Ψηφιακές Επικοινωνίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψηφιακές Επικοινωνίες"

Transcript

1 Τεχνική Εκπαίδευση Ψηφιακές Επικοινωνίες Παναγιώτης Γεώργιζας BEng Cybernetics with Automotive Electronics MSc Embedded Systems Engineering

2 Θέματα που θα αναλυθούν Στόχοι του σεμιναρίου Λίγη Θεωρία για την παράλληλη επικοινωνία Λίγη Θεωρία για την σειριακή επικοινωνία Σειριακές VS Παράλληλες επικοινωνίες Τοπολογίες δικτύων Σειριακά πρωτόκολλα επικοινωνίας στην αυτοκίνηση Ερωτήσεις - Παρατηρήσεις Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 2

3 Στόχοι του σεμιναρίου Να κάνει σαφές ποιές επικοινωνίες είναι παράλληλες, ποιές σειριακές και γιατί. Να απομυθοποιήσει τις σειριακές επικοινωνίες και να τις κάνει κατανοητές και προσβάσιμες για τους τεχνικούς οχημάτων. Να παρουσιάσει συνοπτικά τα πιο γνωστά πρωτοκολλά σειριακών επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται στην αυτοκίνηση σήμερα. Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 3

4 Αναλογική - Ψηφιακή Επικοινωνία Για να γίνει εύκολα κατανοητή η διαφορά αυτών των δύο θεωρούμε ότι έχουμε δύο συσκευές που επικοινωνούν μεταξύ τους, στέλνοντας σήματά η μία στην άλλη 0 ως 12V. Αναλογική επικοινωνία Οι συσκευές επικοινωνούν αναλογικά όταν το σήμα επικοινωνίας παίρνει όλες τις τάσεις από τα 0V ως τα 12V του παραδείγματος. Ψηφιακή επικοινωνία Οι συσκευές επικοινωνούν ψηφιακά όταν το σήμα επικοινωνίας παίρνει μόνο δύο διακριτές τιμές, π.χ 0V και 12V. Αυτές οι τάσεις αναπαριστούν τα bit. Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 4

5 Παράλληλη Επικοινωνία Tί είναι παράλληλη επικοινωνία; Είναι μια μορφή επικοινωνίας κατά την οποία μεταδίδονται δεδομένα χρησιμοποιώντας παράλληλα ηλεκτρονικά μονοπάτια (παράλληλους αγωγούς), ένα μονοπάτι για την μεταφορά κάθε διαφορετικού δεδομένου. Στις ψηφιακές επικοινωνίες αυτά τα δεδομένα ονομάζονται Bit. Μία ομάδα οκτώ(8) bit ονομάζεται Byte. Αρκετά συχνά οι παράλληλοι δίαυλοι επικοινωνίας είναι 8-bit, δηλαδή έχουν 8 παράλληλές γραμμές για μεταφορά bit. Απαραίτητη συνθήκη για να είναι μια επικοινωνία παράλληλη είναι όλα τα δεδομένα προς μεταφορά να μεταφέρονται ταυτόχρονα! Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 5

6 Παράλληλη Επικοινωνία Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 6

7 Σειριακή Επικοινωνία Tί είναι σειριακή επικοινωνία; Είναι μια μορφή επικοινωνίας κατά την οποία τα δεδομένα μπαίνουν στην σειρά, το ένα πίσω από το άλλο, και μεταδίδονται χρησιμοποιώντας μόνο ένα ηλεκτρονικό μονοπάτι (αγωγό). Στις ψηφιακές επικοινωνίες αυτά τα δεδομένα ονομάζονται Bit. Μία ομάδα οκτώ(8) bit ονομάζεται Byte. Αρκετά συχνά στους σειριακούς δίαυλους επικοινωνίας μεταφέρονται σειρές των 8-bit. Απαραίτητη συνθήκη για να είναι μια επικοινωνία σειριακή είναι τα δεδομένα προς μεταφορά να μεταφέρονται το ένα μετά το άλλο! Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 7

8 Σειριακή Επικοινωνία Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 8

9 Σειριακή Επικοινωνία Απεικόνιση του σειριακού μηνύματος με την χρήση παλμογράφου Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 9

10 Παράλληλη VS Σειριακή Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 10

11 Παράλληλη VS Σειριακή Παράλληλη Σειριακή Ταχύτητα Πιο γρήγορη από την σειριακή Πιο αργή από την παράλληλη Μέγιστο μήκος αγωγού Μικρότερο από της σειριακής Μεγαλύτερο από της παράλληλης Κόστος Φτηνότερο για κοντινές αποστάσεις Φτηνότερο για μακρινές αποστάσεις Ανίχνευση σφαλμάτων Προστασία από θορύβους ΌΧΙ ΌΧΙ ΝΑΙ Μερικές φορές ΝΑΙ Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 11

12 Τι σημαίνει CAN-Bus; Είναι μια νέα έκδοση του CAN που χρησιμοποιήτε στα λεωφορεία; Η λέξη BUS μας επισημαίνει τον τρόπο διασύνδεσης των σειριακών συσκευών, δηλαδή την τοπολογία του δικτύου τους. Οι τοπολογίες Bus και Star περιγράφονται παρακάτω. Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 12

13 Η τοπολογία Bus χρησιμοποιεί ένα κοινό κορμό (backbone) για να συνδέσει όλες τις συσκευές. Όταν μια συσκευή επιθυμεί να επικοινωνήσει με μια άλλη, εκπέμπει το μήνυμα μέσα στον κεντρικό αυτόν αγωγό. Όλες οι συσκευές το λαμβάνουν και το φιλτράρουν. Αν το μήνυμα είναι για αυτές ενεργούν, ειδάλλως το παραβλέπουν. Τοπολογίες Δικτύων Star είναι η ποιό κοινή τοπολογία στα δίκτυα υπολογιστών. Χρησιμοποιεί μία κεντρική συσκευή για να συνδέσει όλες τις συσκευές. Όταν μια συσκευή επιθυμεί να επικοινωνήσει με μια άλλη, εκπέμπει το μήνυμα στην κεντρική. Η κεντρική συσκευή αναμεταδίδει το μήνυμα προς όλες τις συσκευές. Οι συσκευές το λαμβάνουν και το φιλτράρουν. Αν το μήνυμα είναι για αυτές ενεργούν, ειδάλλως το παραβλέπουν. Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 13

14 CAN BUS Τυπικό παράδειγμα 1 δικτύου CAN τοπολογίας BUS Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 14

15 CAN BUS Τυπικό παράδειγμα 2 δικτύου CAN τοπολογίας BUS Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 15

16 Τι είναι LIN; Σειριακά Πρωτόκολλα : LIN Το LIN είναι σύντμηση του Local Interconnect Network (Τοπική Διασύνδεση Δικτύου) είναι ένα σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας ιδιαίτερα κατάλληλο για τη δικτύωση των αισθητήρων και των ενεργοποιητών εντός ενός υποσυστήματος. Τι ξεχωριστό έχει το LIN; Είναι εύκολα υλοποιήσιμο μέσω των υπαρχόντων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, πράγμα που κάνει την υλοποίησή του ιδιαιτέρα φτηνή. Κίνητρο για την ανάπτυξη του ήταν η μείωση του κόστους των δικτύων των οχημάτων. Είναι πιο πολύ μια ιδέα για την βελτίωση της χρήσης του υπάρχοντος υλικού παρά ένας εντελώς νέος σειριακός δίαυλος. Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 16

17 Χαρακτηριστικά του LIN : Σειριακά Πρωτόκολλα : LIN Χαμηλό κόστος υλοποίησης που βασίζεται σε κοινά UART* που έχουν οι μικροελεγκτές που χρησιμοποιούνται στα υποσυστήματα και πολλές φορές μένουν ανεκμετάλλευτα. Ταχύτητα έως 20 Kbps (Kilo bit per second) Εγγυάται τη διαλειτουργικότητα των κόμβων του δικτυού από την άποψη του υλικού και λογισμικού, καθώς και μια προβλέψιμη συμπεριφορά EMC** Επιλογή μήκος των μηνυμάτων με 2, 4 η 8 byte Χρήση μόνο ενός καλωδίου για την επικοινωνία του δικτύου Ανίχνευση λαθών μέσω Checksum*** *USART = Universal Asynchronous Receiver Transmitter = Γενικός Ασύγχρονος Λήπτης Πομπός. **EMC = Electromagnetic Compatibility = Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Δεν αλληλεπιδρά με τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές συσκευές. ***Checksum = Αλγόριθμος επαλήθευσης της ακεραιότητας της πληροφορίας. Επιτρέπει την ανίχνευση μηνυμάτων που αλλοιώθηκαν κατά την μετάδοση τους. Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 17

18 Σειριακά Πρωτόκολλα : CAN Τι είναι CAN; Το CAN είναι σύντμηση του Controller Area Network ( Ελεγκτής Δικτυακής Περιοχής) και δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα άλλο σειριακό πρωτόκολλο επικοινωνίας. Γιατί όλο ακούμε για CAN και όχι για άλλα πρωτόκολλα; Αν ήσασταν Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μάλλον θα ακούγατε για I2C, SPI, Microwire, RS232, RS485, κ.τ.λ. Αν ήσασταν Μηχανικοί Η/Υ μάλλον θα ακούγατε για USB, Firewire, SATA, SCSI, PCI Express, κ.τ.λ. Ως Τεχνικοί Οχημάτων το ποιο πιθανό είναι να ακούτε για ISO / ISO14230 (KWP2000), J1850 (PWM & VPW), ISO15765 (CAN), LIN, FlexRay, κ.τ.λ. Από πότε χρησιμοποιείτε το πρωτόκολλο CAN; Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων δεν είχαν άδεια να το χρησιμοποιήσουν πριν το Επιπλέον, από το 2008 και μετά οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να υποστηρίζουν τα οχήματα τους το πρωτόκολλο CAN. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιό πρωτόκολλο χρησιμοποιεί ο κάθε κατασκευαστής. Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 18

19 Σειριακά Πρωτόκολλα : CAN Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 19

20 Σειριακά Πρωτόκολλα : CAN Χαρακτηριστικά του CAN : Ταχύτητα : Από 10 Kbps (Kilo bit per second) Έως 1 Μbps (Mega bit per second) Μέγιστη απόσταση μεταξύ 2 ελεγκτών CAN: Από 1000m στα 40 Kbps Έως 40m στο 1 Mbps Κάθε μήνυμα CAN φέρει το CRC* του για την ανίχνευση λαθών Ανοχή σε ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο (noise tolerance) γιατί οι 2 γραμμές του είναι διαφορικές. Σε ταχύτητες κάτω από τα 125 Kbps αν ένα από τα 2 του καλώδια κοπεί ή βραχυκυκλώσει, θα συνεχίσει να λειτουργεί ( με μειωμένη ανοχή σε θορύβους) *CRC = Cyclic Redundancy Code = Αλγόριθμος επαλήθευσης της ακεραιότητας της πληροφορίας. Επιτρέπει την ανίχνευση μηνυμάτων που αλλοιώθηκαν κατά την μετάδοση τους. Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 20

21 Σειριακά Πρωτόκολλα : CAN Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 21

22 Σειριακά Πρωτόκολλα : FlexRay Χαρακτηριστικά : 10 Mbps/channel (ανά κανάλι) Time-Triggered συμπεριφορά Απόλυτα ασφαλές (redundancy, safety, and fault-tolerance) Το πρωτόκολλο σειριακής επικοινωνίας FlexRay σχεδιάστηκε για να προσφέρει επικοινωνίες υψηλών ταχυτήτων και ασφαλείας. Το redundancy* του, πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπως πέδηση-με-καλώδιο (brake-by-wire). Έχει δύο κανάλια με ταχύτητες 10 Mbps το κάθε ένα. Το FlexRay σε πρώτη φάση θα χρησιμοποιηθεί για την διασύνδεση των υπολοίπων δικτύων. Σήμερα κάθε αυτοκίνητο έχει αρκετές φορές έως και 3 δίκτυα CAN έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα χαμηλής ταχύτητας επικοινωνίας. Είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να αντικατασταθούν όλα αυτά τα δίκτυα με ένα FlexRay, κάτι που θα μείωνε και το κόστος κατασκευής. * redundancy = Είναι η επανάληψη των κρίσιμων στοιχείων ενός συστήματος με σκοπό την αύξηση της αξιοπιστίας του. Σε πολλά σημαντικά για την ασφάλεια συστήματα, όπως drive-by-wire, ορισμένα τμήματα του συστήματος έλεγχου μπορεί να είναι διπλά και τριπλά και να συναποφασίζουν. Είναι απίθανο να χαλάσουν όλα την ίδια χρονική στιγμή. Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 22

23 Σειριακά Πρωτόκολλα : FlexRay Το FlexRay πρωτόκολλο είναι στην τελική φάση της ανάπτυξης του. Το πρώτο όχημα με FlexRay ήταν η BMW X5 του 2007, όπου χρησιμοποιήθηκε μόνο στην πνευματική ανάρτηση. Πλήρη χρήση του, αναμένεται μετά το Τα βασικά μέλη δημιουργίας του FlexRay είναι: BMW Daimler Chrysler AG General Motors Volkswagen Robert Bosch GmbH NXP Semiconductors (κομμάτι της Royal Philips Electronics) Freescale (Motorola) Οφέλη από την χρήση του πρωτοκόλλου FlexRay Απλοποίηση της αρχιτεκτονικής των δικτύων του οχήματος Αύξηση των δυνατοτήτων ελέγχου Μείωση των απαιτούμενων καλωδίων Μείωση του βάρους των δικτύων Ηλεκτρομηχανικά συστήματα (X-by-wire) μπορούν να αντικαταστήσουν πνευματικά συστήματα!!! Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 23

24 Σειριακά Πρωτόκολλα : FlexRay Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 24

25 Σύγκριση ταχυτήτων σειριακών πρωτοκόλλων οχημάτων Ταχύτητα σε Mbps MOST50 MOST25 FlexRay CAN LIN MOST50 MOST25 FlexRay CAN LIN Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 25

26 Το μέλλον είναι πιο κοντά από όσο νομίζουμε Η τελευταία μόδα στους σειριακούς διαύλους επικοινωνίας είναι η χρήση των γραμμών τροφοδοσίας για την μετάδοση σειριακών μηνυμάτων. Οι συσκευές απλώς συνδέονται με την τροφοδοσία (+12V ή +24V). Δεν χρειάζονται άλλα έξτρα καλώδια! Οφέλη από αυτήν την τεχνολογία: Μείωση κόστους & βάρους Μείωση πολυπλοκότητας Αύξηση αξιοπιστίας Αύξηση της προσαρμοστικότητας του συστήματος Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 26

27 Ερωτήσεις Π.ΓΕΩΡΓΙΖΑΣ 27

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Ηλεκτρονικής και υπολογιστών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία του σπουδαστή Στεφανουδάκη Μιχάλη Εισηγητής: Στρατάκης Δημήτριος Ηράκλειο, Μάιος 2007 Σελίδα 1 από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΠΟ PLC ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος B' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος B' Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτόκολλα βιομηχανικών δικτύων / δικτύων αυτοματισμού» «Industrial (Automation) Network protocols»

«Πρωτόκολλα βιομηχανικών δικτύων / δικτύων αυτοματισμού» «Industrial (Automation) Network protocols» Πανεπιστήμιο Μακεδονίας University of Macedonia ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Master Information Systems Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Networking Technologies Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Professors:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ. Με τη συνεργασία της. Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Κεφάλαιο 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Με τη συνεργασία της Γιαννούλας Νάκου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 51 52 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε την παρουσίαση των εµπορικών Βιοµηχανικών ικτύων επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη Συστήματος Διαγνωστικών Αυτοκινήτων (OBD-II)» ΚΡΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Εκπομπής σημείου Τα δίκτυα εκπομπής έχουν ένα μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας που τον μοιράζονται όλες οι μηχανές του δικτύου. Μικρά μηνύματα, που αποκαλούνται πακέτα σε ορισμένες περιπτώσεις, στέλνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δικτύων ηλεκτρονικών µετατροπέων ισχύος σε σύνθετα βιοµηχανικά ηλεκτροκινητήρια συστήµατα Κ. Κοντογιάννης Α. Σαφάκας Υποψήφιος ιδάκτορας Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν»

«Δ Ι Κ Τ Υ Α Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Δ Ι Α Σ Υ Ν Δ Ε Σ Η Δ Ι Κ Τ Υ Ω Ν» Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ERROR! NO TEXT OF SPECIFIED STYLE IN DOCUMENT. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Γ Ι Α Τ Ο Μ Α Θ Η Μ Α : «Δ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ GPS ΔΕΚΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΝΤΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ AEM: 5509 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή στα Τοπικά Δίκτυα Τα Τοπικά Δίκτυα Υπολογιστών (LAN - Local Area Network), είναι δίκτυα επικοινωνίας σχεδιασμένα να υποστηρίζουν την διασύνδεση διαφόρων διατάξεων βασισμένων σε υπολογιστή (μεγάλους

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ώ Ν. Ασύρματα Δίκτυα ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ώ Ν. Ασύρματα Δίκτυα ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Ή Μ Ι Ο Π ΑΤ Ρ Ώ Ν ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΉ ΣΧΟΛΉ ΤΜΉΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Ε Ξ Α Μ Η Ν Ο Υ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ασύρματα Δίκτυα ΤΣΩΝΗ ΣΟΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Θεσσαλονικη 2009 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πτυχιακη Εργασια Σπουδαστων : ΓΚΟΥΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Θεεμμαα : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία Κατασκευή PLC με μικροελεγκτή AVR

Διπλωματική εργασία Κατασκευή PLC με μικροελεγκτή AVR Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Yπολογιστών Τομέας Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών Διπλωματική εργασία Κατασκευή PLC με μικροελεγκτή AVR των φοιτητών Χιονίδη Ιωάννη Παραστατίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων

ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων ΔΙΜΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση συστήματος αυτοματισμού με χρήση μικροελεγκτή και ασύρματου δικτύου αισθητήρων Copyright Statement. Αθανάσιος Ε. Τασόγλου Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Πληροφορική Ι. Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών. Δρ. Γκόγκος Χρήστος 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Πληροφορική Ι Ενότητα 7 : Δίκτυα Υπολογιστών Δρ. Γκόγκος Χρήστος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET

ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SCADA) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ETHERNET Διπλωματική Εργασία Για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών υποχρεώσεων του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15

Περιεχόμενα. Πρόλογος 9. Ευχαριστίες 15 1 Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ευχαριστίες 15 1 Εισαγωγή 17 1.1 Πλεονεκτήματα της Οπτικής Ίνας ως Μέσο Μετάδοσης 21 1.2 Βασικές Τεχνικές Πολύπλεξης 24 1.3 Ιστορική Εξέλιξη των Οπτικών Δικτύων Βασικοί Σταθμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΑΜ0702) ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ: EΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη εφαρμογής εικονικού κόμβου ασύρματης τηλεμετρίας ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ

ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ADSL ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 5: Δίκτυα επικοινωνίας Τι είναι δίκτυο; Δίκτυο είναι μια ομάδα υπολογιστών συνδεδεμένων μεταξύ τους ενσύρματα ή ασύρματα, η οποία επιτρέπει σε πολλούς

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61

Συμπεράσματα... 60 Βιβλιογραφία... 61 Πρόλογος Ο άνθρωπος είναι ένα ον που πάντοτε είχε την επιθυμία να ελέγχει καταστάσεις και εξελίξεις γύρω του. Στη σημερινή εποχή η επιθυμία αυτή έχει μετατραπεί σε ανάγκη. Ανάγκη για έλεγχο σε πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» ΜΕΡΟΣ Γ ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΜΕΡΟΣ Γ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος Μηχανικός Πληροφορικής, MSc Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας

ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ Καβάλας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Ηλεκτρολογίας Σύγχρονα Εργαλεία Δικτύων Η/Υ Πτυχιακή Εργασία Σπουδαστής: Μάριος Παπαδιονυσίου A.E.M.: 3362 Επιβλέπων: Κων/νος Βαξεβανάκης Καβάλα, 2013 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot

Ασύρματα Δίκτυα Hot Spot ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT T.E.I. OF EPIRUS Ασύρματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : Τσιαντής Λεωνίδας Υπεύθυνος Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα