Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA. Ακαδημαϊκά έτη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA. Ακαδημαϊκά έτη 2004-2009 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ"

Transcript

1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΓΕΝΙΚΟ TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημαϊκά έτη ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 Πίνακας περιεχομένων. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Παρουσίαση του Τμήματος Προγράμματα Σπουδών Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διδακτικό έργο Ερευνητικό έργο Σχέσεις με κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Συμπεράσματα Σχέδια βελτίωσης Πίνακες Παραρτήματα... 64

3 1 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Η Ενότητα αυτή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή, ανάλυση και κριτική αξιολόγηση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης, καθώς και ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτίωσή της Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τμήμα H σύνθεση της ΟΜΕΑ. Την ΟΜΕΑ του ΓΤ αποτελούν οι Καθηγητές Α. Χούντας, Σ. Χαρουτουνιάν, Γ. Μιγκίρος, Π. Σακκαλής, Ν. Λορέντζος και Ι. Τσίρος. Αρχικά στη θέση του κ. Ι. Τσίρου είχε ορισθεί η κ Α. Χρονοπούλου που αντικαταστάθηκε κατοπιν αιτήματός της Συνεργάτες της ΟΜΕΑ για τη διαμόρφωση της έκθεσης. Η ΟΜΕΑ συνεργάσθηκε με όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος για τη συγκέντρωση του απογραφικού υλικού και το μέλος ΙΔΑΧ Σοφία Κουλοχέρη για την ομογενοποίηση του υλικού Πηγές και διαδικασίες που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών. Χρησιμοποιήθηκαν τα βιογραφικά σημειώματα, απογραφικά δελτία των μελών ΔΕΠ, τα αποτελέσματα επεξεργασίας των ερωτηματολογίων των φοιτητών. Τα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων του ΓΠΑ, οι αποφάσεις των ΓΣ και ΓΣΕΣ του ΓΤ, οι διαδικτυακοί τόποι του Ιδρύματος των Τμημάτων και των μελών ΔΕΠ και οι Τράπεζες Δεδομένων του Ιδρύματος Έκταση συζήτησης της έκθεση στο εσωτερικό του Τμήματος; Η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης συζητήθηκε σε 3 διαφορετικές γενικές συνελεύσεις του Τμήματος. Την πρώτη φορά για την αποδοχή του υλικού, τη δεύτερη φορά για τα στοιχεία που θα περιέχει η έκθεση, και την τρίτη για την έγκριση του τελικού κειμένου της εσωτερικής αξιολόγησης Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. Είναι θετικό ότι συγκεντρώθηκε το έργο των μελών του Τμήματος και γνωστοποιήθηκε σε όλα τα μέλη Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας. Πολλά από τα ερωτήματα του εντύπου της ΑΔΙΠ είναι υπερβολικά απλοϊκά και μπορούν να απαλειφθούν. Απουσιάζουν άλλα που απαιτούν πιο άμεσες απαντήσεις και αφορούν καλύτερες εκτιμήσεις κυρίως για την ΠΟΙΟΤΗΤΑ της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της

4 2 Ερευνητικής Εργασίας των μελών ΔΕΠ. Η διαδικασία της συλλογής των στοιχείων είναι χρονοβόρα. 2. Παρουσίαση του Τμήματος 2.1. Γεωγραφική θέση του Τμήματος (π.χ. στην πρωτεύουσα, σε μεγάλη πόλη, σε μικρή πόλη, συγκεντρωμένο, κατανεμημένο σε μια πόλη κλπ). Το Γενικό Τμήμα (ΓΤ) είναι ένα από τα 7 Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) και εδρεύει στο Βοτανικό Ιστορικό της εξέλιξης του Τμήματος Στελέχωση του Τμήματος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία (ποσοτικά στοιχεία). Στο Τμήμα υπηρετούν 31 μέλη ΔΕΠ, 4 ΕΕΔΙΠ, 6 ΕΤΕΠ και 7 ΙΔΑΧ. Στη Γραμματεία του Τμήματος υπηρετούν 2 διοικητικοί υπάλληλοι και 2 ΙΔΑΧ. Στο Σχήμα 1, δίνεται η κατανομή του προσωπικού ανά κατηγορία στα εργαστήρια του Τμήματος την 31/8/2009 Σχήμα 1. Κατανομή του προσωπικού του τμήματος στα εργαστήρια. Στο Σχήμα 2, δίνεται ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που αντιστοιχεί στο σύνολο των μελών ΕΕΔΙΠ και ΙΔΑΧ ειδικών προσόντων, όπως επίσης και το σύνολο των μελών ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ και ΙΔΑΧ που αντιστοιχεί σε κάθε μέλος ΕΤΕΠ. Τα μέλη ΙΔΑΧ ειδικών προσόντων συμβάλλουν στη λειτουργία των εργαστήριων, στο ερευνητικό και εκπαιδευτικό (εργαστήρια, επιτηρήσεις) έργο. Από το Σχήμα 2 είναι προφανής η ανάγκη των εργαστηρίων σε μέλη ΕΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ ακόμη και με τα υπάρχοντα μέλη ΔΕΠ.

5 3 Σχήμα 2. Αναλογία μελών ΔΕΠ / ΕΕΔΙΠ και ΙΔΑΧ ειδικών προσόντων και μελών ΔΕΠ ΕΕΔΙΠ και ΙΔΑΧ / ΕΤΕΠ Αριθμός και κατανομή των φοιτητών ανά επίπεδο σπουδών (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί) κατά την τελευταία πενταετία. Στο Σχήμα 3 δίνεται ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών που εκπαιδεύονται ανά εργαστήριο του Τμήματος, ετησίως. Ο αριθμός αυτός και συνεπώς ο διδακτικός φόρτος, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία του Τμήματος Μηχανοργάνωσης του Πανεπιστημίου, είναι ιδιαίτερα μεγάλος για τα εργαστήρια των Μαθηματικών-Στατιστικής, Χημείας και Πληροφορικής. Σχήμα 3. Αριθμός φοιτητών που εκπαιδεύονται /εργαστήριο ετησίως. Το διδακτικό βάρος εξαρτάται από τον αριθμό των ομάδων των φοιτητών που εξασκούνται εργαστηριακά και τον αριθμό των εργαστηριακών ασκήσεων/εξάμηνο. Τα εργαστήρια Χημείας και Πληροφορικής είναι περισσότερο επιβαρυμένα γιατί εκ της φύσεως των ασκήσεων ασκούνται μικρές ομάδες φοιτητών. Για συγκριτικούς λόγους, στο Σχήμα 4, δίνεται ο αριθμός των φοιτητών που αντιστοιχεί ανά μέλος ΔΕΠ σε κάθε εργαστήριο. Στα περισσότερα εργαστήρια, η αναλογία είναι υπερδιπλάσια των 80 φοιτητών/αίθουσα διδασκαλίας που προβλέπεται. Για να ικανοποιηθεί η απαίτηση των 80φοιτητών/αίθουσα ή θα πρέπει τα μέλη ΔΕΠ να

6 4 διπλασιάσουν τις ώρες διδασκαλίας ή θα πρέπει να προσληφθεί προσωπικό. Ήδη, η μέση εβδομαδιαία απασχόληση διδασκαλίας των μελών ΔΕΠ σε ετήσια βάση, είναι 7-10 ώρες. Δηλαδή, το εκπαιδευτικό έργο απασχολεί τα μέλη του Τμήματος σε μεγάλο ποσοστό του χρόνου απασχόλησής τους. Επίσης στη πλειονότητα των Εργαστηρίων του ΓΤ παρέχονται έκτακτα ενισχυτικά μαθήματα που δεν έχουν προσμετρηθεί στο χρόνο διδασκαλίας, μια και δεν συμπεριλαμβάνονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Αυτά τα μαθήματα προσφέρονται σε φοιτητές που δεν προέρχονται από Λύκεια με Θετική κατεύθυνση και υστερούν στο βασικό γνωστικό υπόβαθρο των μαθημάτων που διδάσκει το Τμήμα. Σχήμα 4. Αριθμός των φοιτητών που αντιστοιχεί σε κάθε Μέλος ΔΕΠ ετησίως Σκοπός και στόχοι του Τμήματος Στόχοι και οι σκοποί του Τμήματος σύμφωνα με το ΦΕΚ ίδρυσής του. Το Γενικό Τμήμα του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το έτος 1989 με την κατάτμηση των Τμημάτων Γεωργικής Παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 166/ Τεύχος Πρώτο, Π.Δ υπ αριθμ. 377, κεφάλαιο, άρθρο Γ 8). Καλύπτει μαθήματα θετικών επιστημών και ορισμένα μαθήματα ειδίκευσης των υπόλοιπων τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης, καλύπτει εξειδικευμένα μαθήματα τόσο στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του, όσο και σε μεταπτυχιακά προγράμματα άλλων Τμημάτων του Γ.Π.Α και σε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών άλλων Πανεπιστημίων. Σκοπός του Τμήματος είναι επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών σε βασικά και εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα, την παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης στα άλλα Τμήματα και την προώθηση της έρευνας σε διάφορους τομείς των εφαρμοσμένων επιστημών Πώς αντιλαμβάνεται η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος τους στόχους και τους σκοπούς του Τμήματος. Αποστολή του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι η παροχή γνώσης μαθημάτων υποδομής στα άλλα Τμήματά του. Παρέχεται δηλαδή εκπαίδευση στα μαθήματα Γεωργικής Μετεωρολογίας και Βιοκλιματολογίας, Μαθηματικών, Ορυκτολογίας-Γεωλογίας, Πληροφορικής, Φυσικής και Χημείας.

7 5 Αρχικά διδασκόταν για κάθε μάθημα η ίδια ύλη σε όλα τα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου. Τα τελευταία όμως χρόνια γίνεται προσπάθεια εξειδίκευσης των μαθημάτων υποδομής ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε Τμήματος. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος έχει αναπτύξει διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της χώρας και του εξωτερικού, υλοποιεί ανταγωνιστικά προγράμματα (Ερευνητικά, Εκπαιδευτικά και Ιδρυματικά), συμμετέχει στη Διοίκηση και λειτουργία των επιμέρους Ιδρυματικών αναγκών (ΕΛΚΕ, Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες, Βιβλιοθήκη, Γραφείο Διασύνδεσης κ.ά.) και προσφέρει τις επιστημονικές υπηρεσίες του σε κοινωνικούς φορείς συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και τη κοινωνική προσφορά Απόκλιση των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος από εκείνους που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει. Το Τμήμα ικανοποιεί τους στόχους που είναι διατυπωμένοι στο ΦΕΚ ίδρυσής του και θα μπορούσε να συμβάλλει περισσότερο στις γεωπονικές επιστήμες αν υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία στη διαμόρφωση της ύλης και την εκπόνηση πτυχιακών διατριβών Επίτευξη των στόχων που σήμερα το Τμήμα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει. Αν Παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή. Το Τμήμα ικανοποιεί τους στόχους που επιδιώκει αν και η μη εισαγωγή προπτυχιακών φοιτητών απευθείας στο Τμήμα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων εξοπλισμού (εργαστηριακού και ερευνητικού) Αυτό δρα ανασταλτικά στην ενίσχυση του εργαστηριακού και ερευνητικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων του Τμήματος Λόγος αναθεώρησης των επίσημα διατυπωμένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τμήματος. Η αναθεώρηση των στόχων του Τμήματος είναι πρόβλημα που σχετίζεται με την Εθνική αναπτυξιακή πολιτική, όταν αυτή υπάρχει, και μπορεί να προκύψει και να αποδώσει σε συνάρτηση με εκφρασμένες ανάγκες τόσο σε Ιδρυματικό όσο και, κυρίως, σε Εθνικό. Αρκεί οι εν εξελίξει ανάγκες να διατυπωθούν, μελετηθούν και ερμηνευθούν με νηφαλιότητα και συνέπεια από όλους τους παράγοντες που αποφασίζουν. Τα μέλη του Τμήματος (όλα ανεξαιρέτως τα μέλη), αποτελούν μια εξαιρετικά δραστήρια και δημιουργική κρίσιμη μάζα, με μεγάλη εμπειρία Παιδαγωγική (προ- και μετα-πτυχιακή) και Ερευνητική, που με κατάλληλες αποφάσεις, αλλά και βελτίωση της ενδοτμηματικής ερευνητικής και διδακτικής συνεργασίας, θα μπορούσε να μετασχηματισθεί σ ένα δυναμικό σύστημα Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής παραγωγής Διοίκηση του Τμήματος Επιτροπές που είναι θεσμοθετημένες και λειτουργούν στο Τμήμα.

8 6 Λειτουργεί το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση, η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι συνελεύσεις των τριών τομέων Εσωτερικοί κανονισμοί (π.χ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών) που υπάρχουν στο Τμήμα. Η Συντονιστική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών έχει καθορίσει τους κανόνες λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Δεν υπάρχει μέχρι 31/8/2010 γραπτός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΜΠΣ Διάρθρωση του Τμήματος σε Τομείς. Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σημερινή αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του; Το Γενικό τμήμα αποτελείται από τρεις Τομείς και κάθε Τομέας από δύο εργαστήρια. Α) Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής Α 1 Εργαστήριο Μαθηματικών και Στατιστικής Α 2 Εργαστήριο Πληροφορικής Β) Τομέας Χημικών και Φυσικών Επιστημών Β 1 Εργαστήριο Χημείας Β 2 Εργαστήριο Φυσικής Γ) Τομέας Γεωλογικών Επιστημών και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος Γ 1 Εργαστήριο Ορυκτολογίας και Γεωλογίας Γ 2 Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Μετεωρολογίας που δημιουργήθηκαν με βάσει την εγγύτητα των γνωστικών αντικειμένων που υπηρετούν και ανταποκρίνονται στην αποστολή του Τμήματος. 3. Προγράμματα Σπουδών 3.1. Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Ο βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Το Πρόγραμμα καθορίζεται από τα άλλα 6 Τμήματα του ΓΠΑ Διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του Π.Π.Σ. στους στόχους του Τμήματος και στις απαιτήσεις της κοινωνίας και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Δεν έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης του Π.Π.Σ. στους στόχους του Τμήματος για το λόγο ότι το πρόγραμμα σπουδών συντάσσεται και ελέγχεται από τα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που οδηγούν σε λήψη πτυχίου. Ως αποτέλεσμα είναι η έλλειψη ενσωμάτωσης της προόδου των θετικών επιστημών, τις οποίες και θεραπεύει το Γενικό Τμήμα και τις απαιτήσεις νέας

9 7 γνώσης που θα οδηγεί τους πτυχιούχους σε πλέον σύγχρονα και αναγκαία στην κοινωνία αντικείμενα Διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών και η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους. Δεν υπάρχουν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν Τρόπος δημοσιοποίησης του Προγράμματος Σπουδών. Η δημοσιοποίηση του Προγράμματος Σπουδών γίνεται με βάση τις ανάγκες σε γνώση θετικών επιστημών που έχει κάθε Τμήμα και με βάση τον προγραμματισμό του, χωρίς βέβαια να λαμβάνονται υπόψη η πρόοδος των θετικών επιστημών και οι ανάγκες της αγοράς σε αυτές Ύπαρξη αποτελεσματικής διαδικασίας παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της; Δεν υπάρχουν διαδικασίες παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων για το Γενικό Τμήμα στις προπτυχιακές σπουδές, αφού αυτό δεν οδηγεί σε λήψη πτυχίου Δομή, Συνεκτικότητα Λειτουργικότητα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Δεν μπορούν να περιγραφούν από το ΓΤ Ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων στο σύνολο των μαθημάτων. Το ποσοστό των μαθημάτων κορμού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων είναι αντίστοιχα 69%/17%/1% (βλ. πίνακες ) Μαθήματα ελεύθερης επιλογής που προσφέρονται. Προσφέρονται 18 μαθήματα ελεύθερης επιλογής Ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων / μαθημάτων υποχρεωτικής επιλογής / μαθημάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των μαθημάτων. Το ποσοστό μεταξύ υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής είναι αντίστοιχα 75%/25%.

10 Ποσοστιαία σχέση μεταξύ μαθημάτων υποβάθρου, μαθημάτων επιστημονικής περιοχής, μαθημάτων γενικών γνώσεων και μαθημάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των μαθημάτων. Οι αναλογίες μεταξύ μαθημάτων επιστημονικής περιοχής και μαθημάτων γενικών γνώσεων είναι αντίστοιχα 25%/75% αφού δεν υπάρχουν μαθήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων Κατανομή του χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων. Ο χρόνος για το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων σε θεωρία και εργαστήριο κατανέμεται από 3:2 έως και 1: Τρόπος οργάνωσης και συντονισμού της ύλης μεταξύ των μαθημάτων. Επικάλυψη ύλης μεταξύ των μαθημάτων, κενά ύλης, ορθολογισμός της έκτασης της ύλης των μαθημάτων και διαδικασία επανεκτίμησης, αναπροσαρμογής και επικαιροποίησης της ύλης των μαθημάτων. Η ύλη του κάθε μαθήματος γίνεται προσπάθεια να είναι πλήρης και εναρμονισμένη με τις σύγχρονες θεωρίες και μεθοδολογίες. Υπάρχει πλήρης συντονισμός χωρίς επικαλύψεις σε κάθε θεματικό αντικείμενο του ΓΤ, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Γεωλογία και Μετεωρολογία. Αυτό όμως δεν τηρείται από τα υπόλοιπα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου τα οποία οργανώνουν το πρόγραμμα σπουδών με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται πολλές ελλείψεις, επικαλύψεις και υπερβάσεις. Όλα τα μαθήματα στο Τμήμα αναπροσαρμόζονται και επικαιροποιούνται στην ύλη τους με βάση την πρόοδο της επιστήμης και τεχνογνωσίας Εφαρμογή συστήματος προαπαιτούμενων μαθημάτων. Λειτουργικότητα και ποσοστό των μαθημάτων που εντάσσονται στο σύστημα Δεν εφαρμόζεται παρότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ιδιαίτερα στα μαθήματα του Γενικού Τμήματος τα οποία και αποτελούν τη βάση στη γεωπονική επιστήμη και τις εξειδικεύσεις της Μαθήματα που προσφέρονται από άλλα και σε άλλα προγράμματα σπουδών. Όλα τα μαθήματα προσφέρονται στα άλλα Τμήματα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου που οδηγούν σε πτυχίο Ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο Τμήμα.

11 9 Δεν διδάσκονται Κρίση του εξεταστικού συστήματος; Η διδασκαλία των βασικών μαθημάτων και ειδικά της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πλημμελής. Επιπλέον, το σύστημα επιλογής προπτυχιακών φοιτητών είναι ακατάλληλο, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν φοιτητές χωρίς τις απαραίτητες προπτυχιακές γνώσεις (Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών) σχετικές με το αντικείμενο της σχολής που εισάγονται. Μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό φοιτητών που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις των μαθημάτων του εξαμήνου που διδάσκονται. Στα μαθήματα των 4 πρώτων εξαμήνων ο αριθμός των φοιτητών που εμφανίζονται παντελώς απροετοίμαστοι στην τελική δοκιμασία είναι εξαιρετικά μεγάλος (50%-70%). Από τους αποτυχόντες ένα ποσοστό 50-60% επανεμφανίζονται για εξετάσεις στα τελευταία εξάμηνα σπουδών. Με δεδομένο ότι τα μαθήματα των πρώτων εξαμήνων είναι χρήσιμα ως βασικής υποδομής για τη συνέχιση των σπουδών, το αποτέλεσμα είναι, εκτός από την αποτυχία της επίτευξης του στόχου για κατάκτηση της γνωστικής υποδομής, η υποβάθμιση της τελικής εξέτασης καθώς χάνει πλέον το νόημά της. Επιπλέον το εξεταστικό σύστημα δυσχεραίνεται από την παρουσία μεγάλου αριθμού εξεταζόμενων σε κάθε εξεταστική περίοδο και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου των «επί πτυχίω» φοιτητών Εφαρμογή πολλαπλών (σε είδος και χρόνο) τρόπων αξιολόγησης των φοιτητών. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται στη θεωρία σε μερικά μαθήματα με εξετάσεις προόδου και σε άλλα μόνο με τελικές εξετάσεις. Στις Εργαστηριακές Ασκήσεις με προόδους, βαθμολογία κατά άσκηση και στο σύνολο Διασφάλιση της διαφάνειας της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών. Η διασφάλιση της διαφάνειας της αξιολόγησης των φοιτητών γίνεται με επανέλεγχο της αξιολόγησης και με συζήτηση με τους φοιτητές οι οποίοι θεωρούν ότι αδικήθηκαν. Επίσης υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης του μαθήματος ή εργαστηρίου εφόσον το θέλει ο φοιτητής με παρουσία 3 μελών ΔΕΠ συναφών με το αντικείμενο Διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας. Δεν υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας Διαφάνεια είναι διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης πτυχιακής / διπλωματικής εργασίας. Το Τμήμα δεν αναλαμβάνει πτυχιακές εργασίες. Η εξέταση σε αυτές που συμμετέχει γίνεται με βάση τα ισχύοντα διεθνώς για κάθε παρόμοια μελέτη, που είναι η πρωτοτυπία (μεθοδολογία και δεδομένα), η νέα γνώση και η βιβλιογραφία Η ύπαρξη συγκεκριμένων προδιαγραφών ποιότητας για την πτυχιακή / διπλωματική εργασία.

12 10 Ναι υπάρχουν και είναι αυτές που αναφέρθηκαν προηγούμενα Διεθνή διάσταση του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών; Δεν αφορά το Γενικό Τμήμα Συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό. Δεν υπάρχει συμμετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών. Υπάρχει συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών ο απόλυτος αριθμός και το ποσοστό παρέχεται από τα Διοικητικά όργανα του ΓΠΑ Μαθήματα που διδάσκονται και σε ξένη γλώσσα. Διδασκαλία σε ξένη γλώσσα προσφέρεται όταν παρίσταται ανάγκη σε φοιτητές που έρχoνται με το πρόγραμμα Erasmus Προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συμμετέχει το Τμήμα. Το Τμήμα συμμετέχει σε προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας Συμφωνίες διμερούς συνεργασίας με ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού. Δεν υπάρχουν συμφωνίες διμερούς συνεργασίας Εφαρμογή του συστήματος μεταφοράς διδακτικών μονάδων (ECTS). Ό,τι προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος Ύπαρξη και διανομή ενημερωτικών εντύπων εφαρμογής του ECTS Στο Τμήμα δεν υπάρχουν ενημερωτικά έντυπα, ακολουθούνται όμως όσα ισχύουν στο ΓΠΑ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τίτλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τίτλος: «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» 1 Στην περίπτωση που στο Τμήμα λειτουργούν περισσότερα από ένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών η ενότητα αυτή πρέπει να επαναληφθεί για το καθένα από τα ΠΜΣ.

13 11 Το ΠΜΣ του ΓΤ λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2004, χωρίς δίδακτρα και αναφέρεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΤ του ΓΠΑ ( ://www.aua.gr/gt/metaptyx.html. Περιλαμβάνει τρεις κλάδους ειδίκευσης: Κλάδος Ι «Γεωπληροφορική» Κλάδος ΙΙ «Γεωλογικό Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό έργων Υποδομής» Κλάδος ΙΙΙ «Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων» Το Γενικό Τμήμα συμμετέχει στα εξής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τίτλος: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Κατά τα Ακαδημαϊκά Έτη και , το Εργαστήριο Πληροφορικής οργάνωσε ΠΜΣ με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα», σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Πράγας Τσεχίας. Το ΠΜΣ ήταν αγγλόφωνο και το Εργαστήριο Πληροφορικής ανέλαβε τη διδασκαλία των μαθημάτων πληροφορικής του Α Εξαμήνου, σύμφωνα με το πρόγραμμα που καταρτίστηκε από κοινού με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Πράγας. Η διάρκεια σπουδών ήταν 18 μήνες και ο τίτλοςπου απονεμήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Πράγας ήταν: Master of Science. 2. Τίτλος: «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Το Εργαστήριο Χημείας συμμετέχει στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οργανώνει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, από το 2002 μέχρι σήμερα. 3. Τίτλος: «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ» Το Εργαστήριο Χημείας συμμετέχει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που οργανώνει το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του ΓΠΑ στην κατεύθυνση Βιοδραστικά Προϊόντα και Πρωτεϊνική Τεχνολογία Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Γενικό Τμήμα παρέχει εξειδικευμένη γνώση και επιστημονική κατάρτιση σε σύγχρονα αντικείμενα, όπως αυτά (α) της Γεωπληροφορικής, (β) του Γεωλογικού και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού Έργων Υποδομής και (γ) της Μελέτης και Αξιοποίησης Φυσικών Προϊόντων, που αποτελούν τους τρεις κλάδους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης που λειτουργεί. Επίσης, μέσω του προγράμματος εκπόνησης διδακτορικών διατριβών, συμβάλλει στην εμβάθυνση, στη μετάδοση της ερευνητικής μεθοδολογίας και στην παραγωγή νέας γνώσης, στους κλάδους των θετικών επιστημών που θεραπεύει Δομή, Συνεκτικότητα και Λειτουργικότητα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; 2 Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λειτουργίας Διατμηματικού ή Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.

14 12 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι επιστημονικά, κατά τις ανάγκες των κατευθύνσεων ειδίκευσης, δομημένο και λειτουργικό. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όλων των κλάδων του ΠΜΣ του ΓΤ παρακολουθούν δύο υποχρεωτικά μαθήματα σε κάθε διδακτική περίοδο και μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής, δύο για τον κλάδο Ι - «Γεωπληροφορική» και ένα για τους κλάδους ΙΙ - «Γεωλογικό Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για τον Σχεδιασμό έργων Υποδομής» και ΙΙΙ - «Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων». Η κατανομή του χρόνου μεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας και εργαστηρίων κατά τις πρώτες διδακτικές περιόδους του ΠΜΣ, διάρκειας τεσσάρων μηνών η κάθε μία, περιγράφεται ως εξής: ΚΛΑΔΟΣ ΠΜΣ Κλάδος Ι «Γεωπληροφορική» Κλάδος ΙΙ «Γεωλογικό Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον για το Σχεδιασμό έργων Υποδομής» Κλάδος ΙΙΙ «Μελέτη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων» ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ Θεωρία Εργαστήριο Θεωρία Εργαστήριο Κατά τη διάρκεια της τρίτης διδακτικής περιόδου του ΠΜΣ, χρονικής διάρκειας τεσσάρων μηνών, εκτός από την ενασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών με την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας, προβλέπονται τρεις (3) ώρες σεμιναρίων και μία (1) ώρα διαλέξεων εβδομαδιαίως για την παρουσίαση ειδικών θεμάτων που σχετίζονται συνήθως με την παραγωγική διαδικασία. Για κάθε μάθημα ορίζεται ένα μέλος ΔΕΠ υπεύθυνο για τη διδασκαλία του μαθήματος. Οι υπεύθυνοι μαθημάτων και οιδιδάσκοντες ορίζονται από τη ΓΣΕΣ. Σε περιπτώσεις συνδιδασκαλίας, η ύλη οργανώνεται και συντονίζεται μετά από συνεννόηση του υπευθύνου με τους υπολοίπους διδάσκοντες και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα δεδομένα της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, ούτως ώστε να μην υπάρχουν κενά και η τυχόν επικάλυψη μαθημάτων να είναι ελάχιστη. Σε περίπτωση που το υπόβαθρο των προπτυχιακών σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή παρουσιάζει ελλείψεις σε γνωστικά πεδία αναγκαία για την παρακολούθηση των μαθημάτων του ΠΜΣ, ορίζονται προαπαιτούμενα προπτυχιακά μαθήματα ανά περίπτωση, τα οποία

15 13 προτείνει η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) και εγκρίνει η ΓΣΕΣ του Τμήματος. Το σύστημα αυτό, αν και προσθέτει υποχρεώσεις στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, έχει αποδειχθεί στην πράξη αναγκαίο για την ομαλή παρακολούθηση όλων των μαθημάτων από το σύνολο των φοιτητών, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά Τμήματα και Σχολές των Θετικών Επιστημών. Από το 2008 άρχισε διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών από τη ΣΕ σε συνεργασία με ομάδα μελών ΔΕΠ του Γενικού Τμήματος. Στο Σχήμα 5 δίνεται ο αριθμός των εισακτέων/κλάδο από το Σχήμα 5. Αριθμός των εισακτέων φοιτητών του ΜΠΣ ανά Κλάδο και Ακαδημαϊκό Έτος. Σχήμα 6. Αριθμός εισακτέων και αποφοίτων φοιτητών του ΜΠΣ ανά Κλάδο και Ακαδημαϊκό Έτος Εξεταστικό σύστημα.

16 14 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αξιολογούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με διάφορους τρόπους. Εκτός από τη γραπτή εξέταση, σε ορισμένα μαθήματα, οι φοιτητές οφείλουν να ολοκληρώσουν μία τουλάχιστον εργασία, συγκράφοντας και παρουσιάζοντας αυτή σε μορφή διαλέξεως. Επιπλέον η απόδοση και επιμέλεια των φοιτητών κρίνεται και κατά την εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων. Κάθε φοιτητής αξιολογεί το γραπτό του και να συζητάει γι αυτό με τον διδάσκονταβαθμολογητή. Η παρουσίαση των εργασιών των φοιτητών για κάθε μάθημα και η συζήτηση σχετικά με την ορθότητα του επιστημονικού περιεχομένου τους και της συγγραφικής της δομής γίνεται ενώπιον όλων των ΜΦ, στα πλαίσια του μαθήματος, όχι για λόγους διαφάνειας της αξιολόγησης, όσο και για εκπαιδευτικούς. Η διαδικασία ανάθεσης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) αρχίζει με τη δήλωση-επιλογή εκ μέρους του φοιτητή για τον επιβλέποντα, συνυπογεγραμμένη από τον φοιτητή και τον επιβλέποντα. Στη συνέχεια, ο επιβλέπων προτείνει, σε συνεργασία με τον φοιτητή, το θέμα της μεταπτυχιακής εργασίας στην ΓΣΕΣ, η οποία αποφασίζει οριστικά και τεκμηριωμένα για τον ορισμό επιβλέποντα και θέματος ΜΔΕ. Η ΓΣΕΣ επίσης ορίζει και την 5-μελή (3-μελή σύμφωνα με τον καινούργιο Νόμο ΜΠΣ) Εξεταστική Επιτροπή του φοιτητή. Η μεταπτυχιακή εργασία αξιολογείται με βάση το επιστημονικό της περιεχόμενο, τις γνώσεις για το Επιστημονικό Αντικείμενο του ΜΦ, αλλά και την επιμέλεια και τη συνέπεια του κατά τη διάρκεια της εκπόνησης. Τέλος αξιολογείται και η ικανότητα του ΜΦ να παρουσιάζει και να αναλύει σε χρονικό διάστημα μιας διάλεξης τα επιστημονικά του συμπεράσματα. Η αξιολόγηση της 5-μέλους (3-μελούς ήδη) Εξεταστικής Επιτροπής καταχωρείται σε Πρακτικό και συνυπογράφεται από όλα τα μέλη της Διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών 3 Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, ανταποκρινόμενοι στην ετήσια προκήρυξη-πρόσκληση που δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του ΓΤ, καλούνται να καταθέσουν, εκτός από την αίτησή τους για ένταξη στο ΠΜΣ, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από αρμόδια αρχή. 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο) στο οποίο να αναφέρεται ο βαθμός του πτυχίου. 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 4. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη). 5. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος). 6. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 7. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας. 8. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη (π.χ. αντίγραφα 3 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-3

17 15 πιστοποιητικών ή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών, επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια, εφ όσον υπάρχουν, κλπ). Από τα παραπάνω τα με α.α. 7 και 8 δεν θεωρούνται προαπαιτούμενα για να προχωρήσει η διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας εκ μέρους του υποψηφίου, η επάρκεια διαπιστώνεται με εξετάσεις. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ορίζεται από τη ΓΣΕΣ μία Επιτροπή ανά Κλάδο, για τον έλεγχο των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, καθώς και μία Επιτροπή ανά Κλάδο για τη διενέργεια εξετάσεων μαθημάτων υποδομής και ξένης γλώσσας (όπου αυτό απαιτείται), αλλά και συνεντεύξεων. Οι Επιτροπές αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων Τομέων του ΓΤ. Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανακηρύσσονται υποψήφιοι και καλούνται σε εξετάσεις και συνέντευξη με ανακοίνωση στο διαδίκτυο, τηλεφωνικά και με . Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι δύο ανά Κλάδο. Η αναλυτική εξεταστέα ύλη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ. Οι εξετάσεις γίνονται γραπτώς, με καλυμμένο το όνομα του υποψηφίου, το οποίο αποκαλύπτεται ενώπιον της ΣΕ, αφού ολοκληρωθεί και η διαδικασία των συνεντεύξεων. Ακολουθεί η συνολική καταγραφή της βαθμολογίας των υποψηφίων. Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1. ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ % 2. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ % 3. ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ LOWER 5%, TOEFL και ADVANCED 8% PROFICIENCY 10% 4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 0-5 (Σε περίπτωση εξέτασης) 10% % 5. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ % 6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ % Τα κριτήρια επιλογής των ΜΦ περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα και έχουν θεσπιστεί με απόφαση της ΓΣΕΣ. Οι υποψήφιοι που έχουν βαθμό πτυχίου κάτω από 6 δεν γίνονται δεκτοί. Επίσης, υποψήφιοι που συγκεντρώνουν βαθμολογία κάτω του 4 σε ένα από τα δύο εξεταζόμενα μαθήματα θεωρούνται αποτυχόντες. Όλα τα στάδια επιλογής των υποψηφίων, από την προκήρυξη έως και την ανακήρυξη των επιτυχόντων ανακοινώνονται μέσω διαδικτύου, τηλεφωνικά και μέσω . Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος αναγράφονται τα τηλέφωνα του Επιστημονικού Υπεύθυνου του ΠΜΣ και των υπευθύνων των Κλάδων Ειδίκευσης, για τυχόν διευκρινίσεις που θα ζητήσουν οι υποψήφιοι. Όλα τα στάδια επιλογής των υποψηφίων, μέχρι την ανακήρυξη των επιτυχόντων, επικυρώνονται από τη ΓΣΕΣ μετά από εισήγηση της ΣΕ, η οποία συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους φοιτητές και προχωρεί στην βαθμολόγησή τους, σύμφωνα με

18 16 τα κριτήρια του παραπάνω Πίνακα αξιολόγησης. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο τη συνολική τους βαθμολογία Πώς κρίνετε τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Τα έξοδα του ΠΜΣ καλύπτονται από επιχορήγηση του ΥΠΕΠΘ. Η χρηματοδότηση είναι ανεπαρκής γι αυτό συμπληρώνεται από τα ερευνητικά προγράμματα των μελών ΔΕΠ, αφού το ΠΜΣ του ΓΤ λειτουργεί χωρίς καταβολή διδάκτρων από τους υποψήφιους ΜΦ. Οι επιχορήγηση του ΠΜΣ χρησιμοποιείται: - Για την αγορά αναλώσιμων, λογισμικού και μικροοργάνων για την έρευνα που αφορά στη μεταπτυχιακή εργασία των μεταπτυχιακών φοιτητών. - Για εξοπλισμό που αφορά στη βελτίωση της διδασκαλίας και παρουσίασης των μαθημάτων και για τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ. Τα Εργαστήρια Φυσικής και Χημείας τουτομέα Χημικών & Φυσικών Επιστημών εναλλάσσουν μεταξύ τους ανά έτος όλο το ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί στον Κλάδο ΙΙΙ Πώς κρίνετε τη διεθνή διάσταση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών; Από το 2008 άρχισε διαδικασία αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών από τη Συντονιστική Επιτροπή, σε συνεργασία με ομάδα μελών ΔΕΠ του Γ.Τ. ώστε η εμπειρία που αποκτήθηκε να βοηθήσει στη βελτίωση του παρεχόμενου προγράμματος Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης. Οι διεθνείς συνεργασίες των μελών ΔΕΠ στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων και η επικοινωνία με μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής δείχνουν ότι ΠΜΣ με όμοια ή αντίστοιχα αντικείμενα επιστημονικής ειδίκευσης περιλαμβάνονται στα πρόγραμματα Πανεπιστημίων άλλων χωρών Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Βαθμός ανταπόκρισης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στους στόχους του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Τα μέλη ΔΕΠ έχουν την επιστημονική και ερευνητική εμπειρία, όπως φαίνεται από τον αριθμό δημοσιεύσεων και τη συμμετοχή σε Διεθνή Συνέδρια, που εγγυάται την παροχή άριστης ερευνητικής Διδακτορικής εκπαίδευσης. Μέσω του προγράμματος εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών το Γ.Τ. συμβάλλει στην εμβάθυνση, στη μετάδοση της ερευνητικής μεθοδολογίας και στη παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης στους κλάδους των θετικών επιστημών που υπηρετούνται σ αυτό. Στο Σχήμα 7 δίνεται ο αριθμός των διδακτορικών διατριβών που περατώθηκαν από το

19 17 Σχήμα 7. Αριθμός των αποφοίτων Διδακτόρων ανά Εργαστήριο και Ακαδημαϊκό Έτος από το Κρίση της δομής του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών. Οι διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα οδηγούν τουλάχιστον σε μία δημοσίευση σε έγκυρα περιοδικά με κριτές και δίνουν στους υποψηφίους τα κατάλληλα εφόδια Κρίση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων. 4 Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για κάλυψη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων δημοσιοποιούνται δύο φορές ανά έτος, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του ΓΤ και προωθούνται μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του ΓΠΑ σε αντίστοιχες ιστοσελίδες Σχολών άλλων Ελληνικών ΑΕΙ. Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για εκπόνηση ΔΔ στα πλαίσια των παραπάνω προσκλήσεων ενδιαφέροντος αλλά και εκτός αυτών, δηλώνοντας το αντικείμενο με το οποίο θα επιθυμούσαν να ασχοληθούν. Με την αίτησή τους για ένταξη στο ΠΜΣ, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: Δύο (2) φωτογραφίες Αντίγραφο Πτυχίου και αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένα). Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης * (Μ.Δ.Ε.) και Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένα) με Βαθμό τουλάχιστον 7. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (νομίμως επικυρωμένη). Δύο συστατικές επιστολές, με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος. Αποδεικτικό που πιστοποιεί τη γνώση Αγγλικής γλώσσας και οποιασδήποτε επιπλέον (νομίμως επικυρωμένα). Δήλωση αποδοχής υποχρεώσεως παροχής επικουρικού διδακτικού έργου στο ΓΤ. Αντίγραφο Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Μελέτης (έντυπο ή σε cd) Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει ολοκληρωμένη άποψη (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια, εφ όσον υπάρχουν κλπ) 4 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τον Πίνακα 11-4

20 18 Για κάθε γνωστικό αντικείμενο που έχει προκηρυχθεί ή για το οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, η ΓΣΕΣ ορίζει 3-μελή Επιτροπή μελών ΔΕΠ, σχετικών με το αντικείμενο, που εξετάζει τα προσόντα των υποψηφίων και ετοιμάζει αναλυτική Εισηγητική Έκθεση επιλογής υποψηφίου. Η επιλογή αιτιολογείται και τεκμηριώνεται πλήρως με βάση τα προσόντα και τις γνώσεις των υποψηφίων. Η Επιτροπή επίσης εισηγείται πιθανή υποχρέωση παρακολούθησης μαθημάτων του μεταπτυχιακού κύκλου του ΠΜΣ του ΓΤ σε περίπτωση που αυτά κρίνονται απαραίτητα για την απόκτηση πλήρους συνάφειας του προηγούμενου εκπαιδευτικού υποβάθρου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της Δ.Δ. του ενδιαφέροντός του. Η επιτροπή επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων λαμβάνει υπόψη τα εξής: α. Τη συνάφεια του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός του. β. Τον γενικό βαθμό του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. γ. Τον γενικό βαθμό του προπτυχιακού τίτλου σπουδών. δ. Τη βαθμολογία στα μεταπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός του. ε. Την τυχόν προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. ζ. Την τυχόν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τεχνογνωσία. Τα μέλη της ΓΣΕΣ αφούακούσουν την εισήγηση της επιτροπής, μετά από συζήτηση αποφασίζουν κατά πλειοψηφία για την επιλογή ή μη του υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται εγγράφως για την επιλογή τους και για κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτής. Αυτό διασφαλίζει την ποιότητα και τη Διαφάνεια της διαδικασίας επιλογής Υ.Δ Κρίση της οργάνωσης σεμιναρίων και ομιλιών; Στα πλαίσια του ΠΜΣ πραγματοποιούνται συχνά και ομιλίες ειδικών επιστημόνων και ερευνητών από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, αλλά και από επίλεκτα μέλη παραγωγικών μονάδων που σχετίζονται με τα αντικείμενα του ΠΜΣ. Τα έξοδα καλύπτονται από Ερευνητικά Προγράμματα. Σ αυτά συμμετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του Γ.Τ. και οι Υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες ενθαρρύνονται και διευκολύνονται για τη συμμετοχή τους σε διεθνή ερευνητικά συνέδρια και για υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά. Η επίδοση και η πρόοδος των υποψηφίων διδακτόρων ελέγχεται με ετήσιες εκθέσεις προόδου, που συντάσσονται από τον επιβλέποντα και τα υπόλοιπα μέλη της 3-μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η οικονομική διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων Κρίση της διεθνούς διάστασης του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών; Δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από αλλοδαπούς φοιτητές μέχρι 31/8/2009. Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη σε ερευνητικά προγράμματα διεθνών συνεργασιών των εργαστηρίων του Τμήματος, αφού κατά τεκμήριο η εργασία που εκπονούν, αποτελεί μέρος για την υλοποίηση μιας συνολικής ευρύτερης επιστημονικής ιδέας.

21 19 Η επαγγελματική πορεία όσων αποκτούν Διδακτορικούς τίτλους σπουδών δεν έχει καταγραφεί συστηματικά, αλλά οι φοιτητές αποκτούν τα εφόδια που απαιτούνται για να σταδιοδρομήσουν. Κάθε μέλος ΔΕΠ παρακολουθεί τη σταδιοδρομία των διδακτ ορων που ήταν επιβλέπων Κρίση του εξεταστικού συστήματος; Οι Εκθέσεις αξιολόγησης υποβάλλονται στη ΓΣΕΣ όπου, μετά από σχετική συζήτηση, γίνεται η τελική αξιολόγηση. Σύνηθως, προϋπόθεση για την παρουσίαση της ΔΔ και βαθμολόγησή της από την 7-μελή Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί η αποδοχή μίας (1) τουλάχιστον πρωτότυπης δημοσίευσης από τη διατριβή σε έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές ή σε πρακτικά συνεδρίου με κριτές. Η παρουσίαση της ΔΔ γίνεται δημόσια, μετά από πρόσκληση που κοινοποιείται σε όλη την Πανεπιστημιακή κοινότητα γραπτώς και με . Η 7-μελής Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει λεπτομερές πρακτικό, στο οποίο αξιολογεί και βαθμολογεί την παρουσίαση του υποψηφίου με βάση την πληρότητα και την πρωτοτυπία της εργασίας, τις γνώσεις του υποψηφίου για το επιστημονικό του αντικείμενο και τη συνολική του παρουσίαση. Η αναγόρευση των διδακτόρων γίνεται από τη ΓΣΕΣ, όπου διαβιβάζεται το Πρακτικό Εξέτασης της ΔΔ. 4. Διδακτικό έργο 4.1. Κρίση της αποτελεσματικότητας του διδακτικού προσωπικού Διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές και η εφαρμογή της. Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης, η οποία συνίσταται στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους φοιτητές, προς το τέλος του διδακτικού εξαμήνου και πριν την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Συνήθως τα ερωτηματολόγια μοιράζονται στους φοιτητές από μέλος ΔΕΠ που δεν μετέχει στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος, έτσι ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Το ίδιο μέλος ΔΕΠ, στη συνέχεια τα συγκεντρώνει. Το διδάσκων μέλος ΔΕΠ μπορεί να τα δει, πριν παραδοθούν στον αρμόδιο του κάθε Εργαστηρίου που έχει ορισθεί για να τα προωθήσει περαιτέρω, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές Μολονότι η διαδικασία αξιολόγησης κρίνεται κατ αρχάς θετική, απέχει πολύ από αντίστοιχες που διενεργούνται στο εξωτερικό. Η παρακολούθηση των θεωρητικών μαθημάτων είναι προαιρετική, έτσι μόνο λίγοι φοιτητές συμπληρώνουν τα έντυπα, αρκετά λιγότεροι από αυτούς που είχαν αρχίσει να παρακολουθούν το μάθημα με την έναρξη του εξαμήνου. Μερικοί φοιτητές, αρνούνται να τα συμπληρώσουν. Μερικές φορές, τα ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από φοιτητές που σχεδόν δεν παρακολουθούν το μάθημα και απλά έτυχε τη συγκεκριμένη μέρα να είναι παρόντες. Κάποιοι φοιτητές αντιμετωπίζουν τη διαδικασία τελείως μηχανιστικά και συμπληρώνουν το έντυπο χωρίς να διαβάσουν προσεκτικά τις ερωτήσεις. Τούτο προκύπτει από το γεγονός ότι απαντούν αναληθώς σε

22 20 χαρακτηριστικές ερωτήσεις. Π.χ. στην ερώτηση αν τους δίδεται η δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας τους, απαντούν αρνητικά μολονότι, πέραν των τελικών εξετάσεων τους έχει δοθεί η πρόσθετη δυνατότητα να περάσουν το μάθημα με προόδους. Κατά την άποψη κάποιων μελών ΔΕΠ, κάποιες απαντήσεις κρίνονται ως εξώφθαλμα μη αντικειμενικές. Κάποια μέλη ΔΕΠ ενδέχεται να είναι από τον χαρακτήρα τους χαριστικά στους φοιτητές, σε σχέση με άλλα που είναι αυστηροί «κριτές». Αυτό χαρακτηρίζει το ύφος μερικών από τις απαντήσεις... Γενικά, η διαδικασία χρειάζεται βελτίωση. Ο θεσμός χρειάζεται χρόνο για να γίνει χρήσιμος και για τους διδάσκοντες αλλά και για τους χρήστες-διδασκόμενους. Η αντικειμενική διατύπωση του ερωτηματολογίου, αλλά και η αντικειμενική συμπλήρωσή του απαιτεί την ανάπτυξη της κατάλληλης εκπαίδευσης όλων και θα απαιτηθεί ικανός χρόνος γι αυτό Μέσος εβδομαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος; Η μέση εβδομαδιαία απασχόληση διδακτικού έργου των μελών του ακαδημαϊκού προσωπικού σε ετήσια βάση, είναι 7-10 ώρες. Σε κάποια Εργαστήρια ο φόρτος εργασίας είναι εξαιρετικά υψηλός στη διάρκεια του ενός εξαμήνου και μικρός στη διάρκεια του άλλου Μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διδάσκουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Όλο το ακαδημαϊκό προσωπικό των Εργαστηρίων Φυσικής, Χημείας, Ορυκτολογίας και Μετεωρολογίας διδάσκει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 4 από τα 6 μέλη του Εργαστηρίου Πληροφορικής και 2 από τα 6 μέλη του Εργαστηρίου Μαθηματικών και Στατιστικής Ύπαρξη θεσμοθετημένων από το Τμήμα υποτροφιών/βραβείων διδασκαλίας Στο ΓΤ δεν υπάρχουν θεσμοθετημένες υποτροφίες/βραβεία διδασκαλίας. Ειδικά όμως το Εργαστήριο Πληροφορικής απονέμει στον καλύτερο μεταπτυχιακό φοιτητή βραβείο καλύτερης επίδοσης συνοδευόμενο από επιταγή 1000 ευρώ, που χορηγείται από το ίδρυμα Μποντίνα Συνεισφορά στο διδακτικό έργο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος. Μερικοί μεταπτυχιακοί φοιτητές και όλοι οι υποψήφιοι διδάκτορες προσφέρουν επικουρικό διδακτικό έργο σε ποσοστό που κυμαίνεται στο % (αναλόγως του αντικειμένου τους και των σχετικών αναγκών), σε εργαστηριακές ασκήσεις των προπτυχιακών φοιτητών και τη διεξαγωγή των εξετάσεων Κρίση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της διδακτικής διαδικασίας; 5 5 Συμπληρώστε, στην Ενότητα 11, τους Πίνακες (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα), , , (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα) και (για τα δύο τελευταία ακαδημαϊκά εξάμηνα)

23 Διδακτικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται Το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων βασίζεται στην κλασική μέθοδο των διαλέξεων προαιρετικής παρακολούθησης, σε αίθουσες διδασκαλίας με τη χρήση των εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων γίνονται με τη χρήση πολυμέσων (αρχεία Power Point, doc, pdf, html, κ.α.). Σημειώνεται ότι η διδασκαλία σε αμφιθέατρο δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς της επιστημονικής πληροφορίας και υπάρχει ανάγκη μικρότερων αιθουσών διδασκαλίας εξοπλισμένων με οπτικοακουστικά μέσα. Δυστυχώς, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, το εκπαιδευτικό προσωπικό οφείλει σήμερα να μεταφέρει, να συνδέει και να αποσυνδέει τα συστήματα διδασκαλίας (φορητός Η/Υ, βιντεοπροβολικό, πολύπριζο, καλώδια). Ενίοτε, η διαδικασία αυτή γίνεται κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή ή υψηλή θερμοκρασία). Συχνά, το μέλος ΔΕΠ πρέπει να μεταφέρει τον εξοπλισμό μόνος του σε μεγάλη απόσταση, επειδή είναι πρακτικά αδύνατη η στάθμευση οχήματος κοντά στο χώρο διδασκαλίας. Παραμένει το πρόβλημα της έλλειψης σταθερών εγκαταστάσεων προβολής στα μεγάλα κυρίως αμφιθέατρα διδασκαλίας, που οφείλεται στην απουσία προστασίας κλοπής τους, αφού είναι και χώροι φοιτητικών συνελεύσεων. Στο σύνολό τους τα Εργαστήρια έχουν, ωστόσο, εξοπλισθεί με συστήματα προβολής και χρήσης φορητών Η/Υ. Στις εργαστηριακές αίθουσες διδασκαλίας και στους εργαστηριακούς χώρους υπάρχει καλωδιακή ή/και ασύρματη σύνδεση με το διαδίκτυο. Συχνά χρησιμοποιείται η επικοινωνία μέσω διαδικτύου για προβολή επιστημονικών VIDEO, βιβλιογραφικής παρουσίασης και προσομοιώσεις πειραμάτων που σχετίζονται με το μάθημα ή το εργαστήριο της ημέρας. Αναρτήθηκαν πιλοτικά κάποιες ιστοσελίδες στα πλαίσια του e-learning, με τη συνεργασία Εργαστηρίων του ΓΤ και της Βιοτεχνολογίας και των Εργαστηρίων άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΑΠΘ, Πάτρας, Κρήτης). Δόθηκε η ευκαιρία στους φοιτητές να κάνουν αυτοαξιολόγηση και να συνειδητοποιήσουν τον βαθμό της αισθητοποίησης των επιστημονικών αντικειμένων που προβάλλονταν με διαδραστικό τρόπο και τη χρήση του διαδικτύου από τον χώρο της κατοικίας τους. Η απογοήτευση, των μελών ΔΕΠ που συμμετείχαν στην προσπάθεια, ήταν ότι μόλις το 14% των φοιτητών διέθεταν σύνδεση με το διαδίκτυο και απ αυτούς το 50% προσέβλεπε στο «κέρδος» μάλλον παρά στην κατάκτηση της γνώσης. Στο μέρος της υποχρεωτικής εξάσκησης στο Εργαστήριο, πέραν των πειραματικών μεθόδων που απαιτούνται, χρησιμοποιείται επίσης η μέθοδος συγγραφής μικρών εργασιών για κάθε άσκηση και η προσκόμιση, σε εβδομαδιαία βάση, λυμένων εργαστηριακών ασκήσεων. Η διαπίστωση είναι ότι λίγοι φοιτητές ανταποκρίνονται, παρά το γεγονός ότι τους δίδονται βαθμολογικά κίνητρα. Αποτελεί σύνηθες φαινόμενο, οι φοιτητές να προσκομίζουν ακριβές αντίγραφο άσκησης την οποία έλυσε ένα άτομο Διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων. Η ύλη του κάθε μαθήματος γίνεται προσπάθεια να είναι πλήρης και εναρμονισμένη με τις σύγχρονες θεωρίες και μεθοδολογίες. Υπάρχει πλήρης συντονισμός χωρίς επικαλύψεις σε κάθε θεματικό αντικείμενο του ΓΤ (Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά, Πληροφορική, Γεωλογία, Μετεωρολογία). Όλα τα μαθήματα στο Τμήμα

24 22 αναπροσαρμόζονται και επικαιροποιούνται στην ύλη τους με βάση την πρόοδο της επιστήμης και τεχνογνωσίας. Η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων γίνεται σε ετήσια βάση, μετά από συνεργασία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του κάθε Εργαστηρίου. Προς τούτο λαμβάνεται υπόψη η ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, το διαδικτυακό περιεχόμενο και οι επιδόσεις και αδυναμίες των φοιτητών Ποσοστό των φοιτητών που συμμετέχουν στις εξετάσεις. Βλέπε συνημμένο Παράρτημα Α (Πίνακας ) Ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις. Βλέπε συνημμένο Παράρτημα Α(Πίνακας ) Oργάνωση και την εφαρμογή του διδακτικού έργου; Τρόπος γνωστοποίησης στους φοιτητές της ύλη των μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου. Η ύλη γνωστοποιείται στο πρώτο μάθημα και στο διαδίκτυο. Ενίοτε βγαίνει και γραπτή ανακοίνωση Περιγραφή των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Οι μαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αναφέρονται προφορικά ή/και περιέχονται στα διανεμόμενα βοηθήματα και ανακοινώνονται στο πρώτο μάθημα. Επίσης, αναρτώνται στο Διαδίκτυο. Παρά ταύτα, επειδή οι φοιτητές είτε δεν ήσαν παρόντες στο πρώτο μάθημα, είτε επειδή το λησμόνησαν, είτε επειδή δεν επισκέπτονται ποτέ την αντίστοιχη ιστοσελίδα, είτε επειδή δεν συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο με τη δέουσα προσοχή, συνήθως στη σχετική ερώτηση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης του διδάσκοντος, σημειώνουν ότι ο διδάσκων δεν τους γνωστοποίησε τους μαθησιακούς στόχους Διαδικασία μέτρησης της επίτευξης των μαθησιακών στόχων των μαθημάτων; Στη θεωρητική διδασκαλία, κάποια από τα Εργαστήρια του ΓΤ διενεργούν γραπτές δοκιμασίες (προόδους) στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας ενώ κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών ασκήσεων ο επιβλέπων διενεργεί προφορική ή/και γραπτή εξέταση ή αναθέτει εργασία η οποία βαθμολογείται Βαθμός τήρησης του ωρολόγιου πρόγραμματος των μαθημάτων Το ωρολόγιο πρόγραμμα εφαρμόζεται 100%. Αν χρειαστεί προσφέρονται ενισχυτικά μαθήματα για κάλυψη των κενών που δημιουργούνται λόγω καταλήψεων, φοιτητικών και άλλων κινητοποιήσεων, εορταστικών εκδηλώσεων κλπ Ορθολογισμός της οργάνωσης και δομής του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων;

25 23 Καταρχήν, η οργάνωση και δομή του ωρολογίου προγράμματος μαθημάτων είναι ορθολογική. Σχετίζεται πάντως με την κτιριακή υποδομή του Ιδρύματος και ιδιαίτερα με την επάρκεια αιθουσών διδασκαλίας μικρής χωρητικότητας (μικρές ομάδες φοιτητών), καθώς η διδασκαλία σε αμφιθέατρο δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος μεταφοράς της επιστημονικής πληροφορίας. Ένα πρόβλημα είναι ότι συχνά τα υπόλοιπα Τμήματα του ΓΠΑ ορίζουν το χρόνο διδασκαλίας των μαθημάτων χωρίς προγενέστερη συνεννόηση με τα Εργαστήρια του ΓΤ, με αποτέλεσμα να υπάρχουν περιορισμένης έκτασης αλληλοσυγκρουόμενες διδακτικές υποχρεώσεις Βασικά εισαγωγικά Μαθήματα που διδάσκονται από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; Κύρια μαθήματα του ΓΤ είναι τα εισαγωγικά μαθήματα (κορμού) που διδάσκονται από όλα ανεξαιρέτως τα μέλη ΔΕΠ, όλων των βαθμίδων Αριθμός μέλων του ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος που διδάσκουν μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο. Κανένα από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Εργαστηρίου δεν διδάσκει μαθήματα που δεν εμπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό του πεδίο Εκπαιδευτικά βοηθήματα Διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθημάτων τρόπος εφαρμογής. Η επικαιροποίηση των βοηθημάτων γίνεται μετά από συνεννόηση των διδασκόντων μελών ΔΕΠ και παρακολούθησης, μέσω κυρίως διαδικτύου της σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας Τρόπος και χρόνος διάθεσης των βοηθημάτων. Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις (σημειώσεις) διατίθενται από τα Εργαστήρια του ΓΤ, σε ψηφιακή μορφή ή σε φωτοαντίγραφα ή αναρτώνται στο Διαδίκτυο. Τα βιβλία διατίθενται από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους. Οι πανεπιστημιακές εκδόσεις διατίθενται στην αρχή του εξαμήνου ενώ για τα υπόλοιπα (βιβλία) υπεύθυνο είναι το αντίστοιχο γραφείο του Ιδρύματος Ποσοστό της διδασκόμενης ύλης που καλύπτεται από τα βοηθήματα. Η διδασκόμενη ύλη καλύπτεται από τα βοηθήματα σε ποσοστό 100% Παροχή βιβλιογραφικής υποστήριξης πέραν των διανεμόμενων συγγραμμάτων. Η βιβλιογραφική υποστήριξη αποτελείται από τα προτεινόμενα βιβλία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα των Εργαστηρίων του ΓΤ, αντίτυπα των οποίων υπάρχουν στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Γ.Π.Α. Όσες από τις σημειώσεις είναι σε ψηφιακή μορφή διανέμονται ελεύθερα είτε μέσω ιστοσελίδων των μελών ΔΕΠ, είτε με διανομή συμπαγούς δίσκου (CD) ή άλλου μέσου αποθήκευσης ψηφιακού υλικού.

26 24 Επίσης, προτείνεται ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και πιστοποιημένοι δικτυακοί τόποι ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Διαθέσιμα μέσα και υποδομές Αίθουσες διδασκαλίας: (α) Αριθμός και χωρητικότητα. Αμφιθέατρο χωρητικότητας 500 φοιτητών, 4 αμφιθέατρα χωρητικότητας φοιτητών και επιμέρους αίθουσες χωρητικότητας φοιτητών, που χρησιμοποιούνται από όλα τα Τμήματα του ΓΠΑ. (β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. Υπάρχει έλλειψη μικρών αιθουσών διδασκαλίας και αδυναμία συντήρησης των εγκαταστάσεων των μεγάλων αμφιθεάτρων. Στα μεγάλα αμφιθέτρα η καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων είναι συνήθως συνηφασμένη από τη συμπεριφορά των φοιτητικών ομάδων. (γ) Βαθμός χρήσης. Οι χώροι διδασκαλίας χρησιμοποιούνται κατά 100%. (δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισμού. Ο μόνιμος υποστηρικτικός εξοπλισμός (έδρανα, μαυροπίνακες) είναι ακατάλληλος στα μεγάλα αμφιθέατρα λόγω φθοράς, αδυναμίας συντήρησης αλλά κυρίως λόγω βανδαλισμών από ομάδες φοιτητών ή/και εξωπανεπιστημιακών ατόμων. Επίσης, κάποιος εξοπλισμός είναι πρακτικά ξεπερασμένος. Δεν υπάρχει σταθερό και ασφαλισμένο σύγχρονο τεχνολογικό υλικό. Τα μέλη ΔΕΠ χρησιμοποιούν εργαστηριακό ή προσωπικό εξοπλισμό (VIDEO προβολείς, φορητούς ΗΥ κ.α.) που το μεταφέρουν όπως ήδη αναφέρθηκε, με όλες τις δυσμενείς συνέπειες. Η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι εφικτή σε ελάχιστες μικρές αίθουσες ή σε χώρους που καλύπτονται από ασύρματα εργαστηριακά δίκτυα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι, εκτός των μικρών αιθουσών, σχεδόν κανένας χώρος δεν τηρεί τις στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, καθαριότητας και ασφάλειας. Βλέπε επίσης β. \ Εκπαιδευτικά εργαστήρια: (α) Αριθμός και χωρητικότητα Υπάρχουν εργαστηριακοί χώροι που χρησιμοποιούνται εξαντλητικά για να ασκηθούν όλοι οι φοιτητές. Σημειώνεται ότι τα Εργαστήρια του ΓΤ πρέπει να εξασκήσουν σε κάθε διδακτική περίοδο όλους τους φοιτητές του Ιδρύματος στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών τους, συνολικά άτομα. Εργαστήριο Χημείας: Διαθέτει δύο αίθουσες επαρκώς εξοπλισμένες με τα κατάλληλα εργαστηριακά όργανα για αναλύσεις της Ανόργανου και Αναλυτικής Χημείας. Υστερεί σε εξοπλισμό για την Οργανική Χημεία. Η πρώτη επιφάνειας 328 τ.μ. στην οποία εκπαιδεύονται οι φοιτητές του 1 ου και 2 ου εξαμήνου και των

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. ΣΚΟΠΟΣ 1. Ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών καθορίζει το πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Άρθρο 2 Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος Κανονισμός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1: Σκοπός Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη Άρθρο 2: Όργανα Διοίκησης του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ.

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην Πληροφορική. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για απόκτηση ΜΔΕ στα πλαίσια του ΠΜΣ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Από το Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές).

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός αιτήσεων (ενδεικτικά τουλάχιστον 10-12 εγγραφές). ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Tα Τμήματα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» Πρώτο έτος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ΠΕΓΑ «Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 1 ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» (ΑΣΦΔ) Διευθυντής Προγράμματος: ΜΙΧΑΗΛ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ. Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 1. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ» «PETROLEUM OIL AND GAS MANAGEMENT AND TRANSPORTATION» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (MASTER IN LAW AND ECONOMICS) Τα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 32 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣΤΕΡ 2012-2013 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΠΑΚ 6 ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΟ ΤΕΠΑΚ 8 ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜHΜΑΤΑ 11 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 28 ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΖΩΗ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610 96 9931 Telefax: 2610 997 728 E-mail: pharminf@upatras.gr Πάτρα 31 Μαϊου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «Το Τμήμα Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ http://www.eled.uowm.gr ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ), ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ «ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ-ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ» Πρόσκληση - Προκήρυξη Το τμήμα Νοσηλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(ΠΜΣ) ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΙ Α.Μ.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ MASTER S DEGREE IN PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η διπλωματική εργασία πρέπει να αποτελεί προϊόν συνθετικού έργου που να συμπυκνώνει την εμπειρία και τη γνώση του φοιτητή από ένα ή περισσότερα γνωστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή»

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. «Δημιουργική Γραφή» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημιουργική Γραφή» Διετής φοίτηση (4 εξάμηνα) με δίδακτρα Σεμιναριακοί κύκλοι μαθημάτων (θεωρητικά / εργαστηριακά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απαντήσεις 1 σε συχνές ερωτήσεις μεταπτυχιακών φοιτητών Α. Υποβολή υποψηφιότητας και επιλογή φοιτητών 1. Ποιοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΗΘΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη Οίνου και Ζύθου Master of Science in Wine and Beer Science» με κατευθύνσεις:

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) Με την αριθμ. 18/02-06-2015 (θέμα 3.12) πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΝΤΕΟ, ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΦΙΚΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΌΡΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. Γενικά Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Οπτική και Όραση» οργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ]

[ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] Θεσσαλονίκη 2012-2013 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ [ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ] 1. Εισαγωγή Η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Παπασιοπούλου 2-4, 35100 ΛΑΜΙΑ - http://icb.sci.uth.gr Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική και Υπολογιστική Βιοϊατρική» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές).

(β) Χρόνια Νοσήματα και Συμπεριφορές Υγείας (έως 10 φοιτητές). (γ) Λοιμώδη Νοσήματα - Εργαστηριακή Δημόσια Υγεία (έως 7 φοιτητές). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 20/3/ 2015 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/ οικ. 466 Προς: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΘΕΜΑ: «Φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩ Ν ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Ίδρυμα Ωνάση παρέχει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε πρόσωπα που έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Αριθμ. Πρωτ.: 707/23-7-2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ) «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» Κατευθύνσεις : 1. Αρχειονομία 2. Βιβλιοθηκονομία 3. Μουσειολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ.: 547 Ρόδος, 21.02.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑTΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.. ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη :151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Ριζάκη Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME

Οδηγός Σπουδών ΜΒΑ FULL-TIME Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΜΒΑ FULL-TIME Ο Οδηγός Σπουδών διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ)

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ) «Διδακτική στις Φυσικές Επιστήμες, στην Πληροφορική και την Υπολογιστική Επιστήμη,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION

FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION Περιφέρεια 28, Τµήµα Α608 BW Friedrich Schiller e.v Εκπαιδευτικό τµήµα Εκπαίδευση και Υποτροφίες ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΧΕΠΑ ΤΜΗΜΑ Α608 FAMILY EDUCATIONAL FOUNDATION ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το τµήµα Υποτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα