσκεψη/ Δράση Επίσκεψη σε μονάδα ανακύκλωσης οχημάτων. Καταγραφή των τμημάτων των οχημάτων που ανακυκλώνονται Κατασκευές Κατασκευή αντικειμένων από άχρηστα υλικά. Μελέτη πεδίου-συνέντευξη Επίσκεψη σε εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, συνέντευξη από τους υπεύθυνους λειτουργίας του.

28 3040 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Αναγνωρίζουν το μέγεθος της ανθρώπινης παρέμβασης στη Γη, διαχρονικά. Διερευνούν τη συμβολή έργων μεγάλης κλίμακας στην οικονομία και στην κοινωνική ανάπτυξη περιοχών της Ελλάδας. Αξιολογούν την επίδραση των μεγάλων έργων στα οικοσυστήματα και γενικά στο περιβάλλον. Συνειδητοποιούν ότι η κατασκευή μεγάλων έργων αποτελεί αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον, αλλάζοντας το τοπίο, τις παραγωγικές δυνατότητες ενός τόπου και τις συνήθειες των ανθρώπων. Αναγνωρίζουν ότι η υλοποίηση μεγάλων κατασκευών μπορεί να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για την προστασία και διατήρηση του Ενότητα 11: ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΗ Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες (2 ώρες) Κατασκευές μεγάλης κλίμακας Δίκτυα μεταφορών και επικοινωνιών (οδικά, σιδηροδρομικά, αεροδρόμια, λιμάνια, γέφυρες, κ.ά.) Υδραυλικά έργα (φράγματα, κανάλια, διώρυγες) Λατομεία/ορυχεία Μονάδες παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας Οικιστικές παρεμβάσεις Παραδείγματα κατασκευών μεγάλης κλίμακας απ όλο τον κόσμο. (2 ώρες) Ιστορική αναδρομή με εικόνες και αφήγηση Μεγάλα έργα στην πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, συγγραφή σχετικού κειμένου και αφήγηση στην τάξη. Συνθετικές εργασίες Θέμα: Η συμβολή της δημιουργίας των λιμανιών (Βενετία και Γένοβα) και των καναλιών (Κάτω Χώρες) στην ανάπτυξη του εμπορίου. Βιομηχανική Επανάσταση και σιδηρόδρομος. Βιβλιογραφική & διαδικτυακή έρευνα Μεγάλα έργα που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα και η συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Καταιγισμός ιδεών Συνέπειες από την κατασκευή μεγάλων έργων: ρύπανση ατμόσφαιρας, ηχορύπανση, διάβρωση του εδάφους, αλλαγή του φυσικού τοπίου και διατάραξη των οικοσυστημάτων, αλλαγές στις χρήσεις γης, επίδραση στην κοινωνική και οικονομική ζωή και στο ιστορικό-πολιτιστικό περιβάλλον. Αντιπαράθεση απόψεων Θέμα: Οφέλη και απώλειες από την κατασκευή ενός έργου μεγάλης κλίμακας στην περιοχής μας (Αυτοκινητόδρομοι, Αεροδρόμια, Αγωγοί φυσικού αερίου, Λιμάνια, Φράγματα κ.ά.).

29 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3041 φυσικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη δημιουργία εναλλακτικών οικονομικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Επισκόπηση απόψεων Με ποιους τρόπους μια μεγάλη κατασκευή «ενσωματώνεται» στο φυσικό περιβάλλον; Συζήτηση Εντοπισμός με τη βοήθεια χαρτών, αεροφωτογραφιών και βοηθητικού υλικού 10 μεγάλων έργων στον πλανήτη. Συζήτηση για τα κριτήρια επιλογής των περιοχών κατασκευής σε σχέση με το ανάγλυφο, την πυκνότητα του πληθυσμού και την πιθανή αξιοποίηση φυσικών πόρων. Σύγκριση Ανάληψη δράσης Αναζήτηση στο διαδίκτυο εικόνων και φωτογραφιών που δείχνουν επιτυχημένες αποκαταστάσεις τοπίου από εγκαταλελειμμένα λατομεία. Παρουσίαση σε αφίσα φωτογραφιών «πριν» και «μετά» την αποκατάσταση. Ενότητα 12: ΓΕΩΠΟΙΚΟΛΟΤΗΤΑ, ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Περιγράφουν την έννοια του Γεωτόπου. Αναγνωρίσουν τη σημασία των γεωτόπων και την ανάγκη προστασίας τους. Πληροφορηθούν για τη νομοθεσία που ισχύει για τη διαχείριση της γεωλογικής κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Βασικά θέματα (2 ώρες) Γεωποικιλότητα Γεώτοποι - γεωπάρκα Διατήρηση της γεωλογικής κληρονομιάς Βιοποικιλότητα Βιότοποι προστατευόμενες περιοχές Ενδεικτικές δραστηριότητες Χάρτης Εντοπισμός - Ελληνικών και Ευρωπαϊκών γεωπάρκων. - Προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας και της Ευρώπης. Εικονική περιήγηση Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γεωπάρκων (περιήγηση μέσω του Google Earth). Ανάληψη δράσης Υιοθέτηση ενός γεώτοπου ή μιας προστατευόμενης περιοχής και συζήτηση τρόπων ανάδειξης και προστασίας τους.

30 3042 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αναφέρουν Ελληνικά Γεωπάρκα. Εκτιμούν τη γεωλογική κληρονομιά ως παράμετρο για την τοπική Αειφόρο Ανάπτυξη. Περιγράφουν την έννοια της βιοποικιλότητας. Διατήρηση της βιοποικιλότητας (2 ώρες) Βιβλιογραφική έρευνα/παρουσίαση Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη Γεωλογική κληρονομιά και τη Βιοποικιλότητα. Ανάληψη δράσης Δημιουργία φωτογραφικού άλμπουμ ελληνικών γεωπάρκων ή / και ελληνικών προστατευόμενων περιοχών με στόχο την προβολή τους. Αναγνωρίζουν τη σημασία της βιοποικιλότητας για τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων και της βιόσφαιρας. Επιχειρηματολογούν σχετικά με τη σημασία των προστατευόμενων περιοχών. Διακρίνουν κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών. Ενότητα 13: Η ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα Οι μαθητές/τριες είναι ικανοί/ές να: Εκτιμούν τη σημασία των γεωλογικών πόρων για την ανθρωπότητα. Βασικά θέματα (3 ώρες) Η Γεωλογία και οι Φυσικοί Πόροι στην καθημερινή ζωή Ενδεικτικές δραστηριότητες Καταγραφή Ορυκτά και πετρώματα που περιέχονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης (Τρόφιμα, Οδοντόκρεμα, Κινητό τηλέφωνο, )

31 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3043 Αναφέρουν ορυκτούς πόρους που είναι απαραίτητοι στην οικοδομική/κατασκευαστική βιομηχανία, στη βιομηχανία, στα δίκτυα μεταφοράς, στην παραγωγή ενέργειας, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη γεωργία, στην τέχνη. Αναφέρουν γεωλογικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή. Κατονομάζουν γεωλογικά ακατέργαστα υλικά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων. Γνωρίζουν ότι η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία προσβλέπουν στην προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Προτείνουν τρόπους αειφόρου ανάπτυξης της περιοχής τους. Υιοθετούν τρόπους συμμετοχής στην αειφόρο ανάπτυξη. Επαναπροσδιορίζουν τις ατομικές- Ορυκτά που περιέχονται σε προϊόντα καθημερινής χρήσης Γεωλογικά υλικά για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων Θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος Υπερκατανάλωση, ανισοκατανομή των φυσικών πόρων Αειφόρος ανάπτυξη και Ενεργός πολίτης (3 ώρες) Κατάρτιση καταλόγου Κατάλογος με γεωλογικά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κτιρίων, γεφυρών, φραγμάτων, οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων. Συζήτηση Θέμα: Η ζήτηση ορυκτών στο μέλλον. Δημιουργία ταινίας μικρού μήκους Συγγραφή σεναρίου και δημιουργία ταινίας σχετικά με τη Γεωλογία στην καθημερινή ζωή και ειδικότερα: - Φυσικές καταστροφές - Ορυκτά και πετρώματα - Γεωλογικός χρόνος και βιοποικιλότητα - Η Γεωλογία στην περιοχή μας Έρευνα Τα ορυκτά έχουν τη λύση για την κλιματική αλλαγή (δέσμευση του CO2). Χαρτογράφηση εννοιών Ολοκληρωμένη γεωργία. Τα απόβλητα ως παράγοντας ανάπτυξης. Οικονομική αξιοποίηση αποβλήτων, π.χ: βιοαέριο, βιοκαύσιμα, ανακύκλωση. Αντιπαράθεση απόψεων Εντατική ή ολοκληρωμένη γεωργία. Αποσαφήνιση εννοιών Υπερπληθυσμός Υπερκατανάλωση Ανισοκατανομή φυσικών πόρων και φτώχεια Κοινωνική και διαγενεακή αλληλεγγύη.

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-14 Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξεις 24/2013 και 32/2013 του.σ.) σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Δρ Γεώργιος Μιγκίρος ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΞΩΜΑΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ Δρ Γεώργιος Μιγκίρος Καθηγητής Γεωλογίας ΓΠΑ Ο πλανήτης Γη έτσι όπως φωτογραφήθηκε το 1972 από τους αστροναύτες του Απόλλωνα 17 στην πορεία τους για τη σελήνη. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti. β ^ Η Basllli ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ»* '* mwm WM'ti «βρηκ?' 1 ύ>, - 'jt, Λι» (,'* Fj law* ΒΙΜ^>Λ. ti P p'!^j^ β ^ Η Basllli Μ V "r." i η,% ΨΈΒΜ, ν; mt:;" IV' ' -» g g j Μ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 1 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Οι στόχοι του μαθήματος Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προοπτικών για την τεχνολογική δραστηριότητα Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Πρόγραμμα Ενημέρωσης εκπαιδευτικών για INDUCTION 4-5 Φεβρουαρίου 2012 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης

Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Σοφοκλής Λογιάδης Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Σοφοκλής Λογιάδης Τι ειναι ρυπανση του νερου -ορισμος Το νερό είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη μας. Περίπου το 70% της επιφάνειας του σκεπάζεται με νερό. Από το συνολικό διαθέσιμο νερό

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Κυριακή 18 Μαρτίου 2012, ώρα 11:00 ενδροφύτευση - Τριάδι Θέρµης ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012, ώρα 18:00 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ - Αίθουσα Τελετών Σχολή ασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα

Η Γεωθερμία στην Ελλάδα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Η Γεωθερμία στην Ελλάδα Ομάδα Παρουσίασης Επιβλέπουσα Θύμιος Δημήτρης κ. Ζουντουρίδου Εριέττα Κατινάς Νίκος Αθήνα 2014 Τι είναι η γεωθερμία; Η Γεωθερμική ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ. Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΞΟ Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Το Ελληνικό τόξο ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Γεωλογική εξέλιξη της Ελλάδας Ο Ελλαδικός χώρος µε την ευρεία γεωγραφική έννοια του όρου, έχει µια σύνθετη γεωλογικοτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία Δήµητρα Σπυροπούλου Επίτιµη Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου H Ε.Α.Α. µετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα

Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Προτάσεις ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα στον αγροτικό τομέα Στο πλαίσιο των τεσσάρων συναντήσεων της ομάδας εργασίας για τη διαχείριση νερού της λεκάνης του Ανθεμούντα

Διαβάστε περισσότερα

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες»

Τρίκαλα, 27/12/2011. Συνεντεύξεις. «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τρίκαλα, 27/12/2011 Συνεντεύξεις «Μεγαλύτερες σε διάρκεια ξηρασίες» Τι επισημαίνει στην ΕΡΕΥΝΑ για την περιοχή μας ο κ. Σοφοκλής Ε. Δρίτσας, ερευνητής στο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Πρόγραμμα Διαλέξεων και Εκδρομών (Ιανουάριος Ιούνιος 2014) Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου Φανερωμένης 86-90, 1515 Λευκωσία, Kύπρος Tηλ.:+ 357 22 128157 Φαξ: +357

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου

Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Πρόγραμμα Διαλέξεων και Εκδρομών (Ιανουάριος Ιούνιος 2014) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ένα Ταξίδι στην Γεωλογία της Κύπρου Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας

ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας ΔΑΣΙΚΑ & ΥΔΑΤΙΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 13/06/2013 Δήμος Βισαλτίας Τί είναι ένα Οικοσύστημα; Ένα οικοσύστημα είναι μια αυτο-συντηρούμενη και αυτορυθμιζόμενη κοινότητα ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ΡΟΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ Η ροή του νερού μεταξύ των άλλων καθορίζει τη ζωή και τις λειτουργίες των έμβιων οργανισμών στο ποτάμι. Διαμορφώνει το σχήμα του σώματός τους, τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Γενικά Λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα Εγκυκλίους για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1853 7 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Μαθηματι κών της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου 2013 Ενέργεια & Περιβάλλον Το ενεργειακό πρόβλημα (Ι) Σε τι συνίσταται το ενεργειακό πρόβλημα; 1. Εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη

Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη Λιμνών Αποξηράνσεις - έρευνα με την Ελένη Κοβάνη (παρουσίαση του βιβλίου) από την Καλλισθένη Αβδελίδη 1 Για το βιβλίο Λιμνών Αποξηράνσεις Το βιβλίο βασίστηκε στα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου «Αποξηράνσεις

Διαβάστε περισσότερα

90711400-8. Σελίδα 2 από 5

90711400-8. Σελίδα 2 από 5 CPV κωδικοί «Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες» 90XXXXXX CODE EL 90000000-7 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 90400000-1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη

ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER. Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη ΟΙ ΥΔΡΙΤΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΗ ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ. ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANAXIMANDER Από Δρ. Κωνσταντίνο Περισοράτη Οι υδρίτες (εικ. 1) είναι χημικές ενώσεις που ανήκουν στους κλειθρίτες, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας;

4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; 4. Τελειώνει το νερό στον πλανήτη μας; Όπως είναι γνωστό, το νερό κάνει ένα κύκλο στη φύση και για εκατομμύρια χρόνια καλύπτει τις ανάγκες όλων των οργανισμών στον πλανήτη μας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται

Διαβάστε περισσότερα

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά

Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Eκτίμηση πλημμυρικού κινδύνου πριν και μετά από πυρκαγιά Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά 3 ο Συμμετοχικό Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αεροδρομίων

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Αεροδρομίων Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο Ελληνική Αεροπορική Ένωση, 20-21 Απριλίου 2010 Δημήτριος Δημητρίου και Ασημίνα Βοσκάκη Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις Διαχείριση λατομείων μαρμάρου και αδρανών υλικών Υπολείμματα Περιβαλλοντικές επιπτώσεις ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ Dr. Γεωλόγος - Ορυκτολόγος Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ Τμήμα Μηχανικων Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011

Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία. Έτος: 2010 2011 Προγράμματα στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση για την Αειφορία 1. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Έτος: 2010 2011 Απευθύνεται σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας

Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΣ: Αειφόρος Ανάπτυξη: Πρασινίζουμε τα σχολεία μας, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής μας - Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου - Ομάδα εργασίας για προώθηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ολοκληρωμένη Περιβαλλοντική ιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το ΑΠΘ έχει δεσμευθεί στην υιοθέτηση θεμελιωδών αρχών της ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης με κύριους στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες;

Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; Οι Έλληνες και το Περιβάλλον: Θεατές, ή Ενεργοί Πολίτες; ιάγραµµα 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 103 στ) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1, ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 1234/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Β Πληροφορίες: Ε. Μπουσίου /νση: Αχαρνών 2 Τηλέφωνο: 210-2124208 Fax: 210-5246258 E

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04)

ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη. Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ: Κωνσταντινιά Τσιρογιάννη (ΠΕ02) Βασιλική Χατζηκωνσταντίνου (ΠΕ04) Β T C E J O R P Υ Ν Η Μ Α Ρ Τ ΤΕ Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙ Μ ΕΣ Π Η ΓΕ Σ ΕΝ Ε Ρ ΓΕ Ι Α Σ. Δ Ι Ε Ξ Δ Σ Α Π ΤΗ Ν Κ Ρ Ι ΣΗ 2 Να

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Τι είναι το φαινόµενο του θερµοκηπίου Φαινόµενο του θερµοκηπίου ονοµάζεται η φυσική διαδικασία κατά την οποία η ατµόσφαιρα ενός πλανήτη συµβάλει στην θέρµανσή του. Ανακαλύφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος

Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος Συμπίεση Αστικών Εδαφών Αιτίες-Επιπτώσεις-Έλεγχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΤΖΙΡΗΣ Δρ. Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης Κήπων Δήμου Θεσσαλονίκης Το έδαφος είναι το δημιούργημα της ζωής και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Κυριότερες ιδιότητες της αργίλου 2. Ποια είναι τα ποιο κοινά ορυκτά της αργίλου. Ποιο θεωρείτε σημαντικότερο. 3. Κατατάξτε τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ

Αποσάθρωση. Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Κεφάλαιο 2 ο. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΔΑΦΩΝ Αποσάθρωση Ονομάζουμε τις μεταβολές στο μέγεθος, σχήμα και την εσωτερική δομή και χημική σύσταση τις οποίες δέχεται η στερεά φάση του εδάφους με την επίδραση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων

Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων Πρακτικές Ορθής Διαχείρισης Στερεών Γεωργικών Υπολειμμάτων ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ Δρ. Χημικός Μηχανικός Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή

Πιλοτική Μελέτη. Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ξηρασία, Νερό και Ακτές Πιλοτική Μελέτη Διατήρηση και προσαρμογή των υγροτόπων της Περιφέρειας Αττικής στην κλιματική αλλαγή Τρεις πιλοτικές μελέτες υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου OrientGate

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1. Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ- ΜΑΘΗΜΑ 1 Όνομα Εκπαιδευτικού: Θεοδοσία Βασιλείου Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείου Καλού Χωριού Λεμεσού Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Ανάληψη

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας

Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας Πρόγραμμα Eνημέρωσης κι Ευαισθητοποίησης μαθητών, γονέωνκαι εκπαιδευτικών για τα Απόβλητα Συσκευασίας στο Δήμο μας ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Τα σκουπίδια μας... Αυξάνονται χρόνομετοχρόνο!

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Ινστιτούτο Αστικής & Αγροτικής Kοινωνιολογίας Ομάδα Περιβάλλοντος Ερευνητιικό Έργο MIRAGE (Mediiterranean Intermiittent Riiver ManAGEment) Διιαχείίριιση Ποταμών Διιαλείίπουσας Ροής στη Μεσόγειιο Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας

Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας 4η Ενότητα: «Βιοκαύσιμα 2ης Γενιάς» Ο ρόλος της βιομάζας για την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας Αντώνης Γερασίμου Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Βιοµάζας ΕΛ.Ε.Α.ΒΙΟΜ ΒΙΟΜΑΖΑ Η αδικημένη μορφή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός 1ου Μαθήματος

Οδηγός 1ου Μαθήματος Οδηγός 1ου Μαθήματος Στόχος του 1 ου μαθήματος Το 1 ο μάθημα αφορά τη διδακτική ενότητα: «Εισαγωγή στην ανακύκλωση συσκευασιών». Στόχος του 1 ου μαθήματος είναι ο/ η εκπαιδευτικός να εισάγει για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014 ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Ουτοπία ή πραγματικότητα; Κορακάκη Ελένη Γενικό Λύκειο Γαζίου Ηράκλειο Κρήτης 2013-2014 Πως εφάρμοσα την μέθοδο αυτή στην τάξη: Το θέμα που επέλεξα ήταν «ΑΟΡΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα