Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final."

Transcript

1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2013 (04.06) (OR. en) 10460/13 PECHE 241 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET PUIGARNAU, Διευθυντής Ημερομηνία Παραλαβής: 31 Μαΐου 2013 Αποδέκτης: κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: COM(2013) 319 final Θέμα: Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο όσον αφορά διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2014 Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - COM(2013) 319 final. συνημμ.: COM(2013) 319 final 10460/13 γπ DG B 3B EL

2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2013) 319 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ όσον αφορά διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το 2014 EL EL

3 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ όσον αφορά διαβούλευση για τις αλιευτικές δυνατότητες κατά το ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έγγραφο καθορίζει τις αρχικές προθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των επιπέδων της αλιευτικής προσπάθειας στα ευρωπαϊκά ύδατα και για τους ευρωπαίους αλιείς το Τα κράτη μέλη και τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια (ΠΓΣ) καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους για εξέταση από την Επιτροπή πριν από τη λήψη τελικής απόφασης σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής. H κατάσταση των ιχθυαποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα του Ατλαντικού και στα γειτονικά ύδατα εξακολουθεί να βελτιώνεται. Περισσότερα αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης εντός των ορίων της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ). Οι γνώσεις σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα βελτιώνονται επίσης. Η υπεραλίευση πρέπει να συνεχίσει να μειώνεται σταδιακά. Τα κύρια μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι οι προσαρμογές στα επίπεδα των αλιευτικών δυνατοτήτων, ήτοι οι προσαρμογές στην επιτρεπόμενη δομή των αλιευτικών εργαλείων με στόχο τη βελτίωση της επιλεκτικότητας. Μετά την αναμενόμενη έγκριση της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής, με βάση πρόταση της Επιτροπής 1, προβλέπεται ότι από το 2014 οι υποχρεώσεις εκφόρτωσης όλων των ιχθύων που αλιεύονται, σταδιακά θα αρχίσουν να ισχύουν χωριστά για κάθε τύπο αλιείας. Αυτό αναμένεται να συμβάλει επίσης στη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων. Η εξάλειψη της υπεραλίευσης θα οδηγήσει στη σημαντική μείωση του κινδύνου εξάντλησης εμπορεύσιμων αλιευμάτων, στη βελτίωση της κερδοφορίας των αλιευτικών στόλων, στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κατανάλωσης καυσίμων, καθώς και στην εξασφάλιση πιο σταθερού και αξιόπιστου εφοδιασμού με ψάρια για τους καταναλωτές. Σημαίνει επίσης μείωση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στα ευαίσθητα είδη, όπως είναι τα δελφίνια και τα κοράλλια. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης μέχρι το 2020, όπως προβλέπεται από την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική 2. Η εξάλειψη της υπεραλίευσης αποτελεί επίσης, εν μέρει, λύση για την απαγόρευση των απορρίψεων, καθώς περισσότερα ψάρια θα έχουν την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε εμπορεύσιμο μέγεθος και θα είναι πολύ ευκολότερο για τους αλιείς να αλιεύουν ψάρια στο σωστό μέγεθος, δίχως να αλιεύουν ταυτόχρονα τα μικρότερα ψάρια. Λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη της αλιείας ΜΒΑ, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί η προϋπόθεση αυτή το συντομότερο δυνατόν. Η Επιτροπή προτίθεται να ακολουθήσει τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES) και της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) σχετικά με την επίτευξη της ΜΒΑ με χαμηλό κίνδυνο εξάντλησης των αποθεμάτων. Τα προαναφερόμενα αποτελούν την ίδια βάση για την 1 2 COM(2011) 425 τελικό. Οδηγία 2008/56/ΕΚ, ΕΕ L 164 της , σ. 19 EL 2 EL

4 υποβολή προτάσεων για τις αλιευτικές δυνατότητες, η οποία ίσχυε και για τις αλιευτικές περιόδους Όταν οι βιολογικές πληροφορίες για μεμονωμένα ιχθυαποθέματα είναι ελλιπείς και δεν είναι δυνατή η ποσοτική εκτίμηση της ΜΒΑ, η Επιτροπή θα χρησιμοποιεί αξιολογήσεις και ποιοτικές γνωμοδοτήσεις που έχουν διατυπωθεί από τους ίδιους επιστημονικούς φορείς, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες ως βάση για τις προτάσεις της, με βάση την αρχή της προφύλαξης με διαφανή και συστηματικό τρόπο. Για ορισμένα αποθέματα δεν θα προτείνονται αλλαγές των TAC, εκτός εάν με βάση νέα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι είναι αναγκαίες. 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αποθεμάτων στα ευρωπαϊκά ύδατα του Ατλαντικού (παράρτημα 1α) δείχνουν σημαντική βελτίωση στο ποσοστό των αποθεμάτων για τα οποία διατίθενται επιστημονικές συμβουλές όσον αφορά τα ασφαλή βιολογικά όρια (πίνακας 1). Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 35 % για το 2012 σε 50 % για το Ο αριθμός των αποθεμάτων για τα οποία διατίθενται πλήρεις εκτιμήσεις αυξήθηκε σταδιακά από 29 το 2007 σε 46 το 2013, γεγονός το οποίο αντανακλά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί όσον αφορά τις επιστημονικές γνώσεις στις οποίες βασίζονται οι γνωμοδοτήσεις (πίνακας 5). Η εφαρμογή νέας μεθοδολογίας από το ICES σε περιπτώσεις όπου τα στοιχεία είναι περιορισμένα, είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθεί ο αριθμός των αποθεμάτων για τα οποία υπήρχαν διαθέσιμες ποσοτικές συμβουλές, από 47 σε 77 αποθέματα. Σημειώνεται συνεχής βελτίωση της κατάστασης των αποθεμάτων (πίνακας 2). Ο αριθμός των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης (όπου η πιο πρόσφατη θνησιμότητα λόγω αλιείας είναι υψηλότερη από εκείνη που θα οδηγήσει σε ΜΒΑ) μειώθηκε από 47 % κατά το προηγούμενο έτος σε 39 % το τρέχον έτος. Περισσότερα αποθέματα αποτελούν αντικείμενο γνωμοδότησης για μείωση των αλιευμάτων στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο (πίνακας 3). Αυτά είναι ο μπακαλιάρος και η γλώσσα στη Θάλασσα της Ιρλανδίας η ρέγγα στην Κελτική Θάλασσα, οι γαρίδες (Pandalus) στη Βόρεια Θάλασσα και το νταούκι του Ατλαντικού στα δυτικά της Σκωτίας. Η Νορβηγία εξαιρέθηκε από την κατηγορία αυτή για το Από το 2011 έχουν καθοριστεί από τα κράτη μέλη TAC για 6 αποθέματα 3. Αυτή η ανάθεση με την επιφύλαξη μέτρων διασφάλισης όσον αφορά την ορθή διαχείριση αφορούσε περιπτώσεις στις οποίες μόνον ένα κράτος μέλος είχε ενδιαφέρον για κάποιο είδος αλιείας. Προβληματίζει το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν κατάφεραν να συμμορφωθούν πλήρως με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, στις περισσότερες περιπτώσεις λόγω έλλειψης τεχνικής βάσης για πλήρη αξιολόγηση της κατάστασης των σχετικών αποθεμάτων, ώστε να επιτραπεί ο καθορισμός συγκεκριμένων στόχων ΜΒΑ για τους εν λόγω πόρους. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό τα TAC που έχουν υιοθετηθεί είναι σύμφωνα με την κοινή αλιευτική πολιτική σε σχέση με τη βιωσιμότητα. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει περαιτέρω το θέμα αυτό κατά τη διάρκεια του Κατά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2012 η Δανία, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησαν ότι η μείωση της θνησιμότητας λόγω αλιείας για τα αποθέματα γάδου πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα, και ότι τα κράτη μέλη θα αναπτύξουν μέτρα μείωσης των απορρίψεων και αποφυγής των κοπαδιών γάδου το Άρθρο 6 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 39/2013 του Συμβουλίου, ΕΕ L23, της EL 3 EL

5 Οι σημερινές γνώσεις όσον αφορά την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων περιγράφονται παρακάτω σε περιφερειακή βάση 4. Πελαγικά αποθέματα Βορειοανατολικού Ατλαντικού: Τα περισσότερα αποθέματα ρέγγας (στη Βόρεια Θάλασσα, στα Δυτικά της Σκωτίας, στη Δυτική Βαλτική, στη Βοθνιακή θάλασσα, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στην Κελτική Θάλασσα) και παπαλίνας της Βαλτικής αλιεύονται σήμερα σε ποσοστά αλίευσης ΜΒΑ ή εντός αυτών. TAC που αντιστοιχούν στη ΜΒΑ έχουν καθοριστεί για το 2013 σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από την περίπτωση της ρέγγας της Βοθνιακής θάλασσας. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί όσον αφορά ορισμένα άλλα πελαγικά αποθέματα: το δυτικό απόθεμα σκουμπριού, η ρέγγα που απαντάται βορειοδυτικά της Ιρλανδίας, στον Κόλπο της Ρίγας και στην κύρια λεκάνη της Βαλτικής, αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης. Η κατάσταση του σκουμπριού αποτελεί αντικείμενο ανησυχίας. Η Ένωση εξακολουθεί να επιδιώκει τη συναίνεση της Ισλανδίας και των Φερόων Νήσων ώστε να συμβάλουν από κοινού με τη Νορβηγία και την ΕΕ στη βιώσιμη διαχείριση του σκουμπριού. Κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό έως σήμερα. Το σύνολο των TAC που είχαν καθοριστεί από την ΕΕ, από τη Νορβηγία, από τις Νήσους Φερόε και από την Ισλανδία το 2013 (πλην των αλιευμάτων της Ρωσίας) υπερέβαινε και πάλι κατά 36% το ποσοστό που συνιστούσε η επιστημονική γνωμοδότηση. Το ποσοστό αλιείας εξακολουθεί να είναι εκτός των βιώσιμων ορίων και το απόθεμα θα μειωθεί κατά το επόμενο έτος. Σε εξέλιξη βρίσκονται στην ICES περαιτέρω μελέτες για την εκτίμηση της κατάστασης του αποθέματος σκουμπριού. Βόρεια Θάλασσα, Skagerrak και Kattegat: Ο μαύρος μπακαλιάρος, η χωματίδα, ο μπακαλιάρος και η ρέγγας αλιεύονται σε επίπεδα που συνάδουν με τη ΜΒΑ, όπως και οι καραβίδες στους κόλπους Skagerrak και στη Βόρεια Θάλασσα (Fladen grounds). Όλα τα άλλα αποθέματα, περιλαμβανομένης και της γλώσσας, είτε υπεραλιεύονται είτε δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να εκτιμηθεί η κατάστασή τους. Εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το γάδο στη Βόρεια Θάλασσα. Παρά την πρόσφατη αύξηση του μεγέθους του αποθέματος και τις μειώσεις στη θνησιμότητα λόγω αλιείας, το απόθεμα βρίσκεται κοντά στο οριακό σημείο αναφοράς βιομάζας και σε λιγότερο από το ήμισυ του προληπτικού επιπέδου. Τα ποσοστά απορρίψεων σημείωσαν μείωση, αλλά εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου 25 % των εκφορτώσεων. Τα ποσοστά θνησιμότητας λόγω αλιείας βρίσκονται πάνω από τα επίπεδα της ΜΒΑ και αυξάνονται ολοένα και περισσότερο σε σχέση με τα ποσοστά που προβλέπονται στο μακροπρόθεσμο σχέδιο. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έως σήμερα δεν ήταν επαρκή. Παρ όλα αυτά απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες. Στο Kattegat, ο γάδος είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα και απαιτούνται περαιτέρω μέτρα, όπως περιοχές απαγόρευσης της αλιείας, για την προστασία του εν λόγω αποθέματος. Οι απορρίψεις χωματίδας και νταουκιού του Ατλαντικού εξακολουθούν επίσης να είναι πολύ υψηλές, σε ποσοστό περίπου 40 % και 56 % των αλιευμάτων αντίστοιχα. Ωστόσο, μετά τη συμφωνία με τη Νορβηγία για την εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων, εισήχθησαν στο Skagerrak νέα εργαλεία βελτιωμένης επιλεκτικότητας το Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης και μελέτες για την περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά την επιλεκτικότητα στη Βόρειο Θάλασσα. 4 Πίνακας των ευρωπαϊκών ποσοστώσεων και ο συναφής «φωτεινός σηματοδότης» περιέχονται στον ιστότοπο: Πλήρης ανάλυση σχετικά με την κατάσταση των αλιευτικών αποθεμάτων περιέχεται στους ιστότοπους και EL 4 EL

6 Βαλτική Θάλασσα: Η παπαλίνα, ο γάδος του ανατολικού αποθέματος, η ρέγγα δυτικού αποθέματος και η ρέγγα της Βοθνιακής Θάλασσας αλιεύονται σε επίπεδα που συνάδουν με τη ΜΒΑ. Το 2012 τα TAC στη Βαλτική θάλασσα συζητήθηκαν σε περιφερειακό φόρουμ εθνικών διευθύνσεων αλιείας («BALTFISH»). Επετεύχθη συμφωνία που αντανακλά υπευθυνότητα όσον αφορά τον καθορισμό των TAC για το 2013 σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και η Επιτροπή μπορεί να συμφωνήσει με το Συμβούλιο όσον αφορά τα TAC που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του φόρουμ BALTFISH. Αυτό αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα εφαρμογής μιας περιφερειακής προσέγγισης που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη μέλη και σε άλλους τομείς. Τα κράτη μέλη επέτυχαν επίσης συμφωνία όσον αφορά την εφαρμογή απαγόρευσης της αλιείας. Νέα μέτρα επιλεκτικότητας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τους επιστήμονες όσον αφορά την αλιεία γάδου σε συνεργασία με το ΠΓΣ της Βαλτικής Θάλασσας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να επιτευχθεί η ομαλή μετάβαση στην εφαρμογή της απαγόρευσης των απορρίψεων. Δυτικά της Σκωτίας, Θάλασσα της Ιρλανδίας και Κελτική Θάλασσα: Τα λευκόψαρα (ο γάδος, ο εγκλεφίνος και το νταούκι του Ατλαντικού) στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και δυτικά της Σκωτίας εξακολουθούν να εμπνέουν ανησυχία. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση όσον αφορά τον γάδο και το νταούκι του Ατλαντικού δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, τα αλιεύματα πρέπει να μειωθούν στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Οι βελτιώσεις του αποθέματος εγκλεφίνου δυτικά της Σκωτίας αποδείχθηκε ότι είχαν υπερεκτιμηθεί. Όσον αφορά την Κελτική Θάλασσα εντοπίστηκαν προβλήματα όσον αφορά την είσοδο νέων ιχθύων στο απόθεμα και οι αξιολογήσεις συνεχίζουν να τονίζουν την ανάγκη για μέτρα επιλεκτικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση όσον αφορά τη ΜΒΑ για τον εγκλεφίνο στην Κελτική θάλασσα, συστήθηκε ποσοστό μείωσης 55 %. Οι απορρίψεις λευκόψαρων εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλές και να απειλούν τη βιωσιμότητα των εν λόγω αποθεμάτων. Στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2012, το ΗΒ και η Επιτροπή δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν με άλλα κράτη μέλη που δραστηριοποιούνται δυτικά της Σκωτίας στην αλιεία, με στόχο τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και την οριστική παύση των απορρίψεων. Όσον αφορά την Κελτική Θάλασσα, η Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιρλανδία και το ΗΒ συμφώνησαν να εξετάσουν μέτρα σχετικά με τα επιλεκτικά εργαλεία το 2013 για να προσδιορίσουν τις αναγκαίες βελτιώσεις το 2013 ύστερα από συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς. Βάσει των συμπερασμάτων, τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν σε περαιτέρω μέτρα επιλεκτικότητας για τη μείωση των απορρίψεων στο πλαίσιο μικτής αλιείας λευκόψαρων έως το τέλος του Από τα 18 αποθέματα για τα οποία ήταν δυνατή η διενέργεια αξιολογήσεων, 10 αλιεύονταν σε επίπεδα ΜΒΑ το Για 12 από τα εν λόγω αποθέματα, η σύσταση ήταν συχνά για σημαντικές μειώσεις. Συστήθηκε αύξηση για 8 αποθέματα. Όσον αφορά την καραβίδα, βελτιωμένες έρευνες επέτρεψαν την εκτίμηση της ΜΒΑ σε όλες πλην μίας μονάδας αναφοράς. Οι βελτιωμένες πληροφορίες επέτρεψαν την επιβολή μικρότερης περιόδου απαγόρευσης της αλιείας για την περιοχή Porcupine Bank. Μέτρα έχουν ήδη θεσπιστεί στην Κελτική Θάλασσα, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στα δυτικά της Σκωτίας για την αντιμετώπιση των απορρίψεων και για τη μείωση της θνησιμότητας του γάδου. Πολλά από αυτά είχαν τεθεί σε εφαρμογή μόνον τον Οκτώβριο, συνεπώς οι επιπτώσεις δεν έχουν γίνει αισθητές ακόμη. Τα μέτρα αυτά βασίστηκαν σε πληροφορίες προερχόμενες από τον κλάδο. Το Περιφερειακό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Βορειοδυτικών Υδάτων (NWWRAC) συνέχισε την «πρωτοβουλία όσον αφορά τα ανεπαρκή δεδομένα» και πραγματοποίησε την τρίτη ετήσια κοινή ομάδα εργασίας με το ICES με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα στην EL 5 EL

7 επιστημονική γνώση όσον αφορά ορισμένα αποθέματα στην Κελτική Θάλασσα. Αυτή η προσπάθεια αποδείχθηκε χρήσιμη και υποβλήθηκε πρόταση για την αποκατάσταση ιστορικών δεδομένων όσον αφορά τη Θάλασσα της Ιρλανδίας το Λίγες αξιολογήσεις είναι διαθέσιμες όσον αφορά το Βισκαϊκό Κόλπο και τη Θάλασσα Ιβηρικής-Ατλαντικού. Ο μπακαλιάρος της Αυστραλίας αφθονεί λόγω της καλής εισόδου στο απόθεμα, αλλά το απόθεμα εξακολουθεί να υπεραλιεύεται και κινδυνεύει η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτού του αποθέματος. Τα συστήματα καταγραφής αλιευμάτων και αλιευτικής προσπάθειας κρατών μελών που βρέχονται από τον Ατλαντικό ελέγχθηκαν από την Επιτροπή το 2012 και αποφασίστηκαν επακόλουθα μέτρα. Με την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων καθ όλη τη διάρκεια του 2012 και του 2013, η πρόοδος που επιτυγχάνεται θα βελτιώσει τα συστήματα ελέγχου των οικείων κρατών μελών. Όσον αφορά τις καραβίδες στην Κανταβρική Θάλασσα, εξακολουθεί να ισχύει για αυτές γνωμοδότηση που συνιστά την παύση της αλιείας τους. Οι απορρίψεις μπακαλιάρου αξιολογούνται σε ποσοστό 6 % περίπου επί των συνολικών αλιευμάτων. Στη Μεσόγειο, οι αξιολογήσεις, μολονότι δεν παρουσιάζουν ακόμη γεωγραφική ισορροπία και δεν πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα, δείχνουν σημαντική βελτίωση, τόσο από πλευράς αριθμού, όσο και από πλευράς ποιότητας. 85 από τα 113 αποθέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την ΕΕ, ήτοι το 75 % αυτών, με βάση ανάλυση για την περίοδο , αποτελούσαν αντικείμενο υπεραλίευσης. Επτά από τα δέκα αποθέματα που αλιεύονται κατά βιώσιμο τρόπο είναι μικρά πελαγικά είδη. Καθώς οι εν λόγω αξιολογήσεις ξεκίνησαν μόλις πρόσφατα και δεν αξιολογούνται όλα τα αποθέματα ετησίως, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν τα εν λόγω στοιχεία για να διαπιστωθεί η εξέλιξη της κατάστασης των αποθεμάτων καθ όλο αυτό το διάστημα. Στον Εύξεινο Πόντο η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Η παπαλίνα δεν είναι σήμερα σε καλή κατάσταση και αποτελεί πλέον αντικείμενο υπεραλίευσης, ενώ η θνησιμότητα του καλκανιού φαίνεται να βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Αποτελεί δε αντικείμενο αλίευσης κατά μη βιώσιμο τρόπο. Μολονότι η ανεπάρκεια των ανεξάρτητων πληροφοριών όσον αφορά την αλιεία περιορίζει την ισχύ των εν λόγω αξιολογήσεων, οι επιστήμονες συνιστούν την ανάπτυξη ενός διεθνούς σχεδίου διαχείρισης για το εν λόγω απόθεμα. Σε κάθε περίπτωση, το 2014 τα TAC πρέπει να βασίζονται σε επιστημονική γνωμοδότηση και να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από κοινού με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη στο πλαίσιο της ΓΕΑΜ. 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Το σύνολο του αλιευτικού στόλου της ΕΕ έδειξε κάποια σημάδια αποδοτικότητας το 2011 χάρη, κυρίως, στις βελτιώσεις στις τιμές της αγοράς. Ωστόσο, οι οικονομικές επιδόσεις είναι περιορισμένες σε πολλά τμήματα του στόλου, ιδίως στους κλάδους της βενθοπελαγικής αλιείας. Τα στοιχεία της ΕΤΟΕΑ δείχνουν ότι περίπου το 45 % όλων των τμημάτων του στόλου της ΕΕ σημείωσε ζημίες το Από την ανάλυση προκύπτουν δύο λόγοι για αυτή την κακή οικονομική επίδοση. Παρά τη βελτίωση σε πολλά αποθέματα ιχθύων, η συνεχιζόμενη δεινή κατάσταση ορισμένων σημαντικών αποθεμάτων σημαίνει ότι τα ποσοστά αλιευμάτων είναι χαμηλότερα και ότι οι δαπάνες που συνδέονται με την αλιεία ειδικότερα με την κατανάλωση καυσίμων ήταν υψηλότερες από το αναμενόμενο. Οι τιμές των καυσίμων εξακολούθησαν να αυξάνονται το 2011, γεγονός το οποίο μείωσε την αποδοτικότητα του στόλου, ιδίως όσον αφορά αλιευτικά εργαλεία έντασης καυσίμου, όπως EL 6 EL

8 είναι οι δοκότρατες, οι βενθοπελαγικές και οι πελαγικές τράτες. Η επίδραση αυτών των αρνητικών στοιχείων είναι δυνατόν να αμβλυνθεί με τη χρησιμοποίηση αποδοτικότερων από πλευράς καυσίμων συστημάτων πρόωσης και με αλλαγές τόσο στον τρόπο αλίευσης, όσο και στα αλιευτικά εργαλεία. Η συνολική κατανάλωση καυσίμων του στόλου της ΕΕ μειώθηκε κατά 5 % σε σύγκριση με το Στις περιπτώσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω τροποποιήσεις, οι στόλοι επέτυχαν σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων. Ωστόσο, η σταδιακή εξάλειψη της υπεραλίευσης είναι που συμβάλλει περισσότερο στην οικονομική αποτελεσματικότητα και στη σταθερότητα έναντι των προκλήσεων που προκύπτουν από τις υψηλότερες δαπάνες. Τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από το 2011 δείχνουν ότι περίπου αλιείς απασχολούνταν στην ΕΕ ήτοι μείωση περίπου 5 % σε σύγκριση με το Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν περιλαμβάνονται στην ανάλυση αυτή, καθώς δεν υπέβαλαν στοιχεία. Εξακολουθεί να σημειώνεται φθίνουσα τάση της απασχόλησης στον τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από τα κράτη μέλη έως τις 8 Μαΐου 2013, τα δεδομένα και οι δείκτες στους οποίους βασίζονται αυτές οι διαπιστώσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Τα εισοδήματα που προέρχονται από την αλιεία αυξήθηκαν από 6,5 δισεκ. ευρώ περίπου το 2010 σε 7,1 δισεκ. το 2011 και το καθαρό κέρδος από 324 εκατ. ευρώ το 2010 σε 457 εκατ. το Το εισόδημα από τις εκφορτώσεις αυξήθηκε κατά 10 % το Η αξία των εκφορτώσεων αυξήθηκε κατά 7,5 %, ενώ ο όγκος των εκφορτώσεων μειώθηκε κατά 7,6 %. Η αύξηση στις τιμές συνέβαλε περισσότερο από ό,τι η αύξηση στον όγκο στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Παρόλο ότι μειώθηκε ο όγκος των εκφορτώσεων, σημειώθηκαν αυξήσεις σε ορισμένα αποθέματα, κυρίως όσον αφορά πελαγικά είδη. Μολονότι βελτιώθηκε η συνολική επίδοση του στόλου της ΕΕ το 2011, σημειώνοντας 40% αύξηση περίπου όσον αφορά τα καθαρά κέρδη, αυξήθηκε ο αριθμός των τμημάτων του στόλου που σημείωσε ζημίες. Ποσοστό 45 % περίπου του στόλου της ΕΕ σημείωσε ζημίες το 2011 σε σύγκριση με το 42% του στόλου το Αυτό υποδηλώνει την ύπαρξη μεγαλύτερου χάσματος μεταξύ κερδοφόρων και μη κερδοφόρων στόλων. Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε το 2011 κατά περίπου 21 % σε σύγκριση με το ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 4.1. Οι εξελίξεις όσον αφορά την επιστημονική γνωμοδότηση για τα αποθέματα στις περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες είναι ελλιπείς Προβληματισμός σχετικά με την έλλειψη επιστημονικών γνωμοδοτήσεων για πολλά αποθέματα διατυπώθηκε σε προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας ανακοίνωσης. Σε απάντηση σε αυτόν τον προβληματισμό, η ICES εισήγαγε μια νέα μεθοδολογία όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις το 2012, με βάση τη χρήση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν κενά στα δεδομένα (και η ποσοτική αξιολόγηση δεν μπορεί να υπολογιστεί) τότε χρησιμοποιούνται νέες διαδικασίες για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κατάσταση του αποθέματος, με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Πληροφορίες, όπως π.χ. σχετικά με το ιστορικό των αλιευμάτων, τις τάσεις στον τομέα της EL 7 EL

9 έρευνας, τις βιολογικές πληροφορίες για την ανάπτυξη και την ωρίμαση, μπορεί πλέον να συνδυάζονται και να χρησιμοποιούνται για την παροχή γνωμοδοτήσεων σχετικά με τη ΜΒΑ ή τα προληπτικά κριτήρια. Αυτές είναι μικρότερης ακρίβειας σε σχέση με εκείνες που βασίζονται σε αναλυτικές αξιολογήσεις, αλλά αυτό μπορεί να είναι αποδεκτό σε περιπτώσεις στις οποίες τα αποθέματα είναι μικρά, χαμηλής οικονομικής σημασίας ή έχουν πρόσφατο ιστορικό εκμετάλλευσης. Γνωμοδοτήσεις όσον αφορά 48 από τα εν λόγω αποθέματα διατυπώθηκαν από την ICES το Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης ορισμένα αξιόλογα και σημαντικά αποθέματα, ιδίως την πεσκαντρίτσα. Απαιτείται περαιτέρω βελτίωση ως προς τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να επιδιώκει τέτοιου είδους βελτιώσεις μέσω της αντικατάστασης του «Πλαισίου συλλογής δεδομένων» 5. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης έλλειψης δεδομένων, η προληπτική προσέγγιση θα πρέπει να ενισχυθεί Υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων Αναμένεται ότι η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής θα εγκριθεί κατά τη διάρκεια του 2013 και ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των αλιευμάτων θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015 όσο αφορά την αλιεία: Μικρών πελαγικών ειδών (όπως σκουμπριά, ρέγγες, σαφρίδια, προσφυγάκια, βασιλάκηδες, γαύροι, γουρλομάτηδες, σαρδέλες, σαρδελόρεγγες) μεγάλων πελαγικών ιχθύων (όπως είναι ο ερυθρός τόνος, ο ξιφίας και ο μακρύπτερος τόνος, ο μεγαλόφθαλμος τόνος, το γαλάζιο και το λευκό μάρλιν) την αλιεία για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως αλιεία καπελάνου, αμμόχελου και σύκου της Νορβηγίας Όσον αφορά την αλιεία σολωμού στη Βαλτική Θάλασσα, αναμένεται να τεθεί σε ισχύ υποχρέωση για εκφόρτωση όλων των αλιευμάτων την 1 η Ιανουαρίου Η Επιτροπή καλεί την ICES, την ΕΤΟΕΑ και τη ΓΕΑΜ να προετοιμαστούν για την αξιολόγηση, κατά τη διάρκεια του 2013, των ποσοτήτων που απορρίφθηκαν από τα εν λόγω αποθέματα, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, και για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων. Οι εν λόγω προσαρμογές μπορεί να περιλαμβάνουν αυξήσεις των TAC, ανάλογα με την έκταση των απορρίψεων. Βασίζονται στην αρχή ότι η συνολική απόληψη, περιλαμβανομένων των αλιευμάτων που προηγουμένως θα απορρίπτονταν, δεν πρέπει να επηρεάζει την επίτευξη των στόχων της ΚΑΠ και ιδίως την επίτευξη του δείκτη F msy. Πριν από αυτή την αξιολόγηση, ζητείται από τα κράτη μέλη να υποβάλουν επικαιροποιημένες πληροφορίες στους προαναφερόμενους συμβουλευτικούς φορείς. Ζητείται επίσης η γνώμη των συναφών Περιφερειακών Γνωμοδοτικών Επιτροπών. Είναι καίριας σημασίας τα δεδομένα σχετικά με τις απορρίψεις να υποβάλλονται σε ενδελεχή επιστημονικό έλεγχο από τους προαναφερόμενους φορείς πριν αποτελέσουν αντικείμενο εξέτασης με στόχο την προσαρμογή των TAC. Οι μελλοντικές προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες όσον αφορά τα εν λόγω είδη θα διατυπωθούν με βάση τις επιπτώσεις στα κατάλληλα επίπεδα αλιευτικών δυνατοτήτων, με συμπερίληψη εκτιμήσεων στην επιστημονική γνωμοδότηση όσον αφορά τις απορρίψεις. Όπως προαναφέρθηκε, οιαδήποτε τροποποίηση θα εισαχθεί με την επιφύλαξη 5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 199/2008 του Συμβουλίου. ΕΕ L 60 της , σ EL 8 EL

10 της επίτευξης των στόχων διατήρησης της ΚΑλΠ και ιδίως του στόχου για επίτευξη ΜΒΑ των αποθεμάτων και διατήρησής τους στην κατάσταση αυτή στη συνέχεια Αλιευτική προσπάθεια Η αλιευτική προσπάθεια (περιορισμοί ως προς τον χρόνο παραμονής στη θάλασσα για τα αλιευτικά σκάφη) αποτέλεσε αντικείμενο διαχείρισης παράλληλα με τα TAC με στόχο τη μείωση των απορρίψεων και τη μείωση των παράνομων αλιευμάτων. Η διαχείριση της προσπάθειας αποτελεί μέτρο διατήρησης όσον αφορά πολλά μακροπρόθεσμα σχέδια, π.χ. για τα αποθέματα γάδου στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική, για τα αποθέματα ευρωπαϊκής χωματίδας και γλώσσας στη Βόρεια Θάλασσα, για το απόθεμα γλώσσας στη Δυτική Μάγχη και για το μερλούκιο νοτίου αποθέματος και το απόθεμα καραβίδας (Παράρτημα ΙΙ). Στο παράρτημα II φαίνεται μια γενική, αν και ακανόνιστη, τάση προς τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας από το 2003 ή το 2004 έως το Οι μειώσεις προσπάθειας είναι μεγαλύτερες στη Δυτική Βαλτική Θάλασσα, στη Βόρεια Θάλασσα, στο Kattegat, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στα δυτικά της Σκωτίας αλλά ελαφρώς μικρότερες στη Δυτική Μάγχη, όπου η προσπάθεια παρέμεινε σταθερή κατά τα τελευταία τρία έτη. Μόνον μικρές μειώσεις προέκυψαν στην περιοχή Ιβηρικής-Ατλαντικού έως το Δεν υπάρχουν στοιχεία για το 2010 και έπειτα και τα κράτη μέλη καλούνται να διαβιβάσουν πλήρη στοιχεία σχετικά με την αλιευτική προσπάθεια ούτως ώστε να σχηματιστεί μια καλύτερη εικόνα της τάσης όσον αφορά την αλιευτική προσπάθεια, ιδίως στο πλαίσιο του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας για τον μερλούκιο του Νότου και σύμφωνα με σειρά κανονισμών περί «αλιευτικών δυνατοτήτων». Η προσπάθεια φαίνεται να αυξάνεται από το 2009 στην Κεντρική Βαλτική Θάλασσα. Η προσπάθεια με δοκότρατες επίσης αυξήθηκε στη Δυτική Μάγχη από το 2010 έως το Από το 2010 έως το 2011 η προσπάθεια ήταν σχεδόν αμετάβλητη στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στη Δυτική Μάγχη αλλά μειώθηκε σημαντικά στα δυτικά της Σκωτίας. Σε αντίθεση με την τάση σε άλλους τομείς, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα μέτρα για τη μείωση της αλιευτικής προσπάθειας στην περιοχή Ιβηρικής-Ατλαντικού έχουν τεθεί σε εφαρμογή. 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΣΧΕΔΙΑ Η εφαρμογή μακροπρόθεσμων σχεδίων συνέβαλε καθοριστικά στη βελτίωση της κατάστασης των αλιευτικών αποθεμάτων που έχει σημειωθεί από τα μέσα της δεκαετίας του Είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η εφαρμογή των υφιστάμενων σχεδίων σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκειμένου να παρασχεθεί μεγαλύτερη σταθερότητα στον κλάδο και για την επίτευξη πιο υγιών αλιευτικών αποθεμάτων. Η Επιτροπή προετοιμάζει την αντικατάσταση των υφιστάμενων σχεδίων που αφορούν ένα απόθεμα με σχέδια διαχείρισης πολλαπλών αποθεμάτων. Η πρώτη πρόταση που θα οριστικοποιηθεί θα είναι ένα σχέδιο διαχείρισης πολλαπλών αποθεμάτων για τη Βαλτική Θάλασσα, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη βιολογικές αλληλεπιδράσεις όπως είναι η θηρευτική δραστηριότητα και ο ανταγωνισμός. Αντικείμενο επεξεργασίας αποτελεί επίσης σχέδιο μικτής αλιείας για τη Βόρειο Θάλασσα, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη τις τεχνικές αλληλεπιδράσεις, ήτοι τον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί στόλοι και αλιευτικά εργαλεία αλιεύουν διαφορετικά μίγματα ιχθύων. Έχει επίσης ανατεθεί η διεξαγωγή μελέτης σχετικά με την αλιεία στην Κελτική Θάλασσα. Οι προσεγγίσεις αυτές πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω υπό το φως των απαιτήσεων που προβλέπονται βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική όσον αφορά τη διαχείριση του οικοσυστήματος ως συνόλου και όχι μεμονωμένων αποθεμάτων, προς επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης. EL 9 EL

11 Οι προτάσεις σχεδίων για την αντσούγια στον Βισκαϊκό Κόλπο, για τον σολωμό στη Βαλτική και για το δυτικό απόθεμα σαφριδιού εγκρίθηκαν από την Επιτροπή μεταξύ 2009 και 2011 και είναι υπό συζήτηση στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Στη Μεσόγειο θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την αύξηση του αριθμού των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο επιστημονικής γνωμοδότησης και για την ανάπτυξη διεθνών μακροπρόθεσμων σχεδίων. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τη Μεσόγειο 6 τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταρτίσουν πολυετή σχέδια σε εθνικό επίπεδο. Μολονότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις, σημειώθηκε πρόσφατα πρόοδος ως προς την εφαρμογή αυτής της υποχρέωσης, η οποία παρακολουθείται εκ του σύνεγγυς. Για να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διαδικασίες εναντίον πολλών κρατών μελών, ενώ το 2013 θα ενταθεί περαιτέρω η λήψη απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή παραβάσεων. Λαμβάνονται μέτρα σε επίπεδο ΓΕΑΜ προκειμένου να βελτιωθεί το πλαίσιο διαχείρισης σε υποπεριφερειακό επίπεδο. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων ως προς την έγκριση πολυετών σχεδίων σε διεθνές επίπεδο. Ως αποτέλεσμα αναμένεται να υποβληθεί πρόταση σχετικά με τη θέσπιση διεθνούς σχεδίου διαχείρισης για τα μικρά πελαγικά αποθέματα στην Αδριατική κατά την 37η σύνοδο της ΓΕΑΜ. Στη Μαύρη Θάλασσα έχουν ήδη ξεκινήσει τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία ενός διεθνούς σχεδίου διαχείρισης για το καλκάνι. 6. ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ TAC 6.1. Αρχές για τον καθορισμό των TAC Εφόσον υπάρχουν μακροπρόθεσμα σχέδια σχετικά με τα TAC ή τα όρια αλιευτικής προσπάθειας, πρέπει να τηρούνται. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης όρια για τα TAC ή για την αλιευτική προσπάθεια σε επίπεδα που να συνάδουν με τις προτάσεις της Επιτροπής για μακροπρόθεσμα σχέδια. Όταν σχέδια που έχουν αναπτυχθεί από τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια έχουν αξιολογηθεί από το ICES και την ΕΤΟΕΑ ως σύμφωνα με τα πρότυπα της ΜΒΑ, πρέπει επίσης να ακολουθούνται. Ωστόσο, στις περιπτώσεις στις οποίες τα σχέδια έχουν επιτύχει τους στόχους όσον αφορά την αποκατάσταση του αποθέματος και εφόσον δεν εξασφαλίζουν πλέον τον καθορισμό των ετήσιων αλιευτικών δυνατοτήτων, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις με βάση επιστημονική γνωμοδότηση για την επίτευξη ποσοστών θνησιμότητας λόγω αλιείας ΜΒΑ έως το Στις περιπτώσεις στις οποίες έχουν συμφωνηθεί TAC και άλλα μέτρα με τρίτες χώρες, πρέπει να εφαρμόζονται. Στις περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται επιστημονική γνωμοδότηση με βάση ολοκληρωμένα στοιχεία και ποσοτική ανάλυση και προβλέψεις σύμφωνα με το «πλαίσιο ΜΒΑ» του ICES, τα TAC πρέπει να καθορίζονται με βάση επιστημονική γνωμοδότηση. Όταν υφίστανται τέτοιου είδους γνωμοδοτήσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται απευθείας για τον καθορισμό των ποσοστώσεων ή της αλιευτικής προσπάθειας για την επίτευξη συμμόρφωσης με τα ποσοστά αλίευσης ΜΒΑ έως το Στην περίπτωση που οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις επιτρέπουν τον καθορισμό των TAC σε επίπεδο που να επιτρέπει την επίτευξη συντελεστών ΜΒΑ πριν από το 2015, με μικρή μείωση ή άνευ μείωσης των TAC, η Επιτροπή θα υποβάλλει σχετική πρόταση. Στις περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται επιστημονική γνωμοδότηση με βάση την ποιοτική ανάλυση των διαθέσιμων πληροφοριών (ακόμη και εάν αυτές δεν είναι πλήρεις ή περιέχουν γνωματεύσεις εμπειρογνωμόνων), η γνωμοδότηση αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται ως βάση 6 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου. ΕΕ. L 196, της , σ.42 EL 10 EL

12 για τις αποφάσεις σχετικά με τα TAC. Ειδικά ζητήματα όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις εξετάζονται διεξοδικότερα στο τμήμα 6.2. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει επιστημονική γνωμοδότηση πρέπει να ακολουθείται η προληπτική αρχή με συστηματικό, προκαθορισμένο και διαφανή τρόπο (όπως ορίζεται στην ανακοίνωση COM (2000) 1 τελικό) Διαδικασία για επιλεγμένα αποθέματα ελλιπών στοιχείων Σε κοινή δήλωση με το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2012, η Επιτροπή ανέφερε ότι θεωρεί επιθυμητή (κατά το δυνατόν με βάση μεταγενέστερες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις) τη διατήρηση των TAC όσον αφορά τα αποθέματα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ σε επίπεδα που έχουν καθοριστεί για το Πρόκειται για αποθέματα για τα οποία υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του αποθέματος, μικρής οικονομικής σημασίας, τα οποία λαμβάνονται μόνον ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα ή με χαμηλά επίπεδα απορρόφησης των ποσοστώσεών τους. 7. ΕΙΔΗ ΒΑΘΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Τα TAC για είδη βαθέων υδάτων έχουν καθοριστεί για το και δεν προβλέπονται τροποποιήσεις. 8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα των εργασιών έχει ως εξής. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, η Επιτροπή θα παρουσιάσει ξεχωριστές προτάσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για τα βραχύβια είδη ανάλογα με την περίπτωση, σε όλη τη διάρκεια του έτους. Κανονισμός για τις αλιευτικές δυνατότητες Διαθέσιμ η γνωμοδότ ηση Πρόταση της Επιτροπής Πιθανή έγκριση από το Συμβούλιο Αποθέματα στον Ατλαντικό, στη Βόρεια Θάλασσα, στην Ανταρκτική και σε άλλες περιοχές Περίοδος Ιουλίου - Δεκεμβρίο υ Οκτώβριος Δεκέμβριος Βαλτική Θάλασσα Αρχές Ιουνίου Μέσα Σεπτεμβρίου Οκτώβριος Μαύρη Θάλασσα Τέλη Οκτωβρίο υ Νοέμβριος Δεκέμβριος 7 Κανονισμός (EΕ) αριθ. του Συμβουλίου 1262/2012 OJ L 356, της , σ EL 11 EL

13 Παράρτημα Iα Σύνοψη των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων όσον αφορά τα αποθέματα στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό και στα παρακείμενα ύδατα Πίνακας 1. Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση του αποθέματος Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Εκτός ασφαλών βιολογικών ορίων Εντός ασφαλών βιολογικών ορίων % των αποθεμάτων εντός ασφαλών βιολογικών ορίων 29% 26% 35% 30% 32% 32% 31% 41% 44% 56% 59% Αποθέματα η κατάσταση των οποίων δεν είναι γνωστή λόγω ανεπαρκών δεδομένων % των αποθεμάτων η κατάσταση των οποίων είναι γνωστή 47% 42% 43% 39% 40% 43% 41% 38% 36% 35% 50% Πίνακας 2. Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την υπεραλίευση Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Το ποσοστό αλίευσης του αποθέματος σε σύγκριση με το ποσοστό που εγγυάται τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση είναι γνωστό Το απόθεμα αποτελεί αντικείμενο υπεραλίευσης Το απόθεμα αλιεύεται σε ποσοστό μέγιστης βιώσιμης απόδοσης % των αποθεμάτων που αποτελούν αντικείμενο υπεραλίευσης 94% 91% 94% 88% 86% 72% 63% 47% 39% Πίνακας 3. Επιστημονική γνωμοδότηση «έκτακτης ανάγκης» Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Επιστημονική γνωμοδότηση για την παύση της αλιείας Πίνακας 4. Διαφορά μεταξύ TAC και βιώσιμων ποσοτήτων αλιευμάτων Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Υπέρβαση TAC άνω της βιώσιμης ποσότητας αλιευμάτων(%) 46% 49% 59% 47% 45% 51% 48% 34% 23% 11% 29% EL 12 EL

14 Πίνακας 5. Σύνοψη των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες Αριθμός αλιευτικών αποθεμάτων Αποθέματα στα οποία το μέγεθος αποθέματος και η θνησιμότητα λόγω αλιείας είναι δυνατόν να προβλεφθούν Αποθέματα για τα οποία υπάρχει επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες Αποθέματα για τα οποία δεν υπάρχει επιστημονική γνωμοδότηση EL 13 EL

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ιβ Σύνοψη των γνωμοδοτήσεων που αφορούν τα αποθέματα της περιοχής της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας Επιστημονική γνωμοδότηση σχετικά με την υπεραλίευση των βενθοπελαγικών και μικρών πελαγικών αποθεμάτων της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου Αριθ. % Αποθέματα ταξινομημένα σύμφωνα με κριτήρια (συμπεφωνημένο σημείο αναφοράς) Άλλα αποθέματα που δεν περιλαμβάνονται λόγω ανεπαρκών δεδομένων (δεν έχει ακόμη συμφωνηθεί το σημείο αναφοράς) Αποθέματα που λαμβάνονται υπόψη (από σύνολο 27 ειδών) Ταξινομημένα αποθέματα: Το απόθεμα υπεραλιεύεται (προαναφερόμενος δείκτης Fmsy ή υποκατάστατη μεταβλητή) Το απόθεμα αλιεύεται στο επίπεδο του δείκτη Fmsy ή της υποκατάστατης μεταβλητής του Σύνολο αποθεμάτων EL 14 EL

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης βάσει πολυετών σχεδίων, σύμφωνα με τις εκθέσεις που υποβάλλουν τα κράτη μέλη στην ΕΤΟΕΑ (προερχόμενα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών) kw/ημέρες Γρίποι βενθοπελαγικής αλιείας 90mm Απλάδια δίχτυα 90mm Βενθοπελαγικές τράτες 90mm Σύνολο Έτος Διάγραμμα 1. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Δυτική Βαλτική Θάλασσα kw/ημέρες Απλάδια δίχτυα 90mm Παραγάδια βυθού Βενθοπελαγικές τράτες 90mm Πελαγικές τράτες 90mm Σύνολο Έτος Διάγραμμα 2. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στην Κεντρική Βαλτική Θάλασσα EL 15 EL

17 Βενθοπελαγικές τράτες 100mm Βενθοπελαγικές τράτες 70mm <100 mm Βενθοπελαγικές τράτες 16mm <32 mm Σύνολο kw/ημέρες Έτος Διάγραμμα 3. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στο Kattegat Δοκότρατες 120mm kw/ημέρες Δοκότρατες 80mm <120 mm Βενθοπελαγικές τράτες 100mm Βενθοπελαγικές τράτες 70mm <100 mm Απλάδια δίχτυα Σύνολο Έτος Διάγραμμα 4. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Βόρειο Θάλασσα, στο Skagerrak και στην Ανατολική Μάγχη. EL 16 EL

18 Δοκότρατες 80mm <120 mm Βενθοπελαγικές τράτες 100mm Βενθοπελαγικές τράτες 70mm <100 mm Σύνολο kw/ημέρες Έτος Διάγραμμα 5. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. kw/ημέρες Βενθοπελαγικές τράτες 100mm Βενθοπελαγικές τράτες 70mm <100 mm Απλάδια δίχτυα Παραγάδια βυθού Σύνολο Έτος Διάγραμμα 6. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Δυτική Σκωτία. EL 17 EL

19 Δοκότρατες 80mm Στατικά δίχτυα <220 mm Σύνολο kw/ημέρες Έτος Διάγραμμα 7. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στη Δυτική Μάγχη kw/ημέρες Βενθοπελαγικές τράτες 32mm Απλάδια δίχτυα 60 mm Παραγάδια βυθού Σύνολο Έτος Διάγραμμα 8. Αλιευτική προσπάθεια που αποτελεί αντικείμενο ρύθμισης στα ύδατα Ιβηρικής- Ατλαντικού. Η Ισπανία δεν υπέβαλε στοιχεία για το 2010 ούτε για το 2011, συνεπώς τα στοιχεία φτάνουν έως το EL 18 EL

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Αποθέματα για τα οποία τα επίπεδα TAC πρέπει να διατηρηθούν σε εκείνα που ορίζονται για το 2013, εκτός εάν η κατάσταση των εν λόγω αποθεμάτων μεταβληθεί σημαντικά. Κοινή ονομασία Διπτερύγιος μουρούνα Διπτερύγιος μουρούνα Γάδος Γλώσσα Γλώσσα Ρέγγα Γουρλομάτης Ατλαντικού Γουρλομάτης Ατλαντικού Μουρούνα Μονάδα TAC Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των II και IV Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της III VIb (υπομονάδα Rockall) VI, Vb, διεθνή ύδατα των XII και XIV VIIbc VIIef Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των III και IV Ενωσιακά και διεθνή ύδατα των I και II Μουρούνα Ευρωπαϊκή χωματίδα Ευρωπαϊκή χωματίδα Ενωσιακά και διεθνή ύδατα της V Vb (ύδατα ΕΕ), VI, XII, XIV VIIbc Ευρωπαϊκή χωματίδα VIII, IX, X και CECAF Κίτρινος μπακαλιάρος Κίτρινος μπακαλιάρος Μαύρος μπακαλιάρος Γλώσσες Παπαλίνα Vb (Ενωσιακά ύδατα), VI, XII και XIV IX, X, CECAF (ΕΕ) VII, VIII, IX, X, CECAF (EΚ) VIIIcde, IX, X, CECAF (EΕ) VIIde Μπρόσμιος IIIa και ΕΕ Μπρόσμιος Μπρόσμιος ΕΕ I, II, XIV Ενωσιακά ύδατα της IV EL 19 EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2015 COM(2015) 239 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαβουλεύσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 719 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0341 (NLE) 15830/14 PECHE 549 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 667 final 2012/0179 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2017 COM(2017) 4 final 2017/0001 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/1903 περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 670 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 670 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0311 (NLE) 14590/14 PECHE 489 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 418 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14

Διάταγμα με βάση το άρθρο 14 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4181, 16.3.2007 Αριθμός 126 768 Κ.Δ.Π. 126/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Διάταγμα με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.3.2016 COM(2016) 123 final 2016/0068 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/72 όσον αφορά ορισμένες αλιευτικές δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.12.2016 COM(2016) 781 final 2016/0386 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2017, των αλιευτικών δυνατοτήτων στον Εύξεινο Πόντο για ορισμένα αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 128 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 SWD(2016) 56 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 37 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5908/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6.2.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0158 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Φεβρουαρίου 2013 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.6.2013 COM(2013) 417 final 2013/0191 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς

Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) Προς ένα καλύτερο μέλλον για τα ιχθυοαποθέματα και τους αλιείς Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με μια ματιά Δράση ενάντια στην υπεραλίευση, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.7.2016 L 191/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1139 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Ιουλίου 2016 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 51 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0016 (NLE) 5918/17 CLIMA 24 ENV 100 MI 96 DEVGEN 18 ONU 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2012 COM(2012) 368 final/2 CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 368 final du 6.7.2012 Pas de modifications dans le texte, seulement la page de couverture

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας

Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Έλεγχος και επιβολή των κανόνων της αλιείας Ο έλεγχος και η επιβολή των κανόνων της αλιείας αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν την αλιεία και, όπου απαιτείται, στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική: ιστορικό και εξέλιξη Η ιδέα μιας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) διατυπώθηκε για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Ρώμης. Αρχικά συνδεδεμένη με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εξελίχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού Ωκεανού (IOTC) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2014 COM(2014) 49 final 2014/0024 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Επιτροπή Τόνου Ινδικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2016 COM(2016) 493 final 2016/0238 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα

Διαβάστε περισσότερα

INSEPARABLE. Πακέτο τύπου. Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας. http://ec.europa.eu/fisheries/reform

INSEPARABLE. Πακέτο τύπου. Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας. http://ec.europa.eu/fisheries/reform INSEPARABLE Μεταρρύθμιση της Αλιευτικής Πολιτικής. Για το μέλλον των αλιέων και της αλιείας. http://ec.europa.eu/fisheries/reform Πακέτο τύπου Θαλάσσια Πολιτική 1 και Αλιεία ΠΊΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΩΝ TABLE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2015 COM(2015) 559 final ANNEXES 2 to 8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2015) 3834 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9941/15 EF 116 ECOFIN 487 DELACT 69 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 28.1.2015 L 22/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/104 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2015, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.9.2014 COM(2014) 545 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Κατευθυντήριες γραμμές για την ανάλυση της ισορροπίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 134 final 2016/0074 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.10.2015 COM(2015) 481 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.10.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.10.2015 C(2015) 7417 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.10.2015 για την έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020:

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.11.2014 L 332/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1232/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 215/2014 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο-

Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα είδη που κινδυνεύουν περισσότερο- Σχεδιασμός: www.myrmigidesignhouse.gr Κλεισόβης 9, 106 77 Αθήνα Tηλ.: 210 3840774-5 Fax: 210 3804008 E-mail: cnetwork@greenpeace.org www.greenpeace.gr Ψάρια και Θαλασσινά στο Kόκκινο! - μία λίστα με τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.9.2014 L 283/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1014/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 389 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0183 (NLE) 10365/16 ACP 92 FIN 377 PTOM 22 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/0319(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αλιείας 10.4.2015 2014/0319(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του πρωτοκόλλου σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 178 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το εθελοντικό σύστημα οικολογικού σχεδιασμού για τις κονσόλες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2014 (OR. en) 6853/14 ADD 1 MI 207 ENT 62 COMPET 132 DACT 39 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.2.2014 COM(2014) 83 final 2014/0042 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης.

Το κείμενο του παρόντος εγγράφου είναι ίδιο με αυτό της προηγούμενης έκδοσης. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 13546/1/15 REV 1 DCL 1 SCH-EVAL 42 SIRIS 76 COMIX 528 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ του εγγράφου: 13546/1/15 REV 1 RESTREINT UE/EU RESTRICTED της:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 149 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5511/17 EF 9 ECOFIN 33 DELACT 15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 761 final - Παράρτημα.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 761 final - Παράρτημα. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0376 (COD) 15091/16 ADD 1 ENER 413 ENV 754 TRANS 473 ECOFIN 1149 RECH 340 IA 124 CODEC 1789 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0226 (COD) 11703/16 STATIS 58 TRANS 323 CODEC 1163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλιευτικά σκάφη. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4 ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176 71, Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B

12764/16 ΠΧΚ/γομ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΛΙΕΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΓΑΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ

Η ΑΛΙΕΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΓΑΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ ΑΛΙΕΙΑ Η ΑΛΙΕΙΑ ΓΚΡΙΖΑΣ ΓΑΡΙΔΑΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΥΝΟΨΗ Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0297 (COD) 11702/16 STATIS 57 TRANS 322 CODEC 1162 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A

5725/17 ΘΛ/ακι 1 DG D 1 A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0354 (NLE) 5725/17 SCH-EVAL 31 COMIX 66 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΘΑΛ. ΑΛΙΕΙΑΣ «Eθνικό σχέδιο παροπλισµού επαγγελµατικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 10 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 10 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0009 (COD) 5112/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: ECOFIN 11 CODEC 19 POLGEN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

L 354/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013

L 354/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 L 354/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή αλιευτική πολιτική. {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011) 892 τελικό}

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κοινή αλιευτική πολιτική. {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011) 892 τελικό} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 COM(2011) 425 τελικό 2011/0195 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κοινή αλιευτική πολιτική {SEC(2011) 891 τελικό} {SEC(2011)

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 538 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13560/15 FISC 143 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - D034433/04 - Παράρτημα 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 16626/14 ADD 1 SAN 476 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Θέμα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Δεκεμβρίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.8.2014 COM(2014) 527 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15465/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 9 Δεκεμβρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.11.2014 EL L 334/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1242/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0006 (NLE) 5208/17 FISC 7 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2013 COM(2013) 302 final 2013/0158 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα υιοθετηθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των αρμόδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8991/15 ENV 314 SAN 145 CONSOM 84 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12 Μαΐου 2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Συνεργασία στη λεκάνη της Μεσογείου : Ενεργειακά ζητήματα H ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ ανήλθε στο 44% το 1995, θα έχει αυξηθεί κατά 65% μέχρι το 2025 και έως και 80% για το φυσικό αέριο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2016 COM(2016) 239 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ περί εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1921/2006 σχετικά με την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/2318(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Josefa Andrés Barea (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 2011/2318(INI) 4.4.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-11 Josefa Andrés Barea (PE478.683v01-00) σχετικά με την εξωτερική διάσταση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αποδοχή της τροποποίησης του πρωτοκόλλου του 1998 της σύμβασης του 1979 περί της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ

ΑΔΑ: ΒΙΨ1Β-ΣΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 21 01-2014 Αριθ. Πρωτ.: 367/3800 ΠΡΟΣ: ΠΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τμήμα 4ο --------------------------------- Τ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 150 Τ.Κ. : 176

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΓΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΓΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ Πρώτ: 266/AV Ρώμη 28 Οκτωβρίου 2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΓΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑλΠ Η Ομάδα Εργασίας του Μεσογειακού ΠΓΣ, που συνεκλήθη στη Μάλτα στις 20 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Μαΐου 2016 (OR. en) 8681/16 DENLEG 41 AGRI 240 SAN 173 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 4 Μαΐου 2016 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα