Καρκίνος πνεύμονα. Ενότητα 9: Καρκίνος πνεύμονα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρκίνος πνεύμονα. Ενότητα 9: Καρκίνος πνεύμονα"

Transcript

1 Καρκίνος πνεύμονα Ενότητα 9: Καρκίνος πνεύμονα Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

2 Σκοποί ενότητας Σταδιοποίηση Συστήματα είδη σταδιοποίησης Θεραπεία Χειρουργική αντιμετώπιση Χημειοθεραπεία Ακτινοθεραπεία Πρόγνωση

3 Σταδιοποίηση Φυσική εξέταση Εργαστηριακός έλεγχος Απεικονιστικός έλεγχος (C/T θώρακος κοιλίας εγκεφάλου, PET C/T, scan οστών, MRI μεσοθωρακίου) Βρογχοσκόπηση ΤΒΝΑ ΤΒΝΒ Βιοψία υπό αξονική καθοδήγηση ΤΤΝΑ ΤΤΝΒ Θωρακέντηση βιοψία υπεζωκότα Μεσοθωρακοσκόπηση Θωρακοσκόπηση Διαγνωστική θωρακοτομή

4 Ιστολογικοί τύποι Μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα (NSCLC) (70% 80%) επιδερμοειδές (πλακώδη κύτταρα) αδενοκαρκίνωμα μεγαλοκυτταρικό Μικροκυτταρικό καρκίνωμα πνεύμονα (SCLC) (20 30%)

5 Σύστημα σταδιοποίησης Μη μικροκυτταρικό: σύμφωνα με το σύστημα ΤΝΜ (Τumor, Νodes, Μetastasis) Μικροκυτταρικό: νόσος που «περιορίζεται» μέσα στον θωρακικό κλωβό ή έχει δώσει μεταστάσεις (περιορισμένο εκτεταμένο)

6 Χρησιμότητα ΤΝΜ Θεραπευτικό πλάνο Εκτίμηση της ανταπόκρισης στη θεραπεία Πρόγνωση Κοινή γλώσσα Κλινικές μελέτες

7 Οι τρείς άξονες της ταξινόμησης του καρκίνου Ιστολογικός τύπος Μικροκυτταρικό Μη μικρικυτταρικό Εντόπιση βλάβης Πνεύμονας Μεσοθωράκιο Ανατομική εντόπιση καρκίνου Ιστολογικός τύπος Ανατομική έκταση Τοπική Συστηματική Νόσος ασθενούς Ανατομική έκταση (TNM)

8 Είδη σταδιοποίησης Κλινική σταδιοποίηση Απεικονιστικός έλεγχος Ελάσσονες επεμβατικές τεχνικές Παθολογοανατομική σταδιοποίηση Μετεγχειριτική σταδιοποίηση Μετά θεραπεία σταδιοποίηση

9 Ανατομική σταδιοποίηση ΤΝΜ: T N M Η έκταση του πρωτογενούς όγκου Η παρουσία ή απουσία καθώς και η έκταση των λεμφαδενικών μεταστάσεων Η παρουσία ή απουσία των απομακρισμένων μεταστάσεων

10 ΤΝΜ Πρωτοπαθής όγκος (T) Λεμφαδένες (N) Απομακρυσμένες μεταστάσεις (M) Δεν μπορεί να εκτιμηθεί Χωρίς στοιχεία In situ Tx Nx Mx T0 N0 M0 Tis Εκτεταμένη συμμετοχή T1-4 N 1-3 M1

11 Σταδιοποίηση T1: Όγκος < από 3 cm στη μεγαλύτερη διάσταση, που περιβάλλεται από πνεύμονα ή σπλαχνικό υπεζωκότα (1), χωρίς βρογχοσκοπική αποδείξεις προσβολής εγγύτερα από λοβαίο βρόγχο (δηλαδή, χωρίς προσβολή κύριου βρόγχου) (2) T1a όγκου 2 cm στη μεγαλύτερη διάσταση T1b όγκου > 2 cm αλλά 3 cm στη μεγαλύτερη διάσταση

12 Σταδιοποίηση T2: Όγκου > 3 cm αλλά < 7 cm (1) ή όγκος με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (Τ2 όγκοι με αυτά τα χαρακτηριστικά κατατάσσονται Τ2α αν 5 cm) Διήθηση του σπλαχνικού υπεζωκότα (2) Ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα η οποία εκτείνεται ως την πύλη αλλά δεν περιλαμβάνει ολόκληρο τον πνεύμονα (3) Διήθηση κύριου βρόγχου, 2 cm από την κύρια τρόπιδα (4) Τ2α όγκου > 3 εκατοστά, αλλά 5 cm στη μεγαλύτερη διάσταση T2b όγκου > 5 cm αλλά 7 cm στη μεγαλύτερη διάσταση

13 Σταδιοποίηση T3: Όγκος > 7 cm ή διήθηση ενός από τα παρακάτω : Όγκος σε κύριο βρόγχο < 2 εκατοστά από την κύρια τρόπιδα (1), αλλά χωρίς συμμετοχή της τρόπιδας Ατελεκτασία ή αποφρακτική πνευμονίτιδα ολόκληρου του πνεύμονα (2) Ξεχωριστός όζος όζοι στον ίδιο λοβό (3) Διήθηση θωρακικού τοιχώματος (4) (περιλαμβάνοντας και τους όγκους κορυφής) (5) Μεσοθωρακικός υπεζωκότας (6) Τοιχωματικό περικάρδιο (7) Διάφραγμα (8) Φρενικό νεύρο (9)

14 Σταδιοποίηση Τ4 Όγκος του οποιουδήποτε μεγέθους που διηθεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα: Μεσοθωράκιο Καρδιά (1) Τα μεγάλα αγγεία (2) Τραχεία (3) Οισοφάγο (4) Τρόπιδα (5) Σπονδυλικό σώμα (6) Παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο (7) Ξεχωριστό οζίδιο οζίδια σε διαφορετικό ομόπλευρο λοβό (8)

15 Σταδιοποίηση ΝΧ χωρίς να μπορούν να εκτιμηθούν οι επιχώριοι λεμφαδένες Ν0 χωρίς μετάσταση σε επιχώριους λεμφαδένες Ν1 μετάσταση σε ομόπλευρους περιβρογχικούς ή / και σύστοιχους πυλαίους λεμφαδένες και ενδοπνευμονικούς λεμφαδένες Ν2 μετάσταση σε ομόπλευρους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες ή / και υποτροπιδικούς λεμφαδένες Ν3 μετάσταση σε ετερόπλευρους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες, ετερόπλευρους πυλαίους, σύστοιχους ή ετερόπλευρους σκαληνούς ή υπερκλείδιους λεμφαδένες

16 Σταδιοποίηση Ν3: μετάσταση σε ετερόπλευρους μεσοθωρακικούς λεμφαδένες, ετερόπλευρους πυλαίους, σύστοιχους ή ετερόπλευρους σκαληνούς ή υπερκλείδιους λεμφαδένες

17 Σταδιοποίηση MX απομακρυσμένη μετάσταση δεν μπορεί να εκτιμηθεί M0 χωρίς απομακρυσμένη μετάσταση Μ1 απομακρυσμένη μετάσταση Μ1a Ξεχωριστό οζιδίο οζίδια σε ετερόπλευρο λοβό, όγκος με υπεζωκοτικά οζίδια ή κακοήθη πλευριτική (ή περικαρδιακή) συλλογή M1b απομακρυσμένη μετάσταση

18 Στάδια Stage 0 ΤisN0M0 Stage ІA Τ1aΝ0Μ0 T1bN0M0 Stage ІB Τ2aΝ0Μ0 T2bN0M0 Stage ІІA T1aN1M0 T1bN1M0 T2aN1M0 T2bN0MO Stage ІІB T2bN1M0 T3N0M0

19 Στάδια Stage ІІІA T1a,bN2M0 T2a,bN2M0 T3N1M0 T3N2M0 T4N0M0 T4N1M0 Stage ІV Τ0-4Ν0-3M1a Τ0-4Ν0-3M1b Stage ІІІB T0-4N3M0 T4N2M0

20 Σταδιοποίηση Μ.Κ.Π. Συμπεριφέρεται σαν συστηματική νόσος TNM (μπορεί να χρησιμοποιηθεί) Περιορισμένη νόσος: Περιορίζεται στο ένα ημιθωράκιο και τους ομόπλευρους υπερκλείδιους λεμφαδένες, με ή χωρίς υπεζωκοτική συλλογή ανεξαρτήτως κυτταρολογικής Εκτεταμένη νόσος: Ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην περιορισμένη νόσο Διαφοροποίηση: θεραπευτικής προσέγγισης προγνωστικού αποτελέσματος

21 Θεραπεία Χειρουργική αντιμετώπιση Χημειοθεραπεία Ακτινοθεραπεία Παρηγορητική αντιμετώπιση

22 Χειρουργική αντιμετώπιση Είναι η βλάβη εξαιρέσιμη; Εξαρτάται από όλη τη διαγνωστική προσπέλαση Είναι ο ασθενής χειρουργήσιμος; Εξαρτάται από τη γενική κατάσταση του ασθενή Εξαρτάται από το καρδιοαναπνευστικό του σύστημα

23 Χειρουργική αντιμετώπιση Σφηνοειδή εκτομή: αφαίρεση ενός μικρού μέρους, σε σχήμα πίτας, από ένα τμήμα του πνεύμονα Τμηματεκτομή: αφαίρεση ενός τμήματος του πνεύμονα Λοβεκτομή: αφαίρεση ενός μόνο λοβού του πνεύμονα Διλοβεκτομή: αφαίρεση δύο λοβών του πνεύμονα Εκτομή δίκην περιχειρίδας: αφαίρεση του λοβού με τον καρκίνο και τμήματος του κύριου βρόγχου Πνευμονεκτομή: αφαίρεση ολόκληρου του πνεύμονα Εκτομή θωρακικού τοιχώματος: για τους καρκίνους που έχουν διηθήσει το θωρακικό τοίχωμα

24 Χειρουργική αντιμετώπιση Μ.Μ.Κ.Π ІA, ІB ІІA, ІІB ІІІA (μερικοί ασθενείς) ІІІB (T4N0M0)

25 Χημειοθεραπεία Μ.Μ.Κ.Π. Πρώτη γραμμή (4 6 κύκλους) Πλατινούχο σκεύασμα (Σισπλατίνη ή Καρβοπλατίνη) σε συνδυασμό με κάποιο από τα παρακάτω Ταξάνες: πακλιταξέλη, δοσέταξελη Αναστολείς τοποισομεράσης І : τοποτεκάνη, ιρινοτεκάνη Γεμσινταμπίνη Βινορελμπίνη Bevacizumab (όχι σε πλακώδες, εγκεφαλικές μεταστάσεις και αιμόπτυση )

26 Άλλες στοχευμένα χημειοθεραπευτικά στο Μ.Μ.Κ.Π. Βάση γονιδίων στο επίπεδο του κυτταρικού μηχανισμού ογκογένεσης Erlotinib (EGFR - tyrosine kinase inhibitors ) Gefitinib (EGFR - tyrosine kinase inhibitors ) Afatinib (EGFR - tyrosine kinase inhibitors ) cetuximab (monoclonal antibody against EGFR) Crizotinib (ALK inhibitor) Ceritinib (ALK inhibitor)

27 Θεραπευτική αντιμετώπιση Μ.Μ.Κ.Π ІA, ІB (χειρουργική αντιμετώπιση) ІІA, ІІB (χειρουργική αντιμετώπιση) ІІІA (μερικοί ασθενείς) (χειρουργική αντιμετώπιση) + ΧΜΘ / ΑΚΘ ІІІA (υπόλοιποι) ΧΜΘ / ΑΚΘ ІІІB (T4N0M0) (χειρουργική αντιμετώπιση) + ΧΜΘ / ΑΚΘ ІІІB (υπόλοιποι) ΧΜΘ / ΑΚΘ ІV παρηγορητική θεραπεία, ΧΜΘ / ΑΚΘ

28 Παρενέργειες της χημειοθεραπείας Γαστρεντερικές διαταραχές Νεφροτοξικότητα Καρδιοτοξκότητα Διαταραχές αιμοποιητικού συστήματος (αναιμία λευκοπενία) Κεφαλαγία Δερματικές βλάβες

29 Ακτινοθεραπεία Το μικροκυτταρικό είναι πιο ακτινοευαίσθητο από το μη μικροκυτταρικό (in vitro)

30 Ακτινοθεραπεία Ίαση ή ανακούφιση ; Ριζική Ανακουφιστική

31 Ακτινοθεραπεία Μόνο Ακτινοθεραπεία ; Μονοθεραπεία Προεγχειρητική μετεγχειρητική Συνδυασμένη με ΧΜΘ

32 Ριζική ακτινοθεραπεία Μ.Μ.Κ.Π. «Προεγχειρητική» ΑΚΘ για όγκους κορυφής πνεύμονα Μετεγχειρητική ΑΚΘ - ΧΜΘ Ανεγχείρητοι όγκοι ή όγκοι σε ασθενείς με αντένδειξη χειρουργείου ΠΑΝΤΑ συνδυασμός ταυτόχρονης ΑΚΘ - ΧΜΘ Προφυλακτική εγκεφάλου σε ασθενείς με πλήρη ύφεση της νόσου

33 Ριζική ακτινοθεραπεία Μ.Μ.Κ.Π. Μετεγχειρητική ΑΚΘ-ΧΜΘ Θετικά χειρουργικά όρια Χειρουργικά όρια ελεύθερα νόσου αλλά νόσος στους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου (Ν2)

34 Ανακουφιστική ακτινοθεραπεία Μ.Μ.Κ.Π. Οστικές μεταστάσεις (άλγος, σύνδρομο συμπίεσης νωτιαίου μυελού) Εγκεφαλικές μεταστάσεις Δερματικές μεταστάσεις Διογκωμένοι επώδυνοι λεμφαδένες Σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας

35 Χειρουργική αντιμετώπιση Μ.Κ.Π. Τ1-2Ν0Μ0? (σε επιλεγμένα περιστατικά) + ΧΜΘ + ΑΚΘ

36 Χημειοθεραπεία Μ.Κ.Π. Ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα είναι πιο χημειοευαίσθητος από το μη μικροκυτταρικό

37 Χημειοθεραπεία Μ.Κ.Π. Πρώτη γραμμή (4 6 κύκλους) Πλατινούχο σκεύασμα + ετοποσίδη (σε συνδυασμό με ΑΚΘ) Σισπλατίνη Καρβοπλατίνη Ετοποσίδη Δοσεταξέλη Ιρινοτεκάνη - τοποτεκάνη

38 Χημειοθεραπεία Μ.Κ.Π. Πλήρη ανταπόκριση στην περιορισμένη νόσο: 45% - 75% Πλήρη ανταπόκριση στην εκτεταμένη νόσο: 20% - 30% Υποτροπή στην περιορισμένη νόσο σε 12 μήνες Υποτροπή στην εκτεταμένη νόσο σε 6 μήνες Απάντηση σε 2 ης γραμμής θεραπεία (υποτροπή σε > 3 μήνες): 50% Απάντηση σε 2 ης γραμμής θεραπεία (υποτροπή σε < 3 μήνες): <10%

39 Ριζική ακτινοθεραπεία Μ.Κ.Π. Θεραπεία εκλογής είναι η συνδυασμένη ΧΜΘ ΑΚΘ ΑΚΘ: βελτιστοποίηση του θεραπευτικού αποτελέσματος της ΧΜΘ Προφυλακτική εγκεφάλου σε ασθενείς με ΠΛΗΡΗ ύφεση της νόσου (με εξαίρεση ασθενείς ηλικίας > 70 ετών)

40 Ανακουφιστική ακτινοθεραπεία Μ.Κ.Π. Επί υποτροπής της νόσου ή μη ανταπόκρισης στην ΧΜΘ Εγκεφαλικές μεταστάσεις, οστικές μεταστάσεις, σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας

41 Παρενέργειες της ακτινοθεραπείας Ερύθημα δέρματος Πνευμονίτιδα (οξεία αντίδραση) και αργότερα ίνωση (απώτερη αντίδραση) Οισοφαγίτιδα Αιματολογική τοξικότητα Αίσθημα κόπωσης

42 Θεραπευτική αντιμετώπιση Μ.Κ.Π Χειρουργική αντιμετώπιση; Χημειοθεραπεία Ακτινοθεραπεία

43 Πρόγνωση Μ.Κ.Π Περιορισμένη νόσος Μέση επιβίωση: 1 2 έτη 10% - 20% ως τα δύο έτη

44 Πρόγνωση Μ.Μ.Κ.Π Stage Іa: 58% 73% (5ετής επιβίωση) Stage Іb: 43% 58% (5ετής επιβίωση) Stage ІІa: 36% 46% (5ετής επιβίωση) Stage ІІb: 25% 36% (5ετής επιβίωση) Stage ІІІa: 19% 24% (5ετής επιβίωση) Stage ІІІb: 7% 9% (5ετής επιβίωση) Stage ІV: 2% 13% (5ετής επιβίωση)

45 Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

46 Σημείωμα Ιστορικού Εκδόσεων Έργου Το παρόν έργο αποτελεί την έκδοση 1.1.

47 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Πανεπιστήμιο Πατρών, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, Κυριάκος Καρκούλιας. «Καρκίνος πνεύμονα. Καρκίνος πνεύμονα». Έκδοση: 1.1. Πάτρα Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: https://eclass.upatras.gr/courses/med1040/

48 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». [1] Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση: που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

49 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

50 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (1/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Εικόνες/Σχήματα/Διαγράμματα/Φωτογραφίες Δεν περιέχει.

51 Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (2/2) Το Έργο αυτό κάνει χρήση των ακόλουθων έργων: Πίνακες Δεν περιέχει.

NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ NCCN 2012 www.nccn.org ΑCCP 2007 www.guide LINES\guideCHEST2007 ΚΕΡΕΝΙΔΗ ΝΟΡΑ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Επιδημιολογία Πρώïμη διάγνωση Μονήρης όζος Διάγνωση Ιστολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Μάθημα 7ο ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο πληθυσμός της Ευρώπης το 2004 ήταν 456 εκατομμύρια σχεδόν το 7% του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο καρκίνος αποτελεί την μεγαλύτερη αιτία νοσηρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ):

ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ): ΜΗ ΜΙΚΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ TOY ΠΝΕΥΜΟΝΑ (ΜΜΚΠ): ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Συχνότερη κακοήθεια στον δυτικό κόσμο Πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ των θανάτων από καρκίνο Ως ενδημική νόσος NSCLC: 85% SCLC:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Παπαξοΐνης Γεώργιος Παθολόγος Ογκολόγος 1 2 3 4 5 ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Τροποποιήσιµοι παράγοντες Κάπνισµα Παθητικό κάπνισµα Καρκινογόνα του επαγγελµατικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων καρκίνων και είναι υπεύθυνος για

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση και Θεραπεία Άρης Πολύζος Παθολόγος Ογκολόγος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών Λαϊκό Νοσοκοµείο Αθήνα Επιδηµιολογία -Αιτιοπαθογένεια Α) Κάπνισµα:Ένοχο για το 85-90% των καρκίνων πνεύµονος x 30vs

Διαβάστε περισσότερα

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Ανασκόπηση Σταδιοποίηση μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Αναζήτηση της στρατηγικής με την ιδανική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας Βασίλειος Σ. Σκούρας 1,2, Nicholas J. Pastis 1, Βλάσης Πολυχρονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα

Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 2011 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Συνεδρίαση συναίνεσης για τον καρκίνο του πνεύμονα Αγγελάκη Σ., Αγγελίδου M., Βαλερή Ρ-Μ., Βαμβακάς Λ., Γκιόζος Ι., Dahabreh J., Δεστούνη Χ., Ζαχαριάδης Ε., Ηλιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (SPECT) ΜΕ 99m TC-DEPREOTIDE ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (SPECT) ΜΕ 99m TC-DEPREOTIDE ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά

(E) Το περιεχόμενο. Προγράμματος. διαφορετικά Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Ηλεκτροτεχνία, ηλ. μηχανές & εγκαταστάσεις πλοίου (E) Ενότητα 12: Ηλεκτρικός Ισολογισμόςς Πλοίου Δημήτριος Νικόλαος Παγώνης Τμήμα Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα

Το νέο σύστημα σταδιοποίησης. του καρκίνου του πνεύμονα Το νέο σύστημα σταδιοποίησης του καρκίνου του πνεύμονα Κωνσταντίνος Σαγρής, Γεώργιος Χειλάς Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, ΝΝΘΑ, «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Η σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα έχει πολύπλευρη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Η κακοήθης νεοπλασία του νεφρού αποτελεί το 3 % των νεοπλασμάτων του ενήλικα. Ασυνήθης είναι η εμφάνιση του σε ηλικίες κάτω των 40 ετών και τυπικά εμφανίζεται στην πέμπτη και έκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (Ενημέρωση Μάρτιος 2011) A. Heidenreich (Πρόεδρος), J. ellmunt, M. olla, S. Joniau, T.H. van der Kwast, M.D. Mason, V. Matveev, N. Mottet, H-P. Schmid,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς δημιουργήθηκε από το Anticancer Fund προς εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΚΤΑΣΙ ΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΚΤΑΣΙ ΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΚΤΑΣΙ ΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κάθε χρόνο 1.200.000000 άνθρωποι σε όλο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ ΔΙΗΘΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ (Ενημέρωση Μάρτιος 2011) A. Stenzl (πρόεδρος), J.A. Witjes, N.. owan, Μ. De Santis, M. Kuczyk, T. Lebret, A.S. Merseburger, M.J. Ribal, A. Sherif Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: κ. Κυπαρίση ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: Χατζόγλου Αναστασία Χατζόγλου Κυριακή ΛΑΡΙΣΑ 2009 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.1 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ (Mερική ενημέρωση κειμένου Μάρτιος 2011) P. Albers (chairman), W. Albrecht, F. Algaba, C. Bokemeyer, G. Cohn-Cedermark, K. Fizazi, A. Horwich, M.P. Laguna

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ESMO Ο οδηγός αυτός για τους ασθενείς έχει συνταχθεί από τον οργανισμό Anticancer Fund

Διαβάστε περισσότερα

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς

Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς European Association of Urology Pocket Guidelines Ελληνική έκδοση Επιμέλεια Φ. Σοφράς 2011 edition Εισαγωγή Ελληνικής Έκδοσης Με ιδιαίτερη χαρά η Ουρολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Λειτουργικά

Εισαγωγή στα Λειτουργικά Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα Ενότητα 9: Αρχεία ΙΙ Γεώργιος Φ. Φραγκούλης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σεάδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO O οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ: ΕΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Αυτός ο οδηγός για ασθενείς προετοιμάστηκε από το Reliable Cancer

Διαβάστε περισσότερα

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ

19. ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΑΙΔΟΙΟΥ Το 1998 η FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) στην ετήσια έκθεση της ανέφερε ότι ο καρκίνος του αιδοίου αποτελούσε το 5% των κακοήθων νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Εισήγηση Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Στέφανος Νικολούζος 1 Γεωργία Ζαχαρία 2 Άννα Μουζακίτη 3 Μαρία Κουρή 4 Κωνσταντίνος Καγκουρίδης 5 Ευάγγελος Ντουβέλης 3 Νικόλαος Καποδίστριας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Μακροοικονομική. Ενότητα : Εισαγωγή βασικές οικονομικές έννοιες. Καραμάνης Κωνσταντίνος Μακροοικονομική, Χρηματοοικονομική Ενότητα των Επιχειρήσεων, :Εισαγωγή Ενότητα βασικές : έννοιες, Βέλτιστη ΤΜΗΜΑ Κεφαλαιακή ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δομή, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ-Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΕΟΥΣ (Eνημέρωση κειμένου Απρίλιος 2010) G. Pizzocaro, F. Algaba, S. Horenblas, E. Solsona, S. Tana, H. Van Der Poel, N. Watkin Eur Urol 2010 Jun;57(6):1002-12

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΧΟΥ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ESMO Ο οδηγός αυτός δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Anticancer Fund για να βοηθήσει

Διαβάστε περισσότερα