Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ Αθήνα, 28/01/2015 Αριθ.Πρωτ.: 322/10095 Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Μελετών Γεωργικών ιαρθρώσεων Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Πληροφορίες : Σάρρου Θέµις Α.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ Τηλέφωνο : Επισκοπή Νάουσας Fax: ΤΚ Θέµα: Προέγκριση επενδυτικού σχεδίου στα πλαίσια του Μέτρου 123Α του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης Τίτλος επενδυτικού σχεδίου : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Φορέας : ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ιακριτικός Τίτλος : - Τοποθεσία Επένδυσης : ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΝΑΟΥΣΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Σχετικά: 1. Η αίτηση του φορέα µε Α.Π.513/8238/ αριθµός φακέλου 604, 2. Η συνεδρίαση της Πρωτοβάθµιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Αιτήσεων Ενίσχυσης στις 14/02/2014, 3. Η ένσταση του φορέα µε Α.Π.2292/76081/ Η συνεδρίαση της ευτεροβάθµιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αιτήσεων Θεραπείας στις 06/10/2014, 5. Η συνεδρίαση της ευτεροβάθµιας Γνωµοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αιτήσεων Θεραπείας στις 16/01/2015, 6. Το µε Α.Π / Έγγραφο της Ε.Υ.Ε. Π.Α.Α. Μονάδα Β2, 1

2 7. Η µε Α.Π. 2181/ (Α..Α. : ΒΕΧΟΒ-9ΜΝ) Απόφαση Υπ.Α.Α.Τ., 8. Η από Εντολή του Γενικού Γραµµατέα Υπ.Α.Α.Τ. κ. Μ. Κορασίδη, 9. Η από Πρόταση της Υπηρεσίας µας στο Αξιολογητικό Σηµείωµα προς τη ευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων Αιτήσεων Θεραπείας 1. Η ευτεροβάθµια Γνωµοδοτική Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων Αιτήσεων Θεραπείας των Φορέων των Επενδυτικών Σχεδίων του Μέτρου 123Α (της µε Α.Π /2622/ /ΦΕΚ 1391/τ.Β Απόφασης Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την /386/ ΦΕΚ 850/τ. Β / ΚΥΑ), που συστήθηκε µε την µε Α.Π /1224/ (ΦΕΚ ΥΟ 229/ ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων όπως τροποποιηµένη ισχύει, συνήλθε την 16 η /01 ου /2015 και αποφάσισε την κατ αρχήν έγκριση του µε τα παραπάνω στοιχεία επενδυτικού σχεδίου στην κατηγορία Α «Αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν Ιδρύσεις νέων µονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναµικότητας υφισταµένων, προϋπολογισµού κατά την αίτηση άνω των ευρώ σε όλους τους τοµείς εκτός των Ζωοτροφών ηµητριακών Σπόρων Ανθέων Φαρµακευτικών και Αρωµατικών Φυτών», µε 120 βαθµούς (100βαθµοί α κριτηρίων + 20βαθµοί συµπληρωµατικών), προϋπολογισµό έγκρισης (ένα εκατοµµύριο διακόσιες δέκα χιλιάδες επτακόσια τριάντα ευρώ) και Σ υ µ φ ω ν ε ί για την κατ αρχήν ένταξή του στο έργο µε ηµεροµηνία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος την 20η Η ηµεροµηνία της 23 ης /01/2012 θεωρείται και ως οριακή ηµεροµηνία για την επιλεξιµότητα των δαπανών και την έναρξη κατασκευής της επένδυσης, µε ευθύνη του φορέα. 2. Η οριστική έγκριση του έργου και η ανάληψη δέσµευσης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για την καταβολή των ενισχύσεων ( ηµόσιας απάνης), θα γίνει µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 3. Το αργότερο εντός δύο (2) µηνών, από την ηµεροµηνία του παρόντος εγγράφου, ο φορέας παρακαλείται να προσκοµίσει στην /νση Προγραµµατισµού & Εφαρµογών (Τµήµα Α ) τα κάτωθι δικαιολογητικά, που είναι απαραίτητα για την λήψη της οριστικής απόφασης: α. Νέο αναλυτικό προϋπολογισµό, τεχνικά σχέδια και τους πίνακες Β1, Β2 & Β4 σύµφωνα µε τα µεγέθη των επιµέρους εργασιών όπως αυτά εγκρίθηκαν από τη Γνωµοδοτική 2

