ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ανάλυση λειτουργιών πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ για τη διαχείριση οµάδων συζητήσεων (forums) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) σε ιστοσελίδες δικτυακού τόπου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κόκκαλη Χρήστου του Εµµανουήλ Α.Μ.: 5198 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1280/2008 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

2

3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1280/2008 ΤΙΤΛΟΣ: Ανάλυση λειτουργιών πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ για τη διαχείριση οµάδων συζητήσεων (forums) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) σε ιστοσελίδες δικτυακού τόπου Φοιτητής: Κόκκαλης Χρήστος Επιβλέπων: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη: To ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες υπηρεσίες του Ίντερνετ. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, είναι δυνατή η ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων µεταξύ δύο ατόµων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Εκατοµµύρια χρήστες σήµερα διαθέτουν την προσωπική ηλεκτρονική τους θυρίδα, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να στέλνουν και να λαµβάνουν µηνύµατα από όλο τον κόσµο. Ενώ στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του Ίντερνετ, η µοναδική πληροφορία που µπορούσε να σταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ήταν µόνο απλά αρχεία κειµένου (text files), γρήγορα έγινε επιτακτική η ανάγκη αποστολής και δυαδικών αρχείων που περιείχαν οποιοδήποτε είδος πληροφορίας (binary files). Η µεταφορά αρχείων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επιτυγχάνεται προσαρτώντας τα αρχεία αυτά στο κείµενο του µηνύµατος. Για να πραγµατοποιηθεί όµως µια τέτοια διαδικασία, πρέπει να ορισθεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που να περιγράφει µια τέτοια µεταφορά. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πολλά τέτοια πρωτόκολλα, το πιο γνωστό όµως που χρησιµοποιείται ευρέως τον τελευταίο καιρό, ονοµάζεται ΜΙΜΕ (Multipurpose Internet Mail Extensions). Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα εξετάσουµε το παραπάνω πρωτόκολλο. Πιο συγκεκριµένα, θα υποδειχθούν οι ευαισθησίες της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και θα περιγραφούν µια σειρά από µέτρα και πρόσθετους µηχανισµούς διασφάλισης της µεταφοράς ηλεκτρονικών µηνυµάτων µε περιεχόµενο διάφορο από απλό κείµενο.

4 Στο Κεφάλαιο 1 καλύπτονται οι εισαγωγικές έννοιες για την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Γίνεται αναφορά στον τρόπο αποστολής και λήψης µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσω του Ίντερνετ, στα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται, και στους περιορισµούς και επέβαλλαν την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται διάφοροι µηχανισµοί που προσπαθούν να λύσουν τα περισσότερα από τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µεταφορά µηνυµάτων µε δυαδικό περιεχόµενο χωρίς να εισάγουν ασυµβατότητες µε το υπάρχον σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που βασίζεται στη προδιαγραφή RFC 822. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το αρχικό σύνολο τύπων µέσων, και των υποτύπων τους, που υποστηρίζονται από το πρωτόκολλο ΜΙΜΕ για την αναγνωρίσει της φύσης των δεδοµένων στο σώµα ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται παρόµοιες τεχνικές µε εκείνες του Κεφαλαίου 2 για να επιτραπεί µη-ascii κείµενο στα διάφορα µέρη µιας επικεφαλίδας µηνύµατος RFC 822, µε έναν τρόπο που είναι απίθανο να προκαλέσει σύγχυση σε υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται ποια τµήµατα του προτύπου MIME πρέπει να υποστηρίζονται από µια συµµορφούµενη υλοποίηση. Επίσης περιγράφει τους διάφορους κρυφούς κινδύνους των σύγχρονων συστηµάτων µεταφοράς µηνυµάτων καθώς επίσης και το κανονικό µοντέλο κωδικοποίησης στο οποίο βασίζεται το πρότυπο MIME. Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται µια αναφορά σε εφαρµογές που υλοποιούν το πρότυπο ΜΙΜΕ σήµερα καθώς επίσης παρουσιάζονται κάποια εργαλεία που µας βοηθούν να υλοποιήσουµε το πρότυπο σε δικές µας εφαρµογές. Τέλος, στο Παράρτηµα Α δίνεται ένα παράδειγµα ενός σύνθετου πολυµερούς µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου συµµορφούµενου µε το πρότυπο ΜΙΜΕ.

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η διπλωµατική εργασία µε θέµα: Ανάλυση λειτουργιών πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ για τη διαχείριση οµάδων συζητήσεων (forums) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) σε ιστοσελίδες δικτυακού τόπου Του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Κόκκαλη Χρήστου του Εµµανουήλ Α.Μ.: 5198 Παρουσιάστηκε δηµόσια και εξετάστηκε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις 18/1/2008. Ο Επιβλέπων: Ο ιευθυντής του τοµέα:.λυµπερόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Φακωτάκης Νικόλαος Καθηγητής

6

7 Πρόλογος Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στους χώρους του Εργαστηρίου Ενσύρµατης Τηλεπικοινωνίας, του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας είναι η εξέταση ενός πρωτόκολλου επικοινωνίας για την κάλυψη της ανάγκης αποστολής µηνυµάτων µε δυαδικό περιεχόµενο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους όσους συνέβαλαν άµεσα ή έµµεσα στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Λυµπερόπουλο ηµήτριο, για την ανάθεση του θέµατος, την επίβλεψη και την καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεπιβλέποντα καθηγητή κ. Κουκιά Μιχαήλ για την συνεργασία του, καθώς και όλα τα µέλη του εργαστηρίου Ενσύρµατης Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Πατρών για την βοήθεια που προσέφεραν. Πάτρα, Ιανουάριος 2008 Κόκκαλης Χρήστος

8 Πρόλογος

9 Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 1 2. Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων Εισαγωγή Ορισµοί, Συµβάσεις, και Γένια BNF Γραµµατική Ακολουθία Χαρακτήρων CRLF Σύνολο Χαρακτήρων Μήνυµα Οντότητα Μέρος Σώµατος Μηνύµατος Σώµα Μηνύµατος Επταδυφιακά εδοµένα Οκταδυφιακά εδοµένα υαδικά εδοµένα Γραµµές Πεδία Επικεφαλίδας ΜΙΜΕ Πεδίο Επικεφαλίδας MIME-Version Πεδίο Επικεφαλίδας Content-Type Σύνταξη του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Type Προτεροτιµές του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Type Πεδίο Επικεφαλίδας Content-Transfer-Encoding Σύνταξη του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Transfer-Encoding Σηµασιολογία του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Transfer-Encoding Νέες Τιµές του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Transfer-Encoding ιερµηνεία και Χρήση Μετάφραση Κωδικοποιήσεων Μοντέλο Κανονικής Κωδικοποίησης Κωδικοποίηση Μεταφοράς τύπου Quoted-Printable Κωδικοποίηση Μεταφοράς τύπου Base Πεδίο Επικεφαλίδας Content-ID Πεδίο Επικεφαλίδας Content-Description Πρόσθετα Πεδία Επικεφαλίδας MIME.46

10 Περιεχόµενα Συµπέρασµα Τύποι Μέσων Εισαγωγή Ορισµός ενός Βασικού Τύπου Μέσων Επισκόπηση του Βασικού Συνόλου Τύπων Μέσων Επεκτάσεις Επικεφαλίδας Μηνύµατος για µη-ascii Κείµενο Εισαγωγή Σύνταξη των encoded-words Σύνολα Χαρακτήρων Κωδικοποιήσεις Κωδικοποίηση τύπου B Κωδικοποίηση τύπου Q Χρήση Των encoded-words Στις Επικεφαλίδες Μηνύµατος Υποστήριξη Των encoded-words από Πράκτορες Χρήστη Αναγνώριση Των encoded-words Στα Πεδία Επικεφαλίδας Παρουσίαση Των encoded-words ιαχείριση Των Λανθασµένων encoded-words από Τους Πράκτορες Χρήστη Συµµόρφωση Παραδείγµατα Κριτήρια Συµµόρφωσης και Παραδείγµατα Εισαγωγή Συµµόρφωση µε το Πρότυπο ΜΙΜΕ Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Την Αποστολή Μηνύµατος Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου Μοντέλο Κανονικής Κωδικοποίησης Συµπέρασµα ΜΙΜΕ Εφαρµογές και Εργαλεία..87 Παράρτηµα A - Παράδειγµα Σύνθετου Πολυµερούς Μηνύµατος.91 Παράρτηµα Β - Συλλεχθείσα BNF Γραµµατική.95 Βιβλιογραφία 101

11 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (συχνά επίσης συναντάτε ως , ή απλά mail) είναι µια µέθοδος αποθήκευσης και προώθησης µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων επικοινωνίας. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί τον ευκολότερο και οικονοµικότερο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών του Ιντερνετ, αφού συνδυάζει άµεση διαπροσωπική επικοινωνία, αλλά και ευελιξία στη µεταφορά µηνυµάτων και αρχείων. Συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπάρχουν σε σχεδόν όλα τα δίκτυα, LAN ή WAN, αλλά κανένα από αυτά τα δίκτυα δεν µπορεί να συγκριθεί µε την ευρύτητα χώρου και χρηστών που καλύπτει το Ιντερνετ. Βασικός κορµός του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο Ιντερνετ, όπως άλλωστε και σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες του, είναι τα πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί και αναλαµβάνουν τη διαβίβαση των µηνυµάτων, καθώς και άλλων πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία οι χρήστες µεταφέρουν µέσω του Ιντερνετικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το σηµαντικό στην περίπτωση των πρωτοκόλλων του Ιντερνετ είναι ότι πρόκειται για ανοικτά πρωτόκολλα, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει καθένας σε κάθε µεγέθους δικτύου. Έτσι, σιγά-σιγά τα πρωτόκολλα αυτά αντικαθιστούν ιδιοκτησιακές τεχνικές, τις οποίες είχαν αναπτύξει διάφορες εταιρίες στο παρελθόν για την κάλυψη παρόµοιων αναγκών. Τα πρωτόκολλα σε συνδυασµό µε τα σύγχρονα προγράµµατα καθιστούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ένα εξαιρετικό µέσο επικοινωνίας, που µπορεί να καλύψει από ανταλλαγή απλών γραπτών κειµένων µέχρι ανταλλαγή φωνητικών µηνυµάτων και διαφόρων αρχείων. Σχεδόν όλα τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που συντάσσονται από τους ανθρώπους και ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παράγεται αυτόµατα µεταδίδεται µέσω του πρωτοκόλλου SMTP. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποτελούνται από δύο κύρια τµήµατα: - 1 -

12 Εισαγωγή την επικεφαλίδα (header) - που δοµείται σε πεδία που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το µήνυµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και συνήθως συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής: From: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και προαιρετικά το όνοµα, του αποστολέα του µηνύµατος To: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και προαιρετικά το όνοµα, του παραλήπτη του µηνύµατος (Σηµειώστε ότι η τιµή αυτού του πεδίου δεν συσχετίζεται απαραίτητα µε τις διευθύνσεις στις οποίες το µήνυµα παραδίδεται. Ο πραγµατικός κατάλογος παράδοσης παρέχεται από το πρωτόκολλο SMTP, και δεν εξάγεται από το περιεχόµενο της επικεφαλίδας.) Subject: Μια συνοπτική περίληψη των περιεχοµένων του µηνύµατος Date: Η τοπική ώρα και η ηµεροµηνία σύνθεσης του µηνύµατος το σώµα (body) - το ίδιο το µήνυµα ως µη δοµηµένο κείµενο µερικές φορές περιλαµβάνει µια ηλεκτρονική υπογραφή στο τέλος Η επικεφαλίδα χωρίζεται από το σώµα από µια κενή γραµµή. Το SMTP πρωτόκολλο αποτελεί το βασικό πρωτόκολλο µεταφοράς µηνυµάτων του Ιντερνετικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το όνοµά του αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Simple Mail Transfer Protocol, ενώ η λειτουργία του δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που λέει το όνοµά του, δηλαδή πρωτόκολλο µεταφοράς απλού ταχυδροµείου. Λογισµικό SMTP πρέπει να λειτουργεί τόσο στον υπολογιστή, που στέλνει µηνύµατα, όσο και στον υπολογιστή που λαµβάνει τα µηνύµατα. Για να στείλουµε ένα µήνυµα, το συντάσσουµε µε έναν πράκτορα χρήστη (User Agent ή mail client), δηλαδή ένα πρόγραµµα που µας επιτρέπει να συντάξουµε, να στείλουµε και να λάβουµε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και στη συνέχεια δίνουµε εντολή για αποστολή του µηνύµατος. Ο πράκτορας χρήστη (UA) θα έρθει σε επαφή µε τον τοπικό εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mail server), ο - 2 -

13 Εισαγωγή οποίος αναλαµβάνει να διανείµει τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του χρήστη. Σ αυτόν συνήθως απευθύνονται και τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που προορίζονται για τον χρήστη. Ο τοπικός εξυπηρετητής προωθεί τα µηνύµατα σε άλλους εξυπηρετητές µε τη βοήθεια του πράκτορα µεταφοράς µηνυµάτων (Message Transfer Agent ή MTA), ενός προγράµµατος που διαβιβάζει τα µηνύµατα από υπολογιστή σε υπολογιστή. Παραλαµβάνει τα µηνύµατα από άλλο αντίστοιχο πρόγραµµα ή από κάποιον πράκτορα χρήστη και τα προωθεί κατάλληλα. Ο πράκτορας µεταφοράς µηνυµάτων είναι αδιαφανής για το χρήστη ο οποίος αλληλεπιδρά µόνο µε τον πράκτορα χρήστη. Ένα µήνυµα µπορεί να διασχίσει πολλούς πράκτορες µεταφοράς µηνυµάτων µέχρι να φτάσει στον εξυπηρετητή στον οποίο ο χρήστης στον οποίο απευθύνεται έχει λογαριασµό. Όταν ένα µήνυµα δεν µπορεί να παραδοθεί, ο λαµβάνων πράκτορας µεταφοράς µηνυµάτων πρέπει να αποστείλει ένα µήνυµα πίσω στον αποστολέα, δείχνοντας το πρόβληµα. Το παρακάτω σχήµα δείχνει αυτή την διαδικασία. Το πρωτόκολλο SMTP εξασφαλίζει την µεταφορά των µηνυµάτων από τον πράκτορα χρήστη στον πράκτορα µεταφοράς µηνυµάτων καθώς και την ανταλλαγή των µηνυµάτων µεταξύ των πρακτόρων µεταφοράς µηνυµάτων. Η λειτουργία του βασίζεται στο µοντέλο αίτησης/απόκρισης. Είτε ένας πράκτορας χρήστη, είτε ένας πράκτορας µεταφοράς µηνυµάτων που βρίσκεται σε έναν εξυπηρετητή µπορούν να λειτουργήσουν ως SMTP πελάτης. Μία τυπική παραλαβή ηλεκτρονικού µηνύµατος από έναν εξυπηρετητή έχει ως εξής: Αρχικά δηµιουργείται µία TCP σύνδεση µεταξύ του εξυπηρετητή που έχει τον ρόλο - 3 -

14 Εισαγωγή του αποστολέα και του εξυπηρετητή που έχει τον ρόλο του παραλήπτη. Στην συνέχεια οι δύο εξυπηρετητές συνοµιλούν ούτως ώστε να επιτευχθεί χωρίς προβλήµατα η ανταλλαγή του µηνύµατος. Το SMTP είναι ένα πρωτόκολλο προώθησης και δεν επιτρέπει σε κάποιον να καταφορτώσει κατ απαίτηση µηνύµατα από έναν τοπικό εξυπηρετητή. Για να το κάνει αυτό ένας πράκτορας χρήστη πρέπει να χρησιµοποιήσει τα πρωτόκολλα POP ή IMAP. Τα µηνύµατα µπορούν να αποθηκευτούν είτε στην πλευρά του πελάτη, είτε στην πλευρά του εξυπηρετητή, είτε και στις δύο πλευρές. Πρότυποι µορφότυποι ταχυδροµικών θυρίδων αποτελούν οι Maildir και mbox. ιάφοροι ευρέως γνωστοί πράκτορες χρήστη χρησιµοποιούν τον προσωπικό τους µορφότυπο και απαιτούν ύπαρξη λογισµικού µετατροπής για να µεταφέρουν τα ηλεκτρονικά µηνύµατα µεταξύ τους. Το όνοµα του πρωτοκόλλου POP αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Post Office Protocol. Επειδή τα µηνύµατα που λαµβάνει ένας χρήστης αποθηκεύονται στο γραµµατοκιβώτιό (mailbox) του στον τοπικό εξυπηρετητή που χρησιµοποιεί, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προσπελάσει τα µηνύµατα αυτά και τη δυνατότητα αυτή την παρέχει το πρωτόκολλο ΡΟΡ. Το ΡΟΡ είναι το παλαιότερο πρωτόκολλο τέτοιου τύπου αλλά και το απλούστερο, παρέχοντας ελάχιστη ευελιξία στο χρήστη. Από τη στιγµή που ο πράκτορας χρήστη του χρήστη συνδεθεί µε τον τοπικό εξυπηρετητή που έχει τα µηνύµατα του χρήστη, ο τελευταίος µεταφέρει αδιάκριτα όλα τα µηνύµατα που υπάρχουν στο γραµµατοκιβώτιο στον πράκτορα χρήστη, διαγράφοντάς τα από το γραµµατοκιβώτιο του τοπικού εξυπηρετητή. Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα σε περιπτώσεις χρηστών, οι οποίοι χρειάζονται να προσπελαύνουν τα µηνύµατά τους από πολλούς σταθµούς εργασίας, αφού µε το πρωτόκολλο ΡΟΡ τα µηνύµατα διαγράφονται από τον εξυπηρετητή µε την πρώτη ανάγνωση. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς µόνο ορισµένων µηνυµάτων, αφού τα µηνύµατα µεταφέρονται στο σύνολο τους χωρίς διάκριση. Τα πλεονεκτήµατα του ΡΟΡ έγκειται στην απλότητα του, η οποία το καθιστά πιο εύκολο στην υλοποίησή του, αλλά και στο γεγονός ότι ως το παλαιότερο πρωτόκολλο, που χρησιµοποιήθηκε, υπάρχουν περισσότερες υλοποιήσεις από κάθε άλλο παρόµοιο

15 Εισαγωγή Το ΙΜΑΡ είναι ένα πρωτόκολλο µε λειτουργία παρόµοια αυτής του ΡΟΡ, αλλά µε σαφώς περισσότερες δυνατότητες. Το όνοµά του αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Internet Message Access Protocol. Λειτουργικά το ΙΜΑΡ είναι υπερσύνολο των δυνατοτήτων του ΡΟΡ, αλλά προσθέτει αρκετές νέες δυνατότητες. Πρώτα απ όλα, σε αντίθεση µε το ΡΟΡ, τα µηνύµατα παραµένουν στον τοπικό εξυπηρετητή και διαγράφονται από εκεί µόνο όταν ζητηθεί από το χρήστη. Αν και σε ορισµένες υλοποιήσεις αυτό είναι δυνατό και µε το ΡΟΡ, η υπεροχή του ΙΜΑΡ έγκειται στο γεγονός ότι η υλοποίηση της συγκεκριµένης λειτουργίας στο πρωτόκολλο αυτό είναι σαφώς πληρέστερη. Ένα άλλο πλεονέκτηµα του ΙΜΑΡ είναι η δυνατότητα του να αναγνωρίζει το περιεχόµενο των µηνυµάτων, βασιζόµενο στο πρωτόκολλο ΜΙΜΕ. Ο πράκτορας χρήστη µπορεί να ζητήσει από τον τοπικό εξυπηρετητή µόνο τα µηνύµατα µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, αποκλείοντας τη µεταφορά µηνυµάτων, τα οποία δεν µπορούµε ή δεν θέλουµε να διαβάσουµε σε µία σύνδεσή µας. Για παράδειγµα, εάν σε ένα µήνυµά µας ο αποστολέας του έχει προσαρτήσει ένα µεγάλο αρχείο βίντεο και εµείς διαβάζουµε τα µηνύµατά µας µέσω µιας αργής σύνδεσης, µπορούµε να ζητήσουµε να µη µεταφερθεί το µήνυµα αυτό, ή άλλα παρόµοια, στον υπολογιστή µας κατά τη σύνδεση αυτή. Επίσης, εάν µας έχει σταλεί ένα µήνυµα, που περιέχει ήχο, και ο υπολογιστής, τον οποίο χρησιµοποιούµε σε µια δεδοµένη σύνδεση, δεν έχει δυνατότητες αναπαραγωγής ήχου, µπορούµε να ζητήσουµε να µη µεταφερθούν στον υπολογιστή µας τα µηνύµατα αυτά. Τέλος, εάν θέλουµε να δούµε σε µία σύνδεση τα µηνύµατα που αφορούν σε ένα συγκεκριµένο θέµα, µπορούµε να ζητήσουµε από τον τοπικό εξυπηρετητή να αναζητήσει τα µηνύµατά µας τα σχετικά µε το θέµα που µας ενδιαφέρει (π.χ. µηνύµατα από ένα συγκεκριµένο αποστολέα), τα οποία και θα µεταφέρει στον υπολογιστή µας χωρίς να ασχοληθούµε στη σύνδεση αυτή µε τα υπόλοιπα µηνύµατα. Από τα παραπάνω καθίσταται εµφανής η υπεροχή του ΙΜΑΡ σε σχέση µε το ΡΟΡ, ιδιαίτερα στον τρόπο µε τον οποίο υποστηρίζει τους χρήστες που διαβάζουν τα µηνύµατά τους από πολλαπλούς σταθµούς. Ας επιστρέψουµε όµως στο πρωτόκολλο SMTP. Στις αδυναµίες του SMTP πρέπει να αναφέρουµε το γεγονός ότι µπορεί να στείλει περιορισµένου µεγέθους µηνύµατα (π.χ χαρακτήρες ή λιγότεροι) που αποτελούνται από αναγνώσιµους χαρακτήρες µόνο, µε άλλα λόγια, κείµενο ASCII. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) είναι ο Αµερικανικός Πρότυπος Κώδικας για την - 5 -

16 Εισαγωγή Ανταλλαγή Πληροφοριών. Ο ASCII επιτρέπει µόνο επτά δυφία (bits) ανά χαρακτήρα (ενδεχοµένως ένα όγδοο δυφίο (bit) ήταν διαθέσιµο για τον έλεγχο ισοτιµίας). Κατά συνέπεια, το σύνολο των διαθέσιµων χαρακτήρων ανέρχεται έως 128. Αυτό περιορίζει δραστικά τα µηνύµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε µηνύµατα που, όταν διαβιβάζονται, να περιλαµβάνουν µόνο τους χαρακτήρες που επαρκούν για το γράψιµο ενός µικρού αριθµού γλωσσών, κυρίως της Αγγλικής. Άλλες γλώσσες βασισµένες στο λατινικό αλφάβητο περιλαµβάνουν διακριτικά που δεν υποστηρίζονται από τον ASCII, το οποίο σηµαίνει ότι κείµενο σε αυτές τις γλώσσες δεν µπορεί να αναπαρασταθεί σωστά σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ακόµη, σηµαίνει ότι δε µπορούµε να στείλουµε άµεσα µε το SMTP δυαδικά αρχεία όπως εικόνες, ήχο, βίντεο, ή άλλα δεδοµένα οριζόµενα από µια εφαρµογή. Οι υπολογιστές χρησιµοποιούν δυφιοσυλλαβές (bytes) των οκτώ δυφίων, που µερικές φορές καλούνται δυφιοοκτάδες (octets). Για την αποστολή δυφιοκταδικών δυαδικών δεδοµένων σε έναν παραλήπτη µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απαιτείται τα δεδοµένα να µετατρέπονται σε δεδοµένα των επτά δυφίων. Αυτό συµβαίνει σήµερα εκτενώς στο Ιντερνετ. Προκειµένου να ξεπερασθούν οι αδυναµίες του SMTP και να διασφαλισθεί ότι τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που περιέχουν εικόνες ή άλλες ακειµενικές πληροφορίες θα παραδοθούν αναλλοίωτα, δηµιουργήθηκε το πρότυπο MIME που παρέχει έναν τρόπο ώστε οι ακειµενικές πληροφορίες να κωδικοποιούνται ως κείµενο. Το όνοµά του αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Multipurpose Internet Mail Extensions. Πριν από το ΜΙΜΕ υπήρχαν και άλλες µέθοδοι για την αποστολή δυαδικών αρχείων, όπως η UUEncode/UUDecode, οι οποίες όµως περιόριζαν τη λειτουργία τους απλώς στην κωδικοποίηση των αρχείων ώστε να µπορέσουν αυτά να αποσταλούν µε το SMTP, και στη συνέχεια την αποκωδικοποίησή τους από τον παραλήπτη. Το ΜΙΜΕ, όµως, δεν είναι απλώς µια µέθοδος που κωδικοποιεί αρχεία για αποστολή, αλλά αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρωτόκολλο που συνεργάζεται µε τους πράκτορες χρήστη για αποστολή διαφόρων τύπων αρχείων, πολλαπλών αρχείων σε ένα µήνυµα κλπ. Σε κάθε µήνυµα ΜΙΜΕ υπάρχουν επικεφαλίδες (headers), οι οποίες - 6 -

17 Εισαγωγή προσδιορίζουν επακριβώς το περιεχόµενό του. Το ίδιο το µήνυµα είναι απλό µήνυµα ASCII, συµβατό µε τις απαιτήσεις του SMTP, ώστε να µπορέσει να µεταφερθεί µέσω του τελευταίου στο Ιντερνετ. Εάν στο µήνυµα υπάρχουν αρχεία, τότε ο πράκτορας χρήστη ενηµερώνεται από τις επικεφαλίδες για το ακριβές περιεχόµενό του και ενεργεί ανάλογα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι από τις επικεφαλίδες ο πράκτορας χρήστη µαθαίνει εάν στο µήνυµα αυτό υπάρχουν αρχεία εικόνας, βίντεο ή ήχου, ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες εφαρµογές για την εκτέλεσή τους, εάν υπάρχει κείµενο και µε ποιο σύνολο χαρακτήρων, ώστε να εµφανίσει τους χαρακτήρες σωστά στην οθόνη κλπ. Το τελευταίο επιτρέπει την αποστολή µηνυµάτων µε ελληνικούς χαρακτήρες και γενικότερα χαρακτήρες εκτός των λατινικών, τους οποίους το SMTP δεν επιτρέπει να µεταφέρονται απευθείας. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι το γεγονός πως σήµερα µπορούµε να στείλουµε σε πολλούς χρήστες µηνύµατα στα ελληνικά ή µε µορφοποιήσεις οφείλεται στο ΜΙΜΕ και βέβαια στο ότι οι περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν πράκτορες χρήστη που υποστηρίζουν το ΜΙΜΕ. Τα µηνύµατα, που περιέχουν ελληνικά, αντιµετωπίζονται από τον πράκτορα χρήστη στην αποστολή τους ως ΜΙΜΕ προσαρτήσεις και κωδικοποιούνται για να αποσταλούν. Ο πράκτορας χρήστη του παραλήπτη ενηµερώνεται από τις επικεφαλίδες ότι υπάρχει αρχείο κειµένου µε το ελληνικό εθνικό σύνολο χαρακτήρων και προβάλλει το µήνυµα στα ελληνικά, εφόσον έχει τις σχετικές δυνατότητες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ΜΙΜΕ είναι η δυνατότητα του να περιλαµβάνει σε ένα µήνυµα περισσότερα από ένα αρχεία και µάλιστα διαφορετικού περιεχοµένου. Για παράδειγµα, ένα µήνυµα που περιέχει ελληνικά, ένα έγγραφο γραφείου και ένα αρχείο ήχου, περιέχει τρεις ΜΙΜΕ προσαρτήσεις, δηλαδή τα ελληνικά, το έγγραφο γραφείου και το αρχείο ήχου, έστω και εάν ο χρήστης θεωρεί ως προσαρτήσεις µόνο τα δύο αρχεία, αφού το µήνυµα το βλέπει άµεσα στην οθόνη του. Η αµεσότητα στην προβολή του µηνύµατος εδώ δεν σηµαίνει ότι δεν αντιµετωπίζεται ως ΜΙΜΕ προσάρτηση. Τέλος, µε το ΜΙΜΕ έχουµε τη δυνατότητα να στείλουµε µηνύµατα κατά τµήµατα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να στείλουµε σε ένα µήνυµα τη διεύθυνση ενός αρχείου, χωρίς να στείλουµε και το ίδιο το αρχείο. Όταν ο χρήστης, που θα λάβει το µήνυµα, το θελήσει, µπορεί να λάβει το αρχείο από τον αποµακρυσµένο εξυπηρετητή

18 Εισαγωγή Το ΜΙΜΕ, λοιπόν, αποτελεί ένα πρωτόκολλο που επεκτείνει τις δυνατότητες του Ιντερνετικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε σηµαντικό βαθµό και προσφέρει πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που θεωρούνται στοιχειώδη για τη σύγχρονη χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που επιγραµµατικά απαριθµούνται ως: Υποστήριξη για σύνολα χαρακτήρων διάφορα του ASCII, απαιτείται για την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και σε άλλες γλώσσες εκτός από την Αγγλική. Υποστήριξη για περιεχόµενο στα µηνύµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δεν είναι κείµενο, το οποίο επιτρέπει στα µηνύµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να περιέχουν πολυµεσικό περιεχόµενο, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, ήχου, γραφειακών εγγράφων, και τα λοιπά. Ένα σύστηµα επισηµατοθέτησης (labeling) τύπων περιεχοµένου, το οποίο επιτρέπει το πολυµεσικό περιεχόµενο του µηνύµατος να διαχειριστεί έξυπνα από διάφορα διαθέσιµα προγράµµατα του υπολογιστή. Υποστήριξη για πολυσύνθετα έγγραφα, η οποία επιτρέπει σε ένα ενιαίο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να περιέχει πολλαπλά µέρη (πολλαπλές εικόνες, επισυναπτόµενα αρχεία, και τα λοιπά). εν αποτελεί µία απλή κωδικοποίηση, αλλά ένα ολοκληρωµένο σύνολο διαδικασιών και ορισµών για την αποστολή κάθε τύπου µηνυµάτων στο Ιντερνετ, υποστηρίζοντας τη δηµιουργία ενός πράγµατι πολυµεσικού Ιντερνετ. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο συνδέεται πολύ στενά µε τα πρότυπα SMTP και MIME ώστε µερικές φορές καλείται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο SMTP/MIME. Το πρότυπο MIME είναι επίσης σηµαντικό και έξω από τη σφαίρα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθώς αποτελεί ένα θεµελιώδες συστατικό των πρωτοκόλλων επικοινωνίας όπως το HTTP για τον Παγκόσµιο Ιστό. Το HTTP είναι ένα πρωτόκολλο πελάτη/εξυπηρετητή και ακολουθεί το µοντέλο αίτησης/απόκρισης. H λειτουργία του βασίζεται στη σύνδεση ενός HTTP πελάτη (συνήθως είναι ένας - 8 -

19 Εισαγωγή φυλλοµετρητής Ιστού - Web browser) µε έναν HTTP εξυπηρετητή (συνήθως είναι ένας εξυπηρετητής Ιστού Web server) χρησιµοποιώντας ένα οµοιόµορφο εντοπιστή πόρου (Uniform Resource Locator) και απαιτώντας κάποιο πόρο, όπως ένα HTML αρχείο. Το HTTP απαιτεί τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή µε τον οποίο συνδέεται, να µεταφέρονται σε ΜΙΜΕ µορφότυπο, στα πλαίσια των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ακόµη και αν τα στοιχεία δεν είναι πραγµατικά µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για παράδειγµα, ένας εξυπηρετητής Ιστού αποστέλλει µια ιστοσελίδα που αποτελείται από µια οµάδα αρχείων σε ένα φυλλοµετρητή Ιστού. Αυτά τα αρχεία µπορεί να είναι HTML κείµενο, JPEG ή GIF εικόνες, αρχείο ήχου MIDI, αρχείο PDF, ή διάφορα άλλα είδη αρχείων. Ο εξυπηρετητής Ιστού αποστέλλει επίσης στο φυλλοµετρητή Ιστού σας µια ένδειξη του τύπου MIME του κάθε αρχείου. Ο φυλλοµετρητής Ιστού σας καταλαβαίνει τον τύπο MIME και ξέρει να απεικονίζει σωστά το κείµενο και εικόνες HTML, να εκκινεί τον Adobe Acrobat Reader για ένα αρχείο PDF, ή να αναπαράγει ένα αρχείο MIDI µέσω των ηχείων του PC σας. Επιπλέον, για να αποθηκεύσετε µια τέτοια ιστοσελίδα offline, θα πρέπει να αποθηκεύσετε όλα αυτά τα αρχεία. Εάν χρησιµοποιείτε τον φυλλοµετρητή Ιστού Internet Explorer, έχετε διάφορες επιλογές κατά τη αποθήκευση µιας ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας. (1) Μπορείτε να αποθηκεύσετε µόνο το HTML αρχείο. (2) Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο HTML και όλα τα αρχεία εικόνας σε έναν κατάλογο. (3) Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όλα ως ένα ενιαίο αρχείο. Όταν επιλέγετε την τελευταία επιλογή -- να τα αποθηκεύσετε όλα ως ένα ενιαίο αρχείο ο φυλλοµετρητής Ιστού Internet Explorer αποθηκεύει το αρχείο HTML και όλα τα αρχεία ως πολυσύνθετο έγγραφο, το οποίο στην πραγµατικότητα είναι ένα πολυµερές µήνυµα MIME. Το αρχείο έχει ως επέκταση.mht. Εάν θέλετε να δείτε πως αυτό το πολυσύνθετο έγγραφο µοιάζει πραγµατικά, ανοίξτε το µε έναν απλό κειµενογράφο, όπως είναι το σηµειωµατάριο (Νotepad). Θα δείτε τα πολλαπλά τµήµατα διαχωρισµένα από οριοθέτες, και θα παρατηρήσετε ότι τα αρχεία είναι κωδικοποιηµένα. Το ΜΙΜΕ είναι ένα πρωτόκολλο του επιπέδου Παρουσίασης του µοντέλου αναφοράς OSI. Το µοντέλο αναφοράς Ανοικτής ιασύνδεσης Συστηµάτων (Open Systems - 9 -

20 Εισαγωγή Interconnection Basic Reference Model) ή Μοντέλο αναφοράς OSI (OSI reference model) είναι µια διαστρωµατωµένη, αφηρηµένη περιγραφή για τη σχεδίαση επικοινωνιών και δικτυακών πρωτοκόλλων για υπολογιστές. Είναι γνωστό και ως Μοντέλο των επτά επιπέδων. Μοντέλο Αναφοράς OSI τι µεταφέρεται επίπεδο Λειτουργίες 7. Επίπεδο εφαρµογών ιαδικασίες δικτύου προς (Application Layer) εφαρµογές επίπεδα λογισµικού Χρήσιµα δεδοµένα 6. Επίπεδο παρουσίασης (Presentation layer) 5. Επίπεδο συνόδου (Session layer) Παρουσίαση δεδοµένων και κρυπτογράφηση Επικοινωνία υπολογιστών, συγχρονισµός Τµήµατα 4. Επίπεδο µεταφοράς ιασφάλιση συνδέσεων, (Segments) (Transport layer) αξιοπιστία Πακέτα 3. Επίπεδο δικτύου ροµολόγηση πακέτων, (Packets) (Network layer) λογικές διευθύνσεις (IP) επίπεδα υλικού Πλαίσια (Frames) 2. Επίπεδο διασύνδεσης δεδοµένων (Data link layer) Φυσικές διευθύνσεις (MAC & LLC) υαδικά 1. Φυσικό επίπεδο Μετάδοση ψηφίων στο ψηφία (Bits) (Physical layer) κανάλι επικοινωνίας Το επίπεδο Παρουσίασης µετασχηµατίζει τα δεδοµένα σε τυπική µορφή που την αναµένει το ανωτέρω επίπεδο εφαρµογών. Στο επίπεδο αυτό γίνεται στα δεδοµένα κρυπτογράφηση, συµπίεση, κωδικοποίηση MIME, και όποια άλλη διαµόρφωση απαιτεί η µορφή δεδοµένων ή ο σχεδιαστής του πρωτοκόλλου. Η αναγκαιότητα για µεγαλύτερη ασφάλεια στην ανταλλαγή των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οδήγησε στην δηµιουργία το πρωτοκόλλου S/MIME. Το S/ΜΙΜΕ είναι µια εξειδίκευση του πρωτοκόλλου MIME και χρησιµοποιείται από

21 Εισαγωγή προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την εφαρµογή κρυπτογραφικών υπηρεσιών σε αποστέλλοντα µηνύµατα και για την επεξεργασία προστατευµένων παρεληφθέντων µηνυµάτων µε σκοπό την καταπολέµηση της πλαστογραφίας και της υποκλοπής ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Σχεδιάστηκε ώστε να µπορεί εύκολα να ενοποιηθεί σε προϊόντα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επεκτείνοντας το πρωτόκολλο MIME σύµφωνα µε ένα σύνολο κρυπτογραφικών τυποποιήσεων, το Public Key Cryptography Standards (PKCS). Η παγκόσµια υιοθέτηση του S/ΜΙΜΕ θα ωφελήσει τους χρήστες, αφού έννοιες όπως η ακεραιότητα των δεδοµένων, η αυθεντικότητα και η διαφύλαξη του απόρρητου των συναλλαγών (privacy), θα είναι διαθέσιµες σε όλους

22 Εισαγωγή

23 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων 2 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων 2.1) Εισαγωγή Από τη δηµοσίευσή του το 1982, το RFC 822 έχει καθορίσει τον πρότυπο µορφότυπο για τα κειµενικά ηλεκτρονικά µηνύµατα. Η επιτυχία του ήταν τέτοια ώστε το µορφότυπο του RFC 822 υιοθετήθηκε, πλήρως ή µερικώς, στα πλαίσια του Ίντερνετ και το SMTP πρωτόκολλο µεταφοράς µηνυµάτων ορίζεται στο RFC 821. εδοµένου ότι το µορφότυπο χρησιµοποιείται σε ευρεία κλίµακα, διάφοροι περιορισµοί έχουν εµφανιστεί στη κοινότητα των χρηστών. Το RFC 822 προδιαγράφει ένα µορφότυπο για τα µηνύµατα κειµένου. Έτσι, τα µηνύµατα που δεν περιέχουν µόνο κείµενο, π.χ. τα µηνύµατα πολυµέσων που περιλαµβάνουν ήχο ή εικόνες, απλά δεν αναφέρονται. Εντούτοις, ακόµη και στην περίπτωση µηνυµάτων κειµένου, το RFC 822 είναι ανεπαρκές για τις ανάγκες των χρηστών του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των οποίων οι γλώσσες απαιτούν τη χρήση συνόλου χαρακτήρων εκτός του ASCII. εδοµένου ότι στο RFC 822 δεν προδιαγράφονται µηχανισµοί για τα µηνύµατα που περιέχουν ηχητικό ή τηλεοπτικό περιεχόµενο, ασιατικό γλωσσικό κείµενο, ή ακόµα και κείµενο στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, απαιτούνται πρόσθετες προδιαγραφές. Στη παρούσα ενότητα περιγράφονται διάφοροι µηχανισµοί που προσπαθούν να λύσουν τα περισσότερα από τα προβλήµατα χωρίς να εισάγουν ασυµβατότητες µε το υπάρχον σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που βασίζεται στη προδιαγραφή RFC 822. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφονται: (1) Ένα ΜΙΜΕ-Version πεδίο επικεφαλίδας, στο οποίο δηλώνεται ο αριθµός της έκδοσης του προτύπου ΜΙΜΕ µε το οποίο είναι συµβατό ένα µήνυµα και επιτρέπει στους πράκτορες επεξεργασίας µηνυµάτων ηλεκτρονικού

24 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων ταχυδροµείου να τα διακρίνει από εκείνα που παράγονται µε παλαιότερο ή µη συµβατό λογισµικό, για τα οποία υποτίθεται ότι δεν διαθέτουν ένα τέτοιο πεδίο. (2) Ένα Content-Type πεδίο επικεφαλίδας, που γενικεύεται στο RFC 1049, το όποιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει τον τύπο και τον υποτύπο µέσων των δεδοµένων στο σώµα ενός µηνύµατος και για να καθορίσει πλήρως τη τοπική παράσταση ( κανονική µορφή ) αυτών των δεδοµένων. (3) Ένα Content-Transfer-Encoding πεδίο επικεφαλίδας, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει την κωδικοποίηση που εφαρµόστηκε στο σώµα του µηνύµατος. Συνήθως εφαρµόζονται κωδικοποιήσεις, εκτός από ταυτοτική, στα δεδοµένα προκειµένου να επιτραπεί η προώθησή τους µέσω των διάφορων συστηµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που µπορούν να έχουν περιορισµούς ως προς το σύνολο των χαρακτήρων ή των δεδοµένων. (4) υο επιπρόσθετα πεδία επικεφαλίδας τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω περιγραφή των δεδοµένων στο σώµα ενός µηνύµατος, τα Content-ID και Content-Description πεδία επικεφαλίδας. Όλα τα πεδία επικεφαλίδας που ορίζονται στη παρούσα ενότητα υπόκεινται στους γενικούς συντακτικούς κανόνες για τα πεδία επικεφαλίδας που ορίζονται στη προδιαγραφή του RFC 822. Πιο συγκεκριµένα, όλα αυτά τα πεδία επικεφαλίδας, εκτός από το Content-Disposition πεδίο, µπορούν να περιλαµβάνουν σχόλια του RFC 822, τα οποία δεν έχουν κανένα σηµασιολογικό περιεχόµενο και θα πρέπει να αγνοηθούν κατά την ΜΙΜΕ επεξεργασία. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικοί από τους µηχανισµούς που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα µπορεί να σας φανούν κάπως παράξενοι µε τη πρώτη ανάγνωση. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η συµβατότητα µε τα υπάρχοντα πρότυπα ΚΑΙ η στιβαρότητα απέναντι σε υπάρχουσες εφαρµοζόµενες πρακτικές ήταν δύο από τις βασικότερες προτεραιότητες της οµάδας εργασίας που ανέπτυξε αυτό το πρότυπο. Πιο συγκεκριµένα, η συµβατότητα πάντα κυριαρχούσε της καλαισθησίας

25 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων Παρακαλώ ανατρέξτε στην τρέχουσα έκδοση του Internet Official Protocol Standards για την κατάσταση τυποποίησης και τη θέση αυτού του πρωτοκόλλου. Τα RFC 822 και RFC 1123 επίσης παρέχουν ουσιώδες υπόβαθρο για το πρωτόκολλο MIME δεδοµένου ότι καµία συµµορφούµενη υλοποίηση στο ΜΙΜΕ δεν µπορεί να τα παραβιάσει. Επιπλέον, µερικά άλλα ενηµερωτικά έγγραφα θα είναι ενδιαφέροντα στο MIME υλοποιητή, πιο συγκεκριµένα τα RFC 1344, RFC 1345, και RFC ) Ορισµοί, Συµβάσεις, και Γένια BNF Γραµµατική Αν και οι µηχανισµοί που προδιαγράφονται στις παρακάτω ενότητες όλοι περιγράφονται σε κειµενική µορφή, οι περισσότεροι περιγράφονται επίσης επισήµως µε τον επαυξηµένο συµβολισµό BNF (Backus Naur Form) του RFC 822. Οι υλοποιητές θα πρέπει να εξοικειωθούν µε αυτόν τον συµβολισµό προκειµένου να γίνουν κατανοητές αυτές οι ενότητες, και να αναφέρονται στο RFC 822 για µια πλήρη εξήγηση του επαυξηµένου συµβολισµού BNF. Μερικοί συµβολισµοί από την επαυξηµένη BNF σε αυτές τις ενότητες κάνουν ονοµαστικές αναφορές στους κανόνες σύνταξης που ορίζονται στο RFC 822. Οπότε, µια πλήρης τυπική γραµµατική λαµβάνεται µε το συνδυασµό των συλλεχθέντων παραρτηµάτων γραµµατικής κάθε ενότητας σε αυτό το σύνολο µε τον BNF του RFC 822 συν τις τροποποιήσεις του RFC 822 που ορίζονται στο RFC 1123 (που συγκεκριµένα αλλάζει τη σύνταξη για το return, το date και την mailbox ). Όλες οι αριθµητικές και δυφιοοκταδικές τιµές δίνονται στη δεκαδική µορφή σε αυτό το σύνολο ενοτήτων. Για όλες τις τιµές των τύπων µέσων, τις τιµές των υποτύπων, και τα ονόµατα των παραµέτρων όπως ορίζονται, δεν απαιτείται να διακρίνονται σε κεφαλαία και µικρά. Εντούτοις, οι τιµές των παραµέτρων απαιτείται να διακρίνονται σε κεφαλαία και µικρά µε την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρύθµισης για τη συγκεκριµένη παράµετρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΡΦΟΤΥΠΗΣΗΣ: Σηµειώσεις, όπως αυτή, παρέχουν πρόσθετες δευτερεύουσας σηµασίας πληροφορίες που µπορούν να αγνοηθούν από τον αναγνώστη χωρίς την απώλεια κάποιας ουσιώδους πληροφορίας. Ο αρχικός σκοπός αυτών των δευτερευουσών σηµειώσεων είναι να µεταφέρει πληροφορίες για τη

26 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων λογική αυτού του συνόλου ενοτήτων, ή να τοποθετηθούν αυτές οι ενότητες στο κατάλληλο ιστορικό ή εξελικτικό πλαίσιο. Τέτοιες πληροφορίες µπορούν να αγνοηθούν από εκείνους που εστιάζουν κυρίως στην δηµιουργία µιας συµµορφούµενης εφαρµογής, αλλά µπορούν να είναι χρήσιµες σε εκείνους που επιθυµούν να καταλάβουν γιατί έγιναν ορισµένες επιλογές στο σχεδιασµό ) Ακολουθία Χαρακτήρων CRLF Ο όρος CRLF, σε αυτό το σύνολο ενοτήτων, αναφέρεται στις ακολουθίες δυφιοοκταδικής µορφής που αντιστοιχούν στους δύο χαρακτήρες ASCII CR (δεκαδική µορφή 13) και LF (δεκαδική µορφή 10) που, θεωρώντας τους ως ενιαία ακολουθία µε αυτή τη σειρά, δηλώνουν µια αλλαγή γραµµής σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ) Σύνολο Χαρακτήρων Ο όρος σύνολο χαρακτήρων (character set) χρησιµοποιείται στο πρότυπο MIME για να αναφερθεί σε µια µέθοδο µετατροπής µιας ακολουθίας δυφιοοκτάδων σε µια ακολουθία χαρακτήρων. Σηµειώστε ότι η άνευ όρων και µονοσήµαντη µετατροπή προς την αντίθετη κατεύθυνση δεν απαιτείται, δεδοµένου ότι δεν µπορούν να είναι όλοι οι χαρακτήρες αναπαραστάσιµοι από ένα δεδοµένο σύνολο χαρακτήρων και ένα σύνολο χαρακτήρων µπορεί να παρέχει περισσότερες από µια ακολουθίες δυφιοοκταδικών για να παρουσιάσει µια συγκεκριµένη ακολουθία χαρακτήρων. Αυτός ο ορισµός προσπαθεί να επιτρέψει σε διάφορα είδη χαρακτηρικών κωδικοποιήσεων, από τις απλές απεικονίσεις βάσει ενός ενιαίου πίνακα όπως ο ASCII έως τις περίπλοκες µεθόδους µετατροπής βάσει ενός σύνθετου πίνακα όπως εκείνες που χρησιµοποιούν οι τεχνικές του ISO 2022, να χρησιµοποιηθούν ως σύνολα χαρακτήρων. Ωστόσο, ο ορισµός που σχετίζεται µε το όνοµα ενός συνόλου χαρακτήρων του προτύπου ΜΙΜΕ πρέπει να προδιαγράφει πλήρως την απεικόνιση που θα εκτελεστεί. Ειδικότερα, η χρήση εξωτερικών περιγραφικών πληροφοριών για να καθοριστεί η ακριβής απεικόνιση δεν επιτρέπεται

27 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος σύνολο χαρακτήρων αρχικά περιέγραφε απλά και άµεσα σχήµατα όπως τα ASCII και ISO που έχουν µια απλή απεικόνιση ένα προς ένα από δυφιοοκτάδες σε χαρακτήρες. Πολυδυφιοοκταδικά κωδικοποιηµένα σύνολα χαρακτήρων και τεχνικές µετατροπής καθιστούν την κατάσταση πιο σύνθετη. Παραδείγµατος χάριν, µερικές κοινότητες χρησιµοποιούν τον όρο χαρακτηρική κωδικοποίηση (character encoding) για αυτό που το πρότυπο MIME καλεί σύνολο χαρακτήρων (character set), ενώ χρησιµοποιούν τη φράση σύνολο κωδικοποιηµένων χαρακτήρων (coded character set) για να δείξουν µια αφηρηµένη απεικόνιση από ακέραιους αριθµούς (όχι δυφιοοκτάδες) σε χαρακτήρες ) Μήνυµα Ο όρος µήνυµα (message), σηµαίνει είτε ένα µήνυµα συµµορφούµενο µε τη προδιαγραφή RFC 822 που µεταφέρεται σε ένα δίκτυο, είτε ένα ενθυλακωµένο µήνυµα σε ένα σώµα µηνύµατος του τύπου message/rfc822 ή message/partial ) Οντότητα Ο όρος οντότητα (entity), αναφέρεται συγκεκριµένα στα προδιαγεγραµµένα από το πρότυπο ΜIME πεδία επικεφαλίδων και περιεχοµένου είτε ενός µηνύµατος είτε ενός από τα µέρη µιας πολυµερούς οντότητας. Η προδιαγραφή τέτοιων οντοτήτων είναι η ουσία του προτύπου MIME. εδοµένου ότι τα περιεχόµενα µιας οντότητας καλούνται συχνά σώµα (body), έχει νόηµα να µιλήσει κάποιος για το σώµα µιας οντότητας. Οποιοδήποτε είδος πεδίου µπορεί να τοποθετηθεί στην επικεφαλίδα µιας οντότητας, αλλά µόνο εκείνα τα πεδία των οποίων τα ονόµατα αρχίζουν µε Content- στην πραγµατικότητα έχουν σηµασία σχετική µε το πρότυπο ΜΙΜΕ. Σηµειώστε ότι αυτό δεν υπονοεί ότι τα υπόλοιπα πεδία δεν έχουν καµία σηµασία -- µια οντότητα που είναι επίσης ένα µήνυµα φέρει πεδία επικεφαλίδας που δε σχετίζονται µε το πρότυπο ΜΙΜΕ των οποίων η σηµασία ορίζεται από το RFC ) Μέρος Σώµατος Μηνύµατος Ο όρος µέρος σώµατος (body part) αναφέρεται σε µια οντότητα εσωτερική µιας πολυµερούς οντότητας

28 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων 2.2.6) Σώµα Μηνύµατος Ο όρος σώµα (body) σηµαίνει το σώµα µιας οντότητας, δηλαδή το σώµα είτε ενός µηνύµατος είτε ενός µέρους σώµατος µηνύµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προηγούµενοι τέσσερις ορισµοί είναι σαφώς κυκλικοί. Αυτό είναι αναπόφευκτο, δεδοµένου ότι η γενική δοµή ενός µηνύµατος MIME είναι πράγµατι επαναλαµβανόµενη ) Επταδυφιακά εδοµένα Ο όρος επταδυφιακά δεδοµένα (7bit data) αναφέρεται σε δεδοµένα που παρουσιάζονται ως σχετικά βραχείες γραµµές µε 998 δυφιοοκτάδες ή λιγότερες ανάµεσα σε ακολουθίες διαχωρισµού γραµµής CRLF. Καµία δυφιοοκτάδα µε δεκαδική τιµή µεγαλύτερη από 127 δεν επιτρέπεται και καµία δεν είναι NUL (δυφιοοκτάδα µε τη δεκαδική τιµή 0). Οι CR (δεκαδική τιµή 13) και LF (δεκαδική τιµή 10) δυφιοοκτάδες εµφανίζονται µόνο ως µέρος των ακολουθιών διαχωρισµού γραµµής CRLF ) Οκταδυφιακά εδοµένα Ο όρος οκταδυφιακά δεδοµένα (8bit data) αναφέρεται σε δεδοµένα που παρουσιάζονται ως σχετικά βραχείες γραµµές µε 998 δυφιοοκτάδες ή λιγότερες ανάµεσα σε ακολουθίες διαχωρισµού γραµµής CRLF, αλλά δυφιοοκτάδες µε δεκαδική τιµή µεγαλύτερη από 127 επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. Όπως και µε τα επταδυφιακά δεδοµένα, οι CR και LF δυφιοοκτάδες εµφανίζονται µόνο ως µέρος των ακολουθιών διαχωρισµού γραµµής CRLF και καµία δυφιοοκτάδα NUL δεν επιτρέπεται ) υαδικά εδοµένα Ο όρος δυαδικά δεδοµένα (binary data) αναφέρεται σε δεδοµένα όπου επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία δυφιοοκτάδων

29 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων ) Γραµµές Οι γραµµές (Lines) ορίζονται ως ακολουθίες δυφιοοκτάδων που διαχωρίζονται από µια CRLF ακολουθία. Αυτό είναι συνεπές και µε το RFC 821 και το RFC 822. Μόνο οι γραµµές αναφέρονται σε µια µονάδα δεδοµένων σε ένα µήνυµα, η οποία µπορεί ή όχι να αντιστοιχεί σε κάτι που να µπορεί στη πραγµατικότητα να παρουσιασθεί από έναν πράκτορα χρήστη. 2.3) Πεδία Επικεφαλίδας ΜΙΜΕ To πρότυπο MIME ορίζει έναν αριθµό από νέα πεδία επικεφαλίδας επιπλέον εκείνων που ορίζονται στη προδιαγραφή του RFC 822, που χρησιµοποιούνται για να περιγραφεί το περιεχόµενο µιας οντότητας MIME. Αυτά τα πεδία επικεφαλίδας εµφανίζονται µέσα σε τουλάχιστον δύο πλαίσια: (1) Ως µέρος µιας κανονικής επικεφαλίδας ενός RFC 822 µηνύµατος. (2) Σε µία επικεφαλίδα ενός ΜΙΜΕ µέρους σώµατος µέσα σε µια πολυµερής δοµή. Ο τυπικός ορισµός αυτών των πεδίων επικεφαλίδας είναι ο ακόλουθος: entity-headers := [ content CRLF ] [ encoding CRLF ] [ id CRLF ] [ description CRLF ] *( MIME-extension-field CRLF ) MIME-message-headers := entity-headers fields version CRLF ; Η σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα πεδία ; των επικεφαλίδων από αυτόν τον ορισµό BNF ; να µη ληφθεί υπόψη

30 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων MIME-part-headers := entity-headers [ fields ] ; Οποιοδήποτε πεδίο που δεν αρχίζει µε ; Content- µπορεί να έχει ακαθόριστη σηµασία ; και µπορεί να αγνοηθεί. ; Η σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα πεδία ; των επικεφαλίδων από αυτόν τον ορισµό BNF να ; µη ληφθεί υπόψη. Η σύνταξη των διάφορων ειδικών πεδίων επικεφαλίδας ΜΙΜΕ θα περιγραφεί στις ακόλουθες ενότητες. 2.4) Πεδίο Επικεφαλίδας MIME-Version εδοµένου ότι η προδιαγραφή RFC 822 δηµοσιεύθηκε το 1982, στην πραγµατικότητα έχει υπάρξει µόνο ένα πρότυπο µορφότυπο για τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το παρόν έγγραφο είναι µια ανεξάρτητη προδιαγραφή που συµπληρώνει το RFC 822. Αν και οι επεκτάσεις στο παρόν έγγραφο έχουν οριστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συµβατές µε το RFC 822, υπάρχουν ακόµα περιπτώσεις στις οποίες είναι επιθυµητό για έναν πράκτορα επεξεργασίας µηνυµάτων ταχυδροµείου να ξέρει εάν ένα µήνυµα συντάχθηκε έχοντας το νέο πρότυπο στο µυαλό. Εποµένως, το παρόν έγγραφο ορίζει ένα νέο πεδίο επικεφαλίδας, ΜIME-Version, το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει την έκδοση του πρότυπου µορφότυπου που χρησιµοποιήθηκε για το σώµα ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα µηνύµατα που συνθέτονται σύµφωνα µε το παρόν έγγραφο ΠΡΕΠΕΙ να περιλαµβάνουν ένα τέτοιο πεδίο στην επικεφαλίδα τους, µε το ακόλουθο αυτολεξεί κείµενο: MIME-Version:

31 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων Η παρουσία αυτού του πεδίου επικεφαλίδας είναι µια επιβεβαίωση ότι το µήνυµα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το παρόν έγγραφο. εδοµένου ότι είναι δυνατό µια µελλοντική έκδοση του εγγράφου να επεκτείνει το πρότυπο µορφότυπο µηνύµατος πάλι, δίνεται ένα τυπικό σχήµα BNF για το περιεχόµενο του πεδίου ΜIME-Version: version := "MIME-Version" ":" 1*DIGIT "." 1*DIGIT Κατά συνέπεια, οι µελλοντικοί προδιαγραφείς του µορφοτύπου, που ενδεχοµένως αντικαταστήσουν ή επεκτείνουν το 1.0, περιορίζονται να χρησιµοποιήσουν δυο πεδία ακεραίων αριθµών, που χωρίζονται από µια τελεία. Εάν ένα µήνυµα παραληφθεί µε µια τιµή στο πεδίο ΜΙΜΕ-Version διάφορη από 1.0, δεν είναι δυνατό να συµπεράνουµε ότι είναι συµβατό µε το παρόν έγγραφο. Σηµειώστε ότι το πεδίο επικεφαλίδας ΜIME-Version απαιτείται να βρίσκεται στη κορυφή ενός µηνύµατος. εν απαιτείται για κάθε µέρος σώµατος µιας πολυµερούς οντότητας. Απαιτείται για τις ενσωµατωµένες επικεφαλίδες ενός σώµατος µηνύµατος του τύπου message/rfc822 ή message/partial εάν και µόνο εάν το ενσωµατωµένο µήνυµα αυτοπροσδιορίζεται ότι είναι συµµορφούµενο ως προς το πρότυπο ΜIME. εν είναι δυνατό να καθοριστεί πλήρως πώς ένας αναγνώστης µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου συµµορφούµενος µε το πρότυπο MIME πρέπει να διαχειριστεί ένα µήνυµα που θα ληφθεί στο µέλλον µε τιµή του πεδίου ΜIME Version διάφορη από 1.0. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος της έκδοσης για ειδικούς τύπους µέσων δεν πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας το ΜΙΜΕ-Version µηχανισµό. Ειδικότερα, µερικά µορφότυπα (όπως το application/postscript) ακολουθούν συµβάσεις αρίθµησης της έκδοσης που είναι εσωτερικοί του µορφότυπου µέσων. Όπου υπάρχουν τέτοιες συµβάσεις, το πρότυπο MIME δεν κάνει τίποτα για να τους αντικαταστήσει. Όπου δεν υπάρχουν τέτοιες συµβάσεις, ένας ΜΙΜΕ τύπος µέσων µπορεί να χρησιµοποιήσει µια παράµετρο version στο πεδίο του Content-Type εάν είναι απαραίτητο

32 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΤΕΣ: Κατά τον έλεγχο της τιµής του πεδίου ΜIME-Version οποιαδήποτε σχόλια που παρουσιάζονται πρέπει να αγνοηθούν. Ειδικότερα, τα ακόλουθα τέσσερα ΜΙΜΕ-Version πεδία είναι ισοδύναµα: MIME-Version: 1.0 MIME-Version: 1.0 (produced by MetaSend Vx.x) MIME-Version: (produced by MetaSend Vx.x) 1.0 MIME-Version: 1.(produced by MetaSend Vx.x)0 Ελλείψει ενός πεδίου ΜIME-Version, ένας λαµβάνων πράκτορας χρήστη (είτε είναι συµµορφούµενος στις απαιτήσεις του προτύπου MIME είτε όχι) µπορεί προαιρετικά να επιλέξει να διερµηνεύσει το σώµα του µηνύµατος σύµφωνα µε τις τοπικές συµβάσεις. Πολλές τέτοιες συµβάσεις χρησιµοποιούνται σήµερα και θα πρέπει να σηµειωθεί πως στην πράξη µηνύµατα µη συµµορφούµενα µε το πρότυπο MIME µπορούν να περιέχουν τα πάντα. Είναι αδύνατο να είµαστε σίγουροι ότι ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µη συµµορφούµενο µε το πρότυπο MIME αποτελείται από απλό κείµενο ASCII δεδοµένου ότι θα µπορούσε κάλλιστα να είναι ένα µήνυµα που, χρησιµοποιώντας κάποιο σύνολο µη προτύπων τοπικών κανόνων προγενεστέρων του προτύπου MIME, να περιλαµβάνει κείµενο µε κάποιο άλλο σύνολο χαρακτήρων ή ακειµενικά δεδοµένα που να παρουσιάζονται µε έναν τέτοιο τρόπο που δεν µπορεί να είναι αυτόµατα αναγνωρίσιµα (π.χ., ένα κωδικοποιηµένο µε τη µέθοδο uuencode συµπιεσµένο.tar αρχείο Unix). 2.5) Πεδίο Επικεφαλίδας Content-Type Ο σκοπός του πεδίου Content-Type είναι να περιγράψει πλήρως τα δεδοµένα που περιέχονται στο σώµα του µηνύµατος έτσι ώστε ο λαµβάνων πράκτορας χρήστη να είναι σε θέση να επιλέξει έναν κατάλληλο πράκτορα ή µηχανισµό και να παρουσιάσει

33 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων τα δεδοµένα στο χρήστη, ή ειδάλλως να διαχειριστεί τα δεδοµένα µε ένα κατάλληλο τρόπο. Η τιµή αυτού του πεδίου καλείται τύπος µέσων. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεδίο επικεφαλίδας Content-Type ορίστηκε αρχικά στο RFC Το RFC 1049 χρησιµοποίησε µια απλούστερη και λιγότερο ισχυρή σύνταξη, αλλά αυτή κατά ένα µεγάλο µέρος είναι συµβατή µε το µηχανισµό που δίνεται εδώ. Το πεδίο επικεφαλίδας Content-Type προδιαγράφει τη φύση των δεδοµένων στο σώµα µιας οντότητας δίνοντας αναγνωριστικά για τον τύπο και τον υποτύπο των µέσων, καθώς και παρέχοντας βοηθητικές πληροφορίες που µπορεί να απαιτούνται για ορισµένους τύπους µέσων. Μετά από τα ονόµατα του τύπου και υποτύπου των µέσων, το υπόλοιπο του πεδίου επικεφαλίδας είναι απλά ένα σύνολο παραµέτρων, που προδιαγράφεται από µια ιδιότητα = τιµή σηµειογραφία. Η σειρά των παραµέτρων δεν είναι σηµαντική. Γενικά, ο βασικός τύπος µέσων χρησιµοποιείται για να δηλώσει το γενικό τύπο των δεδοµένων, ενώ ο υποτύπος καθορίζει έναν ειδικό µορφότυπο για αυτό το τύπο των δεδοµένων. Κατά συνέπεια, ένας τύπος µέσων για παράδειγµα image/xyz είναι αρκετός για να πει σε έναν πράκτορα χρήστη ότι τα δεδοµένα είναι µια εικόνα, ακόµα κι αν ο πράκτορας χρήστη δεν έχει γνώση του συγκεκριµένου µορφότυπου εικόνας xyz. Τέτοιες πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν, παραδείγµατος χάριν, για να αποφασίσει ένας πράκτορας χρήστη εάν πρέπει να παρουσιάσει στο χρήστη τα µη επεξεργασµένα δεδοµένα από ένα µη αναγνωρίσιµο υποτύπο -- µια τέτοια κίνηση είναι λογική για τους µη αγνωρίσιµους υποτύπους κειµένου, αλλά όχι για µη αγνωρίσιµους υποτύπους εικόνας ή ήχου. Για αυτόν τον λόγο, οι καταχωρηµένοι υποτύποι κειµένου, εικόνας, ήχου και βίντεο δεν πρέπει να περιέχουν ενσωµατωµένες πληροφορίες που στη πραγµατικότητα είναι ενός διαφορετικού τύπου. Τέτοιοι σύνθετοι µορφότυποι θα πρέπει να παρουσιάζονται χρησιµοποιώντας τους multipart ή application τύπους. Οι παράµετροι είναι τροποποιητές του υποτύπου των µέσων, και υπό αυτήν τη έννοια δεν επηρεάζουν τη φύση του περιεχοµένου του µηνύµατος. Το σύνολο των σηµαινουσών παραµέτρων εξαρτάται από τον τύπο και υποτύπο των µέσων. Οι

34 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων περισσότερες παράµετροι σχετίζονται µε ένα µόνο συγκεκριµένο υποτύπο. Εντούτοις, ένας δοθέν βασικός τύπος µέσων µπορεί να ορίσει παραµέτρους που είναι εφαρµόσιµες σε οποιοδήποτε υποτύπο εκείνου του τύπου. Οι παράµετροι µπορούν να είναι απαιτητές από τους ορίζοντες τύπους ή υποτύπους τους ή µπορούν να είναι προαιρετικές. Οι συµβατές µε το πρότυπο MIME εφαρµογές πρέπει να αγνοούν οποιεσδήποτε παραµέτρους των οποίων τα ονόµατα δεν είναι αναγνωρίσιµα. Παραδείγµατος χάριν, η παράµετρος charset είναι εφαρµόσιµη σε οποιοδήποτε υποτύπο text, ενώ η παράµετρος boundary απαιτείται για οποιοδήποτε υποτύπο του multipart τύπου µέσων. ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ παράµετροι που να ισχύουν γενικά για όλους τους τύπους µέσων. Πραγµατικά γενικοί µηχανισµοί εξετάζονται καλύτερα, στο MIME πρότυπο, ορίζοντας πρόσθετα πεδία επικεφαλίδας Content-*. Ένα αρχικό σύνολο επτά βασικών τύπων µέσων ορίζεται στο RFC Πέντε από αυτούς είναι διακριτοί τύποι των οποίων το περιεχόµενο είναι ουσιαστικά αδιαφανές κατά την επεξεργασία µε το πρότυπο MIME. Οι υπόλοιποι δύο είναι σύνθετοι τύποι των οποίων το περιεχόµενο απαιτεί πρόσθετο χειρισµό από τους MIME επεξεργαστές. Αυτό το σύνολο βασικών τύπων µέσων προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες. Είναι αναµενόµενο ότι προσθήκες για ένα µεγαλύτερο σύνολο υποστηριζόµενων τύπων µπορούν γενικά να επιτευχθούν µε τη δηµιουργία νέων υποτύπων αυτών των αρχικών τύπων. Στο µέλλον, περισσότεροι βασικοί τύποι µπορεί να οριστούν µόνο µε επέκταση αυτού του προτύπου. Εάν κάποιος άλλος αρχικός τύπος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να λάβει ένα όνοµα που να αρχίζει µε Χ- για να υποδηλώσει ότι δεν ανήκει στο αρχικό πρότυπο σύνολο και για να αποφευχθεί πιθανή αντίφαση µε κάποιο µελλοντικό επίσηµο όνοµα ) Σύνταξη του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Type

35 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων Στην επαυξηµένη BNF σηµειογραφία του RFC 822, η τιµή ενός πεδίου επικεφαλίδας Content-Type ορίζεται ως εξής: content := "Content-Type" ":" type "/" subtype *(";" parameter) ; Η αντιστοίχηση του τύπου και υποτύπου µέσων ΕΝ απαιτεί ; διάκριση µεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων. type := discrete-type / composite-type discrete-type := "text" / "image" / "audio" / "video" / "application" / extension-token composite-type := "message" / "multipart" / extension-token extension-token := ietf-token / x-token ietf-token := < Ένα σύµβολο µιας επέκτασης που ορίζεται από µια επέκταση του RFC 822 και καταχωρήθηκε στην IANA.> x-token := < Οι δύο χαρακτήρες Χ- ή x- ακολουθούµενοι, χωρίς κενό διάστηµα, από οποιοδήποτε σύµβολο> subtype := extension-token / iana-token iana-token := < Ένα δηµόσια-ορισµένο σύµβολο επέκτασης. Σύµβολα αυτού του τύπου πρέπει να καταχωρηθούν στην IANA όπως προδιαγράφεται στο RFC 2048.> parameter := attribute "=" value attribute := token ; Η αντιστοίχηση των ιδιοτήτων ΕΝ απαιτεί διάκριση ; µεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων. value := token / quoted-string token := 1*<οποιοσδήποτε (ASCII) χαρακτήρας εκτός από SPACE, CTLs, ή tspecials>

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol)

ίκτυα - Internet Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία FTP (File Transfer Protocol) Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Κέρκυρα ίκτυα - Internet 2 Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) ΜηχανέςΑναζήτησηςστοWeb Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2

ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ HTTP ΕΝΤΟΛΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1.2 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρωτόκολο http εντολών έκδοση 1.0 Σελ:2...περιεχόμενα Σελ:3...τι θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο Σελ:3...γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά Σελ:4-5...πως

Διαβάστε περισσότερα

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS

DNS. Όλες οι άλλες υπηρεσίες του Διαδικτύου, (WWW και Email) χρησιμοποιούν το DNS DNS Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών) είναι ένα ιεραρχικό σύστημα ονοματοδοσίας του Διαδικτύου. Aντιστοιχίζει ονόματα με διευθύνσεις IP και αντίστροφα. Όλες οι άλλες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer

Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Πλοήγηση www / Με τον Internet Explorer Περιεχόμενα 1.Eισαγωγή 2.Το περιβάλλον του Internet Explorer 3.Οδηγίες πλοήγησης 4.Αποθήκευση αρχείων 5.Αγαπημένα 6.Ασφαλής σύνδεση 7.Διακομιστής μεσολάβησης 1.Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή

Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή Συνοπτικός Οδηγός Χρήσης του Moodle για τον Καθηγητή 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 4 1.1 Περιβάλλον Moodle...4 1.2 Χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού...4 1.3 Δημιουργία νέου μαθήματος...4 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης

Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html. Χρ. Ηλιούδης Εισαγωγή στον Παγκόσμιο ιστό και στη γλώσσα Html Χρ. Ηλιούδης Παγκόσμιος Ιστός (WWW) Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web WWW), ή απλώς Ιστός, βασίζεται στην ιδέα των κατανεμημένων πληροφοριών. Αντί όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΕΙΩΝ FTP Το FTP (File Transfer Protocol) είναι το εξειδικευμένο πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων στα σύγχρονα δίκτυα δεδομένων όπως το Διαδίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99

Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύσταση 1/99 5093/98/EL/final WP 17 Οµάδα εργασίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα Σύσταση 1/99 Για τη µη αντιληπτή και αυτόµατη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD

ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΣΤΟ MICROSOFT WORD Σε ορισµένες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµη η δηµιουργία ιστοσελίδων ενηµερωτικού περιεχοµένου οι οποίες στη συνέχεια µπορούν να δηµοσιευθούν σε κάποιο τόπο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

1 Παραστατικών Πωλήσεων

1 Παραστατικών Πωλήσεων Version 2.4.0.0 Κινήσεις 1 Παραστατικών Πωλήσεων Κινήσεις Πωλήσεις Παραστατικά Πωλήσεων Στην αναζήτηση των παραστατικών πωλήσεων πραγµατοποιήθηκε προσθήκη ενός πλήκτρου το οποίο γίνεται ενεργό µόνο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 INTERNET PHONE INTERNET PHONE A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το Internet Phone θέτει καινούργια δεδοµένα για την επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Μία από τις πιο σηµαντικές υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην επιστηµονική κοινότητα είναι η αποµακρυσµένη πρόσβαση των χρηστών σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο

Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e-mail) είναι ένα σύστηµα που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να ανταλλάξει µηνύµατα αλλά και αρχεία µε κάποιον άλλο χρήστη µέσω υπολογιστή άνετα γρήγορα και φτηνά. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links

Internet Τοπικό δίκτυο LAN Δίκτυο Ευρείας Περιοχής WAN Διαδίκτυο Πρόγραμμα Πλοήγησης φυλλομετρητής Πάροχοι Υπηρεσιών Internet URL HTML links Internet Τοπικό δίκτυο (LAN Local Area Network): Δίκτυο όπου οι υπολογιστές βρίσκονται κοντά μεταξύ τους (μία εταιρία ή στην ίδια αίθουσα). Δίκτυο Ευρείας Περιοχής (WAN Wide Area Network) Δίκτυο όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail)

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-Mail) Περιεχόμενα Τι είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία;...2 Πώς γίνεται η μεταφορά των μηνυμάτων;...2 Τι χρειάζομαι για να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία e-mail;...2 Το πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση

e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση e-κπαίδευση Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλε-κπαίδευσης Οδηγίες χρήσης για τους σπουδαστές του ΤΕΙ Αθήνας και τους επισκέπτες της δικτυακής πύλης e-κπαίδευση - 0 - Πίνακας Περιεχοµένων 1 Εισαγωγή.. 2 1.1 Σχολές/Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ethereal: ICMP

Εργαστήριο Ethereal: ICMP Εργαστήριο Ethereal: ICMP Έκδοση:1.0 2005 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Στο εργαστήριο αυτό θα εξετάσουµε µερικά

Διαβάστε περισσότερα

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1

Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 Άµεσα µηνύµατα Τεύχος 1 2008 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα σήµατα Nokia, Nokia Connecting People και Nseries είναι εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα εµπορικά σήµατα της Nokia Corporation.

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ WEBMAIL ΚΥΠΕΣ Η υπηρεσία διαχείρισης αλληλογραφίας µέσω web (webmail) δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να διαχειριστούν την αλληλογραφία τους απ οποιοδήποτε σηµείο βρίσκονται εφόσον υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Outlook Express-User Instructions.doc 1

Outlook Express-User Instructions.doc 1 Οδηγίες προς τους υπαλλήλους του ήµου Θεσσαλονίκης για την διαχείριση της ηλεκτρονικής τους αλληλογραφίας µε το Outlook Express (Ver 1.0 22-3-2011) (Για οποιοδήποτε πρόβληµα ή απορία επικοινωνήστε µε τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση

Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση Επίπεδο δικτύου IP διευθυνσιοδότηση (πες μου την IP σου να σου πω ποιος είσαι) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης

Οι απειλές. Απόρρητο επικοινωνίας. Αρχές ασφάλειας δεδομένων. Απόρρητο (privacy) Μέσω κρυπτογράφησης Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-015 Ασφάλεια Δεδομένων http://www.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Οι απειλές Ένας κακόβουλος χρήστης Καταγράφει μηνύματα που ανταλλάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση

ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο και Τηλεόραση Κατάρτιση και Πιστοποίηση σε βασικές εξιότητες και Κατάρτιση σε Προηγµένες εξιότητες στη Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών Εργαζόµενων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ηµοτικό ιαδικτυακό Ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο

Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; δυναμικό περιεχόμενο Τι είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου; Παρά την μεγάλη εξάπλωση του διαδικτύου και τον ολοένα αυξανόμενο αριθμό ιστοσελίδων, πολλές εταιρείες ή χρήστες δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ. Απόστολος Πλεξίδας Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Προϊστάµενος της ιεύθυνσης ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Hλεκτρονική υπογραφή, τι είναι, τρόπος λειτουργίας Χειρογραφη Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος

Ιόνιο Πανεπιστήµιο. ίκτυα Η/Υ. Επίπεδο Εφαρµογής. Ενότητα Θ. Υπηρεσίες Internet. ρ. Ε. Μάγκος Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο Εφαρµογής Ενότητα Θ ρ. Ε. Μάγκος Υπηρεσίες Internet O Παγκόσµιος Ιστός (World Wide Web) Ηλεκτρονική Αλληλογραφία (E-mail) Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

υαδικό Σύστημα 192.168.0.0-11000000.10101000.00000000.00000000

υαδικό Σύστημα 192.168.0.0-11000000.10101000.00000000.00000000 υαδικό Σύστημα Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πως γίνεται το Subnetting, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε καλά το δυαδικό σύστημα, τις Classes των δικτύων και τι ακριβώς γίνεται στην καθεμία. Όπως γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Τοπολογίες Διατάξεων Κρυπτογράφησης- Εισαγωγή στην Ασφάλεια Δικτύων και Ασφάλεια Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Wireshark: DNS

Εργαστήριο Wireshark: DNS Εργαστήριο Wireshark: DNS Έκδοση:2.0 2007 J.F. Kurose, K.W. Ross Μετάφραση - Απόδοση: Σ. Τσακιρίδου Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet Όπως περιγράφεται στην Ενότητα 2.5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Ι. Μάθημα 8 ο Εφαρμογές του Internet. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ.

Πληροφορική Ι. Μάθημα 8 ο Εφαρμογές του Internet. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου Παράρτημα Πρέβεζας. Δρ. Οι διαφάνειες έχουν βασιστεί στο βιβλίο «Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών» του B. Forouzan και Firoyz Mosharraf (2 η έκδοση-2010) Εκδόσεις Κλειδάριθμος Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής ΤΕΙ Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των πολυμέσων

Εφαρμογές των πολυμέσων Εφαρμογές των πολυμέσων Κατηγοριοποίηση εφαρμογών Σύγχρονες εφαρμογές Ασύγχρονες εφαρμογές Εφαρμογές αλληλεπίδρασης Εφαρμογές διανομής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 02-1 Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Παρουσίαση υπηρεσιών Τηλεδιάσκεψης και Aσύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Δρ. Αύγουστος Τσινάκος ΠΛΗΝΕΤ Δυτικής Θεσ/νίκης tsinakos@uom.gr Παν. Μακεδονίας Ομάδα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές

8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Κεφάλαιο 8 8.3.4 Τεχνικές Ασφάλειας Συμμετρική Κρυπτογράφηση Ασυμμετρική Κρυπτογράφηση Ψηφιακές Υπογραφές Σελ. 320-325 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας

Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας Ζευς Οδηγίες Διαχείρισης Ψηφοφορίας Ομάδα Ανάπτυξης Συστήματος Ζευς 18 Οκτωβρίου 2012 Το παρόν κείμενο περιγράφει τη διαχείριση ψηφιακών ψηφοφοριών μέσω του συστήματος Ζευς. Απευθύνεται καταρχήν στον διαχειριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 10: Ethernet και ARP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Vodafone Business WebHosting Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης DNS Manager Αναλυτικός οδηγός χρήσης: DNS Manager Vodafone Business Connect - Υπηρεσίες φιλοξενίας εταιρικού e-mail & web

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών.

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο που αποτελείτε από πολλά μικρότερα δίκτυα υπολογιστών. Κεφάλαιο 2 Με το διαδίκτυο μπορεί κάποιος: να κάνει έρευνα, να ψωνίσει για διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα, να δει καιρικούς χάρτες, να πάρει φωτογραφίες, ταινίες, και διάφορες άλλες πληροφορίες που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ & OUTLOOK EXPRESS

ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ & OUTLOOK EXPRESS ΕΝΟΤΗΤΑ 4 η ΗΛΕΚΤΡΟΝIΚΟ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΟ & OUTLOOK EXPRESS ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και πώς φτάσαµε µέχρι εδώ; Τι είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση και πώς στέλνονται και λαµβάνονται τα ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο

Πολυμέσα. Ιστορική Αναδρομή Υπερκείμενο Πολυμέσα Πολυμέσα είναι κλάδος της πληροφορικής ο οποίος ασχολείται με το συνδυασμό ψηφιακών δεδομένων πολλαπλών μορφών. Τα δομικά στοιχεία των πολυμέσων είναι τα εξής : Κείμενο Εικόνα Ήχος Κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ Εξάμηνο Ψηφιακή Υπογραφή και Αυθεντικοποίηση Μηνύματος Διδάσκων : Δρ. Παρασκευάς Κίτσος Επίκουρος Καθηγητής e-mail: pkitsos@teimes.gr, pkitsos@ieee.org Αντίρριο

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ

e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ e-invoicing Eγχειρίδιο χρήσης Online Billing µε την ΤΝΤ Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το τμήμα Πιστωτικού Ελέγχου e-mail: creditcontrol.gr@tnt.com Τηλέφωνο: 210-8905800

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail

Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail Οδηγός ανάγνωσης αποστολής e-mail «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Παρακάτω μπορείτε να μελετήσετε τον

Διαβάστε περισσότερα

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη.

το ιαδίκτυο συνδέει εκατοµµύρια χρήστες αποτελώντας την µεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και ανταλλαγής µηνυµάτων στον πλανήτη. το ιαδίκτυο Μέχρι τώρα µάθαµε να εργαζόµαστε σε έναν από τους υπολογιστές του Εργαστηρίου µας. Όµως παρατηρήσαµε ότι οι υπολογιστές αυτοί µπορούν να ανταλλάσσουν στοιχεία, να τυπώνουν όλοι σε έναν εκτυπωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Σύντοµη παρουσίαση του προτύπου OSI Η γενική φιλοσοφία του προτύπου αρχιτεκτονικής δικτύων OSI βασίζεται στους εξής γενικούς κανόνες: - Οι λειτουργίες των ανοικτών συστηµάτων αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 1: Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και βασικές αρχές Γενικά Τα αρχεία των διαλέξεων του μαθήματος μπορείτε να βρείτε στο: http://eclass.gunet.gr/

Διαβάστε περισσότερα

To λεξικό του Internet

To λεξικό του Internet To λεξικό του Internet A Address: Ο τόπος που βρίσκεται μια πηγή του Internet. Μια e-mail address μπορεί να έχει την εξής μορφή : georgepapado@hotmail.com. Μια web address είναι κάπως έτσι: http://www.in.gr.

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ KΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 1 Γενικά Η ψηφιακή υπογραφή είναι µια µέθοδος ηλεκτρονικής υπογραφής όπου ο παραλήπτης ενός υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού µηνύµατος µπορεί να διαπιστώσει τη γνησιότητα του,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP Περιεχόµενα Τι είναι η υπηρεσία FTP;...2 FTP από τη γραµµή εντολών των Windows...2 Το πρόγραµµα WS-FTP...4 Μεταφορά Αρχείων µε χρήση της Υπηρεσίας FTP σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Τι είναι η Ηλεκτρονική Θυρίδα; η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.3 Πρωτόκολλο 7.3.1 συνδέσεις Στηνπαρουσίαση του πρωτοκόλλου είπαµε, ότι πρόκειται για πρωτόκολλοπροσανατολισµένο σε σύνδεση. Τι είναιόµως η σύνδεσηκαι πωςτο πρωτόκολλοσυσχετίζειτα τµήµατα µε τη σύνδεση,

Διαβάστε περισσότερα

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό

[2] Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Τύποι δεδομένων. Μπιτ. επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα 1 ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ επικοινωνία εφαρμογές λειτουργικό σύστημα προγράμματα υλικό δεδομένα Αναπαράσταση δεδομένων 2 Τύποι δεδομένων Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα