ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: Κεχαγιά Σταυρούλα Α.Μ Επιβλέπων: κ. Χουλιάρας Βασίλειος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Εισηγήτρια: Κεχαγιά Σταυρούλα Α.Μ. 7872. Επιβλέπων: κ. Χουλιάρας Βασίλειος"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ Εισηγήτρια: Κεχαγιά Σταυρούλα Α.Μ Επιβλέπων: κ. Χουλιάρας Βασίλειος ΣΕΡΡΕΣ 2012

2 2

3 3

4 Περίληψη Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι η παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της ΠΑΕ Ηρακλής. Για το σκοπό αυτό θα γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση με τη χρηση αριθμοδεικτών. Επίσης θα γίνει και σύγκριση της ΠΑΕ Ηρακλής με δύο εγχώριες ΠΑΕ (ΠΑΕ Άρης και ΠΑΕ ΠΑΟΚ) αλλά και με μία εκτός των συνόρων, τη Barcelona. Στο πρώτο κεφάλαιο, θα γίνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή του Ηρακλή, από την ίδρυση του πριν ακόμα απελευθερωθεί η Θεσσαλονίκη, έως και σήμερα. Επίσης θα γίνει και μία μικρή αναφορά στο τι έγινε τα τελευταία 2 χρόνια και το πώς η ομάδα βρέθηκε από τη Α Εθνική στη Δ Εθνική. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται μία εκτενής αναφορά στο τρόπο ίδρυσης σύστασης μίας Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας και στη λειτουργία της. Ακόμη, θα αναφερθούμε στη διαδικασία συγχώνευσης αθλητικών σωματείων, στη διαδικασία λύσης εκκαθάρισης μίας ΠΑΕ, αλλά και στη διαδικασία εξυγίανσης τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, παραθέτονται οι βασικότεροι αριθμοδείκτες. Θα απαντηθούν κάποια βασικά ερωτήματα, όπως ποιοι είναι, σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται και ποια είναι η χρησιμότητά τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα γίνει η χρηματοοικονομική ανάλυση της ΠΑΕ Ηρακλής μέσω των αριθμοδεικτών. Η ανάλυση αυτή θα γίνει σε ετήσια βάση ανά αριθμοδείκτη, αλλά και σε βάθος πενταετίας ( ) ώστε να δοθεί μια συνολική εικόνα της ΠΑΕ στον χρόνο. Τέλος, για τη πενταετία αυτή, θα κάνουμε μία σύντομη σύγκριση της ΠΑΕ Ηρακλής με τις αντίστοιχες του ΠΑΟΚ, του Άρη και της Barcelona. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, παραθέτονται τα συνολικά συμπεράσματα από την ανάλυση των αριθμοδεικτών και τα χρόνια αίτια της οικονομικής καταστροφής της ΠΑΕ που οδήγησε και στη διάλυσή της. 4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περίληψη 4 σελ. Πίνακας Περιεχομένων.. 5 Πίνακας Γραφημάτων - Πινάκων 8 Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγικά Ιστορική Αναδρομή ΠΑΕ Ηρακλής Ιβάνωφ Γεώργιος Κατσάνης Γεώργιος Υπόθεση Υποβιβασμού το Συγχώνευση και Άνοδος στη Β Εθνική. 18 Κεφάλαιο 2 ο : Σύσταση και Λειτουργία μίας ΠΑΕ Ίδρυση Σύσταση ΠΑΕ Διοικητικό Συμβούλιο Μετοχικό Κεφάλαιο Μέτοχοι Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Εποπτεία Έλεγχος Λογιστικά Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσης Αποθεματικό Συγχωνεύσεις Συγχώνευση Τμημάτων Συγχώνευση και Ίδρυση Νέου Σωματείου Συγχώνευση Μέσω Απορρόφησης. 29 5

6 2.4 Οικονομική Εξυγίανση Ρύθμιση Χρεών προς Πιστωτές Ρύθμιση Χρεών προς Δημόσιο Λύση Εκκαθάριση Λόγοι Λύσης της Εταιρίας Εκκαθάριση Διαδικασία Εκκαθάρισης.. 36 Κεφάλαιο 3 ο : Βασικοί Αριθμοδείκτες Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Συνολικά Κεφάλαια Αριθμοδείκτης Ιδίων προς Δανειακά (Ξένα) Κεφάλαια Αριθμοδείκτης Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Συνολικές Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης Παγίων προς Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Αριθμοδείκτης Καλύψεως Τόκων Αριθμοδείκτες Δραστηριότητας Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης Απαιτήσεων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Εξόφλησης Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Αποθεμάτων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ενεργητικού Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Παγίων Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας Ιδίων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Πάγια Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου ή Καθαρού Κέρδους Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Καθαρού Κεφαλαίου Κίνησης Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου ή Μικτού Κέρδους Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολουμένων Κεφαλαίων Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού

7 3.4.6 Αριθμοδείκτης Ιδίων Κεφαλαίων. 52 Κεφάλαιο 4 ο : Ανάλυση της ΠΑΕ Ηρακλής με Αριθμοδείκτες Ανάλυση ΠΑΕ Ηρακλής Σύγκριση ΠΑΕ Ηρακλής με Άλλες ΠΑΕ. 63 Κεφάλαιο 5 ο : Συμπεράσματα Ανάλυσης 70 Βιβλιογραφία 73 Παραρτήματα Παράρτημα 1 ο : Ισολογισμός ΠΑΕ Ηρακλής Παράρτημα 2 ο : Ισολογισμός ΠΑΕ Ηρακλής Παράρτημα 3 ο : Ισολογισμός ΠΑΕ Ηρακλής Παράρτημα 4 ο : Ισολογισμός ΠΑΕ Ηρακλής Παράρτημα 5 ο : Ισολογισμός ΠΑΕ Ηρακλής

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΕ Ηρακλής σελ. Αριθμοδείκτες ΠΑΕ Ηρακλής. 55 Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης. 56 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού.. 57 Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης. Ίδια Κεφάλαια Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Δείκτης Περιθωρίου Μικτών Κερδών. 60 Δείκτης Περιθωρίου Καθαρών Κερδών.. 61 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας.. 62 Σύγκριση ΠΑΕ Ηρακλής με Άλλες ΠΑΕ Δείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης. 63 Δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Δείκτης Κεφαλαιακής Διάρθρωσης. 65 Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού 66 Δείκτης Περιθωρίου Μικτών Κερδών. 67 Δείκτης Περιθωρίου Καθαρών Κερδών.. 68 Δείκτης Γενικής Ρευστότητας

9 ΚΕΦΆΛΑΙΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1.1 Ιστορική Αναδρομή ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Ο Ηρακλής έχει τις ρίζες του βαθιά μέσα στον χρόνο. Είναι το παλιότερο αθλητικό σωματείο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και τα χρώματά του, το γαλάζιο και το λευκό, θυμίζουν έντονα τα χρώματα της Ελλάδας. Η ιστορία του Ηρακλή ξεκινά από το 1899, όταν ιδρύθηκε ο όμιλος Φιλόμουσων. Ο όμιλος δεν ήταν αθλητικός σύλλογος, αλλά ένα σωματείο γραμμάτων και μουσικής. Το 1903, τα μέλη του ομίλου αποφάσισαν να εντάξουν στις δραστηριότητες τους τον αθλητισμό. Δημιούργησαν ένα γυμναστήριο και ίδρυσαν τμήματα κολύμβησης και ποδηλασίας. Ωστόσο, ήταν το ποδόσφαιρο, ένα νέο άθλημα εκείνης της εποχής που «έκλεψε τις καρδιές» των αθλητών. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι διεξήχθη στις 23 Απριλίου του 1905, αλλά στη συνέχεια ο σύλλογος άρχισε να αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Τρία χρόνια αργότερα, το 1908, ημερομηνία-ορόσημο για τον Ηρακλή, όλα άλλαξαν. Την περίοδο αυτή έχουμε την επικράτηση του κινήματος των Νεότουρκων και οι πολιτικές συνθήκες ήταν ρευστές. Οι εθνότητες της Θεσσαλονίκης δεχόντουσαν πιέσεις για να αποβάλουν σταδιακά τα εθνικά τους χαρακτηριστικά και σύμβολα από τις δραστηριότητές τους. Οι σύλλογοι της πόλης έπρεπε να επανιδρυθούν. Η λέξη Μακεδονικός στον τίτλο του συλλόγου ενοχλούσε τις αρχές, παρέπεμπε στου εθνικούς ανταγωνισμούς στα Βαλκάνια αλλά και στην ελληνικότητα της περιοχής. Έτσι ο σύλλογος συνεργάστηκε με την ομάδα «Ολύμπια» και η συνένωση των δυνάμεων τους είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του Ηρακλή. Ολόκληρη η ονομασία του ήταν τότε: «Οθωμανικός Ελληνικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης "Ο Ηρακλής"». Το τμήμα ποδοσφαίρου ήταν το πρώτο που δημιουργήθηκε. Οι πρώτες επιτυχίες δεν άργησαν να έρθουν. Στις 29 Νοεμβρίου 1908, κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών, καταρτίσθηκε το πρώτο καταστατικό του ΗΡΑΚΛΗ αποτελούμενο από 36 άρθρα. Στο καταστατικό του νέου συλλόγου αναφέρεται ότι ο σκοπός ίδρυσης του είναι «Η εις άπασας τας κοινωνικάς τάξεις 9

10 διάδοσις της Γυμναστικής και η Παρασκευή αθλητών». Πρώτος Πρόεδρος στην ιστορία του ΗΡΑΚΛΗ ήταν ο ιατρός Α. Μάλτος. Ο νέος σύλλογος ιδρύθηκε σε μια ταραγμένη εποχή για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Η οθωμανική αυτοκρατορία ζούσε τα τελευταία χρόνια της παρουσίας της στην Ευρώπη. Οι εθνικοί ανταγωνισμοί στα Βαλκάνια βρίσκονταν σε έξαρση και μόλις είχε τελειώσει η ένοπλη φάση του Μακεδονικού Αγώνα. Ο ελληνισμός της περιοχής, που είχε αντισταθεί με επιτυχία στις πολεμικές προσπάθειες για επικράτηση άλλων εθνοτήτων στην περιοχή, ήταν αποφασισμένος να επιβληθεί και με ειρηνικά μέσα. Η ίδρυση ενός ελληνικού αθλητικού σωματείου ήταν ενταγμένη σε αυτήν την προσπάθεια. Ο Μακεδονικός Γυμναστικός Σύλλογος δεν ήταν απλά ένα αθλητικό σωματείο, ήταν το αθλητικό σωματείο των Ελλήνων που δεν θα άφηναν κανέναν τομέα κοινωνικής δραστηριότητας που να μη δηλώσουν παρών. Η επίσημη όμως αναγνώρισή του από τις ελληνικές αρχές άργησε να γίνει. Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 281, περί Σωματείων, ο σύλλογος έπρεπε να προσκομίσει πρακτικό ιδρύσεως και πίνακα ονομάτων ιδρυτών. Τα έγγραφα αυτά όμως δεν ήταν διαθέσιμα αφού ο Ηρακλής ιδρύθηκε επί τουρκοκρατίας και εκτός από το καταστατικό υπήρχε μόνο μια απλή άδεια, που εκδόθηκε από την τουρκική αστυνομία. Τελικά μετά από ανταλλαγές εγγράφων με τον πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο Ηρακλής αναγνωρίστηκε ως ελληνικός αθλητικός σύλλογος και εγκρίθηκε το καταστατικό του με την απόφαση 1106 του 1914 του πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αριθμό 1720 (παλαιός αριθμός 18) στις 11 Ιανουαρίου 1915, δηλαδή σχεδόν δυόμιση χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης. Το 1914 ο Ηρακλής αντιμετώπιζε προβλήματα στέγασης, καθώς τα έσοδα του συλλόγου ήταν ελάχιστα και προέρχονταν μόνον από συνδρομές μελών. Ωστόσο, ο σύλλογος κατάφερε, χάρη στη δυναμική του, να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες και οι εγκαταστάσεις του έγιναν «πυρήνας» αθλητισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ο Ηρακλής είναι άρρηκτα δεμένος με την ιστορία της πόλης και είναι χαρακτηριστικό ό,τι πάρα πολλοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές και μετέπειτα προσωπικότητες της Θεσσαλονίκης και της χώρας φόρεσαν την ένδοξη φανέλα με τον «ημίθεο» στο στήθος. Από τότε που ιδρύθηκε ο ποδοσφαιρικός σύλλογος του Ηρακλή, το ποδόσφαιρο άρχισε να γίνεται δημοφιλές σε όλη την Ελλάδα. Στους πρώτους μεταπολεμικούς Πανελλήνιους Αγώνες η «κυανόλευκη» ομάδα πέτυχε πολλές σημαντικές νίκες και αποτέλεσε την ομάδα-πρότυπο της εποχής. 10

11 Καθώς τα χρόνια περνούν, ο Ηρακλής εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ομάδες ποδοσφαίρου. Η αρχή της δεκαετίας του 1920 σημαδεύτηκε από εθνικά γεγονότα, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τον σύλλογο να αναδειχθεί πολυνίκης στους Πανθρακικούς Αγώνες (1923). Την ίδια χρονιά δημιουργούνται τα πρώτα παιδικά τμήματα. Η ιστορία του Ηρακλή, μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε πέντε τελικούς του Κυπέλλου Ελλάδας (1947, 1975, 1976, 1980, 1987). Το 1976 ήταν η χρονιά που θα μείνει βαθιά χαραγμένη στις μνήμες όλων των φιλάθλων του Ηρακλή. Την 9η Ιουνίου 1976, στη Νέα Φιλαδέλφεια, η ομάδα του καλύτερου Έλληνα ποδοσφαιριστή των τελευταιων 50 ετών, Βασίλη Χατζηπαναγή (Βάσια), νίκησε στα πέναλτι τον Ολυμπιακό (6-5, 4-4 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση) και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας. Την επόμενη ημέρα, όταν οι «κυανόλευκοι» ποδοσφαιριστές επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, πάνω από εκατό χιλιάδες φίλαθλοι τους επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή. Το 1976 ο Ηρακλής μετέχει στο Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης, ενώ έξι φορές έχει λάβει μέρος στην διοργάνωση του Κυπέλλου UEFA (1962, 1964, 1989, 1990, 1996, 2000). Μάλιστα, κατά την περίοδο , προκρίθηκε για πρώτη φορά στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης. Το 1985 ο Ηρακλής κατέκτησε το Βαλκανικό Κύπελλο, επικρατώντας στον τελικό της ρουμανικής Arges Pitesti με 4-1. Το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή έχει ως έδρα το Καυτανζόγλειο Στάδιο από το Την περίοδο 2002 έως 2004 αγωνίστηκε στο Γήπεδο του Μακεδονικού, λόγω ανακαίνισης του Καυτανζογλείου εν όψει των επερχόμενων Ολυμπιακών Αγώνων. Το παλιό γήπεδο του Ηρακλή βρισκόταν σε χώρο πλησίον της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Κάποιες από της σημαντικές στιγμές υπήρξαν η εξής: 1927: Πρωταθλητής Θεσσαλονίκης (ΕΠΣΜ) 1934: 2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (ηττήθηκε στον διπλό τελικό από τον πρωταθλητή Νότου Ολυμπιακό) 1938: Πρωταθλητής Θεσσαλονίκης (ΕΠΣΜ) 1939: 2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (ηττήθηκε στον διπλό τελικό από την πρωταθλήτρια Νότου ΑΕΚ) 11

12 1947: 2η θέση στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα (με ένα βαθμό διαφορά από τον Ολυμπιακό) και φιναλίστ στο Κύπελλο Ελλάδας (ήττα στον τελικό από τον Ολυμπιακό) 1957: Φιναλίστ στο Κύπελλο Ελλάδας (ήττα στον τελικό από τον Ολυμπιακό) 1961: Η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετέχει στο Κύπελλο Εκθέσεων (κατοπινό Κύπελλο ΟΥΕΦΑ, σημερινό Europa League), με αντίπαλο τη γιουγκοσλαβική Νόβι Σαντ. 1976: Κυπελλούχος Ελλάδας (νίκη στον τελικό επί του Ολυμπιακού με σκορ 4-4 και 6-5 στα πέναλτι) 1980: Φιναλίστ στο Κύπελλο Ελλάδας (ήττα στον τελικό από την Καστοριά) 1984: 3η θέση στο Πρωτάθλημα Α' εθνικής : Κυπελλούχος Βαλκανίων (επικράτηση στον διπλό τελικό επί της ρουμανικής Άργκες Πιτέστι, 1-3 εκτός έδρας και 4-1 εντός έδρας) 1987: Φιναλίστ στο Κύπελλο Ελλάδας (ήττα στον τελικό από τον ΟΦΗ) Συνοπτικά, το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή έχει την εξής παρουσία: Στα Πανελλήνια πρωταθλήματα και την Α' εθνική: 3 φορές στη δεύτερη θέση, 2 φορές στην τρίτη θέση και 5 φορές στην τέταρτη θέση. Απουσίασε μόνο μία φορά (έως το 2011) από την ίδρυση της Α' εθνικής το (την περίοδο ) και αυτό όχι για αγωνιστικούς λόγους, αλλά ως αποτέλεσμα τιμωρίας για μία υπόθεση δωροδοκίας. Στο Κύπελλο Ελλάδας: 5 παρουσίες σε τελικούς (μία κατάκτηση), 12 παρουσίες σε ημιτελικούς και 9 παρουσίες σε προημιτελικούς. Στα Κύπελλα Ευρώπης: 1 παρουσία στο Κύπελλο Κυπελλούχων, 2 παρουσίες στο Κύπελλο Εκθέσεων, 6 παρουσίες στο Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και 3 παρουσίες στο Ιντερτότο. 12

13 1.2 Ιβάνωφ Γεώργιος Γεννήθηκε στη Βαρσοβία στις 14 Φεβρουαρίου Γιος της Πολωνέζας Λεονάρτα Σαϊνοβιτς και του Ρώσου αξιωματικού στο τσαρικό στρατό Βλαντιμίρ Ιβάνωφ. Η έκρηξη της Ρωσικής επανάστασης έφερε την μητέρα του με το νεαρό Γιέρζυ στη Θεσσαλονίκη. Εκεί η μητέρα του παντρεύτηκε τον Γιάννη Λαμπριανίδη που είχε δύο γιούς από προηγούμενο γάμο, τον Αντώνη και τον Αλέξανδρο. Γράφτηκε στον Ηρακλή το Έπαιξε ποδόσφαιρο, αλλά αδυναμία του ήταν το κολύμπι και το 1934 αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλάδος στα 100μ ελεύθερο. Παράλληλα έπαιζε και στην ομάδα πόλο της ομάδας. Το 1935 πήρε την Πολωνική υπηκοότητα κι έφυγε για το Λουβέν του Βελγιου για να σπουδάσει γεωπόνος. Ήδη μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, πολωνικά, ρωσικά, γαλλικά, αγγλικά και γερμανικά). Το 1939 πήγε στο Βελγικό Κονγκό για να μελετήσει τη λαογραφία της περιοχής, αλλά η γερμανική εισβολή στην Πολωνία τον κάνει ν αλλάξει τα σχέδιά του. Πήγε στη Γαλλία και προσπάθησε ανεπυτηχώς να φθάσει στη Πολωνία. Επέστρεψε στην Ελλάδα και μέσω της Πολωνικής πρεσβείας στην Αθήνα προσπάθησε να βοηθήσει κάποιους Πολωνούς πρόσφυγες που με φροντίδα των Άγγλων μεταφέρονταν στη Παλαιστίνη. Με την κατάληψη της Ελλάδος από τους Γερμανούς και με τη βοήθεια του Ταντέους Σέφερ που υπηρετούσε στην Πολωνική πρεσβεία στην Αθήνα πηγαίνει κι ο ίδιος στην Παλαιστίνη. Εκεί υπηρέτησε στην ταξιαρχία «Καρπάθια» που είχε συγκροτήσει η εξόριστη και αγγλόφιλη πολωνική κυβέρνηση. Εκείνο το διάστημα φαίνεται να στρατολογήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες της Πολωνίας. Εντάχθηκε στο κλιμάκιο του λοχαγού Εντμουντ Πιεχόβιακ ο οποίος σκόπευε να τον στείλει στην Ελλάδα για να ενημερώνει την υπηρεσία του για τις κινήσεις των Γερμανών. Οι Άγγλοι που κατείχαν την περιοχή και είχαν στενή συνεργασία με τους Πολωνούς έμαθαν ότι ο κατάσκοπός τους ήξερε έξι ξένες γλώσσες και διέθετε σπουδαία αθλητικά προσόντα. Ήταν δηλαδή ότι έπρεπε για να γίνει σαμποτέρ. Στο Κάϊρο έμαθε τα κόλπα του ανορθόδοξου πολέμου και μετά από ταχύρρυθμα μαθήματα κι αναφερόταν στον βρετανό αξιωματικό με το ψευδώνυμο «Μπόλμπι» της υπηρεσίας αντικατασκοπίας. Στις 13 Αυγούστου 1941 ο Ιβάνωφ πατάει και πάλι ελληνικό έδαφος, Μαζί με τον Γιάννη Αμπάδη, έφεδρο υποπλοίαρχο αποβιβάζονται στον Μαραθώνα. Ο Κώστας Γιαννάτος διαπρεπής γιατρός της εποχής του και ο αδελφός του Δημήτρης ιδρυτής του τμήματος μπάσκετ του Παναθηναϊκού ανέλαβαν να φιλοξενήσουν τον Ιβάνωφ και να τον εφοδιάσουν 13

14 με πλαστή ταυτότητα. Ο Δημήτρης Γιαννάτος μάλιστα ήταν παντρεμένος με την Πολωνέζα Μαριάνα Μπάλτσερ η οποία είχε χάσει όλη την οικογένειά της από τη γερμανική εισβολή στη Πολωνία και γνώριζε καλά τον συμπατριώτη της. Ο Ιβάνωφ με τα πλαστά χαρτιά έγινε Νίκος Τσενόγλου, πήρε το ψευδώνυμο «Άθως» και τον κωδικό 003Β. Με την βοήθεια της Γιαννάτου ο Ιβάνωφ εγκατάστησε και ασύρματο κι απέκτησε επαφή με τη Μέση Ανατολή. Όμως το Νοέμβριο του 1941 συνάντησε τυχαία στο δρόμο ένα παιδικό του φίλο, τον Θάνο Πάντο. Είπαν τα τυπικά και χώρισαν. Την επομένη οι Γερμανοί κάνουν έφοδο στο σπίτι της οικογένειας Γιαννάτου και συλλαμβάνουν τον ιδιοκτήτη του σπιτιού Βασίλη Αποστολίδη που υποβάλλεται σε βασανιστήρια για να αποκαλύψει τι πραγματικά συμβαίνει. Ο Αποστολίδης δεν μίλησε, αλλά ο Ιβάνωφ ήταν βέβαιος ότι ο Πάντος ήταν καταδότης. Παρ όλα αυτά στις 18 Δεκεμβρίου δίνουν νέο ραντεβού στο Πεδίον του Άρεως και οι Γερμανοί τον συλλαμβάνουν. Η Γκεστάπο είχε στα χέρια της έναν κατάσκοπο, αλλά το αγνοούσε. Περισσότερο έψαχνε να βρει τι γίνεται σ αυτή την ιστορία. Και τα μέτρα ασφαλείας ήταν χαλαρά. Ο Ιβάνωφ βρήκε την ευκαιρία κάποια στιγμή. Μπήκε ο φρουρός στο κελί του, αυτός προσποιήθηκε ότι ήταν ο συγκροτούμενος του ο οποίος εκείνη τη στιγμή κοιμόταν. Ο φρουρός πείστηκε κι ανέλαβε να μεταφέρει τον κρατούμενο. Όμως ο Ιβάνωφ στο ύψος της Γ Σεπτεμβρίου και παρά τα δεμένα χέρια εξουδετέρωσε τον φρουρό, πήδηξε από το αυτοκίνητο και χάθηκε στα στενά! Οι Γερμανοί τον επικήρυξαν για δρχ, ποσό ιδιαίτερα μεγάλο για την εποχή. Με επιπλέον δυσκολίες ο Ιβάνωφ αναζητά νέους συνεργάτες. Είναι ο υποπλοίαρχος Γιάννης Κοντόπουλος και ο έφεδρος σημαιοφόρος Βασίλης Μαλιόπουλος, ενώ γνωρίζει και τη φοιτήτρια Χημείας, Γαβριέλλα Μαλιοπούλου που γίνεται η στενότερη συνεργάτιδά του. Οι πληροφορίες που στέλνουν στη Μέση Ανατολή είναι ζωτικής σημασίας οι νηοπομπές με εφόδια στο Ρόμελ καταστρέφονται. Ο διευθυντής της κατοχικής αστυνομίας Άγγελος Έβερτ ειδοποιεί τον Ιβάνωφ ότι ο ασύρματός τους έχει εντοπιστεί από τα ραδιογωνιόμετρα των Γερμανών. Με τη βοήθεια της Λέλας Καραγιάννη που με το ψευδώνυμο «Μπουμπουλίνα» υπήρξε από τις σημαντικότερες μορφές της Αντίστασης βρίσκει νέο κρησφύγετο. Το πρόβλημα είναι πως θα μεταφερθεί ο ογκώδης ασύρματος. Κι ο Ιβάνωφ σκέπτεται ένα απλό, αλλά μακάβριο τέχνασμα. Βάζει τη φίλη του Γαβριέλλα σ ένα φέρετρο. Μαζί με τη Γαβριέλλα στο φέρετρο είναι ο ασύρματος. Μ ένα μικρό φορτηγό που οδηγεί ο ίδιος τους μεταφέρει όλους στο κρησφύγετο της οδού Λήμνου στα Πατήσια και παραδίδει τον ασύρματο στη Λέλα Καραγιάννη. Τώρα ο Ιβάνωφ αποφασίζει να δράσει πιο αποτελεσματικά. Βάζει στόχο το εργαστάσιο πυρομαχικών των αδελφών Μαλτσινιώτη (μετά τον πόλεμο μετονομάστηκε σε ΠΥΡΚΑΛ). Μαζί με τον 14

15 Δημήτρη Περρίκο και τον Αντώνη Μυτιληναίο μέλη της οργάνωσης ΠΕΑΝ η οποία ανατίναξε αργότερα την γερμανόφιλη οργάνωση ΕΣΠΟ στην οδό Πατησίων, καταφέρνουν να πείσουν τους υπαλλήλους του εργοστασίου να κατασκευάζουν ελαττωματικά πυρομαχικά. Η Γκεστάπο δεν ανακαλύπτει τους υπεύθυνους, αλλά τουφέκισε δέκα από τους εργαζόμενους. Επόμενος στόχος του τα γερμανικά υποβρύχια που βύθιζαν τα αγγλικά πολεμικά στη Μεσόγειο. Οι Γερμανοί είχαν δημιουργήσει βάση υποβρυχίων στη Σαλαμίνα και χρησιμοποιούσαν τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.για τη συντήρηση τους. Αφήνοντας γένια για να μην αναγνωριστεί καταφέρνει να πιάσει δουλειά στα ναυπηγεία. Ήταν απόγευμα της 14ης Μαρτίου 1942 στις πέντε ακριβώς το απόγευμα όταν το υποβρύχιο U-133 λίγο έξω από τη Σαλαμίνα κι ενώ έπλεε στην επιφάνεια της θάλασσας βυθίστηκε με τα 45 μέλη του πληρώματός του! Οι Γερμανοί υπέθεσαν ότι χτύπησε νάρκη. Την αλήθεια όμως την ήξεραν ο Ιβάνωφ και οι συνεργάτες του. Το υποβρύχιο το είχε παγιδεύσει με εκρηκτικά ο ίδιος από το Σκαραμαγκά. Ως δεινός κολυμβητής είχε εγκαταστήσει ωρολογιακούς εκρηκτικούς μηχανισμούς κι όλα τα άλλα ήταν θέμα χρόνου. Τον Μάϊο του 1942 βύθισε πάλι με τον ίδιο τρόπο μέσα στο λιμάνι του Πειραιά το ισπανικό ατμόπλοιο «San Isidore» που έκανε λαθρεμπόριο για λογαριασμό των Γερμανών. Το πλοίο επισκευάστηκε αλλά δεν ήταν γραφτό του να σχίσει τις θάλασσες. Στις 4 Απριλίου 1943 το ελληνικό υποβρύχιο «Κατσώνης» το βύθισε. Επόμενος στόχος στη Πάτρα όπου ο Γιέρζυ με τη Γαβριέλα βύθισαν δύο ακόμη πλοία που μετέφεραν πολεμοφόδια στη Βόρεια Αφρική. Το ένα μάλιστα είχε τα διακριτικά νοσοκομειακού για να μην εντοπίζεται από τα συμμαχικά αεροπλάνα. Κατόπιν επέστρεψε στην Αθήνα με ένα εντυπωσιακό σαμποτάζ στο αεροδρόμιο του Ελληνικού που τότε ήταν στρατιωτικό, ενώ η περιοχή ονομαζόταν Χασάνι. Το σχέδιο παράτολμο. Μεταμφιεσμένος σε γερμανό στρατιώτη μπήκε στο αεροδρόμιο, μαζί με τη Γαβριέλλα και κόβοντας τα συρματοπλέγματα έριξε σε αεροπλάνα και βαρέλια καυσίμων εκρηκτική σκόνη. Στη συνέχεια πυροδότησε με ειδικό μηχανισμό καταστρέφοντας τα πάντα. Το Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής για λόγους ασφαλείας του ζήτησε να επιστρέψει στο Κάϊρο. Ήξερε ότι είχε γίνει πλέον στόχος. Όμως ο Ιβάνωφ δεν τους άκουσε. Πήγε στη Πάρο και ανατίναξε μερικά πλοία στο λιμάνι της Πάρου, με τη βοήθεια του Γιάννη Μπομποτίνου. Ήταν Αύγουστος του Ο Σεπτέμβριος τον βρίσκει στην Αθήνα στο σπίτι του φίλου και συνεργάτη του Γιάννη Κοντόπουλου στην οδό Κιουτάχειας. Ήταν 8 του μήνα όταν οι Ιταλοί περικύκλωσαν το και έπιασαν τον Κοντόπουλο με την σύζυγό του και τον Ιβάνωφ. Λίγο αργότερα αρχίζουν να συλλαμβάνονται και οι συνεργάτες τους. Οι Κώστας και Δημήτρης Γιαννάτος, η γυναίκα του δεύτερου Μαρία Μπάλτσερ και ο Μιχάλης Παπάζογλου. Η δίκη 15

16 ήταν μια παρωδία. Οι Ιβάνωφ, Μαλιόπουλος, Κοντόπουλος, Παπάζογλου και τα αδέλφια Γιαννάτου καταδικαστήκαν σε θάνατο. Στις 4 Ιανουαρίου οι δεκαεπτά καταδικασθέντες οδηγήθηκαν στην Καισαριανή για την εκτέλεση. Ενώ τους μετέφεραν πεζούς εκεί, ο Ιβάνωφ προσπάθησε εκ νέου να αποδράσει, αν και δεμένος με χειροπέδες. Κατάφερε να απομακρυνθεί αρκετά, αλλά οι διώκτες του τον πυροβόλησαν, τον τραυμάτισαν στον ώμο και τον έπιασαν πάλι. Όλοι οι αγωνιστές στήθηκαν στα δέκα βήματα. Λίγες στιγμές πριν την εκτέλεση τα τελευταία λόγια του Ιβάνωφ ήταν: «Ζήτω η Πολωνία, ζήτω η Ελλάδα». Σήμερα η Πολωνία έχει ανακηρύξει τον Ιβάνωφ εθνικό ήρωα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και επίκαιρη καθώς έχουν στηθεί ανδριάντες και έχει δοθεί τιμητικά το όνομα του σε δρόμους και πλατείες σε όλη τη χώρα. Στην Ελλάδα έχει στηθεί ανδριάντας του Ιβάνωφ στη Θεσσαλονίκη στην οδό Λαγκαδά, υπάρχει οδός με το όνομα του, ενώ από το 1953 και κάθε χρόνο διοργανώνονται κολυμβητικοί αγώνες στην πόλη με την ονομασία Ιβανώφεια. Προς τιμή του, ο Ηρακλής έχει δώσει το όνομά του στο κλειστό του γυμναστήριο που είναι και η καυτή έδρα της ομάδας της καλαθοσφαίρισης, γνωστό ανα το πανελλήνιο, ως Ιβανώφειο. Επειδή η δράση του Ιβάνωφ ήταν ανορθόδοξη και ιδιαιτέρως τολμηρή, αποτέλεσε έμπνευση για το σενάριο κινηματογραφικής ταινίας. Η έγχρωμη ταινία αυτή γυρίστηκε το 1972, είναι μια ακριβή πολωνική παραγωγή με τίτλο Agent Nr 1 και περιγράφει την δράση του Ιβάνωφ στον Β παγκόσμιο πόλεμο. Τα γυρίσματα της έγιναν κυρίως στην Αθήνα, στις πραγματικές τοποθεσίες των γεγονότων. Τέλος και οι δύο Χώρες τίμησαν τον Ιβάνωφ με το μεγαλύτερο παράσημο ανδρείας που διαθέτουν. 1.3 Κατσάνης Γεώργιος Ο ήρωας Γεώργιος Κατσάνης καταγόταν από το Σιδηρόκαστρο Σερρών. Υπηρέτησε στην 33η Μ.Κ. με έδρα το χωριό Μπελλαπάις. Αποστολή του ήταν να εκδιώξει τους Τούρκους από τις θέσεις που κατείχαν στον Πενταδάκτυλο. Τάχθηκε επικεφαλής της ομάδας διοίκησης χωρίς να έχει δίπλα του κανένα να τον αντικαταστήσει και να τον στηρίξει. Η εισβολή των Τούρκων βρίσκει την 33η Μ.Κ. στη Λευκωσία. Το πρωί της 20ης Ιουλίου, η Μονάδα, έπειτα από διαταγές προχωρά στο Μπελλαπάις, στην περιοχή της Κερύνειας. Δεκαπέντε χιλιόμετρα όμως έξω από την Κερύνεια δυο τουρκικά αεροπλάνα χτυπούν την αυτοκινητοπομπή. Παρά την καταστροφή των αυτοκινήτων και τους τραυματίες, συνεχίζουν 16

17 πεζοί. Επικεφαλής της επιχείρησης τάχθηκε ο διοικητής της Μοίρας, Κατσάνης, χωρίς να έχει κοντά του την ομάδα διοικήσεως. Την ίδια νύκτα, έπειτα από διαταγή του διοικητή, οι λόχοι καταδρομών προβαίνουν σε βίαιη σύγκρουση σε όλο το μέτωπο με τους Τούρκους και τους Τουρκοκύπριους που βρίσκονταν στην περιοχή. Η σύγκρουση σφοδρή, διήρκησε μέχρι την εκδίωξη και του τελευταίου Τούρκου στρατιώτη. Ο αντικειμενικός στόχος, η κατάληψη των παρυφών του Αγίου Ιλαρίωνα, επετεύχθη. 21 Ιουλίου Το πρωινό βρίσκει τον Διοικητή της 33ης Μ.Κ. Γεώργιο Κατσάνη, να προσπαθεί να εξουδετερώσει την Τουρκική αντίσταση, αφού οι τουρκικές δυνάμεις ενισχύθηκαν από αλεξιπτωτιστές και καταδρομείς, ενώ τα πυρομαχικά της μονάδας έφταναν στο τέλος. Οι επιθέσεις των Τούρκων αποκρούονται από μικρές τοπικές δυνάμεις των λόχων. Σε μια τέτοια αντεπίθεση, ο Κατσάνης σηκώνει μια διμοιρία για να διώξει από τον χώρο του τον εχθρό που είχε διεισδύσει. Τραυματίζεται θανάσιμα. Την στιγμή που ο Διοικητής έπεφτε στο έδαφος, συνεχείς ριπές αυτομάτων όπλων έπεφταν βροχή στο σημείο εκείνο για αρκετά λεπτά. Δυο καταδρομείς προσπαθούν επανειλημμένα και απεγνωσμένα να προστρέξουν και να βοηθήσουν τον Διοικητή, αλλά οι προσπάθειές τους αποβαίνουν άκαρπες και οι ίδιοι κινδυνεύουν άμεσα. Ο Γεώργιος Κατσάνης άφησε την τελευταία του πνοή στην περιοχή του Αγίου Ιλαρίωνα την Κυριακή 21 Ιουλίου Το σώμα του έμεινε άταφο. 1.4 Υπόθεση Υποβιβασμού το 2011 Με αποφάσεις των αρμόδιων αθλητικών οργάνων, ο Ηρακλής γνώρισε τρεις διαδοχικούς υποβιβασμούς, μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, καταλήγοντας από την πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος στην τέταρτη, παρόλο που αγωνιστικά είχε κατορθώσει να κερδίσει την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία του πρωταθλήματος. Ο Ηρακλής είχε κατορθώσει να τερματίσει στην 11η θέση της βαθμολογίας, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στην πρώτη κατηγορία. Λίγο μετά το τέλος του πρωταθλήματος το Πρωτοβάθμιο Όργανο Αδειοδότησης της ΕΠΟ δεν χορήγησε άδεια συμμετοχής στον Ηρακλή για το πρωτάθλημα της νέας περιόδου, με αποτέλεσμα να υποβιβαστεί στην Β Εθνική. Ο Ηρακλής άσκησε έφεση, η οποία όμως απορρίφθηκε από την επιτροπή εφέσεων αδειοδότησης της ΕΠΟ. Στις 12 Μαΐου 2011, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Σοφοκλής Πιλάβιος έκανε γνωστό πως ο Ηρακλής είχε καταθέσει πλαστή ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει μεταγραφές κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Για το 17

18 γεγονός της πλαστής ενημερότητας, ο Αστέρας Τρίπολης που είχε τερματίσει 14ος στο πρωτάθλημα και υποβιβαζόταν, προχώρησε σε καταγγελία προς την Πειθαρχική Επιτροπή της Σούπερ Λιγκ, σε βάρος του Ηρακλή, ζητώντας να αφαιρεθούν απ' την ομάδα της Θεσσαλονίκης επτά βαθμοί από το πρωτάθλημα. Η πειθαρχική επιτροπή της Σούπερ Λιγκ αποφάσισε υποβιβασμό του Ηρακλή δια της κατάληψης της τελευταίας θέσης στον βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος. Με την απόφαση αυτή ο Αστέρας Τρίπολης καταλάμβανε την 13η θέση και παρέμενε στην Πρώτη Εθνική. Ο Ηρακλής στην συνέχεια κατέφυγε στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS) ζητώντας την ακύρωση της απόφασης της ΕΠΟ και τη μη επικύρωση της βαθμολογίας. Το CAS απέρριψε, το αίτημα του Ηρακλή για μη επικύρωση της βαθμολογίας άλλα αποφάσισε να επανεξεταστεί ο φάκελος του Ηρακλή από τη δευτεροβάθμια επιτροπή της ΕΠΟ. Ο Ηρακλής προχώρησε σε νέα προσφυγή στο Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ, το οποίο την έκανε δεκτή και παρέπεμψε την υπόθεση του υποβιβασμού του για την πλαστή ενημερότητα στην Επιτροπή Εφέσεων της Ομοσπονδίας. Η Επιτροπή Εφέσεων, στις 5 Σεπτεμβρίου, απέρριψε για δεύτερη φορά το αίτημα του Ηρακλή, οδηγώντας την ομάδα οριστικά στην Β Εθνική. Μετά από αυτή την εξέλιξη ο Ηρακλής αποφάσισε να καταφύγει στα πολιτικά δικαστήρια για να δικαιωθεί. Αυτή η κίνηση όμως είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί η ομάδα στην Γ' Εθνική, αφού σύμφωνα με τον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ απαγορεύεται η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια. Η χαριστική βολή για την ομάδα του Ηρακλή δόθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού υποβίβασε τον Ηρακλή στην πρώτη μη επαγγελματική κατηγορία, την Δ Εθνική, επειδή δεν είχε καταθέσει φάκελο συμμετοχής στα επαγγελματικά πρωταθλήματα. 1.5 Συγχώνευση και Άνοδος στη Β Από τον Ιανουάριο του 2012 ο Ηρακλής αγωνιζόταν υπό το όνομα Α.Ε.Π. Ηρακλής 1908 στην τρίτη κατηγορία του ποδοσφαίρου ανδρών (Football League 2, 2ος όμιλος), αφότου συγχωνεύτηκε με την Α.Ε. Ποντίων Κατερίνης. Το καλοκαίρι συστάθηκε η νέα Π.Α.Ε. Ηρακλής 1908, επίσημο όνομα με το οποίο αναγνωρίζεται σήμερα η ομάδα. Έπειτα από αναδιάρθρωση των επαγγελματικών κατηγοριών, η νεοσύστατη ΠΑΕ Ηρακλής αγωνίζεται στη Football League (η δεύτερη τη τάξει επαγγελματική κατηγορία). 18

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΠΑΕ Οι αθλητικές επιχειρήσεις διαχωρίζονται σε ατομικές, ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες. Έτσι λοιπόν οι αθλητικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής αθλητικών υπηρεσιών πχ γυμναστήρια ιδιωτικά και εκείνες που ως κύρια δραστηριότητα έχουν την λιανική πώληση αθλητικών ειδών π.χ. τα διάφορα καταστήματα είναι συνήθως ατομικές και ομόρρυθμες εταιρείες. Οι εταιρίες παραγωγής αθλητικών ειδών, είναι συνήθως πολυεθνικές. Η διείσδυση τους στην αθλητική αγορά μιας χώρας επιτυγχάνεται με τη σύνδεση του με άλλους αθλητικούς οργανισμούς, ενώ οι επαγγελματικές ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές εταιρίες είναι ανώνυμες εταιρίες. (Γιαννουλίδου, 2001) «Οι αθλητικές ανώνυμες εταιρίες είναι αθλητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν επαγγελματικές ομάδες σε αθλήματα με εμπορική ανάπτυξη (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ). Οι οργανισμοί αυτοί συγκροτούν ομάδες και συμμετέχουν σε εθνικά και διεθνή επαγγελματικά πρωταθλήματα, με στόχο τη παραγωγή αθλητικού θεάματος το οποίο παρέχεται στους θεατές είτε «ζωντανά» (από το γήπεδο) είτε μέσω των ΜΜΕ». Οι αθλητικές εταιρείες πλέον διαθέτουν επαγγελματική και τεχνική υποστήριξη ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες των αθλητών που είναι επαγγελματίες αλλά και να εκμεταλλεύονται αποτελεσματικά το αθλητικό θέαμα που προσφέρουν. Ο συντονισμός των επαγγελματικών πρωταθλημάτων που συμμετέχουν οι εταιρίες γίνεται από την αντίστοιχη αναγνωρισμένη Ένωση Ανώνυμων Εταιριών του αθλήματος (για το ποδόσφαιρο είναι η Ε.Π.Ο.) η οποία παρέχει διοικητική υποστήριξη και έλεγχο. (Παπαδημητρίου, 2006). 2.1 Ίδρυση Σύσταση ΠΑΕ Για τη σύσταση Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας ( Π.Α.Ε.) απαιτείται (Παναγιωτόπουλος 1997, Ν 3057/02, Ν 2725/99): 19

20 1. Απόφαση της Γ.Σ. των μελών όπου είναι απαραίτητη η παρουσία των 2/3 τουλάχιστον των μελών και με απόλυτη πλειοψηφία των μελών 2. Οικονομοτεχνική μελέτη από ανεξάρτητη ομάδα ορκωτών ελεγκτών ή λογιστών ή συμβούλων που αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του σωματίου 3. Γνώμη της Γ.Γ.Α. σχετικά με τη δυνατότητα βιωσιμότητας 4. Χορηγείται άδεια της επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αφού πρώτα εξακριβωθεί η βιωσιμότητα του σωματείου και η νομιμότητα της απόφασης της Γ.Σ. 5. Σύνταξη καταστατικού με συμβολαιογραφικό έγγραφο που αναφέρεται η επωνυμία, όπου θα πρέπει να αναγράφονται και οι λέξεις «Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία», το έμβλημα, τα διακριτικά εμφανίσεως, η έδρα, το Δ.Σ. και ό,τι άλλο θέλουν να καθορίσουν ( όπως απεικονίζεται στη φωτογραφία το πρώτο καταστατικό) 6. Στο επιμελητήριο για προεγγραφή 7. Φ.Σ.Κ. 1% στο κεφάλαιο ,00 για Α1 και ,00 για Α2 8. Όλα τα παραπάνω έγραφα αποστέλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης 9. Ανακοινώνεται και η έγκριση της εταιρίας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και χορήγηση του Μ.Α.Ε. 10. Στη Δ.Ο.Υ. προσκομίζονται τα εξής έγγραφα για την έναρξη του σωματείου: Καταστατικό αυτοψία μισθωτήριο έδρας ή παραχωρητήριο βεβαίωση από τα ασφαλιστικά ταμεία των μετόχων της εταιρίας που έχουν ποσοστό άνω από το 3% και είναι ταυτόχρονα και μέλη του Δ.Σ. βεβαίωση από το Γ.Σ. ό,τι έχει στις τάξεις του 2 τουλάχιστον ομάδες ερασιτεχνών αθλητών σε λειτουργία στον αντίστοιχο κλάδο άθλησης και οι οποίες συμμετέχουν ενεργά στα αγωνιστικά προγράμματα της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 ό,τι όταν εκδοθεί στο ΦΕΚ η σύσταση της εταιρίας θα προσκομισθεί στη Δ.Ο.Υ. σε 2 αντίτυπα 11. Έπειτα μέσα σε 1 μήνα από την άδεια της επιτροπής επαγγελματικού αθλητισμού συγκαλείται το Γ.Σ. των μελών του σωματείου όπου με απόφαση της διορίζεται η επιτροπή διοίκησης και διαχείρισης του αθλητικού σωματείου όπου αποτελείται από 3-5 μέλη 20

21 Με τη σύσταση της εταιρείας το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο δίνει την επωνυμία του αλλά και εισφορά σε είδη που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η εισφορά ισχύει εφόσον το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και άλλα αθλητικά τμήματα πέρα της σύστασης της Α.Α.Ε. Οι μετοχές εκδίδονται με την επωνυμία του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου και παραδίδονται στο νόμιμο εκπρόσωπο και είναι προνομιούχες με δικαίωμα ψήφου και αμεταβίβαστες, δηλαδή το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο έχει: την απόληψη του πρώτου μερίσματος και την προνομιακή απόδοση του αναλογούντος κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας την απόληψη του σωματίου του σταθερού ποσοστού 10% των καθαρών κατά χρήση εισπράξεων της εταιρίας από τους αγώνες. Καθαρές εισπράξεις είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται σε κάθε αγώνα όπως αυτές προκύπτουν από το φύλλο της εκκαθάρισης και ύστερα από έλεγχο της διοργανώτριας αρχής. Αν τα διανεμόμενα κέρδη της εταιρίας σε ορισμένη εταιρική χρήση είναι τόσα ώστε το συνολικώς καταβλητέο μέρισμα ξεπερνάει το πάγιο μέρισμα 10% τότε το σωματείο έχει δικαίωμα στη διαφορά. Για τα μερίσματα τις προηγούμενης παραγράφου το αθλητικό σωματείο απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος. ( Ν. 2725/99, Ν. 3057/02 ) Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 3 ή 5 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ένα μέλος του Δ.Σ. της Π.Α.Ε. διορίζεται από το Γυμναστικό Σύλλογο. Το δικαίωμα αυτό ορίζεται από το καταστατικό και εφόσον ο «Γ.Σ.» τηρεί και άλλα τμήματα μετά τη σύσταση της Π.Α.Ε. Απαγορεύεται να είναι κάποιος μέλος του Δ.Σ. της Π.Α.Ε. εφόσον έχει κωλύματα με το νόμο όπως να του έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 6 χρόνια. Τα μέλη αυτά είναι επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά.. (Ν. 2725/99) 21

22 2.1.2 Μετοχικό Κεφάλαιο Το ύψος του κεφαλαίου ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση και δεν πρέπει να είναι κατώτερο των ,00. Οι μετοχές είναι ονομαστικές και έχουν ίση αξία όπως ορίζεται στο καταστατικό και απαγορεύεται να υπερβαίνει την αξία των 30 η κάθε μετοχή. Το μετοχικό κεφάλαιο καταβάλλεται σε μετρητά στο λογαριασμό της Π.Α.Ε. που τηρεί σε τράπεζα η οποία λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν επιτρέπεται ανάληψη ποσού μέχρι να καλυφθεί το ποσό του κεφαλαίου. Το μέρος του κεφαλαίου που κατέχει ο Γ.Σ. ή Α.Σ. είναι 10% και καταβάλλεται με εισφορά σε είδος. Η σειρά με την οποία διατίθενται οι μετοχές για τη κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου κατά τη σύσταση είναι η εξής: προτεραιότητα έχουν τα μέλη του ιδρυτικού σωματείου της Π.Α.Ε. και ύστερα είναι οι φίλαθλοι που ενδιαφέρονται ή οποιοδήποτε άλλος.(ν. 2725/99) Η επιτροπή υποχρεούται να καλέσει με πρόσκληση ( η οποία δημοσιεύεται στο ΦΕΚ ) τα μέλη του Γ.Σ. ή Α.Σ. για να ασκήσουν τα δικαιώματα τους για το σύνολο ή το υπόλοιπο του Μ.Κ. σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης δηλώνοντας τον αριθμό των μετοχών και το ποσό. Η πρόσκληση δημοσιεύεται και σε 2 ημερήσιες εφημερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα και έχουν ευρεία κυκλοφορία και σε μία τοπική ημερήσια ή εβδομαδιαία. (Ν. 2725/99) Αν το ιδρυτικό σωματείο δεν καλύψει το ποσό που χρειάζεται εντός 10 ημερών τότε η επιτροπή απευθύνεται στο κοινό για τη κάλυψη με δημόσια εγγραφή του υπολοίπου μέρους του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή ολοσχερώς σε μετρητά της αξίας των μετοχών. Η προθεσμία για την κάλυψη είναι εντός 15 ημερών. Για την ενέργεια αυτή απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δεν υπάρχει υποχρέωση εισαγωγής στο Χ.Α.Α. (Ν. 2725/99) Εάν και μετά από αυτό δεν καλυφθεί και πάλι το ποσό μέσα στη προθεσμία τότε υποχρεούται να το καλύψει ο Γ.Σ. εντός 10 ημερών από την παραπάνω προθεσμία. Εφόσον ο Γ.Σ. τηρεί στις τάξεις του και άλλα αθλητικά τμήματα. (Ν. 2725/99) Αν και πάλι δεν καλυφθεί τότε συγκροτείται Γενική Συνέλευση για να τροποποιήσουν το ποσό του καταστατικού ώστε να αναγράφει αυτό που πραγματικά καταβλήθηκε. Σε περίπτωση που δεν μπορέσει να καλυφθεί και το κατώτατο όριο τα ποσά επιστρέφονται στους καταθέτες και δεν υφίσταται Π.Α.Ε. ( Ν. 2725/99) 22

23 2.1.3 Μέτοχοι Μέτοχοι Π.Α.Ε. μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα ελληνικής ιθαγένειας, φορείς του δημοσίου και ημεδαπές εταιρίες ή Ν.Π.Ι.Δ.. Οι εταιρίες αυτές πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με την νομοθεσία Κράτους- Μέλους Ε.Ε. και με ιθαγένεια Κράτους- Μέλους της Ε.Ε. (Ν. 3057/02) Για την απόκτηση μετοχών από φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί και να μην έχουν κωλύματα με το νόμο. Το χρηματικό ποσό πρέπει να καταβληθεί ολοσχερώς σε μετρητά. Από την πλευρά της Π.Α.Ε. θα πρέπει να εκδοθεί η απόδειξη είσπραξης και να τον εγγράψει στο σχετικό βιβλίο μετόχων Π.Α.Ε. με όλα τα στοιχεία. Κατόπιν η εταιρία θα πρέπει να ενημερώσει την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για κάθε απόκτηση των μετοχών εντός 10 ημερών από την εγγραφή στο Βιβλίο Μετόχων της Π.Α.Ε (Ν 3057/02) Όσον αφορά την απόκτηση μετοχών από εταιρείες επιτρέπεται μόνο: α) Αν πρόκειται για προσωπικές ή Ε.Π.Ε. όπου το σύνολο των εταίρων είναι φυσικά πρόσωπα με ιθαγένεια ελληνική ή άλλου Κράτους- μέλους της Ε.Ε. β) Για την Α.Ε. θα πρέπει οι μετοχές τους να είναι ονομαστικές και οι μέτοχοι να ανήκουν σε κράτος- μέλος της Ε.Ε. [οι μέτοχοι της Α.Ε. μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ή άλλη Α.Ε. ή προσωπικές εταιρίες ή Ε.Π.Ε. αρκεί να πληρούν της παραπάνω προϋποθέσεις]. (Ν. 3057/02) Έπειτα ακολουθεί η υποβολή των παρακάτω στοιχείων από την εταιρεία ή Ν.Π.Ι.Δ. στην Επαγγελματική Επιτροπή Αθλητισμού : πίνακα ο οποίος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία των μελών της εταιρείας μέχρι φυσικού προσώπου όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, Α.Φ.Μ., κτλ πίνακα με τα πλήρη στοιχεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διαχειριστών ή άλλων οργάνων διοίκησης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, Αριθμό Αστυνομικής Ταυτότητας, κτλ βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου τους για την ακρίβεια των πιο πάνω στοιχείων Η Ε.Ε.Α. χορηγεί την άδεια αφού εξακριβώσει ό,τι δεν υπάρχει παραβίαση των στοιχείων. Μετά και από αυτό το στάδιο η εταιρεία ή το Ν.Π.Ι.Δ. εγγράφεται στο βιβλίο μετόχων. Πλέον ανάλογα με το ποσοστό των μετοχών που κατέχει λαμβάνει γνώση για τα πεπραγμένα. 23

24 Σε περίπτωση μεταβίβασης των μετοχών η Π.Α.Ε. ενημερώνει εγγράφως τον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο μέσα σε 10 μέρες από τη εγγραφή στο βιβλίο της Π.Α.Ε. Αν κάποια από τα στοιχεία της ταυτότητας των προσώπων αλλάζει τότε αλλάζει και στο βιβλίο μετόχων, αλλά γνωστοποιείται και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο και στην Ε.Ε.Α εντός 30 ημερών εγγράφως. (Ν. 3057/02) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Μία ΠAE θα πρέπει να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου: σε περίπτωση ανόδου στην ανώτερη κατηγορία και κατά τη διάρκεια της οικονομικής εξυγίανσης του σωματείου. (Παναγιωτόπουλος 1997, Ν 3262/04) Στην αύξηση που θα γίνει η τιμή της μετοχής θα διαμορφωθεί πέρα από την αναμενόμενη τιμή συν 1,5 επειδή κατά τη διάρκεια της σύστασης το 10% του Μ.Κ. το κάλυψε ο «Γ.Σ.» του αθλητικού σωματείου. ( Ν 2725/99) Η αύξηση πραγματοποιείται με δύο διαδοχικές αυξήσεις. Η πρώτη θα αφορά αύξηση ποσού ίσου με τουλάχιστον 50% της συνολικής αναγκαίας αύξησης, ενώ η δεύτερη θα αφορά αύξηση ίση με το ποσό που υπολείπεται για την πραγματοποίηση της συνολικής αναγκαίας αύξησης. ( Ν 3262/04) Απαγορεύεται η διενέργεια μεταγραφών σε Π.Α.Ε. ή Κ.Α.Ε. εφόσον η πρώτη αύξηση δεν έχει ολοκληρωθεί στην ημερομηνία που ορίζεται κάθε φορά. (Ν 3262/04) Η διαδικασία που ακολουθείται είναι αυτή που ορίζει ο Ν. 2190/20 δηλαδή θα πρέπει να πάρει την απόφαση το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. Θα συνταχθεί το πρακτικό του Δ.Σ. ή Γ.Σ. και μέσα σε 15 ημέρες από τη σύνταξη του προσκομίζεται εις διπλούν στη Δ.Ο.Υ για καταβολή του Φ.Σ.Κ. 1% πάνω στο ποσό της αύξησης, Το ένα αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. ή Γ.Σ. όπου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και βεβαιωμένο από τη Δ.Ο.Υ για καταβολή του Φ.Σ.Κ. αποστέλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου για δημοσίευση. (Ν. 2725/99) Εποπτεία - Έλεγχος Οι Π.Α.Ε. εποπτεύονται: από τον Υπουργό Πολιτισμού 24

25 από τον Υπουργό Ανάπτυξης ως προς τη σύσταση και τροποποίηση του καταστατικού τους καθώς και τη λειτουργία τους. (Ν. 2725/99, 3057/02) Ο τακτικός έλεγχος σύμφωνα και με το νόμο Ν. 2190/20 περί ανώνυμων εταιριών ασκείται από έναν τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή. (Ν. 2725/99) 2.2 Λογιστικά Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης αποστέλλονται στη Γ.Γ.Α. για έγκριση και ύστερα δημοσιεύονται. Για τις Κ.Α.Ε. και Π.Α.Ε. το οικονομικό έτος διαρκεί από τη 1 Ιουλίου - 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Και οι δύο καταστάσεις ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες στην παρουσίαση όπως αυτοί έχουν οριστεί από την Ε.Ε. και πρέπει να δημοσιεύονται σε 1 εφημερίδα πολιτική ή αθλητική της έδρας τους και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ( Νάσσης, 2004) Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση όπου εμφανίζει την οικονομική κατάσταση του σωματείου συνοπτικά, σε μία δεδομένη χρονική στιγμή. Και αποτελείται από 3 μέρη: τα μέσα δράσης της επιχείρησης, τις υποχρεώσεις προς τρίτους και τις υποχρεώσεις της προς το φορέα ιδιοκτήτη. Ως μέσα δράσης εννοούνται όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν σε αυτή πχ κτίρια, οικόπεδα, εξοπλισμός, καταθέσεις στη τράπεζα, γραμμάτια, συναλλαγματικές κτλ. Τα οποία καταχωρούνται στο ενεργητικό. Οι υποχρεώσεις προς τρίτους είναι ό,τι οφείλει το σωματείο σε προμηθευτές, τράπεζες και άλλους πιστωτές από τη λήψη δανείων, μισθοί προσωπικού, γραμμάτια και συναλλαγματικές που οφείλει η επιχείρηση. Κάθε μία από τις υποχρεώσεις ονομάζεται 25

26 στοιχείο παθητικού. Και τέλος οι υποχρεώσεις προς το φορέα είναι ό,τι δικαιούται να παίρνει από τη επιχείρηση ο ιδιοκτήτης, το σύνολο αυτό ονομάζεται καθαρή θέση. Εδώ ισχύει η ισότητα Ενεργητικό = Παθητικό + Καθαρή Θέση. (Νάσσης 2004) Αποτελέσματα Χρήσης Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναφέρεται στο παρελθόν και εμφανίζει το αποτέλεσμα ( κέρδη ή ζημιές) το οποίο πέτυχε η επιχείρηση κατά τη διάρκεια μίας περιόδου όπως και τους παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα αυτό. Οι παράγοντες είναι α) τα έσοδα, β) τα έξοδα, γ) τα έκτακτα κέρδη και δ) οι έκτακτες ζημιές. Τα έσοδα προέρχονται από την πώληση εισιτηρίων, εκμίσθωση χώρου, χορηγίες κτλ. Έξοδα είναι η μείωση της καθαρής θέσης της επιχείρησης η οποία προέρχεται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης π.χ. συντηρήσεις γηπέδων, τους μισθούς κ.α. Έκτακτα κέρδη είναι η αύξηση της καθαρής θέσης η οποία δεν προέρχεται από τις δραστηριότητες της Π.Α.Ε. (π.χ. κέρδη από λαχεία, κέρδη από παραγραφή υποχρεώσεων) και οι έκτακτες ζημιές είναι η μείωση της καθαρής θέσης που δεν προέρχεται από τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. κλοπή ή καταστροφή στοιχείων ενεργητικού, αποζημίωση λόγω ατυχήματος, πρόστιμο, κ.τ.λ.). (Νάσσης, 2004) Αποθεματικό Το ποσό που αφαιρείται κατά την εταιρική χρήση από τα καθαρά κέρδη της εταιρίας για τη δημιουργία του τακτικού αποθεματικού ανέρχεται σε τουλάχιστον 10%. Η υποχρέωση για τη δημιουργία του υφίσταται ανεξάρτητα του κεφαλαίου της εταιρείας. Τα ποσά που εισπράττονται από άλλη Π.Α.Ε. λόγω μεταγραφής απαγορεύεται να διανεμηθούν στους μετόχους πριν εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις προς αθλητές, προσωπικό και τρίτους. (Ν. 2725/99) 26

27 2.3 Συγχωνεύσεις ΠΑΕ Οι Π.Α.Ε. από τη στιγμή που θεωρούνται Α.Ε. έχουν τη δυνατότητα να συγχωνευθούν. Τα αθλητικά σωματεία έχουν τη δυνατότητα της συγχώνευσης φόσον καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης και μετά από την απόφαση της Γ.Σ. τους για όλα τα ατομικά και ομαδικά αθλήματα. Το νέο ιδρυθέν σωματείο μπορεί να έχει ως επωνυμία ενός ή περισσοτέρων από τα συγχωνευθέντα σωματεία ή οποιαδήποτε άλλη. Το ίδιο ισχύει για το έμβλημα και τα διακριτικά της ομάδας. Οι διάφοροι όροι, προϋποθέσεις, αγωνιστικές συνέπειες που προκύπτουν, τα θέματα των αθλητών, και γενικά όλα τα ζητήματα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού αθλητισμού για κάθε σωματείο ξεχωριστά. (Ν. 2725/99) Συγχώνευση Τμημάτων Στη συγχώνευση αθλητικού σωματείου με άλλο, ο πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας του κάθε συγχωνευμένου σωματείου οφείλουν εντός 3 ημερών μετά τη συγχώνευση να καταθέσουν τη σφραγίδα του σωματείου καθώς και τα βιβλία στην αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης. Επίσης πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό περί διαγραφής του σωματείου από τα οικεία βιβλία του αρμόδιου πρωτοδικείου στην αρμόδια υπηρεσία της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης καθώς και στη Γ.Γ.Α. ( Ν. 2725/99) Ζητείται να συνταχθεί η επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 για να γίνει η αποτίμηση. Για να γίνει η συγχώνευση των Α.Α.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν επιχειρηματικό σχέδιο όπου θα αποδεικνύεται η βιωσιμότητα του. (Ν. 3057/02) Απαιτείται η γνώμη της οικίας ομοσπονδίας σχετικά με τη βιωσιμότητα καθώς και η εκπλήρωση τυχόν κριτηρίων. Έπειτα δίδεται η άδεια της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού αφού εξακριβωθεί η νομιμότητα της απόφασης της Γ.Σ. και εκτιμηθεί η βιωσιμότητα. Ακολουθεί η σύνταξη του καταστατικού όπου 2 επικυρωμένα αντίγραφα υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Εγκρίνεται η συγχώνευση και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και παίρνει τον Μ.Α.Ε. του νέου πλέον σωματείου. Στη Δ.Ο.Υ προσκομίζονται τα εξής έγγραφα: (Ν. 3057/02, Ν. 2725/99, Καραγιάννης, 2003) 27

28 καταστατικό πιστοποιητικό οικονομικού ελέγχου από ορκωτούς λογιστές ελεγκτές βεβαίωση φορολογικού ελέγχου των 3 τελευταίων χρήσεων έκθεση αποτίμησης της μετοχής σύμφωνα με την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 μισθωτήριο έδρας βεβαίωση από το «Γ.Σ» ό,τι στις τάξεις του έχει 2 τουλάχιστον ομάδες ερασιτεχνών αθλητών σε λειτουργία βεβαίωση από τον ασφαλιστικό τομέα των μετόχων της εταιρίας που έχουν ποσοστό άνω του 3% και είναι μέλη Δ.Σ, επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών αποφάσεων του Γ.Σ. των υφισταμένων από τη ΓΓΑ αθλητικού σωματείου περί διάλυσης και συγχώνευσης τους με ημερομηνία διεξαγωγής των Γ.Σ. προγενέστερης της συνθέσεως του νέου Δ.Σ. και της κατάθεσης στο οικείο πρωτοδικείο του καταστατικού του νέου σωματείου, επικυρωμένο αντίγραφο συγκρότησης του νέου Δ.Σ του νέου σωματείου, επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού εναρμονισμένο με το Ν. 2725/99 του νέου αθλητικού σωματείου, επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου πρωτοδικείου για την αναγνώριση του νέου αθλητικού σωματείου επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στα βιβλία του οικείου πρωτοδικείου, επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού του οικείου πρωτοδικείου περί διαγραφής των συγχωνευθέντων σωματείων από τα βιβλία σωματείων, επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί κατάθεσης των σφραγίδων και ακύρωσης των βιβλίων των συγχωνευθέντων Αθλητικών σωματείων, επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Νομαρχίας ό,τι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα βιβλία και Υπεύθυνη δήλωση ό,τι τηρούνται Συγχώνευση και Ίδρυση Νέου Σωματείου Σε αυτή τη περίπτωση η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με τη προηγούμενη ενότητα απλώς κάποια έγγραφα διαφοροποιούνται: (Ν. 2725/99, Ν. 3057/02) 28

29 επικυρωμένο αντίγραφα πρακτικών αποφάσεων του Γ.Σ. υφιστάμενων αναγνωρισμένων από τη ΓΓΑ αθλητικών σωματείων περί συγχώνευσης των τμημάτων τους που καλλιεργούν τον ίδιο κλάδο άθλησης, επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του νέου Δ.Σ. του νέου σωματείου προερχόμενου από τη συγχώνευση αθλητικών τμημάτων του σωματείου, επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού εναρμονισμένο με το Ν. 2725/99 του νέου αθλητικού σωματείου προερχόμενο από τη συγχώνευση των αθλητικών τμημάτων του σωματείου, επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του οικείου πρωτοδικείου για την αναγνώριση του νέου αθλητικού σωματείου προερχόμενου από τη συγχώνευση αθλητικών τμημάτων σωματείου, επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού του οικείου πρωτοδικείου στο οποίο αναφέρονται οι τυχόν τροποποιήσεις των καταστατικών των συγχωνευθέντων σωματείων από την ίδρυση τους μέχρι σήμερα, επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της οικείας Νομαρχίας ό,τι έχουν θεωρηθεί τα προβλεπόμενα βιβλία και υπεύθυνη δήλωση ό,τι τηρούνται Συγχώνευση Μέσω Απορρόφησης Η απορρόφηση με τη συγχώνευση διαφοροποιείται ως εξής : επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού εναρμονισμένο με το Ν. 2725/99 όπως ισχύει του αναγνωρισμένου από τη ΓΓΑ αθλητικού σωματείου στο οποίο περιέχεται διάταξη η οποία επιτρέπει διαδικασία συγχώνευσης μέσω απορροφήσεως. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται απαιτείται τροποποίηση του, επικυρωμένα αντίγραφα πρακτικών αποφάσεων των Γ.Σ. των αθλητικών σωματείων περί συγχωνεύσεως μέσω απορροφήσεως τμήματος ή τμημάτων του ίδιου κλάδου άθλησης, επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού εναρμονισμένο με το Ν. 2725/99 του νέου αθλητικού σωματείου, 29

30 επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού του οικείου πρωτοδικείου στο οποίο θα αναφέρονται οι τροποποιήσεις του καταστατικού του σωματείου από τον ιδρυτή μέχρι τώρα, Σε περίπτωση που το σωματείο που απορροφάται δεν καλλιεργεί άλλο κλάδο άθλησης απαιτείται η διάλυση του για την οποία προσκομίζονται τα ακόλουθα επιπλέον δικαιολογητικά : Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού του οικείου πρωτοδικείου περί διαγραφής του από τα βιβλία σωματείων Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης περί κατάθεσης σφραγίδων και ακύρωσης των βιβλίων του. 2.4 Οικονομική Εξυγίανση Η οικονομική εξυγίανση μπορεί να γίνει κάθε χρονιά από τον εκάστοτε νόμο που ψηφίζεται. Και μόνο όταν συντρέχουν οι εξής όροι: Ύψος οφειλών το διπλάσιο τουλάχιστον σε σχέση με το κεφάλαιο και δυσκολία στη πληρωμή του ( οι οφειλές μπορεί να είναι προς τους προμηθευτές, πιστωτές, τράπεζα, Ν.Π.Δ.Δ.. κτλ). Υποβολή αίτησης από την Π.Α.Ε., τράπεζα, Ν.Π.Δ.Δ., ή λοιποί πιστωτές που αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των Π.Α.Ε. όπως φαίνονται στο βιβλίο της. (Παναγιωτόπουλος, 1997, Ν. 3057/02, Ν.879/79, Ν.2947/2001, Ν.3262/04, Ν.3372/05) Για να μπει στο καθεστώς της οικονομικής εξυγίανσης θα πρέπει πρώτα να ληφθεί η απόφαση από τον αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών και Πολιτισμού Ανάπτυξης, να έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. οι οφειλές των σωματείων και ο πρόεδρος της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε. να υποβάλλει σχετική αίτηση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέσα σε 2 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου. (Παναγιωτόπουλος, 1997, Ν. 3057/02, Ν.879/79, Ν.2947/2001, Ν.3262/04, Ν.3372/05, Ν 3606/07) 30

31 Επίσης με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συνιστάται και μια Ειδική Επιτροπή Ελέγχου (από ειδικούς εμπειρογνώμονες). Η επιτροπή εξετάζει την οικονομική βιωσιμότητα, μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη ανάκαμψη της Π.Α.Ε. Ο χρόνος διεξαγωγής είναι ένα εξάμηνο χωρίς τυχόν παράταση. Η επιτροπή για την ολοκλήρωση της αποστολής της μπορεί να ζητήσει πληροφορίες και στοιχεία από τις τράπεζες, τους αθλητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες ή ιδιωτικές υπηρεσίες. (Παναγιωτόπουλος, 1997, Ν. 3057/02, Ν.879/79, Ν.2947/2001, Ν.3262/04, Ν.3372/05) Στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων συνυπολογίζεται και η πλασματική αξία των αθλητών της ανά χρήση και εντός 3 μηνών από τη λήξη της. (Η πλασματική αξία, βγαίνει από το ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Υπάρχουν ειδικοί οργανισμοί οι οποίοι καθορίζουν την πλασματική αξία των ποδοσφαιριστών βάσει διαφόρων στοιχείων, πχ. αποδοτικότητα,το πρωτάθλημα στο οποίο αγωνίζονται,το συμβόλαιο κτλ.. Αναφερόμαστε σε πλασματική αξία καθώς η αντικειμενική είναι δύσκολο να προσδιορισθεί.) Διεξάγεται από 5μελη επιτροπή που ορίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, ένα αντίγραφο διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Ανώνυμων Εταιριών & Πίστεως του Υπουργείου Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Η ρύθμιση των υποχρεώσεων γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της Π.Α.Ε. δηλαδή: αύξηση του Μ.Κ. με νέες εισφορές και με μετοχοποίηση των υποχρεώσεων προς τράπεζες διακανονισμός των χρεών Η επιτροπή συντάσσει απογραφή και ισολογισμό για να δει την καθαρή θέση της και καλεί εντός 1 μήνα τους πιστωτές με πρόσκληση που δημοσιεύεται σε 2 ημερήσιες εφημερίδες να προσκομίσουν εντός 15 ημερών τα δικόγραφά τους με μείωση των ποσών από το διακανονισμό για να ληφθεί η απόφασή του κατά πόσο θα είναι η αύξηση του Μ.Κ. (Ν. 3057/02, Ν.879/79, Ν.2947/2001, Ν.3262/04, Ν.3372/05) Ρύθμιση Χρεών προς Πιστωτές Για τη ρύθμιση χρεών που αφορά χρέη προς τους προμηθευτές, πιστωτές κ.τ.λ., θα πρέπει ο πρόεδρος της ενδιαφερόμενης Π.Α.Ε. να καταθέσει σχετική αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Ν. 3057/02, Ν.879/79, Ν.2947/2001, Ν.3262/04, Ν.3372/05, Ν. 3606/07 ) 31

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση

Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής Ποδοσφαιρική ΑΕ Υποχρεώσεις-Φορολογία-Νοµικό Καθεστώς- Αδειοδότηση Σπουδαστές: Ανωγειανάκη Αργυρώ Καµπαναράκη Καλλιόπη Τσιριγωτάκη

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας

Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας Σύσταση και Λειτουργία Ανώνυμης Εταιρείας 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα. 2 Πρόλογος..4 Εισαγωγή..5 Κεφάλαιο 1 Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας...6 1.1 Προϋποθέσεις Στάδια Σύστασης Α.Ε..7 1.1.1 Στάδια Σύστασης Α.Ε...7

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α.Μ. 400/04

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Α.Μ. 400/04 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ. 400/04 ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 Αφιερώνεται στους γονείς µου για την υποµονή τους και στον άντρα µου για τη στήριξη και τη συµπαράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ, Α.Μ: 9418 ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ, Α.Μ: 8858 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΖΩΙΤΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» Επιμέλεια Εργασίας: Νέγκας Δημήτριος (Α.Μ. 8079) Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ιδρυση (Ι.Κ.Ε) Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας- Λογιστική και Φορολογική αντιμετώπιση Εισηγητής: Ασκεπίδης Θωμάς Α.Μ. 252/07 Επιβλέπουσα: κα. Λέφα Σταυρούλα Νοέμβριος 2013 Ευχαριστίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.»

Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» Πτυχιακή Εργασία με θέμα: «Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρίας Jumbo Α.Ε.» ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.Μ.: 13380 13631 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 29/1/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ε.Π.Ε ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΓΚΟΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΑΜ: 7635 KOKKINAKH ΑΙΜΙΛΙΑ ΑΜ:7050

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857

Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 Αθήνα,21/07/2015 Αριθ.Πρωτ.: 77857 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ.νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΗΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ ΕΝΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε ΣΕ Α.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΚΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης

Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Α.Σ. Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΚΑΙΝΟΤΟΜΊΑ ΈΝΤΑΞΗΣ ΕΥΠΑΘΏΝ ΟΜΆΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΌ ΚΥΚΛΆΔΩΝ Κοινωνική Καινοτομία Ένταξης Ευπαθών Ομάδων στο Νομό Κυκλάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης

Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης 2013 Διαδικασία ίδρυσης Ε.Π.Ε μέσω Γ.Ε.ΜΗ. Καθηγητής : Κωνσταντινούδης Κλεάνθης Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 13/11/2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος..4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2002 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρ. 16 της απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ι ΡΥΣΗ -ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 32 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε Α.Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ» ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΘΕΜΑ : «ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε.- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΓΕΝΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΣΕΡΡΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ. Διπλωματική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Διπλωματική Εργασία «ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Σύσταση ΕΠΕ-Δραστηριότητες-Δημοσιεύσεις-Πρακτικά-Διανομή Κερδών-Υποβολή Δηλώσεων Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας.

Όραμα της διοίκησης για τα επόμενα χρόνια είναι η «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.» να αποτελεί μια από της κορυφαίες εταιρίες τροφίμων της χώρας. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.»

«Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Σύσταση Ομόρρυθμης Εταιρείας και φορολογία αυτής.» Φοιτητής: Παναγιωτάκης Θεόδωρος Α.Μ: 8765 Επιβλέπων καθηγητής: Παπαπαναγιώτου Κων/νος Καβάλα, Οκτώβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 (σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και τις ισχύουσες διατάξεις της Ε.Κ.) Η Έκθεση που παρατίθεται αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» της ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ» της ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία «ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες Δηλώσεις Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 5 Ετήσια Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 6 Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 28 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα