ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013. Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013. Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ: 383/Α/2013 Στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Διονύσης Ρηγόπουλος ΕΕΔΔ Βαΐα Καραχλέ ΒΕΕΔΔ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 3613/2007 1/98

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Α. ΓΕΝΙΚΑ 3 Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 6 Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 7 Δ.1. Ως προς τη χωροθέτηση των δασικών Υπηρεσιών...7 Δ.2. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό...15 Δ.3. Ως προς τις διαδικασίες...20 Δ.4. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή...33 Δ.5. Ως προς την τήρηση του χρόνου εργασίας...36 Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ 40 ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 42 ΣΤ.1. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό...42 ΣΤ.2. Ως προς τις διαδικασίες...43 ΣΤ.3. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή...45 ΣΤ.4. Ως προς την τήρηση του χρόνου εργασίας...46 ΣΤ.5. Ως προς τις Δομές...46 ΣΤ.6. Ως προς τους παράγοντες κακοδιοίκησης...48 Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 50 Ζ.1. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό...50 Ζ.2. Ως προς τις διαδικασίες...50 Ζ.3. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή...52 Ζ.4. Ως προς την τήρηση του χρόνου εργασίας...53 Ζ.5. Ως προς τις Δομές...54 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 55 Αναλυτικοί πίνακες...55 Οργανογράμματα Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών της Επικράτειας...79 Μεθοδολογία Διενέργειας Επιθεώρησης-Έρευνας...82 Ερωτηματολόγιο /98

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Δεκέμβριος 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 383/Α/2013 ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ - ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. Εντολή επιθεώρησης-έρευνας: Σ.Ε.Ε.Δ.Δ./Φ.2/73/8312/ Αντικείμενο έρευνας: Η οργάνωση και λειτουργία των Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας. H ανάγκη διενέργειας της επιθεώρησης προέκυψε από το μεγάλο αριθμό καταγγελιών πολιτών που υποβάλλονται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., οι οποίοι αναφέρουν προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους από τις δασικές Υπηρεσίες, που αφορούν κυρίως μεγάλες καθυστερήσεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων τους και παραλείψεις οφειλομένων ενεργειών ως προς την επιτήρηση και προστασία των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων. 3. Υπό έρευνα Υπηρεσίες: Τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία, στο σύνολο της χώρας, ήτοι (103) δασικές Υπηρεσίες (εφεξής Δασαρχεία, δεδομένου ότι οι ως άνω Διευθύνσεις, οι οποίες λειτουργούν σε 23 Περιφερειακές Ενότητες τέως Νομούς της χώρας, ασκούν και τις αρμοδιότητες Δασαρχείου). Β. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΟΜΟΙ Ν. 998/79 (ΦΕΚ 289/Α) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 3, 14, και Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) «Περί κυρώσεως της από 29 Δεκ Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.», αρθρ. 9 «Δαπάνες μετακινήσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες του άρθρ. 27 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α), καθώς επίσης τις διατάξεις του άρθρ. 45 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α). Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», άρθρα 4 και 10 όπως αυτά ισχύουν. 3/98

4 Ν. 3585/2007 (ΦΕΚ 148/Α), «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις». Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α), «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, άρθρα 29 «χρόνος παροχής εργασίας», άρθρα 43 «Πότε δεν οφείλεται μισθός», 47 έως 60 και 107. Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α), «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», άρθρο 21. Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». Άρθρο 41 με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 5 του άρθρου 1 του ν.1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α) και ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας αυξήθηκε από τις τριάντα επτά και μισή (37 και ½) ώρες στις σαράντα (40). Άρθρο 5 «Δημιουργία δικτυακού τόπου». Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α), «Πειθαρχικό Δίκαιο Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής » παρ.ζ.3), άρθρο 2 (απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων). ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΔ 1231/ (ΦΕΚ 300/Α), «Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας». ΠΔ 135/ Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 228/Α). ΠΔ 136/ Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 229/Α). ΠΔ 138/ Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 231/Α). ΠΔ 139/ Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (ΦΕΚ 232/Α). ΠΔ 141/ Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 234/Α). ΠΔ 142/ Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 235/Α). ΠΔ 143/ Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΦΕΚ 236/Α). Με τα ως άνω ΠΔ ορίστηκαν αρμοδιότητες και κατανεμήθηκαν θέσεις προσωπικού μέχρι και το επίπεδο των Δασαρχείων, ενώ τα Δασονομεία και Δασοφυλακεία μετονομάστηκαν σε γραφεία χωρίς να μειωθούν ή αυξηθούν (άρθρο 10). ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υ.Α. Γεωργίας /1983 (ΦΕΚ 269/Β/ ) «Κατανομή θέσεων Κλάδων ΑΤ2 Δασολογικού ΑΡ6 Τεχνολόγων Δασοπονίας και ΜΕ 15 Δασοφυλάκων». Υ.Α. Γεωργίας / «Κατανομή θέσεων δασολόγων Ν.104/75». Υ.Α. Γεωργίας /1983 (ΦΕΚ 479/Β/ ) «Καθορισμός περιοχών δικαιοδοσίας Δασαρχείων, Δασονομείων, Δασοφυλακείων». ΚΥΑ /4192/ (ΦΕΚ 647/Β/ ) των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Παράταση προθεσμίας για την έκδοση Πράξεων Χαρακτηρισμού» «Για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού που προβλέπονται στο αρθρ.14 ν. 998/1979, η προθεσμία παρατείνεται σε 12 μήνες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που δυσχεραίνουν την απαιτούμενη κατά το νόμο αυτοψία γεωγραφική κατανομή σε σχέση με καιρικές συνθήκες για τις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 4/98

5 Σε 12 μήνες επίσης για την περιφέρεια Αττικής λόγω της πληθώρας των αιτήσεων εξαιτίας της μη κατάρτισης του δασολογίου. Για τους ίδιους λόγους η προθεσμία παρατείνεται σε 6 μήνες για τις περιφέρειες Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Στερεάς Ελλάδας και την Διεύθυνση Δασών Αιτωλοακαρνανίας. Για τις υπόλοιπες περιφέρειες η προθεσμία παρατείνεται σε 3 μήνες.». ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/ (ΦΕΚ 769/Β) του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (έχει τροποποιηθεί με την εγκύκλιο 8001/2010). ΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/ (ΦΕΚ 1659/Β) του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/ (ΦΕΚ Β 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ». Υ.Α. Φ.40.4/1/989/ (ΦΕΚ 1301/Β) του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.». Υ.Α /1989/ (ΦΕΚ 1041/Β) του Υπουργού ΠΕΚΑ, «Καθιέρωση υπερωριακής κ.λπ. εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013 και κατανομή πιστώσεων.». ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΟΑ/Φ62/13052/ εγκύκλιος του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης «Έλεγχος Προσέλευσης Αποχώρησης Υπαλλήλων». ΔΙΑΔΠ/Α1/3753/ εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ηλεκτρονική Διοίκηση». ΔΙΑΔΠ/Α1/22122/ «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο-Οδηγίες χρήσης» εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./18212/ εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενιαίος τρόπος τήρησης του νέου ωραρίου των δημοσιών υπαλλήλων». ΔΙΔΑΔ/Φ.64/351/5130/ εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Έλεγχος της τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα». ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/8001/ εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Τήρηση του ωραρίου εργασίας στις δημόσιες του υπηρεσίες». Παρ. 2 «το ισχύον ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών έχει καθορισθεί με την αριθμ.διαδπ/γ2γ/1692/ (ΦΕΚ 769/Β ) Υπουργική απόφαση σε νέα βάση και κατ επιλογήν των υπαλλήλων κατά τις ώρες 07:30-15:00 ή 09:00-16:30. Η ρύθμιση αυτή έγινε προκειμένου να διευκολυνθούν τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι πολίτες στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Είναι προφανές ότι οι υπάλληλοι οφείλουν να προσέρχονται στην υπηρεσία και να αποχωρούν την καθοριζόμενη ώρα, ανάλογα με το ωράριο που έχουν επιλέξει και να παραμένουν στην υπηρεσία καθ όλη τη διάρκεια αυτού». Παρ.3 «Ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας υπάγεται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Διοίκησης προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, οι οποίες οφείλουν να ελέγχουν καθημερινά την ορθή τήρηση του ωραρίου εκ μέρους των υπαλλήλων. Ο τρόπος ελέγχου είναι επιλογή της κάθε υπηρεσίας. Προκειμένου όμως να υπάρχει ενιαίο σύστημα ελέγχου του ωραρίου σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως επισημαίνεται και σε προηγούμενες εγκυκλίους μας, επιβάλλεται η εγκατάσταση μηχανισμού σήμανσης, κατά προτίμηση ηλεκτρονικού-ψηφιακού, που αποτελεί το πλέον αξιόπιστο σύστημα ελέγχου». Παρ. 4 «Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (Ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 Α ) και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007 ΦΕΚ 143 Α ) η τήρηση του ωραρίου 5/98

6 αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ α και β βαθμού. Για το λόγο αυτό και η μη τήρησή του αποτελεί παράβαση καθήκοντος και επιβάλλεται να ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για τους υπαλλήλους που το παραβιάζουν». ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.4.4/8016/ εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συνεχής επικαιροποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των δημόσιων υπηρεσιών». ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/ εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες». ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/22088/ εγκύκλιος με θέμα «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας» παρ. 5 α «Επειδή το φαινόμενο της μη τήρησης του ωραρίου εργασίας, πέραν του ότι αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών, γεγονός που δημιουργεί αρνητική εικόνα για το Δημόσιο, πρέπει όπου παρατηρείται, να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις Διοικητικού /Προσωπικού) των Δημοσίων Υπηρεσιών και των φορέων του Δημοσίου πρέπει να φροντίζουν για την αυστηρή τήρηση του νέου ωραρίου εργασίας του προσωπικού της αρμοδιότητάς τους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα». Αρ.πρωτ.οικ2/78400/0022/ εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » /2187/ (ΑΔΑ ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ) εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος «Υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2013» ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/28874/ εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α και β βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.». Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η Επιθεώρηση-Έρευνα διεξήχθη με τη συμπλήρωση, ηλεκτρονικά, ερωτηματολογίου το οποίο διατέθηκε στις υπηρεσίες μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που είχε εγκατασταθεί στο υπολογιστικό σύστημα (server) του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. O σχεδιασμός του ερωτηματολογίου και της διαδικτυακής εφαρμογής πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήματα για βασικά θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Δασαρχείων, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, η υλικοτεχνική υποδομή, οι διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών και γενικές διαδικασίες σε σχέση με τους πολίτες, καθώς και η τήρηση του χρόνου εργασίας από το προσωπικό. Οι ενότητες του ερωτηματολογίου έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. (www.seedd.gr). Σημειώνεται ότι τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας ανταποκρίθηκαν έγκαιρα στην έρευνα και η ηλεκτρονική συμπλήρωση και αποστολή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. του ερωτηματολογίου ολοκληρώθηκε στις 5 Αυγούστου. 6/98

7 Δ. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1 Δ.1. Ως προς τη χωροθέτηση των δασικών Υπηρεσιών Με το ΠΔ 1213/1981 αναδιοργανώθηκαν οι δασικές Υπηρεσίες της χώρας, οι οποίες (τότε) υπάγονταν στο Υπουργείο Γεωργίας. Βάσει του ΠΔ στη χώρα θα λειτουργούσαν 55 Διευθύνσεις Δασών, 80 Δασαρχεία, 289 Δασονομεία και 1109 Δασοφυλακεία, ενώ με την αριθ /1983 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας καθορίστηκαν οι περιοχές δικαιοδοσίας των Δασαρχείων, των Δασονομείων και των Δασοφυλακείων. Με το Ν.2503/1997 περί διοίκησης, οργάνωσης, στελέχωσης της Περιφέρειας κτλ., οι δασικές Υπηρεσίες αναδιοργανώθηκαν σε περιφερειακό επίπεδο. Η κεντρική δασική Υπηρεσία παρέμεινε στο Υπουργείο Γεωργίας, ενώ οι περιφερειακές Υπηρεσίες υπήχθησαν στις Περιφέρειες της χώρας, από τον οργανισμό των οποίων προέκυψαν οι Διευθύνσεις Δασών και οι Επιθεωρήσεις Δασών σε επίπεδο Περιφέρειας, οι Διευθύνσεις Δασών σε επίπεδο Νομών, τα Δασαρχεία, Δασονομεία και Δασοφυλακεία. Ο αριθμός και οι αρμοδιότητες των Δασαρχείων, Δασονομείων και Δασοφυλακείων παρέμειναν ως είχαν προβλεφθεί με τις διατάξεις του ΠΔ 1213/1981. Με το ΠΔ 189/2009 η κεντρική δασική Υπηρεσία μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και με το Ν. 3852/2010 οι περιφερειακές Υπηρεσίες υπήχθησαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, από τον οργανισμό των οποίων προέκυψαν οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ενώ οι Διευθύνσεις Δασών σε επίπεδο Νομών (ή Περιφερειακών Ενοτήτων), τα Δασαρχεία, Δασονομεία και Δασοφυλακεία παρέμειναν ως είχαν. Με τους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΠΔ 135, 136, 138, 139, 141, 142, και 143/2010) ορίσθηκε ο αριθμός των προβλεπομένων θέσεων του προσωπικού και των περιφερειακών δασικών Υπηρεσιών της χώρας. Σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ τα Δασονομεία και Δασοφυλακεία μετονομάστηκαν σε γραφεία, χωρίς να έχουν αλλάξει οι αρμοδιότητές τους. Σήμερα, λειτουργούν (7) Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, (31) Διευθύνσεις Δασών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού) στις οποίες υπάγονται Δασαρχεία, (23) Διευθύνσεις Δασών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας στις οποίες δεν υπάγονται Δασαρχεία (περιλαμβάνονται στην παρούσα έρευνα), και (80) Δασαρχεία. Οι (103) δασικές Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα έρευνα [οι (23) Διευθύνσεις Δασών και τα (80) Δασαρχεία] δήλωσαν ως εποπτευόμενες μονάδες (280) Δασονομεία και (1023) Δασοφυλακεία. Ο Πίνακας 25, στο Παράρτημα, περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία των προβλεπόμενων και των δηλωθέντων Δασονομείων και Δασοφυλακείων για τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία, καθώς και την εδαφική έκταση της περιοχής ευθύνης κάθε Δασαρχείου, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλαν τα Δασαρχεία. Οι Χάρτες 1α και 1β στη συνέχεια,, απεικονίζουν τις περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων. Στους Χάρτες 2α και 2β, απεικονίζονται οι εκτάσεις της χώρας με δασικό και μη αντικείμενο, σύμφωνα με το πρόγραμμα CORINE Στο διάγραμμα που ακολουθεί, το οποίο ελήφθη από τα διατιθέμενα από το πρόγραμμα CORINE 2000 στοιχεία, εμφανίζεται η ποσοστιαία κατανομή, μεταξύ άλλων και των εκτάσεων που καταλαμβάνουν τα δάση και οι φυσικές περιοχές. Τις εν λόγω κατηγορίες διαχειρίζεται και 1 Η ενότητα αυτή βασίζεται στα στοιχεία που μας απέστειλαν τα Δασαρχεία με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 2 Το πρόγραμμα Corine Land Cover είναι μια δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, η οποία συλλέγει στοιχεία σχετικά με την κάλυψη της γης των ευρωπαϊκών χωρών. Τα δεδομένα για την Ελλάδα (η τελευταία ενημέρωση αφορά το έτος 2000) χρησιμοποιήθηκαν ως έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα geodata.gov.gr που συμπεριλαμβάνεται στις δράσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο του Open Government Partnership. Στο Χάρτη 2α έχουν απεικονιστεί οι κατηγορίες κάλυψης του Corine με κωδικούς 311, 312, 313, 321, 322, 323, 324, 332 και 333, οι οποίοι αφορούν στα «δάση και ημιφυσικές εκτάσεις». Σημειώνεται ότι για τους χάρτες που παρατίθενται στην παρούσα συνεργάστηκε ο Β.Ε.Ε.Δ.Δ. κ. Δ. Αλεξάνδρου. 7/98

8 προστατεύει, κατά κύριο λόγο, η δασική Υπηρεσία, η οποία παράλληλα επιτηρεί και τις γεωργικές περιοχές, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.3938/2011. Σύμφωνα με την απογραφή Δασών του έτους 1992, η χώρα παρουσίαζε 49,3% ποσοστό δασοκάλυψης. Στην εν λόγω έκταση εάν προστεθούν και οι βοσκότοποι 3, οι βραχώδεις εκτάσεις, οι αλπικές ζώνες, και τα ορεινά ύδατα, (16% συνολικά) προκύπτει ότι η δασική Υπηρεσία διαχειρίζεται και προστατεύει πάνω από το 65% των εδαφών της Επικράτειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχονται στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινή Γεωργική Πολιτική, του έτους 2012, και συγκεκριμένα από τα στοιχεία του Πίνακα IV: «Βασικά δεδομένα για τα δάση της Ε.Ε. (2010)», προκύπτει ότι τα δάση και οι λοιπές δασικές εκτάσεις καλύπτουν το 50,7% της Επικράτειας, που κατατάσσει την Ελλάδα στη δεύτερη πανευρωπαϊκά κατηγορία δασοκάλυψης όπως απεικονίζεται στο χάρτη που ακολουθεί. Ειδικότερα τα δάση καταλαμβάνουν εδαφική έκταση εμβαδού στρέμματα και οι λοιπές δασικές εκτάσεις στρέμματα, ήτοι συνολικά στρέμματα. 3 Με τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 οι εν λόγω εκτάσεις υπήχθησαν στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. 8/98

9 9/98

10 Χάρτης 1α Χωρική Κατανομή των Δασαρχείων της Χώρας Υπόμνημα Ενδεικτική Θέση Έδρας Δασαρχείου Όρια περιοχής Ευθύνης Δασαρχείου 10/98

11 Χάρτης 1β Υπόμνημα Ενδεικτική Αρίθμηση Δασαρχείου (βλ. Πίνακα στην επόμενη σελίδα) 11/98

12 Αρ. Δασαρχείο Έκταση (στρ)* Αρ. Δασαρχείο Έκταση (στρ)* Αρ. Δασαρχείο Έκταση (στρ)* Αρ. Δασαρχείο 1 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Δ.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ Δ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Δ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΘΗΒΩΝ Δ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΘΑΣΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ.Δ. ΑΡΤΑΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΜΟΛΑΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΟΡΟΥ Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Δ.Δ. ΧΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΦΟΥΡΝΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ Δ.Δ. ΣΑΜΟΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ΒΟΛΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Δ.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Δ.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ * Έκταση περιοχής ευθύνης Δασαρχείου.. Έκταση (στρ)* 12/98

13 Χάρτης 2α Κάλυψη της χώρας με κατηγορίες εκτάσεων, σύμφωνα με το πρόγραμμα CORINE Οι εκτάσεις που απεικονίζονται με χρωματικές διαβαθμίσεις του πράσινου αποτελούν εκτάσεις δασικού εν γένει ενδιαφέροντος. 13/98

14 Χάρτης 2β Κατανομή κάλυψης εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος ως προς την περιοχή επίβλεψης Δασαρχείου. 14/98

15 Δ.2. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό Στα Δασαρχεία της χώρας υπηρετούν, κατά κανόνα, υπάλληλοι με ειδικότητες ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών, ΤΕ Δασοπόνων, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, ΔΕ Γεωτεχνικών, ΔΕ Τεχνικών, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Δασοφυλάκων, ΥΕ Εργατών. Στις έδρες; των Δασαρχείων και στις εποπτευόμενες μονάδες τους (Δασονομεία και Δασοφυλακεία) υπηρετούν δασικοί υπάλληλοι, ήτοι ειδικότητες ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Δασικοί Υπάλληλοι των Δασαρχείων της χώρας συνολικά Ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών /Δασολόγων Υπηρετούντες Προβλεπόμενοι 4 Αποκλίσεις από τα ΠΔ του ΤΕ Δασοπόνων ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τον αριθμό των υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα των Υπηρεσιών, κατά ειδικότητα και ως προς την επιμόρφωση που έχουν λάβει, όπως τους δήλωσαν τα Δασαρχεία. Πίνακας 2: Δασικοί Υπάλληλοι που υπηρετούν στις Έδρες των Δασαρχείων Ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών /Δασολόγων ΤΕ Δασοπόνων ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων Υπηρετούντες Με Σεμιναριακή Επιμόρφωση * Με Μεταπτυχιακό * Με Διδακτορικό * Διαχειριστές Ψηφιακών Δεδομένων ** * Σε αντικείμενο συναφές με τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας. ** Αριθμός υπαλλήλων κάθε ειδικότητας, που διαχειρίζονται ψηφιακά δεδομένα. Από τον Πίνακα 1 προκύπτει να υπάρχει, στις έδρες και στις εποπτευόμενες μονάδες των (103) Δασαρχείων της χώρας, έλλειψη σε δασικό προσωπικό με ειδικότητα ΤΕ Δασοπόνων, της τάξης 4 Οργανικές θέσεις σύμφωνα με τα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Επιπλέον στα ΠΔ αναφέρεται: «Εάν οι οργανικές θέσεις που συστήνονται με το παρόν δεν επαρκούν για την κατάταξη του προσωπικού, της περιπτώσεως α του άρθρου αυτού, το προσωπικό αυτό κατατάσσεται σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού.» 5 Σημειώνεται ότι οι προβλεπόμενες από τους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 708 θέσεις δασοφυλάκων για τις (103) δασικές Υπηρεσίες, δεν επαρκούν για τη στελέχωση των 1501 προβλεπόμενων μονάδων από το ΠΔ 1213/1981 (103 Δασαρχεία Δασονομεία Δασοφυλακεία) ή των 1406 μονάδων όπως προκύπτουν από τα στοιχεία που δήλωσαν τα Δασαρχεία (103 Δασαρχεία Δασονομεία Δασοφυλακεία). 15/98

16 του 33%. Το πλεόνασμα σε δασικό προσωπικό ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων (147%) οφείλεται στο γεγονός ότι τον Ιούλιο του έτους 2011 το προσωπικό και οι αρμοδιότητες της καταργηθείσας Αγροφυλακής εντάχθηκαν στη δασική Υπηρεσία, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 3938/2011. Το δασικό προσωπικό με ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων προκύπτει να παρουσιάζει πλεόνασμα, της τάξης του 7%, και, σε μεγάλο ποσοστό, να έχει λάβει επιμόρφωση και να διαχειρίζεται ψηφιακά δεδομένα (Πίνακας 2). Στο σύνολο των Δασαρχείων της χώρας υπηρετούν 212 διοικητικοί υπάλληλοι (από 0 έως 7 υπάλληλοι ανά Δασαρχείο) ενώ προβλέπονται 198. Όμως, σε (17) Δασαρχεία δεν υπηρετεί κανένας διοικητικός υπάλληλος. Ως εκ τούτου διαπιστώνεται ανισοκατανομή των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων στα Δασαρχεία της χώρας. Ο Πίνακας 19 στο Παράρτημα παρουσιάζει αναλυτικά τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων ανά ειδικότητα για κάθε Υπηρεσία. Από τον Πίνακα αυτόν προκύπτει ότι στις Περιφερειακές Ενότητες Φωκίδας, Λακωνίας και Αρκαδίας υπηρετεί ο μικρότερος αριθμός υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων. Αντίθετα, μεγάλη έως πολύ μεγάλη συγκέντρωση προσωπικού των προαναφερόμενων ειδικοτήτων παρατηρείται στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Φθιώτιδας, Λάρισας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας και Κορινθίας. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τον αριθμό των υπηρετούντων δασικών υπαλλήλων, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ΤΕ Δασοπόνων, ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στις Διευθύνσεις Δασών, στις οποίες υπάγονται και Δασαρχεία 6. Πίνακας 3: Δασικοί Υπάλληλοι στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στις Διευθύνσεις Δασών με Δασαρχεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δασικοί Υπάλληλοι Μακεδονίας-Θράκης 93 Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 24 Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 96 Αττικής 35 Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 54 Αιγαίου 2 Κρήτης 7 Σύνολο: 311 Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει το σύνολο των δασικών υπαλλήλων των προαναφερόμενων ειδικοτήτων, που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στις Διευθύνσεις Δασών (με ή χωρίς Δασαρχεία), στα Δασαρχεία, στα Δασονομεία και στα Δασοφυλακεία της Επικράτειας. 6 Σύμφωνα με τα στοιχεία που εστάλησαν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τις Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 16/98

17 Πίνακας 4: Δασικοί Υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, Διευθύνσεις Δασών με Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία και Δασαρχεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δασικοί Υπάλληλοι Μακεδονίας-Θράκης 694 Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας 337 Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 718 Αττικής 196 Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου 660 Αιγαίου 152 Κρήτης 181 Σύνολο: Σε (10) Δασαρχεία υπηρετεί 1 δασολόγος ενώ σε (8) από αυτά προβλέπονται 3 και στα υπόλοιπα (2) προβλέπονται 5. (65) Δασαρχεία δήλωσαν αριθμό δασοπόνων που υπηρετούν, μικρότερο από τον προβλεπόμενο. (28) Δασαρχεία ανέφεραν ότι απαιτείται επιμόρφωση του προσωπικού, κυρίως στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και νέων τεχνολογιών, αλλά και γενικότερα στα θέματα δασικής και αγροτικής νομοθεσίας. Ειδικότερα για τους δασοφύλακες, (10) Δασαρχεία ανέφεραν ότι πρέπει οι μεν παλαιοί δασοφύλακες να επιμορφωθούν στα αγροτικά ζητήματα, οι δε προερχόμενοι από την Αγροφυλακή στα δασικά. (2) Δασαρχεία ανέφεραν ότι οι ΥΕ Δασοφύλακες δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις της Υπηρεσίας (καθήκοντα ανακριτικού Υπαλλήλου-διενέργεια ελέγχων, κ.ά.). (1) θεωρεί, ότι οι δασοφύλακες θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι λυκείου και με ειδική εκπαίδευση. Για την αποτελεσματική λειτουργία των Δασαρχείων, είναι απαραίτητο οι δασοφύλακες που προέρχονται από την Αγροφυλακή να επιμορφωθούν στα δασικά ζητήματα και οι παλαιοί δασοφύλακες στα αγροτικά. Στους χάρτες που ακολουθούν (Χάρτης 3 και Χάρτης 4) παρουσιάζεται ο αριθμός των υπηρετούντων στα Δασαρχεία της χώρας δασικών υπαλλήλων, ο οποίος ομαδοποιήθηκε σε τέσσερις κατηγορίες. 17/98

18 Χάρτης 3: Αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων στα Δασαρχεία της Χώρας 18/98

19 Χάρτης 4: Αριθμός υπηρετούντων δασοφυλάκων στα Δασαρχεία της Χώρας Από την παρατήρηση των Χαρτών 3 και 4 σε σύγκριση με τους Χάρτες 2α και 2β, δεν διαπιστώνεται συσχέτιση της κατανομής του δασικού προσωπικού με την κατανομή των εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα διαπιστώνονται τα ακόλουθα: α) Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι η περιοχή ευθύνης της εμφανίζει μικρή κάλυψη από εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνεται στην κατηγορία με τους περισσότερους υπηρετούντες υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων. β) Τα Δασαρχεία Καλαβρύτων, Βυτίνας, Κυνουρίας, Τρίπολης, Σπάρτης, Γυθείου και Μολάων, παρά το γεγονός ότι η περιοχή ευθύνης τους καλύπτεται από εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά αναφέρονται τα ορεινά συγκροτήματα του Ταϋγέτου, του Πάρνωνα και των Αροανίων) ανήκουν στην κατηγορία των Υπηρεσιών με το μικρότερο αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων των ειδικοτήτων ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων. Ομοίως ισχύει και για τα Δασαρχεία i) Λιδωρικίου και Ναυπάκτου, η περιοχή ευθύνης των οποίων εκτείνεται στα ορεινά συγκροτήματα της Γκιώνας και των Βαρδουσίων, ii) Φουρνά, η περιοχή ευθύνης του οποίου εκτείνεται στο Όρος Τυμφρηστός και iii) Σταυρούπολης, η περιοχή ευθύνης του οποίου εκτείνεται στην οροσειρά της Δυτικής Ροδόπης. 19/98

20 γ) Τα Δασαρχεία Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και οι Διευθύνσεις Δασών Πιερίας και Ροδόπης, παρά το γεγονός ότι οι περιοχές ευθύνης τους εκτείνονται κυρίως σε πεδινά εδάφη (ενδεικτικά αναφέρονται η Θεσσαλική πεδιάδα, η πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας και η πεδιάδα της Ροδόπης) περιλαμβάνονται στην κατηγορία των Υπηρεσιών με τους περισσότερους υπηρετούντες υπαλλήλους των ως άνω ειδικοτήτων. Ως αξιοσημείωτο αναφέρεται το γεγονός ότι στο Δασαρχείο Λαμίας υπηρετούν 52 υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, οι περισσότεροι από κάθε άλλη δασική Υπηρεσία της χώρας, ενώ η περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας εκτείνεται κυρίως σε εκτάσεις μη δασικού ενδιαφέροντος. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ως προς το υπηρετούν δασικό προσωπικό στις (103) δασικές Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και των Δασονομείων και Δασοφυλακείων) και δεχόμενοι ότι, για τη λειτουργία των ως άνω μονάδων, θα πρέπει να υπηρετεί τουλάχιστον ένας υπάλληλος ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων στην έδρα κάθε Δασαρχείου, ένας σε κάθε Δασονομείο και ένας σε κάθε Δασοφυλακείο, προκύπτει ότι σε (39) 7 Δασαρχεία δεν επαρκεί το υπηρετούν (στις εν λόγω μονάδες) προσωπικό ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων για να στελεχωθεί το σύνολο των εποπτευόμενων μονάδων τους, όπως δηλώθηκαν, με αποτέλεσμα αδυναμία λειτουργίας των μη στελεχωμένων δομών (Πίνακας 25 στο Παράρτημα). Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι απαιτείται αναδιάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων και κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, λαμβάνοντας υπ όψιν και την κάλυψη ή μη της περιοχής ευθύνης των Δασαρχείων με εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα δάση και οι δασικές εν γένει εκτάσεις. Δ.3. Ως προς τις διαδικασίες Κάθε Δασαρχείο της χώρας ασκεί τις απορρέουσες από την κείμενη νομοθεσία αρμοδιότητές του, οι οποίες εστιάζουν στην ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, στην εδαφική έκταση που εκτείνεται η δικαιοδοσία του (Χάρτης 1β και Υπόμνημά του). Προκειμένου τα Δασαρχεία να διαχειρίζονται, επιτηρούν και προστατεύουν αποτελεσματικά τις εκτάσεις δικαιοδοσίας τους, πρέπει να διενεργείται μια σειρά διαδικασιών εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών. Το ερωτηματολόγιο εστίασε στις διαδικασίες, σύμφωνα με τις ενότητες που αναφέρονται στη συνέχεια. Δ.3.1. Ανάθεση περιοχής ευθύνης Προκειμένου να επιτυγχάνεται ορθή διαχείριση και επαρκής επιτήρηση και προστασία των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, η συνολική περιοχή αρμοδιότητας κάθε Δασαρχείου πρέπει να κατανέμεται στους αρμόδιους δασικούς υπαλλήλους, ούτως ώστε κάθε δασικός υπάλληλος να είναι σε θέση να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της περιοχής ευθύνης του, για να τη διαχειρίζεται, να την επιτηρεί και να την προστατεύει αποτελεσματικά. (90) Δασαρχεία δήλωσαν ότι υπάρχουν πράξεις του προϊσταμένου της Υπηρεσίας, σχετικά με την ανάθεση περιοχής ευθύνης στο δασικό προσωπικό, ενώ τα υπόλοιπα (13) ότι δεν υπάρχουν. Από τα (90), τα (86) παρέθεσαν έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου και ημερομηνίες, απ όπου διαπιστώθηκε ότι (9) απ αυτά εξέδωσαν πρόσθετες πράξεις, μετά την έναρξη της έρευνας από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Ειδικότερα, (1) Δασαρχείο 8 ενώ δήλωσε ότι υπάρχουν πράξεις σχετικά με την ανάθεση περιοχής ευθύνης, δεν έδωσε στοιχεία των σχετικών εγγράφων, (1) Δασαρχείο 9 δήλωσε πράξεις 7 Δράμας, Κ. Νευροκοπίου, Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Βέροιας, Λαγκαδά, Θάσου, Κιλκίς, Σταυρούπολης, Αριδαίας, Έδεσσας, Δ.Δ. Πιερίας, Σερρών, Σιδηροκάστρου, Αρναίας, Δ.Δ. Γρεβενών, Ιωαννίνων, Κόνιτσας, Μετσόβου, Τσοτυλίου, Αλιβερίου, Ιστιαίας, Λίμνης, Χαλκίδας, Αγιάς, Καλαμπάκας, Τρικάλων, Λιδωρικίου, Καπανδριτίου, Λαυρίου, Πειραιά, Πεντέλης, Πόρου, Αμφιλοχίας, Ναυπάκτου, Βυτίνας, Καλαβρύτων, Δ.Δ. Δωδεκάνησου και Δ.Δ. Σάμου. 8 Δ.Δ. Λασιθίου. 9 Λαυρίου. 20/98

21 του 2012 με όλα τα στοιχεία τους αλλά με την ένδειξη ότι δεν ισχύουν, χωρίς να δηλώσει άλλες πράξεις που να ισχύουν, (1) Δασαρχείο 10 δεν έγραψε ημερομηνία έκδοσης για την πράξη που δήλωσε, και (1) Δασαρχείο 11 δήλωσε πράξεις χωρίς να διευκρινίζει αν ισχύουν. Από τα (13) Δασαρχεία που δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν πράξεις σχετικά με την ανάθεση περιοχής ευθύνης, (3) 12 ανέφεραν, μεταξύ άλλων, ότι μετά τη σύσταση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγιναν τοποθετήσεις του δασικού προσωπικού σε περιοχές ευθύνης από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συνεπώς, συνολικά σε (89) Δασαρχεία ή σε ποσοστό 86,4% των Δασαρχείων της χώρας υφίστανται πράξεις ανάθεσης περιοχής ευθύνης στο δασικό προσωπικό, ενώ για τα λοιπά (14) 13 δεν υφίσταται. Δ.3.2. Κατάρτιση προγράμματος αυτοψιών Προκειμένου τα αιτήματα των πολιτών να διεκπεραιώνονται εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας πρέπει να καταρτίζει πρόγραμμα διενέργειας αυτοψιών, συνεκτιμώντας όλες τις αναγκαίες παραμέτρους, και να παρακολουθεί την υλοποίησή του. (36) Δασαρχεία δήλωσαν ότι ο προϊστάμενος καταρτίζει πρόγραμμα αυτοψιών, ενώ τα υπόλοιπα (67) ότι δεν καταρτίζει. Από τα Δασαρχεία των οποίων ο προϊστάμενος δεν καταρτίζει πρόγραμμα αυτοψιών ζητείτο να αναφερθεί η διαδικασία, βάσει της οποίας παρακολουθούνται οι διενεργούμενες από τους δασικούς υπαλλήλους αυτοψίες. Από τις απαντήσεις των Υπηρεσιών προέκυψε ότι οι προϊστάμενοι (64) Δασαρχείων, αν και δεν καταρτίζουν πρόγραμμα αυτοψιών, παρακολουθούν και επιτηρούν την εν λόγω ενέργεια [(2) Δασαρχεία 14 δεν απάντησαν και σε (1) 15 ο προϊστάμενος δεν προκύπτει να παρακολουθεί επαρκώς τη διενέργεια αυτοψιών από τους δασικούς υπαλλήλους]. Από τα (36) Δασαρχεία που απάντησαν ότι ο προϊστάμενος καταρτίζει πρόγραμμα αυτοψιών, (1) 16 δεν συμπλήρωσε τον πίνακα τους είδους των αυτοψιών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Όμως, από το σύνολο σχεδόν των απαντήσεων διαπιστώθηκε η μέριμνα των Δασαρχών να ανταποκριθούν στις σχετικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, με δεδομένη την έλλειψη πόρων και μέσων, ελαχιστοποιώντας τις σχετικές δαπάνες. Αυτό επιτυγχάνεται με την ομαδοποίηση των αιτημάτων για τα οποία απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας, κατά περιοχές, και με τη βελτιστοποίηση των δρομολογίων, ώστε να εξυπηρετούνται περισσότεροι υπάλληλοι. Μόνο για το Δασαρχείο Πεντέλης προέκυψε ότι, κατά την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού, δεν εφαρμόζονται πάντα τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 2 του Ν. 998/79 17, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις για τη διεκπεραίωση των οποίων δεν διενεργείται αυτοψία. Δ.3.3. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από τους δασοφύλακες Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 1213/1981, στις αρμοδιότητες των δασοφυλάκων περιλαμβάνονται: α) η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων, των περιουσιακών στοιχείων των δασικών Υπηρεσιών και ο έλεγχος των πάσης φύσεως διενεργούμενων υλοτομιών, β) η 10 Αγιάς. 11 Αμφιλοχίας. 12 Αγρινίου, Μεσολογγίου και Σπάρτης. 13 Ιωαννίνων, Λίμνης, Αμφιλοχίας, Καρπενησίου, Φουρνά, Αγιάς, Σκοπέλου, Λαυρίου, Τρίπολης, Γυθείου, Μολάων, Κυπαρισσίας, Δ.Δ. Λευκάδας και Δ.Δ. Λασιθίου. 14 Πύργου και Αλμυρού. 15 Θάσου. 16 Δ.Δ. Λασιθίου. 17 «... δέον να είναι προσηκόντως ητιολογημένη δι αναφοράς εις την μορφολογίαν του εδάφους, το είδος, την σύνθεσιν, την έκτασιν της βλαστήσεως και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής, τας τυχόν επελθούσας προσφάτους αλλοιώσεις ή καταστροφάς, ως και εις παν έτερον χρήσιμον στοιχείον προς χαρκτηρισμόν της εκτάσεως». 21/98

22 βεβαίωση παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας και η υποβολή πρωτοκόλλων μήνυσης κατά των παραβατών, γ) η κατάσχεση αδέσποτων και παρανόμως απολαμβανόμενων και μεταφερόμενων δασικών εν γένει προϊόντων, θηραμάτων, αλιευμάτων και των χρησιμοποιούμενων οργάνων, μέσων, ζώων και λοιπών πειστηρίων, δ) η εκποίηση των κατασχομένων θηραμάτων και αλιευμάτων και ε) η παρακολούθηση των πάσης φύσεως εκτελούμενων δασικών έργων. Προς υλοποίηση των προαναφερόμενων, οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών οφείλουν να καταρτίζουν πρόγραμμα επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντά τους στο ύπαιθρο, με το οποίο θα διασφαλίζεται η καθημερινή και διαρκής παρουσία των δασοφυλάκων στις περιοχές ευθύνης που τους έχουν αναθέσει. Δεδομένης της σπουδαιότητας της ορθής και αποτελεσματικής άσκησης των ως άνω καθηκόντων για την προστασία των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, το προαναφερόμενο πρόγραμμα πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα και η υλοποίησή του να παρακολουθείται σε καθημερινή βάση. Όμως, παρά τον αριθμό των υπηρετούντων δασοφυλάκων, (90) από τα (103) Δασαρχεία, δήλωσαν ότι δεν καταρτίζεται πρόγραμμα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για την εν λόγω ειδικότητα, ενώ (70) από αυτά δήλωσαν ότι επιτόπιοι έλεγχοι από τους δασοφύλακες στις περιοχές ευθύνης ενός εκάστου διενεργούνται με προφορική εντολή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή/και κατόπιν καταγγελιών 18. Από τα (13) Δασαρχεία που δήλωσαν ότι καταρτίζουν ημερολόγιο πρόγραμμα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες, (4) το τεκμηρίωσαν, όπως ζητούσε το ερωτηματολόγιο, με τους αριθμούς πρωτοκόλλου των σχετικών εγγράφων, (7) δεν δήλωσαν έγγραφα, (1) συμπλήρωσε με έγγραφα ανάθεσης περιοχής ευθύνης και όχι προγράμματος διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και (1) δήλωσε ότι καταρτίζει ημερολόγιο πρόγραμμα κάθε μήνα, παραθέτοντας όμως πολύ λιγότερα από (12) έγγραφα ανά έτος. Συνεπώς, από τα στοιχεία που δηλώθηκαν προέκυψε ότι μόνο (4) 19 Δασαρχεία έχουν καταρτίσει πρόγραμμα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες και ως εκ τούτου (99) Δασαρχεία, ή ποσοστό 96,1% των Δασαρχείων της χώρας δεν προβαίνουν στην κατάρτιση προγράμματος διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες. Επομένως, από τις διαδικασίες που τηρούν οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων, δεν διαπιστώνεται η συστηματική αξιοποίηση των δασοφυλάκων και ως εκ τούτου καθίσταται ανενεργή η εφαρμογή των σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους διατάξεων του ΠΔ 1213/1981. Από τα (90) Δασαρχεία που δήλωσαν ότι δεν καταρτίζουν ημερολόγιο πρόγραμμα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων, (72) παρέθεσαν έγγραφα ανάθεσης περιοχής ευθύνης στους δασοφύλακες, όπως ζητείται στον πίνακα, και (18) δεν παρέθεσαν. Από τα (72) Δασαρχεία, μόνον (51) ανέφεραν, όπως ζητήθηκε, τη διαδικασία επιτήρησης και προστασίας των υπαγομένων στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας εκτάσεων της περιοχής αρμοδιότητας του Δασαρχείου. Στις απαντήσεις τους όμως, μόνο (33) περιγράφουν συστηματικές διαδικασίες ώστε να επιτηρείται ικανοποιητικά η περιοχή ευθύνης τους Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω αναφερόμενα, προκύπτει ότι μόνο (37) 20 Δασαρχεία, ήτοι ποσοστό 35,9% των Δασαρχείων της χώρας, ανέφεραν διαδικασίες προκειμένου να επιτηρείται ικανοποιητικά η περιοχή ευθύνης τους. (Σημειώνεται ότι από τα ανωτέρω (72), (2) Σύμφωνα με τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, (68) από τα (70) Δασαρχεία που επέλεξαν «6 Έλεγχοι διενεργούνται κατόπιν προφορικής εντολής» του σχετικού πίνακα, έχουν χρησιμοποιήσει και την επιλογή «7 Έλεγχοι διενεργούνται κατόπιν καταγγελιών». 19 Έδεσσας, Λάρισας, Δ.Δ. Σάμου και Δ.Δ. Ρεθύμνου. 20 (4) με έγγραφα κατάρτισης προγράμματος και (33) με ανάθεση περιοχής ευθύνης και επαρκή αιτιολογία ως προς τις διαδικασίες επιτήρησής της. 21 Δ.Δ. Φλώρινας και Δασαρχείο Αρναίας. 22/98

23 έκαναν ανάθεση περιοχής ευθύνης μετά την έναρξη της έρευνας από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και (5) εξέδωσαν πρόσθετες πράξεις μετά την έναρξη της έρευνας από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Στο ερώτημα αν γίνεται καταγραφή συμβάντων από τους δασοφύλακες, (77) Δασαρχεία απάντησαν «ναι», (21) «όχι» και (5) 22 δεν απάντησαν. Από τα (77) Δασαρχεία που απάντησαν «ναι» μόνον τα (28) τηρούν Βιβλίο Συμβάντων στην Υπηρεσία. (2) Δασαρχεία 23 ανέφεραν ότι σε κάθε υπηρεσιακό όχημα τηρείται ειδικό έντυπο έκθεσης ελέγχων, εκ των οποίων το (1) τηρεί και Βιβλίο Συμβάντων στην Υπηρεσία. Επίσης, (17) Δασαρχεία ανέφεραν ότι οι δασοφύλακες τηρούν προσωπικό ημερολόγιο καταγραφής συμβάντων, εκ των οποίων τα (8) τηρούν και Βιβλίο Συμβάντων στην Υπηρεσία. (4) Δασαρχεία ανέφεραν ότι στους δασοφύλακες ανατίθενται καθήκοντα διοικητικού υπαλλήλου, καθώς είτε δεν διαθέτουν κανέναν διοικητικό υπάλληλο, είτε οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν επαρκούν. Δ.3.4. Καταγεγραμμένες παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας κατά την τελευταία πενταετία Οι παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας, αφορούν κατά κανόνα σε εκχερσώσεις δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων, λόγω οικιστικής πίεσης, κτηνοτροφικής ή/και γεωργικής δραστηριότητας, σε υλοτομία ατόμων δασικής βλάστησης για καυσόξυλα, παραβάσεις σχετικές με τη θήρα, κ.ά. Οι δασοφύλακες, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν να βρίσκονται σε καθημερινή βάση στο ύπαιθρο, επιτηρώντας την περιοχή ευθύνης τους, καταγράφοντας τις παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας και προβαίνοντας στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ενέργειες, με σκοπό να αποτραπεί η περαιτέρω καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και να επιτευχθεί η προστασία των συμφερόντων του Δημοσίου. Το 50% των Δασαρχείων της χώρας έχουν καταγράψει από 100 έως 300 παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας την τελευταία πενταετία. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει το πλήθος των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας και τον αριθμό των Δασαρχείων που τις κατέγραψε. Πίνακας 5: Παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας την τελευταία πενταετία Πλήθος Παραβάσεων Αριθμός Δασαρχείων Τα Δασαρχεία με το μικρότερο αριθμό καταγεγραμμένων παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας είναι: Φουρνά, Σταυρούπολης, Μολάων και Σκοπέλου με 7, 16, 33, και 38 καταγεγραμμένες παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας την πενταετία, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι τα Δασαρχεία Φουρνά, Σταυρούπολης και Μολάων ανήκουν στις Υπηρεσίες στις οποίες, αν και η περιοχή ευθύνης τους καλύπτεται κυρίως από εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος, υπηρετεί μικρός αριθμός δασικών υπαλλήλων. Τα Δασαρχεία με το μεγαλύτερο αριθμό καταγεγραμμένων παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας, είναι η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου (με 45 υπηρετούντες δασοφύλακες) και το Δασαρχείο 22 Νάουσας, Ναυπάκτου, Πύργου, Αλμυρού και Δ.Δ. Λασιθίου. 23 Δράμας και Αταλάντης. 23/98

24 Ολυμπίας (με 14 υπηρετούντες δασοφύλακες), με 1494 και 1334 καταγεγραμμένες παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας την τελευταία πενταετία, αντίστοιχα. Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τον Μέσο Όρο των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας ανά έτος και τον αντίστοιχο αριθμό Δασαρχείων που τις κατέγραψε. Πίνακας 6: Μέσος Όρος καταγεγραμμένων παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας ανά έτος Μ.Ο. παραβάσεων ανά έτος Αριθμός Δασαρχείων <= < Μ.Ο. <= < Μ.Ο. <= < Μ.Ο. <= < Μ.Ο. <= < Μ.Ο. <= < Μ.Ο. <= Από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα προκύπτει ότι (70) Δασαρχεία ή ποσοστό 68% των Δασαρχείων της χώρας καταγράφει από 20 έως 60 παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας ανά έτος. Από τα ανωτέρω προκύπτει ακόμη, ότι η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, στην περιοχή ευθύνη της οποίας δεν υπάγεται μεγάλη επιφάνεια εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος, είναι η δασική Υπηρεσία της χώρας που έχει καταγράψει το μεγαλύτερο αριθμό παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας. Στο Παράρτημα (Πίνακας 22) έχει καταγραφεί ο αριθμός των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τις δηλώσεις των Δασαρχείων, ο αριθμός των υπηρετούντων δασοφυλάκων και η αναλογία καταγραφής παράβασης της δασικής νομοθεσίας ανά δασοφύλακα. Από τα στοιχεία της ανωτέρω παραγράφου Δ.3.3 προέκυψε ότι (66) 25 Δασαρχεία, δεν ανέφεραν διαδικασία επαρκούς επιτήρησης της συνολικής περιοχής ευθύνης τους από τους δασοφύλακες. Η εν λόγω διαπίστωση δεν ανατρέπεται από τα στοιχεία που δήλωσαν οι Υπηρεσίες, ως προς την καταγραφή των παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας, από τα οποία προέκυψε ότι σχεδόν κάθε Δασαρχείο της χώρας καταγράφει, κατά μέσο όρο, λιγότερες από 100 παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας το έτος, και μόνο (5) Δασαρχεία έχουν καταγράψει από 100 έως 300 παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας, κατά μέσο όρο, το έτος. Κατόπιν τούτων, λαμβάνοντας υπόψη: α) ότι το 96,1% των Δασαρχείων της χώρας δεν προβαίνει σε σύνταξη προγράμματος διενέργειας επιτόπιων ελέγχων (τα περισσότερα απ αυτά δήλωσαν ότι επιτόπιοι έλεγχοι από τους δασοφύλακες διενεργούνται με προφορική εντολή του προϊσταμένου ή/και κατόπιν καταγγελιών), β) ότι μόνο το 35,9% των Δασαρχείων προέκυψε να ακολουθεί διαδικασίες ικανοποιητικής επιτήρησης των περιοχών ευθύνης του, και γ) τον αριθμό των καταγεγραμμένων παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας, σε συνάρτηση με τον αριθμό των υπηρετούντων δασοφυλάκων, συνάγεται ότι οι δασικές Υπηρεσίες στην πλειονότητά τους δεν ασκούν επαρκώς τα καθήκοντά τους ως προς την επιτήρηση και άμεση προστασία των δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων. Στο Χάρτη 5 παρουσιάζεται ο μέσος όρος των καταγεγραμμένων παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας ανά έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 22 στο Παράρτημα της παρούσας έκθεσης. Οι εν λόγω παραβάσεις παρουσιάζονται σε τέσσερις κατηγορίες. 24 Δ.Δ. Ηρακλείου, Λασιθίου και Πιερίας και Δασαρχεία Ολυμπίας και Πεντέλης. 25 (103) [(37) που επιτηρούν ικανοποιητικά]. 24/98

25 Χάρτης 5: Μέσος όρος παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας ανά έτος Δ.3.5. Κατάρτιση προγράμματος αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου-31η Οκτωβρίου) Με τις διατάξεις του άρθρου του Ν.1845/1989 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2637/1998, ορίστηκε το αντικείμενο της δασοπροστασίας και με τις διατάξεις του άρθρου 38 ορίστηκε ότι το εν λόγω αντικείμενο ασκείται από τους δασικούς υπαλλήλους, ενώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 26 «1. Αντικείμενο της δασοπροστασίας είναι: α. Η προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, των δασικών βοσκοτόπων, των ως αναδασωτέων χαρακτηριζόμενων εδαφών, των αλσών και πάρκων αναψυχής των εθνικών δρυμών και αισθητικών δασών των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων σπάνιων φυτών της άγριας χλωρίδας και μνημείων της δασικής φύσης από κάθε κίνδυνο από τον οποίο απειλούνται και ιδιαίτερα τις πυρκαγιές, την όξινη βροχή, την παράνομη υλοτομία, εκρίζωση, εκχέρσωση και βόσκηση καθώς και την παράνομη κατάληψη, οικοπεδοποίηση, περίφραξη και ανέγερση κάθε μόνιμου ή πρόχειρου κτίσματος ή παραπήγματος. β. Η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων η εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας κανόνων γ. Η μέριμνα για την καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων δ. Η φύλαξη των δημοσίων δασικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, και γενικότερα κάθε έργου δασικής ανάπτυξης και εξυπηρέτησης. ε. Η άσκηση ελέγχου στη διακίνηση των κάθε είδους δασικών προϊόντων στ. Η περίφραξη δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, ζ. Η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής από τους εκμεταλλευτές των μελετών αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και η άσκηση ελέγχου για την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στα δάση από τη λειτουργία μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων. η. Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας». 25/98

26 άρθρου 39, το πρόγραμμα αντιπυρικής προστασίας εκτελείται κατά τη χρονική περίοδο από την 1 η Μαΐου έως και την 31 η Οκτωβρίου εκάστου έτους. Η Ειδική Γραμματεία Δασών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο μέτρα και δράσεις για τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Για το έτος 2013, εκδόθηκε η αριθ /1989/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1041/Β), περί καθιέρωσης υπερωριακής κλπ εργασίας για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας 2013 και κατανομής πιστώσεων και η αριθ /2187/ (ΑΔΑ ΒΕΝΦ0-ΚΡΞ) εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του ίδιου Υπουργείου, σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος Δασοπροστασίας έτους Με την προαναφερόμενη απόφαση ορίστηκε η χρονική διάρκεια του προγράμματος δασοπροστασίας από έως και και καθιερώθηκε υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές ώρες των εργασίμων ημερών (συμπεριλαμβανομένου και του Σαββάτου έως τις 22:00), τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες και τις νυχτερινές ώρες, πέραν των ορίων της υποχρεωτικής απασχόλησης, ώστε οι δασικές Υπηρεσίες να λειτουργούν και κατά τις μη εργάσιμες ώρες, ενώ παράλληλα εγκρίθηκαν και οι ανάλογες πιστώσεις και για την αποζημίωση της υπερωριακής απασχόλησης. Με την προαναφερόμενη εγκύκλιο διευκρινίστηκε, μεταξύ άλλων, ότι: α) σκοπός του προγράμματος αυτού είναι ο άμεσος έλεγχος των καταγγελιών και η δίωξη δασικών και αγρονομικών παραβάσεων, η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών και λοιπών δασικών ανομημάτων και η συστηματική εν γένει παρουσία των δασικών υπαλλήλων μέσα στα δασικά και αγροτικά οικοσυστήματα, β) η καθιέρωση της υπερωριακής απασχόλησης, με τη λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών σε 24ώρη βάση θα συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία των ως άνω οικοσυστημάτων, και γ) για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δασαρχείων και των Διευθύνσεων Δασών χωρίς Δασαρχεία, κατά το ωράριο της υπερωριακής απασχόλησης στο συνεργείο επιφυλακής θα συμμετέχουν (1) έως (2) δασικοί υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων, ενώ οι εποχούμενες περιπολίες (για την πραγματοποίηση ελέγχων και την εξέταση καταγγελιών), εντός και εκτός του ωραρίου, θα διενεργούνται, κατά προτεραιότητα, από τους δασοφύλακες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, όλα τα Δασαρχεία τήρησαν πρόγραμμα επιφυλακών και περιπολιών, εν όψει της αντιπυρικής περιόδου (1 η Μαΐου-31 η Οκτωβρίου 2013). Από την αναλυτική περιγραφή της παρακολούθησης του προγράμματος, προκύπτει ότι σε (45) Δασαρχεία οι προϊστάμενοι δεν έλεγχαν επαρκώς την τήρησή του. Μόνον (8) Δασαρχεία ανέφεραν ότι το πρόγραμμα περιπολιών κοινοποιείται και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. (1) εξ αυτών ανέφερε ότι αυτό γίνεται με σκοπό το συντονισμό των περιπολιών. Στον Πίνακα που ακολουθεί, συνοψίζονται οι απαντήσεις των Δασαρχείων σχετικά με τη συμμετοχή των υπαλλήλων (δασικών και μη) στο πρόγραμμα αντιπυρικής περιόδου του έτους Πίνακας 7: Αριθμός Δασαρχείων που δήλωσε υπαλλήλους σε επιφυλακή εντός υπηρεσίας και σε περιπολία, εντός και εκτός ωραρίου εργασίας. 26/98

27 Σχετικά με τα αναγραφόμενα του Πίνακα, διευκρινίζεται ότι «Εντός ωραρίου εργασίας» εννοείται το χρονικό διάστημα της οκτάωρης καθημερινής εργασίας, ενώ «Εκτός ωραρίου εργασίας» το χρονικό διάστημα της υπερωριακής, κατά τα ανωτέρω, εργασίας. Από τον ανωτέρω Πίνακα επισημαίνονται τα εξής: α) σε (67) Δασαρχεία της χώρας υπάλληλοι με ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων διενεργούν περιπολίες και «Εντός του ωραρίου εργασίας» τους, β) σε (81) Δασαρχεία οι ως άνω υπάλληλοι είναι σε επιφυλακή και «Εντός του ωραρίου εργασίας» τους, και γ) σε (88) Δασαρχεία υπάλληλοι με ειδικότητα ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων είναι σε επιφυλακή εντός της Υπηρεσίας και «Εντός του ωραρίου εργασίας» τους. Ωστόσο, η απουσία των δασολόγων και δασοπόνων από την Υπηρεσία για περιπολία, εντός του ωραρίου εργασίας, δημιουργεί καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, που αποβαίνουν εις βάρος της εξυπηρέτησης των πολιτών. Πρέπει να σημειωθεί ότι στα Δασαρχεία της περίπτωσης (α) περιλαμβάνονται: α) (5) από τα (10) που έχουν εκκρεμότητες προ του 2003, β) (12) από τα (19) που δήλωσαν μέσο όρο χρονικού διαστήματος για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, μετά από αίτημα πολίτη, μεγαλύτερο από την προβλεπόμενη προθεσμία, γ) (45) από τα (71) που δήλωσαν ότι υπάρχουν υποθέσεις στην Υπηρεσία τους, που δεν έχουν ολοκληρωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία, δ) (37) από τα (52) που το έτος 2012 διεκπεραίωσαν λιγότερες πράξεις χαρακτηρισμού από τα σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν το 2012, και ε) (45) από τα (65) που το έτος 2012 διεκπεραίωσαν συνολικά λιγότερες υποθέσεις από τις εισερχόμενες του έτους. Μόνον (7) από τα ανωτέρω (67) Δασαρχεία, δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις (α) έως (ε). Το γεγονός ότι υπάλληλοι με ειδικότητα ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων παραμένουν σε επιφυλακή εντός της Υπηρεσίας και εντός του ωραρίου εργασίας, είναι δυνατόν να αιτιολογηθεί κατά την περίπτωση που για το συγκεκριμένο αντικείμενο απασχολείται μόνο ένας δασοφύλακας και δεν απασχολούνται δασολόγοι ή/και δασοπόνοι. Εξάλλου, στο σύνολο σχεδόν των Δασαρχείων της χώρας υπηρετεί αριθμός δασοφυλάκων ικανός ώστε, εντός του ωραρίου εργασίας και εντός της Υπηρεσίας, να απασχολείται, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μόνον ένας δασοφύλακας για την υλοποίηση του αντιπυρικού προγράμματος και οι υπόλοιποι δασοφύλακες να ασκούν τις αρμοδιότητές τους στην περιοχή ευθύνης τους, με τη διενέργεια περιπολιών. (3) Δασαρχεία 27 δεν συμπλήρωσαν τον πίνακα με τον αριθμό υπαλλήλων σε επιφυλακή και σε περιπολία, εντός και εκτός ωραρίου. (4) Δασαρχεία ανέφεραν ότι όλοι οι δασικοί υπάλληλοι είναι πάντοτε σε επιφυλακή εντός του ωραρίου. Δ.3.6 Διεκπεραίωση υποθέσεων Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύουν, οι διοικητικές αρχές, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων μέσα στην προθεσμία που τυχόν καθορίζεται από ειδικές διατάξεις, αλλιώς μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών. Με τις διατάξεις της ΚΥΑ /4192/2004 ορίστηκαν ειδικά για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού προθεσμίες που διαφέρουν ανά Δασαρχείο. Τα Δασαρχεία της χώρας, όπως κάθε δημόσια Υπηρεσία, οφείλουν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποδοτικά προς όφελος των πολιτών, σε πλαίσιο διαφανών διαδικασιών και διασφάλισης της εμπιστοσύνης των πολιτών. Λαμβάνοντας υπ όψιν τα προαναφερόμενα, το ερωτηματολόγιο εστίασε και στην τήρηση των προθεσμιών και της σειράς προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών. 27 Δ.Δ. Λασιθίου και Δασαρχεία Καλαμάτας και Καρπενησίου. 27/98

28 Α. (53) Δασαρχεία δήλωσαν ότι τηρείται η σειρά προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών. Τα άλλα (50) Δασαρχεία, ήτοι το 48,5% των Δασαρχείων της χώρας, ανέφεραν ότι εκδίδονται πράξεις χαρακτηρισμού, χωρίς να τηρείται η σειρά προτεραιότητας, επειδή κατά την εξέταση των αιτημάτων λαμβάνονται υπόψη η εγγύτητα των περιοχών όταν διενεργούνται αυτοψίες (προς εξοικονόμηση πόρων: καυσίμων, εκτός έδρας αποζημιώσεων κ.ά.), ο βαθμός δυσκολίας, η ύπαρξη ή μη αυτεπάγγελτων πράξεων χαρακτηρισμού της Υπηρεσίας, οι καιρικές συνθήκες κ.ά. Αναφέρεται ότι, για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών, οι Υπηρεσίες οφείλουν να τηρούν τη σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με το πρωτόκολλό τους, από το οποίο προκύπτει η ημερομηνία που εισήλθε το αίτημα στην Υπηρεσία. Εάν υπάρξουν εξαιρέσεις, αυτές πρέπει να αιτιολογούνται τεκμηριωμένα (π.χ. εγγράφως αποδεικνυόμενοι λόγοι υγείας), άλλως η παρέκκλιση από τη σειρά προτεραιότητας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύει με το Ν.4057/2012 ως «αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων». Σε κάθε περίπτωση, η σειρά εξέτασης των αιτημάτων είναι ανεξάρτητη από τη σειρά διεκπεραίωσής τους. Δηλαδή, είναι δυνατόν να προγραμματίζεται η εξέταση των αιτημάτων λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα των προϊσταμένων των Δασαρχείων, αρκεί να μη μεταβάλλεται η σειρά διεκπεραίωσής τους. Β. (71) Δασαρχεία δήλωσαν ότι υπάρχουν στην υπηρεσία τους υποθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί στην προβλεπόμενη προθεσμία και (29) ότι δεν υπάρχουν. (3) Δασαρχεία δεν απάντησαν στο ερώτημα. Όμως, από τα αριθμητικά στοιχεία εισερχομένων και διεκπεραιωμένων υποθέσεων πράξεων χαρακτηρισμού των ετών 2012 και 2013 προκύπτει ότι σε (12) από τα (29) ως άνω Δασαρχεία και στα (3) που δεν απάντησαν υπάρχουν υποθέσεις που δεν ολοκληρώνονται εμπρόθεσμα. Συνεπώς, συνολικά, σε (86) Δασαρχεία 28, ήτοι στο 83,5% των Δασαρχείων της χώρας, υπάρχουν υποθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Σε (8) από τα (86) Δασαρχεία υπηρετεί 1 δασολόγος, σε (8) υπηρετούν 2 και στα υπόλοιπα (70) από 3 έως 15 δασολόγοι. Ο αριθμός όμως των εισερχομένων υποθέσεων, τουλάχιστον κατά το έτος 2012, ακόμα και για τα Δασαρχεία στα οποία υπηρετεί 1 μόνο δασολόγος, δεν αιτιολογεί τη μη έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών 29, με μόνη επιφύλαξη τον διαφορετικό βαθμό δυσκολίας των υποθέσεων. Συνεπώς, η στελέχωση των προαναφερόμενων (86) Δασαρχείων σε συνδυασμό με τον αριθμό των εισερχομένων υποθέσεων, τουλάχιστον κατά το έτος 2012, δεν αιτιολογεί τη μη έγκαιρη διεκπεραίωσή τους. Σημειώνεται ότι στα Δασαρχεία αυτά περιλαμβάνονται (36) από τα (39), που στον πίνακα του ερωτηματολογίου «Δυσχέρειες Προβλήματα Λύσεις Σχέση με πολίτες» ανέφεραν ότι πολίτες έχουν εκφράσει παράπονα για την καθυστέρηση διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους. Με την ΚΥΑ /4192/2004, όπως αναφέρθηκε, έχει οριστεί διαφορετική χρονική προθεσμία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού για κάθε Δασαρχείο της χώρας. Από τον μέσο όρο των ημερών που δήλωσε κάθε Δασαρχείο ότι απαιτείται για την έκδοση πράξης χαρακτηρισμού μετά από αίτημα πολίτη, προκύπτει ότι (70) Δασαρχεία ανταποκρίνονται σε χρονικό διάστημα κατά μέσο όρο μικρότερο από τη σχετική προθεσμία, (11) όσο και η 28 (71) + (12) + (3) = (86) 29 1 δασολόγος υπηρετεί στα Δασαρχεία Μολάων, Σπάρτης, Λιδωρικίου, Τρίπολης, Γυθείου, Βυτίνας, Κυπαρισσίας και Κυνουρίας, στα οποία ο αριθμός των εισερχομένων τους υποθέσεων (ως προς τα τέσσερα ειδικά κατονομαζόμενα «Αντικείμενα» του ερωτηματολογίου για το έτος 2012) είναι αντίστοιχα: 259, 266, 127, 181, 115, 131, 147, και 137. Στα εν λόγω Δασαρχεία υπηρετούν και από 1 έως 4 δασοπόνοι. Στα (8) Δασαρχεία στα οποία υπηρετούν 2 δασολόγοι, ο αριθμός των εισερχομένων υποθέσεων είναι μικρότερος από 398, για το έτος /98

29 προβλεπόμενη προθεσμία, (19) σε διάστημα κατά μέσο όρο μεγαλύτερο και (3) 30 δεν απάντησαν στο ερώτημα. Όμως, και για τα (70) Δασαρχεία που δήλωσαν ότι διεκπεραιώνουν τα αιτήματα σε χρονικό διάστημα κατά μέσο όρο μικρότερο από την προβλεπόμενη προθεσμία, εξετάζοντας τα αριθμητικά στοιχεία εισερχομένων και διεκπεραιωμένων υποθέσεων των ετών 2012 και 2013, προκύπτει ότι στα (50) εκδίδονται πράξεις χαρακτηρισμού σε διάστημα μεγαλύτερο από τη σχετική προθεσμία. Συνεπώς, (80) 31 Δασαρχεία, ποσοστό 77,7% των Δασαρχείων της χώρας, εκδίδουν πράξεις χαρακτηρισμού χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις χρονική προθεσμία. Γ. Ως προς τις υποθέσεις που εισήλθαν στα Δασαρχεία προ του έτους 2003 και δεν έχουν ακόμα διεκπεραιωθεί, προέκυψε ότι σε (10) Δασαρχεία 32 υφίστανται οι εν λόγω εκκρεμότητες 33 και (12) Δασαρχεία δεν απάντησαν. Κατόπιν τούτων, ο αριθμός των Δασαρχείων, τα οποία έχουν εκκρεμείς υποθέσεις προ του έτους 2003, προκύπτει να είναι κατ ελάχιστον (10). Ειδικότερα ανά κατηγορία υπόθεσης: Πίνακας 8: Αριθμός Δασαρχείων με αδιεκπεραίωτες υποθέσεις που εισήλθαν προ του 2003 Κατηγορία Υποθέσεων που εισήλθαν προ του 2003 και δεν έχουν διεκπεραιωθεί Αριθμός Δασαρχείων που έχουν εκκρεμότητες που δεν απάντησαν Πράξεις Χαρακτηρισμού 9 10 Γνωμοδοτήσεις για Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις Εγκρίσεις. διαχειριστικών μελετών 1 14 Άλλη 5 - Στο πλαίσιο της επιθεώρησης εξετάστηκε η πορεία διεκπεραίωσης των εισερχομένων υποθέσεων για το έτος 2012 και για το πρώτο επτάμηνο του έτους Δηλαδή, έγινε σύγκριση του αριθμού των συνολικών εισερχομένων υποθέσεων με τον αντίστοιχο των διεκπεραιωμένων. Για αιτήματα έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού που εισήλθαν το έτος 2012, διαπιστώθηκε ότι (38) Δασαρχεία διεκπεραίωσαν περισσότερα από τα εισερχόμενα (συνεπώς διεκπεραίωσαν και πράξεις χαρακτηρισμού παλαιότερων ετών), (11) Δασαρχεία διεκπεραίωσαν ισάριθμα με τα εισερχόμενα, (52) διεκπεραίωσαν λιγότερα και (2) 34 δεν συμπλήρωσαν στοιχεία για τις πράξεις χαρακτηρισμού των ετών 2012 και Δηλαδή, το 50% των Δασαρχείων της χώρας, το έτος 2012, συσσώρευσε εκκρεμότητες ως προς τις υποθέσεις έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού. Στα (38) από τα (52) αυτά Δασαρχεία, υπηρετούν από 3 έως 15 δασολόγοι στο καθένα, και σε (12) από τα (38) οι συνολικά εισερχόμενες υποθέσεις του έτους 2012 ήταν λιγότερες από 600. Τα εν λόγω μεγέθη δεν 30 Αμφιλοχίας, Καλαμάτας και Πολυγύρου. 31 (11) που δήλωσαν μέσο όρο όσο και η προθεσμία τους + (19) που δήλωσαν μεγαλύτερο μέσο όρο + (50) που προέκυψε ότι εκδίδουν πράξεις χαρακτηρισμού σε διάστημα μεγαλύτερο από την προθεσμία τους = (80) 32 Πεντέλης, Λαυρίου, Σταυρού, Καρπενησίου, Κοζάνης, Καπανδριτίου, Ξάνθης, Αρναίας, Μολάων και Δ.Δ. Ρεθύμνου 33 Το Δασαρχείο Φουρνά δήλωσε, ως εκκρεμότητα προ του 2003, 600 αναγνωρίσεις δασωθέντων αγρών, θέμα για το οποίο όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να προχωρήσει σε ενέργειες αν δεν προηγηθεί νομοθετική ρύθμιση. 34 Η Δ.Δ. Χίου και το Δασαρχείο Καλαβρύτων. 29/98

30 αιτιολογούν τη μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων, με μόνη επιφύλαξη τον διαφορετικό βαθμό δυσκολίας των υποθέσεων. Στα ως άνω (52) Δασαρχεία περιλαμβάνονται και (9) από τα (10) Δασαρχεία που δήλωσαν ότι έχουν εκκρεμότητες προ του έτους Στα (2) Δασαρχεία (Πεντέλης και Λαυρίου) με τις περισσότερες εκκρεμότητες προ του 2003 (που υπερβαίνουν το 100% του πλήθους των εισερχομένων υποθέσεων του 2012) προστέθηκαν το έτος 2012 πολλές εκκρεμότητες. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι αντί να καλύπτονται οι ήδη μεγάλες εκκρεμότητες, η κατάσταση επιδεινώνεται, χωρίς αυτό να δικαιολογείται από τη στελέχωση των Δασαρχείων αυτών. Πίνακας 9: Πράξεις Χαρακτηρισμού και Στελέχωση των (2) Δασαρχείων, που ο αριθμός των προ του 2003 εκκρεμών υποθέσεων υπερβαίνει τον αριθμό των εισερχομένων υποθέσεων του έτους 2012 Δασαρχείο Εκκρεμότητες προ του 2003 Νέες υποθέσεις έτους 2012 Υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν το 2012 Αύξηση Εκκρεμοτήτων το 2012 Δασολόγοι Δασοπόνοι Πεντέλης Λαυρίου Αντίστοιχα, για το σύνολο των νέων υποθέσεων του έτους 2012, (31) Δασαρχεία διεκπεραίωσαν περισσότερες υποθέσεις από αυτές, (6) διεκπεραίωσαν ισάριθμες με τις νέες, (65) διεκπεραίωσαν λιγότερες και (1) 35 δεν συμπλήρωσε τον αντίστοιχο πίνακα. Από τα (65) αυτά Δασαρχεία, στα (21) οι νέες υποθέσεις του έτους 2012 ήταν λιγότερες από 600, ενώ το υπηρετούν σε αυτά προσωπικό είναι επαρκές για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Συνεπώς, τουλάχιστον για τα (21) προαναφερόμενα Δασαρχεία δεν αιτιολογείται η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Η Διεύθυνση Δασών Χίου ήταν η μόνη Υπηρεσία που δεν συμπλήρωσε κανένα αριθμητικό στοιχείο στον πίνακα «Υποθέσεις ανά αντικείμενο» για τα έτη 2012 και Η Διεύθυνση Δασών Αθηνών, στην οποία υπηρετούν 3 δασολόγοι, 1 δασοπόνος, 3 δασοφύλακες, 1 οδηγός και 2 διοικητικοί υπάλληλοι δήλωσε μία (1) νέα υπόθεση για το έτος 2012 και μηδέν (0) για το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου του έτους Οι επόμενοι πίνακες παρουσιάζουν συγκεντρωτικά στοιχεία αριθμού Δασαρχείων, ανάλογα με τον αριθμό των νέων υποθέσεων, κατά τα έτη 2012 και Πίνακας 10: Ομαδοποίηση Δασαρχείων ανάλογα με τον αριθμό των νέων υποθέσεων έτους 2012 Πίνακας 11: Ομαδοποίηση Δασαρχείων ανάλογα με τον αριθμό των νέων υποθέσεων έτους 2013 (έως τον Ιούλιο) Αρ. νέων υποθέσεων Αρ. Δασαρχείων Αρ. νέων υποθέσεων Αρ. Δασαρχείων Δ.Δ. Χίου 36 Πάτρας και Ιωαννίνων. 30/98

31 Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι (37) Δασαρχεία δήλωσαν ότι οι νέες υποθέσεις του έτους 2012 είναι από 0 έως 600 (Πίνακας 10), δηλαδή, κατά μέσο όρο λιγότερες από 3 την ημέρα (με εργάσιμες ημέρες ανά έτος). Για τα Δασαρχεία αυτά σημειώνονται, ειδικότερα, τα εξής: α) (3) δήλωσαν ότι έχουν εκκρεμότητες προ του Ο Πίνακας 12 παρουσιάζει χαρακτηριστικά στοιχεία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα των (3) αυτών Δασαρχείων, για τη στελέχωση και τη διεκπεραίωση υποθέσεων, καθώς και τον ετήσιο μέσο αριθμό υποθέσεων που αναλογούν σε κάθε υπάλληλο (δασολόγο ή δασοπόνο), μόνο ως προς τα τέσσερα ειδικά κατονομαζόμενα στο ερωτηματολόγιο «Αντικείμενα» (κατηγορίες υποθέσεων), ήτοι: πράξεις χαρακτηρισμού, γνωμοδοτήσεις ΜΠΕ, εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις και εγκρίσεις διαχειριστικών μελετών, καθώς αυτά υπόκεινται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των προαναφερομένων ειδικοτήτων. Πίνακας : Διεκπεραίωση υποθέσεων έτους 2012, Δασαρχείων Λαυρίου, Σταυρού, Καρπενησίου Δασαρχείο Νέες Διεκπ/θείσες Προ 2003 ΔλΥ ΔπΥ Εισερχ/ υπαλ/έτος ΛΑΥΡΙΟΥ ,0 ΣΤΑΥΡΟΥ ,7 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ,6 Παρότι τα Δασαρχεία αυτά φαίνεται να είναι στελεχωμένα με ικανοποιητικό αριθμό δασολόγων και δασοπόνων, μόνον το Δασαρχείο Καρπενησίου το έτος 2012 διεκπεραίωσε και υποθέσεις παλαιοτέρων ετών Αντίθετα, στα άλλα (2) Δασαρχεία αυξήθηκε το πλήθος των εκκρεμών υποθέσεών τους το Για το Δασαρχείο Σταυρού, με 4 δασολόγους και 2 δασοπόνους, και με 64 εισερχόμενες υποθέσεις το έτος 2012, εκ των οποίων 51 Πράξεις Χαρακτηρισμού, προκύπτει ότι αναλογούσαν 10,7 υποθέσεις ανά υπάλληλο για το έτος Με αυτά τα δεδομένα, θα έπρεπε να είχε διεκπεραιωθεί το 2012, αριθμός υποθέσεων μεγαλύτερος από τον αριθμό των νέων υποθέσεων του έτους, προκειμένου σταδιακά να εξαλειφθούν οι εκκρεμότητες των παλαιότερων ετών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με 8,3 ανθρωποημέρες ανά υπόθεση το Δασαρχείο Λαυρίου και 21,1 το Δασαρχείο Σταυρού, θα είχαν διεκπεραιώσει αριθμό υποθέσεων ίσο με τον αριθμό των νέων υποθέσεων τους, ενώ με 2,9 και 16,5 ανθρωποημέρες αντίστοιχα, θα είχαν διεκπεραιώσει αριθμό υποθέσεων ίσο με το άθροισμα των νέων του 2012 και των εκκρεμοτήτων τους προ του 2003, με την επιφύλαξη και του διαφορετικού βαθμού δυσκολίας των υποθέσεων, και β) για τα υπόλοιπα (34) Δασαρχεία προέκυψε ότι σε (3) υπηρετούν 2 δασολόγοι ή/και δασοπόνοι, και στα υπόλοιπα από 3 έως 18 δασολόγοι ή/και δασοπόνοι. Ήτοι, επαρκής αριθμός 37 Δηλαδή: Εργάσιμες ημέρες = Σαββατοκύριακα - 15 επίσημες αργίες = 246 ημέρες 38 Επεξήγηση συντομογραφιών πινάκων: Νέες = Εισερχόμενες υποθέσεις έτους 2012, Διεκπεραιωθείσες = Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις το 2012 συνολικά, Προ 2003 = Εισερχόμενες υποθέσεις προ του 2003 που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, ΔλΥ = Δασολόγοι υπηρετούντες, ΔπΥ = Δασοπόνοι υπηρετούντες, Εισερχ/υπαλ/έτος = Μέσος αριθμός υποθέσεων που αναλογούν ετησίως σε υπαλλήλους με ειδικότητα δασολόγου ή δασοπόνου, σύμφωνα με τις εισερχόμενες του έτους Σημειώνεται ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους 2012 στο Δασαρχείο υπηρετούσε 1 δασολόγος. Η στελέχωση που έχει καταγραφεί αναφέρεται στην υφιστάμενη κατά τον Ιούλιο του έτους Ωστόσο, ακόμα και η ύπαρξη ενός μόνον δασολόγου δεν αιτιολογεί τον αριθμό των εκκρεμοτήτων, δεδομένου ότι υπηρετούσε ικανοποιητικός αριθμός δασοπόνων (6) και ο αριθμός των εισερχομένων εγγράφων ήταν πολύ περιορισμένος. Δηλαδή στον 1 υπηρετούντα δασολόγο θα αναλογούσε σχεδόν 1 υπόθεση την ημέρα, ακόμη και εάν χρειαζόταν να εξετάσει μόνος του το σύνολο των υποθέσεων. 31/98

32 υπηρετούντων υπαλλήλων (ειδικότητας δασολόγου ή/και δασοπόνου) σε σχέση με τις νέες υποθέσεις. Συνεπώς, τουλάχιστον για τα (37) 40 προαναφερόμενα Δασαρχεία (που δήλωσαν αριθμό νέων υποθέσεων κατά το έτος 2012 από 0 έως 600), ο μικρός αριθμός εισερχομένων, σε συνδυασμό με τη στελέχωση, τον επαρκή εξοπλισμό και τον εν γένει μικρό αριθμό καταγεγραμμένων παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας, δεν αιτιολογεί τη μη εμπρόθεσμη διεκπεραίωση υποθέσεων. Ο Πίνακας παρουσιάζει χαρακτηριστικά στοιχεία σύμφωνα με τα αναφερόμενα των (7) από τα (10) Δασαρχεία, που δήλωσαν ότι έχουν εκκρεμότητες προ του 2003, για τη στελέχωση και τη διεκπεραίωση υποθέσεων, καθώς και τον ετήσιο μέσο αριθμό υποθέσεων που αναλογούν σε κάθε υπάλληλο (δασολόγο ή δασοπόνο), μόνο ως προς τα τέσσερα ειδικά κατονομαζόμενα «Αντικείμενα» του ερωτηματολογίου, ήτοι: πράξεις χαρακτηρισμού, γνωμοδοτήσεις ΜΠΕ, εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις και εγκρίσεις διαχειριστικών μελετών. Τα Δασαρχεία Λαυρίου, Σταυρού και Καρπενησίου, έχουν ήδη παρουσιαστεί (Πίνακας 12) και δεν περιλαμβάνονται εδώ. Πίνακας 13: Διεκπεραίωση υποθέσεων έτους 2012, Δασαρχείων με εκκρεμότητες προ του 2003 Δασαρχείο Νέες υποθέσεις 2012 Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις 2012 Εκκρεμείς υποθέσεις προ του 2003 ΔλΥ ΔπΥ Νέες υποθέσεις/ υπαλ/έτος ΠΕΝΤΕΛΗΣ ,4 ΚΟΖΑΝΗΣ ,2 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ,2 ΞΑΝΘΗΣ ,0 ΑΡΝΑΙΑΣ ,3 ΜΟΛΑΩΝ ,5 Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,7 Παρότι τα Δασαρχεία αυτά, εκτός από το Δασαρχείο Μολάων, είναι επαρκώς στελεχωμένα με δασολόγους και δασοπόνους, κατά το 2012 αυξήθηκαν οι εκκρεμότητές τους. Για το Δασαρχείο Πεντέλης, με το δασικό προσωπικό που διαθέτει (6 δασολόγους και 8 δασοπόνους) και 2413 νέες υποθέσεις το έτος 2012, εκ των οποίων 1831 είναι αιτήσεις για έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού, προκύπτει ότι για το έτος 2012, σε κάθε δασικό υπάλληλο αναλογούσαν 172,4 νέες υποθέσεις, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εκκρεμότητες των παλαιότερων ετών. Επιπλέον, το Δασαρχείο Πεντέλης είναι το Δασαρχείο με τις περισσότερες συνολικά νέες υποθέσεις για τα 4 «Αντικείμενα» του ερωτηματολογίου από τα (103) Δασαρχεία της χώρας με 2413 εισερχόμενα έναντι 727 εισερχομένων του δεύτερου (και στη συνολική κατάταξη) Δασαρχείου Κοζάνης. 40 Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 23 του Παραρτήματος 41 Επεξήγηση συντομογραφιών πινάκων: Νέες υποθέσεις 2012 = Εισερχόμενες υποθέσεις έτους 2012 για τα τέσσερα κατονομαζόμενα «Αντικείμενα» του Πίνακα, Εξ12 = Διεκπεραιωθείσες υποθέσεις το 2012 συνολικά, για τα τέσσερα κατονομαζόμενα «Αντικείμενα» του Πίνακα, Προ 2003 = Εισερχόμενες υποθέσεις προ του 2003 που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, ΔΛυ = Δασολόγοι υπηρετούντες, ΔΠυ = Δασοπόνοι υπηρετούντες, Νέες υποθέσεις/υπαλ/έτος = Μέσος αριθμός υποθέσεων που αναλογούν ετησίως σε υπαλλήλους με ειδικότητα δασολόγου ή δασοπόνου, σύμφωνα με τα εισερχόμενα του έτους /98

33 Αντίστοιχα, τα Δασαρχεία Κοζάνης, Μολάων και Καπανδριτίου, είναι μεταξύ των (6) Δασαρχείων 42 της χώρας με τη μεγαλύτερη αναλογία εισερχομένων υποθέσεων (των 4 «αντικειμένων») ανά υπάλληλο (δασολόγο και δασοπόνο) για το έτος 2012 ([121,2], [129,5] και [98,2] εισερχόμενα/υπάλληλο, αντίστοιχα). Τα μεγέθη που καταγράφονται στον ανωτέρω Πίνακα για τα Δασαρχεία Ξάνθης και Αρναίας και για τη Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου, δεν αιτιολογούν τη σώρευση και νέων εκκρεμοτήτων, αλλά αντίθετα θα επέτρεπαν τη διεκπεραίωση και των παλαιότερων, με μόνη επιφύλαξη το βαθμό δυσκολίας των υποθέσεων. Ο Πίνακας 23 στο Παράρτημα παρουσιάζει χαρακτηριστικά στοιχεία σύμφωνα με όσα δήλωσαν τα Δασαρχεία, για τη στελέχωση και τη διεκπεραίωση υποθέσεων, καθώς και τον ετήσιο μέσο αριθμό υποθέσεων που αναλογούν σε κάθε υπάλληλο (δασολόγο ή δασοπόνο), μόνο ως προς τα τέσσερα «Αντικείμενα» του ερωτηματολογίου, ήτοι: πράξεις χαρακτηρισμού, γνωμοδοτήσεις ΜΠΕ, εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις και εγκρίσεις διαχειριστικών μελετών. Από τον εν λόγω πίνακα προκύπτει ότι σε (95) από τα (103) Δασαρχεία, ήτοι σε ποσοστό 92,2% των Δασαρχείων της χώρας, αναλογούν από 1 έως 70 εισερχόμενες υποθέσεις ανά δασολόγο και δασοπόνο το έτος. Κατά την άποψη (16) Δασαρχείων, με μόνη την παράθεση του αριθμού πρωτοκόλλων των διαχειριστικών μελετών δεν είναι εμφανής ο όγκος εργασίας που αντιστοιχεί σε αυτές, καθώς για την υλοποίησή τους το δασικό προσωπικό απασχολείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, με προσημάνσεις ατόμων δενδρώδους δασικής βλάστησης, παρακολούθηση υλοτομικών εργασιών και άλλες σχετικές εργασίες. Από την εξέταση των στοιχείων που μας χορηγήθηκαν από τα Δασαρχεία, προέκυψε ότι (43) από τα ως άνω αναφερόμενα (95) Δασαρχεία, δήλωσαν ότι υπάλληλοι με ειδικότητα δασολόγου και δασοπόνου ασκούν τις προαναφερόμενες χρονοβόρες δραστηριότητες. Κατόπιν τούτων, σε (52) 43 Δασαρχεία, ήτοι σε ποσοστό 50,5% των Δασαρχείων της χώρας, αναλογούν λιγότερες από 70 εισερχόμενες υποθέσεις ανά υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων το έτος. Δηλαδή, κάθε ένας από τους υπαλλήλους αυτούς έχει, κατά μέσο όρο, από 3 έως 88 εργάσιμες ημέρες για τη διεκπεραίωση κάθε υπόθεσης, όπως φαίνεται αναλυτικά στο Παράρτημα (Πίνακας 23). Ωστόσο, το σύνολο σχεδόν των εν λόγω Δασαρχείων δεν διεκπεραιώνει τις υποθέσεις εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ενώ η πλειονότητά τους δεν τηρεί τη σειρά προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. Δ.4. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή Το τμήμα αυτό της έρευνας εστίασε σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για την υλικοτεχνική υποδομή που έχουν στη διάθεσή τους τα Δασαρχεία και τη χρήση της υποδομής αυτής. Ειδικότερα, εξετάστηκε αν διαθέτουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο 44, καθώς και ο αριθμός των αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και Δεκτών Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (GPS) που υπάρχουν σε κάθε Δασαρχείο, πόσα από αυτά λειτουργούν και πόσα, εν τέλει, χρησιμοποιούνται. Για τις περιπτώσεις εξοπλισμού που δεν λειτουργεί ή δεν χρησιμοποιείται, εκτός από τα αριθμητικά στοιχεία, υπήρχε πρόβλεψη ώστε να δηλώνεται ο λόγος της μη λειτουργίας ή της μη χρήσης. 42 Τα λοιπά (3) είναι το Δασαρχείο Πεντέλης, για το οποίο έγινε αναφορά, το Δασαρχείο Θήβας με 132,7 εισερχόμενα/υπάλληλο και το Δασαρχείο Σπάρτης με 88,7 εισερχόμενα/υπάλληλο. 43 (95) (43) = (52) 44 Σύμφωνα με την Α.Π. ΔΙΑΔΠ/3753/ εγκύκλιο της Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα «Ηλεκτρονική Διοίκηση», όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και οι Δήμοι, έπρεπε να αντικαταστήσουν το χειρόγραφο σύστημα πρωτοκόλλου με ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από /98

34 Διερευνήθηκε επίσης εάν τα Δασαρχεία διαθέτουν ορθοφωτοχάρτες 45 σε αναλογική ή σε ψηφιακή μορφή, και πώς αυτοί αξιοποιούνται, καθώς και αν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και αν παρέχουν υπηρεσίες για του πολίτες μέσω αυτού. Δ.4.1. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (94) Δασαρχεία διαθέτουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. (6), όμως, ανέφεραν ότι δεν εξυπηρετούνται πλήρως οι ανάγκες της Υπηρεσίας από το υπάρχον σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ενώ (2) επισήμαναν τα λειτουργικά προβλήματα από την έλλειψη διοικητικού προσωπικού και από το χειρισμό του πρωτοκόλλου από (εναλλασσόμενους) διοικητικούς υπαλλήλους. (9) Δασαρχεία δεν διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Δ.4.2. Εξοπλισμός Ο Πίνακας 24 στο Παράρτημα, περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία ανά Δασαρχείο, από τα οποία διαπιστώνεται ότι στα (103) Δασαρχεία της χώρας έχουν διατεθεί συνολικά: α) 574 αυτοκίνητα, από τα οποία 496 είναι σε λειτουργία, αλλά χρησιμοποιούνται 461, ήτοι δεν χρησιμοποιούνται 113 αυτοκίνητα. Ειδικότερα, σε (20) Δασαρχεία υπάρχουν 35 αυτοκίνητα, που ενώ είναι σε λειτουργία παραμένουν σε αδράνεια, κυρίως λόγω παλαιότητας, μεγάλου κόστους συντήρησης ή μη καταλληλότητάς τους για τις ανάγκες του Δασαρχείου, και σε (34) Δασαρχεία υπάρχουν 78 αυτοκίνητα που δεν λειτουργούν. β) 316 μοτοσικλέτες, από τις οποίες 223 είναι σε λειτουργία, αλλά χρησιμοποιούνται 204, ήτοι δεν χρησιμοποιούνται 112 μοτοσικλέτες. Ειδικότερα, σε (11) Δασαρχεία υπάρχουν 19 μοτοσικλέτες, που ενώ είναι σε λειτουργία παραμένουν σε αδράνεια, κυρίως λόγω παλαιότητας, ασύμφορων επισκευών, επικινδυνότητας ή μη καταλληλότητάς τους για τις ανάγκες του Δασαρχείου, και σε (45) Δασαρχεία υπάρχουν 93 μοτοσικλέτες που δεν λειτουργούν. (14) Δασαρχεία δεν έχουν σε χρήση καμία μοτοσικλέτα. Τα (4) από αυτά έχουν μοτοσικλέτες σε λειτουργία, τις οποίες δεν χρησιμοποιούν, τα (3) λόγω έλλειψης οδηγού μοτοσικλέτας και το (1) λόγω «επικινδυνότητας της περιοχής ευθύνης». γ) 487 Δέκτες Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (Δέκτες GPS), από τους οποίους 455 είναι σε λειτουργία, αλλά χρησιμοποιούνται 439, ήτοι δεν χρησιμοποιούνται 48 δέκτες. Ειδικότερα, σε (21) Δασαρχεία υπάρχουν 32 Δέκτες που δεν λειτουργούν, ενώ σε (9) Δασαρχεία υπάρχουν 16 Δέκτες, που αν και λειτουργούν δεν τους χρησιμοποιούν, κυρίως λόγω παρωχημένης τεχνολογίας ή ανεπαρκούς ακρίβειας στις μετρήσεις. (2) Δασαρχεία δεν διαθέτουν GPS σε λειτουργία. Το (1) ανέφερε «χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες λήψης συντεταγμένων τα κινητά τηλέφωνα συνάδελφων που υποστηρίζουν το ανάλογο λογισμικό». Δ.4.3. Ορθοφωτοχάρτες Ως προς τον εφοδιασμό των Υπηρεσιών με Ορθοφωτοχάρτες, (1) 46 Δασαρχείο δήλωσε ότι δεν διαθέτει καθόλου, (9) ότι διαθέτουν σε αναλογική μορφή, και (93) σε ψηφιακή μορφή, εκ των οποίων τα (77) 47 δήλωσαν ότι αποτυπώνουν σε αυτούς διοικητικές πράξεις που έχει εκδώσει η Υπηρεσία, ενώ τα υπόλοιπα (16) δήλωσαν ότι δεν τις αποτυπώνουν. 45 Ο ορθοφωτοχάρτης είναι μία σύνθεση από αεροφωτογραφίες οι οποίες έχουν υποστεί διόρθωση λόγω αναγλύφου (ορθοδιόρθωση) με συνέπεια να αποκτήσουν ενιαία κλίμακα και γεωαναφορά (είναι δηλαδή ενταγμένες σε ένα σύστημα συντεταγμένων). Δηλαδή, πρόκειται για ένα χάρτη με υπόβαθρο αεροφωτογραφία. 46 Τσοτυλίου. 47 Τα (77) αυτά Δασαρχεία προέκυψαν ως εξής: (66) από τα (93) που διαθέτουν Ο/Φ/Χ σε ψηφιακή μορφή απάντησαν στο σχετικό ερώτημα ότι αποτυπώνουν σε αυτούς διοικητικές πράξεις που έχει εκδώσει η υπηρεσία, ενώ τα υπόλοιπα (27) δήλωσαν ότι δεν τις αποτυπώνουν. Από τα ανωτέρω (66) Δασαρχεία, (14) ανέφεραν πότε άρχισαν να ψηφιοποιούν τις διοικητικές πράξεις, (2) ότι δεν ψηφιοποιούν τις διοικητικές πράξεις όλης της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου και (2) ότι δεν έχουν ψηφιοποιημένες όλες τις διοικητικές πράξεις τους. Οι υπόλοιποι δεν έκαναν διευκρινιστικά σχόλια. 34/98

35 Το έτος 2013, η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., με έγγραφό της προς τις Γενικές Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Α.Δ., μερίμνησε για την αποστολή Γεωχωρικών Δεδομένων (Ορθοφωτοχάρτες των ετών ) στα Δασαρχεία της χώρας 48, καθώς οι ψηφιακοί ορθοφωτοχάρτες θεωρούνται υλικό απαραίτητο για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των Δασαρχείων. Ως προς τις Υποδομές Πληροφορικής, (50) Δασαρχεία δήλωσαν ότι επαρκούν (αν και (3) απ αυτά παρατήρησαν ότι υπάρχει έλλειψη λογισμικού διαχείρισης και επεξεργασίας ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών), (52) ότι δεν επαρκούν (από τα οποία (36) σημείωσαν στις παρατηρήσεις και την έλλειψη του ως άνω λογισμικού) και (1) 49 δεν απάντησε στο ερώτημα. (5) Δασαρχεία ανέφεραν στις παρατηρήσεις ότι υπάρχει έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού για την ψηφιοποίηση των διοικητικών πράξεων. Από τις απαντήσεις των Υπηρεσιών 50, φαίνεται να μην έχει εφοδιαστεί το σύνολο των Δασαρχείων με λογισμικό διαχείρισης και επεξεργασίας των ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών, για την ψηφιοποίηση των διοικητικών πράξεών τους. Το έτος 2012 η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος ζήτησε από τις δασικές Υπηρεσίες της χώρας καταγραφή των αναγκών τους σε προγράμματα διαχείρισης και χρήσης των ως άνω ψηφιακών στοιχείων, ώστε να διεκπεραιώσει σχετική προμήθεια 51. Σημειώνεται ότι η απεικόνιση σε ορθοφωτοχάρτες (μέσω ψηφιοποίησης) των διοικητικών πράξεων (πράξεις χαρακτηρισμού, κηρύξεις εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής κ.ά.) α) συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών και β) παρέχει τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου των πράξεων των υπαλλήλων, τόσο από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας, όσο και από τους προϊσταμένους των υπερκείμενων Υπηρεσιών. Για την ορθολογική διαχείριση των προαναφερομένων ενδείκνυται η σύνδεση των υπολογιστών κάθε Υπηρεσίας σε ενιαίο δίκτυο με κεντρικό εξυπηρετητή 52. Οι πράξεις χαρακτηρισμού ανήκουν στην κατηγορία των διοικητικών πράξεων οι οποίες υποχρεωτικά αναρτώνται στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με την Όμως, και από τα (27) Δασαρχεία που απάντησαν ότι δεν αποτυπώνουν τις διοικητικές πράξεις, τα (11) ανέφεραν στην επεξήγηση του «όχι» πότε άρχισαν να τις ψηφιοποιούν, και ουσιαστικά εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία με εκείνα που απάντησαν «ναι». Από τα υπόλοιπα (16) το (1) δεν αιτιολόγησε γιατί δεν αποτυπώνει στους ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες τις διοικητικές του πράξεις, και τα υπόλοιπα (15) αιτιολόγησαν τη μη ψηφιοποίηση των διοικητικών πράξεων με την έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού, την έλλειψη λογισμικού, το φόρτο εργασίας, κ.ά. 48 Σύμφωνα με το αριθ /819/ έγγραφο του τμήματος Δασικού Κτηματολογίου της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών του ΥΠΑΑΤ είχαν διατεθεί στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών της χώρας οι Ο/Φ/Χ ετών σε ψηφιακή μορφή παραχθέντες από την Διεύθυνση Τοπογραφικής του ΥΠΑΑΤ, με την επισήμανση να διατεθούν και στα Δασαρχεία σε αναλογική μορφή. Με το αριθ /17/ έγγραφο της ίδιας ως άνω υπηρεσίας είχαν διατεθεί στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών της χώρας οι Ο/Φ/Χ ετών λήψης 1945 ή 1960 παραχθέντες από την εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε. με την επισήμανση ότι μπορούν να χορηγηθούν στα Δασαρχεία της χώρας και με το αριθ /468/ έγγραφο της ίδιας ως άνω υπηρεσίας διατέθηκαν στις Γεν. Διευθύνσεις Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων οι Ο/Φ/Χ ετών λήψης υψηλής (LSO) και πολύ υψηλής (VLSO) χωρικής ανάλυσης, με την επισήμανση «να χορηγηθούν στα Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών, προκειμένου να μεταφερθούν και απεικονιστούν όλες οι πράξεις και αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί στα πλαίσια της Δασικής Νομοθεσίας». 49 Κυπαρισσίας. 50 (39) Δασαρχεία ανέφεραν ελλείψεις σε λογισμικό. 51 Με το /1387/ έγγραφο, η ΓΔΑΠΔΦΠ ζήτησε να αποσταλούν στοιχεία για τα λογισμικά Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ή CAD που διαθέτουν οι δασικές Υπηρεσίες στη Διεύθυνση Δασικών Χαρτών, προκειμένου να εξασφαλιστεί πίστωση για την προμήθεια λογισμικών στις Περιφερειακές δασικές Υπηρεσίες που δεν διαθέτουν. Με το 834/ η Διεύθυνση Δασικών Χαρτών απέστειλε στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή της ΓΔΑΠΔΦΠ, πίνακα που συνέταξαν κατόπιν των απαντήσεων που έλαβαν από τις Δασικές Υπηρεσίες. 52 Αυτό αναφέρθηκε και στο ερωτηματολόγιο από το Δασαρχείο Αγιάς: «Γίνεται μερική καταχώρηση από τον κάθε υπάλληλο στον προσωπικό του υπολογιστή διότι δεν υφίσταται κεντρικός server». 35/98

36 παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010. Ωστόσο, στη «Διαύγεια» αναρτάται μόνο το σώμα της πράξης χαρακτηρισμού, χωρίς τα γεωχωρικά δεδομένα που τη συνοδεύουν αναπόσπαστα, σύμφωνα με τα τοπογραφικά διαγράμματα, βάσει των οποίων εκδίδονται οι ως άνω πράξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι αναρτώμενες πράξεις χαρακτηρισμού θα πρέπει να συνοδεύονται, τουλάχιστον, από πίνακα, στον οποίο θα περιέχονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες, σε ΕΓΣΑ 87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς), των κορυφών των πολυγώνων που περικλείουν τις χαρακτηρισθείσες εκτάσεις, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας της κρίσης των αρμοδίων οργάνων, σχετικά με το δασικό ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων, αλλά και να διασφαλίζεται η διαφάνεια στις διαδικασίες των δασικών Υπηρεσιών. Δ.4.4. Διαδίκτυο Το σύνολο των Δασαρχείων έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ιστοσελίδα Δασαρχείου προκύπτει να διαθέτει σε λειτουργία μόνο το Δασαρχείο Καβάλας, μέσω της οποίας παρέχει στους πολίτες δυνατότητα πληροφόρησης ως προς τις διοικητικές πράξεις (πράξεις χαρακτηρισμού, αναδασωτέες εκτάσεις, καταφύγια άγριας ζωής, προστατευόμενες περιοχές κ.ά.) που έχουν εκδοθεί στην περιοχή ευθύνης του. Το Δασαρχείο Δράμας ανέφερε ότι η ιστοσελίδα της Υπηρεσίας είναι υπό κατασκευή. Το Δασαρχείο Καρπενησίου ανέφερε «Η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκε το Έτος 2000, αλλά δεν αξιοποιήθηκε λόγω μη επάνδρωσης με ανάλογο προσωπικό Δασολόγων». Η Α. Δ. Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας, με το αριθ. πρ /8936/ έγγραφο της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, πληροφόρησε τα Δασαρχεία περιοχής ευθύνης της ότι υπάρχει η δυνατότητα ανάρτησης πληροφοριών του Δασαρχείου στο δικτυακό τόπο της. (1) Δασαρχείο 53 ανέφερε: «η ιδέα της δημιουργίας ιστοσελίδας [του Δασαρχείου] με ψηφιοποίηση όλων των διοικητικών μας πράξεων με τα υπόβαθρά τους πιστεύουμε ότι θα μειώσει αρκετά την φυσική παρουσία και τις τηλεφωνικές κλήσεις των πολιτών για πληροφορίες καθώς και την αποδοτικότητα της υπηρεσίας και σκοπεύουμε άμεσα να ζητήσουμε κονδύλια από τον κωδικό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον σκοπό αυτό». Σχετικά σημειώνεται ότι η ύπαρξη ιστοσελίδων των Δασαρχείων θα διευκολύνει τόσο την πρόσβαση των πολιτών σε πλήθος πληροφοριών, όσο και το έργο της Υπηρεσίας, απλοποιώντας πολλές από τις χρονοβόρες συναλλαγές της με τους πολίτες. Η γενική έλλειψη ιστοσελίδων επιτρέπει μια εξ αρχής αντιμετώπιση του προβλήματος με ενιαία λύση. Συνεπώς, αφού δημιουργηθεί πρότυπο από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για τις ιστοσελίδες των Δασαρχείων και συνταχθούν οδηγίες για τη διαχείρισή τους, είναι δυνατόν να δημιουργηθούν τυποποιημένες ιστοσελίδες σε κάθε Δασαρχείο, εύκολα διαχειρίσιμες από υπαλλήλους με βασικές γνώσεις πληροφορικής. Η ενιαία μορφή των ιστοσελίδων σε όλα τα Δασαρχεία, θα έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι θα καταστεί οικεία στους πολίτες. Εξάλλου κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3979/2011 και των οριζομένων στην απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ (ΑΔΑ: Β4ΩΖΧ-ΒΒΘ) Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι Δημόσιες Υπηρεσίες οφείλουν να διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δ.5. Ως προς την τήρηση του χρόνου εργασίας Με το Ν. 3979/2011 ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας αυξήθηκε από τις τριάντα επτά και μισή (37 και ½) ώρες στις σαράντα (40). Σύμφωνα με το Ν. 3528/2007 ο υπάλληλος α) παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο και, β) όταν από υπαιτιότητά του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν μέρει δεν του οφείλεται μισθός. Ο έλεγχος της τήρησης του ωραρίου είναι αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Διοίκησης προσωπικού, όπως 53 Δ.Δ. Δωδεκανήσου 36/98

37 αναφέρεται και στην εγκύκλιο ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/8001/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση όμως, και οι κατ ιδίαν προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Δημόσιου Τομέα, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, οφείλουν να παρακολουθούν την τήρηση ή μη του προβλεπόμενου χρόνου εργασίας των υπαλλήλων. Δ.5.1. Καταγραφή ώρας προσέλευσης/αποχώρησης προσωπικού και έλεγχος τήρησης ωραρίου Σύστημα καταγραφής ώρας προσέλευσης/αποχώρησης του προσωπικού διαθέτουν όλα τα Δασαρχεία πλην ενός 54. (8) Δασαρχεία διαθέτουν μηχανικό σύστημα (σήμανση κάρτας). Χειρόγραφο σύστημα διατηρούν (94) Δασαρχεία, και ειδικότερα: (64) με καταγραφή της ώρας προσέλευσης/αποχώρησης σε ονομαστική κατάσταση, (6) με καταγραφή ώρας προσέλευσης/αποχώρησης σε κατάσταση, ανάλογα με τη σειρά προσέλευσης, (10) σημειώνουν ώρα προσέλευσης και υπογραφή και (14) μόνο υπογραφή, χωρίς να σημειώνεται η ώρα προσέλευσης ή αποχώρησης. Κανένα Δασαρχείο δεν διαθέτει ηλεκτρονικό/ψηφιακό σύστημα σήμανσης ώρας προσέλευσης /αποχώρησης προσωπικού, όπως ορίζεται στις εγκυκλίους ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./18212/ του Υπουργείου Εσωτερικών, ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/8001/ του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/28874/ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις οποίες επιβάλλεται η εγκατάσταση μηχανισμού σήμανσης, κατά προτίμηση ηλεκτρονικού-ψηφιακού σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου. (1) Δασαρχείο 55 ανέφερε ότι τηρεί και βιβλίο στο οποίο σημειώνεται η έξοδος των υπαλλήλων για υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους. Για την παρακολούθηση των εποπτευόμενων μονάδων του Δασαρχείου (Δασονομεία & Δασοφυλακεία), οι οποίες έχουν άλλη έδρα από το Δασαρχείο, (2) Δασαρχεία 56 ανέφεραν ότι ο έλεγχος της τήρησης του ωραρίου των υπαλλήλων σε αυτές γίνεται τηλεφωνικά και (2) Δασαρχεία 57 ότι γίνεται από τους ορισμένους σε αυτά υπευθύνους υπαλλήλους. (96) Δασαρχεία δήλωσαν ότι τα στοιχεία προσέλευσης/αποχώρησης του προσωπικού τηρούνται στην Υπηρεσία. Από τα (6) Δασαρχεία που δήλωσαν ότι τα στοιχεία προσέλευσης/αποχώρησης του προσωπικού τηρούνται «Αλλού», κανένα δεν τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Διοίκησης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Μόνον (4) 58 από τα προαναφερόμενα (96) Δασαρχεία δήλωσαν στο πεδίο των παρατηρήσεων ότι διαβιβάζουν τα στοιχεία προσέλευσης/αποχώρησης του προσωπικού στη Διεύθυνση Διοίκησης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Παρότι «Ο έλεγχος τήρησης του ωραρίου εργασίας υπάγεται στην αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Διοίκησης προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, οι οποίες οφείλουν να ελέγχουν καθημερινά την ορθή τήρηση του ωραρίου εκ μέρους των υπαλλήλων», σύμφωνα με την παρ. 3 της ως άνω Αρ.ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/8001/ , δεν προκύπτει οι εν λόγω Υπηρεσίες να αναζητούν τα σχετικά στοιχεία από τα Δασαρχεία. Όλα τα Δασαρχεία, πλην ενός 59, δήλωσαν ότι ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας ελέγχει την τήρηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού. (94) ανέφεραν ότι το ωράριο εργασίας τηρείται από το σύνολο του προσωπικού. Οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι προϊστάμενοι των (8) Δασαρχείων που ανέφεραν ότι το ωράριο δεν τηρείται από όλους, είναι οι εξής: 54 Άμφισσας. 55 Δ.Δ. Ζακύνθου 56 Δ.Δ. Κέρκυρας και Δασαρχείο Καλαμάτας 57 Δ.Δ. Ηρακλείου και Δασαρχείο Ξάνθης 58 Μουζακίου, Βόλου, Καλαμπάκας και Λίμνης. 59 Δ.Δ. Ν. Κυκλάδων. 37/98

38 Πίνακας 14: Αριθμός Δασαρχείων που προβαίνουν σε ενέργειες για μη τήρηση ωραρίου Για μη τήρηση ωραρίου Για μη συμπλήρωση ωραρίου Προφορική Παρατήρηση 8 5 Έγγραφη Παρατήρηση 1 2 Κανένα από τα Δασαρχεία που δήλωσαν ότι δεν τηρείται πάντοτε το ωράριο, δεν προκύπτει ότι αποστέλλει σχετικό έγγραφο προς την Διεύθυνση Διοίκησης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την αντίστοιχη περικοπή μισθού, όπως προβλέπεται από το άρθρο 43 του Ν. 3528/2007. (1) Δασαρχείο δήλωσε ότι προβαίνει σε έγγραφη παρατήρηση για τις περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν τηρούν το ωράριο εργασίας, με «υπολογισμό ημέρας αδικαιολόγητης απουσίας ως ημέρα άδειας», διαδικασία που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΟΑ/Φ62/13052/ του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης η έξοδος των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας για υπηρεσιακούς ή προσωπικούς λόγους, γίνεται μόνον με υπηρεσιακό σημείωμα του προϊσταμένου και με τη σήμανση του δελτίου παρουσίας στις οικείες συσκευές, τόσο κατά την έξοδο όσο και κατά την επάνοδο των υπαλλήλων στην Υπηρεσία τους. Δ.5.2. Απουσίες υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο αριθμός των Δασαρχείων που δήλωσε «Απουσίες για Υπηρεσιακούς Λόγους», ανά ειδικότητα υπαλλήλου, υπηρεσιακό λόγο και ενέργεια για την απουσία. Ο Πίνακας 15 αφορά το Μέσο Όρο ημερησίως και ο Πίνακας 16 το μήνα Μάιο του έτους Επεξήγηση συντομογραφιών πινάκων: Ενέργειες για την απουσία: Α = Εντολή μετακίνησης, Β = Προφορική Εντολή, Γ = Με ενημέρωση προϊσταμένου, και Δ = Χωρίς ενημέρωση προϊσταμένου. Πίνακας 15: Αριθμός Δασαρχείων που δήλωσε, κατά μέσο όρο, «Απουσίες για Υπηρεσιακούς Λόγους», ανά ειδικότητα υπαλλήλου, υπηρεσιακό λόγο και ενέργεια για την απουσία. 38/98

39 Πίνακας 16: Αριθμός Δασαρχείων που δήλωσε, για το μήνα Μάιο του 2013, «Απουσίες για Υπηρεσιακούς Λόγους», ανά ειδικότητα υπαλλήλου, υπηρεσιακό λόγο και ενέργεια για την απουσία. Με βάση τις απαντήσεις των Δασαρχείων στον πίνακα του ερωτηματολογίου 60, για τις κατά μέσο όρο απουσίες για υπηρεσιακούς λόγους των υπαλλήλων, καθώς και για τις αντίστοιχες κατά τον Μάιο 2013, που καταγράφονται στους ανωτέρω πίνακες, προκύπτουν, συγκεντρωτικά, οι εξής αριθμοί Δασαρχείων που εκδίδουν ή μη εντολές μετακίνησης για την υπηρεσιακή απουσία: Πίνακας 17: Συγκεντρωτικός Πίνακας αριθμού Δασαρχείων με τις ενέργειες που προβαίνουν για να επιτρέψουν την απουσία δασικών υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους (11) Δασαρχεία ανέφεραν ότι κατά τον Μάιο 2013, εντός της αντιπυρικής περιόδου, υπάλληλοι έλειψαν για συμμετοχή σε σεμινάρια ή συνέδρια. Από τον Πίνακα διαπιστώνεται ότι μεγάλος αριθμός Δασαρχείων δεν εκδίδει εντολές μετακίνησης για το δασικό προσωπικό του σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ σε (40) Δασαρχεία η παράσταση των δασολόγων και δασοπόνων στα δικαστήρια πραγματοποιείται αποκλειστικά με προφορική ενημέρωση του προϊσταμένου. Ως προς τη συμμετοχή των δασικών υπαλλήλων σε επιμορφωτικά προγράμματα και συνέδρια, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής (π.χ. αντιπυρική περίοδος), θα πρέπει να συνεκτιμώνται η χρησιμότητα των προγραμμάτων και οι κατά την περίοδο εκείνη ανάγκες της Υπηρεσίας, προκειμένου να εγκριθεί από τον προϊστάμενο η συμμετοχή των υπαλλήλων σε αυτά. (10) Δασαρχεία ανέφεραν ως πρόβλημα την μείωση των ημερών εκτός έδρας μετακίνησης που δικαιούνται οι υπάλληλοι και ένα απ αυτά πρότεινε «Αύξηση του αριθμού των ημερών κίνησης εκτός έδρας των δασικών υπαλλήλων χωρίς να συνδέεται απαραίτητα με αύξηση των πιστώσεων», ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα εξ αυτού του λόγου στην έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Οι ημέρες εκτός έδρας μετακίνησης των δασικών υπαλλήλων μειώθηκαν με τον Ν. 3833/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 27 του ν. 4024/ (3) Δασαρχεία, στο πεδίο «Άλλα» πρόσθεσαν ως εγγραφή και άδειες (κανονικές, αιμοδοτικές, μητρότητα, κ.ά.), παρόλο που ο πίνακας ζητούσε τις απουσίες για υπηρεσιακούς λόγους. 61 «Ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες και, εφόσον το υφιστάμενο προσωπικό, που ασκεί τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα, δεν επαρκεί, επιτρέπεται η υπέρβαση των 60 ημερών, που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Στην απόφαση αυτή 39/98

40 Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ Στον πίνακα του ερωτηματολογίου «Δυσχέρειες Προβλήματα Λύσεις Σχέση με πολίτες», τα Δασαρχεία διατύπωσαν απόψεις, χωρίς να περιορίζονται από προκαθορισμένα ερωτήματα ή θεματικές ενότητες. Επιπλέον, τους ζητήθηκε να εστιάσουν στη σχέση της Υπηρεσίας με τους πολίτες, αναφέροντας συγκεκριμένα τους τομείς για τους οποίους εκφράζονται παράπονα από τους πολίτες. Στόχος του πίνακα ήταν να αναδείξει θέματα που είναι σημαντικά για τα Δασαρχεία και επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποδοτικότητά τους. Πράγματι, τα Δασαρχεία ανέφεραν θέματα, πολλά από τα οποία αποτελούν αξιόλογες επισημάνσεις-αφετηρίες για περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία, ενώ ορισμένα αναδεικνύουν γενικότερες παθογένειες της Δημόσιας Διοίκησης. Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται κατά το δυνατόν ομαδοποιημένα τα θέματα αυτά, που δεν ενσωματώθηκαν στα κεφάλαια των υπολοίπων Πινάκων. Οι προτάσεις που διατυπώνονται στην παρούσα έκθεση έχουν συμπεριλάβει όσα από αυτά θεωρήθηκε ότι εμπίπτουν στους στόχους της παρούσας έρευνας. Ως προς τη βαρύτητα των απόψεων, πρέπει να τονιστεί ότι δεν μπορεί να κριθεί από το πλήθος των Δασαρχείων που διατύπωσαν την κάθε μία, καθώς δεν αποτελούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Οι απόψεις που εξέφρασαν ορισμένα Δασαρχεία ενδέχεται να εκφράζουν και άλλα Δασαρχεία. ή να υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. (56) Δασαρχεία επισήμαναν την ανάγκη να απλουστευθεί και να κωδικοποιηθεί η Δασική Νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο, (3) Δασαρχεία ανέφεραν και την ανάγκη να αποκτήσει η υπηρεσία πρόσβαση σε Βάση Νομικών Πληροφοριών. (17) Δασαρχεία αναφέρθηκαν στην ανάγκη ύπαρξης γραφείου νομικής υποστήριξης σε επίπεδο Νομού ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης ακόμα και να προβλέπεται θέση νομικού στις Διευθύνσεις Δασών για την αντιμετώπιση των νομικών θεμάτων, ώστε να μην απασχολούνται δασολόγοι με αυτό το αντικείμενο. Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκαν σε αντικρουόμενες οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδει η Κεντρική Υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και σε «έλλειψη Δασικής Πολιτικής», καθώς και στην αναγκαιότητα παροχής διευκρινιστικών οδηγιών σε συνέχεια ψήφισης νέου νόμου και στην ανάγκη καθιέρωσης τυποποιημένων εντύπων για όλες τις αιτήσεις των πολιτών και για έγγραφα του Δασαρχείου. Τέλος, η ανάγκη όλες οι υπηρεσίες να αντιμετωπίζουν με ενιαίο τρόπο τα θέματα αρμοδιότητάς τους. (23) Δασαρχεία επισήμαναν τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη Δασολογίου και Δασικών Χαρτών. Παρά το γεγονός ότι η ύπαρξη Δασικών Χαρτών και Δασολογίου, αναμφισβήτητα, θα συνέβαλε στην προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων και θα μείωνε πολλές από τις χρονοβόρες διαδικασίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων των δασικών Υπηρεσιών, μόνο τα ως άνω Δασαρχεία ανέφεραν την έλλειψη Δασικών Χαρτών ως αιτία προβλημάτων εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών. (44) Δασαρχεία τόνισαν το πρόβλημα με τις πιστώσεις προμήθειας υγρών καυσίμων, όπως και με το μηνιαίο όριο κατανάλωσης που έχει τεθεί. Παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από τις περιγραφές των Δασαρχείων για το πρόβλημα: «Αποτέλεσμα αυτού είναι η μη πλήρης εφαρμογή του προγράμματος δασοπροστασίας, η μη πλήρης αξιοποίηση του προγράμματος υλοτομιών, η ελλιπής φύλαξη των δασών και δασικών εκτάσεων της περιοχής ευθύνης..., πρόβλημα στους ελέγχους του προγράμματος δασώσεων των κανονισμών της Ε.Ε. αλλά και στις γενόμενες αυτοψίες για την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμών κ.λ.π.». και από τις προσπάθειες που κατέβαλαν διάφορα Δασαρχεία για την εκ των ενόντων επίλυσή του: «Για τη στοιχειώδη λειτουργία της υπηρεσίας αλλά και τη λύση των προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα στα οποία αφορά η υπέρβαση, καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 40 ημέρες». 40/98

41 άμεσων αναγκών, έγινε προμήθεια καυσίμων από άλλες υπηρεσίες του Νομού. Ωστόσο εξαντλήθηκε και αυτή η δυνατότητα» και «Ιδιαίτερα το 2012 και το 2013, η Υπηρεσία εξ ανάγκης προσέφυγε εν είδει επαίτη στη χορηγία καυσίμων από ξυλεμπόρους-δασοκτήμονες προκειμένου να εξυπηρετήσει ανάγκες διαχείρισης δασών. Επισημαίνεται ότι οι δωρητές της Υπηρεσίας είναι ταυτόχρονα ελεγχόμενοι από την ίδια, με όποιους συνειρμούς προξενεί αυτό». Άλλοι καταλήγουν να χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους οχήματα και άλλοι, για τις αυτοψίες για αιτήματα πολιτών, εξυπηρετούνται με τα οχήματα των πολιτών ή των μηχανικών που τους εκπροσωπούν. Για το ίδιο θέμα (6) Δασαρχεία ανέφεραν ότι τα επιτρεπόμενα χιλιόμετρα δεν επαρκούν για τις ανάγκες της υπηρεσίας. (52) Δασαρχεία ανέφεραν το γενικότερο θέμα των πιστώσεων και τη μη έγκαιρη καταβολή αυτών (για καυσόξυλα, υλικοτεχνική υποδομή, οδοιπορικά, δασοτεχνικά έργα κ.α.). Ενδεικτικά, παραθέτουμε αποσπάσματα λύσεων που πρότειναν τα Δασαρχεία, σχετικά με τις διαθέσιμες πιστώσεις: Μακροχρόνιος προγραμματισμός πιστώσεων (πενταετής και ετήσιος), σε συνδυασμό δευτερευόντως με τον αντίστοιχο προγραμματισμό έργων & εργασιών. Αποδέσμευση της υλοποίησης των προγραμμάτων& έργων από την χρονική διαθεσιμότητα της πίστωσης. Εκτέλεση έργων και εργασιών εφόσον περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα και ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος και όχι όταν "έρθουν οι πιστώσεις". (π.χ. εκτέλεση έργων οδοποιίας για αντιπυρική προστασία τον Μάιο και όχι τον Σεπτέμβριο). Τα έσοδα από την παραγωγή δασικών προϊόντων να πηγαίνουν στο Πράσινο Ταμείο και από εκεί να διανέμονται κατά την κρίση του Δ.Σ. Θα μπορούσε, από τα έσοδα του κάθε Δασαρχείου, ένα ποσοστό να επιστρέφει στο Δασαρχείο για τις λειτουργικές ανάγκες της παραγωγής. Επίσης θα πρέπει να δοθεί περισσότερη εμπιστοσύνη στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών να διαχειρίζονται πολύ μικρά χρηματικά ποσά πιστώσεων, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες οι οποίες δεν βοηθούν στην εξεύρεση επαγγελματιών που να θέλουν να συνεργασθούν με την Υπηρεσία μας, ιδιαίτερα σε μικρές επαρχιακές πόλεις. (17) Δασαρχεία αναφέρθηκαν στο πρόβλημα της γραφειοκρατίας και ζήτησαν «Απλούστευση των διαδικασιών για την έκδοση διαφόρων διοικητικών πράξεων και αδειοδοτήσεων» και την ελάφρυνση του φόρτου εργασίας τους με χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι διαδικασίες έκδοσης από τα Δασαρχεία πολλών πράξεων της αρμοδιότητάς τους, απαιτούν συχνά δυσανάλογα μεγάλο πλήθος εγγράφων και ενεργειών. Η απλοποίησή τους με ανασχεδιασμό τους και με αξιοποίηση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας, μπορεί να ελαφρύνει σημαντικά τον εργασιακό φόρτο των Δασαρχείων και να συντελέσει στην επίτευξη του εθνικού στόχου της μείωσης των διοικητικών βαρών. (23) Δασαρχεία ανέφεραν ότι επιθυμούν αναδιάρθρωση της δασικής Υπηρεσίας, βάσει των πραγματικών αναγκών, είτε με μετακινήσεις αποσπάσεις προσωπικού από γειτονικές δασικές Υπηρεσίες ίσως και με παροχή κινήτρων είτε με κατάργηση των Διευθύνσεων Δασών, είτε με συγχωνεύσεις Υπηρεσιών. Χαρακτηριστικά, (1) Δασαρχείο ανέφερε ότι «Η διατήρηση των Διευθύνσεων Δασών με ελάχιστες αρμοδιότητες έχει ως αποτέλεσμα, επί της ουσίας, τον άσκοπο πολλαπλασιασμό της εσωτερικής αλληλογραφίας και γραφειοκρατίας και την υποστελέχωση των περιφερειακών υπηρεσιών» και πρότεινε την «Κατάργηση διευθύνσεων δασών και όποιων άλλων φορέων δεν έχουν εξ ορισμού (και όχι λόγω έλλειψης προσωπικού) αντικείμενο και αρμοδιότητες». (7) Δασαρχεία τόνισαν την ανάγκη καθετοποίησης της δομής της δασικής Υπηρεσίας και την υπαγωγή της στη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. η οποία έχει την ευθύνη για την χάραξη και εφαρμογή της Δασικής Πολιτικής. 41/98

42 (7) Δασαρχεία ανέφεραν τη συχνή αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων με την Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή και άλλες Υπηρεσίες και θέτουν το θέμα του συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών σε κάθε ζήτημα, για ομοιόμορφη αντιμετώπιση θεμάτων. Επίσης, προτάθηκε από (1) απ αυτά η ένταξη Φορέα Διαχείρισης στην άμεση εποπτεία της δασικής Υπηρεσίας ως τμήμα αυτής προκειμένου να ελέγχεται η αποτελεσματικότητά του, να προστατεύεται ολοκληρωμένα η διαχειριζόμενη έκταση με τα ανάλογα μέσα και το αναγκαίο προσωπικό. (6) Δασαρχεία ανέφεραν την αναγκαιότητα έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της δασικής Υπηρεσίας σε αγροτικά ζητήματα σε συνδυασμό και με τις άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες (ΟΤΑ, ΕΛΑΣ, θηροφυλακή, φορείς διαχείρισης) και (12) Δασαρχεία επεσήμαναν αδυναμίες στα ΠΔ του έτους 2010 περί Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, που, μεταξύ άλλων, ορίζουν και τον τρόπο λειτουργίας της δασικής Υπηρεσίας. ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σχετικά με τη λειτουργία των (80) Δασαρχείων και των (23) Διευθύνσεων Δασών χωρίς Δασαρχεία, οι οποίες ασκούν και τις αρμοδιότητες Δασαρχείου, ήτοι (103) δασικών Υπηρεσιών, συμπεραίνονται τα ακόλουθα: ΣΤ.1. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό Από το πλήθος των υπηρετούντων δασικών υπαλλήλων, όπως δηλώθηκε από τις ως άνω (103) δασικές Υπηρεσίες της χώρας για τις έδρες και τις εποπτευόμενες μονάδες τους, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες, από τα ΠΔ περί λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, θέσεις, διαπιστώνεται έλλειψη σε δασικό προσωπικό με ειδικότητα ΤΕ Δασοπόνων, της τάξης του 33%. Το προκύπτον πλεόνασμα σε δασικό προσωπικό ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων (147%) οφείλεται στο γεγονός ότι τον Ιούλιο του έτους 2011 το προσωπικό και οι αρμοδιότητες της καταργηθείσας τότε Αγροφυλακής εντάχθηκαν στα Δασαρχεία της χώρας. Το δασικό προσωπικό με ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, που σχεδόν στο σύνολό του, έχει λάβει επιμόρφωση και διαχειρίζεται ψηφιακά δεδομένα, παρουσιάζει πλεόνασμα, της τάξης του 7%. Ειδικότητα Υπηρετούντες Προβλεπόμενοι ΠΕ Γεωτεχνικού/Δασολόγου ΤΕ Δασοπόνου ΔΕ Γεωτεχνικού - ΥΕ Δασοφύλακα Για το σύνολο της χώρας, στις επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και συγκεκριμένα στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, στις Διευθύνσεις Δασών με ή/και χωρίς Δασαρχεία, στα Δασαρχεία, στα Δασονομεία και στα Δασοφυλακεία υπηρετεί ο κάτωθι αριθμός δασικών υπαλλήλων, ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, όπως καταγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα. Η έλλειψη που εμφανίζεται εν προκειμένω σε υπαλλήλους ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων οφείλεται στο μεγάλο αριθμό προβλεπομένων, στα ΠΔ περί λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, σχετικών θέσεων, για τις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και τις Διευθύνσεις Δασών των Νομών με Δασαρχεία. 42/98

43 Ειδικότητα Υπηρετούντες Προβλεπόμενοι ΠΕ Γεωτεχνικού/Δασολόγου ΤΕ Δασοπόνου ΔΕ Γεωτεχνικού - ΥΕ Δασοφύλακα Στο σύνολο των (103) Δασαρχείων υπηρετούν 212 διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ οι προβλεπόμενες θέσεις ανέρχονται σε 198. Διαπιστώθηκε, όμως, ανισοκατανομή των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι σε (17) Δασαρχεία δεν υπηρετεί κανένας διοικητικός υπάλληλος, ενώ σε (2) υπηρετούν 7. Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν ως προς το υπηρετούν δασικό προσωπικό στις (103) δασικές Υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων και των Δασονομείων και Δασοφυλακείων) και δεχόμενοι ότι, για τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων, θα πρέπει να υπηρετεί τουλάχιστον ένας υπάλληλος ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων στην έδρα κάθε Δασαρχείου, ένας σε κάθε Δασονομείο και ένας σε κάθε Δασοφυλακείο, προκύπτει ότι σε (39) Δασαρχεία το υπηρετούν προσωπικό ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων δεν επαρκεί για να στελεχωθεί το σύνολο των εποπτευόμενων μονάδων τους, όπως δηλώθηκαν, με αποτέλεσμα αδυναμία λειτουργίας των μη στελεχωμένων δομών. Από τα στοιχεία του Χάρτη 2β (κατανομή εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος ανά περιοχή ευθύνης Δασαρχείου) και των Χαρτών 3 και 4 (κατανομή δασικού προσωπικού ανά Δασαρχείο), δεν διαπιστώθηκε κατανομή του δασικού προσωπικού ανάλογα με την κατανομή των εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος. Ειδικότερα: α) Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, παρά το γεγονός ότι η περιοχή ευθύνης της εμφανίζει μικρή κάλυψη από εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνεται στην κατηγορία με τους περισσότερους υπηρετούντες υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων. β) Τα Δασαρχεία Καλαβρύτων, Βυτίνας, Κυνουρίας, Τρίπολης, Σπάρτης, Γυθείου και Μολάων, Λιδωρικίου, Ναυπάκτου, Φουρνά και Σταυρούπολης, παρά το γεγονός ότι η περιοχή ευθύνης τους καλύπτεται από εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος ανήκουν στην κατηγορία των Υπηρεσιών με το μικρότερο αριθμό υπηρετούντων υπαλλήλων των ειδικοτήτων ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων. γ) Τα Δασαρχεία Λάρισας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και οι Διευθύνσεις Δασών Πιερίας και Ροδόπης, παρά το γεγονός ότι οι περιοχές ευθύνης τους εκτείνονται κυρίως σε πεδινά περιλαμβάνονται στην κατηγορία των Υπηρεσιών με τους περισσότερους υπηρετούντες υπαλλήλους των ως άνω ειδικοτήτων. Στο Δασαρχείο Λαμίας υπηρετούν 52 υπάλληλοι ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, οι περισσότεροι από κάθε άλλη δασική Υπηρεσία της χώρας, ενώ η περιοχή ευθύνης της Υπηρεσίας εκτείνεται κυρίως σε εκτάσεις μη δασικού ενδιαφέροντος. Κατά κανόνα, μεγάλη συγκέντρωση του ως άνω προσωπικού παρατηρήθηκε στα Δασαρχεία που έχουν έδρα τις πρωτεύουσες των Νομών, ενώ στα περιφερειακά το προσωπικό φαίνεται να είναι μειωμένο. Επιπλέον, στις πρωτεύουσες των Νομών λειτουργούν και οι Διευθύνσεις Δασών στις οποίες επίσης υπηρετεί προσωπικό ειδικοτήτων ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, και οι αρμοδιότητές τους, ως επί το πλείστον, παρουσιάζουν επικαλύψεις με τις αντίστοιχες των Δασαρχείων. Κατόπιν τούτων, συνάγεται ότι απαιτείται αναδιάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων και κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, λαμβάνοντας υπ όψιν και την κάλυψη ή μη της περιοχής ευθύνης των Δασαρχείων με εκτάσεις δασικού ενδιαφέροντος, ώστε να προστατεύονται αποτελεσματικά τα δάση και οι εν γένει δασικές εκτάσεις. ΣΤ.2. Ως προς τις διαδικασίες ΣΤ.2.1. Στο 86,4% των Δασαρχείων της χώρας υφίστανται πράξεις ανάθεσης περιοχής ευθύνης στους δασικούς υπαλλήλους. Οι προϊστάμενοι (100) Δασαρχείων, στο πλαίσιο της 43/98

44 αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Υπηρεσίας είτε καταρτίζουν πρόγραμμα αυτοψιών [σε (36) Δασαρχεία] για τους δασικούς υπαλλήλους και παρακολουθούν την τήρηση και απόδοσή του, είτε προβαίνουν σε ενέργειες παρακολούθησης των διενεργούμενων από τους δασικούς υπαλλήλους αυτοψιών [σε (64) Δασαρχεία]. Μόνο το Δασαρχείο Πεντέλης ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις για τη διεκπεραίωση των οποίων δεν διενεργείται αυτοψία, παρά το γεγονός ότι η εν λόγω διαδικασία προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. ΣΤ.2.2. Το 96,1% των Δασαρχείων της χώρας [(99) Δασαρχεία] δεν προβαίνει στην κατάρτιση προγράμματος διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες, ενώ (70) από αυτά δήλωσαν ότι οι δασοφύλακες διενεργούν επιτόπιους ελέγχους, στις περιοχές ευθύνης τους, με προφορική εντολή του προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή/και κατόπιν καταγγελιών. Μόνο (37) Δασαρχεία, ήτοι ποσοστό 35,9%, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές τους, προέκυψε να ακολουθούν διαδικασίες προκειμένου να επιτηρείται επαρκώς η περιοχή ευθύνης τους. Σχεδόν κάθε Δασαρχείο της χώρας (95,1% των Δασαρχείων) καταγράφει, κατά μέσο όρο, λιγότερες από 100 παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας το έτος. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι οι δασικές Υπηρεσίες, αφενός δεν αξιοποιούν συστηματικά τους δασοφύλακες και ως εκ τούτου καθίσταται ανενεργή η εφαρμογή των σχετικών με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους διατάξεων του ΠΔ 1213/1981 και αφετέρου δεν ασκούν επαρκώς τα καθήκοντά τους ως προς την άμεση και συνεχή επιτήρηση και προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, παρά το γεγονός ότι στις εν λόγω Υπηρεσίες υπηρετεί επαρκές προσωπικό ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων. ΣΤ.2.3. Το σύνολο των Δασαρχείων της χώρας καταρτίζει πρόγραμμα επιφυλακών και περιπολιών των δασικών υπαλλήλων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και αναθέτει σε υπάλληλο την παρακολούθηση της υλοποίησής του. Όμως, (67) Δασαρχεία, ήτοι ποσοστό 65% των Δασαρχείων της χώρας, ανέφεραν ότι υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων διενεργούν περιπολίες εντός του ωραρίου εργασίας, ενώ η εν λόγω ενέργεια εμπίπτει στις αρμοδιότητες των ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, όπως απορρέουν από τις διατάξεις του ΠΔ 1213/1981 και όπως έχει αναφερθεί στην αριθ /2187/ εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασία Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.. Συνέπεια της ανάθεσης των ως άνω καθηκόντων σε υπαλλήλους ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων είναι η περαιτέρω καθυστέρηση διεκπεραίωσης των υποθέσεων της Υπηρεσίας, για τις οποίες είναι αποκλειστικά αρμόδιοι οι ως άνω κλάδοι.. Επιπλέον, παρά τα αναφερόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, (88) Δασαρχεία, ήτοι το 77,7% των Δασαρχείων, δήλωσαν ότι δασοφύλακες είναι σε επιφυλακή εντός Υπηρεσίας και εντός του ωραρίου εργασίας. ΣΤ.2.4. Παρά το γεγονός ότι η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 107 του Ν.3528/2007, όπως ισχύουν, το 48,5% των Δασαρχείων της χώρας, δήλωσε ότι δεν τηρείται η σειρά προτεραιότητας για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών. Η αιτιολογία που ανέφεραν οι προϊστάμενοι των εν λόγω Υπηρεσιών δεν θεωρήθηκε επαρκής.. Η μη τήρηση της σειράς προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών δημιουργεί προϋποθέσεις για αδιαφανή και μη νόμιμη λειτουργία των δημοσίων Υπηρεσιών. ΣΤ.2.5. Στο 83,5% των Δασαρχείων της χώρας, υπάρχουν υποθέσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός των προβλεπομένων προθεσμιών. Όμως, η στελέχωση των Δασαρχείων αυτών, σε συνδυασμό με τον αριθμό των εισερχομένων υποθέσεων, τουλάχιστον κατά το έτος 2012, δεν αιτιολογεί τη μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεων, με μόνη επιφύλαξη τον βαθμό δυσκολίας των υπό εξέταση υποθέσεων. Στα Δασαρχεία αυτά περιλαμβάνονται (36) από τα (39), που στον Πίνακα του Ερωτηματολογίου «Δυσχέρειες Προβλήματα Λύσεις Σχέση με πολίτες» ανέφεραν ότι πολίτες έχουν εκφράσει παράπονα για την καθυστέρηση διεκπεραίωσης των αιτημάτων τους. Ειδικότερα, ως προς την έκδοση πράξεων χαρακτηρισμού, το 77,7% των Δασαρχείων της χώρας δεν ανταποκρίνεται εντός των προθεσμιών που ορίζονται με την αριθ /4192/2004 ΚΥΑ, χωρίς να φαίνεται ότι υπάρχει σχετική προς τούτο αιτιολογία, αφού και η 44/98

45 στελέχωσή τους είναι ικανοποιητική και ο αριθμός των εισερχομένων στις Υπηρεσίες υποθέσεων μικρός. Σε (10) τουλάχιστον Δασαρχεία της χώρας υπάρχουν υποθέσεις που έχουν εισέλθει στις Υπηρεσίες προ του έτους 2003 και δεν έχουν ακόμη διεκπεραιωθεί. Η εν λόγω καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη και καταδεικνύει την αναποτελεσματικότητα των ως άνω Υπηρεσιών, δεδομένου ότι και η στελέχωσή τους είναι ικανοποιητική και ο αριθμός των εισερχομένων υποθέσεων δεν είναι μεγάλος. Η Διεύθυνση Δασών Αθηνών είναι η μόνη από τις ερευνηθείσες δασική Υπηρεσία η οποία κατέγραψε μία (1) εισερχόμενη υπόθεση για το έτος 2012 και μηδέν (0) μέχρι το μήνα Ιούλιο του έτους 2013, ενώ σε αυτήν υπηρετούν υπάλληλοι: 3 ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, 1 ΤΕ Δασοπόνων, 3 ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, 1 οδηγός και 2 διοικητικοί. ΣΤ.2.6. Κατά το έτος 2012, στο 50,5% των Δασαρχείων της χώρας, αναλογούσαν από 1 έως 70 εισερχόμενες υποθέσεις ανά υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων ή/και ΤΕ Δασοπόνων, ενώ στο 36% των Δασαρχείων, ο αριθμός των εισερχομένων υποθέσεων ήταν μικρότερος από 600. Επιπλέον, το σύνολο σχεδόν των εν λόγω Δασαρχείων, τα οποία είναι επαρκώς στελεχωμένα και διαθέτουν ικανοποιητική υλικοτεχνική υποδομή, δεν διεκπεραιώνει τις υποθέσεις εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ενώ η πλειονότητά τους δεν τηρεί τη σειρά προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. ΣΤ.3. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή ΣΤ.3.1. Το 91,32% των Δασαρχείων διαθέτει σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ενώ ορισμένα Δασαρχεία επεσήμαναν ότι το υπάρχον σύστημα δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις των Υπηρεσιών. ΣΤ.3.2. Στο σύνολο των Δασαρχείων της χώρας έχουν διατεθεί: α) 574 αυτοκίνητα, από τα οποία όμως 113 δεν χρησιμοποιούνται, ήτοι ποσοστό 20%, κυρίως λόγω βλαβών, παλαιότητας, μεγάλου κόστους συντήρησης ή μη καταλληλότητάς τους για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, β) 316 μοτοσικλέτες, από τις οποίες όμως 112 δεν χρησιμοποιούνται, ήτοι ποσοστό 35%, κυρίως λόγω παλαιότητας, ασύμφορων επισκευών, έλλειψης οδηγών και μη καταλληλότητάς τους για τις ανάγκες των Υπηρεσιών, γ) 487 δέκτες παγκόσμιου εντοπισμού θέσης (GPS), από τους οποίους 48 δεν χρησιμοποιούνται, ήτοι ποσοστό 10%, κυρίως λόγω παρωχημένης τεχνολογίας, ανεπαρκούς ακρίβειας στις μετρήσεις, και βλαβών. Κατόπιν τούτων, συνάγεται ότι τα Δασαρχεία, στο σύνολό τους, παρουσιάζουν αριθμητική επάρκεια ως προς τα προαναφερόμενα υλικά, καθώς αναλογούν, κατά μέσο όρο, 4,5 αυτοκίνητα, 2,0 μοτοσικλέτες και 4,3 δέκτες GPS σε κάθε Δασαρχείο, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τον εξοπλισμό που βρίσκεται σε χρήση. Ωστόσο, υπάρχει εξοπλισμός που ενώ είναι σε λειτουργία δεν χρησιμοποιείται και συγκεκριμένα, για το σύνολο της χώρας, 35 αυτοκίνητα, 19 μοτοσικλέτες και 16 δέκτες GPS, συνολικά, και παράλληλα υπάρχουν Δασαρχεία που ανέφεραν έλλειψη στο προαναφερόμενο υλικό. Συνεπώς, απαιτείται ορθολογική ανακατανομή του λειτουργούντος εξοπλισμού των Δασαρχείων. ΣΤ.3.3. Σε (93) Δασαρχεία έχουν διατεθεί ορθοφωτοχάρτες σε ψηφιακή μορφή, διαφόρων χρονολογιών, στους οποίους απεικονίζεται η περιοχή ευθύνης τους και (77) από αυτά ανέφεραν ότι τους χρησιμοποιούν προκειμένου να αποτυπώνουν διοικητικές πράξεις (πράξεις χαρακτηρισμού, κηρύξεις εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής κ.ά.) που έχει εκδώσει η Υπηρεσία. Οι λοιπές Υπηρεσίες [(16) Δασαρχεία] δεν προβαίνουν στην ως άνω διαδικασία, λόγω έλλειψης κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης και επεξεργασίας των ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών. Ωστόσο, οι αποτυπώσεις των διοικητικών πράξεων που πραγματοποιούν τα ως άνω (77) Δασαρχεία δεν προκύπτει να αξιοποιούνται κατά την ανάρτηση των πράξεων χαρακτηρισμού στο πρόγραμμα «Διαύγεια», καθώς σε αυτό αναρτάται μόνο το σώμα της πράξης, χωρίς να γίνεται οιαδήποτε 45/98

46 αναφορά στα γεωχωρικά δεδομένα που τη συνοδεύουν αναπόσπαστα, με συνέπεια να μην καθίσταται άμεσα δυνατός ο έλεγχος της κρίσης ως προς το δασικό ή μη χαρακτήρα της έκτασης, αλλά και να μη διασφαλίζεται η διαφάνεια στις διαδικασίες των δασικών Υπηρεσιών. ΣΤ.3.4. Στο σύνολο των Δασαρχείων έχει δοθεί πρόσβαση στο διαδίκτυο. Όμως, μόνον το Δασαρχείο Καβάλας την έχει αξιοποιήσει για τη δημιουργία ιστοσελίδας Στα λοιπά Δασαρχεία, λόγω αυτής της έλλειψης, δεν προκύπτει να παρέχεται πρόσβαση των πολιτών σε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία και το έργο των Υπηρεσιών, ούτε συντελείται απλοποίηση πολλών από τις χρονοβόρες συναλλαγές τους με τους πολίτες. ΣΤ.4. Ως προς την τήρηση του χρόνου εργασίας Παρά τις εγκυκλίους του τότε ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. περί εφαρμογής ηλεκτρονικού συστήματος σήμανσης του ωραρίου εργασίας, το 91,3% των Δασαρχείων της χώρας, τηρεί χειρόγραφο σύστημα καταγραφής ώρας προσέλευσης ή/και αποχώρησης του προσωπικού (βιβλίο παρουσιών, ονομαστική κατάσταση κ.ά.), (8) διαθέτουν μηχανογραφικό σύστημα, και (1) δεν τηρεί κανένα σύστημα. Επιπλέον, και για τις περιπτώσεις απουσίας των υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους δεν προκύπτει να τηρείται σχετικό βιβλίο καταγραφής του χρόνου και του λόγου απουσίας τους. Με βάση τις αναφορές των Δασαρχείων, ως προς τις απουσίες αυτές, (84) Δασαρχεία ανέφεραν ότι εκδίδουν εντολές μετακίνησης για διενέργεια αυτοψιών, ενώ μόνο σε (49) Δασαρχεία οι προϊστάμενοι εκδίδουν σχετικές εντολές για παράσταση των δασικών υπαλλήλων σε δικαστήρια. Στις λοιπές περιπτώσεις, οι εν λόγω απουσίες πραγματοποιούνται με προφορική ενημέρωση του προϊσταμένου, και ως εκ τούτου δεν αποδεικνύονται εγγράφως οι λόγοι των απουσιών, η χρονική τους διάρκεια και η επιστροφή ή μη των υπαλλήλων στην Υπηρεσία. Το σύνολο σχεδόν των Δασαρχείων, και συγκεκριμένα ποσοστό 96,1% αυτών, δεν αποστέλλει τα στοιχεία τήρησης του ωραρίου εργασίας στις Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και ως εκ τούτου δεν διενεργείται αρμοδίως ο έλεγχος για την τήρηση ή μη του χρόνου εργασίας των υπαλλήλων στα Δασαρχεία της χώρας. Μόνο (4) Δασαρχεία διαβιβάζουν τα στοιχεία προσέλευσης/αποχώρησης των υπαλλήλων στις ως άνω Υπηρεσίες. ΣΤ.5. Ως προς τις Δομές Από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν 62 κατά την παρούσα επιθεώρηση-έρευνα προκύπτουν τα εξής: α) Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Δασών των Νομών και των Δασαρχείων, όπως αυτές ορίζονται στους Οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (ΠΔ του έτους 2010) παρουσιάζουν σημαντικές επικαλύψεις. Το ίδιο φαινόμενο προκύπτει να υφίσταται και σχετικά με τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών 63. β) (28) από τα (80) Δασαρχεία έχουν έδρα τις πρωτεύουσες των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων/Νομών (δεν περιλαμβάνονται τα (8) Δασαρχεία του Νομού Αττικής), δηλαδή, βρίσκονται στην ίδια πόλη με τις οικείες Διευθύνσεις Δασών, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις συνυπάρχουν και Δασονομεία και Δασοφυλακεία. Τα (21) από τα (28) Δασαρχεία συστεγάζονται με την οικεία Διεύθυνση Δασών. 62 Οι απαντήσεις των Δασαρχείων στο ερωτηματολόγιο, ο κατάλογος των υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών και στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης, που μας απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις , τα στοιχεία που έστειλαν οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ως προς τον αριθμό των υπηρετούντων δασικών υπαλλήλων στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης και στις Διευθύνσεις Δασών, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες στα ΠΔ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θέσεις και αρμοδιότητες προσωπικού στις Διευθύνσεις Δασών των Νομών, στις Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης και στα Δασαρχεία. 63 Στο Παράρτημα παρατίθενται η διάρθρωση της οργανωτικής δομής (οργανογράμματα) των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, ως προς τις δασικές Υπηρεσίες, καθώς και το οργανόγραμμα της Διεύθυνσης Δασών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού) και του Δασαρχείου. 46/98

47 γ) Η προβλεπόμενη στα ΠΔ στελέχωση των Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και των Διευθύνσεων Δασών με Δασαρχεία, είναι ενισχυμένη έναντι των Δασαρχείων (Πίνακας 20 στο Παράρτημα), παρά το γεγονός ότι τα Δασαρχεία αποτελούν Υπηρεσίες αιχμής που δέχονται απευθείας αιτήματα πολιτών και έχουν αρμοδιότητες άμεσης προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας. δ) (23) Δασαρχεία έκριναν ότι είναι αναγκαία η αναδιάρθρωση των περιφερειακών δασικών Υπηρεσιών. ε) Η Διεύθυνση Δασών Αθηνών, στην οποία υπηρετούν τρεις (3) υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ένας (1) ΤΕ Δασοπόνων, τρεις (3) ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, ένας (1) οδηγός και δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι, δεν προέκυψε να έχει υποθέσεις προς διεκπεραίωση, ενώ το υπηρετούν προσωπικό, ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα μπορούσε να συνδράμει για τις ανάγκες του Δασαρχείου Πεντέλης. Κατόπιν τούτων, και λαμβάνοντας υπ όψιν το σύνολο των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων της παρούσας επιθεώρησης - έρευνας, συνάγεται ότι η αναδιάρθρωση των δομών των δασικών Υπηρεσιών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους, καθώς και για εξοικονόμηση πόρων. 47/98

48 ΣΤ.6. Ως προς τους παράγοντες κακοδιοίκησης Στο πλαίσιο της παρούσας επιθεώρησης - έρευνας, ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά τους παράγοντες που προέκυψε ότι προξενούν φαινόμενα κακοδιοίκησης, αναποτελεσματικότητας και χαμηλής ποιότητας υπηρεσιών, στα Δασαρχεία. Πίνακας 18: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΚΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΜΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Συσσώρευση δασικών υπαλλήλων στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων/Νομών Έλλειψη προσωπικού με ειδικότητα ΤΕ Δασοπόνων της τάξης του 33% Ανισοκατανομή προσωπικού με ειδικότητα ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων. Ανεπαρκής έως ανύπαρκτη στελέχωση σε Δασονομεία και Δασοφυλακεία Μη κατανομή δασικού προσωπικού ανάλογα με την κατανομή των εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος της χώρας. Πολύπλοκο Διασπορά δασικών διατάξεων σε πολλούς Νόμους, ιδιαίτερα μετά το έτος 2010 Έλλειψη Δασικών Χαρτών και Δασολογίου Χρονοβόρες Μη τήρηση των προθεσμιών από το 83,5% των Δασαρχείων Μη τήρηση της σειράς προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση αιτημάτων των πολιτών από το 48,5% των Δασαρχείων Συσσώρευση εκκρεμοτήτων, παρά τον μικρό, κατά κανόνα, αριθμό εισερχομένων υποθέσεων. Ανεπαρκής επιτήρηση περιοχής ευθύνης από το 64,1% των Δασαρχείων. Μη κατάρτιση προγράμματος επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες από το 96% των Δασαρχείων. Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων κυρίως κατόπιν καταγγελιών από το 70% των Δασαρχείων. Εκκρεμείς υποθέσεις που είχαν εισέλθει στις Υπηρεσίες προ του έτους 2003 τουλάχιστον στο 10% των Δασαρχείων. Απουσία υπαλλήλων ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων από τα πάγια καθήκοντά τους, λόγω συμμετοχής τους σε περιπολίες εντός του ωραρίου εργασίας, κατά την υλοποίηση του προγράμματος δασοπροστασίας, διάρκειας επτά (7) μηνών ετησίως, στο 65% των Δασαρχείων. Διενέργεια επιφυλακών εντός της Υπηρεσίας από δασοφύλακες, κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, στο 85,4% των Δασαρχείων. Δημοσιοποίηση διοικητικών πράξεων χωρίς χωρική τεκμηρίωση με πίνακα συντεταγμένων 48/98

49 ΜΗΧΑΝΟΡΓΑ- ΝΩΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΛΙΚΟ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έλλειψη κεντρικού εξυπηρετητή (server) Έλλειψη διαλειτουργικότητας Έλλειψη ιστοσελίδας Έλλειψη πρόσβασης σε βάση νομικών δεδομένων Έλλειψη ιστοτόπου νομικών θεμάτων των κεντρικής δασικής Υπηρεσίας προς ενημέρωση των περιφερειακών Δεν χρησιμοποιείται το 20% των αυτοκινήτων, το 35% των μοτοσικλετών και το 10% των δεκτών Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (GPS) Έλλειψη λογισμικού επεξεργασίας και διαχείρισης των ήδη διατεθέντων ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών Έλλειψη πιστώσεων και μη έγκαιρη μεταβίβασή τους, για καύσιμα περιπολιών δασοπροστασίας (και πρόληψης δασικών πυρκαγιών). Έλλειψη μηχανικού ή ηλεκτρονικού συστήματος σήμανσης του χρόνου εργασίας, στο 91,3% των Δασαρχείων. Μη παρακολούθηση της τήρησης του χρόνου εργασίας από τις Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για το 96,1% των Δασαρχείων Μη τήρηση βιβλίου καταγραφής του χρόνου και του λόγου απουσίας των υπαλλήλων 49/98

50 Ζ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 64 Ζ.1. Ως προς το ανθρώπινο δυναμικό Ζ.1.1 Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, να μεριμνήσουν, άμεσα, για την ορθολογική κατανομή διοικητικών υπαλλήλων προς επαρκή στελέχωση των υπαγομένων σε αυτές Δασαρχείων και λοιπών δασικών Υπηρεσιών, πραγματοποιώντας τις αναγκαίες μετακινήσεις υπαλλήλων. Ζ.1.2. Τα Δασαρχεία της χώρας: Να τοποθετήσουν με σχετική πράξη τους όλους τους υπαλλήλους στις οργανικές μονάδες τους, λαμβάνοντας ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη κάλυψη της περιοχής ευθύνης τους από το δασικό προσωπικό. Ζ.1.3. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να μεριμνήσει, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για την εκπαίδευση των παλαιών δασοφυλάκων στο χειρισμό των αγροτικών ζητημάτων, καθώς και εκείνων που προήλθαν από την πρώην Αγροφυλακή στα δασικά ζητήματα. Ζ.1.4. Η Διεύθυνση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να μεριμνήσει ώστε οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δασών Αθηνών, στην οποία υπηρετούν τρεις (3) υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ένας (1) ΤΕ Δασοπόνων, τρεις (3) ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, ένας (1) οδηγός και δύο (2) διοικητικοί υπάλληλοι, να μεταφερθούν στο Τμήμα Δασικό της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, ενώ το ως άνω προσωπικό, είναι δυνατόν να συνδράμει στις ανάγκες των Δασαρχείων της Αττικής, με προτεραιότητα το Δασαρχείο Πεντέλης. Ζ.2. Ως προς τις διαδικασίες Ζ.2.1. Τα Δασαρχεία της χώρας: α) Οφείλουν να καταρτίσουν άμεσα πρόγραμμα διενέργειας επιτόπιων ελέγχων για τους δασοφύλακες, βάσει του οποίου να επιτηρείται καθημερινά, κατά το δυνατόν, το σύνολο της περιοχής ευθύνης τους. Η τήρηση και εφαρμογή του προγράμματος να παρακολουθείται είτε από τους προϊσταμένους των Δασαρχείων, είτε από άλλο δασικό υπάλληλο που θα ορίσουν οι προϊστάμενοι. Τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση να ενημερώνεται ο προϊστάμενος για τα συμβάντα και τις παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας στην περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου. β) Πρέπει να διασφαλίζουν ότι, στο πλαίσιο των προγραμμάτων δασοπροστασίας, εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας i) οι υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/ Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων, δεν θα εκτελούν περιπολίες, ii) περιπολίες θα διενεργούνται αποκλειστικά από υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, και iii) σε επιφυλακή εντός της Υπηρεσίας θα βρίσκεται ένας μόνο δασοφύλακας, ο οποίος στις περιπτώσεις που θα κριθεί αναγκαίο θα συνεργάζεται με δασολόγους ή/και δασοπόνους. γ) Να μεριμνήσουν άμεσα για την προμήθεια και χρήση Βιβλίου Συμβάντων της Υπηρεσίας, το οποίο να τηρείται στην έδρα του Δασαρχείου και να ενημερώνεται από δασικό ή διοικητικό υπάλληλο ορισμένο από τον προϊστάμενο. Στο Βιβλίο Συμβάντων θα καταγράφονται τα συμβάντα και οι παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τα Φύλλα Ελέγχου που θα συμπληρώνουν οι δασοφύλακες. (Πρότυπο Φύλλου Ελέγχου θα δημιουργήσει η Γ.Δ.Α.Π.Δ.Φ.Π. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., όπως περιγράφεται κατωτέρω). Τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, οι καταγραφές των εποπτευόμενων μονάδων να αποστέλλονται στην έδρα της Υπηρεσίας και να ενημερώνεται ο προϊστάμενος αυτής. Τα φύλλα Ελέγχου και το Βιβλίο Συμβάντων θα συμπληρώνονται, σε κάθε 64 Για τη σύνταξη των προτάσεων ελήφθησαν υπ όψιν και οι προτάσεις που διατύπωσαν τα Δασαρχεία στο ερωτηματολόγιο, στα σημεία όπου ζητούνταν οι απόψεις τους. 50/98

51 περίπτωση, ανεξάρτητα από την υποβολή μηνυτήριων αναφορών, στις περιπτώσεις παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας. δ) Να τηρούν απαρέγκλιτα τη σειρά προτεραιότητας κατά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των πολιτών, καθώς αντίθετη αναιτιολόγητη ενέργεια συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 107 του Ν.3528/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο Δεύτερο του Ν.4057/2012. ε) Να διεκπεραιώνουν τις εκκρεμότητές τους το ταχύτερον, με μέριμνα των προϊσταμένων τους, καθώς για την πλειονότητά τους δεν υφίσταται αιτιολογία συσσώρευσης εκκρεμοτήτων. Ζ.2.2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.: α) Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, να μεριμνήσει άμεσα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύνταξης, θεώρησης και ανάρτησης των Δασικών Χαρτών, για το σύνολο της χώρας, β) Να μεριμνήσει άμεσα για τη δημιουργία ενιαίου προτύπου Φύλλου Ελέγχου για την καταγραφή συμβάντων από τους δασοφύλακες, ώστε αυτή να συστηματοποιηθεί με καθορισμένα καταγραφόμενα στοιχεία για κάθε περίπτωση (ενδεικτικά αναφέρονται: τόπος και χρόνος ελέγχου, είδος ελέγχου, είδη παραβάσεων, ονοματεπώνυμο ελεγχόμενου, αριθμός πινακίδων οχήματος, κτλ). Στο πλαίσιο αυτό να εξεταστεί η δυνατότητα αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών ώστε να γίνεται ηλεκτρονικά η συμπλήρωση Φύλλων Ελέγχου, με παράλληλη ενημέρωση κεντρικής βάσης δεδομένων σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης (π.χ. με χρήση tablets, smartphones ή άλλων μέσων). γ) Να μεριμνά ώστε η εγκύκλιος για την υλοποίηση του προγράμματος Δασοπροστασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, να βρίσκεται στις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Επιπλέον, στις εγκυκλίους που εκδίδονται κάθε έτος, για την υλοποίηση του προγράμματος δασοπροστασίας, πρέπει να διευκρινίζεται ότι περιπολίες εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας της Υπηρεσίας θα διενεργούν μόνο οι δασοφύλακες. Επίσης, ότι σε επιφυλακή εντός της Υπηρεσίας, κατά το πρωινό ωράριο λειτουργίας της, θα βρίσκεται μόνο ένας δασοφύλακας και δεν θα απασχολούνται υπάλληλοι ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων. δ) Να μεριμνήσει για την έκδοση οδηγίας προς τις περιφερειακές δασικές Υπηρεσίες της χώρας, σε συνέχεια των διαλαμβανομένων στην αριθ /708/ εγκύκλιό της, με την οποία, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών κύρωσης των Δασικών Χαρτών στο πλαίσιο σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, θα πρέπει να καθοριστεί ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης της διαδικασίας έκδοσης πράξεων χαρακτηρισμού, για το σύνολο των δασικών Υπηρεσιών της χώρας. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στην οδηγία θα πρέπει να αναφέρονται i) τα απαραίτητα έγγραφα και διαγράμματα (είδος και πλήθος) που θα προσκομίσει ο πολίτης προκειμένου να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού, ii) οι περιπτώσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται η έκδοση πράξης χαρακτηρισμού, iii) η αναγκαιότητα διενέργειας φωτοερμηνείας ζευγών αεροφωτογραφιών, iv) η αναγκαιότητα ύπαρξης πλήρους αιτιολογίας στην περίπτωση χαρακτηρισμού έκτασης ως μη δασικής, v) ότι η διενέργεια αυτοψίας είναι επιβεβλημένη, από τις κείμενες διατάξεις, προκειμένου να εκδοθεί πράξη χαρακτηρισμού και vi) η τεχνική διαδικασία που θα ακολουθείται στο πεδίο, κατά τη διενέργεια αυτοψίας, για την καταγραφή και οριοθέτηση των διαφορετικών μορφών χρήσης των προς χαρακτηρισμό εκτάσεων, κατά τον ορισμό των διατάξεων του αρθρ. 3 του Ν.998/1979, όπως ισχύουν, είτε με χρήση συστήματος GPS, είτε με άλλη πρόσφορη τεχνική μέθοδο. Οιαδήποτε πράξη που εκδίδεται από τις δασικές Υπηρεσίες και συνοδεύεται αναπόσπαστα από τοπογραφικό διάγραμμα να περιλαμβάνει, στο σώμα της, πίνακα συντεταγμένων, σε ΕΓΣΑ 87, των κορυφών της πολυγωνικής γραμμής που περικλείει την έκταση στην οποία αφορά η πράξη. 51/98

52 Ζ.3. Ως προς την υλικοτεχνική υποδομή Ζ.3.1. Τα (9) Δασαρχεία, που δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για άμεση προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Ζ.3.2. Τα Δασαρχεία της χώρας, δεδομένου ότι διαθέτουν Δέκτες Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης (Δέκτες GPS), να ψηφιοποιούν χωρικά τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν. Ζ.3.3. Οι Διευθύνσεις Δασών με Δασαρχεία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι οποίες διαθέτουν τους ψηφιακούς Ορθοφωτοχάρτες ετών 1945 ή 1960 και των ετών , να τους χορηγήσουν άμεσα στα υπαγόμενα σε αυτές Δασαρχεία. Παράλληλα, τα Τμήματα Δασικών Χαρτογραφήσεων των Διευθύνσεων Δασών των Νομών της χώρας, δεδομένου ότι διαθέτουν τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή, σε συνεργασία με τα Δασαρχεία, να αναλάβουν την ψηφιοποίηση των διοικητικών πράξεων που έχουν εκδώσει τα Δασαρχεία κατά το παρελθόν, καθώς και των κηρυγμένων ως αναδασωτέων εκτάσεων της περιοχής ευθύνης τους. Ζ.3.4. Οι Διευθύνσεις Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στο πλαίσιο του συντονισμού και της παρακολούθησης της λειτουργίας των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ αυτές, να προβούν: α) Σε συστηματική καταγραφή όλων των οχημάτων των δασικών Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους και των λόγων για τους οποίους το καθένα απ αυτά είτε δεν λειτουργεί είτε δεν χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία που θα καταγραφούν για κάθε όχημα (κοινά για όλα τα οχήματα του ίδιου είδους αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες), πρέπει να επαρκούν για να υποστηρίξουν αποφάσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για συστηματική διαχείριση του συνόλου του στόλου των οχημάτων τους, με απόσυρση όσων κριθούν ασύμφορα και με κατανομή των υπολοίπων ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε Δασαρχείου, είτε εσωτερικά σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση είτε στο σύνολο της χώρας. β) Σε συστηματική καταγραφή όλων των Δεκτών Παγκόσμιου Εντοπισμού Θέσης των δασικών Υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους και των λόγων για τους οποίους ο καθένας απ αυτούς είτε δεν λειτουργεί είτε δεν χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία που θα καταγραφούν για κάθε Δέκτη, πρέπει να επαρκούν για να υποστηρίξουν αποφάσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για συστηματική διαχείριση του συνόλου των Δεκτών των Δασαρχείων τους, με απόσυρση όσων κριθούν άχρηστοι ή μη επισκευάσιμοι και με κατανομή των υπολοίπων ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες του κάθε Δασαρχείου, είτε εσωτερικά σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση είτε στο σύνολο της χώρας. γ) Σε συστηματική καταγραφή του εξοπλισμού Πληροφορικής των Δασαρχείων (υπολογιστές, περιφερειακά, υποδομές δικτύων), σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Ζ.3.5. Οι Διευθύνσεις Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας να μεριμνήσουν: α) Για την εγκατάσταση τοπικού δικτύου με εξυπηρετητή (server) σε κάθε Δασαρχείο αρμοδιότητάς τους. β) Για τη δημιουργία, στον ιστότοπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κενών ιστοσελίδων για όλα τα Δασαρχεία αρμοδιότητάς τους, με βάση σχετικό πρότυπο που θα καταρτιστεί από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ακολούθως, να δοθούν οδηγίες διαχείρισης των ιστοσελίδων, ώστε κάθε Δασαρχείο να συμπληρώσει την ιστοσελίδα του με τις πληροφορίες που προβλέπονται και να την ενημερώνει διαρκώς, ζητώντας, εάν χρειαστεί, τη συνδρομή της Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ζ.3.6. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α. να μεριμνήσει, άμεσα: α) Για τον εφοδιασμό του συνόλου των Δασαρχείων με λογισμικό διαχείρισης και επεξεργασίας των ψηφιακών Ορθοφωτοχαρτών διαχρονικών λήψεων, σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις 52/98

53 Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, και λαμβάνοντας απαραίτητα υπ όψιν τη συμφερότερη για το Δημόσιο οικονομική λύση, β) Για τη δημιουργία ενιαίου προτύπου ιστοσελίδας των Δασαρχείων, που να είναι σύμφωνο με το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατ εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν. 3979/2011 όπως ορίζεται στην απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/ (ΑΔΑ: Β4ΩΖΧ-ΒΒΘ) Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και για τη σύνταξη οδηγιών διαχείρισης των ιστοσελίδων που θα παράγονται με το πρότυπο αυτό. Οι ιστοσελίδες θα πρέπει α) να υποστηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές και υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών, όπως τυποποιημένη υποβολή αιτημάτων για έκδοση διοικητικών πράξεων, παρακολούθηση πορείας των υποθέσεών τους, παραλαβή βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, πιστοποίηση γνησιότητας διοικητικών εγγράφων, κ.ά. και β) να περιλαμβάνουν, οπωσδήποτε, εκτός από τα γενικά στοιχεία επικοινωνίας με την Υπηρεσία και οργανόγραμμα με τα τρέχοντα στοιχεία των υπηρετούντων σε κάθε μονάδα υπαλλήλων, χάρτη περιοχής ευθύνης, περιγράμματα αναδασωτέων εκτάσεων, καταφυγίων άγριας ζωής και προστατευόμενων περιοχών, καθώς και περιγράμματα εκτάσεων για τις οποίες εκδόθηκαν πράξεις χαρακτηρισμού, διαχειριστικές μελέτες, δασοτεχνικά έργα, και άλλες πράξεις της Διοίκησης, καθώς και διασυνδέσεις με τις δημιοσιευθείσες στη Διαύγεια πράξεις του Δασαρχείου. Επιπλέον, χρήσιμες συνδέσεις με άλλες υπηρεσίες, πληροφορίες σχετικά με τη δασική νομοθεσία, κ.ά. γ) Για την έκδοση εγκυκλίου, προς τα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας, ώστε, έως την κύρωση των Δασικών Χαρτών στο πλαίσιο κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου, το σώμα της πράξης χαρακτηρισμού, που αναρτάται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια», να συνοδεύεται και από τα γεωχωρικά δεδομένα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πράξης χαρακτηρισμού, ήτοι, τουλάχιστον, από πίνακα, στον οποίο θα περιέχονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες, σε ΕΓΣΑ 87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς), των κορυφών των πολυγώνων που περικλείουν τις χαρακτηρισθείσες εκτάσεις, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών, αλλά και ελέγχου της ορθότητας της κρίσης των αρμοδίων οργάνων, σχετικά με το δασικό ή μη χαρακτήρα των εκτάσεων, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια στις διαδικασίες των δασικών Υπηρεσιών, δ) Για τη δημιουργία στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. ενός καταλόγου θεματικά οργανωμένων υπερσυνδέσεων (hyperlinks) της δασικής νομοθεσίας με όλες τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους. Η ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς, ώστε αφ ενός να περιλαμβάνει κάθε νέα πληροφορία και αφ ετέρου να βελτιώνεται η δομή και λειτουργικότητά της με βάση την παρακολούθηση της χρήσης. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι ανοικτές, ώστε να χρησιμοποιούνται και από πολίτες, διευκολύνοντας την επικοινωνία τους με το Δασαρχείο αλλά και τον έλεγχο της ορθής διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους, ε) Για την εφεξής κοινοποίηση προς όλα τα Δασαρχεία της χώρας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, όλων των εγγράφων παροχής οδηγιών και διευκρινίσεων, καθώς και όλων των απαντήσεών της σε ερωτήματα Δασαρχείων που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, να δημιουργήσει θεματικά οργανωμένο αποθετήριο των εγγράφων αυτών, στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Μετά τη δημιουργία του αποθετηρίου, τα ηλεκτρονικά μηνύματα κοινοποίησης θα περιλαμβάνουν μόνον την υπερσύνδεση προς το αναρτημένο έγγραφο. Ζ.4. Ως προς την τήρηση του χρόνου εργασίας Ζ.4.1. Τα Δασαρχεία της χώρας: α) Έως την τοποθέτηση ηλεκτρονικού ψηφιακού μηχανισμού σήμανσης, να τηρούν τις καταστάσεις παρουσιών των υπαλλήλων στο γραφείο του προϊσταμένου, στις οποίες οπωσδήποτε θα πρέπει να αναγράφονται και η ώρα προσέλευσης και η ώρα αποχώρησης των υπαλλήλων. Οι ως άνω καταστάσεις να διαβιβάζονται στις οικείες Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 53/98

54 β) Να τηρούν βιβλίο, στο οποίο θα καταγράφεται η κίνηση των δασικών υπαλλήλων, κάθε ημέρα, είτε για υπηρεσιακούς, είτε για προσωπικούς λόγους και το οποίο θα υπογράφεται καθημερινά από τους προϊσταμένους των δασικών Υπηρεσιών. Η καταγραφή θα πρέπει να συνοδεύεται από τις αντίστοιχες άδειες και εντολές μετακίνησης. γ) Να εξασφαλίσουν επαρκή έλεγχο της τήρησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού των εποπτευόμενων μονάδων τους, αναθέτοντας στους προϊσταμένους των μονάδων αυτών να παρακολουθούν την τήρηση του ωραρίου εργασίας από τους υφισταμένους τους, με ίδια με την προαναφερθείσα για τα Δασαρχεία διαδικασία. Οι προϊστάμενοι των μονάδων να αξιοποιούν, κατά περίπτωση, τα διαθέσιμα μέσα και τις τεχνολογικές δυνατότητες, ώστε τα σχετικά στοιχεία να διαβιβάζονται καθημερινά και εγκαίρως στην έδρα του Δασαρχείου, προκειμένου, να συμπεριληφθούν στις καταστάσεις παρουσιών που θα αποστέλλονται από τα Δασαρχεία στις Διευθύνσεις Διοίκησης. Ζ.4.2. Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας : να μεριμνήσουν άμεσα ώστε να εγκατασταθεί ηλεκτρονικός ψηφιακός μηχανισμός σήμανσης του ωραρίου εργασίας στις δασικές Υπηρεσίες της χώρας, όπως ορίζει η. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/28874 / εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ζ.5. Ως προς τις Δομές Ζ.5.1. Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο διαβιβάζεται η παρούσα έκθεση, σε συνεργασία με το Υ.Π.Ε.Κ.Α./Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος και το ΥΔΙΜΗΔ θα πρέπει, με στόχο τη προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, και την αειφορική διαχείριση και ανάπτυξή τους, να εξετάσει τη δυνατότητα αναδιάρθρωσης των περιφερειακών δασικών Υπηρεσιών της χώρας, με γνώμονα την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δασικών Υπηρεσιών, την ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού και του υπάρχοντος εξοπλισμού με βάση τις ανάγκες, και την επιδίωξη εξοικονόμησης πόρων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται να εξεταστεί η ενσωμάτωση των λειτουργιών των Δασαρχείων κάθε Περιφερειακής Ενότητας σε μία κεντρική διοικητική μονάδα, τη Διεύθυνση Δασών, με έδρα την πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού). Στη μονάδα αυτή θα υπάγονται ως εποπτευόμενες μονάδες τα Δασονομεία και τα Δασοφυλακεία, για τα οποία επίσης απαιτείται αναδιάρθρωση, λαμβάνοντας υπόψη και το υπηρετούν δασικό προσωπικό, ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων και ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων. Οι κεντρικές ως άνω Υπηρεσίες θα λειτουργούν ανάλογα με τις σημερινές Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία. Από τη συγχώνευση των (80) Δασαρχείων με τις Διευθύνσεις Δασών στις οποίες υπάγονται, ήτοι από τη λειτουργία (53) 65 δασικών Υπηρεσιών - Διευθύνσεων Δασών έναντι των (134) 66 που λειτουργούν σήμερα και την αναδιάρθρωση των Δασονομείων και Δασοφυλακείων, προσδοκάται να ελαττωθεί η εσωτερική γραφειοκρατία, να απλοποιηθούν οι διοικητικές δομές και να προκύψει σημαντικό δημοσιονομικό όφελος, λόγω και της μείωσης των δαπανών από τη μίσθωση και την εν γένει λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων. Οι διενεργήσαντες την Επιθεώρηση-Έρευνα Διονύσης Ρηγόπουλος, ΕΕΔΔ Βαΐα Καραχλέ, Β.ΕΕΔΔ 65 Η Διεύθυνση Δασών Αθηνών δεν περιλαμβάνεται στην προτεινόμενη δομή των περιφερειακών δασικών Υπηρεσιών, καθώς έχει ήδη προταθεί η κατάργηση της λειτουργίας της. 66 (31) Διευθύνσεις Δασών με Δασαρχεία + (23) Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία + (80) Δασαρχεία 54/98

55 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Αναλυτικοί πίνακες Πίνακας 19: Προσωπικό που υπηρετεί στην Έδρα και στις Εποπτευόμενες Μονάδες των Δασαρχείων. Επεξήγηση Συντομογραφιών: Α.Δ. = Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ΑΤΤ: Αττικής, Θ-ΣΕ: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Η-ΔΜ: Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Π-ΔΕ-Ι: Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, Μ-Θ: Μακεδονίας-Θράκης, ΑΙΓ: Αιγαίου, ΚΡ: Κρήτης), Δλ = Δασολόγοι, Δπ = Δασοπόνοι, Δφ = Δασοφύλακες, Οδ = Οδηγοί, Δ-Οι = Διοικητικοί-Οικονομικοί, Άλ = Άλλοι, Έκταση σε στρ. = Έκταση Περιοχής Ευθύνης σε στρέμματα. Επεξήγηση Χρωματικών Επισημάνσεων: = Δασαρχεία στα οποία οι υπηρετούντες υπάλληλοι με ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικού/Δασολόγου ή/και ΤΕ Δασοπόνου είναι 10 = Δασαρχεία στα οποία οι υπηρετούντες υπάλληλοι με ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικού/Δασολόγου ή/και ΤΕ Δασοπόνου είναι 3 = Μηδενικός αριθμός υπηρετούντων υπαλλήλων ειδικότητας ΤΕ Δασοπόνων ή ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διοικητικών-Οικονομικών. Α.Δ. Νομός Δασαρχείο Δλ Δπ Δφ Οδ Δ- Οι Άλ Σύνολο Έκταση σε στρ. Μ-Θ Δράμας ΔΡΑΜΑΣ * Μ-Θ Δράμας Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Μ-Θ Έβρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ * Μ-Θ Έβρου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Μ-Θ Έβρου ΣΟΥΦΛΙΟΥ Μ-Θ Ημαθίας ΒΕΡΟΙΑΣ Μ-Θ Ημαθίας ΝΑΟΥΣΑΣ Μ-Θ Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ * Μ-Θ Θεσσαλονίκης ΛΑΓΚΑΔΑ Μ-Θ Θεσσαλονίκης ΣΤΑΥΡΟΥ Μ-Θ Καβάλας ΘΑΣΟΥ Μ-Θ Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ * Μ-Θ Κιλκίς ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Μ-Θ Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ * Μ-Θ Ξάνθης ΞΑΝΘΗΣ * Μ-Θ Ξάνθης ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ /98

56 Α.Δ. Νομός Δασαρχείο Δλ Δπ Δφ Οδ Δ- Οι Άλ Σύνολο Έκταση σε στρ. Μ-Θ Πέλλης ΑΡΙΔΑΙΑΣ Μ-Θ Πέλλης ΕΔΕΣΣΑΣ * Μ-Θ Πιερίας Δ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ Μ-Θ Ροδόπης Δ.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ Μ-Θ Σερρών ΝΙΓΡΙΤΑΣ Μ-Θ Σερρών ΣΕΡΡΩΝ * Μ-Θ Σερρών ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Μ-Θ Χαλκιδικής ΑΡΝΑΙΑΣ Μ-Θ Χαλκιδικής ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Μ-Θ Χαλκιδικής ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ * Η-ΔΜ Άρτας Δ.Δ. ΑΡΤΑΣ Η-ΔΜ Γρεβενών Δ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Η-ΔΜ Θεσπρωτίας Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Η-ΔΜ Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ * Η-ΔΜ Ιωαννίνων ΚΟΝΙΤΣΑΣ Η-ΔΜ Ιωαννίνων ΜΕΤΣΟΒΟΥ Η-ΔΜ Καστοριάς Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Η-ΔΜ Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ * Η-ΔΜ Κοζάνης ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Η-ΔΜ Πρεβέζης Δ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η-ΔΜ Φλωρίνης Δ.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Θ-ΣΕ Βοιωτίας ΘΗΒΩΝ Θ-ΣΕ Βοιωτίας ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ * Θ-ΣΕ Ευβοίας ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΙΣΤΙΑΙΑΣ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΛΙΜΝΗΣ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΧΑΛΚΙΔΑΣ * Θ-ΣΕ Ευρυτανίας ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ * Θ-ΣΕ Ευρυτανίας ΦΟΥΡΝΑΣ Θ-ΣΕ Καρδίτσας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ * Θ-ΣΕ Καρδίτσας ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Θ-ΣΕ Λαρίσης ΑΓΙΑΣ Θ-ΣΕ Λαρίσης ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ /98

57 Α.Δ. Νομός Δασαρχείο Δλ Δπ Δφ Οδ Δ- Οι Άλ Σύνολο Έκταση σε στρ. Θ-ΣΕ Λαρίσης ΛΑΡΙΣΑΣ * Θ-ΣΕ Μαγνησίας ΑΛΜΥΡΟΥ Θ-ΣΕ Μαγνησίας ΒΟΛΟΥ * Θ-ΣΕ Μαγνησίας ΣΚΟΠΕΛΟΥ Θ-ΣΕ Τρικάλων ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Θ-ΣΕ Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΩΝ * Θ-ΣΕ Φθιώτιδας ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Θ-ΣΕ Φθιώτιδας ΛΑΜΙΑΣ * Θ-ΣΕ Φθιώτιδας ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ Θ-ΣΕ Φωκίδας ΑΜΦΙΣΣΑΣ * Θ-ΣΕ Φωκίδας ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΑΤΤ Αττικής Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤ Αττικής ΑΙΓΑΛΕΩ * ΑΤΤ Αττικής ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΤΤ Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤ Αττικής ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤ Αττικής ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤ Αττικής ΠΕΙΡΑΙΑ * ΑΤΤ Αττικής ΠΕΝΤΕΛΗΣ * ΑΤΤ Αττικής ΠΟΡΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΑΓΡΙΝΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ * Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αργολίδας Δ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Π-ΔΕ-Ι Αρκαδίας ΒΥΤΙΝΑΣ Π-ΔΕ-Ι Αρκαδίας ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Αρκαδίας ΤΡΙΠΟΛΗΣ * Π-ΔΕ-Ι Αχαΐας ΑΙΓΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αχαΐας ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π-ΔΕ-Ι Αχαΐας ΠΑΤΡΩΝ * Π-ΔΕ-Ι Ζακύνθου Δ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π-ΔΕ-Ι Ηλείας ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ /98

58 Α.Δ. Νομός Δασαρχείο Δλ Δπ Δφ Οδ Δ- Οι Άλ Σύνολο Έκταση σε στρ. Π-ΔΕ-Ι Ηλείας ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Ηλείας ΠΥΡΓΟΥ * Π-ΔΕ-Ι Κερκύρας Δ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π-ΔΕ-Ι Κεφ/νίας Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Κορινθίας ΚΟΡΙΝΘΟΥ * Π-ΔΕ-Ι Κορινθίας ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Π-ΔΕ-Ι Λακωνίας ΓΥΘΕΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Λακωνίας ΜΟΛΑΩΝ Π-ΔΕ-Ι Λακωνίας ΣΠΑΡΤΗΣ * Π-ΔΕ-Ι Λευκάδας Δ.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π-ΔΕ-Ι Μεσσηνίας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ * Π-ΔΕ-Ι Μεσσηνίας ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΙΓ Δωδεκανήσου Δ.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΓ Κυκλάδων Δ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΓ Λέσβου Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΓ Σάμου Δ.Δ. ΣΑΜΟΥ ΑΙΓ Χίου Δ.Δ. ΧΙΟΥ ΚΡ Ηρακλείου Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ Λασιθίου Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡ Ρεθύμνου Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡ Χανίων Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ** * Στην ίδια πόλη υπάρχει και Διεύθυνση Δασών Περιφερειακής Ενότητας (τ. Νομού). ** Στη Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 2009 & 2010 (σελ. 28) η συνολική έκταση της Ελλάδας είναι στρ. 58/98

59 Πίνακας 20: Στελέχωση Διευθύνσεων Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (ΔΣκΕΔ), Διευθύνσεων Δασών και Δασαρχείων, όπως προβλέπεται στα ΠΔ των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΕ ΔΑΣΟ- ΦΥΛΑΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΔ 142_2010 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΔ 141_2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΔ 138_2010 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΔ 135_2010 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΔ 139_2010 ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΔ 143_2010 ΚΡΗΤΗΣ ΠΔ 136_2010 ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ /98

60 Πίνακας 21: Συνολικά υπηρετούν προσωπικό ειδικότητας ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων, ΤΕ Δασοπόνων, ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων, στις δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΔ 142_2010 ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΔ 141_2010 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΔ 138_2010 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΔ 135_2010 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΟΝΙΟΥ ΠΔ 139_2010 ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΔ 143_2010 ΚΡΗΤΗΣ ΠΔ 136_2010 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΕ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ- ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΔΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΥΕ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ με Δασαρχεία ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ* ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ με Δασαρχεία ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ* ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ με Δασαρχεία ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ* ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ με Δασαρχεία ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ* ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ με Δασαρχεία ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ* ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ** ΔΣκΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ** ΣΥΝΟΛΟ * Συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων Δασών χωρίς Δασαρχεία και των εποπτευόμενων Δασονομείων και Δασοφυλακείων. ** Συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Δασονομείων και Δασοφυλακείων. 60/98

61 Πίνακας 22: Πίνακας παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας της τελευταίας πενταετίας και υπηρετούντων δασοφυλάκων, όπως δηλώθηκαν από τα Δασαρχεία. Επεξήγηση συντομογραφιών πίνακα: Α.Δ. = Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ΑΤΤ: Αττικής, Θ-ΣΕ: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Η-ΔΜ: Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Π-ΔΕ-Ι: Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, Μ-Θ: Μακεδονίας-Θράκης, ΑΙΓ: Αιγαίου, ΚΡ: Κρήτης), Παράβ. = Αριθμός παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας την τελευταία πενταετία, ΔΦ = Υπηρετούντες σήμερα δασοφύλακες στις εποπτευόμενες μονάδες, Παραβ/ΔΦ/έτος (5ετίας) = Μέσος αριθμός παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας που αναλογούν ετησίως σε κάθε δασοφύλακα στην πενταετία, Παραβ/ΔΦ/έτος (υποθ. 2ετίας) = Μέσος αριθμός παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας που αναλογούν ετησίως σε κάθε δασοφύλακα, με την παραδοχή ότι οι παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας της πενταετίας διαπιστώθηκαν όλες κατά την τελευταία διετία. < 60 παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας την πενταετία Α/Α Παραβ/ΔΦ/έτος Παραβ/ΔΦ/έτος Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Παραβ. ΔΦ (5ετίας) (υποθ. 2ετίας) 1. ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ηλείας Π-ΔΕ-Ι ,06 47,64 2. ΜΕΤΣΟΒΟΥ Ιωαννίνων Η-ΔΜ ,70 39,25 3. ΘΑΣΟΥ Καβάλας Μ-Θ ,20 33,00 4. ΜΕΓΑΡΩΝ Αττικής ΑΤΤ ,38 23,44 5. ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής ΑΤΤ ,35 20,86 6. ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς Μ-Θ ,04 20,11 7. ΣΤΑΥΡΟΥ Θεσσαλονίκης Μ-Θ ,37 18,42 8. Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Λασιθίου ΚΡ ,81 17,04 9. ΙΣΤΙΑΙΑΣ Ευβοίας Θ-ΣΕ ,75 16, Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηρακλείου ΚΡ ,64 16, ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ευβοίας Θ-ΣΕ ,18 15, ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Χαλκιδικής Μ-Θ ,14 15, ΑΓΙΑΣ Λαρίσης Θ-ΣΕ ,03 15, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αιτωλ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,97 14, Δ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ Πιερίας Μ-Θ ,86 14, Δ.Δ. ΧΙΟΥ Χίου ΑΙΓ ,73 14, ΠΟΡΟΥ Αττικής ΑΤΤ ,72 14, ΔΡΑΜΑΣ Δράμας Μ-Θ ,59 13,97 61/98

62 Α/Α Παραβ/ΔΦ/έτος Παραβ/ΔΦ/έτος Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Παραβ. ΔΦ (5ετίας) (υποθ. 2ετίας) 19. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Σερρών Μ-Θ ,27 13, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Έβρου Μ-Θ ,19 12, ΕΔΕΣΣΑΣ Πέλλης Μ-Θ ,11 12, ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αττικής ΑΤΤ ,09 12, ΒΕΡΟΙΑΣ Ημαθίας Μ-Θ ,08 12, ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κοζάνης Η-ΔΜ ,07 12, ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Φθιώτιδας Θ-ΣΕ ,00 12, Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ Αττικής ΑΤΤ ,80 12, ΑΡΙΔΑΙΑΣ Πέλλης Μ-Θ ,78 11, ΑΙΓΑΛΕΩ Αττικής ΑΤΤ ,60 11, ΛΑΥΡΙΟΥ Αττικής ΑΤΤ ,40 11, ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Χαλκιδικής Μ-Θ ,26 10, ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλας Μ-Θ ,04 10, Δ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενών Η-ΔΜ ,04 10, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αχαΐας Π-ΔΕ-Ι ,68 9, ΛΑΓΚΑΔΑ Θεσσαλονίκης Μ-Θ ,46 8, ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Κιλκίς Μ-Θ ,22 8, Δ.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ Ροδόπης Μ-Θ ,17 7, ΝΑΟΥΣΑΣ Ημαθίας Μ-Θ ,16 7, Δ.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δωδεκανήσου ΑΙΓ ,02 7, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αιτωλ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,94 7, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ηλείας Π-ΔΕ-Ι ,93 7, ΠΥΡΓΟΥ Ηλείας Π-ΔΕ-Ι ,88 7, ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ιωαννίνων Η-ΔΜ ,88 7, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Αιτωλ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,83 7, Δ.Δ. ΣΑΜΟΥ Σάμου ΑΙΓ ,78 6, ΒΟΛΟΥ Μαγνησίας Θ-ΣΕ ,78 6,95 62/98

63 Α/Α Παραβ/ΔΦ/έτος Παραβ/ΔΦ/έτος Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Παραβ. ΔΦ (5ετίας) (υποθ. 2ετίας) 46. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ Αττικής ΑΤΤ ,76 6, Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κεφ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,75 6, ΑΡΝΑΙΑΣ Χαλκιδικής Μ-Θ ,74 6, ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Λαρίσης Θ-ΣΕ ,63 6, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ευβοίας Θ-ΣΕ ,63 6, ΓΥΘΕΙΟΥ Λακωνίας Π-ΔΕ-Ι ,62 6, Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δράμας Μ-Θ ,46 6, ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθης Μ-Θ ,45 6, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Μεσσηνίας Π-ΔΕ-Ι ,42 6, ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έβρου Μ-Θ ,37 5, ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Έβρου Μ-Θ ,37 5, ΝΙΓΡΙΤΑΣ Σερρών Μ-Θ ,33 5, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τρικάλων Θ-ΣΕ ,29 5, Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ Λέσβου ΑΙΓ ,25 5, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωαννίνων Η-ΔΜ ,19 5, ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κορινθίας Π-ΔΕ-Ι ,19 5, ΠΑΡΝΗΘΑΣ Αττικής ΑΤΤ ,17 5, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκης Μ-Θ ,06 5, ΣΠΑΡΤΗΣ Λακωνίας Π-ΔΕ-Ι ,96 4, Δ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κυκλάδων ΑΙΓ ,91 4, ΣΚΟΠΕΛΟΥ Μαγνησίας Θ-ΣΕ ,90 4, Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Θεσπρωτίας Η-ΔΜ ,89 4, ΠΑΤΡΩΝ Αχαΐας Π-ΔΕ-Ι ,89 4, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ευρυτανίας Θ-ΣΕ ,85 4, Δ.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδας Π-ΔΕ-Ι ,85 4, Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριάς Η-ΔΜ ,78 4, ΑΙΓΙΟΥ Αχαΐας Π-ΔΕ-Ι ,72 4,29 63/98

64 Α/Α Παραβ/ΔΦ/έτος Παραβ/ΔΦ/έτος Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Παραβ. ΔΦ (5ετίας) (υποθ. 2ετίας) 73. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αιτωλ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,69 4, ΛΙΜΝΗΣ Ευβοίας Θ-ΣΕ ,69 4, Δ.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Φλωρίνης Η-ΔΜ ,62 4, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Βοιωτίας Θ-ΣΕ ,59 3, ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρικάλων Θ-ΣΕ ,51 3, ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Φωκίδας Θ-ΣΕ ,50 3, ΑΜΦΙΣΣΑΣ Φωκίδας Θ-ΣΕ ,48 3, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Μεσσηνίας Π-ΔΕ-Ι ,48 3, Δ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζακύνθου Π-ΔΕ-Ι ,46 3, ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ Φθιώτιδας Θ-ΣΕ ,44 3, ΛΑΡΙΣΑΣ Λαρίσης Θ-ΣΕ ,44 3, ΑΛΜΥΡΟΥ Μαγνησίας Θ-ΣΕ ,43 3, ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνης Η-ΔΜ ,41 3, Δ.Δ. ΑΡΤΑΣ Αρτας Η-ΔΜ ,39 3, ΛΑΜΙΑΣ Φθιώτιδας Θ-ΣΕ ,33 3, ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσας Θ-ΣΕ ,32 3, Δ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κερκύρας Π-ΔΕ-Ι ,32 3, ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρκαδίας Π-ΔΕ-Ι ,29 3, ΘΗΒΩΝ Βοιωτίας Θ-ΣΕ ,29 3, Δ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Αργολίδας Π-ΔΕ-Ι ,28 3, Δ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρεβέζης Η-ΔΜ ,26 3, ΒΥΤΙΝΑΣ Αρκαδίας Π-ΔΕ-Ι ,16 2, ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αρκαδίας Π-ΔΕ-Ι ,15 2, ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Καρδίτσας Θ-ΣΕ ,11 2, ΣΕΡΡΩΝ Σερρών Μ-Θ ,04 2, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ξάνθης Μ-Θ ,64 1, ΜΟΛΑΩΝ Λακωνίας Π-ΔΕ-Ι ,60 1,50 64/98

65 Α/Α Παραβ/ΔΦ/έτος Παραβ/ΔΦ/έτος Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Παραβ. ΔΦ (5ετίας) (υποθ. 2ετίας) 100. ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Κορινθίας Π-ΔΕ-Ι ,59 1, Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρεθύμνου ΚΡ ,43 1, Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ Χανίων ΚΡ ,35 0, ΦΟΥΡΝΑΣ ή ΦΟΥΡΝΑ Ευρυτανίας Θ-ΣΕ ,13 0,32 Σημείωση: Κατά το 2011 ο αριθμός των δασοφυλάκων σε πολλά Δασαρχεία αυξήθηκε σημαντικά, επειδή εντάχθηκαν σ αυτούς οι υπάλληλοι, που υπηρετούσαν στην Αγροφυλακή η οποία ενσωματώθηκε στη δασική Υπηρεσία με τον Ν. 3938/2011 (άρθρο 21). Θεωρήθηκε ότι ο σημερινός αριθμός δασοφυλάκων σε κάθε Δασαρχείο, είναι μικρότερος ή ίσος του αριθμού τους μετά την αύξηση του 2011, δεδομένων των συνταξιοδοτήσεων και του περιορισμού στις προσλήψεις. Γι αυτό το λόγο, στην τελευταία στήλη υπολογίστηκε ο μέσος ετήσιος αριθμός παραβάσεων της δασικής νομοθεσίας ανά δασοφύλακα, με την παραδοχή ότι όλες οι παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας της πενταετίας διαπιστώθηκαν μόνον κατά την τελευταία διετία. 65/98

66 Πίνακας 23: Διεκπεραίωση υποθέσεων έτους 2012 των Δασαρχείων της χώρας Επεξήγηση συντομογραφιών πίνακα: Α.Δ. = Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ΑΤΤ: Αττικής, Θ-ΣΕ: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Η-ΔΜ: Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Π-ΔΕ-Ι: Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, Μ-Θ: Μακεδονίας-Θράκης, ΑΙΓ: Αιγαίου, ΚΡ: Κρήτης), Εισ12 = Εισερχόμενα έτους 2012 (μόνον για τα τέσσερα ειδικά κατονομαζόμενα «Αντικείμενα» του ερωτηματολογίου, ήτοι: πράξεις χαρακτηρισμού, γνωμοδοτήσεις ΜΠΕ, εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις και εγκρίσεις διαχειριστικών μελετών), Εξ12 = Διεκπεραιωθέντα το 2012 συνολικά, Προ 2003 = Εισερχόμενα προ του 2003 που δεν έχουν διεκπεραιωθεί, ΔΛυ = Δασολόγοι υπηρετούντες, ΔΠυ = Δασοπόνοι υπηρετούντες, Εισερχ/υπαλ/έτος = Μέσος αριθμός υποθέσεων που αναλογούν ετησίως σε κάθε υπάλληλο, σύμφωνα με τα εισερχόμενα του έτους 2012, Ημ/υποθ/υπαλ = Μέσος αριθμός ημερών που έχει στη διάθεσή του ένας υπάλληλος, για τη διεκπεραίωση μιας από τις υποθέσεις αυτές. Η διάταξη του πίνακα είναι κατά φθίνουσα σειρά του αριθμού των εισερχομένων ανά υπάλληλο ανά έτος. Επεξήγηση χρωματισμών πίνακα: = Υπηρεσία, η οποία δεν ανέφερε διενέργεια διαχειριστικών μελετών, με αριθμό εισερχομένων έτους ανά δασολόγο/δασοπόνο < 70 = εκκρεμότητες προ του 2003 Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Εισ12 Εξ12 Προ 2003 ΔΛυ ΔΠυ Εισερχ/ υπαλ/έτος ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αττικής ΑΤΤ ,4 1,3 ΘΗΒΩΝ Βοιωτίας Θ-ΣΕ ,7 1,7 ΜΟΛΑΩΝ Λακωνίας Π-ΔΕ-Ι ,5 1,7 ΚΟΖΑΝΗΣ Κοζάνης Η-ΔΜ ,2 1,9 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ Αττικής ΑΤΤ ,2 2,3 ΣΠΑΡΤΗΣ Λακωνίας Π-ΔΕ-Ι ,7 2,5 Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Λασιθίου ΚΡ ,7 3,0 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Χαλκιδικής Μ-Θ ,4 3,2 Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρεθύμνου ΚΡ ,7 3,3 ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Αρκαδίας Π-ΔΕ-Ι ,5 3,3 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ Φωκίδας Θ-ΣΕ ,5 3,5 ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρκαδίας Π-ΔΕ-Ι ,3 3,7 ΓΥΘΕΙΟΥ Λακωνίας Π-ΔΕ-Ι ,5 3,9 Ημ/υποθ /υπαλ 66/98

67 Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Εισ12 Εξ12 Προ 2003 ΔΛυ ΔΠυ Εισερχ/ υπαλ/έτος ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Κοζάνης Η-ΔΜ ,0 4,0 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Μεσσηνίας Π-ΔΕ-Ι ,9 4,3 ΣΚΟΠΕΛΟΥ Μαγνησίας Θ-ΣΕ ,3 4,4 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Αιτωλ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,2 4,6 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Αιτωλ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,3 4,8 ΚΟΡΙΝΘΟΥ Κορινθίας Π-ΔΕ-Ι ,1 4,9 Δ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ Κυκλάδων ΑΙΓ ,6 4,9 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Ευβοίας Θ-ΣΕ ,8 5,0 ΒΕΡΟΙΑΣ Ημαθίας Μ-Θ ,7 5,0 ΒΥΤΙΝΑΣ Αρκαδίας Π-ΔΕ-Ι ,7 5,2 Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηρακλείου ΚΡ ,5 5,3 ΠΑΤΡΩΝ Αχαΐας Π-ΔΕ-Ι ,9 5,4 Δ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Αργολίδας Π-ΔΕ-Ι ,0 5,6 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Φθιώτιδας Θ-ΣΕ ,0 5,9 Δ.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Φλωρίνης Η-ΔΜ ,7 6,3 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Βοιωτίας Θ-ΣΕ ,8 7,1 Δ.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Λευκάδας Π-ΔΕ-Ι ,4 7,2 ΑΡΝΑΙΑΣ Χαλκιδικής Μ-Θ ,3 7,2 Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ Χανίων ΚΡ ,3 7,4 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Μεσσηνίας Π-ΔΕ-Ι ,4 7,7 ΛΑΥΡΙΟΥ Αττικής ΑΤΤ ,0 8,3 ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ευβοίας Θ-ΣΕ ,5 8,5 ΑΙΓΑΛΕΩ Αττικής ΑΤΤ ,3 8,5 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Χαλκιδικής Μ-Θ ,8 9,1 Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κεφ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,9 9,4 ΛΑΓΚΑΔΑ Θεσσαλονίκης Μ-Θ ,5 9,6 Ημ/υποθ /υπαλ 67/98

68 Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Εισ12 Εξ12 Προ 2003 ΔΛυ ΔΠυ Εισερχ/ υπαλ/έτος Ημ/υποθ /υπαλ Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Θεσπρωτίας Η-ΔΜ ,8 9,9 ΙΣΤΙΑΙΑΣ Ευβοίας Θ-ΣΕ ,7 9,9 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Αιτωλ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,0 10,2 ΛΑΜΙΑΣ Φθιώτιδας Θ-ΣΕ ,9 10,3 ΑΙΓΙΟΥ Αχαΐας Π-ΔΕ-Ι ,5 10,5 ΠΥΡΓΟΥ Ηλείας Π-ΔΕ-Ι ,3 10,5 ΜΕΓΑΡΩΝ Αττικής ΑΤΤ ,2 11,1 ΛΑΡΙΣΑΣ Λαρίσης Θ-ΣΕ ,2 11,1 Δ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κερκύρας Π-ΔΕ-Ι ,9 11,3 ΑΛΜΥΡΟΥ Μαγνησίας Θ-ΣΕ ,7 11,4 ΒΟΛΟΥ Μαγνησίας Θ-ΣΕ ,3 11,7 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Ηλείας Π-ΔΕ-Ι ,1 11,8 ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ηλείας Π-ΔΕ-Ι ,0 11,8 Δ.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δωδεκανήσου ΑΙΓ ,4 12,3 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ευρυτανίας Θ-ΣΕ ,6 13,6 Δ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρεβέζης Η-ΔΜ ,4 13,7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκης Μ-Θ ,3 13,8 ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αιτωλ/νίας Π-ΔΕ-Ι ,3 13,8 ΠΑΡΝΗΘΑΣ Αττικής ΑΤΤ ,4 14,6 Δ.Δ. ΣΑΜΟΥ Σάμου ΑΙΓ ,1 14,9 Δ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ Πιερίας Μ-Θ ,9 15,1 Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ Λέσβου ΑΙΓ ,1 16,0 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Κορινθίας Π-ΔΕ-Ι ,7 17,7 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Έβρου Μ-Θ ,7 17,7 ΠΟΡΟΥ Αττικής ΑΤΤ ,3 18,4 Δ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Γρεβενών Η-ΔΜ ,2 20,2 68/98

69 Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Εισ12 Εξ12 Προ 2003 ΔΛυ ΔΠυ Εισερχ/ υπαλ/έτος Ημ/υποθ /υπαλ ΣΤΑΥΡΟΥ Θεσσαλονίκης Μ-Θ ,7 21,1 Δ.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ Ροδόπης Μ-Θ ,6 21,2 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Καρδίτσας Θ-ΣΕ ,2 22,0 ΣΕΡΡΩΝ Σερρών Μ-Θ ,0 22,5 ΕΔΕΣΣΑΣ Πέλλης Μ-Θ ,8 23,1 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Σερρών Μ-Θ ,4 24,0 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Έβρου Μ-Θ ,2 24,5 Δ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ζακύνθου Π-ΔΕ-Ι ,1 24,7 Δ.Δ. ΑΡΤΑΣ Αρτας Η-ΔΜ ,6 26,3 ΔΡΑΜΑΣ Δράμας Μ-Θ ,4 26,8 ΛΙΜΝΗΣ Ευβοίας Θ-ΣΕ ,3 27,2 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Τρικάλων Θ-ΣΕ ,1 27,8 ΑΜΦΙΣΣΑΣ Φωκίδας Θ-ΣΕ ,8 28,8 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Καρδίτσας Θ-ΣΕ ,6 29,7 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ξάνθης Μ-Θ ,3 30,7 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ Φθιώτιδας Θ-ΣΕ ,3 30,7 ΝΑΟΥΣΑΣ Ημαθίας Μ-Θ ,2 31,4 ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθης Μ-Θ ,0 32,1 Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριάς Η-ΔΜ ,0 32,1 ΑΓΙΑΣ Λαρίσης Θ-ΣΕ ,7 33,5 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Λαρίσης Θ-ΣΕ ,5 34,6 ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς Μ-Θ ,0 37,5 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Τρικάλων Θ-ΣΕ ,0 37,5 ΠΕΙΡΑΙΑ Αττικής ΑΤΤ ,9 38,4 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Κιλκίς Μ-Θ ,1 44,2 ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλας Μ-Θ ,9 45,8 69/98

70 Δασαρχείο Νομός Α.Δ. Εισ12 Εξ12 Προ 2003 ΔΛυ ΔΠυ Εισερχ/ υπαλ/έτος Ημ/υποθ /υπαλ ΦΟΥΡΝΑΣ Ευρυτανίας Θ-ΣΕ ,5 50,0 ΜΕΤΣΟΒΟΥ Ιωαννίνων Η-ΔΜ ,4 51,1 ΚΟΝΙΤΣΑΣ Ιωαννίνων Η-ΔΜ ,3 51,9 Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Δράμας Μ-Θ ,3 52,5 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Σερρών Μ-Θ ,0 56,3 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωαννίνων Η-ΔΜ ,9 58,4 ΘΑΣΟΥ Καβάλας Μ-Θ ,0 75,0 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Αχαΐας Π-ΔΕ-Ι ,0 75,0 ΣΟΥΦΛΙΟΥ Έβρου Μ-Θ ,8 81,8 ΑΡΙΔΑΙΑΣ Πέλλης Μ-Θ ,5 88,4 Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ Αττικής ΑΤΤ ,3 900,0 Δ.Δ. ΧΙΟΥ Χίου ΑΙΓ 3 1 Πίνακας 24: Υλικοτεχνική Υποδομή Επεξήγηση συντομογραφιών: Α.Δ. = Αποκεντρωμένη Διοίκηση (ΑΤΤ: Αττικής, Θ-ΣΕ: Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, Η-ΔΜ: Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Π-ΔΕ-Ι: Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας-Ιονίου, Μ-Θ: Μακεδονίας-Θράκης, ΑΙΓ: Αιγαίου, ΚΡ: Κρήτης), Σ = Σύνολο, σλ = σε Λειτουργία, σχ = σε Χρήση, Δ = Δεν χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε λόγο, Α = σε Αδράνεια (δεν χρησιμοποιούνται ενώ λειτουργούν), Π = Παροπλισμένα (δεν λειτουργούν) = Δασαρχεία που διαθέτουν 10 αυτοκίνητα, 6 μοτοσικλέτες, 10 δέκτες GPS Α.Δ. Νομός Δασαρχείο Αυτοκίνητα Μοτοσικλέτες GPS Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π Μ-Θ Δράμας ΔΡΑΜΑΣ Μ-Θ Δράμας Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Μ-Θ Έβρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Μ-Θ Έβρου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ /98

71 Α.Δ. Νομός Δασαρχείο Αυτοκίνητα Μοτοσικλέτες GPS Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π Μ-Θ Έβρου ΣΟΥΦΛΙΟΥ Μ-Θ Ημαθίας ΒΕΡΟΙΑΣ Μ-Θ Ημαθίας ΝΑΟΥΣΑΣ Μ-Θ Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μ-Θ Θεσσαλονίκης ΛΑΓΚΑΔΑ Μ-Θ Θεσσαλονίκης ΣΤΑΥΡΟΥ Μ-Θ Καβάλας ΘΑΣΟΥ Μ-Θ Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ Μ-Θ Κιλκίς ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Μ-Θ Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ Μ-Θ Ξάνθης ΞΑΝΘΗΣ Μ-Θ Ξάνθης ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Μ-Θ Πέλλης ΑΡΙΔΑΙΑΣ Μ-Θ Πέλλης ΕΔΕΣΣΑΣ Μ-Θ Πιερίας Δ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ Μ-Θ Ροδόπης Δ.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ Μ-Θ Σερρών ΝΙΓΡΙΤΑΣ Μ-Θ Σερρών ΣΕΡΡΩΝ Μ-Θ Σερρών ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Μ-Θ Χαλκιδικής ΑΡΝΑΙΑΣ Μ-Θ Χαλκιδικής ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Μ-Θ Χαλκιδικής ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Η-ΔΜ Αρτας Δ.Δ. ΑΡΤΑΣ Η-ΔΜ Γρεβενών Δ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Η-ΔΜ Θεσπρωτίας Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Η-ΔΜ Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η-ΔΜ Ιωαννίνων ΚΟΝΙΤΣΑΣ Η-ΔΜ Ιωαννίνων ΜΕΤΣΟΒΟΥ Η-ΔΜ Καστοριάς Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /98

72 Α.Δ. Νομός Δασαρχείο Αυτοκίνητα Μοτοσικλέτες GPS Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π Η-ΔΜ Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ Η-ΔΜ Κοζάνης ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Η-ΔΜ Πρεβέζης Δ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η-ΔΜ Φλωρίνης Δ.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Θ-ΣΕ Βοιωτίας ΘΗΒΩΝ Θ-ΣΕ Βοιωτίας ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΙΣΤΙΑΙΑΣ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΛΙΜΝΗΣ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΧΑΛΚΙΔΑΣ Θ-ΣΕ Ευρυτανίας ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Θ-ΣΕ Ευρυτανίας ΦΟΥΡΝΑΣ Θ-ΣΕ Καρδίτσας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Θ-ΣΕ Καρδίτσας ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Θ-ΣΕ Λαρίσης ΑΓΙΑΣ Θ-ΣΕ Λαρίσης ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Θ-ΣΕ Λαρίσης ΛΑΡΙΣΑΣ Θ-ΣΕ Μαγνησίας ΑΛΜΥΡΟΥ Θ-ΣΕ Μαγνησίας ΒΟΛΟΥ Θ-ΣΕ Μαγνησίας ΣΚΟΠΕΛΟΥ Θ-ΣΕ Τρικάλων ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Θ-ΣΕ Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θ-ΣΕ Φθιώτιδας ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Θ-ΣΕ Φθιώτιδας ΛΑΜΙΑΣ Θ-ΣΕ Φθιώτιδας ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ Θ-ΣΕ Φωκίδας ΑΜΦΙΣΣΑΣ Θ-ΣΕ Φωκίδας ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΑΤΤ Αττικής Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤ Αττικής ΑΙΓΑΛΕΩ /98

73 Α.Δ. Νομός Δασαρχείο Αυτοκίνητα Μοτοσικλέτες GPS Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π ΑΤΤ Αττικής ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΤΤ Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤ Αττικής ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤ Αττικής ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤ Αττικής ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤ Αττικής ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤ Αττικής ΠΟΡΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΑΓΡΙΝΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αργολίδας Δ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Π-ΔΕ-Ι Αρκαδίας ΒΥΤΙΝΑΣ Π-ΔΕ-Ι Αρκαδίας ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Αρκαδίας ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π-ΔΕ-Ι Αχαΐας ΑΙΓΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αχαΐας ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π-ΔΕ-Ι Αχαΐας ΠΑΤΡΩΝ Π-ΔΕ-Ι Ζακύνθου Δ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π-ΔΕ-Ι Ηλείας ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Π-ΔΕ-Ι Ηλείας ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Ηλείας ΠΥΡΓΟΥ Π-ΔΕ-Ι Κερκύρας Δ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π-ΔΕ-Ι Κεφ/νίας Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Κορινθίας ΚΟΡΙΝΘΟΥ Π-ΔΕ-Ι Κορινθίας ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Π-ΔΕ-Ι Λακωνίας ΓΥΘΕΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Λακωνίας ΜΟΛΑΩΝ Π-ΔΕ-Ι Λακωνίας ΣΠΑΡΤΗΣ /98

74 Α.Δ. Νομός Δασαρχείο Αυτοκίνητα Μοτοσικλέτες GPS Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π Σ σλ σχ Δ Α Π Π-ΔΕ-Ι Λευκάδας Δ.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π-ΔΕ-Ι Μεσσηνίας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π-ΔΕ-Ι Μεσσηνίας ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΙΓ Δωδεκανήσου Δ.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΓ Κυκλάδων Δ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΓ Λέσβου Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΓ Σάμου Δ.Δ. ΣΑΜΟΥ ΑΙΓ Χίου Δ.Δ. ΧΙΟΥ ΚΡ Ηρακλείου Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ Λασιθίου Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡ Ρεθύμνου Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡ Χανίων Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ Σύνολα: /98

75 Πίνακας 25: Αριθμητικά στοιχεία προβλεπόμενων και δηλωθέντων Δασονομείων και Δασοφυλακείων των Δασαρχείων. Επεξηγήσεις Συντομογραφιών: ΔΝ = Δασονομεία, ΔΦ = Δασοφυλακεία, ΑΝ = Αποκλίσεις Δασονομείων (Δηλωθέντα ΠΔ), ΑΦ = Αποκλίσεις Δασοφυλακείων (Δηλωθέντα ΠΔ), Δλ = Δασολόγοι, Δπ = Δασοπόνοι, Δφ = Δασοφύλακες Αλ = Αποκλίσεις αριθμού υπηρετούντων δασολόγων από ΠΔ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δηλωθέντες ΠΔ), Απ = Αποκλίσεις αριθμού υπηρετούντων δασοπόνων από ΠΔ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δηλωθέντες ΠΔ), Αφ = Αποκλίσεις αριθμού υπηρετούντων δασοφυλάκων από ΠΔ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δηλωθέντες ΠΔ), Μπ = Σύνολο προβλεπόμενων μονάδων βάσει του ΠΔ 1213/1981 (Έδρα + Εποπτευόμενα Δασονομεία και Δασοφυλακεία) Μδ = Σύνολο μονάδων, όπως δηλώθηκαν στην παρούσα έρευνα από τα Δασαρχεία (Έδρα + Εποπτευόμενα Δασονομεία και Δασοφυλακεία) Σπ = Απόκλιση θέσεων δασοφυλάκων, με μία θέση σε κάθε μονάδα, βάσει των θέσεων δασοφυλάκων που προβλέπονται από τα ΠΔ Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Σδ = Απόκλιση θέσεων δασοφυλάκων, με μία θέση σε κάθε μονάδα, βάσει των αριθμών υπηρετούντων δασοφυλάκων που δηλώθηκαν στην παρούσα έρευνα. Οι θετικές και αρνητικές αποκλίσεις θέσεων και μονάδων επισημαίνονται χρωματικά για λόγους άμεσης εποπτείας. Επίσης, επισημαίνονται οι αριθμοί των θέσεων των Διευθύνσεων Δασών που προβλέπονται και που δηλώθηκαν, για διάκριση του είδους των υπηρεσιακών μονάδων. Συγκεκριμένα οι αποκλίσεις αυτές αφορούν: α) για τα Δασονομεία: (12) Δασαρχεία με 1 έως 3 λιγότερα από τα προβλεπόμενα και (6) Δασαρχεία με 1 περισσότερο από τα προβλεπόμενα, και β) για τα Δασοφυλακεία: (24) Δασαρχεία με 1 έως 12 λιγότερα από τα προβλεπόμενα και (10) Δασαρχεία με 1 περισσότερο από τα προβλεπόμενα. Έκταση σε ΠΔ 1213 Δηλωθ. Δηλ - ΠΔ ΠΔ Αποκ.Διοικ. Δηλωθέντες Δηλ. ΠΔΑΔ Βάσει ΠΔ 1213 Βάσει Δηλ Α.Δ. Νομός (Π.Ε.) Δασαρχείο στρέμματα ΔΝ ΔΦ ΔΝ ΔΦ ΑΝ ΑΦ Δλ Δπ Δφ Δλ Δπ Δφ Αλ Απ Αφ Mπ Σπ Σδ Mδ Σπ Σδ Μ-Θ Δράμας ΔΡΑΜΑΣ Μ-Θ Δράμας Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ Μ-Θ Έβρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Μ-Θ Έβρου ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Μ-Θ Έβρου ΣΟΥΦΛΙΟΥ Μ-Θ Ημαθίας ΒΕΡΟΙΑΣ Μ-Θ Ημαθίας ΝΑΟΥΣΑΣ Μ-Θ Θεσσαλονίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /98

76 Έκταση σε ΠΔ 1213 Δηλωθ. Δηλ - ΠΔ ΠΔ Αποκ.Διοικ. Δηλωθέντες Δηλ. ΠΔΑΔ Βάσει ΠΔ 1213 Βάσει Δηλ Α.Δ. Νομός (Π.Ε.) Δασαρχείο στρέμματα ΔΝ ΔΦ ΔΝ ΔΦ ΑΝ ΑΦ Δλ Δπ Δφ Δλ Δπ Δφ Αλ Απ Αφ Mπ Σπ Σδ Mδ Σπ Σδ Μ-Θ Θεσσαλονίκης ΛΑΓΚΑΔΑ Μ-Θ Θεσσαλονίκης ΣΤΑΥΡΟΥ Μ-Θ Καβάλας ΘΑΣΟΥ Μ-Θ Καβάλας ΚΑΒΑΛΑΣ Μ-Θ Κιλκίς ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ Μ-Θ Κιλκίς ΚΙΛΚΙΣ Μ-Θ Ξάνθης ΞΑΝΘΗΣ Μ-Θ Ξάνθης ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Μ-Θ Πέλλης ΑΡΙΔΑΙΑΣ Μ-Θ Πέλλης ΕΔΕΣΣΑΣ Μ-Θ Πιερίας Δ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ Μ-Θ Ροδόπης Δ.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ Μ-Θ Σερρών ΝΙΓΡΙΤΑΣ Μ-Θ Σερρών ΣΕΡΡΩΝ Μ-Θ Σερρών ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Μ-Θ Χαλκιδικής ΑΡΝΑΙΑΣ Μ-Θ Χαλκιδικής ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Μ-Θ Χαλκιδικής ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Η-ΔΜ Αρτας Δ.Δ. ΑΡΤΑΣ Η-ΔΜ Γρεβενών Δ.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Η-ΔΜ Θεσπρωτίας Δ.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Η-ΔΜ Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η-ΔΜ Ιωαννίνων ΚΟΝΙΤΣΑΣ Η-ΔΜ Ιωαννίνων ΜΕΤΣΟΒΟΥ Η-ΔΜ Καστοριάς Δ.Δ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Η-ΔΜ Κοζάνης ΚΟΖΑΝΗΣ Η-ΔΜ Κοζάνης ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ Η-ΔΜ Πρεβέζης Δ.Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Η-ΔΜ Φλωρίνης Δ.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Θ-ΣΕ Βοιωτίας ΘΗΒΩΝ Θ-ΣΕ Βοιωτίας ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΙΣΤΙΑΙΑΣ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΛΙΜΝΗΣ Θ-ΣΕ Ευβοίας ΧΑΛΚΙΔΑΣ Θ-ΣΕ Ευρυτανίας ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Θ-ΣΕ Ευρυτανίας ΦΟΥΡΝΑΣ /98

77 Έκταση σε ΠΔ 1213 Δηλωθ. Δηλ - ΠΔ ΠΔ Αποκ.Διοικ. Δηλωθέντες Δηλ. ΠΔΑΔ Βάσει ΠΔ 1213 Βάσει Δηλ Α.Δ. Νομός (Π.Ε.) Δασαρχείο στρέμματα ΔΝ ΔΦ ΔΝ ΔΦ ΑΝ ΑΦ Δλ Δπ Δφ Δλ Δπ Δφ Αλ Απ Αφ Mπ Σπ Σδ Mδ Σπ Σδ Θ-ΣΕ Καρδίτσας ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Θ-ΣΕ Καρδίτσας ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Θ-ΣΕ Λαρίσης ΑΓΙΑΣ Θ-ΣΕ Λαρίσης ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Θ-ΣΕ Λαρίσης ΛΑΡΙΣΑΣ Θ-ΣΕ Μαγνησίας ΑΛΜΥΡΟΥ Θ-ΣΕ Μαγνησίας ΒΟΛΟΥ Θ-ΣΕ Μαγνησίας ΣΚΟΠΕΛΟΥ Θ-ΣΕ Τρικάλων ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Θ-ΣΕ Τρικάλων ΤΡΙΚΑΛΩΝ Θ-ΣΕ Φθιώτιδας ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ Θ-ΣΕ Φθιώτιδας ΛΑΜΙΑΣ Θ-ΣΕ Φθιώτιδας ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ Θ-ΣΕ Φωκίδας ΑΜΦΙΣΣΑΣ Θ-ΣΕ Φωκίδας ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΑΤΤ Αττικής Δ.Δ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΤΤ Αττικής ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤ Αττικής ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ ΑΤΤ Αττικής ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΤΤ Αττικής ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΤΤ Αττικής ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤ Αττικής ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΤΤ Αττικής ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΤΤ Αττικής ΠΟΡΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΑΓΡΙΝΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αιτωλ/νίας ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αργολίδας Δ.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Π-ΔΕ-Ι Αρκαδίας ΒΥΤΙΝΑΣ Π-ΔΕ-Ι Αρκαδίας ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Αρκαδίας ΤΡΙΠΟΛΗΣ Π-ΔΕ-Ι Αχαΐας ΑΙΓΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Αχαΐας ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Π-ΔΕ-Ι Αχαΐας ΠΑΤΡΩΝ Π-ΔΕ-Ι Ζακύνθου Δ.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Π-ΔΕ-Ι Ηλείας ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ /98

78 Έκταση σε ΠΔ 1213 Δηλωθ. Δηλ - ΠΔ ΠΔ Αποκ.Διοικ. Δηλωθέντες Δηλ. ΠΔΑΔ Βάσει ΠΔ 1213 Βάσει Δηλ Α.Δ. Νομός (Π.Ε.) Δασαρχείο στρέμματα ΔΝ ΔΦ ΔΝ ΔΦ ΑΝ ΑΦ Δλ Δπ Δφ Δλ Δπ Δφ Αλ Απ Αφ Mπ Σπ Σδ Mδ Σπ Σδ Π-ΔΕ-Ι Ηλείας ΟΛΥΜΠΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Ηλείας ΠΥΡΓΟΥ Π-ΔΕ-Ι Κερκύρας Δ.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Π-ΔΕ-Ι Κεφ/νίας Δ.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Π-ΔΕ-Ι Κορινθίας ΚΟΡΙΝΘΟΥ Π-ΔΕ-Ι Κορινθίας ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Π-ΔΕ-Ι Λακωνίας ΓΥΘΕΙΟΥ Π-ΔΕ-Ι Λακωνίας ΜΟΛΑΩΝ Π-ΔΕ-Ι Λακωνίας ΣΠΑΡΤΗΣ Π-ΔΕ-Ι Λευκάδας Δ.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ Π-ΔΕ-Ι Μεσσηνίας ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Π-ΔΕ-Ι Μεσσηνίας ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ ΑΙΓ Δωδεκανήσου Δ.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΙΓ Κυκλάδων Δ.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΙΓ Λέσβου Δ.Δ. ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΓ Σάμου Δ.Δ. ΣΑΜΟΥ ΑΙΓ Χίου Δ.Δ. ΧΙΟΥ ΚΡ Ηρακλείου Δ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡ Λασιθίου Δ.Δ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡ Ρεθύμνου Δ.Δ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΡ Χανίων Δ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ * * Στη Στατιστική Επετηρίδα της Ελλάδος 2009 & 2010 (σελ. 28) η συνολική έκταση της Ελλάδας είναι στρ. 78/98

79 Οργανογράμματα Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών της Επικράτειας 79/98

80 80/98

81 * Το παρόν οργανόγραμμα Διεύθυνσης Δασών περιλαμβάνει έξι Τμήματα και ένα Γραφείο. Σε άλλες περιπτώσεις, η οργάνωση διαφέρει ανάλογα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καλύπτοντας όμως πάντοτε τις ίδιες λειτουργίες. * Το παρόν οργανόγραμμα Δασαρχείου περιλαμβάνει τρία Τμήματα και δύο Γραφεία. Σε άλλες περιπτώσεις, η οργάνωση διαφέρει καλύπτοντας όμως πάντοτε τις ίδιες λειτουργίες. 81/98

82 Μεθοδολογία Διενέργειας Επιθεώρησης-Έρευνας Η έρευνα διενεργήθηκε ηλεκτρονικά, με τον ακόλουθο τρόπο: 1. Η αριθ. ΣΕΕΔΔ/Φ2/73/8312/ εντολή του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τη διενέργεια της επιθεώρησης-έρευνας απεστάλη αυθημερόν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε κάθε Δασαρχείο της χώρας. Το μήνυμα περιείχε κείμενο 67 προς επιβεβαίωση της παραλαβής της από κάθε προϊστάμενο, καθώς και την επισήμανση ότι η επιβεβαίωση της παραλαβής της εντολής έπρεπε να γίνει αυθημερόν. 2. Ακολούθως, ο προϊστάμενος κάθε Δασαρχείου παρέλαβε, μέσω επόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μοναδικό <Όνομα χρήστη> (user name) και <Συνθηματικό> (password), που του επέτρεψαν τη σύνδεσή του, ως πιστοποιημένου χρήστη 68, στο ηλεκτρονικό σύστημα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για να παραλάβει το ερωτηματολόγιο (download). Επισημάνθηκε ότι για τη συμπλήρωση και αποστολή στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. του ερωτηματολογίου, υπεύθυνοι είναι οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών. Επιβοηθητικά, στους προϊσταμένους απεστάλησαν (επίσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), αναλυτικές οδηγίες χρήσης (βήμα-βήμα, με εικονικά αποσπάσματα από τα επιμέρους πεδία της εφαρμογής) τόσο για την παραλαβή και αποστολή του ερωτηματολογίου, όσο και για τη συμπλήρωσή του. 3. Η επιβεβαίωση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) της σύνδεσης των υπό έρευνα Υπηρεσιών με το ηλεκτρονικό σύστημα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και της παραλαβής του ερωτηματολογίου ήταν άμεση. O σχεδιασμός του ερωτηματολογίου και της διαδικτυακής εφαρμογής πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 69 Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., για τη διενέργεια της έρευνας, επέλεξε την οικονομικότερη σε χρόνο και σε κόστος λύση, χωρίς κατανάλωση αναλωσίμων ούτε καταβολή ταχυδρομικών τελών. Επιπλέον, η εισαγωγή και ο έλεγχος της πιστότητας των δεδομένων (data) ήταν στην ευθύνη των προϊσταμένων, χωρίς εμπλοκή του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στην καταχώρησή τους. Σε κάθε στάδιο της προαναφερόμενης διαδικασίας υπήρχε η δυνατότητα on line βοήθειας από τον υπάλληλο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. που προγραμμάτισε τη διαδικτυακή εφαρμογή, και τηλεφωνικής υποστήριξης από τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές του κλιμακίου. Η ανταπόκριση των δασικών Υπηρεσιών ήταν άμεση. Τα Δασαρχεία και οι Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας απέστειλαν τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια εντός της χρονικής προθεσμίας που είχε τεθεί στην εντολή διενέργειας της Επιθεώρησης-Έρευνας (έως τις 5 Αυγούστου 2013), πλην ενός «Επιβεβαιώνω τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματός σας και της συνημμένης Εντολής Επιθεώρησης-Έρευνας. Ο Προϊστάμενος: Όνομα, Επώνυμο, Ιδιότητα Υπηρεσία: Ονομασία της Υπηρεσίας Τηλ. Επικοινωνίας: Τηλέφωνο Προϊσταμένου Διεύθυνση .. Σε περίπτωση που το του Προϊσταμένου είναι διαφορετικό απ' αυτό στο οποίο απεστάλη το μήνυμα» 68 Τα μοναδικά <user name> και <passwords> σκοπό είχαν να ταυτοποιήσουν την κάθε Υπηρεσία με τις καταγραφές που είχαν δημιουργηθεί στο σύστημα του ΣΕΕΔΔ και να διασφαλίσουν στον προϊστάμενό της την αναγνώρισή του από το σύστημα, προκειμένου να του επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτό. 69 Με την αριθ. ΣΕΕΔΔ/Φ.14/5498/ Απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ΣΕΕΔΔ συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου για τη δημιουργία πρότυπου μηχανογραφικού/ηλεκτρονικού συστήματος έρευνας της λειτουργίας των Δασαρχείων της Ελλάδας. 70 Δασαρχείο Αμφιλοχίας. 82/98

83 Ερωτηματολόγιο Οι πίνακες του Ερωτηματολογίου με το οποίο διεξήχθη η έρευνα είναι: Γενικά Στοιχεία Διοικητικά Θέματα 83/98

84 Ωράριο Εργασίας Αρχική οθόνη Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΝΑΙ" 84/98

85 Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΟΧΙ" 85/98

86 Υλικοτεχνική Υποδομή 86/98

87 Διαδίκτυο Αριθμητικά στοιχεία προσωπικού Δασαρχείου 87/98

88 Στοιχεία εποπτευόμενων μονάδων Δασαρχείου Διεκπεραίωση Υποθέσεων 88/98

89 Δασικές Παραβάσεις την τελευταία πενταετία 89/98

90 Περιοχή ευθύνης Αρχική οθόνη Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΝΑΙ" Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΟΧΙ" 90/98

91 Δασοφύλακες Αρχική οθόνη Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΝΑΙ" 91/98

92 Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΟΧΙ" 92/98

93 Πρόγραμμα αυτοψιών Αρχική οθόνη Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΝΑΙ" 93/98

94 Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΟΧΙ" 94/98

95 Απουσίες υπαλλήλων για υπηρεσιακούς λόγους 95/98

96 Πρόγραμμα αντιπυρικής περιόδου Αρχική οθόνη Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΝΑΙ" 96/98

97 Σε ανάπτυξη μετά από επιλογή του "ΟΧΙ" 97/98

98 Έκφραση Απόψεων 98/98

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ι) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75202 + Fo ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ποσό ,45, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ Πρωτ: 30260 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ ΤαχΔ/νση: Σταδίου 27 ΤαχΚωδ: 101 83- ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΕΚ-ΤΧ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αριθμ. πρωτ. : 75257 +

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33038 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ T.A ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:30420 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2016 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ :

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Μαρούσι, 7/3/2013 Αρ. Πρωτ / Γ6 Βαθμός Προτερ. ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. & ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2012) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προσθήκη κενής Οργανικής θέσης στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Αιγάλεω Περιφερειακής Δ/νσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Μαρούσι 8/3/2012 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΥΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. β) το Υπουργείο Ανάπτυξης,- Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου, Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (ΚΕΛΑΥΕ) Αθήνα, 29 Αυγούστου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος απέστειλε σήμερα επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε.

Δελτίο Τύπου 19-04-2010. Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Δελτίο Τύπου 19-04-2010 Στατιστικά Στοιχεία Δράσης Σ.ΕΠ.Ε. Το Σ.ΕΠ.Ε., ο κατεξοχήν ελεγκτικός μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν.

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 και του άρθρου 259 του ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:21528 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚAI ΔIOIKHTIKH ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου

Α. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ 37 ΚΟΙΝ: 15122, ΜΑΡΟΥΣΙ M. Σωτηράκου M. Κούβελου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ &ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική

ΑΠΟΦΑΣΗ. Διεύθυνση : Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : , FAX : Πληροφορίες : Κάππου Αγγελική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚOY, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν.

ΘΕΜΑ: Kαταβολή από τους Δήμους των Προνοιακών Επιδομάτων στους. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β, περίπτωση 17 του Ν. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ: οικ. 7479 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2010 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δελτίο Τύπου 19-07-2010 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ Σ.ΕΠ.Ε Α Υ ΚΑΙ Β Υ 2010 1. Εισαγωγή Η Επιθεώρηση Εργασίας επιτελεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα τάρτισης (ΔΙΕΚ)... 1 Ίδρυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8.6.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.58625 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

«ΑΡΤΕΜΙΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΡΤΕΜΙΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΔΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων Νοσοκομείων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αθήνα, 31 / 5 / 2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΥ1δ/5892 (σχετ. 16023/12,

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ε.Υ.ΖΗ.Ν 2012-13 Το Ε.Υ.ΖΗ.Ν. είναι πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που στοχεύει στη διασφάλιση της υγιούς ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015

Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 Κατάλογος Επιλεγμένων Σχολείων για Συμμετοχή στην Έρευνα PISA 2015 ΑΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης

1 Κατά το έτος 2014 δεν διενεργήθηκε διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση σε συνεργεία εκτέλεσης Πραγματοποιηθέντες έλεγχοι και επί τόπου μετρήσεις των επιπέδων των υψίσυχνων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον σταθμών κεραιών σε όλη τη χώρα κατά το έτος 2014 - Συγκεντρωτικά στοιχεία Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής:

Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Συνοπτικά το σύνολο των ενεργών δηλώσεων προκύπτει σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες ως εξής: Άκυρες Σε επεξεργασία Αρχική υποβολή Υπαγωγή Οριστική υπαγωγή Αυθαιρέτων Δηλώσεις Ν.4178/2013 141 191059 47094

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Ανακαθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού του κλάδου Εφοριακών των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)». ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΔΑ: Β4ΣΟΗ-Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΦΕΤΕΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ Α/Α ΕΦΕΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ FAX ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ e-mail 1. Αθηνών (έδρα) 210-6404143 210-6404146 210-6404544 210-6404644 K. Λουκάρεως 14 Τ.Κ. 115 22 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΑΙΘΟΥΣΑ Γ. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, 3ος όροφος) ΚΙΛΚΙΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΜΠΟΡΙΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 28/1/2013 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax :

ΑΔΑ : 4ΙΗΑΚ-Ψ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ. : Ταχ.Κώδικας : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27 Ταχ.Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 11 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.Πρωτ. 19067/1.8.2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις