ΘΕΜΑ: ιαβίβαση Μελέτης για τη σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: ιαβίβαση Μελέτης για τη σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών"

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣ & ΕΣΤΑ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 54 Ταχ. /νση : Χαλκοκονδύλη Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ /νση Αλ/φιας: Ταχ. Θυρίδα 30390, Μητροπόλεως 60, 10033, ΑΘΗΝΑ Τηλ. Προέδρου: Τηλ. Γεν. Γραµµατέα: Ε-mail : Ιστοσελίδα: ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών Γραφείο Υφυπουργού κ. Χρήστου Ζώη Βασ. Σοφίας Αθήνα ΘΕΜΑ: ιαβίβαση Μελέτης για τη σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Πολιτών Σας διαβιβάσουµε τα επιχειρησιακά σχέδια για τα υπό σύσταση Γραφεία Υποδοχής Πολιτών (ΓΥΠ) που εκπονήθηκαν από τα µέλη της άτυπης οµάδας εργασίας αποφοίτων της Εθνικής Σχολής ηµόσιας ιοίκησης και Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πρότασης για σύσταση και λειτουργία ΓΥΠ στο Υπουργείο Πολιτισµού, στο Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην Περιφέρεια Αττικής. Ο Πρόεδρος Για το.σ. Ο Γενικός Γραµµατέας α.α. Γρ. Θεοδωράκης Μιλ. Κοτζάµπασης Συνηµµένες: Σελίδες () Κοινοποίηση: Σύλλογος Σπουδαστών ΕΣ & ΕΣΤΑ Απόφοιτοι ΕΣ & ΕΣΤΑ

2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ : ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ 3 ΦΟΡΕΙΣ)

3 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2008

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΥΝΟΨΗ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάκτηση της εµπιστοσύνης του πολίτη µέσα από την πρώτη επαφή του µε τη δηµόσια διοίκηση αποτελεί το ζητούµενο της σύγχρονης διακυβέρνησης. Με δεδοµένο ότι η εφαρµογή κάθε σύγχρονης δηµόσιας πολιτικής εστιάζεται στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, η οποία σε όρους σύγχρονους σηµαίνει µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, αναδεικνύεται η σηµασία του προσανατολισµού των δράσεων όλων µας στην εγγύτερη σχέση κράτους-πολίτη. Άλλωστε, η επιτυχής εφαρµογή ενός µεταρρυθµιστικού προγράµµατος εκτιµάται αναµφισβήτητα σε σχέση µε το βαθµό ικανοποίησης των πολιτών ως προς: α) την πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες και β) την απόκτηση του εκάστοτε δηµόσιου αγαθού. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η βελτίωση της εικόνας των δηµόσιων υπηρεσιών µε τη βοήθεια των Γραφείων Υποδοχής Πολιτών ΓΥΠ. Συγκεκριµένα, προτείνεται η δηµιουργία ΓΥΠ αλλά και η στήριξη των τυχόν υφιστάµενων γραφείων που συστάθηκαν µε την καθοδήγηση της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του ΥΠ.ΕΣ. έως σήµερα. Μέσα από τα ΓΥΠ θα διακινούνται τα έγγραφα και µάλιστα ηλεκτρονικά και όχι οι πολίτες ανά τις υπηρεσίες. εδοµένης της συγχρηµατοδότησης µέσα από το ΕΣΠΑ, όπως εξειδικεύεται στο Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », το εγχείρηµα κρίνεται άµεσα πραγµατοποιήσιµο. ιττός ρόλος των ΓΥΠ : εξυπηρέτηση εξωτερικών πελατών πολιτών και αναβάθµιση των εσωτερικών διαδικασιών. Τα ΓΥΠ αξιοποιούν τη βέλτιστη πρακτική του one stop shop, όπως έχει καθιερωθεί διεθνώς, και ιδίως τη διάσταση της εξυπηρέτησης του πολίτη από µια και µόνο θέση εργασίας. Επιπλέον, αναδεικνύεται µέσα από τα αιτήµατα και την αναζήτηση της όσο το δυνατό σύντοµης διοικητικής πρακτικής, το ενδεδειγµένο µονοπάτι της διοικητικής διαδροµής. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η επιλογή των υπαλλήλων που θα στελεχώσουν τα ΓΥΠ γίνεται µε γνώµονα τη σκιαγράφηση µιας καθ όλα ανταποκριτικής υπηρεσίας. Συγκεκριµένα, γίνεται µια πρώτη όχληση (request) για την απόκτηση πληροφοριών, τον προσανατολισµό (reception desk) για την ανεύρεση του αρµόδιου χειριστή της εκάστοτε υπόθεσης αλλά και την

6 παρακολούθησή της, ως την απόδοση του δικαιώµατος που απορρέει από την ισχύουσα νοµοθεσία για κάθε δηµόσια υπηρεσία. Προτείνεται, λοιπόν, η πιλοτική εφαρµογή αρχικά α) σε φορείς µε αποδεδειγµένα ικανοποιητική λειτουργία για την αποφυγή άσχηµων εντυπώσεων µε το ξεκίνηµα του θεσµού αλλά και β) σε φορείς που µια τέτοια υπηρεσία επείγει, λόγω αυξηµένου όγκου συναλλαγών, όπως στην περίπτωση της /νσης Αλλοδαπών της Περιφέρειας Αττικής. Σταδιακά θα γίνει επέκταση της ρύθµισης και σε άλλους φορείς µετά την αντιµετώπιση των εµβρυακών προβληµάτων. Ακολουθεί η σκιαγράφηση του Υπουργείου Πολιτισµού (κ.υ.), του Υπουργείου Υγείας (κ.υ) και της Περιφέρειας Αττικής ( /νση Αλλοδαπών) στους παρακάτω τοµείς, για να υπάρχει µια πρώτη άποψη για τα προτεινόµενα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΡΟΙΟΝ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΓΥΠ - ΣΤΟΧΟΙ ΓΥΠ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ/ ΕΙ ΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ -ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - Ε ΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΥΠ. (ΕΝΟΤΗΤΑ 1). Προκειµένου να γίνει άµεση εφαρµογή της ρύθµισης, περιγράφεται αναλυτικά η περίπτωση του πρώτου φορέα, του Υπουργείου Πολιτισµού (ΕΝΟΤΗΤΑ 2). ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Το αντικείµενο του παρόντος επιχειρησιακού σχεδίου είναι Α) η διερεύνηση της υφιστάµενης κατάστασης των φορέων και ιδίως του Γραφείου Υποδοχής Πολιτών στο Υπουργείο Πολιτισµού, το οποίο ήδη λειτουργεί από τον Αύγουστο του 2006, κατ εφαρµογή της ΙΣΚΠΟ/Φ.2/9967/ εγκυκλίου της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, καθώς και Β) η προσπάθεια ευρύτερης εφαρµογής αυτής της δράσης στο σύνολο των δηµοσίων υπηρεσιών. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Στόχος του επιχειρησιακού σχεδίου είναι η σαφής απάντηση στα εξής ερωτήµατα: Γιατί είναι απαραίτητο ένα ΓΥΠ εντός µιας δηµόσιας υπηρεσίας; Σε τι εξυπηρετείται ο πολίτης; Ποιο είναι το όφελος για την ίδια τη δηµόσια υπηρεσία; Ποιο είναι το όφελος για το σύνολο της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης; Και όλα αυτά µε σκοπό: Την εξυπηρέτηση του πολίτη Τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, είτε µε την επιτάχυνση της γνωστοποίησης στον πολίτη των αποφάσεων που τον αφορούν είτε µε τον ανεξάρτητο και αξιόπιστο εντοπισµό των προβληµάτων και των σηµείων που εµποδίζουν τη λήψη τους

7 EXCEL 1, 2, 3

8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ...8 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...9 ΟΜΑ ΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ...9 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...10 ιάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισµού...10 Ανθρώπινο δυναµικό...12 Ανθρώπινο δυναµικό και ΤΠΕ...13 Το Υπουργείο Πολιτισµού και ο Πολίτης...13 Το προϊόν του Υπουργείου Πολιτισµού...14 Υπάρχον Γραφείο Υποδοχής Πολιτών (ΓΥΠ)...14 ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ...16 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...22 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ...22

9 ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Το Υπουργείο Πολιτισµού είναι ο αρµόδιος για τον πολιτισµό φορέας. Ως «πολιτισµός» θα µπορούσε να οριστεί «το σύνολο των πολιτιστικών αγαθών», τα οποία: Α. είτε υφίστανται, δηλαδή το πολιτιστικό απόθεµα, γνωστό και ως «πολιτιστική κληρονοµιά» Β. είτε παράγονται µε συγκεκριµένες διεργασίες κατά συγκεκριµένο και επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο, και τότε µιλάµε για 1. την παραγωγή νέου πολιτιστικού αγαθού ή δραστηριότητας 2. την αναπαραγωγή/µεταποίηση του πολιτιστικού αποθέµατος Η διαχείριση, προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέµατος είναι συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρµοδιότητα και δικαίωµα του Υπουργείου Πολιτισµού. Παράλληλα, όµως, υπάρχουν και άλλοι φορείς που ασχολούνται µε πολιτιστικές ενέργειες, οι οποίοι είτε είναι εποπτευόµενοι από το Υπουργείο Πολιτισµού φορείς, είτε είναι αµιγώς ιδιωτικοί οργανισµοί, όπως ΝΠΙ, µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, κ.ά. ΟΜΑ ΕΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ Οι Οµάδες Στόχου που εµπλέκονται είτε ως ωφελούµενοι είτε ως χρήστες των υπηρεσιών των παρεµβάσεων διακρίνονται σε τέσσερις επιµέρους κατηγορίες: Α. Πολίτες Αποτελούν τη µαζικότερη και σηµαντικότερη Οµάδα Στόχου. Β. Επιχειρήσεις και Συλλογικοί Φορείς του Ιδιωτικού Τοµέα Οι Επιχειρήσεις και οι Συλλογικοί Φορείς του Ιδιωτικού Τοµέα αποτελούν µια µεγάλη Οµάδα Στόχου, καθώς λαµβάνουν στο πλαίσιο των λειτουργικών διαδικασιών τους υπηρεσίες από τη ηµόσια ιοίκηση, όπως επίσης σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν και προµηθευτές αυτής. Γ. Εσωτερικοί Πελάτες Η λειτουργία ενός οργανισµού που παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες περιλαµβάνει την εµπλοκή και συνεργασία των επιµέρους µονάδων του ( ιευθύνσεις, Τµήµατα, Γραφεία). Συνεπώς, δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί ξεχωριστά κάθε Οργανική Μονάδα, καθώς όλες συµµετέχουν (άλλες σε υποστηρικτικό βαθµό και άλλες σε παραγωγικό επίπεδο) στη λειτουργία ενός οργανισµού.. ιεπαφές µε τρίτους Φορείς Το Υπουργείο Πολιτισµού έχει σηµαντική διεπαφή τόσο µε τους εποπτευόµενους φορείς όσο και µε τις άλλες µονάδες της ηµόσιας ιοίκησης.

10 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ιάρθρωση του Υπουργείου Πολιτισµού Το Υπουργείο Πολιτισµού αποτελείται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες και τις Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες. Παράλληλα, ασκεί πολιτική και έλεγχο στους Εποπτευόµενους Φορείς, οι οποίοι είναι Πολιτιστικοί Οργανισµοί, θέατρα, αρχαιολογικά ιδρύµατα και ινστιτούτα. Συγκεκριµένα, οι Κεντρικές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ αποτελούνται από τις 4 Γενικές ιευθύνσεις: Γενική ιεύθυνση Αρχαιοτήτων Γενική ιεύθυνση Αναστήλωσης & Τεχνικών Έργων Γενική ιεύθυνση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Γενική ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης καθώς και το ιοικητικό Τοµέα Προγραµµάτων & Έργων Ευρωπαϊκής Ένωσης Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι: 39 Εφορείες Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων 28 Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 15 Εφορείες Νεωτέρων Μνηµείων

11 Οι Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι: Ειδικές Εφορείες Αρχαιολογικά Ινστιτούτα Μουσεία Αναλυτικότερα: Συνολικά, το Υπουργείο Πολιτισµού αποτελείται από 133 Υπηρεσίες, εκ των οποίων το µεγαλύτερο ποσοστό εδρεύει στην Περιφέρεια. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΙΑΣΠΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ.ΠΟ. 65% 35% ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ειδικότερα, όπως φαίνεται από το κάτωθι γράφηµα, παρατηρείται επίσης µεγάλη διασπορά µεταξύ των εδρών των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισµού. ΙΑΣΠΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΠΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ Σ ΣΑΡΙΠΟΛΟΥ ΑΓ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΜΟΥ ΠΛ. ΚΑΡΥΤΣΗ 0 1 ΤΖΙΡΑΙΩΝ ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΚΥΡΡΗΣΤΟΥ Συνεπώς, το ΥΠ.ΠΟ. είναι ένα Υπουργείο διάσπαρτο γεωγραφικά και κτιριακά, γεγονός που επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη χωροθέτηση και, πιθανώς, τον αριθµό των ΓΥΠ, που θα λειτουργήσουν.

12 Ανθρώπινο δυναµικό Στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. εργάζονται υπάλληλοι, εκ των οποίων µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Στο σύνολο των υπηρετούντων υπαλλήλων ποσοστό 24% είναι πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 7% τεχνολογικής εκπαίδευσης, 52% δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 17% υποχρεωτικής εκπαίδευσης. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΟ (Ανά εκπαιδευτική βαθµίδα) 17% 24% 7% ΠΕ ΤΕ Ε 52% ΥΕ Παρατηρούµε πως, η γενική παρουσία υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ σε σχέση µε τους υπαλλήλους των κατηγοριών Ε και ΥΕ είναι χαµηλότερη (ποσοστό ΠΕ και ΤΕ 31% σε σχέση µε το ποσοστό 69% των Ε και ΥΕ), γεγονός που δικαιολογείται από το µεγάλο πληθυσµό εργατοτεχνικού και φυλακτικού προσωπικού που διαθέτει το ΥΠ.ΠΟ. λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων και των ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων που διαχειρίζεται. Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως στο ΥΠ.ΠΟ. υπηρετεί σηµαντικός αριθµός υπαλλήλων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ, γεγονός που επιδρά στην επιλογή των υπαλλήλων που δύναται, λόγω της επιστηµονικής τους κατάρτισης να στελεχώσουν τα ΓΥΠ 1. 1 Τα στοιχεία αυτά αποτελούν µια πρώτη καταγραφή της κατανοµής του προσωπικού ανά εκπαιδευτική βαθµίδα που υπηρετεί στο ΥΠ.ΠΟ. Είναι δεδοµένο ότι, προκειµένου να διερευνηθεί η δυνατότητα των υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ του ΥΠ.ΠΟ. να στελεχώσουν το ΓΥΠ, απαιτείται πιο ενδελεχής έρευνα και καταγραφή, τόσο των βασικών τίτλων σπουδών, όσο και των γενικότερων προσόντων των εν λόγω υπαλλήλων.

13 Ανθρώπινο δυναµικό και ΤΠΕ Ως προς το επίπεδο των γνώσεων του ανθρώπινου δυναµικού του ΥΠ.ΠΟ. στο πεδίο των νέων τεχνολογιών, δεν υπάρχουν, προς το παρόν, επικαιροποιηµένα στοιχεία. Γενικά πάντως, το ποσοστό των υπαλλήλων που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή στην καθηµερινή τους εργασία και διαθέτουν βασικές γνώσεις χειρισµού, δηλαδή προγράµµατα αυτοµατισµού γραφείου, χρήση διαδικτύου, λήψη και αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, είναι υψηλό. Όσον αφορά στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών στο ΥΠ.ΠΟ., επισηµαίνεται ότι από το 1999 το ΥΠ.ΠΟ. συνδέθηκε µε το διαδίκτυο και απέκτησε υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν απ όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., Περιφερειακές και Κεντρικές. Στο ΥΠΠΟ λειτουργεί ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, αλλά κρίνεται από τους χειριστές του ως δύσχρηστο και ξεπερασµένο. εν έχει εφαρµοστεί η ηλεκτρονική υπογραφή, οπότε ο όγκος των εντύπων εγγράφων είναι τεράστιος. Γενικά, απαιτούνται αλλαγές που αφορούν την επέκταση και τον ανασχεδιασµό των υποσυστηµάτων µε την προοπτική της ολοκλήρωσής τους σε Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστηµα (ΟΠΣ), µε σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και των ευρύτερων οµάδων που συναλλάσσονται µε το Υπουργείο. Το Υπουργείο Πολιτισµού και ο Πολίτης Εµφανίζονται κάποια σηµεία τριβής µεταξύ του Κράτους και του Πολίτη ειδικά όπου η διοικητική αλληλεπίδραση µε την κοινωνία είναι εκτεταµένη. Ωστόσο δεν αντιµετωπίζονται σηµαντικά προβλήµατα έλλειψης διαφάνειας ή διαφθοράς. Υπάρχουν σηµαντικές οµάδες πληθυσµού που υφίστανται επιπτώσεις από τις ενέργειες και τις δράσεις του ΥΠΠΟ, οι οποίες µερικές φορές εκφράζουν τη δυσαρέσκεια και τις διαµαρτυρίες τους (δικαίως ή αδίκως) για θέµατα όπως: Θέµατα ανοικοδόµησης και αξιοποίησης ακινήτων (π.χ. για µεγάλη καθυστέρηση απαλλοτριώσεων, για αρχαιολογικές αυτοψίες, για σωστικές ανασκαφές, για χαρακτηρισµούς µνηµείων ως διατηρητέων) Πολιτιστικά αγαθά που προσφέρει το ΥΠΠΟ (π.χ. επισκέψεις σε µουσεία, πολιτιστική εκπαίδευση µαθητών, κάρτα πολιτισµού)

14 Συντήρηση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και µνηµείων (π.χ. για αµέλεια ή για λανθασµένες επιλογές) Κρατικές ενισχύσεις, τιµητικές συντάξεις σε καλλιτέχνες (για τις αντίστοιχες επιλογές) Επιχορηγήσεις πολιτιστικών φορέων αλλά και πολιτιστικών πρωτοβουλιών της τοπικής αυτοδιοίκησης (προγραµµατικές συµβάσεις) Θέµατα προσωπικού (π.χ. προσλήψεις, προσφυγές για µονιµοποιήσεις κλπ) Το προϊόν του Υπουργείου Πολιτισµού Τα αιτήµατα των πολιτών έχουν να κάνουν κυρίως µε: Άδειες Επιχορηγήσεις φορέων και δράσεων Απονοµή βραβείων Εποπτεία Κατατακτήριες εξετάσεις σε ανώτερες σχολές Πρακτική άσκηση σπουδαστών (ΤΕΙ) Τιµητικές συντάξεις Απαλλοτριώσεις Αναστηλώσεις Χαρακτηρισµοί µνηµείων ως διατηρητέων Συγχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα Πολιτιστικές πρωτοβουλίες και προγράµµατα Θέµατα στελέχωσης & προσωπικού Υπάρχον Γραφείο Υποδοχής Πολιτών (ΓΥΠ) Στο Υπουργείο Πολιτισµού υφίσταται ήδη από τον Αύγουστο του 2006 Γραφείο Υποδοχής Πολιτών, κατ εφαρµογή της ΙΣΚΠΟ/Φ.2/9967/ εγκυκλίου της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Το ΓΥΠ του Υπουργείου Πολιτισµού βρίσκεται στην είσοδο της Κεντρικής Υπηρεσίας του, στην οδό Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα. Αυτή τη στιγµή, στελεχώνεται από 3 υπαλλήλους. Παράλληλα, λειτουργεί και ως Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού - ΓΠΚ, σύµφωνα µε τον Οργανισµό του ΥΠΠΟ (Π 191/2003 ΦΕΚ 146/Α / ). Ως ΓΥΠ, κυρίως παρέχει πληροφόρηση στους πολίτες αλλά δεν είναι αρµόδιο να απαντά - και έχει ως Προϊστάµενο το Γενικό ιευθυντή ιοικητικής Υποστήριξης. Ως ΓΠΚ, απαντά και σε ερωτήµατα πολιτών και έχει ως Προϊστάµενο µία από τις τρεις υπαλλήλους, ενώ υπάγεται διοικητικά στο Γενικό Γραµµατέα. Αυτή η διττή µορφή του εν λόγω γραφείου, φαίνεται να παρουσιάζει προβλήµατα επικαλύψεων και δέον είναι να αποσαφηνιστεί.

15 Όσον αφορά στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό, υπάρχουν 2 υπολογιστές και ένας εκτυπωτής. Η διακίνηση ερωτηµάτων από τους πολίτες γίνεται κυρίως µέσω του ιαδικτύου. Ενδεικτικά αναφέρεται πως σε διάστηµα 5 µηνών (Απρίλιος 2008 Σεπτέµβριος 2008) έχουν ληφθεί Γενικότερα, τα τηλεφωνήµατα δεν ξεπερνούν τα 5 ηµερησίως, ενώ οι επισκέψεις πολιτών είναι ακόµα πιο σπάνιες. Οι ώρες υποδοχής κοινού είναι από τις 7.30 µέχρι τις 3.00 το µεσηµέρι, ώρες που συµπίπτουν µε το ωράριο της πλειοψηφίας των εργαζοµένων στο ΥΠΠΟ. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηµάτων αφορά στην ελεύθερη είσοδο σε αρχαιολογικούς χώρους, στην αναπαλαίωση διατηρητέων, στις εξετάσεις για τις ανώτερες σχολές, στις τιµητικές συντάξεις καλλιτεχνών. εν ασχολείται καθόλου µε θέµατα προσωπικού του ΥΠΠΟ. Ως προβλήµατα θα µπορούσαν να αναφερθούν η έλλειψη πλήρους υλικοτεχνικής υποδοµής, η ανάγκη για πλήρως ενηµερωµένο κόµβο, για µία µηχανή αναζήτησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟ, η απουσία εµφάνισης των πληροφοριών και στα αγγλικά, η ανάγκη κωδικοποίησης της υπάρχουσας νοµοθεσίας. Συµπερασµατικά, θα µπορούσε να ειπωθεί ότι το υπάρχον ΓΥΠ, εξυπηρετεί έναν αριθµό πολιτών, κυρίως µέσω ιαδικτύου, δεν έχει λάβει, όµως την αναγκαία δηµοσιότητα για να είναι ο πρώτος χώρος τον οποίο ένας πολίτης θα σκεφθεί να επισκεφθεί όταν προσέλθει στο Υπουργείο. Επιπλέον, είναι αναγκαία η αποσαφήνιση του ρόλου του, σε σχέση µε το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού, το οποίο έχει σχεδόν τον ίδιο ρόλο, και ίσως και πιο διευρυµένο. Η χρήση του ιαδικτύου είναι το ισχυρότερο µέσο του εν λόγω Γραφείου, για αυτό και παίζει έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στη λήψη και απάντηση ερωτηµάτων από τους πολίτες. Η συχνή ενηµέρωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου είναι µία απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία µε τα έως σήµερα δεδοµένα. Η µέχρι σήµερα διαδικασία έχει ως εξής:

16 ΝΕΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟ ΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Το νέο ΓΥΠ θα είναι µία one stop shop υπηρεσία, δηλαδή εξυπηρέτηση από µία και µόνο θέση εργασίας, όπως είναι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), τα οποία έχουν πλέον εδραιωθεί στη συνείδηση των πολιτών και λειτουργούν αποτελεσµατικά. Στόχος της λειτουργίας του ΓΥΠ είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας του Υπουργείου Πολιτισµού και η συνολική ποιοτική αναβάθµιση της εξυπηρέτησης των πολιτών. Η δηµιουργία και σωστή λειτουργία του ΓΥΠ πρέπει να αποτελέσει µία πρωτοποριακή παρέµβαση, η οποία θα συµβάλλει στην απλούστευση των διαδικασιών και τη µείωση της γραφειοκρατίας, µε παράλληλη θεµελίωση της ηλεκτρονικής διοίκησης. Η λειτουργία του ΓΥΠ δεν θα περιορίζεται απλά στην επαφή µε τον πολίτη και την καθοδήγησή του για το που θα απευθυνθεί για το ζήτηµα που τον ενδιαφέρει. Αντίθετα, θα διοχετεύει το αίτηµά του στην αρµόδια υπηρεσία, µέσω του εσωτερικού δικτύου (Intranet), όπου και θα πρωτοκολλείται. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της υπόθεσης του πολίτη, θα µπορεί το ΓΥΠ να γνωρίζει σε ποια φάση βρίσκεται το αίτηµα και να ενηµερώνει τον ενδιαφερόµενο. Στο τέλος, θα µπορεί ο πολίτης να παραλάβει την απάντηση από το ΓΥΠ ή, αν το θελήσει, από την αρµόδια υπηρεσία. Στην περίπτωση που το αίτηµα είναι πιο περίπλοκο, το ΓΥΠ θα παραλαµβάνει τη σχετική αίτηση του πολίτη και θα αναλαµβάνει αυτό: να την απευθύνει προς τις διάφορες υπηρεσίες και εκτός ΥΠΠΟ, αν απαιτείται για λογαριασµό του πολίτη, να συλλέξει τα δικαιολογητικά, να καταρτίσει το σχετικό φάκελο, και να τον υποβάλει στην αρµόδια υπηρεσία.

17 Εδώ ο ρόλος του είναι συµβουλευτικός αλλά και διεκπεραιωτικός, αφού αναλαµβάνει για λογαριασµό του πολίτη την πλήρη διεκπεραίωση της υπόθεσης. Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι, κατά το αρχικό στάδιο λειτουργίας του ΓΥΠ απαιτείται να υπάρχει αγαστή συνεργασία, τόσο µε το τηλεφωνικό κέντρο που λειτουργεί στο ΥΠ.ΠΟ., το οποίο θα κατευθύνει στο ΓΥΠ τους πολίτες που επικοινωνούν µέσω τηλεφώνου µε την Υπηρεσία, όσο και µε το Τµήµα Γραµµατείας (Πρωτόκολλο), το οποίο θα παραλαµβάνει τις αιτήσεις που θα διαβιβάζονται από το ΓΥΠ και µε το οποίο φαίνεται να υπάρχει επικάλυψη αρµοδιοτήτων (πρωτοκόλληση εισερχοµένων). Στην αρχική περίοδο λειτουργίας του ΓΥΠ και προς αποφυγή ενδεχόµενης σύγχυσης: α) στους πολίτες για το που πρέπει να καταθέσουν το αίτηµά τους, αλλά και β) στους υπαλλήλους του ΓΥΠ και του τµήµατος Γραµµατείας, για το ποιος παραλαµβάνει ένα αίτηµα, προτείνεται να υπάρξει µια µεταβατική περίοδος ήπιας/οµαλής προσαρµογής στις νέες διαδικασίες, κατά τη διάρκεια της οποίας το ΓΥΠ, εκτός από την παροχή πληροφοριών, θα διαχειρίζεται µόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους πολίτες, έως ότου: ενηµερωθούν οι συναλλασσόµενοι πολίτες για την ύπαρξη, τον τρόπο λειτουργίας και τις αρµοδιότητες του ΓΥΠ, καθώς και τη δυνατότητα να υποβάλλουν (προσωπικά ή µέσω διαδικτύου) τις αιτήσεις τους στο ΓΥΠ του ΥΠ.ΠΟ. Ως προς αυτό, προτείνεται η έκδοση ενηµερωτικού φυλλαδίου, το οποίο θα διανέµεται στους πολίτες, σχετικά µε τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του ΓΥΠ και η ανάρτησή του, σε εµφανές σηµείο, της υπάρχουσας ιστοσελίδας του ΥΠ.ΠΟ. ενηµερωθούν οι υπάλληλοι του ΥΠ.ΠΟ., για την ύπαρξη, τον τρόπο λειτουργίας και τις αρµοδιότητες του ΓΥΠ. Η ενηµέρωση αυτή θα παράγει δύο αποτελέσµατα: Πρώτον, οι υπάλληλοι που, µέχρι τώρα, έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε τους πολίτες (τηλεφωνικά ή προσωπικά), θα είναι σε θέση να τους ενηµερώνουν για το νέο τρόπο λειτουργίας των υπηρεσιών και τις δυνατότητες που τους παρέχονται. εύτερον, θα τους δοθεί η πληροφόρηση έτσι ώστε να ενταχθούν οµαλά σε ένα νέο σύστηµα, που προβλέπει την παρακολούθηση από το ΓΥΠ της πορείας ενός εισερχοµένου µέχρι τη διεκπεραίωσή του, ελαττώνοντας τυχόν «αντιστάσεις στην αλλαγή» (resistance to change) 2. Ως προς την ενηµέρωση των υπαλλήλων προτείνεται η αποστολή σχετικής εγκυκλίου προς όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. και η διοργάνωση ηµερίδας ενηµέρωσης στο αµφιθέατρο του Υπουργείου. Πέραν των αιτηµάτων πολιτών, οι Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. παραλαµβάνουν και διαχειρίζονται σηµαντικό αριθµό αιτηµάτων τα οποία προέρχονται από υπαλλήλους του Υπουργείου. Αυτά αφορούν υπηρεσιακές µεταβολές, χορήγηση πιστοποιητικών/βεβαιώσεων, κατάθεση εγγράφων για ενηµέρωση προσωπικού φακέλου κ.α. Κατά την πρώτη περίοδο λειτουργίας του ΓΥΠ δεν προτείνεται η ενασχόληση του µε τα αιτήµατα αυτά, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να µετατραπεί σε γραφείο παραλαβής, πρωτοκόλλησης και αποστολής αιτήσεων, εξέλιξη που, όχι µόνο θα αποκλίνει σηµαντικά από τους στόχους και το λόγο 2 Balogun, J., Hope Hailey, V. Exploring Strategic Change Prentice Hall, 1999

18 δηµιουργίας του ΓΥΠ, αλλά και θα αποθαρρύνει αρκετούς καταρτισµένους υπαλλήλους να το στελεχώσουν. Αργότερα, το ΓΥΠ θα µπορεί να αναλάβει την αρµοδιότητα να δίνει πληροφορίες και στους αιτούντες υπαλλήλους σχετικά µε την πορεία του αιτήµατός τους, δίχως όµως να είναι αρµόδιο να παραλαµβάνει και να διαβιβάζει τα εισερχόµενα αιτήµατα. Τονίζεται ότι ζωτικής σηµασίας για την λειτουργία του ΓΥΠ, είναι η δηµιουργία στο ΥΠ.ΠΟ. πριν τη λειτουργία του ΓΥΠ ή παράλληλα µε αυτή- Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος. Προτείνεται, η δηµιουργία εσωτερικού και εξωστρεφούς πληροφοριακού συστήµατος τα οποία θα συνδέονται µεταξύ τους. Στόχος του πρώτου θα είναι η δηµιουργία Συστήµατος ιαχείρισης Ροών Εργασίας και Εγγράφων (Workflow and Document Management System), ούτως ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον υπάλληλο του ΓΥΠ να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία ενός αιτήµατος µέχρι και τη διεκπεραίωσή του και να ενηµερώνει τον πολίτη. Στόχος του δεύτερου θα είναι να δοθεί η δυνατότητα στον πολίτη ηλεκτρονικής πληροφόρησης, ηλεκτρονικής φόρµας εισαγωγής αιτήσεων, παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεών του, ηλεκτρονική απάντηση της Υπηρεσίας στο αίτηµά του. Σε πρώτο στάδιο προτείνεται η οµαδοποίηση σε ενιαίο σύνδεσµο (link) των, ήδη υπαρχόντων στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ. αλλά τοποθετηµένων εντός του κόµβου ανά Γενική ιεύθυνση, φορµών ηλεκτρονικών αιτήσεων και πληροφοριών προς τον πολίτη. Ο σύνδεσµος αυτός θα παραπέµπει άµεσα τον χρήστη στο ΓΥΠ. Συνοψίζοντας, για να γίνει το ΓΥΠ ένα πραγµατικό one stop shop, απαιτείται: να στελεχωθεί µε υπαλλήλους µε καλές γνώσεις πληροφορικής, της δοµής και των διαδικασιών του ΥΠ.ΠΟ, οι οποίοι και θα λάβουν εισαγωγική εκπαίδευση στο Κέντρο ηµόσιας ιοίκησης, σε θέµατα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Νέου ηµόσιου Μάνατζµεντ ( ιοίκηση µε στόχους, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, µείωση διοικητικών επιβαρύνσεων, κ.ά.). Μελλοντικά, θα υπάρξει αύξηση των υπαλλήλων, δεδοµένου ότι θα υπάρξει και αύξηση των αιτηµάτων. Σε αρχικό στάδιο προτείνεται η στελέχωση µε 3 υπαλλήλους ΠΕ και 3 Ε, µε επαυξηµένες γνώσεις πληροφορικής, και κυρίως καλή χρήση του ιαδικτύου. να ενηµερωθούν οι πολίτες, οι υπάλληλοι του ΓΥΠ και του ΥΠ.ΠΟ κατ επέκταση για τη δοµή, τον τρόπο λειτουργίας, τις επιµέρους αρµοδιότητες των Υπηρεσιών, το υπάρχον νοµοθετικό πλαίσιο του ΥΠ.ΠΟ. καθώς και για τον τρόπο και τα σηµεία λήψης των αποφάσεων που τους ενδιαφέρουν. να υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση µε όλες τις Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ., µε τελικό στόχο τη δηµιουργία ενός Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΠΣ (Εσωτερικό Πληροφοριακό Σύστηµα).

19 να δηµιουργηθεί διασύνδεση του ΓΥΠ του ΥΠ.ΠΟ. µε το εξωτερικό περιβάλλον (πολίτες, επιχειρήσεις, δηµόσιοι οργανισµοί) µε στόχο τη δηµιουργία Εξωστρεφούς Πληροφοριακού Συστήµατος. να εκπονηθεί ένας «Οδηγός του Πολίτη στο ΥΠΠΟ», που θα περιλαµβάνει απαντήσεις σε συνήθη ερωτήµατα (Frequently Asked Questions FAQ), στον οποίο να υπάρχει και ηλεκτρονική πρόσβαση. να γίνεται απευθείας διαβίβαση στις αρµόδιες υπηρεσίες µέσω του ΓΥΠ αιτηµάτων πολιτών Στόχος του ΓΥΠ θα πρέπει να είναι, όλοι οι πολίτες που συναλλάσσονται µε το ΥΠ.ΠΟ. να χρησιµοποιούν το διαδίκτυο, προκειµένου να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους. Λόγω όµως του γεγονότος ότι αρκετοί πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα χρησιµοποίησης του διαδικτύου, αλλά και λόγω της ενδεχόµενης µεταστέγασης του Υπουργείου σε κτίριο εκτός του κέντρου, ίσως θα ήταν σκόπιµο να συσταθούν 2 ΓΥΠ, ένα στο κέντρο της Αθήνας και ένα στο νέο κτίριο. Απαραίτητη θα είναι η µεταξύ τους επικοινωνία και αλληλεπίδραση, καθώς το ΓΥΠ του κέντρου θα είναι ο κύριος αποδέκτης των αιτηµάτων των πολιτών, οι οποίοι θα δυσκολεύονται να µετακινηθούν εκτός κέντρου.

20 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1) Είναι απαραίτητο να υπάρχει µια σαφής εικόνα γύρω από τον όγκο των ερωτηµάτων, τηλεφωνηµάτων και αιτηµάτων προς διεκπεραίωση έτσι ώστε να στελεχωθεί επαρκώς. Προτείνεται η συγκέντρωση σχετικών στατιστικών στοιχείων για µια περίοδο δύο ή τριών µηνών. 2) Είναι επίσης απαραίτητο να ενηµερωθούν όλες οι ιευθύνσεις για την πρόθεση λειτουργίας ΓΥΠ και να τους ζητηθεί να συµµετάσχουν µε προτάσεις: προκειµένου να προχωρήσουµε σε αλλαγές, θα πρέπει να το γνωστοποιήσουµε σε όλους ώστε να µην αποµονωθούν κάποιες υπηρεσίες ή οι υπηρετούντες υπάλληλοι προκαταληφθούν αρνητικά. Εάν πρόκειται για φορέα µε σύνθετη διοικητική δοµή (όπως είναι η περίπτωση του Υπουργείου Υγείας), σκόπιµο είναι ο ρόλος του ΓΥΠ να αφορά το σύνολο της διοικητικής δράσης του φορέα και όχι µόνο ένα τµήµα αυτής (πχ µόνο την κεντρική υπηρεσία ή ορισµένους από τους εποπτευόµενους φορείς). Για το λόγο αυτό παρατίθενται στο παράρτηµα ενδεικτικά οι εποπτευόµενοι φορείς του συγκεκριµένου Υπουργείου. 3) Θέσπιση κατάλληλου νοµικού πλαισίου (τροποποίηση οργανισµού, έκδοση απόφασης, κοκ). Εάν επιλεγεί φορέας όπου ήδη λειτουργεί ΓΥΠ, το νοµικό πλαίσιο ήδη υπάρχει, εποµένως τα επόµενα βήµατα έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα διορθωτικών κινήσεων προς αναβάθµιση του ΓΥΠ. Σε διαφορετική περίπτωση, το ΓΥΠ λειτουργεί ως καταλύτης για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου. 4) Μέριµνα για εξεύρεση κατάλληλου χώρου επαρκώς εξοπλισµένου. Το ΓΥΠ αναµφισβήτητα θα αποτελεί τη «βιτρίνα» του φορέα προς τους πολίτες που το επισκέπτονται και µε βάση αυτή την εικόνα θα τους δηµιουργούνται θετικές ή αρνητικές εντυπώσεις. 5) Ρύθµιση θεµάτων λεπτοµερειακού και οργανωτικού χαρακτήρα µε έκδοση της ανωτέρω (3) απόφασης : αριθµός και είδος προσωπικού (υπάλληλοι, προσωπικό γραµµατειακής υποστήριξης), πρόβλεψη για εσωτερικές µετακινήσεις, δυνατότητα/ συχνότητα εναλλαγής προσωπικού θέσπιση κινήτρων πρόβλεψη για εφαρµογή ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου θεµατικά πεδία στα οποία θα πρέπει να έχουν εκπαιδευθεί οι υπάλληλοι που θα το στελεχώσουν (πχ κώδικας διοικητικής διαδικασίας, συµπεριφορική ψυχολογία, θέµατα διαχείρισης κοινού και εξυπηρέτησης του πολίτη, εφαρµογή νέων τεχνολογιών, κτλ) - εποµένως, µπορεί να επιλεγούν υπάλληλοι οι οποίοι ήδη έχουν παρακολουθήσει σχετική εκπαίδευση ή να οργανωθεί ένα κατάλληλο επιµορφωτικό πρόγραµµα το οποίο θα παρακολουθήσουν όσοι θα στελεχώσουν σε πρώτη φάση το συγκεκριµένο ΓΥΠ ή ενδιαφέρονται να το στελεχώσουν στο µέλλον - απαραίτητο να έχουν οι υπάλληλοι συνολική εικόνα για τη δοµή, τις αρµοδιότητες και τις διαδικασίες του φορέα, την οποία θα αποκτήσουν βασικά µέσα από επαφή µε τα στελέχη των αντίστοιχων ιευθύνσεων 6) Μέριµνα για τη «διαφήµιση» του ΓΥΠ : να γίνει ευρέως γνωστή η λειτουργία του καθώς και οι τρόποι επικοινωνίας (όχι µόνο αυτοπρόσωπη επαφή αλλά και µέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου). εδοµένου ότι οι περισσότεροι φορείς διαθέτουν ιστοσελίδα, το κοινό µπορεί µέσω αυτής

21 να ενηµερωθεί για το ΓΥΠ. Επίσης, µπορεί να προβληθεί µε ενηµερωτικά φυλλάδια, αφίσες, διαφηµίσεις, κοκ. 7) Η επιτυχής επιλογή προϊσταµένου µε τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα θα στηρίξει σε µεγάλο βαθµό τον θεσµό σε αυτή την αρχική φάση, προκειµένου να αποφύγουµε φαινόµενα υποβάθµισης ή υπολειτουργίας. Χρειαζόµαστε έναν προϊστάµενο ικανό για σύγχρονη και πελατοκεντρική προσέγγιση, ο οποίος να δίνει προτεραιότητα στην άµεση και ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη. Εφόσον τα προτεινόµενα ΓΥΠ συνιστώνται όχι απλώς για την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά και για να ανακτήσουν οι τελευταίοι την εµπιστοσύνη απέναντι στην ελληνική δηµόσια διοίκηση, επιβάλλεται να τους δώσουµε τη δυνατότητα να εκφράζουν τις απόψεις, τις παρατηρήσεις και τα παράπονά τους σε δύο επίπεδα : στο επίπεδο της εξυπηρέτησής τους από τα ΓΥΠ και στο επίπεδο της εξυπηρέτησής τους από το αρµόδιο Τµήµα. Το ΓΥΠ µπορεί να επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά και να εντοπίζει προβλήµατα τόσο στη δική του λειτουργία όσο και στη λειτουργία των ιευθύνσεων του φορέα. Από την επεξεργασία αυτή και σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ιευθύνσεις µπορεί να προκύπτουν προτάσεις (αναφορικά µε εσωτερικές διαδικασίες, αριθµό και διάρθρωση προσωπικού, τροποποιήσεις οικείου νοµικού πλαισίου, κτλ). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να τυπωθούν φυλλάδια (τα οποία θα υπάρχουν και σε ηλεκτρονική µορφή) όπου οι πολίτες θα απαντούν σε ερωτήσεις αξιολογώντας διάφορες πτυχές της λειτουργίας του ΓΥΠ (χρόνος εξυπηρέτησης, συµπεριφορά υπαλλήλων, κτλ) καθώς και φυλλάδια όπου θα αξιολογείται η ανταπόκριση των διαφόρων Τµηµάτων στα αιτήµατά τους (χρόνος διεκπεραίωσης υπόθεσης, συµπεριφορά υπαλλήλων, πληρότητα εξυπηρέτησης, κτλ). 8) Τέλος, το εγχείρηµα είναι απαραίτητο να έχει τη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη από την πολιτική ηγεσία, ειδικά στην πρώτη φάση, αυτή της ίδρυσης. Συνακόλουθα, πρέπει τακτικά να αξιολογείται η λειτουργία του ΓΥΠ αλλά και να λαµβάνονται υπόψη οι προτάσεις που κατατίθενται σε συνεργασία µε τις αρµόδιες ιευθύνσεις για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη καθώς και για τον εξορθολογισµό και την απλούστευση των διαδικασιών.

22 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προϋπολογισµός ανά θέση εργασίας: Υλικά: Γραφείο, Κάθισµα, Υπολογιστής, Εκτυπωτής, Φαξ (άπαξ) = Μισθός: κατά προσέγγιση (µικτά ανά µήνα Χ 12) = Λειτουργικά: Ηλεκτρισµός, Τηλέφωνο, Ίντερνετ, Επισκευές και Συντηρήσεις Υλικών, Αναλώσιµα (χαρτί, µελάνι, γραφική ύλη), ανά µήνα = 200 Ενοίκιο χώρου 10m2 ανά υπάλληλο το µήνα = 100 Κόστος ανά υπάλληλο: Άπαξ = Ανά µήνα = Το κόστος για τον πρώτο µήνα λειτουργίας είναι =3.100 και για κάθε επόµενο Οι αριθµοί αναφέρονται σε εκτιµήσεις και κατά συνέπεια είναι κατά προσέγγιση. Κοστολογούνται και όσα καλύπτονται από τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ΥΠΠΟ (πχ ενοίκιο, αναλώσιµα) προκειµένου να παρουσιαστεί το πραγµατικό κόστος. Στις εγγραφές στους προϋπολογισµούς -όπως τουλάχιστον γίνονται σήµερα- δεν θα απεικονίζονταν οι αριθµοί αυτοί αλλά αρκετά µικρότεροι. Όπου αναφέρονται υλικά που συνήθως µοιράζονται περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, το αντίστοιχο ποσό προσµετράται στο 1/2. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ Η χρηµατοδότηση θα γίνει από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και συγκεκριµένα: Το Γενικό Στόχο Ι «Αναβάθµιση της ποιότητας των δηµόσιων πολιτικών µέσω του εκσυγχρονισµού του ρυθµιστικού πλαισίου και του ανασχεδιασµού δοµών και διαδικασιών», Ειδικός Στόχος 3 «Μοντελοποίηση διαδικασιών εφαρµογής του νέου υπαλληλικού κώδικα» Το Γενικό Στόχο IV «Η τεχνική υποστήριξη της εφαρµογής», Ειδικός Στόχος 1 «ηµιουργία µηχανισµών υποστήριξης της διοικητικής αλλαγής»

23 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ιατρέχουµε µια σειρά από κινδύνους, εφόσον δεν υπάρξει πρόβλεψη σταθερής χρηµατοδότησης, σαφής καθορισµός αρµοδιοτήτων και συνεχής πολιτική στήριξη. Άρα θα χρειαστεί ιδιαίτερη βούληση και στοχοπροσήλωση για να γίνει πραγµατικότητα, όχι άλλος ένας θεσµός, αλλά ένας «καταλύτης»: i) Κίνδυνος εκφυλισµού σε reception- θυρωρεία αν δεν στελεχωθούν σωστά και δεν αποσαφηνιστεί η ιεραρχική υπαγωγή/ πολιτική προτεραιότητα. ii) Κίνδυνος µεταφοράς προβληµάτων γραφειοκρατίας και φαινοµένων διαφθοράς από το εσωτερικό στον προθάλαµο. Για το λόγο αυτό καµία εξυπηρέτηση σε ιδιαίτερο χώρο αλλά σε έναν κοινό και ορατό από όλους. iii) Κίνδυνος υπερφόρτωσης. Αναγκαία η θέσπιση υποχρέωσης του Γ.Υ.Π. για την ενηµέρωση του πολίτη εντός συγκεκριµένου χρόνου. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ Καίριο ζήτηµα αποτελεί η προσωποποίηση των ευθυνών. Η δέσµευση για καθορισµό αρµόδιων εφαρµογής, µε περιγραφή του έργου που θα κάνει ο καθένας είναι ένα στίγµα της βούλησης. Η χρήση του διαδικτύου και άλλων τεχνολογικών «εργαλείων» όπου είναι εφικτό αποτελεί την πρόκληση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην πράξη, για τη µελλοντική σύνδεση της πύλης «Ερµής» και την αυτεπάγγελτη έκδοση δικαιολογητικών, την έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, κ.ά. σε συνεργασία ή παράλληλα µε τα ΚΕΠ θα απογειώσει τη λειτουργία των ΓΥΠ και την αξιοπιστία τους ως θεσµό. ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ Στο πλαίσιο της σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας δοµής υποστήριξης της οργανωτικής και διοικητικής αλλαγής των δηµοσίων φορέων, όπως προβλέπεται στο Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση », προτείνεται η δηµιουργία Γραφείων Υποδοχής Πολιτών. Εφόσον αυτά δροµολογηθούν στρατηγικά, στελεχωθούν σωστά, χρηµατοδοτηθούν σταθερά και στηριχθούν στα πρώτα τους βήµατα -από µια συντονιστική οµάδα παρακολούθησης της πορείας υλοποίησης του συγκεκριµένου έργου- µπορούν να δράσουν καταλυτικά και να διαδραµατίσουν θετικό ρόλο στη ηµόσια ιοίκηση της χώρας.

24 Οι συντάκτες της πρότασης Αντιγόνη Γιαννουράκου Σωτήρης Θαλασσινός Γρηγόρης Θεοδωράκης Ειρήνη Κοµνηνού Μίλτος Κοτζάµπασης Μάριος Κωστάκης Κώστας Παπαδηµητρίου Μαρία Χαχαριδάκη

25 * Ευχαριστούµε για τη συνεργασία τον κ. Βασίλειο ιονυσόπουλο, Γενικό ιευθυντή ιοικητικής Υποστήριξης του ΥΠΠΟ και την κα Ζωή Σαρρή, Προϊσταµένη του Γραφείου Πληροφόρησης Κοινού.

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού

Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε 10191 Παπάγου Φ. Ορφανού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες : Αναστάσεως 2 &

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481

Αθήνα, 27/7/2015 Α.Π. Φ. 130181 / 16481 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. Αρ. Πρωτ.: 1434962 Χολαργός, 28.11.2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, επτά 7 υπαλλήλων στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. «Η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του ν. 4164/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΔΜΗΔ και ανασχεδιασμός διαδικασιών.

ΘΕΜΑ: Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων του ΥΔΜΗΔ και ανασχεδιασμός διαδικασιών. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 31519 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

για όλους τους Φορείς ηµοσίου

για όλους τους Φορείς ηµοσίου Project Training & Consulting Ltd ιοργάνωση Σεµιναρίων Σύµβουλοι Επιχειρήσεων Για την Υπηρεσία σας Υπόψη Στελεχών που έχουν στην ευθύνη τους θέµατα Προκηρύξεων, ιαγωνισµών & Συµβάσεων Η πιο συµφέρουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών" με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ενιαίο Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών με κωδικό MIS 377754 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ (Ε.Κ.ΧΑ.) Α.Ε. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αρ. Πρωτ.: 1437476 Χολαργός, 16.12.2014 Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΠΒ2014 Πρόσκληση αποσπάσεων, εννέα 9 υπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ KAI ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Προς:Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοιν:1. Ε.Μ..Y..A.Σ 2. Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε..Υ. ΘΕΜΑ: ιεξαγωγή Επιµορφωτικών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ********

Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** Αθήνα,24 Ιανουαρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 125875/2909/2012 Πληροφορίες: ******** ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 10187 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Άρνηση εγγραφής µέλους στον Πανελλήνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου.

Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. Υποβολή ON LINE Αιτήσεων Πιστοποιηµένων ιαδικασιών µέσω Τηλεφώνου και ιαδικτύου. /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ Γ.Ε.: Ε99/19/18-6-2007 ΣΧΕΤΙΚΟ:Το Ε99/4/8-3-07 Γεν. Έγγραφό µας. Σας διαβιβάζουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >>

Γ30/647. ΘΕΜΑ : <<Κοινοποίηση Ανακοινώσεων Προσκλήσεων >> Αθήνα 19 / 11 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ30/647 Βαθμός Προτ/τας Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:

ΑΔΑ: ΒΛΛ6Η-ΛΥΡ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1) ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα, 7/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση.

ΘΕΜΑ: Προθεσµίες διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από την ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/13097 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΔΧ-ΓΚ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π)

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Επιχειρηματικής Δράσης (Ενέργεια 3.1.1) Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ : ΣΥΝΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ελληνική εκπαίδευση δεν έχει δώσει, μέχρι σήμερα την απαιτούμενη βαρύτητα στα θέματα απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση απόσπασης δεκατεσσάρων (14) υπαλλήλων στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α: Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙ Α ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΒΓΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις

A.Π.: 3422. Προς: 1. Όλα τα Υπουργεία /νσεις ιοικητικού 2. Όλες τις Αποκεντρωµένες ιοικήσεις INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.03 13:38:57 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ9Α7ΛΞ-71Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ελληνικού Περιπτέρου στην Παγκόσμια Έκθεση EXPO 2015 στο Μιλάνο. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Απριλίου 2015 Αρ. Πρ.: 39091 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΔΡΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ" με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ με κωδικό MIS 465416 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 7.2 Κατηγορίες επενδύσεων Λήψη επενδυτικής απόφασης ιαδικασία επιλογής 214 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 7.1 Εισαγωγή Η υλοποίηση και επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας, έχει άµεση σχέση µε τις αποφάσεις που λαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Ακαδ. Έτους 2014 2015 Εισαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.

Θέμα: Απόδειξη της γνώσης πληροφορικής και χειρισμού Η/Υ, ως πρόσθετου προσόντος για διορισμό σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΕΡ.ΕΙΣ. 4 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Α/Α ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: _ _ ΚΥΚΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Χατζηγιάννη Μέξη 5 Πληροφορίες: Γιάννης Κωστής *** 115 28 Αθήνα Τασούλα Τοπαλίδου *** FAX : 210 72 92 129-213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Αθήνα 27 Δεκεμβρίου 2005 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/ Φ.13/26502 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος

29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Τηλ.: Φωτεινή Παντελίδου. Ιωάννης Μόσχος Προς Υπουργείο Εξωτερικών Ε3 /νση ιοικητικών και ικαστικών Υποθέσεων Ακαδηµίας 3, 6 ος Όροφος 106 71 ΑΘΗΝΑ 29 Ιουνίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 150118/23067/2012 Πληροφορίες: Ανδριανή Παπαδοπούλου Φωτεινή Παντελίδου

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η

Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με την συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα.

Προς: Θέμα: : Ανακοίνωση πρόσληψης ωρομίσθιου προσωπικού στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Ηπειρωτικών Σπουδών, που εδρεύει στα Ιωάννινα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ιωάννινα, 22/12/2009 Αρ. Πρωτ: 1368 Βαθμός Προτεραιότητας: Δ/νση: Κάνιγγος & Παπάζογλου 16 45444 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης

Αθήνα, 7-6 - 2013. Αρ. πρωτ.: 33218. ή Μηχ. Κτιριοδοµικός Κανονισµός, Τρόπος έκδοσης αδειών, 1 ΤΕ ή Ε. όµησης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ. ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 7-6 - 2013 Αρ. πρωτ.: 33218 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ο.Γ.Α.) Αθήνα, 26.8 / 13.9 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α Υ φ ι σ τ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΦΑΧ-98Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 23. 11.2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ56/ 37 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189,191-193 FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα Κ.Υ. ΥΔΔΑΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα

Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα Εισηγητής: Γιώργος Καλπάκης MSc Πλατφόρµα Ευρυζωνικών ικτύων - Στρατηγική Ερευνητική Ατζέντα 1 Θέµατα Κίνητρο της Ε1 Παρούσα Κατάσταση στην Ευρώπη Παρούσα Κατάσταση στην Ελλάδα Προϋποθέσεις Προώθησης της

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις

Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία Ελλάδα φιλική στις Επιχειρήσεις Σχέδιο Δράσης Πολιτικές και Δέσμη Νομοθετικών Παρεμβάσεων Για μία φιλική στις Επιχειρήσεις 1. Η Πρωτοβουλία για την Άρση των Εμποδίων στην Επιχειρηματική Δραστηριότητα Η αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΧΟΡΙΝ-Μ73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών

Μνηµόνιο Συνεργασίας. µεταξύ. του Υπουργείου Ανάπτυξης. και. του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΣΕΒ συνδέσµου επιχειρήσεων και βιοµηχανιών Στην Αθήνα σήµερα την 23 η του µηνός Ιουνίου 2009, οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: 1. Το Ελληνικό ηµόσιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση.

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ& Η. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΕ ) Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.60/10/217

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΩΟΡΙΝ-ΠΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα