Πανεπιστηµιο Πειραιως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πανεπιστηµιο Πειραιως"

Transcript

1 Πανεπιστηµιο Πειραιως Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµατων Τεχνικές και Αλγόριθµοι Επεξεργασίας Σήµατος για τη Μείωση της Πολυπλοκότητας του Υλικού σε Ασύρµατα Συστήµατα Επικοινωνιών Πολλαπλών Εισόδων - Πολλαπλών Εξόδων Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ν. ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ ιπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Πειραιάς, Ιούνιος 2009

2

3 Πανεπιστηµιο Πειραιως Τµηµα ιδακτικης της Τεχνολογιας & Ψηφιακων Συστηµατων Τεχνικές και Αλγόριθµοι Επεξεργασίας Σήµατος για τη Μείωση της Πολυπλοκότητας του Υλικού σε Ασύρµατα Συστήµατα Επικοινωνιών Πολλαπλών Εισόδων - Πολλαπλών Εξόδων Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ν. ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ ιπλωµατούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών Ε.Μ.Π. Συµβουλευτική Επιτροπή: Αθανάσιος Γ. Κανάτας Γεώργιος Ευθύµογλου Φίλιππος Κωνσταντίνου Εγκρίθηκε από την επταµελή εξεταστική επιτροπή την 30 η Ιουνίου Α. Γ. Κανάτας Γ. Ευθύµογλου Φ. Κωνσταντίνου Αναπλ. Καθηγητής Επικ. Καθηγητής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Παν/µίου Πειραιώς Παν/µίου Πειραιώς Π. εµέστιχας Σ. Κάτσικας Α. Ρούσκας Αναπλ. Καθηγητής Καθηγητής Επίκ. Καθηγητής Παν/µίου Πειραιώς Παν/µίου Πειραιώς Παν/µίου Αιγαίου... Π. Κωττής Καθηγητής Ε.Μ.Π. Πειραιάς, Ιούνιος 2009

4 ... ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΘΕΟΦΙΛΟΣ Ν. ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών, ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πειραιώς Copyrightc Παναγιώτης-Θεόφιλος Ν. Θεοφιλάκος Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανοµή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τµήµατος αυτής, για εµπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανο- µή για σκοπό µη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής ϕύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν µήνυµα. Ερωτήµατα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα. Οι απόψεις και τα συµπεράσµατα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφρά- Ϲουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερµηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσηµες ϑέσεις του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.

5 i στην οικογένειά µου

6

7 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής αποδείχτηκε µια δύσκολη και επίπονη διαδικασία, η οποία απαιτούσε όχι µόνο κόπο και χρόνο, αλλά και ψυχική δύναµη. Από την άλλη πλευρά, µου δόθηκε η ευκαιρία να αποκτήσω αξιόλογες γνώσεις στον κλάδο των ασύρµατων και κινητών επικοινωνιών, να κάνω τα πρώτα µου επαγγελ- µατικά ϐήµατα ως συνεργάτης σε ερευνητικά προγράµµατα, να γνωρίσω πολλούς αξιόλογους ανθρώπους και να αποκτήσω σηµαντικές εµπειρίες Ϲωής. Ολα αυτά δεν ϑα είχαν πραγµατοποιηθεί χωρίς την ουσιαστική συµβολή και στήριξη ορισµένων ανθρώπων, τους οποίους αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω. Ξεκινώ από τον επιβλέποντά µου κ. Θανάση Κανάτα, αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς, όχι µόνο επειδή ϑα ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση της διδακτορικής µου διατριβής χωρίς την αδιάκοπη στήριξή του, αλλά και επειδή αισθάνο- µαι ότι µου στάθηκε και σαν ϕίλος. Πιστεύω ότι αποτελεί ένα υπόδειγµα ακαδηµαϊκού δασκάλου που δυστυχώς σπανίζει στα ελληνικά πανεπιστήµια. Τον ευχαριστώ ολόψυχα για όλα όσα µου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια και του εύχοµαι καλή συνέχεια και προσωπική ευτυχία. Κατόπιν ϑα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Γιώργο Ευθύµογλου, επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και µέλος της συµβουλευτικής µου επιτροπής, διότι µε τη συνεργασία του συνέβαλε στην ολοκλήρωση ενός σηµαντικού µέρους της ερευνητικής µου προσπάθειας. Είχα την τύχη να µοιραστώ τις αµέτρητες ώρες που πέρασα στο Πανεπιστήµιο µε αξιόλογους συναδέλφους και ϕίλους, µε τους οποίους συνεργάστηκα σε διάφο- ϱες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου µας. Ηµασταν παρέα στα δύσκολα λοιπόν µε τους Κώστα Κυρίτση, Γιώργο Μπράβο, Βλάση Μπα- ϱούση, Μάνο Μιχαηλίδη και Χρήστο Σπηλιωτόπουλο και τους ευχαριστώ γι αυτό. Τους εύχοµαι ταχεία ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής (σε όσους δεν την έχουν ολοκληρώσει) και καλή σταδιοδροµία. εν παραλείπω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους διάφορους ϕοιτητές του τµήµατός µας που είχα την χαρά να γνωρίσω κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής iii

8 µου διατριβής. Μέσα από αυτές τις συναναστροφές, προέκυψαν πολλές χαρούµενες στιγµές και νέες ϕιλίες, οι οποίες µου έδωσαν δύναµη για να συνεχίσω την προσπά- ϑειά µου. Εκτός από τους νέους ϕίλους, οφείλω ευγνωµοσύνη στους παλιούς καλούς ϕίλους για τη συνεχή και υποµονετική στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστώ από καρδιάς. Τέλος, ευχαριστώ την οικογένειά µου, τον πατέρα µου Νίκο, τη µητέρα µου Βασιλική και τον αδερφό µου ηµήτρη για την παντοτινή τους αγάπη και την αδιάκοπη στήριξη. Σαν ελάχιστη ένδειξη ευγνωµοσύνης και αγάπης, τους αφιερώνω το πιο ξεχωριστό µου επίτευγµα, τη διδακτορική µου διατριβή. Παναγιώτης-Θεόφιλος Ν. Θεοφιλάκος Πειραιάς, Ιούνιος 2009 iv

9 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδακτορική διατριβή πραγµατεύεται την ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών ε- πεξεργασίας σήµατος για την επίτευξη της µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού στα ασύρµατα συστήµατα επικοινωνιών πολλαπλών εισόδων - πολλαπλών εξόδων (MI MO). Παρά το γεγονός ότι τα συστήµατα MIMO µπορούν να προσφέρουν δραµατική ϐελτίωση της αξιοπιστίας της Ϲεύξης και της ϕασµατικής απόδοσης, δεν έχουν τύχει ευρείας πρακτικής εφαρµογής, λόγω (µεταξύ των άλλων) της υψηλής πολυπλοκότητας του υλικού των ποµποδεκτών, η οποία οφείλεται στην ανάγκη χρήσης πολλαπλών αλυσίδων RF. Τα ερευνητικά αποτελέσµατα της διατριβής στρέφονται γύρω από δυο άξονες: Αφενός, ακολουθώντας τη µέθοδο των ϱοπογεννήτριων συναρτήσεων, αναπτύσσονται ϑεωρητικές εκφράσεις κλειστού τύπου που οδηγούν στον υπολογισµό της πι- ϑανότητας σφάλµατος του συνδυασµού µεγίστου λόγου µε υβριδική επιλογή (HS/ MRC), όταν οι διαλείψεις του διαύλου ακολουθούν την κατανοµή K. Η εν λόγω κατανοµή προσεγγίζει τη Rayleigh-λογαριθµοκανονική, η οποία µοντελοποιεί από κοινού τα ϕαινόµενα των διαλείψεων µικρής κλίµακας και σκίασης και έχει πρακτική αξία σε συστήµατα επίγειων και δορυφορικών κινητών επικοινωνιών. Αφετέρου, αναπτύσσεται και αξιολογείται µια καινοτόµος τεχνική µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού, η δηµιουργία υποστοιχειοκεραιών (antenna subarray formation), σύµφωνα µε την οποία, σε κάθε αλυσίδα RF οδηγείται ένας γραµµικός συνδυασµός των αποκρίσεων ενός διαφορετικού υποσυνόλου των διαθέσιµων κεραιοστοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνεται δραµατικά η επίδοση σε σχέση µε τη συµβατική τεχνική της επιλογής κεραιοστοιχείων και µπορεί να γίνει συγκρίσι- µη µε την επίδοση του αντίστοιχου συστήµατος πλήρους πολυπλοκότητας. Για την παραγωγή των γραµµικών συνδυασµών, αποδεικνύεται ότι αρκούν οι στροφείς ϕάσης για την επίτευξη υψηλής επίδοσης. Αναπτύσσονται νέοι, αναλυτικοί αλγόριθµοι δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών, οι οποίοι στοχεύουν στη µεγιστοποίηση της χωρητικότητας, είτε µε ϐάση την ακριβή γνώση του διαύλου στο δέκτη, είτε µε ϐάση τα στατιστικά χαρακτηριστικά του. Η επίδοση των προτεινόµενων αλγορίθµων καθώς και οι παράγοντες του συστήµατος που την επηρεάζουν εξετάζονται διεξοδικά. Μεv

10 ταξύ των άλλων, εξετάζεται και η ευρωστία της προτεινόµενης τεχνικής παρουσία µη ιδανικοτήτων που εµφανίζονται στην πράξη. Τέλος, διερευνώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνικής, προτείνονται ϑεωρητικά άνω ϕράγµατα της εργοδικής χωρητικότητας σε περιβάλλον πλήρους σκέδασης.

11 ABSTRACT This doctoral dissertation deals with the development and evaluation of signal processing techniques for reducing the hardware complexity of MIMO systems. Despite their potential of dramatic improvements in terms of link reliability and spectral efficiency, the practical application of MIMO systems has been limited, mainly due to the increased manufacture cost and energy consumption of the RF chains. The research results of the dissertation are presented in two parts: In the first part, the performance analysis of HS/MRC receivers operating over independent and identically distributed (i.i.d.) K fading channels is evaluated through a moments generating function based approach. The K distribution is known to accurately approximate the Rayleigh lognormal distribution, which is commonly used to model fading over terrestrial mobile or land mobile satellite environments. In the second part, antenna subarray formation, a novel RF preprocessing technique for reducing the hardware complexity of MIMO systems, is developed and explored. With this method, each RF chain is allocated to a combined and complex weighted response of a subset of antenna elements. Therefore, the performance is dramatically improved with respect to conventional antenna selection and can even approach the performance of the full complexity system. Novel, a nalytical, antenna subarray formation algorithms based on either instantaneous channel state information or long term channel statistics, are introduced. The capacity performance of the proposed algorithms, as well as the system parameters effecting it, are thoroughly examined. Furthermore, the impact of hardware and signal processing non idealities on the performance is examined. Finally, tight theoretical upper bounds on the ergodic capacity of the proposed technique in rich scattering environments are derived. vii

12

13 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή Ερευνητικό αντικείµενο της διατριβής Καινοτοµικά στοιχεία της διατριβής οµή της διατριβής Συστήµατα ασύρµατων επικοινωνιών MIMO Σχέσεις εισόδων εξόδων στα συστήµατα πολλαπλών κεραιοστοιχείων Συστήµατα SISO Συστήµατα SIMO Συστήµατα MISO Σύστηµα MIMO Οφέλη από την χρήση πολλαπλών κεραιών Κέρδος συστοιχίας Κέρδος χωρικού διαφορισµού Κέρδος κωδικοποίησης Κέρδος χωρικής πολυπλεξίας Χωρητικότητα διαύλων MIMO Χωρητικότητα στατικών διαύλων Τέλεια γνώση του διαύλου στον ποµπό Μη διαθέσιµη γνώση του διαύλου στον ποµπό Χωρητικότητα εργοδικών διαύλων Τέλεια γνώση του διαύλου στον ποµπό Μη διαθέσιµη γνώση του διαύλου στον ποµπό Σύνδεση της χωρητικότητας µε τα κέρδη διαφορισµού, συστοιχίας και χωρικής πολυπλεξίας Στατιστικός χαρακτηρισµός της χωρητικότητας Κέρδος διαφορισµού ανά ϱοή δεδοµένων Σχέση κέρδους χωρικής πολυπλεξίας - διαφορισµού Αρχιτεκτονική συστηµάτων MIMO ix

14 2.5 Τεχνικές χωρικού διαφορισµού Για συστήµατα SIMO: Τεχνικές διαφορικής λήψης Τέλεια γνώση του διαύλου στον ποµπό Για συστήµατα MISO Για συστήµατα MIMO Μη διαθέσιµη γνώση του διαύλου στον ποµπό Πλεγµατικοί κώδικες χώρου-χρόνου STTC Κώδικες συστάδας χώρου-χρόνου STBC Συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας Μετάδοση δεδοµένων ιατάξεις δεκτών για συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας Ανίχνευση µεγίστης πιθανοφάνειας Γραµµικοί δέκτες έκτης διαδοχικής ακύρωσης παρεµβολών Τεχνικές µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού Αναγκαιότητα της µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού Κατηγοριοποίηση υπαρχουσών τεχνικών µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού Η τεχνική της επιλογής κεραιοστοιχείων Περιγραφή συστήµατος και µαθηµατική µοντελοποίηση Κατηγοριοποίηση των αλγορίθµων επιλογής κεραιοστοιχείων Επιλογή κεραιοστοιχείων ϐασισµένη στη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου για συστήµατα διαφορισµού Τάξη διαφορισµού Αλγόριθµος επιλογής Επιλογή κεραιοστοιχείων ϐασισµένη στη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου για συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας µε στόχο τη µεγιστοποίηση της χωρητικότητας Τάξη διαφορισµού του συστήµατος µε επιλογή κεραιοστοιχείων στο δέκτη Αλγόριθµος ϐασισµένος στη µέγιστη νόρµα (NBS) Αλγόριθµος Gorokhov Αλγόριθµος Gharavi Alkhansari Αλγόριθµοι ϐασισµένοι στη συσχέτιση των γραµµών ή στηλών του πίνακα µεταφοράς του διαύλου x

15 3.3.5 Επιλογή κεραιοστοιχείων ϐασισµένη στη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου για συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας µε στόχο την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφάλµατος Τάξη διαφορισµού του συστήµατος µε επιλογή κεραιοστοιχείων στον ποµπό Αλγόριθµος επιλογής σε δέκτες µεγίστης πιθανοφάνειας Αλγόριθµοι επιλογής σε γραµµικούς δέκτες Επιλογή κεραιοστοιχείων ϐασισµένη στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου Αλγόριθµος για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφάλµατος σε συστήµατα µε κωδικοποίηση OSTBC Αλγόριθµοι για τη µεγιστοποίηση της χωρητικότητας σε συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας Αλγόριθµοι για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφάλµατος σε συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας Ζητήµατα πρακτικής εφαρµογής της επιλογής κεραιοστοιχείων ίαυλος διαλείψεων επιλεκτικών ως προς τη συχνότητα Εκτίµηση του διαύλου Ανισοσταθµία αλυσίδων RF Αµοιβαία σύζευξη των κεραιοστοιχείων Η προεπεξεργασία στο πεδίο των ϱαδιοσυχνοτήτων Η τεχνική «στροφή ϕάσης και επιλογή» (PSS) Η τεχνική PSS ϐασισµένη στη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου (TV PSS) Η τεχνική PSS ϐασισµένη στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου (TI PSS) Οµαδοποίηση κεραιοστοιχείων στον ποµπό Επίδοση της τεχνικής του γενικευµένου συνδυασµού επιλογής Ο γενικευµένος συνδυασµός επιλογής (GSC) Συνδυασµός µεγίστου λόγου µε υβριδική επιλογή (HS/MRC) Συνδυασµός ίσου κέρδους µε υβριδική επιλογή (HS/EGC) Υπολογισµός πιθανότητας σφάλµατος της τεχνικής HS/MRC µε την χρήση ϱοπογεννήτριων συναρτήσεων Υπάρχουσες προσεγγίσεις για τον υπολογισµό της πιθανότητας σφάλµατος xi

16 4.2.2 Υπολογισµός της ϱοπογεννήτριας συνάρτησης του ενεργού σηµατοθορυβικού λόγου µε την χρήση της αποκοµµένης ϱοπογεννήτριας συνάρτησης Υπολογισµός των στατιστικών χαρακτηριστικών του ενεργού σηµατοθορυβικού λόγου Υπολογισµός της µέσης πιθανότητας σφάλµατος συµβόλου Επίδοση της τεχνικής HS/MRC σε διαύλους K-διαλείψεων ίαυλοι K-διαλείψεων Στατιστικά χαρακτηριστικά της κατανοµής K Σύνδεση της κατανοµής K µε την Rayleigh-λογαριθµοκανονική κατανοµή Υπολογισµός της περιθώριας ϱοπογεννήτριας συνάρτησης Η παράµετρος διαλείψεων ισούται µε έναν ακέραιο συν 1/ Η παράµετρος διαλείψεων ισούται µε 1/ Ενδεικτικά αποτελέσµατα Η τεχνική της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Εισαγωγή Περιγραφή του συστήµατος και υποθέσεις εργασίας Μαθηµατική µοντελοποίηση της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών στο δέκτη Παραλλαγές της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Αυστηρά δοµηµένη δηµιουργία υποστοιχειοκεραιών (SS ASF) Χαλαρά δοµηµένη δηµιουργία υποστοιχειοκεραιών (RS ASF) Ισορροπηµένη δηµιουργία υποστοιχειοκεραιών (EB ASF) ηµιουργία υποστοιχειοκεραιών µε µειωµένη πολυπλοκότητα υλικού (RHC ASF) Χωρητικότητα της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Υπολογισµός της χωρητικότητας Ντετερµινιστική χωρητικότητα Εργοδική χωρητικότητα Χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής Υπολογισµός της χωρητικότητας για SS ASF και RHC SS ASF Θεωρητικό άνω ϕράγµα της εργοδικής χωρητικότητας Απαιτούµενες µικροηλεκτρονικές κατασκευές xii

17 6 Αλγόριθµοι δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Αλγόριθµοι µεγιστοποίησης της χωρητικότητας, ϐασισµένοι στη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου ιερεύνηση του προβλήµατος και παραδοχές ιερεύνηση πιθανών προσεγγίσεων Προτεινόµενη προσέγγιση για RS ASF, EB ASF και SS ASF Προτεινόµενη προσέγγιση για RHC ASF Αλγόριθµος ϐασισµένος στην απώλεια της χωρητικότητας Αλγόριθµος ϐασισµένος στην Frobenius νόρµα Αλγόριθµος ϐασισµένος στην ελαχιστοποίηση του τετραγωνικού σφάλµατος του πίνακα µετασχηµατισµού Ισοδυναµία µε τον αλγόριθµο ϐασισµένο στην απώλεια της χωρητικότητας ιαισθητική ερµηνεία των παραλλαγών της τεχνικής µε τη ϐοήθεια του αλγόριθµου MSEB Αλγόριθµος εξαντλητικής αναζήτησης Αλγόριθµοι δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών για τη µεγιστοποίηση της χωρητικότητας, ϐασισµένοι στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου ιερεύνηση του προβλήµατος και παραδοχές Υποθέσεις εργασίας Προτεινόµενη προσέγγιση Αλγόριθµος ϐασισµένος στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου (CSB) Επίδοση της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Παραδοχές Επίδοση των αλγορίθµων ϐασισµένων στη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου Σύγκριση των αλγορίθµων Σύγκριση ανάµεσα στις διάφορες παραλλαγές της τεχνικής Κέρδος διαφορισµού της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Επίδραση του αριθµού των ενισχυτών χαµηλού ϑορύβου ή/και των στροφέων ϕάσης Επίδραση του αριθµού των κεραιοστοιχείων του δέκτη Επίδραση της συσχέτισης του διαύλου xiii

18 7.2.7 Σύγκριση µε υπάρχουσες τεχνικές µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού Σύγκριση µε την επιλογή κεραιοστοιχείων Σύγκριση µε τη «στροφή ϕάσης και επιλογή» Σύγκριση µε το σύστηµα πλήρους πολυπλοκότητας Επίδοση αλγόριθµου ϐασισµένου στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου Σύγκριση των παραλλαγών της τεχνικής Επίδραση του αριθµού των ενισχυτών χαµηλού ϑορύβου ή/και στροφέων ϕάσης Επίδραση του αριθµού των κεραιοστοιχείων του δέκτη Επίδραση της χωρικής συσχέτισης του διαύλου Σύγκριση µε υπάρχουσες τεχνικές µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού Σύγκριση µε την επιλογή κεραιοστοιχείων Σύγκριση µε την τεχνική «στροφή ϕάσης και επιλογή» Επιπτώσεις διαφόρων σφαλµάτων και µη ιδανικών συµπεριφορών του εξοπλισµού στην επίδοση της τεχνικής Μοντελοποίηση σφαλµάτων Σφάλµατα εκτίµησης διαύλου Μη ιδανική συµπεριφορά των στροφέων ϕάσης Ενδεικτικά αποτελέσµατα Σύνοψη συµπερασµάτων Συµπεράσµατα Σύνοψη Συµπεράσµατα Προτάσεις για µελλοντική έρευνα Βιβλιογραφία 247 Κατάλογος ηµοσιεύσεων του συγγραφεα 261 Βιογραφικό Σηµείωµα 263 xiv

19 Κατάλογος Σχηµάτων 2.1 Σύστηµα SISO Σύστηµα SIMO Σύστηµα MISO Σύστηµα MIMO Επίδραση των κερδών διαφορισµού, κωδικοποίησης και συστοιχίας στην καµπύλη της µέσης πιθανότητας σφάλµατος ως προς το µέσο σηµατοθορυβικό λόγο (λογαριθµικό διάγραµµα) Εφαρµογή µετασχηµατισµού ιδιόµορφων τιµών σε δίαυλο MIMO Ανάλυση συστήµατος MIMO σε παράλληλους και ανεξάρτητους διαύλους Σε περιβάλλον πλήρους σκέδασης, τα συστήµατα MIMO επιτυγχάνουν κέρδος χωρικής πολυπλεξίας µε το διαχωρισµό των χωρικών υπογραφών σήµατος Επίδραση των κερδών διαφορισµού, χωρικής πολυπλεξίας και συστοιχίας στην καµπύλη της συµπληρωµατικής αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής (ccdf) της χωρητικότητας Μεταβολή της εργοδικής χωρητικότητας ως προς τον αριθµό των κεραιοστοιχείων Επίδειξη των κερδών διαφορισµού και συστοιχίας στην καµπύλη της συµπληρωµατικής αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής της χωρητικότητας Σχέση κέρδους χωρικής πολυπλεξίας και διαφορισµού ανά ϱοή δεδοµένων οµικό διάγραµµα χωρο-χρονικού συστήµατος ασυρµάτων επικοινωνιών Γενική αρχή λειτουργίας των τεχνικών διαφορικής λήψης για την επίτευξη χωρικού διαφορισµού δέκτη Αναπαράσταση πλέγµατος κωδίκων STTC Παράδειγµα κωδικοποίησης STTC µε τη ϐοήθεια της αναπαράστασης πλέγµατος xv

20 2.17Οριζόντια και κάθετη κωδικοποίηση σε συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας ιαγώνια κωδικοποίηση για συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας Γενική αρχή λειτουργίας γραµµικών δεκτών για συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας Τυπική διάταξη αλυσίδας RF στο δέκτη ιάταξη ποµποδεκτών ενός συστήµατος MIMO µε επιλογή κεραιοστοιχείων Αρχιτεκτονική συστήµατος MIMO µε εφαρµογή της επιλογής κεραιοστοιχείων Πίνακας µεταφοράς του διαύλου συστήµατος µε επιλογή κεραιοστοιχείων σε ποµπό και δέκτη Μεταβολή της εργοδικής χωρητικότητας του συστήµατος µε επιλογή κεραιοστοιχείων ως προς τον αριθµό των επιλεγόµενων στοιχείων σε υψηλούς σηµατοθορυβικούς λόγους Εργοδική χωρητικότητα της επιλογής κεραιοστοιχείων στο δέκτη (αλγόριθµος εξαντλητικής αναζήτησης) για M R = 8 και M T = Ανάλυση συστήµατος MIMO σε παράλληλους διαύλους για την εύρεση ενός κάτω ϕράγµατος για την χωρητικότητα Επίδειξη της τάξης διαφορισµού ενός συστήµατος µε επιλογή κεραιοστοιχείων, µέσω της εµπειρικής συµπληρωµατικής αθροιστικής συνάρτησης κατανοµής της χωρητικότητας Γεωµετρική ερµηνεία του αλγόριθµου επιλογής κεραιοστοιχείων των Gharavi Alkhansari Πίνακας συσχέτισης του δέκτη σε σύστηµα µε επιλογή κεραιοστοιχείων στο δέκτη Ποσοστιαία απώλεια της χωρητικότητας της επιλογής κεραιοστοιχείων στο δέκτη (αλγόριθµος εξαντλητικής αναζήτησης) ως προς το σύστηµα πλήρους πολυπλοκότητας Αρχιτεκτονική συστήµατος MIMO µε εφαρµογή της προεπεξεργασίας στο πεδίο των ϱαδιοσυχνοτήτων Γενική αρχή λειτουργίας της τεχνικής της στροφής ϕάσης και επιλογής (PSS) στο δέκτη οµικό διάγραµµα συστήµατος µε εφαρµογή της τεχνικής PSS σε ποµπό και δέκτη Γενική αρχή λειτουργίας της τεχνικής της οµαδοποίησης κεραιοστοιχείων στον ποµπό xvi

21 4.1 Σχέση των τεχνικών γενικευµένου συνδυασµού επιλογής HS/MRC και HS/EGC µε τις τεχνικές MRC και EGC και το συνδυασµό επιλογής Επίδοση της τεχνικής HS/MRC σε διαύλους διαλείψεων K, για διάφορες τιµές της παραµέτρου διαλείψεων Επίδοση της τεχνικής HS/MRC σε διαύλους διαλείψεων K, για διάφορες τιµές του αριθµού των επιλεγµένων κεραιοστοιχείων N R και M R = Επίδοση της τεχνικής HS/MRC σε διαύλους διαλείψεων K ως προς την παράµετρο διαλείψεων, για διάφορες τιµές του αριθµού των επιλεγµένων κεραιοστοιχείων N R, M R = 8 και σηµατοθορυβικό λόγο 10dB Επίδοση της τεχνικής HS/MRC σε διαύλους διαλείψεων K, για διάφορες τιµές του αριθµού των συνολικών κεραιοστοιχείων, όταν επιλέγονται N R = 2 κεραιοστοιχεία Επίδοση της τεχνικής HS/MRC σε διαύλους διαλείψεων K, για διάφορες τιµές του αριθµού των επιλεγµένων κεραιοστοιχείων N R και M R = Αρχιτεκτονική συστήµατος MIMO µε εφαρµογή της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Γενική αρχή λειτουργίας της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών στο δέκτη οµικό διάγραµµα συστήµατος µε εφαρµογή της τεχνικής δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών στο δέκτη Παραλλαγές της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Ανάλυση συστήµατος MIMO σε παράλληλους διαύλους για την εύρεση ενός άνω ϕράγµατος για την χωρητικότητα Παραδοχές για την εύρεση του άνω ϕράγµατος της χωρητικότητας της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Σύγκριση των ϕραγµάτων επί της εργοδικής χωρητικότητας της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών µε την επίδοση του αλγόριθµου εξαντλητικής αναζήτησης Ισοδυναµία του αλγορίθµου ϐασισµένου στο ελάχιστο τετραγωνικό σφάλµα µε άλλους αλγορίθµους δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Σχέση ανάµεσα στις τεχνικές ϐέλτιστης προεπεξεργασίας στο πεδίο των ϱαδιοσυχνοτήτων, PSS, RS ASF και RHC RS ASF µε την χρήση του αλγορίθµου MSEB xvii

22 7.1 Σενάριο πολυδιαδροµικής διάδοσης στο µοντέλο 3GPP SCM Σύγκριση των αλγορίθµων δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών για τις τεχνικές RS ASF και RHC RS ASF µε την χρήση της εµπειρικής ccdf της χωρητικότητας Σύγκριση των αλγορίθµων δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών για τις τεχνικές (RHC )SS ASF και (RHC )EB ASF µε την χρήση της εµπειρικής ccdf της χωρητικότητας ιαφορά επίδοσης (ως προς την εργοδική χωρητικότητα) ανάµεσα στους αλγόριθµους δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών για τις τεχνικές EB ASF και RHC EB ASF ιαφορά επίδοσης (ως προς την εργοδική χωρητικότητα) ανάµεσα στους αλγόριθµους δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών για τις τεχνικές RS ASF και RHC RS ASF Ποσοστιαία διαφορά επίδοσης (ως προς την χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10%) των αλγόριθµων δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών σε σχέση µε τον αλγόριθµο εξαντλητικής αναζήτησης, για την τεχνική SS ASF Ποσοστιαία διαφορά επίδοσης (ως προς την χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10%) ανάµεσα στις παραλλαγές της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Ποσοστιαία διαφορά επίδοσης (ως προς την χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10%) ανάµεσα στις παραλλαγές της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Ποσοστιαία απώλεια επίδοσης (ως προς την εργοδική χωρητικότητα) των παραλλαγών µειωµένης πολυπλοκότητας υλικού της τεχνικής δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών για κάθε αλγόριθµο Ποσοστιαία απώλεια επίδοσης (ως προς τη χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10%) των παραλλαγών µειωµένης πολυπλοκότητας υλικού της τεχνικής δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών σε συνάρτηση µε τον αριθµό των στροφέων ϕάσης Μεταβολή της τυπικής απόκλισης της χωρητικότητας της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών σε συνάρτηση µε τον αριθµό των κεραιοστοιχείων του δέκτη Χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% των τεχνικών RS ASF και RHC RS ASF ως προς τον αριθµό των στροφέων ϕάσης και το σηµατοθορυβικό λόγο xviii

23 7.13Ποσοστιαία απώλεια στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% των τεχνικών RS ASF και RHC RS ASF σε σχέση µε την τεχνική TV PSS, συναρτήσει του K R και του σηµατοθορυβικού λόγου Ποσοστιαία απώλεια στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής RHC RS ASF σε σχέση µε την τεχνική TV PSS, συναρτήσει του K R και του σηµατοθορυβικού λόγου Μεταβολή της χωρητικότητας µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών συναρτήσει του αριθµού των κεραιοστοιχείων στο δέκτη και του σηµατοθορυβικού λόγου Ποσοστιαία απώλεια στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% των τεχνικών RHC RS ASF και RHC SS ASF σε σχέση µε τις RS ASF και SS ASF αντίστοιχα, συναρτήσει του M R και του σηµατοθορυβικού λόγου Μεταβολή της χωρητικότητας µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% των τεχνικών (RHC )RS ASF σε συνάρτηση µε τον παράγοντα σκέδασης και το σηµατοθορυβικό λόγο Μεταβολή της χωρητικότητας µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% των τεχνικών (RHC )SS ASF σε συνάρτηση µε τον παράγοντα σκέδασης και το σηµατοθορυβικό λόγο Ποσοστιαίο κέρδος στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών σε σχέση µε την επιλογή κεραιοστοιχείων, συναρτήσει του σηµατοθορυβικού λόγου Ποσοστιαίο κέρδος στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής RHC RS ASF σε σχέση µε την επιλογή κεραιοστοιχείων, συναρτήσει του αριθµού των στροφέων ϕάσης και του σηµατοθορυβικού λόγου Ποσοστιαίο κέρδος στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής RHC RS ASF σε σχέση µε την επιλογή κεραιοστοιχείων, συναρτήσει του αριθµού των κεραιοστοιχείων στο δέκτη και του σηµατοθορυβικού λόγου Ποσοστιαίο κέρδος στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής RHC RS ASF σε σχέση µε την επιλογή κεραιοστοιχείων, συναρτήσει του παράγοντα σκέδασης και του σηµατοθορυβικού λόγου xix

24 7.23Ποσοστιαία απώλεια στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής RHC RS ASF σε σχέση µε την τεχνική TV PSS Ποσοστιαία απώλεια στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών σε σχέση µε το σύστηµα πλήρους πολυπλοκότητας Εµπειρική ccdf της χωρητικότητας του αλγορίθµου δηµιουργίας υποστοιχειοκεράιών CBS Χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής RHC RS ASF ϐασισµένης στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου, συναρτήσει του αριθµού των στροφέων ϕάσης και του σηµατοθορυβικού λόγου Μεταβολή της χωρητικότητας µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών ϐασισµένης στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου, συναρτήσει του αριθµού των κεραιοστοιχείων στο δέκτη και του σηµατοθορυβικού λόγου Μεταβολή της χωρητικότητας µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών ϐασισµένης στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου, συναρτήσει του παράγοντα σκέδασης και του σηµατοθορυβικού λόγου Μεταβολή της χωρητικότητας µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της TI PSS και της επιλογής κεραιοστοιχείων, ϐασισµένων στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου, σε συνάρτηση µε τον παράγοντα σκέδασης και το σηµατοθορυβικό λόγο Ποσοστιαία διαφορά στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής RHC RS ASF ϐασισµένης στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου, σε σχέση µε την επιλογή κεραιοστοιχείων και την τεχνική TI PSS Εµπειρική ccdf της χωρητικότητας, παρουσία σφαλµάτων εκτίµησης του διαύλου Ποσοστιαία απώλεια της χωρητικότητας µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών σε σχέση µε την TV PSS, παρουσία σφαλµάτων εκτίµησης του διαύλου Εµπειρική ccdf της χωρητικότητας, παρουσία σφαλµάτων κβάντισης της ϕάσης xx

25 7.34Ποσοστιαία απώλεια στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής RHC RS ASF σε σχέση µε την PSS, παρουσία σφαλµάτων κβάντισης της ϕάσης Ποσοστιαία απώλεια στην χωρητικότητα µε πιθανότητα προσωρινής διακοπής 10% της τεχνικής RHC RS ASF σε σχέση µε την PSS, παρουσία σφαλµάτων ϕάσης Από κοινού επίδραση των σφαλµάτων εκτίµησης του διαύλου, σφαλµάτων κβάντισης της ϕάσης και µετατόπισης ϕάσης στην επίδοση της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών xxi

26

27 Κατάλογος Πινάκων 2.1 Προσεγγιστικές σχέσεις για την εργοδική χωρητικότητα και τη διακύµανση της χωρητικότητας Σύγκριση τεχνικών συνδυασµού στο δέκτη Κατηγοριοποίηση αλγορίθµων επιλογής κεραιοστοιχείων Πιθανότητα σφάλµατος συστηµάτων µε κωδικοποίηση χώρου-χρόνου και µε επιλογή κεραιοστοιχείων Τάξη διαφορισµού επιλογής κεραιοστοιχείων στο δέκτη σε συστήµατα µε κωδικοποίηση STTC Κριτήρια επιλογής κεραιοστοιχείων µε ϐάση τα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας σφάλµατος σε συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας Σύγκριση του γενικευµένου συνδυασµού επιλογής µε το συνδυασµό µεγίστου λόγου και το συνδυασµό επιλογής Συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας και περιθώρια ϱοπογεννήτρια συνάρτηση του σηµατοθορυβικού λόγου για διάφορες κατανοµές διαλείψεων Υπολογισµός της µέσης πιθανότητας σφάλµατος συµβόλου µε την χρήση της ϱοπογεννήτριας συνάρτησης Συγκεντρωτικός πίνακας παραδοχών για τα σχήµατα Συγκεντρωτικός πίνακας των παραλλαγών της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Υπάρχουσες τεχνολογίες κατασκευής µικροκυµατικών στροφέων ϕάσης Παραδοχές για τους αλγόριθµους δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών µε ϐάση τη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου Πολυπλοκότητα αλγορίθµων δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών ϐασισµένων στη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου στο δέκτη xxiii

28 7.1 Παραδοχές για τους αλγόριθµους δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών µε ϐάση τη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου Σύγκριση κυριότερων τεχνικών µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού Συγκριτικός πίνακας των παραλλαγών της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Επίδραση διαφόρων παραγόντων στην επίδοση της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών xxiv

29 Κατάλογος Αλγορίθµων 3.1 Αλγόριθµος επιλογής κεραιοστοιχείων για συστήµατα διαφορισµού Επαυξητικός αλγόριθµος επιλογής κεραιοστοιχείων του Gorokhov Μειωτικός αλγόριθµος επιλογής κεραιοστοιχείων του Gorokhov Ο αλγόριθµος επιλογής κεραιοστοιχείων του Gharavi Alkhansari Ερµηνεία του αλγόριθµου επιλογής κεραιοστοιχείων του Gharavi Alkhansari µε ϐάση τη διάσπαση QR Αλγόριθµος επιλογής κεραιοστοιχείων ϐασισµένος στη συσχέτιση (CBS) Ο αλγόριθµος επιλογής κεραιοστοιχείων ϐασισµένος στους κύκλους του Gerschgorin Αλγόριθµος επιλογής κεραιοστοιχείων για τη µεγιστοποίηση της χωρητικότητας, ϐασισµένος στα στατιστικά χαρακτηρικά του διαύλου: εξαντλητική αναζήτηση Αλγόριθµος επιλογής κεραιοστοιχείων για τη µεγιστοποίηση της χωρητικότητας, ϐασισµένος στα στατιστικά χαρακτηρικά του διαύλου: άπληστος αλγόριθµος Αλγόριθµος οµαδοποίησης κεραιοστοιχείων στον ποµπό Αλγόριθµοι δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών στο δέκτη, ϐασισµένοι στη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου Αλγόριθµοι δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών στο δέκτη µε µειωµένη πολυπλοκότητα υλικού, ϐασισµένοι στη στιγµιαία εκτίµηση του διαύλου (για RHC ASF) Αλγόριθµος δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών στο δέκτη, ϐασισµένος στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου Αλγόριθµος δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών στο δέκτη, ϐασισµένος στα στατιστικά χαρακτηριστικά του διαύλου (για RHC ASF) xxv

30

31 Κατάλογος Συντµήσεων 3GPP : 3rd Generation Partnership Project ΕΜΠ : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ADC : Analog to Digital Converter AG : Antenna Grouping ASEP : Average Symbol Error Probability ASF : Antenna Subarray Formation bps : Bits Per Second ccdf : Complementary Cumulative Density Function cdf : Cumulative Density Function CLB : Capacity Loss Based (algorithm) CSB : Channel Statistics Based CSI : Channel State Information CSIR : Channel State Information at the Receiver CSIT : Channel State Information at the Transmitter DAC : Digital to Analog Converter EB ASF : Equally Balanced Antenna Subarray Formation EGC : Equal Gain Combining ES : Exhaustive Search EVD : Eigenvalue Decomposition FDD : Frequency Division Duplexing FNB : Frobenius Norm Based (algorithm) FFT : Fast Fourier Transform GSC : Generalized Selection Combining HS/MRC : Hybrid Selection Maximal Ratio Combining IFFT : Inverse Fast Fourier Transform i.i.d. : Independently and Identically Distributed LNA : Low Noise Amplifier LoS : Line of Sight MAC : Medium Access Control xxvii

32 MIMO : Multiple Input Multiple Output MISO : Multiple Input Single Output MMIC : Monolithic Microwave Integrated Circuit MMSE : Minimum Mean Square Error MRC : Maximal Ratio Combining MSEB : Maximum Squared Error Based (algorithm) NBS : Norm Based Selection pdf : Probability Density Function PSS : Phase Shift and Selection Rx : Receiver RF : Radio Frequency RHC ASF : Reduced Hardware Complexity Antenna Subarray Formation RS ASF : Relaxed Structured Antenna Subarray Formation SIC : Successive Interference Cancelation SIMO : Single Input Multiple Output SINR : Signal to Interference plus Noise Ratio SISO : Single Input Single Output SNR : Signal to Noise Ratio SS ASF : Strictly Structured Antenna Subarray Formation STBC : Space Time Block Coding STTC : Space Time Trellis Coding SVD : Singular Value Decomposition TI PSS : Time Invariant Phase Shift and Selection TV PSS : Time Variant Phase Shift and Selection Tx : Transmitter ULA : Uniform Linear Array UPA : Uniform Power Allocation UMTS : Universal Mobile Telecommunication System WLAN : Wireless Local Area Network ZF : Zero Forcing ZMCSCG : Zero Mean Circularly Symmetric Complex Gaussian xxviii

33 Κατάλογος Συµβόλων ( ) : συζυγές ( ) T : ανάστροφος ( ) H : αναστροφοσυζυγής ( ) 1 : αντίστροφος ( ) : ψευδοαντίστροφος : Ευκλείδεια νόρµα (µέτρο διανύσµατος) F : Frobenius νόρµα : γινόµενο Kronecker : γινόµενο Hadamard [ ] m,n : το στοιχείο (m, n) ενός πίνακα det [ ] : ορίζουσα πίνακα rank [ ] : ϐαθµός πίνακα tr { } : ίχνος πίνακα λ m ( ) : ιδιοτιµή, η m-οστή κατά ϕθίνουσα διάταξη σ m ( ) : ιδιόµορφη τιµή, η m-οστή κατά ϕθίνουσα διάταξη : πλήθος στοιχείων συνόλου j : ϕανταστική µονάδα (j 2 = 1) R{ } : πραγµατικό µέρος I{ } : ϕανταστικό µέρος arg { } : ϕάση µιγαδικού αριθµού E [ ] : τελεστής µέσης τιµής Pr { } : πιθανότητα ( ) + : max(0, ) I M R M M : µοναδιαίος πίνακας diag K k=1 [α k] : διαγώνιος πίνακας K K του οποίου τα διαγώνια στοιχεία είναι α 1, α 2,...,α K 1 n : διάνυσµα n 1, του οποίου όλα τα στοιχεία είναι ίσα µε 1 xxix

34 d (r) j : διάνυσµα r 1, του οποίου όλα τα r στοιχεία είναι µηδενικά, εκτός από το j-οστό στοιχείο που είναι ίσο µε 1 o(x) : παράγοντας µε την ιδιότητα lim o(x)/x = 0 x 0 σ X : τυπική απόκλιση της τυχαίας µεταβλητής X σ 2 X : διακύµανση (ή διασπορά ή µεταβλητότητα) της τυχαίας µεταβλητής X C : η σταθερά του Euler (C 0, ) [1, εξ. (8.367)] Γ(x) : συνάρτηση γάµµα [1, εξ. (8.310)] γ(α, x) : ατελής συνάρτηση γάµµα [1, εξ. ( )] Γ(α, x) : συµπληρωµατική ατελής συνάρτηση γάµµα (συνάρτηση του Prym) [1, εξ. ( )] δ( ) : κρουστική συνάρτηση D ν ( ) : παραβολική κυλινδρική συνάρτηση [1, εξ. (9.240)] Ei( ) : εκθετική ολοκληρωτική συνάρτηση πρώτης τάξης [1, εξ. ( )] I ν ( ) : ν-οστής τάξης τροποποιηµένη συνάρτηση Bessel πρώτου τύπου K ν ( ) : ν-οστής τάξης τροποποιηµένη συνάρτηση Bessel δεύτε- ϱου τύπου W λ,µ ( ) : συνάρτηση Whittaker [1, εξ. (9.220)] Ψ(, ; ) : confluent hypergeometric function [1, εξ. ( )] ή συνάρτηση δεύτερου τύπου του Kummer ψ( ) : συνάρτηση ψ του Euler [1, εξ. (8.360)] H( ) : εντροπία H( ) : εντροπία υπό συνθήκη I( ; ) : αµοιβαία πληροφορία P e : µέση πιθανότητα σφάλµατος λ : µήκος κύµατος M R : πλήθος κεραιοστοιχείων δέκτη M T : πλήθος κεραιοστοιχείων ποµπού N R : πλήθος αλυσίδων RF δέκτη N T : πλήθος αλυσίδων RF ποµπού P T : συνολικά µεταδιδόµενη ισχύς κ : min(m R, M T ) K : max(m R, M T ) xxx

35 K R : αριθµός ενισχυτών χαµηλού ϑορύβου ή/και στροφέων ϕάσης στο δέκτη R : απόσταση διαχωρισµού κεραιοστοιχείων δέκτη T : απόσταση διαχωρισµού κεραιοστοιχείων ποµπού d : απόσταση δ : κανονικοποιηµένη απόσταση ως προς το µήκος κύµατος ρ : µέσος σηµατοθορυβικός λόγος σε κάθε κεραιοστοιχείο γ : στιγµιαίος σηµατοθορυβικός λόγος σε κάθε κεραιοστοιχείο γ o : στιγµιαίος ενεργός σηµατοθορυβικός λόγος η k : λόγος σήµατος προς παρεµβολή και ϑόρυβο της k-οστής ϱοής δεδοµένων µετά το διαχωρισµό των ϱοών στο δέκτη (για συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας) C SM : σύνολο όλων των πιθανών διανυσµάτων συµβόλων προς µετάδοση σε συστήµατα χωρικής πολυπλεξίας C H : χωρητικότητα του ΜΙΜΟ διαύλου H G a : κέρδος συστοιχίας G d : τάξη διαφορισµού G d : κέρδος διαφορισµού ανά ϱοή δεδοµένων G sm : κέρδος χωρικής πολυπλεξίας S : σύνολο δεικτών επιλεγµένων κεραιοστοιχείων S j : σύνολο δεικτών κεραιοστοιχείων που συµµετέχουν στην j-οστή υποστοιχειοκεραία S j : αριθµός κεραιοστοιχείων που συµµετέχουν στην j-οστή υποστοιχειοκεραία T s : διάρκεια µετάδοσης συµβόλου W : εύρος Ϲώνης µεταδιδόµενων σηµάτων H C M R M T : πίνακας µεταφοράς του διαύλου (πλήρους πολυπλοκότητας) h j C M R 1 : η j-οστή στήλη του πίνακα µεταφοράς του διαύλου h j C M T 1 : το αναστροφοσυζυγές διάνυσµα της j-οστής γραµµής του πίνακα µεταφοράς του διαύλου s C M T 1 : διάνυσµα µεταδιδόµενων σηµάτων y C M R 1 : διάνυσµα λαµβανόµενων σηµάτων n C M R 1 : διάνυσµα ϑορύβου H C N R N T : ενεργός πίνακας µεταφοράς xxxi

36 H n : ενεργός πίνακας µεταφοράς διαύλου στο n-οστό ϐήµα h j C N T 1 ỹ C N R 1 ñ C N R 1 του αλγορίθµου : το αναστροφοσυζυγές διάνυσµα της j-οστής γραµµής του ενεργού πίνακα µεταφοράς : διάνυσµα σηµάτων που οδηγούνται στις αλυσίδες RF του δέκτη : διάνυσµα ενεργού ϑορύβου Φ R C M R N R : πίνακας µετασχηµατισµού της τεχνικής της στροφής ϕάσης και επιλογής (PSS) στο δέκτη Φ T C M T N T : πίνακας µετασχηµατισµού της τεχνικής της στροφής ϕάσης και επιλογής (PSS) στον ποµπό A C M R N R : πίνακας µετασχηµατισµού της τεχνικής της δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών Ă C M R N R : πίνακας µετασχηµατισµού της τεχνικής της δηµιουργίας a j C M R 1 υποστοιχειοκεραιών µειωµένης πολυπλοκότητας υλικού : διάνυσµα µιγαδικών ϐαρών για την j-οστή υποστοιχειοκεραία a ij C : µιγαδικό ϐάρος µε το οποίο συµµετέχει το i-οστό κε- ϱαιοστοιχείο στη j-οστή στοιχειοκεραία ă ij C : µιγαδικό ϐάρος µε το οποίο συµµετέχει το i-οστό κε- ϱαιοστοιχείο στη j-οστή στοιχειοκεραία κατά την τεχνική RHC ASF U : πίνακας αριστερών ιδιόµορφων διανυσµάτων του πίνακα µεταφοράς του διαύλου πλήρους πολυπλοκότητας H u k : το k-οστό κυρίαρχο ιδιόµορφο διάνυσµα του πίνακα µεταφοράς του διαύλου πλήρους πολυπλοκότητας H u ij : το (i, j) στοιχείο του πίνακα αριστερών ιδιόµορφων διανυσµάτων του πίνακα µεταφοράς του διαύλου πλήρους πολυπλοκότητας H µ R : µέση γωνία άφιξης ή αναχώρησης η R : παράγοντας σκέδασης R xx C M M : πίνακας συνδιακύµανσης του τυχαίου διανύσµατος x C M 1 R Tx C M T M T : πίνακας συσχέτισης στοιχειοκεραίας ποµπού R Rx C M R M R : πίνακας συσχέτισης στοιχειοκεραίας δέκτη R Tx C N T N T : πίνακας συσχέτισης στοιχειοκεραίας ποµπού µε επιλογή κεραιοστοιχείων xxxii

37 R Rx C N R N R : πίνακας συσχέτισης στοιχειοκεραίας δέκτη µε επιλογή κεραιοστοιχείων xxxiii

38

39 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 1.1 Ερευνητικό αντικείµενο της διατριβής Το ερευνητικό αντικείµενο της διατριβής είναι η ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών επεξεργασίας σήµατος για την επίτευξη της µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού στα ασύρµατα συστήµατα επικοινωνιών πολλαπλών εισόδων - πολλαπλών εξόδων (MIMO). Τα ασύρµατα συστήµατα MIMO έχουν ελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της ερευνητικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια, επειδή, χρησιµοποιώντας πολλαπλές κεραίες στα άκρα της Ϲεύξης, µπορούν να ϐελτιώσουν σηµαντικά την αξιοπιστία της Ϲεύξης και να οδηγήσουν σε δραµατική αύξηση της χωρητικότητας, χωρίς την χρήση επιπρόσθετου εύρους Ϲώνης ή αυξηµένων επιπέδων ισχύος. Ωστόσο, η χρήση πολλαπλών κεραιών απαιτεί και την χρήση πολλαπλών αλυσίδων RF (που αναλαµβάνουν τη µετατροπή των αναλογικών σηµάτων ϱαδιοσυχνοτήτων σε ψηφιακά σήµατα ϐασικής Ϲώνης ή αντίστροφα), µε αποτέλεσµα να αυξάνεται ιδιαίτερα η πολυπλοκότητα του υλικού, η οποία συνίσταται σε υψηλό κόστος κατασκευής, µεγάλο µέγεθος και αυξηµένη ενεργειακή κατανάλωση των ποµποδεκτών. Το γεγονός ότι η πολυπλοκότητα του υλικού υπήρξε ένας από τους σηµαντικότερους λόγους για τους οποίους τα συστήµατα MIMO δεν έχουν τύχει ακόµα ευρείας εφαρµογής στην πράξη καταδεικνύει την καθοριστική σηµασία του εν λόγω προβλήµατος. εδοµένης της αναγκαιότητας ανάπτυξης έξυπνων τεχνικών που αφενός να µειώνουν τον αριθµό των απαιτούµενων αλυσίδων RF και αφετέρου να εκµεταλλεύονται τα σπουδαία οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία MIMO, η παρούσα διδακτορική διατριβή επιδιώκει την ανάπτυξη και αξιολόγηση τέτοιων τεχνικών, οι οποίες επιτυγχάνουν το στόχο τους χρησιµοποιώντας κατάλληλες τεχνικές και αλγόριθµους επεξεργασίας των σηµάτων των γραµµικών στοιχειοκεραιών. Πιο συγκεκριµένα, η ερευνητική εργασία έχει στραφεί προς δυο κατευθύνσεις: α) στον στατιστικό χαρακτηρισµό της επίδοσης της τεχνικής του συνδυασµού µεγίστου λόγου µε υβριδική 1

40 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή επιλογή (HS/MRC) όταν εφαρµόζεται σε σύνθετα µοντέλα διαύλων και ϐ) στην ανάπτυξη και διερεύνηση της τεχνικής της «δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών» (antenna subarray formation), που αποτελεί µια πρωτότυπη µέθοδο προεπεξεργασίας των α- ποκρίσεων των κεραιών στο πεδίο των ϱαδιοσυχνοτήτων, µε σκοπό τη µείωση της πολυπλοκότητας του υλικού, χωρίς σηµαντική µείωση της επίδοσης σε σχέση µε το πλήρες σύστηµα. Αφενός, ακολουθώντας τη µέθοδο των ϱοπογεννήτριων συναρτήσεων, έχουν αναπτυχθεί ϑεωρητικές εκφράσεις κλειστού τύπου που οδηγούν στον υπολογισµό της πιθανότητας σφάλµατος της τεχνικής HS/MRC (η οποία αποτελεί εφαρµογή της επιλογής κεραιοστοιχείων σε συστήµατα SIMO), όταν οι διαλείψεις του διαύλου ακολου- ϑούν την κατανοµή K. Η σηµασία αξιολόγησης της επίδοσης σε διαύλους διαλείψεων κατανοµής K έγκειται στο γεγονός ότι η εν λόγω κατανοµή προσεγγίζει τη Rayleigh-λογαριθµοκανονική κατανοµή, η οποία µοντελοποιεί από κοινού τα ϕαινόµενα των διαλείψεων µικρής κλίµακας και σκίασης του διαύλου και έχει πρακτική αξία σε συστήµατα επίγειων και δορυφορικών κινητών επικοινωνιών. Αφετέρου, αναπτύσσεται και αξιολογείται µια καινοτόµος τεχνική µείωσης της πολυπλοκότητας του υλικού, η λεγόµενη δηµιουργία υποστοιχειοκεραιών (antenna subarray formation). Σύµφωνα µε την εν λόγω τεχνική, σε κάθε υποβιβαστή συχνότητας του δέκτη (ή αναβιβαστή συχνότητας στον ποµπό) οδηγείται ένας γραµµικός συνδυασµός των αποκρίσεων ενός διαφορετικού υποσυνόλου (δηλαδή µιας «υποσυστοιχίας») των διαθέσιµων κεραιοστοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, ο αριθµός των αλυσίδων RF γίνεται µικρότερος από τον αριθµό των κεραιοστοιχείων, δηλαδή µειώνεται η πολυπλοκότητα του υλικού, ενώ αυξάνεται δραµατικά η επίδοση σε σχέση µε τη συµβατική τεχνική της επιλογής κεραιοστοιχείων, πλησιάζοντας ακόµα και την επίδοση του αντίστοιχου συστήµατος πλήρους πολυπλοκότητας (το οποίο δια- ϑέτει τόσες αλυσίδες RF όσα και κεραιοστοιχεία). Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής, αναπτύσσονται νέοι, αναλυτικοί, υποβέλτιστοι αλλά αποτελεσµατικοί αλγόριθµοι δηµιουργίας υποστοιχειοκεραιών, οι οποίοι στοχεύουν στη µεγιστοποίηση της χωρητικότητας, είτε µε ϐάση την ακριβή γνώση του διαύλου στο δέκτη είτε µε ϐάση τα στατιστικά χαρακτηριστικά του. Η επίδοση των προτεινόµενων αλγορίθµων καθώς και οι παράγοντες του συστήµατος που την επηρεάζουν εξετάζονται διεξοδικά. Μεταξύ των άλλων, εξετάζεται αν η προτεινόµενη τεχνική είναι εύρωστη παρουσία σφαλµάτων εκτίµησης του διαύλου και µη ιδανικοτήτων του υλικού. Τέλος, διερευνώντας τις δυνατότητες της νέας τεχνικής, έχει προταθεί ένα ϑεωρητικό άνω ϕράγµα της εργοδικής χωρητικότητας που µπορεί να επιτευχθεί σε περιβάλλον πλήρους σκέδασης. 2

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ιαχείριση Πόρων ικτύων Νέας Γενιάς µε Χρήση Θεωρίας Παιγνίων και Μεθόδων Βελτιστοποίησης

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. ιαχείριση Πόρων ικτύων Νέας Γενιάς µε Χρήση Θεωρίας Παιγνίων και Μεθόδων Βελτιστοποίησης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ιαχείριση Πόρων ικτύων Νέας Γενιάς µε Χρήση Θεωρίας Παιγνίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (Κατανομή πόρων στις ασύρματες επικοινωνίες, Επαναληπτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνική Μετάδοση Σημάτων μέσω Γραμμών Μέσης Τάσης: Μοντέλα Διάδοσης Χωρητικότητα

Ευρυζωνική Μετάδοση Σημάτων μέσω Γραμμών Μέσης Τάσης: Μοντέλα Διάδοσης Χωρητικότητα EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Ευρυζωνική Μετάδοση Σημάτων μέσω Γραμμών Μέσης Τάσης: Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ευφυών Κεραιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Δ. Νικολόπουλος

Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ευφυών Κεραιών ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. Χρήστος Δ. Νικολόπουλος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Χρήστος Δ. Νικολόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Αλγόριθμος Waterfilling σε συστήματα ADSL Διπλωματική Εργασία Σπυριδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΩΝ ΣΕ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοπιστία Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Περιβάλλον Ανταγωνιστικής Αγοράς και Επιπτώσεις των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

Αξιοπιστία Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Περιβάλλον Ανταγωνιστικής Αγοράς και Επιπτώσεις των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Αξιοπιστία Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Περιβάλλον Ανταγωνιστικής Αγοράς και Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σχεδίαση ασύρµατων δικτύων WiMAX για πρόσβαση και διασύνδεση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣTO ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΩΝ (INTERNET

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της ποιότητας συνθετικής φωνής και εφαρμογή σε σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα και υπηρεσίες ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Βελτίωση της ποιότητας συνθετικής φωνής και εφαρμογή σε σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά περιβάλλοντα και υπηρεσίες ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ Βελτίωση της ποιότητας συνθετικής φωνής και εφαρμογή σε σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μοντελοποίηση και Ανάλυση Έξυπνων Τεχνικών Διάδοσης Κακόβουλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ Υποβάλλεται στην ορισθείσα από την Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής ιαχείριση Κρίσιµων Πληροφοριακών Υποδοµών µε τη Χρήση Μεθόδων Ποσοτικοποίησης της Ασφάλειας ιδακτορική ιατριβή Εµµανουήλ. Σερρέλη Πειραιάς 2009 Σελ.2 Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη Καταγραφή Μουσικής. Διπλωματική Εργασία της Ελένης Τζιρίτα Ζαχαράτου. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αυτόματη Καταγραφή Μουσικής. Διπλωματική Εργασία της Ελένης Τζιρίτα Ζαχαράτου. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής Εργαστήριο Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας Σημάτων Αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΗ Μ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ QPSK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΕΚΤΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΧΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Νικόλαος Κ. Καββαδίας

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ. Νικόλαος Κ. Καββαδίας ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Νικόλαος Κ. Καββαδίας Φυσικός Ραδιοηλεκτρολόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απόδοση ικτυακών Πόρων Μέσω Οικονοµικών Μηχανισµών ηµοπρασιών Εµµανουήλ ραµιτινός [mdramit@aueb.gr] ιδακτορική ιατριβή 2006 ii ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κινητών τερματικών σε ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Διδακτορική Διατριβή Τεχνικές Αξιόπιστης Μετάδοσης Πολυεκπομπής σε Κινητά Δίκτυα Επικοινωνιών Τέταρτης Γενιάς Νικόλαος Ε. Κανάκης Α.Μ.: 702 Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία Μειωµένης Τάξης Ισοδυνάµων Μοντέλων

Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία Μειωµένης Τάξης Ισοδυνάµων Μοντέλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Συµβολή στην Προσοµοίωση και Αναγνώριση Ανεµογεννητριών µε Ασύγχρονη Γεννήτρια για την ηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Μεταγωγή Πακέτων Με Ίνες Υψηλής Μη Γραμμικότητας και Οπτικές Πύλες Υψηλού Βαθμού Ολοκλήρωσης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Μεταγωγή Πακέτων Με Ίνες Υψηλής Μη Γραμμικότητας και Οπτικές Πύλες Υψηλού Βαθμού Ολοκλήρωσης ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μεταγωγή Πακέτων Με Ίνες Υψηλής Μη Γραμμικότητας και Οπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μελέτη της Φασματικής Απόδοσης κατά τη Μετάδοση MBSFN Δεδομένων σε Δίκτυα LTE» ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Μελέτη της τεχνικής ψαλιδισμού (clipping) του λόγου μέγιστης τιμής ισχύος προς μέση τιμή ισχύος σημάτων με ψηφιακή διαμόρφωση QPSK

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική επεξεργασία και ανάλυση ακολουθιών εικόνων υπερήχων της καρωτίδας: Συσχέτιση με τη μηχανική συμπεριφορά του αρτηριακού τοιχώματος

Υπολογιστική επεξεργασία και ανάλυση ακολουθιών εικόνων υπερήχων της καρωτίδας: Συσχέτιση με τη μηχανική συμπεριφορά του αρτηριακού τοιχώματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Υπολογιστική επεξεργασία και ανάλυση ακολουθιών εικόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4G LTE

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4G LTE ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 4G LTE ΧΑΝΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΜ: Τ03279 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κοινόχρηστων Πόρων Σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Ενός Ολοκληρωμένου

Διαχείριση Κοινόχρηστων Πόρων Σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Ενός Ολοκληρωμένου Διδακτορική Διατριβή Διαχείριση Κοινόχρηστων Πόρων Σε Πολυεπεξεργαστικά Συστήματα Ενός Ολοκληρωμένου ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΑΝ. ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Πλάνου Συχνοτήτων για Ψηφιακή Τηλεόραση

Σχεδίαση Πλάνου Συχνοτήτων για Ψηφιακή Τηλεόραση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Σχεδίαση Πλάνου Συχνοτήτων για Ψηφιακή Τηλεόραση ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα