ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Νοεμβρίου 2010 ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ) και το διεθνή τίτλο «Hellenic Independent Military Initiative» (HELLMIL). Για συντομία η επωνυμία θα αναφέρεται πλέον ως Κίνηση. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ Έδρα της Κίνησης ορίζεται η πόλη της Αθήνας και διεύθυνση Πλατεία Καρύτση 10, ΤΚ 10561, Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή της έδρας της Κίνησης, όταν αυτό απαιτηθεί και εντός των διοικητικών ορίων της Νομαρχίας Αθηνών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Παραρτήματα της Κίνησης και σε άλλες πόλεις της χώρας. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Σκοπός Η συσπείρωση των στελεχών του Στρατού Ξηράς ανεξαρτήτως προέλευσης και η συνεργασία και συντονισμένη δράση των μελών για την υπεράσπιση των εθνικών αξιών και τη μαχητική διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους καθώς και των οικογενειών εκλιπόντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. Yλοποιείται με αποφασιστικές, συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες των μελών, υπό την καθοδήγηση του ΔΣ. Στόχοι -Η προάσπιση των αξιών και διεκδίκηση των δικαιωμάτων (κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών, κλπ) όλων των μελών, με κάθε νόμιμο και συνταγματικό τρόπο. -Η αποκατάσταση και προστασία του κύρους και της αξιοπρέπειας των στελεχών και η διατήρηση του ηθικού τους σε υψηλά επίπεδα. -Η στήριξη των συνταγματικών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των εν ε- νεργεία στελεχών και των οικογενειών τους. -Η προβολή του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, με βασικό σκοπό την προάσπιση και αποκατάσταση του μεθοδευμένα θιγέντος κύρους και αξιοπρέπειάς τους. -Η δικαίωση όλων των στελεχών (επιζώντων ή πεσόντων) που αγωνίσθηκαν στα πεδία των μαχών για την προάσπιση των ιδανικών του Έθνους στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή και αλλού καθώς και των θυμάτων ειρηνικής περιόδου και ειρηνευτικών αποστολών. -Η αναβάθμιση και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχίων των στρατιωτικών Σχολών. 1

2 -Η διατήρηση του δικαιώματος προς εργασία στον ιδιωτικό τομέα, όλων των αποστρατευθέντων με τους όρους που παρείχε το νομοθετικό πλαίσιο, κατά το χρόνο της εισόδου τους στο στράτευμα. -Η κατοχύρωση και βελτίωση των δικαιωμάτων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης όλων των μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία. - Η προβολή και ανάδειξη προς την ελληνική κοινωνία του συγγραφικού, επιστημονικού, λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού και γενικότερα πολιτιστικού έργου των προερχομένων από τις ΕΔ συναδέλφων, με την οργάνωση αντιστοίχων κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων καθώς και η συμμετοχή της Κίνησης σε αντίστοιχες δραστηριότητες που οργανώνονται από τον ευρύτερο επιστημονικό, καλλιτεχνικό, εικαστικό και πολιτιστικό κόσμο της χώρας. -Η ενημέρωση των μελών για θέματα που ενδιαφέρουν τα ίδια και τις οικογένειες τους. -Η ανάπτυξη φιλικών, κοινωνικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων και των οικογενειών τους και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη. -Η δημιουργία τραπεζών αιμοδοσίας για την εξυπηρέτηση των μελών τους. -Η εκπλήρωση των επιβαλλομένων και απορρεουσών εκ του στρατιωτικού όρκου μας, υποχρεώσεων -Η ενημέρωση του ελληνικού λαού για τις εξελίξεις σε εθνικά θέματα στρατηγικής σημασίας για τη διατήρηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας, εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και ικανοποίηση των δικαίων του μείζονος Ελληνισμού, που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και από τις ιστορικές παραδόσεις των Ελλήνων -Η αποτροπή εισόδου αλλογενών στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις. -Η ισχυροποίηση των δεσμών μας με τους αδελφούς μας Κυπρίους και τους απανταχού Έλληνες της Διασποράς. -Η υποβοήθηση του Κράτους και η συμπαράσταση με κάθε πρόσφορο μέσον οιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής και φορέα που προάγει τα εθνικά θέματα με άμεση προτεραιότητα στο Μακεδονικό ζήτημα και στα θέματα της ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου - Η παγίωση της αντίληψης στην κοινωνία ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, είναι ο πυλώνας που εγγυάται την επιβίωση της ελληνικής φυλής, την πρόοδο του ελληνικού έθνους, την διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας, την προστασία της ελληνικής γλώσσας και την διαφύλαξη των εθνικών παραδόσεων στο διηνεκές. Τρόποι Επίτευξης -Αποφασιστικές και στοχευόμενες ενέργειες των μελών, σε συντονισμό και συνεργασία με άλλους φορείς αποστράτων και υπό την καθοδήγηση και έλεγχο του ΔΣ -Ακομμάτιστη δράση και παρεμβάσεις σε θέματα πολιτικής και πολιτικές που μας αφορούν και επηρεάζουν τα άμεσα ή μελλοντικά δικαιώματα και συμφέροντα των στελεχών. -Συνεργασία με αναγνωρισμένους και νόμιμα λειτουργούντες φορείς και ΝΠΙΔ (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συνδέσμους, Λέσχες, κλπ), αποστράτων Στελεχών που έχουν κοινούς με τους δικούς μας, σκοπούς και στόχους και συναφή καταστατικά. -Χρήση νομικών και δικαστικών μέσων σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά δικαστήρια. -Αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και του διαδικτύου. -Συνεργασία με επιστημονικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες και με συγκρότηση ομάδων εργασίας. -Συνεργασία με αρμόδιες κατά περίπτωση κρατικές αρχές και υπηρεσίες προς υποβολή προτάσεων και διατύπωση παρεμβάσεων. -Συνεργασία με αναγνωρισμένους και νόμιμα λειτουργούντες στρατιωτικούς οργανισμούς εξωτερικού και κυρίως την EUROMIL(European Organisation of Military Associations 2

3 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών Συνδέσμων - Ενώσεων), που έχουν κοινούς με τους δικούς μας, σκοπούς και στόχους και συναφή καταστατικά. -Διατήρηση ισχυρών δεσμών με τους εν ενεργεία συναδέλφους -Άσκηση πιέσεως προς την εξουσία, ανεξαρτήτως ιδεολογικής, πολιτικής και κομματικής ταυτότητας και προέλευσης. Μέσα Επίτευξης α. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ( Έκδοση εφημερίδας, Δημιουργία διαδικτυακού Ρ/Φ και τηλεοπτικού Σταθμού). β. Δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας και Blog στο διαδίκτυο. γ. Χρήση μέσων επικοινωνίας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. δ. Συνέδρια σεμινάρια διαλέξεις. ε. Κινητοποιήσεις-διαμαρτυρίες-πορείες κλπ ενέργειες στ. Οποιοδήποτε άλλο μέσον κριθεί αποτελεσματικό, μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής νομιμότητας. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Η συνεχής μέριμνα και το μάτι της Κίνησης θα στρέφεται αποφασιστικά στην υπεράσπιση και προβολή των αξιών και δικαιωμάτων των ε.ε στελεχών με το ίδιο πείσμα και φροντίδα που οι γονείς ενδιαφέρονται και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των παιδιών τους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η οικογένειά μας είναι οι ΕΔ. Σε αυτή την οικογένεια μεγαλώσαμε σε αυτήν ανήκουμε και για τα δικαιώματα και τις αξίες αυτής της οικογένειας θα αγωνισθούμε όπως έχουμε υποχρέωση. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΜΒΛΗΜΑ ΛΑΒΑΡΟ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Το έμβλημα της Κίνησης συνίσταται από τρεις ελλειψοειδείς κρίκους χρώματος μπλε, κίτρινου και μαύρου εμπεπλεγμένους σε αλυσίδα που συμβολίζουν τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των τριών βασικών πυλώνων της Κίνησης που είναι οι Αξκοί, οι Ανθστές- Υπξκοί και οι οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων. Πάνω από τους κρίκους υπάρχει η επωνυμία της Κίνησης και το έτος ίδρυσης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 2010» και από πάνω η συντομογραφία Α.Κί.Σ. Στο φόντο προβάλλεται η ακίς λόγχης από αρχαίο ελληνικό δόρυ. Το Λάβαρο του Κίνησης είναι υφασμάτινη σημαία διαστάσεων 0,75Χ1,10 μ. χρώματος λευκού και στο κέντρο απεικονίζεται το έμβλημα της Κίνησης. Φέρεται επί λευκού ξύλινου κοντού, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ορειχάλκινη ακίδα λόγχης αρχαίου ελληνικού δόρατος και στη βάση του ορειχάλκινο κυλινδρικό προστατευτικό πώμα. Η Κίνηση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στο κέντρο το έμβλημα και στην περίμετρό της την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ», ενώ κάτωθεν του εμβλήματος αναγράφεται η σύντμηση «Α.Κί.Σ» και το έτος ιδρύσεως «2010». 3

4 ΑΡΘΡΟ 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η Κίνηση είναι Ανεξάρτητη και απέχει επιμελώς από κάθε κομματική ανάμιξη και επιρροή. Η Κίνηση μπορεί να συνεργάζεται με άλλες ενώσεις και συνδέσμους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να εγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ομοσπονδίες που έχουν κοινούς με τους δικούς μας σκοπούς και στόχους και συναφή καταστατικά. Απαγορεύεται απολύτως η συνεργασία της Κίνησης αμέσως ή εμμέσως με οποιαδήποτε οργάνωση πολιτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΛΗ Τα μέλη της Κίνησης διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά. Τακτικά μέλη της Κίνησης δύναται να γίνουν όλα τα εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, ανεξαρτήτως προέλευσης καθώς και οι γονείς, σύζυγοι και τέκνα εκλιπόντων συναδέλφων. Τακτικά μέλη της Κίνησης δύνανται επίσης να γίνουν και ε.ε. στελέχη του Στρατού Ξηράς. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ανήκει μόνο στα τακτικά μέλη. Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι, μετά από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, στελέχη ε.ε. και ε.α. των άλλων κλάδων των ΕΔ καθώς και άλλα ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας, μη στρατιωτικοί, που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κίνηση αφιλοκερδώς. Επίσης πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Κίνηση και οι οποίοι α- ποδεδειγμένα μέσα από το κοινωνικό τους έργο ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα προάγουν τους στόχους και εξυπηρετούν τον σκοπό της Κίνησης. Πέραν της κατηγοριοποίησης των μελών σε τακτικά και μη τακτικά, ουδεμία άλλη διάκριση υφίσταται μεταξύ αυτών και οι σχέσεις τους διέπεται από την πλήρη εξάλειψη των αποστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα παραμονής μας στην ενέργεια είτε λόγω βαθμολογικών είτε λόγω ιεραρχικών διαφορών. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνει μέλος της Κίνησης, πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο: α. Γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών της Κίνησης και με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού. β. Αποδεικτικό στοιχείο ότι έχει καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την Κίνηση. ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη της Κίνησης οφείλουν : 4

5 α. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Κίνησης, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. β. Να καταβάλουν στη Κίνηση την εγγραφή τους και την ετησία συνδρομή τους, το ύψος των οποίων καθορίζει η Γενική Συνέλευση. γ. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. δ. Να μην ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς της Κίνησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Τα μέλη της Κίνησης συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, τα δε τακτικά μέλη ε- κλέγουν και εκλέγονται στη Διοίκηση της Κίνησης και στα υπόλοιπα όργανα. Κάθε μέλος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία, σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, γραπτή καταγγελία εναντίον των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει σε οποιοδήποτε χρόνο, αφού προηγουμένως το δηλώσει γραπτά ή προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Μέλος της Κίνησης, το οποίο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές αναγράφονται στο προηγούμενο άρθρο, τυγχάνει υπόλογο έναντι της Κίνησης, με το ερώτημα της αποπομπής. Σε κάθε περίπτωση το μέλος καλείται σε απολογία και η υπόθεση προσάγεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Κίνησης, η οποία αποφασίζει για την παραμονή ή αποπομπή του μέλους. Η απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στο ΔΣ και σε περίπτωση αποπομπής του μέλους, το ΔΣ προβαίνει σε διαγραφή του από τα μητρώα μελών. Αν η αποπομπή λάβει χώρα το πρώτο δίμηνο του έτους τότε το μέλος δεν υποχρεούται σε καταβολή ετήσιας συνδρομής. Διαγράφονται με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κίνησης τα μέλη που: α. Τακτικά και αναίτια αποφεύγουν τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Κίνησης, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ. β. Καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους πέραν της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. γ. Δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. δ. Ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς της Κίνησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Απαγορεύεται η διαγραφή μέλους χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί. Σε περίπτωση μη υποβολής έγγραφης απολογίας εντός του καθορισμένου υπό της Επιτροπής Δεοντολογίας χρόνου-που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα μήνα- τότε θεωρείται ότι το μέλος αποδέχεται σιωπηρά τους λόγους της αποπομπής του από την Κίνηση. Επανεγγραφή του διαγραφέντος μέλους απαγορεύεται. 5

6 ΑΡΘΡΟ 10 ΔΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Η Κίνηση δομείται σε Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Ε- πιτροπή Δεοντολογίας. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ανώτατο όργανο της Κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της. Η Γ.Σ. καθορίζει το γενικό πλαίσιο δράσης του Δ.Σ., εκλέγει το Δ.Σ. την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ) και εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει περί της διάλυσης της Κίνησης. Επίσης αποφασίζει για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του ΔΣ και της ΕΕ, ύστερα από παραπομπή της υπόθεσης από την ΕΔ. Τέλος είναι η μόνη αρμόδια για την ανάκληση μελών του ΔΣ, ΕΕ και ΕΔ. Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γ.Σ. σε κάθε συνεδρίασή της εκλέγει με φανερή ψηφοφορία στην αρχή και πριν από κάθε συζήτηση τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ο Πρόεδρος ορίζει από τα μέλη δύο (2) ψηφολέκτες που εγκρίνονται απ' αυτόν για την υποβοήθηση του έργου του. Δικαίωμα παρουσίας και λόγου έχουν όλα τα μέλη της Κίνησης. Δικαίωμα ψήφου έ- χουν μόνον τα τακτικά μέλη. Οι αποφάσεις στην Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εκπροσώπηση μέλους με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή. Επιτρέπεται όμως στα μέλη που δεν δύνανται να παραστούν στη ΓΣ, να στείλουν γραπτώς τις θέσεις και απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, οι οποίες ανακοινώνονται από τον πρόεδρο της ΓΣ σε όλους τους παρόντες. Για τις αρχαιρεσίες, και τον πειθαρχικό έλεγχο μελών του Δ.Σ. ενεργείται μυστική ψηφοφορία. Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή με ο- νομαστική κλήση. ΟΥΔΕΠΟΤΕ δια βοής. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται κατά μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο: α. Ανά τρία (3) χρόνια για την εκλογή ΔΣ, ΕΕ και ΕΔ. β. Ανά έτος για την έγκριση της οικονομικής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσεως και πιθανόν άλλων διοικητικών θεμάτων, που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Δ.Σ. ή παραπέμπονται για εξέταση στη Γ.Σ. Η πρόσκληση αποφασίζεται από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, με φροντίδα του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα και το Blog της Κίνησης και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με fax ή με προς κάθε μέλος ένα (1) μήνα (περίπτωση ετήσιας Γ.Σ.) ή από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους (περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών) πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ.. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στο Γραφείο της Κίνησης και δυνατόν να δημοσιευθεί σε άλλα συνεργαζόμενα Blogs και 6

7 ιστοσελίδες καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα όπου η έδρα της Κίνησης. Δύναται επίσης να αναμεταδοθεί και από τα τοπικά ΜΜΕ. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο, το χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να υποβάλουν και τα μέλη, προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Τα παραπάνω θέματα και προτάσεις θα πρέπει να περιέρχονται στην Κίνηση μέχρι είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γ.Σ. Κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. διά του Προέδρου του λογοδοτεί στα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή, μετά από την οποία η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Κατά τη Γ.Σ. εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου επομένου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει και παρουσιάζει το Δ.Σ.. Η εγκριτική απόφαση της Γ.Σ. για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. με σαφήνεια αναφέρει ότι «απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Κίνησης κατά την ελεγχθείσα περίοδο». Τα μέλη της Κίνησης, φροντίζουν ώστε προ της ημερομηνίας σύγκλησης της Γ.Σ ή το αργότερο κατά την ημέρα συνεδρίασης αυτής, αλλά πριν την έναρξη των εργασιών της, να τακτοποιούνται ταμειακά. Η Τακτική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, που έχουν και δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε η Συνέλευση πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο, την ώρα που αναγράφει η αρχική πρόσκληση, την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση των μελών και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για θέματα που εκφεύγουν της αρμοδιότητάς του και για όσα κρίνεται απαραίτητη η απόφαση του συνόλου των μελών της Κίνησης και δεν επιδέχονται αναβολής μέχρι την επόμενη τακτική ΓΣ. β. Κατόπιν γραπτής αιτήσεως τουλάχιστον του 1/3 των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών της Κίνησης, όπου αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ.. γ. Αυτεπάγγελτα από το ΔΣ, κατόπιν παραπομπής μέλους του ΔΣ ή της ΕΕ από την ΕΔ, για πειθαρχικό έλεγχο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τη Γενική Συνέλευση. Στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν συμμετέχει τουλάχιστον ποσοστό 10% εκ των τακτικών μελών που είναι ταμειακά εντάξει. 7

8 ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Κίνηση διοικείται από εννεαμελές (9μελές) συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που εκλέγεται ανά τριετία από την Τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό συνέρχεται σε συνεδρίαση με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος μέλους μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, δύο(2) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Κίνησης. Οι υπόλοιποι 4 εκλεγμένοι συμμετέχουν στο Δ.Σ. ως Σύμβουλοι και αναλαμβάνουν τομείς τους οποίους αποφασίζει το Δ.Σ Εφόσον κωλύεται το πλειονοψηφήσαν μέλος, η διαδικασία συγκροτήσεως του Δ.Σ. γίνεται με φροντίδα του δεύτερου κατά σειρά πλειοψηφίας μέλους. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην Κίνηση για τις ζημίες που τυχόν θα προκαλέσουν σ' αυτήν από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν από τη Γ.Σ. με απόφασή της. Για πειθαρχικά παραπτώματα τα μέλη του ΔΣ ελέγχονται από την ΕΔ ή τη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος του ΔΣ δεν εκτελεί επαρκώς τα καθήκοντά του, μετά από πρόταση μομφής τουλάχιστον τριών μελών του ΔΣ και ομόφωνη απόφαση του ΔΣ (το μέλος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση μομφής δεν ψηφίζει) παραπέμπεται το μέλος του ΔΣ (ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει σε αυτό) στην Επιτροπή Δεοντολογίας που αποφασίζει για το είδος και διάρκεια της ποινής. Έτσι είναι δυνατόν να του αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες που έχει στο ΔΣ είτε προσωρινά είτε οριστικά. Η ανάκλησή του όμως ως μέλους του ΔΣ γίνεται μόνον με απόφαση της ΓΣ, οπότε την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν ζητηθεί τουλάχιστον από τρία (3) μέλη του ΔΣ με γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Τις συνεδριάσεις του ΔΣ δύναται να παρακολουθεί όποιο μέλος της Κίνησης επιθυμεί. Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται περί της επικείμενης συνεδρίασης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ενωρίτερα ή και λιγότερο εφόσον σοβαροί λόγοι επιβάλλουν επίσπευση. Ως τόποι συνεδρίασης του ΔΣ μπορούν να ορίζονται, εκτός από την έδρα της Κίνησης και άλλοι τόποι κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ειδικά για πρόταση μομφής κατά μέλους του ΔΣ απαιτείται ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Κίνηση σύμφωνα με τους νόμους, το Καταστατικό, και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται, διαχειρίζεται την περιουσία της Κίνησης και λαμβάνει όλα τα μέτρα 8

9 που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν στην Κίνηση. Το ΔΣ υποχρεούται να υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα από το άρθρο 28 του ΝΔ 975/71 «περί σωματείων και ενώσεων» οριζόμενα στοιχεία μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση κατά την ετήσια τακτική ΓΣ. Το διαχειριστικό έτος περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο (2) συνεχόμενων Τακτικών Γ.Σ.. Για την ίδια χρονική περίοδο συντάσσεται και ο αντίστοιχος απολογισμός πεπραγμένων και ο ισολογισμός του Δ.Σ., καθώς και ο προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου. Τα όργανα που υποβοηθούν το ΔΣ στην εκτέλεση του έργου του είναι η Γενική Γραμματεία και η Γραμματεία Οργανωτικού. Πρόεδρος Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο πρώτος μεταξύ ισοτίμων μελών του ΔΣ και η θητεία του είναι τριετής. Εκπροσωπεί την Κίνηση σε όλες τις σχέσεις του και αναφορές ενώπιον πάσης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει με σύμφωνη γνώμη του ΔΣ πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Κίνησης στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κλπ., συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίδει το λόγο στα μέλη του οργάνου, συντονίζει τη συζήτηση, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Κίνησης, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα της Κίνησης για τις πιστώσεις και συναλλαγές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, με την συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του ΔΣ, εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα προς τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ, έχει την ανώτατη εποπτεία της Κίνησης, ενεργεί παν ότι επιβάλλει το συμφέρον της, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας εκ των δύο Αντιπροέδρων. Αντιπρόεδροι Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ ορίζονται ο Α ή ο Β Αντιπρόεδρος. Όταν α- ναπληρούν τον Πρόεδρο έχουν όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα του Προέδρου. Με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατόν να τους ανατεθεί ο έλεγχος και επίβλεψη συγκεκριμένου τομέα των δραστηριοτήτων της Κίνησης, όπως Δημοσίων Σχέσεων, Νομικό, 9

10 Μέριμνας Οικογενειών Εκλιπόντων Συναδέλφων κλπ Ο Α Αντιπρόεδρος προΐσταται της Γραμματείας Οργανωτικού. Γενικός Γραμματέας Ο Γεν. Γραμματέας προΐσταται της Γεν. Γραμματείας της Κίνησης το έργο της οποίας παρακολουθεί και συντονίζει. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής. Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μητρώο μελών, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Γενική Γραμματεία Είναι το επιτελικό όργανο της Κίνησης. Αποτελείται από τμήματα ανάλογα με τις α- νάγκες και δράσεις της Κίνησης. Βασικά τμήματα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: α. Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Γραμματείας: Τηρεί την ηλεκτρονική αλληλογραφία και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ενημερώνει το ηλεκτρονικό μητρώο μελών και διασφαλίζει το απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μελών, διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και το μπλογκ της Κίνησης. β. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκπροσώπου Τύπου: Επιμελείται των δελτίων τύπου και ανακοινώσεων της Κίνησης και αποτελεί τον σύνδεσμο με τα ΜΜΕ. γ. Νομικό τμήμα. δ. Τμήμα Μέριμνας Οικογενειών Εκλιπόντων Συναδέλφων. ε. Τμήμα Ασφαλείας: Μεριμνά για την ασφάλεια των γραφείων της Κίνησης και την περιφρούρηση των κινητοποιήσεων. στ. Τμήμα Εθιμοτυπίας Ταμίας Ενεργεί τις εισπράξεις κάθε πόρου της Κίνησης με διπλότυπες αποδείξεις, τις δε πληρωμές με βάση ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον ταμία και τον Γεν. Γραμματέα. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα για κάθε χρηματική ανωμαλία. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση τον Ισολογισμό παρελθούσης και τον προϋπολογισμό νέας χρήσης. Ανά δίμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση του Ταμείου. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ουδέποτε πέραν του μηνός, 10

11 ένας από τους Συμβούλους που υποδεικνύεται από αυτόν, κατόπιν ανακοινώσεως στο Δ.Σ., ενεργεί δε αυτός με ευθύνη του κωλυομένου Ταμία. Σε περίπτωση που δεν υποδεικνύεται από τον Ταμία ο αναπληρωτής του, αυτός εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, το αυτό δε ισχύει και στην περίπτωση απουσίας του Ταμία πλέον του ενός μηνός. Ο Ταμίας τηρεί στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες της Κίνησης χρηματικό ποσό μέχρι Ευρώ καταθέτοντας τα επιπλέον χρήματα επ' ονόματι της Κίνησης σε τράπεζα. Τα χρήματα αυτά ολικά ή μερικά αναλαμβάνονται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή έ- ναν Αντιπρόεδρο για ανάγκες της Κίνησης, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που αντίγραφό της κοινοποιείται στην τράπεζα. Σύμβουλοι Τέσσερα (4) από τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ παραμένουν ως Σύμβουλοι της Γενικής Γραμματείας. Οι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν έργο για την καλύτερη λειτουργία της Κίνησης. Με απόφαση του Δ.Σ, δυνατόν να καλύψουν με βάση τις ικανότητές τους και την εν γένει πείρα τους τα τμήματα της Γενικής Γραμματείας. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, σε κατάλληλα τακτικά και μη τακτικά μέλη, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του ΔΣ σε ειδικά αντικείμενα, όπως νομικά, οικονομικά κλπ. Αναπληρωματικά Μέλη Τα τρία (3) επόμενα μετά τα εννέα (9) πρώτα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ της Κίνησης θεωρούνται ως αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στις συσκέψεις του Δ.Σ χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα αναπληρωματικά μέλη συμπληρώνουν τα μέλη του Δ.Σ εφόσον κάποιο από τα κανονικά μέλη για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει από το Δ.Σ. Στα αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ είναι δυνατόν να ανατεθεί η κάλυψη συγκεκριμένων τμημάτων της Γενικής Γραμματείας. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ Οργάνωση Η Κίνηση οργανώνεται σε Περιφέρειες και Τομείς με απόφαση του ΔΣ και ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών και τις ανάγκες της Κίνησης. Της Γραμματείας Οργανωτικού προΐσταται ο Α Αντιπρόεδρος βοηθούμενος από ένα μέλος του ΔΣ. Υπό τον Α Αντιπρόεδρο υπάγονται οι υπεύθυνοι Περιφερειών και υπό αυτούς υπάγονται οι τομεάρχες. Η τοποθέτηση των ανωτέρω στα ειδικά τους καθήκοντα γίνεται με απόφαση του ΔΣ. 11

12 Αποστολή Αποστολή της Γραμματείας Οργανωτικού είναι η οργάνωση της Κίνησης σε Περιφέρειες και Τομείς σε όλη την Επικράτεια, την Κύπρο και τον απόδημο Ελληνισμό. Βασική αποστολή των Υπευθύνων Περιφερειών και Τομεαρχών είναι η εγγραφή νέων μελών στους τομείς και ο συντονισμός των ενεργειών των μελών της περιφέρειας και τομέα τους για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της Κίνησης. Επί πλέον η συσπείρωση των μελών για κοινή δράση όποτε και όταν αποφασισθεί από το ΔΣ. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Συγκρότηση-Αποστολή Καθήκοντα Επιτροπής Δεοντολογίας εκτελεί η Ελεγκτική Επιτροπή. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία (3-0 ή 2-1) Η ΕΔ επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που έχουν σχέση: -Με οποιαδήποτε παρέκκλιση των μελών και του ΔΣ από τα καθοριζόμενα στο Καταστατικό της Κίνησης -Με την εφαρμογή του καταστατικού και κυρίως την προαγωγή του σκοπού και την επίτευξη των στόχων της Κίνησης. -Με την εισήγηση προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της Κίνησης -Με την αποπομπή μέλους, όταν συντρέχουν οι λόγοι διαγραφής του. -Με τον πειθαρχικό έλεγχο μέλους του ΔΣ και της ΕΕ(μόνο για θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά του στην ΕΕ). Α. Μέλη: Πειθαρχική Διαδικασία Η ΕΔ είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν γραπτής καταγγελίας οποιουδήποτε μέλους είτε μετά από γραπτή εισήγηση του ΔΣ, το αργότερο εντός 15 ημερών αποστέλλει επιστολή για κλήση σε απολογία στο μέλος στο οποίο αφορά η υπόθεση. Το μέλος υποχρεούται εντός 30 ημερών να υποβάλει την απολογία του και σε περίπτωση μη υποβολής είτε γιατί αρνήθηκε είτε γιατί παρήλθε η προθεσμία των 30 ημερών, θεωρείται ότι αποδέχεται σιωπηρά τους λόγους αποπομπής του. Η ΕΔ παρέχει τη δυνατότητα στο μέλος να παρουσιαστεί στην έδρα της Κίνησης για παροχή εξηγήσεων. Στη συνέχεια συνέρχεται και αποφασίζει για την αποπομπή του μέλους με απόφαση που υποβάλει στο ΔΣ, πλήρως αιτιολογημένη. Το ΔΣ ακολούθως προβαίνει στη διαγραφή του μέλους. Β. Μέλη ΔΣ και ΕΕ: Η ΕΔ κατόπιν πρότασης μομφής του ΔΣ, η οποία είναι αποτέλεσμα ομόφωνης απόφασης του ΔΣ, καλεί εντός 7 ημερών σε έγγραφη απολογία το μέλος του ΔΣ ή της ΕΕ, που υποχρεούται εντός 15 ημερών να υποβάλει την απολογία του. Η ΕΔ με βάση την πρόταση 12

13 μομφής του ΔΣ και την απολογία του μέλους του ΔΣ ή της ΕΕ αποφαίνεται αν συντρέχουν λόγοι για επιβολή πειθαρχικής ποινής που συνίσταται σε: α. Παύση από τα ειδικά καθήκοντά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που ορίζεται κατά την κρίση της ΕΔ και ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος β. Οριστική ανάκληση από τα ειδικά καθήκοντά του ενώ διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ. γ. Παραπομπή του στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εκτάκτως μετά από εισήγηση της ΕΔ προς το ΔΣ, με το ερώτημα της οριστικής ανάκλησής του από μέλος του ΔΣ ή της ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση η έκτακτη ΓΣ αποφασίζει για την ανάκληση μέλους από το ΔΣ ή την ΕΕ. Ειδικά για μέλος της ΕΕ αντικαθίσταται αυτό από αναπληρωματικό καθ όλη τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας. Γ. Μέλη της ΕΔ: Κατόπιν εγγράφου τεκμηριωμένου αιτήματος τουλάχιστον του 10% των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, που υποβάλλεται στο ΔΣ, το μέλος της ΕΔ παραπέμπεται σε έκτακτη ΓΣ, η οποία συγκαλείται εντός 20 ημερών και η οποία αποφαίνεται για την παύση του μέλους της ΕΔ και την κατάληψη της θέσεώς του από το αναπληρωματικό μέλος. Το ΔΣ δεν έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα αλλά υποχρεούται εντός 20 ημερών να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ για την εξέταση του θέματος. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΟΠΤΕΙΑ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Η θητεία της είναι τριετής. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται για την εκλογή του ΔΣ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο 16. Μετά την εκλογή της η ΕΕ συνέρχεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, μάλιστα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία της Κίνησης και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Ο έλεγχος από την Ε.Ε. διενεργείται οπωσδήποτε ύστερα από ειδοποίηση του Δ.Σ., λίγες ημέρες πριν από τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. Η Ε.Ε. μετά τον έλεγχο συντάσσει έκθεση, την οποία θέτει υπό την έγκριση της ετήσιας ΓΣ. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στο Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. και τηρείται στο Αρχείο της Κίνησης με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα. 13

14 Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τουλάχιστον 2 μέλη της, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του πλειονοψηφήσαντος στις εκλογές μέλους. Προϋπόθεση για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη είναι η έγκριση από τη ΓΣ της Έκθεσης της ΕΕ. Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να βρίσκεται στις συνεδριάσεις της Ε.Ε.. ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Με τον όρο «Αρχαιρεσίες» νοούνται οι διαδικασίες της ΓΣ για την εκλογή νέου ΔΣ και ΕΕ-ΕΔ. Λαμβάνουν χώρα ανά τριετία εντός του μηνός Μαρτίου. Για την οργάνωση των αρχαιρεσιών το Δ.Σ. που διανύει τη θητεία του: α. Προσδιορίζει και ανακοινώνει εντός του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους την ακριβή ημερομηνία πραγματοποιήσεως των αρχαιρεσιών. β. Ορίζει την Επιτροπή Εκλογών που αποτελείται από δύο ( 2 ) μέλη με σκοπό να καταρτίσει τον εκλογικό κατάλογο, να συγκεντρώσει τα ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ και την Ε.Ε-ΕΔ και να ετοιμάσει το ψηφοδέλτιο. γ. Ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας και με κάθε διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας τρεις μήνες τουλάχιστον ενωρίτερα όλα τα τακτικά μέλη. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την ΕΕ-ΕΔ, με την παραλαβή της σχετικής ανακοίνωσης περί διεξαγωγής των αρχαιρεσιών γνωστοποιούν στην Επιτροπή Εκλογών, τουλάχιστο εξήντα ( 60 ) ημέρες ενωρίτερα, την επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι. Η Επιτροπή Εκλογών με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει κάτω από τους αντίστοιχους τίτλους τους υποψηφίους για το Δ.Σ και την ΕΕ-ΕΔ Αντίτυπο του ψηφοδελτίου αυτού αποστέλλεται τριάντα (30) ημέρες ενωρίτερα προς όλα τα μέλη, προκειμένου αφενός μεν να λάβουν γνώση των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων και αφετέρου, εφόσον το επιθυμούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά με την διαδικασία που αναγράφεται παρακάτω. Σε αδυναμία καλύψεως του αριθμού των υποψηφιοτήτων, η Γ.Σ. κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, δύναται εξαιρετικά και με φανερή ψηφοφορία να συμπληρώσει τον αριθμό με προφορικά προτεινόμενους υποψηφίους. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ, της ΕΕ-ΕΔ πραγματοποιείται κατά την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α. Με παρουσία του μέλους και άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν. β. Με επιστολή: Τα τακτικά μέλη που δεν δύνανται να παραστούν στη ΓΣ και επιθυμούν να ψηφίσουν εσωκλείουν το ψηφοδέλτιό τους εντός λευκού αδιαφανούς φακέλου τον οποίο εσωκλείουν εντός ενός δεύτερου κοινού φακέλου και τον αποστέλλουν στα γραφεία της Κίνησης με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Εκλογών». Στον εξωτερικό αυτό 14

15 φάκελο αναγράφουν τα στοιχεία τους προκειμένου η Επιτροπή Εκλογών να ενημερώσει τον σχετικό εκλογικό κατάλογο. γ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Τα μέλη της Κίνησης που επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου, ακολουθούν διαδικασίες που θα ορίζονται κατά περίπτωση και κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό το ΔΣ εκδίδει τριάντα (30) ημέρες πριν τη ΓΣ οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τη Γ.Σ., η οποία μόλις συνέλθει εκλέγει: α. Τον Πρόεδρο, προκειμένου να διευθύνει τις εργασίες της, β. Τον Γραμματέα, για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών και γ. Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία : -Επιλαμβάνεται των αρχαιρεσιών, -Αποφαίνεται επί ενστάσεων επί της διαδικασίας και κατά την διάρκεια αυτής και -Ανακηρύσσει τα εκλεγέντα τακτικά μέλη καθώς και τα αναπληρωματικά τόσο του Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε.-ΕΔ, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιο μέλος. Η ψηφοφορία αρχίζει στις και τελειώνει στις της ίδιας ημέρας. Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής και της Επιτροπής Εκλογών δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.-ΕΔ. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία. Ο αριθμός των σταυρών κάθε έγκυρου ψηφοδελτίου, δεν δύναται να υπερβαίνει τους εννέα ( 9 ) για το Δ.Σ. και τους τρεις (3) για την Ε.Ε.-ΕΔ, άλλως καθίσταται αυτό άκυρο στο σύνολό του. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή με το πέρας της ψηφοφορίας, αρχής γενομένης από την αποσφράγηση και την καταμέτρηση των ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά παραληφθέντων ψηφοδελτίων. Θεωρούνται ως εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. τα εννέα (9) πρώτα πλειονοψηφήσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων μελών για το Δ.Σ.. Τα αμέσως τρια (3) επόμενα, θεωρούνται αναπληρωματικά. Θεωρούνται ομοίως ως εκλεγέντα μέλη της Ε.Ε.-ΕΔ τα τρία (3) πρώτα πλειονοψηφήσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για την Ε.Ε.-ΕΔ ενώ τα αμέσως επόμενα δύο (2) θεωρούνται αναπληρωματικά. Τα κατά την παραπάνω διαδικασία εκλεγέντα μέλη συνέρχονται με την κλήση του α- ριθμητικά πλειονοψηφήσαντος μέλους εκάστου Συμβουλίου σε χρόνο όχι βραδύτερο του δεκαπενθημέρου από την ημέρα των αρχαιρεσιών και στην πρώτη αυτή συνεδρίασή τους οργανώνονται σε σώμα. Εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών εκάστου, το μέλος για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ και της Ε.Ε.-ΕΔ καθώς και τα μέλη για τα υπόλοιπα καθήκοντα όπου προβλέπεται. 15

16 Τα ψηφοδέλτια είναι από άσπρο χαρτί χωρίς διαγραμμίσεις, ίδιων διαστάσεων και της αυτής αποχρώσεως και ποιότητας χαρτιού. Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει υποχρεωτικά από έναν (1) μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και από έναν (1) μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε.-ΕΔ, θέτοντας σταυρό με μαύρο ή μπλε στυλό μπροστά από τα ονόματα της προτίμησής του. Το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ, όταν δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ σταυρό προτίμησης και όταν έχει μουτζούρες, σβησίματα, διαγραφές, που σαφώς δυσχεραίνουν τη διαλογή και την καταμέτρηση. ΑΡΘΡΟ 17 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Κίνησης, κατόπιν πρότασης του ΔΣ μπορεί να ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο προσέφεραν υπηρεσίες στην Κίνηση, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Έθνος γενικότερα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πλην της περιπτώσεως που αυτός που του αποδίδεται η τιμητική διάκριση του «επιτίμου μέλους» τυγχάνει μέλος της Κίνησης, χωρίς όμως να έχει άλλα επί πλέον δικαιώματα. ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όλα τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. ΔΕΝ δικαιούνται έξοδα παραστάσεως. Κατ' εξαίρεση, ο Πρόεδρος ή ο εκπροσωπών τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δικαιούται έξοδα παραστάσεως, κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη να μεταβεί εκτός της έ- δρας για την εκπλήρωση των σκοπών της Κίνησης και πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ.. Πόροι της Κίνησης είναι οι : ΑΡΘΡΟ 19 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ α. Ετήσιες συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις των μελών. β. Επιχορηγήσεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. γ. Χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη πρόσοδος και επιδότηση που είναι νόμιμη υπέρ της Κίνησης. δ. Τόκοι που προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις της Κίνησης. ΑΡΘΡΟ 20 ΒΙΒΛΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Η Κίνηση τηρεί τα εξής βιβλία: α. Μητρώου Μελών. β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων. δ. Εσόδων-Εξόδων. ε. Περιουσιακών Στοιχείων. στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. ζ. Θεματικοί Φάκελοι. 16

17 Κίνησης. η. Κάθε τι που κατά την κρίση του ΔΣ θα διευκολύνει τους σκοπούς της ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Η τροποποίηση ή συμπλήρωση γίνεται μόνο με απόφαση της ΓΣ, όταν συνεδριάζει σε απαρτία και με απόφαση τουλάχιστον του 50% (+συν ενός) εκ των παρόντων στη ΓΣ. ΑΡΘΡΟ 22 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η Κίνηση διαλύεται σε περίπτωση που τα μέλη της γίνουν λιγότερα από είκοσι (20). Σε κάθε περίπτωση, για τη διάλυση της Κίνησης απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, παρουσία τουλάχιστον του 40% των ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του 60 % των παρισταμένων. Με τη διάλυση της Κίνησης γίνεται εκκαθάριση, σύμφωνα με το Νόμο, η δε εναπομένουσα περιουσία της παραχωρείται στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ή Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ή Υπουργείο Πολιτισμού ή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε κοινωφελείς κοινωνικούς σκοπούς, ανάλογα με την απόφαση του Δ.Σ. και σε καμία δε περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών. ΑΡΘΡΟ 23 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για ότι δεν ορίζεται με το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία. Το παρόν καταστατικό περιέχει 23 άρθρα και εγκρίθηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση. 17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ

EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ EΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1 ΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 1. Όνομα Ιδρύεται παγκύπριος σύνδεσμος λογοτεχνών με την επωνυμία «Εθνική Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΚΥΠΡΟΥ CLUB KURZHAAR DE CHYPRE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ρόδου 4 Αγ. Δομέτιος 2363 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία Όμιλος Κούρτσχααρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ "

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας " ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ " Στην Κομοτηνή σήμερα 23 Νοεμβρίου 1993 οι υπογράφοντες: 1. Σωκράτης Γρηγορόπουλος 2. Φωτεινή Γρηγοροπούλου 3.'Ολγα Δουδακμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1. 1) Ιδρύεται επιστημονικό επαγγελματικό Σωματείο, συλλογικό όργανο των Ελλήνων Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

(Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φ.Ι.Π.Α. ΚΥΠΡΟΥ (Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Φίλοι Ιστορικού και Παλαιού Αυτοκινήτου Κύπρου Άρθρο 1 - ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με το όνομα «ΦΙΠΑ Κύπρου»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ - ΦΙΛΙΑΣ «Τροποποιημένο καταστατικό του Σωματείου Ν.Ο.Ε.Φ. 2011». ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Ναυταθλητικος Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000 T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλ. 2810391778, Fax 2810391481 E-mail seite@admin.forth.gr, Web site

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 1. Αθανάσιος Ιωσήφ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ του Ιωσήφ και της Χρυσάνθης, κάτοικος Καλαμαριάς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΥ.ΦΟΙ.Γ.Π.Α.) «ΠΙΤΤΑΚΟΣ» ΑΡΘΡΟ 1 Από τους φοιτητές Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ιδρύεται σύλλογος σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ " και σε αγγλική μετάφραση: "The European Law Students' Association- Athens" "(Ε.L.S.Α. ΑΤΗΕΝS)" ΜΕΡΟΣ Α' ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ. ΣΚΟΠΟΣ, ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΛΕΤΚΩΙΑ ΚΤΠΡΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΝΩΗ ΚΤΠΡΙΩΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Όνομα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 Σο όνομα του συλλόγου των Κυπρίων διπλωματούχων Υυσικών Επιστημών είναι «Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι) ΚΡΗΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΛΗ-ΠΟΡΟΙ-ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ίδρυση σωματείου-επωνυμία-έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο

Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Σύλλογος στήριξης ασθενών με νεοπλασματική νόσο: ΕΥ ΖΩ με τον Καρκίνο Καταστατικό του Συλλόγου ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 1859, ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 49/4900/1453/2003 Εκούσιας Δικαιοδοσίας, ΠΡΩΤΟΔ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο 1ο Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1. ΜΕΛΗ 2. ΤΑΜΕΙΟ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.Ε. 4. ΓΡΑΦΕΙΑ 5. ΕΦΟΡΕΙΟ 6. ΑΡΧΕΙΟ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 8. ΙΑΦΟΡΑ Όλα τα θέµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009. Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Νέων Προβληματισμού και Δράσης με την επωνυμία ΚΥΨΕΛΗ Σχηματάρι, 14 Δεκεμβρίου 2009 Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σύλλογος, με την επωνυμία «Κυψέλη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» (Σ.Ε.Ε.Θ.) ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται από τους εργαζόμενους στο Εθνικό Θέατρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ,

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΒΑΕ, ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Κατόπιν της από 13/05/2015 απόφασης του ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ» (ΣΒΑΕ) ανακλήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Άρθρο 1 Συνιστάται Σωματείο υπό την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας του Δικαίου» με έδρα την Κομοτηνή. Άρθρο 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εταίροι: Νοµικός Ιωάννης του Μηνά, και Αλκης Κορνήλιος του ηµητρίου. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ακριβές αντίγραφο από το πρωτότυπο που κατετέθην στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αυξ. Αριθµό 5427 το οποίο θεωρήθηκε για την νόµιµη σήµανση, Αθήνα, 6 Απριλίου 2006. Εταίροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΣΟΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυµία - Έδρα Σκοποί Άρθρο 1 Όνοµα - Έδρα Ιδρύεται σωµατείο φιλοπεριβαλλοντικού - φιλοδασικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα και µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ (ΣΥΝΤΟΜΕΥΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ) Μισιαούλη και Καβάζογλου 3012, Αγίου Αντωνίου Λεμεσός Τηλέφωνο: 25 578822 Τηλεομοιότυπο: 25 578811 osgdknlimassol@cytanet.com.cy www.osgdknlimassol.com.cy ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC ERGONOMICS SOCIETY ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ι ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑΣ Αθήνα, 1 η Ιουλίου 1988 Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Εργονοµίας Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ Η επωνυμία της επιστημονικής εταιρείας είναι «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων. Η επωνυμία της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Συλλόγου Φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Άρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» Σελίδα1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Τίτλος 1. Το πολιτικό κόμμα, που ιδρύθηκε την 20η Μαρτίου 2013, έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy

E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy Αρ. Φακ.: 7.19.16/6 Αρ. Τηλ.: 22800642 Αρ. Φαξ: 22800638 E-mail : chrychrysanthou@schools.ac.cy ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 Σεπτεµβρίου 2013 ιευθυντές/ ιευθύντριες Σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού.

1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΛΒΕΤΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1975 Ε ΡΑ ΖΥΡΙΧΗ 1.3.7 Η συµβολή στην προβολή της Ελληνικής επιστήµης και του Ελληνικού πολιτισµού. 1.3.8 Η διοργάνωση διαλέξεων και συζητήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ 2001 2 ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Έδρα - Επωνυμία Ιδρύεται Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και έδρα την Αθήνα. ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ : «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ» - «ΛΕ.Μ.Ε.Π.» Άρθρo 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΗΜΑ Ιδρύεται Σύλλογος Μοτοσικλετιστών με τη επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΔΡΑ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο λογοτεχνικό, μη κερδοσκοπικού σκοπού, με την επωνυμία «Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 Μορφοποιήθηκε: Θέση: Οριζόντια: «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΥΡΩ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 : ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα οδού Υγείας & Μεσογείων Ταχ. Κώδικας : 11527 Τηλέφωνο : 2132143301 Fax : 2132143222

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ

ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ Νοέμβριος 2015 Σελίδα 1 από 15 Τα όργανα του Ποταμιού 1. Oι εθελοντές (μέλη) του Κινήματος...3 2. Ο Επικεφαλής...4 3. Η Μεγάλη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Στη συνέχεια της Εγκυκλίου της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και προς διευκόλυνση των εμπλεκομένων στην διαδικασία εκλογής

Διαβάστε περισσότερα