Περιεχ μενα. Πρ λογος...9. Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Τι είναι διαφήμιση Κεφάλαιο 2: Διαφημιστικ ς σχεδιασμ ς...31

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχ μενα. Πρ λογος...9. Εισαγωγή...11. Κεφάλαιο 1: Τι είναι διαφήμιση...17. Κεφάλαιο 2: Διαφημιστικ ς σχεδιασμ ς...31"

Transcript

1 Περιεχ μενα Πρ λογος...9 Εισαγωγή...11 Ι. Στόχοι και οργάνωση του υλικού...13 ΙΙ. Ευχαριστίες...15 Κεφάλαιο 1: Τι είναι διαφήμιση Ανάλυση του όρου Η διαφήμιση ως διεπιστημονικός κλάδος Οι εμπλεκόμενοι Το μοντέλο της διαφημιστικής επικοινωνίας...28 Ερωτήσεις ανασκόπησης...30 Θέματα προς συζήτηση...30 Κεφάλαιο 2: Διαφημιστικ ς σχεδιασμ ς Δομή και οργάνωση Το μοντέλο επικοινωνίας COMMAP Το διαφημιστικό πλάνο...36 Ερωτήσεις ανασκόπησης

2 6 Διαφήμιση Μια σ γχρονη προσέγγιση Κεφάλαιο 3: Διαφημιστική στρατηγική Διαφημιστικοί στόχοι Τμηματοποίηση της αγοράς Αντιληπτικοί χάρτες και τοποθέτηση Στρατηγικές ώθησης και έλξης Οι μάρκες α Διαφήμιση και μάρκες β Αξιολόγηση μάρκας...60 Ερωτήσεις ανασκόπησης...64 Θέματα προς συζήτηση...64 Κεφάλαιο 4: Το δημιουργικ Η διαδικασία Σύνοψη για το δημιουργικό τμήμα Η διαφημιστική ιδέα Κειμενογραφία (Copywriting) Σχεδιασμός καταχωρίσεων Τα τηλεοπτικά σποτ Ραδιοφωνικά σποτ Διαφημίσεις στο Ίντερνετ Παρουσίαση διαφημιστικής ιδέας Παρουσίαση τηλεοπτικών σποτ Δημιουργικότητα Τεχνικές για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας στην εύρεση διαφημιστικών ιδεών Εγκέφαλος και διαφήμιση Μνήμη και διαφήμιση...88 Ερωτήσεις ανασκόπησης...90 Θέματα προς συζήτηση...91 Κεφάλαιο 5: Σχεδιασμ ς μέσων Η δουλειά του τμήματος σχεδιασμού μέσων και των media shop Τα media shop Σχεδιασμός διαφημιστικών μέσων Έρευνα μέσων Τα διαφημιστικά μέσα και τα χαρακτηριστικά τους Βασικοί όροι...107

3 Περιεχ μενα Στρατηγικά ζητήματα σχεδιασμού διαφημιστικών μέσων Ορισμός διαφημιστικού κονδυλίου Αγορά διαφημιστικού χώρου και χρόνου Μέτρηση αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού διαφημιστικών μέσων Το Ίντερνετ ως διαφημιστικό μέσο Σύγχρονες προκλήσεις στο σχεδιασμό διαφημιστικών μέσων Ερωτήσεις ανασκόπησης Θέματα προς συζήτηση Κεφάλαιο 6: Εναλλακτικές μορφές προώθησης Ο ρόλος των εναλλακτικών μορφών προώθησης Πλάνο άμεσου μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων Εταιρείες του κλάδου Προώθηση πωλήσεων Προώθηση ενίσχυσης της αξίας και προώθηση που βασίζεται σε μειώσεις τιμών Τακτική και στρατηγική Άμεσο μάρκετινγκ Η διάσταση μεταξύ άμεσου μάρκετινγκ και διαφήμισης Το θεώρημα Pareto και ο Richard Koch Βάσεις δεδομένων και έρευνες Συσχέτιση κατηγορίας επικοινωνίας με την αξία του πελάτη Επικοινωνία word of mouth Επικοινωνία word of mouth στο Ίντερνετ Θετικό και αρνητικό word of mouth Ενίσχυση της επικοινωνίας word of mouth Ερωτήσεις ανασκόπησης Θέματα προς συζήτηση Κεφάλαιο 7: Σ γχρονες τάσεις στη διαφήμιση Συγχωνεύσεις Επιχειρηματικό μοντέλο Αλλαγές στο χώρο των ΜΜΕ Ανάπτυξη του Ίντερνετ Μειωμένη δημιουργικότητα και υποψιασμένο κοινό Διαδραστική και ολοκληρωμένη επικοινωνία...166

4 8 Διαφήμιση Μια σ γχρονη προσέγγιση 7.7 Αναβαθμισμένος ρόλος του εμπορίου και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Κρατική διαφήμιση Και τώρα τι; Ερωτήσεις ανασκόπησης Προτειν μενη Βιβλιογραφία Γενικού περιεχομένου Κοινωνιολογικές, ανθρωπολογικές, γλωσσολογικές προσεγγίσεις Τμηματοποίηση Μάρκες Σύγχρονες τάσεις Νευρομάρκετινγκ και επιστήμες του εγκεφάλου Σχεδιασμός διαφημιστικών μέσων Διαφήμιση στο Ίντερνετ Ολοκληρωμένη επικοινωνία Δημιουργικό στη διαφήμιση Εναλλακτικές μορφές προώθησης Βιβλιογραφία στα ελληνικά Πηγές στο Ίντερνετ Πίνακες Σχήματα Ευρετήριο...185

5 Κεφάλαιο 3 Διαφημιστική στρατηγική Περίληψη Τελειώνοντας αυτ το κεφάλαιο, θα είστε σε θέση να: 1. Κατανοείτε σε τι διαφέρει η διαφημιστική στρατηγική απ την ευρ τερη στρατηγική μάρκετινγκ, αλλά και πώς συνδέονται μεταξ τους. 2. Αναγνωρίζετε τους κ ριους διαφημιστικο ς στ χους που μπορεί να τεθο ν και πώς συνδυάζονται. 3. Αντιλαμβάνεστε τη σημασία της τμηματοποίησης της αγοράς και πώς γίνεται. 4. Συνδέετε την τμηματοποίηση της αγοράς με την τοποθέτηση και την έννοια της Μοναδικής Πρ τασης Αγοράς (USP). 5. Γνωρίζετε τι είναι οι μάρκες (brand), πώς διαφοροποιο νται, και πώς μπορεί κανείς να αξιολογήσει τη δ ναμη μιας μάρκας. Ένα από τα συνηθέστερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διαφημιστικές εταιρείες είναι ότι η δουλειά τους πολλές φορές οργανώνεται σε βραχυπρόθεσμο πλαίσιο, χωρίς να συνδέεται με τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς σχεδιασμούς του διαφημιζόμενου πελάτη. Η διάσταση αυτή, αλλά και η έμφαση που δίνεται σε θέματα δημιουργικότητας, αναγκάζει τα στελέχη των διαφημιστικών ε- ταιρειών να παραβλέπουν ζητήματα στρατηγικής, να αγνοούν το ευρύτερο πλαίσιο του σχεδιασμού μάρκετινγκ, και να λειτουργούν αποκομμένα από τη στρατηγική των πελατών τους. 41

6 42 Διαφήμιση Μια σ γχρονη προσέγγιση Ωστόσο, η προσαρμογή της ευρύτερης επιχειρηματικής στρατηγικής και στρατηγικής μάρκετινγκ του διαφημιζόμενου σε μια σαφή στρατηγική επικοινωνίας είναι βασική. Επίσης, σημαντικό είναι η στρατηγική επικοινωνίας, η οποία αποφασίζεται από κοινού με τον πελάτη, να αποτελεί το πλαίσιο πάνω στο οποίο γίνεται ο σχεδιασμός της διαφημιστικής επικοινωνίας, η επιλογή της διαφημιστικής ιδέας, η επιλογή και ο προγραμματισμός των διαφημιστικών μέσων, και τελικά η υλοποίηση της διαφημιστικής καμπάνιας. Η στρατηγική της διαφημιστικής επικοινωνίας είναι λοιπόν η προσαρμογή της στρατηγικής μάρκετινγκ του διαφημιζόμενου σε συγκεκριμένα πλαίσια επικοινωνίας. Από την πλευρά των διαφημιστικών εταιρειών τα βασικά ζητήματα τα οποία απαιτείται να αποφασιστούν στρατηγικά είναι: Οι στόχοι του προγράμματος επικοινωνίας. Η τμηματοποίηση της αγοράς και η επιλογή του κοινού-στόχου (target group). Η τοποθέτηση του διαφημιζόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας και ο ορισμός της Μοναδικής Πρότασης Πώλησης (USP). Η ακριβής περιγραφή της μάρκας. ιαφημιστικοίى στ χοι 3.1 Η πλέον κλασική προσέγγιση σχετικά με τους στόχους που μπορεί να τεθούν σε μια διαφημιστική καμπάνια είναι το μοντέλο που ακούει στο όνομα AIDA, αρχικά των λέξεων Attention (προσοχή), Interest (ενδιαφέρον), Desire (επιθυμία) και Action (δράση). Το σκεπτικό είναι ότι οι στόχοι μπορούν να τεθούν με αυτή ακριβώς τη σειρά, ιεραρχώντας τις επιδράσεις που μπορεί να έχει μια διαφημιστική καμπάνια. Ωστόσο, αυτή η ιεραρχική οπτική, η οποία περιγράφει τις καταναλωτικές α- ποφάσεις σαν μια λογική διαδικασία που βασίζεται στην πληροφόρηση, είναι α- κριβής μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και απλουστευτική. Σύμφωνα με τους Wells, Moriarty και Burnett (2006) περισσότερο αποτελεσματικό είναι να συνδέσει κανείς τους διαφημιστικούς στόχους με τις πιθανές α- ντιδράσεις των καταναλωτών στα διαφημιστικά μηνύματα. Οι αντιδράσεις αυτές μπορεί να είναι: α. Η δημιουργία αντιλήψεων: Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει την έκθεση του κοινού σε διαφημίσεις, την προσέλκυση της προσοχής και του ενδιαφέροντος, την ανάπτυξη της αναγνωρισιμότητας, και τη δημιουργία συσχετίσεων.

7 3 Διαφημιστική στρατηγική 43 β. Η κατανόηση των χαρακτηριστικών της μάρκας (Διασύνδεση): Στο σημείο αυτό ο συμβολικός χαρακτήρας των μηνυμάτων και το χτίσιμο της μάρκας στη βάση συγκεκριμένων γνωρισμάτων έχουν κεντρικό ρόλο. γ. Η δημιουργία συναισθημάτων (Συναισθήματα): Τα συναισθήματα είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τελικά επιθυμίες, αλλά και κάνουν το κοινό να προτιμά συγκεκριμένα προϊόντα έναντι άλλων. δ. Η γνώση για το προϊόν (Επίγνωση): Η ενημέρωση του κοινού για το διαφημιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία, η κατανόηση των στοιχείων που το διαφοροποιούν, και η ανάκλησή του στη μνήμη χωρίς βοήθεια είναι στοιχεία που ά- μεσα σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης. ε. Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης (Πειθώ): Η πειθώ συνδέεται με την αυξημένη συμμετοχή των καταναλωτών, σχετίζεται με την παροχή κινήτρων και τελικά συντελεί στην ανάπτυξη της πιστότητας. στ. Η πρόκληση δράσης ή συμπεριφοράς (Συμπεριφορά): Πρόκειται για τον πιο δύσκολο στόχο, καθώς θα πρέπει από τη διαφήμιση το κοινό να οδηγηθεί στη δράση, που μπορεί να είναι μια επίσκεψη, μια κλήση, ένα πάτημα στο πλήκτρο του ποντικιού, η δοκιμή, και τελικά η αγορά (ή η επαναλαμβανόμενη αγορά κατά προτίμηση). Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται συνοπτικά στο σχήμα που ακολουθεί και στην πραγματικότητα συνυπάρχουν ταυτόχρονα, δομώντας αυτό που ονομάζεται ολοκληρωμένη αντίληψη για τη μάρκα. Μια διαφήμιση λοιπόν επιδιώκει να επηρεάζει λιγότερο ή περισσότερο κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία, τα οποία τελικά επιδρούν ως σύνολο στις καταναλωτικές αποφάσεις. Με βάση τα παραπάνω, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να συνδέσει κανείς αυτές τις αντιδράσεις των καταναλωτών με διαφημιστικούς στόχους που συνήθως τίθενται κατά το διαφημιστικό σχεδιασμό (όπως μπορεί κανείς να δει στον πίνακα που α- κολουθεί). Με τον τρόπο αυτό, μπορεί κανείς να κατανοήσει βαθύτερα τον τρόπο που επιδρά μια διαφημιστική καμπάνια στις επιλογές των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, τελικά οι διαφημιστικοί στόχοι είναι δύσκολο να καλύπτουν το σύνολο των παραγόντων που επηρεάζουν τις καταναλωτικές αποφάσεις. Μάλιστα, γίνεται κατανοητό ότι μια διαφήμιση μπορεί να είναι επιτυχημένη έστω και αν δεν επιδρά άμεσα στην αύξηση των πωλήσεων, όπως πολλοί ισχυρίζονται. Άλλωστε, στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαφημιστικοί στόχοι περιορίζονται στο επίπεδο της επικοινωνίας και εστιάζουν στη δημιουργία μιας διακριτής

8 44 Διαφήμιση Μια σ γχρονη προσέγγιση Αντίληψη Έκθεση, Επιλογή, Προσοχή, Ενδιαφέρον, Σχέση, Αναγνωρισιμ τητα, Αναγνώριση Επίγνωση Ανάγκες, Πληροφ ρηση, Διαφοροποίηση, Ανάκληση στη μνήμη Συναίσθημα Επιθυμίες Προτίμηση Διασ νδεση (Συνειρμοί) Συμβολισμ ς, Μάρκα, Προσωπικ τητα Πειθώ Στάσεις, Επιχειρήματα, Συμμετοχή, Κίνητρα, Επιρροή, Πιστ τητα Συμπεριφορά Δοκιμή, Αγορά, Επαναλαμβαν μενη Αγορά, Επίσκεψη, Κλήση, Click Πηγή: Wells, Moriarty και Burnett (2006) Σχήμα 6. Τ ποι αντίδρασης καταναλωτών απέναντι στη διαφήμιση μάρκας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα στο μυαλό του καταναλωτή. Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι οι διαφημιστικοί στόχοι πρέπει να είναι περιορισμένοι στον αριθμό, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση στους καταναλωτές, αλλά και να κινούνται στα πλαίσια του εφικτού. Παράλληλα, θα πρέπει να είναι δυνατόν να μετρηθεί με κάποιον τρόπο το αν επιτεύχθηκαν και υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Να έχει οριστεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα/επίδραση

9 3 Διαφημιστική στρατηγική 45 Να υπάρχει σαφές χρονικό πλαίσιο Να έχει σχεδιαστεί ένας βασικός άξονας δράσης Να μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστιαία το ποσοστό επίτευξης του στόχου Πίνακας 1. Διαφημιστικοί στ χοι και αντιδράσεις των καταναλωτών Προσέλκυση προσοχής, ανάπτυξη αναγνωρισιμ τητας Δημιουργία ταυτ τητας της μάρκας Καθιέρωση της θέσης της μάρκας Καθιέρωση της εικ νας της μάρκας Διασ νδεση (Συνειρμοί) Ανάπτυξη συνειρμών Αντίληψη Επίγνωση Συναίσθημα Συμπεριφορά Πειθώ Υπ δειξη της συναισθηματικής έλξης Ενίσχυση του ενδιαφέροντος Διανομή πληροφορίας Υποβοήθηση στην κατάν ηση των χαρακτηριστικών Επεξήγηση του τρ που χρήσης Άγγιγμα συναισθηματικών χορδών Δημιουργία συμπάθειας για τη μάρκα Ανάπτυξη αναγνωρισιμ τητας της μάρκας Ανάκληση στη μνήμη του μην ματος

10 46 Διαφήμιση Μια σ γχρονη προσέγγιση Δημιουργία επιθυμίας, πρ θεσης για αγορά Δημιουργία πεποίθησης Αλλαγή γνώμης ή συμπεριφοράς Πρ κληση δράσης (αγορά, αναζήτηση πληροφοριών κ.ά.) Πρ κληση επαναλαμβαν μενων αγορών Ανάπτυξη πιστ τητας στη μάρκα Υπενθ μιση της μάρκας Δημιουργία θορ βου και επικοινωνίας word of mouth Δημιουργία υποστηρικτών θιασωτών Διασ νδεση (Συνειρμοί) Αντίληψη Επίγνωση Συναίσθημα Συμπεριφορά Πειθώ Πηγή: Wells, Moriarty και Burnett (2006) Στόχος 3.2 Τμηματοلοίηση της αγοράς Η τμηματοποίηση της αγοράς γίνεται με βάση μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι δεν έχουν πάντα την ίδια βαρύτητα. Ανάλογα με το προϊόν για το οποίο γίνεται τμηματοποίηση και των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά, ο εκάστοτε ερευνητής επιλέγει τα κριτήρια που θα του επιτρέψουν την πιο αποτελεσματική τμηματοποίηση. Λέγοντας αποτελεσματική τμηματοποίηση εννοούμε αυτή που θα αποτυπώνει πιο ξεκάθαρα την εικόνα των καταναλωτών, θα ορίζει ευκρινείς και σταθερές ομάδες του υπό διερεύνηση πληθυσμού, θα έχει όμως και πρακτικό ενδιαφέρον σε επίπεδο μάρκετινγκ, θα δημιουργεί δηλαδή τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη τοποθέτηση και διαφοροποίηση ενός προϊόντος.

11 3 Διαφημιστική στρατηγική 47 Σχήμα 7. Κριτήρια τμηματοποίησης αγοράς

12 48 Διαφήμιση Μια σ γχρονη προσέγγιση Οι κατηγορίες κριτηρίων στις οποίες μπορεί κανείς να βασιστεί για να κάνει τμηματοποίηση της αγοράς είναι οι εξής: α. Δημογραφικά Ηλικία: Η περιγραφή συγκεκριμένων ηλικιακών ομάδων, κατά κανόνα ανά δεκαετία ζωής, αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς. Η χρονική περίοδος στη ζωή του κάθε ανθρώπου (εφηβεία, νεότητα, ωριμότητα, τρίτη ηλικία) επηρεάζει σημαντικά τις καταναλωτικές του αποφάσεις, αλλά και τον τρόπο ζωής του. Φύλο: Οι διαφορές μεταξύ των φύλων, ανάλογα και με το πολιτισμικό περιβάλλον στο οποίο διεξάγεται η έρευνα, μπορεί να είναι ριζικές. Παρά το γεγονός ότι πλέον άντρες και γυναίκες στις δυτικού τύπου κοινωνίες δεν έχουν τις διαφορές του παρελθόντος ως πολίτες και καταναλωτές, ωστόσο σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών το φύλο αποτελεί βασικό στοιχείο τμηματοποίησης για το μάρκετινγκ. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αναδύονται και νέες ομάδες σε σχέση με το φύλο, οι ομοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι διαφέρουν ως προς τον τρόπο ζωής τους, τις προτιμήσεις τους και εν τέλει τις αγοραστικές τους συνήθειες. Εθνικότητα Φυλή: Ακόμα και στα πλαίσια της ίδιας κρατικής οντότητας, ο πληθυσμός σπάνια είναι ομοιογενής, με πολλές εθνοτικές ομάδες και φυλές να συνυπάρχουν. Στην ελληνική περίπτωση, ο πληθυσμός είναι αρκετά ο- μοιογενής σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες του κόσμου, ωστόσο τα τελευταία χρόνια η ραγδαία αύξηση του αριθμού των μεταναστών μεταβάλλει τα δεδομένα, ειδικά στα αστικά κέντρα. Απ την πλευρά των διαφημιστικών εταιρειών στην Ελλάδα έχουν γίνει προσπάθειες ανάπτυξης καμπανιών οι οποίες να στοχε ουν σε μετανάστες, ειδικά σε σχέση με τραπεζικά προϊ ντα. Θρησκεία: Αν και στην Ελλάδα δεν είμαστε συνηθισμένοι στην ύπαρξη πληθυσμών με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις, ο ρόλος της θρησκείας στην καταναλωτική συμπεριφορά, αλλά και στον τρόπο που η διαφήμιση προσεγγίζει άτομα διαφορετικού θρησκεύματος είναι πολύ σημαντικός. Πέρα από τις αυτονόητες διαφορές που προκύπτουν μεταξύ των θρησκειών ως προς τις διατροφικές συνήθειες ή την ενδυμασία (40 μέρες νηστεία το Πάσχα για

13 3 Διαφημιστική στρατηγική 49 τους Ορθόδοξους, Ραμαζάνι για τους Μουσουλμάνους, καθώς και αποχή από το χοιρινό κρέας και το αλκοόλ κ.ά.), η γενικότερη στάση μιας ομάδας πληθυσμού απέναντι στη μόδα, τον πολιτισμό, και τελικά τα προϊόντα καθορίζεται δραστικά από τη θρησκεία. Εισόδημα: Η εισοδηματική τάξη επιδρά καίρια στις αγοραστικές συνήθειες. Για να ορίσει κανείς την εισοδηματική τάξη του καθενός, θα πρέπει να γνωρίζει όχι μόνο τα προσωπικά του εισοδήματα, αλλά και τα εισοδήματα των υπολοίπων μελών του νοικοκυριού, στοιχεία σχετικά με το είδος του επαγγέλματος, τις δαπάνες που υπάρχουν κ.ά. Εκπαίδευση: Ανάλογα και με τις κατηγορίες προϊόντων για τις οποίες γίνεται τμηματοποίηση της αγοράς, το επίπεδο εκπαίδευσης μπορεί να παίζει μικρότερο ή μεγαλύτερο ρόλο, καθώς επηρεάζει τη χρήση των τεχνολογιών, τη χρήση των ΜΜΕ ή την προσέγγιση απέναντι στην έννοια της καινοτομίας. Νοικοκυριό: Πέρα από τα καθαρά οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με την ανάλυση ενός νοικοκυριού, στοιχεία όπως η δομή του και η φάση στην οποία βρίσκεται είναι ιδιαίτερης σημασίας για το διαφημιστικό κλάδο. Νιόπαντρα ζευγάρια, οικογένειες με μικρά ή μεγάλα παιδιά, νοικοκυριά με παιδιά που σπουδάζουν, πολύτεκνες οικογένειες, συνθέτουν εντελώς διαφοροποιημένες ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερων προσεγγίσεων. β. Γεωγραφικά 1. Διεθνή: Όσο και αν λέμε ότι ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, υπάρχουν σαφώς τμήματα της γης με κοινά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, η Ευρώπη, μετά και τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης α- ποτελεί χώρο με κοινές δομές και κουλτούρα, ενώ η Ανατολική Ασία, παρά τις εθνικές διαφορές, έχει πληθυσμούς με κοινές ρίζες και καταβολές, 2. Εθνικά: Ειδικά για το διαφημιστικό κλάδο, η τμηματοποίηση των αγορών σε εθνικό επίπεδο παραμένει εξαιρετικά σημαντική, ειδικά σε χώρες με σχετικά ομοιογενή πληθυσμό. Ο λόγος είναι ότι οι εθνικές αγορές συνιστούν έναν ενιαίο χώρο, με κοινή νομοθεσία, οικονομικές συνθήκες, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και συνήθως γλώσσα και κουλτούρα. 3. Περιφέρεια: Η τμηματοποίηση σε περιφερειακό επίπεδο είναι πολύ σημαντική, γιατί συνδέεται με θέματα δικτύων διανομής, τοπικών περιφερειακών ΜΜΕ, αλλά και σημείων πώλησης. 4. Πόλη: Κάθε αστικό περιβάλλον έχει τη δική του κουλτούρα και κοινωνική οργάνωση με αποτέλεσμα να αποτελεί ξεχωριστή ενότητα. Εκτός από τις

14 50 Διαφήμιση Μια σ γχρονη προσέγγιση ιδιαίτερες συνήθειες των κατοίκων κάθε πόλης, αλλά και τις μεγάλες διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ μικρών επαρχιακών πόλεων και μεγαλουπόλεων, μια διαφημιστική εταιρεία πρέπει να συνεργαστεί με πληθώρα τοπικών ΜΜΕ, αλλά και να αντιμετωπίσει προϊόντα τοπικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, στο χώρο των αναψυκτικών, εκτός των μεγάλων παικτών, στην περιοχή του Βόλου υπάρχει η εταιρεία ΕΨΑ, στην Κρήτη τα αναψυκτικά Γεράνι, στη Ρόδο η πορτοκαλάδα ΒΑΠ, κ.ο.κ. 5. Περιοχή: Ειδικά σε μεγάλες πόλεις, οι κάτοικοι των περιοχών και των προαστίων διαφέρουν μεταξύ τους, ως προς τη νοοτροπία και των τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, στην Αθήνα οι δυτικές συνοικίες θεωρούνται πιο λαϊκές, τα βόρεια προάστια πλούσια και «κακομαθημένα», κ.ο.κ. 6. Όροφος: Ακόμα και στα πλαίσια μιας συνοικίας ή μιας γειτονιάς, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των κατοίκων είναι μεγάλες. Εξίσου σημαντικές πάντως μπορεί να είναι ακόμα και στην ίδια πολυκατοικία, με τους κατοίκους των κάτω ορόφων να είναι συνήθως χαμηλότερης εισοδηματικής τάξης, ενώ στους πιο πάνω ορόφους να διαμένουν πιο ευκατάστατοι. Δεν είναι τυχαίο ότι στη χώρα μας χρησιμοποιούμε την έκφραση «τα ρετιρέ» για να περιγράψουμε τους οικονομικά ισχυρούς. γ. Ψυχογραφικά 1. Κοινωνική τάξη: Παρά το γεγονός ότι οι κοινωνικές και ταξικές διαφορές έχουν αμβλυνθεί σε σχέση με το παρελθόν, κάθε κοινωνική τάξη συνεχίζει να έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και να παίρνει καταναλωτικές αποφάσεις με βάση διαφορετικά κριτήρια. Η οικονομική κατάσταση, αλλά ταυτόχρονα η προσέγγιση κοινωνικών ζητημάτων, η στάση απέναντι στις ε- ξελίξεις, και οι αξίες που μοιράζονται τα άτομα της ίδιας κοινωνικής τάξης αποτελούν πολύ σημαντικά στοιχεία για κάθε ενέργεια στο μάρκετινγκ. 2. Τρόπος ζωής: Η περιγραφή του τρόπου ζωής και η επακόλουθη τμηματοποίηση δεν είναι εύκολη υπόθεση και απαιτεί από την πλευρά των διαφημιστικών εταιρειών τη δημιουργία «προφίλ» καταναλωτών. Η δημιουργία προφίλ δεν ακολουθεί κάποιους κοινά αποδεκτούς κανόνες και διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. 3. Προσωπικότητα: Όπως και στην περίπτωση του τρόπου ζωής, η προσωπικότητα των καταναλωτών είναι δύσκολο τόσο να διερευνηθεί, όσο και να χωριστεί σε επιμέρους κατηγορίες και τμήματα. Ωστόσο, στο σύγχρονο περιβάλλον μάρκετινγκ, τα στοιχεία της προσωπικότητας είναι συνήθως

15 3 Διαφημιστική στρατηγική 51 πολύ πιο σημαντικά από άλλα κριτήρια τμηματοποίησης, για το λόγο αυτό οι εταιρείες έρευνας αγοράς έχουν αναπτύξει ειδικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για να περιγράψουν τμήματα του πληθυσμού με βάση την προσωπικότητά τους. δ. Χαρακτηριστικά συμπεριφοράς 1. Κατάσταση χρήστη: Η συμπεριφορά ενός καταναλωτή δεν εξαρτάται μόνο από το δημογραφικό και ψυχογραφικό του προφίλ, αλλά και από την περίσταση, την κατάστασή του τη στιγμή που δέχεται το διαφημιστικό μήνυμα, το πώς αισθάνεται όταν βρίσκεται στο σημείο πώλησης, και τις συγκεκριμένες επιθυμίες μιας δεδομένης στιγμής. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό μια εταιρεία να μπορεί να κατανοήσει πώς συνδέεται η χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών της σε δεδομένες περιστάσεις, αλλά και πώς μπορεί να αναπτύξει στοχευμένη και εξειδικευμένη επικοινωνία μάρκετινγκ σε χρήστες που βρίσκονται σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Και στο επίπεδο αυτό, η τμηματοποίηση των καταναλωτών γίνεται με τη δημιουργία προφίλ, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τις περιστάσεις. Για παράδειγμα, ειδική κατηγορία αποτελούν οι καταναλωτές που αναζητούν δώρα για γάμους και βαπτίσεις, για τη γιορτή της μητέρας κ.ά. Η αγορά εν ς ψυγείου μπορεί να αποτελεί αποτέλεσμα μακροπρ θεσμου σχεδιασμο και σ γκρισης για έναν πελάτη που επιθυμεί να επιπλώσει το εξοχικ του το οποίο βρίσκεται υπ κατασκευή ή αντίστροφα βιαστική επιλογή ταν χρειάζεται να αντικαταστήσει το παλι του ψυγείο που έχει χαλάσει. 2. Πιστότητα στη μάρκα: Η εξέλιξη των τεχνολογιών της επικοινωνίας επιτρέπει στις διαφημιστικές εταιρείες να στοχεύσουν σε εξειδικευμένα τμήματα των καταναλωτών, χρησιμοποιώντας είτε νέα μέσα επικοινωνίας (όπως λ.χ. το Ίντερνετ, το κινητό τηλέφωνο, η συνδρομητική τηλεόραση) είτε ενέργειες άμεσου μάρκετινγκ και προώθησης πωλήσεων. Η σχέση του κάθε πελάτη με τις μάρκες είναι ένας σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης της επικοινωνίας των εταιρειών. Σε καταναλωτές που αγνοούν ή ελάχιστα γνωρίζουν μια μάρκα, μια εταιρεία θα απευθυνθεί με μαζικό τρόπο μέσω της διαφήμισης. Αντίθετα, σε πιστούς πελάτες πιο ενδιαφέρουσες και επιτυχημένες είναι ενέργειες ενίσχυσης της σχέσης εμπιστοσύνης, προγράμματα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων με τους πελάτες

16 52 Διαφήμιση Μια σ γχρονη προσέγγιση (CRM), παροχή κινήτρων για επιπλέον αγορές, δημιουργία κοινοτήτων κ.ά. 3. Συχνότητα χρήσης: Η υψηλή συχνότητα χρήσης μιας μάρκας είναι το απόλυτο ζητούμενο στο σύγχρονο μάρκετινγκ. Υπό την έννοια αυτή, ο εντοπισμός των πελατών που χρησιμοποιούν τακτικά τη μάρκα και η ειδική αντιμετώπισή τους έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία κατά την τμηματοποίηση της αγοράς. Οι καταναλωτές τμηματοποιούνται σε κατηγορίες ό- πως «μη χρήστες», «χρήστες πρώτης φοράς», «τακτικοί», «περιστασιακοί», αλλά και με το είδος των χρήσεων (ελαφριά, μέτρια, και έντονη). ε. Με βάση τις ωφέλειες 1. Συγκεκριμένα οφέλη: Πρόκειται για τμηματοποίηση στην οποία συσχετίζονται οι επιθυμίες καταναλωτών με τα χαρακτηριστικά και την εικόνα προϊόντων και υπηρεσιών. Αρχικά εντοπίζονται τα βασικά οφέλη που α- ναζητούν οι καταναλωτές σε συγκεκριμένα αγαθά, στη συνέχεια οι κατηγορίες ατόμων που αναζητούν τα οφέλη αυτά και τέλος ποια μάρκα προσφέρει με τον καλύτερο τρόπο την εκάστοτε ωφέλεια. 2. Επίλυση προβλημάτων: Στις περιπτώσεις που η αγορά προϊόντων και κυρίως υπηρεσιών σχετίζεται με τη λύση προβλημάτων, είναι πιθανό μια τέτοιου τύπου τμηματοποίηση των καταναλωτών να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ανάλογα με την αγορά στην οποία γίνεται τμηματοποίηση, υπάρχουν και ειδικές επιμέρους έννοιες οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να εντοπίζονται τμήματα του κοινού με όμοια χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, στους καταναλωτές της τρίτης ηλικίας, μια πολύ χρήσιμη έννοια για την κατανόηση της συμπεριφοράς τους είναι νοητική ηλικία (cognitive age). Η έννοια αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι εκτός από τη βιολογική ηλικία, πολύ σημαντικό είναι και το πόσο χρονών αισθάνεται ότι είναι κανείς και το πώς φαίνεται στους άλλους, καθώς και οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους Το π σο σημαντικές μπορεί να είναι τέτοιες παράμετροι φάνηκε ξεκάθαρα σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε απ ερευνητική ομάδα του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα την καταναλωτική συμπεριφορά γυναικών τρίτης ηλικίας για λογαριασμ της εταιρείας Vichy (Κλήμης, Γ. Φρίγκας, Γ. Σκαμνάκης Χ. (2008). Έρευνα για τον τρ πο ζωής των γυναικών της τρίτης ηλικίας στην Ελλάδα. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο).

17 3 Διαφημιστική στρατηγική Αντιληلτικοί χάρτες και τοلοθέτηση Ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιούν πολύ συχνά οι διαφημιστικές εταιρείες για να αποτυπώσουν γραφικά το πώς τοποθετούνται οι διάφορες μάρκες στην αγορά είναι η αντιληπτική χαρτογράφηση (perceptual maps). Βασικό τους πλεονέκτημα είναι ότι αποτυπώνουν με απλό και κατανοητό τρόπο τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις διάφορες ανταγωνιστικές μάρκες και την αντίληψη του καταναλωτικού κοινού ως προς συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη καταναλωτικών αποφάσεων. Για να γίνει η αποτύπωση αυτών των σχέσεων γραφικά, απαιτείται πρώτα η συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από επιστημονική έρευνα, συνήθως αλλά όχι υποχρεωτικά ποσοτική και με τη βοήθεια της στατιστικής. Φυσικά, τέτοιοι χάρτες μπορούν πρόχειρα να σχεδιαστούν και με βάση την εμπειρία των στελεχών των εταιρειών του κλάδου, προκειμένου να διευκολύνουν τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων ή αντίστοιχα να αξιοποιηθούν ποιοτικές μεθοδολογίες, όπως λ.χ. οι ομαδικές συνεντεύξεις. Παρά το γεγονός ότι στη χαρτογράφηση της αγοράς είναι δυνατόν για τον ε- ρευνητή να αποτυπώσει μεγάλο αριθμό παραμέτρων, προτιμότερο είναι η διαφημιστική εταιρεία να έχει ήδη καταλήξει από το στάδιο του σχεδιασμού της έρευνας στο τι ακριβώς θεωρεί σημαντικότερο. Αυτό συμβαίνει γιατί τελικά η δύναμη των αντιληπτικών χαρτών έγκειται ακριβώς στην απλότητά τους. Για το λόγο αυτό, τα πιο συνηθισμένα πρότυπα είναι αυτά που αναλύουν δύο βασικές συνισταμένες, οι οποίες αποτυπώνονται στους κάθετους άξονες. Για παράδειγμα, ένας αντιληπτικός χάρτης ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί για να αποτυπώσει τις διάφορες μάρκες στο χώρο των επιβατηγών αυτοκινήτων παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί. Στον οριζόντιο άξονα αποτυπώνεται το πόσο σπορ ή πόσο συντηρητικό είναι ένα αυτοκίνητο και στον κάθετο το πόσο οικονομικό ή ακριβό. Προφανώς, στον πίνακα αυτό οι εταιρείες που αποτυπώνονται δεν καλύπτουν το σύνολο της αγοράς και αναφέρονται ενδεικτικά. Οι μάρκες οι οποίες τοποθετούνται κοντά η μία στην άλλη θεωρούνται από τους καταναλωτές ως παραπλήσιες και άμεσα ανταγωνιστικές, ενώ όσο πιο μακριά βρίσκονται, τόσο λιγότερα κοινά στοιχεία έχουν. Στο σχήμα αυτό θα μπορούσαν δυνητικά να χρησιμοποιούνται και άλλα οπτικά τρικ για να παρουσιαστούν επιπλέον δεδομένα Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται κύκλοι αντί της τελείας, το εμβαδόν των οποίων να αντιστοιχεί στο ποσοστό πωλήσεων, τον τζίρο ή άλλα στοιχεία.

18 54 Διαφήμιση Μια σ γχρονη προσέγγιση Σε έναν τέτοιο χάρτη, η εταιρεία αναλύει τα δεδομένα που υπάρχουν, τα χαρακτηριστικά της μάρκας της, καθώς και τα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών, και αποφασίζει το σημείο επί του χάρτη όπου την συμφέρει να τοποθετηθεί. Η επιλογή αυτή δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, καθώς υπάρχουν διάφορα στοιχεία που πρέπει να λάβει υπόψη: 1. Πού υπάρχει διαθέσιμος χώρος χωρίς μεγάλο ανταγωνισμό, ώστε να μπορέσει η μάρκα να τον κατακτήσει. 2. Ποιο τμήμα του χάρτη ταιριάζει στα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα της μάρκας. Ακριβ Mercedes Ferrari Audi Porche BMW Subaru Συντηρητικ Σπορ VW Alfa Romeo Citroen Toyota Renault Ford Nissan Hyundai Fiat Προσιτ Σχήμα 8. Χαρτογράφηση της αγοράς αυτοκινήτων

19 3 Διαφημιστική στρατηγική Αν αυτό το τμήμα του χάρτη αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα του καταναλωτικού κοινού το οποίο θα εξασφαλίσει στη μάρκα μεγάλο περιθώριο κέρδους και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Υπό την έννοια αυτή θα πρέπει να συνυπολογιστεί η προοπτική αυτού του τμήματος της αγοράς, ο αριθμός των καταναλωτών που την απαρτίζουν, το διαθέσιμο κονδύλιό τους για την αγορά προϊόντων της κατηγορίας, αλλά και η πιθανότητα εμφάνισης η διείσδυσης ανταγωνιστών στο μέλλον. Μοναδική πρ ταση πώλησης Απ τη δεκαετία το 1960 και μετά, με πρωτεργάτη την εταιρεία Bates, ένα απ τα πρώτα ζητήματα που καλείται να λ σει μια διαφημιστική είναι η επιλογή της κατάλληλης για κάθε προϊ ν μοναδικής πρ τασης πώλησης (unique selling proposition USP) 14. Με τον ρο αυτ περιγράφουμε το κ ριο στοιχείο που διαφοροποιεί ένα προϊ ν (ή υπηρεσία) απ λα τα υπ λοιπα. Το στοιχείο αυτ θα πρέπει να είναι ε κολα αντιληπτ στο μυαλ των καταναλωτών, να αποτελεί ελκυστικ στοιχείο του προϊ ντος ικαν να πείσει τους καταναλωτές για την επιλογή του, και να χαρακτηρίζεται απ διαχρονική αξία και ισχ. Μια διαφημιστική καμπάνια σε βάθος χρ νου θα πρέπει να περιστρέφεται γ ρω απ το USP. Το USP θα πρέπει επιπλέον να έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Να προσκαλεί τον καταναλωτή σε δράση. 2. Να είναι μοναδικ, να μην μπορεί δηλαδή να αντιγραφεί ε κολα απ τους ανταγωνιστές. 3. Να είναι ισχυρ και να απευθ νεται σε μεγάλο αριθμ καταναλωτών. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα επιτυχημένης επιλογής και προβολής του USP είναι: Head & Shoulders: "You get rid of dandruff" (Γλιτώνεις απ την πιτυρίδα) FedEx: "When your package absolutely, positively has to get there overnight" (Όταν πρέπει πάση θυσία το δέμα σου να είναι εκεί αυθημερ ν) 14 Πολλές φορές, εναλλακτικά του ρου USP χρησιμοποιείται και ο ρος μοναδική αντιλαμβαν μενη ωφέλεια (unique perceived benefit UPB).

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ, ΔΙΟΊΚΗΣΗ, ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΆΣ. Planning and managing Advertising

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 9: Προώθηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 9: Προώθηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης):

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού. Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Έκδοση και ημερομηνία: Στοιχεία Οργανισμού Όνομα Οργανισμού / Επιχείρησης: (Διεύθυνση): (Τ.Κ.): Τηλέφωνο: (Ημερομηνία έναρξης Επιχείρησης): (Νομική Υπόσταση): (Κύριες Δραστηριότητες):

Διαβάστε περισσότερα

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Τα 4P Προώθηση Προϊόντων. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τα 4P Προϊόντων Νικόλαος Α. Παναγιώτου Λέκτορας Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Νοέμβριος 2004 Περιεχόμενα ιαδικασία Βασικά Στοιχεία ς ιαφήμιση 2 ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Μάρκετινγκ

Στρατηγικό Μάρκετινγκ Στρατηγικό Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.) Σκοποί 7 ης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε

Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ Χ.Α. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Δ.Μ.Π.Σ ΣΤΗΝ Δ.Ε Ανάμιξη καταναλωτή με το προϊόν, Μάθηση Καταναλωτή, Αντίληψη καταναλωτή και Στρατηγικό ΜΚΤ 1 Ανάμιξη καταναλωτή με το Προϊόν Έννοιες της ανάμιξης (Involvement) Σχέση ανάμιξης (αγορά προϊόντων μεγάλης μικρής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΡΙΣΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 36 Συνεντεύξεις σε Βάθος με: Επιχειρηματίες / Διευθύνοντες Σύμβουλους / Marketing Directors 11 Εκπρόσωποι Μαρκών 10 Εκπρόσωποι ΜΜΕ 7 Εκπρόσωποι της Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την Κοινωνική Οικονομία και την Προώθηση στην Απασχόληση Γυναικών Επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο» * της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΘΡΙΑΣΊΑ- Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΟ 23 ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΜ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή....σελ. 2 2.Παρουσίαση του προϊόντος......σελ. 2 3.Μείγµα µάρκετινγκ...σελ. 3 4.Τµηµατοποίηση-Στόχευση-Τοποθέτησης...σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό

Ο Ρόλος της ιεύθυνσης Marketing σε Έναν Οργανισμό Ο Ρόλος της ιεύθυνσης σε Έναν Οργανισμό Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα 1.Βασικές αρχές - Πώς επηρεάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΙΙ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ Φαίδων Θεοφανίδης Διδακτικό υλικό: www.unipi.gr/faculty/theofan E-mail: theofan@unipi.gr ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΣΩΝ Η αποτελεσματικότητα της διαφημιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ M E D IA D IR E C T O R M E D I A S U P E R V I S O R Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Σ M M E D I A P L A N N E R E D I A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Το χιούμορ Στη Διαφήμιση. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: Ιωαννίδου Ροδόπη ΑΜ (097/07) Πεχλιβανίδης Μουράτογλου Χαράλαμπος ΑΜ (037/07) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το χιούμορ Στη Διαφήμιση ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Γκούνας Αθανάσιος Καθηγητής Εφαρμογών ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί είναι σημαντική η εμφάνιση Το Δίκτυο εμφάνισης Google. Το Δίκτυο εμφάνισης GoogleΓιατί είναι σημαντική η εμφάνιση;

Γιατί είναι σημαντική η εμφάνιση Το Δίκτυο εμφάνισης Google. Το Δίκτυο εμφάνισης GoogleΓιατί είναι σημαντική η εμφάνιση; Το Δίκτυο εμφάνισης GoogleΓιατί είναι σημαντική η εμφάνιση; Ατζέντα Γιατί να διαφημιστώ στο Διαδίκτυο; Τι είναι το Δίκτυο εμφάνισης Google; Κύκλος αγορών πελάτη Γιατί να επιλέξω το Δίκτυο εμφάνισης Google;

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ e-school by Agronomist.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-school by Agronomist.gr 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 3 Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων Η σύγχρονη αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009.

our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. www.tothepoint.gr our point Ιδρύσαμε την ανώνυμη εταιρεία to the point το Μάρτιο του 2009. Έδρα μας είναι η Θεσσαλονίκη και πρωταρχικός στόχος μας να καλύψουμε την ευρύτερη αγορά της Βόρειας Ελλάδας, όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 : Επιχείρηση προσανατολισμένη στη παραγωγή vs. Επιχείρηση προσανατολισμένη στο marketing. Η λειτουργία της βιομηχανοποίησης αποφασίζει με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ο. Διαφήμιση Εμπορικό περιεχόμενο Κοινωνικό μήνυμα Μεικτό

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ο. Διαφήμιση Εμπορικό περιεχόμενο Κοινωνικό μήνυμα Μεικτό ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Ο Δραστηριότητα 1 η : Εμπορική διαφήμιση ή κοινωνικού περιεχομένου; Παρατηρείστε τις παρακάτω διαφημίσεις και αποφασίστε στην ομάδα σας αν το διαφημιζόμενο μήνυμα είναι εμπορικού ή κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Επιχειρησιακές Επικοινωνίες Ενότητα # 1: Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Επικοινωνία Πρόδρομος Γιαννάς Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Τµήµα ιοίκησης ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα ιοίκησης Αγοραστική

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις

Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Βελτιώνοντας την Απόδοση Μάρκετινγκ & Πωλήσεων στις Φαρμακευτικές Επιχειρήσεις Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Καθηγητής Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Νικόλαος Γ. Παναγόπουλος, Λέκτορας Μάρκετινγκ Ο.Π.Α. Το δυναμικό πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger

Ενότητα 2. Σχέδιο Μάρκετινγκ. Κεφάλαιο 4. Τιμολόγηση. Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger Ενότητα 2 Σχέδιο Μάρκετινγκ Κεφάλαιο 4 Τιμολόγηση Δρ. Andrea Grimm Δρ. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεφάλαιο 4: Τιμολόγηση Συγγραφείς: Δρ.Andrea Grimm, Δρ.Astin Malschinger

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό μάρκετινγκ

Στρατηγικό μάρκετινγκ Στρατηγικό μάρκετινγκ Σε ποιές αγορές θα κινηθούμε ; Τι θέση θα επιδιώξουμε και πως θα την επιτύχουμε ; ανάλογα με τους στόχους μας και τους διαθέσιμους πόρους, μέσα, ικανότητες Ανάλυση ελκυστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr

www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr Ερώτημα 1 ο : Με παραδείγματα από την προσωπική ή οικογενειακή σας καταναλωτική συμπεριφορά, εξηγήστε πως οι πολιτισμικοί παράγοντες του περιβάλλοντος σας επηρέασαν τις αγοραστικές σας αποφάσεις. Το πολιτισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα ΔΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Ακαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα ΔΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Ακαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΕΟ Θεματική Ενότητα ΔΕΟ33 (Μάρκετινγκ ΙΙ) Ακαδ. Έτος: 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή.σελ.3 Ερώτηση 1 η....σελ.4 Ερώτηση 2 η....σελ.5

Διαβάστε περισσότερα

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο

Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Χτίσιμο της Εταιρικής Εικόνας μέσω Ολοκληρωμένων Επικοινωνιών Μάρκετινγκ στο Διαδίκτυο Ονοματεπώνυμο: Ευελπίδου Μαριάννα-Γεωργία Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ/ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενική εισαγωγή 1. Εξώφυλλο (Πρέπει να είναι καλαίσθητο, να καθιστά σαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Creating my own company ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Creating my own company Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα με τίτλο «Δημιουργώντας την Δική μου Επιχείρηση» είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΑΟΔΕ Γ ΕΠΑ.Λ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΟ Ε-ΕΠΑΛ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΟΜΑ Α Α Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1. µέχρι και Α.10, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα του την ένδειξη Σωστό, αν η πρόταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι

Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάρκετινγκ και Συμπεριφορά Πελατών Αναψυχής Ι Αθλητικό Μάρκετινγκ: Τμηματοποίηση αγοράς, μέθοδοι τμηματοποίησης Νικόλαος Θεοδωράκης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 6: Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 6: Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 6: Τμηματοποίηση, Στόχευση, Τοποθέτηση Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E.

Προγράμματα Κατάρτισης από την ITMC A.E. Ι Τ Μ C Α. Ε. Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν INNOVATION, TECHNOLOGY & MAΝAGEMENT CONSULTANTS «Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός των εταιρικών πελατών μας σε δυναμικούς, αποτελεσματικούς και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Γουρνάκης Δ. Παναγιώτης (Α.Μ.: 5268) Επιβλέπων Καθηγητής: Καθηγητής Μ. Χαλικιάς Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων νοείται το σύνολο των ενεργειών, στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Προώθηση πωλήσεων Τμηματοποίηση της αγοράς Διαφήμιση ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012

Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ. Ιούλιος 2012 Έρευνα Καταναλωτικής λ ή Εμπιστοσύνηςύ 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 19/4/2012 25/6/2012 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση αγοράς. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι

Τμηματοποίηση αγοράς. Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι Τμηματοποίηση αγοράς Τμηματοποίηση πελατών Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίδιοι Όλοι οι πελάτες δεν είναι ίσοι Πώς τους ξεχωρίζω ; Τμηματοποίηση αγοράς Αγορά Ομοιογενής Ανομοιογενής Μοναδική Προσφορά / προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης

Περιεχόμενα. Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Προσφορά & Ζήτηση Τιμολόγηση & Αγορές Βασικές Πολιτικές Τιμολόγησης Περιεχόμενα Εισαγωγικά Στοιχεία Τιμολόγησης Βασικές Τιμολόγησης 2 Τιμή & Τιμολογιακή Πολιτική Ανταγωνισμός Οικονομική Αξία Customer Company Competition Collaborators Πελάτης Εταιρεία Ανταγωνισμός Συνεργάτες

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ

Γιάννης Παππάς. Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας. συνέντευξη. Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση. » συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Γιάννης Παππάς Διευθυντής του Κλάδου Ζωής στη MEGA BROKERS S.A.» συνέντευξη στον Γιάννη Βερμισσώ Υπάρχει στρατηγική επιτυχίας Η παραγωγή έρχεται με σχεδιασμό και οργάνωση Πιστός στην «παλιά συνταγή» της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας

CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας CAREER MANAGEMENT Διοίκηση Καριέρας Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διοίκηση Καριέρας (Career Management) είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας

Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας Και Επικοινωνίας Ψηφιακό Περιεχόμενο & Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Δ εξάμηνο) Διάλεξη # 8η: Έρευνα αγοράς στο Διαδίκτυο Χαρίκλεια

Διαβάστε περισσότερα

Our Mobile Planet: Ελλάδα

Our Mobile Planet: Ελλάδα Our Mobile Planet: Ελλάδα Κατανόηση της χρήσης των κινητών από τους καταναλωτές Σεπτέµβριος 2013 1 Σύνοψη Τα smartphone έχουν γίνει αναπόσπαστο µέρος της καθηµερινής µας ζωής. Το ποσοστό εξάπλωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Syllabus Certified Customer Service Executive (CCSE) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise

Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Ενημερωτικός Φάκελος Δικτύου Franchise Click to edit Master subtitle style 13/4/2011 Επιχειρηματική πρόταση συνεργασίας Mini Sports Club Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προσφέρουμε μια κερδοφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Τα σημαντικότερα Προβλήματα του Φαρμακείου σήμερα και οι Στρατηγικές αντιμετώπισης τους:

Τα σημαντικότερα Προβλήματα του Φαρμακείου σήμερα και οι Στρατηγικές αντιμετώπισης τους: Τα σημαντικότερα Προβλήματα του Φαρμακείου σήμερα και οι Στρατηγικές αντιμετώπισης τους: Η άποψη των Φαρμακοποιών. Έρευνα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Ευαγγελάτος, ΕΔΙΠ - ΟΠΑ Εργαστήριο Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Positioning (Τοποθέτηση)

Positioning (Τοποθέτηση) Positioning (Τοποθέτηση) 1. Ορισμός- Εφαρμογές- βασικά στοιχεία 2. Εναλλακτικές στρατηγικές Διαφοροποίησης/ Τοποθέτησης επιχειρήσεων 3. Εναλλακτικές στρατηγικές Τοποθέτησης Προϊόντων 4. Διαδικασία τοποθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q

Ζητουμένη Ποσότητα Qd. Τιμή Ρ. Καμπύλη ζήτησης. 0 20000 40000 60000 80000 100000 Ποσότητα Κιλά Q ΚΕΦ. 4 ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ Η τιμή είναι η χρηματική αξία ανταλλαγής ενός αγαθού. Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του καταναλωτή με άλλα παρόμοια προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Πολλές φορές τον επιρεάζει στη

Διαβάστε περισσότερα

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών»

«Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» «Επιδράσεις των Στάσεων για την Τοποθέτηση Προϊόντος στη Συμπεριφορά των Ελλήνων Kαταναλωτών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Τσούτσου Σειρά: 9 η Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Ι. Σιώμκος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα

Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Η τεχνολογία σύμμαχος στις προκλήσεις του σήμερα Δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς δυσκολότερο ρόλο σήμερα από αυτό των Πωλήσεων. Μέσα σε αγορές που - πολλές φορές ζητούμενο έχει γίνει ο περιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση

Advanced Subsidiary. Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο. Κατανόηση Advanced Subsidiary Advanced GCE Survival Δεξιότητες Α Β Γ Δ Κατανόηση γραπτού λόγου Μετάφραση Γραπτό κείμενο Κατανόηση γραπτού λόγου Κατανόηση κειμένων σε προεπιλεγμένα θέματα/κείμενα Functional Operational

Διαβάστε περισσότερα