ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Κουτσογιάννη Αιματολόγος Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γεν. Νοσ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

2 1818,James Blundell πρώτη μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.

3 Οι μεταγγίσεις αίματος μπορεί να οδηγήσουν σε άμεσες και απώτερες αντιδράσεις,αλλά και σε μετάδοση λοιμωδών παραγώγων. Η μη τεκμηριωμένη μετάγγιση παραγώγων αίματος αυξάνει τον κίνδυνο παρενεργειών και συμβάλλει στη έλλειψη αίματος. Η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση των πιθανών ληπτών παραγώγων αίματος αλλά και στην μείωση των δοτών. Κάθε χρόνο μεταγγίζονται παγκόσμια 85 εκατομμύρια μονάδες αίματος, αλλά οι ανάγκες είναι μεγαλύτερες. Είναι αναγκαία η μείωση των αριθμού των μεταγγίσεων στις απόλυτα αναγκαίες και η χρήση εναλλακτικών πρακτικών.

4 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΕΤΑ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

5 ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ Είναι το αρχικό προϊόν από το οποίο προκύπτουν, με κατάλληλη επεξεργασία, όλα τα υπόλοιπα παράγωγα. Περιορισμένη χρήση ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ αφαιμαξομεταγγίσεις νεογνών παιδιατρική καρδιοχειρουργική οξεία αιμορραγία

6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ολικό αίμα Φύλαξη σε 22 0 C μέχρι 8 h Ήπια φυγοκέντρηση Το πλάσμα πλούσιο σε ΑΜΠ (PRP) οδηγείται σε συνοδό ασκό και παραμένουν τα συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ)

7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Αποκοπή των ΣΕ Ισχυρή φυγοκέντρηση του PRP Αιμοπετάλια φύλαξη σε 22 0 C FFP φύλαξη σε C

8 ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ Ολικό αίμα Συμπυκνωμένα ερυθρά (ΣΕ) Λευκαφαιρεμένα συμπυκνωμένα ερυθρά Ακτινοβολημένα συμπυκνωμένα ερυθρά Πλυμένα συμπυκνωμένα ερυθρά Κατεψυγμένα συμπυκνωμένα ερυθρά

9 ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ (ΣΕ) Αποτελεί το βασικό παράγωγο που μεταγγίζεται. Διατηρούνται στους 2-6 ο C για διάστημα ημερών, ανάλογα με το αντιπηκτικό που περιέχεται στον ασκό συλλογής. Μια μονάδα ΣΕ περιέχει όλα τα ερυθροκύτταρα της αρχικής μονάδας ολικού αίματος και έχει : Hct 65-75% όγκο ml Hb > 45g

10 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Τα ερυθροκύτταρα έχουν ως κύρια λειτουργία την μεταφορά της Hb. Η μετάγγιση μιας μονάδας ερυθρών σε ένα ενήλικα μέσου βάρους χωρίς αιμορραγία, αναμένεται να αυξήσει την Hb κατά 1.0 g/dl και τον Hct κατά 3 4 %. Η επιβίωση των ερυθροκυττάρων στα περιφερικό αίμα είναι ημέρες, ενώ τα μεταγγιζόμενα ερυθρά επιβιώνουν κατά μέσον όρο ημέρες.

11 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ Η φύλαξη των ερυθροκυττάρων έχει ως συνέπεια : μορφολογικές αλλαγές (ανάπτυξη σφαιροκυττάρων) λειτουργικές αλλαγές (μείωση του 2,3- DPG) μοριακές αλλαγές Οι αλλαγές φύλαξης είναι σε σημαντικό βαθμό αναστρέψιμες εντός h από την μετάγγιση των ερυθρών.

12 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ Στόχος της μετάγγισης ερυθροκυττάρων είναι η επίτευξη επαρκούς οξυγόνωσης στα όργανα και τους ιστούς. Ανεπαρκή οξυγόνωση έχουμε σε χαμηλή συγκέντρωση Hb ή και μειωμένη ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου, ενώ συγχρόνως ανεπαρκούν οι φυσιολογικοί αντιρροπιστικοί μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία.

13 Ιδανική παράμετρο για την εκτίμηση της ιστικής υποξίας αποτελεί η ενδοκυττάρια μερική πίεση Ο 2 (po2). Στην κλινική πράξη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και υποκαθίσταται από την τιμή της αιμοσφαιρίνης και του.αιματοκρίτη. Η ένδειξη μετάγγισης δεν μπορεί να βασισθεί μόνον στις τιμές αιμοσφαιρίνης και αιματοκρίτη, αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθούν: κλινική κατάσταση του ασθενούς οι πιθανοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί

14 Σε φυσιολογικούς ενήλικες η άριστη απόδοση Ο 2 επιτυγχάνεται σε τιμές Hct 30%. Η πτώση της Hb ενεργοποιεί τους αντισταθμιστικούς μηχανισμούς. Υγιείς ενήλικες φαίνεται ότι μπορούν να ανεχθούν τιμές Hb έως και 5g/dl χωρίς προβλήματα στο κυτταρικό μεταβολισμό. Οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί είναι περιορισμένοι στους βαριά πάσχοντες και στους ηλικιωμένους ασθενείς.

15 Από το 1942, οι Adams και συν. βασιζόμενοι σε κλινικές παρατηρήσεις, πρότειναν τον κανόνα «10/30» σύμφωνα με τον οποίο οι ασθενείς μεταγγίζονταν με τιμή Hct < 30% ή τιμή Hb < 10g/dl και για δεκαετίες αποτελούσε την συνήθη κλινική πρακτική. Δεν υπάρχουν καλά τεκμηριωμένες μελέτες που καθορίζουν με ακρίβεια τα οφέλη των μεταγγίσεων. Βασιζόμαστε κυρίως σε συστάσεις ομάδων ειδικών.

16 Τυχαιοποιημένη μελέτη 838 ασθενών σε ΜΕΘ με Hb<9 g/dl που χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και έλαβαν μεταγγίσεις ώστε η Hb να διατηρείται είτε 7-9 g/dl, είτε g/dl.. Μεταξύ των δυο ομάδων δεν υπήρχαν διαφορές στην μακροχρόνια θνησιμότητα, λοιμώξεις ή χρόνο σε μηχανική υποστήριξη. Η πολιτική των περιορισμένων μεταγγίσεων δεν ήταν ασφαλής σε ασθενείς με ασταθή στηθάγχη ή οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

17 Προοπτική, τυχαιοποιημένη μελέτη 502 ασθενών που νοσηλεύονταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας μετά από επέμβαση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης. Δεν υπήρξε ουσιαστική διαφορά στην νοσηρότητα και θνητότητα μεταξύ όσων μεταγγίζονταν σε τιμές Hct 30%, σε σύγκριση με αυτούς που μεταγγίζονταν με τιμές Hct 24%.

18 Τυχαιοποιημένη μελέτη 2016 ασθενών > 50 ετών χειρουργημένων για κάταγμα ισχίου με Hb <10 g/dl και ιστορικό ή παράγοντες κίνδυνου για στεφανιαία νόσο. Χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και έλαβαν μετάγγιση σε τιμές Hb= 10 g/dl, είτε σε τιμές Hb= 8 g/dl ή σε συμπτώματα αναιμίας. Η ομάδα που διατήρησε υψηλότερες τιμές Hb δεν παρουσίασε μικρότερη πιθανότητα θανάτου και δεν μείωσε την ανικανότητα να περπατούν χωρίς βοήθεια σε παρακολούθηση 2 μηνών μετά το χειρουργείο, ούτε μείωσε την πιθανότητα θανάτου κατά την νοσηλεία στο νοσοκομείο.

19 Τυχαιοποιημένη μελέτη 921 ασθενών με οξεία αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού που χωρίστηκαν σε δυο ομάδες και έλαβαν μεταγγίσεις όταν Hb < 7g/dl, είτε Hb <9 g/dl.. Η πιθανότητα επιβίωσης στις 6 εβδομάδες ήταν υψηλότερη στην ομάδα με περιοριστικές πρακτικές μετάγγισης και αιμορραγία λόγω πεπτικού έλκους ή κίρρωσης, εκτός από τους ασθενείς με βαρειά κίρρωση(child Pugh class C disease).

20 Transfusion thresholds and other strategies for guiding allogeneic red blood cell transfusion (Cohrane review,2012) Περιλαμβάνονται 19 μελέτες που αφορούσαν 6264 ασθενείς. Οι περιοριστικές στρατηγικές μετάγγισης δεν φαίνεται να επιδρούν στην συχνότητα εμφάνισης δυσμενών επιπτώσεων όπως: θνητότητα, έμφραγμα, ΑΕΕ, πνευμονία, εμβολή. Οι περιοριστικές στρατηγικές μετάγγισης: μείωσαν την πιθανότητα μετάγγισης κατά 39 % μείωσαν στατιστικά σημαντικά την νοσοκομειακή θνητότητα δεν μείωσαν την θνητότητα στις 30 ημέρες.

21 Ann Intern Med. 2012;157:49-58 Συστήνεται μετάγγιση νοσηλευομένων σταθερών ασθενών σε τιμές Hb = 7-8g/dl. Σε ασθενείς με προϋπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο συστήνεται μετάγγιση σε τιμές Hb 8g/dl ή όταν οι ασθενείς είναι συμπτωματικοί. Η ομάδα των ειδικών δεν είχε επαρκή στοιχεία για το όριο μετάγγισης νοσηλευομένων αιμοδυναμικά σταθερών ασθενών με οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Συστήνουν η απόφαση για μετάγγιση να βασίζεται τόσο στα συμπτώματα, όσο και στη συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης.

22 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ Δεν υπάρχει ένα γενικό όριο για μετάγγιση που αφορά το σύνολο των ασθενών και η κλινική εκτίμηση είναι απαραίτητη. Η απόφαση για μετάγγιση βασίζεται: στη συγκέντρωση της Hb στην ποσότητα του απολεσθέντος αίματος στην κλινική κατάσταση του ασθενούς. Συχνά ασθενείς με οξεία αιμορραγία μπορεί να έχουν πλασματικά υψηλές τιμές Hct λόγω αιμοσυμπύκνωσης.

23 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ Κριτήριο :Όριο αιμοσφαιρίνης Σε Hb > 10g/dl σπάνια χρειάζεται μετάγγιση Σε Hb 7-10g/dl εξατομικεύεται η αντιμετώπιση Σε Hb <7 g/dl σχεδόν πάντα χρειάζεται μετάγγιση Σε ασθενείς οι οποίοι δεν μπορούν να ανεχθούν την χαμηλή τιμή Hb λόγω μεγάλης ηλικίας ή συνυπαρχόντων καρδιακών και αναπνευστικών νοσημάτων, το όριο μετάγγισης θα πρέπει να τεθεί σε τιμές Hb 8 g/dl.

24 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Κριτήριο : Απώλεια όγκου αίματος 15% του όγκου αίματος : όχι ανάγκη για μετάγγιση μετάγγιση αν προϋπάρχει αναιμία ή συνυπάρχει καρδιο-αναπνευστικό νόσημα 15-30% του όγκου αίματος : χορήγηση κρυσταλλοειδών ή κολλοειδών μετάγγιση αν προϋπάρχει αναιμία ή συνυπάρχει καρδιο-αναπνευστικό νόσημα 30-40% του όγκου αίματος : χορήγηση κρυσταλλοειδών ή κολλοειδών πιθανή μετάγγιση ερυθρών >40% του όγκου αίματος : άμεση αντικατάσταση όγκου και μετάγγιση ερυθρών

25 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ Προσδιορισμός του αιτίου και ανάλογη θεραπεία ( Fe, βιταμίνη B 12, φυλλικό οξύ). Διατήρηση της Hb σε τιμές που δεν προκαλούνται συμπτώματα αναιμίας. Η τιμή της Hb είναι διαφορετική για κάθε ασθενή. Σπάνια χρειάζεται μετάγγιση σε ασθενείς με Hb >8 g/dl. Σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία διατήρηση της Hb 10 g/dl.

26 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ- ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Η απόφαση για έναρξη μεταγγίσεων βασίζεται στην ύπαρξη συμπτωμάτων αναιμίας ή επέκτασης του μυελού του οστών, τόσο στην ομόζυγη β-μα όσον και στην ενδιάμεση β-μα. Η μετάγγιση έχει σκοπό την πρόληψη των συμπτωμάτων και την καταστολή της ενδογενούς αιμοποίησης με διατήρηση της Hb σε τιμές τουλάχιστον 9-11g/dl.

27 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ- ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Η μετάγγιση έχει σκοπό να βελτιώσει την μεταφορά οξυγόνου και να βελτιώσει ή να προλάβει την βλάβη οργάνων μειώνοντας το ποσοστό των κυκλοφορούντων δρεπανοκυττάρων. Υπάρχει ένδειξη μετάγγισης σε ασθενείς με καρδιακά ή αναπνευστικά συμπτώματα λόγω αναιμίας.δεν υπάρχει όριο αλλά πρέπει η Hb<10 g/dl ώστε να αποφευχθεί η υπεργλοιότητα. Ασθενείς με οξύ πνευμονικό σύνδρομο θα πρέπει να μεταγγίζονται, ενώ αφαιμοξομεταγγίσεις με στόχο HbS% < 30% συνιστώνται σε σοβαρή υποξαιμία (po2 < 60 mmhg ).

28 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΙΜΙΑ- ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Αφαιμαξομεταγγίσεις συνιστώνται και σε ασθενείς με οξέα ΑΕΕ ή πολυοργανική ανεπάρκεια. Προεγχειρητικά η συνήθης πρακτική αφορά στην διατήρηση της Hb 10 g/dl σε επεμβάσεις μέσου κινδύνου (χολοκυστεκτομή, σπληνεκτομή). Ασθενείς με επαναλαμβανόμενα επεισόδια οξέος θωρακικού συνδρόμου ή φλεβοαποφρακτικών κρίσεων παρά την αγωγή με υδροξυουρία, θα πρέπει να μεταγγίζονται χρόνια ώστε να διατηρείται HbS< 50%.

29 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Προεγχειρητικά Σκοπός είναι να προετοιμασθεί ο ασθενής ώστε να μην χρειασθεί μετάγγιση θεραπεία προϋπάρχουσας αναιμίας παύση αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων και αντιπηκτικών αυτόλογη μετάγγιση Εκτίμηση του κινδύνου αιμορραγίας (ιστορικό, εργαστηριακός έλεγχος πήξης) Ασθενείς με Hb 7 g/dl θα χρειασθούν μετάγγιση εάν η προγραμματισμένη επέμβαση αναμένεται να προκαλέσει σημαντική απώλεια αίματος.

30 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Διεγχειρητικά Εκτίμηση της απώλειας αίματος και αποκατάσταση του όγκου με κολλοειδή ή κρυσταλλοειδή διαλύματα. Εκτίμηση της παθολογικής ιστικής οξυγόνωσης (μέτρηση po2, δύσκολα εφαρμόσιμη). Για ασθενείς, χωρίς συνοδά προβλήματα, μετάγγιση σε Hb< 7g/dl. Σε ασθενείς με καρδιοαγγειακή νόσο, μετάγγιση σε Hb=9-10 g/dl.

31 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘ Τουλάχιστον το 30% των ασθενών στις ΜΕΘ θα μεταγγισθούν κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους, κυρίως λόγω αιμορραγίας και σήψης. Οι φυσιολογικοί μηχανισμοί προσαρμογής στην αναιμία είναι επηρεασμένοι.

32 British Journal of Haematology, 2013, 160, Για τους ασθενείς ΜΕΘ μετάγγιση σε τιμές Hb 7g/dl και στόχο διατήρηση της Hb σε τιμές 7-9g/dl, εκτός εάν συνυπάρχουν άλλα προβλήματα και η απόφαση για μετάγγιση θα πρέπει να εξατομικευθεί. Οι περισσότεροι ασθενείς ΜΕΘ δεν χρειάζεται να μεταγγισθούν σε τιμές Hb 9g/dl. Σε ασθενείς στην αρχική φάση σοβαρής σήψης και ιστική υποξία,το όριο μετάγγισης θα πρέπει να τεθεί σε τιμές Hb = 9-10 g/dl. Σε απώτερα στάδια σήψης το όριο μπορεί να είναι Hb= 7-9g/dl.

33 British Journal of Haematology, 2013, 160, Σε ασθενείς με ΚΕΚ και εγκεφαλική ισχαιμία, το όριο θα πρέπει να είναι Hb > 9g/dl, ενώ σε υπαραχνοειδή αιμορραγία το όριο θα τεθεί σε Hb =8-10 g/dl. Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ διατήρηση της Hb > 9g/dl. Σε ασθενείς με σταθερή στηθάγχη διατήρηση της Hb > 7g/dl, αλλά σε οξέα επεισόδια διατήρηση της Hb >8-9 g/dl.

34 ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Ορίζεται ως: απώλεια ενός όγκου αίματος εντός 24h απώλεια του 50% του όγκου αίματος εντός 3h απώλεια αίματος με ρυθμό > 150ml/min

35 ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Διατήρηση όγκου αίματος (χορήγηση κολλοειδών ή κρυσταλλοειδών διαλυμάτων) Χειρουργική αντιμετώπιση των απωλειών Διατήρηση Hb>8g/dl Διατήρηση ΑΜΠ >75x 10 9 /l Διατήρηση ΑΜΠ>100 x 10 9 /l σε πολλαπλά τραύματα ή κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις Διατήρηση PT και aptt<2 Χ των φυσιολογικών Διατήρηση Ινωδογόνου >1g/l Αποφυγή ΔΕΠ

36 ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Την τελευταία δεκαετία υπάρχουν νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της μαζικής απώλειας αίματος. Μεγάλη σημασία έχει η αντιμετώπιση των προβλημάτων πηκτικότητας. Στους ασθενείς με τραύμα, οι πηκτικολογικές διαταραχές δεν είναι αποτέλεσμα μόνο κατανάλωσης των παραγόντων πήξης και αραίωσης λόγω της μετάγγισης ερυθρών και IV υγρών. Υπολογίζεται ότι το 25 % των ασθενών παρουσιάζουν ανωμαλίες πήξεως πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση και παρατηρείται ενεργοποίηση της πρωτεΐνης C, υποινωδογοναιμία και ινωδόλυση.

37 ΜΑΖΙΚΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Πολλά τραυματολογικά κέντρα αντιμετωπίζουν τους ασθενείς με ερυθρά/πλάσμα σε αναλογίες που πλησιάζουν το 1:1. Η ανάλυση των δημοσιευμένων μελετών δεν οδήγησε σε σαφείς οδηγίες. Δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την μετάγγιση σκευασμάτων ινωδογόνου και για την χρήση του ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa. Υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την άμεση χορήγηση τρανεξαμικού οξέος.

38 ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ (Λ-ΣΕ) Παράγονται μέσω διαδικασίας φιλτραρίσματος όπου απομακρύνεται η πλειοψηφία των λευκοκυττάρων,ώστε κάθε μονάδα να περιέχει < 1x 10 6 λευκοκύτταρα. Αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης και ο Καναδάς εφαρμόζουν καθολική λευκαφαίρεση. Έχουν Hct 50-70% και Hb > 40g.

39 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ Για την πρόληψη επαναλαμβανόμενων πυρετικών μη αιμολυτικών αντιδράσεων Σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ΜΑΚ Σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και συμπαγείς όγκους που πιθανόν θα υποβληθούν σε ΜΑΚ Σε ασθενείς με οξεία και χρόνια λευχαιμία Σε ασθενείς με αιμοσφαιρινοπάθειες και οι πολυμεταγγιζόμενοι Σε ενδομήτριες μεταγγίσεις και αφαιμαξομεταγγίσεις σε νεογνά

40 ΠΛΥΜΕΝΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ Το πλύσιμο των ΣΕ απομακρύνει το πλάσμα και τις πρωτεΐνες που έχουν απομείνει στη μονάδα των ΣΕ. Φυλάσσονται σε θερμοκρασία 2-6 C και χορηγούνται κατά προτίμηση άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός 24 h, εκτός εάν έχει χρησιμοποιηθεί κατά την διαδικασία κλειστό σύστημα. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ μετάγγισης σε ασθενείς : με έλλειψη IgA με ιστορικό σοβαρών αλλεργικών και πυρετικών αντιδράσεων μετά από μετάγγιση λευκαφαιρεμένων ΣΕ οι οποίοι παρουσιάζουν μεγάλο κίνδυνο υπερκαλιαιμίας

41 ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ Το προϊόν προκύπτει από την ακτινοβόληση των συμπυκνωμένων ή λευκαφαιρεμένων ερυθρών με c Gy. Στόχος η πρόληψη του TA-GVHD που προκαλείται όταν ανοσοδραστικά λεμφοκύτταρα του δότη εγκαθίστανται και προκαλούν ανοσολογική αντίδραση έναντι του λήπτη.

42 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΜΕΝΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ Ασθενείς ανοσοκατασταλμένοι σε κίνδυνο για ανάπτυξη GVHD ΜΑΚ αλλογενής και αυτόλογη Ν. Hodgkin s Ασθενείς που λαμβάνουν ανάλογα πουρινών και αντι-cd52 Ασθενείς με απλαστική αναιμία που έχουν λάβει αντι-θυμοκυτταρική σφαιρίνη Ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια Τ-λεμφοκυττάρων Ενδομήτριες μεταγγίσεις και αφαιμαξομεταγγίσεις σε νεογνά Μεταγγίσεις από συγγενείς 1 ου ή 2 ου βαθμού Μεταγγίσεις από επιλεγμένους HLA συμβατούς δότες

43 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΑ ΕΡΥΘΡΑ Η κατάψυξη ερυθροκυττάρων εντός 7 ημερών από την συλλογή τους με την χρήση κρυοπροστατευτικού, συνήθως γλυκερόλης, στους -60 ο C έως -80 ο C ή και σε χαμηλότερη θερμοκρασία παρέχει τη δυνατότητα μακροχρόνιας αποθήκευσής τους. Ενδείκνυνται για τη διατήρηση αποθεμάτων ερυθροκυττάρων σπάνιας ομάδας αίματος και για ασθενείς με πολλαπλά αλλοαντισώματα που δεν έχουν συμβατούς δότες. Η χρήση τους είναι πολύ περιορισμένη.

44 Η διάρκεια φύλαξης των ερυθρών πριν από την μετάγγιση επηρεάζει την λειτουργία τους και επιφέρει αλλαγές στο υπερκείμενο των ασκών φύλαξης με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συχνότητα των επιπλοκών αλλά και η θνητότητα μετά μετάγγιση. Ανάλυση 55 δημοσιευμένων μελετών δεν μπόρεσε να αποδείξει την υπεροχή των φρέσκων έναντι των παλαιότερων ερυθρών.

45 ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ Τα μεταγγιζόμενα ΣΕ θα πρέπει είναι της ίδιας ομάδος ως προς τα συστήματα ΑΒΟ και RhD, εκτός περιπτώσεων ανάγκης. Λόγω της σπανιότητας των RhD (-) μονάδων είναι πιθανόν σε περιπτώσεις ανάγκης να μεταγγισθούν RhD (-) ασθενείς με RhD (+) προϊόντα. Οι γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας μπορούν να μεταγγισθούν με RhD (+) προϊόντα, μόνο σε περιπτώσεις απειλητικές για τη ζωή τους.

46 ΑΒΟ ΟΜΑΔΑ ΛΗΠΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΒΟ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ο Ο Α Α,Ο Β Β,Ο ΑΒ ΑΒ,Α,Β,Ο

47 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ(ΜΑΚ) Ισχύουν οι βασικές αρχές. Η κλινική εκτίμηση είναι καθοριστική για την απόφαση μετάγγισης.η πλειοψηφία των ασθενών μεταγγίζεται με ερυθρά σε τιμές Hb 6-8 g/ dl. Οι ασθενείς με ΜΑΚ θα πρέπει να μεταγγίζονται με: συμπυκνωμένα λευκαφαιρεμένα ακτινοβολημένα και πιθανόν CMV-αρνητικά ερυθρά

48 CMV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΜΑΚ Η CMV νόσος μετά ΜΑΚ είναι σημαντική αιτία νοσηρότητας. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που απέδειξαν την αποτελεσματικότητα της λευκαφαίρεσης στην αποτροπή μετάδοσης του ιού. Δεν υπάρχει ομοφωνία στο εάν τα λευκαφαιρεμένα προϊόντα είναι ισοδύναμα των CMV-αρνητικών προϊόντων στην πρόληψη της CMV λοίμωξης στους μεταμοσχευμένους ασθενείς.

49 CMV ΛΟΙΜΩΞΗ ΚΑΙ ΜΑΚ Θα πρέπει να χορηγούνται προϊόντα που δεν θα μεταδίδουν το ιό σε όλους τους CMV-αρνητικούς ασθενείς που πρόκειται να μεταμοσχευθούν. Αυτή η αντιμετώπιση θα πρέπει να συνεχισθεί σε όσους λάβουν CMVαρνητικό μόσχευμα.

50 ΑΒΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ KAI MAK Το 20-30% των αλλογενών ΜΑΚ πραγματοποιείται παρά την ύπαρξη ΑΒΟ ασυμβατότητας. Μείζων ΑΒΟ ασυμβατότητα Οι ασθενείς έχουν αντισώματα έναντι των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων του δότη (Α Ο) Ελάσσων ΑΒΟ ασυμβατότητα Το πλάσμα του δότη περιέχει αντισώματα έναντι των ερυθροκυτταρικών αντιγόνων του ασθενούς (Ο Α) Συνύπαρξη μείζονος και ελάσσονος ασυμβατότητας (Α Β)

51 ΑΒΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ KAI MAK Το προϊόν που θα μεταγγισθεί θα πρέπει να είναι συμβατό με τον δότη αλλά και τον λήπτη. Τα ερυθρά που θα μεταγγισθούν στην μείζονα ΑΒΟ-ασυμβατότητα θα πρέπει να είναι της ομάδας του λήπτη. Τα ερυθρά που θα μεταγγισθούν στην ελάσσονα ΑΒΟ-ασυμβατότητα θα πρέπει να είναι της ομάδας του δότη. Το αντίθετο θα πρέπει να συμβαίνει για το πλάσμα και τα αιμοπετάλια.

52 ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΑΒΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ ΛΗΠΤΗ ΑΒΟ ΔΟΤΗ Σ.Ε. ΕΡΥΘΡΑ ΑΡΧΙΚΑ Σ.Ε. ΕΡΥΘΡΑ ΑΠΟΤΕΡΑ ΜΕΙΖΩΝ Ο Α Ο Α Ο Β Ο Β Ο ΑΒ Ο ΑΒ Α ΑΒ Α(Ο) ΑΒ Β ΑΒ Β(Ο) ΑΒ ΕΛΑΣΣΩΝ Α Ο Ο Β Ο Ο ΑΒ Α Α(Ο) ΑΒ Β Β(Ο) ΔΙΠΛΗ Α Β Ο Β Β Α Ο Α

53 ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΑΒΟ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗTΑ ΑΒΟ ΛΗΠΤΗ ΑΒΟ ΔΟΤΗ ΑΜΠ 1 η επιλογή ΑΜΠ 2 η επιλογή FFP ΜΕΙΖΩΝ Ο Α Α ΑΒ-Β-Ο Α-ΑΒ Ο Β Β ΑΒ-Α-Ο Β-ΑΒ Ο ΑΒ ΑΒ Α-Β-Ο ΑΒ Α ΑΒ ΑΒ Α-Β-Ο ΑΒ Β ΑΒ ΑΒ Β-Α-Ο ΑΒ ΕΛΑΣΣΩΝ Α Ο Α Ο ΑΒ-Β-Ο Α-ΑΒ Ο Β Ο Β Ο ΑΒ-Α-Ο Β-ΑΒ Ο ΑΒ Α ΑΒ Α Α-Β-Ο ΑΒ Α ΑΒ Β ΑΒ Β Β-Α-Ο ΑΒ Β ΔΙΠΛΗ Α Β ΑΒ Β Α-Β-Ο ΑΒ Β Β Α ΑΒ Α Β-Α-Ο ΑΒ Α

54 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ

55 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ

56 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ Το προϊόν προέρχεται από μία μονάδα φρέσκου αίματος που φυγοκεντρείται εντός 6-8 h. Κάθε μονάδα περιέχει 45-85x10 9 ΑΜΠ σε ml πλάσματος. Η «δόση ενήλικα» αντιστοιχεί σε 4-6 μονάδες αιμοπεταλίων.

57 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Είναι το προϊόν που παρασκευάζεται με αφαίρεση από έναν δότη με την βοήθεια ενός αυτόματου κυτταρικού διαχωριστή.

58 ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο τύπο διαχωριστή σε κάθε συνεδρία παράγεται προϊόν με περιεκτικότητα 2-8 x αιμοπετάλια. Η δόση «ενήλικα» συνήθως περιέχει 3 x αιμοπετάλια..

59 ΦΥΛΑΞΗ ΑΜΠ Τα αιμοπετάλια φυλάσσονται σε θερμοκρασία C και συνεχή ανακίνηση υπό ελεγχόμενες συνθήκες

60 Τα ΑΜΠ παραμένουν στην κυκλοφορία μέχρι 10 ημέρες και μειώνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας με το να κλείνουν τα κενά στο ενδοθήλιο των αγγείων. Κάθε ημέρα φυσιολογικά απομακρύνονται από την κυκλοφορία 7x 10 9 ΑΜΠ /L. Σε ασθενείς με κακοήθειες ή σοβαρές λοιμώξεις οι απώλειες είναι μεγαλύτερες και οι ασθενείς χρειάζονται μεγαλύτερο αριθμό ΑΜΠ για να διατηρήσουν την ακεραιότητα των αγγείων.

61 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Η μετάγγιση αιμοπεταλίων χρησιμοποιείται: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ για να αποκαταστήσει την αιμόσταση σε ασθενείς με θρομβοπενία που αιμορραγούν (συνήθως σε αιμορραγία με βαθμό 2 σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας-ΠΟΥ) ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΑ για να αποτρέψει τις αιμορραγικές εκδηλώσεις διατηρώντας την τιμή των ΑΜΠ πάνω από ένα προκαθορισμένο όριο (συνήθως /μL )

62 ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΥ Βαθμός 0 απουσία αιμορραγίας Βαθμός 1 ελάσσων αιμορραγία (πετέχιες,εκχυμώσεις,επίσταξη) Βαθμός 2 ήπια αιμορραγία που δεν απαιτεί μετάγγιση ΣΕ Βαθμός 3 μείζων αιμορραγία που απαιτεί μετάγγιση ΣΕ Βαθμός 4 Απειλητική για τη ζωή αιμορραγία ή αιμορραγία σε ζωτικά όργανα

63 Οι μεταγγίσεις ΑΜΠ ενδείκνυνται για την πρόληψη και θεραπεία της αιμορραγίας σε ασθενείς με θρομβοπενία ή με διαταραχές της λειτουργίας των ΑΜΠ. Η μετάγγιση δεν ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις θρομβοπενίας.

64 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Ασθενείς με χρόνια θρομβοπενία Προφυλακτική μετάγγιση ενδείκνυται σε αριθμό ΑΜΠ<5000/ μl και πριν από επεμβατικές διαδικασίες. Θεραπευτική μετάγγιση ενδείκνυται σε κλινική αιμορραγία κατά ΠΟΥ βαθμού 3.

65 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Ασθενείς με αυξημένη ανακύκλωση αιμοπεταλίων Οι ασθενείς με: ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα σήψη διάχυτη ενδαγγειακή πήξη (ΔΕΠ) ΘΘΠ / αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο θα πρέπει να μεταγγίζονται μόνο σε περιπτώσεις σοβαρής αιμορραγίας.

66 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΣΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ Ασθενείς με μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων λόγω χημειοθεραπείας Ασθενείς με: οξεία λευχαιμία συμπαγείς όγκους ασθενείς μετά ΜΑΚ χωρίς επιπλοκές θα πρέπει να μεταγγίζονται σε τιμές ΑΜΠ<10000/μL αλλά και όταν εμφανίζουν αιμορραγικές εκδηλώσεις.

67 Ασθενείς με μειωμένη παραγωγή αιμοπεταλίων λόγω χημειοθεραπείας Εάν συνυπάρχουν παράγοντες κινδύνου το όριο μετάγγισης ΑΜΠ θα πρέπει να τεθεί στα /μL. Παράγοντες κινδύνου είναι : πυρετός >38.5 C σοβαρές λοιμώξεις διαταραχές παραγόντων πήξης νευρολογικές διαταραχές πρόσφατη ελάσσων αιμορραγία ταχεία μείωση του αριθμού των ΑΜΠ σημαντική λευκοκυττάρωση

68 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Χωρίς όριο /μl /μl /μl Μυελόγραμμα Βιοψία οστού Γαστροσκόπηση Εξαγωγή δοντιού Βρογχοσκόπηση Αγγειογραφία Τοποθέτηση κεντρικών καθετήρων Επεμβάσεις με μικρό κίνδυνο αιμορραγίας Οσφυονωτιαία παρακέντηση Επισκληρίδιος αναισθησία Γαστροσκόπηση με βιοψία Διαβρογχική βιοψία Βιοψία ήπατος Λαπαροτομία Επεμβάσεις με μεγάλο κίνδυνο αιμορραγίας Νευροχειρουργικές επεμβάσεις Οφθαλμολογικές επεμβάσεις

69 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΣΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Ασθενείς με οξεία ηπατική ανεπάρκεια θα πρέπει να μεταγγίζονται σε αριθμό ΑΜΠ <20.000/μL. Ασθενείς με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια μεταγγίζονται με ΑΜΠ όταν παρουσιάζουν αιμορραγικές εκδηλώσεις και προφυλακτικά πριν από επεμβατικές διαδικασίες όταν έχουν ΑΜΠ < / μl.

70 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΣΕ ΟΞΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ Ο αριθμός ΑΜΠ θα πρέπει να διατηρείται σε τιμές > /μl στις περιπτώσεις ασθενών : με οξεία απειλητική για τη ζωή αιμορραγία σε κίνδυνο για πολυοργανική ανεπάρκεια με αιμορραγία που απαιτεί μετάγγιση περισσότερων από μια μονάδων ΣΕ

71 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΜΠ Μεταγγίσεις ΑΜΠ ενδείκνυνται: σε σοβαρή αιμορραγία πριν από επεμβατικές διαδικασίες αν απέτυχαν ή δεν μπορούσαν να εφαρμοσθούν άλλα μέτρα ( διακοπή φαρμάκων με αντιαιμοπεταλιακή δράση, διόρθωση υποκείμενης νόσου, διόρθωση της τιμής του Hct >30% και χορήγηση DDAVP )

72 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΜΠ Θα πρέπει να προτιμώνται ΑΒΟ συμβατά ΑΜΠ. Η χρήση μη- ΑΒΟ συμβατών ΑΜΠ είναι αποδεκτή. Η μετάγγιση μη- ΑΒΟ συμβατών ΑΜΠ έχει σχέση με μικρότερη αύξηση του αριθμού των ΑΜΠ μετά μετάγγιση και είναι αίτιο ανθεκτικότητας. Η ελάσσονα ΑΒΟ- ασυμβατότητα στη μετάγγιση ΑΜΠ μπορεί να οδηγήσει σε ενδαγγειακή αιμόλυση και θάνατο.

73 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΜΠ Χορηγούνται Rh (-) ΑΜΠ σε Rh (-) γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας. Εάν χρησιμοποιηθούν Rh (+) ΑΜΠ θα πρέπει να χορηγηθεί anti-d σφαιρίνη.

74 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑ ΛΗΠΤΗ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑ ΑΜΠ 0 Ο,Α,Β,ΑΒ Α Β ΑΒ Α,ΑΒ (Ο*) Β,ΑΒ (Ο*) ΑΒ (Α*,Β*,Ο*) * Κίνδυνος αιμόλυσης

75 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ Σε θεραπευτική χορήγηση ΑΜΠ η κλινική ανταπόκριση είναι το καλύτερο κριτήριο. Σε προφυλακτική χορήγηση ΑΜΠ πρέπει να υπολογισθεί η αύξηση του αριθμού των ΑΜΠ μετά μετάγγιση. Ανθεκτικότητα στη μετάγγιση αιμοπεταλίων είναι η αποτυχία να επιτευχθεί η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων μετά από δύο διαδοχικές μεταγγίσεις.

76 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ Platelet Recovery R(%)=PI x BV x PD -1 x 100 PI (Platelet Increment x 10 9 / l) BV (Blood Volume x l ) PD (Platelet Dose transfused x 10 9 ) R >30% σε 1 h R >20% σε h

77 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΜΠ Corrected Count Increment CCI=PI x BSA x PD -1 PI (Platelet Increment x 10 9 / l) BSA (Body surface area ) PD (Platelet Dose transfused x 10 9 ) CCI>7.5 x10 9 /l σε 1 h CCI>4.5 x10 9 /l σε h

78 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΜΠ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΜΠ ΜΗ-ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ποσότητα μεταγγισθέντων ΑΜΠ Περιεκτικότητα σε λευκοκύτταρα Διάρκεια φύλαξης Τύπος ασκών φύλαξης Θερμοκρασία Πυρετός-λοίμωξη ΔΕΠ Κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα Μεταμόσχευση μυελού Σπληνομεγαλία Αυτοαντισώματα Αντισώματα εξαρτώμενα από φάρμακα HLA αντισώματα HPA- αντισώματα ΑΒΟ- αντισώματα

79 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Πρόληψη της ανθεκτικότητας στη μετάγγιση ΑΜΠ με μετάγγιση λευκαφαιρεμένων παραγώγων. Αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας στη μετάγγιση ΑΜΠ με : μετάγγιση επιλεγμένων HLA συμβατών ΑΜΠ αφαίρεσης μετάγγιση ΑΜΠ μετά από διασταύρωση χορήγηση IV ανοσοσφαιρίνης

80 Τυχαιοποιημένη μελέτη 129 θρομβοπενικών ασθενών Προφυλακτικές μεταγγίσεις ΑΜΠ εάν < /mm 3 Συνηθισμένη δόση x 10 9 ή χαμηλή δόση 150- < 300 x 10 9 ΑΜΠ/ προϊόν. Η μελέτη διεκόπη όταν τρείς ασθενείς στο σκέλος της χαμηλής δόσης (5.2%) παρουσίασαν αιμορραγικές εκδηλώσεις βαθμού 4 κατά ΠΟΥ, σε σύγκριση με κανέναν στο σκέλος της συνηθισμένης δόσης.

81 1272 ασθενείς σε μεταμόσχευση ή χημειοθεραπεία Προφυλακτικές μεταγγίσεις ΑΜΠ εάν < /mm 3 Χαμηλή ,μέση , υψηλή δόση ανά m 2 επιφάνειας σώματος του λήπτη Η δόση των ΑΜΠ δεν είχε επίδραση στη συχνότητα εμφάνισης αιμορραγίας

82 ΔΟΣΗ ΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΜΠ Η μετάγγιση ασθενών με χαμηλές δόσεις ΑΜΠ δεν επηρέασε τον αριθμό των ασθενών που παρουσίασαν με σημαντική αιμορραγία, αλλά αύξησε το μεσοδιάστημα μεταξύ των μεταγγίσεων. Σε πολυθεραπευμένους νοσηλευόμενους αιματολογικούς ασθενείς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν χαμηλές δόσεις ΑΜΠ. Αντίθετα η χρήση υψηλών δόσεων ΑΜΠ σε εξωτερικούς ασθενείς θα μείωνε την συχνότητα των επισκέψεων στο νοσοκομείο.

83 ΣΧΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΜΠ -ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ Υπάρχουν μελέτες που έδειξαν ότι σε θρομβοπενικούς ασθενείς δεν υπάρχει σχέση μεταξύ αριθμού ΑΜΠ και μείζονος κλινικής αιμορραγίας. Υποστηρίζεται η αντιμετώπιση των σταθερών ασθενών μόνο με θεραπευτικές μεταγγίσεις ΑΜΠ.

84 Τυχαιοποιημένη μελέτη 600 ασθενών με θρομβοπενία μετά από χημειοθεραπεία ή ΜΑΚ για αιματολογικές κακοήθειες. Δυο ομάδες ασθενών με προφυλακτική μετάγγιση σε ΑΜΠ < / μl ή χωρίς προφυλακτική μετάγγιση. (TOPPS Investigators) Αιμορραγία (βαθμού WHO 2, 3, ή 4) συνέβη στο 50% των ασθενών χωρίς προφύλαξη και στο 43% των ασθενών με προφύλαξη (P = 0.06). Ασθενείς με αυτόλογη ΜΑΚ παρουσίασαν ίδια ποσοστά αιμορραγιών. Οι ασθενείς χωρίς προφύλαξη αιμορράγησαν για περισσότερες ημέρες αλλά και ενωρίτερα σε σύγκριση με όσους μεταγγίσθηκαν. Στην ομάδα χωρίς προφύλαξη μεταγγίστηκαν σημαντικά λιγότερα παράγωγα.

85 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑ (FFP)

86 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑ (FFP) Παράγεται από το ολικό αίμα μετά από φυγοκέντρηση. Φυλάσσεται για 12 μήνες σε θερμοκρασία -30 ο C έως -40 o C. Η απόψυξη γίνεται σε ελεγχόμενες συνθήκες, σε θερμοκρασία 37 o C σε σύντομο χρόνο. Μετά την απόψυξη πρέπει να χορηγείται το συντομότερο δυνατόν. Είναι δυνατόν να φυλαχθεί στους 4 o C για 24 h.

87 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑ (FFP) Περιέχει: σταθερούς παράγοντες πήξης λευκωματίνη ανοσοσφαιρίνες ασταθείς παράγοντες πήξης (τουλάχιστον το 70% της αρχικής ποσότητας του FVIII) ΟΓΚΟΣ : ml

88 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟ ΠΛΑΣΜΑ (FFP) Η χρήση του FFP αυξάνεται συνεχώς. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης του FFP δεν αποδεικνύεται από επαρκείς μελέτες. Οι κατευθυντήριες οδηγίες βασίζονται κυρίως σε παρατηρήσεις και όχι σε καλά τεκμηριωμένες μελέτες. Οι ενδείξεις χορήγησης FFP είναι πολύ περιορισμένες.

89 Χορήγηση FFP σε : Έλλειψη μεμονωμένων παραγόντων πήξεως όταν δεν υπάρχει προϊόν που είναι ασφαλές για την μετάδοση ιών (αφορά τον FV). Έλλειψη πολλών παραγόντων πήξεως που συνοδεύεται από σοβαρή αιμορραγία ή και ΔΕΠ. Αντικατάσταση πλάσματος σε ασθενείς με Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα.

90 ΔΙΑΧΥΤΗ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΠΗΞΗ Μείωση όλων των παραγόντων κυρίως ινωδογόνο, FV, FVIII, FXIII. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για προφυλακτική χορήγηση πλάσματος ή αιμοπεταλίων. Μετάγγιση πλάσματος μόνον επί ενεργού αιμορραγίας. Πρωταρχική σημασία έχει θεραπευτική αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε την ΔΕΠ.

91 ΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΚΗ ΠΟΡΦΥΡΑ (ΘΘΠ) Θεραπεία εκλογής για την ΘΘΠ είναι η πλασμαφαίρεση και η αντικατάσταση, συνήθως ενός όγκου πλάσματος με FFP. Η θεραπεία πρέπει να αρχίσει άμεσα και να συνεχισθεί και για τουλάχιστον 48 h μετά την επίτευξη ύφεσης.

92 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΥΜΑΡΙΝΙΚΩΝ Δεν πρέπει να χορηγείται FFP για την αναστροφή της δράσης των κουμαρινικών.θεραπεία εκλογής είναι η χορήγηση βιταμίνης Κ. Σε περιπτώσεις μείζονος ή ενδοκρανιακής αιμορραγίας και σε επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις χορηγούνται σκευάσματα προθρομβινικού συμπλέγματος ή εναλλακτικά χορηγείται FFP σε δόση 10-15ml/kg. Οι ασθενείς των ΜΕΘ παρουσιάζουν παράταση χρόνων πήξης λόγω ανεπαρκούς πρόσληψης βιταμίνης Κ και συνιστάται η χορήγηση βιταμίνης Κ με συχνότητα 3 φορές την εβδομάδα.

93 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ Σε ασθενείς με ηπατική νόσο υπάρχει ελαττωμένη σύνθεση παραγόντων πήξης και φυσικών ανασταλτών της πήξης. Η παράταση των χρόνων πήξης δεν έχει άμεση σχέση με τον κίνδυνο αιμορραγίας. Δεν συνιστάται η χορήγηση FFP για την διόρθωση της παράτασης των χρόνων. Εάν χορηγηθεί FFP το αποτέλεσμα είναι προσωρινό και δεν υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των τιμών.

94 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ Συνιστάται η χορήγηση FFP σε ασθενείς με ηπατοπάθεια : όταν εμφανίζουν μεγάλη αιμορραγία όταν πρόκειται να υποβληθούν σε βιοψία ή χειρουργική επέμβαση Tο αποτέλεσμα της χορήγησης FFP δεν είναι προβλέψιμο.

95 ΜΑΖΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Χορήγηση FFP όταν: ινωδογόνο < 1g/l ΡΤ/aΡΤΤ > 1,5 Χ των φυσιολογικών τιμών. Η εκτίμηση της αιμόστασης είναι προτιμότερο να γίνεται με μεθόδους που πραγματοποιούνται άμεσα στο χειρουργείο (θρομβοελαστογράφημα).

96 ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΧΡΗΣΗ FFP Το FFP δεν πρέπει να χορηγείται: για αναπλήρωση όγκου για διόρθωση της υποπρωτεϊναιμίας για υποκατάσταση ανοσοσφαιρινών για θρέψη για διόρθωση συγγενούς ή επίκτητης ανεπάρκειας παραγόντων πήξης χωρίς συνοδό αιμορραγία για τη διόρθωση διαταραχών της αιμόστασης σε ηπατοπαθείς που δεν αιμορραγούν

97 ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ FFP Απόλυτη αντένδειξη χορήγησης FFP: τεκμηριωμένη ευαισθησία στο πλάσμα συγγενής ανεπάρκεια της IgA Σχετική αντένδειξη χορήγησης FFP : καρδιακή ανεπάρκεια πνευμονικό οίδημα

98 ΔΟΣΗ FFP Η μετάγγιση FFP σε δόση 1 ml/ kg βάρους σώματος αυξάνει τα επίπεδα του παράγοντος πήξης κατά 1 U/dl ή το PT κατά 1%. Σκοπός η αύξηση όλων των παραγόντων πήξεως σε επίπεδα >30 IU /dl. Συνήθης δόση ml ανά kg βάρους σώματος.

99 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΟΣ FFP Πρώτη επιλογή FFP αποτελεί η ίδια ABO ομάδα με τον ασθενή. FFP όποιου Rh τύπου μπορεί να χορηγηθεί ανεξάρτητα από το Rh του λήπτη. Δεν απαιτείται anti-d προφύλαξη αν Rh D( ) ασθενής λάβει Rh D (+) FFP.

100 ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ FFP ΑΒΟ ΟΜΑΔΑ ΛΗΠΤΗ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑ FFP 0 Ο,Α,Β,ΑΒ Α Α,ΑΒ Β Β,ΑΒ ΑΒ ΑΒ

101 Οι κίνδυνοι, άμεσοι αλλά και απώτεροι που συνοδεύουν κάθε μετάγγιση, απαιτούν τη απόλυτα τεκμηριωμένη χρήση του έτσι ώστε η μετάγγιση να συνεπάγεται μεγαλύτερο θεραπευτικό όφελος σε σύγκριση με τους πιθανούς κινδύνους.

102 Πρακτικές μετάγγισης που βασίζονται σε συνήθειες και όχι σε τεκμηριωμένη γνώση θα πρέπει να εκλείψουν. Χρειάζεται συνεχής εκπαίδευση και τήρηση αυστηρών κανόνων. Η περιοδική καταγραφή των στοιχείων των μεταγγίσεων θα βοηθούσε όλους μας να συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας και να βελτιωθούμε.

103

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις. Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος, Επίμ. Β Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό Μεταγγίσεις στον

Διαβάστε περισσότερα

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις

Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Νεογνικές και παιδιατρικές μεταγγίσεις Ελισάβετ Γεωργίου Αιματολόγος Αιματολογικό Τμήμα Γ. Ν. Παπαγεωργίου Ακαδημία Αιμοδοσίας, Ιούνιος 2014 Μεταγγίσεις σε νεογνά και παιδιά Μεταγγίσεις στον νεογνικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων αίματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών φύλαξης

Διαβάστε περισσότερα

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις.

Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Στο παρελθόν χρήση ολικού αίματος. Στη σύγχρονη εποχή χρήση κατάλληλων παραγώγων γ αίματος αματος ανάλογα με τις κλινικές ενδείξεις. Η χρήση παραγώγων είναι αναγκαία κυρίως λόγω των διαφορετικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός»

Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΜΑΚ ΜΕ ΜΙΚΤΗ ΑΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΑΒΟ Παναγιώτα Κουτσογιάννη Αιµατολόγος ΝΥ Αιµοδοσίας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός» ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΜΑΚ) Αποδεκτή θεραπεία για ασθενείς µε: συγγενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Μαρία Γαβαλάκη Μαρία Παπανικολάου Ν.Υ Αιμοδοσίας και Κέντρο Αναφοράς Αιμορραγικών διαθέσεων Λαϊκό ΓΝΑ Εξατομικευμένη διαχείριση αιμοθεραπείας του ασθενή Στόχος:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ. Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ το 2012 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΙΜΑΤΟΣ Μορφές παραγώγων-διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας Δημήτριος Μαλτέζας Επιλογή ασκού To αίμα

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου"

Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων. Μαρία Γκανίδου ΓΝΘΓ.Παπανικολάου Αιμοθεραπεία στις μεταμοσχεύσεις αιμοποιητικών κυττάρων Μαρία Γκανίδου ΓΝΘ"Γ.Παπανικολάου" Ιδιαιτερότητες αιμοθεραπείας στις μεταμοσχεύσεις Απαιτούνται μεγάλες ποσότητες παραγώγων αίματος Ανθεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ

Μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Μετάγγιση αίματος και παραγώγων Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ Ανάγκες σε μονάδες ερυθρών Το 60% του πληθυσμού θα χρειασθεί μετάγγιση αίματος ή παραγώγων σε κάποια στιγμή της ζωής του Παγκοσμίως συλλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΥΚΑΦΑΙΡΕΣΗ, ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΗΣΗ, ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ-PETERSEN ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΕΚΠΠΑ) «ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ (Ε.ΚΕ.Α.) ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα

Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας. Νίκη Βγόντζα Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας Νίκη Βγόντζα Βασικά στάδια ελέγχου συμβατότητας του αίματος μεταξύ δότη και λήπτη 1.Αίτηση αίματος (παραπεμπτικό) και δείγμα ασθενή 2.Ομάδα ABO,RhD στο δείγμα του ασθενή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία

Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι. Γαστρεντερολογία Πρακτικές µετάγγισης: Να µεταγγίσω ή όχι Γαστρεντερολογία Ιωάννης Γ Γουλής Δ Παθολογική Κλινική ΑΠΘ 9 ο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας Μεταγγισιοθεραπείας Αθήνα, Μάιος 2015 Αιµορραγία ανωτέρου πεπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC)

Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Η κλινική εµπειρία από τη χρήση του συµπυκνωµένου προθροµβινικού συµπλέγµατος (PCC) Μαριάννα Παπαϊωάννου, MD, MSc Επιµελήτρια Β Αναισθησιολόγος, Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας» Σκοπός Ποια είναι τα σύγχρονα κλινικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ

ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ,ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Π.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΉ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉ ΜΕΤΆΓΓΙΣΗ. Νεογνική και παιδιατρική μετάγγιση. Η μεταγγισιοθεραπεία των νεογνών απαιτεί ειδικές γνώσεις θεμάτων που δεν αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος

Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις. Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Χρήση παραγώγων αίματος Ενδείξεις χορήγησης- Μετάγγιση σε επιλεγμένες καταστάσεις Σταματία Θεοδωρίδου, Αιματολόγος Ορθολογική χρήση αίματος & παραγώγων Μετάγγιση επί ενδείξεων Διασφάλιση ποιότητας 1. Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α

ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α ΚΑΠΑΔΟΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΣΕΥΠ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Αίμα: Ένας ζωντανός ιστός σε υγρή κατάσταση με ιδιαίτερα σημαντικές λειτουργιές για τον έμβιο κόσμο: o Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν

Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Μ ε τ α μ ό σ χ ε υ σ η α ι μ ο π ο ι η τ ι κ ώ ν κ υ τ τ ά ρ ω ν Αιματολογική Κλινική και Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών Δημήτρης Καρακάσης Σχεδιάγραμμα της ομιλίας Εισαγωγή Ασθενής - ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας

αίματος κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης ενήργησε μετάγγιση από άνθρωπο σε άνθρωπο. αίματος με το σύστημα ΑΒΟ της συμβατότητας Αίμα Παράγωγα αίματος και νοσηλευτικές ευθύνες κατά τη μετάγγιση Η ιστορία της μετάγγισης αίματος Μυθικά χρόνια το αίμα προκαλούσε δέος και φόβο Σταθμοί στην ιστορία της αιμοδοσίας ήταν 1790 ο James Blundell

Διαβάστε περισσότερα

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης

στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης Γεώργιος Μαρτίνης στα θέματα αιμοδοσίας μεταγγισιοθεραπείας δημόσιας υγείας και επιδημιολογίας καθώςκαιστουςτομείςτηςεπικοινωνίας συμβουλευτικής, στατιστικής ανάλυσης εκπαίδευσης και οργάνωσης Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑΣΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ Ε.Ι.ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΡΟΜΒΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΙΚΟΥ Η αντιµετώπιση µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π.

ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΛΕΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ, ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ Γ.Ν.Π. ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ. Τα νεογνά είναι η πιο πολυμεταγγιζόμενη ομάδα νοσηλευομένων ασθενών. Έχουν ανώριμο ανοσολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4068, 10/2/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 1, 6, 7 και 8 και τα Παραρτήματα Ι και V της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Eπίσημη Eφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου

ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου Αιματολόγος - Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό 1914: Χρήση του όρου «apheresis» (Abel, Rowntree, Turner) Πειραματική εργασία με σκύλους

Διαβάστε περισσότερα

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων

Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 147 Mετάγγιση Αίματος και Παραγώγων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΟΥΡΜΟΥΖΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Το αίμα είναι ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο όργανο του σώματος με πολλαπλές λειτουργίες.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΜΙΛΟΡΟΛΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ,ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΚΟΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΠΓΝΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ

25. RHESUS (Rh) ANOΣΟΠΟΙΗΣΗ Η Rh ανοσοποίηση οφείλεται σε εμβρυο-μητρική μετάγγιση (ΕΜΜ), όπου ποσότητα Rh θετικού εμβρυϊκού αίματος εισέρχεται στη μητρική κυκλοφορία Rh αρνητικής εγκύου και δημιουργούνται αντισώματα κατά του παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ)

9. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ (ΡΡΗ) ΟΡΙΣΜΟΙ Πρωτοπαθής: εντός 24 ωρών από τον τοκετό. Απώλεια αίματος > 500 ml. Η πιο συχνή μορφή σοβαρής μαιευτικής αιμορραγίας. Δευτεροπαθής: η απώλεια αίματος που εκδηλώνεται μετά από 24 ώρες έως και 12

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας

Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Παράγωγα Αίματος Μορφές Διαδικασίες Παρασκευής και Συντήρησης Έλεγχος Ποιότητας Δρ. Φίλιππος Ι. Κλωνιζάκης Αιματολόγος Τμήμα Αιμοδοσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» Τί είναι τα παράγωγα αίματος Τα συστατικά του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ ΑΠΑΡΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Αλ. Κουράκλη-Συμεωνίδου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΙΜΙΑ Βαρύτητα αναιμίας Μικρή (Ηb >10 gr/dl)

Διαβάστε περισσότερα

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας-

«Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- «Χορήγηση και διακίνηση παραγώγων αίματος: Ιχνηλασιμότητα-Μηχανοργάνωση- Συντήρηση εκτός αιμοδοσίας- Διαδικασία μετάγγισης». Σερένα Βαλσάμη Αιματολόγος Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αιματολογικό Εργαστήριο-Αιμοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία.

Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. Η εμπειρία μας από τη χρήση ενδοαορτικού ασκού σε ασθενείς υψηλού κινδύνου και σε καρδιογενή καταπληξία. ΓΡΑΙΔΗΣ Χ., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Δ., ΝΤΑΤΣΙΟΣ Α., ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ Β., ΨΗΦΟΣ Β., ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Γ., ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ Κ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθhνα 2010 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Αθήνα 2010

Διαβάστε περισσότερα

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο

ηλικία περιεκτικότητα σε λίπος φύλο ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Το ύδωρ αποτελεί το 60% του βάρους σώματος α) από την ηλικία (νεογνά 75%) β) περιεκτικότητα σε λίπος (ο λιπώδης ιστός έχει μικρή περιεκτικότητα σε ύδωρ) γ) το φύλο ( το ύδωρ είναι λιγότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία

Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων Λίγκα Μαρία Αιματολόγος, Επιμελήτρια Β Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (ΜΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΒ ΟΜΑ Α ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥΣ ΑΘΗΝΑ, 31/5 4/6/2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 20/9 24/9/2010 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ KAI ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ Ηλίας Σπ. Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ

Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÅÐÉËÏÃÇ 1 Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΙΜΑΤΟ ΟΣΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Σελ.65, Αιµατολογία Αιµοδοσία Ι ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Τα µεγάλα µονοκύτταρα ή µονοπύρηνα αποτελούν τα φαγοκύτταρα του οργανισµού,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 12 Μαρτίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 e-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Γνωρίζετε για τις μεταγγίσεις των ερυθρών αιμοσφαιρίων Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας.

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στη διαχείρηση της αιμοθεραπείας. Επίπεδο γνώσεων ειδικευομένων ιατρών: η Ελληνική Εμπειρία Ασπασία Αργυρού Αιματολόγος ΝΥ Αιμοδοσίας Γ.Ο.Ν.Κ. «Οι Αγιοι Ανάργυροι» Μετάγγιση αίµατος:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης

Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Αξιολόγηση και θεραπεία Από τα πρωτόκολλα των SOS Ιατρών Επιμέλεια Γεώργιος Θεοχάρης Παθολόγος Αξιολόγηση βαρύτητας περιστατικού - Από την βαρύτητα των κλινικών σημείων (αναπνευστική συχνότητα >35, ταχυκαρδία,

Διαβάστε περισσότερα

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ 29. ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Η θρομβοεμβολική νόσος επιπλέκει 1/500-2000 κυήσεις. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στη λοχεία. Τα αέρια αίματος δεν θεωρούνται ευαίσθητη ή ειδική εξέταση για

Διαβάστε περισσότερα

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία

Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Κληρονομικές διαταραχές αιμόστασης και Θρομβοφιλία Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 27-02-2015 Κληρονομικές αιμορραγικές διαταραχές αιμόστασης Κληρονομικές διαταραχές πρωτογενούς αιμόστασης Νόσος von Willebrand

Διαβάστε περισσότερα

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014

Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες. Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Θρομβοπενίες και θρομβασθένειες Α. Μούγιου Αιματολόγος ΠΓΝΠ 7-3-2014 Αιμοπετάλια Φυσιολογικός αριθμός: 150-400.000/μL Ζουν περίπου 4 μέρες To μικρότερο (2-3 μ) απύρηνο κύτταρο του περιφερικού αίματος Παράγονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα αίματος: και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας. Λίλιαν Καβαλλιέρου - Σιώνη Υπηρεσία Αιμοδοσίας

Παράγωγα αίματος: και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας. Λίλιαν Καβαλλιέρου - Σιώνη Υπηρεσία Αιμοδοσίας Παράγωγα αίματος: Μορφές παραγώγων - Διαδικασίες παρασκευής και συντήρησης - Έλεγχος ποιότητας Λίλιαν Καβαλλιέρου - Σιώνη Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γεν. Νοσοκομείο Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων

Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ο ρόλος της ΜΕΘ στη δωρεά οργάνων Ανδρέας Π. Καραμπίνης Διευθυντής ΜΕΘ Π.Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» μεταμόσχευση ιστών και οργάνων αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΑΡΕΤΗ Ε. ΚΟΛΟΚΥΘΑ Βιοπαθολόγος, ιευθύντρια Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Γ.Ν.Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη σε αντι-jka Επιβραδυνόμενη αιμολυτική αντίδραση οφειλόμενη

Διαβάστε περισσότερα

9λόγοι. Οικογενειακή Φύλαξη. Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων. στην Ευρώπη

9λόγοι. Οικογενειακή Φύλαξη. Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων. στην Ευρώπη Οικογενειακή Φύλαξη Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος 9λόγοι για τους οποίους θα διαλέξετε τη Stem-Health Hellas Μοναδική Στιγμή. Μοναδική Απόφαση. H καλύτερη Tράπεζα Βλαστικών Κυττάρων στην Ευρώπη Η πρώτη μεταμόσχευση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης

Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Παράγωγα Αίματος Κατευθυντήριες οδηγίες χορήγησης Μέρος 2 ο Κ. Φουντούλη Συντονίστρια Διευθύντρια Αιμοδοσίας Χορήγηση αιμοπεταλίων με κριτήρια Κατευθυντήριες οδηγίες μετάγγισης ΑΜΠ το μεγαλύτερο όφελος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΛΚΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ DR. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Κατάκλιση ορίζεται η εξέλκωση του δέρματος εξαιτίας πίεσης σε διάφορες περιοχές του σώματος υπερκείμενες οστικών προεξοχών Συχνότητα εμφάνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Γενικά Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν τους στόχους της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν»

ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ανδρέας Μ. Λάζαρης ΠΓΝ «Αττικόν» Αντιπηκτική θεραπεία Βαλβιδοπάθειες προσθετικές βαλβίδες Κολπική μαρμαρυγή Φλεβική θρόμβωση πνευμονική εμβολή Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ. 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 2o ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 2 ο ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 2012-2013 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ FANTASTIC 3 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΗ-ΒΑΓΓΕΛΗ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΣΤΡΟΥΜΦ ΗΛΙΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης

Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία με επείγουσα ανάγκη μετάγγισης Κατανόηση ανοσοαιματολογικών προβλημάτων λόγω θετικής αμέσου Cooms από αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία ιαφορική διάγνωση Επιλογή μονάδων για επείγουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο

Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο 10 η Ημερίδα Ελληνικής Εταιρίας Αιμαφαίρεσης Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο Δημήτριος Ε. Μπούτσης Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών Ορισμός Αντιφωσφολιπιδικού Συνδρόμου Αρτηριακή

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.)

1. Ορισµός Νόσου. 4. Συµπτωµατολογία / Κλινική εικόνα / Ευρήµατα (εργαστηριακά κ.α.) 1. Ορισµός Νόσου 2. Παθογένεια: η µελέτη της δηµιουργίας µιας παθολογικής κατάστασης, µια παθολογική κατάσταση σε συνάρτηση µε το αίτιο που την προκαλεί 3. Επιδηµιολογία: είναι η επιστηµονική µελέτη των

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς

Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Νέα Δεδομένα στην Αγγειοχειρουργική στην Κύπρο - Ενδοφλεβική Θεραπεία με λέϊζερ Μέθοδος EVLA Η πιολιγότερο ανώδυνη ιατρική πρακτική για Κιρσούς Πια είναι η καλύτερη μέθοδος θεραπείας; Κιρσοί είναι το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ο ΡολοΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- Η Ελληνική Εμπειρία Ε. Πέτρακα 1, Μ. Κριτσιώτη1, Σ. Βαλσάμη 2, Ι. Καλαντζής1, Α. Τραυλού3, Ε. Γρουζή4 1 ΝΥ Αιµοδοσίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Αιμοδοσία: χορήγηση αίματος παραγώγων με μετάγγιση και η όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, έλεγχο, συντήρηση και διάθεση αίματος Ως

Αιμοδοσία: χορήγηση αίματος παραγώγων με μετάγγιση και η όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, έλεγχο, συντήρηση και διάθεση αίματος Ως Αιμοδοσία: χορήγηση αίματος παραγώγων με μετάγγιση και η όλη οργάνωση που ασχολείται με τη λήψη, έλεγχο, συντήρηση και διάθεση αίματος Ως επιστημονικός τομέας ιδιαίτερος κλάδος της αιματολογίας με εκρηκτική

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζετε για το αίμα σας

Γνωρίζετε για το αίμα σας Σκοπός του φυλλαδίου δεν είναι να αντικαταστήσει τις συμβουλές του γιατρού σας, ο οποίος σας εξέτασε και διέγνωσε την πάθησή σας. Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό ή νοσηλευτή σας για ο,τιδήποτε που τυγχάνει

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι

Προβλήματα σχετιζόμενα με την τυποποίηση αντιγόνων Ι Β Προβλήματα Φαινότυπος Β(Α): ασθενής αντίδραση με αντι-α, έντονη αντίδραση με αντι-β, και ο ορός αντιδρά με ερυθρά Α₁. Ο αντιορός Α περιέχει τον κλώνο ΜΗΟ4? Επίκτητος Β φαινότυπος: έντονη αντίδραση με

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου

Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Προστάτεψε την καρδία σου Καρδιολογική Εταιρεία Κύπρου Καρδιοαγγειακές παθήσεις και γυναικείο φύλο Εισαγωγή Οι καρδιαγγειακές παθήσεις αποτελούν σε παγκόσμιο επίπεδο την κυριότερη αιτία θανάτου στο γυναικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ. ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΟΡΘΟΧΡΩΜΕΣΟΡΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Διευθυντής Αιματολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος

Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος Ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αρθροπλαστική του ισχίου και του γόνατος 1. Τι είναι οι ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι για την αντικατάσταση ισχίου και γόνατος; Ο όρος ελάχιστα επεμβατικές μέθοδοι (ΕΕΜ)

Διαβάστε περισσότερα

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Version 7.2, 10/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Lactated Ringer s Injection/Fresenius, (3,1+0,3+6+0,2)g, ενέσιμο διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg).

Το Xarelto είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ριβαροξαβάνη. Διατίθεται σε μορφή δισκίων (2,5, 10, 15 και 20 mg). EMA/230698/2013 EMEA/H/C/000944 Περίληψη EPAR για το κοινό ριβαροξαβάνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ Guidelines of American Heart Association/American Stroke Association 2013 EFNS Guidelines 2011 Royal College of Physicians National Clinical Guidelines

Διαβάστε περισσότερα

Schedule - M.S.B.O.S.).

Schedule - M.S.B.O.S.). ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Συγγραφείς: Γρηγοριάδου Ιφιγένεια. Επιµελήτρια Β. Σπύρου Ανδριάννα.Επιµελήτρια Β. Επιµέλεια: Αµπλιανίτης ηµήτρης, Αναπλ. ιευθ/της,

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας.

Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Φλεγμονωδης πολυσυστηματικη αυτόάνοση νοσος που αφορα συχνοτερα νεες γυναικες αναπαραγωγικης ηλικιας. Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος Η κλινική εικόνα της πάθησης περιλαμβάνει την παρουσια γενικων συμπτωματων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ: ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΠΡΟΚΑΤΑΘΕΣΗ.ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΣΩΣΗ Μ.Παπαδοπούλου Αιματολόγος Αυτόλογη μετάγγιση εναλλακτική θεραπεία για τους κινδύνους της αλλογενούς (μετεγχειρητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΚΑΤΣΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ν.Υ. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» 1 η ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΒΟ ΟΜΑΔΑΣ Επίτοκος 36 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ. Αιματολόγος Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ. Αιματολόγος Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Γεωργία Κ. Κανελλοπούλου Αιματολόγος Επιμελήτρια Α 2 ου Περιφερειακού Κέντρου Αιμοδοσίας Π.Γ.Ν.Α. Λαϊκό Πρώτη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις και αντιθέσεις στη Λαπαροσκοπική Χειρουργική - η Αναισθησιολογική Άποψη Δρ. Ράνια Πατρώνη Δ/ντρια Αναισθησιολογίας ΠΓΝ Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας» Λαπαροσκοπική Χειρουργική: Προτερήματα Προτερήματα:

Διαβάστε περισσότερα

Η επιστημονική εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων

Η επιστημονική εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων Η επιστημονική εξέλιξη των μεταμοσχεύσεων Άλκης Κωστάκης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών μεταμόσχευση αποτελεί πλέον τη μόνη θεραπευτική λύση για την τελικού σταδίου ανεπάρκεια καρδιάς, ήπατος και πνευμόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ. Λειτουργία των νεφρών. Συμπτώματα της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι η προοδευτική, μη αναστρέψιμη μείωση της νεφρικής λειτουργίας, η οποία προκαλείται από βλάβη του νεφρού ποικίλης αιτιολογίας. Η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΜΕ HIV ΛΟΙΜΩΞΗ: ΓΝΩΣΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΥΜΠΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΑΝΔΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Α. ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΟΡΙΣΜΟΙ Ορισμός AIDS: Acquired Immune

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης. Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου Θεραπεία αναπνευστικής αλκάλωσης Ελένη Μάνου, νεφρολόγος, Γ.Ν.Παπαγεωργίου σαν εισαγωγή... παραγωγή CO2 αποβολή CO2 παραγωγή CO2 αποβολή CO2 µερική πίεση του διοξειδίου του άνθρακα στο αίµα (PaCO2) µείωση

Διαβάστε περισσότερα

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ Οι τομείς πρακτικής άσκησης περιλαμβάνουν : Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Η άσκηση σε νοσηλευτικά τμήματα παθολογικής ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δραστηριότητες

Κλινικές δραστηριότητες Ο ηλικιωμένος ασθενής στη δευτεροβάθμια περίθαλψη Φλώρα Ζερβού-Βάλβη MPhil Med, Δρ Οδοντ Συντονίστρια Διευθύντρια Οδοντιατρικού Τμήματος Ειδικής Μονάδας ΑΜΕΑ Γενικού Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας» Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΙΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ασθενείς Χειρουργείο Χειρουργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ

ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ ΧΟΛΟΛΙΘΙΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΜΗΝ ΛΗΣΜΟΝΕΙΤΕ ΤΙΣ «ΑΘΩΕΣ» ΑΙΤΙΕΣ Μιχαλάκου Μαρία, Φαρκωνή Χρυστάλλα, Κατσικάρη Μαρία Ευρωκλινική Παίδων, Αθήνα ΣΚΟΠΟΣ: Οι λιθοι της χοληδόχου κύστεως στα παιδια είναι ασυνήθες

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015

EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015 EΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ Ε. ΛΥΔΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ, ΠΑΓΝΗ 26/4/2015 Ερώτηση: 1. Οι επιπλοκές μετάγγισης παραγώγων αίματος είναι κάτι που μας απασχολεί στην νοσοκομειακή πραγματικότητα;

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας

Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων. Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογικές λειτουργίες κυττάρων αίματος Κλινική και εργαστηριακή αξιολόγηση αιματολογικών παθήσεων Μαθήματα Παθοφυσιολογίας Φυσιολογική λειτουργία κυττάρων αίματος Ερυθρά αιμοσφαίρια, κύτταρα χωρίς πυρήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες περιορισμού της διασποράς του ιού του Η1Ν1

Οδηγίες περιορισμού της διασποράς του ιού του Η1Ν1 E Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 157-80, τηλ.: 7721568, 7721566 Fax: 7721567 Οδηγίες περιορισμού της διασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass

Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14. Αγγειοπλαστική Bypass Εργασία βιολογίας Μ. Παναγιώτα A 1 5 ο ΓΕΛ Χαλανδρίου 2013-14 Αγγειοπλαστική Bypass Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νόσων περιλαμβάνει: φαρμακευτική αγωγή συστάσεις για αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις

Διαβάστε περισσότερα

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις

Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Βλαστοκύτταρα και χρήσεις Θαυµατουργές λύσεις στην ιατρική συνήθως δεν υπάρχουν. Ακόµη και ανακαλύψεις που υπόσχονται θαύµατα, τις περισσότερες φορές διανύουν πολύ δρόµο µέχρι να φτάσουν στην επιτυχία.

Διαβάστε περισσότερα

Ασθενείς. Προηγηθείσα ανεπιτυχής θεραπεία με 1 ή περισσότερα [γλυκοκορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά (ΑΖΑ, 6ΜΡ), anti-tnf]

Ασθενείς. Προηγηθείσα ανεπιτυχής θεραπεία με 1 ή περισσότερα [γλυκοκορτικοειδή, ανοσοκατασταλτικά (ΑΖΑ, 6ΜΡ), anti-tnf] Σχεδιασμός Μελέτης Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή, ελεγχόμενη με placebo, μελέτη Ξεχωριστές μελέτες επαγωγής ύφεσης και συντήρησης Διενεργήθηκε σε 211 ιατρικά κέντρα σε 34 χώρες από το 2008-2012

Διαβάστε περισσότερα

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου

Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Κλαίρη Μ. Εργασία στη Βιολογία Α'2 Λυκείου Διαβήτης. Ακούμε καθημερίνα γύρω μας πως εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσχουν από διαβήτη ή παχυσαρκία. Όμως, τι πραγματικά είναι αυτό; Τι ειναι ο σακχαρώδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου»

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ. Παρουσίαση περιστατικού. ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ARDS - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΝΟ Παρουσίαση περιστατικού ΑΜΕΘ Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» Παρουσίαση περιστατικού Από τον απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκαν: κατάγµατα λεκάνης και δεξιού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η ηπατίτιδα Α; Η ηπατίτιδα Α είναι μια νόσος του ήπατος που προκαλείται από τον ιό της ηπατίτιδας Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν.

Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας. Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Γερογιάννη Σταυρούλα Νοσηλεύτρια ΤΕ, Λειτουργός Δημόσιας Υγείας Παναγιώτου Μαρία Νοσηλεύτρια ΤΕ, Προϊσταμένη Μ.Τ.Ν. Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν.Α Αλεξάνδρα Εξωσωματική τεχνική Αφαίρεση μεγάλου όγκου πλάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ. Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ Μαρία Γκανίδου Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ΓΝΘ Γ.Παπανικολάου Αυτοάνοση Αιμολυτική Αναιμία (ΑΑΑ) 1.Αυξημένη καταστροφή των ερυθρών αιμοσφαιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΛΕΝΑ ΠΑΜΦΙΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ Η ικανοποιητική διαδικασία ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ πρέπει να περιλαμβάνει: 1.Επιβεβαίωση ομάδας & Rhesus του ασθενούς 2. Screening αντισωμάτων του ορού του ασθενούς για την ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα