Καρκινοειδείς Όγκοι Πνεύμονα: Προσέγγιση και Διαχείριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καρκινοειδείς Όγκοι Πνεύμονα: Προσέγγιση και Διαχείριση"

Transcript

1 ACHAIKI IATRIKI Volume 33, Issue 1, April 2014 Ο Θεραπευτής Ιατρός Practicing Physician Καρκινοειδείς Όγκοι Πνεύμονα: Προσέγγιση και Διαχείριση Lung carcinoid tumors: Approach and Management ABSTRACT Lung carcinoid tumors: Approach and Management Ioannis K Galariotis, Kalliopi Georgitsa-Galarioti Hospital for Chest Diseases, Patras, Greece Carcinoid tumors are benign neoplasms with neuroendocrine activity and slow progression. These tumors account for 1-2% of lung neoplasms and 25% of all carcinoid tumors. They are centrally located in the large airways at 60-70% of the cases. Typical and atypical carcinoid tumors share the same radiological and pathological features. Symptoms include: hemoptysis, cough, bilateral wheezing and pneumonia. The radiological features depend on the cancerous location and are: Hilar or perihilar mass and endobronchial nodule and peripheral node. It is has been suggested that the carcinoid tumor diagnosis is established when there is a well defined tumor centrally, which narrows, deforms or obstructs an adjacent airway that contains punctuate calcifications. Bronchoscopy is the chosen method due to tumor central localization. The findings are a smooth very red vascular mass. The treatment includes surgical bronchoscopic resection, chemotherapy and radiotherapy when appropiate. Timely identification of tumor and surgical removal constitutes the pillar of the treatment. Ach Iatr 2014; 33:53-58 Key words: Carcinoid tumors, neuroendocrine activity, surgical removal Correspondence: Ioannis K Galariotis, 124 Kanakari Street, Patras, Greece, Tel.: , Fax: , Submitted , Revision accepted

2 54 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 1, Απρίλιος 2014 Ιωάννης Κ Γαλαριώτης Καλλιόπη Γεωργίτσα-Γαλαριώτη Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακoς Πάτρα Αλληλογραφία: Ιωάννης Κ Γαλαριώτης, Κανακάρη 124, Πάτρα, Tηλ.: , Fax: , Υποβλήθηκε Αναθεωρημένη έγινε δεκτή ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι καρκινοειδείς όγκοι είναι καλοήθεις νεοπλασίες με νευροενδοκρινική δραστηριότητα. Και αργή ανάπτυξη. Αποτελούν το 1-2% των νεοπλασμάτων του πνεύμονα και το 25% όλων των καρκινοειδών όγκων. Το 10-20% των καρκινοειδών του πνεύμονα είναι άτυπα. Εντοπίζονται κεντρικά στους μεγάλους αεραγωγούς σε ποσοστό 60-70%. Τα τυπικά και άτυπα έχουν κοινά ακτινολογικά και παθολογικά χαρακτηριστικά. Συμπτώματα όταν γίνει η διάγνωση είναι. Αιμόπτυση, βήχας, ετερόπλευρος συριγμός, πνευμονία. Τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά εξαρτώνται από την καρκινική θέση και είναι: 1) Πυλαία ή περιπυλαία μάζα. 2) Ενδοβρογχικό οζίδιο, περιφερικός όζος. Έχει προταθεί ότι η διάγνωση του καρκινοειδούς να γίνεται αν υπάρχει καλά καθορισμένος όγκος κεντρικά που στενεύει, να παραμορφώνει ή να αποφράσσει παρακείμενο αεραγωγό που περιέχει στικτές αποτιτανώσεις. Η βρογχοσκόπηση είναι μέθοδος εκλογής λόγω της κεντρικής εντοπίσεως. Και τα ευρήματα είναι ομαλή εξέρυθρη αγγειοβριθής μάζα. Θεραπεία: Χειρουργική βρογχοσκοπική εκτομή, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία. Η έγκαιρη αναγνώριση των τυπικών καρκινοειδών του πνεύμονα ακολουθείται από χειρουργική αφαίρεση που είναι ο στυλοβάτης της θεραπείας. Αχ Ιατρ 2014; 33: Λέξεις κλειδιά: Καρκινοειδείς όγκοι, νευροενδοκρινική δραστηριότητα, χειρουργική αφαίρεση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καρκινοειδείς όγκοι είναι κακοήθεις νεοπλασίες με νευροενδοκρινική δραστηριότητα και αργή ανάπτυξη. Αποτελούν το 1-2% των νεοπλασμάτων του πνεύμονα και το 25% όλων των καρκινοειδών όγκων. Το 10-20% των καρκινοειδών του πνεύμονα είναι άτυπα 1. Εντοπίζονται κεντρικά στους μεγάλους αεραγωγούς σε ποσοστό 60-70% 2. Οι άνδρες προσβάλλονται λιγότερο από τις γυναίκες 3. Οι άνδρες προσβάλλονται πιο συχνά από τα άτυπα καρκινοειδή 4. Οι ασθενείς που πάσχουν από καρκινοειδή είναι πιο νέοι από αυτούς που πάσχουν από άλλα νεοπλάσματα 5. Η μέση ηλικία που προσβάλλονται τα καρκινοειδή είναι τα 46 έτη. Προσβάλλει άτομα σε μικρή ηλικία (παιδική-εφηβική) είναι τα συχνότερα νεοπλάσματα πνεύμονος 6,7. Τα τυπικά καρκινοειδή δεν συνδέονται με την καπνιστική συνήθεια και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Τα άτυπα καρκινοειδή εμφανίζονται σε ασθενείς κατά 10 χρόνια μεγαλύτερους από τα τυπικά και έχουν μεγαλύτερο μέγεθος. Η ετήσια επίπτωση των καρκινοειδών όγκων είναι 2,3-2,8 περιπτώσεις ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Η πενταετής επιβίωση στα τυπικά καρκινοειδή φθάνει υο 87% και στα άτυπα το 56% 8. Με βάση την ταξινόμηση Travis-WHO του 1999 η διάγνωση των καρκινοειδών όγκων βασίζεται σε 4 στοιχεία 9, Στη μορφολογική βάση. 2. Στον αριθμό μιτώσεων. 3. Εστίες νέκρωσης. 4. Διάσταση.

3 ACHAIKI IATRIKI Volume 33, Issue 1, April Τα τυπικά και τα άτυπα καρκινοειδή έχουν κοινά 11,18 : 1 ον Τα παθολογικά χαρακτηριστικά. 2 ον Τα ακτινολογικά χαρακτηριστικά. Ο τυχαίος ακτινολογικός έλεγχος που ανακαλύπτονται τα καρκινοειδή πνεύμονα σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα, ανέρχεται στο 25% 12. Όταν γίνει η διάγνωση τα κύρια συμπτώματα είναι 13 : 1. Η αιμόπτυση. 2. Ο βήχας. 3. Ο ετερόπλευρος συριγμός. 4. Η πνευμονία ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Τα τυπικά και τα άτυπα καρκινοειδή έχουν τα ίδια ακτινολογικά χαρακτηριστικά και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καρκινική θέση. Τα ακτινολογικά ευρήματα περιλαμβάνουν: 1. Πυλαία ή perihilar μάζα 2. Ενδοβρογχικό οζίδιο 3. Περιφερικός όζος. Η πυλαία ή perihilar μάζα Είναι συνήθως μια καλά καθορισμένη στρογγυλή ή ωοειδής βλάβη, μπορεί να είναι και λοβιοειδής. Δυνατόν να έχει επίμηκες σχήμα με το μακρύ άξονα παράλληλα στον παρακείμενο βρόγχο ή με την πνευμονική αρτηρία και συχνά σε σημείο διχασμού. Εστίες ασβεστοποιήσεως ή και οστεοποιήσεως, σε ιστολογική ανάλυση σε 30% των περιπτώσεων (Εικόνα 1). Καρκινοειδή σε περιπυλαία τοποθεσία μιμούνται ανεύρυσμα πνευμονικής αρτηρίας ή κιρσών. Χρήσιμη σε αυτή την περίπτωση είναι ή αξονική τομογραφία (CT) με σκιαγραφικό και επί αλλεργίας μαγνητική τομογραφία. Η σπηλαιοποίηση είναι σπάνια σε καρκινοειδή 11,14. Ενδοβρογχικό οζίδιο Καλά καθορισμένος όγκος, στρογγυλός ή ωοειδής ή επιμήκης (Εικόνα 2). Η βλάβη δυνατόν να επεκτείνεται σε παρακείμενο παρέγχυμα και να παρουσιάζεται με εικόνα μορφή παγόβουνου. Περιφερικό οζίδιο Εικόνα 1. Οζίδιο με αποτιτανώσεις. Εικόνα 2. Όγκος, στρογγυλός ή ωοειδής ή επιμήκης. Το 20% των καρκινοειδών εκδηλώνονται ως μονήρης πνευμονικός όζος. Η βλάβη είναι συνήθως στρογγυλή ή ωοειδής με σαφή όρια ή λοβιοειδή 15. Τα τυπικά καρκινοειδή στη CT πνεύμονα με έγχυση σκιαγραφικού δείχνουν στικτή ομοιογενή πρόσληψη και αποτελεί αξιόλογο διαγνωστικό κριτήριο. Τα άτυπα καρκινοειδή έχουν ανώμαλα όρια με μικρή ομοιογενή πρόσληψη σκιαγραφικού και συνυπάρχει πυλαία ή μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια. Η PET/CT πνευμόνων παρουσιάζει μεγάλη ευαι-

4 56 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 1, Απρίλιος 2014 σθησία στα καρκινοειδή πνεύμονα. Παρέχει ακριβείς ανατομικές, αιμοδυναμικές, μεταβολικές πληροφορίες. Το σπινθιρογράφημα υποδοχέων της σωματοστατίνης αποτελεί απεικονιστική μέθοδο για τη διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών με καρκινοειδείς όγκους. Έχει μεγάλη ευαισθησία στην εντόπιση ηπατικών μεταστάσεων σε ποσοστό 90% για πρωτοπαθείς όγκους και σε μεταστάσεις πάνω από 2 εκ. σε διάμετρο. Απεικονίζει όγκους που φέρουν υποδοχείς σωματοστατίνης 14. Ακτινολογικά ευρήματα που σχετίζονται με τη βρογχική απόφραξη 8,11,14,16. Όταν μια ενδοβρογχική βλάβη είναι μεγάλη, που αποφράσσει μερικώς έναν βρόγχο, δημιουργείται βαλβίδα με αποτέλεσμα εκπνευστική παγίδευση αέρα με υψηλή πίεση (Εικόνα 3). Όταν η απόφραξη είναι πλήρης το αποτέλεσμα είναι η ατελεκτασία. Η υποτροπιάζουσα λοίμωξη περιφερικά του όγκου μπορεί να οδηγήσει σε βρογχεκτασία ή απόστημα (Εικόνα 4). Η διατήρηση βλέννης πλησίον της βλάβης (βλεννώδης ενσφήνωση) απεικονίζεται ως κρασπεδωτή μάζα που μοιάζει με δάκτυλα γαντιού. Η CT στην περίπτωση αυτή είναι χρήσιμη και πολύτιμη που αποδεικνύει την ύπαρξη υγρού περιφερικά του όγκου. Οι βρόγχοι όταν διαστέλλονται με βλέννα εμφανίζονται στην CT με σχήμα V ή Υ (Εικόνα 5). Εικόνα 4. Βρογχεκτασίες μέσω λοβού. ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 10,11,17 Ομαλή μάζα με αγγειοβρίθεια και εκβλάστηση ή πολυλοβωτή μάζα που μοιάζει σαν κεράσι. Η μάζα κινείται ελεύθερη κατά τη διάρκεια των αναπνευστικών κινήσεων. Τα τοιχώματα του βρόγχου που περιέχουν τη μάζα δεν είναι διηθημένα (Εικόνα 6). Ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά Οι καρκινοειδείς όγκοι χαρακτηρίζονται ιστολογικά από οργανωειδές, δοκιδώδες, νησιδώδες, πασαλοειδές ή ροζετοειδές πρότυπο ανάπτυξης που παραπέμπει σε νευροενδοκρινική διαφοροποίηση (Εικόνα 7, 8) 18,19. Εικόνα 3. Παγίδευση αέρα στον αριστερό κάτω λοβό. Η CT δείχνει όζο που αποφράσσει τμηματικό βρόγχο του κάτω λοβού. Εικόνα 5. Βρόγχος σε σχήμα V ή Υ.

5 ACHAIKI IATRIKI Volume 33, Issue 1, April Εικόνα 8. Χρώση αιματοξιλίνη-ιωσίνη. Πυρηνικός πλειομορφισμός και τρεις μιτώσεις. Εικόνα 6. Ομαλή, εξέρυθρη, αγγειοβριθής μάζα του αριστερού κάτω λοβού. Τα τοιχώματα του βρόγχου που περιέχουν τη μάζα δεν είναι διηθημένα. αδενοειδών σχηματισμών ή δοκίδων, από κύτταρα ομοιόμορφα μικρού μεγέθους με κεντρικούς πυρήνες και ηωσινόφιλο κοκκιώδες πρωτόπλασμα. Ανοσοϊστοχημικά Οι νευροενδροκρινικοί δείκτες χρωμογραννίνη, συναπτοφισίνη, CD56, εκφράζονται έντονα στα τυπικά καρκινοειδή, στα άτυπα εκφράζονται διαστικτικά ή εστιακά. Τα άτυπα καρκινοειδή εμφανίζουν άτυπους χαρακτήρες, δηλαδή μιτωτική δραστηριότητα αυξημένη, πυρηνική υπερχρωμασία, εστίες νέκρωσης. Το 80% των καρκινοειδών εκφράζουν κερατίνωση. Μετάσταση σε ποσοστό 15% των περιπτώσεων, μεταστάσεις βρίσκονται σε ήπαρ, οστά, επινεφρίδια, εγκέφαλο. 8 Εικόνα 7. Χρώση αιματοξιλίνη-ιωσίνη. Ομοιόμορφα πολυγωνικά κύτταρα με άφθονο ηωσινόφιλο, κοκκώδες κυτταρόπλασμα, διατεταγμένο σε φωλιές. Δεν υπάρχει νέκρωση, αιμορραγία ή μιτωτική δραστηριότητα. Κυτταρολογικά χαρακτηριστικά Τα καρκινικά κύτταρα έχουν ομοιόμορφα κυτταρολογικά χαρακτηριστικά. Μέτριο ηωσινόφιλο και κοκκιώδες κυτταρόπλασμα, με πυρήνες με κοκκιώδη κατανομή της χρωματίνης. Στο τυπικό καρκινοειδές με δύο μιτώσεις ανά 2mm 2 κι απουσία νέκρωσης και στο άτυπο, 2-10 μιτώσεις ανά 2mm 2 και εστίες νέκρωσης. Η διάγνωση στηρίζεται στην παρουσία ταινιών, ΔΙΑΓΝΩΣΗ 8,11 Έχει προταθεί ότι η διάγνωση του καρκινοειδούς να γίνεται αν υπάρχει καλά καθορισμένος όγκος κεντρικά που στενεύει να παραμορφώνει ή να αποφράσσει παρακείμενο αεραγωγό που περιέχει στικτές αποτιτανώσεις. Η βρογχοσκόπηση είναι μέθοδος εκλογής λόγω της εντοπίσεως των καρκινοειδών στους μεγάλους αεραγωγούς. Η βιοψία με λαβίδα ή ΤΒΝΑ αποτελούν τις διαβρογχοσκοπικές μεθόδους εκλογής. Η αιμορραγία κατά τη βιοψία λόγω της μεγάλης αγγειοβρίθειας είναι μικρή και αντιμετωπίζεται επιτυχώς χωρίς κινδύνους. 17 Η διάγνωση στο περιφερικό οζίδιο γίνεται με δια-

6 58 ΑΧΑΪΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Τόμος 33ος, Τεύχος 1, Απρίλιος 2014 τοιχωματική FNA υπό CT (TTNA) ή βρογχοσκοπικώς με διαβρογχική FNA υπό υπερηχογραφική καθοδήγηση (EBUS-FNA) 15. ΘΕΡΑΠΕΙΑ 1) Χειρουργική 11 2) Βρογχοσκοπική εκτομή 20 3) Χημειοθεραπεία 4) Ακτινοθεραπεία. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ο ετερόπλευρος συριγμός σε ασθενή με μέτρια αποφρακτική νόσο με αρνητική βρογχοδιαστολή και ακτινογραφία θώρακος χωρίς ευρήματα δεν πρέπει να υποεκτιμάται. Αποτελεί απόλυτη ένδειξη για CT θώρακος και βρογχοσκόπηση. Η αιμόπτυση σε μικρή ηλικία με κεντρικό όγκο είναι ισχυρή ένδειξη για καρκινοειδές 20. Η έγκυρη αναγνώριση των τυπικών καρκινοειδών όγκων του πνεύμονα ακολουθείται από χειρουργική αφαίρεση που είναι ο στυλοβάτης της θεραπείας και απαραίτητη για την πλήρη ύφεση της νόσου 11,17. Τα άτυπα καρκινοειδή απαιτούν επιθετική συμπεριφορά. Η περιορισμένη χειρουργική εκτομή δεν είναι ενδεδειγμένη. Απαιτεί εκτεταμένη χειρουργική εκτομή με καθαρισμό αδένων του μεσοθωρακίου 8. Η συσχέτιση κλινικής εικόνας, ακτινολογικών και βρογχοσκοπικών ευρημάτων (μικρή ηλικία, κεντρική θέση του όγκου, μέγεθος όγκου, εξέρυθρη αγγειοβριθής μάζα, συμπτωματολογία) είναι ένας οδηγός που είναι πολύ χρήσιμος για τη διαχείριση των καρκινοειδών όγκων του πνεύμονα. References 1. Arrigoni MG, Woolner LB, Bernatz PE. Atypical carcinoid tumors of the lung. J. Thorac Cardiovasc Surg 1972; 64: Rosado de Christenson ML, Abbott GF, Kirejczyk WM, Galvin JR, Travis WD. Thoracic carcinoids: radiologic-pathologic correlation. RadioGraphics 1999; 19: Godwin JD 2 nd. Carcinoid tumors: an analysis 2, 837 cases, Cancer 1975; 36: Valli M, Fabris GA, Dewar A, Hornall D, Sheppard MN. Atypical carcinoid tumour of the lung: a study of 33 cases with prognostic features. Histopathology 1994; 24: Schreurs AJ, Westermann CJ, van den Bosch JM et al. A twenty-five-year follow-up of ninety three resected typical carcinoid tumors of the lung. J Thorac Cardiovasc Surg 1992; 104: Hatman GE, Shochat SJ. Primary pulmonary noeplasms of childhood: a review. Ann Thorac Surg 1983; 36: Wang LT, Wilkins EW Jr, Bode HH. Bronchial carcinoid tumors in pediatric patients. Chest 1993; 103: Bini A, Brandolini J, Cassanelli N, et al. Typical and atypical pulmonary carcinoids: our institutional experience. Cardiovasc Thorac Sung 2008; 7: Mezzetti M, Raveglia F, Panigalli T, et al. Assement of outcomes in typical and atypical carcinoids according to latest WHO classification. Ann Thorac Surg 2003; 76: Hage R, de la Riviere AB, Seldenrijk CA, van den Bosch JM. Update in pulmonary carcinoid tumors: a review article. Ann Surg Oncol 2003; 10: Mi-Young Jeung. Bronchial Carcinoid Tumors of the Thorax: Spectrum of Radiologic Findings. Radio- Graphics 2002; 22: Ducroca X, Thomas P, Massard G, et al. Operative risk and prognostic factors of typical bronchial carcinoid tumors. Ann Thorac Surg 1998; 65: Todd TR, Cooper JD, Weissberg D, Delarue NC, Pearson FG. Bronchial carcinoid tumors: twenty year s experience. J Thorac Cardiovasc Surg 1980; 79: Filosso PL, Rena O, Ruffini E, Oliaro Al. Neuroendocrime tumors of the lung and octreotide scintigraphy. Ann Thorac Surg 2002; 73: Steinfort PD, Finlay M, Irving BL. Diagnosis of peripheral pulmonary carcinoid tumor using endobronchial ultrasound. Ann Thorac Med 2008; 3: Meisinger QC, Butnor JJ, Gentchos G, Leavitt JB. CT features of peripheral pulmonary carcinoid tumors. Am J Roentgenology 2011; 197: Δούντσης AΓ. Νευροενδοκρινείς όγκοι του πνεύμονα. Ανασκόπηση Nosokomeiaka Chronika 2008; 70: Dr Weerakkody Y. Pulmonary neuroendocrine tumours. Radio Graphics 2006; 26: Detterbeck FC. Management of carcinoid tumors. Ann Thorac Surg 2010; 89: Αναστασίου Ν, Ζαχείλας Δ, Παναγόπουλος Π, Γιακουμή Κ, Leverment J. Καρκινοειδείς όγκοι Πνεύμονα νεώτερη προσέγγιση με βάση την ιστολογική κατάταξη. Πνεύμων 2002; 15:

Ενδοβρογχικό χόνδρωμα: ένα σπάνιο καλόηθες βρογχικό νεόπλασμα

Ενδοβρογχικό χόνδρωμα: ένα σπάνιο καλόηθες βρογχικό νεόπλασμα Ενδιαφέρουσα Περίπτωση Ενδοβρογχικό χόνδρωμα: ένα σπάνιο καλόηθες βρογχικό νεόπλασμα Αντώνιος Παπαγιάννης 1, Κοσμάς Τσακιρίδης 1, Σταμάτης Αρίκας 1, Eυστράτιος Τζαμτζής 1, Έφη Κυρμανίδου 2, Θωμάς Ζαραμπούκας

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΟΝΗΡηΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟσ ΟΖΟσ επεμβατικεσ μεθοδοι διαγνωσησ και αντιμετωπισησ ιουλιοσ 2010 τευχοσ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα

Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Εισήγηση Ο ρόλος του θωρακοχειρούργου στον καρκίνο του πνεύμονα Στέφανος Νικολούζος 1 Γεωργία Ζαχαρία 2 Άννα Μουζακίτη 3 Μαρία Κουρή 4 Κωνσταντίνος Καγκουρίδης 5 Ευάγγελος Ντουβέλης 3 Νικόλαος Καποδίστριας

Διαβάστε περισσότερα

Νευροενδοκρινικοί Ογκοι: Επιδημιολογικά Στοιχεία - Κλινική Εικόνα - Διάγνωση

Νευροενδοκρινικοί Ογκοι: Επιδημιολογικά Στοιχεία - Κλινική Εικόνα - Διάγνωση 36 βημα Kλινικησ Oγκολογιασ Τόμος 7, Τεύχος 1, Ιανουάριος - Μάρτιος 2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣH Νευροενδοκρινικοί Ογκοι: Επιδημιολογικά Στοιχεία - Κλινική Εικόνα - Διάγνωση Χ. Τόλης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι νευροενδοκρινικοί όγκοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και

Οι κλασικές απεικονιστικές μέθοδοι, η αξονική και O νέος άγνωστος, μαγικός κόσμος της θωρακικής απεικόνισης Η Συμβολή της Ποζιτρονιακής Αξονικής Τομογραφίας (PET/CT) στις παθήσεις του θώρακα Δ. Έξαρχος 1, Ε. Σκούρα 2, Ι. Δατσέρης 3 1 Επιμελητής Α, Ακτινολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα

Προτάσεις, απόψεις και συστάσεις για τη διάγνωση, διαχείριση, θεραπεία και παρακολούθηση του καρκίνου του πνεύμονα 2011 Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος Συνεδρίαση συναίνεσης για τον καρκίνο του πνεύμονα Αγγελάκη Σ., Αγγελίδου M., Βαλερή Ρ-Μ., Βαμβακάς Λ., Γκιόζος Ι., Dahabreh J., Δεστούνη Χ., Ζαχαριάδης Ε., Ηλιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η πιο συχνή θανατηφόρος κακοήθεια,τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Αντιπροσωπεύει ποσοστό 14%-15% όλων των νέων καρκίνων και είναι υπεύθυνος για

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα

Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Κυτταρολογική αξιολόγηση καρκινωµάτων πνεύµονα Αικατερίνη Ν. Πολίτη Επίκ. Καθηγήτρια Κυτταρολογίας Αρεταίειο Νοσοκοµείο Ιστορική αναδροµή 1845 Donne: ταυτοποίηση αποφολιδοµένων βρογχικών κυττάρων σε πτύελα

Διαβάστε περισσότερα

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 Γ. Παπαχαραλάμπους 1 Α. Χρυσοβέργης 2 Γ. Κότσης 1 Ελ. Παπαδοπούλου 1 Δ. Νταβίλης 1 Σ. Κορρές 2 1 - Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr

Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου. e-mail : chbavol@yahoo.gr Τίτλος: Καρκινοειδείς όγκοι στομάχου Συγγραφέας: Χρήστος Στ. Μπασαγιάννης Στρατιωτ. Ιατρός Ειδικός παθολόγος Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Δ/ντης Παθολογικού Τμήματος 219 Στρατ. Νοσοκομείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (SPECT) ΜΕ 99m TC-DEPREOTIDE ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΡΑ ΙΟΪΣΟΤΟΠΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ (SPECT) ΜΕ 99m TC-DEPREOTIDE ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ. 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλοειδείς Όγκοι Μαστού

Φυλλοειδείς Όγκοι Μαστού 21(2):175-179, 2009 Ανασκόπηση Χ. Κοσμίδης Κ. Βασιλειάδου Γ. Ανθιμίδης Ε. Φαχαντίδης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι φυλλοειδείς όγκοι είναι σπάνια νεοπλάσματα του μαστού, που κλινικά εμφανίζονται ως μία λεία, μεγάλη, λοβώδης

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση Review. Hepatocellular carcinoma: Risk Factors, Diagnostic Strategies, Therapeutic Approaches

Aνασκόπηση Review. Hepatocellular carcinoma: Risk Factors, Diagnostic Strategies, Therapeutic Approaches ACHAIKI IATRIKI Volume 30, Issue 1, Αpril 2011 35 Aνασκόπηση Review Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος: Παράγοντες Κινδύνου, Νεώτερα Διαγνωστικά Δεδομένα, Θεραπευτικές Προσεγγίσεις Hepatocellular Carcinoma: Risk

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες κακοήθων όγκων πνεύμονα Αποτελέσματα και επιπλοκές

Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες κακοήθων όγκων πνεύμονα Αποτελέσματα και επιπλοκές ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(3):35-35 Διαδερμική θερμοκαυτηρίαση με ραδιοσυχνότητες κακοήθων όγκων πνεύμονα Αποτελέσματα και επιπλοκές Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι η συνηθέστερη

Διαβάστε περισσότερα

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ

ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÁ ÈÅÌÁÔÁ ΝΟΕΜΒριοσ 2007 Περιοδικεσ εκδοσεισ τησ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΥΠΕΖΩΚΟΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2005-2006 Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου

Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης Π. - Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου Διαδερμική βιοψία βλαβών του μεσοθωρακίου. Η εμπειρία μας από 113 περιπτώσεις. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας για τις μάζες του μεσοθωρακίου Μασμανίδης

Διαβάστε περισσότερα

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος

για τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Ανασκόπηση Σταδιοποίηση μεσοθωρακίου στον καρκίνο του πνεύμονος Αναζήτηση της στρατηγικής με την ιδανική σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας Βασίλειος Σ. Σκούρας 1,2, Nicholas J. Pastis 1, Βλάσης Πολυχρονόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης Management of Peritoneal Carcinomatosis

Η αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης Management of Peritoneal Carcinomatosis ACHAIKI IATRIKI Volume 32, Issue 1, Αpril 2013 47 Aνασκόπηση Review Η αντιμετώπιση της Περιτοναϊκής Καρκινωμάτωσης Management of Peritoneal Carcinomatosis ABSTRACT Management of Peritoneal Carcinomatosis

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 67 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Κεντρικό (ενδοοστικό) βλεννοεπιδερμοειδές καρκίνωμα: περιγραφή περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Α. Ζήζη-Σερμπετζόγλου, Δ. Μυωτέρη, Ε. Αρκουμάνη Παθολογοανατομικό Εργαστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα

Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού ιστορικού και ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Διερεύνηση πιθανής συσχέτισης μεταξύ επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Μονήρης Πνευμονικός Όζος : πότε είναι καρκίνος; Παρουσίαση περιστατικού Ανασκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας

Μονήρης Πνευμονικός Όζος : πότε είναι καρκίνος; Παρουσίαση περιστατικού Ανασκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας 68 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 7, Τεύχος 1 Μονήρης Πνευμονικός Όζος : πότε είναι καρκίνος; Παρουσίαση περιστατικού Ανασκόπηση της Διεθνούς Βιβλιογραφίας Ελευθερία Χαΐνη Πνευμονολογική

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες

Καρκίνος του Πέους. Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Επιδημιολογία - αιτιολογικοί παράγοντες 23 Καρκίνος του Πέους Δρ. Θωμάς Αρβανιτάκης Διευθυντής Ουρολογικού Τμήματος Νοσοκομείο Ο Αγιος Σάββας Αθηνών. Περίληψη: Στο άρθρο ανασκόπησης περιγράφονται στατιστικά επιδημιολογικά,παράγοντες κινδύνου,

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος

Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος. 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Έφη Μυλωνάκη MD, PhD Πνευμονολόγος 5/2/2011 Ημερίδα Χειρουργικές Παθήσεις Θώρακος Συχνότερη κακοήθεια στον δυτικό κόσμο Πρώτη αιτία θανάτου μεταξύ των θανάτων από καρκίνο Ως ενδημική νόσος NSCLC: 85% SCLC:

Διαβάστε περισσότερα

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Ν. ΕΞΑΡΧΟΥ. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital

NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Εις μνήμην Ν. ΕΞΑΡΧΟΥ. NOSOKOMIAKA CHRONIKA Official publication of the Scientific Society of Evangelismos Hospital NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1945 ΤΟΜΟΣ 70 ΤΕΥΧΟΣ 2-2008 EΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ VOLUME 70 NUMBER 2-2008 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261

Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261 Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση με Νευροϊνωμάτωση τύπου 1. 261 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Κακοήθεις όγκοι του ελύτρου των περιφερικών νεύρων στα παιδιά και συσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση

Ιστοπαθολογική ταξινόμηση 23 Ιστοπαθολογική ταξινόμηση Μέρος VΙΙ: ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ Δέσποινα Βιολιδάκη, Έλιν Ρόννε, Δήμητρα Ροντογιάννη 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ NEYΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ Τα κύτταρα του «Διάχυτου Νευροενδοκρινούς

Διαβάστε περισσότερα

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών

Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου. Παρουσίαση δύο περιστατικών Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 26-30 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Ασυνήθεις χωροκατακτητικές επεξεργασίες παραφαρυγγικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική αντιμετώπιση νευροενδοκρινών όγκων

Θεραπευτική αντιμετώπιση νευροενδοκρινών όγκων 25 Θεραπευτική αντιμετώπιση νευροενδοκρινών όγκων Γεώργιος Κανάκης, Γρηγόριος Καλτσάς Μέρος VΙΙ: ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι νευροενδοκρινείς όγκοι (neuroendocrine tumors, ΝΕΤs) αποτελούν μία

Διαβάστε περισσότερα