3 Επιτροπή Έγκρισης Επενδυτικών Σχεδίων και περιγράφονται στο συνηµµένο παράρτηµα. Σηµείωση: 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περικοπή του προϋπολογισµού δεν υποβάλλονται τα παραπάνω στοιχεία. 2. Στην περίπτωση που δεν προσκοµισθούν τεχνικά σχέδια σύµφωνα µε τα µεγέθη, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Γνωµοδοτική Επιτροπή, το έργο παραλαµβάνεται από το Υπ.Α.Α.Τ. στο σύνολό του, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αίτησης. 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από τους περιορισµούς και απαγορεύσεις της ΚΟΑ, θα επιστραφούν τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις και το επενδυτικό σχέδιο θα απενταχθεί. β. Οριστικό χρονοδιάγραµµα έργου εκτέλεσης του έργου. Έναρξη: Λήξη: Σηµείωση: Η χρονική περίοδος κατασκευής της επένδυσης δεν µπορεί να υπερβαίνει την 30 η /06/2015. γ. Προβλεπόµενο ποσοστό εκτέλεσης έργου ανά ηµερολογιακό έτος: 2011 :, 2012:, 2013: 30%, 2014: 40%, 2015: 30% δ. Μέγιστος αριθµός δόσεων πληρωµής : 3 (τρεις) Σηµείωση: Ο µέγιστος αριθµός των δόσεων καταβολής της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης για επενδύσεις συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού: α. Μέχρι ορίζεται σε 2 β. Άνω των και µέχρι ορίζεται σε 3 γ. Άνω των ορίζεται σε 4 4. Εγκριθείσα δυναµικότητα: τόνοι α ύλης ετησίως 5. Το χρηµατοδοτικό σχέδιο του επενδυτικού σχεδίου διαµορφώνεται ως εξής: ΠΟΣΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ % 5.1. Επιλέξιµος προϋπολογισµός ,00 100,00% 5.2. ηµόσια απάνη ,00 50,00% 5.3. Συµµετοχή ικαιούχου ,00 50,00% Ανάλυση συµµετοχής δικαιούχου Ίδια κεφάλαια ,50 25,00% ανειακά κεφάλαια ,50 25,00% 3

4 6. Η µη προσκόµιση των δικαιολογητικών της παραγράφου 3 εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας, συνεπάγεται την ακύρωση της προέγκρισης αυτής και την απένταξη του επενδυτικού σχεδίου από το πρόγραµµα. 7. Τα στοιχεία τα οποία ελήφθησαν υπόψη για την βαθµολόγηση του επενδυτικού σχεδίου (εκτός των κατηγοριών του άρθρου 12, παραγρ. 2α που δεν βαθµολογούνται) και την προτεραιότητα ένταξής του (βελτίωση και παρακολούθηση της ποιότητας προµήθεια προϊόντων ποιότητας, προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση υγιεινής προστασία του καταναλωτή, ίδια κεφάλαια) δεν επιδέχονται τροποποίησης. 8. Ο φορέας θα πρέπει για την κάλυψη της υποχρεωτικής του συµµετοχής µε ίδια κεφάλαια να προβεί σε αύξηση του εταιρικού/µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των ,50 (τριακόσιες δύο χιλιάδες εξακόσια ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά), εάν δεν έχει ήδη προβεί. Οι απαιτούµενες διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών για την καταβολή της πρώτης δόσης της εγκεκριµένης δηµόσιας δαπάνης. Σηµειώνεται ότι, η υποχρεωτική συµµετοχή του φορέα αναλώνεται κατά προτεραιότητα σύµφωνα µε την παραπάνω διαδικασία - και ότι δεν είναι δυνατή η σύναψη δανείου µέχρι την ανάλωσή της. 9. O προς αντικατάσταση εξοπλισµός που επιχορηγείται δεν επιτρέπεται να πωληθεί από τον φορέα ως παραγωγικός εξοπλισµός αξίας. Σε αντίθετη περίπτωση το αντίτιµο θα αφαιρείται από την εγκεκριµένη δηµόσια δαπάνη. Εάν η πώληση πραγµατοποιηθεί µέχρι και τρία έτη µετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την καταβολή της ενίσχυσης το αντίστοιχο ποσό θα καταλογίζεται σε βάρος του δικαιούχου και θα επιστρέφεται σύµφωνα µε την διαδικασία των άρθρων 13 και 14 της Α.Π. 4435/144452/ ΦΕΚ 3078/τ. Β / ΚΥΑ. 10. Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005, της υπ αριθµ. 4435/144452/ ΦΕΚ 3078/τ. Β / ΚΥΑ, η οποία αποτελεί τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ αριθµ /386/ , των υπ αριθµ.1187/38812/ και 1545/109527/ τροποποιήσεων αυτής καθώς και της υπ αριθµ. 4

5 4627/152254/ (ΦΕΚ 3141/τ.Β / ) Απόφασης του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η οποία αποτελεί τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ αριθµ /1386/ (φεκ 1858 Β ) και της υπ αριθµ.547/17711/ (ΦΕΚ 731 Β ) και η οποία µε την Υ.Α. 3605/113148/ (ΦΕΚ 2483 Β ) τροποποιήθηκε και ισχύει. Συνηµµένα: Σελίδες 3 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΛΑΣ ΜΟΣΧΟΣ ΚΟΡΑΣΙ ΗΣ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ: 1. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα κ. Μ. Κορασίδη 2. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής & ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ.. Μελά 3. Γραφείο Γενικού /ντη Βιώσιµης Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κ.Αγγελάκη 4. Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Π.Α.Α. - Ανταγωνιστικότητα Μονάδα Β 2 Λεωφ. Αθηνών ΑΘΗΝΑ 4. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Γενική ιεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής /νση Αγροτικής Οικονοµίας Τµήµα Προγραµµατισµού 5. Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας - /νση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 6. ιεύθυνση Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίµων Φυτικής Παραγωγής - Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 7. /νση Προγραµµατισµού και Εφαρµογών Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Μελετών Γεωργικών ιαρθρώσεων 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΙΑΚΡΙΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (όπως αυτά εγκρίθηκαν από την Γνωµοδοτική Επιτροπή Έγκρισης Έργων) Φυσικό Αντικείµενο αίτησης Οικονοµικό Αντικείµενο Αίτησης Εγκεκριµένο Φυσικό Αντικείµενο Εγκεκριµένο Οικονοµικό Αντικείµενο Περιγραφή εργασιών ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ((τ.µ.)/ αριθµός ορόφων είδος κατασκευής) ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Υ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (HP ή KW) ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ευρώ % στο ΣΥΝΟ ΛΟ Α1. ιαµόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου ,48 Α2. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Α2.1. Κτιριακές Εγκαταστάσεις Παραγωγικής ιαδικασίας Α2.2. Αποθήκευσης ,50 30,71 Α2.3. Φύλαξης ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ((τ.µ.)/ αριθµός ορόφων είδος κατασκευής) ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Υ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (HP ή KW) ιαµόρφωση τµήµατος περιβάλλοντος χώρου επιφάνειας 8.355τµ Ισόγειος βιοτεχνικός χώρος αποτελούµενος από: 7 νέους ψυκτικούς θαλάµους, 2 ενδιάµεσους διαδρόµους επικοινωνίας, 2 ράµπες φόρτωσης και ένα αντλιοστάσιο. (εµβαδόν κάλυψης 1.106,71τµ και δόµησης 1.418,71τµ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΝΩΜΟ ΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Ευρώ % στο ΣΥΝΟ ΛΟ , ,30 Α3. Εγκαταστάσεις & Μηχανολογικός Εξοπλισµός Α3.1. Μεταποίησης & Συσκευασίας Α3.2. Κατάψυξης - ψύξης νέοι θάλαµοι συντήρησης και 2 34,51 ψυχόµενοι διάδροµοι 370,98hp Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κίνησης ψυγείου & φωτισµού, Α3.3. Λοιπές Εγκαταστάσεις ,45 εγκαταστάσεις καυστήρων αιθυλενίου, ύγρανσης, συστήµατος , ,25 7

8 ελέγχου, ένδειξης και καταγραφής θερµοκρασιών και υγρασιών και πυρασφάλειας. Α4. Κόστος Μεταφοράς & Μετεγκατάστασης Εξοπλισµού ή Εγκαταστάσεων Α5. Α6. Μεταφορικά Μέσα Α5.1. Α5.2. Εσωτερικής Μεταφοράς Εξωτερικής Μεταφοράς Εξοπλισµός Γραφείων ή Χώρων Προσωπικού Α7. Εξοπλισµός Υπηρεσιών Α8. Εξοπλισµός Συγκοµιδής Α9. Λοιπός Εξοπλισµός Α10. Ειδικές Εγκαταστάσεις Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ ,50 94, ,00 97,50 Β. Επενδυτική δαπάνη που συµβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος (ακολουθεί ανάλυση)* Β1. Οικοδοµικές Εργασίες Μηχανολογικός εξοπλισµός Β2. Β.3. Λοιπές εργασίες Γ. Επενδυτική δαπάνη που συµβάλλει στη βελτίωση και παρακολούθηση υγειονοµικών συνθηκών (ακολουθεί ανάλυση)*. Γενικά Έξοδα (Αµοιβές συµβούλων µελέτης υλοποίησης σχεδίου, µηχανικών κλπ) ,135, ,00 2,50 1. Αµοιβές µηχανικών έκδοση άδειας ,924, ,00 1,78 2. Αµοιβές συµβούλων ,211, ,00 0,73 Ε. Απρόβλεπτα (µέχρι 10% της επιλέξιµης δαπάνης) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Α+Β+Γ+ +Ε) ,63 100, ,00 100,00 8

9 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (κατωτέρω γίνεται περιγραφή των κονδυλίων που έχουν περικοπεί σε σχέση µε τον προϋπολογισµό της υποβληθείσας µελέτης) Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΝΗΣ Αιτούµενο κόστος (ευρώ) Εγκεκριµένο κόστος (ευρώ) Μη Εγκεκριµένη απάνη (ευρώ) 1 Περικοπή δαπάνης από στοιχείο κόστους Α.2.2, , , ,50 η οποία αφορά µη επιλέξιµες δαπάνες κόστους ευρώ που αφορούν καθαιρέσειςαποξηλώσεις και στρογγυλοποίηση του συνολικού επιλέξιµου προϋπολογισµού 2 Περικοπή από το στοιχείο κόστους 1, η οποία , , ,92 αφορά µη επιλέξιµες δαπάνες για την έκδοση οικοδοµικής άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.2θ,ια,ιστ της ΚΥΑ /386/ και επιπρόσθετη περικοπή ώστε το συνολικό κόστος των Γενικών Εξόδων να διαµορφωθεί σε ποσοστό 2,5% του συνολικού κόστους αίτησης ενίσχυσης. 3 Περικοπή από το στοιχείο κόστους 2, ώστε , , ,21 το συνολικό κόστος των Γενικών Εξόδων να διαµορφωθεί σε ποσοστό 2,5% του συνολικού κόστους αίτησης ενίσχυσης. ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ,63 9

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ: ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: ηµοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓKΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : 213 150 11 78 Fax : 210 777

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ. 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Ι. Κουντουράκης Τηλ.: 213 150 11 86 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Φλέρης Γεώργιος Τηλ.: 213 150 11 83 / 78 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 / 06 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4424/Αρ. Απ. 721 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.. ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Θέμα: Επενδύσεις στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 221/749 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-ΥΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Προς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση :Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ/ΝΣΗ : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 10.07.2014 Αρ. Πρωτ : 101267 ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αθήνα, 19/1/2004 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: 125316 /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ Αρ. Απόφασης: 567 ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ».,

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 6402/11-12-2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ»., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα