ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΑΔΑ: Ω1ΣΩ9-Ε7Ρ INFORMATICS ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ DEVELOPMEN Βαθμός Ασφαλείας :T AGENCY Να διατηρηθεί μέχρι : Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: :25:05 EEST Reason: Location: Athens Μαρούσι, Αρ. Πρωτ.: /Δ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΜΗΜΑTA Α ΠΡΟΣ: Τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους) KOIN: 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Έδρες τους) 2. Το Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Πληροφορίες: βλ. Παράρτημα IV 3. Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» 4. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του συνόλου των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος , καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04 (ειδικότητες Φυσικών, Χημικών, Φυσιογνωστών, Βιολόγων και Γεωλόγων), ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΤΕ01, ΤΕ16 και ΔΕ01, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση με τις αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκυκλίους και έχουν ενταχθεί στους οικείους προσωρινούς πίνακες, να υποβάλουν αίτηση για απασχόληση σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από έως Σελίδα 1 από

2 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α : Ν Ο Μ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Στο υπό ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο με τίτλο «Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το κάτωθι άρθρο: ΑΡΘΡΟ 5 «Επιπλέον μοριοδότηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες» Μετά το άρθρο 5 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ Α 71) προστίθεται άρθρο 5Α ως ακολούθως: «1. Από το σχολικό έτος ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και ΙΑ και ΙΒ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή, που αναφέρονται στην παρ.8 του άρθρου 15 του π.δ.50/1996, υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης των εκπ/κών, που προβλέπονται στο άρθρο 3. Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο και για τον υπολογισμό των μονάδων συνθηκών διαβίωσης. 2. Αν διαπιστωθεί αδυναμία κάλυψης των λειτουργικών κενών των σχολικών μονάδων των ανωτέρω κατηγοριών κατά τις γενικές διατάξεις, γίνονται δεκτές αιτήσεις εκπαιδευτικών για πρόσληψη στις εν λόγω σχολικές μονάδες, κατά τη σειρά κατάταξής τους στους ισχύοντες πίνακες. 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. Για το σχολικό έτος , δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ ή ΙΒ, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ και β. στην κατηγορία Ι, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΒ» Σελίδα 2 από 5

3 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β : Υ Π Ο Β Ο Λ Η Α Ι Τ Η Σ Ε Ω Ν Η Αίτηση-Δήλωση προτίμησης απομακρυσμένων σχολικών μονάδων υποβάλλεται σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο και αποτελεί συμπλήρωση της ήδη καταχωρισμένης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας αίτησης προτιμήσεων περιοχών πρόσληψης του υποψηφίου. Στις παραγράφους που ακολουθούν παρέχονται πληροφορίες για το πεδίο «Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των λειτουργικών κενών με τις γενικές διατάξεις, αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» της Αίτησης-Δήλωσης, που δύναται να συμπληρωθεί με την παρούσα εγκύκλιο: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ α. Για τους εκπ/κούς που απασχολούνται αποκλειστικά στην Α/θμια Εκπ/ση (κλάδοι ΠΕ60- Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων) δηλώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ωράριο από το σύνολο των σχολικών μονάδων που ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι και εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΙ. Α/Α π.χ. κλάδος ΠΕ70 Σχολικές Μονάδες Προτίμησης (κατά σειρά) 1 Α-Β Πειραιά: Δ.Σ. Ποταμού Κυθήρων «Δηλαβέρειο» 2 Α-Δωδεκανήσων: Δ.Σ. Μεγίστης Καστελόριζου 3 15 Α-Αρκαδίας : Δ.Σ. Νεοχωρίου Γορτυνίας ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Εκπ/κοί που εντάσσονται τόσο στον κλάδο ΠΕ60-Νηπιαγωγών όσο και στον κλάδο ΠΕ70- Δασκάλων, μπορούν να επιλέξουν μέχρι και δεκαπέντε (15) νηπιαγωγεία και μέχρι και δεκαπέντε (15) δημοτικά σχολεία για απασχόληση με πλήρες ωράριο. β. Για τους εκπ/κούς που απασχολούνται αποκλειστικά στην Β/θμια Εκπ/ση δηλώνονται κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και τριάντα (30) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο [έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ωράριο συν έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο] από το σύνολο των σχολικών μονάδων που ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης ΙΑ και ΙΒ και εμφανίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. π.χ. κλάδος ΠΕ02 Α/Α Σχολικές Μονάδες Προτίμησης (κατά σειρά) 1 Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων 2 Β-Δ Δωδεκανήσου: Ημερήσιο Γ/σιο (Λ.Τ. Λειψών) 3 30 Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων-Μειωμένου Ωραρίου Σελίδα 3 από 5

4 Α/Α Σημειώνεται ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία συγκεκριμένη σχολική μονάδα (π.χ. 15 η προτίμηση-> Β-Β Πειραιά Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων-Μειωμένου Ωραρίου») δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ίδια σχολική μονάδα με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως σχολική μονάδα προτίμησης (π.χ. 1 η προτίμηση-> π.χ. Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων). To ίδιο ισχύει και για την αντίστροφη περίπτωση. γ. Για τους εκπαιδευτικούς που δύναται να απασχολούνται και στις δύο βαθμίδες εκπ/σης, ήτοι για αυτούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16.01, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ18.41 και ΤΕ16, δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) έως και σαράντα πέντε (45) σχολικές μονάδες προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο [έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες πλήρους ωραρίου της Α/θμιας, συν έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες πλήρους ωραρίου της Β/θμιας συν έως και δεκαπέντε (15) σχολικές μονάδες μειωμένου ωραρίου της Β/θμιας]. π.χ. κλάδος ΠΕ06 Σχολικές Μονάδες Προτίμησης (κατά σειρά) 1 Α-Β Πειραιά: Δ.Σ. Χώρας-Καρβουνάδων Κυθήρων 2 Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων 3 5 Α-Β Σάμου: Δ.Σ. Καρκιναγρίου 45 Β-Β Πειραιά: Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κυθήρων - Μειωμένου Ωραρίου Μειωμένου Ωραρίου ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Ι: Ουδεμία δυνατότητα υφίσταται περί τροποποίησης των λοιπών πεδίων της αρχικής αίτησης του αναπληρωτή (π.χ. των περιοχών προτίμησης). ΙΙ: Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίων σε περιοχή προτίμησης (και όχι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα), ήτοι βάσει των δηλωθέντων πεδίων/στοιχείων με τις αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) προηγούμενες εγκυκλίους, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες της οικείας περιοχής πρόσληψης λαμβάνονται υπόψη και τα υφιστάμενα λειτουργικά κενά σε σχολικές μονάδες με μοριοδότηση Θ και Ι για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Σε περίπτωση, δε, άρνησης του υποψηφίου να αναλάβει υπηρεσία σε απομακρυσμένη σχολική μονάδα ενεργοποιούνται οι υφιστάμενες διατάξεις περί κυρώσεων στους πίνακες αναπληρωτών, ακόμη και αν ο υποψήφιος δεν έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα στην αίτησή του με την παρούσα διαδικασία. ΙΙΙ: Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο των αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκυκλίων, ο υποψήφιος είχε ενεργοποιήσει το πεδίο περί αποδοχής πρόσληψης για το πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης, τότε το εν λόγω πεδίο αυτοδικαίως υποδηλώνει την προτίμησή του για πρόσληψη στο εν λόγω πρόγραμμα και στις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες που δηλώνονται με την παρούσα εγκύκλιο. Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος παραλαμβάνει αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του υπογεγραμμένο από τον ίδιο ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, τον αρμόδιο υπάλληλο ηλεκτρονικής καταχώρισης της αίτησης και θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της οικείας Διεύθυνσης ή από τον αρμόδιο υπάλληλο, στον οποίο έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα αυτό στο οποίο περιλαμβάνονται το σύνολο των ήδη καταχωρισθέντων στοιχείων βάσει των αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) προηγούμενων εγκυκλίων και της παρούσας. Σελίδα 4 από 5

5 Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση της αίτησης κατά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησής τους. Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση αυτής, οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση εντός των οριζόμενων με την παρούσα εγκύκλιο προθεσμιών. Επισημαίνεται ότι με την καταχώριση και παραλαβή της παρούσας αίτησης, στην πράξη επικαιροποιείται το περιεχόμενο της αρχικής αίτησης του υποψηφίου. Κατά τα λοιπά ισχύουν, κατά περίπτωση, τα αναφερόμενα στις αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ: 7Ζ769-ΟΗΛ) εγκυκλίους. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΙΙ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΙΙ. ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ IV. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 4. Γενική Δ/νση Δ/σης Π.Ε. & Δ.Ε. 5. Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α 6. Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α 7. Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 8. Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπ/κών Δράσεων 9. Δ/νσεις Σπουδών Π.Ε. & Δ.Ε. 10. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 11. Δ/νση Ειδικής Αγωγής 12. Δ/νση ΣΕΠΕΔ- Τμήμα Δ Αισθητικής Αγωγής 13. Δ/νση ΠΟΔΕ 14. ΓΕΠΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ Σελίδα 5 από 5

6 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι. Α Ι Τ Η Σ Η - Δ Η Λ Ω Σ Η ΑΝΑ Π Λ Η Ρ Ω Τ Η ΑΙΤΗΣΗ / ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Της αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ:..- ) εγκυκλίου του Υ.ΠAI.Θ. & σε συνέχεια των αριθμ /Δ1/ (ΑΔΑ: Β3Ξ69-ΣΦΤ) και /Δ2/ (ΑΔΑ:7Ζ769-ΟΗΛ) (επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86) ΑΦΜ ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΔΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ (με λεκτικό) Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης των λειτουργικών κενών με τις γενικές διατάξεις, αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή και στις εξής σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ και Ι για την πρωτοβάθμια και ΙΑ και ΙΒ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ Υπογραφή Υπογραφή Υπογραφή Παραρτήματα Εγκυκλίου - 1 -

7 α/α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι. Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Σ Μ Ε Ν Ε Σ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ε Σ Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ Α / Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ Ονομασία Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 1 Δ.Σ. ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ Α-Αιτωλοακαρνανία ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ Ι 2 Δ.Σ. ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ Α-Αιτωλοακαρνανία ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ Ι 3 Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Θ 4 Δ.Σ. ΡΑΦΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΡΑΦΤΗ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Θ 5 Δ.Σ. ΠΕΛΕΤΩΝ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΕΛΕΤΑ Θ 6 Δ.Σ. ΡΑΜΙΑΣ ΑΡΤΑΣ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΡΑΜΙΑ Θ 7 Δ.Σ. ΜΗΛΕΩΝ ΠΗΓΩΝ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ Θ 8 Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ Θ 9 Δ.Σ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ Θ 10 Δ.Σ. ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΜΕΣΟΥΝΤΑ Ι 11 Δ.Σ. ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Ι 12 Δ.Σ. ΑΡΚΙΩΝ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΡΚΙΟΙ Ι 13 Δ.Σ. ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Θ 14 Δ.Σ. ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Ι 15 Δ.Σ. ΚΑΣΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΣ Ι 16 Δ.Σ. ΛΕΙΨΩΝ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΟΙ Θ 17 Δ.Σ. ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ Ι 18 Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ Θ 19 Δ.Σ. ΤΗΛΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΣ Ι 20 Δ.Σ. ΧΑΛΚΗΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗ Θ 21 Δ.Σ. ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 22 Δ.Σ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 23 Δ.Σ. ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ Α-Εύβοια ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΣ Θ 24 Δ.Σ. ΣΚΥΡΟΥ Α-Εύβοια ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ Θ 25 Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑ (ΒΕΛΑΟΡΑ) Θ 26 Δ.Σ. ΔΑΦΝΗΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΑΦΝΗ Θ 27 Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΑΦΝΗ Θ 28 Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ Θ 29 Δ.Σ. ΑΓΡΑΦΩΝ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΓΡΑΦΑ Ι 30 Δ.Σ. ΒΟΒΟΥΣΑΣ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΟΒΟΥΣΑ Ι 31 Δ.Σ. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΣΤΡΑΤΟ Ι 32 Δ.Σ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΟΥ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΤΣΟΥΚΙ Ι 33 Δ.Σ. ΜΗΛΕΑΣ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΛΕΑ Ι 34 Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α-Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΙ Θ 35 Δ.Σ. ΠΕΤΡΩΤΟΥ Α-Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΕΤΡΩΤΟ Θ 36 Δ.Σ. ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Α-Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΣΑ Ι 37 Δ.Σ. - ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ Α-Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ Ι 38 Δ.Σ. ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Θ 39 Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Θ 40 Δ.Σ. ΑΙΓΙΑΛΗΣ-ΘΟΛΑΡΙΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Ι 41 Δ.Σ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Ι

8 α/α Ονομασία Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 42 Δ.Σ. ΑΝΑΦΗΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗ Ι 43 Δ.Σ. ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ Θ 44 Δ.Σ. ΟΠΙΣΩ ΜΕΡΟΥΣ ΑΝΔΡΟΥ - ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ Θ 45 Δ.Σ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ι 46 Δ.Σ. ΔΟΝΟΥΣΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑ Ι 47 Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Ι 48 Δ.Σ. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 49 Δ.Σ. ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ-ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 50 Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ-ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 51 Δ.Σ. ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 52 Δ.Σ. ΘΗΡΑΣΙΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑ Ι 53 Δ.Σ. ΙΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΟΣ Θ 54 Δ.Σ. ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Θ 55 Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Θ 56 Δ.Σ. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Ι 57 Δ.Σ. ΚΙΜΩΛΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΣ Ι 58 Δ.Σ. ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι 59 Δ.Σ. ΚΥΘΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΘΝΟΣ Ι 60 Δ.Σ. ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΗΛΟΣ Θ 61 Δ. Σ. ΒΙΒΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 62 Δ.Σ. ΔΑΝΑΚΟY ΝΑΞΟΥ - ΒΑΣΙΛΑΙΟΝ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 63 Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 64 Δ.Σ. ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 65 Δ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Ι 66 Δ.Σ. ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ Θ 67 Δ.Σ. ΣΕΡΙΦΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕΡΙΦΟΣ Ι 68 Δ.Σ. ΣΙΚΙΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΚΙΝΟΣ Ι 69 Δ.Σ. ΣΙΦΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΣ Ι 70 Δ.Σ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ Ι 71 Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΣ Ι 72 Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Ι 73 Δ.Σ. ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΡΑ Θ 74 Δ.Σ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΤΕΡΠΑΝΔΡΕΙΟ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑ Θ 75 Δ.Σ. ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΤΟΥΣΣΑ Θ 76 Δ.Σ. ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΕΣΟΣ Θ 77 Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ Θ 78 Δ.Σ. ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ Θ 79 Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ Θ 80 Δ.Σ. ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΣΙΓΡΙΟ Ι 81 Δ.Σ. ΧΙΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΔΗΡΑ Ι 82 Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ

9 α/α Ονομασία Δ.Σ. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Κατηγορία Μοριοδότησης 83 Δ.Σ. ΑΤΣΙΚΗΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΤΣΙΚΗ Θ 84 Δ.Σ. ΘΑΝΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΘΑΝΟΣ Θ 85 Δ.Σ. ΚΑΣΠΑΚΑ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΟ Θ 86 Δ.Σ. ΚΟΝΤΙΑΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΝΤΙΑ Θ 87 Δ.Σ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ Θ 88 Δ.Σ. ΜΟΥΔΡΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ Θ 89 Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ Θ 90 Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ι 91 Δ.Σ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Α-Β Μαγνησίας ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Θ 92 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ Θ 93 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Θ 94 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑ Θ 95 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΑΤΡΩΝ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΣΑΤΡΕΣ Θ 96 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΤΕΜΕΝΟΥΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΜΕΝΟΣ Θ 97 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΔΗΜΑΡΙΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΑΡΙ Ι 98 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΟΤΥΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΤΥΛΗ Ι 99 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΡΕΥΜΑ Ι 100 Δ.Σ. ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ ΔΗΛΑΒΕΡΕΙΟ Α-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Θ 101 Δ.Σ. ΧΩΡΑΣ -ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ Α-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ Θ 102 Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Α-Α Σάμου ΣΑΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ι 103 2ο Δ.Σ. ΡΑΧΩΝ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΡΑΧΕΣ ΙΚΑΡΙΑΣ Θ 104 Δ.Σ. ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ Ι 105 Δ.Σ. ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ Θ 106 Δ.Σ. ΘΥΜΑΙΝΑΣ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ Ι 107 Δ.Σ. ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ ΦΟΥΡΝΩΝ Ι 108 Δ.Σ. ΑΝΩΠΟΛΗΣ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΠΟΛΗ Θ 109 Δ.Σ. ΓΑΥΔΟΥ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΣ Θ 110 Δ.Σ. ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α-Β Χίου ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Θ 111 Δ.Σ. ΨΑΡΩΝ Α-Β Χίου ΧΙΟΥ ΨΑΡΑ Ι Παραρτήματα Εγκυκλίου - 4 -

10 α/α Ονομασία Νηπιαγωγείου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 1 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΥΒΙΑΝΩΝ Α-Αιτωλοακαρνανία ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ Ι 2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙΟΥ Α-Αιτωλοακαρνανία ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ Ι 3 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΗΡΑΙΑΣ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΗΡΑΙΑΣ Θ 4 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Α-Αρκαδία ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Θ 5 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΜΙΑΣ Α-Άρτα ΑΡΤΑΣ ΡΑΜΙΑ Θ 6 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ Θ 7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΦΑΝΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ Ι 8 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΣΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΣ Ι 9 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΥ ΚΑΣΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΣ Ι 10 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΙΨΩΝ - ΝΙΚΗΦΟΡΕΙΟ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΟΙ Θ 11 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ - ΣΑΝΤΡΑΠΕΙΑ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ Ι ΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ Θ 13 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΛΟΥ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΣ Ι 14 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΗΣ Α-Δωδεκάνησα ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗ Θ 15 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 17 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ Α-Έβρος ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ Ι 18 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ Α-Εύβοια ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ Θ 19 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ Α-Εύβοια ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ Θ 20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑ Θ 21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΒΑΛΑΩΡΑ (ΒΕΛΑΟΡΑ) Θ 22 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α-Ευρυτανία ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ Θ 23 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΣΤΡΑΤΟ Ι 24 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΑΣ Α-Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΛΕΑ Ι 25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΙΟΥ Α-Καρδίτσα ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΡΓΥΡΙ Θ 26 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΪΟΥ ΠΑΞΩΝ Α-Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ Ι 27 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣΤΟΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΞΩΝ Α-Κέρκυρα ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ Ι 28 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Θ 29 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Θ 30 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Ι 31 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΜΟΡΓΟΣ Ι 32 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΦΗΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗ Ι 33 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΔΡΟΣ Θ 34 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ Ι 35 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑ Ι 36 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ Ι

11 α/α Ονομασία Νηπιαγωγείου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 37 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 38 ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 39 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 40 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 41 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 42 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 43 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑ Θ 44 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΡΑΣΙΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣΙΑ Ι 45 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΙΟΣ Θ 46 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Θ 47 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Θ 48 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΕΑ Ι 49 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΜΩΛΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΣ Ι 50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ Ι 51 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΘΝΟΣ Ι 52 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΥΘΝΟΣ Ι 53 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΗΛΟΣ Θ 54 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 55 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΑΞΟΣ Θ 56 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡΟΣ Θ 57 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΙΦΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕΡΙΦΟΣ Ι 58 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΣΙΦΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΣ Ι 59 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΣΙΦΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΦΝΟΣ Ι 60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΝΟΣ Ι 61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΙΑΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Α-Κυκλάδες ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ Ι 62 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΑΣΟΣ Θ 63 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΤΕΡΠΑΝΔΡΕΙΟ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΝΤΙΣΣΑ Θ 64 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΤΟΥΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΤΟΥΣΑ Θ 65 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΕΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΕΣΟΣ Θ 66 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ Θ 67 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ Θ 68 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ Θ 69 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΓΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΣΙΓΡΙ Ι 70 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΔΗΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ Α-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΧΙΔΗΡΑ Ι

12 α/α Ονομασία Νηπιαγωγείου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ Θ & Ι Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση-Δήλωση) Νομός Τόπος Κατηγορία Μοριοδότησης 71 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ 72 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΚΗΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΤΣΙΚΗ Θ 73 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΟΥΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΒΑΡΟΣ Θ 74 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΝΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΘΑΝΟΣ Θ 75 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΡΠΑΣΙΟΣ Θ 76 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΙΑΣ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΝΤΙΑ Θ 77 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ Θ 78 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ Θ 79 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΚΟΥΤΑΛΗΣ ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ Θ 80 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Α-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ι 81 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ Α-Β Μαγνησίας ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Θ 82 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΘΕΡΜΩΝ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΩ ΘΕΡΜΕΣ Θ 83 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Θ 84 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Θ 85 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΒΟΙΩΝ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑ Θ 86 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΜΕΝΟΥΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΜΕΝΟΣ Θ 87 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΑΡΙΟΥ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΑΡΙ Ι 88 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΤΥΛΗΣ Α-Ξάνθη ΞΑΝΘΗΣ ΚΟΤΥΛΗ Ι 89 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ Α-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Θ 90 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Α-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ Θ 91 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΧΩΝ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΡΑΧΕΣ Θ 92 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ Α-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ Θ 93 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩΠΟΛΗΣ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΩΠΟΛΗ Θ 94 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΥΔΟΥ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΓΑΥΔΟΣ Θ 95 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΣΙΑΝΟΥ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΠΑΤΣΙΑΝΟΣ Θ 96 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΩΤΗΣ Α-Χανιά ΧΑΝΙΩΝ ΣΚΑΛΩΤΗ Θ 97 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Α-Β Χίου ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ Θ 98 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΡΩΝ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ Α-Β Χίου ΧΙΟΥ ΨΑΡΑ Ι Παραρτήματα Εγκυκλίου - 7 -

13 α/α Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι Ι. Α Π Ο Μ Α Κ Ρ Υ Σ Μ Ε Ν Ε Σ Σ Χ Ο Λ Ι Κ Ε Σ Μ Ο Ν Α Δ Ε Σ Β / Θ Μ Ι Α Σ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΑ & ΙΒ Ονομασία Σχολείου Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση- Δήλωση) Νομός Τόπος Παραρτήματα Εγκυκλίου Κατηγορία Μοριοδότησης 1 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ Β-Εβρου ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΙΒ 2 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ Β-Εβρου ΕΒΡΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΙΒ 3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ Β-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΚΥΘΗΡΑ ΙΑ 4 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ Β-Β Πειραιά ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΗΣΩΝ) ΚΥΘΗΡΑ ΙΑ 5 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΕΣΟΣ - ΘΕΟΦΡΑΣΤΕΙΟ Β-Α Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΕΣΟΣ ΙΑ 6 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ - ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ Β-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ ΙΑ 7 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΥΔΡΟΥ Β-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ ΙΑ 8 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΡΟΥ Β-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΜΟΥΔΡΟΣ ΙΑ 9 ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Β-Β Λέσβου ΛΕΣΒΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΒ 10 ΦΟΥΡΝΩΝ Β-Β Σάμου ΣΑΜΟΥ ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΒ 11 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Β-Β Χίου ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΑ 12 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Β-Β Χίου ΧΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΙΑ 13 ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗΣ Β-Β Χίου ΧΙΟΥ ΨΑΡΑ ΙΒ ΒΑΡΒΑΚΗΣ 14 ΠΑΞΩΝ Β-Κέρκυρας ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΞΟΙ ΙΒ 15 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΙΒ 16 ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΙΒ 17 ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΙΒ 18 ΚΑΣΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΣ ΙΒ 19 ΛΕΙΨΩΝ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΛΕΙΨΟΙ ΙΒ 20 ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΒ 21 ΝΙΣΥΡΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ ΙΒ 22 ΤΗΛΟΥ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΗΛΟΣ ΙΒ 23 ΧΑΛΚΗΣ Β-Δ Δωδεκανήσου ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΧΑΛΚΗ ΙΒ 24 ΚΙΜΩΛΟΥ Β-Α Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΙΜΩΛΟΣ ΙΑ 25 ΑΝΑΦΗΣ Β-Β Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΦΗ ΙΑ 26 ΣΙΚΙΝΟΥ Β-Β Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΙΚΙΝΟΣ ΙΑ

14 α/α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΙΑ & ΙΒ Ονομασία Σχολείου Περιοχή Πρόσληψης (όπως εμφανίζεται στην Αίτηση- Δήλωση) Νομός Τόπος Κατηγορία Μοριοδότησης 27 ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ Β-Β Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ ΙΑ 28 ΔΟΝΟΥΣΑΣ Β-Γ Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΟΝΟΥΣΑ ΙΑ 29 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Β-Γ Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΙΑ 30 1ο ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ Β-Γ Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΑ ΙΑ 31 ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ Β-Γ Κυκλάδων ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΧΟΙΝΟΥΣΣΑ ΙΑ 32 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥΡΟΥ Β-Β Ευβοίας ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΙΑ 33 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ Β-Β Ευβοίας ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΚΥΡΟΣ ΙΑ Παραρτήματα Εγκυκλίου - 9 -

15 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I V. Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ω Ν Α Ν Α Κ Λ Α Δ Ο Α / θ μ ι α Ε κ π / σ η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α ΠΕ70 - ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΠΕ60 - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ Δ ΑΡΑΓΙΩΡΓΗ Α ΓΩΡΟΥ Ε ΚΑΛΤΣΑ Χ ΚΡΟΜΠΑ Μ ΦΥΤΟΥΡΑΚΗ Ν Fax: Β / θ μ ι α Ε κ π / σ η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛ/ΤΩΝ - ΩΡ/ΣΘΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΟΥΚΑ Ε ΟΠΣΥΔ - SURVEY - ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ΡΕΤΣΟΣ Κ ΙΔΙΩΤ. ΕΚΠ. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ ΠΕ-01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΠΕ-02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΚΥΡΙΑΖΗ Γ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. - ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ. ΣΧΙΝΑΣ Χ ΠΕ-03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Π ΠΕ-04 ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΠΕ-05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕ-06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΕ-07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. - ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αν ΠΕ-08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ-09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. - ΠΕ-10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. ΠΕ-11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕ-12 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ-13 ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ. ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ. ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ. ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βεν Παραρτήματα Εγκυκλίου

16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / Τμήμα Α ΠΕ-14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ-15 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Αν. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Κ. - ΤΡΙΚΑΛΙΤΗ Αν. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕ-17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ/ΤΕΙ ΠΕ-18 ΛΟΙΠΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ. ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ Ελ ΠΕ-32 ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΕ-33 ΜΕΘ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΘΕΩΡ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ Δ. ΦΛΩΤΣΙΟΥ Αικ ΠΕ-34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΧΟΥ Αικ ΠΕ-40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ ΤΕ - ΔΕ ΓΚΟΒΑ Σ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΚΟΝΔΥΛΗΣ Β FAX ΓΡΑΦΕΙΟ Παραρτήματα Εγκυκλίου

ΘΕΜΑ: «Κύρωση οργανικών κενών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, μετά τις μεταθέσεις 2017»

ΘΕΜΑ: «Κύρωση οργανικών κενών Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων, μετά τις μεταθέσεις 2017» ΟΡΓΑΝΙ ΚΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΠΥΣΠΕ) Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, Αρ. Πρωτ /Δ2

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, Αρ. Πρωτ /Δ2 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ ---

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 22-12-2014 Αρ. Πρωτ. 209041/Ε2 Βαθμός Προτερ. ΑΔΑ: ΩΡ369-ΥΩΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ».

Θέμα: «Σύσταση Π.Ο.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου» Σχετ.: «Την υπ αριθμ.: 4077/28-04-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ 14-5-2014 Ερμούπολη, 02-05-2014 Αρ. Πρωτ.: 3399 Ταχ. Δ/νση: Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας απομακρυσμένων σχολικών μονάδων Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πίνακας απομακρυσμένων σχολικών μονάδων Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατηγορίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 3/8/ 2015 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Πίνακας απομακρυσμένων σχολικών μονάδων Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9-7Ν3. 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: ΒΙΞΡ9-7Ν3. 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ --- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 28 10 62 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.07.11 14:00:32 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων

Η Διεύθυνση Δημ. Υγείας και Κοιν. Μέριμνας Κυκλάδων, ανακοινώνει τις κάτωθι κενές θέσεις. 515 Τοπική Κοινότητα Πάγου. 960 Τοπική Κοινότητα Χρούσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΡΜΟΥΠΟΛΗ 9-06-205 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 28 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τμ. Φαρμάκων και Φαρμακείων Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος »

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος » INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.12.13 12:17:18 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΘΞ94653ΠΣ-6ΦΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ.

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ.: Δ3 Βαθμός Προτερ. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.08.22 15:12:53 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Ξ3Α4653ΠΣ-6Δ6 Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟηΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥηΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟηΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥηΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤΟΥ ΑΣΕΠ 2008 ΠΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ/ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ/ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟηΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥηΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΤΟΥ ΑΣΕΠ 2008 Της ΠΑ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ αριθ. 202284/Ε2/21-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΚΝΡ4653ΠΣ-ΤΔΜ}

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α Α: 6OO2465ΧΘ7-2ΗΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 177 30 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.354.11/4/10587/Δ1 Ορισμός των περιφερειών, της έδρας και των σχολείων δικαιοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος ».

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΥΣ Ε ΚΥΚΛΑ ΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΠΥΣ Ε ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΡΑ ΙΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΥΡΓΟΙ- ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ--.05.10 Α 2904010 - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΗΛΟΥ 2904010-1 -1 2950082 - ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ 2950082-1 -1-1 -1 +1-1 -1-1 +1 2954010 - ΓΕ.Λ. ΜΗΛΟΥ 2954010-1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4250/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Η Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ4Κ9-41Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 20-8-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στο πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.11.01 13:02:26 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΝΕΔ4653ΠΣ-ΜΜΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.03 13:38:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΠΜ4653ΠΣ-8ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας

Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση :Oμήρου 15 & Εστίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή υποψηφίων Προϊσταμένων 2/Θ και 3/Θ Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ι. Λ. Ράλλη 6, Ερμούπολη Ταχ. Κώδικας : 84100 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015».

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2014-2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΑΙΘ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 19-5-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ.: ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- Μαρούσι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

----- Μαρούσι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: Ψ75Ξ9-ΙΔΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ----- Μαρούσι, 29-8-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Αρ. Πρωτ. ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2193Σ/136235/Ζ1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Τηλέφωνο : FAX : Ε-mail :

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Τηλέφωνο : FAX : Ε-mail : INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.31 15:19:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΜΖΣ4653ΠΣ-ΟΓΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 13-3-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΔΕΚΤ 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 19 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2088

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 19 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: 2088 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Π. & Δ. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι, 07 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: 19386/Ε1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι, 07 Φεβρουαρίου 2017 Αριθ. Πρωτ.: 19386/Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΛΔΔ Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΛΔΔ Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Κύκλος Προσχολικής Αγωγής Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX Αθήνα, 29 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : E- mail : Πληροφορίες : Ζαφειροπούλου Θεοδώρα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ερμού 15, Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : E- mail : Πληροφορίες : Ζαφειροπούλου Θεοδώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ -ΚΕΔΔΥ[001.ΔΕΣΚΕ] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Περιφερειακός ιευθυντής Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Περιφερειακός ιευθυντής Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 17-8-2011 Αρ. Πρωτ.: 4507 ΠΕΡ/ΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ / /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση : Οµήρου 15 & Εστίας 2 Ταχ.Κώδικας : 84100 Σύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας για το σχολικό έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/322040/31885/28816/22959 Ηµ/νία: 03/10/2016 Ορθή επανάληψη

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/322040/31885/28816/22959 Ηµ/νία: 03/10/2016 Ορθή επανάληψη INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 06.0.9 09:49:7 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΤΚ465Π4-9ΜΜ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ ΥΗ / ΑΑ /Τ Α ΤΠ/040/885/886/959 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝOYMENΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΤΟΥΣ 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝOYMENΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΤΟΥΣ 2016 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Αξιωματικοί ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 358 114 455 Ε.Β./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (EΛΕΥΣΙΝΑ) --- 1 15 Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Αξιωματικοί (εκ ΣΔΥΛΣ-Σχολή Λ/Φ) - Λ/Φ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Αναστάσεως 2, ΠΑΠΑΓΟΥ Κουτσούκης Πραξιτέλης - Χρήστος

Αναστάσεως 2, ΠΑΠΑΓΟΥ Κουτσούκης Πραξιτέλης - Χρήστος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Αθήνα, 20/10/2017 Αριθ. Πρωτ.: 3351 Ταχ. Δ/νση Τ.Κ. Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-7-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / /

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. / Περιοχή Διεύθυνση: Τηλέφωνο :.. Θεωρήθηκε ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Διευθυντής Περιοχής ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / ΦΩΤΟ- ΓΡΑΦΙΑ Ο εικονιζόμενος (Επώνυμο, Όνομα) του (Πατρώνυμο) και της

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014

Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Αναρτητέο στο διαδίκτυο αρ. πρωτ.: 2339/13-3-2014 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα Πρακτικού 13/10-03-2014 Σήμερα, 10 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στο Γραφείο του Προέδρου του Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008.

Συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΕΛ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 1 ΠΕ14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Κ.ΛΠ. ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 1

Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ 2 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕ09 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΕΛ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ 1 ΠΕ14 ΓΕΩΠΟΝΟΙ Κ.ΛΠ. ΕΠΑΛ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΚΕΝΑ Α ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΕ0 Ο ΓΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Ο ΕΠΑΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΕΛ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΤ ΑΓΡΑΣ ΓΕΛ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΓΕΛ ΓΕΡΑΣ ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210.527.16.60 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/11/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187080 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α Σ Α Μ Ο Υ Ρ Κ Α Κοινωφελές Ίδρυμα ΑΝ 2039/39, που ιδρύθηκε από τον Χρήστο Θ. Σαμούρκα ΙΔΡΥΜΑ ΣΑΜΟΥΡΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Το Κοινωφελές Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Κατάθεση πρότασης του Συλλόγου για την Κατάταξη Σχολικών Μονάδων σε Κατηγορίες Μετάθεσης - Μοριοδότηση

Θέµα: Κατάθεση πρότασης του Συλλόγου για την Κατάταξη Σχολικών Μονάδων σε Κατηγορίες Μετάθεσης - Μοριοδότηση ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΗΡΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Δηµ. Σχολείο Εµπορείου 84703 ΘΗΡΑ Πληροφορίες: Παντελίδης Σάββας Αρ. τηλεφώνου: 22860 83176-6946170257 Αρ. τηλ/που: 22860 81233 Ηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008».

«Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψήφιων εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320

ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μυτιλήνη, 17 Αυγούστου 2012. Αρ.Πρωτ.: 4320 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Θ99-ΒΟ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Β Βαθμός ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2010-11 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 22 Απριλίου 2013

Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 22 Απριλίου 2013 Θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 22 Απριλίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΕΠ είναι ενδεικτικές και οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνούν με το Φορέα για την υποβολή των αιτήσεων. Οι ημερομηνίες στη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2009-10 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2249/τ.Β /

ΦΕΚ 2249/τ.Β / ΦΕΚ 2249/τ.Β /30-06-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρχείο Αιτήσεων για το μάθημα «etwinning, μέθοδος project και άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων»

Αρχείο Αιτήσεων για το μάθημα «etwinning, μέθοδος project και άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων» Αρχείο Αιτήσεων για το μάθημα «etwinning, μέθοδος project και άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων» Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζεται κατά σειρά ο αριθμός της αίτησης, η ειδικότητα των αιτούντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ [001.ΣΜΚΔ001] 2013-14 ΓΡΑΦΕΙΟ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ: 29/08/2016 Αρ. Πρωτ.: 8978 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ &Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012. 2. Της υπ αριθμ. Γ.Π. Οικ. 18757/31-1-2011 (ΦΕΚ 311/24-2-2011 τ. Β ) Κανονιστικής Απόφασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Γ Αθήνα 27/11 / 2012 Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/ Οίκ. 111950 Ταχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠAIΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχ. έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών Ημερομηνία : Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ /3077

Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών Ημερομηνία : Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ /3077 Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών Ημερομηνία : 3-4-20 Αριθ. Πρωτ.: ΔΠΑΝ /3077 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ 2/20 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Έχοντας υπόψη : Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ BRAILLE ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ 001.ΣΜΕΑ003 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα