ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ανάλυση λειτουργιών πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ για τη διαχείριση οµάδων συζητήσεων (forums) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) σε ιστοσελίδες δικτυακού τόπου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κόκκαλη Χρήστου του Εµµανουήλ Α.Μ.: 5198 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1280/2008 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

2

3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 1280/2008 ΤΙΤΛΟΣ: Ανάλυση λειτουργιών πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ για τη διαχείριση οµάδων συζητήσεων (forums) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) σε ιστοσελίδες δικτυακού τόπου Φοιτητής: Κόκκαλης Χρήστος Επιβλέπων: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ.ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Περίληψη: To ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί µια από τις πιο διαδεδοµένες υπηρεσίες του Ίντερνετ. Μέσω αυτής της υπηρεσίας, είναι δυνατή η ανταλλαγή ηλεκτρονικών µηνυµάτων µεταξύ δύο ατόµων, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Εκατοµµύρια χρήστες σήµερα διαθέτουν την προσωπική ηλεκτρονική τους θυρίδα, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να στέλνουν και να λαµβάνουν µηνύµατα από όλο τον κόσµο. Ενώ στα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του Ίντερνετ, η µοναδική πληροφορία που µπορούσε να σταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ήταν µόνο απλά αρχεία κειµένου (text files), γρήγορα έγινε επιτακτική η ανάγκη αποστολής και δυαδικών αρχείων που περιείχαν οποιοδήποτε είδος πληροφορίας (binary files). Η µεταφορά αρχείων µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επιτυγχάνεται προσαρτώντας τα αρχεία αυτά στο κείµενο του µηνύµατος. Για να πραγµατοποιηθεί όµως µια τέτοια διαδικασία, πρέπει να ορισθεί ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που να περιγράφει µια τέτοια µεταφορά. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πολλά τέτοια πρωτόκολλα, το πιο γνωστό όµως που χρησιµοποιείται ευρέως τον τελευταίο καιρό, ονοµάζεται ΜΙΜΕ (Multipurpose Internet Mail Extensions). Στα πλαίσια της παρούσας διπλωµατικής εργασίας θα εξετάσουµε το παραπάνω πρωτόκολλο. Πιο συγκεκριµένα, θα υποδειχθούν οι ευαισθησίες της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και θα περιγραφούν µια σειρά από µέτρα και πρόσθετους µηχανισµούς διασφάλισης της µεταφοράς ηλεκτρονικών µηνυµάτων µε περιεχόµενο διάφορο από απλό κείµενο.

4 Στο Κεφάλαιο 1 καλύπτονται οι εισαγωγικές έννοιες για την υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Γίνεται αναφορά στον τρόπο αποστολής και λήψης µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µέσω του Ίντερνετ, στα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται, και στους περιορισµούς και επέβαλλαν την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ. Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφονται διάφοροι µηχανισµοί που προσπαθούν να λύσουν τα περισσότερα από τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µεταφορά µηνυµάτων µε δυαδικό περιεχόµενο χωρίς να εισάγουν ασυµβατότητες µε το υπάρχον σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που βασίζεται στη προδιαγραφή RFC 822. Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται το αρχικό σύνολο τύπων µέσων, και των υποτύπων τους, που υποστηρίζονται από το πρωτόκολλο ΜΙΜΕ για την αναγνωρίσει της φύσης των δεδοµένων στο σώµα ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφονται παρόµοιες τεχνικές µε εκείνες του Κεφαλαίου 2 για να επιτραπεί µη-ascii κείµενο στα διάφορα µέρη µιας επικεφαλίδας µηνύµατος RFC 822, µε έναν τρόπο που είναι απίθανο να προκαλέσει σύγχυση σε υπάρχοντα συστήµατα διαχείρισης µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφονται ποια τµήµατα του προτύπου MIME πρέπει να υποστηρίζονται από µια συµµορφούµενη υλοποίηση. Επίσης περιγράφει τους διάφορους κρυφούς κινδύνους των σύγχρονων συστηµάτων µεταφοράς µηνυµάτων καθώς επίσης και το κανονικό µοντέλο κωδικοποίησης στο οποίο βασίζεται το πρότυπο MIME. Στο Κεφάλαιο 6 γίνεται µια αναφορά σε εφαρµογές που υλοποιούν το πρότυπο ΜΙΜΕ σήµερα καθώς επίσης παρουσιάζονται κάποια εργαλεία που µας βοηθούν να υλοποιήσουµε το πρότυπο σε δικές µας εφαρµογές. Τέλος, στο Παράρτηµα Α δίνεται ένα παράδειγµα ενός σύνθετου πολυµερούς µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου συµµορφούµενου µε το πρότυπο ΜΙΜΕ.

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Πιστοποιείται ότι η διπλωµατική εργασία µε θέµα: Ανάλυση λειτουργιών πρωτοκόλλου ΜΙΜΕ για τη διαχείριση οµάδων συζητήσεων (forums) και ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( ) σε ιστοσελίδες δικτυακού τόπου Του φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Κόκκαλη Χρήστου του Εµµανουήλ Α.Μ.: 5198 Παρουσιάστηκε δηµόσια και εξετάστηκε στο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών στις 18/1/2008. Ο Επιβλέπων: Ο ιευθυντής του τοµέα:.λυµπερόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Φακωτάκης Νικόλαος Καθηγητής

6

7 Πρόλογος Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία εκπονήθηκε στους χώρους του Εργαστηρίου Ενσύρµατης Τηλεπικοινωνίας, του τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας είναι η εξέταση ενός πρωτόκολλου επικοινωνίας για την κάλυψη της ανάγκης αποστολής µηνυµάτων µε δυαδικό περιεχόµενο µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω θερµά όλους όσους συνέβαλαν άµεσα ή έµµεσα στην ολοκλήρωση της εργασίας αυτής. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Λυµπερόπουλο ηµήτριο, για την ανάθεση του θέµατος, την επίβλεψη και την καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συνεπιβλέποντα καθηγητή κ. Κουκιά Μιχαήλ για την συνεργασία του, καθώς και όλα τα µέλη του εργαστηρίου Ενσύρµατης Επικοινωνίας του Πανεπιστηµίου Πατρών για την βοήθεια που προσέφεραν. Πάτρα, Ιανουάριος 2008 Κόκκαλης Χρήστος

8 Πρόλογος

9 Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 1 2. Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων Εισαγωγή Ορισµοί, Συµβάσεις, και Γένια BNF Γραµµατική Ακολουθία Χαρακτήρων CRLF Σύνολο Χαρακτήρων Μήνυµα Οντότητα Μέρος Σώµατος Μηνύµατος Σώµα Μηνύµατος Επταδυφιακά εδοµένα Οκταδυφιακά εδοµένα υαδικά εδοµένα Γραµµές Πεδία Επικεφαλίδας ΜΙΜΕ Πεδίο Επικεφαλίδας MIME-Version Πεδίο Επικεφαλίδας Content-Type Σύνταξη του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Type Προτεροτιµές του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Type Πεδίο Επικεφαλίδας Content-Transfer-Encoding Σύνταξη του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Transfer-Encoding Σηµασιολογία του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Transfer-Encoding Νέες Τιµές του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Transfer-Encoding ιερµηνεία και Χρήση Μετάφραση Κωδικοποιήσεων Μοντέλο Κανονικής Κωδικοποίησης Κωδικοποίηση Μεταφοράς τύπου Quoted-Printable Κωδικοποίηση Μεταφοράς τύπου Base Πεδίο Επικεφαλίδας Content-ID Πεδίο Επικεφαλίδας Content-Description Πρόσθετα Πεδία Επικεφαλίδας MIME.46

10 Περιεχόµενα Συµπέρασµα Τύποι Μέσων Εισαγωγή Ορισµός ενός Βασικού Τύπου Μέσων Επισκόπηση του Βασικού Συνόλου Τύπων Μέσων Επεκτάσεις Επικεφαλίδας Μηνύµατος για µη-ascii Κείµενο Εισαγωγή Σύνταξη των encoded-words Σύνολα Χαρακτήρων Κωδικοποιήσεις Κωδικοποίηση τύπου B Κωδικοποίηση τύπου Q Χρήση Των encoded-words Στις Επικεφαλίδες Μηνύµατος Υποστήριξη Των encoded-words από Πράκτορες Χρήστη Αναγνώριση Των encoded-words Στα Πεδία Επικεφαλίδας Παρουσίαση Των encoded-words ιαχείριση Των Λανθασµένων encoded-words από Τους Πράκτορες Χρήστη Συµµόρφωση Παραδείγµατα Κριτήρια Συµµόρφωσης και Παραδείγµατα Εισαγωγή Συµµόρφωση µε το Πρότυπο ΜΙΜΕ Κατευθυντήριες Οδηγίες Για Την Αποστολή Μηνύµατος Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου Μοντέλο Κανονικής Κωδικοποίησης Συµπέρασµα ΜΙΜΕ Εφαρµογές και Εργαλεία..87 Παράρτηµα A - Παράδειγµα Σύνθετου Πολυµερούς Μηνύµατος.91 Παράρτηµα Β - Συλλεχθείσα BNF Γραµµατική.95 Βιβλιογραφία 101

11 Εισαγωγή 1 Εισαγωγή Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (συχνά επίσης συναντάτε ως , ή απλά mail) είναι µια µέθοδος αποθήκευσης και προώθησης µηνυµάτων µέσω ηλεκτρονικών συστηµάτων επικοινωνίας. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο αποτελεί τον ευκολότερο και οικονοµικότερο τρόπο επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών του Ιντερνετ, αφού συνδυάζει άµεση διαπροσωπική επικοινωνία, αλλά και ευελιξία στη µεταφορά µηνυµάτων και αρχείων. Συστήµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπάρχουν σε σχεδόν όλα τα δίκτυα, LAN ή WAN, αλλά κανένα από αυτά τα δίκτυα δεν µπορεί να συγκριθεί µε την ευρύτητα χώρου και χρηστών που καλύπτει το Ιντερνετ. Βασικός κορµός του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο Ιντερνετ, όπως άλλωστε και σε όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες του, είναι τα πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί και αναλαµβάνουν τη διαβίβαση των µηνυµάτων, καθώς και άλλων πληροφοριών και στοιχείων, τα οποία οι χρήστες µεταφέρουν µέσω του Ιντερνετικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το σηµαντικό στην περίπτωση των πρωτοκόλλων του Ιντερνετ είναι ότι πρόκειται για ανοικτά πρωτόκολλα, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιήσει καθένας σε κάθε µεγέθους δικτύου. Έτσι, σιγά-σιγά τα πρωτόκολλα αυτά αντικαθιστούν ιδιοκτησιακές τεχνικές, τις οποίες είχαν αναπτύξει διάφορες εταιρίες στο παρελθόν για την κάλυψη παρόµοιων αναγκών. Τα πρωτόκολλα σε συνδυασµό µε τα σύγχρονα προγράµµατα καθιστούν το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ένα εξαιρετικό µέσο επικοινωνίας, που µπορεί να καλύψει από ανταλλαγή απλών γραπτών κειµένων µέχρι ανταλλαγή φωνητικών µηνυµάτων και διαφόρων αρχείων. Σχεδόν όλα τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που συντάσσονται από τους ανθρώπους και ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που παράγεται αυτόµατα µεταδίδεται µέσω του πρωτοκόλλου SMTP. Τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου αποτελούνται από δύο κύρια τµήµατα: - 1 -

12 Εισαγωγή την επικεφαλίδα (header) - που δοµείται σε πεδία που παρέχουν πληροφορίες σχετικά µε το µήνυµα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και συνήθως συµπεριλαµβάνουν τουλάχιστον τα εξής: From: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και προαιρετικά το όνοµα, του αποστολέα του µηνύµατος To: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και προαιρετικά το όνοµα, του παραλήπτη του µηνύµατος (Σηµειώστε ότι η τιµή αυτού του πεδίου δεν συσχετίζεται απαραίτητα µε τις διευθύνσεις στις οποίες το µήνυµα παραδίδεται. Ο πραγµατικός κατάλογος παράδοσης παρέχεται από το πρωτόκολλο SMTP, και δεν εξάγεται από το περιεχόµενο της επικεφαλίδας.) Subject: Μια συνοπτική περίληψη των περιεχοµένων του µηνύµατος Date: Η τοπική ώρα και η ηµεροµηνία σύνθεσης του µηνύµατος το σώµα (body) - το ίδιο το µήνυµα ως µη δοµηµένο κείµενο µερικές φορές περιλαµβάνει µια ηλεκτρονική υπογραφή στο τέλος Η επικεφαλίδα χωρίζεται από το σώµα από µια κενή γραµµή. Το SMTP πρωτόκολλο αποτελεί το βασικό πρωτόκολλο µεταφοράς µηνυµάτων του Ιντερνετικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το όνοµά του αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Simple Mail Transfer Protocol, ενώ η λειτουργία του δεν είναι τίποτα παραπάνω από αυτό που λέει το όνοµά του, δηλαδή πρωτόκολλο µεταφοράς απλού ταχυδροµείου. Λογισµικό SMTP πρέπει να λειτουργεί τόσο στον υπολογιστή, που στέλνει µηνύµατα, όσο και στον υπολογιστή που λαµβάνει τα µηνύµατα. Για να στείλουµε ένα µήνυµα, το συντάσσουµε µε έναν πράκτορα χρήστη (User Agent ή mail client), δηλαδή ένα πρόγραµµα που µας επιτρέπει να συντάξουµε, να στείλουµε και να λάβουµε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και στη συνέχεια δίνουµε εντολή για αποστολή του µηνύµατος. Ο πράκτορας χρήστη (UA) θα έρθει σε επαφή µε τον τοπικό εξυπηρετητή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (mail server), ο - 2 -

13 Εισαγωγή οποίος αναλαµβάνει να διανείµει τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του χρήστη. Σ αυτόν συνήθως απευθύνονται και τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που προορίζονται για τον χρήστη. Ο τοπικός εξυπηρετητής προωθεί τα µηνύµατα σε άλλους εξυπηρετητές µε τη βοήθεια του πράκτορα µεταφοράς µηνυµάτων (Message Transfer Agent ή MTA), ενός προγράµµατος που διαβιβάζει τα µηνύµατα από υπολογιστή σε υπολογιστή. Παραλαµβάνει τα µηνύµατα από άλλο αντίστοιχο πρόγραµµα ή από κάποιον πράκτορα χρήστη και τα προωθεί κατάλληλα. Ο πράκτορας µεταφοράς µηνυµάτων είναι αδιαφανής για το χρήστη ο οποίος αλληλεπιδρά µόνο µε τον πράκτορα χρήστη. Ένα µήνυµα µπορεί να διασχίσει πολλούς πράκτορες µεταφοράς µηνυµάτων µέχρι να φτάσει στον εξυπηρετητή στον οποίο ο χρήστης στον οποίο απευθύνεται έχει λογαριασµό. Όταν ένα µήνυµα δεν µπορεί να παραδοθεί, ο λαµβάνων πράκτορας µεταφοράς µηνυµάτων πρέπει να αποστείλει ένα µήνυµα πίσω στον αποστολέα, δείχνοντας το πρόβληµα. Το παρακάτω σχήµα δείχνει αυτή την διαδικασία. Το πρωτόκολλο SMTP εξασφαλίζει την µεταφορά των µηνυµάτων από τον πράκτορα χρήστη στον πράκτορα µεταφοράς µηνυµάτων καθώς και την ανταλλαγή των µηνυµάτων µεταξύ των πρακτόρων µεταφοράς µηνυµάτων. Η λειτουργία του βασίζεται στο µοντέλο αίτησης/απόκρισης. Είτε ένας πράκτορας χρήστη, είτε ένας πράκτορας µεταφοράς µηνυµάτων που βρίσκεται σε έναν εξυπηρετητή µπορούν να λειτουργήσουν ως SMTP πελάτης. Μία τυπική παραλαβή ηλεκτρονικού µηνύµατος από έναν εξυπηρετητή έχει ως εξής: Αρχικά δηµιουργείται µία TCP σύνδεση µεταξύ του εξυπηρετητή που έχει τον ρόλο - 3 -

14 Εισαγωγή του αποστολέα και του εξυπηρετητή που έχει τον ρόλο του παραλήπτη. Στην συνέχεια οι δύο εξυπηρετητές συνοµιλούν ούτως ώστε να επιτευχθεί χωρίς προβλήµατα η ανταλλαγή του µηνύµατος. Το SMTP είναι ένα πρωτόκολλο προώθησης και δεν επιτρέπει σε κάποιον να καταφορτώσει κατ απαίτηση µηνύµατα από έναν τοπικό εξυπηρετητή. Για να το κάνει αυτό ένας πράκτορας χρήστη πρέπει να χρησιµοποιήσει τα πρωτόκολλα POP ή IMAP. Τα µηνύµατα µπορούν να αποθηκευτούν είτε στην πλευρά του πελάτη, είτε στην πλευρά του εξυπηρετητή, είτε και στις δύο πλευρές. Πρότυποι µορφότυποι ταχυδροµικών θυρίδων αποτελούν οι Maildir και mbox. ιάφοροι ευρέως γνωστοί πράκτορες χρήστη χρησιµοποιούν τον προσωπικό τους µορφότυπο και απαιτούν ύπαρξη λογισµικού µετατροπής για να µεταφέρουν τα ηλεκτρονικά µηνύµατα µεταξύ τους. Το όνοµα του πρωτοκόλλου POP αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Post Office Protocol. Επειδή τα µηνύµατα που λαµβάνει ένας χρήστης αποθηκεύονται στο γραµµατοκιβώτιό (mailbox) του στον τοπικό εξυπηρετητή που χρησιµοποιεί, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να προσπελάσει τα µηνύµατα αυτά και τη δυνατότητα αυτή την παρέχει το πρωτόκολλο ΡΟΡ. Το ΡΟΡ είναι το παλαιότερο πρωτόκολλο τέτοιου τύπου αλλά και το απλούστερο, παρέχοντας ελάχιστη ευελιξία στο χρήστη. Από τη στιγµή που ο πράκτορας χρήστη του χρήστη συνδεθεί µε τον τοπικό εξυπηρετητή που έχει τα µηνύµατα του χρήστη, ο τελευταίος µεταφέρει αδιάκριτα όλα τα µηνύµατα που υπάρχουν στο γραµµατοκιβώτιο στον πράκτορα χρήστη, διαγράφοντάς τα από το γραµµατοκιβώτιο του τοπικού εξυπηρετητή. Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα σε περιπτώσεις χρηστών, οι οποίοι χρειάζονται να προσπελαύνουν τα µηνύµατά τους από πολλούς σταθµούς εργασίας, αφού µε το πρωτόκολλο ΡΟΡ τα µηνύµατα διαγράφονται από τον εξυπηρετητή µε την πρώτη ανάγνωση. Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς µόνο ορισµένων µηνυµάτων, αφού τα µηνύµατα µεταφέρονται στο σύνολο τους χωρίς διάκριση. Τα πλεονεκτήµατα του ΡΟΡ έγκειται στην απλότητα του, η οποία το καθιστά πιο εύκολο στην υλοποίησή του, αλλά και στο γεγονός ότι ως το παλαιότερο πρωτόκολλο, που χρησιµοποιήθηκε, υπάρχουν περισσότερες υλοποιήσεις από κάθε άλλο παρόµοιο

15 Εισαγωγή Το ΙΜΑΡ είναι ένα πρωτόκολλο µε λειτουργία παρόµοια αυτής του ΡΟΡ, αλλά µε σαφώς περισσότερες δυνατότητες. Το όνοµά του αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Internet Message Access Protocol. Λειτουργικά το ΙΜΑΡ είναι υπερσύνολο των δυνατοτήτων του ΡΟΡ, αλλά προσθέτει αρκετές νέες δυνατότητες. Πρώτα απ όλα, σε αντίθεση µε το ΡΟΡ, τα µηνύµατα παραµένουν στον τοπικό εξυπηρετητή και διαγράφονται από εκεί µόνο όταν ζητηθεί από το χρήστη. Αν και σε ορισµένες υλοποιήσεις αυτό είναι δυνατό και µε το ΡΟΡ, η υπεροχή του ΙΜΑΡ έγκειται στο γεγονός ότι η υλοποίηση της συγκεκριµένης λειτουργίας στο πρωτόκολλο αυτό είναι σαφώς πληρέστερη. Ένα άλλο πλεονέκτηµα του ΙΜΑΡ είναι η δυνατότητα του να αναγνωρίζει το περιεχόµενο των µηνυµάτων, βασιζόµενο στο πρωτόκολλο ΜΙΜΕ. Ο πράκτορας χρήστη µπορεί να ζητήσει από τον τοπικό εξυπηρετητή µόνο τα µηνύµατα µε συγκεκριµένο περιεχόµενο, αποκλείοντας τη µεταφορά µηνυµάτων, τα οποία δεν µπορούµε ή δεν θέλουµε να διαβάσουµε σε µία σύνδεσή µας. Για παράδειγµα, εάν σε ένα µήνυµά µας ο αποστολέας του έχει προσαρτήσει ένα µεγάλο αρχείο βίντεο και εµείς διαβάζουµε τα µηνύµατά µας µέσω µιας αργής σύνδεσης, µπορούµε να ζητήσουµε να µη µεταφερθεί το µήνυµα αυτό, ή άλλα παρόµοια, στον υπολογιστή µας κατά τη σύνδεση αυτή. Επίσης, εάν µας έχει σταλεί ένα µήνυµα, που περιέχει ήχο, και ο υπολογιστής, τον οποίο χρησιµοποιούµε σε µια δεδοµένη σύνδεση, δεν έχει δυνατότητες αναπαραγωγής ήχου, µπορούµε να ζητήσουµε να µη µεταφερθούν στον υπολογιστή µας τα µηνύµατα αυτά. Τέλος, εάν θέλουµε να δούµε σε µία σύνδεση τα µηνύµατα που αφορούν σε ένα συγκεκριµένο θέµα, µπορούµε να ζητήσουµε από τον τοπικό εξυπηρετητή να αναζητήσει τα µηνύµατά µας τα σχετικά µε το θέµα που µας ενδιαφέρει (π.χ. µηνύµατα από ένα συγκεκριµένο αποστολέα), τα οποία και θα µεταφέρει στον υπολογιστή µας χωρίς να ασχοληθούµε στη σύνδεση αυτή µε τα υπόλοιπα µηνύµατα. Από τα παραπάνω καθίσταται εµφανής η υπεροχή του ΙΜΑΡ σε σχέση µε το ΡΟΡ, ιδιαίτερα στον τρόπο µε τον οποίο υποστηρίζει τους χρήστες που διαβάζουν τα µηνύµατά τους από πολλαπλούς σταθµούς. Ας επιστρέψουµε όµως στο πρωτόκολλο SMTP. Στις αδυναµίες του SMTP πρέπει να αναφέρουµε το γεγονός ότι µπορεί να στείλει περιορισµένου µεγέθους µηνύµατα (π.χ χαρακτήρες ή λιγότεροι) που αποτελούνται από αναγνώσιµους χαρακτήρες µόνο, µε άλλα λόγια, κείµενο ASCII. ASCII (American Standard Code for Information Interchange) είναι ο Αµερικανικός Πρότυπος Κώδικας για την - 5 -

16 Εισαγωγή Ανταλλαγή Πληροφοριών. Ο ASCII επιτρέπει µόνο επτά δυφία (bits) ανά χαρακτήρα (ενδεχοµένως ένα όγδοο δυφίο (bit) ήταν διαθέσιµο για τον έλεγχο ισοτιµίας). Κατά συνέπεια, το σύνολο των διαθέσιµων χαρακτήρων ανέρχεται έως 128. Αυτό περιορίζει δραστικά τα µηνύµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε µηνύµατα που, όταν διαβιβάζονται, να περιλαµβάνουν µόνο τους χαρακτήρες που επαρκούν για το γράψιµο ενός µικρού αριθµού γλωσσών, κυρίως της Αγγλικής. Άλλες γλώσσες βασισµένες στο λατινικό αλφάβητο περιλαµβάνουν διακριτικά που δεν υποστηρίζονται από τον ASCII, το οποίο σηµαίνει ότι κείµενο σε αυτές τις γλώσσες δεν µπορεί να αναπαρασταθεί σωστά σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Ακόµη, σηµαίνει ότι δε µπορούµε να στείλουµε άµεσα µε το SMTP δυαδικά αρχεία όπως εικόνες, ήχο, βίντεο, ή άλλα δεδοµένα οριζόµενα από µια εφαρµογή. Οι υπολογιστές χρησιµοποιούν δυφιοσυλλαβές (bytes) των οκτώ δυφίων, που µερικές φορές καλούνται δυφιοοκτάδες (octets). Για την αποστολή δυφιοκταδικών δυαδικών δεδοµένων σε έναν παραλήπτη µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου απαιτείται τα δεδοµένα να µετατρέπονται σε δεδοµένα των επτά δυφίων. Αυτό συµβαίνει σήµερα εκτενώς στο Ιντερνετ. Προκειµένου να ξεπερασθούν οι αδυναµίες του SMTP και να διασφαλισθεί ότι τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που περιέχουν εικόνες ή άλλες ακειµενικές πληροφορίες θα παραδοθούν αναλλοίωτα, δηµιουργήθηκε το πρότυπο MIME που παρέχει έναν τρόπο ώστε οι ακειµενικές πληροφορίες να κωδικοποιούνται ως κείµενο. Το όνοµά του αποτελεί τα αρχικά των λέξεων Multipurpose Internet Mail Extensions. Πριν από το ΜΙΜΕ υπήρχαν και άλλες µέθοδοι για την αποστολή δυαδικών αρχείων, όπως η UUEncode/UUDecode, οι οποίες όµως περιόριζαν τη λειτουργία τους απλώς στην κωδικοποίηση των αρχείων ώστε να µπορέσουν αυτά να αποσταλούν µε το SMTP, και στη συνέχεια την αποκωδικοποίησή τους από τον παραλήπτη. Το ΜΙΜΕ, όµως, δεν είναι απλώς µια µέθοδος που κωδικοποιεί αρχεία για αποστολή, αλλά αποτελεί ένα ολοκληρωµένο πρωτόκολλο που συνεργάζεται µε τους πράκτορες χρήστη για αποστολή διαφόρων τύπων αρχείων, πολλαπλών αρχείων σε ένα µήνυµα κλπ. Σε κάθε µήνυµα ΜΙΜΕ υπάρχουν επικεφαλίδες (headers), οι οποίες - 6 -

17 Εισαγωγή προσδιορίζουν επακριβώς το περιεχόµενό του. Το ίδιο το µήνυµα είναι απλό µήνυµα ASCII, συµβατό µε τις απαιτήσεις του SMTP, ώστε να µπορέσει να µεταφερθεί µέσω του τελευταίου στο Ιντερνετ. Εάν στο µήνυµα υπάρχουν αρχεία, τότε ο πράκτορας χρήστη ενηµερώνεται από τις επικεφαλίδες για το ακριβές περιεχόµενό του και ενεργεί ανάλογα. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι από τις επικεφαλίδες ο πράκτορας χρήστη µαθαίνει εάν στο µήνυµα αυτό υπάρχουν αρχεία εικόνας, βίντεο ή ήχου, ώστε να επιλέξει τις κατάλληλες εφαρµογές για την εκτέλεσή τους, εάν υπάρχει κείµενο και µε ποιο σύνολο χαρακτήρων, ώστε να εµφανίσει τους χαρακτήρες σωστά στην οθόνη κλπ. Το τελευταίο επιτρέπει την αποστολή µηνυµάτων µε ελληνικούς χαρακτήρες και γενικότερα χαρακτήρες εκτός των λατινικών, τους οποίους το SMTP δεν επιτρέπει να µεταφέρονται απευθείας. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι το γεγονός πως σήµερα µπορούµε να στείλουµε σε πολλούς χρήστες µηνύµατα στα ελληνικά ή µε µορφοποιήσεις οφείλεται στο ΜΙΜΕ και βέβαια στο ότι οι περισσότεροι χρήστες χρησιµοποιούν πράκτορες χρήστη που υποστηρίζουν το ΜΙΜΕ. Τα µηνύµατα, που περιέχουν ελληνικά, αντιµετωπίζονται από τον πράκτορα χρήστη στην αποστολή τους ως ΜΙΜΕ προσαρτήσεις και κωδικοποιούνται για να αποσταλούν. Ο πράκτορας χρήστη του παραλήπτη ενηµερώνεται από τις επικεφαλίδες ότι υπάρχει αρχείο κειµένου µε το ελληνικό εθνικό σύνολο χαρακτήρων και προβάλλει το µήνυµα στα ελληνικά, εφόσον έχει τις σχετικές δυνατότητες. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του ΜΙΜΕ είναι η δυνατότητα του να περιλαµβάνει σε ένα µήνυµα περισσότερα από ένα αρχεία και µάλιστα διαφορετικού περιεχοµένου. Για παράδειγµα, ένα µήνυµα που περιέχει ελληνικά, ένα έγγραφο γραφείου και ένα αρχείο ήχου, περιέχει τρεις ΜΙΜΕ προσαρτήσεις, δηλαδή τα ελληνικά, το έγγραφο γραφείου και το αρχείο ήχου, έστω και εάν ο χρήστης θεωρεί ως προσαρτήσεις µόνο τα δύο αρχεία, αφού το µήνυµα το βλέπει άµεσα στην οθόνη του. Η αµεσότητα στην προβολή του µηνύµατος εδώ δεν σηµαίνει ότι δεν αντιµετωπίζεται ως ΜΙΜΕ προσάρτηση. Τέλος, µε το ΜΙΜΕ έχουµε τη δυνατότητα να στείλουµε µηνύµατα κατά τµήµατα, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να στείλουµε σε ένα µήνυµα τη διεύθυνση ενός αρχείου, χωρίς να στείλουµε και το ίδιο το αρχείο. Όταν ο χρήστης, που θα λάβει το µήνυµα, το θελήσει, µπορεί να λάβει το αρχείο από τον αποµακρυσµένο εξυπηρετητή

18 Εισαγωγή Το ΜΙΜΕ, λοιπόν, αποτελεί ένα πρωτόκολλο που επεκτείνει τις δυνατότητες του Ιντερνετικού ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σε σηµαντικό βαθµό και προσφέρει πολλά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που θεωρούνται στοιχειώδη για τη σύγχρονη χρήση της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που επιγραµµατικά απαριθµούνται ως: Υποστήριξη για σύνολα χαρακτήρων διάφορα του ASCII, απαιτείται για την αποστολή µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και σε άλλες γλώσσες εκτός από την Αγγλική. Υποστήριξη για περιεχόµενο στα µηνύµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δεν είναι κείµενο, το οποίο επιτρέπει στα µηνύµατα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να περιέχουν πολυµεσικό περιεχόµενο, συµπεριλαµβανοµένων εικόνων, ήχου, γραφειακών εγγράφων, και τα λοιπά. Ένα σύστηµα επισηµατοθέτησης (labeling) τύπων περιεχοµένου, το οποίο επιτρέπει το πολυµεσικό περιεχόµενο του µηνύµατος να διαχειριστεί έξυπνα από διάφορα διαθέσιµα προγράµµατα του υπολογιστή. Υποστήριξη για πολυσύνθετα έγγραφα, η οποία επιτρέπει σε ένα ενιαίο µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου να περιέχει πολλαπλά µέρη (πολλαπλές εικόνες, επισυναπτόµενα αρχεία, και τα λοιπά). εν αποτελεί µία απλή κωδικοποίηση, αλλά ένα ολοκληρωµένο σύνολο διαδικασιών και ορισµών για την αποστολή κάθε τύπου µηνυµάτων στο Ιντερνετ, υποστηρίζοντας τη δηµιουργία ενός πράγµατι πολυµεσικού Ιντερνετ. Το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο συνδέεται πολύ στενά µε τα πρότυπα SMTP και MIME ώστε µερικές φορές καλείται ηλεκτρονικό ταχυδροµείο SMTP/MIME. Το πρότυπο MIME είναι επίσης σηµαντικό και έξω από τη σφαίρα του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου καθώς αποτελεί ένα θεµελιώδες συστατικό των πρωτοκόλλων επικοινωνίας όπως το HTTP για τον Παγκόσµιο Ιστό. Το HTTP είναι ένα πρωτόκολλο πελάτη/εξυπηρετητή και ακολουθεί το µοντέλο αίτησης/απόκρισης. H λειτουργία του βασίζεται στη σύνδεση ενός HTTP πελάτη (συνήθως είναι ένας - 8 -

19 Εισαγωγή φυλλοµετρητής Ιστού - Web browser) µε έναν HTTP εξυπηρετητή (συνήθως είναι ένας εξυπηρετητής Ιστού Web server) χρησιµοποιώντας ένα οµοιόµορφο εντοπιστή πόρου (Uniform Resource Locator) και απαιτώντας κάποιο πόρο, όπως ένα HTML αρχείο. Το HTTP απαιτεί τα δεδοµένα που ανταλλάσσονται µεταξύ του πελάτη και του εξυπηρετητή µε τον οποίο συνδέεται, να µεταφέρονται σε ΜΙΜΕ µορφότυπο, στα πλαίσια των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, ακόµη και αν τα στοιχεία δεν είναι πραγµατικά µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Για παράδειγµα, ένας εξυπηρετητής Ιστού αποστέλλει µια ιστοσελίδα που αποτελείται από µια οµάδα αρχείων σε ένα φυλλοµετρητή Ιστού. Αυτά τα αρχεία µπορεί να είναι HTML κείµενο, JPEG ή GIF εικόνες, αρχείο ήχου MIDI, αρχείο PDF, ή διάφορα άλλα είδη αρχείων. Ο εξυπηρετητής Ιστού αποστέλλει επίσης στο φυλλοµετρητή Ιστού σας µια ένδειξη του τύπου MIME του κάθε αρχείου. Ο φυλλοµετρητής Ιστού σας καταλαβαίνει τον τύπο MIME και ξέρει να απεικονίζει σωστά το κείµενο και εικόνες HTML, να εκκινεί τον Adobe Acrobat Reader για ένα αρχείο PDF, ή να αναπαράγει ένα αρχείο MIDI µέσω των ηχείων του PC σας. Επιπλέον, για να αποθηκεύσετε µια τέτοια ιστοσελίδα offline, θα πρέπει να αποθηκεύσετε όλα αυτά τα αρχεία. Εάν χρησιµοποιείτε τον φυλλοµετρητή Ιστού Internet Explorer, έχετε διάφορες επιλογές κατά τη αποθήκευση µιας ιστοσελίδας στον υπολογιστή σας. (1) Μπορείτε να αποθηκεύσετε µόνο το HTML αρχείο. (2) Μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο HTML και όλα τα αρχεία εικόνας σε έναν κατάλογο. (3) Μπορείτε να τα αποθηκεύσετε όλα ως ένα ενιαίο αρχείο. Όταν επιλέγετε την τελευταία επιλογή -- να τα αποθηκεύσετε όλα ως ένα ενιαίο αρχείο ο φυλλοµετρητής Ιστού Internet Explorer αποθηκεύει το αρχείο HTML και όλα τα αρχεία ως πολυσύνθετο έγγραφο, το οποίο στην πραγµατικότητα είναι ένα πολυµερές µήνυµα MIME. Το αρχείο έχει ως επέκταση.mht. Εάν θέλετε να δείτε πως αυτό το πολυσύνθετο έγγραφο µοιάζει πραγµατικά, ανοίξτε το µε έναν απλό κειµενογράφο, όπως είναι το σηµειωµατάριο (Νotepad). Θα δείτε τα πολλαπλά τµήµατα διαχωρισµένα από οριοθέτες, και θα παρατηρήσετε ότι τα αρχεία είναι κωδικοποιηµένα. Το ΜΙΜΕ είναι ένα πρωτόκολλο του επιπέδου Παρουσίασης του µοντέλου αναφοράς OSI. Το µοντέλο αναφοράς Ανοικτής ιασύνδεσης Συστηµάτων (Open Systems - 9 -

20 Εισαγωγή Interconnection Basic Reference Model) ή Μοντέλο αναφοράς OSI (OSI reference model) είναι µια διαστρωµατωµένη, αφηρηµένη περιγραφή για τη σχεδίαση επικοινωνιών και δικτυακών πρωτοκόλλων για υπολογιστές. Είναι γνωστό και ως Μοντέλο των επτά επιπέδων. Μοντέλο Αναφοράς OSI τι µεταφέρεται επίπεδο Λειτουργίες 7. Επίπεδο εφαρµογών ιαδικασίες δικτύου προς (Application Layer) εφαρµογές επίπεδα λογισµικού Χρήσιµα δεδοµένα 6. Επίπεδο παρουσίασης (Presentation layer) 5. Επίπεδο συνόδου (Session layer) Παρουσίαση δεδοµένων και κρυπτογράφηση Επικοινωνία υπολογιστών, συγχρονισµός Τµήµατα 4. Επίπεδο µεταφοράς ιασφάλιση συνδέσεων, (Segments) (Transport layer) αξιοπιστία Πακέτα 3. Επίπεδο δικτύου ροµολόγηση πακέτων, (Packets) (Network layer) λογικές διευθύνσεις (IP) επίπεδα υλικού Πλαίσια (Frames) 2. Επίπεδο διασύνδεσης δεδοµένων (Data link layer) Φυσικές διευθύνσεις (MAC & LLC) υαδικά 1. Φυσικό επίπεδο Μετάδοση ψηφίων στο ψηφία (Bits) (Physical layer) κανάλι επικοινωνίας Το επίπεδο Παρουσίασης µετασχηµατίζει τα δεδοµένα σε τυπική µορφή που την αναµένει το ανωτέρω επίπεδο εφαρµογών. Στο επίπεδο αυτό γίνεται στα δεδοµένα κρυπτογράφηση, συµπίεση, κωδικοποίηση MIME, και όποια άλλη διαµόρφωση απαιτεί η µορφή δεδοµένων ή ο σχεδιαστής του πρωτοκόλλου. Η αναγκαιότητα για µεγαλύτερη ασφάλεια στην ανταλλαγή των µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οδήγησε στην δηµιουργία το πρωτοκόλλου S/MIME. Το S/ΜΙΜΕ είναι µια εξειδίκευση του πρωτοκόλλου MIME και χρησιµοποιείται από

21 Εισαγωγή προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου για την εφαρµογή κρυπτογραφικών υπηρεσιών σε αποστέλλοντα µηνύµατα και για την επεξεργασία προστατευµένων παρεληφθέντων µηνυµάτων µε σκοπό την καταπολέµηση της πλαστογραφίας και της υποκλοπής ηλεκτρονικών µηνυµάτων. Σχεδιάστηκε ώστε να µπορεί εύκολα να ενοποιηθεί σε προϊόντα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, επεκτείνοντας το πρωτόκολλο MIME σύµφωνα µε ένα σύνολο κρυπτογραφικών τυποποιήσεων, το Public Key Cryptography Standards (PKCS). Η παγκόσµια υιοθέτηση του S/ΜΙΜΕ θα ωφελήσει τους χρήστες, αφού έννοιες όπως η ακεραιότητα των δεδοµένων, η αυθεντικότητα και η διαφύλαξη του απόρρητου των συναλλαγών (privacy), θα είναι διαθέσιµες σε όλους

22 Εισαγωγή

23 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων 2 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων 2.1) Εισαγωγή Από τη δηµοσίευσή του το 1982, το RFC 822 έχει καθορίσει τον πρότυπο µορφότυπο για τα κειµενικά ηλεκτρονικά µηνύµατα. Η επιτυχία του ήταν τέτοια ώστε το µορφότυπο του RFC 822 υιοθετήθηκε, πλήρως ή µερικώς, στα πλαίσια του Ίντερνετ και το SMTP πρωτόκολλο µεταφοράς µηνυµάτων ορίζεται στο RFC 821. εδοµένου ότι το µορφότυπο χρησιµοποιείται σε ευρεία κλίµακα, διάφοροι περιορισµοί έχουν εµφανιστεί στη κοινότητα των χρηστών. Το RFC 822 προδιαγράφει ένα µορφότυπο για τα µηνύµατα κειµένου. Έτσι, τα µηνύµατα που δεν περιέχουν µόνο κείµενο, π.χ. τα µηνύµατα πολυµέσων που περιλαµβάνουν ήχο ή εικόνες, απλά δεν αναφέρονται. Εντούτοις, ακόµη και στην περίπτωση µηνυµάτων κειµένου, το RFC 822 είναι ανεπαρκές για τις ανάγκες των χρηστών του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των οποίων οι γλώσσες απαιτούν τη χρήση συνόλου χαρακτήρων εκτός του ASCII. εδοµένου ότι στο RFC 822 δεν προδιαγράφονται µηχανισµοί για τα µηνύµατα που περιέχουν ηχητικό ή τηλεοπτικό περιεχόµενο, ασιατικό γλωσσικό κείµενο, ή ακόµα και κείµενο στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, απαιτούνται πρόσθετες προδιαγραφές. Στη παρούσα ενότητα περιγράφονται διάφοροι µηχανισµοί που προσπαθούν να λύσουν τα περισσότερα από τα προβλήµατα χωρίς να εισάγουν ασυµβατότητες µε το υπάρχον σύστηµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που βασίζεται στη προδιαγραφή RFC 822. Πιο συγκεκριµένα, περιγράφονται: (1) Ένα ΜΙΜΕ-Version πεδίο επικεφαλίδας, στο οποίο δηλώνεται ο αριθµός της έκδοσης του προτύπου ΜΙΜΕ µε το οποίο είναι συµβατό ένα µήνυµα και επιτρέπει στους πράκτορες επεξεργασίας µηνυµάτων ηλεκτρονικού

24 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων ταχυδροµείου να τα διακρίνει από εκείνα που παράγονται µε παλαιότερο ή µη συµβατό λογισµικό, για τα οποία υποτίθεται ότι δεν διαθέτουν ένα τέτοιο πεδίο. (2) Ένα Content-Type πεδίο επικεφαλίδας, που γενικεύεται στο RFC 1049, το όποιο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει τον τύπο και τον υποτύπο µέσων των δεδοµένων στο σώµα ενός µηνύµατος και για να καθορίσει πλήρως τη τοπική παράσταση ( κανονική µορφή ) αυτών των δεδοµένων. (3) Ένα Content-Transfer-Encoding πεδίο επικεφαλίδας, το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καθορίσει την κωδικοποίηση που εφαρµόστηκε στο σώµα του µηνύµατος. Συνήθως εφαρµόζονται κωδικοποιήσεις, εκτός από ταυτοτική, στα δεδοµένα προκειµένου να επιτραπεί η προώθησή τους µέσω των διάφορων συστηµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που µπορούν να έχουν περιορισµούς ως προς το σύνολο των χαρακτήρων ή των δεδοµένων. (4) υο επιπρόσθετα πεδία επικεφαλίδας τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν για περαιτέρω περιγραφή των δεδοµένων στο σώµα ενός µηνύµατος, τα Content-ID και Content-Description πεδία επικεφαλίδας. Όλα τα πεδία επικεφαλίδας που ορίζονται στη παρούσα ενότητα υπόκεινται στους γενικούς συντακτικούς κανόνες για τα πεδία επικεφαλίδας που ορίζονται στη προδιαγραφή του RFC 822. Πιο συγκεκριµένα, όλα αυτά τα πεδία επικεφαλίδας, εκτός από το Content-Disposition πεδίο, µπορούν να περιλαµβάνουν σχόλια του RFC 822, τα οποία δεν έχουν κανένα σηµασιολογικό περιεχόµενο και θα πρέπει να αγνοηθούν κατά την ΜΙΜΕ επεξεργασία. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικοί από τους µηχανισµούς που περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα µπορεί να σας φανούν κάπως παράξενοι µε τη πρώτη ανάγνωση. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η συµβατότητα µε τα υπάρχοντα πρότυπα ΚΑΙ η στιβαρότητα απέναντι σε υπάρχουσες εφαρµοζόµενες πρακτικές ήταν δύο από τις βασικότερες προτεραιότητες της οµάδας εργασίας που ανέπτυξε αυτό το πρότυπο. Πιο συγκεκριµένα, η συµβατότητα πάντα κυριαρχούσε της καλαισθησίας

25 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων Παρακαλώ ανατρέξτε στην τρέχουσα έκδοση του Internet Official Protocol Standards για την κατάσταση τυποποίησης και τη θέση αυτού του πρωτοκόλλου. Τα RFC 822 και RFC 1123 επίσης παρέχουν ουσιώδες υπόβαθρο για το πρωτόκολλο MIME δεδοµένου ότι καµία συµµορφούµενη υλοποίηση στο ΜΙΜΕ δεν µπορεί να τα παραβιάσει. Επιπλέον, µερικά άλλα ενηµερωτικά έγγραφα θα είναι ενδιαφέροντα στο MIME υλοποιητή, πιο συγκεκριµένα τα RFC 1344, RFC 1345, και RFC ) Ορισµοί, Συµβάσεις, και Γένια BNF Γραµµατική Αν και οι µηχανισµοί που προδιαγράφονται στις παρακάτω ενότητες όλοι περιγράφονται σε κειµενική µορφή, οι περισσότεροι περιγράφονται επίσης επισήµως µε τον επαυξηµένο συµβολισµό BNF (Backus Naur Form) του RFC 822. Οι υλοποιητές θα πρέπει να εξοικειωθούν µε αυτόν τον συµβολισµό προκειµένου να γίνουν κατανοητές αυτές οι ενότητες, και να αναφέρονται στο RFC 822 για µια πλήρη εξήγηση του επαυξηµένου συµβολισµού BNF. Μερικοί συµβολισµοί από την επαυξηµένη BNF σε αυτές τις ενότητες κάνουν ονοµαστικές αναφορές στους κανόνες σύνταξης που ορίζονται στο RFC 822. Οπότε, µια πλήρης τυπική γραµµατική λαµβάνεται µε το συνδυασµό των συλλεχθέντων παραρτηµάτων γραµµατικής κάθε ενότητας σε αυτό το σύνολο µε τον BNF του RFC 822 συν τις τροποποιήσεις του RFC 822 που ορίζονται στο RFC 1123 (που συγκεκριµένα αλλάζει τη σύνταξη για το return, το date και την mailbox ). Όλες οι αριθµητικές και δυφιοοκταδικές τιµές δίνονται στη δεκαδική µορφή σε αυτό το σύνολο ενοτήτων. Για όλες τις τιµές των τύπων µέσων, τις τιµές των υποτύπων, και τα ονόµατα των παραµέτρων όπως ορίζονται, δεν απαιτείται να διακρίνονται σε κεφαλαία και µικρά. Εντούτοις, οι τιµές των παραµέτρων απαιτείται να διακρίνονται σε κεφαλαία και µικρά µε την επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής ρύθµισης για τη συγκεκριµένη παράµετρο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΡΦΟΤΥΠΗΣΗΣ: Σηµειώσεις, όπως αυτή, παρέχουν πρόσθετες δευτερεύουσας σηµασίας πληροφορίες που µπορούν να αγνοηθούν από τον αναγνώστη χωρίς την απώλεια κάποιας ουσιώδους πληροφορίας. Ο αρχικός σκοπός αυτών των δευτερευουσών σηµειώσεων είναι να µεταφέρει πληροφορίες για τη

26 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων λογική αυτού του συνόλου ενοτήτων, ή να τοποθετηθούν αυτές οι ενότητες στο κατάλληλο ιστορικό ή εξελικτικό πλαίσιο. Τέτοιες πληροφορίες µπορούν να αγνοηθούν από εκείνους που εστιάζουν κυρίως στην δηµιουργία µιας συµµορφούµενης εφαρµογής, αλλά µπορούν να είναι χρήσιµες σε εκείνους που επιθυµούν να καταλάβουν γιατί έγιναν ορισµένες επιλογές στο σχεδιασµό ) Ακολουθία Χαρακτήρων CRLF Ο όρος CRLF, σε αυτό το σύνολο ενοτήτων, αναφέρεται στις ακολουθίες δυφιοοκταδικής µορφής που αντιστοιχούν στους δύο χαρακτήρες ASCII CR (δεκαδική µορφή 13) και LF (δεκαδική µορφή 10) που, θεωρώντας τους ως ενιαία ακολουθία µε αυτή τη σειρά, δηλώνουν µια αλλαγή γραµµής σε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ) Σύνολο Χαρακτήρων Ο όρος σύνολο χαρακτήρων (character set) χρησιµοποιείται στο πρότυπο MIME για να αναφερθεί σε µια µέθοδο µετατροπής µιας ακολουθίας δυφιοοκτάδων σε µια ακολουθία χαρακτήρων. Σηµειώστε ότι η άνευ όρων και µονοσήµαντη µετατροπή προς την αντίθετη κατεύθυνση δεν απαιτείται, δεδοµένου ότι δεν µπορούν να είναι όλοι οι χαρακτήρες αναπαραστάσιµοι από ένα δεδοµένο σύνολο χαρακτήρων και ένα σύνολο χαρακτήρων µπορεί να παρέχει περισσότερες από µια ακολουθίες δυφιοοκταδικών για να παρουσιάσει µια συγκεκριµένη ακολουθία χαρακτήρων. Αυτός ο ορισµός προσπαθεί να επιτρέψει σε διάφορα είδη χαρακτηρικών κωδικοποιήσεων, από τις απλές απεικονίσεις βάσει ενός ενιαίου πίνακα όπως ο ASCII έως τις περίπλοκες µεθόδους µετατροπής βάσει ενός σύνθετου πίνακα όπως εκείνες που χρησιµοποιούν οι τεχνικές του ISO 2022, να χρησιµοποιηθούν ως σύνολα χαρακτήρων. Ωστόσο, ο ορισµός που σχετίζεται µε το όνοµα ενός συνόλου χαρακτήρων του προτύπου ΜΙΜΕ πρέπει να προδιαγράφει πλήρως την απεικόνιση που θα εκτελεστεί. Ειδικότερα, η χρήση εξωτερικών περιγραφικών πληροφοριών για να καθοριστεί η ακριβής απεικόνιση δεν επιτρέπεται

27 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όρος σύνολο χαρακτήρων αρχικά περιέγραφε απλά και άµεσα σχήµατα όπως τα ASCII και ISO που έχουν µια απλή απεικόνιση ένα προς ένα από δυφιοοκτάδες σε χαρακτήρες. Πολυδυφιοοκταδικά κωδικοποιηµένα σύνολα χαρακτήρων και τεχνικές µετατροπής καθιστούν την κατάσταση πιο σύνθετη. Παραδείγµατος χάριν, µερικές κοινότητες χρησιµοποιούν τον όρο χαρακτηρική κωδικοποίηση (character encoding) για αυτό που το πρότυπο MIME καλεί σύνολο χαρακτήρων (character set), ενώ χρησιµοποιούν τη φράση σύνολο κωδικοποιηµένων χαρακτήρων (coded character set) για να δείξουν µια αφηρηµένη απεικόνιση από ακέραιους αριθµούς (όχι δυφιοοκτάδες) σε χαρακτήρες ) Μήνυµα Ο όρος µήνυµα (message), σηµαίνει είτε ένα µήνυµα συµµορφούµενο µε τη προδιαγραφή RFC 822 που µεταφέρεται σε ένα δίκτυο, είτε ένα ενθυλακωµένο µήνυµα σε ένα σώµα µηνύµατος του τύπου message/rfc822 ή message/partial ) Οντότητα Ο όρος οντότητα (entity), αναφέρεται συγκεκριµένα στα προδιαγεγραµµένα από το πρότυπο ΜIME πεδία επικεφαλίδων και περιεχοµένου είτε ενός µηνύµατος είτε ενός από τα µέρη µιας πολυµερούς οντότητας. Η προδιαγραφή τέτοιων οντοτήτων είναι η ουσία του προτύπου MIME. εδοµένου ότι τα περιεχόµενα µιας οντότητας καλούνται συχνά σώµα (body), έχει νόηµα να µιλήσει κάποιος για το σώµα µιας οντότητας. Οποιοδήποτε είδος πεδίου µπορεί να τοποθετηθεί στην επικεφαλίδα µιας οντότητας, αλλά µόνο εκείνα τα πεδία των οποίων τα ονόµατα αρχίζουν µε Content- στην πραγµατικότητα έχουν σηµασία σχετική µε το πρότυπο ΜΙΜΕ. Σηµειώστε ότι αυτό δεν υπονοεί ότι τα υπόλοιπα πεδία δεν έχουν καµία σηµασία -- µια οντότητα που είναι επίσης ένα µήνυµα φέρει πεδία επικεφαλίδας που δε σχετίζονται µε το πρότυπο ΜΙΜΕ των οποίων η σηµασία ορίζεται από το RFC ) Μέρος Σώµατος Μηνύµατος Ο όρος µέρος σώµατος (body part) αναφέρεται σε µια οντότητα εσωτερική µιας πολυµερούς οντότητας

28 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων 2.2.6) Σώµα Μηνύµατος Ο όρος σώµα (body) σηµαίνει το σώµα µιας οντότητας, δηλαδή το σώµα είτε ενός µηνύµατος είτε ενός µέρους σώµατος µηνύµατος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι προηγούµενοι τέσσερις ορισµοί είναι σαφώς κυκλικοί. Αυτό είναι αναπόφευκτο, δεδοµένου ότι η γενική δοµή ενός µηνύµατος MIME είναι πράγµατι επαναλαµβανόµενη ) Επταδυφιακά εδοµένα Ο όρος επταδυφιακά δεδοµένα (7bit data) αναφέρεται σε δεδοµένα που παρουσιάζονται ως σχετικά βραχείες γραµµές µε 998 δυφιοοκτάδες ή λιγότερες ανάµεσα σε ακολουθίες διαχωρισµού γραµµής CRLF. Καµία δυφιοοκτάδα µε δεκαδική τιµή µεγαλύτερη από 127 δεν επιτρέπεται και καµία δεν είναι NUL (δυφιοοκτάδα µε τη δεκαδική τιµή 0). Οι CR (δεκαδική τιµή 13) και LF (δεκαδική τιµή 10) δυφιοοκτάδες εµφανίζονται µόνο ως µέρος των ακολουθιών διαχωρισµού γραµµής CRLF ) Οκταδυφιακά εδοµένα Ο όρος οκταδυφιακά δεδοµένα (8bit data) αναφέρεται σε δεδοµένα που παρουσιάζονται ως σχετικά βραχείες γραµµές µε 998 δυφιοοκτάδες ή λιγότερες ανάµεσα σε ακολουθίες διαχωρισµού γραµµής CRLF, αλλά δυφιοοκτάδες µε δεκαδική τιµή µεγαλύτερη από 127 επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν. Όπως και µε τα επταδυφιακά δεδοµένα, οι CR και LF δυφιοοκτάδες εµφανίζονται µόνο ως µέρος των ακολουθιών διαχωρισµού γραµµής CRLF και καµία δυφιοοκτάδα NUL δεν επιτρέπεται ) υαδικά εδοµένα Ο όρος δυαδικά δεδοµένα (binary data) αναφέρεται σε δεδοµένα όπου επιτρέπεται οποιαδήποτε ακολουθία δυφιοοκτάδων

29 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων ) Γραµµές Οι γραµµές (Lines) ορίζονται ως ακολουθίες δυφιοοκτάδων που διαχωρίζονται από µια CRLF ακολουθία. Αυτό είναι συνεπές και µε το RFC 821 και το RFC 822. Μόνο οι γραµµές αναφέρονται σε µια µονάδα δεδοµένων σε ένα µήνυµα, η οποία µπορεί ή όχι να αντιστοιχεί σε κάτι που να µπορεί στη πραγµατικότητα να παρουσιασθεί από έναν πράκτορα χρήστη. 2.3) Πεδία Επικεφαλίδας ΜΙΜΕ To πρότυπο MIME ορίζει έναν αριθµό από νέα πεδία επικεφαλίδας επιπλέον εκείνων που ορίζονται στη προδιαγραφή του RFC 822, που χρησιµοποιούνται για να περιγραφεί το περιεχόµενο µιας οντότητας MIME. Αυτά τα πεδία επικεφαλίδας εµφανίζονται µέσα σε τουλάχιστον δύο πλαίσια: (1) Ως µέρος µιας κανονικής επικεφαλίδας ενός RFC 822 µηνύµατος. (2) Σε µία επικεφαλίδα ενός ΜΙΜΕ µέρους σώµατος µέσα σε µια πολυµερής δοµή. Ο τυπικός ορισµός αυτών των πεδίων επικεφαλίδας είναι ο ακόλουθος: entity-headers := [ content CRLF ] [ encoding CRLF ] [ id CRLF ] [ description CRLF ] *( MIME-extension-field CRLF ) MIME-message-headers := entity-headers fields version CRLF ; Η σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα πεδία ; των επικεφαλίδων από αυτόν τον ορισµό BNF ; να µη ληφθεί υπόψη

30 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων MIME-part-headers := entity-headers [ fields ] ; Οποιοδήποτε πεδίο που δεν αρχίζει µε ; Content- µπορεί να έχει ακαθόριστη σηµασία ; και µπορεί να αγνοηθεί. ; Η σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα πεδία ; των επικεφαλίδων από αυτόν τον ορισµό BNF να ; µη ληφθεί υπόψη. Η σύνταξη των διάφορων ειδικών πεδίων επικεφαλίδας ΜΙΜΕ θα περιγραφεί στις ακόλουθες ενότητες. 2.4) Πεδίο Επικεφαλίδας MIME-Version εδοµένου ότι η προδιαγραφή RFC 822 δηµοσιεύθηκε το 1982, στην πραγµατικότητα έχει υπάρξει µόνο ένα πρότυπο µορφότυπο για τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Το παρόν έγγραφο είναι µια ανεξάρτητη προδιαγραφή που συµπληρώνει το RFC 822. Αν και οι επεκτάσεις στο παρόν έγγραφο έχουν οριστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι συµβατές µε το RFC 822, υπάρχουν ακόµα περιπτώσεις στις οποίες είναι επιθυµητό για έναν πράκτορα επεξεργασίας µηνυµάτων ταχυδροµείου να ξέρει εάν ένα µήνυµα συντάχθηκε έχοντας το νέο πρότυπο στο µυαλό. Εποµένως, το παρόν έγγραφο ορίζει ένα νέο πεδίο επικεφαλίδας, ΜIME-Version, το οποίο πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για να δηλώσει την έκδοση του πρότυπου µορφότυπου που χρησιµοποιήθηκε για το σώµα ενός µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Τα µηνύµατα που συνθέτονται σύµφωνα µε το παρόν έγγραφο ΠΡΕΠΕΙ να περιλαµβάνουν ένα τέτοιο πεδίο στην επικεφαλίδα τους, µε το ακόλουθο αυτολεξεί κείµενο: MIME-Version:

31 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων Η παρουσία αυτού του πεδίου επικεφαλίδας είναι µια επιβεβαίωση ότι το µήνυµα έχει συνταχθεί σύµφωνα µε το παρόν έγγραφο. εδοµένου ότι είναι δυνατό µια µελλοντική έκδοση του εγγράφου να επεκτείνει το πρότυπο µορφότυπο µηνύµατος πάλι, δίνεται ένα τυπικό σχήµα BNF για το περιεχόµενο του πεδίου ΜIME-Version: version := "MIME-Version" ":" 1*DIGIT "." 1*DIGIT Κατά συνέπεια, οι µελλοντικοί προδιαγραφείς του µορφοτύπου, που ενδεχοµένως αντικαταστήσουν ή επεκτείνουν το 1.0, περιορίζονται να χρησιµοποιήσουν δυο πεδία ακεραίων αριθµών, που χωρίζονται από µια τελεία. Εάν ένα µήνυµα παραληφθεί µε µια τιµή στο πεδίο ΜΙΜΕ-Version διάφορη από 1.0, δεν είναι δυνατό να συµπεράνουµε ότι είναι συµβατό µε το παρόν έγγραφο. Σηµειώστε ότι το πεδίο επικεφαλίδας ΜIME-Version απαιτείται να βρίσκεται στη κορυφή ενός µηνύµατος. εν απαιτείται για κάθε µέρος σώµατος µιας πολυµερούς οντότητας. Απαιτείται για τις ενσωµατωµένες επικεφαλίδες ενός σώµατος µηνύµατος του τύπου message/rfc822 ή message/partial εάν και µόνο εάν το ενσωµατωµένο µήνυµα αυτοπροσδιορίζεται ότι είναι συµµορφούµενο ως προς το πρότυπο ΜIME. εν είναι δυνατό να καθοριστεί πλήρως πώς ένας αναγνώστης µηνυµάτων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου συµµορφούµενος µε το πρότυπο MIME πρέπει να διαχειριστεί ένα µήνυµα που θα ληφθεί στο µέλλον µε τιµή του πεδίου ΜIME Version διάφορη από 1.0. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος της έκδοσης για ειδικούς τύπους µέσων δεν πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας το ΜΙΜΕ-Version µηχανισµό. Ειδικότερα, µερικά µορφότυπα (όπως το application/postscript) ακολουθούν συµβάσεις αρίθµησης της έκδοσης που είναι εσωτερικοί του µορφότυπου µέσων. Όπου υπάρχουν τέτοιες συµβάσεις, το πρότυπο MIME δεν κάνει τίποτα για να τους αντικαταστήσει. Όπου δεν υπάρχουν τέτοιες συµβάσεις, ένας ΜΙΜΕ τύπος µέσων µπορεί να χρησιµοποιήσει µια παράµετρο version στο πεδίο του Content-Type εάν είναι απαραίτητο

32 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΤΕΣ: Κατά τον έλεγχο της τιµής του πεδίου ΜIME-Version οποιαδήποτε σχόλια που παρουσιάζονται πρέπει να αγνοηθούν. Ειδικότερα, τα ακόλουθα τέσσερα ΜΙΜΕ-Version πεδία είναι ισοδύναµα: MIME-Version: 1.0 MIME-Version: 1.0 (produced by MetaSend Vx.x) MIME-Version: (produced by MetaSend Vx.x) 1.0 MIME-Version: 1.(produced by MetaSend Vx.x)0 Ελλείψει ενός πεδίου ΜIME-Version, ένας λαµβάνων πράκτορας χρήστη (είτε είναι συµµορφούµενος στις απαιτήσεις του προτύπου MIME είτε όχι) µπορεί προαιρετικά να επιλέξει να διερµηνεύσει το σώµα του µηνύµατος σύµφωνα µε τις τοπικές συµβάσεις. Πολλές τέτοιες συµβάσεις χρησιµοποιούνται σήµερα και θα πρέπει να σηµειωθεί πως στην πράξη µηνύµατα µη συµµορφούµενα µε το πρότυπο MIME µπορούν να περιέχουν τα πάντα. Είναι αδύνατο να είµαστε σίγουροι ότι ένα µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µη συµµορφούµενο µε το πρότυπο MIME αποτελείται από απλό κείµενο ASCII δεδοµένου ότι θα µπορούσε κάλλιστα να είναι ένα µήνυµα που, χρησιµοποιώντας κάποιο σύνολο µη προτύπων τοπικών κανόνων προγενεστέρων του προτύπου MIME, να περιλαµβάνει κείµενο µε κάποιο άλλο σύνολο χαρακτήρων ή ακειµενικά δεδοµένα που να παρουσιάζονται µε έναν τέτοιο τρόπο που δεν µπορεί να είναι αυτόµατα αναγνωρίσιµα (π.χ., ένα κωδικοποιηµένο µε τη µέθοδο uuencode συµπιεσµένο.tar αρχείο Unix). 2.5) Πεδίο Επικεφαλίδας Content-Type Ο σκοπός του πεδίου Content-Type είναι να περιγράψει πλήρως τα δεδοµένα που περιέχονται στο σώµα του µηνύµατος έτσι ώστε ο λαµβάνων πράκτορας χρήστη να είναι σε θέση να επιλέξει έναν κατάλληλο πράκτορα ή µηχανισµό και να παρουσιάσει

33 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων τα δεδοµένα στο χρήστη, ή ειδάλλως να διαχειριστεί τα δεδοµένα µε ένα κατάλληλο τρόπο. Η τιµή αυτού του πεδίου καλείται τύπος µέσων. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πεδίο επικεφαλίδας Content-Type ορίστηκε αρχικά στο RFC Το RFC 1049 χρησιµοποίησε µια απλούστερη και λιγότερο ισχυρή σύνταξη, αλλά αυτή κατά ένα µεγάλο µέρος είναι συµβατή µε το µηχανισµό που δίνεται εδώ. Το πεδίο επικεφαλίδας Content-Type προδιαγράφει τη φύση των δεδοµένων στο σώµα µιας οντότητας δίνοντας αναγνωριστικά για τον τύπο και τον υποτύπο των µέσων, καθώς και παρέχοντας βοηθητικές πληροφορίες που µπορεί να απαιτούνται για ορισµένους τύπους µέσων. Μετά από τα ονόµατα του τύπου και υποτύπου των µέσων, το υπόλοιπο του πεδίου επικεφαλίδας είναι απλά ένα σύνολο παραµέτρων, που προδιαγράφεται από µια ιδιότητα = τιµή σηµειογραφία. Η σειρά των παραµέτρων δεν είναι σηµαντική. Γενικά, ο βασικός τύπος µέσων χρησιµοποιείται για να δηλώσει το γενικό τύπο των δεδοµένων, ενώ ο υποτύπος καθορίζει έναν ειδικό µορφότυπο για αυτό το τύπο των δεδοµένων. Κατά συνέπεια, ένας τύπος µέσων για παράδειγµα image/xyz είναι αρκετός για να πει σε έναν πράκτορα χρήστη ότι τα δεδοµένα είναι µια εικόνα, ακόµα κι αν ο πράκτορας χρήστη δεν έχει γνώση του συγκεκριµένου µορφότυπου εικόνας xyz. Τέτοιες πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν, παραδείγµατος χάριν, για να αποφασίσει ένας πράκτορας χρήστη εάν πρέπει να παρουσιάσει στο χρήστη τα µη επεξεργασµένα δεδοµένα από ένα µη αναγνωρίσιµο υποτύπο -- µια τέτοια κίνηση είναι λογική για τους µη αγνωρίσιµους υποτύπους κειµένου, αλλά όχι για µη αγνωρίσιµους υποτύπους εικόνας ή ήχου. Για αυτόν τον λόγο, οι καταχωρηµένοι υποτύποι κειµένου, εικόνας, ήχου και βίντεο δεν πρέπει να περιέχουν ενσωµατωµένες πληροφορίες που στη πραγµατικότητα είναι ενός διαφορετικού τύπου. Τέτοιοι σύνθετοι µορφότυποι θα πρέπει να παρουσιάζονται χρησιµοποιώντας τους multipart ή application τύπους. Οι παράµετροι είναι τροποποιητές του υποτύπου των µέσων, και υπό αυτήν τη έννοια δεν επηρεάζουν τη φύση του περιεχοµένου του µηνύµατος. Το σύνολο των σηµαινουσών παραµέτρων εξαρτάται από τον τύπο και υποτύπο των µέσων. Οι

34 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων περισσότερες παράµετροι σχετίζονται µε ένα µόνο συγκεκριµένο υποτύπο. Εντούτοις, ένας δοθέν βασικός τύπος µέσων µπορεί να ορίσει παραµέτρους που είναι εφαρµόσιµες σε οποιοδήποτε υποτύπο εκείνου του τύπου. Οι παράµετροι µπορούν να είναι απαιτητές από τους ορίζοντες τύπους ή υποτύπους τους ή µπορούν να είναι προαιρετικές. Οι συµβατές µε το πρότυπο MIME εφαρµογές πρέπει να αγνοούν οποιεσδήποτε παραµέτρους των οποίων τα ονόµατα δεν είναι αναγνωρίσιµα. Παραδείγµατος χάριν, η παράµετρος charset είναι εφαρµόσιµη σε οποιοδήποτε υποτύπο text, ενώ η παράµετρος boundary απαιτείται για οποιοδήποτε υποτύπο του multipart τύπου µέσων. ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ παράµετροι που να ισχύουν γενικά για όλους τους τύπους µέσων. Πραγµατικά γενικοί µηχανισµοί εξετάζονται καλύτερα, στο MIME πρότυπο, ορίζοντας πρόσθετα πεδία επικεφαλίδας Content-*. Ένα αρχικό σύνολο επτά βασικών τύπων µέσων ορίζεται στο RFC Πέντε από αυτούς είναι διακριτοί τύποι των οποίων το περιεχόµενο είναι ουσιαστικά αδιαφανές κατά την επεξεργασία µε το πρότυπο MIME. Οι υπόλοιποι δύο είναι σύνθετοι τύποι των οποίων το περιεχόµενο απαιτεί πρόσθετο χειρισµό από τους MIME επεξεργαστές. Αυτό το σύνολο βασικών τύπων µέσων προσπαθεί να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρες. Είναι αναµενόµενο ότι προσθήκες για ένα µεγαλύτερο σύνολο υποστηριζόµενων τύπων µπορούν γενικά να επιτευχθούν µε τη δηµιουργία νέων υποτύπων αυτών των αρχικών τύπων. Στο µέλλον, περισσότεροι βασικοί τύποι µπορεί να οριστούν µόνο µε επέκταση αυτού του προτύπου. Εάν κάποιος άλλος αρχικός τύπος πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο, πρέπει να λάβει ένα όνοµα που να αρχίζει µε Χ- για να υποδηλώσει ότι δεν ανήκει στο αρχικό πρότυπο σύνολο και για να αποφευχθεί πιθανή αντίφαση µε κάποιο µελλοντικό επίσηµο όνοµα ) Σύνταξη του Πεδίου Επικεφαλίδας Content-Type

35 Μορφότυπο Του Σώµατος Ιντερνετικών Μηνυµάτων Στην επαυξηµένη BNF σηµειογραφία του RFC 822, η τιµή ενός πεδίου επικεφαλίδας Content-Type ορίζεται ως εξής: content := "Content-Type" ":" type "/" subtype *(";" parameter) ; Η αντιστοίχηση του τύπου και υποτύπου µέσων ΕΝ απαιτεί ; διάκριση µεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων. type := discrete-type / composite-type discrete-type := "text" / "image" / "audio" / "video" / "application" / extension-token composite-type := "message" / "multipart" / extension-token extension-token := ietf-token / x-token ietf-token := < Ένα σύµβολο µιας επέκτασης που ορίζεται από µια επέκταση του RFC 822 και καταχωρήθηκε στην IANA.> x-token := < Οι δύο χαρακτήρες Χ- ή x- ακολουθούµενοι, χωρίς κενό διάστηµα, από οποιοδήποτε σύµβολο> subtype := extension-token / iana-token iana-token := < Ένα δηµόσια-ορισµένο σύµβολο επέκτασης. Σύµβολα αυτού του τύπου πρέπει να καταχωρηθούν στην IANA όπως προδιαγράφεται στο RFC 2048.> parameter := attribute "=" value attribute := token ; Η αντιστοίχηση των ιδιοτήτων ΕΝ απαιτεί διάκριση ; µεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραµµάτων. value := token / quoted-string token := 1*<οποιοσδήποτε (ASCII) χαρακτήρας εκτός από SPACE, CTLs, ή tspecials>

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σηµειώσεις για τα πρωτόκολλα στρώµατος εφαρµογής: HTTP, FTP, E-mail, DNS ιδάσκων Αν. Καθηγητής Ι.Σ.Βενιέρης Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΈΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Όνομα :Κωνσταντίνου Ιωάννα Επιβλέπον καθηγητής :Παπαμώκος Γεώργιος ΑΡΤΑ Ιούνιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων «Μελέτη του Πρωτοκόλλου SIP σε ασύρµατο κανάλι Επικοινωνίας» Τρουλάκη Ανδρονίκη ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων υψηλής ταχύτητας IEEE 802.11 «Διασύνδεση και ασφάλεια υπολογιστών»

Τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων υψηλής ταχύτητας IEEE 802.11 «Διασύνδεση και ασφάλεια υπολογιστών» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τεχνολογίες ψηφιακών ραδιοδικτύων υψηλής ταχύτητας IEEE 802.11 «Διασύνδεση και

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γεωργιάδου Μαρίνα Ζιαζιάς Αθανάσιος 2 Ασφάλεια στο ιαδίκτυο Γεωργιάδου Μαρίνα Ζιαζιάς Αθανάσιος 3 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ιπλωµατική Εργασία Ασφάλεια στο διαδίκτυο Web

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ(e-Books) Φοιτητής: Μπαμπαΐτης Βασίλειος-Νικόλαος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ανάπτυξη Συστήµατος για την Ανίχνευση Επιθέσεων σε IP ίκτυα µε Χρήση Αναγνώρισης Ανώµαλης Συµπεριφοράς Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Βαλεοντής Ευτύχιος Α.Μ. 341 Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης σε I-mode ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης Δήμητρα Γιαγκούδη Υλοποίηση Ιστoχώρου του Τμήματος Τηλεπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ. Δ. Ο) ------------------------------- ------------------------------------------------ T. E. I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB)

Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Κεφάλαιο 1 Τεχνολογίες Παγκοσµίου Ιστού (WEB) Εισαγωγή Το ιαδίκτυο (Internet) σήµερα αποτελείται από εκατοµµύρια συσκευών διασυνδεδεµένων µεταξύ τους που επικοινωνούν χρησιµοποιώντας την στοίβα πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet

- 1 - Ο δικτυωµένος κόσµος του Internet Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία όλος ο κόσµος βρίσκεται πραγµατικά στα δάχτυλά σας. Από τον υπολογιστή σας έχετε τη δυνατότητα να βρείτε πληροφορίες για οτιδήποτε µπορείτε να σκεφτείτε ή να φανταστείτε.

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΤΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο1: internet 1.1 Τι είναι internet...1 1.2 Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Ανωνυµία σε SIP δίκτυα»

«Ανωνυµία σε SIP δίκτυα» ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης «Ανωνυµία σε SIP δίκτυα» Hρακλής Λ. Λεοντιάδης Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα ιαχείρισης Περιεχοµένου & Υπηρεσίες Καταλόγου ιπλωµατική Εργασία Γεωργιάδου Ευδοξία Επιβλέπων Καθηγητής: Παπαδηµητρίου

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: Τεχνολογικό περιβάλλον

Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: Τεχνολογικό περιβάλλον Διαδικτυακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας: Τεχνολογικό περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.1 ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εξετάζοντας την ιστορία των Πληροφορικών

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook

Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook 3 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Outlook Προγράµµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 1. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (E-mail) Η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων είναι μια πολύ παλιά απαίτηση. Από τα βάθη της ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Περιεχόμενα 1. Σύντομη Αναφορά στο Διαδίκτυο 1 2. Εισαγωγή στην Ασφάλεια 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi.

Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας VoIP πάνω σε Υποδοµές Ασυρµάτων ικτύων Τεχνολογίας Wi-Fi. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ιπλωµατική Εργασία Ανάλυση και Αξιολόγηση Μηχανισµών Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα