Trumatic C 3402 C 6002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Trumatic C 3402 C 6002"

Transcript

1 Trumatic C 3402 C Trumatic C V ~ Trumatic C EL Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G 06 11/2004 E 06 12/2004 Fo G. Bournas G. Efthimiou O.E. P. Ralli 36 & Ag. Annis Tel. (0210) Egaleo Athen Fax (0210) Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG Wernher-von-Braun-Straße 12 D-8640 Putzbrunn bei München Service Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)

2 1 Σύνδεση κρύου νερού 2 Σύνδεση ζεστού νερού 3 Σύνδεση αερίου 4 Έξοδοι θερµού αέρα Επαναφορά ανακυκλωµένου αέρα 6 Έξοδος καυσαερίων 7 Τροφοδοσία αέρα καύσης 8 Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου λειτουργίας 9 Κάλυµµα για καλώδιο σύνδεσης 10 οχείο νερού (12 λίτρα) 11 Αναφλεκτήρας 12 Καυστήρας 13 Εναλλάκτης θερµότητας 14 Προστασία υπερθέρµανσης 1 Αισθητήρας θερµοκρασίας 16 Θερµαντικοί κύλινδροι 230 V για ζεστό νερό (µόνο Trumatic C EL) 17 Χειριστήρια 18 Αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου Περιγραφή λειτουργίας Η Trumatic C είναι µια θερµάστρα υγραερίου θερµού αέρα µε ενσωµατωµένο µπόιλερ ζεστού νερού (περιεχόµενο 12 λίτρα). Ο καυστήρας λειτουργεί υποστηριζόµενος µε ανεµιστήρα, µε τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η άψογη λειτουργία επίσης και κατά τη διάρκεια της διαδροµής. Για τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της διαδροµής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη εθνικοί περιορισµοί. Στη χειµερινή λειτουργία (θερ- µάστρα και ζεστό νερό) η συσκευή επιλέγει αυτόµατα την απαιτούµενη βαθµίδα απόδοσης, σύµφωνα µε τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ επιλεγ- µένης και της πραγµατικής στιγµιαίας θερµοκρασίας χώρου. Ο τύπος C 6002 λειτουργεί σε τρεις βαθµίδες απόδοσης (2000, 4000 και 6000 W), ο τύπος C 3402 σε δύο βαθµίδες απόδοσης (2000 και 3400 W). Το νερό του µπόιλερ θερµαίνεται αυτόµατα όταν αυτός είναι γε- µάτος. Η θερµοκρασία νερού εξαρτάται από το επιλεγµένο 2 είδος λειτουργίας (µε ή χωρίς απαίτηση ζεστού νερού) και την αποδιδόµενη θερµαντική ισχύ. Η λειτουργία θέρµανσης είναι επίσης δυνατή χωρίς κανένα περιορισµό και όταν δεν εµπεριέχεται νερό. Στη θερινή λειτουργία (µόνο ζεστό νερό) η θέρµανση του εµπεριεχόµενου νερού εκτελείται στη µικρότερη βαθµίδα καυστήρα. Μόλις επιτυγχάνεται η θερµοκρασία νερού, ο καυστήρας απενεργοποιείται και σβήνει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία. Οι θερµάστρες Trumatic C EL έχουν τη δυνατότητα επιλογής µιας πρόσθετης ηλεκτρικής θέρµανση 230 V (40 W/2 A) για ζεστό νερό. Σηµαντικές υποδείξεις χειρισµού 1. Σε περίπτωση που η καµινάδα έχει τοποθετηθεί κοντά ή άµεσα κάτω από ένα ανοιγόµενο παράθυρο, πρέπει η συσκευή να είναι εφοδιασµένη µε µια αυτόµατη διάταξη διακοπής λειτουργίας, για να εµποδίζεται η λειτουργία µε ανοικτό παράθυρο. 2. Πρέπει να γίνεται έλεγχος σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, αν ο διπλός σωλήνας καυσαερίων παραµένει άθικτος και η σύνδεσή του παραµένει σταθερή, ιδιαίτερα αν έχετε διανύσει µεγάλες αποστάσεις. Ελέγξτε επίσης αν είναι καλά στερεωµένη η συσκευή και η καπνοδόχος. 3. Μετά από µια αποτυχηµένη ανάφλεξη πρέπει να ελέγξει ένας ειδικευµένος τεχνικός το σύστηµα απαγωγής καυσαερίων! 4. Η καπνοδόχος απαγωγός των καυσαερίων πρέπει να είναι πάντα ελεύθερη από ρύπους (λασπόχιονο, πάγο, φύλλα κλπ.).. Ο ενσωµατωµένος αναστολέας θερµοκρασίας διακόπτει την τροφοδοσία µε υγραέριο, όταν η συσκευή υπερθερµανθεί. Γι' αυτό το λόγο δεν επιτρέπεται να κλειστούν οι έξοδοι θερµού αέρα και το άνοιγµα για την επαναφορά του περιφερειακού αέρα. 6. Σε οχήµατα µε τοποθετηµένες θερµάστρες υγραερίου πρέπει στη Γερµανία σύµφωνα µε το 22a StVZO ο εναλλάκτης θερµότητας να αντικατασταθεί µετά από µια διάρκεια λειτουργίας των 30 ετών (Το έτος της πρώτης έναρξης λειτουργίας πρέπει να αναγράφεται συνεχώς επάνω στην εργοστασιακή πινακίδα). Για εργασίες συντήρησης και επισκευών επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια ανταλλακτικά της Truma.

3 Οδηγίες χρήσης Πριν θέσετε την εγκατάσταση σε λειτουργία, µελετήστε οπωσδήποτε το εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης κα τις «Σηµαντικές υποδείξεις χειρισµού»! Ο κάτοχος του οχήµατος φέρει την ευθύνη για να γίνεται η λειτουργία της συσκευής σύµφωνα µε τους κανονισµούς. Η κίτρινη αυτοκόλλητη ετικέτα µε τις προειδοποιητικές υποδείξεις, η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, πρέπει να τοποθετηθεί από τον τεχνικό που θα κάνει την εγκατάσταση ή από τον κάτοχο του οχήµατος σε µια θέση στο όχηµα που θα είναι εµφανής για τον κάθε χρήστη (π.χ. στην πόρτα της ιµατιοθήκης)! Αν λείπει η ετικέτα, µπορείτε να την παραγγείλετε από την εταιρία Truma. Πριν από την πρώτη χρήση ξεπλένετε οπωσδήποτε καλά ολόκληρη την τροφοδοσία νερού µε ζεστό καθαρό νερό. Σε περίπτωση που δεν θα χρησιµοποιηθεί η θερµάστρα, αδειάστε οπωσδήποτε το περιεχόµενο νερό όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού! Για βλάβες από παγετό δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εγγύησης! Επίσης αδειάστε το περιεχόµενο νερό πριν από εργασίες επισκευής ή συντήρησης στο όχηµα (σε συνεργεία!), γιατί σε κατάσταση απουσίας ηλεκτρικής τάσης ανοίγει αυτόµατα η βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης! Ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης m = κεφαλή ενεργοποίησης «κλειστό» n = κεφαλή ενεργοποίησης «εκκένωση» Η βαλβίδα εκκένωσης συγκρατείται από ένα ηλεκτρικό πηνίο στην κλειστή θέση. Για να µην επιβαρύνετε την µπαταρία άσκοπα, σας συνιστούµε να ανοίγετε τη βαλβίδα εκκένωσης, όταν έχει µείνει αχρησιµοποίητη για πολύ καιρό! Σε θερµοκρασίες χαµηλότερες των 4 C βαθµών γύρω από την περιοχή της βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης µπορεί το περιεχόµενο νερού του θερµοσίφωνα να εκκενωθεί αυτόµατα, εφόσον η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία (και σε περίπτωση βλάβης)! Για την αποφυγή απώλειας νερού θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή (καλοκαιρινή ή χειµερινή λειτουργία) και κλείνετε πάλι τη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης από την κεφαλή χειρισµού µε τράβηγµα προς τα επάνω (θέση m). Όταν δεν λειτουργεί η θέρµανση, µπορείτε να κλείσετε την βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης µόνον όταν η θερµοκρασία είναι πάνω από 8 C βαθµούς! Το στόµιο εκκένωσης της ηλεκτρικής βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης πρέπει να είναι πάντα ελεύθερο από ρύπους (λασπόχιονο, πάγο, φύλλα κλπ.)! Για βλάβες από παγετό δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εγγύησης! Πλήρωση του µπόιλερ 1. Κλείστε µε τράβηγµα προς τα επάνω (θέση m) την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης στην κεφαλή ενεργοποίησης. Σε θερµοκρασίες κάτω των 8 C βαθµών και χαµηλότερες ανοίξτε πρώτα την θερµάστρα ή τον θερµοσίφωνα, για να µην ανοίξει πάλι η βαλβίδα! 2. Θέστε σε λειτουργία την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για την αντλία νερού (κεντρικός διακόπτης ή διακόπτης της αντλίας). 3. Ανοίξτε τα ρουµπινέτα του ζεστού νερού στην κουζίνα και στο λουτρό (γυρίστε στη θέση «ζεστό», αν έχετε θερµοµίκτες προεπιλογής ή ρουµπινέτα ενός µοχλού). Αφήστε τα ρου- µπινέτα ανοικτά για όσο διάστηµα απαιτείται µέχρι να γεµίσει το µπόιλερ εκτοπίζοντας τον αέρα και να τρέξει το νερό. Ακόµη και στην περίπτωση που γίνεται χρήση µόνο του συγκροτήµατος κρύου νερού χωρίς µπόιλερ, το καζάνι του µπόιλερ γεµίζει µε νερό. Για να αποφύγετε ζηµιές από παγετό πρέπει να αδειάζετε το περιεχόµενο νερό µε τη βαλβίδα ασφαλείας/εκκένωσης, ακόµη και όταν δεν έχει γίνει χρήση του µπόιλερ. Ως εναλλακτική λύση µπορούν να συναρ- µολογηθούν δύο βαλβίδες φραγής ανθεκτικές στο ζεστό νερό πριν από τη σύνδεση του κρύου και του ζεστού νερού. Κατά τη σύνδεση µε ένα κεντρικό δίκτυο ύδρευσης (στην ύπαιθρο ή στην πόλη) πρέπει να τοποθετηθεί ένας µειωτής πίεσης, ο οποίος θα εµποδίζει τη δηµιουργία πιέσεων στο θερµοσίφωνα που να είναι µεγαλύτερες από 2,8 bar. Εκκένωση του µπόιλερ 1. ιακόψτε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος για την αντλία του νερού (κεντρικός διακόπτης ή διακόπτης της αντλίας). 2. Ανοίξτε τα ρουµπινέτα του ζεστού νερού στην κουζίνα και στο λουτρό. 3. Ανοίξτε την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης στην κεφαλή ενεργοποίησης πιέζοντας προς τα µέσα (θέση n). Το µπόιλερ εκκενώνεται τώρα µέσω της βαλβίδας ασφάλειας και εκκένωσης κατευθείαν προς τα έξω. Με την τοποθέτηση ενός αντίστοιχου κουβά ελέγχεται εάν έχει αδειάσει πλήρως το εµπεριεχόµενο νερό (12 λίτρα). Για βλάβες από παγετό δεν ισχύουν οι απαιτήσεις εγγύησης! Λειτουργία αερίου (θέρµανση και ζεστό νερό) a g h b 9 7 Trumatic C a = Περιστροφική κεφαλή για θερµοκρασία χώρου (1 9) b = Πράσινη ενδεικτική λυχνία «λειτουργία» c = Θερινή λειτουργία (θερµοκρασία νερού 40 C ή 60 C) d = Χειµερινή λειτουργία (θέρµανση χωρίς απαίτηση ζεστού νερού) e = Χειµερινή λειτουργία (θέρµανση µε απαίτηση ζεστού νερού) f = Περιστροφικός διακόπτης «off» g = Κίτρινη ενδεικτική λυχνία «µπόιλερ φάση θέρ µανσης» h = Κόκκινη ενδεικτική λυχνία «βλάβη» Αν χρησιµοποιείτε τους ειδικούς διακόπτες του οχήµατος: Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήµατος. 3 1 c f d e Θερµοστάτης χώρου i i = αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου Για τη µέτρηση της θερµοκρασίας χώρου βρίσκεται στο όχη- µα ένας εξωτερικός αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου (i). Η θέση του αισθητήρα προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήµατος, ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται περί αυτού στις οδηγίες χειρισµού του οχήµατός σας. Η ρύθµιση του θερµοστάτη στο χειριστήριο (1 9) πρέπει να υπολογίζεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις θερµοκρασίας και ανάλογα µε τον κατασκευαστικό τύπο του οχήµατος. Για µια µέση θερµοκρασία χώρου των περ. 23 C συνιστούµε τη ρύθ- µιση θερµοστάτη µεταξύ περ Έναρξη λειτουργίας 1. Βεβαιωθείτε ότι η καπνοδόχος είναι αποφραγµένη. Αφαιρέστε οπωσδήποτε τα τυχόν καλύµµατα και στην περίπτωση χρήσης σε θαλάσσια σκάφη ανοίξτε την καπνοδόχο του καταστρώµατος. Το χειµώνα συνιστούµε στην καπνοδόχο οροφής τη χρησι- µοποίηση µιας προέκτασης καπνοδόχου (βλέπε πρόσθετα εξαρτήµατα). Αυτή πρέπει να αφαιρείτε κατά τη διάρκεια της διαδροµής. Για το πέρασµα της καπνοδόχου µέσω µια επιστέγασης σε τροχόσπιτα χρησιµοποιείται επίσης µια προέκταση καπνοδόχου. Αυτή πρέπει να στερεωθεί µε τους δακτυλίους σύσφιξης (βλέπε πρόσθετα εξαρτήµατα) στην επιστέγαση. 2. Ανοίξτε τη βαλβίδα της φιάλης του αερίου και τη βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής αερίου. Η λειτουργία θέρµανσης είναι επίσης δυνατή χωρίς κανένα περιορισµό και όταν δεν εµπεριέχεται νερό. 3

4 Θερινή λειτουργία (µόνο ζεστό νερό) Θέτετε τον περιστροφικό διακόπτη στη θερινή λειτουργία (c) 40 C ή 60 C. Μετά την επίτευξη της επιλεγ- µένης θερµοκρασίας νερού (40 C ή 60 C) ο καυστήρας απενεργοποιείται και σβήνει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (g). Χειµερινή λειτουργία Θέρµανση µε απαίτηση ζεστού νερού 1. Στρέφετε την περιστροφική κεφαλή (a) στη επιθυµητή θέση του θερµοστάτη (1 9). Μετά την ενεργοποίηση φωτίζει η πράσινη ενδεικτική λυχνία (b) και δείχνει τη θέση της επιλεγ- µένης θερµοκρασίας χώρου. 2. Θέτετε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση λειτουργίας «e». Η συσκευή επιλέγει αυτόµατα την απαραίτητη βαθµίδα απόδοσης, σύµφωνα µε τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της επιλεγµένης και της πραγµατικής στιγµιαίας θερµοκρασίας χώρου. Μετά την επίτευξη της επιλεγµένης στο χειριστήριο θερµοκρασίας χώρου ο καυστήρας επιστρέφει στη µικρότερη βαθµίδα και θερµαίνει το εµπεριεχόµενο νερό στους 60 C. Η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (g) δείχνει τη φάση θέρ- µανσης και σβήνει µετά την επίτευξη της θερµοκρασίας νερού. Θέρµανση χωρίς απαίτηση ζεστού νερού 1. Στρέφετε την περιστροφική κεφαλή (a) στην επιθυµητή θέση θερµοστάτη (1 9). Μετά την ενεργοποίηση φωτίζει η πράσινη ενδεικτική λυχνία (b) και δείχνει τη θέση της επιλεγ- µένης θερµοκρασίας χώρου. 2. Θέτετε τον περιστροφικό διακόπτη στη θέση λειτουργίας «d». Η συσκευή επιλέγει αυτόµατα την απαραίτητη βαθµίδα απόδοσης, σύµφωνα µε τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ της επιλεγµένης και της πραγµατικής στιγµιαίας θερµοκρασίας χώρου. Μετά την επίτευξη της επιλεγµένης στο χειριστήριο θερµοκρασίας χώρου η θέρ- 4 µανση απενεργοποιείται (ανεξάρτητα από τη θερµοκρασία νερού). Όταν το µπόιλερ είναι γεµάτο νερό τότε αυτό θερµαίνεται επίσης αυτόµατα. Η θερµοκρασία νερού βρίσκεται τότε σε εξάρτηση από την αποδιδόµενη θερµαντική ισχύ και τη διάρκεια θέρµανσης για την επίτευξη της θερµοκρασίας χώρου. Σε αυτή τη θέση λειτουργίας φωτίζει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία (g µπόιλερ φάση θέρ- µανσης) µόνο σε θερµοκρασίες νερού κάτω των C! Η λειτουργία θέρµανσης είναι επίσης δυνατή χωρίς κανένα περιορισµό και όταν δεν εµπεριέχεται νερό. ιακοπή λειτουργίας «λειτουργία µε αέριο» Κλείνετε τη θερµάστρα από τον περιστρεφόµενο διακόπτη (f). Αδειάστε οπωσδήποτε το περιεχόµενο νερό για να αποφύγετε ζηµιές από παγετό! Αν δεν γίνει χρήση της συσκευής για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, κλείστε τη βαλβίδα ταχείας διακοπής στον αγωγό προσαγωγής του αερίου και τη βαλβίδα της φιάλης αερίου. Πράσινη ενδεικτική λυχνία ελέγχου «Βλάβη» Σε περίπτωση βλάβης φωτίζει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (h). Πιθανές αιτίες αναφέρονται στις οδηγίες αναζήτησης βλάβης. Η απασφάλιση εκτελείται µε την απενεργοποίηση και νέα ενεργοποίηση. Όταν ανοίξει και κλείσει πάλι ο διακόπτης παραθύρου, αυτό αντιστοιχεί σε ένα ON/OFF στο χειριστήριο (π. χ. reset βλάβης)! Λειτουργία µε ηλεκτρικό 230 V (40 W/2 A ) µόνο Trumatic C EL (µόνο ζεστό νερό) 230 V ~ j = διακόπτης παλινδρόµησης «on» k = διακόπτης παλινδρόµησης «off» Θέτετε σε λειτουργία το θερ- µοσίφωνα από το χειριστήριο (j). Η µπλε λυχνία ελέγχου δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Αν χρησιµοποιείτε τους ειδικούς διακόπτες του οχήµατος: Προσέξτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του οχήµατος. Η θερµοκρασία του νερού δεν είναι δυνατόν να εκλεχθεί προηγουµένως, υπάρχει αυτόµατος περιορισµός της θερµοκρασίας περίπου στους 60 C Κελσίου! Για να επιτύχετε µια γρηγορότερη θέρµανση του περιεχοµένου του µπόιλερ, µπορεί να λειτουργήσει η συσκευή ταυτόχρονα µε αέριο και µε ηλεκτρικό ρεύµα. Συντήρηση Trumatic C EL Το ντεπόζιτο νερού αποτελείται από κατάλληλο για τρόφιµα ανοξείδωτο χάλυβα. Για την προστασία του θερµοσίφωνα από άλατα χρησιµοποιείτε ξύδι από κρασί, το οποίο µέσω της εισόδου του νερού µεταφέρεται στον θερµοσίφωνα. Αφήνετε να ενεργήσει ανάλογα και µετά ξεπλένετε τον θερµοσίφωνα πολύ καλά µε καθαρό νερό. Για απολύµανση συνιστούµε το προϊόν «Certisil- Argento», άλλα προϊόντα ειδικά αυτά που περιέχουν χλώριο είναι ακατάλληλα. Για την αποφυγή του εποικισµού µικροοργανισµών πρέπει ο θερµοσίφωνας να θερµαίνεται σε τακτικά διαστήµατα πάνω από τους 70 C (µόνο στη χειµερινή λειτουργία δυνατή η θερµοκρασία). Σε εξάρτηση από τη θερ- µική απόδοση για την επίτευξη της θερµοκρασίας χώρου, το νερό µπορεί να θερ- µανθεί µέχρι τους 70 C. Μη χρησιµοποιείτε το νερό ως πόσιµο νερό! k j Ασφάλειες Η ασφάλεια της συσκευής βρίσκεται επάνω στην ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου στη συσκευή. Η ασφάλεια ακριβείας επιτρέπεται να αντικατασταθεί µόνο µε µια ασφάλεια ίδιου κατασκευαστικού τύπου. C 3402: 4 AT χρονο-υστέρηση C 6002: 6,3 AT χρονο-υστέρηση Γενικές υποδείξεις ασφαλείας Σε περίπτωση µη στεγανότητας της εγκατάστασης αερίου ή οσµής αερίου: σβήνετε όλες τις ανοικτές φλόγες µη καπνίζετε κλείνετε τη συσκευή κλείνετε τη φιάλη αερίου ανοίγετε παράθυρα και πόρτες δεν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό διακόπτη ελέγχετε ολόκληρη την εγκατάσταση από έναν ειδικό τεχνικό! Επισκευές επιτρέπονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό! Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση του αγωγού των καυσαερίων πρέπει να γίνεται τοποθέτηση καινούργιων δακτυλίων στεγανοποίησης! 1. Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού των καυσαερίων και καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρίας Truma, καθώς επίσης και µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού σε ορισµένες χώρες, και η άδεια χρήσης του οχήµατος. 2. H πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/37 mbar προπάνιο) ή 0 mbar πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λειτουργίας της συσκευής (βλ. πινακίδα εργοστασίου). 3. Οι εγκαταστάσεις υγραερίου πρέπει να πληρούν τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας, στην οποία χρησιµοποιούνται (στην

5 Ευρώπη π. χ. EN 1949 για οχή- µατα ή EN ISO για σκάφη). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισµοί (στη Γερµανία π. χ. το DVGW-φύλλο εργασίας G 607 για οχήµατα ή G 608 για σκάφη). Ο έλεγχος της εγκατάστασης αερίου πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε 2 χρόνια από έναν ειδικό για το αέριο τεχνικό και να επιβεβαιώνεται κατά περίπτωση στο πιστοποιητικό ελέγχου (στη Γερµανία π. χ. σύµφωνα µε το φύλλο εργασίας DVGW G 607 για οχήµατα ή G 608 για σκάφη). Υπεύθυνος για την πραγµατοποίηση του ελέγχου είναι ο κάτοχος του οχήµατος. 4. Συσκευές υγραερίου δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται κατά τον εφοδιασµό καυσίµων, σε στεγασµένους χώρους στάθµευσης, σε γκαράζ ή επάνω σε φέριµποτ.. Κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά µιας καινούργιας θερµάστρας (ή µετά από µακρύχρονη µη λειτουργία) δηµιουργείται ενδεχοµένως για σύντοµο χρονικό διάστηµα λίγος καπνός και µια ελαφριά οσµή. Είναι σκόπιµο στην καλοκαιρινή λειτουργία (60 C) να προθερµαίνετε τη συσκευή περισσότερες φορές και να φροντίσετε για τον καλό αερισµό του χώρου. 6. Ενας ασυνήθιστος θόρυβος του καυστήρα ή ανέβασµα της φλόγας αποτελεί ένδειξη για βλάβη του ρυθµιστή και καθιστά αναγκαίο τον έλεγχο του ρυθµιστή. 7. Αντικείµενα που οποία είναι ευαίσθητα σε υψηλές θερµοκρασίες (π. χ. φιάλες σπρέι) δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται στο χώρο τοποθέτησης της θερµάστρας, διότι εδώ ανάλογεα µε τις περιστάσεις µπορούν να προκύψουν αυξη- µένες θερµοκρασίες. 8. Για την εγκατάσταση αερίου επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο διατάξεις ρύθµισης πίεσης σύµφωνα µε το EN (σε οχήµατα) ή EN ISO (για σκάφη) µε µια σταθερή πίεση εξόδου των 30 mbar (ή 0 mbar σε παλαιότερες εγκαταστάσεις). Η ποσότητα ροής στη µονάδα του χρόνου πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στη µέγιστη κατανάλωση όλων των τοποθετηµένων συσκευών από τον κατασκευαστή εγκαταστάσεων. Για οχήµατα συνιστούµε τον ρυθµιστή τροχόσπιτων της Truma ή για την εγκατάσταση αερίου δύο φιαλών το σετ ρυθ- µιστή πίεσης αερίου Duomatic Plus. Οι ρυθµιστές Truma έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για σκληρές καταπονήσεις σε τροχόσπιτα και οχήµατα. Αυτοί διαθέτουν εκτός από τη βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης ένα µανόµετρο, µε το οποίο µπορεί να ελεγχθεί η στεvγανότητα της εγκατάστασης αερίου. Σε θερµοκρασίες γύρω στους 0 C και χαµηλότερα οι διατάξεις ρύθµισης πίεσης οφίλουν να χρησιµοποιούνται µε εγκατάσταση αποπάγωσης (Eis-Ex). Επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται µόνο κατάλληλοι για τη χώρα προορισµού σωλήνες σύνδεσης ρυθµιστή, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της χώρας. Αυτοί οι σωλήνες θα πρέπει να ελέγχονται τακτικά εάν παρουσιάζουν ρωγµές. Για τη χειµερινή λειτουργία οφείλουν να χρησιµοποιούνται µόνο ανθεκτικοί στις χειµερινές συνθήκες ειδικοί σωλήνες. Τεχνικά χαρακτηριστικά υπολογισµένα σύµφωνα µε το EN 624 ή τις συνθήκες ελέγχου Truma Είδος αερίου: υγραέριο (προπάνιο/βουτάνιο) Πίεση λειτουργίας: 30 ή 0 mbar (βλ. πινακίδα εργοστασίου) Περιεχόµενο νερού: 12 λίτρα Χρόνος αναθέρµανσης από περ. 1 C µέχρι περ. 60 C: περίπου 3 λεπτά (µπόιλερ) περίπου 80 λεπτά (θερµάστρα + µπόιλερ) Πίεση νερού: µέγιστη 2,8 bar Ονοµαστική θερµική απόδοση C 3402: 2000/3400 W C 6002: 2000/4000/6000 W Κατανάλωση αερίου C 3402: γρ./ώρα C 6002: γρ./ώρα Ποσότητα παροχής αέρα (ελεύθερη εκφύσηση χωρίς σωλήνα ζεστού αέρα) C 3402: µε 3 εξόδους θερµού αέρα µέγιστο 177 m 3 /ώρα µε 4 εξόδους θερµού αέρα µέγιστο 203 m 3 /ώρα C 6002: µε 4 εξόδους θερµού αέρα µέγιστο 287 m 3 /ώρα Λήψη ρεύµατος στα 12 V Θερµάστρα + µπόιλερ C 3402: 0,2 2,4 A C 6002: 0,2,6 A Θέρµανση + µπόιλερ: 0,4 Α Ρεύµα ηρεµίας: 0,001 Α Λήψη ρεύµατος της ηλεκτρικής βαλβίδας ασφαλείας και εκκένωσης στα 12 V: 0,03 A Βάρος: 17,6 κιλά (χωρίς νερό) Σήµα ελέγχου ABG C 3402: S 300 C 6002: S 301 ήλωση εναρµόνισης: Η Trumatic C έχει ελεγχθεί από την ένωση DVGW και πληρεί την εντολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για συσκευές αερίου (90/396/ΕWG) καθώς επίσης και τις υπόλοιπες ισχύουσες εντολές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει εκδοθεί το σήµα αναγνώρισης προϊόντος CE: C 3402: CE-008AS0121 C 6002: CE-008AS0122. Έγκριση τύπου ΕΟΚ: e Με επιφύλαξη για τεχνικές αλλαγές!

6 Οδηγίες αναζήτησης βλαβών λειτουργίας Βλάβη Αιτία Αποκατάσταση Λειτουργία αερίου Μετά την ενεργοποίηση (χειµερινή και θερινή λειτουργία) δεν φωτίζει η ενδεικτική λυχνία. Μετά την ενεργοποίηση (µέσω του χρονοδιακόπτη ZUC) φωτίζει η πράσινη λυχνία ελέγχου, όµως η θερµάστρα δεν ανάβει. Μετά την ενεργοποίηση της θερµάστρας αναβοσβήνει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία. Περίπου 30 δευτ. µετά την ενεργοποίηση της θέρµανσης φωτίζει αδιάκοπα η κόκκινη ενδεικτική λυχνία. Η θερµάστρα δηλώνει βλάβη µετά από διακοπή λειτουργίας µακράς διάρκειας. Καµένη ασφάλεια συσκευής ή οχήµατος. Παράθυρο πάνω από την κα- µινάδα ανοικτό (διακόπτης παραθύρου). Παράθυρο πάνω από την κα- µινάδα ανοικτό (διακόπτης παραθύρου). Προειδοποίηση! τάση λειτουργίας πολύ χαµηλή: < 10, V. Φιάλη αερίου ή βαλβίδα ταχείας φραγής στον αγωγό προσαγωγής αερίου κλειστή. Τροφοδοσία αέρα διακόπηκε. Έξοδοι θερµού αέρα µπλοκαρισµένοι. Ρυθµιστής πίεσης αερίου παγωµένος. Το ποσοστό βουτανίου στη φιάλη αερίου πολύ υψηλό. Ελέγχετε τάση µπαταρίας 12 V. Ελέγχετε όλες τις ηλεκτρικές χωνευτές συνδέσεις/ασφάλειες. Κλείνετε παράθυρο. Κλείνετε παράθυρο. Φορτίζετε µπαταρία! Ελέγχετε τροφοδοσία αερίου. Ελέγχετε καµινάδα για πιθανές επικαλύψεις. Σε χρήση σε σκάφη ανοίγετε καµινάδα οροφής. Έλεγχος των µεµονωµένων ανοιγµάτων εξόδου. Χρησιµοποιείτε ρυθµιστή εγκατάστασης αποπάγωσης (Eis-Ex). Χρησιµοποιείτε προπάνιο. (Ιδιαίτερα σε θερµοκρασίες κάτω των 10 C το βουτάνιο είναι ακατάλληλο για θέρµανση.) Ηλεκτρική λειτουργία 230 V Μετά την ενεργοποίηση δεν φωτίζει καµιά λυχνία ελέγχου. Καµιά τάση τροφοδοσίας. Ελέγχετε τροφοδοσία τάσης 230 V και ασφάλειες. Τροφοδοσία νερού Μετά την απενεργοποίηση της θέρµανσης ανοίγει η ηλεκτρική βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης. Επίσης και µετά την ενεργοποίηση της θερµάστρας η βαλβίδα παραµένει ανοικτή. Η ηλεκτρική βαλβίδα ασφάλειας/ εκκένωσης δεν κλείνει πλέον. Επίσης και µετά την ενεργοποίηση της θερµάστρας η βαλβίδα παραµένει ανοικτή. Νερό στάζει από την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας/ εκκένωσης. Εξωτερική θερµοκρασία κάτω των 4 C. Έλλειψη τροφοδοσίας ρεύµατος 12 V στη βαλβίδα εκκένωσης. Εξωτερική θερµοκρασία κάτω των 8 C. Έλλειψη τροφοδοσίας ρεύµατος 12 V στη βαλβίδα εκκένωσης. Πίεση νερού πολύ υψηλή. Ενεργοποιείτε τη θερµάστρα. Σε θερµοκρασίες γύρω στους 4 C και κάτω ανοίγει αυτόµατα η βαλβίδα εκκένωσης αυτόµατα! Ελέγχετε τάση τροφοδοσίας 12 V και ασφάλειες. Ενεργοποιείτε θερµάστρα. Χωρίς λειτουργία θέρµανσης η βαλβίδα εκκένωσης µπορεί να κλείσει πάλι σε θερµοκρασίες πάνω από 8 C! Ελέγχετε τάση τροφοδοσίας 12 V και ασφάλειες. Ελέγχετε πίεση αντλίας (µεγ. 2,8 bar). Σε σύνδεση σε µια κεντρική τροφοδοσία νερού (σύνδεση υπαίθρου και πόλης) πρέπει να τοποθετηθεί µειωτήρας πίεσης, ο οποίος εµποδίζει την ανάπτυξη υψηλότερων πιέσεων από 2,8 bar στο µπόιλερ. Εάν τα µέτρα αυτά δεν οδηγήσουν σε αποκατάσταση της βλάβης, παρακαλείσθε να έρθετε σε επαφή µε το σέρβις της Truma. 6

7 Προαιρετικά εξαρτήµατα MODIMIDOFRSASO Χρονοδιακόπτης Truma ZUC 2 ώρες, πλήρες µε 3 µ. καλώδιο σύνδεσης (αρ ). Ηλεκτρικό κολάρο θέρµανσης 230 V, 40 W για ζεστό νερό, πλήρες µε 3 µ. καλώδιο σύνδεσης (αρ ). Τηλεχειριστήριο για την ηλεκτρική βαλβίδα ασφαλείας και εκκένωσης, πλήρες µε 3 µ. καλώδιο σύνδεσης (αρ ). Τα ηλεκτρικά προαιρετικά εξαρτήµατα είναι εφοδιασµένα µε ένα φις και µπορούν να συνδεθούν µεµονωµένα. Τα εξής εξαρτήµατα βρίσκονται στη διάθεσή σας: Καλώδιο προέκτασης για το χειριστήριο, ο χρονοδιακόπτης ZUC 2 καθώς επίσης και το χειριστήριο τηλεχειρισµού για τη βαλβίδα εκκένωσης. Προέκταση καπνοδόχου KVC για χειµερινή κατασκήνωση (αρ ). ακτύλιος διέλευσης για τις προστατευτικές στέγες για τροχόσπιτα (αρ ). Επιτοίχειο πλαίσιο για τα χειριστήρια Truma (αρ ). Ένας συνδυασµός µε τα πλευρικά τµήµατα δεν είναι εφικτή. Ως στάνταρτ εξοπλισµό προµηθεύει η Truma µε κάθε χειριστήριο/κάθε χρονοδιακόπτη ένα κατάλληλο πλαίσιο επικάλυψης σε γκρίζο αχάτης χρώ- µα. Ως ειδικά πρόσθετα εξαρτήµατα προµηθεύονται επίσης εκτός αυτού πλαίσια επικάλυψης στα χρώµατα µαύρο, µπεζ, πλατίνα ή χρυσό. Κατάλληλα για τα χειριστήρια ή το χρονοδιακόπτη προσδίδουν τα πλευρικά τµήµατα που προ- µηθεύονται σε 8 διαφορετικά χρώµατα ένα αρεστό τελείωµα. Παρακαλώ απευθυνθείτε περί αυτού στο ειδικό εµπορικό κατάστηµα. Κλιπ σειράς, 4 τεµάχια (αρ ). Για την παράλληλη συναρµολόγηση περισσοτέρων χειριστηρίων Truma. Οροι εγγύησης κατασκευαστή της εταιρίας Truma 1. Περίπτωση εγγύησης Ο κατασκευαστής παρέχει εγγύηση για ελαττώµατα της συσκευής, τα οποία µπορούν να αποδοθούν σε σφάλµατα υλικού ή κατασκευής. Παράλληλα ισχύουν οι νόµιµες απαιτήσεις εγγύησης κατά του πωλητή. Η αξίωση εγγύησης δεν ισχύει σε εξαρτήµατα φθοράς και στη φυσιολογική φθορά, σε περίπτωση χρησιµοποίησης µη γνήσιων ανταλλακτικών στις συσκευές και σε περίπτωση ακατάλληλων ρυθµιστών πίεσης αερίου, σε περίπτωση µη τήρησης των οδηγιών τοποθέτησης και χρήσης της Truma, σε περίπτωση ακατάλληλης µεταχείρισης, σε περίπτωση ακατάλληλης συσκευασίας µεταφοράς, για την οποία δεν ευθύνεται η Truma. 2. Εκταση της εγγύησης Η εγγύηση ισχύει για ελαττώ- µατα στο πνεύµα της ενότητας, τα οποία εµφανίζονται εντός 24 µηνών από τη στιγµή της σύναψης της σύµβασης αγοράς µεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή. Ο κατασκευαστής θα αποκαταστήσει τα ελαττώµατα και µε δική του επιλογή θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τη συσκευή. Όταν ο κατασκευαστής εκτελεί εργασίες στο πλαίσιο της εγγύησης, τότε η προθεσµία εγγύησης, όσον αφορά τα επισκευασµένα ή αλλαγµένα εξαρτήµατα, δεν αρχίζει από την αρχή, αλλά συνεχίζεται η παλιά προθεσµία εγγύησης. Αποκλείονται περαιτέρω αξιώσεις, ιδιαίτερα έµµεσες αξιώσεις αποκατάστασης ζηµιών του πελάτη ή τρίτων προσώπων. Παραµένουν αµετάβλητες οι διατάξεις του νόµου περί ευθύνης προϊόντων. Oι δαπάνες της χρησιµοποίησης της Τεχνικής Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρίας Truma για την αποκατάσταση ενός ελαττώµατος, το οποίο εµπίπτει στην εγγύηση, και ιδιαίτερα οι δαπάνες για µεταφορά, τα οδοιπορικά, οι αµοιβές εργασίας και οι δαπάνες υλικού, βαρύνουν τον κατασκευαστή, για τις περιπτώσεις που η Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών χρησι- µοποιείται εντός της Γερµανίας. Εργασίες τεχνικής υποστήριξης πελατών σε άλλες χώρες δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Επιπρόσθετες δαπάνες εξαιτίας δυσχερών συνθηκών αφαίρεσης και τοποθέτησης της συσκευής (π.χ.αφαίρεση από τµήµατα επίπλων ή αµαξώ- µατος) δεν µπορούν να αναγνωριστούν ως παροχές εγγύησης. 3. Αναγνώριση της περίπτωσης εγγύησης Η διεύθυνση του κατασκευαστή είναι: Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Wernher-von- Braun-Straße 12, D-8640 Putzbrunn. Στη Γερµανία σε περίπτωση βλάβης ενηµερώνετε κατά κανόνα το κέντρο σέρβις της Truma, σε άλλες χώρες υπάρχουν στη διάθεσή σας οι εκάστοτε συνεργάτες σέρβις της εταιρίας µας (βλέπε πίνακα διευθύνσεων). ιαµαρτυρίες πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά. Πρόσθετα πρέπει να προσκοµιστεί η συµπληρωµένη κάρτα εγγύησης ή να κατατεθεί ο αριθµός εργοστασίου της συσκευής καθώς και η ηµερο- µηνία αγοράς. Για να µπορεί να ελέγξει ο κατασκευαστής εάν υφίσταται πράγµατι η περίπτωση εγγύησης, πρέπει ο τελικός πελάτης µε δική του ευθύνη να µεταφέρει ή να αποστέλλει τη συσκευή στον κατασκευαστή. ζη- µιών σε θερµαντικά σώµατα (συστήµατα ανταλλαγής θερ- µότητας) πρέπει να αποστέλλεται µαζί και ο ρυθµιστ ςη πίεσης αερίου. Η αποστολή της συσκευής στο εργοστάσιο πρέπει να εκτελεστεί ως µεταφερόµενο εµπόρευµα. Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγύησης ο κατασκευαστής αναλαµβάνει τα έξοδα µεταφοράς της αποστολής και της επιστροφής στον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται περίπτωση εγγύησης, ο κατασκευαστής ειδοποιεί τον πελάτη και τον ενηµερώνει για τις δαπάνες επισκευής που δεν αναλαµβάνει ο κατασκευαστής. Στην περίπτωση αυτή τον πελάτη βαρύνουν και τα έξοδα αποστολής. 7

8 8

9 A 1 A 2 B 300 mm D G R 300 mm C F K E Κατύθυνση πορίας L 66 mm Ø mm H E /2004 (GR) J M 10 mm N 7 2 open

10 Trumatic C 3402 (EL) C 6002 (EL) 2 Παράδειγµα τοποθέτησης 1 1 Χειριστήρια 2 Αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου 3 Αναρρόφηση ανακυκλωµένου αέρα (τουλάχ. 10 cm 2 ) 4 Σωλήνας θερµού αέρα Έξοδοι θερµού αέρα 6 Καπνοδόχος τοίχου καυσαερίων Οδηγίες τοποθέτησης Η τοποθέτηση και η επισκευή της συσκευής επιτρέπεται να γίνονται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό. Πριν από την έναρξη των εργασιών µελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες τοποθέτησης! Σκοπός χρήσης Αυτή η θερµάστρα έχει κατασκευαστεί για την τοποθέτηση σε αυτοκινητοτροχόσπιτα, τροχόσπιτα και θαλάσσια σκάφη. εν επιτρέπεται η τοποθέτηση στο εσωτερικό λεωφορείων και σε οχήµατα που χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά επικινδύνων εµπορευµάτων. Στην περίπτωση της τοποθέτησης σε οχήµατα ειδικού τύπου πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι για το σκοπό αυτό ισχύοντες κανονισµοί. 10 Υπάρχει η δυνατότητα και άλλων χρήσεων µετά από συνεννόηση µε την εταιρία Truma. Άδεια χρήσης ήλωση εναρµόνισης: Η Trumatic C έχει ελεγχθεί από την Ένωση DVGW και πληρεί την οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για συσκευές αερίου (90/396/EWG), καθώς επίσης και τις άλλες ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Για τις χώρες της Ε.Ε. έχει εκδοθεί ο κωδικός αναγνώρισης προϊόντος C 3402:CE-008AS0121 C 6002:CE-008AS0122. Στη θερµάστρα έχει απονεµηθεί άδεια για τοποθέτηση σε χώρους που χρησιµοποιούνται από άτοµα (σε αυτοκίνητα) και για χρήση κατά τη διαδροµή. Στη Γερµανία, στην περίπτωση της αξιολόγησης ή του ελέγχου του οχήµατος σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 19, 20, 21 StVZO πρέπει να γίνεται µαζί και έλεγχος της τοποθέτησης. Σε περίπτωση µεταγενέστερης τοποθέτησης οι ενέργειες πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε την προδιαγραφή 19 StVZO. Γενική άδεια είδους κατασκευής της Οµοσπονδιακής Υπηρεσίας Οδικής Κυκλοφορίας C 3402: S 300 C 6002: S 301 Έγκριση τύπου ΕΟΚ: e Το έτος θέσης σε λειτουργία για πρώτη φορά θα πρέπει να σηµειώνεται στην πινακίδα του εργοστασίου. Κανονισµοί Κάθε τροποποίηση στη συσκευή (συµπεριλαµβανόµενων του αγωγού των καυσαερίων και της καπνοδόχου) ή η χρήση ανταλλακτικών και πρόσθετων εξαρτηµάτων σηµαντικών λειτουργιών, τα οποία δεν είναι αυθεντικά εξαρτήµατα της εταιρίας Truma, καθώς επίσης και η µη τήρηση των οδηγιών εγκατάστασης και χρήσης, έχει ως αποτέλεσµα την έκπτωση της εγγύησης, καθώς και τον αποκλεισµό από απαιτήσεις ευθύνης. Εκτός αυτού παύει να ισχύει η άδεια χρήσης της συσκευής και ως συνέπεια αυτού, σε ορισµένες χώρες, και η άδεια χρήσης του οχήµατος. Υποδείξεις τοποθέτησης για οχήµατα Η τοποθέτηση σε οχήµατα πρέπει να πληροί τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (π. χ. EN 1949). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισµοί (στη Γερµανία π. χ. το φύλλο εργασίας DVGW G 607). Στη Γερµανία πρέπει, για οχή- µατα που χρησιµοποιούνται επαγγελµατικά, να τηρούνται οι αντίστοιχες διατάξεις πρόληψης ατυχηµάτων της επαγγελµατικής ένωσης (BGV D 34). Σε άλλες χώρες θα πρέπει να πληρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

11 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις στις αντίστοιχες χώρες προορισµού µπορούν να ζητηθούν από τις αντιπροσωπίες της εταιρείας µας στο εξωτερικό (βλ. οδηγίες χρήσης). Υποδείξεις τοποθέτησης για σκάφη Η τοποθέτηση σε σκάφη πρέπει να πληροί τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (π. χ. EN ISO 10239). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισµοί (στη Γερµανία π. χ. το φύλλο εργασίας DVGW G 608). Στη Γερµανία πρέπει, για την επαγγελµατική εσωτερική ναυτιλία, να τηρούνται οι «Οδηγίες για την κατασκευή, εξοπλισµό, έλεγχο και λειτουργία εγκαταστάσεων υγραερίου για οικιακούς σκοπούς σε ποταµόπλοια στην εσωτερική ναυτιλία» (BGR 146). Στη συνέχεια η εγκατάσταση υγραερίου επιτρέπεται να τοποθετηθεί µόνο από έναν αναγνωρισµένο, από τις επαγγελµατικές ενώσεις της εσωτερικής ναυτιλίας, τεχνικό και η εγκατάσταση επιτρέπεται να ελέγχεται µόνο από εµπειρογνώµονες αυτών των επαγγελµατικών ενώσεων. Σε άλλες χώρες θα πρέπει να πληρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Πρόσθετες υποδείξεις τοποθέτησης µπορείτε να λάβετε από τις οδηγίες συναρµολόγησης για τη θερµάστρα σκαφών Trumatic C. Επιλογή θέσης Γενικά η συσκευή πρέπει να τοποθετείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει ανά πάσα στιγµή καλή πρόσβαση προς αυτήν για εργασίες συντήρησης, και να µπορεί να αφαιρείται και να τοποθετείται µε ευκολία. Για να εξασφαλίσετε µια οµοιό- µορφη θέρµανση του οχήµατος, πρέπει η θερµάστρα να τοποθετηθεί κατά το δυνατόν κεντρικά στο όχηµα, στην ιµατιοθήκη, σε χώρους αποσκευών ή κάτι ανάλογο µε επαρκές ύψος, έτσι ώστε οι σωλήνες διανοµής αέρα να µπορούν κατά προσέγγιση να τοποθετούνται στο ίδιο µήκος. Για το σκοπό αυτόν κόβετε µια οπή µεγέθους 480 x 480 χλστ. τουλάχιστον ή αφαιρείτε τις πόρτες των επίπλων. Για να ελαχιστοποιήσουµε τον κίνδυνο για τους επιβάτες σε περίπτωση, ατυχήµατος να µη λυθεί η θερ- µάστρα, µπορεί το επάνω καπάκι της εντοιχισµένης ντουλάπας (εικόνα C: 30) να βιδωθεί σταθερά στο ίδιο επίπεδο µε τη θερµάστρα στα άλλα έπιπλα. Ή κάθετα προς την κατεύθυνση πορείας (ειδικά σε κατασκευές στο πίσω µέρος) πρέπει να τοποθετηθεί ένα σταθερό κονσόλα έπιπλο µπροστά (δίπλα) στην θερµάστρα (εικόνα C: 31). Για αυτό εδώ µπορεί να τοποθετηθεί ένας σταθερός πήχης (το ελάχιστο 30 χ 0 χιλιοστά) ή µια πλάκα σε ένα ύψος 200 χιλιοστών από το δάπεδο για σπρώξιµο µέσα σε ένα σταθερό κονσόλα-έπιπλο. εν επιτρέπεται να βρίσκονται κάτω από την συσκευή υλικά, τα οποία είναι ευαίσθητα στη θερµότητα (κανένα καλώδιο, καµιά µοκέτα), διότι στο δάπεδο πλησίον της θερµάστρας µπορούν να εµφανισθούν υψηλές θερµοκρασίες! Για να µην καταστραφούν ηλεκτρικά κατασκευαστικά τµήµατα µέσα στη συσκευή, δεν επιτρέπεται καλώδια ή αγωγοί νερού να στερεωθούν στη µόνωση της συσκευής. Στην πλευρά του αντίσκηνου προθάλαµου ενός οχήµατος, ειδικά στην περίπτωση των αυτοκινητοτροχόσπιτων, δεν πρέπει να γίνεται χρήση της καπνοδόχου τοίχου και πρέπει να τοποθετείται µια καπνοδόχος οροφής. Για αυτοκινητοτροχόσπιτα µε υπερκατασκευή στέγης διατίθεται µια ειδική προέκταση καπνοδόχου καθώς και ένα εξάρτηµα διάβασης προστατευτικής στέγης (βλ. οδηγίες χρήσης). Οι καπνοδόχοι πρέπει να τοποθετηθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η είσοδος των καυσαερίων στον εσωτερικό χώρο. εν επιτρέπεται να επηρεάζεται η λειτουργία εκείνων των µερών του οχήµατος, τα οποία είναι σηµαντικά για τη λειτουργία αυτού. Το στόµιο του σωλήνα των καυσαερίων πρέπει να είναι στραµµένο προς µια πλευρά ή προς τα επάνω. Εικόνα B: Η καµινάδα τοίχου πρέπει να τοποθετηθεί κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε απόσταση 00 χλστ. (R) να µην υπάρχει στόµιο ντεπόζιτου ή άνοιγ- µα εξαερισµού ντεπόζιτου. Εκτός αυτού σε απόσταση 300 χλστ. (R) δεν επιτρέπεται να υπάρχει άνοιγµα εξαερισµού για το χώρο διαµονής ή άνοιγµα παραθύρου. Κατά τη συναρµολόγηση της καµινάδας άµεσα κάτω από ένα ανοιγόµενο παράθυρο, αυτή πρέπει να εξοπλιστεί µε έναν ηλεκτρικό διακόπτη (πρόσθετο εξάρτηµα κωδικός προϊόντος ). Η συσκευή αερίου πρέπει κατά το άνοιγµα του παραθύρου να κλείνει µέσω της αυτόµατης διάταξης διακοπής λειτουργίας (πρόσθετο εξάρτηµα αρ. προϊόντος ). Αγωγός καυσαερίων Στην Trumatic C επιτρέπεται να χρησιµοποείτε µόνον τον σωλήνα καυσαερίων της Truma AA-3 (αρ ) ή για τοποθέτηση σε σκάφη τον σωλήνα καυσαερίων της Truma από ανοξείδωτο χάλυβα AEM 3 (αρ ) και τον σωλήνα προσαγωγής αέρα καύσης ZR (αρ ), διότι η συσκευή µόνον µε τους σωλήνες αυτούς έχει ελέγχθεί και έχει δοθεί η άδεια λειτουργίας. Τα στοιχεία σχετικά µε το µήκος αναφέρονται στο σωλήνα προσαγωγής του αέρα καύσης. Μακραίνετε τους σωλήνες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κατά την τοποθέτηση αυτοί να προεξέχουν από την οπή που προορίζεται για την καπνοδόχο. Για το σκοπό αυτό, ο σωλήνας των καυσαερίων (Εικόνα E: 1) πρέπει να κόβεται µακρύτερος κατά 10 cm. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται µια επιβάρυνση του σωλήνα των καυσαερίων από έκταση ή εφελκυσµό. Μετά από κάθε αποσυναρµολόγηση πρέπει να γίνεται τοποθέτηση ενός καινούργιου δακτυλίου στεγανοποίησης! Επιτρεπτά µήκη σωλήνα Εικόνα Α 1: Στην περίπτωση της καπνοδόχου τοίχου µπορεί να γίνεται τοποθέτηση σωλήνων µε µήκος από 70 cm ελάχιστο µέχρι 100 cm µέγιστο, µε ελεύθερη επιλογή ανερχόµενοι προς τα επάνω ή µε µια µέγιστη κλίση cm. Μήκη σωλήνα από 100 cm ελάχιστο µέχρι 10 cm µέγιστο πρέπει να τοποθετούνται µε µια γωνία κλίσης τουλάχιστον 4. Εικόνα A 2: Στην περίπτωση της καπνοδόχου οροφής να γίνεται τοποθέτηση σωλήνων µε µέγιστο µήκος µέχρι 230 cm, µε µια γωνία κλίσης τουλάχιστον 4. Σύνδεση του διπλού σωλήνα µε τη συσκευή Εικόνα D: Πιέζετε την αρχή τον σωλήνα καυσαερίων (1) έτσι ώστε να εφάπτονται οι στροφές. Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (4) επάνω στο στόµιο (3) και κρεµάτε. Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (7) πάνω από το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης (). Σπρώχνετε το σωλήνα καυσαερίων (1) πάνω από το O-ρινγκ (2) και κάτω από το σφιγκτήρα (4), σφίγγετε το σφιγκτήρα (4). Σπρώχνετε το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης () επάνω στο στόµιο (6) και στερεώνετε µε το σφιγκτήρα (7). Τοποθέτηση της καπνοδόχου τοίχου Εικόνα E: Τοποθετείτε την καπνοδόχο τοίχου σε µια κατά το δυνατόν ευθεία επιφάνεια, η οποία είναι δυνατό να περιβάλλεται από ρεύµατα αέρα. Ανοίγετε µια οπή µε διάµετρο 83 χλστ. (σε κοίλους χώρους, επενδύετε µε ξύλο την περιοχή της οπής της καπνοδόχου). Η στεγανοποίηση προς τον τοίχο επιτυγχάνεται µε την ελαστική τσιµούχα (8), η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή. Στην περίπτωση σαγρέ επιφανειών κάνετε επάλειψη µε ένα πλαστικό υλικό στεγανοποίησης αµαξώµατος µη χρησιµοποιείτε σιλικόνη! Πριν από την εισαγωγή του διπλού σωλήνα των καυσαερίων µέσα από την οπή, σπρώχνετε τον σφιγκτήρα (7) επάνω από τους σωλήνες. Σπρώχνετε την τσιµούχα (8) και τον σφιγκτήρα (4) επάνω στο εσωτερικό τµήµα της καπνοδόχου (9). Μαζεύετε το σωλήνα (1) στην αρχή έτσι ώστε οι περιελίξεις να είναι η µια δίπλα στην άλλη, και σπρώχνετε επάνω από το δακτύλιο στεγανοποίησης (10) στο στόµιο (11 η γωνία δείχνει προς τα επάνω). Τοποθετείτε τον σφιγκτήρα (4) µε την οπή για τον επάνω πείρο (βίδα προς τα κάτω) και βιδώνετε στερεά. Σπρώχνετε το σωλήνα προσαγωγής του αέρα καύσης () επάνω στο οδοντωτό στόµιο (12). Στερεώνετε µε 6 λαµαρινόβιδες (14) το εσωτερικό µέρος της καπνοδόχου (9). Τοποθετείτε το εξωτερικό µέρος της καπνοδόχου (1) και βιδώνετε µε 2 βίδες (16). 11

12 Στερεώνετε το σωλήνα προσαγωγής του αέρα καύσης µε το σφιγκτήρα (7) στο στόµιο (12) από την εσωτερική πλευρά. Στερεώνετε το διπλό σωλήνα της καπνοδόχου στον τοίχο µε τουλάχιστον µια δέστρα ZRS (17). Τοποθέτηση της καπνοδόχου οροφής Εικόνα F: Τοποθετείτε την καπνοδόχο οροφής σε µια κατά το δυνατόν ευθεία επιφάνεια, η οποία είναι δυνατό να περιβάλλεται από ρεύµατα αέρα. Ανοίγετε µια οπή µε διάµετρο 83 χλστ. σε µια µέση απόσταση τουλάχιστον 6 χλστ. από τα πλευρικά τοιχώµατα (σε κοίλους χώρους, επενδύετε µε ξύλο την περιοχή της οπής της καπνοδόχου). Η στεγανοποίηση προς τον τοίχο επιτυγχάνεται µε την ελαστική τσιµούχα (20), η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, χωρίς επιπρόσθετα µέσα στεγανοποίησης. Σπρώχνετε την τσιµούχα (20) επάνω στο εξάρτηµα της καπνοδόχου (21). Εισάγετε την καπνοδόχο από επάνω, µέσα από την οροφή, και σφίγγετε εσωτερικά µε τον κοχλιωτό δακτύλιο (22). Τοποθετείτε την κουκούλα της καπνοδόχου (23) και ασφαλίζετε µε 2 βίδες (24). Οι οπές των καυσαερίων (2) πρέπει να είναι σε θέση εγκάρσια ως προς την κατεύθυνση της κίνησης του οχήµατος και η σφραγίδα «FRONT» (26) πρέπει να βρίσκεται προς την κατεύθυνση της κίνησης του οχήµατος! Μαζεύετε το σωλήνα καυσαερίων (1) στην άκρη, έτσι ώστε οι σπείρες να βρίσκονται η µια δίπλα στην άλλη. Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (4) επάνω στο στό- µιο (28) και κρεµάτε. Σπρώχνετε το σφιγκτήρα (4) πάνω στο σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης (). Σπρώχνετε το σωλήνα καυσαερίων (1) πάνω από το O-ρινγκ (27) και κάτω από το σφιγκτήρα (4), σφίγγετε το σφιγκτήρα (4). Σπρώχνετε το σωλήνα τροφοδοσίας αέρα καύσης () επάνω στο στόµιο (29) και στερεώνετε µε το σφιγκτήρα (7). Στερεώνετε το διπλό σωλήνα της καπνοδόχου στον τοίχο µε τουλάχιστον 3 δέστρες ZRS (17). Στερέωση της συσκευής Φέρνετε τη συσκευή στη θέση τοποθέτησης και βιδώνετε όπωσδήποτε µε τις 3 προµηθευόµενες βίδες στερέωσης B, x 2 επάνω σε κατάλληλο υπόστρωµα (πλάκα πεπιεσµένου ξύλου, επεξεργασµένα ξύλινα πηχάκια ή µεταλλικό δάπεδο). ιανοµή ζεστού αέρα και επαναφορά περιφερειακού αέρα Οι οπές αναρρόφησης του αέρα θέρµανσης πρέπει να είναι διατεταγµένες κατά τέτοιον τρόπο, ώστε υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας να αποκλείεται η αναρρόφηση των καυσαερίων του κινητήρα του οχήµατος και της συσκευής θέρµανσης. Με λήψη κατασκευαστικών µέτρων πρέπει να παρέχεται η εγγύηση, ότι ο αέρας θέρµανσης, ο οποίος προσάγεται στο εσωτερικό του οχήµατος, δεν είναι δυνατό να ρυπανθεί (π.χ. µε ατµούς λαδιού). Αυτό πραγµατοποιείται π.χ.: Στις θερµάστρες αέρα µε τρόπο λειτουργίας περιφερειακού αέρα, τόσο µε την τοποθέτηση σε εσωτερικούς χώρους όσο και µε την εξωτερική τοποθέτηση. (Στις θερµάστρες αέρα µε τρόπο λειτουργίας µε καθαρό αέρα δεν επιτρέπεται ο καθαρός αέρας να αναρροφάται από το χώρο του κινητήρα ή από το χώρο κοντά στην εξάτµιση ή την οπή εξόδου των καυσαερίων της θερµάστρας.) ιανοµή ζεστού αέρα Ο θερµός αέρας οδηγείται µέσω εύκαµπτων σωλήνων θερµού αέρα κυρίως στην περιοχή δαπέδου του χώρου κατοίκησης. Τα 4 στόµια στη συσκευή είναι του τύπου εκτέλεσης για το σωλήνα ÜR Ø 6 mm (αρ. προϊόντος ). Επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο ανθεκτικοί στην πίεση σωλήνες ανεµιστήρα σύµφωνα µε τις απαιτήσεις ποιότητας της Truma. ιαφορετικοί σωλήνες, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται στις δικές µας απαιτήσεις ποιότητας (ιδιαίτερα την αντοχή στην πίεση κορυφής, τη διάµετρο σωλήνα καθώς και τον αριθµό των αυλακώσεων), δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν σε καµιά περίπτωση. Στην Trumatic C 6002 πρέπει να συνδεθούν όλα τα 4 στόµια θερµού αέρα για την αποφυγή συµφόρησης της θερµότητας. Η διατοµή των σωλήνων θερµού αέρα δεν επιτρέπεται να µειωθεί από κοινή οδήγηση ή ανάλογες ενέργειες. Στην Trumatic C 3402 µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλες οι τέσσερις έξοδοι θερµού αέρα ή µόνον οι τρεις. Η µη κατειληµµένη έξοδος θερµού αέρα κλείνει µε ένα καπάκι φραγής VD (αρ. προϊόντος ). Το σύστηµα ζεστού αέρα συγκροτείται ξεχωριστά για κάθε τύπο οχήµατος. Για το σκοπό αυτό υπάρχει διαθέσιµη µια πλούσια γκάµα προσθέτων εξαρτηµάτων (βλ. ενηµερωτικό φυλλάδιο). Σχέδια µε τις ιδανικές προτάσετις τοποθέτησης για συγκροτήµατα ζεστού αέρα σε όλους τους συνηθισµένους τύπους τροχόσπιτων και αυτοκινητοτροχόσπιτων µπορούν να παραγγελθούν χωρίς επιβάρυνση από την εταιρία Truma. Όταν γίνεται χρήση του σωλήνα VR διαµέτρου 72 χλστ. µέχρι την εκάστοτε πρώτη έξοδο αέρα ελαττώνεται ο θόρυβος του αέρα. Για τη σύνδεση αυτού του σωλήνα αποµακρύνετε τους κάλυκες προσαρµογής από το στόµιο εξόδου αέρα και χρησιµοποιείτε το σετ συνδετήρων U (αρ. προϊόντος ). Επαναφορά περιφερειακού αέρα Ο αέρας του χώρου αναρροφάτε πάλι από τη συσκευή άµεσα µέσω ενός περίπου 10 κ. εκ. µεγάλου ανοίγµατος από το χώρο κατοικίας στον χώρο εγκατάστασης ή µέσω περισσότερων µικρότερων ανοιγµάτων µε την ίδια συνολική επιφάνεια. Σύνδεση αερίου H πίεση λειτουργίας της τροφοδοσίας αερίου, 30 mbar (ή 28 mbar βουτάνιο/ 37 mbar προπάνιο) ή 0 mbar πρέπει να είναι ίδια µε την πίεση λειτουργίας της συσκευής. Ο αγωγός τροφοδοσίας αερίου Ø 8 mm πρέπει να συνδεθεί µε σύνδεση ρακόρ στο στόµιο σύνδεσης. Κατά το σφίξιµο κρατάτε κόντρα µε προσοχή µε ένα δεύτερο κλειδί! Το ρακόρ σύνδεσης αερίου στη συσκευή δεν επιτρέπεται να βραχυνθεί ή να στραβώσει. Πριν από τη σύνδεση στη συσκευή βεβαιώνεστε, ότι οι αγωγοί του αερίου είναι καθαροί από ακαθαρσίες, ρινίσµατα, κ.α.! Η τοποθέτηση των σωλήνων πρέπει να επιλέγετε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η συσκευή να µπορεί να αφαιρεθεί και πάλι για εργασίες συντήρησης. Σε χώρους που χρησιµοποιούνται από άτοµα πρέπει ο αριθ- µός των συνδέσεων στους αγωγούς προσαγωγής αερίου να περιορισθεί στο µέτρο που είναι τεχνικά δυνατό. Η εγκατάσταση αερίου πρέπει να πληροί τις τεχνικές και διοικητικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας χρήσης (στην Ευρώπη π. χ. EN 1949 για οχήµατα ή EN ISO για σκάφη). Πρέπει να τηρούνται οι εθνικές διατάξεις και κανονισµοί (στη Γερµανία π. χ. το φύλλο εργασίας DVGW G 607 για οχήµατα ή G 608 για σκάφη). Σύνδεση νερού Για την λειτουργία του θερµοσίφωνα µπορούν να χρησιµοποιηθούν όλες οι αντλίες πίεσης ή υποβρύχιες αντλίες µέχρι 2,8 bar. Επίσης και όλες οι µπαταρίες µείξης µε ή χωρίς ηλεκτρικό διακόπτη. Εικόνα H: Σε περίπτωση χρησι- µοποίησης βυθιζόµενων αντλιών πρέπει να συναρµολογηθεί µια ανασταλτική βαλβίδα (33 δεν περιέχεται στα προ- µηθευόµενα εξαρτήµατα) µεταξύ αντλίας και της πρώτης διακλάδωσης (Το βέλος δείχνει στη φορά ροής). Εικόνα J: Κατά τη χρησιµοποίηση αντλιών πίεσης µε µεγάλη υστέρηση σύνδεσης µπορεί να επιστρέψει πίσω ζεστό νερό µέσω του κρουνού κρύου νερού. Ως ασφάλεια ροής επιστροφής συνιστούµε τη συναρµολόγηση µεταξύ της εξόδου προς τον κρουνό κρύου νερού και τη βαλβίδα εκκένωσης µιας ανασταλτικής βαλβίδας (34 δεν περιέχεται στα προµηθευόµενα µέρη). Για την σύνδεση στον θερµοσίφωνα και στην ηλεκτρική βαλβίδα ασφάλειας και εκκένωσης πρέπει να χρησιµοποιηθούν σπιράλ ανθεκτικά στην πίεση και στο ζεστό νερό (π.χ. σπιράλ SBH της Truma για θερµοσίφωνες, κατάλληλο για τρόφιµα και ανθεκτικό στην πίεση µέχρι 3, bar) µε µια εσωτερική διά- µετρο 10 χιλ. 12

13 Για σταθερό πέρασµα σωλήνων (π. χ. σύστηµα John Guest) η εταιρία Truma διαθέτει ως ειδικά πρόσθετα εξαρτήµατα τις συνδέσεις νερού (42), τη βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης (36) καθώς και µια ανασταλτική βαλβίδα ( ) µε εσωτερική σύνδεση Ø 12 χλστ. Κατά την σύνδεση σε ένα κεντρικό δίκτυο υδροδότησης (σύνδεση στην ύπαιθρο ή στην πόλη) ή όταν υπάρχουν δυνατές αντλίες πρέπει να τοποθετηθεί ένας µειωτής-πίεσης, ο οποίος θα εµποδίζει να δηµιουργούνται στον θερµοσίφωνα πιέσεις υψηλότερες των 2,8 bar. Η τοποθέτηση των εύκαµπτων σωλήνων νερού πρέπει να γίνεται µε όσο το δυνατόν µικρότερο µήκος και χωρίς τσακίσµατα. Όλες οι συνδέσεις εύκαµπτων σωλήνων πρέπει να είναι ασφαλισµένες µε δέστρες εύκαµπτων σωλήνων (επίσης και αυτή του ψυχρού νερού)! Εξαιτίας της θέρµανσης του νερού και της εξ αυτής προκαλούµενης διαστολής µπορεί να δηµιουργηθούν πιέσεις ως και 3, bar µέχρι να ενεργοποιηθεί η ασφάλεια υπερπίεσης στη βαλβίδα ασφαλείας/αποστράγγισης (αυτό το ενδεχόµενο υπάρχει ακόµη και στην περίπτωση των αντλιών βύθισης). Για τη στερέωση των εύκα- µπτων σωλήνων στον τοίχο ή στο δάπεδο συνιστούµε τους συνδετήρες εύκαµπτων σωλήνων (αρ. προϊόντος ), οι οποίοι παρέχουν τη δυνατότητα της ασφαλούς από παγετό τοποθέτησης εύκαµπτων σωλήνων νερού στους σωλήνες διανοµής ζεστού αέρα της θερµάστρας. Για την εξασφάλιση της πλήρους εκκένωσης του νερού καθώς και για την διαρκή στεγανότητα των εύκα- µπτων σωλήνων στη συσκευή πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντα οι εµπεριεχόµενες βιδωτές συνδέσεις! Η γωνιακή σύνδεση (µε βαλβίδα αερισµού, Εικόνα K) συνδέεται στην επάνω σύνδεση ζεστού νερού και η ευθεία σύνδεση συνδέεται στην κάτω σύνδεση κρύου νερού. Τοποθετείτε το σύνολο των σωληνώσεων του νερού πτωτικά σε σχέση µε την βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης! Σε περίπτωση ζηµιών από παγωνιά δεν ισχύει καµιά απαίτηση εγγύησης! Τοποθέτηση της ηλεκτρικής βαλβίδας ασφαλείας/ αποστράγγισης Η ηλεκτρική βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης πρέπει να τοποθετηθεί πολύ κοντά στη συσκευή σε χώρο, που θερµένεται και σε µια θέση µε καλή πρόσβαση για τον χρήστη. Κατά την επιλογή της θέσης προσέχετε, έτσι ώστε η βαλβίδα ασφάλειας/εκκένωσης (36) να µην τοποθετηθεί κοντά σε ξένες πηγές θερµότητας (π.χ. συσκευές δικτύου)! Εικόνα G: Ανοίγετε τρύπα δια- µέτρου18 χιλ. στο δάπεδο του οχήµατος. Τοποθετείτε το σπιράλ εκκένωσης στο στόµιο εκκένωσης και διαπερνάτε και τα δύο µέσω του δαπέδου. Στερεώνετε την βαλβίδα µε δύο βίδες. ιευθετείτε την έξοδο των νερών προς προς τα έξω σε µια θέση που προστατεύεται από «πιτσιλίσµατα», (εάν είναι αναγκαίο τοποθετείτε προστατευτικό «πιτσιλίσµατος»). Τοποθέτηση των αγωγών του νερού Εικόνα G: Συνδέετε την προσαγωγή του ψυχρού νερού (3) στη βαλβίδα ασφαλείας/απόστράγγισης (36). εν είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη µια συγκεκριµένη κατεύθυνση ροής. Για να εξασφαλίσσετε µια άψογη λειτουργία της βαλβίδας ασφάλειας και εκκένωσης, πρέπει να τοποθετείσετε τα σπιράλ νερού χωρίς µηχανική τάση (µε περιθώριο)! Βιδώνετε την ευθεία σύνδεση στον σωλήνα σύνδεσης κρύου νερού (κάτω σωλήνας) και την γωνιακή σύνδεση µε ενσωµατωµένη βαλβίδα εξαερισµού στον σωλήνα σύνδεσης ζεστού νερού (επάνω σωλήνας). Εικόνα K: Σπρώχνετε στη θέση τους το παξιµάδι (37), την ροδέλα σύσφιξης (38) και τον δακτύλιο στεγανοποίησης (39). Ενώνετε την σύνδεση µε βίδω- µα και τον σωλήνα σύνδεσης και βιδώνετε σταθερά µε το παξιµάδι (37). Εικόνα H + J: Συνδέετε το σπιράλ (40) για την είσοδο του κρύου νερού µεταξύ της βαλβίδας ασφάλειας/εκκένωσης (36) και την είσοδο στον θερµοσίφωνα. Τοποθετείτε τον αγωγό θερ- µού νερού (41) από την γωνιακή σύνδεση µε ενσωµατωµένη βαλβίδα εξαερισµού (42) προς τα σηµεία κατανάλωσης ζεστού νερού. Εικόνα K: Σπρώχνετε τον εξωτερικό εύκαµπτο σωλήνα αερισµού Ø 11 χλστ. (43) επάνω στο λαιµό εύκαµπτου σωλήνα της βαλβίδας αερισµού (44) και διαστρώνετε χωρίς τσαλακώ- µατα προς τα έξω. Εδώ η ακτίνα στο τόξο δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 40 χλστ. Κόβετε το σπιράλ εξαερισµού περίπου 20 χιλ. κάτω από το δάπεδο του οχήµατος 4 λοξά στην πορεία οδήγησης. Συναρµολόγηση του αισθητήρα θερµοκρασίας χώρου Κατά την επιλογή της θέσης προσέχετε, ότι ο αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου δεν επιτρέπεται να εκτίθεται σε άµεση ακτινοβολία θερµότητας. Για την άριστη ρύθµιση της θερµοκρασίας χώρου συνιστούµε τη συναρµολόγηση του αισθητήρα θερµοκρασίας χώρου πάνω από την πόρτα εισόδου. Θα πρέπει να προσέξετε, ώστε ο αισθητήρας να είναι τοποθετηµένος πάντα επάνω σε έναν κάθετο τοίχο. 1. Εικόνα M: Ανοίγετε οπή Ø 10 mm. 2. Οδηγείτε το καλώδιο σύνδεσης από πίσω µέσω της οπής και τοποθετείτε το άκρο καλωδίου µε ένα µονωµένο φις σύνδεσης στον αισθητήρα (δεν χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην πολικότητα κατά τη σύνδεση). 3. Σπρώχνετε µέσα τον αισθητήρα θερµοκρασίας χώρου και περνάτε το άκρο καλωδίου µε τα δύο µονωµένα φις σύνδεσης προς τα ηλεκτρονικά της θερµάστρας (εάν χρειάζεται επιµηκύνετε µε ένα καλώδιο 2 x 0, mm 2 ). Ο εµπεριεχόµενος αισθητήρας θερµοκρασίας χώρου πρέπει να χρησιµοποιείται. Εάν αυτός δεν συνδεθεί, η θερµάστρα ανάβει µε τη µέγιστη απόδοση, χωρίς να υπάρχει περιορισµός από τη θερµοκρασία χώρου. Τοποθέτηση των χειριστηρίων Σε περίπτωση χρήσης χειριστηρίων ειδικών για το όχηµα ή για τον κατασκευαστή, πρέπει η ηλεκτρική σύνδεση να πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την περιγραφή συνδέσεων της Truma. Κάθε µεταβολή των αντίστοιχων εξαρτηµάτων της Truma οδηγεί στην παύση της εγγύησης καθώς και στον αποκλεισµό από αξιώσεις ευθύνης. Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για τις οδηγίες χρήσης για το χρήστη καθώς επίσης και για την εκτύπωση των χειριστηρίων! Προβλέπετε τη θέση για τα χειριστήρια σε ένα καλά εµφανές σηµείο. Μήκος του καλωδίου σύνδεσης 3 µ. Εάν απαιτείται προµηθεύεται καλώδιο προέκτασης µ. (σε συνδυασµό 8 µ.; αρ. προϊόντος ). Εάν δεν είναι εφικτή µια εντοιχισµένη τοποθέτηση των χειριστηρίων, η Truma διαθέτειεφόσον το επιθυµείτε ένα επιτοίχειο πλαίσιο (4 αρ. προϊόντος ) ως ειδικό πρόσθετο εξάρτηµα. 1. Εικόνα L: Τοποθετίτε κατά το δυνατόν το ένα δίπλα στο άλλο το χειριστήριο για τη λειτουργία µε αέριο (46) και (εφόσον υπάρχει) το χειριστήριο για τη λειτουργία µε ηλεκτρικό (47) (απόσταση µέσον οπής 66 χλστ). 2. Ανοίγετε στο καθένα µια οπή Ø χλστ. (απόσταση µέσον οπής 66 χλστ). 3. Τοποθετίτε το καλώδιο χειριστηρίου (48) στο χειριστήριο για λειτουργία µε αέριο (46) και στη συνέχεια τοποθετείτε το πίσω καπάκι επικάλυψης (49) για αποφόρτιση εφελκυσµού. 4. Σπρώχνετε τα καλώδια προς τα πίσω και περνάτε τα καλώδιο σύνδεσης (48 + 0) προς τη θερµάστρα.. Στερεώνετε και τα δύο χειριστήρια µε 4 βίδες το καθένα (1) και τοποθετείτε το πλαίσιο επικάλυψης (2). Ως τελείωµα στα πλαίσια επικάλυψης η Truma προµηθεύει ως πρόσθετο εξάρτηµα πλευρικά τµήµατα (3) σε 8 διαφορετικά χρώµατα. (Μπορείτε να ενηµερωθείτε στο εµπορικό κατάστηµα.) 13

14 Σύνδεση αισθητήρα θερµοκρασίας χώρου και χειριστηρίου στη συσκευή Εικόνα N: Αφαιρείτε το επάνω κάλυµµα της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου λειτουργίας (4) και συνδέετε καλώδιο σύνδεσης από αισθητήρα θερµοκρασίας χώρου () δεν χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην πολικότητα κατά τη σύνδεση χειριστήριο (48) και κατά περίπτωση χρονοδιακόπτη (6). Σπρώχνετε πάλι επάνω το καπάκι. Σύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος 12 V Η διάταξη των ηλεκτρικών κυκλωµάτων, των συσκευών ελέγχου και ρύθµισης για συσκευές θέρµανσης στο όχηµα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα παρεµπόδισης της απρόσκοπτης λειτουργίας τους υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Το σηµείο διάβασης όλων των αγωγών, οι οποίοι οδηγούν προς τα έξω, πρέπει να είναι στεγανό στο εκτινασσόµενο νερό. Πριν από την έναρξη της εργασίας σε ηλεκτρικά µέρη η συσκευή θα πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. εν αρκεί η διακοπή της παροχής στο χειριστήριο! Η σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο του οχήµατος πρέπει να διακόπτεται για εργασίες ηλεκτροκόλλησης στο αµάξωµα. Σε περίπτωση αντίστροφης σύνδεσης των πόλων των συνδέσεων υπάρχει κίνδυνος να καούν τα καλώδια. Εκτός αυτού παύει να ισχύει κάθε δικαίωµα απαίτησης εγγύησης ή ευθύνης. Εικόνα N: Για την εξασφάλιση µιας άριστης τροφοδοσίας ρεύµατος, πρέπει η θερµάστρα να συνδεθεί στο ασφαλισµένο δίκτυο τροφοδοσίας του οχή- µατος (κεντρικό ηλεκτρικό τµήµα 10 A) µε καλώδιο 2 x 2, mm 2 (σε µήκη πάνω από 6 µ. µε καλώδιο 2 x 4 mm 2 ; κατά περίπτωση πρέπει να λάβετε υπόψη την πτώση τάσης στον αγωγό τροφοδοσίας). Συνδέετε αρνητικό αγωγό στην κεντρική γείωση. Σε περίπτωση απευθείας σύνδεσης στη µπαταρία πρέπει να ασφαλίζεται ο θετικός και αρνητικός αγωγός. Για τη σύνδεση (7) χρησιµοποιείτε πλήρως µονωµένες επίπεδες επαφές ώθησης 6,3 mm. εν επιτρέπεται η σύνδεση επιπλέον καταναλώσεων στον αγωγό προσαγωγής! Κατά τη χρήση τροφοδοτικών πρέπει να δίδεται προσοχή στο γεγονός ότι η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργείται µόνο µε χαµηλή τάση ασφαλείας σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 60742! Για τη σύνδεση περισσότερων συσκευών 12 V συνιστούµε τη συσκευή φόρτισης µπαταριών της Truma NT 12/ 3-18 (Αρ. πρ ). Η συσκευή αυτή φόρτισης (18 A ρεύµα φόρτισης) είναι κατάλληλη για τη φόρτιση µπαταριών οξέος µολύβδου ή ζελατίνης µολύβδου. Άλλες συσκευές φόρτισης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο µε µια µπαταρία 12 V ως ρυθµιστή. Συσκευές τροφοδοσίας ρεύµατος πρέπει να διαθέτουν µια ρυθµιζόµενη 12 V-έξοδο (µερίδιο εναλλασσόµενης τάσης µικρότερο από 1 V). Για να προστατέψετε τη χωρητικότητα της µπαταρίας σας συνιστούµε τη χρήση ηλιακών συλλεκτών. Παρακαλούµε ζητήστε σχετικές πληροφορίες στα ειδικά καταστήµατα. Ηλεκτρική σύνδεση της βαλβίδας ασφαλείας/ αποστράγγισης Εικόνα G: Συνδέετε την βαλβίδα µε το κόκκινο καλώδιο συνεχούς ρεύµατος (+) στο ασφαλισµένο δίκτυο του οχή- µατος (1 Α). Συνδέετε το διπολικό καλώδιο µε το διπλό φις (8) στην µονάδα ελέγχου. Ως ειδικό πρόσθετο εξάρτηµα η Truma προµηθεύει ένα καλώδιο προέκτασης µήκους 0 cm (κωδ. πρ ). Θα πρέπει να προσέξετε, ώστε το καλώδιο να µην περνά πάνω από τους σωλήνες διανοµής αέρα και/ή επιβαρυµένα από θερµότητα εξαρτήµατα της συσκευής (π. χ. πόδι της συσκευής)! Το καφέ καλώδιο (9) είναι για το τηλεχειριστήριο της βαλβίδας ασφάλειας και εκκένωσης (βλέπε οδηγίες χρήσεως εξαρτήµατα). Ηλεκτρική σύνδεση 230 V (Ειδικός τύπος) Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνεται µόνο από έναν ειδικό τεχνικό (στη Γερµανία, σύµφωνα µε την προδιαγραφή VDE 0100, µέρος 721). Οι υποδείξεις που δίδονται στο παρόν δεν αποτελούν προτροπή προς τους αρχαρίους να πραγµατοποιήσουν την ηλεκτρική σύνδεση, αλλά χρησιµεύουν ως επιπρόσθετες πληροφορίες για τον ειδικό τεχνικό, ο οποίος θα έχει κληθεί από αυτούς! Η σύνδεση µε το δίκτυο εκτελείται µέσω ενός καλωδίου 3 x 1, τ. χλστ. (π. χ. εύκαµπτος αγωγός H0VV-F) σε µια πρίζα διανοµής (δεν περιέχεται στα προµηθευόµενα εξαρτήµατα). Μια σύνδεση µε ρευµατολήπτη δικτύου δεν επιτρέπεται! Για εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να υπάρχει µια διάταξη διαχωρισµού επιτόπιας κατασκευής για την αποµόνωση όλων των πόλων από το ηλεκτρικό δίκτυο µε µια ελάχιστη απόσταση επαφών 3, χλστ. Τοποθετείτε το κιβώτιο διανο- µής πλησίον της συσκευής στο δάπεδο του οχήµατος ή στον τοίχο (µήκος καλωδίου 90 εκατοστά). Συνδέετε καλώδιο χειριστηρίου, καλώδιο ηλ. τροφοδοσίας 230 V και καλώδιο θερµαντικών δακτυλίων σύµφωνα µε την εικόνα. 1 = καλώδιο του θερµοστάτη 2 = επέκταση 3 x 1, χλστ.2 3 = καλώδιο σύνδεσης θέρµανσης 4 = καφέ = πράσινο 6 = µπλε 7 = κίτρινο 8 = άσπρο 9 = κίτρινο/πράσινο Όλα τα καλώδια πρέπει να είναι ασφαλισµένα µε δέστρες. Έλεγχος λειτουργίας Μετά την τοποθέτηση πρέπει να ελεγχθεί η στεγανότητα του αγωγού προσαγωγής αερίου σύµφωνα µε τη µέθοδο πτώσης πίεσης. Θα πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό ελέγχου (στη Γερµανία π. χ. σύµφωνα µε το φύλλο εργασίας DVGW G 607 για οχήµατα ή G 608 για σκάφη). Στη συνέχεια πρέπει να γίνεται έλεγχος του συνόλου των λειτουργιών της συσκευής, και ιδιαίτερα της αποστράγγισης του περιεχόµενου νερού. εν υφίσταται καµία απαίτηση παροχών εγγύησης για ζηµίες από παγετό! Οι οδηγίες χρήσης µε συµπληρωµένη την κάρτα εγγύησης, πρέπει να παραδίδονται στον κάτοχο του οχήµατος. Υποδείξεις προειδοποίησης Η κίτρινη αυτοκόλλητη πινακίδα µε τις υποδείξεις προειδοποίησης, η οποία παραδίδεται µαζί µε τη συσκευή, πρέπει να τοποθετείται από τον τεχνικό εγκατάστασης ή τον κάτοχο του οχήµατος, σε µια για κάθε χρήστη εµφανή θέση στο όχη- µα (π.χ. στην πόρτα της ιµατιοθήκης)! Αν δεν υπάρχουν οι πινακίδες, µπορείτε να τις παραγγείλετε από την εταιρία Truma. 14

Trumatic C 4002 C 6002

Trumatic C 4002 C 6002 Trumatic C EL Trumatic C 4002 C 6002 9 7 Trumatic C 3 1 60 40 60 230 V ~ Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! 34000-94700 G 01 10/200 E 01 10/200 Fo G. Bournas G. Efthimiou

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14

Truma CP (E) classic. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Truma CP (E) classic Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 14 Στοιχεία χειρισμού CP (E) classic Πίνακας περιεχομένων Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

Boiler. Οδηγίες τοποθέτησης

Boiler. Οδηγίες τοποθέτησης Boiler Οδηγίες τοποθέτησης Boiler B 10 / B 14 A 3 4 8 11 38 10 1 9 2 7 5 KBS 3 B C 15 23 15 23 12 20 16 13 24 14 22 20 16 6 13 14 24 22 D E 66 mm Ø 55 mm F 34 28 30 29 28 31 26 36 25 27 31 32 33 28 35

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler B 10 / B 14. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler B 10 / B 14 Θερμοσίφωνας υγραερίου (Ειδικός τύπος B 10 EL, B 14 EL με πρόσθετη ηλεκτρική σύνδεση 230 V, 850 W) Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης

Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi (E) CP plus ready 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Оδηγίες τοποθέτησης Άνεση εν κινήσει A S 3002 (P) A S 5002 B C S 3002 (P) C S 5002 2 cm² ca. 5-10 cm D S 3002 (P) D S 5002 E S 3002 (P) E S 5002 F G S 3002 (P) G S 5002

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

MonoControl CS για δεξαμενή αερίου. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! MonoControl CS για δεξαμενή αερίου Σύμβολα που χρησιμοποιούνται Το σύμβολο αυτό επισημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης

Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 (E) / Combi 6 (E) Οδηγίες τοποθέτησης Combi 4 E / Combi 6 E Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Παράδειγμα εγκατάστασης...3 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους κινδύνους.

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

SecuMotion. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! SecuMotion Σκοπός χρήσης Το SecuMotion είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου σε τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα.

Διαβάστε περισσότερα

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου

Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Boiler B 10,B 14 Θερµοσίφωνας υγραερίου Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας στο όχηµα! G. Bournas - G. Efthimiou O.E., P. Ralli 36 & Ag. Annis 12241 Egaleo - Athen 70000-69900

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης

Combi (E) CP plus ready. Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready Οδηγίες τοποθέτησης Combi (E) CP plus ready 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα εγκατάστασης 1 Στοιχεία χειρισμού (αναλογικά/ ψηφιακά) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας περιβάλλοντος 3 Αναρρόφηση αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Mετατροπέας ισχύος TG 1000 sinus

Mετατροπέας ισχύος TG 1000 sinus Mετατροπέας ισχύος TG 1000 sinus Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα µαζί σας οτο όχηµα! Άνεση καθ οδόν Υποδείξεις ασφαλείας Οι επισκευές πρέπει να διεξάγονται µόνο από εξειδικευµένο

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Combi 4 E / Combi 6 E. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Combi 4 E / Combi 6 E. Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi 4 E / Combi 6 E Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Combi 4 E / Combi 6 E 1 2 3 4 8 6 7 5 13 15 17 18 14 10 11 9 12 16 8 1 Χειριστήριο 2 Μεταγωγικός διακόπτης ισχύος 3 Χρονοδιακόπτης

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Combi (E) 2 4 5 1 3 6 11 13 15 16 12 8 9 7 10 14 6 1 Ψηφιακό ή αναλογικό χειριστήριο (χωρίς εικόνα) 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Combi (E) Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2

Combi (E) Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Combi (E) Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Combi (E) 2 1 3 6 4 5 Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Χειριστήριο 2 Αισθητήρας θερμοκρασίας χώρου 3 Αναρρόφηση ανακυκλωμένου αέρα (ελάχ. 150 εκ.²) 4 Σωλήνες θερμού αέρα

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002

Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 Οδηγίες χρήσης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Άνεση εν κινήσει Trumatic S 3002 P / S 3002 / S 5002 1 Θερμάστρα υγραερίου Trumatic S 2 Τροφοδοσία αέρα καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. από 07/2010. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic E. Trumatic E 4000 / E 4000 A. από 07/2010. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! 5 7 Trumatic E 3 9 Trumatic E 4000 / E 4000 A Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! από 07/2010 1 Trumatic E 4000 / E 4000 A Παράδειγμα τοποθέτησης 1 1 Χειριστήριο (κατ

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro BGE 10 Συσκευή παρασκευής ζεστού νερού

Διαβάστε περισσότερα

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Θερμοσίφωνας αερίου Boiler Gas BG 10 / Θερμοσίφωνας αερίου/ηλεκτρικού Boiler Gas/Elektro

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic S 2200 / S 2200 P. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic S 2200 / S 2200 P Θερμάστρα υγραερίου για τροχόσπιτα και άλλα υμουλκούμενα ματα Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 604 968 0/005 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Σετ σύνδεσης λέβητα-μπόιλερ Logano G5/G5 Logalux LT00 Διαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...............................................

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic E 2400 από 07/2010. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic E 2400 από 07/2010. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic E 2400 από 07/2010 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Χειριστήριο (κατ επιλογή) 2 Χρονοδιακόπτης (Πρόσθετα εξαρτήματα) 3 Τροφοδοσία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

DuoControl CS. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Άνεση εν κινήσει

DuoControl CS. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Άνεση εν κινήσει DuoControl CS Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Άνεση εν κινήσει 2 DuoControl CS Σκοπός χρήσης Το DuoControl CS είναι ένα σύστημα ασφαλείας ρύθμισης πίεσης αερίου

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα!

Αερίου Φίλτρο. Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Оδηγίες χρήσης Оδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Αερίου Φίλτρο Περιεχόμενο Χρησιμοποιούμενα σύμβολα...2 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Το σύμβολει υποδεικνύει ενδεχόμενους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων

Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής Θερμοκρασίας Χώρου 24/ 5(2) A~ Με Επαφή Δύο Κατευθύνσεων 0397.. Περιεχόμενα Οδηγίες χρήσης ρυθμιστή θερμοκρασίας χώρου 24/5 (2) A~ με επαφή δύο κατευθύνσεων 2 Εγκατάσταση του ρυθμιστή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης 6720 647 950 09/2000 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρμολόγησης Δοχείο αδρανείας PL750 / 1000 / 1500 Να διαβάζονται προσεκτικά πριν από τη συναρμολόγηση Πρόλογος Σημαντικές γενικές υποδείξεις χρήσης Χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

DuoControl CS. Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Οδηγίες χρήσης Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 10 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! DuoControl CS Περιεχόμενο Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...2 Σκοπός χρήσης...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Truma VarioHeat. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2

Truma VarioHeat. Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 2 Truma VarioHeat Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα Εναλλακτικές δυνατότητες εγκατάστασης 3 4 5 30 - μέγ. 50 εκ. 7 30 - μέγ. 50 εκ. 6 Εικόνα Εικόνα Εικόνα 3 30 - μέγ. 50 εκ. Παράδειγμα τοποθέτησης αισθητήρας θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

Truma CP plus. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 19

Truma CP plus. Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 19 Truma CP plus Οδηγίες χρήσης Οδηγίες τοποθέτησης Να τις έχετε πάντα μαζί σας στο όχημα! Σελίδα 2 Σελίδα 19 Χειριστήριο Truma CP plus Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες χρήσης Σύμβολα που χρησιμοποιούνται...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Οδός Radnička 1, 17500 Βράνιε, Σερβία Τηλ. 017/421-121 ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΖΑΚΙΟΥ -ΠΛΑΤΟΣ -ΒΑΘΟΣ -ΥΨΟΣ -ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ 1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ - ΣΙ ΕΡΩΤΗΡΙΑ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΕΣΗ >25 mbar 3. ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ ΚΕΦ. 13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος

Αρµόζουσα χρήση. Προστασία περιβάλλοντος 3 Αγαπητέ πελάτη, Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας και ενεργήστε βάσει αυτών. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας για µελλοντική χρήση ή για τον επόµενο κάτοχο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Receiver REC 150. Οδηγίες χειρισμού

Receiver REC 150. Οδηγίες χειρισμού Receiver el Οδηγίες χειρισμού Οδηγίες χρήσης Ο STABILA είναι ένας απλού χειρισμού δέκτης για τη γρήγορη λήψη περιστροφικών λέιζερ. Με το Receiver μπορεί να γίνει η λήψη των ακτινών λέιζερ από περιστροφικά

Διαβάστε περισσότερα

Trumatic E 2400 από 07 / 2010. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα!

Trumatic E 2400 από 07 / 2010. Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9. Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Trumatic E 2400 από 07 / 2010 Οδηγίες λειτουργίας Σελίδα 2 Οδηγίες τοποθέτησης Σελίδα 9 Να τις έχετε πάντα μαζί σας οτο όχημα! Παράδειγμα τοποθέτησης 1 Χειριστήριο (κατ επιλογή) 2 Χρονοδιακόπτης (εξάρτημα)

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain LP 40. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain LP 40 GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 1.1 Χρήσεις 3 1.2 Στοιχεία για το προϊόν 3 1.2.1 Κωδικοποίηση τύπου 3 1.2.2 Σύνδεση και στοιχεία απόδοσης 4 1.2.3 Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Ηλεκτρικών Εστιών Περιεχόµενα Οδηγίες για τον χρήστη 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση 2 Συντήρηση 3 Οδηγίες για τον εγκαταστάτη 3 Εγκατάσταση 3 Τοποθέτηση 3 Σύνδεση µε την τάση 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift XS-F H[m] 5 Wilo-DrainLift XS-F 4 0 0 4 5 6 7 8 Q[m³/h] Σχεδιασμός Μικρή μονάδα άντλησης λυμάτων (επιτοίχια εγκατάσταση) Εφαρμογές Έτοιμη για σύνδεση μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ - ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 2.000 ΜΕΡΙΔΕΣ MODEL 300 A MODEL 280-1 MODEL 230 ΤΥΠΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ MODEL 300 Α ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 2,20 Χ 0,80 Χ 1,80 4 ΦΟΥΡΝΟΙ, 2 ΕΣΤΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs.

ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ. Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs. ΣΥΝΤΟΜΗ Ο ΗΓΙΑ Εγκατάστασης και χρησιµοποίησης αυτόµατου καυστήρα διαµόρφωσης για πελέτες από τη σειρά GP cs http:// www.greenecotherm.eu Παραγωγός ΖΜΜ ΧΑΣΚΟΒΟ ΑΕ ιεύθυνση Βουλγαρία, Χάσκοβο 6300, λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ή 3 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 2 ΕΝΤΟΛΕΣ SELTRON SGC24 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων

Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Επισκευή & συντήρηση σωλήνων Ευρεία γκάμα από μία πηγή. Μοναδικός ανθεκτικός σχεδιασμός. Γρήγορη και αξιόπιστη απόδοση. Τύπος μοντέλων Σελίδα Πρέσες δοκιμής κυκλωμάτων 2 9.2 Ψύκτες σωλήνων 2 9.3 Αντλίες

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ Οδηγίες χρήσης Ο STABILA REC-0 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ GR Με το δέκτη REC-0 Line Ϝπορεί να γίνει λήψη Ϝόνο παλϝικής διαϝόρφωσης ακτινών λέιζερ από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

FingerLock Οδηγίες χρήσης Πριν διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης Οι παρούσες οδηγίες χρήσης σας επιτρέπουν να γνωρίζετε τις προφυλάξεις που πρέπει να λάβετε πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν FingerLock TS-300.

Διαβάστε περισσότερα

EUROSMARTbalcony/incasso

EUROSMARTbalcony/incasso Παράρτηµα απαγωγής καυσαερίων για Επίτοιχοι λέβητες αερίου µε κλειστό φλογοθάλαµο EUROSMARTbalcony/incasso 6 720 611 353-00.1O ZWA 24-1 AI ZWA 24-1 AB ZWA 28-1 AI ZWA 28-1 AB GR OSW Πίνακας περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού

Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού 6300838 0/000 GR Για τη τεχνική εταιρία Πρόσθετο φυλλάδιο ηλιακού για ταµπλό ρύθµισης Logamatic 07 (Μ) µε ηλιακή πλακέτα FM Να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση και τη συντήρηση Εισαγωγή Σηµαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS

Die Kompetenzmarke für Energiesparsysteme. Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS Γενική παρουσίαση Λέβητας συμπύκνωσης καυσαερίων πετρελαίου COB, COB-CS για λειτουργία με διπλή ή απλή καπνοδόχο 105% (H i ) 99% (H s ) COB για θέρμανση

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Διαβάθμιση κινδύνων. Πίνακας περιεχομένων. Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς. Προστασία περιβάλλοντος. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ιδιοκτήτη. Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

/2000 (GR)

/2000 (GR) 6009 07/000 (GR) Για τη τεχνική εταιρία Οδηγίες συντήρησης Έλεγχος και αντικατάσταση των ανόδων µαγνησίου Παρακαλούµε να διαβαστεί προσεκτικά πριν από τη συντήρηση Περιεχόµενα Γενικά.....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού

ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού ContiTech: Συμβουλές ειδικών για την αντικατάσταση του ιμάντα χρονισμού Αναλυτικές οδηγίες για το CT1015 WP1 και CT1018K1 σε οχήματα Audi A4 (B6) 2,5ltr. V6 TDI με κωδικό κινητήρα AKE Έτος κατασκευής 2001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχο Γκονγκ

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Επίτοιχο Γκονγκ Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Επίτοιχο Γκονγκ 1200.. 1 Περιγραφή συσκευής Το επίτοιχο γκονγκ είναι μία προκατασκευασμένη μονάδα και ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira. Εξυπηρετεί στην πρόσθετη

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Aqua purest S Y S T E M S ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτές οι οδηγίες είναι απλές και εύκολες για τη σωστή εγκατάσταση του συστήματός σας σε ελάχιστο χρόνο. Η Aqua Pure σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης

Αυλωτοί θερμαντήρες αέρα συμπαγούς σχεδίασης Πάνω από 91,5% ΚΑΘΑΡΗ Απόδοση! Συμπαγές μέγεθος - ιδανικοί όταν ο χώρος είναι πολύτιμος Για εγκατάσταση κλειστού ή ανοικτού κυκλώματος καύσης Καυστήρες αυτόματης ανάφλεξης με κλείδωμα και επαναφορά κλειδώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Οδηγίες λειτουργίας. Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Οδηγίες λειτουργίας Λέβητας συμπύκνωσης αερίου MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα