ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2012

2 ΕΣΟΔΑ

3 Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,62 0, ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ , , ,62 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,00 0, ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 0, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , ,00 0, Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΚΚ) ,00 0, ,00 0, Μισθώµατα απο ενοικίαση Αναψυκτηρίων ,00 0, ,00 0, Μίσθωση οικοπέδων - γηπέδων 3.000,00 0, ,00 0, Μίσθωµα ηµοτικής έκτασης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ,00 0, ,00 0, Μισθώµατα καλλιεργήσιµως γης (άρθρο 255 ΚΚ) , , ,00 0, Μισθώµατα αγροτεµαχίων , , ,00 0, Μισθώµατα λοιπών αγρ/κών εκτάσεων απο τρίτους ,00 0, ,00 0, Μισθώµατα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση ,00 0, ,00 0,00 διαφηµιστικών µέσων (άρθρο 3Ν 2946/2001) ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ , , ,00 0,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Έσοδα από την εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε αθλητικές ,00 0, ,00 0,00 εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν 2963/2001) Εσοδα απο εκµετάλλευση διαφηµ.χώρων αθλητ. εγκαταστάσεων ,00 0, ,00 0, Έσοδα απο εκµετάλλευση διαφ. χώρων σε στέγαστρα συγκοινωνιών ,00 0, ,00 0, Τέλη και δικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές , , ,00 0,00 αγορές (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) Τέλη λαϊκών αγορών , , ,00 0, Εσοδα απο εµποροπανηγύρεις, παζάρια κ,λ.π , , ,00 0, Εσοδα καντινών 3.000,00 0, ,00 0, ικαίωµα αµµοληψίας (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ,00 0,00 0,00 0, ικαίωµα βοσκής (άρθρο 5 Β 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93) 2.000,00 0, ,00 0, Λοιπά έσοδα από ακίνητα ,00 0, ,00 0, Έσοδα από ενοικίαση ξύλινων οικίσκων.ε. Χαλάστρας ,00 0, ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , , ,00 0, ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ , , ,00 0, Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ , , ,00 0, Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 0, Επιδοτήσεις επό Οργανισµούς Λιµένων και Λιµενικά Ταµεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 0,00 29,00 0,00 0, /824/1996) Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισµού 1.000,00 210,00 500,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) , ,00 0,00 0,00

4 Βεβαιωθέντα Κωδικός Αριθµός Προηγ.Χρήσης ικαιώµατα σύνδεσης και επανασύνδεσης µε το δίκτυο , ,00 0,00 0, Τέλος ύδρευσης ,00 116,00 0,00 0, Έσοδα από γενόµενες δαπάνες για λογαρισµό των υδροληπτών , ,00 0,00 0, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (άρθρο 19 Β 24/9-20/10/1958) ,00 0,00 0,00 0, Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης ,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν , , ,00 0,00 547/1977) ικαιώµατα σύστασης οικογενειακού τάφου 0,00 48,38 0,00 0, ικαίωµα ενταφιασµού , , ,00 0, ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 2.000,00 0, ,00 0, Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 4.650,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ 3.600,00 0, ,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών 3.600,00 0, ,00 0, Έσοδα από συµµετοχή σε δαπάνες συντήρησης & καθαριότητας οικίσκων 3.600,00 0, ,00 0,00..Αξιού ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ , , ,00 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) , , ,00 0, ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ , , ,00 0, Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 7.000,00 203, ,00 0, /93) Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και , , ,00 0,00 συναφών καταστηµάτων (άρθρο 20 Ν 1080/80 τροποπ. άρθρ 23 παρ. 2 του Ν. 3756/2009) ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ , , ,00 0, Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) ,00 868, ,00 0, Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) ,00 60, ,00 0, Τέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β 24/9-20/10/1958) , , ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 0, ΦΟΡΟΙ , , ,00 0, Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) , , ,00 0, Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80) , , ,00 0, Λοιποί φόροι , , ,00 0, Εσοδα υπέρ σχολείων ως ποσοστό επι του ηµ. Φόρου , , ,00 0, ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 0, Εισφορά σε χρήµα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) Εισφορά σε χρήµα λόγω επέκτασης πολεοδοµικού σχεδίου πρώην ήµου Ιωνίας 0, ,20 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0,00

5 Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν 1337/83) 0,00 21,22 0,00 0, Λοιπές εισφορές ,00 0, ,00 0, Εισφορά του άρθρου 19 του Ν. 3054/2002 περί πετρελαιοειδών ,00 0, ,00 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ , , ,00 0, ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ , , ,00 0,00 ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , ,00 0, ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολειων Α/θµιας και , , ,00 0,00 Β/θµιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν 1946/91) ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαµβάνονται πιστώσεις του Π Ε) 7.000,00 0, ,00 0, KAΠ για την µεταφορά µαθητών 7.000,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,00 0, Μισθώµατα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) , , ,00 0, Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων , , ,00 0,00 υγειονοµικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΚΚ) Τέλος διαφήµισης της κατηγορίας ' του άρθρου 15 του Β 24/9-20/10/ , , ,00 0,00 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) Έσοδα από παράβολα αδειών παραµονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) , , ,00 0, Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις , , ,00 0, Παράβολα εγγραφής αλλοδαπών στο δηµοτολόγιο , , ,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,87 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ,12 0, ,12 0, ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,12 0, ,12 0, Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δηµότες (άρθρο 249 ΚΚ) ,12 0, ,12 0, ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ , , ,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις , , ,00 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για λειτ. δαπάνες- 'ΕΣΟΣΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ' , , ,00 0, ,002 Μισθοδοσία ΚΕΠ 0,00 0, ,00 0, Ενοίκια ΚΕΠ 0,00 0, ,00 0, Εσοδα για την µισθοδοσία καθαριστριών τωµ ηµ. Κτιρίων 0,00 0, ,00 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , , ,75 0, ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ , , ,89 0,00 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων , , ,00 0, Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ) , , ,00 0, Σχέδιο ολοκληρωµένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης Θερµαϊκού κόλπου ,00 0, ,00 0, Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13 Ν 2880/2001) , , ,33 0, Επιχορηγήσεις απο το πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρο 6-12 Ν.3274/2007) , , ,71 0,00

6 Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης Εργα υποδοµής και ασφαλτόστρωσης οδών στην επέκταση του οικισµού ,88 0,00 338,20 0,00 Χαλάστρας Κατασκευή δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης στις επεκτάσεις των οικισµών του ,00 0, ,56 0,00 ήµου Αποκατάσταση κτιρίου ΚΕΠΕΣ για πολιτιστικές χρήσεις του Σίνδου 1,00 0,00 1,00 0, Αποκατάσταση συνδετηρίων οδών περιφερειακής οδού Χαλάστρας - Αξιού 4.500,00 0, ,00 0,00 ( ιαδηµοτικός Θησέας) Εγκατάσταση υδροµετρητών στο δίκτυο ύδρευσης του Ανατολικού , , ,95 0, Επέκταση δικτύου ύδρευσης στο Ανατολικού του. Χαλάστρας, σύνδεση ,91 0, ,00 0,00 µε Χαλάστρα Αποκατάσταση Η/Μ εγκαταστάσεων Κολυµβητηρίου Ν. Μαγνησίας , , ,00 0, Λοιπά ειδικά προγράµµατα , , ,85 0, Εσοδα απο το πρόγραµµα Σχολικής Στέγης , , ,00 0, Εσοδα απο Νοµαρχία , , ,85 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ , , ,86 0, Χρηµατοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς , , ,86 0, Επιχορηγήσεις απο ΥΠΕΣ Α , , ,46 0, Χρηµατοδοτήσεις απο το INTEREG , , ,55 0, Χρηµατοδοτήσεις απο τον ΟΣΚ , , ,04 0, Χρηµατοδοτήσεις απο LEADER 0,00 0, ,00 0, Χρηµατοδοτήσεις απο το ΕΣΠΑ , , ,81 0, Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα , ,90 0,00 0, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 27 Ν.3756/09 ΓΙΑ , ,90 0,00 0,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ,00 0,00 0,00 0, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ ,00 0,00 0,00 0, Έσοδα από κληρονοµιές, κληροδοσίες ,00 0,00 0,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ , , ,00 0, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ , , ,00 0, Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6Ν 356/74, άρθρο 16Ν , , ,00 0, /93 ) Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν 2130/93) , , ,00 0, Πειθαρχικά πρόστιµα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν 1188/81) 3.000,00 0, ,00 0, Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις 1.000,00 0,00 0,00 0, Πρόστιµα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προµηθευτών και 2.000,00 0,00 500,00 0,00 εργολάβων Καταπτώσεις εγγυήσεων ,00 0, ,00 0, Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει ειδικών 5.000,00 0, ,00 0,00 διατάξεων Πρόστιµα καθαριότητας 5.000,00 0, ,00 0,00

7 Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων του 0,00 0, ,00 0,00 τέλους του άρθρ.20 Ν.2539/1997 (επί των ακαθαρίστων εσοδών 2% ή 0,5%) ΠΑΡΑΒΟΛΑ 2.000,00 0, ,00 0, Παράβολα υποβαλλόµενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής 2.000,00 0, ,00 0,00 καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν 2648/98) ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,00 0, Εσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 5.000,00 0, ,00 0, απάνες αφαίρεσης παράνοµων διαφηµιστικών µέσων ( άρθρο 9 Ν.2946/2001, 5.000,00 0, ,00 0,00 άρθρο 11 Ν.2696/1999 ) Λοιπά έκτακτα έσοδα , , ,00 0, Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν µπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις , , ,00 0, ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ , , ,89 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ , , ,86 0, ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ , , ,86 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,00 824, ,78 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , ,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , ,00 0, Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας , , ,94 0, Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων 2.500,00 0,00 0,00 0, Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών , , ,00 0, Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα , , ,14 0, Έσοδα ΠΟΕ απο Μισθώµατα 0, ,03 0,00 0, Εσοδα απο την επιβολή τέλους παρεπιδιµούντων ,00 187, ,00 0, Εσοδα από δηµοτικό φόρο (1080/80) , , ,14 0, Εσοδα απο Αστικά ακίνητα 6.760,00 0,00 0,00 0, ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ ,00 0, ,03 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ,00 0, ,03 0,00 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Έκτακτα γενικά έσοδα ,00 0, ,03 0, Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών από προστιµα ΚΟΚ που ,00 0, ,00 0,00 βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Πρόστιµα για παράνοµες και αυθαίρετες υπαίθριες διαφηµίσεις 0,00 0, ,03 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε , , ,13 0, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ , , ,13 0,00 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ , , ,42 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ,55 0, ,05 0, Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης , , ,15 0,00

8 Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης Τέλη και δικαιώµατα αποχέτευσης , , ,94 0, Τέλος ακίνητης περιουσίας ,99 0, ,99 0, Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδοµικών σχεδίων (Ιωνίας) , , ,77 0, Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών ,96 358, ,37 0, Λοιπά έσοδα , , ,15 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από αστικά ακίνητα ,36 0,00 0,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα απο αγροτικά ακίνητα , , ,24 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα απο αναψυκτήρια ,93 641, ,46 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από αγροτικές εκτάσεις ,74 0, ,00 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από ηµοτικό Φόρο 1080/ ,35 0, ,35 0, Εισπρακτέα υπόλοιπα από έσοδα λαικών αγορών 9.420,00 110, ,63 0, Έσοδα από οστρακοκαλλιέργειες , , ,90 0, Έσοδα από αµµοληψίες , ,00 0,00 0, Εσοδα απο εισφορά σε χρήµα λόγω επέκτασης ρυµοτοµικών σχεδίων , , ,40 0, ικαίωµα Βοσκής 6.057, , ,09 0, Έσοδα από νεκροταφεία 4.750,00 120,00 0,00 0, Τέλος διαφήµισης 3.030,00 0, ,00 0, Συντήρηση ξύλινων οικίσκων Αξιού 0, , ,00 0, Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων 0,00 126, ,36 0, Εκµετάλλευση διαφηµιστικών χώρων σε στέγαστρα αστικών συγκοινωνιών 0,00 0, ,72 0, ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ , , ,71 0,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Έκτακτα γενικά έσοδα 4.450,00 28, ,20 0, Εσοδα παρελθόντων ετών απο πρόστιµα περιβάλλοντος 4.450,00 0, ,00 0, Έσοδα παρελθόντων ετών από αυθαίρετα..ανατολικού 0,00 28, ,20 0, Πρόστιµα για παράνοµεσ και αυθαίρετες υπαίθριες διαφηµίσεις 0,00 0, ,00 0, Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης των υπόχρεων του 0,00 0, ,00 0,00 τέλους του άρθρ.20 Ν.2539/1997 (επί των ακαθαρίστων εσοδών 2% ή 0,5%) Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα-εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους , , ,51 0, ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ , , ,00 0,00 ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 0, ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 0, Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης , , ,00 0, Κλάδος σύνταξης , , ,00 0, Κλάδος σύνταξης , , ,00 0, ΤΣΚΥ , , ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ , , ,00 0, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , , ,00 0,00

9 Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών , , ,00 0, Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών , , ,00 0,00 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόρος Αιρετών , , ,00 0, Χαρτόσηµο Αιρετών , , ,00 0, ΟΓΑ Αιρετών 5.000,00 472, ,00 0, Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ , , ,00 0, Φόρος 1% , , ,00 0, Φόρος 3% ,00 0, ,00 0, Φόρος 4% , , ,00 0, Φόρος 8% , , ,00 0, Φόρος 20% , , ,00 0, Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , , ,00 0, Υπέρ ηµοσίου 0,25% 1.000,00 0, ,00 0, Υπέρ του ηµοσίου 0,10 % γιατην κάλυψη λειτουργικών δαπανών της Γενικής 1.000,00 0, ,00 0,00 ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών Χαρτόσηµο λοιπών περιπτώσεων 5.200,00 0, ,00 0, ΟΓΑ χαρτοσήµου λοιπών περιπτώσεων 3.100,00 0, ,00 0, Χαρτόσηµο µισθωµάτων πληρωτέων 8.000, , ,00 0, ΟΓΑ χαρτοσήµου µισθωµάτων πληρωτέων 4.000,00 280, ,00 0, Χαρτόσηµο µισθωµάτων εισπρακτέων ,00 0, ,00 0, ΟΓΑ χαρτοσήµου µισθωµάτων εισπρακτέων 5.000,00 0, ,00 0, Χαρτόσηµο ελευθέρων επαγγελµατιών 2.000,00 180, ,00 0, ΟΓΑ χαρτοσήµου ελευθέρων επαγγελµατιών 1.000,00 36, ,00 0, Κράτηση ΦΠΑ προς απόδοση 0,00 0, ,00 0, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 0, Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , , ,00 0, ΙΚΑ , , ,00 0, ΟΠΑ , , ,00 0, ΤΕΑΧ -Ταµείο επικουρικής ασφάλισης χηµικών 5.000,00 905, ,00 0, ΜΤΠΥ - Μετοχικό ταµείο πολιτικών υπαλλήλων 3.200, , ,00 0, Υγειονοµική , , ,00 0, ΤΣΜΕ Ε - Κύρια Σύνταξη , , ,00 0, ΤΣΜΕ Ε - ειδική προσαύξηση , , ,00 0, ΚΥΤ , , ,00 0, ΤΣΜΕ Ε - επικουρικό ταµείο , , ,00 0, ΤΣΜΕ Ε - εφάπαξ παροχών , , ,00 0, ΤΕΑ Υ - Προµηθειών - εργασιών , , ,00 0, ΤΠ Υ Μισθοδοσίας , , ,00 0,00

10 Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης ΤΠ Υ - Προµηθειών - εργασιών , , ,00 0, ΤΑΠΕΜ - Ταµείο πρόνοιας εργατουπαλλήλων µετάλλου , , ,00 0, Ταµείο Νοµικών 3.000,00 684, ,00 0, ΤΕΑ Υ - Ταµείο επικουρικής ασφάλισης δηµ.υπαλλήλων , , ,00 0, ΚΕΑ - κλάδος επικουρικής ασφάλισης δικηγόρων 2.000,00 131, ,00 0, ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ΒΑΕ , , ,00 0, ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 70,00 35,16 200,00 0, ΤΣΑΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2.500, , ,00 0, ΤΣΑΥ ΤΣΥ 50,00 24,00 100,00 0, Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης , , ,00 0, Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕ , , ,00 0, Ειδική εισφορά ΤΠ Υ , , ,00 0, Ειδική εισφορά ΤΠ Υ ( ηµοσίου) 500,00 372,27 700,00 0, ΤΕΑ Υ - Ταµείο επικουρικής ασφάλισης δηµ.υπαλλήλων ( ηµοσίου) 500,00 257,52 500,00 0, Ειδική εισφορά ΤΠ Υ (ΤΠΠΤΝ Νοµικών) 250,00 184, ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & , , ,00 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο ΤΠ , , ,00 0, Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων στο ταχυδροµικό , , ,00 0,00 ταµιευτήριο Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , , ,00 0, Υπέρ Ταµείου Αρωγής 0,30% 5.000,00 0, ,00 0, Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζοµένων ΠΟΕ-ΟΤΑ 2.000, , ,00 0, Κράτηση υπέρ συλλόγου εργαζοµένων ήµου ΕΛΤΑ 4.500, , ,00 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,00 0, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ , , ,00 0, Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 0, ,65 0,00 0, Επιστροφή πάγιας προκαταβολής ,00 1, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής του ήµου 6.000,00 0, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής της.κ. Καλοχωρίου 2.000,00 1, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής της.κ. ιαβατών 2.000,00 0, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής της.κ. Μαγνησίας 2.000,00 0, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής της.κ. Σίνδου 2.000,00 0, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής της.κ. Χαλάστρας 2.000,00 0, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής της.κ. Ανατολικού 2.000,00 0, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής της.κ. Κυµίνων 2.000,00 0, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής της.κ. Ν.Μαλγάρων 2.000,00 0, ,00 0, Επιστροφή παγίας προκαταβολής της Τ.Κ. Βραχιάς 1.000,00 0, ,00 0,00

11 Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο , , ,00 0,00 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν /11652/1997) Επίδοµα ασθενείας ΙΚΑ , , ,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 5.000, , ,00 0, Επιστροφή χρηµάτων απο απεργία υπαλλήλων 5.000, , ,00 0, Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 0, , ,00 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , ,73 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ , , ,73 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , ,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , ,00 0, Χρηµατικό υπόλοιπο λοιπών τακτικών 0,00 0, ,85 0, Εσοδα για κάλυψη οφειλής ΕΥΑΘ 0,00 0, ,00 0, Εσοδα για κάλυψη οφειλών διαφόρων υπηρεσιών παρελθούσης χρήσης 0,00 0, ,70 0, Εσοδα για την κάλυψη διαφόρων προµηθειών παρελθούσης χρήσης 0,00 0, ,27 0, Εσοδα για την κάλυψη λοιπών οφειλών παρελθούσης χρήσης 0,00 0, ,46 0, Χρηµατικό υπόλοιπο τακτικών για εξόφληση οφειλών παρελθούσης χρήσης 0,00 0, ,72 0, ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α , , ,73 0, Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , ,73 0, Εσοδα ρυµοτοµίας Ιωνίας 0,00 0, ,55 0, Εσοδα ΤΑΠ για εκτέλεση έργων ή καταβολής αποζηµιούµενων ρυµοτοµηµένων 0,00 0, ,50 0, Εσοδα προσκύρωσης 0,00 0, ,27 0, Αποζηµίωση λόγω απαλλοτρίωσης στην ηµοτική Κοινότητας Καλοχωρίου 0,00 0, ,00 0, Αποκατάσταση χώρου ΧΑ Α Χαλάστρας στην Θέση Τσίµπου Μαντρί 0,00 0, ,00 0, Ανέγερση πρώτου 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Καλοχωρίου 0,00 0, ,00 0, Αποπεράτωση ανοιχτού Κολυµβητηρίου Ν.Μαγνησίας -Αποκατάσταση Η/Μ 0,00 0, ,00 0,00 Εγκαταστάσεων Κατασκευή δικτύων ύδρευσης -αποχέτευσης στις επεκτάσεις των οικισµών του 0,00 0, ,15 0,00 ήµου Εχεδώρου Εσοδα ξύλινων οικίσκων 0,00 0, ,50 0, Εσοδα Μερικής Απασχόλησης 0,00 0, ,47 0, Εσοδα απο ΥΜΑΘ για ανόρυξη γεώτρησης Χαλάστρας 0,00 0, ,00 0, Εσοδα για την Μισθοδοσία υπαλλλήλων του ΚΕΠ 0,00 0, ,24 0, ΕΣοδα για µισθοδοσία συµβάσεων ΚΕΠ -Μίσθωσης έργου 0,00 0, ,01 0, Εσοδα απο χρηµατοδότησης λειτουργικής ενοποίησης των τριών πρώην ήµων του νέου ΕΛΤΑ Εσοδα απο χρηµατοδότηση για ατην ιάνοιξη - Κατασκευή δρόµων στο Κοινοτικό Λιβάδι Εσοδα για το έργο ιαδικτυακή εφαρµογή υποστήριξης δράσεων περιβαλλοντικής διαχειρισης της παράκτιας ζώνης του Θερµαϊκού ήµου Εχεδώρου Ν. ΘΕσσαλονίκης 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0, ,00 0,00

12 Βεβαιωθέντα Προηγ.Χρήσης Εσοδο (υπόλοιπο) για την κατασκευή ποδηλατόδροµου Σίνδου 0,00 0, ,51 0, Εσοδο (υπόλοιπο) για την συντήρηση κτιρίου ηµαρχείου 0,00 0, ,20 0, Εσοδα για την αντιµετώπιση θεοµηνιών 0,00 0, ,26 0, Εσοδα για λειτουργικές ανάγκες σχολείων (ποσοστό ΕΗ) 0,00 0, ,07 0, Εσοδα υπολοίπου χρηµατοδότησης ΘΗΣΕΑ 0,00 0,00 837,31 0, Εσοδα ΘΗΣΕΑ "Ενδοδηµοτική Οδοποιία Εχεδώρου" 0,00 0,00 23,67 0, Εσοδα ΘΗΣΕΑ " Μηχανολογικός εξοπλισµός καθαριότητας" 0,00 0,00 172,77 0, Εσοδα ειδικευµένα για επενδύσεις και έργα 0,00 0, ,81 0, Εσοδα απο το Κληροδότηµα Τσακιρίδη 0,00 0, ,87 0, Εσοδα ράσεων πυροπροστασίας 0,00 0, ,95 0, Εσοδα για την συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 0,00 0, ,57 0, Εσοδα για τους Τσιγγάνους στην περιοχή Χαλάστρας 0,00 0, ,27 0, Εσοδα για εργασίες σύνταξης σχεδίου τοπικής παρέµβασης του. Εχεδώρου 0,00 0, ,00 0,00 για την χωρική και κοινωνική ένταξη των ROMA Εγγύηση ανείου Χαλάστρας (Επενδυτικής Τράπεζα) 0,00 0, ,00 0, Εσοδα απο χρηµατοδότησης προγράµµατος CROSS LOHUCA 0,00 0, ,60 0, Εσοδα χρηµατοδότησης για το πρόγραµµα I PROTECTED 0,00 0, ,65 0, Εσοδα απο ειδική εισφορά πετρελαιοειδών 0,00 0, ,67 0, Εσοδα απο εκποίηση ακίνητης περιουσίας Ανατολικού 0,00 0, ,26 0, Εσοδα παρακρατηθέντων πόρων του άρθρου 27 Ν.3756/2009 για επενδύσεις 0,00 0, ,36 0,00 και έργα Εσοδα ΣΑΤΑ 0,00 0, ,27 0, Εσοδα άρθρου 5 παρ. 1 του Ν (Φυσικό Αέριο) 0,00 0, ,30 0, Εσοδα Πολιτικής προστασίας 0,00 0, ,08 0, Εσοδα απο πράξη εφαρµογής Χαλάστρας 0,00 0, ,79 0, Εσοδα απο πράξη εφαρµογής Ιωνίας 0,00 0, ,51 0,00

13 ΕΞΟΔΑ

14 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ , , ,62 0, ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,33 0, ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,33 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ , , ,00 0, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δωρα , , ,00 0,00 εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα του ήµου , , ,00 0, Αποδοχές ιδιαίτερου γραµµατέα ηµάρχου , , ,00 0, Αποδοχές ειδικών συµβούλων, συνεργατών και γραµµατέων 3.200, , ,00 0, Αποδοχές δικηγόρου µε έµµισθη εντολή , , ,00 0, ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , ,00 0,00 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές γενικού γραµµατέα , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ιδιαίτερου γραµµατέα 6.500, , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ειδικών συµβούλου, συνεργατών και γραµµατέα 900,00 882, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές ειδικού συνεργάτη , ,02 0,00 0, Εργοδοτικές εισφορές δικηγόρου µε έµµισθη εντολή , , ,00 0, Ετησια εισφορά στο ΤΕΑ Υ-ΤΠ Υ (άρθρο 84 παρ.1 & 115 παρ.1 Ν , , ,00 0,00 ΦΕΚ Α 58-Αποφ.Υπουργ.Απασχ.Β/20102/17823/71/ ΦΕΚ 1621/ ) ) ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 7.000,00 0, ,00 0,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ) απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και 5.000,00 0, ,00 0,00 σεµινάρια απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 5.000,00 0, ,00 0, απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (αρθρο 2.000,00 0, ,00 0,00 13Ν.2597/97) ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,01 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,00 0, ,01 0, Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων ,00 0, ,00 0, Αµοιβές νοµικών 7.000,00 0, ,00 0, Αµοιβές συµβολαιογράφων 5.000,00 0, ,00 0, Αµοιβές µεταφραστών 2.000,00 0, ,00 0, Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 3.000,00 0, ,00 0, Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα ,00 0, ,01 0,00 του ελευθερου επαγγελαµτία Ανάθεση εργασιών αποµαγνητοφώνησης πρακτικών Σ 8.000,00 0, ,00 0, Ανάθεση σύναψης συµβάσεων του Ν. 2527/ ,00 0, ,01 0,00

15 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιοτητα του ,00 0, ,00 0,00 ελευθερου επαγγελαµτία Ανάθεση υπηρεσιών για την συµµετοχή σε ευρωπαϊκά προγράµµατα ,00 0, ,00 0, Ανάθεση παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών,οργάνωση,προετοιµασία και 8.610,00 0, ,00 0,00 υποβολή πρότασης υλοποίησης στο πρόγραµµα EUROPIAN TERRITORIAL COOPERATION PROGRAMME GREECE-BOULGARIA Σχεδίαση λογοτύπου και εφαρµογών ταυτότητας ηµού έλτα ,00 0, ,00 0, Ανάθεση παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών,οργάνωση, προετοιµασία & 9.840,00 0, ,00 0,00 υποβολή πρότασης υλοποίησης στο πρόγραµµα LEADER ΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ , , ,00 0, Εξοδα παραστασεως ηµάρχου ή προέδρου κοινότητας,αντιδηµάρχου , , ,00 0,00 και προέδρου.σ(άρθρο 173) Αντιµισθία ηµάρχου , , ,00 0, Αντιµισθία Αντιδηµάρχων , , ,00 0, Αντιµισθία προέδρου Σ , , ,00 0, Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ηµοτικών Συµβούλων (αρθρο ,00 0, ,00 0,00 ΚΚ) Αποζηµίωση ηµ. Συµβούλων για την συµµετοχή τους στα Σ ,00 0, ,00 0, Αποζηµίωση ηµ. Συµβουλων για την συµµετοχή τους στην Οικονοµική ,00 0, ,00 0,00 Επιτροπή Αποζηµίωση ηµοτικών συµβούλων για την συµµετοχή τους στην Επιτροπή ,00 0, ,00 0,00 Ποιότητας Ζωής Αποζηµίωση µελών ηµοτικών και Κοινοτικών συµβουλίων για την παρουσία ,00 0, ,00 0,00 τους στα Συµβούλια Συµπαραστάτης του ηµότη ,00 0, ,00 0, Εξοδα κίνησης προέδρων.σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) , , ,00 0, Εξοδα κίνησης προέδρων ηµοτικών και Τοπικών Συµβουλίων , , ,00 0, Εξοδα κηδείας ηµάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 ΚΚ Ν2685/99) 3.000,00 0, ,00 0, Λοιπές αποζηµιώσεις και έξοδα αιρετών 1.000,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ , , ,00 0, Λοιπές αµοιβές τρίτων , , ,00 0, Αµοιβές µή ελευθέρων επαγγελµατιών 5.000,00 0, ,00 0, Αµοιβή προσωπικού ΚΕΠ µε σύµβαση έργου (Ανάθεση σύναψης συµβάσεως , , ,00 0,00 του Ν.2527/97) Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές 3.000,00 0, ,00 0, Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως φορολογικών Επιτροπών 5.000,00 0, ,00 0, Αποζηµιώσεις µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου 1.000,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ Ι ΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ,00 0, ,00 0, Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου ,00 0, ,00 0, Ανάθεση σε ορκωτούς ελεγκτές εργασιών εκκαθάρισης - λύσης των Κοινωφελών επιχειρήσεων ΚΕΠΑΝΕ - ΚΕΠΕ ΗΣΕ ,00 0, ,00 0,00

16 ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ , , ,00 0, ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , , ,00 0, Εξοδα κίνησης δηµοτικών εισπρακτόρων 0,00 0, ,00 0, Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕ Ε) 1.000,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης 1.000,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 0, ,00 0, Υλοποιήση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας 2.000,00 0, ,00 0, Συµµετοχή του ήµου στο ιαδηµοτικό ίκτυο Πόλεων µε ποτάµια 2.000,00 0, ,00 0, Λοιπά έξοδα τρίτων 0,00 0, ,00 0, Εξοδα µεταφοράς µαθητών 0,00 0, ,00 0, ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ , , ,00 0, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , , ,00 0, Ταχυδροµικά τέλη , , ,00 0, Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού , , ,00 0, Τηλεφωνικά τέλη , , ,00 0, Τηλεπικοινωνιακά τέλη δικτυακής σύνδεσης ηµ. ιαµ , , ,00 0, Κινητή Τηλεφωνία 9.300,00 524, ,00 0, ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ , , ,00 0, ΦΟΡΟΙ 7.500, , ,00 0, Φόροι τόκων 7.300, , ,00 0, Λοιποί φόροι 200,00 0,00 500,00 0, ΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 6.990, , ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 6.990, , ,00 0, Λοιποί φόροι και τέλη 2.500, , ,00 0, Τέλος µετεγγραφής συµβολαίων στο Υποθηκοφυλάκειο Θεσσαλονίκης 2.490,00 0, ,00 0, Τέλος εκτελωνισµού παγίων 2.000,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , ,00 0, Ο ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΤΑΞΙ ΙΩΝ , , ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών , , ,00 0, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων 2.000,00 0, ,00 0, ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (ΕΞΟ Α ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ , , ,00 0,00 ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου ,00 0, ,00 0, απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 5.000,00 0, ,00 0, Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών , , ,00 0,00 προσώπων και αντιπροσωπειών Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 2.000,00 0, ,00 0, ΣΥΝΕ ΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ ,00 0, ,00 0,00

17 Συµµετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις 1.000,00 0, ,00 0, ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 5.000,00 0, ,00 0, απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ,00 0, ,00 0, Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00 0, ,00 0, ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ , , ,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 8.000, , ,00 0, Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά 4.000,00 336, ,00 0, Συνδροµές σε βάσεις πληροφοριών 4.000, , ,00 0, Συνδροµές internet 5.000,00 0, ,00 0, Λοιπές συνδροµές 3.200, , ,00 0, Λοιπές Συνδροµές 1.900, , ,00 0, Συνδροµές ικτύου ROM 5.000,00 0, ,00 0, Συνδροµή ικτύου Αλφα ,00 0, ,00 0, Συνδροµή ιαδηµοτικού ικτύου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΟΤΑ 1.300,00 0, ,00 0, ΕΞΟ Α ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 2.250,00 560, ,00 0, Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.250,00 560, ,00 0, ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ , , ,00 0, ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή , , ,00 0,00 συµβιβαστικών πράξεων ικ.έξοδα για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων 5.000,00 630, ,00 0, Αποζηµίωση πολιτών για την µή τήρηση των προθεσµιών του Ν. 1943/ ,00 0, ,00 0, Αποζηµίωση πολιτών για φθορές σε οχήµατα λόγω της κακής κατάσταση του 3.000,00 0, ,00 0,00 δρόµου Εξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων , , ,00 0, απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) ,00 0, ,00 0, Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1.000,00 0, ,00 0, Εξοδα συµβολαιογράφων 500,00 0,00 500,00 0, Εξοδα δικαστικών επιµελητών 500,00 0,00 500,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 2.000,00 0, ,00 0, Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεων 0,00 0, ,00 0, απάνες τοπικών συµβουλίων νέων 2.000,00 0, ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ , , ,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ , ,50 0,00 0,00 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , ,05 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , ,45 0,00 0, ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( ΑΝΕΙΑ , , ,00 0,00 ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) Τόκοι δανείων εσωτερικού , , ,00 0,00

18 Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 3.000,00 0,00 0,00 0, Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , ,76 0,00 0, Χρεολύσια δανείων εσωτερικού , , ,00 0, Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδήµατος σε τρίτους (Παραχωρήσεις , , ,32 0,00 Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές ) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ , , ,07 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές , , ,07 0, Απόδοση σε σχολικές επιτροπές εσόδων Υπουργείου για λειτουργικές ανάκγες , , ,00 0,00 τους Απόδοση σε σχολικές επιτροπές εσόδων εκ του ηµοτικού Φόρου για , , ,07 0,00 λειτουργικές ανάγκες σχολείων Απόδοση σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθµούς , ,00 0,00 0, Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠ , , ,00 0, Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου ΕΛΤΑ , , ,00 0, Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου 1.000,00 0, ,00 0, Λοιπές υποχρεωτικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε , , ,00 0,00 τρίτους Παρακράτηση δικαιώµατος ΤΑΠ απο την ΕΗ , , ,00 0, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , , ,00 0, Εισοφρά υπέρ συνδέσµων , , ,00 0, Εισφορά υπερ Συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης , , ,00 0, Χρέωση φορτίων απορριµµάτων ,00 0, ,00 0, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού ,00 0, ,00 0, ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ , , ,25 0, Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , , ,00 0, Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες , , ,00 0, Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία , , ,00 0, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία , , ,00 0, Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων , , ,25 0, Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε την ΑΝΕΘ για καταπολέµηση κουνουπιών έτους Υλοποίηση προγραµµατικής σύµβασης µε την ΑΝΕΘ για καταπολέµηση κουνουπιών έτους Προγραµµατική σύµβαση προµήθειας µουσικών οργάνων και στολών Φιλαρµονικής Ορχήστρας Σίνδου Προγραµµατική σύµβαση µε ΑΠΘ για την παροχή υπηρεσιών εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης των παραγόµενων στερεών αποβλήτων ήµου ΕΛΤΑ Προγραµµατική σύµβαση µε ΑΠΘ για την υλοποίηση του προγράµµατος µε τίτλο: " Εργασίες παρακολούθησης παραµέτρων ποιότητας περιβάλλοντος ήµου Εχεδώρου" έτους , , ,00 0, , , ,25 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

19 Προγραµµατική σύµβαση µε ΑΠΘ για την υλοποίηση του προγράµµατος µε ,00 0, ,00 0,00 τίτλο: " Εργασίες παρακολούθησης παραµέτρων ποιότητας περιβάλλοντος ήµου Εχεδώρου" έτους Προγραµµατική σύµβαση : Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του 8.000,00 0, ,00 0,00 Νοµαρχιακόυ Λιµενικού Ταµείου Θεσσαλονίκης (ΝΟ.ΛΙ.ΤΑ.Θ.) Προγραµµατική σύµβαση µε το ΑΠΘ για την υλοποίηση του ερευνητικού 5.185,00 0, ,00 0,00 προγράµµατος µε τίτλο: Σύστηµα Αποχέτευσης Βιοµηχανική Περιοχής Θεσ/νίκης (ΒΙ.ΠΕ.Θ ,00 0,00 0,00 0, Προγραµµατική σύµβαση µε το ΑΠΘ για την εκπόνηση ερευνητικού ,00 0, ,00 0,00 προγράµµατος µε τίτλο: " Υψοµετρική παρακολούθηση και διερεύνηση των εδαφικών υποχωρήσεων σε περιοχές του ήµου Εχεδώρου " Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών δηµοτικών επιχειρήσεων (παρ , , ,00 0,00 άρθρου 259 ΚΚ) Χρηµατοδότηση διετούς προγράµµατος της Κοινωφελούς Eπιχείρησης ήµου , , ,00 0,00 ΕΛΤΑ Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε ,00 0, ,00 0,00 τρίτους Προαιρετική επιχορήγηση σε εκκλησιαστικούς οργανισµούς ,00 0, ,00 0, ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ Α , , ,00 0, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ , , ,00 0, Λοιπές εγγυήσεις , , ,00 0, άνειο.ε.υ.α. Χαλάστρας , , ,00 0, άνειο.ε.υ.α.κ. Αξιού , , ,00 0, ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟ Α ,00 39, ,00 0, Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης ,00 0, ,00 0, Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων Χρήσης 5.000,00 0, ,00 0, Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 7.000,00 39, ,00 0, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , ,58 0, ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , ,02 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ , , ,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ , , ,00 0, Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα , , ,00 0,00 εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων , , ,00 0, Εξοδα κίνησης µονίµων υπαλλήλων , , ,00 0, Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και , , ,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Υπερωριακή εργασία µονίµων υπαλλήλων 5.500,00 0,00 0,00 0, Υπερωριακή εργασία για αµοιβή Ληξιάρχου 8.000, , ,00 0, Υπερωριακή εργασία για τήρηση πρακτικών 8.000, , ,00 0,00

20 Αµοιβή υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χώρων 1.293,00 0,00 0,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ , , ,00 0,00 ΧΡΟΝΟΥ Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα , , ,00 0,00 εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές υπαλλλήλων µε σύµβαση αορίστου , , ,00 0, Εξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου , , ,00 0, Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 4.500, , ,00 0,00 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 3.000,00 0, ,00 0,00 ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Υπερωριακή εργασία τήρησης πρακτικών ΤΣ υπαλλήλων αορίστου χρόνου 1.500, , ,00 0, ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 6.500,00 0, ,00 0,00 ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) Τακτικές αποδοχες (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα 6.500,00 0, ,00 0,00 εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Αµοιβές σπουδαστών για πρακτική άσκηση στο ήµο απο σπουδαστές ΟΑΕ 3.000,00 0, ,00 0, Αµοιβή σπουδαστών ΤΕΙ διαφόρων ειδικοτήτων για πρακτική άσκηση στο 3.500,00 0, ,00 0,00 ήµο ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ , , ,00 0,00 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση ηµοσίου ικαίου , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές τακτικών αποδοχών µονίµων υπαλλήλων , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης µονίµων 1.000,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης τήρησης πρακτικών 2.000,00 667, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής απασχόλησης Ληξιάρχων 3.000,00 353, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε συµβαση αορίστου χρόνου , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση αορίστου χρόνου , , ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου χρόνου 1.000,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές υπερωριακής εργασίας προσωπικού µε σύµβαση 500,00 292, ,00 0,00 αορίστου χρόνου για τήρηση πρακτικών ΤΣ Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 1.500,00 0, ,00 0, Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων πρακτικής άσκησης ΟΑΕ 500,00 0,00 500,00 0, Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων πρακτικής άσκησης ΤΕΙ 1.000,00 0, ,00 0, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.500,00 0, ,00 0, Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 64 Ν. 3584/2007) 2.500,00 0, ,00 0, Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού) 3.000,00 0, ,00 0, Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας 3.000,00 0, ,00 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ,50 0, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ,00 0, ,00 0,00

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008

Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Ε Σ Ο Α ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2008 Κ.Α Τ Ι Τ Λ Ο Σ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΌΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 260.318,43 186.818,65

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2015 ΜΗΝΑΣ ΜΑΪΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Εγκεκριµένος

Διαβάστε περισσότερα

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011

Έσοδα OIKONOMIKO ETOΣ 2010 OIKONOMIKO ETOΣ 2011 ΕΣΟ Α Έσοδα ΚΩ ΙΚΟΣ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώµατα 0111.00 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΚ) 980.000,00 1.039.490,06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α.Φ.Μ.:099285315 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2015 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2015-31/5/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2015 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό Συνεδρίασης µε αριθµό 6/2014 της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Βόρειας Κυνουρίας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος, 22 εκεµβρίου 2014 Εκτελεστική Επιτροπή Πληροφορίες: Μποβολανέα Βίκη 22001 Άστρος Τηλ.: 2755360101 - Fax: 2755360169 e-mail: astros01@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014

Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Ε Σ Ο Δ Α ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/7/2014 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/7/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Αυξομειώσεις βάσει αναμοφώσεων Ψηφισθέντα υπό του Εγκριθέντα Περιφέρεια 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0

ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε ΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 5748,8 0 0 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 38873366,46 3756326,53 3756326,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012

Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. 2012 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 26 ης /2011 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 398/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού Ο.Ε. Χαλάνδρι

Διαβάστε περισσότερα

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 4ης/2013 Έκτακτης Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθ. Απόφασης 7/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση Προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γεράνι 10-7-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γεράνι 10-7-2015 Αρ. Πρωτ. 15558 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ- ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1-1-2015 ΕΩΣ 30-6-2015 κατ εφαρμογή των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 2012 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης

ΕΣΟ Α. Σύνολο. 163.490,97 10.575,78 174.066,75 182.157,29 176.366,48 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ήµου 06.00.0111.006 Ρεθύµνης Κωδικός Λογαριασµού ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ (αριθµ. πρωτ.: 414/12-01-2015) Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο Τελικά Βεβαιωθέντα Σύνολο Εισπραχθέντα Σύνολο 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εσόδων. ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015. Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΩΛΞ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 31/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12

ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ Περίοδος Από 1 Εως 12 έν τα Βεβαιωθ ιαγραφ Εισπραχθ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 11.842.812,13 172.506,23 12.015.318,36 11.769.900,11 0,00 11.696.097,03 73.803,08

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ 31.8.2015 (ΑΡΘΡΟ 15 Ν. 4305/2014) ΚΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ (Ανά Κωδικό) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 15.837.444,32 8.658.113,84 15.614.418,64 15.614.418,64 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 011 Μισθώµατα 10.397,14 5.996,00 9.637,00 9.637,00 0111 Μισθώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 01/01/2015 ΕΩΣ 28/02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Οικονομικό Έτος 2015 Ημερομηνία Εκτύπωσης 28.02.2015 Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Διαμορφωμένος Σύνολο Βεβαιωθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/8/2015 ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΌ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/7/2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.622.968,61

Διαβάστε περισσότερα