Εφαρµογή Λήψης Ενδείξεων Υδροµέτρων µε την χρήση Φορητών Τερµατικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογή Λήψης Ενδείξεων Υδροµέτρων µε την χρήση Φορητών Τερµατικών"

Transcript

1 Εφαρµογή Λήψης Ενδείξεων Υδροµέτρων µε την χρήση Φορητών Τερµατικών Η Εφαρµογή Λήψης Ενδείξεων Ύδροµέτρων µε την χρήση Φορητών Υπολογιστών Συστηµάτων αποτελείται απο δύο Υποσυστήµατα: Α. Λογισµικό ιαχείρισης και Προετοιµασίας εδοµένων Φορητών Τερµατικών. Β. Εφαρµογή Υδροµέτρησης από τους καταµετρητές µε την χρήση Φορητών Τερµατικών. Α. Λογισµικό ιαχείρισης και Προετοιµασίας εδοµένων Φορητών Τερµατικών. Η εφαρµογή επιτρέπει την ιαχείριση και Προετοιµασία των εδοµένων, από µια οποιαδήποτε εφαρµογή Παρακολούθησης Καταναλωτών ΕΥΑ, για την λήψη τους απο τα φορητά τερµατικά (Φ/Τ) και για µετά την καταµέτρηση την επιστροφή των µετρήσεων στη Βάση εδοµένων της εφαρµογής Παρακολούθησης Καταναλωτών. 1

2 Αναλυτικότερα το λογισµικό επιτρέπει : Φόρτωση εφαρµογής και προσωποποίηση του φορητού. Αυτή η διαδικασία γίνεται µόνο όταν αλλάζουµε τα προγράµµατα του φορητού από τεχνικό προσωπικό και δεν αφορά τον απλό χρήστη. Προετοιµασία διαδροµών. Η εφαρµογή προετοιµάζει ένα αρχείο, το οποίο τελικά θα φορτωθεί στο Φ/Τ. 2

3 Φόρτωση διαδροµών. Η επιλογή αυτή φορτώνει τις κατάλληλα προετοιµασµένες διαδροµές (αρχεία) τα Φ/Τ µε τα στοιχεία των καταναλωτών. Λήψη Αρχείων απο το Φορητό. Η επιλογή αυτή επιτρέπει τις καταχωρηµένες µετρήσεις απο Φ/Τ στην εφαρµογή του Server. Επιστροφή Μετρήσεων στην Βάση εδοµένων. Τα αρχεία των µετρήσεων ανά Φ/Τ που έχουν ήδη φορτωθεί απο την προηγούµενη επιλογή, προετοιµάζονται κατάλληλα και ενηµερώνουν τις Β.., της όποιας υπάρχουσας εφαρµογής παρακολούθησης καταναλωτών ΕΥΑ. 3

4 Β. Εφαρµογή Υδροµέτρησης από τους καταµετρητές µε την χρήση Φορητών Τερµατικών. Η εφαρµογή υδροµέτρησης επιτρέπει την συλλογή των δεδοµένων των καταµετρητών ύδρευσης που υπάρχουν σε κάθε παροχή, µε την χρήση φορητών τερµατικών (Symbol PDT 3100). Για το κάθε φορητό τερµατικό καθορίζεται ένας τοµέας που περιλαµβάνει έναν αριθµό υδροµετρητών. Για τους υδροµετρητές αυτούς φορτώνονται στο φορητό όλα τα στοιχεία όπως για παράδειγµα ο κωδικός της διαδροµής, το barcode του υδροµέτρου, η διεύθυνση, προηγούµενη µέτρηση κ.α. Στη συνέχεια ο αρµόδιος για την υδροµέτρηση πηγαίνει στο κάθε υδρόµετρο και σκανάρει µε το φορητό του τερµατικό το barcode του υδροµέτρου, εφόσον υπάρχει καρτέλα barcode ή έχει barcode το υδρόµετρο εκ κατασκευής, ή το επιλέγει µε άλλους τρόπους που του παρέχει το φορητό. Εφόσον το σκαναρισµένο barcode βρεθεί στην λίστα του φορητού, παρουσιάζονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία και ζητείται νέα µέτρηση. Εάν το σκαναρισµένο barcode δεν βρεθεί στην λίστα του φορητού τερµατικού, ειδοποιείται ο χρήστης και του δίνεται η επιλογή να εισάγει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το νέο υδρόµετρο. Όταν τελειώσει η διαδικασία της καταµέτρησης, τα φορητά τερµατικά εκφορτώνουν τα δεδοµένα τους µε όλες τις µετρήσεις και τα στοιχεία των νέων υδροµέτρων που βρέθηκαν στη διαδροµή. Όλα αυτά τα στοιχεία µεταφέρονται αυτόµατα στο λογισµικό που παρακολουθεί την υδροµέτρηση. Εικόνα 1 4

5 Περιγραφή Λειτουργίας Στην συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η λειτουργία βασικών τµηµάτων της εφαρµογής υδροµέτρησης, και παραθέτονται εικόνες της οθόνης του φορητού τερµατικού. Εικόνα 2 Στην εικόνα 2 βλέπουµε την κεντρική οθόνη των φορητών τερµατικών µε τις επιλογές για υδροµέτρηση, πληροφορίες και επικοινωνίες. Με την επιλογή για υδροµέτρηση το φορητό τερµατικό περνάει σε κατάσταση εισαγωγής δεδοµένων υδροµέτρησης όπως θα αναλυθεί παρακάτω. Οι πληροφορίες παρουσιάζουν γενικά στοιχεία για την εφαρµογή και την κατάσταση του φορητού τερµατικού. Τέλος η επιλογή επικοινωνίες µεταφέρουν το φορητό σε κατάσταση επικοινωνίας, έτσι ώστε αφ ενός να µπορεί να εκφορτώσει τα στοιχεία των υδροµετρήσεων στον υπολογιστή και αφ ετέρου να µπορέσει να φορτώσει τα νέα του δεδοµένα από τον υπολογιστή. 5

6 Εικόνα 3 Στην εικόνα 3 βλέπουµε τους διαφορετικούς τρόπους µε τους οποίους µπορεί κάποιος χρήστης να αναζητήσει το υδρόµετρο που τον ενδιαφέρει. Επίσης του δίνεται η δυνατότητα να καταχωρήσει κάποιον καινούριο που δεν είναι στη λίστα. Εικόνα 4 Στην εικόνα 4 φαίνεται µια λίστα µε τις διαδροµές που έχουν φορτωθεί στο φορητό τερµατικό, και από τις οποίες ο χρήστης θα επιλέξει την ζητούµενη 6

7 Εικόνα 5 Στην εικόνα 5 και εφόσον έχει επιλεγεί το υδρόµετρο παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν γι αυτό και ζητείται η νέα µέτρηση και κάποιο σχόλιο. Εικόνα 6 Τέλος στην εικόνα 6 βλέπουµε τις δυνατότητες που υπάρχουν για τις επικοινωνίες του φορητού µε τον υπολογιστή. Με την αποστολή αρχείων το φορητό αποστέλλει τα δεδοµένα του στον υπολογιστή, ενώ µε την λήψη αρχείων λαµβάνει τα καινούρια δεδοµένα για την επόµενη υδροµέτρηση. 7

8 Εικόνα 7 Πλεονεκτήµατα της Εφαρµογής Υδροµέτρησης Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής υδροµέτρησης είναι τα εξής : ιασφάλιση της ορθότητας των καταχωρήσεων. Η εισαγωγή του κωδικού των υδροµέτρων µε το σκανάρισµα του barcode µειώνει σηµαντικά τα λάθη στην διαδικασία της υδροµέτρησης, καθώς ο κωδικός εισάγεται αυτόµατα στο φορητό. Επιβεβαίωση του σκαναρισµένου κωδικού από την λίστα που υπάρχει ήδη φορτωµένη στο φορητό τερµατικό. Ελαχιστοποίηση του κόστους εισαγωγής των στοιχείων της υδροµέτρησης στο λογισµικό που χρησιµοποιείται για την παρακολούθηση τους. Ο λόγος είναι ότι τα στοιχεία της υδροµέτρησης εφόσον συγκεντρωθούν από όλα τα φορητά τερµατικά, εισέρχονται αυτόµατα µε κατάλληλο λογισµικό στο πρόγραµµα παρακολούθησης υδροµετρήσεων. Γρηγορότερη καταγραφή των µετρήσεων καθώς ο χρήστης δεν χρειάζεται να ψάχνει για να βρει από µια λίστα το υδρόµετρο. Καλύτερος σχεδιασµός και κατανοµή των περιοχών που πρόκειται να αναλάβει ο κάθε χρήστης φορητού τερµατικού. Γενικότερα: Σηµαντική βελτίωση της παραγωγικότητας των καταµετρητών, µείωση των λαθών και τέλος αυτοµατοποιηµένη µεταφορά στοιχείων προς και από το λογισµικό Παρακολούθησης και ιαχείρισης Καταναλωτών ΕΥΑ. 8

9 PDT 3100 Specification Highlights DOS operating system Standard 16-bit DR-DOS software environment for easy development Improved display Sharp, easy to read even in bright light Rotating scan head Allows convenient left- or right-handed data capture Side-mounted alpha laser key Users may select left- or right/trigger for optimal comfort and maximum productivity Comfortable grip Maximum user comfort, even over extended periods of use Integrated Symbol scan engine High-performance data capture minimizes input error Durable design and construction Stands up to rough handling including 4-ft./1.2 m drops to concrete High-capacity NiMH battery pack Full-shift battery life keeps employees productive Full range of options Choose modem, memory and communications technology according to your specific needs Physical Characteristics Dimensions: 4-line or 8-line display with 1D scanning: 1.9 in. D x 3 in. W x 9.38 in. H/48 mm D x 76 mm W x 238 mm H Weight: 15.5 oz./440 gm to 16.9 oz./480 gm; includes battery and laser module Display: 4-line or 8-line by 20 characters, supertwist FSTN Film Super Twist Neumatic (LCD, backlight, reverse video, double-high and double-wide characters) Battery: 9-volt alkaline battery; high-capacity NiMH battery pack Keypad: 21-key hard key cap; 35-key, or 46-key conductive rubber; side alpha-shift key and scan trigger 9

10 User Environment ESD: 15KV electrostatic discharge to all surfaces without loss of data Humidity: 0% to 95% non-condensing at 122 F/50 C Drop: Unit functions normally after 4-ft./1.2 m drop to concrete Operating Temperature: 32 to 104 F/0 to 40 C Storage Temperature: -4 to 140 F/-20 to 60 C Performance Characteristics Microprocessor: 80c88 type (8 MHz/V25) Operating System: Standard 16-bit DR-DOS software RAM Memory: Up to 7.6 MB for data and/or program storage ROM: System EPROM 128 KB (DOS, BIOS, and terminal diagnostics) Non-Volatile Memory: 256KB for program storage in a protected area Real-Time Clock: Time and date stamping under software control Interfaces: RJ-41: for cradle, cable or printer interface Batch Communications RJ-41: Limited RS-232-C communications capable of transmission speeds from 150 bps to 38.4 Kbps (software optional) Για την Unique Com Κυριάκος Μαλλίνης ιευθυντής 10

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Επισκόπηση Λ.Σ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Επισκόπηση Λ.Σ. Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz, Galvin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΡΑΣΕΩΝ 2000-2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ INNACT-RWG 2002-2003 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο: Π3.2 - Ερευνητική Μελέτη Σχεδιασµού του Συστήµατος

Παραδοτέο: Π3.2 - Ερευνητική Μελέτη Σχεδιασµού του Συστήµατος Αρχιµήδης ΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων του ΤΕΙ Κρήτης Τίτλος Υποέργου: Εφαρµογές Τεχνητής Νοηµοσύνης στην Τεχνολογία Λογισµικού και στην Ιατρική Επιστηµονικός Υπεύθυνος: ρ Εµµανουήλ Μαρακάκης ραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου.

Περιπτώσεις αλλαγής Λογιστικού Σχεδίου. Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Παράµετρος & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Οικονοµικές Χρήσεις Μετατροπή Κωδικοποίησης Λογιστικού Σχεδίου Μέσω της εργασίας αυτής, αναλύεται ο τρόπος µε τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Τσελές, Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο TCP/IP για Ρυθµιστή ALCO: Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Χρήση λογισµικού DiscoverIP Utility για εύρεση IP διευθύνσεων ρυθµιστή 36

Πρωτόκολλο TCP/IP για Ρυθµιστή ALCO: Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης. Χρήση λογισµικού DiscoverIP Utility για εύρεση IP διευθύνσεων ρυθµιστή 36 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή στους TCP/IP ρυθµιστές 2 1.1. Σύνδεση ρυθµιστή Ethernet TCP/IP σε προσωπικό υπολογιστή (PC) 2 1.2. Απεικόνιση ιστοσελίδων 4 1.3. Όνοµα χρήστη και κωδικός πρόσβασης 5 1.4. Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών

Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες προδιαγραφές του Υπουργείου Οικονομικών Carat Sign Ειδική Ασφαλής Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΕΑΦΔΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ DRIVER ΤΥΠΟΥ Α NANOTAX Κατασκευάζεται σύμφωνα με τις τελευταίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η UM 360 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Συμβουλές Ασφάλειας... 2 2. Περιεχόμενα συσκευασίας... 2 3. Εισαγωγή... 2 4. Κεντρικό Μενού... 3 4.1 Μουσική (Music)... 3 4.2 Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI

ΙΑΛΕΞΗ 7 Η. ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία. ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα. ίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνία. ιάλεξη 7: Το Πρότυπο OSI ίκτυα Υπολογιστών & Επικοινωνία ΙΑΛΕΞΗ 7 Η ιδάσκουσα: : ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα ρ. Παντάνο Ρόκου Φράνκα 1 ιάλεξη 7 η Το Πρότυπο OSI (Open Systems Interconnection Reference Model) Σχηµατισµό των επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού για την δημιουργία Ψηφιακών Βιβλιοθηκών «Greenstone» Για το μάθημα Πληροφοριακά Συστήματα Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα

Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας PANDORA σε εικονικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδίαση και ανάπτυξη προσομοιωτή του ρομπότ της ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή.

Εγχειρίδιο. των. Επιτροπή. στοχασμός Εγχειρίδιο χρήσης του Μαθησιακού Περιβάλλοντος και του Περιβάλλοντος του Εκπαιδευτικού Η πλατφόρμα του ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικώνν προγραμμάτων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» (ΠΛΗΡΟ/0506,,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2007 LABWARE S.p.A. LABWARE S.p.A. Via Einaudi, 132 62012 Civitanova Marche (MC) ITALY www.labware.it

Copyright 2007 LABWARE S.p.A. LABWARE S.p.A. Via Einaudi, 132 62012 Civitanova Marche (MC) ITALY www.labware.it Όλα τα δικαιώµατα αυτής της έκδοσης διατηρούνται. Η αντιγραφή είναι απαγορευµένη σε οποιοδήποτε µέρος αυτού του εγχειρίδιου, σε οποιαδήποτε µορφή, χωρίς τη ρητή γραπτή άδεια από την LABWARE S.p.A. Italy.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 4.0 Ιούνιος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves )

Ωροµέτρηση - Άδειες/Απουσίες (Time & Attendance Absences/Leaves ) Το Time MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών HR MaSter, αποτελεί το λογισµικό ενός ολοκληρωµένου συστήµατος, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του Γραφείου Προσωπικού µίας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΝΤΕΛΗΣ Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Ηλεκτρονικής Υποβολής Ονοµαστικών Παραστατικών από Ασφαλισµένους ΕΤΑΑ-ΤΥ Τελευταία Αναθεώρηση: 2 Μαρτίου 2012 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή.

Οδηγός Εγκατάστασης. Εγχειρίδιο Χρήσης. Νεοελληνική Γλώσσα. Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα. Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή. Οδηγός Εγκατάστασης Εγχειρίδιο Χρήσης Νεοελληνική Γλώσσα Α-Γ Γυμνασίου Κατηγορία Λογισμικού / Θεματική Ενότητα Νεοελληνική Γλώσσα / Γενική Αγωγή Τάξεις-Βαθμίδα Α-Γ Γυμνασίου Ειδική Εκπαιδευτική Ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα