ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ Αποσβέσεις ενσώματων παγίων - Έννοια αποσβέσεων... - Υποχρεωτικότητα αποσβέσεων... - Έναρξη παύση αποσβέσεων... - Προϋποθέσεις φορολογικής αναγνώρισης... Αποσβέσεις ενσώματων παγίων... - Υπολογισμός αποσβέσεων... - Μέθοδοι αποσβέσεων... - Σταθερή μέθοδος αποσβέσεων Πρακτική εφαρμογή... - Φθίνουσα μέθοδος αποσβέσεων Πρακτική εφαρμογή... - Αποσβέσεις παγίων στοιχείων νέων επιχειρήσεων... - Αποφάσεις για προσδιορισμό νέων επιχειρήσεων... - Αποσβέσεις κτιρίων εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων - Πρακτική εφαρμογή... - Βελτιώσεων και προσθηκών... - Απόσβεση μη εκπιπτόμενου ΦΠΑ δαπανών προσθηκών-βελτιώσεων... - Αποσβέσεις παγίων εποχιακών επιχειρήσεων... - Αποσβέσεις Παγίων σε αδράνεια... - Αποσβέσεις Παγίων μικρής αξίας... Αποσβέσεις Ακινήτων... - Αποσβέσεις εκμισθούμενου κτιρίου κτισμένου από μισθωτή... - Μη χρησιμοποίηση ακινήτου... - Αποσβέσεις επί αξίας κτήσεως και όχι επί αντικειμενικής... - Αποσβέσεις εκμισθωμένων κτιρίων σε τρίτους... - Απόσβεση ακινήτων αλλοδαπών επιχειρήσεων... - Αποσβέσεις Δικαιώματος ψιλής κυριότητας... - Χρηματοδοτικής μίσθωσης (Sale and lease back)... - Πολυκαταστημάτων Super market... - Αποσβέσεις καταστημάτων τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφελείας... - Αποσβέσεις ακινήτων αγορασμένα από εξωχώριες εταιρείες... - Αποσβέσεις Μαρίνων... - Αποσβέσεις Ιδιόκτητων χώρων ψυχαγωγίας-αναψυχής... - Απόσβεση Κόστους διαλυτικής αίρεσης... - Αποσβέσεις Ακινήτων επιχειρήσεων ανέγερσης και πώλησης ακινήτων... 9

2 10 - Αποσβέσεις Αμοιβών μηχανικών για μελέτες... - Μη απόσβεση οικοπέδου... - Αποσβέσεις Κτιρίων από πλειστηριασμό... - Αποσβέσεις εισφοράς χρήσης ακινήτου... - Απόσβεση Δημόσιας οδού... Αποσβέσεις μηχανημάτων... - Αποσβέσεις Μηχανημάτων με χρησιδάνειο... - Αποσβέσεις Εργαλείων και καλουπιών παραγωγής... - Αποσβέσεις Εργαλείων και ανταλλακτικών... Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων... - Αεροπορικών μεταφορικών μέσων... - Αποσβέσεις Δαπανών προσαρμογής οχημάτων... Αποσβέσεις ειδικών περιπτώσεων... - Αποσβέσεις Εξόδων εκτελωνισμού... - Αποσβέσεις Παγίων πρατηρίων υγρών καυσίμων... - Απόσβεση στο μη εκπιπτόμενο ΦΠΑ των παγίων... - Αποσβέσεις Προγραμμάτων Η/Υ (software) ενοικιαζόμενα σε τρίτους... - Αποσβέσεις Εταιρειών κατασκευής και εκμετάλλευσης αεροδρομίων... - Αποσβέσεις Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων... - Κόστος προσθηκών (stands)... - Αποσβέσεις Παγίων με αγορά από εξωχώρια εταιρεία... Αποσβέσεις υπεραξίας από αναπροσαρμογή... - Αποσβέσεις Υπεραξίας από αναπροσαρμογή με το Ν.2065/ Αποσβέσεις Υπεραξίας από αναπροσαρμογή Ν. 3229/ Αποσβέσεις Ακινήτων αναπροσαρμοσμένων με Ν. 3091/ Αποσβέσεις μετασχηματιζομένων Επιχειρήσεων... - Αποσβέσεις Επί μετασχηματισμού με βάση το Ν.2166/ Αποσβέσεις Επί μετασχηματισμού επιχειρήσεων με το N.Δ. 1297/1972 Πρακτική εφαρμογή... - Αποσβέσεις Επί μετασχηματισμού με βάση το Ν. 2190/ Επιχορηγηθέντων παγίων... Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν.1892/ Αποσβέσεις επιχορηγηθέντων παγίων Ν. 2601/ Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν. 3299/ Αποσβέσεις Επιχορηγηθέντων παγίων Ν. 3908/ Αποσβέσεις με Βιβλία Β κατηγορίας (απλογραφική μέθοδος)... - Λογιστικός χειρισμός με Β κατηγορίας βιβλία... - Αποσβέσεις επί ακινήτων προσωπικών εταιρειών... Κοστολόγηση αποσβέσεων ενσώματων παγίων... - Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Πρακτική εφαρμογή... - Αποσβέσεις Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος... - Συντελεστές απόσβεσης παγίων με σταθερή μέθοδο Π.Δ. 299/2003 κατά λογαριασμό Ε.Γ.Λ.Σ Συντελεστές απόσβεσης παγίων με φθίνουσα μέθοδο Π.Δ. 299/2003 κατά λογαριασμό Ε.Γ.Λ.Σ Αποσβέσεις ενσώματων παγίων από Οικονομικό Έτος 2014

3 Αποσβέσεις άυλων ή ασώματων παγίων - Συντελεστές αποσβέσεων άυλων ή ασώματων παγίων μέχρι 31/12/ Αποσβέσεις Υπεραξίας επιχειρήσεως (Goodwill)... - Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας... - Δικαιώματα εκμεταλλεύσεως ορυχείων-μεταλλείων-λατομείων... - Λοιπές παραχωρήσεις (16.03)... - Δικαίωμα χρήσεως ενσώματων παγίων στοιχείων (16.04.)... - Λοιπά δικαιώματα (16.05)... - Εξόδων ιδρύσεων και πρώτης εγκαταστάσεως (16.10)... - Έξοδα ερευνών ορυχείων μεταλλείων λατομείων (16.11)... - Εξόδων λοιπών ερευνών (16.11)... - Έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων (16.13)... - Εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων (16.14)... - Συναλλαγματικών διαφορών από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων (16.15)... - Διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών (16.16)... - Εξόδων αναδιοργάνωσης (16.17)... - Τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου (16.18)... - Λοιπών εξόδων πολυετούς απόσβεσης (16.19)... - Εξόδων μετεγκαταστάσεως επιχειρήσεως (16.90)... - Αποσβέσεις άυλων παγίων από 1/1/ Φορολογία Εισοδήματος και Αποσβέσεις... - Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας - Δαπάνης αγοράς νέου σήματος... - Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως... - Έξοδα ίδρυσης νέων υποκαταστημάτων... - Απόσβεση δαπανών έκδοσης νέου περιοδικού... - Απόσβεση Δαπανών για κατάρτιση τεχνικοοικονομικών μελετών... - Απόσβεση «αέρα»... - Απόσβεση αποζημιώσεως σε μισθωτές ακινήτων... - Δαπανών εισαγωγής στο Χ.Α.Α Δαπανών κυκλοφορίας νέου προϊόντος... - Δαπανών απόκτησης άδειας άσκησης δραστηριότητας... - Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων... - Αποσβέσεις συναλλαγματικών διαφορών από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων στοιχείων... - Απόσβεση τόκων κατασκευαστικής περιόδου... Κοστολόγηση αποσβέσεων άυλων παγίων στοιχείων... 11

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ Συναλλαγματικές διαφορές από βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και λοιπές υποχρεώσεις για μη κτήση παγίων Πρακτικές εφαρμογές... Συναλλαγματικές διαφορές από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και απαιτήσεις για μη κτήση παγίων Πρακτικές Εφαρμογές... Συναλλαγματικές διαφορές γραμματίων εισπρακτέων πληρωτέων, καταθέσεων σε Ξ.Ν. και δανείων σε Ξ.Ν. για μη κτήση παγίων... Συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις παγίων - Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές... - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές... - Πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ - Σκοπός των προβλέψεων... - Φορολογία εισοδήματος... - Κατηγορίες προβλέψεων... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως - Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία - πρακτική εφαρμογή... Προβλέψεις για Επισφαλείς πελάτες - Πρόβλεψη επισφαλών πελατών με 0,5% - πρακτική εφαρμογή... - Πρόβλεψη επισφαλών πελατών με 1% - πρακτική εφαρμογή... - Πρόβλεψη επισφαλών πελατών με 2%... - Ανώτατο ύψος σωρευτικής πρόβλεψης... - Απόσβεση (διαγραφή) επισφαλών πελατών-πρακτική εφαρμογή... - Αποσβέσεις μετά από ένδικα μέσα-πρακτική εφαρμογή... - Φορολογία εισοδήματος-πρακτική εφαρμογή... - Δικαιούμενοι πρόβλεψης... - Μη δικαιούμενοι πρόβλεψης... - Προαιρετική διενέργεια προβλέψεως... - Απόσβεση επισφαλούς απαιτήσεως από άποψη ΦΠΑ... Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων - Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων εισηγμένων στο χρηματιστήριο - πρακτική εφαρμογή... - Φορολογία εισοδήματος - πρακτική εφαρμογή... - Αποτίμηση συμμετοχών και χρεογράφων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο... - Αποτίμηση συμμετοχών σε ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και Συνεταιρισμούς - πρακτική εφαρμογή... - Αποτίμηση λοιπών χρεογράφων και τίτλων... 12

5 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους - Φορολογία εισοδήματος... - Πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Έξοδα επόμενων χρήσεων πρακτική εφαρμογή... - Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα πρακτική εφαρμογή... - Αγορές υπό παραλαβή πρακτική εφαρμογή... - Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό πρακτική εφαρμογή... Μεταβατικοί Λογαριασμοί παθητικού - Έσοδα επόμενων χρήσεων πρακτική εφαρμογή... - Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα πρακτική εφαρμογή... - Αγορές υπό τακτοποίηση πρακτική εφαρμογή... - Εκπτώσεις επί πωλήσεων υπό διακανονισμό πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διαμόρφωση κόστους παραγωγής - Άμεσα υλικά... - Άμεση εργασία... - ΓΒΕ... - Διαδικασία κοστολογήσεως... - Κόστος παραγωγής... - Κόστος πωληθέντων... - Μικτό αποτέλεσμα... - Φύρα παραγωγής Πρακτική Εφαρμογή... - Φύρα εμπορική - Πρακτική Εφαρμογή... - Κοστολόγηση παραγωγής σ εξέλιξη - Πρακτική Εφαρμογή... Διαμόρφωση μη παραγωγικού κόστους - Κόστος διοικητικής λειτουργίας... - Κόστος λειτουργίας διαθέσεως... - Διαχωρισμός του κόστους της λειτουργίας διαθέσεως... - Άμεσο κόστος διαθέσεως... - Έμμεσο κόστος διαθέσεως... - Κόστος λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως... - Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας... - Κοστολογική συμπεριφορά των τόκων - Πρακτική Εφαρμογή... - Κοστολόγηση συμπαράγωγων - Πρακτική Εφαρμογή... - Κοστολόγηση υποπροϊόντων-υποπαράγωγων - Πρακτική Εφαρμογή... - Κοστολόγηση ελαττωματικών προϊόντων... - Κοστολόγηση υπολειμμάτων... 13

6 - Κοστολόγηση και εκπτώσεις... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης βιομηχανίας... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης εταιρείας παροχής υπηρεσιών... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης εμπορικής εταιρείας... Εξατομικευμένη κοστολόγηση... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης οικοδομικής εταιρείας... Πρακτική εφαρμογή κοστολόγησης τεχνικής εταιρείας... Βιβλίο αποθήκης-λογαριασμός 94 - Υπόχρεοι τήρησης βιβλίου αποθήκης μέχρι 31/12/ Υπόχρεοι τήρησης λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης από 1/1/ Χρόνος έναρξης τήρησης του λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης... - Τρόπος τήρησης του λογαριασμού Χρόνος ενημέρωσης του λογαριασμού 94-βιβλίου αποθήκης... - Συνέχιση τήρησης του βιβλίου αποθήκης... - Αποφάσεις ρύθμισης υποχρέωσης τήρησης βιβλίου αποθήκης... - Τήρηση λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης από νέους υπόχρεους... - Τρόπος τήρησης του λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης... - Συμπέρασμα τήρησης λογαριασμού 94- βιβλίου αποθήκης... - Πρακτική Εφαρμογή αποθήκης εμπορικής εταιρείας... - Πρακτική Εφαρμογή αποθήκης βιομηχανικής εταιρείας... - Εκτύπωση Βιβλίου Αποθήκης... Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών - Υπόχρεοι τήρησης... - Τρόπος τήρησης Πρακτική Εφαρμογή... - Επαλήθευση τεχνικών προδιαγραφών - Πρακτική Εφαρμογή... - Σύγκριση βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου... - Τεχνικές προδιαγραφές εξατομικευμένης παραγωγής... - Ανακρίβεια και τεχνικές προδιαγραφές μέχρι 31/12/ Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου - Υπόχρεοι τήρησης... - Τρόπος τήρησης Πρακτική Εφαρμογή... - Ανεπάρκεια και βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου μέχρι 31/12/ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ Μέθοδοι αποτιμήσεως αποθεμάτων - Μέθοδοι αποτιμήσεως αποθεμάτων Πρακτική Εφαρμογή... - Μέθοδος μέσου σταθμικού κόστους Πρακτική εφαρμογή... - Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου... - Μέθοδος πρώτη εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (FIFO) Πρακτική εφαρμογή... - Μέθοδος τελευταία εισαγωγή-πρώτη εξαγωγή (LIFO) Πρακτική εφαρμογή... - Μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους... 14

7 - Μέθοδος του πρότυπου κόστους... - Έλεγχος αποτίμησης αποθεμάτων Πρακτική εφαρμογή... - Τιμή κτήσεως... - Τρέχουσα τιμή αγοράς... - Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία... - Αποτίμηση αποθεμάτων έδρας-υποκαταστημάτων Πρακτική εφαρμογή... - Αλλαγή μεθόδου αποτιμήσεως... - Αποτίμηση και Δ.Π.Χ.Π Διαφορές Δ.Π.Χ.Π. και Ε.Λ.Π. στην αποτίμηση... Απογραφή Αποθεμάτων Απογραφή από 1/1/ Βιβλίο απογραφής... - Απογραφή αποθεμάτων - Πρακτική Εφαρμογή... - Βιβλίο Απογραφών-Αποτίμηση αποθεμάτων... - Τρόπος τήρησης βιβλίου απογραφών... - Χρόνος ενημέρωσης... - Απογραφή αποθεμάτων τρίτων... - Απογραφή παγίων... - Απογραφή παθητικού και λοιπών στοιχείων Ενεργητικού... - Απογραφή οικονομικών καταστάσεων... - Απογραφή αποθεμάτων και Δ.Λ.Π Απογραφή έναρξης... - Απογραφή αποθεμάτων όταν τηρείται απλογραφική μέθοδος... Απογραφή μέχρι 31/12/12 - Απογραφή αποθεμάτων... - Απογραφή υποκαταστημάτων... - Διαφορές απογραφής αποθεμάτων... - Κατηγορίες διαφορών απογραφής... - Διαφορές απογραφής και φορολογία εισοδήματος... - Διαφορές απογραφής και ΦΠΑ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού - Αμοιβές έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού... - Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές... - Έκτακτες αμοιβές προσωπικού... - Είδη ενδύσεως προσωπικού... - Έξοδα στεγάσεως... - Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου εστιατορίου... - Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού... - Έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού... - Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προσωπικού... - Ασφάλιστρα προσωπικού... 15

8 16 - Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων... - Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού... - Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού... - Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού... Αμοιβές και έξοδα τρίτων - Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος... - Αμοιβές και Έξοδα δικηγόρων... - Αμοιβές και Έξοδα συμβολαιογράφων... - Αμοιβές και έξοδα τεχνικών... - Αμοιβές και έξοδα οργανωτών μελετητών ερευνητών... - Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών... - Αμοιβές και έξοδα ιατρών... - Αμοιβές και έξοδα λογιστών φοροτεχνικών... - Αμοιβές εκτιμητών... - Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών... - Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου... - Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων... - Αμοιβές σε εταιρείες μελετών τεχνικών έργων εξωτερικού... - Αμοιβές διαχειριστή εταίρου Ε.Π.Ε Προμήθειες για αγορές πωλήσεις εισπράξεις... - Μεσιτείες... - Επεξεργασίες (Facon)... - Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)... - Αμοιβές σε εταιρείες μελετών τεχνικών έργων... - Αμοιβές για έρευνα αγοράς... - Αμοιβές γραφείων επιλογής προσωπικού... - Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα... - Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων... - Εισφορές υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών για κατασκευαζόμενα τεχνικά έργα... - Χρήσεις δικαιωμάτων (Royalties) - Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών... Παροχές τρίτων - Ηλεκτρικό ρεύμα και φωταέριο παραγωγής... - Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας... - Τηλεφωνικά Τηλεγραφικά... - Ταχυδρομικά... - Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων... - Ενοίκια κτιρίων Τεχνικών έργων... - Ενοίκια μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων Λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού... - Ενοίκια μεταφορικών μέσων... - Ενοίκια επίπλων - Η/Υ - Φωτοαντιγραφικών Επιγραφών... - Ενοίκια χρονομεριστικής μίσθωσης Ν.1652/

9 - Ενοίκια μισθώσεως Leasing μηχανημάτων... - Ενοίκια μισθώσεως Leasing μεταφορικών μέσων... - Ενοίκια μισθώσεως Leasing επίπλων και λοιπού εξοπλισμού... - Ενοίκια λοιπών κινητών πραγμάτων... - Ασφάλιστρα πυρός... - Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων... - Ασφάλιστρα μεταφορών... - Ασφάλιστρα πιστώσεων... - Ασφάλιστρα κλοπής... - Ασφάλιστρα απώλειας εισοδήματος της εταιρείας... - Ασφάλιστρα αστικής ευθύνης... - Λοιπά ασφάλιστρα... - Αποθήκευτρα... - Επισκευές και συντηρήσεις... - Επισκευές και συντηρήσεις εδαφικών εκτάσεων... - Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων... - Επισκευές και συντηρήσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού... - Επισκευές και συντηρήσεις μεταφορικών μέσων... - Φωτισμός - Φωταέριο (πλήν παραγωγής)... - Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)... - Έξοδα ξενοδοχείου για εξυπηρέτηση πελατών... Φόροι - Τέλη - Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος... - Τέλη συναλλαγματικών δανείων και λοιπών πράξεων... - Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων... - Δημοτικοί Φόροι - Τέλη... - Χαρτόσημο μισθωμάτων... - Φόρος ακίνητης περιουσίας... - Χαρτόσημο κερδών... - Χαρτόσημο εσόδων από τόκους... - Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων... - Κρατήσεις υπέρ δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ Φ.Π.Α. εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος... - Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος... - Λοιποί φόροι - τέλη... Διάφορα έξοδα - Έξοδα κινήσεως (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων... - Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων... - Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών - αγορών με μεταφορικά μέσα τρίτων... - Έξοδα μεταφοράς υλικών αγαθών - πωλήσεων με μεταφορικά μέσα τρίτων... - Έξοδα διακινήσεως (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με μεταφορικά μέσα τρίτων... - Έξοδα ταξιδίων... 17

10 18 - Έξοδα προβολής και διαφημίσεως... - Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων... - Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας... - Αξία χορηγουμένων δειγμάτων και έξοδα αποστολής... - Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων... - Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις... - Δωρεές - επιχορηγήσεις... - Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς... - Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς... - Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς... - Λοιπές δωρεές... - Έντυπα και γραφική ύλη... - Υλικά άμεσης αναλώσεως... - Έξοδα δημοσιεύσεων... - Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων... - Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων... - Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων... - Ζημίες από συμμετοχή σε κοινοπραξία τεχνικών έργων... - Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging... - Διάφορα έξοδα... - Κοινόχρηστες δαπάνες... - Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών... - Έξοδα διαφόρων τρίτων... Τόκοι και συναφή έξοδα - Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων... - Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων... - Προεξοφλητικοί τόκοι τραπεζών... - Προμήθειες εγγυητικών επιστολών... - Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring... - Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα... Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος - Ενδελεχής φορολογική, λογιστική και κοστολογική ανάλυση... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως - Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση)... - Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση)... - Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (ενδελεχής φορολογική και λογιστική ανάλυση)... Έκτακτα και ανόργανα έξοδα - Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις... - Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων... - Καταπτώσεις εγγυήσεων - ποινικών ρητρών... - Κλοπές - Υπεξαιρέσεις... - Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές... - Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς... - Τόκοι υπερημερίας οφειλόμενων δόσεων ή δανείων...

11 - Φόρος επί υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων... - Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα... - Έκτακτες ζημιές... - Ζημιές από εκποίηση ακινήτων τεχνικών έργων... - Ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων μεταφορικών επίπλων και δικαιωμάτων... - Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις... - Ζημιές από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων... - Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων... - Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων... - Λοιπές έκτακτες ζημιές... - Έξοδα προηγούμενων χρήσεων... - Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους... - Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες... - Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος... Φορολογική αναμόρφωση αποθεμάτων - Προϋποθέσεις έκπτωσης αγοραζόμενων αποθεμάτων... - Απαξίωση αποθεμάτων... - Προγράμματα Η/Υ... - Εκπτώσεις λόγω τζίρου... - Αγορές skrap... - Αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών από εξωχώρια εταιρεία... Φορολογική αναμόρφωση εσόδων - Προϋποθέσεις αναμόρφωσης εσόδων επιχειρήσεων που διενεργούν τριγωνικές συναλλαγές με offshore εταιρείες... - Έσοδα από συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων... - Μείωση Εκπιπτόμενων δαπανών από αφορολόγητα έσοδα - Πρακτική εφαρμογή... - Έσοδα χρήσεως καταχωρημένα σε προηγούμενη χρήση... - Έσοδα προηγούμενων χρήσεων... - Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Α.Ε. Φορολογία εισοδήματος Α.Ε. - Κύριος φόρος εισοδήματος... - Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... - Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής... - Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής υπερδωδεκάμηνης χρήσεως... - Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος - Πρακτική Εφαρμογή... - Παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμουν ή κεφαλαιοποιούν τα νομικά 19

12 πρόσωπα... - Παρακράτηση φόρου μερισμάτων με τη μορφή μετοχών... - Συμψηφισμός παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων... - Πρακτική εφαρμογή συμψηφισμού παρακρατούμενου φόρου μερισμάτων... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που καταβάλλουν ημεδαπές Α.Ε και Ε.Π.Ε. - Πρακτική Εφαρμογή... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που εισπράττουν ημεδαπές Α.Ε και Ε.Π.Ε.... Διανομή κερδών Α.Ε. - Η διαδοχική σειρά των λογαριασμών διανομής Α.Ε... - Φόροι-τέλη επηρεάζοντες την διάθεση κερδών... - Τακτικό αποθεματικό... - Πρακτική εφαρμογή τακτικού αποθεματικού... - Προσδιορισμός πρώτου μερίσματος - Πρακτική Εφαρμογή... - Προϋποθέσεις διανομής Α μερίσματος... - Πρόσθετο μέρισμα... - Χρόνος καταβολής μερίσματος... - Παραγραφή δικαιώματος λήψης μερισμάτων... - Δικαιούχος μερίσματος... - Μέρισμα σε μετοχές ή κεφαλαιοποίηση κερδών... - Πρακτική εφαρμογή κεφαλαιοποιήσεως κερδών... - Απαγόρευση διανομής κερδών... - Πρακτική εφαρμογή φορολογίας εισοδήματος και διανομής κερδών σε Α.Ε Λογιστικές εγγραφές φόρου και διάθεσης κερδών... Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διανομής κερδών - Διανομή κερδών όταν τα αφορολόγητα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα κέρδη του ισολογισμού σε Α.Ε. - Πρακτική Εφαρμογή... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος όταν προκύπτει συμπληρωματικός μεγαλύτερος από τον κύριο - Πρακτική Εφαρμογή... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και συμψηφισμός του με φόρο αλλοδαπής - Πρακτική Εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΩΝ - Συμψηφισμός ζημιών με κέρδη επόμενων χρήσεων - Πρακτική Εφαρμογή... - Απόσβεση ζημιών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. με την υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων... - Απόσβεση ζημιάς Α.Ε. με φορολογημένα αποθεματικά (τακτικό ή έκτακτο) Πρακτική Εφαρμογή... - Απόσβεση ζημιάς Α.Ε. με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου - Πρακτική εφαρμογή... - Προϋποθέσεις μείωσης μετοχικού κεφαλαίου... - Τρόποι μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου - Πρακτική εφαρμογή... 20

13 - Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχών - Πρακτική εφαρμογή... - Μείωση του αριθμού των μετοχών... - Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με την απόκτηση ιδίων μετοχών - Πρακτική εφαρμογή... - Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. για σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ. για μείωση μετοχικού κεφαλαίου... - Υπόδειγμα πρόσκλησης των μετόχων σε έκτακτη Γ.Σ. για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου... - Υποδείγματα πρακτικών Γ.Σ. μείωσης μετοχικού κεφαλαίου... - Ανακοίνωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ Φορολογία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου... Περιορισμοί συμψηφισμού ζημιών - Συμψηφισμός ζημιών αλλοδαπής μόνο με κέρδη αλλοδαπής - Πρακτική εφαρμογή... Απαγορεύσεις συμψηφισμού φορολογικής ζημίας - Φορολογική ζημία μετά την αφαίρεση κερδών από πώληση μετοχών - Πρακτική εφαρμογή... - Αφορολόγητα έσοδα νομικού προσώπου μεγαλύτερα από τα καθαρά κέρδη - Πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3908/11 - Διαμόρφωση φορολογικής απαλλαγής... - Ελάχιστο ύψος επένδυσης... - Νομική μορφή υπαγόμενων επιχειρήσεων... - Προϋποθέσεις δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού Ν.3908/ Ενισχυόμενες δαπάνες... - Μη ενισχυόμενες δαπάνες... - Κατανομή επιχειρήσεων... - Ποσοστά ενισχύσεων ανά νομό... - Απαγόρευση διανομής ή κεφαλαιοποίησης αφορολόγητου αποθεματικού Ν. 3908/ Πρακτική εφαρμογή δημιουργίας αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3908/11... Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών - Διανομή αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων - Πρακτική Εφαρμογή... - Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων... - Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων Α.Ε. εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Πρακτική Εφαρμογή... - Κεφαλαιοποίηση αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων - Α.Ε. μη εισηγμένων και ΕΠΕ Πρακτική Εφαρμογή... 21

14 - Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα Πρακτική Εφαρμογή... - Διανομή αποθεματικών ή κεφαλαιοποίηση από έσοδα φορολογηθέντα κατ ειδικό τρόπο - Πρακτική Εφαρμογή... - Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων κερδών τεχνικών εταιρειών - Πρακτική Εφαρμογή... - Απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου... - Διανομή ή κεφαλαιοποίηση φορολογημένων αποθεματικών - Πρακτική Εφαρμογή... Επιχορηγήσεις επενδύσεων - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.3299/ Πρακτική Εφαρμογή... - Επιχορηγήσεις επενδύσεων Ν.3908/ Επιχορηγήσεις επενδύσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων - Πρακτική Εφαρμογή... - Επιχορηγήσεις με βιβλία απλογραφικής μεθόδου... - Πρακτική εφαρμογή επιχορήγησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων με διπλογραφικά βιβλία... - Αναπροσαρμογή επιχορηγήσεων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ Α.Ε. Αμοιβές Δ.Σ. από τα κέρδη της επιχειρήσεως - Φορολογία εισοδήματος... - Χαρτόσημο... - Ασφαλιστικές εισφορές... - Πρακτική εφαρμογή... Αμοιβές Δ.Σ. που καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας - Φορολογία εισοδήματος - Χαρτόσημο... - Πρακτική Εφαρμογή... Αμοιβές Δ.Σ. που δεν ορίζονται από το καταστατικό της εταιρείας - Φορολογία εισοδήματος - Χαρτόσημο... - Ασφαλιστικές εισφορές... - Πρακτική εφαρμογή... Αμοιβές Δ.Σ. με βάση ειδική σχέση μισθώσεως εργασίας ή εντολής - Εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις... - Εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες... - Εισοδήματα από ελεύθερα επαγγέλματα... - Προϋποθέσεις έκπτωσης των αμοιβών Δ.Σ.... Προμέρισμα Α.Ε. - Προϋποθέσεις διανομής προμερίσματος... - Διαδικασία σύνταξης προσωρινού ισολογισμού... - Προσωρινός ισολογισμός τραπεζών... - Προσωρινός ισολογισμός ασφαλιστικών εταιρειών... - Προσωρινός ισολογισμός λοιπών ανώνυμων εταιρειών... 22

15 - Χαρακτηριστικά προμερίσματος... - Υπολογισμός προμερίσματος... - Φορολογία εισοδήματος προμερίσματος... - Πρακτική εφαρμογή... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Ε.Π.Ε. Φορολογία εισοδήματος Ε.Π.Ε. - Κύριος και συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... - Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής... - Πρακτική εφαρμογή προκαταβολής υπερδωδεκάμηνης χρήσεως... - Έκπτωση φόρου με εφάπαξ καταβολή σε Ε.Π.Ε Φορολογία διανεμόμενων κερδών Ε.Π.Ε... - Συμψηφισμός παρακρατούμενων φόρων διανεμόμενων κερδών... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που καταβάλλουν ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που εισπράττουν ημεδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε Αμοιβές εταίρου ή διαχειριστή εταίρου Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε. Πρακτική Εφαρμογή... - Αμοιβές εταίρων-ελεύθερων επαγγελματιών Ε.Π.Ε Χρόνος κτήσεως εισοδήματος εταίρων από Ε.Π.Ε.... Διανομή κερδών Ε.Π.Ε. - Η διαδοχική σειρά των λογαριασμών διανομής... - Φόροι - τέλη επηρεάζοντες την διάθεση των κερδών... - Τακτικό αποθεματικό - Πρακτική Εφαρμογή... - Διανεμόμενα κέρδη σε εταίρους Ε.Π.Ε.... Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διανομής κερδών - Διανομή κερδών όταν τα αφορολόγητα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα κέρδη του ισολογισμού σε Ε.Π.Ε. - Πρακτική Εφαρμογή... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος όταν προκύπτει συμπληρωματικός φόρος μεγαλύτερος από τον κύριο σε Ε.Π.Ε - Πρακτική Εφαρμογή... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος και συμψηφισμός του με φόρο αλλοδαπής - Πρακτική Εφαρμογή... - Απαγόρευση διανομής κερδών... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Ο.Ε. Ε.Ε. Φορολογία Εισοδήματος Ο.Ε. - Ε.Ε. - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών Ο.Ε. - Ε.Ε Φορολογία εισοδήματος Ο.Ε. - Ε.Ε. Πρακτική Εφαρμογή... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Ο.Ε. - Ε.Ε

16 - Επιχειρηματική αμοιβή Ο.Ε. - Ε.Ε Συμψηφισμός ζημιών με κέρδη επόμενων χρήσεων Ο.Ε. - Ε.Ε Καταβολή φόρου εισοδήματος Ο.Ε.- Ε.Ε Διανομή κερδών Ο.Ε. - Ε.Ε Έλεγχος Ο.Ε. - Ε.Ε Πρακτική εφαρμογή φορολογίας Ο.Ε. με μέλη φυσικά πρόσωπα... - Πρακτική εφαρμογή φορολογίας Ε.Ε. με μέλη φυσικά και νομικά πρόσωπα... - Σύνταξη Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε Σύνταξη Δήλωσης Ε Πρακτική εφαρμογή εμπορικής-βιομηχανικής Ο.Ε. με βιβλία Γ κατηγορίας... - Σύνταξη Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε Σύνταξη Δήλωσης Ε Βεβαιώσεις καταβολής επιχειρηματικής αμοιβής και κερδών εταίρων... - Αλλοδαπές ομόρρυθμες - ετερόρρυθμες εταιρείες... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ Φορολογία εισοδήματος συνεταιρισμού - Κύριος και Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος Πρακτική Εφαρμογή... - Πρακτική Εφαρμογή προκαταβολής υπερδωδεκάμηνης χρήσεως... - Έκπτωση φόρου εισοδήματος σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του... - Διανομή κερδών συνεταιρισμών... - Φορολογία διανεμόμενων κερδών... - Συμψηφισμός παρακρατούμενων φόρων διανεμομένων κερδών... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που καταβάλλουν οι ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμοί... - Απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων που εισπράττουν οι ημεδαπές Α.Ε., Ε.Π.Ε. και συνεταιρισμοί... - Βιβλία συνεταιρισμού... Διοίκηση συνεταιρισμού - Γενική Συνέλευση συνεταιρισμού... - Απαρτία Γενικής Συνέλευσης... - Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης... - Διοικητικό συμβούλιο... - Εποπτικό συμβούλιο... Οικονομικές καταστάσεις συνεταιρισμού... Πρακτική εφαρμογή φορολογίας διανομής κερδών συνεταιρισμού... 24

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Νομικά Πρόσωπα Μη κερδοσκοπικού Χαρακτήρα - Προϋποθέσεις χαρακτηρισμού Αστικής Εταιρείας ως μη κερδοσκοπική... - Φορολογητέα έσοδα ημεδαπών Ν.Π μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... - Προσδιορισμός φόρου εισοδήματος στα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... - Φορολογία εισοδήματος από ακίνητα... - Φορολογική αναγνώριση δαπανών... - Προσδιορισμός εισοδήματος αλλοδαπών Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... - Πρακτική Εφαρμογή Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα... - Σύνταξη Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Φ Σύνταξη Δήλωσης Ε3... Κοινωνίες Κληρονομικού Δικαίου - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία εισοδήματος... - Επιχειρηματική αμοιβή... Κοινωνίες Αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία εισοδήματος... Αστικές κερδοσκοπικές& μη κερδοσκοπικές εταιρείες - συμμετοχικές ή αφανείς - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία εισοδήματος... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 ΦΠΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Διακανονισμός Φ.Π.Α. παγίων - Παράδοση ή παύση χρησιμοποίησης των αγαθών επένδυσης στην πενταετή περίοδο διακανονισμού... - Πρακτική εφαρμογή πώλησης παγίου... - Συμπλήρωση πίνακα Η εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για πώληση παγίου... - Πρακτική εφαρμογή μη χρησιμοποίησης παγίου εντός πενταετίας... - Συμπλήρωση πίνακα Ζ εκκαθαριστικής ΦΠΑ για μη χρησιμοποίηση παγίου εντός πενταετίας... - Πρακτική εφαρμογή μεταβολής των εργασιών της επιχείρησης εντός της πενταετίας από την αγορά παγίου Πρακτική Εφαρμογή... - Συμπλήρωση πίνακα Η εκκαθαριστικής ΦΠΑ για μεταβολή των εργασιών 25

18 της επιχείρησης εντός της πενταετίας από την αγορά παγίου... - Εξαιρέσεις από τον εφάπαξ διακανονισμό του ΦΠΑ των παγίων εντός πενταετίας - Πρακτική εφαρμογή... - Συμψηφισμός πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ... - Τριετής επιστροφή ΦΠΑ... - Πρακτική εφαρμογή τριετούς επιστροφής ΦΠΑ... - Φορολογία εισοδήματος και πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ... - PRORATA... - Απαλλαγές από ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας... - Εφαρμογές PRORATA... - Μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ και Πάγια - Πρακτική Εφαρμογή... - Λογιστικός χειρισμός του ΦΠΑ κοινών δαπανών σε PRORATA - Πρακτική Εφαρμογή... - Συμπλήρωση πίνακα Ζ εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Προσωρινό ισοζύγιο βιομηχανίας... Μεταβατικοί λογαριασμοί - Χρονική τακτοποίηση εξόδων... - Έξοδα επόμενων χρήσεων... - Αγορές υπό παραλαβή... - Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα... - Χρονική τακτοποίηση εσόδων... - Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα... - Έσοδα επόμενων χρήσεων... Αποσβέσεις παγίων - Αποσβέσεις ενσώματων παγίων... - Αποσβέσεις άυλων παγίων... - Μητρώο παγίων... Αποτιμήσεις τέλους χρήσεως - Αποτίμηση προμηθευτών εξωτερικού... - Αποτίμηση συμμετοχών-χρεογράφων... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως - Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες... - Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία... Φόροι επηρεάζοντες την διάθεση των κερδών - Φόρος ακίνητης περιουσίας... - Διαφορές φορολογικού ελέγχου... Προσδιορισμός βραχυπρόθεσμου-μακροπρόθεσμου δανεισμού - Μακροπρόθεσμο δάνειο... 26

19 Μετάβαση από το προσωρινό ισοζύγιο στο ισοζύγιο πριν κλείσιμο της βιομηχανίας Ισοζύγιο πριν κλείσιμο της βιομηχανίας Εξωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση το Ενεργητικό και Παθητικό... Κοστολόγηση βιομηχανίας - Βιβλίο τεχνικών προδιαγραφών... - Βιβλίο αποθήκης... - Καρτέλες Α υλών... - Καρτέλες προϊόντων... - Οργανικά έσοδα και έξοδα... - Συγκεντρωτική κοστολογική απεικόνιση έμμεσων υλικών... - Φύλλο μερισμού εξόδων και έμμεσων υλικών... - Κόστος παραγωγής... - Κόστος πωληθέντων... - Βιβλίο απογραφής αποθεμάτων... - Εσωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος βιομηχανίας... - Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης... - Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως... Φορολογία εισοδήματος - Τακτικό αποθεματικό... - Πρώτο Μέρισμα... - Φορολογική αναμόρφωση δαπανών... - Φόρος εισοδήματος κύριος και συμπληρωματικός... - Αφορολόγητα αποθεματικά... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... - Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος... - Παρακρατούμενος φόρος διανεμόμενων κερδών... - Πίνακας διάθεσης κερδών... - Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης κερδών... - Κλείσιμο αναλυτικών λογαριασμών ΦΠΑ... - Τελικό ισοζύγιο βιομηχανίας μετά κλείσιμο... - Εγγραφές επόμενης χρήσεως... - Σύνταξη εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α Σύνταξη δήλωσης φορολογίας εισοδήματος... - Σύνταξη δήλωσης Ε Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης... - Κατάσταση αυτοκινήτων εταιρείας... - Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας... - Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων εισοδήματος και έμμεσων φόρων... - Σύνταξη Ισολογισμού βιομηχανίας... - Σύνταξη Κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης... - Προσάρτημα βιομηχανίας... - Πίνακας μεταβολών παγίων... 27

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε.Π.Ε. ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Προσωρινό ισοζύγιο εμπορικής εταιρίας... Μεταβατικοί λογαριασμοί - Χρονική τακτοποίηση εξόδων... - Έξοδα επόμενων χρήσεων... - Αγορές υπό τακτοποίηση... - Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό... - Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα... Αποσβέσεις παγίων - Αποσβέσεις ενσώματων παγίων... - Αποσβέσεις άυλων παγίων... - Μητρώο παγίων... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως - Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους... - Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες... - Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης στην επόμενη χρήση... - Έσοδα από ρευστοποίηση προβλέψεων... Μετάβαση από το προσωρινό στο ισοζύγιο πριν κλείσιμο... Ισοζύγιο πριν κλείσιμο εμπορικής εταιρίας... Εξωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση το ενεργητικό-παθητικό... Κοστολόγηση εμπορικής εταιρίας... - Καρτέλες αποθήκης εμπορευμάτων... - Βιβλίο απογραφής αποθεμάτων... - Οργανικά έξοδα και έσοδα συγκεντρωτικά... - Φύλλο μερισμού οργανικών εξόδων... - Εσωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος εμπορικής εταιρίας... - Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης... - Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως... Φορολογία εισοδήματος Ε.Π.Ε Τακτικό αποθεματικό... - Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματος... - Κύριος και συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... 28

21 - Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος... - Πίνακας διάθεσης κερδών... - Παρακρατούμενος φόρος διανεμόμενων κερδών... - Χρόνος παρακράτησης και απόδοσης φόρου διανεμόμενων κερδών... - Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης κερδών... - Κλείσιμο αναλυτικών λογαριασμών ΦΠΑ... - Ισοζύγιο τελικό μετά κλείσιμο... - Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης... - Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας... - Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε. ΕΣΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ Προσωρινό ισοζύγιο εταιρείας παροχής υπηρεσιών... Μεταβατικοί λογαριασμοί - Χρονική τακτοποίηση εξόδων... - Έξοδα επόμενων χρήσεων... - Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα... - Χρονική τακτοποίηση εσόδων... - Έσοδα επόμενων χρήσεων... Αποσβέσεις παγίων... - Αποσβέσεις ενσώματων παγίων... - Αποσβέσεις άυλων παγίων... - Μητρώο παγίων... Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως... - Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού... - Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες... Αποτιμήσεις συμμετοχών-χρεογράφων... - Αποτίμηση συμμετοχών... - Αποτίμηση χρεογράφων... - Αποτίμηση αμοιβαίων κεφαλαίων... Μετάβαση από το προσωρινό στο ισοζύγιο πριν κλείσιμο Ισοζύγιο πριν κλείσιμο... Εξωλογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση τους αποτελεσματικούς λογαριασμούς... - Προσδιορισμός αποτελέσματος με βάση το ενεργητικό-παθητικό... Κοστολόγηση εταιρείας παροχής υπηρεσιών λογαριασμοί εκμεταλλεύσεως - Οργανικά και ανόργανα έσοδα έξοδα... - Φύλλο μερισμού οργανικών εξόδων... 29

22 - Εσωλογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος... - Λογαριασμός γενικής εκμετάλλευσης... - Λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως... Φορολογία εισοδήματος... - Φορολογική αναμόρφωση αποτελέσματος... - Φόρος εισοδήματος... - Προκαταβολή φόρου εισοδήματος... - Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος... - Αποθεματικό από αφορολόγητα έσοδα... - Ζημίες από προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών-χρεογράφων... - Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων... - Λογιστικές εγγραφές φόρου εισοδήματος και διάθεσης... - Κλείσιμο αναλυτικών λογαριασμών ΦΠΑ... - Τελικό ισοζύγιο μετά κλείσιμο... - Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης... - Κατάσταση αυτοκινήτων εταιρείας... - Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας... - Κατάσταση αποδοθέντων και οφειλομένων φόρων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Οικονομικές καταστάσεις Α.Ε. - Προθεσμίες κατάρτισης, δημοσίευσης, υποβολής και έγκρισης... - Έγκριση υπογραφή οικονομικών καταστάσεων... - Υπογραφή ισολογισμού από λογιστή-φοροτεχνικό... - Ευθύνες - υποχρεώσεις λογιστή φοροτεχνικού... - Όρια επαγγελματικής δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού... - Ισολογισμός... - Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεων... - Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων... - Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμεταλλεύσεως... - Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... - Κατάσταση ταμειακών ροών - Άμεση και έμμεση μέθοδος... - Κατάσταση ταμειακών ροών, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών εταιρειών... - Προσάρτημα... Γενική Συνέλευση Α.Ε. - Αποκλειστικές αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης... - Απαρτία τακτικής Γενικής Συνέλευσης... - Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης... - Δημοσίευση πρόσκλησης για μη εισηγμένες εταιρείες... - Μη υποχρέωση πρόσκλησης Γενικής Συνέλευσης... 30

23 - Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. για έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των κερδών... - Υπόδειγμα πρακτικού Δ.Σ. της Α.Ε. για σύγκλιση τακτικής Γ.Σ. των μετόχων... - Υπόδειγμα πρόσκλησης των μετόχων σε Τακτική Γ.Σ Υπόδειγμα πρακτικού τακτικής Γ.Σ. των μετόχων Α.Ε Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων Α.Ε Ενοποιημένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις Ε.Π.Ε. - Κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων... - Πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων Ε.Π.Ε Έγκριση οικονομικών καταστάσεων... - Δημοσιότητα οικονομικών καταστάσεων... Γενική συνέλευση Ε.Π.Ε. - Αρμοδιότητες Γ.Σ. Ε.Π.Ε Πρόσκληση εταίρων Ε.Π.Ε. σε Γ.Σ Υπόδειγμα πρακτικού διαχειριστών Ε.Π.Ε. για σύγκλιση Γ.Σ Υπόδειγμα πρόσκλησης εταίρων Ε.Π.Ε. σε τακτική Γ.Σ Υπόδειγμα πρακτικού ετήσιας Γ.Σ. Ε.Π.Ε.... Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Ι.Κ.Ε. - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις... - Κατάρτιση και δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων... - Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων... - Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και διανομή κερδών... - Τακτική συνέλευση εταίρων... - Τόπος συνέλευσης... - Χρόνος και τρόπος σύγκλησης συνέλευση... Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων - Τακτικός έλεγχος... - Ορκωτοί ελεγκτές... - Μη ορκωτοί ελεγκτές... - Μη υποχρέωση ελεγκτών... - Ευθύνες-υποχρεώσεις ορκωτού-νόμιμου ελεγκτή... - Ευθύνες-υποχρεώσεις φορολογικών ελεγκτικών οργάνων... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ Τεχνικές επιχειρήσεις... - Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων... - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία τεχνικών επιχειρήσεων... 31

24 - Πρακτική εφαρμογή Τεχνικής Α.Ε. λογιστική κοστολόγηση - φορολογία και διανομή κερδών... - Κοστολόγηση τεχνικής εταιρείας... - Λογιστικός προσδιορισμός αποτελέσματος προ φόρων... - Φορολογία εισοδήματος... - Διανομή ή κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων κερδών τεχνικών εταιρειών... - Αλλοδαπές τεχνικές εταιρείες... Κοινοπραξίες Τεχνικών Έργων - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Φορολογία εισοδήματος... - Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος... - Διανομή κερδών κοινοπραξίας... - Πρακτική εφαρμογή Κοινοπραξίας λογιστική - φορολογία διανομή κερδών... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ - Προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων - Πρακτική εφαρμογή... - Χρόνος απόκτησης ακαθάριστων εσόδων... - Τεκμαρτός προσδιορισμός φορολογητέων κερδών... - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών ατομικών και προσωπικών εταιριών με βιβλία Γ κατηγορίας - Πρακτική εφαρμογή... - Λογιστικός προσδιορισμός των κερδών των οικοδομικών επιχειρήσεων κατά την πώληση οικοδομών πριν την αποπεράτωσή τους... - Εγγραφή προϋπολογιστικού κόστους τεχνικού έργου ή οικοδομής... - Εγγραφή αποπεράτωσης τεχνικού έργου ή οικοδομής... - Προσδιορισμός φορολογητέων κερδών των οικοδομικών επιχειρήσεων κατά την πώληση οικοδομών πριν την αποπεράτωσή τους... - Φορολογία εισοδήματος οικοδομικών επιχειρήσεων... - Αναπροσαρμογή ακινήτων οικοδομικών επιχειρήσεων... - Πρακτική εφαρμογή - Οικοδομικής - Τεχνικής Ο.Ε. με απλογραφικά βιβλία... - Πρακτική εφαρμογή Οικοδομικής Α.Ε. λογιστική κοστολόγηση φορολογία και διανομή κερδών με διπλογραφικά βιβλία... - Κοστολόγηση οικοδομικής εταιρείας... - Φορολογία εισοδήματος οικοδομικής εταιρείας... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις... - Συντελεστές αναπροσαρμογής... 32

25 - Μη υπαγόμενες σε αναπροσαρμογή επιχειρήσεις... - Μη υπαγόμενα σε αναπροσαρμογή ακίνητα... - Αναπροσαρμογή αποσβέσεων... - Αναπροσαρμογή και αντικειμενικός προσδιορισμός - Πρακτική Εφαρμογή... - Αναπροσαρμογή ακίνητων εκτός σχεδίου πόλεως - Πρακτική Εφαρμογή... - Υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων... - Χρόνος κεφαλαιοποιήσεως υπεραξίας - Πρακτική Εφαρμογή... - Φορολογία υπεραξίας - Πρακτική Εφαρμογή... - Φορολογία υπεραξίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων - Πρακτική Εφαρμογή... - Δήλωση φόρου υπεραξίας... - Κεφαλαιοποίηση υπεραξίας... - Διανομή υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων... - Υπεραξία επιχειρήσεων από συμμετοχές και χρεόγραφα... - Αναπροσαρμογή επιχορηγηθέντων ακινήτων - Πρακτική Εφαρμογή... - Έκπτωση αποσβέσεων που ενεργούνται στο ποσό της υπεραξίας... - Αναπροσαρμογή επιχειρήσεων που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση Ν.2166/ Πρακτική Εφαρμογή... - Αποσβέσεις επιχειρήσεων που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση Ν. 1297/ Υπεραξία ακινήτων και αφορολόγητα αποθεματικά... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ε.Ι.Χ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Αντικειμενική Δαπάνη Ε.Ι.Χ. εταιρειών - Αντικειμενική δαπάνη με βάση τα κυβικά... - Αντικειμενική δαπάνη ανά τύπο εταιρείας... - Ομόρρυθμες - Ετερόρρυθμες - κοινοπραξίες με μέλη φυσικά πρόσωπα Πρακτικές Εφαρμογές... - ΕΠΕ με διαχειριστή μη εταίρο Πρακτική Εφαρμογή... - ΕΠΕ με διαχειριστή εταίρο Πρακτική Εφαρμογή... - Ανώνυμες εταιρείες Πρακτική Εφαρμογή... - Εταίροι νομικά πρόσωπα Πρακτική Εφαρμογή... - Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα... - Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων... - Ενοικίαση ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων... - Αθροιστική αντιμετώπιση αντικειμενικής δαπάνης Ε.Ι.Χ.... Τεκμαρτό εισόδημα στελεχών επιχειρήσεων από Ε.Ι.Χ Προσδιορισμός τεκμαρτού εισοδήματος... - Βεβαιώσεις εργοστασιακής αξίας Πρακτική Εφαρμογή 33

26 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. Αυτοέλεγχος δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος - Αντικείμενο αυτοελέγχου... - Υπαγόμενες επιχειρήσεις σε αυτοέλεγχο... - Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων για τον αυτοέλεγχο... - Επιχειρήσεις με Βιβλία Β ή Γ κατηγορίας... - Τήρηση βιβλίων περισσότερων της μιας κατηγορίας... - Χαρακτηρισμός επιχειρήσεων ως πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών... - Μη υπαγόμενες επιχειρήσεις σε αυτοέλεγχο Πρακτικές Εφαρμογές... - Επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων - Πρακτική εφαρμογή... - Επιχειρήσεις αμιγώς παροχής υπηρεσιών - Πρακτική εφαρμογή... - Μικτές επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών Πρακτική Εφαρμογή... - Αμιγώς ελεύθεροι επαγγελματίες - Πρακτική εφαρμογή... - Ελεύθεροι επαγγελματίες με παράλληλη άσκηση εμπορικής δραστηριότητας ή και παραγωγικής ή και παροχής υπηρεσιών Πρακτική Εφαρμογή... Αυτοέλεγχος δηλώσεων ΦΠΑ - Προϋποθέσεις υπαγωγής στον αυτοέλεγχο ΦΠΑ... - Εδικό σημείωμα αυτοελέγχου ΦΠΑ... - Κατανομή διαφορών ΦΠΑ - Πρακτική εφαρμογή... - Διαφορές μετακύλισης ΦΠΑ - Πρακτική εφαρμογή... - Πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ προηγούμενης ανέλεγκτης χρήσης... - Μείωση πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ... - Επιστροφή ΦΠΑ... - Διακοπή εργασιών επιχειρήσεων... - Επιχειρήσεις σε αδράνεια... - Δειγματοληπτικός έλεγχος... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ BALANCED SCORECARD Balanced scorecard - Ισορροπημένη στοχοθεσία Αξιολόγηση χρηματοοικονομικής επιτυχίας - Μικτού κέρδους... - Καθαρού κέρδους... - EBITDA... - Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων... - Κόστους πωληθέντων προς πωλήσεις... - Λειτουργικού κόστους... 34

27 - Απόδοσης προσωπικού... - Αποδοτικότητας ενεργητικού... - Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων... - Οικονομικής μόχλευσης... - Κέρδη ανά μετοχή... - Μέρισμα ανά μετοχή... - Δείκτης διανεμόμενων κερδών... - Αυτοχρηματοδότηση νέων επενδύσεων... - Μερισματική απόδοση ιδίων κεφαλαίων... - Λογιστική ή εσωτερική αξία μετοχής... - Χρηματιστηριακή τιμή προς κέρδος ανά μετοχή (P/E)... Αξιολόγηση ικανοποίησης πελάτη - Διατηρησιμότητα πελατών... - Αριθμοδείκτης απώλειας πελατών... - Αριθμοδείκτης νέων πελατών... - Αριθμοδείκτης μεριδίου αγοράς... - Αριθμοδείκτης παραπόνων πελατών... - Αριθμοδείκτης επαίνων πελατών... - Αριθμοδείκτης απαίτησης εγγυήσεων... - Βαθμός ποιοτικού ελέγχου... Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας λειτουργίας - Μέσος χρόνος εισπράξεως απαιτήσεων... - Μέσος χρόνος εξόφλησης προμηθευτών... - Ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων... - Ταχύτητας κεφαλαίου κίνησης... - Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού... - Ταχύτητας κυκλοφορίας παγίων... - Ταχύτητας κυκλοφορίας ιδίων κεφαλαίων... - Ταχύτητας κάλυψης τόκων - Γενικής ρευστότητας... - Άμεσης ρευστότητας... - Ταμειακής ρευστότητας... - Κεφάλαιο κινήσεως προς κυκλοφορούν ενεργητικό... - Παγιοποίηση επενδύσεων... - Παλαιότητας παγίων... - Δανειακής επιβάρυνσης... - Χρηματοδότησης παγίων... Αξιολόγηση καινοτομίας - Συντελεστής καινοτομίας με βάση τα έξοδα... - Συντελεστής καινοτομίας με βάση τα έσοδα... - Συντελεστής διαφοροποίησης... - Βαθμός εξάρτησης από πελάτη... - Βαθμός εξάρτησης από προϊόν... - Βαθμός εκπαίδευσης προσωπικού... - Συντελεστής αντικατάστασης προσωπικού... - Αριθμοδείκτης πωλήσεων χρήσεως μέσω διαδικτύου... 35

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Λογιστική - Κοστολόγηση και Φορολογία Εργασιών Τέλους Χρήσεως. Β' έκδοση ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΕΩΣ -Η διαδοχική σειρά των εργασιών τέλους χρήσεως ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΈΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών.

Σκοπός: Πλήρη Ανάλυση Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας και Χρηματοοικονομική Ανάλυση μέσω Πραγματικών Πρακτικών Εφαρμογών. Πρόγραμμα 100Β Φορολογικός Έλεγχος - Πλήρης Φορολογικές και Φοροτεχνικές Εφαρμογές Πανόραμα Ελληνικής Φορολογικής Νομοθεσίας Χρηματοοικονομική Ανάλυση Διάγνωση Βιωσιμότητας Επιχειρήσεων - ΚΕΛΕ Κέντρο Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 7 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά για τις εταιρικές επιχειρήσεις... 15 1.2 Διάκριση των οικονομικών μονάδων... 17 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΟΜΑ Α 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 Ε ΑΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΠΑΝΩΝ Παραθέτουµε δύο βασικές οµάδες λογαριασµών (παγίων και εξόδων) του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου, το οποίο χρησιµοποιείται στην κατάρτιση προϋπολογισµών των προγραµµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α SERENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ. Τ. «S E R E N E R G Y Ι. Κ. Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 123117652000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (Δεύτερη εταιρική χρήση) βάση των

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: " ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΞΙΟΥ " ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ: ΧΑΛΑΣΤΡΑ Α.Μ.Α.Ε.: 15881/62/Β/87/161 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31.12.2006 -βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. 3 η ΟΜΑΔΑ Στην ομάδα 3 παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις είναι αυτές που κατά το κλείσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΜΑΔΑ 1 H : ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 10.00 Γήπεδα Οικόπεδα 10.01 Ορυχεία 10.02

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /56/Β/95/06 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34389/56/Β/95/06 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01. - 31.12. ( βάσει των διατάξεων του κωδικ. Ν 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53428/62/Β/02/0293 ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. Βιομηχανικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ( Κ.Ι.Ε.Κ.) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΝΙΑΡΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ

2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΟΥΣΤΑΛΕΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΕΠΕ..» ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2ΧΙΛ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΑΦΜ 9986984770 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 585 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ - ΣΕ ΤΕΤΑΡΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5 Ομάδα 1η: Ενσώματα και άϋλα μη κυκλοφορούντα (πάγια)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Μάθημα: Λογιστική Τεχνολογία I Τεχνικών Σχολών Πρακτικής Κατεύθυνσης Ημερομηνία και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ 16 ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε Ευρώ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2011 2012 2013 Κ.Α.Ε. (*) Ι. ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,

ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Πρόγραμμα 100 Α - General - Πλήρης Λειτουργία Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου Διπλογραφικής Μεθόδου (Γ' Κατηγορίας Βιβλίων) για ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, Ατομικές (Ανάλυση & Εφαρμογή Ε.Λ.Π και Ε.Γ.Λ.Σ., Φ.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 1 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΗΣ ΕΠΕ «GKK ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «GKK ΕΠΕ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 009118901000 ( βάση των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΣΟΥΜΑ ΜΠΕΤΟΝ ΑΕ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.ΜΑΕ.39904/03/Β/98/04 (βάσει των διατάξεων του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει) Παρ.1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

TESSERA MULTIMEDIA AE / ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 49388/62/Β/01/159 TESSERA MULTIMEDIA A.Ε. Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ «ΣΕΡΡΑΪΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε.» ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.: 61101/59/Β/06/03(2011) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η. 10132453000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α του Ισολογισμού της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. & 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των Οικονομικών Καταστάσεων. Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2015 31/12/2015 ΤΗΣ MARINET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση... 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ............................................ 1 Γενικά για λογιστική τυποποίηση - ομοιορφοποίηση................ 1 Νομοθεσία Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και λογιστικής τυποποιήσεως.. 1 Η Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 1 Θέμα : Φορολογία Μηχανικών 2016 Τόπος: Τ.Ε.Ε Παρουσίαση: Chania Tax Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 23/11/2016 Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική εκμετάλλευση. Κέρδη από επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 της εταιρείας CARGO TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ «ΕCOMED ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε.» 27ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2014 ΕΩΣ 31/12/2014 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων-παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ. (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 214 (Βάσει της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν. 319/1955 και Της παρ. 2 του άρθρου 43α του κωδ. Ν. 219/192) Της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα