Μέλη επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών ορισθέντα από το Α. Π. 6063/ έγγραφο του Γ. Ν. Σύρου.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέλη επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών ορισθέντα από το Α. Π. 6063/24-6- 2015 έγγραφο του Γ. Ν. Σύρου."

Transcript

1 Πρακτικό αποσφράγισης τεχνικών προσφορών & ελέγχου φακέλου συμμετοχής διαγωνισμού ΕΣΠΑ 1Π/2015 «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Ξενοδοχειακού εξοπλισμού των Π. Ι. Νάουσας και Μάρπησσας Πάρου» Μέλη επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών ορισθέντα από το Α. Π. 6063/ έγγραφο του Γ. Ν. Σύρου. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Μπογιατζίδης Κων/νος ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός (ως Πρόεδρος) 2. Ξαγοράρης Χαράλαμπος ΤΕ Μηχ. Μηχανικός Προϊστάμενος ΒΙΤ (ως Μέλος) 3. Πλυτάς Γεώργιος Νοσηλευτής (ως Μέλος) ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 1. Ζαμπλάκος Μιχάλης ΤΕ Ηλεκτρονικός Τεχνικός ΒΙΤ (αν/κός της Προέδρου) 2. Γαβιώτης Ιωάννης ΤΕ Μηχ. Μηχανικός Προϊστάμενος ΤΥ ( Μέλος) 3. Ζαμανοπούλου Ελπίδα Νοσηλεύτρια ( Μέλος) Οι παρακάτω παρόντες: 1. Μπογιατζίδης Κων/νος 2. Ξαγοράρης Χαράλαμπος 3. Ζαμανοπούλου Ελπίδα οι οποίοι αποτελούμε επιτροπή παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης ΕΣΠΑ 1Π/2015 για την «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού των Π. Ι. Νάουσας και Μάρπησσας Πάρου», προϋπολογιζόμενης δαπάνης ,00 με το Φ.Π.Α., συγκεντρωθήκαμε την 9 η Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 προκειμένου να προβούμε στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών: 1

2 1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι οι εξής: Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ./ ΗΜΕΡ 1 KAS HELLAS Α.Ε.- ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 6451/ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6502/ ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & 6531/ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 AIMED CO.- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 6539/ Από την αποσφράγιση των φακέλων των τεχνικών προσφορών και τον έλεγχο των υπευθύνων δηλώσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής των διαγωνιζομένων, όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 10 της διακήρυξης ΕΣΠΑ 1Π/2015 του Γ. Ν. Σύρου, προέκυψε ότι οι παραπάνω εταιρείες έχουν προσκομίσει τα προβλεπόμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά. 3. Οι προσφορές οι οποίες κατατέθηκαν αφορούν στα παρακάτω είδη: 1 - Ανάνηψης Ambu ενηλίκων 2 - Ανάνηψης Ambu Παιδιατρικής 4 - Ζυγός αναλυτικός, ηλεκτρονικός 5 - Ζυγός βρεφών 9 - Υπερηχογράφοι Αγγειολογικοί 11 - Διαγνωστικό οφθαλμολογικό σετ 12 - Καρέκλες συνοδών 13 - Γραφείο ιατρού-βιβλιοθήκη ιατρείου 14 - Καρέκλες ιατρείου 15 - Κρεβάτια νοσηλείας τροχήλατα με στρώμα και στατώ ορού 17- Διαφανοσκόπια διπλά 18- Doppler αγγείων 4. Κατόπιν διενεργήθηκε η τεχνική αξιολόγηση ανά είδος βάσει των προδιαγραφων της διακήρυξης, τα αποτελέσματα τις οποίας παρουσιάζονται αναλυτικά συνοδευόμενα από την εισήγηση της επιτροπής για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη στους παρακάτω πίνακες. 2

3 Α/Α 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ AMBU ΕΝΗΛΙΚΩΝ Ο ασκός αναζωογόνησης ενηλίκων να έχει δυνατότητα χρήσης σε ενήλικες και παιδιά (άνω των 10 ετών) 2. Να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη ή άλλο πολυμερές latex free υλικό 3. Να έχει δυνατότητα παροχής (Maxim stroke volume) τουλάχιστον 1200 ml 4. Με ενσωματωμένο χερούλι για χρήση και με το ένα χέρι 5. Οι μάσκες πρέπει να διαθέτουν μονόδρομη βαλβίδα με φίλτρο το οποίο να μην επιτρέπει την μεταφορά υγρών ή σταγονιδίων μεταξύ ασθενή και διασώστη 6. Οι μάσκες καθώς και το φίλτρο να είναι διαφανή 7. Ο ασκός και η μάσκα να μπορούν να αποστειρωθούν στους Να συνοδεύεται με βαλβίδα ασθενούς, 2 μάσκες σιλικόνης ενηλίκων διαφορετικών μεγεθών (μετά από υπόδειξη του νοσοκομείου) 9. Να συνοδεύεται από φιάλη οξυγόνου περίπου 1500ml 10. Να έχει σήμανση CE. 11. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε και κατάλογο. Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/ (ΦΕΚ 32/Β / ) Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του προσφερόμενου είδους οφείλουν να τηρούν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO. 15. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών. - να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της εταιρείας «AIMED CO- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αφού το προσφερόμενο από αυτή είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές 3

4 Α/Α 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ AMBU ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Ο ασκός αναζωογόνησης ανηλίκων να έχει δυνατότητα χρήσης χρήσης σε παιδιά από 18 μηνών έως 3 ετών το ελάχιστο. 2. Να είναι κατασκευασμένος από σιλικόνη ή άλλο πολυμερές latex free υλικό 3. Να έχει δυνατότητα παροχής (Maxim stroke volume) τουλάχιστον 300 ml 4. Με ενσωματωμένο χερούλι για χρήση και με το ένα χέρι 5. Οι μάσκες πρέπει να διαθέτουν μονόδρομη βαλβίδα με φίλτρο το οποίο να μην επιτρέπει την μεταφορά υγρών ή σταγονιδίων μεταξύ ασθενή και διασώστη 6. Οι μάσκες καθώς και το φίλτρο να είναι διαφανή 7. Ο ασκός και η μάσκα να μπορούν να αποστειρωθούν στους Να διαθέτει βαλβίδα περιορισμού πίεσης στα περίπου 40 cm H2O (pressure limiting) 9. Να συνοδεύεται με βαλβίδα ασθενούς, 2 μάσκες σιλικόνης ενηλίκων διαφορετικών μεγεθών (μετά από υπόδειξη του νοσοκομείου) 10. Να συνοδεύεται από φιάλη οξυγόνου περίπου 300ml 11. Να έχει σήμανση CE 12. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε και κατάλογο Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/ (ΦΕΚ 32/Β / ) 15. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του προσφερόμενου είδους οφείλουν να τηρούν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 16. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών - να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της εταιρείας «AIMED CO- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αφού το προσφερόμενο από αυτή είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές 4

5 Α/Α 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Να είναι σύγχρονη ψηφιακή ζυγαριά 2. Η κλίμακα της να είναι από 0 έως 200 Κgr 3. Να διαθέτει ένδειξη αντικατάστασης μπαταρίας 4. Να συνοδεύεται από μετρητή ύψους, κατάλληλο για παιδιά ενηλίκους 5. Xρόνος σταθεροποίησης μικρότερος από 2 sec 6. Να συνοδεύεται από πρότυπα βάρους 7. Να έχει σήμανση CE 8. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια 9. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε και κατάλογο 10. Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/ (ΦΕΚ 32/Β / ) 11. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του προσφερόμενου είδους οφείλουν να τηρούν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO. 12. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών - να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της εταιρείας «AIMED CO- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αφού το προσφερόμενο από αυτή είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές 5

6 Α/Α 5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΥΓΟΥ ΒΡΕΦΩΝ Δυνατότητα μέτρησης βάρους έως 15 κιλά τουλάχιστον και ακρίβεια 10 γραμμάριο 2. Η επίδειξη της μέτρησης να γίνεται σε ψηφιακή οθόνη 3. Να είναι κατασκευασμένη από υλικά ανθεκτικά στην απολύμανση 4. Η πλατφόρμα ζύγισης να είναι κατασκευασμένη από συνθετικό (μη μεταλικό) υλικό 5. Να μην έχει αιχμηρά σημεία οι γωνίες να είναι στοργγυλεμένες και ο σχεδιασμός να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγονατι οι τραυματισμοί 6. Να διαθέτει δυνατότητα μηδενισμού (Τάρα) 7. Να λειτουργεί με μπαταρία και να διαθέτει δείκτη χαμηλής φόρτισης της βατταρίας (Low battery indicator) 8. Να έχει σήμανση CE 9. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια 10. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε και κατάλογο 11. Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/ (ΦΕΚ 32/Β / ) 12. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του προσφερόμενου είδους οφείλουν να τηρούν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 13. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών - να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της εταιρειας «AIMED CO- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αφού το προσφερόμενο από αυτή είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές 6

7 Α/Α 9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΩΝ ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Η συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, Αμεταχείριστη, σύγχρονης οπωσδήποτε τεχνολογίας και να περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την διενέργεια πλήρους αντίστοιχης εξέτασης 2. Να λειτουργεί με ρεύμα τάσης 220V/50Hz, μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε απ' ευθείας σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου «ΣΟΥΚΟ» και με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 3. Να είναι κατάλληλο για την ανίχνευση της ροής του αίματος με υπερήχους (φαινόμενο Doppler) 4. Να είναι φορητό, μικρού όγκου και βάρους 5. Να είναι διπλής κατεύθυνσης διαπίστωσης της ροής του αίματος (Β1 D1RECTΙONAL) 6. Η συχνότητα λειτουργίας του να είναι 8 ΜΗΖ περίπου 7. Το probe να είναι τύπου «ΣΤΥΛΟ» 8. Να έχει ενσωματωμένο καταγραφικό (printer) 9. Να διαθέτει ενσωματωμένο φωτοπληθυσμογράφο για την ανίχνευση παλμών και φλεβικών θρόμβων 10. Να συνοδεύεται από τραπεζάκι και να αναφερθούν τα χαρακτηριστικά αυτού Πρέπει να ικανοποιεί τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ιατρικών 11. μηχανημάτων. Να έχει σήμανση CΕ σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94 για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού ή αρμόδιας αρχής και πρωτότυπα από τα οποία να προκύπτει αναλυτικά και ονομαστικά ότι το προσφερόμενο σύστημα έχει σήμανση CΕ. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης και όλα τα 12. αναγραφόμενα να τεκμηριώνονται επακριβώς με παραπομπές στα επίσημα πρωτότυπα τεχνικά δελτία (prospectus) ή σε επίσημες βεβαιώσεις του κατασκευαστικού οίκου για το ότι δεν αναγράφεται σε αυτά Το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να συνοδεύεται από εγχειρίδιο λειτουργίας και 13. συντήρησης του κατασκευαστή, άπαντα στα ελληνικά, ταυτόσημα στο περιεχόμενο με τα αντίστοιχα ξενόγλωσσα, τα οποία επίσης πρέπει να το συνοδεύουν 14. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης σε λειτουργία, με δωρεάν εξυπηρέτηση (service) και ανταλλακτικά. Κατά την διάρκεια της εγγύησης η επισκευή να γίνεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την αναγγελία της βλάβης 15. Να δοθεί πλήρη τεχνική υποστήριξη και παροχή ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια 16. Να προσφερθεί πρόγραμμα πλήρους υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος, τόσο με ανταλλακτικά όσο και εναλλακτικά χωρίς ανταλλακτικά, μετά τη λήξη της εγγύησης καλής λειτουργίας και για χρονικό διάστημα 10 ετών από την παράδοση σε λειτουργία 17. H παράδοση και η παραλαβή θα γίνει στο ΠΠΙ Κουφονησίου και ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εγκατάσταση του προσφερόμενου είδους χωρίς καμιά επιβάρυνση 7

8 Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει οργανωμένο service που θα αποδεικνύεται με στοιχεία Στην ελληνική αγορά θα πρέπει να λειτουργούν όμοια με το προσφερόμενο. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει οπωσδήποτε και κατάλογο Να προσφερθεί δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού (ιατρικού και νοσηλευτικού) ως προς τη λειτουργία του συστήματος. Να προσφερθεί ξεχωριστά δωρεάν εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού ως προς την συντήρηση του εξοπλισμού. Να παρατεθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της υπουργικής απόφασης Δ Υ8δ / ΓΠ οικ / ( ΦΕΚ 32 /Β/ ) Ο κατασκευαστής του προσφερόμενου συστήματος οφείλει να τηρεί πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας κατά ISO Η προμηθεύτρια εταιρεία θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO για εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων και μηχανημάτων Οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες να διαθέτουν πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να βεβαιώνεται ότι υπάγονται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/ Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα ζητούμενα δικαιολογητικά από τους ειδικούς όρους η προσφορά θα απορρίπτεται - να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της εταιρείας «AIMED CO- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αφού το προσφερόμενο από αυτή είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές. 8

9 Α/Α 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΕΤ Σετ διαγνωστικών οργάνων με φορτιστή, κατάλληλo για τις ανάγκες των εξωτερικών ιατρείων και εξεταστηρίων, αποτελούμενο από: 2. Οφθαλμοσκόπιο με λυχνία αλογόνου 3.5 V 3. 6 διαφορετικές οπές με φίλτρο απορρόφησης του κόκκινου, σχισμή και οδηγό τύπου αστέρος με πολικές συντεταγμένες 4. Εύρος φακού: 1-10 (κλίμακα +1 D), 15 & 20 ( κλίμακα - 1 D), 20, 25, Ωτοσκόπιο με ενσωματωμένο φακό παρατήρησης και ένα σετ από 5 specula διαμέτρου Να έχει σήμανση CE 7. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια 8. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε και κατάλογο 9. Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/ (ΦΕΚ 32/Β / ) 10. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του προσφερόμενου είδους οφείλουν να τηρούν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 11. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών - να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της εταιρείας «AIMED CO- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αφού το προσφερόμενο από αυτή είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές. 9

10 Α/Α 12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Η Κάθισμα επισκέπτου συνεργασίας σταθερό επί ενιαίου μεταλλικού σκελετού χρωμίου σχήματος S., με ενιαία έδρα και πλάτη, με μπράτσα. Οι διαστάσεις κατά προσέγγιση είναι, ύψος εκ., διαστάσεις έδρας470/520 χιλ, διαστάσεις πλάτης 620/520 χιλ 1. Βάση στήριξης: Ο σκελετός του καθίσματος είναι τύπου s. Να αποτελείται από οβάλ χαλυβδοσωλήνα 20χ40χ1.8 mm χρωμιωμένο στιβαρό σκελετό. 2. Έδρα πλάτη βραχίονες: Ο σκελετός του καθίσματος είναι ενιαίος και κατασκευάζεται από πολλαπλές στρώσεις φύλλων ξύλου οξιάς πάχους 12mm πρεσαρισμένα και συγκολλημένα μέσα σε καλούπι για την τελική μορφή της έδρας πλάτης. Το πίσω μέρος της πλάτης και το κάτω μέρος της έδρας καλύπτεται από δερματίνη λαμιναρισμένη βραδυφλεγή. Η ταπετσαρία καθίσματος και η ταπετσαρία της έδρας και της πλάτης αποτελούνται από πολυουρεθάνη πυκνότητας 30kg/m3 και πάχους 60mm, τα οποία ντύνονται με δερματίνη και στερεώνονται κατάλληλα στο ξύλινο σκελετό του καθίσματος. Τα μπράτσα είναι συνεχόμενα της βάσης και επενδεδυμένα με καλύπτρα από πολυπροπυλένιο 3. Να έχει σήμανση CE 4. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια 5. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε και κατάλογο 6. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών - να ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και «KAS HELLAS Α.Ε.» αφού το προσφερόμενο από αυτές είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές 10

11 Α/Α 13. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΙΑΤΡΟΥ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΞΥΛΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ με καπάκι και πλαϊνά από μελαμίνη 25χιλ περιμετρικά 1. στρογγυλοποιημένο. Μετώπη από μελαμίνη 16χιλ. περίπου, περιμετρικά θα φέρει ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους για την ρύθμιση του ύψους. Χρώμα ξύλου της επιλογής του αναθέτοντα. Διαστάσεις 1,60Χ0,8Χ0,75 2. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ με ράφια και πλαϊνά από μελαμίνινη μελαμίνη 25χιλ περιμετρικά, όπου θα φέρει ρυθμιζόμενους ρεγουλατόρους για τη ρύθμιση του ύψους των ραφιών. Χρώμα ξύλου της επιλογής του αναθέτοντα. Πόρτες στο κάτω μέρος με κλειδαριά και ράφι στη μέση. Μεταλλικά ποδαράκια 7 εκ.. Διαστάσεις 1,20Χ0,40Χ2 (Μ*Β*Υ) 3. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 τροχών και σκελετό από μελαμίνη 16χιλ. περίπου, στο χρώμα της επιλογής του αναθέτοντα. Ενδεικτικών διαστάσεων Μ 45εκ., Π 45εκ. Υ 60εκ.. Συρτάρια από μελαμίνη με κεντρική κλειδαριά και χερούλια και 3 συρτάρια 4. ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ. Κάθισμα γραφείου τροχήλατο, με δυνατότητα περιστροφής, με ψηλή πλάτη ρυθμιζόμενη πλάτη, χρώματος της επιλογής του αναθέτοντα. Βάση 5 ακτινών, μεταλλική, με διπλούς τροχούς. Αμορτισέρ αέρος με βάση ρύθμισης καθ ύψος και ανάκληση πλάτης. Πλάτη: εσωτερικά από κόντρα πλακέ και εξωτερικά από σκληρό πλαστικό (δερματίνη) σε αφρόδες υλικό 4εκ. περίπου. Οι μηχανισμοί και ο σκελετός του καθίσματος να είναι στιβαρής κατασκευής, μεγάλης αντοχής., κατάλληλο για συνεχή επαγγελματική χρήση, άριστης ποιότητας, ανατομικά. Μπράτσα από σκληρό πλαστικό. 5. Να έχει σήμανση CE 6. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια 7. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε και κατάλογο 8. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών - να ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και «KAS HELLAS Α.Ε.» αφού το προσφερόμενο από αυτές είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές. 11

12 Α/Α 14. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Καρέκλες με 4 πόδια, χρώματος της επιλογής του αναθέτοντα. Μεταλλικός σκελετός μεγάλης αντοχής, κατάλληλος για συνεχή επαγγελματική χρήση, με οβάλ σωλήνα 1. ενδεικτικής διάστασης 3Χ2Χ1,2 εκ. βαμμένος μάυρος με ηλεκτροστατική βαφή. Εσωτερικός σκελετός από κόντρα πλακέ. Εξωτερική πλάτη και κάθισμα από σκληρό πλαστικό (δερματίνη) 2. Να έχει σήμανση CE 3. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια 4. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε και κατάλογο 5. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών - να ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές των εταιρειών «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και «KAS HELLAS Α.Ε.» αφού το προσφερόμενο από αυτές είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές. 12

13 15. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΩ Α/Α ΟΡΟΥ Κλίνη τριών τμημάτων. Ρύθμιση τμήματος πλάτης (από την οριζόντια θέση μέχρι τουλάχιστον 70ο τουλάχιστον) με μηχανισμό ανάρτησης αερίου. Ρύθμιση θέσης τμήματος ποδών με τη βοήθεια οδοντωτού οδηγού. Θέση Trendelnburg και αντι- Trendelenburg 1. τουλάχιστον 12º με μηχανισμό ανάρτησης αερίου. Πλαίσια μετωπών και μετώπες κεφαλής και ποδών ευκόλως προσθαφαιρούμενα. Πλέγμα επιφάνειας στρώματος εύκολα προσθαφαιρούμενο. Δυνατότητα τοποθέτησης στατό ορού σε κάθε γωνία. Τέσσερις περιστρεφόμενοι, αντιστατικοί τροχοί, ο ένας απ αυτούς κατευθυντήριος, διαμέτρου τουλάχιστον 15 εκ., με κεντρικό σύστημα πέδησης 2. Διαστάσεις επιφάνειας στρώματος, κατά προσέγγιση 200 εκ. x 90 εκ. Ρύθμιση ύψους επιφάνειας ύπνου, κατά προσέγγιση εκ 3. Κατασκευή : Βάση, σκελετός και πλαίσιο επιφάνειας ύπνου, κατασκευασμένα από χαλύβδινο σωλήνα, επιψευδαργυρωμένο και βαμμένο ηλεκτροστατικά με εποξική, πολυεστερική βαφή. Πλέγμα επιφάνειας ύπνου κατασκευασμένο από χαλύβδινες ράβδους, διαμέτρου 15 mm περίπου, επιψευδαργυρωμένο και βαμμένο ηλεκτροστατικά 4. Πλαίσια μετωπών κεφαλής και ποδών κατασκευασμένα από επιχρωμιωμένο χαλύβδινο σωλήνα, χωρίς αιχμηρές γωνίες. Μετώπες κεφαλής και ποδών κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό.οι αρθρώσεις των τμημάτων της κλίνης θα πρέπει να είναι ειδικά κατασκευασμένες ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των κλινοσκεπασμάτων 5. Εξαρτήματα: 4 προσκρουστήρες από PVC, για προστασία της επιφάνειας των τοίχων 6. Στατό ορού με δύο γάντζους τουλάχιστον, από επιχρωμιωμένο χάλυβα. Πίνακας ανάρτησης διαγραμμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα με συνδετήρα ελατηρίου για την τοποθέτηση εγγράφων 7. Να συνοδεύεται από βραδύκαυστο στρώμα πολλαπλών τμημάτων, σε αντιστοιχία με τον αριθμό τμημάτων της κλίνης. Να είναι κατασκευασμένο από πολυεστερικό αφρό, πυκνότητας περίπου 35 kg/m3, τοποθετημένο μέσα σε θήκη από βαμβακερό ύφασμα (τουλάχιστον 80%), με φερμουάρ στο μέσο της μικρής πλευράς του στρώματος 8. Να συνοδεύεται από κάλυμμα στρώματος, πλενόμενο στους 95º C, αντιστατικό, βραδύκαυστο, αδιάβροχο, αντιβακτηριδιακό. Το κάλυμμα να έχει ειδικό πλέγμα για την αύξηση της ανθεκτικότητάς του και φερμουάρ στη μέση της μικρής πλευράς του στρώματος. Ύψος στρώματος τουλάχιστον 12 cm. Διαστάσεις συμβατές με τις διαστάσεις της κλίνης 9. Πρέπει να ικανοποιεί τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ιατρικών μηχανημάτων. Να έχει σήμανση CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού ή αρμόδιας αρχής και πρωτότυπα prospectus από τα οποία να προκύπτει αναλυτικά και ονομαστικά ότι το προσφερόμενο μηχάνημα έχει τη σήμανση CE 10. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης και όλα τα αναγραφόμενα να τεκμηριώνονται επακριβώς με παραπομπές στα επίσημα 13

14 πρωτότυπα τεχνικά δελτία (prospectus) 11. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης σε λειτουργία, με δωρεάν εξυπηρέτηση (service) και ανταλλακτικά 12. Να δοθεί πλήρη τεχνική υποστήριξη και παροχή ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια 13. Στην ελληνική αγορά θα πρέπει να λειτουργούν όμοια με το προσφερόμενο μηχάνημα. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει οπωσδήποτε και κατάλογο 14. Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/ (ΦΕΚ 32/Β / ) 15. Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του προσφερόμενου είδους οφείλουν να τηρούν πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 16. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών. 17. Επίσης οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες να διαθέτουν πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να βεβαιώνεται ότι υπάγονται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 Η επιτροπή εισηγείται : - να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της εταιρείας «ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αφού το προσφερόμενο από αυτή είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές. 14

15 Α/Α 17. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΔΙΠΛΟΥ Το Διαφανοσκόπιο να είναι νοσοκομειακής χρήσης 2. Δύο τμήματα παρατήρησης με μηχανισμούς συγκράτησης ακτινογραφίας σε όλο το πλάτος. Επιτοίχιο, με διαφώτιστο πλαστικό υλικό 3. Η φωτεινότητα να κυμαίνεται από cd/m2 περίπου 4. Να υπάρχει ομοιόμορφη κατανομή φωτεινότητας 5. Να συνοδεύεται από εξαρτήματα εγκατάστασης και στερέωσης 6. Να δέχεται δυο ακτινολογικά φιλμ οπωσδήποτε 35Χ43 cm του καθένα 7. Με διακόπτη on/off και δύο ξεχωριστούς διακόπτες για ρύθμιση φωτεινότητας 8. Να έχει σήμανση CE 9. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια 10. Στην προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει οπωσδήποτε και κατάλογο. Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 11. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/ (ΦΕΚ 32/Β / ) Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του προσφερόμενου είδους οφείλουν να τηρούν 12. πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 13. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών - να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της εταιρείας «AIMED CO- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αφού το προσφερόμενο από αυτή είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές. 15

16 Α/Α 18. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ DOPPLER ΑΓΓΕΙΩΝ Φορητό Doppler Αγγείων Τσέπης (Pocket Doppler) 2. Να είναι κατάλληλο για χρήση οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη χρήσης Doppler για έλεγχο της συστολικής πίεσης στην ροή των αγγείων του αίματος 3. Να χρησιμοποιεί διάφορους τύπους probe συχνότητος 8MHz τύπου μολυβιού και FLAT για ενήλικες και παιδιά τα οποία μπορούν να απολυμανθούν με αέριο ή σε απολυμαντικό υγρό 4. Να λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 5. Να διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο για την εξωτερική μεταφορά του ήχου. Φέρει στερεοφωνική έξοδο για ακουστικά τα οποία όταν χρησιμοποιούνται απομονώνουν του ήχους από το ηχείο 6. Να είναι μεγάλης ευαισθησίας ώστε μπορεί να ανιχνεύει αποτελεσματικά επιφανειακά αλλά και αγγεία σε βάθος 7. Να είναι σχετικά μικρού όγκου και βάρους και μικρού μεγέθους 8. Να συνοδεύεται από ένα probe κατ επιλογή του χρήστη για την λειτουργία του 9. Να καλύπτει τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας Να κατατεθεί δήλωση δέσμευση ότι μετά από κάθε επισκευή ή συντήρηση που θα 10. πραγματοποιείται από τεχνικούς της, θα εκδίδεται και το αντίστοιχο πρωτόκολλο ηλεκτρικής ασφάλειας Πρέπει να ικανοποιεί τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ιατρικών 11. μηχανημάτων. Να έχει σήμανση CE, σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΟΚ και την ΚΥΑ ΔΥ7/2480/94. Για το λόγο αυτό στις προσφορές θα πρέπει να υπάρχουν συνημμένα έγκυρα πιστοποιητικά κοινοποιημένου οργανισμού ή αρμόδιας αρχής και πρωτότυπα prospectus από τα οποία να προκύπτει αναλυτικά και ονομαστικά ότι το προσφερόμενο μηχάνημα έχει τη σήμανση CE Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται οπωσδήποτε με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης και 12. όλα τα αναγραφόμενα να τεκμηριώνονται επακριβώς με παραπομπές στα επίσημα πρωτότυπα τεχνικά δελτία (prospectus) Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης σε 13. λειτουργία, με δωρεάν εξυπηρέτηση (service) και ανταλλακτικά. 14. Να δοθεί πλήρη τεχνική υποστήριξη και παροχή ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια 14. Να δοθεί πλήρη τεχνική υποστήριξη και παροχή ανταλλακτικών για 10 τουλάχιστον χρόνια Στην ελληνική αγορά θα πρέπει να λειτουργούν όμοια με το προσφερόμενο μηχάνημα. Στην 15. προσφορά του ο προμηθευτής θα πρέπει να συμπεριλάβει οπωσδήποτε και κατάλογο Ο προμηθευτής οφείλει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης 16. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ. 1348/ (ΦΕΚ 32/Β / ) Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής του προσφερόμενου είδους οφείλουν να τηρούν 17. πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 18. Χρόνος παράδοσης ο συντομότερος δυνατός όχι πέρα των 40 ημερών 16

17 19. Επίσης οι συμμετέχουσες στο διαγωνισμό εταιρείες να διαθέτουν πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης με το οποίο να βεβαιώνεται ότι υπάγονται σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α) και Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12 Α) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 - να ανοιχθεί η οικονομική προσφορά της εταιρείας «AIMED CO- ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» αφού το προσφερόμενο από αυτή είδος ΠΛΗΡΟΙ τις οριζόμενες από τη διακήρυξη προδιαγραφές. 17

18 Το παρόν να διαβιβαστεί στο Δ. Σ. του Νοσοκομείου προκειμένου να επικυρωθεί για να ανοιχτούν οι οικονομικές προσφορές. Η επιτροπή: 1.Μπογιατζίδης Κων/νος 2.Ξαγοράρης Χαράλαμπος 3.Ζαμανοπούλου Ελπίδα 18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ21/2013 21 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19001. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ προϋπολογισμός: 2.000 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 16%) 1. Υδραυλική ρύθμιση ύψους με δυνατότητα ρύθμισης από 50-90 cm. 2. Να διαθέτει στρογγυλεμένο μπροστινό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ. 1) ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΑΚΤΥΛΟΥ. ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 800 Το οξύµετρο δακτύλου πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ HΛEKTPOΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Μ.Τ.Ν. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 48.160,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ Γενικοί όροι για τα είδη Α, B,Δ, - Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να είναι τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 2012 1. ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΩΤΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΧΩΝΑΚΙΑ 2. Επιτοίχιο ωτοσκόπιο βαρέως τύπου με μετασχηματιστή που να διαθέτει on-off διακόπτη. 3. Να διαθέτει τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟ ΟΧΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΑΜΠΟ 1. Να είναι τροχήλατο. 2. Να ρυθμίζεται το ύψος υδραυλικά από 550 έως 750 mm περίπου. 3. Η βάση να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα AISI

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» CPV 39000000-2, 30213000-5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» Ο Δήμαρχος Δράμας

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. Δράμα, 22 Σεπτεμβρίου 204 Αρ. Πρωτ.: 5039 «Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ» Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:. Το νομοθετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,83 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.951,83 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Κ ο ι ν ω ν ι κ ό Τ α μ ε ί ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Χανιά, 27-08-2012 Ταχ. ιεύθυνση : Μουρνιές Κυδωνίας Ταχ. Κωδ. : 73300 Αρ. πρωτ. 12638 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά: 28/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 30294 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΙΟΥ ΗΜΟΣ -- ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βόλος 12 / 4 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 28584 /14.12.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς για την επείγουσα προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου Σητείας Σχετικά : 1. Το υπ αριθμ. 302/31-3-14 Έγγραφο Προϊσταμένου Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13 12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 16303 «Η ΕΛΠΙΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13 12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 16303 «Η ΕΛΠΙΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 13 12-2012 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 16303 «Η ΕΛΠΙΣ» Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Μ. ΣΕΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 19/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΕΠΙΠΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, Μάρτιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Επίπλωση γραφειακών χώρων της Υπηρεσίας Γραφείων Βουλευτών του επί της οδού Μητροπόλεως 1 κτιρίου της Βουλής, σύμφωνα με τις λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 14 Ο: (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης για την «Προµήθεια

ΘΕΜΑ 14 Ο: (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης για την «Προµήθεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 372/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 29 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 20-11-2013 ΘΕΜΑ 14 Ο: (έκτακτο) Έγκριση όρων δηµοπράτησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-1-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμός Προκήρυξης: 46377 / 2014

EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμός Προκήρυξης: 46377 / 2014 : 77462«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 09:31:06 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862788 2015-06-22

15PROC002862788 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 36/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 03-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ23/2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΔ23/2013 «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μαρούσι 1/8/2013 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ 19002 ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ /ΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA:ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φλώρινα, 02 εκεµβρίου 2013 ΑΡ.ΠΡΩΤ. 46822 Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 1 α/α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 3.2 ΕΙΔΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Πιεσόμετρα υδραργυρικά τροχήλατα Πο σό τητ α 2 Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής, λειτουργικός, κατάλληλος για έντονη νοσοκοµειακή χρήση και να διαθέτει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ (προϋπολογισμός 10.000 Ευρώ ΓΙΑ 4 ΤΕΜ.) ΓΕΝΙΚΑ Τροχήλατο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο οξύμετρο για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα