Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής"

Transcript

1 ELL 2014/1 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής Ποιες αιτιάσεις μπορεί να εξετάσει το Δικαστήριο; Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο εξετάζει μόνο προσφυγές οι οποίες προέρχονται από άτομα, οργανισμούς και εταιρείες που παραπονούνται για παραβιάσεις δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Σύμβαση είναι διεθνής συνθήκη με την οποία μεγάλος αριθμός Ευρωπαϊκών Κρατών έχουν αναλάβει την υποχρέωση να εγγυώνται ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα διασφαλιζόμενα δικαιώματα αναφέρονται στην ίδια τη Σύμβαση καθώς επίσης και στα Πρωτόκολλα υπ αρ. 1, 4, 6, 7 12 και 13 τα οποία έχουν επικυρωθεί από ορισμένα μόνο Κράτη. Παρακαλείστε να διαβάσετε τα κείμενα αυτά, τα οποία περικλείονται στον φάκελο. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να ασχοληθεί με οποιαδήποτε αιτίαση. Οι αρμοδιότητές του καθορίζονται από τις προϋποθέσεις παραδεκτού που αναφέρονται στη Σύμβαση και ορίζουν ποιος μπορεί να παραπονεθεί, πότε και για ποιο λόγο. Ποσοστό ανώτερο του 90% των προσφυγών που εξετάζονται από το Δικαστήριο απορρίπτονται. Συνεπώς, θα πρέπει να ελέγχετε ότι οι αιτιάσεις σας είναι σύμφωνες με τις προϋποθέσεις παραδεκτού που περιγράφονται κατωτέρω. Το Δικαστήριο μπορεί να εξετάσει την υπόθεσή σας μόνο όταν: οι αιτιάσεις αφορούν παραβιάσεις ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων που αναφέρονται στη Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα, οι αιτιάσεις στρέφονται εναντίον Κράτους το οποίο έχει επικυρώσει τη Σύμβαση ή το σχετικό Πρωτόκολλο (δεν έχουν επικυρώσει όλα τα Κράτη όλα τα Πρωτόκολλα, ως εκ τούτου συμβουλευθείτε τον κατάλογο με τις επικυρώσεις στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου οι αιτιάσεις αφορούν θέματα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα δημόσιας αρχής (Κοινοβούλιο, Διοίκηση, Δικαστήρια κ.λ.π.). Το Δικαστήριο δεν εξετάζει προσφυγές που στρέφονται εναντίον ιδιωτών ή ιδιωτικών οργανώσεων, οι αιτιάσεις αναφέρονται σε γεγονότα που συνέβησαν μετά την ημερομηνία κατά την οποία το εγκαλούμενο Κράτος επικύρωσε τη Σύμβαση ή το σχετικό Πρωτόκολλο (συμβουλευθείτε τις ημερομηνίες για το κάθε Κράτος στον κατάλογο με τις επικυρώσεις στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου θίγεστε προσωπικά και άμεσα από την παραβίαση ενός θεμελιώδους δικαιώματος (είστε θύμα παραβίασης ), έχετε δώσει στις εθνικές αρχές την ευκαιρία να επανορθώσουν την παραβίαση των δικαιωμάτων σας ( εξάντληση ένδικων μέσων ). Αυτό σημαίνει ότι πριν προσφύγετε ενώπιον του Δικαστηρίου θα πρέπει να έχετε υποβάλει τις ίδιες αιτιάσεις ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων συμπεριλαμβανομένου και του ανωτάτου δικαστηρίου. Αυτό προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τους δικονομικούς κανόνες και τις προθεσμίες που προβλέπονται από το νόμο. Δεν απαιτείται να κάνετε χρήση μέσων τα οποία είναι αναποτελεσματικά ή να υποβάλετε αίτηση για διακριτικής ή εξαιρετικής φύσης πέρα από τις τακτικές διαδικασίες ένδικα μέσα,

2 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής 2/10 έχετε υποβάλει το δεόντως συμπληρωμένο έντυπο προσφυγής στο Δικαστήριο εντός έξι μηνών από την τελική απόφαση των εθνικών δικαστηρίων. Η εξάμηνη προθεσμία εκκινεί κατ αρχήν είτε από την ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η απόφαση του ανώτατου εθνικού δικαστηρίου ή αρχής, είτε από την ημερομηνία που επιδόθηκε σε εσάς ή τον δικαστικό παραστάτη σας. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται διαθέσιμο ένδικο μέσο για κάποια αιτίαση, η εξάμηνη προθεσμία εκκινεί από την ημερομηνία της επίδικης πράξης, γεγονότος ή απόφασης. Η προθεσμία των έξι μηνών διακόπτεται μόνο όταν στείλετε στο Δικαστήριο το έντυπο προσφυγής δεόντως συμπληρωμένο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 47 του Εσωτερικού Κανονισμού του Δικαστηρίου (συμβουλευθείτε το κείμενο που περιλαμβάνεται στο έντυπο προσφυγής). Η προθεσμία εκπνέει την τελευταία ημέρα του εξαμήνου, ακόμη και αν είναι Κυριακή ή αργία. Συνοψίζοντας, το έντυπο προσφυγής, μαζί με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες και έγγραφα, θα πρέπει να αποστέλλονται στο Δικαστήριο είτε πριν από είτε την τελευταία ημέρα της περιόδου των έξι μηνών, οπότε φροντίστε να τα στείλετε με το ταχυδρομείο εγκαίρως, οι αιτιάσεις σας να έχουν στέρεη βάση. Θα πρέπει να τεκμηριώνετε τους ισχυρισμούς σας παραθέτοντας την υπόθεσή σας με σαφήνεια και υποστηρίζοντάς την με έγγραφα, αποφάσεις, ιατρικές εκθέσεις, καταθέσεις μαρτύρων και άλλο υλικό, μπορείτε να καταδείξετε ότι τα ζητήματα για τα οποία παραπονείστε αποτελούν άδικο περιορισμό θεμελιώδους δικαιώματος. Δεν μπορείτε απλά να διαμαρτυρηθείτε ότι η απόφαση ενός δικαστηρίου ήταν λανθασμένη ή ότι ένα εθνικό δικαστήριο έκανε λάθος. Το Δικαστήριο δε λειτουργεί ως εφετείο για τα εθνικά δικαστήρια και δεν μπορεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τις αποφάσεις τους, οι αιτιάσεις σας δεν έχουν ήδη εξεταστεί από το Δικαστήριο ή άλλο διεθνές όργανο. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι το Δικαστήριο δέχεται δεκάδες χιλιάδες προσφυγές κάθε χρόνο. Δε διαθέτει τους πόρους για να εξετάσει ασήμαντες ή επαναλαμβανόμενες αιτιάσεις που δεν έχουν ουσία και οι οποίες δεν είναι το είδος των περιπτώσεων που ένα διεθνές εποπτικό όργανο θα όφειλε να εξετάζει. Αυτές οι αιτιάσεις μπορεί να απορριφθούν ως καταχρηστικές, όπως το ίδιο μπορεί να συμβεί όταν οι προσφεύγοντες χρησιμοποιούν προσβλητική ή υβριστική γλώσσα. Η προσφυγή μπορεί επίσης να απορριφθεί σε περίπτωση που ο προσφεύγων δεν υφίσταται πραγματική βλάβη ή σημαντική ζημία, δεν εγείρει νέα ζητήματα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε διεθνές επίπεδο και έχει ήδη εξεταστεί από εθνικό δικαστήριο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κριτήρια, μπορείτε να συμβουλευτείτε δικηγόρο ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου, η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις παραδεκτού καθώς και απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα. II. Πώς να συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟ. Κατά προτίμηση, δακτυλογραφήστε το. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ. Στην αντίθετη περίπτωση, το έντυπο προσφυγής σας δε θα θεωρηθεί πλήρες και δε θα γίνει αποδεκτό. Μη χρησιμοποιείτε σύμβολα ή συντομογραφίες: εξηγείστε με σαφήνεια αυτό που επιθυμείτε να εκφράσετε. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ.

3 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής 3/10 Γλώσσα Οι επίσημες γλώσσες του Δικαστηρίου είναι τα Γαλλικά και τα Αγγλικά. Ωστόσο, εάν αυτό σας διευκολύνει, μπορείτε επίσης να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στη γλώσσα ενός από τα Κράτη που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Κατά το αρχικό στάδιο της διαδικασίας, ίσως επίσης λάβετε από το Δικαστήριο επιστολές γραμμένες σε αυτήν τη γλώσσα. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε ότι σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας, εάν δηλαδή το Δικαστήριο δεν κηρύξει απαράδεκτη την προσφυγή σας αλλά αποφασίσει να ζητήσει από την Κυβέρνηση γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με τις αιτιάσεις σας, η αλληλογραφία που θα λαμβάνετε από το Δικαστήριο θα είναι στα Γαλλικά ή στα Αγγλικά, και θα πρέπει εσείς ο ίδιος ή ο εκπρόσωπός σας να χρησιμοποιείτε την αγγλική ή τη γαλλική γλώσσα στις μεταγενέστερες παρατηρήσεις σας. Σημειώσεις σχετικά με τα πεδία του εντύπου προσφυγής Υπενθύμιση: Για να γίνει μια προσφυγή αποδεκτή από το Δικαστήριο, όλα τα αντίστοιχα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες και όλα τα απαραίτητα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται όπως ορίζει το άρθρο 47 του Εσωτερικού Κανονισμού). Σας παρακαλούμε να το λαμβάνετε αυτό υπόψη κατά τη συμπλήρωση του εντύπου καθώς και όταν επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά έγγραφα. Το έντυπο προσφυγής ανά κεφάλαιο Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι οι όροι που χρησιμοποιούνται στο έντυπο προσφυγής καθώς και στο Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής προέρχονται από τη Σύμβαση και ως εκ τούτου τυχόν μη χρήση του θηλυκού γένους δεν υποδηλώνει πρόθεση αποκλεισμού οιουδήποτε. Πλαίσιο για ετικέτες με γραμμωτό κώδικα (Bar code) Εάν έχετε ήδη επικοινωνήσει με το Δικαστήριο για το ίδιο θέμα και σας έχει αποσταλεί ένα σετ ετικετών με γραμμωτό κώδικα, τοποθετήστε μια ετικέτα με γραμμωτό κώδικα στο πλαίσιο που βρίσκεται στην αριστερή επάνω πλευρά της πρώτης σελίδας του εντύπου προσφυγής. A. Ο προσφεύγων (Φυσικό πρόσωπο) Αυτό το τμήμα αναφέρεται σε προσφεύγοντα ο οποίος είναι φυσικό πρόσωπο, σε αντίθεση με μια νομική οντότητα, όπως εταιρεία ή ένωση προσώπων (κεφάλαιο B) Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας προσφεύγοντες (φυσικά πρόσωπα), αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται για τον κάθε έναν επιπλέον προσφεύγοντα, σε ξεχωριστό φύλλο. Παρακαλούμε αριθμήστε τους προσφεύγοντες (φυσικά πρόσωπα), εάν είναι περισσότεροι του ενός. Συμβουλευθείτε επίσης το κατωτέρω τμήμα με τίτλο Ομαδικές προσφυγές και περισσότεροι του ενός προσφεύγοντες. B. Ο προσφεύγων (Νομικό πρόσωπο) Αυτό το τμήμα ισχύει για προσφεύγοντες οι οποίοι είναι νομικές οντότητες όπως εταιρεία, μη κυβερνητικός οργανισμός, ένωση προσώπων, κ.λ.π Τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσφεύγοντος νομικού προσώπου πρέπει να συμπληρωθούν. Εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας προσφεύγοντες, αυτές οι πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται για τον κάθε έναν επιπλέον προσφεύγοντα, σε χωριστό

4 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής 4/10 φύλλο. Παρακαλούμε αριθμήστε τους προσφεύγοντες, εάν είναι περισσότεροι του ενός. Αριθμός σύστασης: παρακαλείστε να αναφέρετε τον επίσημο αριθμό μητρώου ή τον αριθμό που έχει δοθεί στο νομικό πρόσωπο στα επίσημα αρχεία, εάν αυτός υφίσταται. Η ημερομηνία σύστασης ή καταχώρισης της νομικής οντότητας, όπου αυτή η διαδικασία έχει εφαρμοστεί, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνεται για λόγους ευκολίας ταυτοποίησης. Ομαδικές προσφυγές και περισσότεροι του ενός προσφεύγοντες Όταν ένας προσφεύγων ή δικαστικός παραστάτης υποβάλει αιτιάσεις εκ μέρους δύο ή περισσοτέρων προσφευγόντων των οποίων οι προσφυγές βασίζονται σε διαφορετικά πραγματικά περιστατικά, πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστό έντυπο προσφυγής για κάθε φυσικό πρόσωπο, παρέχοντας όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται. Τα έγγραφα που σχετίζονται με κάθε προσφεύγοντα θα πρέπει να επισυνάπτονται στο έντυπο προσφυγής του εν λόγω φυσικού προσώπου. Όταν υπάρχουν περισσότεροι από πέντε προσφεύγοντες, ο δικαστικός παραστάτης θα πρέπει να παρέχει, εκτός από τα έντυπα προσφυγής και τα έγγραφα, έναν πίνακα με τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης για κάθε προσφεύγοντα, ένα παράδειγμα του οποίου μπορεί να κατεβάσει από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου (βλ. Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος είναι δικηγόρος, ο πίνακας αυτός θα πρέπει επίσης να παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή (σε ένα CD-ROM ή memory stick). Σε περιπτώσεις μεγάλων ομάδων προσφευγόντων ή προσφυγών, οι προσφεύγοντες ή οι εκπρόσωποί τους μπορεί να προσκληθούν από τη Γραμματεία να αποστείλουν τις παρατηρήσεις ή τα έγγραφά τους σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Περαιτέρω οδηγίες ως προς τις απαιτούμενες ενέργειες μπορεί να δοθούν από τη Γραμματεία έτσι ώστε να διευκολυνθεί η αποτελεσματική και ταχεία διεκπεραίωση των προσφυγών. Η μη συμμόρφωση προς τις οδηγίες της Γραμματείας ως προς τη μορφή ή τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται οι ομαδικές προσφυγές ή οι προσφυγές με πολλούς προσφεύγοντες μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μη εξέτασή τους από το Δικαστήριο (βλ. Άρθρο 47 του Εσωτερικού Κανονισμού του Δικαστηρίου παρ. 5.2). Γ. Εκπρόσωπος (Εκπρόσωποι) του προσφεύγοντος Μη δικηγόρος Ορισμένοι υποψήφιοι μπορεί να επιλέξουν να μην, ή να μην είναι σε θέση, να λάβουν οι ίδιοι μέρος στη διαδικασία για λόγους υγείας ή ανικανότητας. Μπορούν να εκπροσωπηθούν από πρόσωπο χωρίς νομική κατάρτιση, για παράδειγμα, στην περίπτωση που γονέας εκπροσωπεί τέκνο του ή σε αυτήν όπου κηδεμόνας ή μέλος της οικογένειας ή σύντροφος εκπροσωπεί κάποιον ο οποίος λόγω πραγματικών ή ιατρικών περιστάσεων αδυνατεί να λάβει ο ίδιος μέρος στη διαδικασία (π.χ. ο προσφεύγων βρίσκεται στο νοσοκομείο ή στη φυλακή). Ο λόγος της εκπροσώπησης ή η σχέση με τον προσφεύγοντα πρέπει να αναφέρονται, καθώς επίσης η ταυτότητα του εκπροσώπου και τα στοιχεία επικοινωνίας. Επίσημος εκπρόσωπος ή πρόσωπο ικανό να ενεργεί για λογαριασμό του προσφεύγοντος νομικού προσώπου Το προσφεύγον νομικό πρόσωπο πρέπει να ενεργεί μέσω ατόμου με το οποίο το Δικαστήριο θα έχει δυνατότητα επικοινωνίας, όπως στελέχους εταιρείας, προέδρου ή διευθυντή. Το άτομο αυτό θα πρέπει, εφόσον είναι δυνατόν, να πιστοποιήσει την εξουσιοδότησή του / της να εκπροσωπήσει το προσφεύγον νομικό πρόσωπο.

5 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής 5/10 Δικηγόρος Στοιχεία ταυτοποίησης του δικηγόρου που ενεργεί για λογαριασμό του προσφεύγοντος ενώπιον του Δικαστηρίου πρέπει να παρέχονται, με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας. Ο προσφεύγων δεν υποχρεούται να εκπροσωπείται από δικηγόρο κατά το στάδιο υποβολής της προσφυγής, αν και αυτό θα ήταν σκόπιμο. Ο προσφεύγων θα ενημερωθεί, εφόσον η υπόθεση εισέλθει σε στάδιο της διαδικασίας όπου η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι απαραίτητη. Σε αυτό το σημείο - μετά από απόφαση του Δικαστηρίου να κοινοποιήσει την προσφυγή στο Κράτος εναντίον του οποίου στρέφεστε για να υποβάλει αυτό γραπτές παρατηρήσεις μπορεί να συγκεντρώνετε τις προϋποθέσεις για δωρεάν νομική αρωγή εφόσον δε διαθέτετε τους οικονομικούς πόρους για την απασχόληση δικηγόρου και εφόσον το Δικαστήριο κρίνει απαραίτητο να παράσχει αυτήν τη βοήθεια για την απρόσκοπτη εξέταση της υπόθεσής σας. Σχετικές πληροφορίες αποστέλλονται στους προσφεύγοντες σε κατάλληλο χρόνο. Πληρεξούσιο 31. Ο προσφεύγων-φυσικό πρόσωπο πρέπει να υπογράψει το πληρεξούσιο εξουσιοδοτώντας τον εκπρόσωπο να ενεργεί εξ ονόματός του, εκτός εάν, για παράδειγμα, ο προσφεύγων είναι ανήλικος ή δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν είναι σε θέση να υπογράψει. Εάν ένας εκπρόσωπος που δεν είναι δικηγόρος έχει ορίσει δικηγόρο για λογαριασμό του προσφεύγοντος ο οποίος δεν είναι σε θέση να υπογράψει, ο εκπρόσωπος θα πρέπει να υπογράψει το πληρεξούσιο για λογαριασμό του προσφεύγοντος. 31. Ο εκπρόσωπος προσφεύγοντος νομικού προσώπου πρέπει να υπογράψει το πληρεξούσιο εξουσιοδοτώντας δικηγόρο να ενεργεί εξ ονόματος του νομικού προσώπου. 32. Η απαιτούμενη ημερομηνία είναι η ημερομηνία υπογραφής από τον προσφεύγοντα - φυσικό πρόσωπο ή από τον εκπρόσωπο του προσφεύγοντος νομικού προσώπου. Δ. Κράτος / Κράτη εναντίον του οποίου / των οποίων στρέφεται η προσφυγή 33. Συμπληρώστε το πλαίσιο (τα πλαίσια) του Κράτους (των Κρατών) κατά του οποίου (των οποίων) στρέφεται η προσφυγή στρέφεται Ως τέτοιο νοείται το Κράτος που θεωρείτε ότι είναι υπεύθυνο για τα ζητήματα για τα οποία παραπονείστε. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη σας ότι οι αιτιάσεις ενώπιον του Δικαστηρίου μπορούν να στραφούν εναντίον των κρατών που αναφέρονται στον σχετικό κατάλογο και τα οποία έχουν προσχωρήσει στο σύστημα της Σύμβασης. E., ΣΤ. και Ζ.: Αντικείμενο της προσφυγής Να είστε σύντομος. Περιγράψτε τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την υπόθεσή σας: τα βασικά γεγονότα και τις αποφάσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα δικαιώματά σας έχουν παραβιαστεί, χωρίς περιττές πληροφορίες ή δευτερεύοντα ζητήματα. Μην περιλάβετε μακροσκελείς αναφορές: μπορείτε πάντοτε να αναφερθείτε σε ένα συνοδευτικό έγγραφο. Τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης και οι αιτιάσεις σας θα πρέπει να παρουσιάζονται στον προβλεπόμενο χώρο του εντύπου προσφυγής, ώστε να μπορέσει το Δικαστήριο να καθορίσει τη φύση και τον σκοπό της προσφυγής χωρίς αναφορά σε οποιοδήποτε άλλο υλικό. Στην περίπτωση που ο προσφεύγων επιθυμεί να υποβάλει συμπληρωματικές παρατηρήσεις για τα γεγονότα και τις αιτιάσεις και να τις συμπεριλάβει στο έντυπο προσφυγής, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 20 σελίδες συνολικά (αυτό δεν περιλαμβάνει συνοδευτικά αποφάσεις και έγγραφα). Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση που η υπόθεση κοινοποιηθεί στην εναγόμενη Κυβέρνηση για να υποβάλει παρατηρήσεις, ο προσφεύγων θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει λεπτομερή επιχειρήματα ως απάντηση.

6 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής 6/10 Όλες οι παρατηρήσεις πρέπει: να είναι ευανάγνωστες, αν είναι δακτυλογραφημένες, το μέγεθος της γραμματοσειράς να είναι 12 στο κυρίως κείμενο και 10 στις υποσημειώσεις, στην περίπτωση των παραρτημάτων, να είναι σε μορφή σελίδας Α4 με περιθώριο τουλάχιστον 3,5 εκατοστά, οι σελίδες να αριθμούνται διαδοχικά, να χωρίζονται σε αριθμημένες παραγράφους. Κατά γενικό κανόνα, το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση στο έντυπο προσφυγής και στα έγγραφα που υποβάλλετε στη Γραμματεία, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που αφορούν τον προσφεύγοντα ή τρίτα πρόσωπα. Επιπλέον, οι ίδιες πληροφορίες μπορεί να αναρτώνται στο HUDOC, δηλαδή τη βάση δεδομένων του Δικαστηρίου στο διαδίκτυο, εάν το Δικαστήριο τις συμπεριλάβει στην έκθεση των πραγματικών περιστατικών η οποία συντάσσεται για την κοινοποίηση της υπόθεσης στην εγκαλούμενη Κυβέρνηση, σε απόφαση επί του παραδεκτού ή διαγραφής της προσφυγής από το πινάκιο, ή σε απόφαση επί της ουσίας. Κατά συνέπεια, οι πληροφορίες που αφορούν την ιδιωτική ζωή σας ή αυτήν τρίτων προσώπων πρέπει να υποβάλλονται μόνο στο μέτρο που είναι ουσιώδεις για την κατανόηση της υπόθεσης. Επιπλέον, οι προσφεύγοντες που δεν επιθυμούν να δημοσιοποιηθεί η ταυτότητά τους θα πρέπει να το αναφέρουν και να εκθέτουν τους λόγους που δικαιολογούν αυτήν την παρέκκλιση από τον συνήθη κανόνα περί δημοσιότητας της διαδικασίας. Το Δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει την ανωνυμία σε εξαιρετικές περιστάσεις εφόσον υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι. E. Έκθεση των πραγματικών περιστατικών Να είστε σαφείς και περιεκτικοί. Δώστε ακριβείς ημερομηνίες. Να τηρείτε χρονολογική σειρά. Αναφέρετε τα γεγονότα με τη χρονολογική σειρά κατά την οποία συνέβησαν. Αν η προσφυγή σας αφορά διαφορετικά ζητήματα (π.χ. διαφορετικές δικαστικές διαδικασίες), παρακαλείσθε να παραθέσετε κάθε πραγματικό ζήτημα χωριστά. Θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα για να υποστηρίξετε την υπόθεσή σας, ιδίως αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων ή αποδεικτικά στοιχεία των μέτρων για τα οποία παραπονείστε: για παράδειγμα, μια ειδοποίηση έξωσης ή διαταγή απέλασης. Θα πρέπει επίσης να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία για να υποστηρίξετε τους ισχυρισμούς σας, όπως ιατρικές εκθέσεις, μαρτυρίες, πρακτικά, τίτλους ιδιοκτησίας, ή βεβαιώσεις για τα υπό κράτηση χρονικά διαστήματα. Εάν δεν μπορείτε να λάβετε αντίγραφα συγκεκριμένων εγγράφων θα πρέπει να εξηγήσετε τους λόγους. ΣΤ. Έκθεση της ή των ισχυριζόμενων παραβιάσεων της Σύμβασης και / ή των Πρωτοκόλλων της, καθώς και των επιχειρημάτων που προβάλλετε προς υποστήριξη των ισχυρισμών σας 37. Για κάθε αιτίαση, θα πρέπει να αναφέρετε το άρθρο της Σύμβασης ή του Πρωτοκόλλου που επικαλείστε και να δώσετε σύντομες εξηγήσεις για το πώς αυτό έχει παραβιαστεί. Να εξηγήσετε με όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη ακρίβεια ποια είναι η αιτίασή σας σύμφωνα με την Σύμβαση. Να αναφέρετε ποια διάταξη της Σύμβασης επικαλείσθε και να εξηγήσετε για ποιο λόγο τα γεγονότα που έχετε περιγράψει συνεπάγονται παραβίαση της εν λόγω διατάξεως. Τέτοιου είδους επεξηγήσεις θα πρέπει να παρέχονται για κάθε αιτίαση.

7 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής 7/10 Παράδειγμα: Άρθρο 6 παρ. 1: οι αστικές διαδικασίες σχετικά με το αίτημά μου για αποζημίωση για έναν τραυματισμό διήρκεσαν αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι διήρκεσαν πάνω από δέκα χρόνια, από τις 10 Ιανουαρίου 2002 έως τις 25 Απριλίου Ζ. Πληροφορίες σχετικά με την εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων και την εξάμηνη προθεσμία (Άρθρο 35 παρ. 1 της Σύμβασης) 38. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε προσφέρει στο εναγόμενο Κράτος την ευκαιρία να επαναφέρει τα πράγματα στην κατάσταση πριν από την προσφυγή σας στη διεθνή δικαιοδοσία του Δικαστηρίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξηγήσετε ότι έχετε ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα που υπήρχαν στη διάθεσή σας στο συγκεκριμένο κράτος. Για κάθε αιτίαση στο πλαίσιο της Σύμβασης ή των Πρωτοκόλλων, παρακαλούμε αναφέρετε τα παρακάτω: την ακριβή ημερομηνία της τελικής απόφασης, το όνομα του δικαστηρίου και τη φύση της απόφασης, τις ημερομηνίες αποφάσεων άλλων κατώτερων δικαστηρίων ή των δικαστικών αποφάσεων που προηγούνται της τελικής απόφασης, τον αριθμό δικογραφίας στις εσωτερικές διαδικασίες. Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε αντίγραφα όλων των αποφάσεων δικαστηρίων ή άλλων δικαιοδοτικών οργάνων, από το κατώτερο μέχρι το ανώτερο. Θα πρέπει επίσης να παράσχετε αντίγραφα των αιτήσεων ή των προσφυγών σας στα δικαστήρια καθώς και των δικογράφων σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να αποδείξετε ότι προβάλατε την ουσία των αιτιάσεών σας σύμφωνα με την Σύμβαση σε κάθε δικαιοδοτικό βαθμό. Θα πρέπει επίσης να αποδείξετε ότι έχετε εγείρει κάθε αιτίαση ενώπιον του Δικαστηρίου μέσα σε έξι μήνες από την τελική απόφαση στο μέτρο που αυτή σχετίζεται με την εξάντληση των εσωτερικών ενδίκων μέσων για την εκάστοτε αιτίαση. Γι αυτό είναι σημαντικό να προσδιορίσετε την ημερομηνία δημοσίευσης της τελικής απόφασης. Θα πρέπει να το αποδείξετε, είτε μέσω προσκόμισης αντιγράφου της απόφασης που περιλαμβάνει αυτήν την ημερομηνία ή, εάν δεν έχετε λάβει αντίγραφο της τελικής απόφασης κατά την ημερομηνία που δημοσιεύθηκε, τότε απόδειξη κοινοποίησης, π.χ. απόδειξη της ημερομηνίας παραλαβής, ή αντίγραφο της συστημένης επιστολής ή του φακέλου της. Αν δεν υφίστανται διαθέσιμα ένδικα μέσα, θα πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε εγείρει την αιτίαση εντός έξι μηνών από την επίδικη πράξη, μέτρο ή απόφαση και να προσκομίσετε σχετικά αποδεικτικά στοιχεία Εδώ θα πρέπει να αναφέρετε αν υπήρχε στη διάθεσή σας ένδικο μέσο το οποίο δεν ασκήσατε. Αν η απάντησή σας είναι καταφατική, θα πρέπει να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους δεν το χρησιμοποιήσατε. Περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εξάντληση των εσωτερικών ένδικων μέσων και τη συμμόρφωση με την εξάμηνη προθεσμία μπορείτε να βρείτε στον Πρακτικό Οδηγό σχετικά με τις Προϋποθέσεις Παραδεκτού (www.echr.coe.int/applicants). H. Πληροφορίες σχετικά με άλλα διεθνή όργανα που έχουν επιληφθεί της υπόθεσής σας (εάν υπάρχουν) Θα πρέπει να αναφέρετε εάν έχετε υποβάλει τα παράπονα που περιλαμβάνονται στην προσφυγή σας σε άλλη διαδικασία διερεύνησης ή επίλυσης διαφορών, για παράδειγμα, ένα όργανο του ΟΗΕ, όπως τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ή την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ή μια διεθνή επιτροπή διαιτησίας. Αν ναι, θα πρέπει να αναφέρετε συμπληρωματικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της ονομασίας του οργάνου στο οποίο

8 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής 8/10 υποβάλατε τα παράπονά σας, των ημερομηνιών και τυχόν επιμέρους διαδικασιών που διεξήχθησαν καθώς και στοιχείων των τυχόν αποφάσεων που ελήφθησαν. Θα πρέπει επίσης να υποβάλετε αντίγραφα των σχετικών αποφάσεων και άλλων εγγράφων Προηγούμενες ή σε εκκρεμότητα προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου: Θα πρέπει επίσης να διευκρινίσετε αν εσείς, ως προσφεύγων, έχετε ή είχατε υποβάλει, άλλες προσφυγές ενώπιον του Δικαστηρίου και, εάν ναι, να αναφέρετε τον αριθμό της προσφυγής (ή των προσφυγών). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό προκειμένου να συνδράμει το Δικαστήριο κατά την καταχώριση, την ανάκτηση και την επεξεργασία των διαφορετικών προσφυγών στο όνομά σας. Θ. Κατάλογος επισυναπτόμενων εγγράφων 45. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε έναν αριθμημένο και με χρονολογική σειρά κατάλογο όλων των δικαστικών ή άλλων αποφάσεων που αναφέρονται στα κεφάλαια Ε., ΣΤ., Ζ. και Η. του εντύπου προσφυγής, καθώς και όσων άλλων εγγράφων επιθυμείτε να λάβει υπόψη το Δικαστήριο ως αποδεικτικά στοιχεία για τη θεμελίωση των ισχυρισμών σας για παραβίαση της Σύμβασης (πρακτικά δίκης, καταθέσεις μαρτύρων, ιατρικές εκθέσεις, κ.λ.π.). Θα πρέπει να επισυνάψετε πλήρη και ευανάγνωστα αντίγραφα όλων των εγγράφων. Κανένα έγγραφο δε θα σας επιστραφεί. Είναι επομένως προς το συμφέρον σας να υποβάλετε αντίγραφα, όχι πρωτότυπα. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ: να παραθέσετε τα έγγραφα με χρονολογική σειρά και ανά διαδικασία, να αριθμήσετε τις σελίδες διαδοχικά, να ΜΗ χρησιμοποιήσετε συρραπτικό, αυτοκόλλητη ταινία ή οτιδήποτε άλλο για να συνδέσετε τα φύλλα. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Είναι ευθύνη του προσφεύγοντος να φροντίσει εγκαίρως για τη συλλογή όλων των πληροφοριών και των εγγράφων που απαιτούνται για ένα έντυπο προσφυγής δεόντως συμπληρωμένο. Εάν δεν συμπεριλάβετε ένα ή περισσότερα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, η προσφυγή σας δε θα θεωρηθεί πλήρης και δε θα εξεταστεί από το Δικαστήριο, εκτός εάν έχετε εξηγήσει επαρκώς για ποιο λόγο δεν ήσασταν σε θέση να προσκομίσετε τα σχετικά έγγραφα. Δήλωση και υπογραφή Ο προσφεύγων ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του, πρέπει να υπογράψει τη δήλωση. Κανείς άλλος δε μπορεί να το πράξει αυτό. 49. Επιβεβαίωση αλληλογραφίας Η Γραμματεία θα επικοινωνεί μόνο με έναν προσφεύγοντα ή έναν εκπρόσωπο, άρα στην περίπτωση που υπάρχουν πολλοί προσφεύγοντες και δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος, θα πρέπει να οριστεί ένας προσφεύγων ως το πρόσωπο με το οποίο η Γραμματεία θα επικοινωνεί. Στην περίπτωση που ο προσφεύγων εκπροσωπείται, η Γραμματεία θα επικοινωνεί μόνο με έναν εκπρόσωπο. Άρα, για παράδειγμα, ένας προσφεύγων που έχει περισσότερους από έναν δικηγόρο πρέπει να ορίσει το δικηγόρο ο οποίος θα επικοινωνεί με το Δικαστήριο.

9 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής 9/10 III. Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή και επεξεργασία της προσφυγής A. Τρόποι υποβολής της προσφυγής Μπορείτε να υποβάλετε προσφυγή στο Δικαστήριο μόνο ταχυδρομικώς (και όχι τηλεφωνικώς). Αυτό σημαίνει ότι η έντυπη έκδοση της προσφυγής με τις πρωτότυπες υπογραφές του προσφεύγοντος (των προσφευγόντων) και / ή του εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου (των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων) πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικώς. Η παραλαβή προσφυγής που έχει αποσταλεί με φαξ δε θεωρείται πλήρης προσφυγή καθώς το Δικαστήριο πρέπει να λάβει υπογεγραμμένο το πρωτότυπο έντυπο αυτής. Είναι περιττό να έλθετε αυτοπροσώπως στο Στρασβούργο για να εκθέσετε προφορικά την υπόθεσή σας. Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο προσφυγής από την ιστοσελίδα του Δικαστηρίου Στείλτε το έντυπο προσφυγής στην κατωτέρω διεύθυνση: The Registrar European Court of Human Rights Council of Europe STRASBOURG CEDEX FRANCE B. Επεξεργασία της προσφυγής Φάκελος της υπόθεσης θα ανοιχτεί και η αλληλογραφία και τα σχετικά έγγραφα θα καταχωρίζονται από το Δικαστήριο μόνο μετά την παραλαβή πλήρους εντύπου προσφυγής με δικαιολογητικά. Μετά την παραλαβή του εντύπου προσφυγής, η Γραμματεία του Δικαστηρίου θα επιβεβαιώσει ότι περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες και τα απαιτούμενα έγγραφα. Στην αντίθετη περίπτωση, θα ενημερωθείτε ότι το άρθρο 47 του Εσωτερικού Κανονισμού δεν έχει τηρηθεί, ότι δεν έχει ανοιχτεί φάκελος και τα έγγραφα δεν έχουν καταχωριστεί. Εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να υποβάλετε νέα προσφυγή: αυτό συνεπάγεται την υποβολή ενός συμπληρωμένου εντύπου προσφυγής και όλων των σχετικών εγγράφων και αποφάσεων, ακόμη και αν έχετε ήδη στείλει κάποιες από αυτές τις πληροφορίες. Επιμέρους παρατηρήσεις δε θα γίνονται δεκτές. Η Γραμματεία δεν μπορεί να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το δίκαιο του κράτους εναντίον του οποίου στρέφεται η αιτίασή σας ή να σας δώσει νομική συμβουλή σχετικά με την εφαρμογή και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου. Όταν στείλετε την προσφυγή σας, θα πρέπει να φυλάξετε ένα αντίγραφο του εντύπου, όπως το έχετε συμπληρώσει, μαζί με τα πρωτότυπα έγγραφα, έτσι ώστε εάν η Γραμματεία σας ενημερώσει ότι η προσφυγή δεν ήταν πλήρης, να είστε σε θέση, εάν το επιθυμείτε, να υποβάλετε εκ νέου νέα και πλήρη προσφυγή χωρίς δυσκολία ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν το έντυπο προσφυγής απορριφθεί ως ελλιπές, δεν υπάρχει εγγύηση ότι ο προσφεύγων θα έχει στη διάθεσή του επαρκή χρόνο για να υποβάλει εκ νέου την προσφυγή πριν από την εκπνοή του εξαμήνου. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να φροντίσετε να υποβάλετε πλήρες έντυπο προσφυγής μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν το έντυπο προσφυγής είναι πλήρες, η Γραμματεία θα σας ενημερώσει ότι άνοιξε στο όνομά σας φάκελο (τον αριθμό του οποίου θα πρέπει να αναφέρετε σε κάθε σας μεταγενέστερη επιστολή) και θα σας στείλει ένα σετ ετικετών με γραμμωτό κώδικα (Bar code) τις οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιείτε στην αλληλογραφία σας με το Δικαστήριο. Η Γραμματεία μπορεί επίσης να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις. Σας συνιστούμε να απαντάτε το ταχύτερο δυνατόν στις επιστολές της Γραμματείας

10 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής 10/10 καθώς ένας νέος φάκελος ο οποίος παραμένει ανενεργός θα καταστρέφεται μετά από έξι μήνες. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όταν μια υπόθεση πρόκειται να εξεταστεί από το Δικαστήριο, οποιαδήποτε καθυστέρηση ή παράλειψη απάντησης στην αλληλογραφία από τη Γραμματεία ή παροχής περαιτέρω πληροφοριών ή εγγράφων μπορεί να εκληφθεί ως έλλειψη επιθυμίας να διατηρήσετε την προσφυγή. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα το Δικαστήριο να μην εξετάσει την προσφυγή ή να την κηρύξει απαράδεκτη ή να τη διαγράψει από το πινάκιο. C. Χωρίς δικαστικά έξοδα Η εξέταση της υπόθεσής σας γίνεται δωρεάν. Θα ενημερώνεστε άμεσα για κάθε απόφαση που θα λαμβάνει το Δικαστήριο.

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής

Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής. I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής GRE 2016/1 Πληροφοριακό Δελτίο για τη συμπλήρωση του εντύπου προσφυγής I. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν συμπληρώσετε το έντυπο προσφυγής Ποιες αιτιάσεις μπορεί να εξετάσει το Δικαστήριο; Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Ερωτήσεις και Απαντήσεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ; Τις ανωτέρω ερωτήσεις και απαντήσεις επιμελήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4229, 5/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ --------------------- Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Αίτησης Αναθεώρησης

Έντυπο Αίτησης Αναθεώρησης Έντυπο Αίτησης Αναθεώρησης Το Γραφείο του Αυστραλιανού Επιτρόπου Πληροφοριών (the OAIC) μπορεί να αναθεωρήσει μια απόφαση σχετικά με το νόμο περί Ελεύθερης Πληροφόρησης (FOI) που ελήφθη από μια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο αίτησης για μελέτη φακέλων 1 1. Γενικές σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015

Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Υποδοχή και αποστολή εγγράφων μέσω Διαδικτύου Δ. Δημάκος Διευθυντής Γραμματείας Διοίκησης 3 Ιουνίου 2015 Τι είναι η Ηλεκτρονική Θυρίδα; η Ηλεκτρονική Θυρίδα είναι ένα ακόμα κανάλι εισόδου / εξόδου εγγράφων

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

8 Εγγραφή σε πρόσκληση

8 Εγγραφή σε πρόσκληση 8 Εγγραφή σε πρόσκληση Για την τυπική συμμετοχή σε πρόσκληση, πρέπει να προηγηθεί εγγραφή. Για τη διαδικασία αυτή, πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία της εταιρείας σας. Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος

Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) (σήματα, σχέδια και υποδείγματα) Σημειώσεις σχετικά με το έντυπο ανανέωσης καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Βέλγιο. Τηλέφωνα: (32-2)

Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Βέλγιο. Τηλέφωνα: (32-2) ΓΔ Περιφερειακή πολιτική Βρυξέλλες, 02/06/2014 Citizens' Initiative for Pedestrians Rights - PEZI President VAGGELIS DIMAS Κύριε POBox 3188 10210 Athens GREECE pezh@pezh.gr Όσον αφορά την επιστολή σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε,

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014. Κυρία/Κύριε, Ref. Ares(2014)1802463-03/06/2014 European Commission Επικεφαλής Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014 Κυρία/Κύριε, θέιια: Πρόσκληση συμμετοχής στη διαδικασία υποβολής προσφορών αριθ. PO/2014-07-INF/ATH που αφορά ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 4 /11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 14119 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Σχετ:13930,14023 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 1.9.2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 0586/2005, του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαμβάνει πρόσωπα, ομάδες και οντότητες στις οποίες εφαρμόζονται ειδικά μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 6 Φεβρουαρίου 2008 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

9 Ηλεκτρονική υποβολή

9 Ηλεκτρονική υποβολή 9 Ηλεκτρονική υποβολή Μπορείτε να υποβάλετε προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής είτε εγγράφως με συστημένη επιστολή είτε ηλεκτρονικά μέσω του Consilium Tendering. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του Consilium

Διαβάστε περισσότερα

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων

Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Εύδοξος Δήλωση Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά στη διανομή Συγγραμμάτων των Τεχνολογικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Ειδική Διοικητική Διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης 1. Τι είναι η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης; Η

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 18.12.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΣΥ.ΠΡΟ.ΔΑ.Τ.) ---------------------------------- 12/02/2015 UΣυνοπτική Γενική Ενημέρωση Δανειοληπτών Αγαπητοί Δανειολήπτες, Αν λόγω της οικονομικής κρίσης, η

Διαβάστε περισσότερα

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό

Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό Ελσίνκι, 25 Μαρτίου 2009 Έγγρ.: MB/12/2008 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 1049/2001 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΪΚΑΛΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Γαμβέττα 6 Τ.Κ. 10678 Αθήνα Τηλ. 210 3818250 κινητό 6973982457 FAX 210 3819709 Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας αναφορικά με τη δρομολόγηση δικαστικού αγώνα

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ Αθήνα Τηλ.: , Fax:

- 1 - Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ Αθήνα Τηλ.: , Fax: Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Αµπελόκηποι, ΤΚ 115 23 Αθήνα Τηλ.:210 6475 601, Fax:210 6475628 Internet Site: www.dpa.gr ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ/ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ 1. Τύπος. Σηµειώστε µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004D0003 EL 29.03.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ. ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ /10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΘΕΣΗ Α.Μ. ΚΑΤΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (Προσφυγή αριθ. 10966/10) ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 24 Οκτωβρίου 2013 Η απόφαση αυτή είναι οριστική. Μπορεί να υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά υπηρεσιών βοήθειας προς τους χρήστες

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά υπηρεσιών βοήθειας προς τους χρήστες Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Μετεγγραφών Παραδοτέο: Αναφορά υπηρεσιών βοήθειας προς τους χρήστες Πεπραγμένα Γραφείου Αρωγής Χρηστών της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Μετεγγραφών Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής

Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΓΕΕΑ) Εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα Παρατηρήσεις σχετικά με το έντυπο της αίτησης μετατροπής Γενικά σχόλια Το έντυπο της αίτησης μετατροπής διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΜΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 Οδηγίες Συμπλήρωσης Έκθεσης Πρόοδου Οδηγίες Σύνταξης Εκθέσεων Προόδου -1- 1 Εισαγωγή Ο Επικεφαλής Εταίρος είναι ο Κύριος Δικαιούχος του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι...

A ΓΕΝΙΚΑ Πεδίο Εφαρμογής Ερμηνεία Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής Οδηγίες Επικοινωνίας Χρονικές Περίοδοι... A ΓΕΝΙΚΑ...2 1 Πεδίο Εφαρμογής... 2 2 Ερμηνεία... 2 3 Αμοιβές και Οδηγίες Πληρωμής... 2 4 Οδηγίες Επικοινωνίας... 2 5 Χρονικές Περίοδοι... 2 B ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ...3 1 Υποβολή Καταγγελίας... 3 2

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1206 EL 04.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την αίτηση του βοηθήματος συμβουλευτικής

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την αίτηση του βοηθήματος συμβουλευτικής Ενημερωτικό φυλλάδιο για την αίτηση του βοηθήματος συμβουλευτικής Για ποιο λόγο παρέχεται το βοήθημα συμβουλευτικής; Πολίτες με περιορισμένο εισόδημα μπορούν να αναζητήσουν νομική συμβουλευτική βοήθεια,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα,

Αρ. Πρωτ.: Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 10946 Αθήνα, 18-07-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ)

Α. ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ) ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την διαδικασία αντιμετώπισης: Α. Κατ'οίκον περιστατικών Β. Διαδικασία διαχείρισης περιστατικών που χρήζουν εξέτασης από BY.Ε. σε ΚΕ.Π.Α. που δεν λειτουργεί BYE Γ. Δικαστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά σχόλια 1.1 Χρήση του εντύπου Το έντυπο διατίθεται δωρεάν από το ΓΕΕΑ και μπορεί να τηλεφορτωθεί από την ιστοθέση του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Συμβούλων Στελέχη Προσωπικού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Περιεχόμενα Εισαγωγή... 1 Σελίδα εγγραφής... 2 Φόρμα Εγγραφής Συμβούλου-Στελέχους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 1 Κ.Δ.Π Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα αναφορικά με τη Γνωστοποίηση Παραβιάσεων Προσωπικών Δεδομένων από τους παροχείς δημόσια διαθέσιμων

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής».

Περιγραφή αιτήµατος: «Αναγγελία έναρξης λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής». Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 20/08/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2490 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ της 25ης Μαρτίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEDAC ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΤΑ ΜΕΛΗ Αρθρο 1 Γενικά 1.1 Σύμφωνα με το άρθρο 3.1 του Καταστατικού, αιτήματα προσχώρησης θα πρέπει να υποβάλλονται στην Γραμματεία του MEDAC η οποία θα φροντίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ », η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον ανοικτό διαγωνισμό «Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφορών CDR/DE/11/2012

Επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφορών CDR/DE/11/2012 Μονάδα Ε1 - Μελλοντικός προγραμματισμός / Μελέτες και πανεπιστημιακά δίκτυα Προϊστάμενος Μονάδας Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2012 KT/CB/ml - D/596/2012 Θέμα: Επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφορών CDR/DE/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ Υπόθεση: vs ΥΠΟΙΚ για ΕΝΦΙΑ Σελίδα - 1 - από 8 Φύση: Φορολογικό Δίκαιο Αριθμ. Δικ/φίας:... Πληρ.: κ. Ρωμαίο Αριθμ. Πρωτ.:.../2015 Ημερομηνία: 22 Ιουλ 2015 Συνημμένα: Τρία (3) ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4832 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για το έργο: «Ανασχεδιασμός Διεργασιών και Αναδιοργάνωση Νοσοκομείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/12/2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Ταχ. Κώδικας: 115 21, Αθήνα Πληροφορίες: κ. Παιδή e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σχέδιο Νόμου Για την ενσωμάτωση της οδηγίας «2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 20 ης Οκτώβριου 2010 σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - -

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- - - - Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο : 213 15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.4.2012 COM(2012) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επικαιροποίηση του χειρισμού των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρμογής Φοιτητών Πίνακας Εικόνων Εικόνα 1.1. Εκκίνηση της διαδικασία εγγραφής...5 Εικόνα 1.2. Σελίδα εγγραφής...6 Εικόνα 1.3. Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ. Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου. Δικηγόρος, Δ.Ν. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ Η ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου Δικηγόρος, Δ.Ν. Αθήνα Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών 24.2.2016 1. Η θεματική «ακυρωτική

Διαβάστε περισσότερα

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ

1. Χρονική διάρκεια εταιρικών εγγράφων (Πιστοποιητικά Διευθυντών) που είναι κατατεθειμένα στο ΚΑΜ ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Διαδικασίες Κεντρικού Αποθετηρίου Μητρώου ΗΜΕΡ. : 8 Μαΐου 2015 ΑΡ. ΕΓΚ. : 06-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill

Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill Όροι και Προϋποθέσεις προγράμματος VIP Skrill Έκδοση 2 Μάιος 2016 1. Πεδίο εφαρμογής Όρων και Προϋποθέσεων VIP Skrill 1.1. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις («Όροι και Προϋποθέσεις VIP») ισχύουν για το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23/05/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1879 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α3 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 95636085 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. Στην αρχική σελίδα (Εικόνα 1), το σύστημα ONLINE σας ενημερώνει για τις εξής εκκρεμότητες που είναι πιθανόν να έχετε: Εικόνα 1 Α) Δήλωση Συνέχισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Α Ι Τ Η Σ Η ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Η παρούσα συμπληρώνεται από α. Ανώνυμες εταιρείες ή αμιγείς πιστωτικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2015 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων

Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων Πρακτικός οδηγός 8: Υποβολή των τροποποιημένων στοιχείων των νομικών προσώπων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον κανονισμό REACH και συμβουλές σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 30/01/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 342 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

[ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2013 ΧΕΝ ΕΛΛΑΔΟΣ [ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ & ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΘΗΝΑ»] Μ. Αντύπα 81,Ηλιούπολη Προοίμιο ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η ΧΕΝ Ελλάδος, στο ιδιόκτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα