ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011"

Transcript

1 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2011 Αγαπητοί Συμπολίτες, Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ενώπιον των κατοίκων και φορέων του Δήμου αποτελεί υποχρέωση αλλά και καθήκον. Ο νεοσύστατος Δήμος Λήμνου, προήλθε από την συνένωση των τεσσάρων (4) Δήμων Ατσικής, Μούδρου, Μύρινας και Νέας Κούταλης, και σήμερα έχει κατοίκους βάση της απογραφής του 2011 (το 2001 ο πληθυσμός ήταν περίπου ) και έκταση 476 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Στο δύσκολο οικονομικό περιβάλλον για την χώρα στο οποίο κληθήκαμε να αναλάβουμε την Διοίκηση του Δήμου βρεθήκαμε αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα που έπρεπε να επιλύσουμε άμεσα. Βασικός πυλώνας και θεμέλιο, για την επίτευξη των στόχων μας αποτέλεσε η σωστή και γρήγορη εφαρμογή των διαδικασιών συνένωσης των Καποδιστριακών Δήμων και η βέλτιστη δυνατή οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών του νέου Δήμου Λήμνου, με γνώμονα πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων. Το νοικοκύρεμα από τη βάση του νέου Δήμου, οι οικονομίες κλίμακας σε όλους τους τομείς, αλλά και η πλήρης αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, είναι οι άξονες πάνω στους οποίους κινηθήκαμε και μέσω των οποίων συνεχίζουμε για να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Η παράταξη μας «Ενωμένοι για τη Λήμνο» συνέχισε να λειτουργεί όλο αυτό το διάστημα με βάση τις αρχές : Σωστή Οργάνωση και Νοικοκύρεμα του Δήμου σε κάθε λειτουργία του. Σκληρή δουλειά. Διάθεση προσφοράς με σεβασμό στον Δημότη. Καθαρές θέσεις και καθαρές απόψεις. Αξιοκρατία, διαφάνεια, εντιμότητα και διάλογος. Σεβασμός στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Αγαπητοί συμπολίτες, Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε τα πεπραγμένα της πρώτης χρονιάς της Διοίκησης μας, τις δραστηριότητες και τα έργα, όπως εξελίχθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν έγκαιρα στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Λήμνου. Η παρουσίαση γίνεται κατά Διεύθυνση και τομέα δραστηριότητας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λήμνου πραγματοποίησε 1 ειδική συνεδρίαση (Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Εκλογή μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής) και 23 τακτικές συνεδριάσεις και έλαβε 429 αποφάσεις, κατά το έτος Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πραγματοποίησε 11 συνεδριάσεις και έλαβε 50 αποφάσεις. Η Οικονομική Επιτροπή πραγματοποίησε 20 συνεδριάσεις και έλαβε 171 αποφάσεις.

2 Η Εκτελεστική Επιτροπή πραγματοποίησε, 6 τακτικές συνεδριάσεις στις οποίες έλαβε 8 αποφάσεις και πλήθος άτυπων συνεδριάσεων για την διαχείριση θεμάτων καθημερινής λειτουργίας. Η Επιτροπή Διαβούλευσης πραγματοποίησε 2 συνεδριάσεις και έλαβε 6 αποφάσεις. Β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών Κατά το έτος 2011 εκδόθηκαν πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης δημοτών αποφάσεις μεταβολών στα δημοτολόγια - Διεκπεραιώθηκαν 50 αιτήσεις αλλοδαπών για απόκτηση Ελληνικής ιθαγένειας, λόγω γέννησης, φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο και Πολιτογράφησης Καταχωρήθηκαν συνολικά στα Ληξιαρχεία των 4 Δημοτικών Ενοτήτων: - Γεννήσεις: 56 - Βαπτίσεις: Γάμοι: 81 - Θάνατοι: Λοιπές Πράξεις (ονοματοδοσίες, ιερολογήσεις πολιτικών γάμων, προσθήκες επωνύμου συζύγου κ.λ.π.): 26 - Εκδόθηκαν περίπου 4000 αντίγραφα Ληξιαρχικών πράξεων Έγιναν 4 αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων Καταρτίστηκαν τα Μητρώα αρρένων γεννηθέντων κατά το έτος 2010 Καταρτίστηκαν οι στρατολογικοί πίνακες, κλάσης 2016 Εξυπηρετήθηκαν 440 αιτήσεις αλλοδαπών για έκδοση, παράταση αδειών διαμονής. Γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Συγχώνευση 31 Σχολικών επιτροπών του Δήμου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε δύο σχολικές επιτροπές. Συγκεκριμένα συγχωνεύθηκαν οι είκοσι τέσσερις (24) σχολικές επιτροπές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με το διακριτό τίτλο «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου» και οι εφτά (7) σχολικές επιτροπές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με διακριτό τίτλο «Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λήμνου», ΦΕΚ 1039/ , τεύχος Β. Συγχώνευση πέντε ΝΠΔΔ του Δήμου Λήμνου σε ένα με την επωνυμία «Οργανισμός Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» και δύο ΝΠΔΔ σε ένα με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου», ΦΕΚ 1407/ , τεύχος Β. Κατάρτιση και σύσταση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λήμνου. Ο νέος Ο.Ε.Υ. αποβλέπει να προσαρμόσει το οργανόγραμμα και τις αρμοδιότητες στις νέες απαιτήσεις του Καλλικρατικού Δήμου Λήμνου, σταθμίζοντας τόσο τις νέες αρμοδιότητες που περιήλθαν στο Δήμο καθώς και αυτές που πρόκειται να περιέλθουν σύμφωνα με το νόμο την Έπειτα από εσωτερική διαβούλευση με τους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, ολοκληρώθηκε ο νέος Ο.Ε.Υ. του

3 Δήμου Λήμνου και ψηφίσθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2439/ , τεύχος Β. Μια ακόμη οργανωτική ενέργεια προσαρμογής του Δήμου Λήμνου στη Διοικητική Μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε με επιτυχία. - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κατά το έτος 2011 για την κάλυψη των εποχικών αναγκών σε εργατοτεχνικό προσωπικό, προσλήφθηκαν 20 υπάλληλοι (εργάτες καθαριότητας, οδηγοί, ηλεκτρολόγος) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας και 19 υπάλληλοι ( εργάτες καθαριότητας, οδηγοί απορριμματοφόρων, βυτιοφόρων και χειριστή μηχανημάτων) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας. - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ. - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ. - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Συνολικά στο Δήμο Λήμνου κατά το έτος 2011 υπηρετούσαν σε όλες τις υπηρεσίες του : Μόνιμοι Υπάλληλοι: 100 Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου: 30 Στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς: 8 Σύνολο: 138 Δ) Τμήμα Οικονομικών Οργάνωση οικονομικής υπηρεσίας για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις ανάγκες του νέου Δήμου Λήμνου. Οργανώθηκε και ολοκληρώθηκε η απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Δήμου, καθώς και των διαθεσίμων χρηματικών μέσων. Ολοκληρώθηκε εγκαίρως ο ισολογισμός έναρξης 2011 Ο Δήμος Λήμνου κατά την 1/1/2011 ανέλαβε οφειλές του 2010 και προηγουμένων ετών σε προμηθευτές κ.λ.π. των πρώην Δήμων και ιδίως του πρώην Δήμου Μύρινας, συνολικού ποσού ,35 (δεν συμπεριλαμβανόταν οι οφειλές της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχ. Μύρινας) και κατά την διάρκεια του έτους εξόφλησε οφειλές ,73 με δικούς του πόρους, που μοιράστηκαν αναλογικά. Η έγκαιρη εξόφληση τους είχε ως αποτέλεσμα ο νεοσύστατος Δήμος να αποκτήσει φερεγγυότητα στην αγορά της Λήμνου αλλά και στους λοιπούς προμηθευτές και συνεργάτες. Επίσης κατά το έτος 2011 πλήρωσε σε προμηθευτές,εργολάβους ,06 από ίδιους πόρους και έκτακτα έσοδα. Δάνειο Ο Δήμος Λήμνου πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου και υπέβαλλε αίτημα το οποίο εγκρίθηκε τον 12/2011 για λήψη δανείου από το Τ.Π.&Δ. ύψους ,00 για να εξοφλήσει όλες τις παλιές οφειλές σε προμηθευτές. Τελικά το έτος 2012 εκταμιεύτηκε το ποσό γιατί ο Δήμος με ίδιους πόρους είχε ήδη εξοφλήσει μέρος των οφειλών.

4 Προϋπολογισμός Το ύψος του προϋπολογισμού του Δήμου μας οικονομικού έτους 2011 ανερχόταν στο ποσό των ,64 με ισοσκελισμένα έσοδα και έξοδα. Τηρήθηκε η αρχή της μη υπερεκτίμησης των εσόδων καθώς και της μη εγγραφής εσόδων που δεν επρόκειτο να εισπραχθούν και ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση χωρίς παρατηρήσεις. Ειδικότερα για τον προϋπολογισμό επισημαίνουμε ότι οι πιστώσεις στο σκέλος των εξόδων του έτους 2011 ανήλθαν: - Για πληρωμές διαφόρων εξόδων σε λειτουργικές δαπάνες σε ,94 - Για επενδύσεις σε ,35 - Για πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις υπέρ τρίτων καθώς και η πρόβλεψη μη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων σε ,35 - Για αποθεματικό σε ,00 Ισολογισμός Χρήσης 2011 Παρακάτω παρατίθεται λεπτομερώς η εξέλιξη των εσόδων και των λειτουργικών δαπανών του Δήμου. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο νέος Δήμος κλείνει με πλεόνασμα την πρώτη χρήση της λειτουργίας του. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής : Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις ,28 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα» ,97 Έσοδα από επιχορηγήσεις» ,12 Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και δωρεές» ,52 Έσοδα κεφαλαίων» ,12 Σύνολο οργανικών εσόδων ,01 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα» ,49 Έσοδα προηγουμένων» ,35 Σύνολο ανόργανων εσόδων ,84 Γενικό Σύνολο ,85 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής : Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,28 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων» ,79 Παροχές τρίτων» ,18 Φόροι-τέλη» ,14 Διάφορα έξοδα» ,29 Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» ,65 Παροχές χορηγίες- επιχορηγήσεις επιδοτήσεις και δωρεές» ,32

5 Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως» ,58 Αναλώσεις « ,30 Σύνολο οργανικών εξόδων ,23 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - ζημίες ,92 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων» ,51 Σύνολο ανόργανων εξόδων ,43 Γενικό Σύνολο ,66 Ε) Τμήμα ΚΕΠ Τα τμήματα ΚΕΠ παρέμειναν στις έδρες τους στις 4 Δημοτικές Ενότητες. Επιφορτίστηκαν με παράλληλα καθήκοντα και ανταποκρίθηκαν πλήρως στις αρμοδιότητες τους. - Βεβαιώσεις ΑΜΚΑ - Θεωρήσεις γνησίου υπογραφής - Θεωρήσεις Φωτοαντιγράφων - Διοικητική Πληροφόρηση/Ενημέρωση κοινού - Χορήγηση και ανανέωση βιβλιαρίων σε ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους πολίτες - Ενημέρωση, άτυπη συγκέντρωση δικαιολογητικών και αποστολή τους στην Διεύθυνση υγείας πρόνοιας Δήμου Λέσβου, για τα προνοιακά επιδόματα (ΑμΕΑ) Διεκπεραίωση Υποθέσεων: ΚΕΠ Μύρινας : ΚΕΠ Κοντοπουλίου : ΚΕΠ Κοντιά : ΚΕΠ Ατσικής : Στ) Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης Το νεοσύστατο τμήμα οικονομικής ανάπτυξης ανέλαβε σταδιακά τις αρμοδιότητες για την έκδοση αδειών καταστημάτων, περιπτέρων και διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων, λειτουργώντας μεθοδικά για την ενσωμάτωση νέων διατάξεων και διαδικασιών σύμφωνα και με το διαρκώς εξελισσόμενο θεσμικό πλαίσιο. 40 Εκδόσεις ανακλήσεις αδειών λειτουργίας 36 Εκδόσεις ανακλήσεις αδειών μουσικής 29 Παρατάσεις ωραρίου μουσικής 1 Άδεια υπηρεσιών διαδικτύου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : Η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Λήμνου αναδιοργανώθηκε, αποκτώντας διαχειριστική επάρκεια, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρχεται στις νέες συνθήκες λειτουργίας του Καλλικρατικού Δήμου. Βελτιώθηκε ο εξοπλισμός αλλά και τα διαθέσιμα μέσα.

6 Τεχνικό Πρόγραμμα Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λήμνου, οικονομικού έτους 2011, συμπεριελάμβανε όλα τα συνεχιζόμενα έργα των τεσσάρων πρώην Δήμων. Νέα έργα προβλέπονταν μόνο από το 20% που αντιστοιχεί στη συνολική ΣΑΤΑ του Δήμου μη κατανεμημένης στις Δ.Ε. καθώς και στη Δημοτική Ενότητα Νέας Κούταλης. Υπήρχε επίσης πρόβλεψη για κάλυψη επειγουσών αναγκών από ιδίους πόρους στους τομείς ύδρευσης-αποχέτευσης, καθαριότητας και ποιότητας ζωής. Το ύψος του τεχνικού προγράμματος ανερχόταν σε ,49, εκ των οποίων ,50 ήταν έργα χρηματοδοτούμενα από τη ΣΑΤΑ, & ιδίους πόρους, ενώ ,99 ήταν έργα συγχρηματοδοτούμενα από λοιπούς φορείς (ΘΗΣΕΑΣ, ΕΣΠΑ, Ο.Σ.Κ.). Μέχρι τέλους του 2011, εντάχθηκαν επί πλέον και συμπεριελήφθησαν με τροποποίηση στο τεχνικό πρόγραμμα 2011, έργα από συγχρηματοδοτούμενα ή μη προγράμματα συνολικού ποσού περίπου ,00. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ : Η υπηρεσία συγκροτήθηκε σε νέες βάσεις και απέκτησε δομή και λειτουργία Διεύθυνσης. Καταγράφηκαν τα μέσα και ο εξοπλισμός και καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια συντήρησης και καλής λειτουργίας. Στον τομέα της αποχέτευσης η επικέντρωση των προσπαθειών στην επίλυση του διαχρονικού προβλήματος της Μύρινας και η διάθεση πρόσθετων μέσων σε συνδυασμό με την ενεργό εποπτεία και έλεγχο βελτίωσε θεαματικά την εξυπηρέτηση των δημοτών. Πραγματοποιήθηκε αναλυτική καταγραφή των ΦΟΠ και κάθε παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ελήφθησαν μέτρα εξοικονόμησης και περιορισμού της κατανάλωσης. Συντάχθηκε ο νέος κανονισμός ύδρευσης, ο οποίος και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξεκίνησε η μελέτη των δυνατοτήτων ενοποίησης και του ύψους των τελών ύδρευσης, τα οποία αναμένεται να καθορισθούν τελικώς από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του 2012, με στόχο την εφαρμογή ενιαίων τελών ύδρευσης από 1/1/2013. Οι δειγματοληψίες πόσιμου νερού, πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του πόσιμου νερού. Προμήθεια συστήματος καταγραφής υδρομετρητών. Μελέτη του ύψους των τελών αποχέτευσης, τα οποία αναμένεται να καθοριστούν τελικώς από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του 2012, με στόχο την εφαρμογή ενιαίου τέλους αποχέτευσης και τέλους εκκένωσης βόθρων, από 1/1/2013. Συντάχθηκε ο νέος κανονισμός καθαριότητας, ο οποίος και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός του Σχεδίαση και Οργάνωση του Πιλοτικού Προγράμματος Ανακύκλωσης το οποίο και ξεκίνησε το 2012 με αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας.

7 Σχεδίαση και Οργάνωση του προγράμματος μεταφοράς-απομάκρυνσης από τους δρόμους εγκαταλελειμμένων οχημάτων που εμποδίζουν την κυκλοφορία, καταλαμβάνουν θέσεις στάθμευσης και μολύνουν το περιβάλλον. Η δράση αυτή ξεκίνησε το Σύνταξη μελέτης ανάπλασης πρασίνου των πάρκων της Μύρινας - καταγραφή της υπάρχουσας βλάστησης-πρόταση εγκατάστασης νέων φυτών. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ : Θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας Προωθήθηκαν διαδικασίες διερεύνησης λύσεων και διασφάλισης χρηματοδότησης ολοκλήρωσης του Χωροταξικού και Πολεοδομικού σχεδιασμού με γνώμονα τις αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες της Λήμνου. Ειδικότερα υπήρξαν προσωπικές επαφές με το αρμόδιο Υπουργείο καθώς και αλληλογραφία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες που αφορούν την: - Ολοκλήρωση του χωρικού σχεδιασμού στο επίπεδο του νησιού - Δήμου με την εκπόνηση και του ΓΠΣ των Δ.Ε. Μύρινας και Νέας Κούταλης - Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Μούδρου (ΦΕΚ 633ΑΑΠ / ) στην περιοχή παραλίας Κέρους, με ταυτόχρονη επικαιροποίηση του υπό ψήφιση Π.Δ. «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Υγροβιότοπου Χορταρολίμνη Λίμνη Αλυκή Λήμνου» - Κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων 38 οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου - Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της Πολεοδομικής Μελέτης Μύρινας - Εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης του Μούδρου καθώς το ΣΧΟΟΑΠ Μούδρου εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 633/ Επικαιροποίηση των στοιχείων της ΕΜΠ για την περιοχή ΕΖΔ όσο και για τις νέες εντασσόμενες περιοχές στο Δίκτυο Φύση (Natura) Υπηρεσία Δόμησης Ολοκληρώθηκε σε ελάχιστο χρόνο η ριζική αναδιοργάνωση της υπηρεσίας και αντιμετωπίσθηκαν συσσωρευμένα προβλήματα που είχαν πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην οικοδομική και την εν γένει κατασκευαστική δραστηριότητα. Επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε η πλήρης και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΧΟΠ. Διασφαλίσθηκε η επαρκής στελέχωση με προσωπικό για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Βεβαιώθηκαν τα πρόστιμα των αυθαιρέτων κατασκευών προηγούμενων ετών τα οποία δεν είχαν βεβαιωθεί. Καταγράφηκαν άμεσα τα νέα αυθαίρετα και επιβλήθηκαν τα σχετικά πρόστιμα Τηρήθηκε ηλεκτρονικό πρωτόκολλο. Αρχειοθετήθηκαν ηλεκτρονικά οι οικοδομικές άδειες όλων των ετών. Επιλύθηκαν όλες οι εκκρεμότητες των καταγεγραμμένων ετοιμόρροπων. Εκδόθηκαν όλες οι οικοδομικές άδειες που είχαν συσσωρευτεί στην πολεοδομία λόγω μη λειτουργίας του ΣΧΟΠ.

8 Το 2011 εκδόθηκαν συνολικά 115 οικοδομικές άδειες. Πλέον η έκδοση των νέων οικοδομικών αδειών γίνεται εντός επτά (7) ημερών από την κατάθεσή τους Η έκδοση των εγκρίσεων εργασιών μικρής κλίμακας πραγματοποιούνταν άμεσα καθώς και οι ενημερώσεις εκτέλεσης εργασιών ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α) Οργανισμός Εκπαίδευσης δια βίου μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού Το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Εκπαίδευσης δια βίου Μάθησης Πολιτισμού - Αθλητισμού Δήμου Λήμνου» συγκροτήθηκε και λειτούργησε τυπικά τον Σεπτέμβριο του Πρακτικά όμως λειτούργησε αμέσως μετά την συγκρότηση των οργάνων και την τοποθέτηση του απαραίτητου προσωπικού. Αρχικά συγχωνεύθηκαν σε αυτό τα πέντε ΝΠΔΔ των τεσσάρων πρώην δήμων της Λήμνου. Κατά το έτος 2011 ο Οργανισμός ανέλαβε επίσης την διαχείριση και λειτουργία του μουσικού εργαστηρίου Μούδρου, του κινηματοθεάτρου Μαρούλα, καθώς και άλλων αθλητικών και πολιτιστικών χώρων υπερτοπικού χαρακτήρα, για τη λειτουργία των οποίων συγκρότησε αντίστοιχες επιτροπές διαχείρισης. Διοργάνωσε υπό την αιγίδα του Δήμου Λήμνου τις εκδηλώσεις του καλοκαιριού 2011 καθώς και τον 1 ο Λαϊκό Ανώμαλο Δρόμο Λήμνου, αλλά και την χριστουγεννιάτικη παράσταση της δημοτικής χορωδίας του Δήμου Λήμνου. Συνδιοργάνωσε πλήθος εκδηλώσεων με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους. Παράλληλα το στελεχικό και πολιτικό προσωπικό του Οργανισμού συνέβαλε ουσιαστικά στην διοργάνωση μεγάλου αριθμού πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου με αποκορύφωμα την παράσταση αρχαίου δράματος στο αρχαίο θέατρο Ηφαιστείας. Β) Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Συγχωνεύτηκαν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου α) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μύρινας β) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Μούδρου με αρμοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και συστάθηκε το νέο ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου, κατά τις διατάξεις του ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010). Το ΦΕΚ σύστασης είναι στις 28/7/2011 και το νομικό πρόσωπο ουσιαστικά λειτούργησε στις 22/8/2011. Λειτουργία δημοτικών παιδικών σταθμών στις Δημοτικές Ενότητες Μύρινας και Μούδρου Λειτουργία του προγράμματος κοινωνικής προστασίας «Βοήθεια στο σπίτι» στις 4 Δημοτικές Ενότητες του νησιού. Συνεργασία με το ελληνικό προξενείο της Ακτής Ελεφαντοστού για ενημέρωση των σχολείων για το έργο του προξενείου στην υποστήριξη, περίθαλψη και μόρφωση των παιδιών της Αφρικής αλλά και οργάνωση εράνου για ενίσχυση του. Συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Λήμνου «Ο Άγιος Παντελεήμων» και αποστολή φιαλών αίματος στην υποστηρικτική ομάδα ηλικιωμένων «Γραμμή Ζωής». Γ) Σχολικές Επιτροπές

9 Η συγκρότηση των δύο Σχολικών Επιτροπών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) αποτέλεσε ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα για την καλύτερη οργάνωση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων υποδομής, εξοπλισμού και λειτουργίας των σχολείων της Λήμνου. Η συνετή και διαφανής οικονομική διαχείριση, έγκαιρη αναλυτική και πλήρης καταγραφή της κατάστασης και των αναγκών των σχολικών μονάδων βοήθησε ουσιαστικά στον προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων και την κάλυψη των αναγκών παρά την μείωση των διαθέσιμων κρατικών επιχορηγήσεων, οι οποίες σε ένα βαθμό αντιμετωπίσθηκαν με την αυξημένη φροντίδα, οικονομική συνδρομή και διάθεση μέσων και προσωπικού του Δήμου. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Ο Δήμος Λήμνου συνεργάζεται με πλήθος τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων προκειμένου να διασφαλίσει οφέλη και πλεονεκτήματα για την Λήμνο και τους κατοίκους της. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το τμήμα της Λήμνου σε μια σειρά θέματα που αποβαίνουν σε αμοιβαίο όφελος. Η τεχνική και διοικητική στήριξη που παρέχεται στο τμήμα της Λήμνου αλλά και η γενικότερη ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών ενισχύει και πολλαπλασιάζει τα οφέλη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Η συμμετοχή του Δήμου στην ΑΜΚΕ Λήμνος Τουριστική καθώς και στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Λήμνου έχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα τόσο στην ενίσχυση των δράσεων τουριστικής προβολής όσο και στην υλοποίηση έργων και επενδύσεων με την αξιοποίηση των προγραμμάτων LEADER και LEADER Αλιείας. Τέλος η συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυα και η εκπροσώπησή του σε επιτροπές και διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού κρίνεται γενικά ικανοποιητική με συγκεκριμένα αποτελέσματα όπως η αξιοποίηση καινοτόμων δράσεων στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας και του εθελοντισμού. Αγαπητοί Συμπολίτες, με στόχο την κατά το δυνατό πλήρη και διαφανή ενημέρωση σας για τον Καλλικρατικό Δήμο Λήμνου επιδιώξαμε να σας παρουσιάσουμε την λειτουργία της Διοίκησης του Δήμου την χρονιά που πέρασε με μία διεξοδική κατά διεύθυνση παρουσίαση των πεπραγμένων. Η χρονιά που πέρασε ήταν μία χρονιά σκληρής δουλειάς από όλους μας, αιρετούς και εργαζομένους, με κύρια τα παρακάτω αποτελέσματα: Διασφαλίσαμε ικανοποιητικό επίπεδο λειτουργίας όλων των υπηρεσιών παρά τα επιμέρους προβλήματα των συγχωνεύσεων. Ο Δήμος Λήμνου είναι από τους πλέον υγιείς οικονομικά Δήμους της χώρας με μόλις 25% χρέος επί των τακτικών εσόδων. Διαφάνεια και εξοικονόμηση πόρων μέσα από την πραγματοποίηση δημοπρασιών για την προμήθεια υλικών.

10 Εντάξαμε πολλά μεγάλα έργα και αξιοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διεκδικήσαμε και συνεχίζουμε να διεκδικούμε επίμονα την λύση των προβλημάτων που ταλαιπωρούν το νησί μας (ακτοπλοϊκό, καταργήσεις/συγχωνεύσεις υπηρεσιών) Η παρουσία μας σε Υπουργεία και Διαχειριστικές Αρχές που μπορούν να δώσουν την λύση στα προβλήματα του νησιού μας ήταν και είναι συνεχής. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες και πέραν των αρμοδιοτήτων μας κατανοώντας ότι ο Δήμος Λήμνου οφείλει, δικαιούται και πρέπει να παρεμβαίνει σε κάθε ζήτημα τοπικής σημασίας και σε κάθε πρόβλημα που αφορά στην ποιότητα ζωής των δημοτών και των κατοίκων του νησιού μας. Σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, με την οικονομική κρίση της χώρας μας να μετατρέπεται ραγδαία σε κοινωνική αλλά και πολιτική κρίση, οι επιπτώσεις στο νησί μας αλλά και στην λειτουργία του Δήμου Λήμνου δεν μπορούσαν παρά να είναι έντονα αρνητικές. Αξιοποιώντας την αυτοδιοικητική παράδοση και εμπειρία του πολιτικού προσωπικού αλλά και των στελεχών καταφέραμε οι επιπτώσεις αυτές να είναι οι ελάχιστες δυνατές, ενώ παράλληλα δημιουργούμε προϋποθέσεις ενεργοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού και των παραγωγικών πόρων με την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση κάθε δυνατής πηγής χρηματοδότησης. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Κωνσταντίνο Αδαμίδη, τους Αντιδημάρχους, κ.κ. Ευστράτιο Κουκούμη, Δημήτρη Μπουλώτη, Ευάγγελο Πλαφαδέλλη, Παναγιώτη Τσανταρλιώτη, τους Προέδρους των Ν.Π.Δ.Δ., Εκπαίδευσης Δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Σωτήρη Κωνσταντάρα, Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης, κα. Δέσποινα Βογδάνου Κωνστάντιου, Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κ. Νικόλαο Λιάπη, Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κ. Κωνσταντίνο Σκούρα, τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους του συνδυασμού μου καθώς και τους αρχηγούς των λοιπών παρατάξεων, τους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους της μειοψηφίας οι οποίοι με τις παρεμβάσεις τους συντέλεσαν στην λήψη σωστών αποφάσεων και την αποφυγή λαθών και παραλείψεων, τους Διευθυντές των Διευθύνσεων του Δήμου: - Διεύθυνση διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών : κ. Μανώλης Σταματέρης - Διεύθυνση περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής : κ. Θεοδόσης Δαλαβίτσος - Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών : κ. Αθανάσιος Χρυσάφης - Αυτοτελές τμήμα πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών : κα. Όλγα Βουλγαροπούλου. Το προσωπικό του Γραφείου Δημάρχου καθώς και τους τμηματάρχες, τους υπαλλήλους του Δήμου και τους εργαζομένους, που στήριξαν την δημοτική αρχή στο έργο της. Σας ευχαριστώ,

11 Ο Δήμαρχος Λήμνου Αντώνης Χατζηδιαμαντής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 13/2012 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 18ης Νοεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/0 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 8ης Νοεμβρίου 0. Αριθμός Απόφασης 34/0 ΑΔΑ: Β455ΩΛΘ-ΩΩΩ Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012

Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2012 Αγαπητοί Συμπολίτες, Ο απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής ενώπιον των κατοίκων και φορέων της Λήμνου, για το 2012 γίνεται σε μία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 11/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 23ης Ιουλίου 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 Θέμα : Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013

Απολογισμός Πεπραγμένων. της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013 Ιούλιος 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Δημοτικό Συμβούλιο: πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Εισήγηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2013 Σαμιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Προσχέδιο Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων 2013 Λ ΛΟ ΟΥΥΤΤΡΡΑ ΑΚ ΚΙΙ,, ΙΙΑ ΑΝ ΝΟ ΟΥΥΑ ΑΡΡΙΙΟ ΟΣΣ 22001133 2 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός Απόφασης 6 /2013 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης & Πληροφορικής ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2013 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Το Θεσμικό Πλαίσιο των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΟΕΥ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 στ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7-6- 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αριθ.Αποφ 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗTEA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Πρωτ.:17060/13-11-2013 Αριθ.Αποφ 6/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 7/2013 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων ΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 Ωραιόκαστρο, Δεκέμβριος 2011 Πίνακας περιεχομένων Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ... 2 A.1 Το εθνικό και διεθνές περιβάλλον που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 3. ΠΡΟΤΥΠΟΙ Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 5. ΜΕΤΑΤΑΞΗ/ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 3/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 27 η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 3/2012 Θέμα : «Εισήγηση στην Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ. Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ Αγκίστρι Πράσινο νησί, μπαλκόνι του Αργοσαρωνικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικό Κεφάλαιο... 3 Θεσμικό πλαίσιο... 4 Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης, Προγραμματισμού και Κοινωνικής Προστασίας Το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/νση: ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 28213 41600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2013 Φεβρουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12

ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 Δήμος Αγ. Δημητρίου ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 2011-12 27-2-2013 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες, Εν μέσω μιας πρωτοφανούς για τη χώρα μας οικονομικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπική κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Μιχελεκάκης Εμμανουήλ Υπ. Διδάκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες

Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δίνουμε λογαριασμό στους πολίτες Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Σπύρος Πανάς, Δήμαρχος 2012-2013 ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΣ NEΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Τους τελευταίους 18 μήνες έγιναν σημαντικά έργα στην πόλη μας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2011 έως 30-06-2012)

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ. (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2011 έως 30-06-2012) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01-01-2011 έως 30-06-2012) Της Γενικής Γραμματέως Δήμητρας Γεωργακοπούλου - Μπάστα Σελίδα 1 α ό 54 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα