ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 1 Ιουνίου 2009

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 1 Ιουνίου 2009"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα 1 Ιουνίου 2009 ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ταχ. ιεύθυνση : X. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας : Τηλέφωνο : Fax : Αριθµ. Πρωτ:οικ/914 ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Σταδίου 27 & ραγατανίου 2, ΑΘΗΝΑ 2. Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Νίκης 5-7, ΑΘΗΝΑ 3. Όλες τις Περιφέρειες (για την ενηµέρωση των αρµοδίων Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΤΑ Α και Β βαθµού ) 4. Όλες τις Υπηρεσίες της Γ.Γ..Ε (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) 5. /νση Οργάνωσης ΥΠΕΧΩ Ε Τιµ. Βάσσου (γα την ενηµέρωση των αρµοδίων Υπηρεσιών) 6. Εργοληπτικές και Μελετητικές Οργανώσεις (Όπως πίνακας Αποδεκτών) Σας ενηµερώνουµε ότι εκδόθηκαν πρόσφατα Πρακτικά της 5 ης Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 4 ης Μαρτίου 2009, κατά τα οποία στις συµβάσεις που ανατέθηκαν και εκτελούνται µε τις διατάξεις του Ν.3316/05, δεν επιβάλλεται στις αµοιβές των µελετητών, κατά την πληρωµή των πιστοποιήσεων, η πρόσθετη έκπτωση 5% έως 15%, η οποία επιβλήθηκε µε τις ΚΥΑ Α3ε/03/267/ και 17α/01/120/Φ Αντίγραφο των Πρακτικών της Ολοµέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩ Ε/ΓΓ Ε (www.ggde.gr) προκειµένου να λάβετε γνώση. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΝΟΜΗ 1.Χρον. Αρχείο Ο Υφυπουργός Θεµιστοκλής Ξανθόπουλος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΕΞΟΥΣΙΟ ΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠ1ΤΡΟΠΟΣ Ταχ.Δ/νση : Βουρνάζου 4 & Τσόχα Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο : Αθήνα, 13 Μαΐου 2009 Αριθ.Πρωτ.: 23 Λριθ.Διεκπ: 105 ΠΡΟΣ Τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων κ, Θεμιστοκλή Ξανθόπουλο Χαρ.Τρικούπη 182 Τ.Κ , Αθήνα ΘΕΜΑ: «Αποστολή Πρακτικών» ΣΧΕΤ: Έγγραφο σας με αριθ.πρωτ. οικ/15/ Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο πρακτικών της 5 η ζ Γενικής Συνεδριάσεως της Ολομέλειας " του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Θέμα Β", της , στα οποία περιέχεται γνώμη αυτής για το θέμα που αναφέρεται στο πιο πάνω σχετικό έγγραφο σας. Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 5 ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΈΛΡΙΑΣΗΣ "Ι ΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΗΣ 4"= ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ο ΜΕΛΗ ; Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης. Ιοκίννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας, Ελένη Φώτη, Κωνσταντίνος Κανδρής, Φλωρεντία Καλδή, Γεώργιος Κωνσταντάς, Αντιπρόεδροι, Ηλίας Αλεξανδρόπουλος. Θεοχάρης Δημακόπουλος, Διονύσιος Αασκαράτος, Μιχαήλ. Ζυμής, Ευφροσύνη Κραμποβίτη, Ανδρονίκη Θεοτοκά του, Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Ευάγγελος Νταής, Χρυσούλα Καραμαδοόκη, Μαρία Βλαχάκη, Σωτηρία Ντούνη, Νικόλαος Μηλιώνης, Γεωργία Μαραγκού, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ασημίνα Σαντοριναΐου, Ελένη Λυκεσά, Ευαγγελία - Κλισσάβετ Κουλουμπίνη, Κωνσταντίνο- Ζώη και Δέσποινα Κιονσταντάρα-Καββαδία, Σύμβουλοι. Οι Σύμβουλοι Κωνσταντίνος Κωστύπουλος και Δημήτριος ΙΙόππας, απουσίασαν δικαιολογημένα, ενώ η Σύμβουλος Αγγελική Μυλωνά αποχώρησε από τη διάσκεψη σύμφιονα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ιωάννα Αντωνογιαννάκη, Επίτροπος, Προϊσταμένη της Γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4 Β. Ακολούθως, ο Σύμβουλος Νικόλαος Μηλιώνης, που ορίστηκε από τον Πρόεδρο εισηγητής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 76 παρ. 6 του π.δ/τος 774/1980, φέρει προς συζήτηση το με αριθ. πραη.; 15/ έγγραφο του A.'I'./prlc/nlmOy/SYN. ΓΕΝ.5Β

5 3 Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργανν, προκειμένου η Ολομέλεια να γνωμοδοτήσει επί του θέματος που περιλαμβάνεται σ' αυτό, το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής: «ΘΕΜΑ: Ζητείται γνωμοδότηση της Ολομέλειας σχετικά με την εφαρμογή έκπτωσης 5% στις αμοιβές των μελετητών, κατά το ν. 3316/05. Κύριε Πρόεδρε Με σειρά πρόσφατων Πράξεων (ενδεικτικά 50/2008 του VIί Τμήματος) του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι οι αμοιβές των αναδόχων μελετών δημοσίων τεχνικών έργων, σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί σύμφωνα με το ν.3316/05 υπόκεινται στην προβλεπόμενη από τις αποφάσεις Α3ε/03/267/ (ΦΕΚ β' 1155) και Δ1 7 α/ο 1 /120/Φ.4.8/ S8 (ΦΕΚ Β" 761) έκπτωση υπέρ του Δημοσίου. Επειδή κ. Πρόεδρε, έχει δημιουργηθεί σημαντικότατο ζήτημα με ευρύτατες συνέπειες και προεκτάσεις, παρακαλώ να εισαχθεί το ζήτημα στην Ολομέλεια του Δικαστηρίου σας για νέα κρίση, θέτοντας υπόψη σας τα ακόλουθα: 1. Στο ν.δ. 2726/1953 (άρθρο μόνο) ορίζονται τα ακόλουθα: 1. Ο κατά το άρθρον 59 παράγραφος 1 του από 17.7/ Ν.Λ. «περί σχεδίων πόλεων, κωμών και. συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών» κανονισμός των ελαχίστων ορίων αμοιβής των μηχανικών εν γένει και αρχιτεκτόνων, εφαρμόζεται δι* όλας τας ειδικότητας των μηχανικών - μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών, καθώς και διά τους βάσει ειδικών διατάξεων νύμίον ασκούντος τα επαγγέλματα ταύτα εν όλω ή εν μέρει. Τα ως άνω ελάχιστα όρια αμοιβών αποτελούν Α.Ψ./prk/uImfWXYN. ΓΡ.Ν.5Β

6 κατωτέραν διατίμησιν υποχρεωτικήν δγ αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέβτρ καταργούμενης κατά τα λοιπά της παραγράφου 2 του ως άνω άρθρου, 2. Ο κανονισμός ούτος των αμοιβών εκτείνεται εις την μελέτην, εφαρμογή, επίβλεψιν, εποπτείαν ή έλεγχον και παραλαβήν πάσης φύσεως έργων ή εγκαταοτύοτ»>ν, καθώς και ας πάσιις (JKKSSUK; τεχνικιχς εν γένει φ/οχλις και υπηρεσίας σχεδιαγράμματα καταμετρήσεις γνωμα^ισεις πραγματογνωμοσύνας κ.λπ ή αμυιβάς καταβαλλομένας εις τους μετέχοντας αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και τους κριτάς τούτων. 3. Ο κανονισμός των αμοιβών διά μελετάς κ.λπ έργων του δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται δι' αποφάσεων εκδιδομένων υπό των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δυναμένων να ορίσωσιν αμοιβή ν κατωτέραν, πάντιος όμιος ουχί ανωτέραν των ισχυουσών δι' ιδιωτικά έργα. 2. Κατ' εξςαχπκκπηση της παρ. 3 εκδόθηκαν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις Λ3ε/03/267/11.) (ΦΕΚβ'Π55)καιΔ17α/0]/120/Φ (ΦΕΚΒ' 761), με τις οποίες ορίσθηκαν οι αμοιβές ταιν μελετητών μικρότερες κατά ένα ποσοστό (5% με την πρώτη απόφαση, για μελέτες χρηματοδοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό και κλιμακούμενες με τη δεύτερη απόφαση - 5%, 1.0% και 15% - ανάλογα με το ποσό της αμοιβής για τις μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων) των αμοιβών που ορίζονται βάσει του π.δ. 496/74 για τα ιδιωτικά έργα. jy l I'./prk/olm(WEYN. ΓΚΜ.5Β

7 5 Δηλαδή ο κανονιστικός νομοθέτης των Κ. Υ".Α. δεν καθόρισε εξ αρχής ιδιαίτερες τιμές για τις μελέτες του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., αλλά όρισε τις τιμές που ισχύουν για τα ιδιωτικά έργα, μειωμένες κατά ένα μικρό ποσοστό. 3. Με το ν. 3316/05 επήλθε ριζική αλλαγή στον τρόπο αμοιβής των μελετητών των μελετών που ανατίθενται από τις αναθέτουσες αρχές όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 9. Στις σχετικές με το ζήτημα διατάξεις του ν.3316/05 ορίζονται τα ακόλουθα: Άρθρο I παρ. 23 «Συμβατική αμοιβή» είναι.. η οικονομική προσφορά του αναδόχου στα λοιπά στάδια των μελετητών και στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών». Άρθρο 4 παρ. 2 «Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται με βάση τις τιμές αμοιβών ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της παρ. 7 και τα ποσοτικά στοιχεία του υπό ανάθεση έργου.. Για εργασίες που δεν τιμολογούνται στην υπουργική απόφαση, η προεκτιμώμενη αμοιβή προσδιορίζεται με βάση τα ποσοτικά στοιχεία του προς ανάθεση έργου και συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών μελετών». Άρθρο 4 παρ. 7 «Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χο>ροταςίας και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της I ενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΙΙΕ,ΧΓΣΔ.Ε και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, εγκρίνεται, με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών Α.ψ /nrwoliitto/iyn Ι'ΚΜ.5ΰ

8 μελετών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνει (α) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενωνγ )$Ss^i* αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των ομοίων ή τυποποιημένων φυσικο')ν αντικείμενο) ν, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή και (β) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών, είτε ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες των ομοίων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή, είτε ανά μονάδα χρόνου απασχόλησης το)ν προσώπτον (ανθρωπομήνες) που ασχολούνται με την παροχή της υπηρεσίας, με βάση τα προσόντα και την εμπειρία τους. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης η εφαρμογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές, οι οποίες λαμβάνουν επιπρόσθετα υπόψη όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν, κατά την κρίση τους, τη συνολική δαπάνη της σύμβασης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της και τον επικαιροποιημένο φάκελο του έργου». "Αρθρο 6 παρ. 2δ' «Στην προκήρυξη ορίζονται, τουλάχιστον:... δ) Η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή της προμελέτης, η οποία υπολογίζεται όπως ορίζεται, στις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 4 ή, αν δεν περιλαμβάνονται τιμές στον κανονισμό για τη συγκεκριμένη κατηγορία μελετών, με υπολογισμό της κατά μήνα απασχόλησης των αναγκαίο.)ν A.T/prk/otmOiVEYN. ΓΕΜ5Ε

9 7 'προσώπαη/ (ανθρωπομήνες) και εφαρμογή των διατάξεων περί ενιαία»ν τιμών πρυεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών που ορίζονται με την ίδια απόφαση, άλλως η προεκτιμώμενη αμοιβή εκτιμάται από την υπηρεσία, βάσει, όλων των διαθέσιμων στοιχείων...». Άρθρο 7 παρ. 2δ' «2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον:... δ) Η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή των προς ανάθεση σταδίων της μελέτης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 4 ή, εφόσον στον κανονισμό της παραγράφου 7 του άρθρου 4 δεν περιλαμβάνονται τιμές, με ανάλυση σε ανθρωπομήνες και εφαρμογή των διατάξεων περί ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων αμοιβών υπηρεσιών που ορίζονται με την ίδια απόφαση, άλλως εκτιμάται από την υπηρεσία βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων». Άρθρο 30 παρ. ί «1. Η συμβατική αμοιβή του αναδόχου δεν αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της αρχικής συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτός εάν η υπογραφή της σύμβασης καθυστερήσει πέραν taw δύο μηνών από την απόφαση ανάθεσης...» Άρθρο 42 παρ. 10 «10. Ο κατά την παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν.δ. 2726/1953 (ΦΕΚ Α' 325) κανονισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνοψη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γραμματείας Δημοσίων Έργων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου της

10 Ελλάδας και ισχύει για τις μελέτες και υπηρεσίες του άρθρου 2 ποι ανατίθενται από όλες τις αναθέτουσες αρχές της παρ.9 του άρθρου Ε Με τον κανονισμό αυτό ορίζονται αμοιβές κατώτερες και πάντως όχι ανώτερες των αμοιβών που κανονίσθηκαν με την παρ.7 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται ανώτατα όρια παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται για τη σύναψη των σχετικών δημοσίων συμβάσεων.» Αρθρο 45 παρ. 1 «1. Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται για την ανάθεση των μελετών και υπηρεσιών, όλων εν γένει των αναθετουσών Αρχών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου I, επιφυλασσομένων των διατάξεων των περ. ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του επομένου άρθρου, στου διαγωνισμούς των οποίαιν η προκήρυξη θα δημοσιευθεί μετά την έναρξη ισχύος του, καθώς και στις συμβάσεις που θα συναφθούν συνεπεία των διαγωνισμών αυτών, χωρίς να επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του...» Αρθρο 45 παρ. 6 και 7 «6. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παρ. 7 και 8 του άρθρου 4, η προεκτιμώμενη αμοιβή των συμβάσεα>ν που θα συναφθούν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, υπολογίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από παρόμοιες μελέτες και τις κείμενες περί αμοιβών μελετητών διατάξεις. 7. Οι αμοιβές μηχανικών για μελέτες και σι>ναφείς υπηρεσίες που έχουν ανατεθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπολογίζονται με τους προϋπολογισμούς, που εξάγονται σύμφωνα με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο σύναψης των σχετικών Λ.Μ'./pi k/olιιΐϋ ι >/ΣΥ Μ. ΓΕΜ.5Β

11 συμβάσεων. Στις συμβάσεις αυτές οι ανάδοχοι μελέτης οφείλουν vu υποβάλουν χωρίς πρόσθετη αμοιβή και προϋπολογισμούς των μελετηθέντων έργων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 11, για τις ανάγκες της δημοπράτησης τους». Αρθρο 46 παρ.ΐδ' και 2 L «1. Διατηρούνται σε ισχύ:.. δ) Το άρθρο μόνο του ν.δ.2726/1953, εκτός από την παράγραφο 3, η οποία αντικαθίσταται από τις προβλέψεις της παραγράφου 10 του άρθρου Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται:... ε) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη σε διατάξεις του παρόντος νόμου. 4. Εξ άλλου, σε εφαρμογή της παρ.7 του άρθρου 4 του ν.3316/05 εκδόθηκε η υπ' αριθ. ΔΜΕΟΛι/ο/Ι257 (ΦΕΚ 1162/05) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την έγκριση του Κανονισμού Προεκτιμωμένιον Αμοιβών Μελετών και συναφο'ιν Υπηρεσιών, που καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού της προεκτιμώμενης αμοιβής των αναδύχιον συμβάσεων μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/05. Περαιτέρω, κατά την εξουσιοδότηση της παρ. 10 του άρθρου 42 του ν. 3316/05 εκδόθηκε η απόφαση ΔΜΕΟ/U/O/OIK/I 16ί/ (ΦΕΚ ΒΊ064) που ορίζει (άρθρο 4 παρ. 1) ότι «Οι ελάχιστες αμοιβές μελετών και υπηρεσιών που ανατίθενται κατά τις διατάξεις του ν /05 καθορίζονται ως ίσες με το 80% των αμοιβών που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου» και. ακόμα (παρ, 3) ότι «Μέχρις ότου τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός προεκτιμώμενων αμοη3ών της παρ.7 του άρθρου 4 του ν. A.Y./prk/iilmW^YN. IΊΪΝ.5Β

12 /2005, η προεκτιμώμενη αμοιβή των μελετών και υπηρεσιών καθορίζεται από την υπηρεσία σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 45 του. 3316/05 και αποτελεί κατώτατο όριο παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του ν. 3316/05». 5, Από τις παραπάνω διατάξεις, αντιπαραβαλλόμενες με τις προϊσχύσασες (του ν. 716/77 και του π.δ. 696/74) προκύπτουν τα ακόλουθα: Υπό το προϊσχύσαν καθεστώς η αμοιβή του αναδόχου - μελετητή προέκυπτε μονοσήμαντα με βάση το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 7 του ν. 716/77 και την εφαρμογή των τιμών του π.δ- 696/74, οι οποίες τιμές είχαν κατ' αρχήν ορισθεί για τα ιδιωτικά έργα, πλην με τις ΚΥΑ που αναφέρθηκαν στην αρχή επεκτάθηκαν και στις μελέτες των δημοσίων έργων, με μια μικρή περικοπή, αναλόγως αν χρηματοδοτούνται οι μελέτες από τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ. "Ομως ο ν. 3316/05 εισήγαγε ένα διαφορετικό σύστημα υπολογισμού της αμοιβής, δεδομένου ότι η αναθέτουσα αρχή υπολογίζει με διαφανή και αντικειμενικά ελέγξιμο τρόπο την προεκτιμιΰμενη αμοιβή της μελέτης (με εφαρμογή το)ν άρθρων 4 παρ. 2 και 7 του νόμου), αναφέρει την αμοιβή αυτή στην προκήρυξη (άρθρα 6 και 7 παρ. 2 περ. δ") και οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν οικονομική προσφορά που μπορεί να διακυμανθεί μεταξύ των ορίων που θέτει η Υ.Α. που εκδόθηκε δυνάμει της παρ. 10 του άρθρου 42. Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί την συμβατική του αμοιβή (άρθρο 1 παρ. 23). A.f./prk/uIni09/TVN. Γ0Ν.5Β

13 11 Οι προεγενέστερες διατάξεις περί αμοιβών μηχανικών (π.δ. 696/74) εξακολουθούν να εφαρμόζονται μόνο για τις μελέτες των ιδιωτικών έργων (αυτό άλλωστε προκύπτει σαφώς από το άρθρο 46 παρ, Ιο'και 2ε' του ν. 3316/05), ενώ 01 ΚΥΑ που είχαν εκδοθεί καταργήθηκαν και δεν ισχύουν πλέον για όσες μελέτες εφαρμόζεται ο ν. 3316/05, αφού το σχετικό ζήτημα (των αμοιβών) ρυθμίζεται διαφορετικά από το νόμο αυτό. Συνεπώς, κ. Πρόεδρε, έχουμε την άποψη ότι η Πράξη 50/2008 του βλ. Συνεδρίου έκρινε εσφαλμένα το ζήτημα, διότι δεν έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, η δε αναφορά ότι η κατάργηση της εξουσιοδοτικής διάταξης δεν συμπαρασύρει σε κατάργηση και τις εκδοθείσες Κ Υ"Α παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι διατάξεις των ΚΥΑ (περί μειώσεων της αμοιβής των αναδόχων) έρχονται σε λογική αντίθεση με τις διατάξεις του ν. 3316/05 που προανέφερα και οι οποίες διαπνέονται από άλλη φιλοσοφία, συνεπώς, κατά τη διάταξη της παρ. 2 περ. ε' του άρθρου 46, έχουν καταργηθεί. Πρόσθετο επιχείρημα στη διαπίστιοση αυτή αποτελεί η παρ. 2 στ' του άρθρου 46 που αναφέρεται ρητά σε κατάργηση του ν. 716/77, των π.δ. και των Υ.Α. που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του. Και ναι μεν η εξουσιοδοτική διάταξη το)ν ΚΥΑ που προαναφέρθηκαν δεν εμπεριέχεται στο ν. 716/77, οι αποφάσεις όμως αυτές ήταν απολύτως συνδεδεμένες με τον καθορισμό της αμοιβής του μελετητή κατά το άρθρο 11 παρ. 7 του ν. 716/77, το οποίο παρέπεμπε ρητά στις ισχύουσες διατάξεις περί αμοιβών μηχανικών, συνεπώς αποτελεί ισχυρότατο επιχείρημα ότι αφού ο ν. 716/77 καταργήθηκε και μαζί του και η αμοιβή κατά τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 696/74 (κώδικας αμοιβών Λ Ψ./ρΛ/ηΐΓπ09/ί. ΥΝ. I ΚΝ.5Β

14 12 μηχανικών) δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παρέμεινε σε ισχύ μια απόφαση που συνδέεται άρρηκτα με τις αμοιβές μηχανικών και το π.δ. 696/74. Κατόπιν των ανωτέρω κ. Πρόεδρε, παρακαλώ, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων Σας, να προκαλέσετε γνωμοδότηση της Ολομέλειας, προς τον σκοπό επανεξέτασης του ζητήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις α>ς άνω αναλυτικές παρατηρήσεις μας. Με ιδιαίτερη εκτίμηση Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος» Ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, διατύπωσε επί του θέματος την ακόλουθη έγγραφη γνώμη: «Εισάγω στην Ολομέλεια του Σώματος., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 79 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (π.δ. 774/1980), το ως άνω ερώτημα του Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σχετικά με την εφαρμογή ή μη έκπτωσης 5% στις αμοιβές των μελετητών μετά την ισχύ του ν. 3316/2005. Με το εξεταζόμενο ερώτημα ο Υφυπουργός ΓίΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ζητεί τη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ως άνω ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι μετά την ισχύ του ν. 3316/2005 οι αμοιβές το)ν αναδόχων μελετών δημοσίων έργων καθορίζονται αποκλειστικά από τις A.^'/prk/ulmO'VEVN I ΕΝ. 5 Β

15 ' διατάξεις του εν λόγο) νόμου και το>ν κατ 5 εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών /υπουργικών αποφάσεων και δεν τυγχάνουν πλέον εφαρμογής οι διατάξεις των Λ3ε/03/267/Ι (ΦΕΚ.1155 Β') και Α17α/01/120/Φ.4.8./ Η8 (ΦΕΚ 761 Β') κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων, που είχαν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν. 2726/1953. Στο π.δ. 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών διά σόνταξιν μελετών κλπ.» (ΦΕΚ 301 Α') ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. 1 ότι: «Αι διά του παρόντος καθοριζόμενοι αμοιβαί αποτελούν τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεως διά την εκπόνησιν μελετών και διενέργειαν επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ως και Τυπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τας κατωτέρω κατηγορίας ή διακρίσεις αυτών» και στο άρθρο 105 παρ. 3 ότι: «Προκειμένου περί έργων του Δημοσίου και Ν,Π.Δ.Δ., αι αμοιβαί του παρόντος νοούνται ο>ς αύται προκύπτουν κατ' εφαρμογή ν των κατά την παρ, 3 του άρθρου μόνου του ν.δ. 2726/1953 εκδιδομένων αποφάσεων», Περαιτέρω, στην παράγραφο 3 του άρθρου μόνου του ν.δ. 2726/1953 (όπως ίσχυε προ της αντικατάστασης της από το άρθρο 42 παρ. 10 του ν. 3316/2005), ορίζεται ότι: «Ο κανονισμός το)ν αμοιβών διά μελετάς κ.λ.π. έργων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται δι' αποφάσεων, εκδιδομένων υπό των Υπουργών Δημοσίων Έργων και Οικονομικών, μετά γνώμη ν του Συμβουλίου Δημοσίων Έργο)ν, δυναμένων να ορίσωσι αμοιβήν κατωτέραν, πάντως όμως ουχί ανωτέραν το)ν ισχυουσών δι' ιδιωτικά έργα...». Κατ' Α.Ψ./ρι1ί/η1πι(>9/ΣΎΝ ΠΙΝ.5Β

16 14 εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής διάταξης, εκδόθηκε η Α3ε/03/267/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 1155 Β'), στην παρ. 1 του άρθρου μόνου της οποίας ορίζεται ότι: «Ορίζομεν τας αμοιβάς διά μελετάς κ.λπ. έργων το Δημοσίου και τα>ν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, κατά πέντε επί τοις εκατόν (5%) κατωτέρας των ισχυουσών δι' ιδιωτικά έργα» και η Δ17α/0) /12Θ/Φ.4.8./ (ΦΕΚ 761 Β'), στην παρ. 1 του άρθρου μόνου της οποίας, ορίζεται ότι: <(1. Ορίζουμε τις αμοιβές για τις μελέτες κ.λπ. έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατώτερες από τις αντίστοιχες νόμιμες αμοιβές για ιδιωτικά έργα, κατά τα παρακάτω ποσοστά: α) Για μελέτες ύψους αμοιβής μέχρι δέκα εκατομμύρια ( ) δραχμές κατά ποσοστό 5%, β) Για το τμήμα της αμοιβής από δέκα εκατομμύρια μία ( ) μέχρι είκοσι εκατομμύρια ( ) δραχμές κατά ποσοστό 10%, γ) Για το υπόλοιπο τμήμα της αμοιβής, δηλαδή από είκοσι εκατομμύρια μία ( ) δραχμές και πάνω, κατά ποσοστό 15%». Εξάλλου, ο ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κλπ.» (ΦΕΚ 42 Α') ορίζει στο άρθρο 1 ότι «Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: 1. "Δημόσια σύμβαση" είναι η έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 19 και έχει («ς αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης (...) 9. "Αναθέτουσες Αρχές" είναι το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών, οι δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες A.1'./prk/cj!mQ5>/ YN. I 'EN.5B

17 Ί5 επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ζ.<**' /ενώσεις κάθε νομικής μορφής που συγκροτούνται απο τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα (...) 22. "Προεκτιμώμενη αμοιβή" είναι το προεκτιμώμενο ακό την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για ττ)ν ολοκλήρωση των προκηρυσσόμενων μελετών ή υπηρεσιών, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 (...)», στο άρθρο 4 ότι «1. (...) 2. Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται με βάση τις τιμές αμοιβών ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, που ορίζονται με την υπουργικέ] απόφαση της παραγράφου 7 και τα ποσοτικά στοιχεία του προς ανάθεση έργου, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου (...) 7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνει: (α) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των ομοίων ή τυποποιημένων ςωσικών αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτο>ση αυτή (...). Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας TOW συμβάσεων είναι υποχμεακική για τις αναθέτουσες Αρχές (...)», στο A.r./prk/o!iiiO<:>/ YN. ΓΕΝ.5Η

18 J 6 άρθρο 6 ότι «1. Για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης τα>ν συμβάσ^ώ.^ (Ο εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη απαιτείται να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται κατά το άρθρο 12 (...) 2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον: α) (...) δ) Η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή της προμελέτης, η οποία υπολογίζεται όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 4 (...)» (βλ, και αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 7, που αφορούν τη διαδικασία ανάθεσης οριστικής μελέτης), στο άρθρο 42 παρ. 10 ότι «ο κατά την παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν.δ. 2726/1953 (ΦΕΚ 325 Α') κανονισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γραμματείας Δημόσιων Έργων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ισχύει για τις μελέτες και υπηρεσίες του άρθρου 2 που ανατίθενται από όλες τις αναθέτουσες Αρχές της παρ. 9 του άρθρου 1. Με τον κανονισμό αυτόν ορίζονται αμοιβές κατώτερες και πάντως όχι ανώτερες των αμοιβών που κανονίσθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται ανώτατα όρια παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται για τη σύναψη των σχετικών δημόσιο)ν συμβάσεων» και στο άρθρο 45 παρ. 1 ότι «Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται για την ανάθεση των μελετών και υπηρεσιών, ύλαη' εν γένει των αναθετουσών Αρχών, όπιο ς προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 (...)». Τέλος, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ως άνω νόμου εκδόθηκε η ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΏ.Δ.Ε. «Έγκριση A.'I'./piWolmOWSYN. ΓΕΝ.SB

19 17 Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών κλπ.» (ΦΕΚ 1162 Β'), με την οποία τέθηκε η υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές βάση, ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών στις δημόσιες συμβάσεις μελετών του ν. 3316/ 2005, ενώ κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10 του άρθρου 42 του ιδίου νόμου εκδόθηκε η ΔΜΕΟ/α/οικ/Π61/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός α)... β)... και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται στις διαδικασίες του ν. 3316/2005» (ΦΕΚ 1064 Β'), στο άρθρο 4 της οποίας ορίζεται ότι «1. Οι ελάχιστες αμοιβές μελετών και υπηρεσιών που ανατίθενται κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005, καθορίζονται ως ίσες με το 80% των αμοιβών που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου...». Από τις παραπάνω διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα: Λ) Πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3316/2005, το ελάχιστο όριο των αμοιβών των αναδόχων μελετών που αφορούσαν έργα του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή του Π.Δ.Ε. καθοριζόταν από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν.δ. 2726/1953 και τανν κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθεισών Α3ε/03/267/ και Δ17α/01 /120/Φ.4.8./ κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι αμοιβές για τις μελέτες το>ν ως άνω έργων ορίζονταν μειωμένες, σε ποσοστό 5% ή 10% ή 15% κατά περίπτωση, από τις αντίστοιχες αμοιβές για A.T/prk/olir.lWSYN ΓΕΝ 5U

20 ιδιωτικά έργα της ίδιας φύσης, όπως οι τελευταίες καθορίζονταν με βάση "tys: διατάξεις του π.δ. 696/1974. \ J/>~ Β) Μετά την ισχύ του ν. 3316/2005, το καθεστώς TOW αμοιβών των - αναδόχων δημοσίου συμβάσεων εκπόνησης μελετών αποσυνδέθηκε από τις αμοιβές που προβλέπονται για τις αντίστοιχες ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις ανάθεσης μελετών και ρυθμίστηκε σε ιδιαίτερη βάση. Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημόσιες ή δημοτικές ή νομαρχιακές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οργανισμοί δημοσίου δικαίου και ενώσεις των παραπάνω νομικών προσώπων) με την προκήρυξη του διαγωνισμού της προς ανάθεση μελέτης προβαίνει σε προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης με βάση τις τιμές αμοιβών ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, που ορίζονται με τον κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 εκδιδόμενο κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών (βλ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Το κατώτερο δε όριο της αμοιβής της μελέτης που εν τέλει ανατίθεται στον ανάδοχο μελετητή ορίζεται, σύμφα>να με την ΔΜΕΟ/α/οικ/116 J./ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εκδόθηκε κατ 5 εξουσιοδότηση του άρθρου 42 παρ. 10 του ν. 3316/2005, σε ποσοστό 80% της ως άνω προεκτιμώμενης αμοιβής. Επομένως, έχουμε τη γνο>μη ότι, μετά την ισχύ του ν. 3316/2005 και την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση αυτού προαναφερομένων αποφάσεων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δεν έχουν πλέον εφαρμογή επί των αμοιβών των αναδόχων δημοσίων συμβάσεων μελετών οι Α3ε703/267/ και A.'i'./prk/olntfiVfcYM. ΓΕΝίΒ

21 19 Δ17α/0Ι/ 1207Φ.4.8./19.Ι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών KUI Δημοσίων Έργο)ν, που καθόριζαν αμοιβές των μελετών δημοσίων έργων μειωμένες σε ποσοστό 5% έως 15%, κατά περίπτωση, από τις αντίστοιχες αμοιβές μελετών ιδιωτικών έργων, δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν. 3316/2005 ορίζουν ιδιαίτερο πλαίσιο κανονισμού αμοιβών δημόσιων συμβάσεα>ν μελετών που ήδη ισχύει αφού δεν γίνεται αναφορά ή παραπομπή στο καθεστώς αμοιβών για τις ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις ανάθεσης μελετών, που ίσχυαν πριν από το ν. 3316/ 2005 κατά τα προεκτιθέμενα. Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2009 Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΣΧΟΊΝ1ΩΤΑΚΗΣ» Ο εισηγητής Σύμβουλος Νικόλαος Μηλιώνης εισηγείται τα ακόλουθα: ϊ. Το ν.δ της 12/12 Νοεμβρίου (ΦΕΚ-325, Λ') στην παρ. 3 του άρθρου μόνοι» ορίζει ότι: «Ο κανονισμός των αμοιβών διά μελετάς κ.λπ. έργων του Δημοσίου και Ν.Μ.Δ.Δ. γίνεται δι' αποφάσεων, εκδιόομένιον υπό των Υπουργών Δημοσίιυν Έργων και Οικονομικών, μετά γνώμην του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, δυναμένων να ορίσα>σι αμοιβή ν καταπέραν, πάντως όμακ ουχί ανωτέραν των ισχυουσών δι' ιδιωτικά έργα». Κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής διάταξης, εκδόθηκαν : α) η A3 ε/03/267/ κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ( A.'J'./pi'k/olmW/TVN ΓΚΝ.5Η

22 20 Δημοσίων Έργων «Περί κανονισμού αμοιβών δια μελετάς κ.λπ, έργων του.. Δημοσίου και Ν'.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ-1J55, Β'). η οποία στην παρ. 1 του άρθρου μόνου διαλαμβάνει ότι: «Ορϊζομεν τας αμοιβάς διά μελετάς κ.λπ. έργων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, κατά πέντε επί τοις εκατόν (5%) κατοττέρας των ισχυουσών δι : ιδιωτικά έργα» και β) η Δϊ7α/01/120/Φ.4,8/ U (ΦΕΚ-761 Β') όμοια, η οποία στην παρ. 1 του άρθρου μόνου αναφέρει ότι: «1. Ορίζουμε τις αμοιβές για τις μελέτες κ.λπ. έργων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατώτερες από τις αντίστοιχες νόμιμες αμοιβές για ιδιωτικά έργα, κατά τα παρακάτω ποσοστά: α) Για μελέτες ύψους αμοιβής μέχρι δέκα εκατομμύρια ( ) δραχμές, κατά ποσοστό 5%, β) Για το τμήμα της αμοιβής από δέκα εκατομμύρια μία ( ) μέχρι είκοσι εκατομμύρια ( ) δραχμές, κατά ποσοστό 10%, γ) Για το υπόλοιπο τμήμα της αμοιβής, δηλαδή από είκοσι εκατομμύρια μία ( ) δραχμές και πάνα), κατά ποσοστό 15%». Περαιτέρω, το π.δ, 696/1974 «Περί αμοιβών μηχανικών διά σύνταξιν μελετών (...)» (ΦΕΚ-301, Α") ορίζει στο άρθρο 1 παρ. 1 ότι: «Αι διά του παρόντος καθοριζόμενα!, αμοιβαί αποτελούν τα υποχρεωτικώς εφαρμοζόμενα κατώτατα όρια αποζημιώσεως διά την εκπύνησιν μελετών και διενέργειαν επιβλέψεων - παραλαβών και εκτιμήσεων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων ο)ς και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτογραφικών Εργασιών, κατά τας κατο)τέρω κατηγορίας ή διακρίσεις αυτοϊν» και στο άρθρο 105 παρ. 3 ότι: «Προκειμένου περί έργων του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ., αι αμοιβαί του παρόντος νοούνται ως αύται προκύπτουν κατ' εφαρμογήν των A.'l'./prk/olniU^VN ΓΗΝ.5Β

23 21 ' ίκατά την παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν.δ. 2726/1953 εκδιδομένων αποφάσεων». Εξάλλου, ο ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ-42, Α') ορίζει στο άρθρο 1 ότι: «Για την εφαρμογή του νόμου αυτού, οι παρακάτω όροι έχουν τις αντίστοιχες έννοιες: Ε "Δημόσια σύμβαση" είναι η έγγραφη σύμβαση εξ επαχθούς αιτίας, η οποία συνάπτεται μεταξύ αναθέτουσας Αρχής της παραγράφου 9 και αναδόχου της παραγράφου 1 9 και έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση μελέτης (...). 9. "Αναθέτουσες Αρχές" είναι το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμών, οι δημοτικές, νομαρχιακές και δημόσιες επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και οι ενώσεις κάθε νομικής μορφής που συγκροτούνται από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα (...). 22, "Προεκτιμώμενη αμοιβή" είναι το προεκτιμώμενο από την αναθέτουσα Αρχή χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση των προκηρυσσόμεν α) ν μελετών ή υπηρεσιών, που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο "Συμβατική αμοιβή" είναι το καθοριζόμενο με την προκήρυξη κατ' αποκοπή τίμημα εκάστης των προκαταρκτικών μελετών και η οικονομική προσφορά του αναδόχου στα λοιπό: στάδια των μελετών και στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών», στο άρθρο 4 ότι: «1. (...). 2. Η προεκτιμώμενη αμοιβή υπολογίζεται με βάση τις τιμές αμοιβών ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 7 και τα ποσοτικά στοιχεία του προς ανάθεση έργου, όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του έργου (...). 7. Με A., l'vjsrk/o!ivi09/eyn. rf-n.ib I

24 απόφαση του Υπουργού ΙΙεριβάλλοντος, Χα>ροταξίας και. Δημόσιων Έργων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγκρίνεται, με βάση τις ισχύουσες εκάστοτε τεχνικές προδιαγραφές, κανονισμός προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνει: (α) ενιαίες τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά μονάδα φυσικού αντικειμένου και κατηγορία έργου, με βάση, κυρίως, τα προβλεπόμενα στάδια μελέτης και τις ποσότητες των ομοίων ή τυποποιημένων φυσικών αντικειμένων, ώστε να αποφεύγεται ο πολλαπλασιασμός της αμοιβής στην περίπτωση αυτή και (β) (...) Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης, η εφαρμογή των τιμών του κανονισμού για τον καθορισμό της προεκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες Αρχές (...)», στο άρθρο 6 ότι: «Ε Για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης των συμβάσεων εκπόνησης προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης με την ίδια προκήρυξη απαιτείται να εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή προκήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται κατά το άρθρο 12 (...) 2. Στην προκήρυξη ορίζονται τουλάχιστον: α) (...), β) ( - )> ϊ) ( )> δ) Η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή της προμελέτης, η οποία υπολογίζεται όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 και 7 του άρθρου 4 (...)» (βλ. και αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. δ' του ίδιου νόμου, που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης οριστικής μελέτης), στο άρθρο 42 παρ. 10 ότι: «Ο κατά την παρ. 3 του άρθρου μόνου του Ν.Δ. 2726/1953 (ΦΕΚ-325, Α') κανονισμός γίνεται με A.4'./prk/olm09/IYN. ΓΕΝ.5Β

25 23 * απόφαση του Υπουργοί) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων,, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Μελετών της Γραμματείας Δημόσιων Έργων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και ισχύει για τις μελέτες και υπηρεσίες του άρθρου 2 που ανατίθενται από όλες τις αναθέτουσες Αρχές, της παρ. 9 του άρθρου Ε Με τον κανονισμό αυτόν ορίζονται αμοιβές κατώτερες και πάντως όχι ανο>τερες των αμοιβών που κανονίσθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 4. Με την ίδια απόφαση μπορούν να ορίζονται ανώτατα όρια παραδεκτού των οικονομικών προσφορών που υποβάλλονται για τη σύναψη των σχετικών δημόσια)ν συμβάσεων» και στο άρθρο 45 παρ. 1 ότι: «Ο νόμος αυτός εφαρμόζεται για την ανάθεση των μελετών και υπηρεσιών, ύλανν εν γένει των αναθετουσών Αρχών, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 1 (...)». Τέλος, κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ως άνο) νόμου εκδόθηκε η ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, «Έγκριση Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ, 7 τυυ άρθρου 4 του ν. 3316/2005» (ΦΕΚ-1162, Β'), με την οποία τέθηκε η υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές βάση, ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, για τον υπολογισμό των προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών στις δημόσιες συμβάσεις μελετών τυυ ν. 3316/2005, ενώ κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 10 του άρθρου 42 του ιδίου νόμου εκδόθηκε η ΔΜΕΟ/α/οικ/1 161/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Καθορισμός α) (...) β) (...) και γ) του κατωτάτου ορίου αμοιβών και του ανωτάτου ορίου παραδεκτού το>ν οικονομικών προσφορών που Λ. ψ /jirvuniiuy/iyn. I ΈΝ.5Β

26 υποβάλλονται στις διαδικασίες του ν. 3316/2005» (ΦΕΚ-1064, Β'), στο άρθι 4 της οποίας ορίζεται ότι: «Ε Οι ελάχιστες αμοιβές μελετών και υπηρεσιών που ανατίθενται κατά τις διατάξεις του ν. 3316/2005, καθορίζονται ως ίσες με το 80% των αμοιβών που ορίζονται με την υπουργική απόφαση της παρ, 7 του άρθρου 4 του νόμυυ(...)». II. Από το συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξειυν συνάγεται ότι πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 3316/2005, το ελάχιστο όριο των αμοιβών των αναδόχων μελετών που αφορούσαν σε έργα του Δημοσίου και των Μ.Π.Δ.Δ. ή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθορίζονταν από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν.δ. 2726/1953 και των κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδϋθεισών A3 ε/03/267/ και Δΐ7α/01/120/Φ.4.Η/ κοινών αποφάσειον των Υπουργών Οικονομικών και Δημοσίων Έργων. Σύ μ φ co να με τις διατάξεις αυτές, οι αμοιβές για τις μελέτες των ως άνω έργων ορίζονταν μειωμένες, σε ποσοστό 5% ή 10%» ή 15% κατά περίπτωση, από τις αντίστοιχες αμοιβές για ιδιωτικά έργα της ίδιας φύσης, όπως οι τελευταίες καθορίζονταν με βάση τις διατάξεις του π.δ. 696/1974. Μετά, όμως. την ισχύ του ν. 3316/2005, το καθεστώς των αμοιβών των αναδόχων δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών αποσυνδέθηκε από τις αμοιβές που προβλέπονται για τις αντίστοιχες ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις ανάθεσης μελετών και ρυθμίστηκε σε ιδιαίτερη βάση. Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Ί.Λ., δημόσιες ή δημοτικές ή νομαρχιακές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, οργανισμοί δημοσίου δικαίου KUI ενώσεις των ανωτέρω νομικών προσώπων) με την προκήρυξη του διαγωνισμού της προς ανάθεση A.I'./pi-k/olmOS/EYN. Γ ΕΝ. 5 Β

27 25.μελέτης προβαίνει σε προεκτίμηση της αμοιβής της μελέτης με βάση τις τιμές αμοιβών ανά κατηγορία έργου και μονάδα φυσικού αντικειμένου, που ορίζονται με τον κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3316/2005 εκδιδόμενο κανονισμό προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών (βλ. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). Το κατώτερο όριο της αμοιβής της μελέτης που τελικά ανατίθεται στον ανάδοχο μελετητή ορίζεται, σύμφιονα με την ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/ απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 42 παρ. 10 του ν, 3316/2005, σε ποσοστό 80% της α>ς άνω προεκτιμώμενης αμοιβής. Συνακόλουθα, μετά την ισχύ του ν. 3316/2θ05 και την έκδοση των κατ' εξουσιοδότηση αυτού προαναφερόμενων αποφάσεων του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., δεν έχουν πλέον εφαρμογή επί των αμοιβών των αναδόχων δημοσίων ουμβάσεων μελετών οι Α3&Ό3/267/Π και ΔΙ7α/θ1/120/Φ.4.8/ κοινές αποίράσεις των Υπουργών Οικο\Λ>μικών και Δημοσίων Έργων, που καθόριζαν αμοιβές των μελετών δημοσίων έργανν μειωμένες σε ποσοστό 5% έως 15%, κατά περίπτωση, από τις αντίστοιχες αμοιβές μελετών ιδιωτικών έργων, δεδομένου ότι οι διατάξεις του ν. 3316/2005 ορίζουν ιδιαίτερο πλαίσιο κανονισμού αμοιβών δημόσιων συμβάσεων μελετών, που ήδη ισχύει, αφού δεν γίνεται αναφορά ή παραπομπή στο καθεστώς αμοιβών για τις ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις ανάθεσης μελετών, που ίσχυαν πριν από το ν. 3316/ Η Ολομέλεια, μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση του Συμβούλου Νικολάου Μηλιώνη. A../pr!c/ofm(>9/EYN. TFN.50

28 26 Γι» Δ. Ο ΙΙΡΟΕΛΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ! ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α.Ψ./ρΛ/οΙΠ)ϋ9/ ΥΝ. ΓΕΝ.5Β

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 512/VI/2010 1 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 8 η εκεµβρίου 2010, ηµέρα Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Έννοιες Ορισµοί Νόµος 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 42/22.2.2005) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες Ορισµοί Για

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με. την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης 1609/2008 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2008, με την ακόλουθη σύνθεση: Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ιωάννης Καραβοκύρης, Χρήστος Ντάκουρης, Νικόλαος Αγγελάρας,

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. Τμήματος ΣΤ. Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αρ. 359/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήματος ΣΤ Συνεδρίαση της 19 ης Ιουνίου 2012 Σύνθεση: Πρόεδρος: Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε / Γ.Γ..Ε. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ /ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ Κ ΚΩ /ΣΗΣ ( 17) ΤΜΗΜΑ: γ Ταχ. /νση: Χαρ. Τρικούπη 182 Ταχ. Κώδικας: 101 78 Αθήνα Πληροφορίες: TELEFAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ. (γγ) του Ν.4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΝΩΜΗ 4/2014 (άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ, υποπερ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Το ίκαιο Εκτέλεσης των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ 44/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ -υνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριο του, σης 9 Ιανουαρίου 2008, µε την ακόλουθη σύνθεση : Γεώργιος - Σταύρος Κούρτης, Πρόεδρος, Ευστάθιος Ροντογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Τύπος Α. Για μελέτες που ανατίθενται κατά το άρθρο 7 του Ν.3316/05 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση: Βικέλα 4, 59100 Βέροια Αριθμ. Μελέτης: 65 / 2014 Κ.Α.: 30.7411.039 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I

3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 2 3 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α I 4 5 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 1.A. Ειδική Εκθεση διαχειριστικού ελέγχου της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε» οικονομικών ετών 2000-2002 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αντικείμενο του ελέγχου, τόπος και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ Χρήστος Μητκίδης Πάρεδρος Ν. Σ. Κ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4070/2012 Νοέμβριος 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι επιστήμονες μηχανικοί και άλλες ειδικότητες- που ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ) Προϋπολογισµού: 271.726,68 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)" ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 62/2012 Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΕΡΓΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου

Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Προϋποθέσεις νομιμότητας απευθείας αναθέσεων προμηθειών με απόφαση δημάρχου Με αφορμή την Πράξη 178/2012 του Κλιμακίου του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (γνωμ.) Περίληψη: Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002008152 2014-04-25

14PROC002008152 2014-04-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιµ. Χερσονήσου, 22 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: οικ. 10368 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ &ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, ΥΠΑΤΗΣ, ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ & ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες»

Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Σεμινάριο: «ημόσια Έργα και Μελέτες» Η Ανάθεση των ημοσίων Έργων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 376/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Εισηγητής: Ν. Ρόζος

Αριθµός 376/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Εισηγητής: Ν. Ρόζος Αριθµός 376/2014 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Πρόεδρος: Κ. Μενουδάκος Εισηγητής: Ν. Ρόζος Συνεδρίασε δηµόσια στο ακροατήριό του στις 5 Απριλίου 2013, µε την εξής σύνθεση: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 9/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 34638 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (CPV 33000000-0)» ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ : 374690-2 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.07.01 10:04:10 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 24/06/2014 Αριθμ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα