ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ"

Transcript

1 Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: , ΜΑΪΟΣ ετοσ 15 ο ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών ανακοίνωσε τις προθεσμίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις υπαγωγής για τις νέες ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση. Εφάπαξ εξόφληση μέχρι και την 1η Ιουλίου (έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων) Εάν θέλετε να εξοφλήσετε εφάπαξ τις ληξιπρόθεσμες μέχρι οφειλές σας (με έκπτωση 50% επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης ς που είχαν συσσωρευτεί μέχρι ), πρέπει να υποβάλετε τη σχετική αίτηση στην (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο) μέχρι και την 1η Ιουλίου Ταυτόχρονα, πρέπει να καταβάλετε και το σχετικό ποσό. Στη ΔΟΥ από 20 Ιουνίου έως και 17 Ιουλίου Εάν θέλετε να υπαχθείτε σε ρύθμιση για την των οφειλών σας σε δόσεις, μπορείτε να υποβάλετε τη σχετική αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση περιουσιακής κατάστασης χειρόγραφα στην (Δ.Ο.Υ, ή Τελωνείο για οφειλές έως ευρώ και στην Επιχειρηματική Μονάδα Είσπραξης για χρέη άνω του ποσού αυτού) από τις έως και τις Μέσω ίντερνετ από 18 Ιουλίου Από τις οι αιτήσεις υπαγωγής σε ρύθμιση για την τμηματική των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών θα πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, που θα δημιουργηθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στην ιστο- σελίδα της, στην ηλεκτρονική διεύθυνση Επιπροσθέτως θα παρασχεθούν στους οφειλέτες οι εξής δυνατότητες: -να ανακτούν ηλεκτρονικά, αρκετές ημέρες πριν τις (στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ), πληροφορίες για το σύνολο των οφειλών που δύνανται να ρυθμιστούν και -να πληροφορούνται πιθανές εναλλακτικές επιλογές, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της (αριθμός και ποσό δόσεων). Σύμφωνα εξάλλου με τα όσα ήδη προβλέπονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις: -Εάν σκοπεύετε να ενταχθείτε στη ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων μέχρι οφειλών σας, η οποία προβλέπει περισσότερες από 48 και μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις, έχετε περιθώριο να υποβάλετε την αίτησή σας μέχρι και τις Αναλυτικό "πόθεν έσχες" από τις 18 Ιουλίου Σε κάθε περίπτωση, από τις και μετά, μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλετε, επίσης ηλεκτρονικά, και την υπεύθυνη δήλωση με τα αναλυτικά στοιχεία για την περιουσιακή και εισοδηματική σας κατάσταση. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγράψετε πλήρη στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία σας, τους τραπεζικούς λογαριασμούς σας, τις λοιπές αποταμιεύσεις και επενδύσεις σας, τις απαιτήσεις σας από τρίτους και τις οφειλές σας σε ιδιώτες, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και λοιπούς φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα! Θα πρέπει επίσης να δηλώσετε το τρέχον και το μελλοντικό σας εισόδημα! Αναλυτικά στις σελ...4,5,6 Ειδική επιτροπή της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος συνέταξε τροπολογία για το φλέγον θέμα της Ανάκτησης των εγγυήσεων του Δημοσίου (Νόμος 4151/2013) ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ 24 ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ειδική επιτροπή συστάθηκε από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για το θέμα της ανάκτησης των εγγυήσεων του δημοσίου μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις (Νόμος 4151/2013). Ο Νόμος αυτός επιβάλλει την άμεση επιστροφή όλων των ενισχύσεων του ελληνικού δημοσίου γεγονός που θα οδηγήσει στο κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων σε 24 νομούς της χώρας (περιλαμβάνεται και ο νομός Δράμας) και τη συνεπαγόμενη απώλεια εκατοντάδων-χιλιάδων θέσεων εργασίας. Η πενταμελής επιτροπή της Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος η οποία συνέταξε σχέδιο νομοθετικής (τροπολογία) για τον παραπάνω νόμο αποτελείται από τους Προέδρους των Επιμελητηρίων Αρκαδίας, Δράμας, Έβρου, Εύβοιας και Μαγνησίας με συντονιστή τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας και επικεφαλής τον πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.Ε. Κων/νο Μίχαλο. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης ως μέλος της πενταμελούς επιτροπής της Κ.Ε.Ε.Ε. κοινοποίησε με επιστολή του την τροπολογία και προς του τρεις βουλευτές του Νομού Δράμας με την παράκληση να υποστηρίξουν την κατάθεση και την ψήφισή της από την Βουλή των Ελλήνων ώστε να αντιμετωπιστεί άμεσα το μείζον αυτό θέμα που προέκυψε από τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Οικονομίας. Διαβάστε στις σελίδες 6 και 7 την επιστολή του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε. Κων/νου Μίχαλου, την αιτιολογική έκθεση και το κείμενο της τροπολογίας που προτείνεται για την ανάκτηση των εγγυήσεων του Δημοσίου.

2 2 Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών για τους τόκους των καταθέσεων Με εγκύκλιό του το υπουργείο οικονομικών προβλέπει τον τρόπο και το χρόνο διαβίβασης από τις τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα των στοιχείων για τους τόκους της χρήσης 2012 προς τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τα εξής: Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α ), Συνάντηση εργασίας με θέμα«παρουσίαση μεθοδολογίας συγκριτικής αξιολόγησης επιχειρήσεων του κλάδου τροφίμων και ποτών στη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότια Βουλγαρία» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 στο Επιμελητήριο Δράμας. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο έρευνας που εκπονεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) και στόχο έχει τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών και εντάσσεται στις δράσεις του την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α ) και την παρ. 3 του άρθρου 32 του Ν. 3986/2011 (ΦΕΚ 152 Α ). Άρθρο 1 Έκταση εφαρμογής 1.1. Τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και οι υπηρεσίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. καταστάσεις σε ηλεκτρονικό αρχείο, με τα στοιχεία των δικαιούχων συνδικαιούχων (όνομα, Συνάντηση εργασίας για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών προγράμματος «Enhancement of the competitiveness and restructuring of the food subsectors through benchmarking FIND Consulting» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα Βουλγαρία ». Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του 1ου Ελληνορωσικού Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη καθώς επίσης και προτάσεις - ενδιαφέρον επιχειρήσεων από την Ρωσία για συνεργασίες με αντίστοιχες Ελληνικές επιχειρήσεις. επώνυμο και Α.Φ.Μ.), το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos που απέκτησαν κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς. Άρθρο 2 Τρόπος διαβίβασης στοιχείων Η διαβίβαση στοιχείων θα γίνεται απευθείας στη Γ.Γ.Π.Σ. μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. Άρθρο 3 Χρόνος διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων 3.1. Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων του άρθρου 1 είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους του έτους αναφοράς. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή, η αποστολή αρχείων των στοιχείων του άρθρου 1 θα γίνει έως και την Οι φορείς διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ., στη μορφή με την οποία τα αποστέλλουν, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών Η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών θα διατηρεί τα ως άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών. Άρθρο 4 Κυρώσεις μη διαβίβασης και διατήρησης των στοιχείων Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, εφαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 2523/1997, έτσι όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α ). Άρθρο 5 Έναρξη ισχύος Η παρούσα ισχύει για τα στοιχεία της χρήσης 2012 και εφεξής. Άρθρο 6 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Δράμας Ιδιοκτησία Εκδότης Συντακτική Επιτροπή ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ DRAMA CHAMBER Επιμελητήριο Δράμας Λ.Λαμπριανίδη 40, Δράμα Τηλ.: , FAX: Στέφανος Γεωργιάδης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου (Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο) Χρήστος Γκαγκάνης - Α Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ρεπάκης - Μέλος Δ.Σ. Μηνάς Βλαχόπουλος - Μέλος Δ.Σ. Μαρία Βραδέλη - Μέλος Δ.Σ. Μιλτιάδης Κιάκος - Μέλος Δ.Σ. Χαράλαμπος Αλεξανδρίδης - Διευθυντής Επιμελητηρίου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στέφανος Γεωργιάδης (Πρόεδρος) Χρήστος Γκαγκάνης (Α Αντιπρόεδρος) Ευστάθιος Τομπουλίδης (Β Αντιπρόεδρος) Γαβριήλ Καμπουρίδης (Οικον. Επόπτης) Ζήσης Ποιμενίδης (Γ. Γραμματέας) ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ TMHMA Ευστάθιος Τομπουλίδης (Πρόεδρος) TMHMA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γαβριήλ Καμπουρίδης Αθανάσιος Ρεπάκης Γεώργιος Χατζησαρόγλου Χρυσούλα Ζαμανοπούλου Κοσμάς Ευθυμιάδης (Πρόεδρος) Μαρία Βραδέλη ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ TMHMA Ζήσης Ποιμενίδης Ιωάννης Ελματζόγλου (Πρόεδρος) Γρηγόρης Αργυρίου Παντελής Πουτούρης Αντώνιος Στάικος Όθων Μουρμούρης Μιχαήλ Δρογούτης ΕΜΠΟΡΙΚΟ TMHMA Χρήστος Γκαγκάνης Μηνάς Βλαχόπουλος (Πρόεδρος) Μιλτιάδης Κιάκος Βασίλης Πολυτάρχης Μιχαήλ Σαββαΐδης Ιωάννης Σκορδάς

3 3 Ρύθμιση "τελευταίας ευκαιρίας" Ποιες οφειλές μπορούν να ενταχθούν και να εξοφληθούν με δόσεις ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (1) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΩΣ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΩΣ ΣΕ ΔΙΟΙΚ. Ή ΔΙΚΑΣΤ. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΕΩΣ , ΜΕ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ Ή ΜΗ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΩΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΛΗΞ/ΣΜΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗ ΡΥΘΜΙΣΗ Ή ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΝΑΙ Σχόλιο (2) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ Σχόλιο (3) & (4) ΝΑΙ Σχόλιο (3) & (4) ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ. (1) ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: (i) ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ Ή ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΩΛΕΣΘΗ ΜΕ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΟ- ΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 26 η ΑΠΡΙΛΙΟΥ (ii) ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΑΣΚΗΘΕΙ ΚΑΤ ΑΥ- ΤΩΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. (2) ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΝΟΜΙΜΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ή ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ Ή ΑΛΛΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙ- ΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣ- ΤΟΝ ΜΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΟΣΗ ΕΩΣ (3) (i) ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣ- ΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΗ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ. (ii) ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΑΛΛΑ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΠΡΟ- ΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ Ή ΙΣΟ ΑΡΙΘΜΟ ΔΟΣΕ- ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΙΣ 48 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ. (4) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ Ή ΡΥΘ- ΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙ- ΛΩΝ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑ- ΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, ΑΥΤΕΣ ΣΥΝΕΧΙ- ΖΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΗΔΗ ΧΟΡΗΓΗ- ΘΕΙΣΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ή ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ- ΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΣ ΑΝΩ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α1 ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΟΥ Ν. 4152/2013 ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1111/

4 4 Ρύθμιση χρεών (μέχρι και σε) 48 δόσεις Πώς ρυθμίζονται οι οφειλές στην Εφορία σε 48 δόσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΩΣ 48 ΔΟΣΕΙΣ* Ποσό ρυθμιζόμενης βασικής οφειλής** Απαιτούμενα Στοιχεία πληροφορίες που πρέπει να προσκομίζονται Βεβαίωση εκτιμητή Διασφάλιση οφειλής Αποστολή δικαιολογητικών στην Αίτηση Προσωρινή Χορήγηση Οριστική χορήγηση Έως Περιουσιακά στοιχεία (μπορεί εφόσον κριθεί (εκτός εάν ζητηθεί) Ηλεκτρονικά (κατ εξαίρεση στην ) της την αίτηση πάροδο εξαμήνου*** Περιουσιακά στοιχεία (μπορεί εφόσον κριθεί Ηλεκτρονικά (κατ εξαίρεση στην ) την αίτηση Με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, άλλως με την πάροδο εξαμήνου*** Περιουσιακά στοιχεία Ηλεκτρονικά (κατ εξαίρεση στην ) την αίτηση Με τον έλεγχο των δικαιολογητικών, άλλως με την πάροδο εξαμήνου*** * -Για όλες τις βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής και ς τελευταίας η ** Για συνολικές βεβαιωμένες οφειλές ανά οφειλέτη άνω των , είναι η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, ανεξαρτήτως ρυθμιζόμενης οφειλής. ***Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απώλεια της και μετά την πάροδο εξαμήνου, αν διαπιστωθεί μη έγκαιρη προσκόμιση ή δήλωση στοιχείων ή προσκόμιση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων.

5 5 Ρύθμιση χρεών σε 48 έως 100 δόσεις Πώς ρυθμίζονται τα χρέη σε 48 έως 100 δόσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 48 ΚΑΙ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ* Ποσό ρυθμιζόμενης βασικής οφειλής** Απαιτούμενα Στοιχεία -πληροφορίες που πρέπει να δηλώνονται Βεβαίωση εκτιμητή Διασφάλιση οφειλής Αποστολή δικαιολογητικών στην Αίτηση Προσωρινή Χορήγηση Οριστική χορήγηση Έως Περιουσιακά στοιχεία (μπορεί εφόσον κριθεί (εκτός εάν ζητηθεί ) Ηλεκτρονικά (κατ εξαίρεση στην ) της ημερών από την αίτηση πάροδο εξαμήνου*** Περιουσιακά στοιχεία (μπορεί εφόσον κριθεί Στην την έγκριση χορήγησης από την Περιουσιακά στοιχεία (μπορεί εφόσον κριθεί Στην την έγκριση χορήγησης από την Περιουσιακά στοιχεία Στην την έγκριση χορήγησης από την * Για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες με βεβαιωμένες οφειλές μέχρι που δεν προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί - υπαγωγή έως την ** Για συνολικές βεβαιωμένες οφειλές ανά οφειλέτη άνω του , είναι η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, ανεξαρτήτως ύψους ρυθμιζόμενης οφειλής. ** *Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε απώλεια της και μετά την πάροδο εξαμήνου, αν διαπιστωθεί μη έγκαιρη προσκόμιση ή δήλωση στοιχείων ή προσκόμιση ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων.

6 6 Προς τους Προέδρους των Επιμελητηρίων των περιοχών που έχουν Εγγυήσεις Ελληνικού Δημοσίου και έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2013 Αριθ. Πρωτ ΘΕΜΑ : Ανάκτηση των εγγυήσεων του Δημοσίου μετά τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις (Νόμος 4151/2013) Αγαπητέ Πρόεδρε, Όπως είναι γνωστό, με τον Νόμο 2322/1995 περί παροχών εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για την χορήγηση δανείων και πιστώσεων κλπ., είχε προβλεφθεί (άρθρο 1, περίπτ. α ) η παροχή εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών σε τράπεζες, οργανισμούς, εταιρείες κλπ. για την κάλυψη δανείων, εγγυητικών επιστολών και πιστώσεων προς : αα)πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τα ΝΠΔΔ και τα κρατικά ΝΠΙΔ, δημόσιες επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΟΤΑ και ΑΕ, ββ)φυσικά πρόσωπα, ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες για την προώθηση της ανάπτυξης κλπ. και γγ)ιδιώτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που έχουν πληγεί από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα προς αποκατάσταση των ζημιών τους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, παρ. 1, του Νόμου 4002/2011, κρατικές ενισχύσεις, που έχουν κριθεί ότι είναι ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά κατά την παρ. 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πρέπει να ανακτηθούν από την με αποστολή αντιγράφου της απόφασης και πρόσκλησης για την του ποσού της ενίσχυσης, άλλως συντάσσεται χρηματικός κατάλογος και βεβαιώνεται η είσπραξη του ποσού με την διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Με το άρθρο 58 παρ. 6 του Νόμου 4075/2012, το οποίο προσέθεσε διάταξη στην παρ. 6, εδάφ. α του άρθρου 4 του Νόμου 3808/2009, και προκειμένου για τις υποπεριπτώσεις ββ) και γγ) ως άνω είχε προβλεφθεί ότι, επί εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλών ποσού ίσου ή άνω του 20% των συνολικών υποχρεώσεων και προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με το Δημόσιο κατά τον Νόμο 3588/2007, αρμόδιο για την έκδοση γνωμοδότησης είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Δημοσίου. Η ως άνω διάταξη καταργήθηκε με τον νεώτερο Νόμο 4151/2013 (άρθρο 20, παρ. 4 α, περ. αα), ο οποίος, στο ίδιο άρθρο και στην παρ.4β, όρισε ότι αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδόθηκαν κατ εφαρμογή της καταργούμενης, σύμφωνα με την παρ. αα) του προηγούμενου εδαφίου, διατάξεως της περίπτωσης α της παρ. 6 του άρθρου 4 του Νόμου 3808/2009, παύουν να ισχύουν, εφόσον δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση σε συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης με το Δημόσιο κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 και επ. του Νόμου 3588/2007 μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου. Με το αιφνιδιαστικά δημιουργηθέν αυτό νομικό καθεστώς Κωνσταντίνος Μίχαλος, Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος επιβάλλεται πλέον η άμεση επιστροφή όλων των ενισχύσεων του Ελληνικού Δημοσίου, γεγονός που θα οδηγήσει σε βέβαια οικονομική καταστροφή το σύνολο σχεδόν των ελληνικών επιχειρήσεων, οπωσδήποτε δε όλων των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών και των περιοχών, που έχουν πληγεί από θεομηνίες (πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες κλπ). Για τον λόγο αυτό, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος συγκρότησε Ειδική Επιτροπή από Προέδρους Επιμελητηρίων, και αυτή (η Επιτροπή), με τη σύμπραξη ειδικών επιστημόνων, προέβη στη σύνταξη σχεδίου νομοθετικής, που παρατίθεται κατωτέρω, με την αιτιολογική έκθεσή της: Τροπολογία 1. Για την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάκτησης των παρανόμων κρατικών ενισχύσεων, οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίες παρασχέθηκαν, μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 4151/2013, σε φορείς των υποπεριπτώσεων ββ και γγ της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.2322/1995 (Α 143) και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 22 του Ν. 4002/2011 (Α 180/2011) εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 6 του Ν. 4075/2012, μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 4002/2011 (Α 180/2011). 2. Κατά την αληθή έννοια της της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ Α 103): «β. Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που εκδόθηκαν, κατ εφαρμογή της καταργούμενης σύμφωνα με την περίπτωση αα του προηγούμενου εδαφίου, διατάξεως, της περίπτωσης α της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009 (Α 227), παύουν να ισχύουν, εφόσον, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου ( ), δεν έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο οι σχετικές με αυτές αιτήσεις συνδιαλλαγής ή άμεσης επικύρωσης συμφωνίας πιστωτών κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007 όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης των αιτήσεων αυτών». Συνέχεια στη σελίδα 7

7 7 Παρουσίαση του Πακέτου Εργασίας Νο 4 του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Νοτιο-ανατολική Ευρώπη SEE APP4INNO Σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έγινε στο συνεδριακό κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας παρουσιάστηκε το πακέτο εργασιών Νο 4 του προγράμματος APP4INNO που υλοποιεί το Επιμελητήριο Δράμας. Το νέο πρόγραμμα App4Inno Καθιέρωση και Προώθηση Νέων Προσεγγίσεων και Εργαλείων για την Ενδυνάμωση της Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας του Πρωτογενή τομέα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του SEE για το Επιμελητήριο Δράμας και υλοποιείται με ταχύς ρυθμούς με τη συμμετοχή επιχειρήσεων μεταποίησης, εμπορίας και πώλησης προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, καθώς επίσης και τη συμμετοχή καταναλωτών από την περιοχή της Δράμας Ο κύρος στόχος του προγράμματος είναι η προώθηση κοινών μεθόδων και αποτελεσματικών εργαλείων για την ενθάρρυνση των νέων τεχνικών για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ στον πρωτογενή τομέα στις χώρες την Νοτιοανατολικής Μεσογείου, με τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να ερευνήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία σαν ένα εργαλείο για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους στις διεθνείς αγορές. Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013 περιλαμβάνει την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που έγιναν στο Πακέτο Εργασίας Νο 4. Το συγκεκριμένο πακέτο εργασιών περιλαμβάνει 2 υποέργα. Το πρώτο είναι η εκπαίδευση του προσωπικού του Επιμελητηρίου Δράμας ώστε να μπορεί να χειρίζεται τη σύγχρονη πλατφόρμα καταγραφής και επεξεργασίας της βάσης δεδομένων του προγράμματος. Το δεύτερο υποέργο περιλαμβάνει δράσεις ηλεκτρονικής ενημέρωσης και δικτύωσης της διακρατικής σύμπραξης των εταίρων που υλοποιούν το πρόγραμμα. Θα πρέπει να τονιστεί πως το APP4INNO ανήκει στην κατηγορία των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας και απαιτείται μια διακρατική σύμπραξη εταίρων από διάφορες χώρες για την υλοποίηση του έργου. Τη εκδήλωση παρακολούθησαν επιχειρηματίες και καταναλωτές της περιοχής της Δράμας Αιτιολογική Έκθεση Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κατέστησαν αναγκαίες προς επίλυση σοβαρότατων προβλημάτων που ανέκυψαν από την κατάργηση προηγουμένων διατάξεων, με την παράγραφο 4, του άρθρου 20 του Ν.4151/2013, εισαχθείσα ως τροπολογία με αριθμό 478/ Ειδικότερα : Α) Προτείνεται η διατήρηση σε ισχύ των καταργουμένων διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 58 του Ν. 4075/2012, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο της διαδικασίας της ανάκτησης των παρανόμων κρατικών ενισχύσεων, διότι η ανωτέρω παράγραφος 4 του άρθρου 20 του Ν. 4151/2013 : 1. Θέτει σε προφανή και σπουδαίο κίνδυνο τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία συνάπτονται με την διασφάλιση του δικαιώματός του δίζησης, του δικαιώματός του (σε περίπτωση παραίτησής του από το δικαίωμα δίζησης) αφενός να υποκατασταθεί πλήρως στα δικαιώματα των πιστωτικών ιδρυμάτων για το εγγυημένο τμήμα των οφειλών που βεβαιώνεται στις Δ.Ο.Υ. και αφετέρου να αξιώσει την εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, από τα πιστωτικά ιδρύματα, όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις σχετικές δανειακές συμβάσεις, με σκοπό την επιδίωξη της είσπραξης του συνόλου των απαιτήσεων αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ. και, στη συνέχεια, την αναλογική κατανομή του προϊόντος της ρευστοποίησης των ασφαλειών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των πιστωτικών ιδρυμάτων. 2. Η ανωτέρω διακινδύνευση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου συνάπτεται αυταποδείκτως με την καταλυτική διακινδύνευση της ανάκτησης των παρανόμων κρατικών ενισχύσεων, εάν το Ελληνικό Δημόσιο αποστερηθεί, ακαίρως (πριν από την έκδοση του νομίμου τίτλου της ανάκτησης των παράνομων κρατικών ενισχύσεων) και ακατανοήτως (υπέρ των συμφερόντων των πιστωτικών ιδρυμάτων και της ενίσχυσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας) των αναγνωριζομένων, σε αυτό, με τις καταργούμενες διατάξεις, ως άνω δικαιωμάτων του. Β. Επιβάλλεται από την πάγια, εν προκειμένω, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, για την απαγόρευση παρέμβασης-ανάμειξης του νομοθέτη σε εκκρεμείς, ενώπιον των Δικαστηρίων υποθέσεις, γνήσια ερμηνευτική ρύθμιση, με την οποία θα διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση της περίπτωσης β της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του Ν.4151/2013 (ΦΕΚ Α 103) δεν καταλαμβάνει τις αιτήσεις συνδιαλλαγής ή άμεσης επικύρωσης συμφωνίας πιστωτών κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του Ν. 3588/2007, οι οποίες είχαν κατατεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4151/2013 ( ). Ευελπιστούμε ότι η ρύθμιση αυτή θα έχει την πλήρη στήριξη των βουλευτών τις κάθε επιμελητηριακής περιφέρειας, για την άμεση προώθησή της, με τη μορφή κατεπείγουσας τροπολογίας, προς τη Βουλή των Ελλήνων, ώστε, χωρίς να παραβιαστούν οι κανόνες του ενωσιακού δικαίου, να αποτραπούν μη προβλεφθείσες (όπως φαίνεται), δυσβάστακτες έως και καταστροφικές συνέπειες των επίμαχων ρυθμίσεων του Ν.4151/2013, ο οποίος και τροποποιείται, για το σκοπό αυτό. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, Κωνσταντίνος Μίχαλος

8 8 dramanet.gr Χρησιμοποιείστε καθημερινά το νέο Portal του Επιμελητηρίου Δράμας με τις δεκάδες καινοτόμες ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες για τα μέλη μας

Το Επιμελητήριο Δράμας ζητά την έμπρακτη στήριξη των Δραμινών Βουλευτών

Το Επιμελητήριο Δράμας ζητά την έμπρακτη στήριξη των Δραμινών Βουλευτών Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013- ετοσ 15 ο Το Επιμελητήριο Δράμας ζητά την έμπρακτη στήριξη των Δραμινών Βουλευτών ΟΠΟΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1117/10.6.2015. Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων. Αθήνα, 10 Ιουνίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117/10.6.2015 Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ 1111/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1111/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 1 / 2014 ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 26-05-2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Νέα δεδομένα στο επιχειρηματικό περιβάλλον εισήγαγε το υπουργείο

Νέα δεδομένα στο επιχειρηματικό περιβάλλον εισήγαγε το υπουργείο Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr σεπτεμβριοσ 2014 - ετοσ 16 ο Επιστολή του Προέδρου του Επιμελητηρίου Δράμας προς τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %.

Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση μόνο 0,25 %. Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας». Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται ρυθμίσεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr Φεβρουαριοσ 2013- ετοσ 15 ο ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΜΒΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις:

κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» Άρθρο πρώτο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν.Δ. 356/1974, Ν.2238/1994, Ν.2859/2000 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ, 31 Ιανουαρίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγουσες ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έχεις ή δεν έχεις ιδέα Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα

Έχεις ή δεν έχεις ιδέα Κάνε το όνειρο σου πραγματικότητα Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 - ετοσ 16 ο Πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας η ενημερωτική ημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28-08-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 6 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 28-08-2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. ΚΛΑΔΟΣ ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΓ1 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

για το Έργο ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 16/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Άρθρο 1 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΜΕΡΟΣ Α` Άρθρο 1. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3816 ΦΕΚ Α 6/26.01.2010 Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόµος υπ' αριθµ. N. 4072 - Α 86-11/4/2012 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική µορφή - Σήµατα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθµιση θεµάτων ναυτιλίας,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS n p \ / p i O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y Z - w Date: 2014.11.1012:49:56 T AGENCY

INFORMATICS n p \ / p i O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y Z - w Date: 2014.11.1012:49:56 T AGENCY INFORMATICS n p \ / p i O P M F N d e v e l o p m e n t a g e n c y Z - w Date: 2014.11.1012:49:56 T AGENCY e e t Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤΒΗ4691ΩΓ-7ΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αδυναμία κάλυψης υποχρεώσεων

Αδυναμία κάλυψης υποχρεώσεων Λ.Λαμπριανίδη 40 - Τηλ.: 25210.22750, 27520 www.dramanet.gr - e-mail: ccidrama@dramanet.gr ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 - ετοσ 17 ο Το Επιμελητήριο Δράμας στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα - Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα

Αθήνα 20 / 1 / 2015. Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 2. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα Αθήνα 20 / 1 / 2015 Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/2 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ &ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό

Διαβάστε περισσότερα