Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3."

Transcript

1 Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1

2 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο (Internet)( Εσωτερικό ιδιωτικό δίκτυο τεχνολογίας TCP/IP (Intranet) Βασικές αρχές επικοινωνίας στην Τεχνολογία TCP/IP και στο ιαδίκτυο (Ι)) (ΙΙ( ΙΙ) ) (ΙΙΙ( ΙΙΙ) Σχέση OSI και τεχνολογίας TCP/IP Τεχνολογία και αρχιτεκτονική (επίπεδα πρωτόκολλα) Βασικές λειτουργίες κάθε επιπέδου της τεχνολογίας TCP/IP: υ Πρόσβασης ικτύου (Φυσικές Συνδέσεις) υ ικτύου υ Μεταφοράς υ Εφαρµογής Ανακεφαλαίωση Βιβλιογραφία/ ιαδικτυογραφία Εφαρµογές - Ιούλιος 09 2

3 Εισαγωγήστην στην τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο (Internet)( Εσωτερικό ιδιωτικό δίκτυο τεχνολογίας TCP/IP (Intranet) Εφαρµογές - Ιούλιος 09 3

4 TCP/IP Τα δύο πρωτόκολλα: Πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) Πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP) Εφαρµογές - Ιούλιος 09 4

5 Πρωτόκολλα TCP/IPή τεχνολογία TCP/IPή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( Οτιδήποτε σχετίζεται µε τα πρωτόκολλα TCP και IP,, µια οµάδα οµοειδών πρωτοκόλλων, που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων Κάθε TCP/IP δίκτυο Εφαρµογές - Ιούλιος 09 5

6 ιαδίκτυο (Internet) Παγκόσµιο δίκτυο που χρησιµοποιεί την τεχνολογία TCP/IP Εφαρµογές - Ιούλιος 09 6

7 Εσωτερικόιδιωτικό ιδιωτικό δίκτυο τεχνολογίας TCP/IP (Intranet) Κάθε ιδιωτικό δίκτυο που χρησιµοποιεί τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του διαδικτύου (Internet)( και τα πρότυπα περιεχοµένων του World Wide Web (WWW) Εφαρµογές - Ιούλιος 09 7

8 Σχέση OSI και τεχνολογίας TCP/IP Τεχνολογία και αρχιτεκτονική (επίπεδα πρωτόκολλα) Βασικές λειτουργίες κάθε επιπέδου της τεχνολογίας TCP/IP: υ Πρόσβασης ικτύου (Φυσικές Συνδέσεις) υ ικτύου υ Μεταφοράς υ Εφαρµογής Εφαρµογές - Ιούλιος 09 8

9 Τεχνολογίακαι αρχιτεκτονική (επίπεδα) Μοντέλο OSI Εφαρµογής Παρουσίασης Συνόδου Μοντέλοτεχνολογίας τεχνολογίας TCP/IP Εφαρµογής Μεταφοράς Μεταφοράς ικτύου Σύνδεσης Φυσικό ικτύου Πρόσβασης ικτύου (Φυσικές Συνδέσεις) Εφαρµογές - Ιούλιος 09 9

10 Τεχνολογίακαι αρχιτεκτονική (πρωτόκολλα) Εφαρµογές Εφαρµογές Εφαρµογής Μεταφοράς ικτύου Telnet, FTP, SMTP TCP IP / ICMP TFTP UDP UDP, User Datagram Protocol ( Πρωτόκολλο Αυτοδύναµων Πακέτων Χρήστη) ICMP,, Internet Control Message Protocol ( Πρωτόκολλο Μηνύµατος Ελέγχου ιαδικτύου) Telnet, Telecommunication Network ( Αποµακρυσµένης Σύνδεσης) FTP, File Transfer Protocol (Πρωτόκολλο( Μεταφοράς Αρχείων) SMTP,, Simple Mail Transfer Protocol (Πρωτόκολλο( Απλού ταχυδροµείου) TFTP, Trivial File Transfer Protocol (Πρωτόκολλο( Απλής Μεταφοράς Αρχείων) Εφαρµογές - Ιούλιος 09 10

11 Βασικέςλειτουργίες κάθε επιπέδου της τεχνολογίας TCP/IP υ Πρόσβασης ικτύου (Φυσικές Συνδέσεις) υ ικτύου υ Μεταφοράς υ Εφαρµογής Εφαρµογές - Ιούλιος 09 11

12 Βασικέςλειτουργίες επιπέδου Πρόσβασης ικτύου (Φυσικών Συνδέσεων) Παρέχει πρόσβαση στο φυσικό µέσο, στο οποίο διαδίδεται η πληροφορία µε µορφή πακέτων Το χαµηλότερο λογικό επίπεδο λειτουργικότητας, που απαιτείται από ένα δίκτυο Περιλαµβάνει τα στοιχεία των φυσικών συνδέσεων,, όπως: καλώδια, αναµεταδότες, κάρτες δικτύου, πρωτόκολλα πρόσβασης τοπικών δικτύων Προσφέρει τις υπηρεσίες του στο ανώτερο επίπεδο, το επίπεδο του ικτύου Παρέχει τις φυσικές διευθύνσεις (Physical Address) τις οποίες αντιστοιχεί µε λογικές διευθύνσεις (διευθύνσεις internet, IP), χρησιµοποιώντας τα πρωτόκολλα Μετατροπής ιευθύνσεων (ARP,, Address Resolution Protocol) και Ανάστροφης Μετατροπής ιευθύνσεων (RARP( RARP,, Reverse Address Resolution Protocol) MAC,, Media Access Control του OSI Στην τεχνολογία TCP/IP τα χαµηλότερα επίπεδα δεν προδιαγράφονται,, µπορούν να ακολουθούν τελείως διαφορετικές τεχνολογίες Εφαρµογές - Ιούλιος 09 12

13 Βασικέςλειτουργίες επιπέδου ικτύου Μεταδίδει και δροµολογεί στο φυσικό δίκτυο τα πακέτα που δηµιουργούνται από τα TCP ή UDP πρωτόκολλα Το βασικό πρωτόκολλο του είναι το IP,, που: - εξασφαλίζει στο σύστηµα την παγκόσµια συνδεσιµότητα - φροντίζει για την παροχή λογικών διευθύνσεων στα σηµεία διεπαφής του µε το φυσικό δίκτυο Το πρωτόκολλο ICMP είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και τη δηµιουργία µηνυµάτων, που δηλώνουν την κατάσταση των συσκευών σε ένα δίκτυο Εφαρµογές - Ιούλιος 09 13

14 Βασικέςλειτουργίες επιπέδου Μεταφοράς Υλοποιεί τις συνδέσεις µεταξύ των υπολογιστών του δικτύου Το βασικό πρωτόκολλο του είναι το TCP,, που: - φροντίζει για την αποκατάσταση πιθανών σφαλµάτων (αξιόπιστες συνδέσεις) - επιτρέπει την ταυτόχρονη εγκατάσταση συνδέσεων και στέλνει τα δεδοµένα της κάθε σύνδεσης ταυτόχρονα, αλλά ανεξάρτητα από τις άλλες συνδέσεις (ταυτόχρονες( συνδέσεις). Κάθε σύνδεση µπορεί να στέλνει, αλλά και να λαµβάνει δεδοµένα (δι( δι-κατευθυντήριες συνδέσεις) Το πρωτόκολλο UDP είναι πρωτόκολλο χωρίς σύνδεση, χρησιµοποιείται για ειδικούς σκοπούς, για εφαρµογές που δεν απαιτούν αξιοπιστία Εφαρµογές - Ιούλιος 09 14

15 Βασικέςλειτουργίες επιπέδου Εφαρµογής Παρέχει εφαρµογές,, που χρησιµοποιούν τα πρωτόκολλα του επιπέδου Μεταφοράς, όπως: - µεταφορά αρχείων - αποµακρυσµένη σύνδεση - ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Είναι το σηµείο διεπαφής του χρήστη µε τη στοίβα πρωτοκόλλων της τεχνολογίας TCP/IP ΠρότυποΜοντέλο Πελάτη Εξυπηρετητή, που ακολουθείται από τις εφαρµογές της τεχνολογίας TCP/IP Εξυπηρετητής Πελάτης Εφαρµογές - Ιούλιος 09 15

16 Βασικέςαρχές αρχές επικοινωνίας στην Τεχνολογία TCP/IP και στο ιαδίκτυο (Ι)) (ΙΙ( ΙΙ) ) (ΙΙΙ( ΙΙΙ) Εφαρµογές - Ιούλιος 09 16

17 Βασικέςαρχές αρχές επικοινωνίας στην Τεχνολογία TCP/IP και στο ιαδίκτυο (I) Στο υψηλότερο επίπεδο έχουµε τις εφαρµογές, οι οποίες χρησιµοποιούν τα επίπεδα ικτύου και Μεταφοράς, για την επικοινωνία τους µε εφαρµογές που τρέχουν σε άλλα συστήµατα του δικτύου, ενώ για τη µεταφορά τους χρησιµοποιούν το φυσικό µέσο. Οι εφαρµογές χρησιµοποιούν 4 επίπεδα: - Πρωτόκολλο εφαρµογής (πχ ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) - Πρωτόκολλο επιπέδου Μεταφοράς, όπως το TCP, που παρέχει υπηρεσίες στα διάφορα πρωτόκολλα εφαρµογών - Πρωτόκολλο επιπέδου ικτύου, όπως το IP,, που παρέχει τις βασικές υπηρεσίες για τη µεταφορά των πακέτων στον προορισµό τους - Τα πρωτόκολλα, που είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του φυσικού µέσου (πχ Ethernet) Εφαρµογές - Ιούλιος 09 17

18 Βασικέςαρχές αρχές επικοινωνίας στην Τεχνολογία TCP/IP και στο ιαδίκτυο (II) Μεγάλος αριθµός δικτύων διασυνδέονται µέσω δροµολογητών (routers) Ο χρήστης µπορεί να έχει πρόσβαση σε ΗΥ ή πόρους σε οποιοδήποτε από αυτά τα δίκτυα, αρκεί να γνωρίζει την τη διεύθυνσή τους στο ιαδίκτυο (IP( Address- συµβολικό όνοµα) Τα πρωτόκολλα TCP/IP έχουν κτιστεί µε βάση την τεχνολογία χωρίς σύνδεση (connectionless). Η πληροφορία µεταδίδεται µε τη µορφή πακέτων (datagrams),, που το καθένα µεταδίδεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα και ακολουθεί το δικό του µονοπάτι µέχρι να φτάσει στον προορισµό του (αυτοδύναµα( πακέτα) Εφαρµογές - Ιούλιος 09 18

19 Βασικέςαρχές αρχές επικοινωνίας στην Τεχνολογία TCP/IP και στο ιαδίκτυο (IIΙ) Υπολογιστής Αποστολής Επικοινωνία στο ιαδίκτυο Επικοινωνιακό Υποδίκτυο Υπολογιστής Προορισµού Εφαρµογής Μεταφοράς ικτύου Πρόσβασης ικτύου ροµολογητής ικτύου Πρόσβασης ικτύου ροµολογητής ικτύου Πρόσβασης ικτύου Εφαρµογής Μεταφοράς ικτύου Πρόσβασης ικτύου Τοπικό ίκτυο Τοπικό ίκτυο Εφαρµογές - Ιούλιος 09 19

20 Ανακεφαλαίωση Η τεχνολογία TCP/IP χρησιµοποιεί αυτοδύναµα πακέτα (datagrams) και αποτελεί πρότυπο παγκόσµια αποδεκτό για τη διασύνδεση ικτύων ΗΥ Το ιαδίκτυο το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία TCP/IP,, είναι το µεγαλύτερο δίκτυο στον κόσµο µε εκατοµµύρια µικρότερα δίκτυα συνδεδεµένα σε αυτό Τα βασικότερα πρωτόκολλα που χρησιµοποιούνται από την τεχνολογία TCP/IP είναι τα IP και ICMP στο επίπεδο ικτύου και τα TCP και UDP στο επίπεδο Μεταφοράς και ένα σύνολο πρωτοκόλλων Εφαρµογής Για τη δροµολόγηση πακέτων από την πηγή στον προορισµό χρησιµοποιούνται IP διευθύνσεις, οι οποίες αντιστοιχίζονται µε φυσικές από το πρωτόκολλο ARP Το πρωτόκολλο TCP είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση αξιόπιστων ταυτόχρονων δι-κατευθυντήριων συνδέσεων Οι κυριότερες εφαρµογές της τεχνολογίας TCP/IP είναι: Telnet, FTP, , Το σύνολο των κόµβων που παρεµβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από την πηγή ως τον προορισµό αποτελεί το επικοινωνιακό υποδίκτυο Εφαρµογές - Ιούλιος 09 20

21 Βιβλιογραφία / ιαδικτυογραφία Τεχνολογία ικτύων Υπολογιστών (Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς,, Σ. Ούτσιος) TCP/IP ιαδίκτυα (Douglas( E. Coner, Εκδόσεις Κλειδάρυθµος) TCP/IP - Eισαγωγή στη σύγχρονη τεχνολογία (Blank Andrew G., Εκδόσεις Γκιούρδας Μ.) tm Εφαρµογές - Ιούλιος 09 21

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ 100baseT ΛΕΞΙΚΟ ΟΡΩΝ Το πρότυπο Ethernet για τα τοπικά δίκτυα που χρησιμοποιούν καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους για τη μεταφορά δεδομένων με ταχύτητα 100 megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps). 10base2 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΥΠΕΠΘ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ : Α ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΕΠΙΠΕ Α, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, ΜΟΝΤΕΛΛΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΚΟΠΟΣ Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει τις θεµελιώδεις έννοιες της αρχιτεκτονικής δικτύων και τα κυριώτερα µοντέλλα αναφοράς. ΠΡΟΣ ΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οόρος TCP/IPχρησιµοποιείται ευρέως σήµερα για να περιγράψει ένα σύνολοαπό διαφορετικές έννοιες. Η περισσότερο διαδεδοµένηχρήση του όρου αναφέρεται σε ένα επικοινωνιακό πρωτόκολλογια τη µεταφορά δεδοµένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 36 Διάρθρωση 1 Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1. ΙΚΤΥΑ Η/Υ 1.1. Τι είναι ίκτυο Υπολογιστών. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύστηµα επικοινωνίας δεδοµένων που συνδέει δύο ή περισσότερους αυτόνοµους και ανεξάρτητους υπολογιστές και περιφερειακές συσκευές.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής 7.11.1 Γενικές Αρχές 7.11.2 Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου Σελ. 279-290

Κεφάλαιο 7. 7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής 7.11.1 Γενικές Αρχές 7.11.2 Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου Σελ. 279-290 Κεφάλαιο 7 7.11 Πρωτόκολλα εφαρμογής 7.11.1 Γενικές Αρχές 7.11.2 Βασικές και προηγμένες υπηρεσίες Διαδικτύου Σελ. 279-290 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Ανάπτυξη Συστήµατος για την Ανίχνευση Επιθέσεων σε IP ίκτυα µε Χρήση Αναγνώρισης Ανώµαλης Συµπεριφοράς Μεταπτυχιακή ιπλωµατική Εργασία Βαλεοντής Ευτύχιος Α.Μ. 341 Τµήµα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πολυτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Επίπεδα πρωτοκόλλων Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κωνσταντοπούλου Μ., Ξεφτεράκης Ν., Παπαδέας Μ., Χρυσοστόμου Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα