Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split"

Transcript

1 User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello TDN/TDG-A28VR4 TDN/TDG-A35VR4 For the proper use of this product, kindly read carefully this manual and keep it for future reference. Για τη σωστή του χρήση παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία και κρατήστε το σε καλή κατάσταση για μελλοντική αναφορά. Grazie per aver scelto questo condizionatore TOYOTOMI. Per un corretto funzionamento, leggere attentamente questo manuale prima usare il condizionatore e conservarlo per una futura consultazione.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες Ασφαλείας Επισημάνσεις για τη χρήση Ονομασίες και Λειτουργίες των Τμημάτων του Κλιματιστικού 37 Λειτουργία ασύρματου τηλεχειριστηρίου Λειτουργία έκτακτης ανάγκης 43 Καθαρισμός και συντήρηση Αντιμετώπιση Προβλημάτων Οδηγίες Εγκατάστασης Σημειώσεις για την Εγκατάσταση Διάγραμμα εγκατάστασης 51 Εγκατάσταση Εσωτερικής Μονάδος Εγκατάσταση Εσωτερικής Μονάδος 55 Έλεγχοι μετά την Εγκατάσταση 56 Εγκατάσταση και Συντήρηση Υγιεινών Φίλτρων 57 Διαμόρφωση της σωλήνας σύνδεσης και πρόσθετης ποσότητας ψυκτικού 59 Προσοχή. Μεγάλος κίνδυνος. Ακολουθείτε πάντα αυτή την οδηγία Οι φωτογραφίες του προϊόντος σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται για επεξηγηματικό σκοπό και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό κλιματιστικό. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην απορρίπτετε το προϊόν σε κάδους κοινών απορριμμάτων. Είναι απαραίτητη η ξεχωριστή συλλογή παρόμοιων απορριμμάτων για ειδική επεξεργασία. 30 GR

3 Οδηγίες Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις κάτωθι οδηγίες πριν την χρήση της συσκευής Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κάποιο ασυνήθιστο φαινόμενο (όπως παράξενη οσμή ή μυρωδιά καμένου), τερματίστε άμεσα την λειτουργία του κλιματιστικού και βγάλτε το φις από την πρίζα. Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο Service για να σας δώσουν περαιτέρω οδηγίες. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην λειτουργείτε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια. Μην κόβετε ή καταστρέφετε το καλώδιο παροχής ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής/ εξωτερικής μονάδας. Σε περίπτωση που αυτά καταστραφούν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο SERVICE ώστε να γίνει άμεσα η αντικατάστασή τους. Σε περίπτωση που αυτό το ασυνήθιστο φαινόμενο συνεχιστεί, πιθανών το κλιματιστικό να έχει κάποιο πρόβλημα ή ακόμα και να προκληθεί ηλεκτροσόκ ή φωτιά. Ανεξάρτητο κύκλωμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την παροχή ρεύματος ώστε να αποφευχθεί πιθανή φωτιά Σε περίπτωση που λειτουργήσετε το κλιματιστικό με βρεγμένα χέρια μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Παρακαλούμε κλείστε την παροχή ρεύματος όταν δεν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην καταστρέφετε το καλώδιο παροχής ρεύματος και μην χρησιμοποιείτε καλώδιο παροχής ρεύματος εκτός προδιαγραφών. Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα ή μπαλαντέζα για την σύνδεση καλωδίων. Σε περίπτωση που δεν κλείσετε την παροχή ρεύματος θα συσσωρευτεί στο εσωτερικό του σκόνη που μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση, φωτιά ή άλλου είδους ατυχήματα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί φωτιά λόγω υπερθέρμανσης του καλωδίου παροχής ρεύματος. Πριν τον καθαρισμό του κλιματιστικού, τερματίστε την λειτουργία του και βγάλτε το φις από την πρίζα. Τερματίστε την παροχή ρεύματος Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός. Η παροχή ρεύματος πρέπει να γίνεται με ανεξάρτητο κύκλωμα ισχύος από τον πίνακα. Η αφάλεια και ο διακόπτης πρέπει να είναι οι κατάλληλοι βάσει προδιαγραφών για το συγκεκριμένο μηχάνημα. Μην ενεργοποιείτε/απενεργοποιείτε συνεχώς το κλιματιστικό. Σύνδεση τύπου Υ έχει σχεδιαστεί για την παροχή ρεύματος αυτού του κλιματιστικού. Σε περίπτωση που το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο Service για να αποφευχθεί πιθανός τραυματισμός. Όταν η τάση είναι υψηλή τα ηλεκτρικά στοιχεία μπορεί να καταστραφούν εύκολα. Όταν η τάση είναι χαμηλή, ο συμπιεστής θα δονείται έντονα και αυτό μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του συστήματος ψύξης ή του συμπιεστή και τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής δεν θα λειτουργούν. 31 GR

4 Οδηγίες Ασφαλείας Γείωση: Η πρίζα θα πρέπει να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο. Εάν αυτό δεν έχει γίνει, ζητήστε από εξειδικευμένο προσωπικό να πραγματοποιήσει την σύνδεση. Επίσης, Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την πρίζα από το φις όταν δε χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν τον καθαρισμό αυτού. Επιλογή κατάλληλης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία δωματίου πρέπει να είναι 5 βαθμούς χαμηλότερη από την εξωτερική (στην περίπτωση που θέλετε να λειτουργήσετε την ψύξη ). μη συνδέετε κανένα καλώδιο σε αγωγούς αερίου, αγωγούς νερού, αγωγούς αποχέτευσης ή άλλα ακατάλληλα μέρη. Σε περίπτωση που δεν γίνει γείωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Αλλιώς, η συσσωρευμένη σκόνη μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Βοηθά στην εξοικονόμηση ενέργειας. Μην αφήνετε ανοικτά παράθυρα και πόρτες για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία. Μην εμποδίζετε την εισαγωγή ή εξαγωγή αέρα της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας. Κρατάτε περισσότερο από 1 μέτρο μακριά από τις μονάδες τα εύφλεκτα υλικά. Μπορεί να μειωθεί η απόδοση του κλιματιστικού μηχανήματος και να αυξηθεί η κατανάλωση. Παρακαλούμε ελέγξτε αν η βάση της εξωτερικής μονάδας έχει εγκατασταθεί σταθερά. Μπορεί να μειωθεί η απόδοση του κλιματιστικού μηχανήματος ή να προκληθεί βλάβη. Μην πατάτε πάνω στην εξωτερική μονάδα και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω της. Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή έκρηξη. Μην επιχειρείτε να επισκευάσετε το κλιματιστικό μόνοι σας. Εάν έχει υποστεί ζημιά, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην πτώση της μονάδας και να προκληθεί τραυματισμός. Μπορεί να προκληθεί ζημιά ή τραυματισμός. Λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης για την επισκευή του κλιματιστικού σας. 32 GR

5 Οδηγίες Ασφαλείας Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιο εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να αποφευχθούν κίνδυνοι. Για να αλλάξετε την φορά του αέρα, προσαρμόστε ανάλογα την κάθετη και την οριζόντια φορά των περσίδων χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Κάθετη περσίδα Οριζόντια περσίδα Μην εισάγετε τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα στις εισόδους ή εξόδους του αέρα. Μην εκθέτετε στο ψυχρό ρεύμα του αέρα ζώα ή φυτά. Μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Μην εκθέτετε το σώμα σας στο ψυχρό ρεύμα του αέρα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι βλαβερό για την υγεία τους. Μη χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για άλλους σκοπούς, όπως στέγνωμα ρούχων, συντήρηση τροφίμων, κ.λ.π. Είναι επιβλαβές για την υγεία σας. Το πιτσίλισμα νερού στο κλιματιστικό μηχάνημα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και βλάβες. Μη χρησιμοποιείτε θερμαντικό σώμα κοντά στο κλιματιστικό μηχάνημα. Αλλιώς μπορεί να προκληθεί τοξική δηλητηρίαση από το CO (μονοξείδιο του άνθρακα) λόγω ατελούς καύσης. 33 GR

6 Επισημάνσεις για τη χρήση Αρχή λειτουργίας και ειδικές λειτουργίες για την ψύξη Αρχή: Το κλιματιστικό απορροφά θερμότητα από το δωμάτιο και την εκτονώνει εξωτερικά με τη βοήθεια του ψυκτικού κυκλώματος. Η θερμοκρασία του δωματίου μειώνεται, η ψυκτική ικανότητα θα αυξηθεί ή μειωθεί σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος. Λειτουργία Κατά του πάγου: Εάν η μονάδα λειτουργεί στην Ψύξη και σε χαμηλή θερμοκρασία, θα δημιουργηθεί πάγος στον εναλλάκτη θερμότητας. Όταν η θερμοκρασία του εναλλάκτη θερμότητας πέσει κάτω από 0ºC, ο μικροϋπολογιστής της εσωτερικής μονάδας θα σταματήσει τη λειτουργία του συμπιεστή, προκειμένου να προστατέψει τη μονάδα. Αρχή λειτουργίας και ειδικές λειτουργίες για τη θέρμανση Αρχή: Το κλιματιστικό μηχάνημα απορροφά θέρμανση από το εξωτερικό περιβάλλον και την μεταφέρει στον εσωτερικό χώρο. Κατά αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου. Η θερμική ικανότητα μειώνεται, εξαιτίας της μείωσης της εξωτερικής θερμοκρασίας. Εάν η εξωτερική θερμοκρασία γίνει πολύ χαμηλή, ίσως χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό συνδυαστικά με κάποια άλλη συσκευή θέρμανσης. Απόψυξη: Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή αλλά η υγρασία υψηλή, μετά από αρκετό χρόνο λειτουργίας, θα αρχίσει να σχηματίζεται πάγος στην εξωτερική μονάδα, γεγονός που θα επηρεάσει την απόδοση της θέρμανσης, και τότε θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απόψυξης και η λειτουργία της θέρμανσης θα διακοπεί για 8-10 λεπτά. Κατά τη διάρκεια της αυτόματης απόψυξης, οι ανεμιστήρες της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας θα σταματήσουν να λειτουργούν. Κατά τη διάρκεια της απόψυξης, η ένδειξη στην εσωτερική μονάδα θα αναβοσβήσει, και η εξωτερική μονάδα πιθανά να εκπέμπει υδρατμούς. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της απόψυξης, δεν πρόκειται για δυσλειτουργία. Μετά το τέλος της απόψυξης, η λειτουργία θέρμανσης θα αποκατασταθεί αυτόματα. Λειτουργία παρεμπόδισης ρεύματος ψυχρού αέρα Στη λειτουργία Heat (Θέρμανσης), στις τρεις παρακάτω περιπτώσεις, εάν ο εσωτερικός εναλλάκτης θερμότητας δεν έχει επιτύχει μία συγκεκριμένη θερμοκρασία, ο εσωτερικός ανεμιστήρας δε θα λειτουργήσει, για να αποφευχθεί το ρεύμα ψυχρού αέρα (εντός 2 λεπτών από): 1. Την έναρξη θέρμανσης. 2.Το τέλος της Αυτόματης Απόψυξης. 3.Θέρμανση σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας. Ελαφρύ Ρεύμα Αέρα Στην παρακάτω περίπτωση, η εσωτερική μονάδα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και να διοχετεύει προς τα έξω τη θερμότητα που εναπομένει στην εσωτερική μονάδα. 1. Στην κατάσταση λειτουργίας Heat (Θέρμανση), όταν η θερμοκρασία έχει φτάσει στην τιμή ρύθμισης, ο συμπιεστής σταματά να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα εξακολουθεί να λειτουργεί για 60 δευτερόλεπτα. 2. Στην κατάσταση λειτουργίας Heat (Θέρμανση), αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα, ο συμπιεστής σταματά να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας θα εξακολουθεί να λειτουργεί για 10 δευτερόλεπτα. 34 GR

7 Επισημάνσεις για τη χρήση ΕΥΡΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Θερμοκρασία Εσωτερικού Χώρου DB/ WB( o C) Θερμοκρασία Εξωτερικού Χώρου DB/ WB( o C) Maximum cooling 32/23 43/26 Maximum heating 27/- 24/18 Το εύρος θερμοκρασίας για την λειτουργία των κλιματιστικών μόνο ψύξης (εξωτερική θερμοκρασία) για την ψύξη είναι 18 o C ~ 43 o C. Το εύρος θερμοκρασίας για την λειτουργία των κλιματιστικών ψύξης/θέρμανσης (εξωτερική θερμοκρασία) για την ψύξη είναι - o C ~ 43 o C. 35 GR

8 Ονομασίες και Λειτουργίες των Τμημάτων του Κλιματιστικού Εσωτερική μονάδα Είσοδος του αέρα Έξοδος του αέρα Ρυθμισμένη Θερμοκρασία (Αυτή η ένδειξη δεν είναι διαθέσιμη σε κάποια μοντέλα) Ψύξη Θέρμανση Εξωτερική μονάδα Είσοδος του αέρα Αφύγρανση Λειτουργία Δέκτης σημάτων (1) Καλώδιο Παροχής ρεύματος (2) Ασύρματο Τηλεχειριστήριο (3) Πρόσοψη (4) Φίλτρο (5) Οριζόντια Περσίδα (6) Σωλήνα Τοίχου (7) Ταινία Δεσίματος (8) Καλώδια Σύνδεσης (9) Σωλήνας Αποχέτευσης Έξοδος του αέρα 36 GR

9 Λειτουργία Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου ON/OFF Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσει ή να τερματίσει η λειτουργία του κλιματιστικού. MODE Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την λειτουργία (ΑΥΤΟΜΑΤΗ/ΨΥΞΗ/ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ/ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ/ΘΕΡΜΑΝΣΗ). - Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την θερμοκρασία ρύθμισης. + Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την θερμοκρασία ρύθμισης. FAN Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την οριζόντια περσίδα (κατεύθυνση της ροής του αέρα πάνω/κάτω). HEALTH / SAVE ΙΟΝΙΣΤΗΣ Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να θέσετε σε λειτουργία τον ιονιστή. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε τις κάθετες περσίδες (κατεύθυνση της ροής του αέρα δεξιά αριστερά). Δεν διατίθεται αυτή η λειτουργία σε αυτό το μοντέλο. Η ρύθμιση των κάθετων περσίδων γίνεται χειροκίνητα. X-FAN TEMP TIMER Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την αυτόματη έναρξη ή παύση λειτουργίας του κλιματιστικού σε προκαθορισμένο χρόνο. TURBO SLEEP LIGHT Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον φωτισμό του τηλεχειριστηρίου. 37 GR

10 Λειτουργία Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου MODE Κάθε φορά που πατάτε αυτό το πλήκτρο, αλλάζετε την λειτουργία του κλιματιστικού με την εξής σειρά: AUTO (Αυτόματη λειτουργία) COOL (Ψύξη) DRY (Αφύγρανση) FAN (Ανεμιστήρας) HEAT (Θέρμανση μόνο για τα μοντέλα Ψύξης/Θέρμανσης). LOCK Το σύμβολο του κλειδώματος εμφανίζεται εάν πατήσετε ταυτόχρονα τα πλήκτρα «+» και «-». Πατώντας τα ξανά για να εξαφανιστεί το εικονίδιο. LIGHT Πατώντας το πλήκτρο LIGHT θα εμφανιστεί το εικονίδιο. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί το φως στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και πατήστε το ξανά για να απενεργοποιηθεί. SLEEP Πατώντας το πλήκτρο SLEEP εμφανίζεται το σύμβολο Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία SLEEP (νυχτερινή λειτουργία). TEMP Πατώντας το πλήκτρο TEMP, μπορείτε να δείτε την ρυθμισμένη θερμοκρασία την πραγματική θερμοκρασία δωματίου, την θερμοκρασία εξωτερικού χώρου (δεν διατίθεται σε αυτό το μοντέλο) Το σύμβολο εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου όταν πατάτε αυτό το πλήκτρο για να ρυθμίσετε την οριζόντια περσίδα. Left & right swing icon Το σύμβολο εμφανίζεται όταν ρυθμίζεται τις κάθετες περσίδες. (Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται σε αυτό το μοντέλο. Η ρύθμιση των κάθετων περσίδων γίνεται χειροκίνητα). Ένδειξη SET TIME Αφού πατήσετε το πλήκτρο TIMER, η ένδειξη ON ή η ένδειξη OFF θα αναβοσβήσει. Αυτή η περιοχή θα δείξει την ρυθμισμένη θερμοκρασία. Ένδειξη display Σε αυτήν την περιοχή φαίνεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Κατά την λειτουργία SAVE, θα εμφανίζεται η ένδειξη SE σε αυτήν την περιοχή. FAN SPEED Πατήστε το πλήκτρο FAN για να επιλέξετε την επιθυμητή ταχύτητα του ανεμιστήρα (AUTO-LOW-MED-HIGH). Η επιλογή σας θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου εκτός από την ταχύτητα AUTO. 38 GR

11 ΠεριγραφήΤηλεχειριστηρίου 1 2 ON/OFF: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό. Πατήστε το ξανά για να το απενεργοποιήσετε. MODE Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία με την κάτωθι ακολουθία: *Αυτόματη, Ψύξη, Αφύγρανση, Ανεμιστήρας, Θέρμανση Κατά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού η ρυθμισμένη λειτουργία είναι η Αυτόματη (AUTO). Στην λειτουργία AUTO, η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν εμφανίζεται στην οθόνη και η μονάδα θα επιλέξει αυτόματα την κατάλληλη λειτουργία βάσει την τρέχουσα θερμοκρασία δωματίου ώστε να δημιουργηθεί ένα άνετο περιβάλλον. (Για τα μοντέλα μόνο Ψύξης το πάτημα στην λειτουργία HEAT δεν θα έχει αποτέλεσμα). Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μειώσετε την ρυθμισμένη θερμοκρασία. Κρατώντας το πατημένο για παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα μειώνεται η θερμοκρασία γρήγορα. Στην λειτουργία AUTO η ρυθμιζόμενη θερμοκρασία δεν μπορεί να αλλάξει. + Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε την ρυθμισμένη θερμοκρασία. Κρατήστε το πατημένο για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα έτσι ώστε να μειώνεται γρήγορα η θερμοκρασία. Κατά τη λειτουργία AUTO η ρυθμισμένη θερμοκρασία δεν προσαρμόζεται. FAN Με αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα με την εξής σειρά: AUTO, to και μετά πάλι στο AUTO. Auto Χαμηλή ταχύτητα Μεσαία ταχύτητα Υψηλή ταχύτητα 6 Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ξεκινήσετε ή σταματήσετε την άνω και κάτω κίνηση της οριζόντιας περσίδας. Καθώς η περσίδα θα ανεβοκατεβαίνει, πατήστε το πλήκτρο για να την σταματήσετε σε συγκεκριμένη θέση. Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας πατήστε το πλήκτρο + και το πλήκτρο ταυτόχρονα έως ότου αναβοσβήσει για 2 δευτερόλεπτα το σύμβολο για να μπορέσετε να ρυθμίσετε την θέση της περσίδας μέσω τηλεχειριστηρίου σε συγκεκριμένη θέση. Εάν τερματίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού όσο υπάρχει παλινδρόμηση της περσίδας, η περσίδα θα σταματήσει στη συγκεκριμένη θέση. 39 GR

12 ΠεριγραφήΤηλεχειριστηρίου 7 8 HEALTH SAVE: Πατήστε το πλήκτρο HEALTH/SAVE στην αριστερή του πλευρά για να θέσετε σε λειτουργία τον ιονιστή. Πατώντας την δεξιά πλευρά του πλήκτρου, εμφανίζεται η ένδειξη iκαι το κλιματιστικό μπαίνει στη λειτουργία SAVE. Πατήστε ξανά την δεξιά πλευρά του πλήκτρου για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία SAVE. Κατά την λειτουργία SAVE, η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Με αυτό το πλήκτρο ρυθμίζετε τις κάθετες περσίδες μέσω τηλεχειριστηρίου. Αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται σε αυτό το μοντέλο. Η ρύθμιση των κάθετων περσίδων γίνεται χειροκίνητα X-FAN: Πατήστε αυτό το πλήκτρο στις λειτουργίες Ψύξης ή Αφύγρανσης. Το εικονίδιο X-FAN εμφανίζεται και ο ανεμιστήρας της εσωτερικής μονάδας εξακολουθεί να λειτουργεί για 2 λεπτά έτσι ώστε να στεγνώσει το στοιχείο της εσωτερικής μονάδας ακόμα και αφού έχετε απενεργοποιήσει το κλιματιστικό. Αυτό βοηθά στο να διατηρείται το εσωτερικό του κλιματιστικού καθαρό έτσι ώστε και ο αέρας να βγαίνει φρέσκος και καθαρός. Κατά την ενεργοποίηση του κλιματιστικού η λειτουργία X-FAN απενεργοποιείται. Η λειτουργία X-FAN δεν είναι διαθέσιμη στις λειτουργίες AUTO-FAN-HEAT. TEMP: PΠατώντας αυτό το πλήκτρο μπορείτε να δείτε την ρυθμισμένη θερμοκρασία ή την υφιστάμενη θερμοκρασία του δωματίου. Η ακολουθία των ενδείξεων στο τηλεχειριστήριο έχει ως εξής: Όταν επιλέγετε ή καμία ένδειξη τότε εμφανίζεται η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Όταν επιλέγετε εμφανίζεται η υφιστάμενη θερμοκρασία του δωματίου. Μετά από 3 δευτερόλεπτα λαμβάνει εντολή από το τηλεχειριστήριο να επαναφέρει στις ενδείξεις την ρυθμισμένη θερμοκρασία. Αυτό το μοντέλο δεν διαθέτει ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας. Ακόμα και όταν εμφανίζεται η ένδειξη η θερμοκρασία που μπορείτε να δείτε είναι η ρυθμισμένη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου. Όταν ξεκινάτε την λειτουργία του κλιματιστικού η θερμοκρασία που βλέπετε είναι η ρυθμισμένη TIMER: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε το χρονοπρόγραμμα (χρονοδιακόπτη) αυτόματης έναρξης ή παύσης λειτουργίας του κλιματιστικού σε προκαθορισμένη ώρα. Πατήστε το πλήκτρο TIMER όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο για να ρυθμίσετε την προκαθορισμένη ώρα έναρξης λειτουργίας του κλιματιστικού. Αναβοσβήνει η ένδειξη HOUR OFF. Πατώντας τα πλήκτρα + ή μπορείτε να αλλάξετε την ώρα που έχετε ρυθμίσει. Πατώντας παρατεταμένα αυτά τα πλήκτρα η ώρα αλλάζει γρήγορα εντός εύρους ώρες. Πατήστε ξανά το πλήκτρο TIMER ώστε να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση. Η ένδειξη HOUR ON/OFF σταματά να αναβοσβήνει. Εάν δεν υπάρξει εντός 5 δευτερολέπτων καμία εντολή όσο η ένδειξη HOUR ON/OFF αναβοσβήνει, η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ακυρώνεται. 40 GR

13 Λειτουργία Ασύρματου Τηλεχειριστηρίου SLEEP: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία SLEEP (νυχτερινή λειτουργία). Η λειτουργία SLEEP είναι εφικτή όταν το κλιματιστικό λειτουργεί στην Ψύξη ή την Θέρμανση. Η λειτουργία SLEEP βοηθά στην διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του χώρου. TURBO: Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την λειτουργία TURBO. Με την λειτουργία TURBO επιτυγχάνεται γρηγορότερα η ψύξη ή η θέρμανση του χώρου. Στην λειτουργία Ψύξης το κλιματιστικό θα παράγει έντονο ψυχρό αέρα στον χώρο στην πολύ υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα. Στην λειτουργία Θέρμανσης το κλιματιστικό θα παράγει έντονο ζεστό αέρα στον χώρο στην πολύ υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα. LIGHT: Πατήστε το πλήκτρο LIGHT για να φωτίσει η οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Πατήστε το ξανά για να φύγει ο φωτισμός. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία LIGHT εμφανίζεται το σύμβολο. Όταν η λειτουργία απενεργοποιείται το σύμβολο εξαφανίζεται. Συνδυασμός των πλήκτρων + και. Σχετικά με το κλείδωμα. Πατήστε τα πλήκτρα + και συνεχόμενα ώστε να κλειδώσετε ή ξεκλειδώσετε το τηλεχειριστήριο. Εάν το τηλεχειριστήριο έχει κλειδωθεί θα εμφανιστεί το εικονίδιο. Σε αυτή την περίπτωση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο το εικονίδιο αναβοσβήνει τρεις φορές. Συνδυασμός των πλήκτρων MODE και -. Με αυτόν τον συνδυασμό γίνεται αλλαγή από Φαρενάιτ σε Κελσίου. Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας πατήστε συγχρόνως τα πλήκτρα MODE και - για να αλλάξετε την θερμοκρασία από o C σε o F. Αντικατάσταση Μπαταριών 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στο πίσω μέρος του τηλεχειριστήριου. (Όπως φαίνεται στην εικόνα). 2. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες. 3. Εισάγετε δύο νέες μπαταρίες ΑΑΑ1.5V προσέχοντας τους πόλους + και Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες μην χρησιμοποιείτε παλιές και νέες ταυτόχρονα και προσέξτε τον τύπο αυτών. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία. Όταν το κλιματιστικό δεν χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρείτε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο ώστε να αποφευχθεί πιθανή διαρροή. Οι εντολές από το τηλεχειριστήριο στην εσωτερική μονάδα μπορούν να ληφθούν εντός συγκεκριμένης εμβέλειας και εφ όσον δεν υπάρχουν εμπόδια στο ενδιάμεσο. Το τηλεχειριστήριο πρέπει να φυλάσσεται τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από την τηλεόραση ή το στερεοφωνικό. Σε περίπτωση που το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά, παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες και επανατοποθετήστε τες μετά από 30 δευτερόλεπτα. Εάν εξακολουθεί και δεν λειτουργεί αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Σχέδιο για την αντικατάσταση των μπαταριών 41 GR

14 Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης Λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης Όταν το τηλεχειριστήριο έχει χαθεί ή έχει χαλάσει, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον χειροκίνητο διακόπτη που βρίσκεται στην εσωτερική μονάδα. Το κλιματιστικό θα λειτουργεί μόνο στην λειτουργία AUTO και η ρύθμιση της θερμοκρασίας ή η ταχύτητα του ανεμιστήρα δεν θα μπορούν να αλλάξουν. Η θέση του διακόπτη χειροκίνητης λειτουργίας φαίνεται στην διπλανή εικόνα. Πώς να ξεκινήσετε την λειτουργία του κλιματιστικού: Όταν το κλιματιστικό βρίσκεται εκτός λειτουργίας πατήστε διακόπτη χειροκίνητης λειτουργίας για να ξεκινήσει η μονάδα σε AUTO λειτουργία. Ένας μικροϋπολογιστής θα επιλέξει αυτόματα την λειτουργία (COOL HEAT FAN) σύμφωνα με την υπάρχουσα θερμοκρασία δωματίου έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα άνετο περιβάλλον. Χειροκίνητος Διακόπτης Λειτουργίας Πώς να τερματίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού. Πατήστε ακόμα μία φορά τον διακόπτη χειροκίνητης λειτουργίας. 42 GR

15 Φροντίδα και Καθαρισμός Προσοχή Τερματίστε την λειτουργία του κλιματιστικού και βγάλτε το φις από την πρίζα πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση του κλιματιστικού. Μην πιτσιλάτε με νερό το κλιματιστικό για τον καθαρισμό του. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Σκουπίζετε το κλιματιστικό με στεγνό, μαλακό, καθαρό πανί ή με ένα ελαφρώς νωπό πανί (όχι εμποτισμένο με διαλυτικό, βενζίνη ή άλλα παρόμοια υγρά). Καθαρισμός Της Πρόσοψης Αφαιρέστε την πρόσοψη. Βυθίστε ένα κομμάτι υφάσματος σε νερό πιο παγωμένο από 45 oc και στεγνώστε το. Μετά σκουπίστε το βρώμικο μέρος της πρόσοψης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην βυθίζετε την πρόσοψη σε νερό έτσι ώστε να προστατέψετε τα μέρη του μικροϋπολογιστή και το κύκλωμα διαγράμματος που βρίσκονται επάνω σε αυτή. Καθαρισμός Των Φίλτρων Αέρα (Κάθε 3 Μήνες) Μην ακουμπάτε τα μεταλλικά πτερύγια του εσωτερικού στοιχείου κατά τον καθαρισμό της πρόσοψης έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. 1. Αφαίρεση Των Φίλτρων Αέρα Ανασηκώστε την πρόσοψη. Ανασηκώστε ελαφρώς τα φίλτρα αέρα ώστε να ξεκουμπώσουν και τραβήξτε τα προς τα κάτω ώστε να βγουν από την θέση τους όπως φαίνεται στις εικόνες (Α) & (Β). 2. Καθαρισμός Των Φίλτρων Αέρα Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για τον καθαρισμό των φίλτρων αέρα. Σε περίπτωση που τα φίλτρα είναι πολύ βρώμικα, βυθίστε τα σε ζεστό (όχι καυτό) νερό με ελαφρύ καθαριστικό. Στεγνώστε πολύ καλά τα φίλτρα σε μέρος σκιερό. (Fig.a) (Fig.b) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ποτέ μην χρησιμοποιείτε νερό του οποίου η θερμοκρασία ξεπερνά τους 45 o C για τον καθαρισμό των φίλτρων αέρα καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει παραμόρφωση ή αποχρωματισμό των φίλτρων. 3. Επανεγκατάσταση Των Φίλτρων Αέρα Επανατοποθετήστε τα φίλτρα αέρα ακολουθώντας την φορά των τόξων. Κλείστε την πρόσοψη. 43 GR

16 Φροντίδα και Καθαρισμός Έλεγχος Πριν την Χρήση 1. Βεβαιωθείτε πως τίποτα δεν εμποδίζει τις εισόδους ή τις εξόδους του αέρα. 2. Ελέγξτε εάν έχουν αλλαχθεί οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. 3. Ελέγξτε εάν η βάση της εξωτερικής μονάδας στηρίζεται σωστά. Σε περίπτωση που η βάση έχει καταστραφεί ή χαλαρώσει συμβουλευθείτε άμεσα τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Συντήρηση Μετά Την Χρήση 1. Τερματίστε την λειτουργία του κλιματιστικού και βγάλτε το φις από την πρίζα. 2. Καθαρίστε τα φίλτρα και τα εξωτερικά μέρη της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 3. Καθαρίστε τα εμπόδια από την εξωτερική μονάδα. 4. Βάψτε τα σημεία της εξωτερικής μονάδας που έχουν εμφανίσει σκουριά προκειμένου να αποτρέψετε τυχόν επέκτασή της. 44 GR

17 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Προσοχή Το κλιματιστικό δεν πρέπει να επισκευάζεται από τον χρήστη. Λάθος επισκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά για αυτό τον λόγο παρακαλούμε επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο Service όπου θα μπορέσει να σας παρέχει επαγγελματική επισκευή της συσκευής σας. Πριν καλέσετε το Service ελέγξτε τα κάτωθι σημεία: Φαινόμενο Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. Waiting Πιθανή λύση προβλήματος Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί αμέσως αφού το έχετε απενεργοποιήσει. Αυτός είναι μηχανισμός προστασίας του μηχανήματος. Αφού απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό θα πρέπει να περιμένετε 3 λεπτά για να το ενεργοποιήσετε ξανά. Εκλύονται οσμές. Ήχος ροής νερού Πιθανών να εκλύονται κάποιες οσμές από την εσωτερική μονάδα. Αυτό είναι αποτέλεσμα των οσμών του εσωτερικού χώρου (όπως οσμές από έπιπλα, καπνό τσιγάρου κλπ.) όπου έχουν εισχωρήσει στο κλιματιστικό. Συμβουλευτείτε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για τον καθαρισμό του κλιματιστικού σε περίπτωση που η οσμή εξακολουθεί. Ο ήχος ροής νερού που πιθανόν να ακούσετε είναι η ροή ψυκτικού υγρού στο εσωτερικό της συσκευής. Εκλύεται ομίχλη κατά την λειτουργία της ψύξης. Κατά την λειτουργία της ψύξης, μπορεί να εμφανιστεί ένα λεπτό στρώμα ομίχλης από την εσωτερική μονάδα λόγω της υψηλής θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου και της υγρασίας. Μετά από λίγη ώρα, καθώς η θερμοκρασία και η υγρασία του εσωτερικού χώρου θα μειώνεται, το στρώμα ομίχλης θα εξαφανιστεί. Ήχος σπασίματος. Τέτοιου είδους ήχος προκαλείτε από την συστολή/διαστολή των πλαστικών της εσωτερικής μονάδας λόγω της αλλαγής θερμοκρασίας 45 GR

18 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Φαινόμενο Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί. Breaking off Η απόδοση της Ψύξης ή της Θέρμανσης δεν είναι επαρκής. Η εσωτερική μονάδα δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του τηλεχειριστηρίου. Διαρροή νερού από την εσωτερική μονάδα. Διαρροή νερού από την εξωτερική μονάδα. Πιθανή λύση προβλήματος Μήπως υπάρχει διακοπή ρεύματος; Μήπως η πρίζα παροχής ρεύματος είναι χαλαρή; Μήπως η ασφάλεια είναι κλειστή; Μήπως η τάση είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη (έλεγχος από τεχνικό). Ο χρονοδιακόπτης χρησιμοποιείται σωστά; Έχει γίνει σωστή ρύθμιση θερμοκρασίας; Μήπως οι είσοδοι ή έξοδοι αέρα είναι μπλοκαρισμένοι; Μήπως τα φίλτρα είναι βρώμικα; Μήπως είναι ανοιχτά πόρτες ή παράθυρα; Μήπως η ταχύτητα του ανεμιστήρα είναι ρυθμισμένη στο χαμηλό επίπεδο; Υπάρχουν πηγές θέρμανσης στο σπίτι; Ελέγξτε εάν υπάρχει μαγνητική ή ηλεκτρική παρεμβολή κοντά την μονάδα όπου μπορεί να επηρεάζει την λειτουργία του τηλεχειριστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση βγάλτε αυτή τη συσκευή από την πρίζα και ξαναβάλτε τη. Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται εντός εμβέλειας της εσωτερικής μονάδας; Μήπως υπάρχουν εμπόδια στο ενδιάμεσο; Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου και εάν χρειάζεται αλλάξτε τις. Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο είναι κατεστραμμένο. Η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα. Υπερχείλιση της λεκάνης συμπηκνωμάτων. Ελέγξτε εάν είναι βουλωμένη η σωλήνα αποστράγγισης. Η σωλήνα αποστράγγισης έχει χαλαρώσει. Κατά την λειτουργία της ψύξης, συμπυκνώματα νερού συγκεντρώνονται γύρω από τις σωληνώσεις και τους συνδέσμους. Κατά την λειτουργία απόψυξης ο πάγος που έχει δημιουργηθεί στην εξωτερική μονάδα λειώνει και το νερό τρέχει. Κατά την λειτουργία της θέρμανσης, δημιουργούνται συμπυκνώματα στο στοιχείο της εξωτερικής μονάδας και στάζει νερό. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ακούγεται θόρυβος από την εσωτερική μονάδα. Ακούγεται θόρυβος όταν ο ανεμιστήρας ή ο συμπιεστής ανοίγουν ή κλείνουν. Όταν η λειτουργία απόψυξης ξεκινά ή σταματά, ακούγεται ο ήχος του ψυκτικού υγρού που ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση. 46 GR

19 Αντιμετώπιση Προβλημάτων Φαινόμενο Δεν βγαίνει αέρας από την εσωτερική μονάδα. Πιθανή λύση προβλήματος Στην λειτουργία θέρμανσης, όταν η θερμοκρασία του εσωτερικού στοιχείου είναι πολύ χαμηλή, η έξοδος αέρα σταματά έτσι ώστε να αποφευχθεί η έξοδος παγωμένου αέρα. (Εντός 2 λεπτών). Στην λειτουργία θέρμανσης, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή ή όταν το επίπεδο υγρασίας είναι υψηλό, σχηματίζεται πάγος στο στοιχείο της εξωτερικής μονάδας. Το κλιματιστικό θα αρχίσει αυτόματα απόψυξη και η εσωτερική μονάδα δεν θα βγάζει αέρα για 3 12 λεπτά. Κατά την λειτουργία απόψυξης μπορεί να εμφανιστεί νερό ή ατμός. Κατά την λειτουργία αφύγρανσης ο εσωτε- ρικός ανεμιστήρας θα σταματήσει να παράγει αέρα για 3 12 λεπτά έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν εξάτμιση του νερού Υγρασία στην έξοδο του αέρα. Εάν το κλιματιστικό λειτουργεί με επίπεδα υψηλής υγρασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα δημιουργηθεί υγρασία στην γρίλια της εξόδου αέρα και μετά θα πέσει κάτω. Απόψυξη Είναι φυσιολογικό Η ενδεικτική λυχνία της λειτουργίας θέρμανσης θα αναβοσβήσει για 5'' και θα ανάψει για 10'' Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε από τις κάτωθι περιπτώσεις, τερματίστε αμέσως την λειτουργία του κλιματιστικού, βγάλτε το φις από την πρίζα και επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο SERVICE: Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: Υπάρχει έντονος θόρυβος κατά την λειτουργία του κλιματιστικού Έντονες οσμές βγαίνουν από το κλιματιστικό κατά την λειτουργία του Υπάρχει διαρροή νερού από το κλιματιστικό Ο διακόπτης αέρα ή ο διακόπτης ασφαλείας πέφτουν συχνά Το καλώδιο παροχής ρεύματος και η πρίζα υπερθερμαίνονται Νερό ή άλλου είδους υγρά πέσουν επάνω στο μηχάνημα Σταματήστε την λειτουργία και διακόψτε την παροχή ρεύματος. 47 GR

20 Σημειώσεις για την Εγκατάσταση Προσοχή! 1. Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, βάσει των τοπικών κανονισμών και των οδηγιών αυτού του εγχειριδίου. 2. Πριν την εγκατάσταση επικοινωνήστε με το Επίσημο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. Αν η συσκευή δεν εγκατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό, σε πιθανή βλάβη μπορεί να προκύψουν προβλήματα εγγυοδοσίας (due to discommodious contacts). 3. Πριν μετεγκαταστήσετε τη συσκευή σε άλλο σημείο, επικοινωνήστε με το Επίσημο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. 4. Προειδοποίηση: Πριν αποκτήσετε πρόσβαση στις ηλεκτρικές συνδέσεις της συσκευής, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. 5. Αν το καλώδια ισχύος είναι χαλασμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από το Επίσημο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης του κατασκευαστή, ή παρόμοια εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας. 6. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη. 7. Καθώς η θερμοκρασία του ψυκτικού κυκλώματος είναι υψηλή, παρακαλούμε τοποθετήστε τα ηλεκτρικά καλώδια μακριά από αυτό. 8. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό εποπτεία ή τους έχουν παρασχεθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 9. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 10. Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται όταν κάνουν χρήση αυτής. Σημείο Εγκατάστασης Η σωστή εγκατάσταση είναι βασική προϋπόθεση για την καλή και αποδοτική λειτουργία της συσκευής. Αποφύγετε σημεία εγκατάστασης όπου υπάρχουν: άλλες εστίες θερμότητας, ατμού, εύφλεκτων αεριών κλπ. υψηλής συχνότητας ηλεκτρομαγνητικά κύματα, όπως από ραδιόφωνα, ιατρικά μηχανήματα κλπ επικαθήσεις αλάτων (πχ. παράκτιες περιοχές) βιομηχανικά αέρια και λάδια στον αέρα χαμηλή ποιότητα αέρα λόγω υψηλής συγκέντρωσης ρύπων Εσωτερική Μονάδα 1. Προσέξτε να μην εμποδίζεται ή είσοδος και έξοδος του αέρα στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας προωθείται σε όλο το δωμάτιο. 2. Επιλέξτε ένα σημείο, όπου μπορεί να γίνει εύκολα η αποχέτευση των συμπυκνωμάτων και η σύνδεση με την εξωτερική μονάδα. 3. Επιλέξτε ένα σημείο που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. 4. Επιλέξτε ένα σημείο του τοίχου, όπου μπορεί να αντέξει το βάρος και τους κραδασμούς της μονάδας. 5. Βεβαιωθείτε ότι θα υπάρχει ικανός χώρος γύρω από τη μονάδα για την τακτική συντήρηση. Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 250cm πάνω από το πάτωμα. 6. Επιλέξτε ένα σημείο τουλάχιστον 1m πάνω από την τηλεόραση ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 7. Επιλέξτε ένα σημείο όπου το φίλτρο θα αφαιρείται εύκολα. 8. Βεβαιωθείτε ότι οι αποστάσεις που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο τηρούνται. 9. Μην χρησιμοποιείται τη συσκευή στο δωμάτιο πλυντηρίου, εσωτερικής πισίνας κλπ. Εξωτερική Μονάδα 1. Επιλέξτε ένα σημείο όπου ο θόρυβος και ο αέρας της μονάδος δεν θα ενοχλεί τους γείτονες 2. Επιλέξτε ένα σημείο όπου υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα. 3. Επιλέξτε ένα σημείο όπου δεν υπάρχουν εμπόδια στην είσοδο και έξοδο του αέρα. 4. Επιλέξτε ένα σημείο όπου θα επαρκεί για να στηριχθεί το βάρος της μονάδας. 5. Επιλέξτε ένα σημείο ξηρό, μακριά από το απευθείας φως του ήλιου και τον δυνατό αέρα. 6. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα θα εγκατασταθεί βάσει των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου και είναι εύκολη η συντήρηση και η επισκευή της. 7. Βεβαιωθείτε ότι η υψομετρική διαφορά μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας είναι έως 5 μέτρα, ενώ το συνολικό μήκος σωληνώσεων έως 10 μέτρα. 8. Επιλέξτε ένα σημείο που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά. 9. Επιλέξτε ένα σημείο που δεν δημιουργεί προβλήματα στη διέλευση των πεζών και την εμφάνιση του κτιρίου. 48 GR

21 Σημειώσεις για την Εγκατάσταση Γενικές Προφυλάξεις για τις Ηλεκτρικές Συσκευές 1. Η παροχή ρεύματος πρέπει να χρησιμοποιεί την ονομαστική τάση και αποκλειστικό κύκλωμα εναλλασσόμενου ρεύματος. Η διάμετρος του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι ικανοποιητική. 2. Μην τεντώνεται και μην τραβάτε με δύναμη το καλώδιο. 3. Η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη και συνδεδεμένη με την κεντρική γείωση του κτιρίου. 4. Η απόσταση μεταξύ της συσκευής και μιας επιφάνειας καύσης πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 1,5m. 5. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί με βάση τους Διεθνείς κανονισμούς καλωδιώσεων 6. Ένας διακόπτης αποκοπής πρέπει να εγκατασταθεί με 3mm άνοιγμα επαφής σε όλους τους πόλους. Για τις συσκευές με φις πρίζας βεβαιωθείτε ότι το φις θα είναι προσβάσιμο. 7. Ο ασφαλειοδιακόπτης πρέπει να είναι κατάλληλος για την αποφυγή βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης. Οι προτεινόμενες προδιαγραφές του ασφαλειοδιακόπτη είναι: Απόδοση Κλιματιστικού (btu/h) Ασφάλεια 09, 12, 18, 24 K 16A Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια φάσης, ουδετέρου και γείωσης είναι σωστά συνδεδεμένα Λάθος ή μη προβλεπόμενη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή φωτιά Απαιτήσεις για τη Γείωση 1. Οι κλιματιστικές μονάδες είναι ηλεκτρικές συσκευές τύπου Ι. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η κατάλληλη γείωση 2. Το καλώδιο της γείωσης είναι το πράσινο-κίτρινο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό. Ακατάλληλη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 3. Η αντίσταση γείωσης πρέπει να είναι σύμφωνη με τους Ελληνικούς Κανονισμούς Ασφαλείας Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. 4. Η παροχή ισχύος πρέπει να έχει σύνδεση με την κατάλληλη γείωση του κτιρίου. Μην συνδέεται το καλώδιο γείωσης με: σωληνώσεις νερού, σωληνώσεις φυσικού αερίου, σωληνώσεις αποχέτευσης, ή άλλα σημεία που οι τεχνικοί θεωρούν επικίνδυνα. 5. Τα μοντέλα και η κατηγορία των ασφαλειών να συμφωνούν με τα αναγραφόμενα στις πλακέτες. 49 GR

22 Διάγραμμα εγκατάστασης Απόσταση από το ταβάνι 15cm ή περισσότερο Απόσταση από τον τοίχο 15cm ή περισσότερο Απόσταση από τον τοίχο 15cm ή περισσότερο 300cm ή περισσότερο 250 cm ή περισσότερο Έξοδος αέρα Απόσταση από το πάτωμα Οι αποστάσεις του απαιτούμενου χώρου για ορθή εγκατάσταση της μονάδος, περιλαμβάνουν και τις ελάχιστες αποστάσεις για σύνδεση των εξαρτημάτων Απόσταση από τον τοίχο 30cm ή περισσότερο 200cm Απόσταση από εμπόδιο 50cm Είσοδος αέρα 30cm 50cm ή περισσότερο Απόσταση από τον τοίχο έξοδος αέρα 50 GR

23 Εγκατάσταση Εσωτερικής Μονάδος Εγκατάσταση Βάσης Στήριξης 1. Η βάση στήριξης πρέπει να είναι σε οριζόντια θέση. Καθώς το στόμιο της απορροής της λεκάνης συμπυκνωμάτων βρίσκεται στην άκρη αυτής, η εσωτερική μονάδα πρέπει να έχει μία ελαφριά κλίση, ώστε τα συμπυκνώματα να οδεύουν προς το στόμιο. 2. Βιδώστε την βάση στον τοίχο με βίδες. 3. Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει στηριχθεί καλά, ώστε να κρατήσει περίπου 60kg. Το βάρος αυτό θα πρέπει να ισοκατανείμεται στις βίδες. Άνοιγμα τρύπας σωληνώσεων 1. Ανοίξτε μία τρύπα Φ55/Φ70, με ελαφρά κλίση από μέσα προς τα έξω, γι α την όδευση των σωληνώσεων. 2. Περάστε ένα προστατευτικό μανδύα, ώστε να προστατεύσετε τις σωληνώσεις και το καλώδιο από φθορά ή καταστροφή. Εγκατάσταση του αποχετευτικού σωλήνα 1. Συνδέστε το σωλήνα αποχέτευσης στην έξοδο της λεκάνης συμπυκνωμάτων της εσωτερικής μονάδας. Καλύψτε την ένωση με πλαστική ταινία. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο μονωμένος σωλήνας πρέπει να είναι καλά ενωμένος με την έξοδο των συμπυκνωμάτων της μονάδας. Επίσης πρέπει να είναι τεντωμένος και ομαλά κατηφορικός, χωρίς να δημιουργούνται παραμορφώσεις. Μην βάζετε το άκρο στο νερό. Εσωτερικό Μανδύας Εξωτερικό Μονωτικό τοίχου Φ55/ Φ70 σωλήνας αποχέτευσης έξοδος συμπυκνωμάτων 2. Μονώστε τον αποχετευτικό σωλήνα. εσωτ. μονάδας 3. Τυλίξτε το μονωμένο σωλήνα με πλαστική ταινία, προς αποφυγή γλιστρήμα- έξοδος συμπυκνωμάτων πλαστική ταινία σωλήνας αποχέτευσης εσωτ. μονάδας τος της μόνωσης. Τεντώστε ελαφρά το σωλήνα προς τα κάτω, ώστε να υπάρχει ομαλή ροή των συμπυκνωμάτων. πλαστική ταινία μονωμένος πλαστική ταινία σωλήνας έξοδος συμπυκνωμάτων εσωτ. μονάδας ένωση μονωμένος σωλήνας πλημυρισμένο 51 GR

24 Εγκατάσταση Εσωτερικής Μονάδος Ηλεκτρική σύνδεση Εσωτερικής Εξωτερικής 1. Ανοίξτε την πρόσοψη της εσωτερικής μονάδας. 2. Αφαιρέστε το κάλυμμα των ηλεκτρικών συνδέσεων. 3. Περάστε το καλώδιο ισχύος και το καλώδιο επικοινωνίας (μόνο για τις μονάδες ψύξης/θέρμανσης) μέσα από την τρύπα στο πίσω μέρος της μονάδας. 4. Συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης με την κλέμμα και μετά σφίξτε καλά τις βίδες της κλέμμας. 5. Επανεγκαταστήστε τη σύνδεση των καλωδιών και το κάλυμμα. 6. Κλείστε την πρόσοψη. Κάλυμμα καλωδιώσεων Μπλέ Μαύρο Καφέ κίτρινοπράσινο σύνδεση εξωτερικής μονάδας Σημείωση Όλα τα καλώδια μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας πρέπει να εγκατασταθούν από επαγγελματία τεχνικό Όλα τα καλώδια πρέπει να συνδεθούν σωστά. Λάθος σύνδεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Σφίξτε τις βίδες σωστά. Κατόπιν τραβήξτε το καλώδιο ελαφρά και βεβαιωθείτε οτι είναι σωστά συνδεδεμένο. Βεβαιωθείτε οτι οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν γειωθεί επαρκώς. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Βεβαιωθείτε οτι ολες οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι ασφαλείς και τα καλύματα έχουν τοποθετηθεί. Ανεπαρκείς συνδέσεις μπορούν να προκαλέσουν φωτιά ή ηλεκτροπληξία. 52 GR

25 Εγκατάσταση Εσωτερικής Μονάδος Εγκατάσταση Εσωτερικής Μονάδος Οι ψυκτικές σωληνώσεις μπορούν να οδεύσουν από τα δεξιά, αριστερά ή πίσω αριστερά της μονάδας Όταν οδεύετε τις σωληνώσεις και την καλωδίωση αριστερά ή δεξιά της μονάδας κόψτε τις εγκοπές όπου απαιτείται (σχήμα 7) Κόψτε την εγκοπή 1 και οδεύετε μόνο την καλωδίωση Κόψτε τις εγκοπές 1 και 2 όταν οδεύετε και τις σωληνώσεις. Ενώστε τις ψυκτικές σωληνώσεις της μονάδας, το καλώδιο και την αποχέτευση με ταινία και περάστε τα μέσα από την τρύπα (σχήμα 8) Κρεμάστε τις εγκοπές της μονάδας στις αναμονές της βάσης στήριξης στον τοίχο και ελέγξτε αν είναι σταθερά στηριγμένη (σχήμα 9) Η μονάδα πρέπει να βρίσκεται 250 εκ πάνω από το έδαφος Δεξιά Fig. 7 Εγκοπή2 Εγκοπή1 Πίσω δεξιά Γάτζος ανάρτησης Βάση στήριξης Σχήμα 9 Καλώδιο ισχύος Σωλήνας αερίου Σωλήνας υγρού μόνωση μόνωση τυλιγμένο με μονωτική ταινία σωλήνας αποχέτευσης Αριστερά Πίσω αριστερά Σχήμα 8 Βάση στήριξης Εγκατάσταση Συνδετικού Σωλήνα 1. Ευθυγραμμίστε το κέντρο του παξιμαδιού με την αναμονή των σωληνώσεων του μηχανήματος 2. Βιδώστε με το χέρι και μετά σφίξτε με δύο κλειδιά βάσει του παρακάτω πίνακα Διάμετρος Σωλήνα Δύναμη Σύσφιξης (N m) Ф 6 15~20 Ф ~35 Ф 12 50~55 Ф 16 60~65 Ф 19 70~75 Σωλήνας εσωτ. μονάδος Κλειδί γερμανικό παξιμάδι σωλήνας Γαλλικό κλειδί Σημείωση: Συνδέστε τις ψυκτικές σωληνώσεις πρώτα στην εσωτερική μονάδα και μετά στην εξωτερική. Προσέξτε όταν τις καμπυλώνετε. μην καταστρέφετε τον συνδετικό σωλήνα. Βεβαιωθείτε οτι η σύνδεση έχει σφιχθεί ικανοποιητικά ώστε να μην υπάρξουν διαρροές. 53 GR

26 Εγκατάσταση Εξωτερικής Μονάδος Ηλεκτρική καλωδίωση 1. Αφαιρέστε το κάλυμμα από τη δεξιά πλευρά της μονάδας. 2. Συνδέστε το καλώδιο ισχύος και αυτοματισμού στην υποδοχή της πλακέτας. Προσέξτε να υπάρχει πλήρης αντιστοίχιση με την εσωτερική μονάδα. 3. Στερεώστε τα καλώδια. 4. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά. 5. Επανεγκαταστήστε το κάλυμμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Λάθος σύνδεση των καλωδίων μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη των εξαρτημάτων της μονάδας. Αφού έχετε εγκαταστήσει το καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει κενό μεταξύ των καλωδίων. χειρολαβή μπλέ μαυρό καφέ σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας μπλέ μαύρο καφέ κίτρινοπράσινο κίτρινοπράσινο σφιγκτήρας καλωδίου Εξαέρωση και Έλεγχος Διαρροών 1. Συνδέστε το στόμιο πλήρωσης του μανόμετρου στην αναμονή χαμηλής πίεσης ( οι βαλβίδες υψηλής και χαμηλής πίεσης πρέπει να είναι κλειστές). 2. Συνδέστε το σωλήνα πλήρωσης στην αντλία κενού. 3. Ανοίξτε πλήρως το διακόπτη χαμηλής του μανόμετρου. 4. Ανοίξτε την αντλία κενού για εξαέρωση. Στην αρχή χαλαρώστε λίγο τον σύνδεσμο χαμηλής, για να ελέγξετε εάν υπάρχει αέρας. (Αν ο θόρυβος της αντλίας αλλάξει, θα υπάρξει ένδειξη 0). Σφίξτε τον σύνδεσμο. 5. Συνεχίστε να εξαερώνετε για περισσότερο από 15 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη στην οθόνη είναι -1.0Χ105 Pa (-76cmHg). 6. Ανοίξτε εντελώς τις βαλβίδες υψηλής και χαμηλής. 7. Αφαιρέστε το στόμιο πλήρωσης από τη βαλβίδα χαμηλής. 8. Σφίξτε τη βίδα της βαλβίδας χαμηλής. Σωλήνας τγρού Σωλήνας αερίου καπάκια βαλβίδων ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ αντλία κενού Αποχέτευση Εξωτερικής Μονάδας Κατά την διάρκεια της λειτουργία Θέρμανσης, τα παραγόμενα συμπυκνώματα της εξωτερικής μονάδας πρέπει να αποχετευτούν μέσω του αποχετευτικού στομίου. Εγκαταστήστε το σύνδεσμο αποχέτευσης εξωτερικής μονάδας στην οπή Φ25 στην βάση της μονάδας και συνδέστε σε αυτό τον σωλήνα, ώστε τα συμπυκνώματα να αποχετεύονται σε αυτόν. Σασί Σύνδεσμος αποχέτευσης 54 GR

27 Έλεγχοι μετά την Εγκατάσταση Σημεία ελέχου Έχει στερεωθεί σωστά η μονάδα? Έγινε έλεγχος διαρροών? Η μόνωση των σωληνώσεων είναι ικανοποιητική? Είναι η τάση ικανοποιητική, βάσει των αναγραφόμενων πάνω στην μονάδα? Οι ψυκτικές σωληνώσεις και τα καλώδια έχουν εγκατασταθεί σωστά και ασφαλώς? Έχει γειωθεί κατάλληλα η μονάδα? Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην είσοδο ή έξοδο του άερα? Το μήκος των ψυκτικών σωληνώσεων είναι εντός ορίων και έχει προστεθεί ψυκτικό υγρό εάν απαιτείται? Υπάρχει κάποιο εμπόδιο στην είσοδο ή έξοδο του αέρα; Το μήκος των ψυκτικών σωληνώσεων είναι εντός ορίων και έχει προστεθεί ψυκτικό υγρό αν απαιτείται Πιθανή δυσλειτουργία Η μονάδα μπορεί να πέσει, να κουνιέται ή να παράγει θόρυβο Η απόδοση σε ψύξη και θέρμανση μπορεί να μην είναι ικανοποιητική Μπορεί να παρουσιαστούν διαρροές νερού Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη της μονάδας Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία ή βλάβη της μονάδας Πιθανή διαρροή ρεύματος Η απόδοση σε ψύξη και θέρμανση μπορεί να είναι περιορισμένη Η απόδοση σε ψύξη και θέρμανση μπορεί να μην είναι ικανοποιητική Η απόδοση σε ψύξη και θέρμανση μπορεί να είναι περιορισμένη Η απόδοση σε ψύξη και θέρμανση μπορεί να είναι περιορισμένη Έλεγχος Λειτουργίας Πριν τον έλεγχο λειτουργίας 1. Μην σηκώσετε την ασφάλεια/διακόπτη του ρεύματος πριν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 2. Η ηλεκτρολογική καλωδίωση πρέπει να έχει συνδεθεί κατάλληλα και ασφαλώς. 3. Οι βαλβίδες αποκοπής του ψυκτικού ρευστού πρέπει να είναι ανοικτές. 4. Η μονάδα πρέπει να έχει καθαριστεί από σκόνες και θραύσματα. Μέθοδος Ελέγχου Λειτουργίας 1. Σηκώστε την ασφάλεια/διακόπτη του ρεύματος και πατήστε το πλήκτρο ON/OFF του τηλεχειριστηρίου για να ξεκινήσει η λειτουργία. 2. Πιέστε το πλήκτρο MODE για να επιλέξετε COOL, HEAT ή FAN, ώστε να δείτε αν η λειτουργία είναι κανονική ή μη. 55 GR

28 Εγκατάσταση και συντήρηση των Υγιεινών Φίλτρων Οδηγίες εγκατάστασης 1. Ανασηκώστε την πρόσοψη από τις δύο άκρες σύμφωνα με την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη. Τραβήξτε με προσοχή τα φίλτρα αέρα για να τα αφαιρέσετε. (Εικόνα a) 2. Τοποθετήστε τα υγιεινά φίλτρα επάνω στα φίλτρα αέρα (εικόνα b). Σε περίπτωση που τα υγιεινά φίλτρα δεν μπορούν να εγκατασταθούν επάνω στα φίλτρα αέρα, τοποθετήστε τα στην μπροστινή θήκη (εικόνα c). Fig. a Fig. b Φίλτρο αέρα 3. Επανατοποθετήστε σωστά τα φίλτρα αέρα (εικόνα d) και κλείστε την πρόσοψη. Υγιεινό φίτρο Υγιεινό φίτρο Fig. c Fig. d Καθαρισμός και Συντήρηση των Υγιεινών Φίλτρων Αφαιρέστε τα Υγιεινά Φίλτρα και επανεγκαταστήστε τα αφού τα καθαρίσετε βάσει των οδηγιών τους. Μην χρησιμοποιείτε βούρτσες ή σκληρα πράγματα για τον καθαρισμό τους. Μετά τον καθαρισμό τους βεβαιωθείτε οτι είναι στεγνά. Μην τα αφληνετε στον ήλιο. 56 GB GR

29 Διαμόρφωση της σωλήνας σύνδεσης και πρόσθετης ποσότητας ψυκτικού υγρού 1. Πρότυπο μήκος της σωλήνας σύνδεσης, 5,7.5,8 μέτρα 2. Ελάχιστο μήκος της σωλήνας σύνδεσης. Για τις μονάδες με πρότυπη σωλήνα σύνδεσης 5 μέτρων, δεν υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στο ελάχιστο μήκος της σωλήνας σύνδεσης. Για τις μονάδες με πρότυπη σωλήνα σύνδεσης 7.5 και 8 μέτρων το ελάχιστο μήκος της σωλήνας σύνδεσης είναι 3 μέτρα. 3. Μέγιστο μήκος της σωλήνας σύνδεσης BTU/h Μέγιστο Μήκος Σωλήνας Σύνδεσης (μέτρα) Μέθοδος υπολογισμού έξτρα ποσότητας συμπλήρωσης ψυκτικού υγρού και λιπαντικού του συμπιεστή. Συμπλήρωση ψυκτικού ελαίου (λιπαντικό του συμπιεστή) πρέπει να γίνεται όταν το μήκος των σωληνώσεων είναι μεγαλύτερο από το ονομαστικό κατά 10 μέτρα, και συμπληρώνουμε 5ml για κάθε 5 επιπλέον μέτρα. Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού (βάση της γραμμής υγρού) Όταν το μήκος των σωληνώσεων ξεπερνά τα 5 μέτρα, συμπληρώνουμε ψυκτικό υγρό σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: Διάμετρος γραμμής υγρού (inches) Επιπλέον ποσότητα ψυκτικού υγρού gr/m R410A ¼ 20 3/8 50 ½ GB

30 NOTES /

31 NOTES /

32 Εισαγωγέας: Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, , Αθήνα Τηλέφωνο: SERVICE - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Λεωφόρος Κηφισού 6, Αιγάλεω, , Αθήνα Τηλέφωνο: Φαξ: G.E.D. Toyotomi Italia S.r.l. Εmail: Το προϊόν κατασκευάζεται στην Κίνα This product is made in China Il prodotto e fatto in Cina GEDUM022012

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split

Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split User s Manual Οδηγίες Χρήσης Manuale d instruzioni Wall Mounted Room Air Conditioners Kλιματιστικό τοίχου Condizionatore split Model names/μοντέλα/modello KTN/KTG-09IV KTN/KTG-12IV KTN/KTG-18IV KTN/KTG-24IV

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν τη λειτουργία. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. CS322-R 2020323B1656 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ. Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή. Ελληνικά. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔHΓΙΩΝ Εγχειρίδιο Oδηγιών Ασύρματη Xειροσυσκευή Ελληνικά SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A Δείκτης τηλεχειριστηρίου GS02 1

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-09/A2VO-09 A2VI-12/A2VO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Σημειώσεις για τη χρήση... 4 Περιγραφή κάθε εξαρτήματος...6 Ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης.

Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού μας. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Οι προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions

A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24. Eπιτοίχια Μονάδα. Ελληνικά. Your-conditions A2VI-18/A2VO-18 A2VI-24/A2VO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Ελληνικά Your-conditions Περιεχόμενα Λειτουργία και συντήρηση Οδηγίες ασφαλείας...1 Ασύρματο τηλεχειριστήριο...13 Λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης...

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΝΑΛΑΤΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα Καναλάτη Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Ντουλάπας Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας... 2 1.2 Ονομασίες εξαρτημάτων... 3 2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. NVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GR ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση ή πριν τις εργασίες συντήρησης. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε την κλιματιστική μονάδα τύπου Κασέτα Toyotomi. Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. INVERTER ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ 10442, ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ: +30-210-6796300. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΥ ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε το προϊόν μας. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη πριν από κάθε χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24

Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 API-09/APO-09 API-12/APO-12 API-18/APO-18 API-24/APO-24 CVI-09/CVO-09 CVI-12/CVO-12 CVI-18/CVO-18 CVI-24/CVO-24 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά / Greek... 3 English

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Για να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις δυνατότητες της νέας σας συσκευής, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήστη και φυλάξτε τις σε ευπρόσιτο μέρος για μελλοντική αναφορά. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Κλιματιστικό δωματίου μας. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 1 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 2 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ... 3-4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ... 6 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ιαιρούμενης σειράς R410A ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΜΟΝΤΕΛΑ FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα.

Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. Κλιματιστικά General Electric Ζήστε στο ιδανικό σας κλίμα. 2 Νέα σειρά κλιματιστικών GE Φροντίδα για το περιβάλλον σας Η General Electric Company ιδρύθηκε το 892. Για περισσότερα από 0 χρόνια σχεδιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS ELEGANTE 36,46&56 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions

XI-09/XO-09 XI-12/XO-12. Eπιτοίχια Μονάδα. Wall Mounted Unit. Your-conditions XI-09/XO-09 XI-12/XO-12 Eπιτοίχια Μονάδα Wall Mounted Unit Your-conditions Περιεχόμενα Ελληνικά / Greek 4 English / Αγγλικά 24 Δομή και λειτουργία 4 Αρχές της δομής και χρήση Σημαντικές συμβουλές 5 Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

STELLAR INVERTER SERIES

STELLAR INVERTER SERIES Πριν χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. STELLAR INVERTER SERIES Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο Στις σελίδες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ IRAKLIS 26,36,46,56. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που εκδηλώνεται διαρροή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΕΓΧΕΙΡΊ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Κλιματιστικό inverter συστήματος FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ονομασίες εξαρτημάτων και λειτουργίες...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ. Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ Model: D52018 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ένα οποιοδήποτε σημείο τροφοδοσίας, παρά μόνο εγκαταστήστε το στην οροφή. 2. Η ελάχιστη απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΩΜΑΤΙΟΥ Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ INVERTER ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ-ΔΥΟ / ΤΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13

AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 AIR CONDITIONER INVERTER TAC-09CHSA/KA13 TAC-24CHSA/KA13 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η συσκευή δεν λειτουργεί Παράξενη οσμή Θόρυβος υγρού Ομίχλη βγάζει από την έξοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AS-09UR4SVNNK3 AS-1UR4SVGNK3 AS-18UR4SFVNK3 AS-09UR4SVGNK AS-1UR4SVGNK4 AS-18UR4SFVNK4 AS-4UR4SLJNK3 Περιεχόμενα Προετοιμασία πριν τη χρήση ------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30

Εγχειρίδιο Χρήσης. Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 ΜΟΝΤΕΛΑ: R1FI-30 R1FO-30 Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σύστημα κλιματισμού INVENTOR. Για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη μονάδα, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 16, 26 VETRINE ΜΟΝΤΕΛΟ VENUS 36,46,56 VETRINE 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή λειτουργία της,

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 14. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πριν ξεκινήσετε... 212 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 212 3. Γενικές προφυλάξεις... 212 4. Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 213 5. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Τύπος εγκατάστασης σε τοίχο Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο, ώστε να μπορείτε να ανατρέχετε σε αυτό στο μέλλον. Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN MRK/FK/03.2013 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΟΤΟΜΙ ZEN 2013 MRK/FK/03.2013 TZN/TZG-09_12_18_24V3 TZN-09_12_18_24V3 TZG-09_12_18_24V3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ TZN/TZG-09V3 TZN/TZG-12V3 TZN/TZG-18V3 TZN/TZG-24V3 ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΔΙΠΟΡΤΟ ΨΥΓΕΙΟ RDH-210/4A+ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Κηφισιά, Τηλ.: 210 6203280 Website: www.lozos.gr, e-mail: sales@lozos.gr, Τηλ. Service: 210-620.3838, Fax: 210-620.3279 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ B-727BL ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ: Είναι πολύ χρήσιμες για την ενεργοποίηση των νουκλεικών οξέων, αυξάνει την ανοσία του οργανισμού. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Κάλυμμα Κάλυμμα Φίλτρου ΑΡΝΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού

ΕΛΛΗΝΙΚA. Εισαγωγή: Συστήματα συναγερμού Συστήματα συναγερμού Εισαγωγή: ΕΛΛΗΝΙΚA Ασύρματο σύστημα συναγερμού Plug and Play πολλαπλών λειτουργιών. Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση. Λειτουργεί με μπαταρίες, χωρίς προσαρμογείς και καλώδια. Ασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο:

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι. Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης. Μοντέλο: Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Μοντέλο: V2MDI-18 V2MDI-24 V2MDI-36 V2MDI-50 V2MDI-60 V1MDI-60 IMDI-60 Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α Δικτύου Αεραγωγών Μέσης Στατικής Πίεσης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

-BREATHE 60 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ευχαριστούμε για την επιλογή σας.

-BREATHE 60 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Ευχαριστούμε για την επιλογή σας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι Ο Ν Ι Σ Τ Η Σ Υ Ψ Η Λ Η Σ Α Ε Ρ Α Α Π Ο Δ Ο Σ Η Σ -BREATHE 60 Ευχαριστούμε για την επιλογή σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση του προϊόντος και ανατρέχετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΞΥΠΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Περιεχόμενα ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προιόν. Για την σωστή χρήση, συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα τις οδηγίες χρήσεως. Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση.

Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ. Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. Αφυγραντήρας Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Παρακαλώ κρατήστε αυτές τις οδηγίες χρήσης για πιθανή μελλοντική χρήση. ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν θέσετε την συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά τοποθετήστε την σε όρθια θέση

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6

Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Χ Ρ Η Σ Τ Η LOHAS T5, T6 LOHAS T5 LOHAS T6 µ. µ µ, µ µ µ. µ µ µ. µ µ., µ. LOHAS T5 LOHAS T6 Διάδρομος ALPINE LOHAS T5, Τ6 - Εγχειρίδιο Χρήστη σελ. 2 αριστερά εμπρός δεξιά Διάδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ IN Τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G

Εγχειρίδιο χρήσης. Ασύρματα ακουστικά 2.4G Εγχειρίδιο χρήσης Ασύρματα ακουστικά 2.4G Κατάλληλα για PC,MP3 και άλλες συσκευές ήχου. Χαρακτηριστικά. Ψηφιακή τεχνολογία 2.4GHz δύο κατευθύνσεων 2. Εμβέλεια μεγαλύτερη των 0 μέτρων χωρίς εμπόδια. 3.

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού

Χαρακτηριστικά κλιματιστικού ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ USE AND INSTALLATION INSTRUCTIONS Καναλάτο Χαμηλού Προφίλ DC Inverter DC INVERTER DUCT TYPE ROOM AIR CONDITIONER Models/Μοντέλα: AUD-18UX4SKL1 / AUW-18U4SZ1 AUD-24UX4SLH1

Διαβάστε περισσότερα

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL

POWER ( /OFF) A. B. 5. 5. TEMP A. MODE -L001 (COOL Τηλεχειριστήριο µε δυνατότητα αντιγραφής εντολών από άλλο τηλεχειριστήριο για κλιµατιστικά KT L001 Οδηγίες Χρήσης Γενικά Το KT L001 µπορεί να αντιγράψει το πρωτότυπο τηλεχειριστήριο που συνοδεύει µια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προφυλάξεις ασφάλειας

Προφυλάξεις ασφάλειας Προφυλάξεις ασφάλειας Οι ακόλουθες προφυλάξεις ασφάλειας πρέπει να ληφθούν υπ όψιν όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟIΗΣΗ Καταγράψετε τη συσκεύη σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com/global/register

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ. Τύπου οροφής και δαπέδου ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Τύπου οροφής και δαπέδου Ευχαριστούμε για την αγορά του κλιματιστικού. Προτού χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε περισσότερα

Συναγερμός μοτοσυκλέτας

Συναγερμός μοτοσυκλέτας Συναγερμός μοτοσυκλέτας Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Το εμπορικό σήμα, η ευρεσιτεχνία και τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στη Steelmate Co., Ltd. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγής σχεδίων και προδιαγραφών.

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια

Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta. Προφυλάξεις για την ασφάλεια Βιομηχανικά όργανα της Konica Minolta Προφυλάξεις για την ασφάλεια Σύμβολα ασφαλείας Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο για την πρόληψη των ατυχημάτων που ενδέχεται να συμβούν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο)

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) GE Appliances Ελληνικά Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης GE imagination at work Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο:

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română

User s Manual. Εγχειρίδιο Χρήσης. Refrigerator - Freezer. Ψυγείο - Καταψύκτης INVMS93A. English/Ελληνικά/ Română INVMS93A Refrigerator - Freezer User s Manual Ψυγείο - Καταψύκτης Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το ψυγείο - καταψύκτη της INVENTOR. Για τη σωστή χρήση της μονάδας. παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης

Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Διαχωρισμένο κλιματιστικό που συναρμολογείται στον τοίχο (επιτοίχιο) Εγχειρίδιο Χρήσης και Οδηγίες Εγκατάστασης Μοντέλα που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο: GAIRZ09IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ09EANNW GAIRZ12IAENW(Εσωτερικό)/GAIRZ12EANNW

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit

Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Μονάδα Δαπέδου - Οροφής Floor - Ceiling Unit Your-conditions Περιεχόμενα 1. Ελληνικά / Greek...3 2. Αγγλικα / English...32 Οδηγίες Χρήσεως 1. Ονόματα και λειτουργίες των μερών του κλιματιστικού...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ)

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ) Μέσα θα βρείτε πολλές χρήσιμες συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιήσετε και να συντηρήσετε σωστά το κλιματιστικό. Μια μικρή προληπτική φροντίδα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα