Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός"

Transcript

1 Ψυκτικές Εγκαταστάσεις Κλιματισμός Πανδημία στην αντικατάσταση του R22; Υπάρχει άραγε συνταγή για το κατάλληλο εμβόλιο ; Από τον κ.δανιήλ Παππά Διπλ.Μηχανολόγο Μηχ. Η υποχρεωτική απαγόρευση της ελεύθερης διακίνησης του ψυκτικού μέσου R22 από σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2037/2000 η οποία έγινε το 2007 νόμος και του Ελληνικού Κράτους, δημιουργεί μια κινητικότητα στους τεχνικούς που συντηρούν μεγάλες ψυκτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις βιομηχανικού κλιματισμού καθώς και στους Μηχανολόγους Μηχανικούς που ασχολούνται και μελετούν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα η πληροφόρηση στον κλάδο των τεχνικών που ασχολούνται με τις ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι ελλιπής. Το ψυκτικό μέσο R22 ήταν το πλέον διαδεδομένο και αποτελεσματικό ψυκτικό μέσο που κυριάρχησε σε ποσοστό 70% περίπου στις ψυκτικές εγκαταστάσεις και στους ψύκτες κλιματισμού την 25ετία από το Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να αναδείξει με επιστημονικά κριτήρια, ότι η απόφαση αντικατάστασης του R22 δεν πρέπει να είναι πρόχειρη, ούτε να στηρίζεται μόνο σε διαφημιστικές προτάσεις των πολυεθνικών χημικών βιομηχανιών που παράγουν τα ψυκτικά μέσα πρωτογενή και μείγματα. ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Όσον αφορά την αντικατάσταση του R22 ο Μηχανολόγος (μελετητής) ή αυτός που συντηρεί μια ψυκτική εγκατάσταση θα πρέπει να λάβει υπόψη του τους εξής παράγοντες: - Μέγεθος της ψυκτικής εγκατάστασης και ποσότητα περιεχομένου ψυκτικού μέσου - Αποτελεσματικότητα του νέου ψυκτικού μέσου στην λειτουργία, απόδοση, σταθερή συμπεριφορά - Ευκολία στη τροποποίηση της εγκατάστασης, κίνδυνοι κατά τη λειτουργία - Συνολική δαπάνη και λειτουργικό κόστος - Οικολογική ευαισθησία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις - Διάρκεια παραμονής του νέου οικολογικού ψυκτικού μέσου στην αγορά Το ψυκτικό μέσο R22 αντικαθίσταται υποχρεωτικά λόγω της καταστροφής που προκαλεί στην στοιβάδα του όζοντος σε περίπτωση διαφυγής (δείκτης ΟDP=ozone depletion potential, δείκτης διάσπασης στοιβάδας του όζοντος). ΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ο πίνακας 1 παρακάτω περιέχει τα τεχνικά συγκριτικά στοιχεία στα πιο δημοφιλή από τα ψυκτικά μέσα ανά κατηγορία: τα απαγορευμένα, τα υπό αντικατάσταση, τα πρωτογενή, τα μείγματα και τα φυσικά ψυκτικά μέσα. Στην δεύτερη στήλη ο δείκτης GWP=Global warming potential, δείκτης επίδρασης των ψυκτικών μέσων στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.

2 Τύπος Ψυκτικού μέσου ΟDΡ (ozone depletion GWΡ (global warming CFC Ψυκτικά (απαγορευμένα) R HCFC Ψυκτικά (υπό αντικατάσταση) R22 0, HFC Ψυκτικά (χωρίς χλώριο) R134α Τύπος Ψυκτικού μέσου ΟDΡ (ozone depletion GWΡ (global warming HFC Ψυκτικά (χωρίς χλώριο, μείγματα) R404Α R507Α R407C R410A R417A (Isceon M059) R422D (Isceon M029) Φυσικά Ψυκτικά (χωρίς αλογόνα) ΝΗ 3 (αμμωνία) 0 0 CO 2 (R744) 0 1 Προπάνιο, Βουτάνιο 0 3 Νερό (Η 2 0), Γλυκόλες 0 0 Πίνακας 1: Δείκτες ΟDΡ και GWP των ψυκτικών μέσων Μελετώντας προσεκτικά τον πίνακα 1, διαπιστώνει κανείς, ότι τα οικολογικά ψυκτικά μέσα (HFCs) μπορεί να μην καταστρέφουν την στοιβάδα του όζοντος στην στρατόσφαιρα, συμβάλουν όμως άμεσα με την παραγωγή τους αρνητικά, στην πολυδιαφημισμένη κλιματική αλλαγή. Επιπλέον πέραν την άμεσης αρνητικής επίδρασής τους έχουν και έμμεση αρνητική επίδραση δεδομένου ότι για την ίδια ψυκτική απόδοση απαιτούν 6-15% (ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας) περισσότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενεργείας έναντι του R22. Είναι φυσικό να αναρωτηθεί κανείς, αν τα ψυκτικά μέσα που σήμερα εμφανίζονται «οικολογικά», μπορεί στο άμεσο μέλλον να είναι και αυτά προς αντικατάσταση. Ήδη ο Ευρωπαϊκός σύνδεσμος Ψυγείων και Logistics (ECSLA) προαναγγέλλει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανεξετάσει τον κανονισμό για τα ψυκτικά μέσα και το 2011 θα μεθοδεύσει την σταδιακή κατάργηση και των HFCs δηλαδή των ευρέως διαδεδομένων, R404A, R507A και των υπολοίπων λόγω της επίδρασης στους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επίσης σε πρόσφατη επιστημονική συνάντηση με θέμα την εναλλακτική ψύξη που διοργάνωσε το περιοδικό RAC, που ασχολείται με την ψύξη και το κλιματισμό, τέθηκε ως μονόδρομος για την μείωση των εκπομπών αερίων η απαγόρευση χρησιμοποίησης των ψυκτικών μέσων HFCs σε καινούργια κτήρια και εγκαταστάσεις και προτάθηκε η εκτενής χρήση των φυσικών ψυκτικών μέσων. Τελευταία οι πολυεθνικές χημικές βιομηχανίες που παράγουν ψυκτικά μέσα διαφημίζουν τα τύπου retrofit δηλαδή μείγματα (όπως τα Isceon M029/R422D, Isceon M059/R417A, Isceon M079/R422D) που αντικαθιστούν απευθείας το R22 σε μία ψυκτική εγκατάσταση χωρίς καν να απαιτούν αλλαγή λαδιών! ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ Οι λύσεις αυτές φαίνονται καλές για τις σχετικά μικρές εγκαταστάσεις.

3 Χρειάζεται όμως πολύ μεγάλη προσοχή και σπουδή από τους τεχνικούς πριν αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα αυτά. Για παράδειγμα σε μία πολύπλοκη εγκατάσταση που διαθέτει κοινά δίκτυα R22 για κλιματισμό, συντηρήσεις και καταψύξεις, άλλο προϊόν έχει αντίστοιχη απόδοση με το R22 στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (καταψύξεις), άλλο στις χαμηλές (συντηρήσεις) και άλλα στις μεσαίες (κλιματισμός) θερμοκρασίες. Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη προσεκτικής μελέτης για την εξεύρεση μιας ικανοποιητικής λύσης που θα συνδυάζει τους παράγοντες που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Αυτό που επίσης πρέπει να αναλογιστεί κάποιος που εξετάζει μία εγκατάσταση, όπου πρέπει να αντικατασταθεί το R22, είναι ότι τα προϊόντα retrofit τύπου Isceon σε περίπτωση διαρροής χρειάζονται εξ ολοκλήρου αντικατάσταση γιατί ως μείγματα πιθανόν να χάσουν τις θερμοδυναμικές τους ιδιότητες. Επιπρόσθετα έχουν και πολύ υψηλό κόστος αγοράς έναντι του R22 (περίπου πενταπλάσιο). ΤΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ Γράφημα 1: Συγκριτικό γράφημα θερμοκρασιών βρασμού ψυκτικών μέσων Γράφημα 2: Συγκριτικό γράφημα πιέσεων των ψυκτικών μέσων στους 35 ο C (για υδρόψυκτες ψυκτικές εγκαταστάσεις)

4 Γράφημα 3: Παρουσιάζει τη διαφορά ενθαλπίας των ψυκτικών μέσων (ενέργεια που απορροφάται από το ψυκτικό μέσο κατά την αλλαγή φάσης στις ψυκτικές εγκαταστάσεις συντήρησης τροφίμων) Από τα γραφήματα 1-3 που παρουσιάζουν τη σύγκριση ορισμένων χαρακτηριστικών των ψυκτικών μέσων που κυκλοφορούν στην αγορά και καλούνται να αντικαταστήσουν το R22 προκύπτει: R600a (φυσικό), R134a (πρωτογενές). Παρουσιάζουν δυσκολία να λειτουργήσουν αποδοτικά σε συνθήκες κατάψυξης. R134a (πρωτογενές). Για τη μετατροπή μιας εγκατάστασης από R22 σε R134α χρειάζεται επανέλεγχος των δικτύων αλλά και προσθήκη όγκου εμβολισμού (επιπλέον συμπιεστές) ώστε να καλυφθεί η απόδοση του R22. R410A (μείγμα). Έχει τη μεγαλύτερη απόδοση έναντι των άλλων αλλά λειτουργεί σε πολύ υψηλές πιέσεις στη συμπύκνωσή του (~9bar περισσότερο από το R22). R407C (μείγμα). Πολύ κοντά σε συμπεριφορά και απόδοση με το R22 σε κλιματισμό και συντήρηση. Μειονεκτεί στη λειτουργία της κατάψυξης, χρειάζεται αλλαγή σε λάδια και βαλβίδες και επανέλεγχος των δικτύων. ΝΗ3 (αμμωνία, φυσικό) Υπερέχει σαφώς σε ενεργειακή απόδοση ανά κιλό (πολύ μικρότερες διατομές σωληνώσεων). 100% οικολογική εξοικονομεί ενέργεια έστω και σε συστήματα έμμεσης ψύξης. Το μειονέκτημα της είναι ότι είναι τοξική σε περίπτωση διαφυγής, μπορεί όμως να ανιχνευτεί πολύ εύκολα σε περίπτωση διαρροής με την οσμή και μόνο. R404A ή R507Α (μείγματα). Για τη μετατροπή μιας εγκατάστασης από R22 σε R404Α πέραν των αλλαγών σε λάδια, βαλβίδες κλπ χρειάζεται νέα διαστασιολόγηση η γραμμή υγρού του ψυκτικού μέσου ώστε να μπορέσει να καλύψει αντίστοιχες αποδόσεις με το R22. Παρουσιάζουν προβλήματα πιέσεων σε αερόψυκτες εγκαταστάσεις. Πλεονεκτούν σε εγκαταστάσεις καταψύξεων. CO 2 (φυσικό) Ψυκτικό μέσο που συνιστάται αποκλειστικά και μόνον για χαμηλές βαθμίδες κατάψυξης

5 Σε όλες τις περιπτώσεις αλλαγής ψυκτικού μέσου R22 χρειάζεται έλεγχος της επάρκειας των ηλεκτροκινητήρων των συμπιεστών. ΕΜΒΟΛΙA, ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ KAI ΛΥΣΕΙΣ Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι τα εμβόλια για την πανδημία αντικατάστασης τoυ R22 δεν έχουν αποδεδειγμένα σίγουρα αποτελέσματα και υπάρχει πιθανότητα η ψυκτική μας εγκατάσταση να παρουσιάσει παρενέργειες. Η σωστή αντιμετώπιση απαιτεί υπεύθυνη μελέτη πολλών παραγόντων από εξειδικευμένους μηχανικούς σε συνδυασμό με την εύρεση λύσης με τη μεγίστη δυνατή εξοικονόμηση ενεργείας στη λειτουργία. Η υιοθέτηση σίγουρης και οικολογικής λύσης στις ψυκτικές εγκαταστάσεις είναι η χρήση των φυσικών ψυκτικών μέσων του πίνακά 1 και η «απεξάρτηση», κατά το δυνατόν, από το κύριο ψυκτικό μέσο. H απεξάρτηση αυτή γίνεται με δραστικό περιορισμό του κυρίως ψυκτικού μέσου σε ποσότητα. Επιτυγχάνεται με την έμμεση ψύξη που αποτελείται από δύο χωριστά κυκλώματα το πρωτεύον (με βασικό ψυκτικό μέσο) και το δευτερεύον κύκλωμα (coolant), στο οποίο κυκλοφορεί γλυκολούχο διάλυμα (αντιψυκτικό). Μήπως η όλη κατάσταση με τα ψυκτικά μέσα τα υποκατάστατα του R22 θυμίζει την ιστορία με τη Νέα γρίπη και το αδοκίμαστο εμβόλιο;

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ στα ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ στα ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ 1. Η αρχή, η Εξέλιξη 2. Νομοθεσία -Ανακύκλωση 3. Συσκευασίες 4. Νέα Προϊόντα 5. Επίλογος ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ_2010 από έσποινα Κλειδαρά>ΤΕΨΕ Α.Ε. 2 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ 1865 : Ferdinand CARRE Ferdinand CARRE: Πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΨΥΞΗΣ ΜΗΝΑΣ ΙΑΤΡΙ ΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc Τοµέας Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας ΙΟΥΛΙΟΣ 1996 19ο χλµ Λεωφ. Μαραθώνα 190 09 Πικέρµι Τηλ. 6039900 Fax. 6039905

Διαβάστε περισσότερα

Υγρά ψύξεως A/C. Από το CFC-12 (Freon 12) στο HFC-134a και τώρα στο HFO-1234yf

Υγρά ψύξεως A/C. Από το CFC-12 (Freon 12) στο HFC-134a και τώρα στο HFO-1234yf Υγρά ψύξεως A/C Από το CFC-12 (Freon 12) στο HFC-134a και τώρα στο HFO-1234yf Οι κανονισμοί της Ε.Ε. που συνοδεύουν τα νέα ψυκτικά υγρά και ιδιαίτερα το HFO-1234yf, λόγω των υψηλότερων πιέσεων που δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENBUILDING. Τεχνικό Εγχειρίδιο για τον Κλιματισμό ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΟΙΝOΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Νέες Ενέργειες και Διαχείριση Ζήτησης Προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας & Διαχείριση Ζήτησης Ίσπρα, 30 Αυγούστου 2005 ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER. Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ CARRIER Αξιολογούμε για εσάς τις Σύγχρονες Εναλλακτικές Εφαρμογές Θέρμανσης H θέρμανση σ ένα κτίριο μπορεί να επιτευχθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους. Όλες οι απαντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε.Μ : 3153 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟΣ, Ομότιμος καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙΔΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Επιβλέπων καθηγητής: Γαβριηλίδης Σάββας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (2009-2013) ΦΒ2.1-ΦΒ2.2-ΦΒ2.3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δυνατότητες Χρήσης Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας με Προοπτική Ηλεκτρικής Δικτύωσης σε Επίπεδο Συνοικίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημιο Πειραιώς, Τμημα Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2011 COM(2011) 581 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά µε την εφαρµογή, τις επιπτώσεις και την επάρκεια του κανονισµού για ορισµένα φθοριούχα αέρια θερµοκηπίου (κανονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ-ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ) COOLING

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες

Ευχαριστίες. Ευχαριστίες Ευχαριστίες Ευχαριστίες Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί για μένα, ακόμα ένα κλείσιμο κεφαλαίου στις σπουδές μου, που η πραγματοποίηση του θα ήταν ανέφικτη χωρίς τη βοήθεια των γονιών μου σε όλα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών *

Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών * Κεφάλαιο 4 Προς µια οικονοµία * 4.1 Στόχοι για τη µείωση των εκποµπών σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο 4.1.1 Το διεθνές και το ευρωπαϊκό πλαίσιο κλιµατική αλλαγή Κατά τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. χωρίς υπερθέρµανση του πλανήτη

ΨΥΞΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. χωρίς υπερθέρµανση του πλανήτη ΨΥΞΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ χωρίς υπερθέρµανση του πλανήτη 3 η Έκδοση Σεπτέµβριος 2003 ΨΥΞΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ Περιεχόµενα Η ζωή µετά το φρέον 3 Τι ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4 Φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητές: Μιλτιάδους Κωνσταντίνος Μαυρουδής Λεωνίδας. Επιβλέπων: Κλεΐδης Κωνσταντίνος

Εισηγητές: Μιλτιάδους Κωνσταντίνος Μαυρουδής Λεωνίδας. Επιβλέπων: Κλεΐδης Κωνσταντίνος ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές: Μιλτιάδους Κωνσταντίνος Μαυρουδής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Α.Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Σύγκριση συστημάτων θέρμανσης χώρων με τη χρήση πετρελαίου και αντλίας θερμότητας Comparison of heating

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Ελλάδα σήμερα, που διανύει το 3ο έτος της οικονομικής κρίσης, το θέμα της θέρμανσης έχει γίνει πρωτεύον θέμα κάθε νοικοκυριού καθώς οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΘΟΡΙΟΥΧΑ ΑΕΡΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 226, ΤΑΥΡΟΣ 177 78, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210-3469606, ΦΑΞ 210-3469906, e-mail info@cold.org.gr, www.cold.org.gr Αθήνα 16/9/2013 Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΨΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ THERMAL RESPONSE TEST(TRT) ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΑΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος

Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Μπαχάρογλου Θεόδωρος Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΧΗΜΑΤΩΝ Θέμα: «Η αντιρρυπαντική τεχνολογία και η ανακύκλωση στα Οχήματα». Εισηγητής: Μπαχάρογλου Θεόδωρος Σπουδαστές: Κλάδης Διονύσιος, ΑΜ 97/064

Διαβάστε περισσότερα

Το smart cascade και η λειτουργία του

Το smart cascade και η λειτουργία του Καινοτομία HITACHI Έξυπνος διαδοχικός ψυκτικός κύκλος (Smart Cascade) Από τον Γιάννη Κονίδη, Μηχανολόγο Μηχανικό Τομέας Συστημάτων Κλιματισμού ΑΒΒ Ελλάδος Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος θέρμανσης, με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Δ/ΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους

Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ψυκτικές Διατάξεις και ο τρόπος λειτουργίας τους Του φοιτητή Βαλωμένου Ευάγγελου, του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θες/νίκης 2010 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ. 1930: Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ CFCs

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ. 1930: Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ CFCs Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 1930: Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ CFCs Οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) δεν απαντώνται στη φύση. Πρωτοδηµιουργήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1920 από το ίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003

Πρόγραμμα SAVE. DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No. 1. Σεπτέμβριος 2003 Πρόγραμμα SAVE Προώθηση σττο διιαδίίκττυο ττηςς εεξξοιικοννόμησηςς εεννέέργγεειιαςς από ττιιςς εεγγκαττασττάσεειιςς συμπαραγγωγγήςς -- Βάση δεεδομέέννωνν καιι αξξιιολόγγηση DABASI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ No.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα