Trumatic C 3402 C 6002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Trumatic C 3402 C 6002"

Transcript

1 Trumatic C 3402 C Trumatic C V ~ Trumatic C EL Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo G. Bournas G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis Tel. (0210) Egaleo Athen Fax (0210) Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12 D-8640 Putzbrunn bei München Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

2 1 Σύνδεση κρύου νερού 2 Σύνδεση ζεστού νερού 3 Σύνδεση αερίου 4 Έξοδοι θερµού αέρα Επαναφορά ανακυκλωµένου αέρα 6 Έξοδος καυσαερίων 7 Τροφοδοσία αέρα καύσης 8 Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου λειτουργίας 9 Κάλυµµα για καλώδιο σύνδεσης 10 οχείο νερού (12 λίτρα) 11 Αναφλεκτήρας 12 Καυστήρας 13 Εναλλάκτης θερµότητας 14 Προστασία υπερθέρµανσης 1 Αισθητήρας θερµοκρασίας 16 Θερµαντικοί κύλινδροι 230 V για ζεστό νερό (µόνο Trumatic C EL) 17 Χειριστήρια 18 Αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου Περιγραφή λειτουργίας Η Trumatic C είναι µια θερµάστρα υγραερίου θερµού αέρα µε ενσωµατωµένο µπόιλερ ζεστού νερού (περιεχόµενο 12 λίτρα). Ο καυστήρας λειτουργεί υποστηριζόµενος µε ανεµιστήρα, µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία επίσης και κατά τη διάρκεια της διαδροµής. Για τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της διαδροµής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εθνικοί περιορισµοί. Στη χειµερινή λειτουργία (θερ- µάστρα και ζεστό νερό) η συσκευή επιλέγει αυτόµατα την απαιτούµενη βαθµίδα απόδοσης, σύµφωνα µε τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ επιλεγ- µένης και της πραγµατικής στιγµιαίας θερµοκρασίας χώρου. Ο τύπος C 6002 λειτουργεί σε τρεις βαθµίδες απόδοσης (2000, 4000 και 6000 W), ο τύπος C 3402 σε δύο βαθµίδες απόδοσης (2000 και 3400 W). Το νερό του µπόιλερ θερµαίνεται αυτόµατα όταν αυτός είναι γε- µάτος. Η θερµοκρασία νερού εξαρτάται από το επιλεγµένο 2 είδος λειτουργίας (µε ή χωρίς απαίτηση ζεστού νερού) και την αποδιδόµενη θερµαντική ισχύ. Η λειτουργία θέρµανσης είναι επίσης δυνατή χωρίς κανένα περιορισµό και όταν δεν εµπεριέχεται νερό. Στη θερινή λειτουργία (µόνο ζεστό νερό) η θέρµανση του εµπεριεχόµενου νερού εκτελείται στη µικρότερη βαθµίδα καυστήρα. Μόλις επιτυγχάνεται η θερµοκρασία νερού, ο καυστήρας απενεργοποιείται και σβήνει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Οι θερµάστρες Trumatic C EL έχουν τη δυνατότητα επιλογής µιας πρόσθετης ηλεκτρικής θέρµανση 230 V (40 W/2 A) για ζεστό νερό. Σηµαντικές υποδείξεις χειρισµού 1. Σε περίπτωση που η καµινάδα έχει τοποθετηθεί κοντά ή άµεσα κάτω από ένα ανοιγόµενο παράθυρο, πρέπει η συσκευή να είναι εφοδιασµένη µε µια αυτόµατη διάταξη διακοπής λειτουργίας, για να εµποδίζεται η λειτουργία µε ανοικτό παράθυρο. 2. Πρέπει να γίνεται έλεγχος σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, αν ο διπλός σωλήνας καυσαερίων παραµένει άθικτος και η σύνδεσή του παραµένει σταθερή, ιδιαίτερα αν έχετε διανύσει µεγάλες αποστάσεις. Ελέγξτε επίσης αν είναι καλά στερεωµένη η συσκευή και η καπνοδόχος. 3. Μετά από µια αποτυχηµένη ανάφλεξη πρέπει να ελέγξει ένας ειδικευµένος τεχνικός το σύστηµα απαγωγής καυσαερίων! 4. Η καπνοδόχος απαγωγός των καυσαερίων πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη από ρύπους (λασπόχιονο, πάγο, φύλλα κλπ.).. Ο ενσωµατωµένος αναστολέας θερµοκρασίας διακόπτει την τροφοδοσία µε υγραέριο, όταν η συσκευή υπερθερµανθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται να κλειστούν οι έξοδοι θερµού αέρα και το άνοιγµα για την επαναφορά του περιφερειακού αέρα. 6. Σε οχήµατα µε τοποθετηµένες θερµάστρες υγραερίου πρέπει στη Γερµανία σύµφωνα µε το 22a StVZO ο εναλλάκτης θερµότητας να αντικατασταθεί µετά από µια διάρκεια λειτουργίας των 30 ετών (Το έτος της πρώτης έναρξης λειτουργίας πρέπει να αναγράφεται συνεχώς επάνω στην εργοστασιακή πινακίδα). Για εργασίες συντήρησης και επισκευών επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια ανταλλακτικά της Truma.

3 Οδηγίες χρήσης Πριν θέσετε την εγκατάσταση σε λειτουργία, µελετήστε οπωσδήποτε το εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης κα τις «Σηµαντικές υποδείξεις χειρισµού»! Ο κάτοχος του οχήµατος φέρει την ευθύνη για να γίνεται η λειτουργία της συσκευής σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα µε τις προειδοποιητικές υποδείξεις, η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί από τον τεχνικό που θα κάνει την εγκατάσταση ή από τον κάτοχο του οχήµατος σε µια θέση στο όχηµα που θα είναι εµφανής για τον κάθε χρήστη (π.χ. στην πόρτα της ιµατιοθήκης)! Αν λείπει η ετικέτα, µπορείτε να την παραγγείλετε από την εταιρία Truma. Πριν από την πρώτη χρήση ξεπλένετε οπωσδήποτε καλά ολόκληρη την τροφοδοσία νερού µε ζεστό καθαρό νερό. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιµοποιηθεί η θερµάστρα, αδειάστε οπωσδήποτε το περιεχόµενο νερό όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού! Για βλάβες από παγετό δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εγγύησης! Επίσης αδειάστε το περιεχόµενο νερό πριν από εργασίες επισκευής ή συντήρησης στο όχηµα (σε συνεργεία!), γιατί σε κατάσταση απουσίας ηλεκτρικής τάσης ανοίγει αυτόµατα η βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης! Ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης m = κεφαλή ενεργοποίησης «κλειστό» n = κεφαλή ενεργοποίησης «εκκένωση» Η βαλβίδα εκκένωσης συγκρατείται από ένα ηλεκτρικό πηνίο στην κλειστή θέση. Για να µην επιβαρύνετε την µπαταρία άσκοπα, σας συνιστούµε να ανοίγετε τη βαλβίδα εκκένωσης, όταν έχει µείνει αχρησιµοποίητη για πολύ καιρό! Σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 4 C βαθµών γύρω από την περιοχή της βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης µπορεί το περιεχόµενο νερού του θερµοσίφωνα να εκκενωθεί αυτόµατα, εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία (και σε περίπτωση βλάβης)! Για την αποφυγή απώλειας νερού θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή (καλοκαιρινή ή χειµερινή λειτουργία) και κλείνετε πάλι τη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης από την κεφαλή χειρισµού µε τράβηγµα προς τα επάνω (θέση m). Όταν δεν λειτουργεί η θέρµανση, µπορείτε να κλείσετε την βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης µόνον όταν η θερµοκρασία είναι πάνω από 8 C βαθµούς! Το στόµιο εκκένωσης της ηλεκτρικής βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης πρέπει να είναι πάντα ελεύθερο από ρύπους (λασπόχιονο, πάγο, φύλλα κλπ.)! Για βλάβες από παγετό δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εγγύησης! Πλήρωση του µπόιλερ 1. Κλείστε µε τράβηγµα προς τα επάνω (θέση m) την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης στην κεφαλή ενεργοποίησης. Σε θερµοκρασίες κάτω των 8 C βαθµών και χαµηλότερες ανοίξτε πρώτα την θερµάστρα ή τον θερµοσίφωνα, για να µην ανοίξει πάλι η βαλβίδα! 2. Θέστε σε λειτουργία την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για την αντλία νερού (κεντρικός διακόπτης ή διακόπτης της αντλίας). 3. Ανοίξτε τα ρουµπινέτα του ζεστού νερού στην κουζίνα και στο λουτρό (γυρίστε στη θέση «ζεστό», αν έχετε θερµοµίκτες προεπιλογής ή ρουµπινέτα ενός µοχλού). Αφήστε τα ρου- µπινέτα ανοικτά για όσο διάστηµα απαιτείται µέχρι να γεµίσει το µπόιλερ εκτοπίζοντας τον αέρα και να τρέξει το νερό. Ακόµη και στην περίπτωση που γίνεται χρήση µόνο του συγκροτήµατος κρύου νερού χωρίς µπόιλερ, το καζάνι του µπόιλερ γεµίζει µε νερό. Για να αποφύγετε ζηµιές από παγετό πρέπει να αδειάζετε το περιεχόµενο νερό µε τη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης, ακόµη και όταν δεν έχει γίνει χρήση του µπόιλερ. Ως εναλλακτική λύση µπορούν να συναρ- µολογηθούν δύο βαλβίδες φραγής ανθεκτικές στο ζεστό νερό πριν από τη σύνδεση του κρύου και του ζεστού νερού. Κατά τη σύνδεση µε ένα κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (στην ύπαιθρο ή στην πόλη) πρέπει να τοποθετηθεί ένας µειωτής πίεσης, ο οποίος θα εµποδίζει τη δηµιουργία πιέσεων στο θερµοσίφωνα που να είναι µεγαλύτερες από 2,8 bar. Εκκένωση του µπόιλερ 1. ιακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για την αντλία του νερού (κεντρικός διακόπτης ή διακόπτης της αντλίας). 2. Ανοίξτε τα ρουµπινέτα του ζεστού νερού στην κουζίνα και στο λουτρό. 3. Ανοίξτε την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης στην κεφαλή ενεργοποίησης πιέζοντας προς τα µέσα (θέση n). Το µπόιλερ εκκενώνεται τώρα µέσω της βαλβίδας ασφάλειας και εκκένωσης κατευθείαν προς τα έξω. Με την τοποθέτηση ενός αντίστοιχου κουβά ελέγχεται εάν έχει αδειάσει πλήρως το εµπεριεχόµενο νερό (12 λίτρα). Για βλάβες από παγετό δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εγγύησης! Λειτουργία αερίου (θέρµανση και ζεστό νερό) a g h b 9 7 Trumatic C a = Περιστροφική κεφαλή για θερµοκρασία χώρου (1 9) b = Πράσινη ενδεικτική λυχνία «λειτουργία» c = Θερινή λειτουργία (θερµοκρασία νερού 40 C ή 60 C) d = Χειµερινή λειτουργία (θέρµανση χωρίς απαίτηση ζεστού νερού) e = Χειµερινή λειτουργία (θέρµανση µε απαίτηση ζεστού νερού) f = Περιστροφικός διακόπτης «off» g = Κίτρινη ενδεικτική λυχνία «µπόιλερ φάση θέρ µανσης» h = Κόκκινη ενδεικτική λυχνία «βλάβη» Αν χρησιµοποιείτε τους ειδικούς διακόπτες του οχήµατος: Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήµατος. 3 1 c f d e Θερµοστάτης χώρου i i = αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου Για τη µέτρηση της θερµοκρασίας χώρου βρίσκεται στο όχη- µα ένας εξωτερικός αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου (i). Η θέση του αισθητήρα προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος, ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται περί αυτού στις οδηγίες χειρισµού του οχήµατός σας. Η ρύθµιση του θερµοστάτη στο χειριστήριο (1 9) πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις θερµοκρασίας και ανάλογα µε τον κατασκευαστικό τύπο του οχήµατος. Για µια µέση θερµοκρασία χώρου των περ. 23 C συνιστούµε τη ρύθ- µιση θερµοστάτη µεταξύ περ Έναρξη λειτουργίας 1. Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος είναι αποφραγµένη. Αφαιρέστε οπωσδήποτε τα τυχόν καλύµµατα και στην περίπτωση χρήσης σε θαλάσσια σκάφη ανοίξτε την καπνοδόχο του καταστρώµατος. Το χειµώνα συνιστούµε στην καπνοδόχο οροφής τη χρησι- µοποίηση µιας προέκτασης καπνοδόχου (βλέπε πρόσθετα εξαρτήµατα). Αυτή πρέπει να αφαιρείτε κατά τη διάρκεια της διαδροµής. Για το πέρασµα της καπνοδόχου µέσω µια επιστέγασης σε τροχόσπιτα χρησιµοποιείται επίσης µια προέκταση καπνοδόχου. Αυτή πρέπει να στερεωθεί µε τους δακτυλίους σύσφιξης (βλέπε πρόσθετα εξαρτήµατα) στην επιστέγαση. 2. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης του αερίου και τη βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής αερίου. Η λειτουργία θέρµανσης είναι επίσης δυνατή χωρίς κανένα περιορισµό και όταν δεν εµπεριέχεται νερό. 3

4 Θερινή λειτουργία (µόνο ζεστό νερό) Θέτετε τον περιστροφικό διακόπτη στη θερινή λειτουργία (c) 40 C ή 60 C. Μετά την επίτευξη της επιλεγ- µένης θερµοκρασίας νερού (40 C ή 60 C) ο καυστήρας απενεργοποιείται και σβήνει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (g). Χειµερινή λειτουργία Θέρµανση µε απαίτηση ζεστού νερού 1. Στρέφετε την περιστροφική κεφαλή (a) στη επιθυµητή θέση του θερµοστάτη (1 9). Μετά την ενεργοποίηση φωτίζει η πράσινη ενδεικτική λυχνία (b) και δείχνει τη θέση της επιλεγ- µένης θερµοκρασίας χώρου. 2. Θέτετε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση λειτουργίας «e». Η συσκευή επιλέγει αυτόµατα την απαραίτητη βαθµίδα απόδοσης, σύµφωνα µε τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της επιλεγµένης και της πραγµατικής στιγµιαίας θερµοκρασίας χώρου. Μετά την επίτευξη της επιλεγµένης στο χειριστήριο θερµοκρασίας χώρου ο καυστήρας επιστρέφει στη µικρότερη βαθµίδα και θερµαίνει το εµπεριεχόµενο νερό στους 60 C. Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (g) δείχνει τη φάση θέρ- µανσης και σβήνει µετά την επίτευξη της θερµοκρασίας νερού. Θέρµανση χωρίς απαίτηση ζεστού νερού 1. Στρέφετε την περιστροφική κεφαλή (a) στην επιθυµητή θέση θερµοστάτη (1 9). Μετά την ενεργοποίηση φωτίζει η πράσινη ενδεικτική λυχνία (b) και δείχνει τη θέση της επιλεγ- µένης θερµοκρασίας χώρου. 2. Θέτετε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση λειτουργίας «d». Η συσκευή επιλέγει αυτόµατα την απαραίτητη βαθµίδα απόδοσης, σύµφωνα µε τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της επιλεγµένης και της πραγµατικής στιγµιαίας θερµοκρασίας χώρου. Μετά την επίτευξη της επιλεγµένης στο χειριστήριο θερµοκρασίας χώρου η θέρ- 4 µανση απενεργοποιείται (ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία νερού). Όταν το µπόιλερ είναι γεµάτο νερό τότε αυτό θερµαίνεται επίσης αυτόµατα. Η θερµοκρασία νερού βρίσκεται τότε σε εξάρτηση από την αποδιδόµενη θερµαντική ισχύ και τη διάρκεια θέρµανσης για την επίτευξη της θερµοκρασίας χώρου. Σε αυτή τη θέση λειτουργίας φωτίζει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (g µπόιλερ φάση θέρ- µανσης) µόνο σε θερµοκρασίες νερού κάτω των C! Η λειτουργία θέρµανσης είναι επίσης δυνατή χωρίς κανένα περιορισµό και όταν δεν εµπεριέχεται νερό. ιακοπή λειτουργίας «λειτουργία µε αέριο» Κλείνετε τη θερµάστρα από τον περιστρεφόµενο διακόπτη (f). Αδειάστε οπωσδήποτε το περιεχόµενο νερό για να αποφύγετε ζηµιές από παγετό! Αν δεν γίνει χρήση της συσκευής για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, κλείστε τη βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής του αερίου και τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Πράσινη ενδεικτική λυχνία ελέγχου «Βλάβη» Σε περίπτωση βλάβης φωτίζει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (h). Πιθανές αιτίες αναφέρονται στις οδηγίες αναζήτησης βλάβης. Η απασφάλιση εκτελείται µε την απενεργοποίηση και νέα ενεργοποίηση. Όταν ανοίξει και κλείσει πάλι ο διακόπτης παραθύρου, αυτό αντιστοιχεί σε ένα ON/OFF στο χειριστήριο (π. χ. reset βλάβης)! Λειτουργία µε ηλεκτρικό 230 V (40 W/2 A ) µόνο Trumatic C EL (µόνο ζεστό νερό) 230 V ~ j = διακόπτης παλινδρόµησης «on» k = διακόπτης παλινδρόµησης «off» Θέτετε σε λειτουργία το θερ- µοσίφωνα από το χειριστήριο (j). Η µπλε λυχνία ελέγχου δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Αν χρησιµοποιείτε τους ειδικούς διακόπτες του οχήµατος: Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήµατος. Η θερµοκρασία του νερού δεν είναι δυνατόν να εκλεχθεί προηγουµένως, υπάρχει αυτόµατος περιορισµός της θερµοκρασίας περίπου στους 60 C Κελσίου! Για να επιτύχετε µια γρηγορότερη θέρµανση του περιεχοµένου του µπόιλερ, µπορεί να λειτουργήσει η συσκευή ταυτόχρονα µε αέριο και µε ηλεκτρικό ρεύµα. Συντήρηση Trumatic C EL Το ντεπόζιτο νερού αποτελείται από κατάλληλο για τρόφιµα ανοξείδωτο χάλυβα. Για την προστασία του θερµοσίφωνα από άλατα χρησιµοποιείτε ξύδι από κρασί, το οποίο µέσω της εισόδου του νερού µεταφέρεται στον θερµοσίφωνα. Αφήνετε να ενεργήσει ανάλογα και µετά ξεπλένετε τον θερµοσίφωνα πολύ καλά µε καθαρό νερό. Για απολύµανση συνιστούµε το προϊόν «Certisil- Argento», άλλα προϊόντα ειδικά αυτά που περιέχουν χλώριο είναι ακατάλληλα. Για την αποφυγή του εποικισµού µικροοργανισµών πρέπει ο θερµοσίφωνας να θερµαίνεται σε τακτικά διαστήµατα πάνω από τους 70 C (µόνο στη χειµερινή λειτουργία δυνατή η θερµοκρασία). Σε εξάρτηση από τη θερ- µική απόδοση για την επίτευξη της θερµοκρασίας χώρου, το νερό µπορεί να θερ- µανθεί µέχρι τους 70 C. Μη χρησιµοποιείτε το νερό ως πόσιµο νερό! k j Ασφάλειες Η ασφάλεια της συσκευής βρίσκεται επάνω στην ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου στη συσκευή. Η ασφάλεια ακριβείας επιτρέπεται να αντικατασταθεί µόνο µε µια ασφάλεια ίδιου κατασκευαστικού τύπου. C 3402: 4 AT χρονο-υστέρηση C 6002: 6,3 AT χρονο-υστέρηση Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Σε περίπτωση µη στεγανότητας της εγκατάστασης αερίου ή οσµής αερίου: σβήνετε όλες τις ανοικτές φλόγες µη καπνίζετε κλείνετε τη συσκευή κλείνετε τη φιάλη αερίου ανοίγετε παράθυρα και πόρτες δεν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό διακόπτη ελέγχετε ολόκληρη την εγκατάσταση από έναν ειδικό τεχνικό! Επισκευές επιτρέπονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό! Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση του αγωγού των καυσαερίων πρέπει να γίνεται τοποθέτηση καινούργιων δακτυλίων στεγανοποίησης! 1. Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού των καυσαερίων και καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρίας Truma, καθώς επίσης και µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού σε ορισµένες χώρες, και η άδεια χρήσης του οχήµατος. 2. H πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/37 mbar προπάνιο) ή 0 mbar πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λειτουργίας της συσκευής (βλ. πινακίδα εργοστασίου). 3. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να πληρούν τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας, στην οποία χρησιµοποιούνται (στην

5 Ευρώπη π. χ. EN 1949 για οχή- µατα ή EN ISO για σκάφη). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισµοί (στη Γερµανία π. χ. το DVGW-φύλλο εργασίας G 607 για οχήµατα ή G 608 για σκάφη). Ο έλεγχος της εγκατάστασης αερίου πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε 2 χρόνια από έναν ειδικό για το αέριο τεχνικό και να επιβεβαιώνεται κατά περίπτωση στο πιστοποιητικό ελέγχου (στη Γερµανία π. χ. σύµφωνα µε το φύλλο εργασίας DVGW G 607 για οχήµατα ή G 608 για σκάφη). Υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση του ελέγχου είναι ο κάτοχος του οχήµατος. 4. Συσκευές υγραερίου δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται κατά τον εφοδιασµό καυσίµων, σε στεγασµένους χώρους στάθµευσης, σε γκαράζ ή επάνω σε φέριµποτ.. Κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά µιας καινούργιας θερµάστρας (ή µετά από µακρύχρονη µη λειτουργία) δηµιουργείται ενδεχοµένως για σύντοµο χρονικό διάστηµα λίγος καπνός και µια ελαφριά οσµή. Είναι σκόπιµο στην καλοκαιρινή λειτουργία (60 C) να προθερµαίνετε τη συσκευή περισσότερες φορές και να φροντίσετε για τον καλό αερισµό του χώρου. 6. Ενας ασυνήθιστος θόρυβος του καυστήρα ή ανέβασµα της φλόγας αποτελεί ένδειξη για βλάβη του ρυθµιστή και καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο του ρυθµιστή. 7. Αντικείµενα που οποία είναι ευαίσθητα σε υψηλές θερµοκρασίες (π. χ. φιάλες σπρέι) δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται στο χώρο τοποθέτησης της θερµάστρας, διότι εδώ ανάλογεα µε τις περιστάσεις µπορούν να προκύψουν αυξη- µένες θερµοκρασίες. 8. Για την εγκατάσταση αερίου επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο διατάξεις ρύθµισης πίεσης σύµφωνα µε το EN (σε οχήµατα) ή EN ISO (για σκάφη) µε µια σταθερή πίεση εξόδου των 30 mbar (ή 0 mbar σε παλαιότερες εγκαταστάσεις). Η ποσότητα ροής στη µονάδα του χρόνου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στη µέγιστη κατανάλωση όλων των τοποθετηµένων συσκευών από τον κατασκευαστή εγκαταστάσεων. Για οχήµατα συνιστούµε τον ρυθµιστή τροχόσπιτων της Truma ή για την εγκατάσταση αερίου δύο φιαλών το σετ ρυθ- µιστή πίεσης αερίου Duomatic Plus. Οι ρυθµιστές Truma έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για σκληρές καταπονήσεις σε τροχόσπιτα και οχήµατα. Αυτοί διαθέτουν εκτός από τη βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης ένα µανόµετρο, µε το οποίο µπορεί να ελεγχθεί η στεvγανότητα της εγκατάστασης αερίου. Σε θερµοκρασίες γύρω στους 0 C και χαµηλότερα οι διατάξεις ρύθµισης πίεσης οφίλουν να χρησιµοποιούνται µε εγκατάσταση αποπάγωσης (Eis-Ex). Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο κατάλληλοι για τη χώρα προορισµού σωλήνες σύνδεσης ρυθµιστή, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της χώρας. Αυτοί οι σωλήνες θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά εάν παρουσιάζουν ρωγµές. Για τη χειµερινή λειτουργία οφείλουν να χρησιµοποιούνται µόνο ανθεκτικοί στις χειµερινές συνθήκες ειδικοί σωλήνες. Τεχνικά χαρακτηριστικά υπολογισµένα σύµφωνα µε το EN 624 ή τις συνθήκες ελέγχου Truma Είδος αερίου: υγραέριο (προπάνιο/βουτάνιο) Πίεση λειτουργίας: 30 ή 0 mbar (βλ. πινακίδα εργοστασίου) Περιεχόµενο νερού: 12 λίτρα Χρόνος αναθέρµανσης από περ. 1 C µέχρι περ. 60 C: περίπου 3 λεπτά (µπόιλερ) περίπου 80 λεπτά (θερµάστρα + µπόιλερ) Πίεση νερού: µέγιστη 2,8 bar Ονοµαστική θερµική απόδοση C 3402: 2000/3400 W C 6002: 2000/4000/6000 W Κατανάλωση αερίου C 3402: γρ./ώρα C 6002: γρ./ώρα Ποσότητα παροχής αέρα (ελεύθερη εκφύσηση χωρίς σωλήνα ζεστού αέρα) C 3402: µε 3 εξόδους θερµού αέρα µέγιστο 177 m 3 /ώρα µε 4 εξόδους θερµού αέρα µέγιστο 203 m 3 /ώρα C 6002: µε 4 εξόδους θερµού αέρα µέγιστο 287 m 3 /ώρα Λήψη ρεύµατος στα 12 V Θερµάστρα + µπόιλερ C 3402: 0,2 2,4 A C 6002: 0,2,6 A Θέρµανση + µπόιλερ: 0,4 Α Ρεύµα ηρεµίας: 0,001 Α Λήψη ρεύµατος της ηλεκτρικής βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης στα 12 V: 0,03 A Βάρος: 17,6 κιλά (χωρίς νερό) Σήµα ελέγχου ABG C 3402: S 300 C 6002: S 301 ήλωση εναρµόνισης: Η Trumatic C έχει ελεγχθεί από την ένωση DVGW και πληρεί την εντολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για συσκευές αερίου (90/396/ΕWG) καθώς επίσης και τις υπόλοιπες ισχύουσες εντολές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδοθεί το σήµα αναγνώρισης προϊόντος CE: C 3402: CE-008AS0121 C 6002: CE-008AS0122. Έγκριση τύπου ΕΟΚ: e Με επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές!

6 Οδηγίες αναζήτησης βλαβών λειτουργίας Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση Λειτουργία αερίου Μετά την ενεργοποίηση (χειµερινή και θερινή λειτουργία) δεν φωτίζει η ενδεικτική λυχνία. Μετά την ενεργοποίηση (µέσω του χρονοδιακόπτη ZUC) φωτίζει η πράσινη λυχνία ελέγχου, όµως η θερµάστρα δεν ανάβει. Μετά την ενεργοποίηση της θερµάστρας αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία. Περίπου 30 δευτ. µετά την ενεργοποίηση της θέρµανσης φωτίζει αδιάκοπα η κόκκινη ενδεικτική λυχνία. Η θερµάστρα δηλώνει βλάβη µετά από διακοπή λειτουργίας µακράς διάρκειας. Καµένη ασφάλεια συσκευής ή οχήµατος. Παράθυρο πάνω από την κα- µινάδα ανοικτό (διακόπτης παραθύρου). Παράθυρο πάνω από την κα- µινάδα ανοικτό (διακόπτης παραθύρου). Προειδοποίηση! τάση λειτουργίας πολύ χαµηλή: < 10, V. Φιάλη αερίου ή βαλβίδα ταχείας φραγής στον αγωγό προσαγωγής αερίου κλειστή. Τροφοδοσία αέρα διακόπηκε. Έξοδοι θερµού αέρα µπλοκαρισµένοι. Ρυθµιστής πίεσης αερίου παγωµένος. Το ποσοστό βουτανίου στη φιάλη αερίου πολύ υψηλό. Ελέγχετε τάση µπαταρίας 12 V. Ελέγχετε όλες τις ηλεκτρικές χωνευτές συνδέσεις/ασφάλειες. Κλείνετε παράθυρο. Κλείνετε παράθυρο. Φορτίζετε µπαταρία! Ελέγχετε τροφοδοσία αερίου. Ελέγχετε καµινάδα για πιθανές επικαλύψεις. Σε χρήση σε σκάφη ανοίγετε καµινάδα οροφής. Έλεγχος των µεµονωµένων ανοιγµάτων εξόδου. Χρησιµοποιείτε ρυθµιστή εγκατάστασης αποπάγωσης (Eis-Ex). Χρησιµοποιείτε προπάνιο. (Ιδιαίτερα σε θερµοκρασίες κάτω των 10 C το βουτάνιο είναι ακατάλληλο για θέρµανση.) Ηλεκτρική λειτουργία 230 V Μετά την ενεργοποίηση δεν φωτίζει καµιά λυχνία ελέγχου. Καµιά τάση τροφοδοσίας. Ελέγχετε τροφοδοσία τάσης 230 V και ασφάλειες. Τροφοδοσία νερού Μετά την απενεργοποίηση της θέρµανσης ανοίγει η ηλεκτρική βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης. Επίσης και µετά την ενεργοποίηση της θερµάστρας η βαλβίδα παραµένει ανοικτή. Η ηλεκτρική βαλβίδα ασφάλειας/ εκκένωσης δεν κλείνει πλέον. Επίσης και µετά την ενεργοποίηση της θερµάστρας η βαλβίδα παραµένει ανοικτή. Νερό στάζει από την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης. Εξωτερική θερµοκρασία κάτω των 4 C. Έλλειψη τροφοδοσίας ρεύµατος 12 V στη βαλβίδα εκκένωσης. Εξωτερική θερµοκρασία κάτω των 8 C. Έλλειψη τροφοδοσίας ρεύµατος 12 V στη βαλβίδα εκκένωσης. Πίεση νερού πολύ υψηλή. Ενεργοποιείτε τη θερµάστρα. Σε θερµοκρασίες γύρω στους 4 C και κάτω ανοίγει αυτόµατα η βαλβίδα εκκένωσης αυτόµατα! Ελέγχετε τάση τροφοδοσίας 12 V και ασφάλειες. Ενεργοποιείτε θερµάστρα. Χωρίς λειτουργία θέρµανσης η βαλβίδα εκκένωσης µπορεί να κλείσει πάλι σε θερµοκρασίες πάνω από 8 C! Ελέγχετε τάση τροφοδοσίας 12 V και ασφάλειες. Ελέγχετε πίεση αντλίας (µεγ. 2,8 bar). Σε σύνδεση σε µια κεντρική τροφοδοσία νερού (σύνδεση υπαίθρου και πόλης) πρέπει να τοποθετηθεί µειωτήρας πίεσης, ο οποίος εµποδίζει την ανάπτυξη υψηλότερων πιέσεων από 2,8 bar στο µπόιλερ. Εάν τα µέτρα αυτά δεν οδηγήσουν σε αποκατάσταση της βλάβης, παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή µε το σέρβις της Truma. 6

7 Προαιρετικά εξαρτήµατα MODIMIDOFRSASO Χρονοδιακόπτης Truma ZUC 2 ώρες, πλήρες µε 3 µ. καλώδιο σύνδεσης (αρ ). Ηλεκτρικό κολάρο θέρµανσης 230 V, 40 W για ζεστό νερό, πλήρες µε 3 µ. καλώδιο σύνδεσης (αρ ). Τηλεχειριστήριο για την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης, πλήρες µε 3 µ. καλώδιο σύνδεσης (αρ ). Τα ηλεκτρικά προαιρετικά εξαρτήµατα είναι εφοδιασµένα µε ένα φις και µπορούν να συνδεθούν µεµονωµένα. Τα εξής εξαρτήµατα βρίσκονται στη διάθεσή σας: Καλώδιο προέκτασης για το χειριστήριο, ο χρονοδιακόπτης ZUC 2 καθώς επίσης και το χειριστήριο τηλεχειρισµού για τη βαλβίδα εκκένωσης. Προέκταση καπνοδόχου KVC για χειµερινή κατασκήνωση (αρ ). ακτύλιος διέλευσης για τις προστατευτικές στέγες για τροχόσπιτα (αρ ). Επιτοίχειο πλαίσιο για τα χειριστήρια Truma (αρ ). Ένας συνδυασµός µε τα πλευρικά τµήµατα δεν είναι εφικτή. Ως στάνταρτ εξοπλισµό προµηθεύει η Truma µε κάθε χειριστήριο/κάθε χρονοδιακόπτη ένα κατάλληλο πλαίσιο επικάλυψης σε γκρίζο αχάτης χρώ- µα. Ως ειδικά πρόσθετα εξαρτήµατα προµηθεύονται επίσης εκτός αυτού πλαίσια επικάλυψης στα χρώµατα µαύρο, µπεζ, πλατίνα ή χρυσό. Κατάλληλα για τα χειριστήρια ή το χρονοδιακόπτη προσδίδουν τα πλευρικά τµήµατα που προ- µηθεύονται σε 8 διαφορετικά χρώµατα ένα αρεστό τελείωµα. Παρακαλώ απευθυνθείτε περί αυτού στο ειδικό εµπορικό κατάστηµα. Κλιπ σειράς, 4 τεµάχια (αρ ). Για την παράλληλη συναρµολόγηση περισσοτέρων χειριστηρίων Truma. Οροι εγγύησης κατασκευαστή της εταιρίας Truma 1. Περίπτωση εγγύησης Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για ελαττώµατα της συσκευής, τα οποία µπορούν να αποδοθούν σε σφάλµατα υλικού ή κατασκευής. Παράλληλα ισχύουν οι νόµιµες απαιτήσεις εγγύησης κατά του πωλητή. Η αξίωση εγγύησης δεν ισχύει σε εξαρτήµατα φθοράς και στη φυσιολογική φθορά, σε περίπτωση χρησιµοποίησης µη γνήσιων ανταλλακτικών στις συσκευές και σε περίπτωση ακατάλληλων ρυθµιστών πίεσης αερίου, σε περίπτωση µη τήρησης των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης της Truma, σε περίπτωση ακατάλληλης µεταχείρισης, σε περίπτωση ακατάλληλης συσκευασίας µεταφοράς, για την οποία δεν ευθύνεται η Truma. 2. Εκταση της εγγύησης Η εγγύηση ισχύει για ελαττώ- µατα στο πνεύµα της ενότητας, τα οποία εµφανίζονται εντός 24 µηνών από τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης αγοράς µεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή. Ο κατασκευαστής θα αποκαταστήσει τα ελαττώµατα και µε δική του επιλογή θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τη συσκευή. Όταν ο κατασκευαστής εκτελεί εργασίες στο πλαίσιο της εγγύησης, τότε η προθεσµία εγγύησης, όσον αφορά τα επισκευασµένα ή αλλαγµένα εξαρτήµατα, δεν αρχίζει από την αρχή, αλλά συνεχίζεται η παλιά προθεσµία εγγύησης. Αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις, ιδιαίτερα έµµεσες αξιώσεις αποκατάστασης ζηµιών του πελάτη ή τρίτων προσώπων. Παραµένουν αµετάβλητες οι διατάξεις του νόµου περί ευθύνης προϊόντων. Oι δαπάνες της χρησιµοποίησης της Τεχνικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας Truma για την αποκατάσταση ενός ελαττώµατος, το οποίο εµπίπτει στην εγγύηση, και ιδιαίτερα οι δαπάνες για µεταφορά, τα οδοιπορικά, οι αµοιβές εργασίας και οι δαπάνες υλικού, βαρύνουν τον κατασκευαστή, για τις περιπτώσεις που η Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών χρησι- µοποιείται εντός της Γερµανίας. Εργασίες τεχνικής υποστήριξης πελατών σε άλλες χώρες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επιπρόσθετες δαπάνες εξαιτίας δυσχερών συνθηκών αφαίρεσης και τοποθέτησης της συσκευής (π.χ.αφαίρεση από τµήµατα επίπλων ή αµαξώ- µατος) δεν µπορούν να αναγνωριστούν ως παροχές εγγύησης. 3. Αναγνώριση της περίπτωσης εγγύησης Η διεύθυνση του κατασκευαστή είναι: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von- Braun-Straße 12, D-8640 Putzbrunn. Στη Γερµανία σε περίπτωση βλάβης ενηµερώνετε κατά κανόνα το κέντρο σέρβις της Truma, σε άλλες χώρες υπάρχουν στη διάθεσή σας οι εκάστοτε συνεργάτες σέρβις της εταιρίας µας (βλέπε πίνακα διευθύνσεων). ιαµαρτυρίες πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά. Πρόσθετα πρέπει να προσκοµιστεί η συµπληρωµένη κάρτα εγγύησης ή να κατατεθεί ο αριθµός εργοστασίου της συσκευής καθώς και η ηµερο- µηνία αγοράς. Για να µπορεί να ελέγξει ο κατασκευαστής εάν υφίσταται πράγµατι η περίπτωση εγγύησης, πρέπει ο τελικός πελάτης µε δική του ευθύνη να µεταφέρει ή να αποστέλλει τη συσκευή στον κατασκευαστή. ζη- µιών σε θερµαντικά σώµατα (συστήµατα ανταλλαγής θερ- µότητας) πρέπει να αποστέλλεται µαζί και ο ρυθµιστ ςη πίεσης αερίου. Η αποστολή της συσκευής στο εργοστάσιο πρέπει να εκτελεστεί ως µεταφερόµενο εµπόρευµα. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγύησης ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τα έξοδα µεταφοράς της αποστολής και της επιστροφής στον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται περίπτωση εγγύησης, ο κατασκευαστής ειδοποιεί τον πελάτη και τον ενηµερώνει για τις δαπάνες επισκευής που δεν αναλαµβάνει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή τον πελάτη βαρύνουν και τα έξοδα αποστολής. 7

8 8

9 A 1 A 2 B 300 mm D G R 300 mm C F K E Κατύθυνση πορίας L 66 mm Ø mm H E /2004 (GR) J M 10 mm N 7 2 open

10 Trumatic C 3402 (EL) C 6002 (EL) 2 Παράδειγµα τοποθέτησης 1 1 Χειριστήρια 2 Αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου 3 Αναρρόφηση ανακυκλωµένου αέρα (τουλάχ. 10 cm 2 ) 4 Σωλήνας θερµού αέρα Έξοδοι θερµού αέρα 6 Καπνοδόχος τοίχου καυσαερίων Οδηγίες τοποθέτησης Η τοποθέτηση και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται να γίνονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό. Πριν από την έναρξη των εργασιών µελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης! Σκοπός χρήσης Αυτή η θερµάστρα έχει κατασκευαστεί για την τοποθέτηση σε αυτοκινητοτροχόσπιτα, τροχόσπιτα και θαλάσσια σκάφη. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση στο εσωτερικό λεωφορείων και σε οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων. Στην περίπτωση της τοποθέτησης σε οχήµατα ειδικού τύπου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι για το σκοπό αυτό ισχύοντες κανονισµοί. 10 Υπάρχει η δυνατότητα και άλλων χρήσεων µετά από συνεννόηση µε την εταιρία Truma. Άδεια χρήσης ήλωση εναρµόνισης: Η Trumatic C έχει ελεγχθεί από την Ένωση DVGW και πληρεί την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για συσκευές αερίου (90/396/EWG), καθώς επίσης και τις άλλες ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τις χώρες της Ε.Ε. έχει εκδοθεί ο κωδικός αναγνώρισης προϊόντος C 3402:CE-008AS0121 C 6002:CE-008AS0122. Στη θερµάστρα έχει απονεµηθεί άδεια για τοποθέτηση σε χώρους που χρησιµοποιούνται από άτοµα (σε αυτοκίνητα) και για χρήση κατά τη διαδροµή. Στη Γερµανία, στην περίπτωση της αξιολόγησης ή του ελέγχου του οχήµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 19, 20, 21 StVZO πρέπει να γίνεται µαζί και έλεγχος της τοποθέτησης. Σε περίπτωση µεταγενέστερης τοποθέτησης οι ενέργειες πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε την προδιαγραφή 19 StVZO. Γενική άδεια είδους κατασκευής της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Οδικής Κυκλοφορίας C 3402: S 300 C 6002: S 301 Έγκριση τύπου ΕΟΚ: e Το έτος θέσης σε λειτουργία για πρώτη φορά θα πρέπει να σηµειώνεται στην πινακίδα του εργοστασίου. Κανονισµοί Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανόµενων του αγωγού των καυσαερίων και της καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρίας Truma, καθώς επίσης και η µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού, σε ορισµένες χώρες, και η άδεια χρήσης του οχήµατος. Υποδείξεις τοποθέτησης για οχήµατα Η τοποθέτηση σε οχήµατα πρέπει να πληροί τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (π. χ. EN 1949). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισµοί (στη Γερµανία π. χ. το φύλλο εργασίας DVGW G 607). Στη Γερµανία πρέπει, για οχή- µατα που χρησιµοποιούνται επαγγελµατικά, να τηρούνται οι αντίστοιχες διατάξεις πρόληψης ατυχηµάτων της επαγγελµατικής ένωσης (BGV D 34). Σε άλλες χώρες θα πρέπει να πληρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

11 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις στις αντίστοιχες χώρες προορισµού µπορούν να ζητηθούν από τις αντιπροσωπίες της εταιρείας µας στο εξωτερικό (βλ. οδηγίες χρήσης). Υποδείξεις τοποθέτησης για σκάφη Η τοποθέτηση σε σκάφη πρέπει να πληροί τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (π. χ. EN ISO 10239). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισµοί (στη Γερµανία π. χ. το φύλλο εργασίας DVGW G 608). Στη Γερµανία πρέπει, για την επαγγελµατική εσωτερική ναυτιλία, να τηρούνται οι «Οδηγίες για την κατασκευή, εξοπλισµό, έλεγχο και λειτουργία εγκαταστάσεων υγραερίου για οικιακούς σκοπούς σε ποταµόπλοια στην εσωτερική ναυτιλία» (BGR 146). Στη συνέχεια η εγκατάσταση υγραερίου επιτρέπεται να τοποθετηθεί µόνο από έναν αναγνωρισµένο, από τις επαγγελµατικές ενώσεις της εσωτερικής ναυτιλίας, τεχνικό και η εγκατάσταση επιτρέπεται να ελέγχεται µόνο από εµπειρογνώµονες αυτών των επαγγελµατικών ενώσεων. Σε άλλες χώρες θα πρέπει να πληρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Πρόσθετες υποδείξεις τοποθέτησης µπορείτε να λάβετε από τις οδηγίες συναρµολόγησης για τη θερµάστρα σκαφών Trumatic C. Επιλογή θέσης Γενικά η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγµή καλή πρόσβαση προς αυτήν για εργασίες συντήρησης, και να µπορεί να αφαιρείται και να τοποθετείται µε ευκολία. Για να εξασφαλίσετε µια οµοιό- µορφη θέρµανση του οχήµατος, πρέπει η θερµάστρα να τοποθετηθεί κατά το δυνατόν κεντρικά στο όχηµα, στην ιµατιοθήκη, σε χώρους αποσκευών ή κάτι ανάλογο µε επαρκές ύψος, έτσι ώστε οι σωλήνες διανοµής αέρα να µπορούν κατά προσέγγιση να τοποθετούνται στο ίδιο µήκος. Για το σκοπό αυτόν κόβετε µια οπή µεγέθους 480 x 480 χλστ. τουλάχιστον ή αφαιρείτε τις πόρτες των επίπλων. Για να ελαχιστοποιήσουµε τον κίνδυνο για τους επιβάτες σε περίπτωση, ατυχήµατος να µη λυθεί η θερ- µάστρα, µπορεί το επάνω καπάκι της εντοιχισµένης ντουλάπας (εικόνα C: 30) να βιδωθεί σταθερά στο ίδιο επίπεδο µε τη θερµάστρα στα άλλα έπιπλα. Ή κάθετα προς την κατεύθυνση πορείας (ειδικά σε κατασκευές στο πίσω µέρος) πρέπει να τοποθετηθεί ένα σταθερό κονσόλα έπιπλο µπροστά (δίπλα) στην θερµάστρα (εικόνα C: 31). Για αυτό εδώ µπορεί να τοποθετηθεί ένας σταθερός πήχης (το ελάχιστο 30 χ 0 χιλιοστά) ή µια πλάκα σε ένα ύψος 200 χιλιοστών από το δάπεδο για σπρώξιµο µέσα σε ένα σταθερό κονσόλα-έπιπλο. εν επιτρέπεται να βρίσκονται κάτω από την συσκευή υλικά, τα οποία είναι ευαίσθητα στη θερµότητα (κανένα καλώδιο, καµιά µοκέτα), διότι στο δάπεδο πλησίον της θερµάστρας µπορούν να εµφανισθούν υψηλές θερµοκρασίες! Για να µην καταστραφούν ηλεκτρικά κατασκευαστικά τµήµατα µέσα στη συσκευή, δεν επιτρέπεται καλώδια ή αγωγοί νερού να στερεωθούν στη µόνωση της συσκευής. Στην πλευρά του αντίσκηνου προθάλαµου ενός οχήµατος, ειδικά στην περίπτωση των αυτοκινητοτροχόσπιτων, δεν πρέπει να γίνεται χρήση της καπνοδόχου τοίχου και πρέπει να τοποθετείται µια καπνοδόχος οροφής. Για αυτοκινητοτροχόσπιτα µε υπερκατασκευή στέγης διατίθεται µια ειδική προέκταση καπνοδόχου καθώς και ένα εξάρτηµα διάβασης προστατευτικής στέγης (βλ. οδηγίες χρήσης). Οι καπνοδόχοι πρέπει να τοποθετηθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η είσοδος των καυσαερίων στον εσωτερικό χώρο. εν επιτρέπεται να επηρεάζεται η λειτουργία εκείνων των µερών του οχήµατος, τα οποία είναι σηµαντικά για τη λειτουργία αυτού. Το στόµιο του σωλήνα των καυσαερίων πρέπει να είναι στραµµένο προς µια πλευρά ή προς τα επάνω. Εικόνα B: Η καµινάδα τοίχου πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε απόσταση 00 χλστ. (R) να µην υπάρχει στόµιο ντεπόζιτου ή άνοιγ- µα εξαερισµού ντεπόζιτου. Εκτός αυτού σε απόσταση 300 χλστ. (R) δεν επιτρέπεται να υπάρχει άνοιγµα εξαερισµού για το χώρο διαµονής ή άνοιγµα παραθύρου. Κατά τη συναρµολόγηση της καµινάδας άµεσα κάτω από ένα ανοιγόµενο παράθυρο, αυτή πρέπει να εξοπλιστεί µε έναν ηλεκτρικό διακόπτη (πρόσθετο εξάρτηµα κωδικός προϊόντος ). Η συσκευή αερίου πρέπει κατά το άνοιγµα του παραθύρου να κλείνει µέσω της αυτόµατης διάταξης διακοπής λειτουργίας (πρόσθετο εξάρτηµα αρ. προϊόντος ). Αγωγός καυσαερίων Στην Trumatic C επιτρέπεται να χρησιµοποείτε µόνον τον σωλήνα καυσαερίων της Truma AA-3 (αρ ) ή για τοποθέτηση σε σκάφη τον σωλήνα καυσαερίων της Truma από ανοξείδωτο χάλυβα AEM 3 (αρ ) και τον σωλήνα προσαγωγής αέρα καύσης ZR (αρ ), διότι η συσκευή µόνον µε τους σωλήνες αυτούς έχει ελέγχθεί και έχει δοθεί η άδεια λειτουργίας. Τα στοιχεία σχετικά µε το µήκος αναφέρονται στο σωλήνα προσαγωγής του αέρα καύσης. Μακραίνετε τους σωλήνες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κατά την τοποθέτηση αυτοί να προεξέχουν από την οπή που προορίζεται για την καπνοδόχο. Για το σκοπό αυτό, ο σωλήνας των καυσαερίων (Εικόνα E: 1) πρέπει να κόβεται µακρύτερος κατά 10 cm. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται µια επιβάρυνση του σωλήνα των καυσαερίων από έκταση ή εφελκυσµό. Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση πρέπει να γίνεται τοποθέτηση ενός καινούργιου δακτυλίου στεγανοποίησης! Επιτρεπτά µήκη σωλήνα Εικόνα Α 1: Στην περίπτωση της καπνοδόχου τοίχου µπορεί να γίνεται τοποθέτηση σωλήνων µε µήκος από 70 cm ελάχιστο µέχρι 100 cm µέγιστο, µε ελεύθερη επιλογή ανερχόµενοι προς τα επάνω ή µε µια µέγιστη κλίση cm. Μήκη σωλήνα από 100 cm ελάχιστο µέχρι 10 cm µέγιστο πρέπει να τοποθετούνται µε µια γωνία κλίσης τουλάχιστον 4. Εικόνα A 2: Στην περίπτωση της καπνοδόχου οροφής να γίνεται τοποθέτηση σωλήνων µε µέγιστο µήκος µέχρι 230 cm, µε µια γωνία κλίσης τουλάχιστον 4. Σύνδεση του διπλού σωλήνα µε τη συσκευή Εικόνα D: Πιέζετε την αρχή τον σωλήνα καυσαερίων (1) έτσι ώστε να εφάπτονται οι στροφές. Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (4) επάνω στο στόµιο (3) και κρεµάτε. Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (7) πάνω από το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης (). Σπρώχνετε το σωλήνα καυσαερίων (1) πάνω από το O-ρινγκ (2) και κάτω από το σφιγκτήρα (4), σφίγγετε το σφιγκτήρα (4). Σπρώχνετε το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης () επάνω στο στόµιο (6) και στερεώνετε µε το σφιγκτήρα (7). Τοποθέτηση της καπνοδόχου τοίχου Εικόνα E: Τοποθετείτε την καπνοδόχο τοίχου σε µια κατά το δυνατόν ευθεία επιφάνεια, η οποία είναι δυνατό να περιβάλλεται από ρεύµατα αέρα. Ανοίγετε µια οπή µε διάµετρο 83 χλστ. (σε κοίλους χώρους, επενδύετε µε ξύλο την περιοχή της οπής της καπνοδόχου). Η στεγανοποίηση προς τον τοίχο επιτυγχάνεται µε την ελαστική τσιµούχα (8), η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή. Στην περίπτωση σαγρέ επιφανειών κάνετε επάλειψη µε ένα πλαστικό υλικό στεγανοποίησης αµαξώµατος µη χρησιµοποιείτε σιλικόνη! Πριν από την εισαγωγή του διπλού σωλήνα των καυσαερίων µέσα από την οπή, σπρώχνετε τον σφιγκτήρα (7) επάνω από τους σωλήνες. Σπρώχνετε την τσιµούχα (8) και τον σφιγκτήρα (4) επάνω στο εσωτερικό τµήµα της καπνοδόχου (9). Μαζεύετε το σωλήνα (1) στην αρχή έτσι ώστε οι περιελίξεις να είναι η µια δίπλα στην άλλη, και σπρώχνετε επάνω από το δακτύλιο στεγανοποίησης (10) στο στόµιο (11 η γωνία δείχνει προς τα επάνω). Τοποθετείτε τον σφιγκτήρα (4) µε την οπή για τον επάνω πείρο (βίδα προς τα κάτω) και βιδώνετε στερεά. Σπρώχνετε το σωλήνα προσαγωγής του αέρα καύσης () επάνω στο οδοντωτό στόµιο (12). Στερεώνετε µε 6 λαµαρινόβιδες (14) το εσωτερικό µέρος της καπνοδόχου (9). Τοποθετείτε το εξωτερικό µέρος της καπνοδόχου (1) και βιδώνετε µε 2 βίδες (16). 11

12 Στερεώνετε το σωλήνα προσαγωγής του αέρα καύσης µε το σφιγκτήρα (7) στο στόµιο (12) από την εσωτερική πλευρά. Στερεώνετε το διπλό σωλήνα της καπνοδόχου στον τοίχο µε τουλάχιστον µια δέστρα ZRS (17). Τοποθέτηση της καπνοδόχου οροφής Εικόνα F: Τοποθετείτε την καπνοδόχο οροφής σε µια κατά το δυνατόν ευθεία επιφάνεια, η οποία είναι δυνατό να περιβάλλεται από ρεύµατα αέρα. Ανοίγετε µια οπή µε διάµετρο 83 χλστ. σε µια µέση απόσταση τουλάχιστον 6 χλστ. από τα πλευρικά τοιχώµατα (σε κοίλους χώρους, επενδύετε µε ξύλο την περιοχή της οπής της καπνοδόχου). Η στεγανοποίηση προς τον τοίχο επιτυγχάνεται µε την ελαστική τσιµούχα (20), η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, χωρίς επιπρόσθετα µέσα στεγανοποίησης. Σπρώχνετε την τσιµούχα (20) επάνω στο εξάρτηµα της καπνοδόχου (21). Εισάγετε την καπνοδόχο από επάνω, µέσα από την οροφή, και σφίγγετε εσωτερικά µε τον κοχλιωτό δακτύλιο (22). Τοποθετείτε την κουκούλα της καπνοδόχου (23) και ασφαλίζετε µε 2 βίδες (24). Οι οπές των καυσαερίων (2) πρέπει να είναι σε θέση εγκάρσια ως προς την κατεύθυνση της κίνησης του οχήµατος και η σφραγίδα «FRONT» (26) πρέπει να βρίσκεται προς την κατεύθυνση της κίνησης του οχήµατος! Μαζεύετε το σωλήνα καυσαερίων (1) στην άκρη, έτσι ώστε οι σπείρες να βρίσκονται η µια δίπλα στην άλλη. Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (4) επάνω στο στό- µιο (28) και κρεµάτε. Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (4) πάνω στο σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης (). Σπρώχνετε το σωλήνα καυσαερίων (1) πάνω από το O-ρινγκ (27) και κάτω από το σφιγκτήρα (4), σφίγγετε το σφιγκτήρα (4). Σπρώχνετε το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης () επάνω στο στόµιο (29) και στερεώνετε µε το σφιγκτήρα (7). Στερεώνετε το διπλό σωλήνα της καπνοδόχου στον τοίχο µε τουλάχιστον 3 δέστρες ZRS (17). Στερέωση της συσκευής Φέρνετε τη συσκευή στη θέση τοποθέτησης και βιδώνετε όπωσδήποτε µε τις 3 προµηθευόµενες βίδες στερέωσης B, x 2 επάνω σε κατάλληλο υπόστρωµα (πλάκα πεπιεσµένου ξύλου, επεξεργασµένα ξύλινα πηχάκια ή µεταλλικό δάπεδο). ιανοµή ζεστού αέρα και επαναφορά περιφερειακού αέρα Οι οπές αναρρόφησης του αέρα θέρµανσης πρέπει να είναι διατεταγµένες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας να αποκλείεται η αναρρόφηση των καυσαερίων του κινητήρα του οχήµατος και της συσκευής θέρµανσης. Με λήψη κατασκευαστικών µέτρων πρέπει να παρέχεται η εγγύηση, ότι ο αέρας θέρµανσης, ο οποίος προσάγεται στο εσωτερικό του οχήµατος, δεν είναι δυνατό να ρυπανθεί (π.χ. µε ατµούς λαδιού). Αυτό πραγµατοποιείται π.χ.: Στις θερµάστρες αέρα µε τρόπο λειτουργίας περιφερειακού αέρα, τόσο µε την τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους όσο και µε την εξωτερική τοποθέτηση. (Στις θερµάστρες αέρα µε τρόπο λειτουργίας µε καθαρό αέρα δεν επιτρέπεται ο καθαρός αέρας να αναρροφάται από το χώρο του κινητήρα ή από το χώρο κοντά στην εξάτµιση ή την οπή εξόδου των καυσαερίων της θερµάστρας.) ιανοµή ζεστού αέρα Ο θερµός αέρας οδηγείται µέσω εύκαµπτων σωλήνων θερµού αέρα κυρίως στην περιοχή δαπέδου του χώρου κατοίκησης. Τα 4 στόµια στη συσκευή είναι του τύπου εκτέλεσης για το σωλήνα ÜR Ø 6 mm (αρ. προϊόντος ). Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο ανθεκτικοί στην πίεση σωλήνες ανεµιστήρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ποιότητας της Truma. ιαφορετικοί σωλήνες, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις δικές µας απαιτήσεις ποιότητας (ιδιαίτερα την αντοχή στην πίεση κορυφής, τη διάµετρο σωλήνα καθώς και τον αριθµό των αυλακώσεων), δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν σε καµιά περίπτωση. Στην Trumatic C 6002 πρέπει να συνδεθούν όλα τα 4 στόµια θερµού αέρα για την αποφυγή συµφόρησης της θερµότητας. Η διατοµή των σωλήνων θερµού αέρα δεν επιτρέπεται να µειωθεί από κοινή οδήγηση ή ανάλογες ενέργειες. Στην Trumatic C 3402 µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλες οι τέσσερις έξοδοι θερµού αέρα ή µόνον οι τρεις. Η µη κατειληµµένη έξοδος θερµού αέρα κλείνει µε ένα καπάκι φραγής VD (αρ. προϊόντος ). Το σύστηµα ζεστού αέρα συγκροτείται ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήµατος. Για το σκοπό αυτό υπάρχει διαθέσιµη µια πλούσια γκάµα προσθέτων εξαρτηµάτων (βλ. ενηµερωτικό φυλλάδιο). Σχέδια µε τις ιδανικές προτάσετις τοποθέτησης για συγκροτήµατα ζεστού αέρα σε όλους τους συνηθισµένους τύπους τροχόσπιτων και αυτοκινητοτροχόσπιτων µπορούν να παραγγελθούν χωρίς επιβάρυνση από την εταιρία Truma. Όταν γίνεται χρήση του σωλήνα VR διαµέτρου 72 χλστ. µέχρι την εκάστοτε πρώτη έξοδο αέρα ελαττώνεται ο θόρυβος του αέρα. Για τη σύνδεση αυτού του σωλήνα αποµακρύνετε τους κάλυκες προσαρµογής από το στόµιο εξόδου αέρα και χρησιµοποιείτε το σετ συνδετήρων U (αρ. προϊόντος ). Επαναφορά περιφερειακού αέρα Ο αέρας του χώρου αναρροφάτε πάλι από τη συσκευή άµεσα µέσω ενός περίπου 10 κ. εκ. µεγάλου ανοίγµατος από το χώρο κατοικίας στον χώρο εγκατάστασης ή µέσω περισσότερων µικρότερων ανοιγµάτων µε την ίδια συνολική επιφάνεια. Σύνδεση αερίου H πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/ 37 mbar προπάνιο) ή 0 mbar πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λειτουργίας της συσκευής. Ο αγωγός τροφοδοσίας αερίου Ø 8 mm πρέπει να συνδεθεί µε σύνδεση ρακόρ στο στόµιο σύνδεσης. Κατά το σφίξιµο κρατάτε κόντρα µε προσοχή µε ένα δεύτερο κλειδί! Το ρακόρ σύνδεσης αερίου στη συσκευή δεν επιτρέπεται να βραχυνθεί ή να στραβώσει. Πριν από τη σύνδεση στη συσκευή βεβαιώνεστε, ότι οι αγωγοί του αερίου είναι καθαροί από ακαθαρσίες, ρινίσµατα, κ.α.! Η τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει να επιλέγετε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συσκευή να µπορεί να αφαιρεθεί και πάλι για εργασίες συντήρησης. Σε χώρους που χρησιµοποιούνται από άτοµα πρέπει ο αριθ- µός των συνδέσεων στους αγωγούς προσαγωγής αερίου να περιορισθεί στο µέτρο που είναι τεχνικά δυνατό. Η εγκατάσταση αερίου πρέπει να πληροί τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (στην Ευρώπη π. χ. EN 1949 για οχήµατα ή EN ISO για σκάφη). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισµοί (στη Γερµανία π. χ. το φύλλο εργασίας DVGW G 607 για οχήµατα ή G 608 για σκάφη). Σύνδεση νερού Για την λειτουργία του θερµοσίφωνα µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλες οι αντλίες πίεσης ή υποβρύχιες αντλίες µέχρι 2,8 bar. Επίσης και όλες οι µπαταρίες µείξης µε ή χωρίς ηλεκτρικό διακόπτη. Εικόνα H: Σε περίπτωση χρησι- µοποίησης βυθιζόµενων αντλιών πρέπει να συναρµολογηθεί µια ανασταλτική βαλβίδα (33 δεν περιέχεται στα προ- µηθευόµενα εξαρτήµατα) µεταξύ αντλίας και της πρώτης διακλάδωσης (Το βέλος δείχνει στη φορά ροής). Εικόνα J: Κατά τη χρησιµοποίηση αντλιών πίεσης µε µεγάλη υστέρηση σύνδεσης µπορεί να επιστρέψει πίσω ζεστό νερό µέσω του κρουνού κρύου νερού. Ως ασφάλεια ροής επιστροφής συνιστούµε τη συναρµολόγηση µεταξύ της εξόδου προς τον κρουνό κρύου νερού και τη βαλβίδα εκκένωσης µιας ανασταλτικής βαλβίδας (34 δεν περιέχεται στα προµηθευόµενα µέρη). Για την σύνδεση στον θερµοσίφωνα και στην ηλεκτρική βαλβίδα ασφάλειας και εκκένωσης πρέπει να χρησιµοποιηθούν σπιράλ ανθεκτικά στην πίεση και στο ζεστό νερό (π.χ. σπιράλ SBH της Truma για θερµοσίφωνες, κατάλληλο για τρόφιµα και ανθεκτικό στην πίεση µέχρι 3, bar) µε µια εσωτερική διά- µετρο 10 χιλ. 12

13 Για σταθερό πέρασµα σωλήνων (π. χ. σύστηµα John Guest) η εταιρία Truma διαθέτει ως ειδικά πρόσθετα εξαρτήµατα τις συνδέσεις νερού (42), τη βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης (36) καθώς και µια ανασταλτική βαλβίδα ( ) µε εσωτερική σύνδεση Ø 12 χλστ. Κατά την σύνδεση σε ένα κεντρικό δίκτυο υδροδότησης (σύνδεση στην ύπαιθρο ή στην πόλη) ή όταν υπάρχουν δυνατές αντλίες πρέπει να τοποθετηθεί ένας µειωτής-πίεσης, ο οποίος θα εµποδίζει να δηµιουργούνται στον θερµοσίφωνα πιέσεις υψηλότερες των 2,8 bar. Η τοποθέτηση των εύκαµπτων σωλήνων νερού πρέπει να γίνεται µε όσο το δυνατόν µικρότερο µήκος και χωρίς τσακίσµατα. Όλες οι συνδέσεις εύκαµπτων σωλήνων πρέπει να είναι ασφαλισµένες µε δέστρες εύκαµπτων σωλήνων (επίσης και αυτή του ψυχρού νερού)! Εξαιτίας της θέρµανσης του νερού και της εξ αυτής προκαλούµενης διαστολής µπορεί να δηµιουργηθούν πιέσεις ως και 3, bar µέχρι να ενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερπίεσης στη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης (αυτό το ενδεχόµενο υπάρχει ακόµη και στην περίπτωση των αντλιών βύθισης). Για τη στερέωση των εύκα- µπτων σωλήνων στον τοίχο ή στο δάπεδο συνιστούµε τους συνδετήρες εύκαµπτων σωλήνων (αρ. προϊόντος ), οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα της ασφαλούς από παγετό τοποθέτησης εύκαµπτων σωλήνων νερού στους σωλήνες διανοµής ζεστού αέρα της θερµάστρας. Για την εξασφάλιση της πλήρους εκκένωσης του νερού καθώς και για την διαρκή στεγανότητα των εύκα- µπτων σωλήνων στη συσκευή πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντα οι εµπεριεχόµενες βιδωτές συνδέσεις! Η γωνιακή σύνδεση (µε βαλβίδα αερισµού, Εικόνα K) συνδέεται στην επάνω σύνδεση ζεστού νερού και η ευθεία σύνδεση συνδέεται στην κάτω σύνδεση κρύου νερού. Τοποθετείτε το σύνολο των σωληνώσεων του νερού πτωτικά σε σχέση µε την βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης! Σε περίπτωση ζηµιών από παγωνιά δεν ισχύει καµιά απαίτηση εγγύησης! Τοποθέτηση της ηλεκτρικής βαλβίδας ασφαλείας/ αποστράγγισης Η ηλεκτρική βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης πρέπει να τοποθετηθεί πολύ κοντά στη συσκευή σε χώρο, που θερµένεται και σε µια θέση µε καλή πρόσβαση για τον χρήστη. Κατά την επιλογή της θέσης προσέχετε, έτσι ώστε η βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης (36) να µην τοποθετηθεί κοντά σε ξένες πηγές θερµότητας (π.χ. συσκευές δικτύου)! Εικόνα G: Ανοίγετε τρύπα δια- µέτρου18 χιλ. στο δάπεδο του οχήµατος. Τοποθετείτε το σπιράλ εκκένωσης στο στόµιο εκκένωσης και διαπερνάτε και τα δύο µέσω του δαπέδου. Στερεώνετε την βαλβίδα µε δύο βίδες. ιευθετείτε την έξοδο των νερών προς προς τα έξω σε µια θέση που προστατεύεται από «πιτσιλίσµατα», (εάν είναι αναγκαίο τοποθετείτε προστατευτικό «πιτσιλίσµατος»). Τοποθέτηση των αγωγών του νερού Εικόνα G: Συνδέετε την προσαγωγή του ψυχρού νερού (3) στη βαλβίδα ασφαλείας/απόστράγγισης (36). εν είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη µια συγκεκριµένη κατεύθυνση ροής. Για να εξασφαλίσσετε µια άψογη λειτουργία της βαλβίδας ασφάλειας και εκκένωσης, πρέπει να τοποθετείσετε τα σπιράλ νερού χωρίς µηχανική τάση (µε περιθώριο)! Βιδώνετε την ευθεία σύνδεση στον σωλήνα σύνδεσης κρύου νερού (κάτω σωλήνας) και την γωνιακή σύνδεση µε ενσωµατωµένη βαλβίδα εξαερισµού στον σωλήνα σύνδεσης ζεστού νερού (επάνω σωλήνας). Εικόνα K: Σπρώχνετε στη θέση τους το παξιµάδι (37), την ροδέλα σύσφιξης (38) και τον δακτύλιο στεγανοποίησης (39). Ενώνετε την σύνδεση µε βίδω- µα και τον σωλήνα σύνδεσης και βιδώνετε σταθερά µε το παξιµάδι (37). Εικόνα H + J: Συνδέετε το σπιράλ (40) για την είσοδο του κρύου νερού µεταξύ της βαλβίδας ασφάλειας/εκκένωσης (36) και την είσοδο στον θερµοσίφωνα. Τοποθετείτε τον αγωγό θερ- µού νερού (41) από την γωνιακή σύνδεση µε ενσωµατωµένη βαλβίδα εξαερισµού (42) προς τα σηµεία κατανάλωσης ζεστού νερού. Εικόνα K: Σπρώχνετε τον εξωτερικό εύκαµπτο σωλήνα αερισµού Ø 11 χλστ. (43) επάνω στο λαιµό εύκαµπτου σωλήνα της βαλβίδας αερισµού (44) και διαστρώνετε χωρίς τσαλακώ- µατα προς τα έξω. Εδώ η ακτίνα στο τόξο δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 40 χλστ. Κόβετε το σπιράλ εξαερισµού περίπου 20 χιλ. κάτω από το δάπεδο του οχήµατος 4 λοξά στην πορεία οδήγησης. Συναρµολόγηση του αισθητήρα θερµοκρασίας χώρου Κατά την επιλογή της θέσης προσέχετε, ότι ο αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε άµεση ακτινοβολία θερµότητας. Για την άριστη ρύθµιση της θερµοκρασίας χώρου συνιστούµε τη συναρµολόγηση του αισθητήρα θερµοκρασίας χώρου πάνω από την πόρτα εισόδου. Θα πρέπει να προσέξετε, ώστε ο αισθητήρας να είναι τοποθετηµένος πάντα επάνω σε έναν κάθετο τοίχο. 1. Εικόνα M: Ανοίγετε οπή Ø 10 mm. 2. Οδηγείτε το καλώδιο σύνδεσης από πίσω µέσω της οπής και τοποθετείτε το άκρο καλωδίου µε ένα µονωµένο φις σύνδεσης στον αισθητήρα (δεν χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην πολικότητα κατά τη σύνδεση). 3. Σπρώχνετε µέσα τον αισθητήρα θερµοκρασίας χώρου και περνάτε το άκρο καλωδίου µε τα δύο µονωµένα φις σύνδεσης προς τα ηλεκτρονικά της θερµάστρας (εάν χρειάζεται επιµηκύνετε µε ένα καλώδιο 2 x 0, mm 2 ). Ο εµπεριεχόµενος αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου πρέπει να χρησιµοποιείται. Εάν αυτός δεν συνδεθεί, η θερµάστρα ανάβει µε τη µέγιστη απόδοση, χωρίς να υπάρχει περιορισµός από τη θερµοκρασία χώρου. Τοποθέτηση των χειριστηρίων Σε περίπτωση χρήσης χειριστηρίων ειδικών για το όχηµα ή για τον κατασκευαστή, πρέπει η ηλεκτρική σύνδεση να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την περιγραφή συνδέσεων της Truma. Κάθε µεταβολή των αντίστοιχων εξαρτηµάτων της Truma οδηγεί στην παύση της εγγύησης καθώς και στον αποκλεισµό από αξιώσεις ευθύνης. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τις οδηγίες χρήσης για το χρήστη καθώς επίσης και για την εκτύπωση των χειριστηρίων! Προβλέπετε τη θέση για τα χειριστήρια σε ένα καλά εµφανές σηµείο. Μήκος του καλωδίου σύνδεσης 3 µ. Εάν απαιτείται προµηθεύεται καλώδιο προέκτασης µ. (σε συνδυασµό 8 µ.; αρ. προϊόντος ). Εάν δεν είναι εφικτή µια εντοιχισµένη τοποθέτηση των χειριστηρίων, η Truma διαθέτειεφόσον το επιθυµείτε ένα επιτοίχειο πλαίσιο (4 αρ. προϊόντος ) ως ειδικό πρόσθετο εξάρτηµα. 1. Εικόνα L: Τοποθετίτε κατά το δυνατόν το ένα δίπλα στο άλλο το χειριστήριο για τη λειτουργία µε αέριο (46) και (εφόσον υπάρχει) το χειριστήριο για τη λειτουργία µε ηλεκτρικό (47) (απόσταση µέσον οπής 66 χλστ). 2. Ανοίγετε στο καθένα µια οπή Ø χλστ. (απόσταση µέσον οπής 66 χλστ). 3. Τοποθετίτε το καλώδιο χειριστηρίου (48) στο χειριστήριο για λειτουργία µε αέριο (46) και στη συνέχεια τοποθετείτε το πίσω καπάκι επικάλυψης (49) για αποφόρτιση εφελκυσµού. 4. Σπρώχνετε τα καλώδια προς τα πίσω και περνάτε τα καλώδιο σύνδεσης (48 + 0) προς τη θερµάστρα.. Στερεώνετε και τα δύο χειριστήρια µε 4 βίδες το καθένα (1) και τοποθετείτε το πλαίσιο επικάλυψης (2). Ως τελείωµα στα πλαίσια επικάλυψης η Truma προµηθεύει ως πρόσθετο εξάρτηµα πλευρικά τµήµατα (3) σε 8 διαφορετικά χρώµατα. (Μπορείτε να ενηµερωθείτε στο εµπορικό κατάστηµα.) 13

Trumatic C 3402 C 6002

Trumatic C 3402 C 6002 Trumatic C 3402 C 6002 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 34000-93200 G 12/01 E 06/01

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

S 55 T > 06/2000. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Να τις έχετε πάντα µαζί. 30080-18500 G 07/00 E 04/00 Fo

S 55 T > 06/2000. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης. Να τις έχετε πάντα µαζί. 30080-18500 G 07/00 E 04/00 Fo S 55 T > 06/2000 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! 30080-8500 G 07/00 E 0/00 Fo S 55 T Παράδειγµα τοποθέτησης Θερµάστρα υγραερίου Truma S 55 T 2 Προσαγωγή αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Θερμάστρα υγραερίου για τροχόσπιτα και άλλα υμουλκούμενα ματα Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002

Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002 Trumatic S 3002 P S 3002 S 5002 Οδηγίες χρσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! 30050-94500 G 06 05/2005 E 04 05/2005 Fo. G. Bournas G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Άνεση εν κινήσει Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Θερμάστρα υγραερίου Trumatic S 2 Τροφοδοσία αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Оδηγίες τοποθέτησης Άνεση εν κινήσει A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S 5002

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Saphir comfort IR. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Saphir comfort IR Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Εικόνα 2 Εικόνα 1 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Σύστημα κλιματισμού Saphir comfort IR 2α Είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Περιεχόμενο Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός χρήσης...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΛOYKA ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ. Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΛOYKA" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΕΤ «ΑΛΦΑ ΠΕΛΕΤ 9» ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Πέλετ καύσιμο από ξύλινη βιομάζα βιοκαύσιμο Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ΑΛΦΑ ΠΛΑΜ (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΟΜΠΑ PELLET www.e-kyriazis.gr info@e-kyriazis.gr Οι συσκευές θέρµανσης (εφεξής "σόµπες") από την ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΒΕΕ (εφεξής KYRIAZIS) έχουν κατασκευαστεί και ελεγχθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR

Οδηγίες εγκατάστασης. blueline 4W. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Οδηγίες εγκατάστασης Ξυλόσομπα blueline 4W Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από την εγκατάσταση και τη συντήρηση. 6 720 646 673 (10/2010) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...........................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 7 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο,ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού

Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Οδηγίες συναρμολόγησης και σχεδιασμού Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ

Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης. με ηλεκτρονική ανάφλεξη και. στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ Επίτοιχος Λέβητας αερίου, Κλειστού θαλάμου καύσης με ηλεκτρονική ανάφλεξη και στιγμιαίας παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και ανοξείδωτο μικρό μπόιλερ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου. Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό 6 720 646 656 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό GR 2 Πίνακας περιεχομένων el Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας..............................

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2

Λέβητας πετρελαίου-αερίου. Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Λέβητας πετρελαίου-αερίου Enersave ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ: 1.2 Περιεχόμενα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ... 1 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ... 3 3 ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW

Για τον τεχνικό. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης. ecotec plus. Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης ecotec plus 0 66 65 55 Επιτοίχια συσκευή θέρμανσης αερίου με τεχνολογία συμπύκνωσης VU VUW GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Σύστημα ελιγμού RH 1. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 6 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Υποδείξεις ασφαλείας Πριν από την πρώτη χρήση του συστήματος ελιγμού εξασκηθείτε σε ανοιχτό χώρο, ώστε να εξοικειωθείτε

Διαβάστε περισσότερα