ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ.) ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την 10 η Νοεμβρίου 2010 ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ» (Α.Κί.Σ) και το διεθνή τίτλο «Hellenic Independent Military Initiative» (HELLMIL). Για συντομία η επωνυμία θα αναφέρεται πλέον ως Κίνηση. ΑΡΘΡΟ 2 ΕΔΡΑ Έδρα της Κίνησης ορίζεται η πόλη της Αθήνας και διεύθυνση Πλατεία Καρύτση 10, ΤΚ 10561, Αθήνα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει την αλλαγή της έδρας της Κίνησης, όταν αυτό απαιτηθεί και εντός των διοικητικών ορίων της Νομαρχίας Αθηνών. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ιδρυθούν Παραρτήματα της Κίνησης και σε άλλες πόλεις της χώρας. ΑΡΘΡΟ 3 ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ Σκοπός Η συσπείρωση των στελεχών του Στρατού Ξηράς ανεξαρτήτως προέλευσης και η συνεργασία και συντονισμένη δράση των μελών για την υπεράσπιση των εθνικών αξιών και τη μαχητική διεκδίκηση και προστασία των δικαιωμάτων τόσο των ιδίων όσο και των οικογενειών τους καθώς και των οικογενειών εκλιπόντων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών. Yλοποιείται με αποφασιστικές, συντονισμένες και στοχευμένες ενέργειες των μελών, υπό την καθοδήγηση του ΔΣ. Στόχοι -Η προάσπιση των αξιών και διεκδίκηση των δικαιωμάτων (κοινωνικών, οικονομικών, εργασιακών, πρόνοιας, οικογενειακών, κλπ) όλων των μελών, με κάθε νόμιμο και συνταγματικό τρόπο. -Η αποκατάσταση και προστασία του κύρους και της αξιοπρέπειας των στελεχών και η διατήρηση του ηθικού τους σε υψηλά επίπεδα. -Η στήριξη των συνταγματικών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των εν ε- νεργεία στελεχών και των οικογενειών τους. -Η προβολή του έργου των Ενόπλων Δυνάμεων, με βασικό σκοπό την προάσπιση και αποκατάσταση του μεθοδευμένα θιγέντος κύρους και αξιοπρέπειάς τους. -Η δικαίωση όλων των στελεχών (επιζώντων ή πεσόντων) που αγωνίσθηκαν στα πεδία των μαχών για την προάσπιση των ιδανικών του Έθνους στην Ελλάδα, στην Κύπρο ή και αλλού καθώς και των θυμάτων ειρηνικής περιόδου και ειρηνευτικών αποστολών. -Η αναβάθμιση και επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχίων των στρατιωτικών Σχολών. 1

2 -Η διατήρηση του δικαιώματος προς εργασία στον ιδιωτικό τομέα, όλων των αποστρατευθέντων με τους όρους που παρείχε το νομοθετικό πλαίσιο, κατά το χρόνο της εισόδου τους στο στράτευμα. -Η κατοχύρωση και βελτίωση των δικαιωμάτων ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης όλων των μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στα στρατιωτικά νοσοκομεία. - Η προβολή και ανάδειξη προς την ελληνική κοινωνία του συγγραφικού, επιστημονικού, λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού και γενικότερα πολιτιστικού έργου των προερχομένων από τις ΕΔ συναδέλφων, με την οργάνωση αντιστοίχων κοινωνικών, πολιτιστικών και άλλων συναφών εκδηλώσεων καθώς και η συμμετοχή της Κίνησης σε αντίστοιχες δραστηριότητες που οργανώνονται από τον ευρύτερο επιστημονικό, καλλιτεχνικό, εικαστικό και πολιτιστικό κόσμο της χώρας. -Η ενημέρωση των μελών για θέματα που ενδιαφέρουν τα ίδια και τις οικογένειες τους. -Η ανάπτυξη φιλικών, κοινωνικών σχέσεων και πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των συναδέλφων και των οικογενειών τους και η στήριξη όσων έχουν ανάγκη. -Η δημιουργία τραπεζών αιμοδοσίας για την εξυπηρέτηση των μελών τους. -Η εκπλήρωση των επιβαλλομένων και απορρεουσών εκ του στρατιωτικού όρκου μας, υποχρεώσεων -Η ενημέρωση του ελληνικού λαού για τις εξελίξεις σε εθνικά θέματα στρατηγικής σημασίας για τη διατήρηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας, εξασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και ικανοποίηση των δικαίων του μείζονος Ελληνισμού, που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις και από τις ιστορικές παραδόσεις των Ελλήνων -Η αποτροπή εισόδου αλλογενών στελεχών στις Ένοπλες Δυνάμεις. -Η ισχυροποίηση των δεσμών μας με τους αδελφούς μας Κυπρίους και τους απανταχού Έλληνες της Διασποράς. -Η υποβοήθηση του Κράτους και η συμπαράσταση με κάθε πρόσφορο μέσον οιασδήποτε ανεξάρτητης αρχής και φορέα που προάγει τα εθνικά θέματα με άμεση προτεραιότητα στο Μακεδονικό ζήτημα και στα θέματα της ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου - Η παγίωση της αντίληψης στην κοινωνία ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, είναι ο πυλώνας που εγγυάται την επιβίωση της ελληνικής φυλής, την πρόοδο του ελληνικού έθνους, την διαφύλαξη της ιστορικής αλήθειας, την προστασία της ελληνικής γλώσσας και την διαφύλαξη των εθνικών παραδόσεων στο διηνεκές. Τρόποι Επίτευξης -Αποφασιστικές και στοχευόμενες ενέργειες των μελών, σε συντονισμό και συνεργασία με άλλους φορείς αποστράτων και υπό την καθοδήγηση και έλεγχο του ΔΣ -Ακομμάτιστη δράση και παρεμβάσεις σε θέματα πολιτικής και πολιτικές που μας αφορούν και επηρεάζουν τα άμεσα ή μελλοντικά δικαιώματα και συμφέροντα των στελεχών. -Συνεργασία με αναγνωρισμένους και νόμιμα λειτουργούντες φορείς και ΝΠΙΔ (Ομοσπονδίες, Ενώσεις, Συνδέσμους, Λέσχες, κλπ), αποστράτων Στελεχών που έχουν κοινούς με τους δικούς μας, σκοπούς και στόχους και συναφή καταστατικά. -Χρήση νομικών και δικαστικών μέσων σε Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά δικαστήρια. -Αξιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και του διαδικτύου. -Συνεργασία με επιστημονικούς συμβούλους και εμπειρογνώμονες και με συγκρότηση ομάδων εργασίας. -Συνεργασία με αρμόδιες κατά περίπτωση κρατικές αρχές και υπηρεσίες προς υποβολή προτάσεων και διατύπωση παρεμβάσεων. -Συνεργασία με αναγνωρισμένους και νόμιμα λειτουργούντες στρατιωτικούς οργανισμούς εξωτερικού και κυρίως την EUROMIL(European Organisation of Military Associations 2

3 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Στρατιωτικών Συνδέσμων - Ενώσεων), που έχουν κοινούς με τους δικούς μας, σκοπούς και στόχους και συναφή καταστατικά. -Διατήρηση ισχυρών δεσμών με τους εν ενεργεία συναδέλφους -Άσκηση πιέσεως προς την εξουσία, ανεξαρτήτως ιδεολογικής, πολιτικής και κομματικής ταυτότητας και προέλευσης. Μέσα Επίτευξης α. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ( Έκδοση εφημερίδας, Δημιουργία διαδικτυακού Ρ/Φ και τηλεοπτικού Σταθμού). β. Δημιουργία και διατήρηση ιστοσελίδας και Blog στο διαδίκτυο. γ. Χρήση μέσων επικοινωνίας και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. δ. Συνέδρια σεμινάρια διαλέξεις. ε. Κινητοποιήσεις-διαμαρτυρίες-πορείες κλπ ενέργειες στ. Οποιοδήποτε άλλο μέσον κριθεί αποτελεσματικό, μέσα στα πλαίσια της Συνταγματικής νομιμότητας. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Η συνεχής μέριμνα και το μάτι της Κίνησης θα στρέφεται αποφασιστικά στην υπεράσπιση και προβολή των αξιών και δικαιωμάτων των ε.ε στελεχών με το ίδιο πείσμα και φροντίδα που οι γονείς ενδιαφέρονται και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των παιδιών τους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η οικογένειά μας είναι οι ΕΔ. Σε αυτή την οικογένεια μεγαλώσαμε σε αυτήν ανήκουμε και για τα δικαιώματα και τις αξίες αυτής της οικογένειας θα αγωνισθούμε όπως έχουμε υποχρέωση. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΜΒΛΗΜΑ ΛΑΒΑΡΟ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Το έμβλημα της Κίνησης συνίσταται από τρεις ελλειψοειδείς κρίκους χρώματος μπλε, κίτρινου και μαύρου εμπεπλεγμένους σε αλυσίδα που συμβολίζουν τους άρρηκτους δεσμούς μεταξύ των τριών βασικών πυλώνων της Κίνησης που είναι οι Αξκοί, οι Ανθστές- Υπξκοί και οι οικογένειες των εκλιπόντων συναδέλφων. Πάνω από τους κρίκους υπάρχει η επωνυμία της Κίνησης και το έτος ίδρυσης «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 2010» και από πάνω η συντομογραφία Α.Κί.Σ. Στο φόντο προβάλλεται η ακίς λόγχης από αρχαίο ελληνικό δόρυ. Το Λάβαρο του Κίνησης είναι υφασμάτινη σημαία διαστάσεων 0,75Χ1,10 μ. χρώματος λευκού και στο κέντρο απεικονίζεται το έμβλημα της Κίνησης. Φέρεται επί λευκού ξύλινου κοντού, στην κορυφή του οποίου υπάρχει ορειχάλκινη ακίδα λόγχης αρχαίου ελληνικού δόρατος και στη βάση του ορειχάλκινο κυλινδρικό προστατευτικό πώμα. Η Κίνηση έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στο κέντρο το έμβλημα και στην περίμετρό της την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ», ενώ κάτωθεν του εμβλήματος αναγράφεται η σύντμηση «Α.Κί.Σ» και το έτος ιδρύσεως «2010». 3

4 ΑΡΘΡΟ 6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η Κίνηση είναι Ανεξάρτητη και απέχει επιμελώς από κάθε κομματική ανάμιξη και επιρροή. Η Κίνηση μπορεί να συνεργάζεται με άλλες ενώσεις και συνδέσμους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και να εγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ομοσπονδίες που έχουν κοινούς με τους δικούς μας σκοπούς και στόχους και συναφή καταστατικά. Απαγορεύεται απολύτως η συνεργασία της Κίνησης αμέσως ή εμμέσως με οποιαδήποτε οργάνωση πολιτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό ΑΡΘΡΟ 7 ΜΕΛΗ Τα μέλη της Κίνησης διακρίνονται σε τακτικά και μη τακτικά. Τακτικά μέλη της Κίνησης δύναται να γίνουν όλα τα εν αποστρατεία στελέχη του Στρατού Ξηράς, ανεξαρτήτως προέλευσης καθώς και οι γονείς, σύζυγοι και τέκνα εκλιπόντων συναδέλφων. Τακτικά μέλη της Κίνησης δύνανται επίσης να γίνουν και ε.ε. στελέχη του Στρατού Ξηράς. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ανήκει μόνο στα τακτικά μέλη. Μη τακτικά μέλη μπορούν να είναι, μετά από έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο, στελέχη ε.ε. και ε.α. των άλλων κλάδων των ΕΔ καθώς και άλλα ευυπόληπτα μέλη της κοινωνίας, μη στρατιωτικοί, που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κίνηση αφιλοκερδώς. Επίσης πολίτες που επιθυμούν να εγγραφούν στην Κίνηση και οι οποίοι α- ποδεδειγμένα μέσα από το κοινωνικό τους έργο ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα προάγουν τους στόχους και εξυπηρετούν τον σκοπό της Κίνησης. Πέραν της κατηγοριοποίησης των μελών σε τακτικά και μη τακτικά, ουδεμία άλλη διάκριση υφίσταται μεταξύ αυτών και οι σχέσεις τους διέπεται από την πλήρη εξάλειψη των αποστάσεων που δημιουργήθηκαν κατά το διάστημα παραμονής μας στην ενέργεια είτε λόγω βαθμολογικών είτε λόγω ιεραρχικών διαφορών. Κάθε φυσικό πρόσωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να γίνει μέλος της Κίνησης, πρέπει να υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο: α. Γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο μητρώο των μελών της Κίνησης και με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται όλες τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού. β. Αποδεικτικό στοιχείο ότι έχει καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την Κίνηση. ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Τα μέλη της Κίνησης οφείλουν : 4

5 α. Να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις της Κίνησης, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. β. Να καταβάλουν στη Κίνηση την εγγραφή τους και την ετησία συνδρομή τους, το ύψος των οποίων καθορίζει η Γενική Συνέλευση. γ. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. δ. Να μην ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς της Κίνησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Τα μέλη της Κίνησης συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, τα δε τακτικά μέλη ε- κλέγουν και εκλέγονται στη Διοίκηση της Κίνησης και στα υπόλοιπα όργανα. Κάθε μέλος μπορεί να θέσει σε ψηφοφορία, σε τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση, γραπτή καταγγελία εναντίον των δραστηριοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει σε οποιοδήποτε χρόνο, αφού προηγουμένως το δηλώσει γραπτά ή προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. ΑΡΘΡΟ 9 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ Μέλος της Κίνησης, το οποίο δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές αναγράφονται στο προηγούμενο άρθρο, τυγχάνει υπόλογο έναντι της Κίνησης, με το ερώτημα της αποπομπής. Σε κάθε περίπτωση το μέλος καλείται σε απολογία και η υπόθεση προσάγεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Κίνησης, η οποία αποφασίζει για την παραμονή ή αποπομπή του μέλους. Η απόφαση κοινοποιείται εγγράφως στο ΔΣ και σε περίπτωση αποπομπής του μέλους, το ΔΣ προβαίνει σε διαγραφή του από τα μητρώα μελών. Αν η αποπομπή λάβει χώρα το πρώτο δίμηνο του έτους τότε το μέλος δεν υποχρεούται σε καταβολή ετήσιας συνδρομής. Διαγράφονται με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Κίνησης τα μέλη που: α. Τακτικά και αναίτια αποφεύγουν τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Κίνησης, στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ΔΣ. β. Καθυστερούν την καταβολή της ετήσιας συνδρομής τους πέραν της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. γ. Δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. δ. Ενεργούν αντίθετα προς τους σκοπούς της Κίνησης, όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος. Απαγορεύεται η διαγραφή μέλους χωρίς προηγουμένως να απολογηθεί. Σε περίπτωση μη υποβολής έγγραφης απολογίας εντός του καθορισμένου υπό της Επιτροπής Δεοντολογίας χρόνου-που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα μήνα- τότε θεωρείται ότι το μέλος αποδέχεται σιωπηρά τους λόγους της αποπομπής του από την Κίνηση. Επανεγγραφή του διαγραφέντος μέλους απαγορεύεται. 5

6 ΑΡΘΡΟ 10 ΔΟΜΗ ΚΙΝΗΣΗΣ Η Κίνηση δομείται σε Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και Ε- πιτροπή Δεοντολογίας. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ανώτατο όργανο της Κίνησης είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών της. Η Γ.Σ. καθορίζει το γενικό πλαίσιο δράσης του Δ.Σ., εκλέγει το Δ.Σ. την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) και Επιτροπή Δεοντολογίας (ΕΔ) και εγκρίνει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσης, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει περί της διάλυσης της Κίνησης. Επίσης αποφασίζει για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του ΔΣ και της ΕΕ, ύστερα από παραπομπή της υπόθεσης από την ΕΔ. Τέλος είναι η μόνη αρμόδια για την ανάκληση μελών του ΔΣ, ΕΕ και ΕΔ. Η Γ.Σ. συζητεί και αποφασίζει μόνο επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Η Γ.Σ. σε κάθε συνεδρίασή της εκλέγει με φανερή ψηφοφορία στην αρχή και πριν από κάθε συζήτηση τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα αυτής. Ο Πρόεδρος ορίζει από τα μέλη δύο (2) ψηφολέκτες που εγκρίνονται απ' αυτόν για την υποβοήθηση του έργου του. Δικαίωμα παρουσίας και λόγου έχουν όλα τα μέλη της Κίνησης. Δικαίωμα ψήφου έ- χουν μόνον τα τακτικά μέλη. Οι αποφάσεις στην Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Εκπροσώπηση μέλους με εξουσιοδότηση δεν γίνεται δεκτή. Επιτρέπεται όμως στα μέλη που δεν δύνανται να παραστούν στη ΓΣ, να στείλουν γραπτώς τις θέσεις και απόψεις τους επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, οι οποίες ανακοινώνονται από τον πρόεδρο της ΓΣ σε όλους τους παρόντες. Για τις αρχαιρεσίες, και τον πειθαρχικό έλεγχο μελών του Δ.Σ. ενεργείται μυστική ψηφοφορία. Για κάθε άλλο θέμα οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός ή με ο- νομαστική κλήση. ΟΥΔΕΠΟΤΕ δια βοής. Οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών διακρίνονται σε Τακτικές και Έκτακτες. Η Τακτική Γ.Σ. συνέρχεται κατά μήνα Φεβρουάριο ή Μάρτιο: α. Ανά τρία (3) χρόνια για την εκλογή ΔΣ, ΕΕ και ΕΔ. β. Ανά έτος για την έγκριση της οικονομικής διαχείρισης και τον προϋπολογισμό της νέας χρήσεως και πιθανόν άλλων διοικητικών θεμάτων, που εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Δ.Σ. ή παραπέμπονται για εξέταση στη Γ.Σ. Η πρόσκληση αποφασίζεται από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα, με φροντίδα του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα και το Blog της Κίνησης και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή με fax ή με προς κάθε μέλος ένα (1) μήνα (περίπτωση ετήσιας Γ.Σ.) ή από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους (περίπτωση διεξαγωγής αρχαιρεσιών) πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ.. Η πρόσκληση τοιχοκολλείται και στο Γραφείο της Κίνησης και δυνατόν να δημοσιευθεί σε άλλα συνεργαζόμενα Blogs και 6

7 ιστοσελίδες καθώς και σε μία ημερήσια εφημερίδα όπου η έδρα της Κίνησης. Δύναται επίσης να αναμεταδοθεί και από τα τοπικά ΜΜΕ. Η πρόσκληση αναγράφει λεπτομερώς τον τόπο, το χρόνο της συνεδρίασης και τα θέματα που θα συζητηθούν. Θέματα προς συζήτηση μπορούν να υποβάλουν και τα μέλη, προκειμένου να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Τα παραπάνω θέματα και προτάσεις θα πρέπει να περιέρχονται στην Κίνηση μέχρι είκοσι (20) ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης της Γ.Σ. Κατά την ετήσια τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. διά του Προέδρου του λογοδοτεί στα πεπραγμένα του προηγούμενου χρόνου, διαβάζεται ο απολογισμός και ο ισολογισμός της ταμειακής διαχείρισης, καθώς και η έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε από την Ελεγκτική Επιτροπή, μετά από την οποία η συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή όχι της διαχείρισης. Κατά τη Γ.Σ. εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του αρχομένου επομένου έτους, τον οποίο υποχρεωτικά καταρτίζει και παρουσιάζει το Δ.Σ.. Η εγκριτική απόφαση της Γ.Σ. για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. με σαφήνεια αναφέρει ότι «απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε άλλη ευθύνη σχετικά με την οικονομική διαχείριση της Κίνησης κατά την ελεγχθείσα περίοδο». Τα μέλη της Κίνησης, φροντίζουν ώστε προ της ημερομηνίας σύγκλησης της Γ.Σ ή το αργότερο κατά την ημέρα συνεδρίασης αυτής, αλλά πριν την έναρξη των εργασιών της, να τακτοποιούνται ταμειακά. Η Τακτική Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίσταται το 1/3 των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, που έχουν και δικαίωμα ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε η Συνέλευση πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο, την ώρα που αναγράφει η αρχική πρόσκληση, την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση των μελών και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. για θέματα που εκφεύγουν της αρμοδιότητάς του και για όσα κρίνεται απαραίτητη η απόφαση του συνόλου των μελών της Κίνησης και δεν επιδέχονται αναβολής μέχρι την επόμενη τακτική ΓΣ. β. Κατόπιν γραπτής αιτήσεως τουλάχιστον του 1/3 των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών της Κίνησης, όπου αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η έκτακτη σύγκληση της Γ.Σ.. γ. Αυτεπάγγελτα από το ΔΣ, κατόπιν παραπομπής μέλους του ΔΣ ή της ΕΕ από την ΕΔ, για πειθαρχικό έλεγχο. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το ΔΣ υποχρεούται να συγκαλέσει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες τη Γενική Συνέλευση. Στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν συμμετέχει τουλάχιστον ποσοστό 10% εκ των τακτικών μελών που είναι ταμειακά εντάξει. 7

8 ΑΡΘΡΟ 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Η Κίνηση διοικείται από εννεαμελές (9μελές) συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που εκλέγεται ανά τριετία από την Τακτική Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Το Δ.Σ. που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό συνέρχεται σε συνεδρίαση με φροντίδα του πλειονοψηφήσαντος μέλους μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από την εκλογή του και εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, δύο(2) Αντιπροέδρους, το Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της Κίνησης. Οι υπόλοιποι 4 εκλεγμένοι συμμετέχουν στο Δ.Σ. ως Σύμβουλοι και αναλαμβάνουν τομείς τους οποίους αποφασίζει το Δ.Σ Εφόσον κωλύεται το πλειονοψηφήσαν μέλος, η διαδικασία συγκροτήσεως του Δ.Σ. γίνεται με φροντίδα του δεύτερου κατά σειρά πλειοψηφίας μέλους. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στην Κίνηση για τις ζημίες που τυχόν θα προκαλέσουν σ' αυτήν από αμέλεια ή παραδρομή, μπορούν δε να ανακληθούν από τη Γ.Σ. με απόφασή της. Για πειθαρχικά παραπτώματα τα μέλη του ΔΣ ελέγχονται από την ΕΔ ή τη Γενική Συνέλευση, ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποιο μέλος του ΔΣ δεν εκτελεί επαρκώς τα καθήκοντά του, μετά από πρόταση μομφής τουλάχιστον τριών μελών του ΔΣ και ομόφωνη απόφαση του ΔΣ (το μέλος κατά του οποίου στρέφεται η πρόταση μομφής δεν ψηφίζει) παραπέμπεται το μέλος του ΔΣ (ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχει σε αυτό) στην Επιτροπή Δεοντολογίας που αποφασίζει για το είδος και διάρκεια της ποινής. Έτσι είναι δυνατόν να του αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες που έχει στο ΔΣ είτε προσωρινά είτε οριστικά. Η ανάκλησή του όμως ως μέλους του ΔΣ γίνεται μόνον με απόφαση της ΓΣ, οπότε την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου, ή εκτάκτως όταν κριθεί αναγκαίο ή όταν ζητηθεί τουλάχιστον από τρία (3) μέλη του ΔΣ με γραπτή ή ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα. Τις συνεδριάσεις του ΔΣ δύναται να παρακολουθεί όποιο μέλος της Κίνησης επιθυμεί. Τα μέλη του Δ.Σ. ενημερώνονται περί της επικείμενης συνεδρίασης τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες ενωρίτερα ή και λιγότερο εφόσον σοβαροί λόγοι επιβάλλουν επίσπευση. Ως τόποι συνεδρίασης του ΔΣ μπορούν να ορίζονται, εκτός από την έδρα της Κίνησης και άλλοι τόποι κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον κατά τη συνεδρίαση παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Ειδικά για πρόταση μομφής κατά μέλους του ΔΣ απαιτείται ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών. Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα την Κίνηση σύμφωνα με τους νόμους, το Καταστατικό, και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκονται, διαχειρίζεται την περιουσία της Κίνησης και λαμβάνει όλα τα μέτρα 8

9 που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση και επίλυση διαφόρων ζητημάτων, που αφορούν στην Κίνηση. Το ΔΣ υποχρεούται να υποβάλλει στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα από το άρθρο 28 του ΝΔ 975/71 «περί σωματείων και ενώσεων» οριζόμενα στοιχεία μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες. Ο ισολογισμός και ο απολογισμός κάθε χρόνου υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση κατά την ετήσια τακτική ΓΣ. Το διαχειριστικό έτος περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο μεταξύ δύο (2) συνεχόμενων Τακτικών Γ.Σ.. Για την ίδια χρονική περίοδο συντάσσεται και ο αντίστοιχος απολογισμός πεπραγμένων και ο ισολογισμός του Δ.Σ., καθώς και ο προϋπολογισμός της επόμενης περιόδου. Τα όργανα που υποβοηθούν το ΔΣ στην εκτέλεση του έργου του είναι η Γενική Γραμματεία και η Γραμματεία Οργανωτικού. Πρόεδρος Ο Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο πρώτος μεταξύ ισοτίμων μελών του ΔΣ και η θητεία του είναι τριετής. Εκπροσωπεί την Κίνηση σε όλες τις σχέσεις του και αναφορές ενώπιον πάσης Αρχής και παντός φυσικού ή νομικού προσώπου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και ενώπιον παντός Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας. Διορίζει με σύμφωνη γνώμη του ΔΣ πληρεξουσίους Δικηγόρους για την εκπροσώπηση της Κίνησης στα Δικαστήρια, Δημόσιες Αρχές κλπ., συγκαλεί τις συνεδριάσεις του ΔΣ, γνωστοποιεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, δίδει το λόγο στα μέλη του οργάνου, συντονίζει τη συζήτηση, θέτει ζητήματα σε ψηφοφορία και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα της Κίνησης, εκδίδει, αποδέχεται και οπισθογραφεί επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή στο όνομα της Κίνησης για τις πιστώσεις και συναλλαγές οι οποίες έχουν εγκριθεί από το ΔΣ, με την συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία του ΔΣ, εποπτεύει επί των εισπράξεων και πληρωμών, σύμφωνα προς τον προϋπολογισμό, εκτελεί τις αποφάσεις των ΓΣ και του ΔΣ, έχει την ανώτατη εποπτεία της Κίνησης, ενεργεί παν ότι επιβάλλει το συμφέρον της, ελέγχει το Ταμείο και φροντίζει για την ορθή εφαρμογή του καταστατικού. Λογοδοτεί ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας εκ των δύο Αντιπροέδρων. Αντιπρόεδροι Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ ορίζονται ο Α ή ο Β Αντιπρόεδρος. Όταν α- ναπληρούν τον Πρόεδρο έχουν όλες τις αρμοδιότητες, υποχρεώσεις και δικαιώματα του Προέδρου. Με απόφαση του ΔΣ είναι δυνατόν να τους ανατεθεί ο έλεγχος και επίβλεψη συγκεκριμένου τομέα των δραστηριοτήτων της Κίνησης, όπως Δημοσίων Σχέσεων, Νομικό, 9

10 Μέριμνας Οικογενειών Εκλιπόντων Συναδέλφων κλπ Ο Α Αντιπρόεδρος προΐσταται της Γραμματείας Οργανωτικού. Γενικός Γραμματέας Ο Γεν. Γραμματέας προΐσταται της Γεν. Γραμματείας της Κίνησης το έργο της οποίας παρακολουθεί και συντονίζει. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής. Τηρεί πρωτόκολλο αλληλογραφίας, μητρώο μελών, βιβλία πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. Γενική Γραμματεία Είναι το επιτελικό όργανο της Κίνησης. Αποτελείται από τμήματα ανάλογα με τις α- νάγκες και δράσεις της Κίνησης. Βασικά τμήματα είναι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα παρακάτω: α. Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Γραμματείας: Τηρεί την ηλεκτρονική αλληλογραφία και το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, ενημερώνει το ηλεκτρονικό μητρώο μελών και διασφαλίζει το απόρρητο των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των μελών, διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και το μπλογκ της Κίνησης. β. Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκπροσώπου Τύπου: Επιμελείται των δελτίων τύπου και ανακοινώσεων της Κίνησης και αποτελεί τον σύνδεσμο με τα ΜΜΕ. γ. Νομικό τμήμα. δ. Τμήμα Μέριμνας Οικογενειών Εκλιπόντων Συναδέλφων. ε. Τμήμα Ασφαλείας: Μεριμνά για την ασφάλεια των γραφείων της Κίνησης και την περιφρούρηση των κινητοποιήσεων. στ. Τμήμα Εθιμοτυπίας Ταμίας Ενεργεί τις εισπράξεις κάθε πόρου της Κίνησης με διπλότυπες αποδείξεις, τις δε πληρωμές με βάση ένταλμα που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον ταμία και τον Γεν. Γραμματέα. Τηρεί όλα τα προβλεπόμενα βιβλία που ορίζει ο Νόμος και εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα για κάθε χρηματική ανωμαλία. Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γεν. Συνέλευση τον Ισολογισμό παρελθούσης και τον προϋπολογισμό νέας χρήσης. Ανά δίμηνο υποβάλλει στο Δ.Σ. συνοπτική κατάσταση του Ταμείου. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει, ουδέποτε πέραν του μηνός, 10

11 ένας από τους Συμβούλους που υποδεικνύεται από αυτόν, κατόπιν ανακοινώσεως στο Δ.Σ., ενεργεί δε αυτός με ευθύνη του κωλυομένου Ταμία. Σε περίπτωση που δεν υποδεικνύεται από τον Ταμία ο αναπληρωτής του, αυτός εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μεταξύ των μελών του, το αυτό δε ισχύει και στην περίπτωση απουσίας του Ταμία πλέον του ενός μηνός. Ο Ταμίας τηρεί στα χέρια του για τις τρέχουσες ανάγκες της Κίνησης χρηματικό ποσό μέχρι Ευρώ καταθέτοντας τα επιπλέον χρήματα επ' ονόματι της Κίνησης σε τράπεζα. Τα χρήματα αυτά ολικά ή μερικά αναλαμβάνονται από τον Ταμία ή τον Πρόεδρο ή έ- ναν Αντιπρόεδρο για ανάγκες της Κίνησης, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. που αντίγραφό της κοινοποιείται στην τράπεζα. Σύμβουλοι Τέσσερα (4) από τα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ παραμένουν ως Σύμβουλοι της Γενικής Γραμματείας. Οι Σύμβουλοι αναλαμβάνουν έργο για την καλύτερη λειτουργία της Κίνησης. Με απόφαση του Δ.Σ, δυνατόν να καλύψουν με βάση τις ικανότητές τους και την εν γένει πείρα τους τα τμήματα της Γενικής Γραμματείας. Με απόφαση του Δ.Σ. μπορούν να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα, σε κατάλληλα τακτικά και μη τακτικά μέλη, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου του ΔΣ σε ειδικά αντικείμενα, όπως νομικά, οικονομικά κλπ. Αναπληρωματικά Μέλη Τα τρία (3) επόμενα μετά τα εννέα (9) πρώτα εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ της Κίνησης θεωρούνται ως αναπληρωματικά μέλη. Τα αναπληρωματικά μέλη συμμετέχουν στις συσκέψεις του Δ.Σ χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα αναπληρωματικά μέλη συμπληρώνουν τα μέλη του Δ.Σ εφόσον κάποιο από τα κανονικά μέλη για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει από το Δ.Σ. Στα αναπληρωματικά μέλη με απόφαση του Δ.Σ είναι δυνατόν να ανατεθεί η κάλυψη συγκεκριμένων τμημάτων της Γενικής Γραμματείας. ΑΡΘΡΟ 13 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ Οργάνωση Η Κίνηση οργανώνεται σε Περιφέρειες και Τομείς με απόφαση του ΔΣ και ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μελών και τις ανάγκες της Κίνησης. Της Γραμματείας Οργανωτικού προΐσταται ο Α Αντιπρόεδρος βοηθούμενος από ένα μέλος του ΔΣ. Υπό τον Α Αντιπρόεδρο υπάγονται οι υπεύθυνοι Περιφερειών και υπό αυτούς υπάγονται οι τομεάρχες. Η τοποθέτηση των ανωτέρω στα ειδικά τους καθήκοντα γίνεται με απόφαση του ΔΣ. 11

12 Αποστολή Αποστολή της Γραμματείας Οργανωτικού είναι η οργάνωση της Κίνησης σε Περιφέρειες και Τομείς σε όλη την Επικράτεια, την Κύπρο και τον απόδημο Ελληνισμό. Βασική αποστολή των Υπευθύνων Περιφερειών και Τομεαρχών είναι η εγγραφή νέων μελών στους τομείς και ο συντονισμός των ενεργειών των μελών της περιφέρειας και τομέα τους για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της Κίνησης. Επί πλέον η συσπείρωση των μελών για κοινή δράση όποτε και όταν αποφασισθεί από το ΔΣ. ΑΡΘΡΟ 14 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Συγκρότηση-Αποστολή Καθήκοντα Επιτροπής Δεοντολογίας εκτελεί η Ελεγκτική Επιτροπή. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία (3-0 ή 2-1) Η ΕΔ επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που έχουν σχέση: -Με οποιαδήποτε παρέκκλιση των μελών και του ΔΣ από τα καθοριζόμενα στο Καταστατικό της Κίνησης -Με την εφαρμογή του καταστατικού και κυρίως την προαγωγή του σκοπού και την επίτευξη των στόχων της Κίνησης. -Με την εισήγηση προσθηκών ή τροποποιήσεων του καταστατικού σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της Κίνησης -Με την αποπομπή μέλους, όταν συντρέχουν οι λόγοι διαγραφής του. -Με τον πειθαρχικό έλεγχο μέλους του ΔΣ και της ΕΕ(μόνο για θέματα που σχετίζονται με τα καθήκοντά του στην ΕΕ). Α. Μέλη: Πειθαρχική Διαδικασία Η ΕΔ είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν γραπτής καταγγελίας οποιουδήποτε μέλους είτε μετά από γραπτή εισήγηση του ΔΣ, το αργότερο εντός 15 ημερών αποστέλλει επιστολή για κλήση σε απολογία στο μέλος στο οποίο αφορά η υπόθεση. Το μέλος υποχρεούται εντός 30 ημερών να υποβάλει την απολογία του και σε περίπτωση μη υποβολής είτε γιατί αρνήθηκε είτε γιατί παρήλθε η προθεσμία των 30 ημερών, θεωρείται ότι αποδέχεται σιωπηρά τους λόγους αποπομπής του. Η ΕΔ παρέχει τη δυνατότητα στο μέλος να παρουσιαστεί στην έδρα της Κίνησης για παροχή εξηγήσεων. Στη συνέχεια συνέρχεται και αποφασίζει για την αποπομπή του μέλους με απόφαση που υποβάλει στο ΔΣ, πλήρως αιτιολογημένη. Το ΔΣ ακολούθως προβαίνει στη διαγραφή του μέλους. Β. Μέλη ΔΣ και ΕΕ: Η ΕΔ κατόπιν πρότασης μομφής του ΔΣ, η οποία είναι αποτέλεσμα ομόφωνης απόφασης του ΔΣ, καλεί εντός 7 ημερών σε έγγραφη απολογία το μέλος του ΔΣ ή της ΕΕ, που υποχρεούται εντός 15 ημερών να υποβάλει την απολογία του. Η ΕΔ με βάση την πρόταση 12

13 μομφής του ΔΣ και την απολογία του μέλους του ΔΣ ή της ΕΕ αποφαίνεται αν συντρέχουν λόγοι για επιβολή πειθαρχικής ποινής που συνίσταται σε: α. Παύση από τα ειδικά καθήκοντά του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που ορίζεται κατά την κρίση της ΕΔ και ανάλογα με την σοβαρότητα του παραπτώματος β. Οριστική ανάκληση από τα ειδικά καθήκοντά του ενώ διατηρεί την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ. γ. Παραπομπή του στη Γενική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται εκτάκτως μετά από εισήγηση της ΕΔ προς το ΔΣ, με το ερώτημα της οριστικής ανάκλησής του από μέλος του ΔΣ ή της ΕΕ. Σε αυτή την περίπτωση η έκτακτη ΓΣ αποφασίζει για την ανάκληση μέλους από το ΔΣ ή την ΕΕ. Ειδικά για μέλος της ΕΕ αντικαθίσταται αυτό από αναπληρωματικό καθ όλη τη διάρκεια της πειθαρχικής διαδικασίας. Γ. Μέλη της ΕΔ: Κατόπιν εγγράφου τεκμηριωμένου αιτήματος τουλάχιστον του 10% των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών, που υποβάλλεται στο ΔΣ, το μέλος της ΕΔ παραπέμπεται σε έκτακτη ΓΣ, η οποία συγκαλείται εντός 20 ημερών και η οποία αποφαίνεται για την παύση του μέλους της ΕΔ και την κατάληψη της θέσεώς του από το αναπληρωματικό μέλος. Το ΔΣ δεν έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα αλλά υποχρεούται εντός 20 ημερών να συγκαλέσει έκτακτη ΓΣ για την εξέταση του θέματος. ΑΡΘΡΟ 15 ΕΠΟΠΤΕΙΑ -ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.) Ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. ανατίθεται σε τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), που εκλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Η θητεία της είναι τριετής. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται για την εκλογή του ΔΣ και αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται όπως καθορίζεται στο άρθρο 16. Μετά την εκλογή της η ΕΕ συνέρχεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας σε μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Η Ε.Ε. εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, μάλιστα δε επιβλέπει αν αυτές συμφωνούν με τις διατάξεις του νόμου, του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γ.Σ.. Δικαιούται να εξετάσει τα έγγραφα και τα βιβλία της Κίνησης και να ζητά οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Ο έλεγχος από την Ε.Ε. διενεργείται οπωσδήποτε ύστερα από ειδοποίηση του Δ.Σ., λίγες ημέρες πριν από τη σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. Η Ε.Ε. μετά τον έλεγχο συντάσσει έκθεση, την οποία θέτει υπό την έγκριση της ετήσιας ΓΣ. Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται στο Βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. και τηρείται στο Αρχείο της Κίνησης με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα. 13

14 Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία όταν συνεδριάζουν τουλάχιστον 2 μέλη της, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του πλειονοψηφήσαντος στις εκλογές μέλους. Προϋπόθεση για την απαλλαγή του ΔΣ από κάθε οικονομική και διαχειριστική ευθύνη είναι η έγκριση από τη ΓΣ της Έκθεσης της ΕΕ. Κάθε μέλος του Δ.Σ. δικαιούται να βρίσκεται στις συνεδριάσεις της Ε.Ε.. ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Με τον όρο «Αρχαιρεσίες» νοούνται οι διαδικασίες της ΓΣ για την εκλογή νέου ΔΣ και ΕΕ-ΕΔ. Λαμβάνουν χώρα ανά τριετία εντός του μηνός Μαρτίου. Για την οργάνωση των αρχαιρεσιών το Δ.Σ. που διανύει τη θητεία του: α. Προσδιορίζει και ανακοινώνει εντός του μηνός Οκτωβρίου του προηγούμενου έτους την ακριβή ημερομηνία πραγματοποιήσεως των αρχαιρεσιών. β. Ορίζει την Επιτροπή Εκλογών που αποτελείται από δύο ( 2 ) μέλη με σκοπό να καταρτίσει τον εκλογικό κατάλογο, να συγκεντρώσει τα ονόματα υποψηφίων για το Δ.Σ και την Ε.Ε-ΕΔ και να ετοιμάσει το ψηφοδέλτιο. γ. Ενημερώνει μέσω της ιστοσελίδας και με κάθε διαθέσιμο τρόπο επικοινωνίας τρεις μήνες τουλάχιστον ενωρίτερα όλα τα τακτικά μέλη. Οι επιθυμούντες να θέσουν υποψηφιότητα για το νέο Δ.Σ. ή την ΕΕ-ΕΔ, με την παραλαβή της σχετικής ανακοίνωσης περί διεξαγωγής των αρχαιρεσιών γνωστοποιούν στην Επιτροπή Εκλογών, τουλάχιστο εξήντα ( 60 ) ημέρες ενωρίτερα, την επιθυμία τους να είναι υποψήφιοι. Η Επιτροπή Εκλογών με βάση τις υποβληθείσες υποψηφιότητες, καταρτίζει κοινό ψηφοδέλτιο το οποίο περιλαμβάνει κάτω από τους αντίστοιχους τίτλους τους υποψηφίους για το Δ.Σ και την ΕΕ-ΕΔ Αντίτυπο του ψηφοδελτίου αυτού αποστέλλεται τριάντα (30) ημέρες ενωρίτερα προς όλα τα μέλη, προκειμένου αφενός μεν να λάβουν γνώση των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων και αφετέρου, εφόσον το επιθυμούν να ψηφίσουν ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά με την διαδικασία που αναγράφεται παρακάτω. Σε αδυναμία καλύψεως του αριθμού των υποψηφιοτήτων, η Γ.Σ. κατά την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, δύναται εξαιρετικά και με φανερή ψηφοφορία να συμπληρώσει τον αριθμό με προφορικά προτεινόμενους υποψηφίους. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Δ.Σ, της ΕΕ-ΕΔ πραγματοποιείται κατά την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ, με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α. Με παρουσία του μέλους και άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν. β. Με επιστολή: Τα τακτικά μέλη που δεν δύνανται να παραστούν στη ΓΣ και επιθυμούν να ψηφίσουν εσωκλείουν το ψηφοδέλτιό τους εντός λευκού αδιαφανούς φακέλου τον οποίο εσωκλείουν εντός ενός δεύτερου κοινού φακέλου και τον αποστέλλουν στα γραφεία της Κίνησης με την ένδειξη «Για την Επιτροπή Εκλογών». Στον εξωτερικό αυτό 14

15 φάκελο αναγράφουν τα στοιχεία τους προκειμένου η Επιτροπή Εκλογών να ενημερώσει τον σχετικό εκλογικό κατάλογο. γ. Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Τα μέλη της Κίνησης που επιθυμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου, ακολουθούν διαδικασίες που θα ορίζονται κατά περίπτωση και κατά τρόπο που θα διασφαλίζεται το αδιάβλητο της εκλογικής διαδικασίας. Για το σκοπό αυτό το ΔΣ εκδίδει τριάντα (30) ημέρες πριν τη ΓΣ οδηγίες για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τη Γ.Σ., η οποία μόλις συνέλθει εκλέγει: α. Τον Πρόεδρο, προκειμένου να διευθύνει τις εργασίες της, β. Τον Γραμματέα, για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών και γ. Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή η οποία : -Επιλαμβάνεται των αρχαιρεσιών, -Αποφαίνεται επί ενστάσεων επί της διαδικασίας και κατά την διάρκεια αυτής και -Ανακηρύσσει τα εκλεγέντα τακτικά μέλη καθώς και τα αναπληρωματικά τόσο του Δ.Σ. όσο και της Ε.Ε.-ΕΔ, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτιμήσεως που έλαβε κάθε υποψήφιο μέλος. Η ψηφοφορία αρχίζει στις και τελειώνει στις της ίδιας ημέρας. Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής και της Επιτροπής Εκλογών δεν μπορούν να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε.-ΕΔ. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται με μυστική ψηφοφορία. Ο αριθμός των σταυρών κάθε έγκυρου ψηφοδελτίου, δεν δύναται να υπερβαίνει τους εννέα ( 9 ) για το Δ.Σ. και τους τρεις (3) για την Ε.Ε.-ΕΔ, άλλως καθίσταται αυτό άκυρο στο σύνολό του. Η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή με το πέρας της ψηφοφορίας, αρχής γενομένης από την αποσφράγηση και την καταμέτρηση των ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά παραληφθέντων ψηφοδελτίων. Θεωρούνται ως εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. τα εννέα (9) πρώτα πλειονοψηφήσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων μελών για το Δ.Σ.. Τα αμέσως τρια (3) επόμενα, θεωρούνται αναπληρωματικά. Θεωρούνται ομοίως ως εκλεγέντα μέλη της Ε.Ε.-ΕΔ τα τρία (3) πρώτα πλειονοψηφήσαντα μέλη από το σύνολο των αναγραφομένων στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για την Ε.Ε.-ΕΔ ενώ τα αμέσως επόμενα δύο (2) θεωρούνται αναπληρωματικά. Τα κατά την παραπάνω διαδικασία εκλεγέντα μέλη συνέρχονται με την κλήση του α- ριθμητικά πλειονοψηφήσαντος μέλους εκάστου Συμβουλίου σε χρόνο όχι βραδύτερο του δεκαπενθημέρου από την ημέρα των αρχαιρεσιών και στην πρώτη αυτή συνεδρίασή τους οργανώνονται σε σώμα. Εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών εκάστου, το μέλος για το αξίωμα του Προέδρου του Δ.Σ και της Ε.Ε.-ΕΔ καθώς και τα μέλη για τα υπόλοιπα καθήκοντα όπου προβλέπεται. 15

16 Τα ψηφοδέλτια είναι από άσπρο χαρτί χωρίς διαγραμμίσεις, ίδιων διαστάσεων και της αυτής αποχρώσεως και ποιότητας χαρτιού. Ο κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει υποχρεωτικά από έναν (1) μέχρι εννέα (9) υποψηφίους για το Δ.Σ. και από έναν (1) μέχρι τρεις (3) για την Ε.Ε.-ΕΔ, θέτοντας σταυρό με μαύρο ή μπλε στυλό μπροστά από τα ονόματα της προτίμησής του. Το ψηφοδέλτιο είναι ΑΚΥΡΟ, όταν δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ σταυρό προτίμησης και όταν έχει μουτζούρες, σβησίματα, διαγραφές, που σαφώς δυσχεραίνουν τη διαλογή και την καταμέτρηση. ΑΡΘΡΟ 17 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Κίνησης, κατόπιν πρότασης του ΔΣ μπορεί να ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη, όσοι με οποιονδήποτε τρόπο προσέφεραν υπηρεσίες στην Κίνηση, στις Ένοπλες Δυνάμεις και στο Έθνος γενικότερα, χωρίς να έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, πλην της περιπτώσεως που αυτός που του αποδίδεται η τιμητική διάκριση του «επιτίμου μέλους» τυγχάνει μέλος της Κίνησης, χωρίς όμως να έχει άλλα επί πλέον δικαιώματα. ΑΡΘΡΟ 18 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όλα τα μέλη του Δ.Σ. προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν. ΔΕΝ δικαιούνται έξοδα παραστάσεως. Κατ' εξαίρεση, ο Πρόεδρος ή ο εκπροσωπών τον Πρόεδρο του Δ.Σ. δικαιούται έξοδα παραστάσεως, κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη να μεταβεί εκτός της έ- δρας για την εκπλήρωση των σκοπών της Κίνησης και πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ.. Πόροι της Κίνησης είναι οι : ΑΡΘΡΟ 19 ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ α. Ετήσιες συνδρομές και οικονομικές ενισχύσεις των μελών. β. Επιχορηγήσεις από φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα. γ. Χορηγίες, δωρεές, κληροδοσίες, καθώς και κάθε άλλη πρόσοδος και επιδότηση που είναι νόμιμη υπέρ της Κίνησης. δ. Τόκοι που προέρχονται από τραπεζικές καταθέσεις της Κίνησης. ΑΡΘΡΟ 20 ΒΙΒΛΙΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Η Κίνηση τηρεί τα εξής βιβλία: α. Μητρώου Μελών. β. Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων. γ. Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικών Συμβουλίων. δ. Εσόδων-Εξόδων. ε. Περιουσιακών Στοιχείων. στ. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. ζ. Θεματικοί Φάκελοι. 16

17 Κίνησης. η. Κάθε τι που κατά την κρίση του ΔΣ θα διευκολύνει τους σκοπούς της ΑΡΘΡΟ 21 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος Καταστατικού επιτρέπεται σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου. Η τροποποίηση ή συμπλήρωση γίνεται μόνο με απόφαση της ΓΣ, όταν συνεδριάζει σε απαρτία και με απόφαση τουλάχιστον του 50% (+συν ενός) εκ των παρόντων στη ΓΣ. ΑΡΘΡΟ 22 ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Η Κίνηση διαλύεται σε περίπτωση που τα μέλη της γίνουν λιγότερα από είκοσι (20). Σε κάθε περίπτωση, για τη διάλυση της Κίνησης απαιτείται απόφαση Γενικής Συνέλευσης, παρουσία τουλάχιστον του 40% των ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία του 60 % των παρισταμένων. Με τη διάλυση της Κίνησης γίνεται εκκαθάριση, σύμφωνα με το Νόμο, η δε εναπομένουσα περιουσία της παραχωρείται στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού ή Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ή Υπουργείο Πολιτισμού ή στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή σε κοινωφελείς κοινωνικούς σκοπούς, ανάλογα με την απόφαση του Δ.Σ. και σε καμία δε περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών. ΑΡΘΡΟ 23 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για ότι δεν ορίζεται με το παρόν καταστατικό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα και τη νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία. Το παρόν καταστατικό περιέχει 23 άρθρα και εγκρίθηκε κατ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση. 17

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται, σήμερα στις 25 Ιουνίου 2011, σωματείο με την επωνυμία Open Health Alliance, με έδρα στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 Α. Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη δικτύου φορέων παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α)

Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας (Σ.Ασ.Α) Έδρα: Ασέα, Αρκαδίας ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την Επωνυμία «Σύλλογος Αστροφυσικής, Αστρονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ (ΣΑΔΧΑΝ) Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ Ιδρύεται σωματείο ασφαλιστικών συμβούλων με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ>> και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός

Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Άρθρο 2 - Σκοπός Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται, κατά τους όρους και τις προβλέψεις του Αστικού Κώδικα, σωματείο (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) με την επωνυμία «Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος» (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Ε)

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ» ΚΑΙ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» «THE CHEFS ACADEMY OF GREECE» Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Σφραγίδα Ιδρύεται Σωματείο, με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛ.ΕΤ.ΤΥ.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ι ΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ - ΣΦΡΑΓΙ Α Άρθρο 1ο α) Ιδρύεται στο Ίλιον Αττικής επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Δασκάλων Κιθάρας - Κύπρου». Άρθρο 1. Επωνυμία και έδρα. Η επωνυμία του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί. σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Εµείς οι κάτοικοι της Ειδοµένης συµφωνήσαµε να ιδρυθεί σύλλογος µε το όνοµα «Μορφωτικός σύλλογος Ειδοµένης» µε έδρα την Ειδοµένη και µε τους εξής σκοπούς: α) Να

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας

Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας Κανονισμοί Λειτουργίας Ομίλου Ορειβασίας 1. ΙΔΡΥΣΗ - ΥΠΟΣΤΑΣΗ 1.1. Ο «Όμιλος Ορειβασίας ΤΕΥ-ΑΤΗΚ» συστάθηκε και αναγνωρίστηκε ως Όμιλος στις 04.04.2014, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής

Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Καταστατικό Ελληνικής Εταιρείας Συµβουλευτικής Άρθρο 1 Τίτλος - Έδρα Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία "Ελληνική Εταιρεία Συµβουλευτικής" ( ΕΕΣ) µε έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοπός Το Σωµατείο έχει σαν σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα

Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα Ο ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ (Ν.57/72) ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα - Έµβληµα 1. Το όνοµα του Σωµατείου (στη συνέχεια καλουµένου το Σωµατείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΣΜΥΕ) Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΣ ΕΔΡΑ Ιδρύεται επιστημονικό, επαγγελματικό σωματείο, συλλογικό όργανο των εγκατεστημένων επαγγελματικά σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. 'Άρθρο 1. 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 'Άρθρο 1 'Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΑΤΕ 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών των συλλογικών οργάνων του ΣΑΤΕ διεξάγονται µε βάση τον ακόλουθο Κανονισµό Αρχαιρεσιών σε συµφωνία µε τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ"

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΣ- ΠΟΡΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ 1. Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ

Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Ι. Ι ΡΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΣ, Ε ΡΑ, ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1. α) Ιδρύεται επιστηµονικός, µη κερδοσκοπικός σύλλογος µε τίτλο "Ελληνική Αστρονο- µική Εταιρεία () µε έδρα την Αθήνα, Εργαστήριο Αστρονοµίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με:

Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 3: Μέσα Η εξυπηρέτηση και η προώθηση των ως άνω σκοπών του συλλόγου επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδιαίτερα με: Καταστατικό ΑΡΘΡΟ 1 Με έδρα τον Δήμο Αθηναίων του Νομού Αττικής, ιδρύεται σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία «Σύλλογος Αστικών Ποδηλατών Αττικής» και διακριτικό τίτλο «ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΑΕ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ίδρυση Επωνυµία Σκοπός και Μέσα του Σωµατείου Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελµατικό Σωµατείο µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Μοτοσυκλετιστικός Αθλητικός Όμιλος Μετεώρων Μ.Α.Σ.Κ.» με έδρα την πόλη της Καλαμπάκας. 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ (Μ.Α.Σ.Κ.)» «MOTORCYCLE ATHLETIC CLUB OF KALAMPAKA (M.A.S.K.)» ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση-Επωνυμία-Έδρα Ιδρύεται σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 1 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1ο Ιδρύεται, με την επωνυμία «ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΗΣ» και με διακριτική ονομασία «ΔΙΟΣ ΚΟΥΡΟΙ» μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους»

Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων σε «Κείμενο για όλους» Δείτε εδώ τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων, μεταγραμμένο σε «Κείμενο για όλους»*. Στη μορφή αυτή, ο κανονισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ «Ο δρόμος ΣΥΝ.ΠΕ.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Στην Αθήνα σήμερα του έτους 2009, οι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωµατείου µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ» Μ.Φ.Η. Μ.Κ.Χ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ Ε ΡΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Αρθρο 1 1. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΤΕΓΗ», πρώην Γηροκοµείο Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με τον τίτλο ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ" ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο των εργαζομένων στο Δήμο Αθήνας και στα εποπτευόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟY ΟΜΙΛΟY ΚΥΠΡΟΥ CYPRUS KENNEL CLUB ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Βουλγαροκτόνου 44 Διαμ. 3&4 1010 Λευκωσία ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται στην Κύπρο 'Όμιλος με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 1 ο.- ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ε ΡΑ Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ και ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα 19 Φεβρουαρίου 2004, οι συμβαλλόμενοι της εταιρείας με την επωνυμία {ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΥΠΑΡΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1ο. Ίδρυση Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1ο Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία : ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Άρθρο 1 Ιδρύεται με έδρα την Αθήνα και επί της οδού Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα

Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα Καταστατικό Κεφάλαιο Α Ίδρυση Σκοπός Μέλη - Πόροι Άρθρο 1 Ονομασία Έδρα Σφραγίδα Σήμα 1. Ιδρύεται Σωματείο με την ονομασία Διεθνής Αδελφότητα Μνήμης Αγωνιστών Πολιορκιών και της Εξόδου του Μεσολογγίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο 1. Ιδρύεται το μουσείο με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ» ΑΡΘΡΟ 1: Επωνυµία - Έδρα - Σφραγίδα Ιδρύεται αστική µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία µε την

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Τ.Α.Α.Κ.Ξ.Γ. (25 Ιουνίου 2006) ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Λυκαβηττού 2, 106 71 Αθήνα. Τηλ 3636492 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΕΜΒΛΗΜΑ Συνιστάται μη επαγγελματικό και μη κερδοσκοπικό Σωματείο των Παρασκευαστών και Αντιπροσώπων Φαρμακευτικών Προϊόντων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015. ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 01/2015 ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α., στις 26/04/2015 Η παρούσα εγκύκλιος αφορά στη διοργάνωση των εκλογών του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ.

1999, 2000, 2001, 2002 κ.ο.κ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΣY.Α.ΠΑΚ.) ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ-Ε ΡΑ-ΣΦΡΑΓΙ Α Ιδρύεται στην Κύπρο Σύνδεσµος Αποφοίτων του Πανεπιστηµίου Κύπρου µε το όνοµα "Σύνδεσµος Αποφοίτων Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος»

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας «Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος» Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος Κανονισµού είναι ο καθορισµός των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία της Επιτροπής Ελληνικού Σήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 α) Ιδρύεται μη κερδοσκοπικός σύλλογος με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» β) Έδρα του συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ Ο εθελοντισμός είναι μια δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛ.Ε.Μ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ. ΑΡΧΕΣ & ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ο : Ίδρυση 1.1. Ίδρυση Η ανεξάρτητη συνδικαλιστική κίνηση Ελευθέρων Επαγγελματιών Μηχανικών, είναι μία άτυπη μη κερδοσκοπική ένωση προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΟΡΟΥΜΑΝΙΚOY ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ Στην Αθήνα την 4 η Ιουνίου του έτους 1999, ιδρύθηκε Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» *********************

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ»- «ΣΠΠΑΖ» ********************* Στην Αθήνα σήµερα την 2-11-2004 αυτοί που υπογράφουν παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013 Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε. ----------------------------------- Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΙΚΗΣ) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 ο Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Επιστημονικό μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται ένωση σωματείων των εργατών και υπαλλήλων βιομηχανιών και βιοτεχνιών μετάλλου, των χειριστών μεταλλουργικών μηχανών βιομηχανίας και εκσκαπτικών μηχανημάτων, των ηλεκτροτεχνιτών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα

Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ. Άρθρο 1 Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα - Σφραγίδα Καταστατικό της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας Με την υπ αριθμ. 280/03 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και ισχύει το νέο Καταστατικό της Εταιρείας μας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Σκύρος Ναυτική Εταιρεία ιδρύθηκε, από σκυριανούς το 1980 για να λύσει το πιεστικό πρόβλημα της ακτοπλοϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΚΟΠΟΙ - ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΕΜΒΛΗΜΑ Άρθρο 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με έδρα την Αθήνα και με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ε.Ε.Κ.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Άρθρο 1 ο : Α) Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ». Β) Έδρα του είναι η Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΑΡΘΡΟ 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΠΕΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Ι ΡΥΣΗ Ε ΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΣΚΟΠΟΙ Ιδρύεται Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 103/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του σωματείου με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ FORTHNET AE, FORTHNET MEDIA HOLDINGS KAI NETMED» Άρθρο 1 Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση -

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών

Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών Κανόνες σύνθεσης και λειτουργίας των Συγκλητικών Επιτροπών 1. Η Σύγκλητος συγκροτεί τις πιο κάτω Συμβουλευτικές Επιτροπές για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί θεμάτων των αρμοδιοτήτων της: (α) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας».

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου ένταξης Μεταναστών, Δήμου Πρέβεζας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ (Σ.Ε. Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ) ΝΟΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο Το Σωματείο ιδρύθηκε με την με αριθμό 603/1971

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( Με διακριτικό τίτλο Κ.Ο.Ε. ) THE KENNEL CLUB OF GREECE ΑΡΘΡΟ 1 0 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΚΥΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έκδοση στ' (Τροποποίηση Οκτωβρίου 1999) ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται Αεραθλητικός Οργανισμός μη Κυβερνητικού μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ

Διαβάστε περισσότερα