ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ " ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αθήνα, 20 1 2015 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Λ.Εθν.Αντιστάσεως 41 Τ.Κ. Πόλη: Αθήνα Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Α.Καποτοπούλου Τηλέφωνο: (210) Θέμα: Προϋπολογισμοί Οικονομικού έτους 2015 των κληροδοτημάτων "Λεωνίδα Νικολαϊδη", "Φανής Σαριγιάννη", "Αλέξανδρου Χατζόπουλου" και "Μαρίας Ζαούση" που διαχειρίζεται το 'Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. στην 15η/ Συνεδρία του. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΛΕΩΝΙΔΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ " Ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 2/9/2014: ,22 ΕΞΟΔΑ Ανάλυση: 2676 Λογ.όψεως (02/09/14): ,97 Κατ εκτίμηση έως 31/12/ ,11 Ανάλυση: Υπόλ. 2/09/2014: ,22 Είσπραξη Ενοικίων , ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 * ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ,00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,00 Αμοιβές δικηγόρων,συμβολ/φων 4.000,00 Τόκοι λογ. όψεως.: 372, Αμοιβές μηχανικών ,00

2 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , Ενοίκια , Ισόγειο κατάστημα και α' οροφος: 2331x ,00 ΓραφεΊο α' οροφος : 310x , Δαπάνες Τραπέζης 100, Δημοσιεύσεις προκήρυξεων 1.500,00 Δαπάνες συντήρησης και λειτουργικότητας κτηρίου ΕΣΟΔΑ ,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , Έκτακτα έξοδα 3.000,00 Φόροι (Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο) 2. Τόκοι καταθ. λογ/σμού όψεως 745, , ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΠΡΟΣΘ (2% +ΟΔΟΙΠ) 300, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΔΑΠ (3%) 2.500, ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΜΤΠΥ (2%ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 1.000, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΠΡΟΣΘ (2% +ΟΔΟΙΠ) 300,00 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΔΑΠ (3%) 2.500,00 ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΜΤΠΥ(2% ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 1.000, ΕΛΕΥΘ ΕΠ (20%) 5.600, ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓ (20%) 5.600, Φόρος προμηθευτων 3.200, ΠΡΟΜΗΘ (8%) 3.200, ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΥΠΟΤΡΟΦ (3% ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 2.100, ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΥΠΟΤΡΟΦ(3%ΧΑΡ+20%ΟΓΑ) 2.100,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ,00 ΕΣΟΔΩΝ ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ,00 ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ,89

3 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΦΑΝΗΣ ΣΑΡΙΓΙΑΝΝΗ" χρήσης έως 2/9/2014: ,97 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανάλυση: 2676 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 Λογ.όψεως (02/09/14): * ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ,97 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ,00 Κατ εκτίμηση έως 31/12/ ,38 Υπόλ. 2/09/2014: ,97 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,00 Ενοίκια: 500 x , Αμοιβές Εξεταστικών Επιτροπών Διαγωνισμών 700,00 Αποζημίωση μελών γραμματέων εποπτών λοιπου βοηθητικού προσωπικού Τόκοι λογ. όψεως.: 109, ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , ΕΣΟΔΑ 0431 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.210, Ενοίκια: 500 x , Τόκοι καταθ. λογ/σμού όψεως 210, Αμοιβές δικηγόρων,συμβολ/φων 4.Αμοιβές μηχανικών 1.Δαπάνες Τραπέζης Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ) Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ) 300, , ,00 100,00 50,00 80,00 2.Δημοσιεύσεις προκήρυξεων 500,00 6.Δαπάνες συντήρησης και λειτουργικότητας κτηρίου 3.000,00 5.Έκτακτα έξοδα 2.000, Φόροι (Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο) 3.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5261 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (2%) 100, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (2%) 100,00 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΠΡΟΣΘ (2% ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΠΡΟΣΘ (2% ΟΔΟΙΠ) 200, ΟΔΟΙΠ) 200, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΔΑΠ (3%) 500, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΔΑΠ (3%) 500, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΠΔΥ 1% 30, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΠΔΥ 1% 30, ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 200, ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 200, ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΜΤΠΥ (2%ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 50, ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΜΤΠΥ(2% ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 50, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΟΠΑΔ 100, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΟΠΑΔ 100, ΕΛΕΥΘ ΕΠ (20%) 600, ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓ (20%) 600,00

4 ΠΡΟΜΗΘ (8%) 600, ΠΡΟΜΗΘ (8%) 600,00 ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΥΠΟΤΡΟΦ (3% ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 1.500, ΥΠΟΤΡΟΦ(3%ΧΑΡ+20%ΟΓΑ) 1.500, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 60, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 60,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 3.940,00 ΕΣΟΔΩΝ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 3.940,00 ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ,20 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ " ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ " ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 2/9/2014: , Κατ εκτίμηση έως 31/12/ ,05 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 * ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ,00 Ανάλυση: Υπόλ. Προηγ. Χρήσης (02/09/2014): ,80 Ενοίκια: 1.000,00 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ,00 Τόκοι λογ. όψεως.: 98, Αμοιβές δικηγόρων,συμβολ/φων 2.500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.196, Αμοιβές μηχανικών 2.500, Ενοίκια 3.000, Δαπάνες Τραπέζης 100,00 Διαμέρισμα Αγ. Μελετίου 9, Αθήνα: 3.000, Δαπάνες συντήρησης και λειτουργικότητας κτηρίου ,00 Διαμέρισμα Αγ Μελετίου , Αθήνα: κενό Έκτακτα έξοδα 2.000,00 Διαμέρισμα Μουσών 71,Π. Φάληρο: 7. Φόροι (Υποχρεώσεις προς κενό 0911 το Ελληνικό Δημόσιο) 3.000, Τόκοι καταθ. λογ/σμού όψεως 196,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ,00

5 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΠΡΟΣΘ (2% +ΟΔΟΙΠ) 200, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΠΡΟΣΘ (2% +ΟΔΟΙΠ) 200, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΔΑΠ (3%) 750, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΔΑΠ (3%) 750,00 ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΜΤΠΥ ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΜΤΠΥ(2% (2%ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 150, ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 150, ΕΛΕΥΘ ΕΠ (20%) 1.000, ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓ (20%) 1.000, ΠΡΟΜΗΘ (8%) 2.000, ΠΡΟΜΗΘ (8%) 2.000,00 ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΥΠΟΤΡΟΦ (3% ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 1.500, ΥΠΟΤΡΟΦ(3%ΧΑΡ+20%ΟΓΑ) 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.600,00 ΕΣΟΔΩΝ ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 5.600,00 ΕΞΟΔΩΝ ,00 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ,30 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ "ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ" Υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης έως 2/9/2014: ,95 ΕΞΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ανάλυση: 2676 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Λογ.όψεως (02/09/14): ,95 * ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Ενεργοί υπότροφοι Νέοι υπότροφοι Κατ εκτίμηση έως 31/12/ ,71 * ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανάλυση: Υπόλ. Προηγ. χρήσης: ,95 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ενοίκια: 4662 x , Αμοιβές Εξεταστικών Επιτροπών Διαγωνισμών Τόκοι λογ. όψεως.: 1.756, Αποζημίωση μελών γραμματέων εποπτών λοιπου βοηθητικού προσωπικού ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3. Αμοιβές δικηγόρων,συμβολ/φων , Αμοιβές μηχανικών 1.Δαπάνες Τραπέζης ΕΣΟΔΑ 0431 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ , Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΤΕΑΔΥ) Ενοίκια: 4662 x , Εργοδοτικές εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΠΑΔ) Δημοσιεύσεις προκήρυξεων Δαπάνες συντήρησης και λειτουργικότητας κτηρίου Τόκοι καταθ. λογ/σμού όψεως 3.513, Έκτακτα έξοδα

6 Φόροι (Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5261 ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (2%) 120, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (2%) ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΠΡΟΣΘ (2% +ΟΔΟΙΠ) 200, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΠΡΟΣΘ (2% +ΟΔΟΙΠ) ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΔΑΠ (3%) 990, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΜΤΠΥ ΔΑΠ (3%) ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΠΔΥ 1% 60, ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΠΔΥ 1% ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 300, ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΜΤΠΥ (2%ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) 50, ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΜΤΠΥ(2% ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΟΠΑΔ 60, ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΟΠΑΔ ΕΛΕΥΘ ΕΠ (20%) 1.400, ΕΛΕΥΘ ΕΠΑΓΓ (20%) ΠΡΟΜΗΘ (8%) 1.800, ΠΡΟΜΗΘ (8%) ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΥΠΟΤΡΟΦ (3% ΧΑΡ.+20%ΟΓΑ) , ΧΑΡ/ΜΟ+ΟΓΑ ΥΠΟΤΡΟΦ(3%ΧΑΡ+20%ΟΓΑ) ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% 60, ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2% ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ,23 ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΙΣ ΝΕΟΝ Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φώτιος Κ. Αθανασόπουλος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ρέθυμνο 20/3/2015 Αρ. Πρωτ. Συμβουλίου: 17 Θέμα: Απολογισμός Οικονομικού Έτους 2014 και στα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουνίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14 / 7 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8318 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος 2013 Απολογισμός 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜ ΟΡΓΑΝ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΑΛΛΗΛ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2014 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015»

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού Σιβιτανιδείου ηµόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων µηνός Ιουλίου 2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 25 / 8 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 8763 ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ :2104857608 FAX :210.4819158

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-31/5/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΟΡΓΑΝ. ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤ. ΑΛΛΗΛ. & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 1/1/2015-30/6/2015 ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΘΕ ΑΝΑΜΟ- Ρ ΒΕΒ/ΘΕ ΕΙΣΠΡΑ- ΧΘΕ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011»

Οικονομικές Υπηρεσίες 3. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: «Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης υπόλοιπου πιστώσεων έτους 2011» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 19.07.2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. Γ32 / 459 ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8-10241 AΘΗΝΑ Πληροφορίες: Καραμήτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού

ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01-01-2015 έως 31-08-2015 Ρέθυμνο 09-09-2015 Αριθμ. Πρωτ.:10673 Σχετ. : Η υπ' αριθμ. ΔΗΔ./Φ.40/17742/5-6-2015

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία σε Πελοποννήσιους, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Επτανήσιους, Αθηναίους, Στερεοελλαδίτες, Αιγαιοπελαγίτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015.

Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων μηνός Μαϊου 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα 8/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. Διεύθυνση:Οικονομικού Αριθμ.Πρωτ. 46935 Βαθμός Προτεραιότητας Θέμα: Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 30.200,00 8.344,66 7.133,66 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 06 Αυγούστου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 2090 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1.

Απολογισμός_Εξόδων ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 26.200,00 6.439,90 5.842,90 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 9.500,00 1.950,00 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αρ. Πρωτ. 1935 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: Γ Ν Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΜΗΝΑΣ:ΙΟΥΝΙΟΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΒΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 0112 Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας. 17.860.000,00 4.137.000,00 0115 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN. Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKO ΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN Ειδικός Φορέας: Κληρονομία ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ Σ κ ο π ό ς: ''Υποτροφία σε Πελοποννήσιους, Θεσσαλούς, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Επτανήσιους, Αθηναίους, Στερεοελλαδίτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-01-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 34 ΘΕΜΑ: 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΙ Τ Α Κ Τ Ι Κ Α Ε Σ Ο Δ Α 74 0000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 74.09 0100 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠO ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 74.09.00.00 0190 0191 Επιχορηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008. Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα

Διαβάστε περισσότερα

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015»

«Επανυποβολή Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2015» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος Βαθμός Πρ.: Ταχ. Κωδ.: 12243 Αιγάλεω Ημερομηνία: 22/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΛEITOΥΡΓΙΑΣ 7.770.000,00 1.670.000,00 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 2 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Σχετ: το με αρ. πρωτ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-06-2015 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -------- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ: 2014 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2014-31/12/2014 Επίπεδο ανάλυσης: Δ' ΒΑΘΜΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 16 ΑΣΩΜ.ΑΚΙΝ/ΣΕΙΣ&ΕΞ.ΠΟΛΥΕΤ.ΑΠΟΣΒ

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Προϋπολογισμού Κέντρου Κοινωνικής ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Της 7 ης Συνεδρίασης του Συμβουλίου Ιδρύματος του Ιονίου Πανεπιστημίου, ακαδ. έτους 2014-2015, που έγινε στις 17 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 15:00 στην Κέρκυρα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σελίδα 1 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ Ονομασία ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 0112 0133 1227 1299 3353 3511 3524 5211Α 5211Β 5211Γ 5221 5241 5242 5243 5249 5252 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 264 ΘΕΜΑ: 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Κέρκυρα, 14-10-2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. οικ.: 101548/39338/16-10- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα