Χειρουργική, Επεµβατική και Ιατρική Ροµποτική ολοκληρωµένες µε Υπολογιστές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χειρουργική, Επεµβατική και Ιατρική Ροµποτική ολοκληρωµένες µε Υπολογιστές"

Transcript

1 Χειρουργική, Επεµβατική και Ιατρική Ροµποτική ολοκληρωµένες µε Υπολογιστές Β. Σπυρόπουλος Τµήµα Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Αθήνας

2 Ολοκληρωµένη µε Υπολογιστές επεµβατική Ιατρική (Computer-integrated interventional medicine, CIIM) Κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 50 ετών, η τεχνολογία που χρησιµοποιείται στην επεµβατική ιατρική όλο και περισσότερο είναι βασισµένη σε υπολογιστή. Οι ιατρικές συσκευές απεικόνισης έχουν προχωρήσει από τις απλές µονάδες ακτίνων X, στα περίπλοκα συστήµατα που συνδυάζουν τους προηγµένους αισθητήρες και το υπολογιστικό λογισµικό για να παρέχουν πρωτοφανείς πληροφορίες για την ανατοµία και τη φυσιολογία ενός ασθενή. Οι ιατρικοί τερµατικοί σταθµοί είναι σε θέση να συνδυάσουν τις πληροφορίες από πολλές πηγές για να βοηθήσουν τους χειρούργους και άλλους ιατρούς να προγραµµατίσουν τις επεµβάσεις και να παρέχουν τα σε πραγµατικό χρόνο στηρίγµατα πληροφοριών στην πραγµατοποίηση αυτών των σχεδίων. Οι ροµποτικές συσκευές και οι ενδοσκοπικές φωτογραφικές µηχανές επιτρέπουν στους παθολόγους για να εκτελέσουν ελάχιστα επεµβατικές διαδικασίες που ειδάλλως θα ήταν αδύνατες. Ελεγχόµενα από υπολογιστή συστήµατα χρησιµοποιούν κατευθυνόµενη ενέργεια για να καταστρέψουν τους όγκους και άλλα µορφώµατα, µέσα στο σώµα ενός ασθενή χωρίς χειρουργική επέµβαση. Οι βασισµένες σε υπολογιστή φυσιολογικές συσκευές ελέγχου είναι πανταχού παρούσες στα χειρουργεία και τις µονάδες εντατικής. 2

3 Ο βασικός κύκλος πληροφοριών της επεµβατική ιατρικής 3

4 Επισκόπηση της διαδικασίας Η διαδικασία αρχίζει µε τις πληροφορίες για τον ασθενή, όπως οι εικόνες, τα αποτελέσµατα των εξετάσεων, οι γενετικές πληροφορίες, και τα συµπτώµατα. Αυτές οι πληροφορίες συνδυάζονται µε τις γενικές πληροφορίες για την ανθρώπινη Ανατοµία και Φυσιολογία για να δηµιουργήσουν ένα συγκεκριµένο πρότυπο υπόδειγµα του ασθενούς ή µια αναπαράσταση, που χρησιµοποιούνται για να εντοπίσουν την κατάσταση του ασθενή και να διατυπώσουν ένα σχέδιο επέµβασης. Κατά τη διάρκεια της επέµβασης, η εικονική πραγµατικότητα του προτύπου και το σχέδιο καταχωρούνται στην πραγµατικότητα του ασθενή και µπορούν να συνδεθούν µε την κατάλληλη τεχνολογία, ώστε για να βοηθήσουν το νοσοκοµειακό γιατρό στην πραγµατοποίηση του σχεδίου. 4

5 Επιπλέον δεδοµένα Επιπλέον δεδοµένα παράγονται κατά τη διάρκεια και µετά από την επέµβαση, για την ενηµέρωση του πρτύπου και την αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας της επέµβασης. Τα δεδοµένα είναι δυνατόν επίσης να αναλυθούν στατιστικά για να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα των σχεδίων και των πρωτοκόλλων επεξεργασίας, κατά τρόπο ανάλογο µε τη χρήση του στατιστικού ποιοτικού ελέγχου και την διαδικασία εκµάθησης στις κατασκευές. 5

6 Η διαδικασία κλειστού βρόγχου Αναφερόµαστε συχνά σε αυτή την διαδικασία µε τον όρο διαδικασία κλειστού βρόγχου. Πρώτα κατασκευάζεται ένα πρότυπο υπόδειγµα του ασθενούς. Κατόπιν καταχωρείται το πρότυπο και το σχέδιο στον ασθενή. Χρησιµοποιείται τεχνολογία βοηθητική στην πραγµατοποίηση του σχεδίου. Και τελικά γίνεται αξιολόγηση του χειρουργικού ή επεµβατικού αποτελέσµατος. Υπάρχει έκδηλη αναλογία µε την διαδικασία του σχεδιασµού και της κατασκευής µε τη βοήθεια υπολογιστή κατασκευή (CAD/CAM). 6

7 Ο στόχος των συστηµάτων Ο στόχος µας δεν είναι η αυτοµατοποίηση των ιατρικών επεµβάσεων, αλλά το να εκµεταλλευτούµε τη βασισµένη σε υπολογιστή τεχνολογία, ώστε να βοηθήσει τους νοσοκοµειακούς γιατρούς στη θεραπεία των ασθενών. Κατά συνέπεια, αναφερόµαστε συχνά σε αυτά τα συστήµατα µε τους όρους χειρουργικοί ή επεµβατικοί βοηθοί, ειδικά όταν οι επεµβατικές αποφάσεις είναι ιδιαίτερα διαδραστικές, όπως συµβαίνει συχνά µε τις χειρουργικές επεµβάσεις. Είναι συχνά καταλληλότερο να θεωρηθεί ένα CIIM σύστηµα ως surgical or interventional computer-aided design / computer-aided manufacturing (CAD/CAM). εδοµένου ότι αυτά τα συστήµατα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα, η διάκριση µεταξύ γίνεται και πιό δύσκολη. 7

8 Αρχιτεκτονική των συστηµάτων Υπολογιστικές συνιστώσες που εκτελούν µια ευρεία ποικιλία λειτουργιών, όπως επεξεργασίας εικόνας, χειρουργικού προγραµµατισµού, ελέγχου και παρόµοιων στόχων. Βάσεις δεδοµένων συγκεκριµένων πληροφοριών των ασθενών, καθώς επίσης και, γενικές βάσεις γνώσεων για την ανθρώπινη Ανατοµία και Φυσιολογία, των διαδεδοµένων σχεδίων επεξεργασίας και στοιχείων έκβασης κλπ. Συσκευές όπως απεικονιστικά συστήµατα (imagers), ροµπότ και διαδραστικές επιφάνειες ανθρώπου-µηχανής, που συνδέουν την εικονική πραγµατικότητα των απεικονίσεων στον υπολογιστή, στην κλινική πραγµατικότητα του ασθενή, του χώρου επεµβάσων και του γιατρού. 8

9 Μέθοδοι εγγραφής και µετασχηµατισµοί Οι γεωµετρικές σχέσεις µεταξύ των µεριδίων της ανατοµίας του ασθενή, των εικόνων, των ροµπότ, των αισθητήρων, και του εξοπλισµού είναι θεµελιώδεις στην Ολοκληρωµένη µε Υπολογιστές επεµβατική Ιατρική. Υπάρχει µια εκτενής βιβλιογραφία στις τεχνικές για τους µετασχηµατισµούς µεταξύ των ισότιµων συστηµάτων αναφοράς και σχετικά µε τις µεθόδους εγγραφής (registration). Η διαδικασία περιλαµβάνει την εύρεση των αντίστοιχων συνόλων χαρακτηριστικών γνωρισµάτων F A και F B και έπειτα την εύρεση ενός µετασχηµατισµού που ελαχιστοποιεί κάποια συνάρτηση απόστασης d AB = d AB [F B, T AB (F A )]. 9

10 Η γενική Αρχιτεκτονική των συστηµάτων CIIM 10

11 Tο τρισδιάστατο ροµπότ συντονίζει τις προσεγγίσεις Τα τυπικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µπορούν να περιλάβουν αξιόπιστα τεχνητά αντικείµενα ναφοράς (καρφίτσες, εµφυτευµένες σφαίρες, ράβδους, κλπ.) ή ανατοµικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, όπως ορόσηµα, οι περιγραµµατικές καµπύλες, ή επιφάνειες. Μια πολύ κοινή περίπτωση περιλαµβάνει την εγγραφή ενός συνόλου σηµείων, που ανήκουν σε µια ανατοµική επιφάνεια, µε µια απεικόνιση στον υπολογιστή εκείνης της επιφάνειας, και η χρήση κατάλληλων επαναληπτικών αλγορίθµων πλησιέστερου σηµείου. Παραδείγµατος χάριν, οι τρισδιάστατες συντεταγµένες ροµπότ µπορούν να βρεθούν για ένα σύνολο σηµείων που είναι γνωστό οτι ευρίσκονται στην επιφάνεια µιας ανατοµικής δοµής που µπορεί επίσης να βρεθεί σε µια τετµηµένη τρισδιάστατη εικόνα. 11

12 Ιχνηλάτες Πλοήγησης Η µέτρηση σε πραγµατικό χρόνο των διεγχειρητικών θέσεων και των προσανατολισµών, είναι πανταχού παρούσα στα CIIM, και διάφορες τεχνολογίες είναι διαθέσιµες για αυτόν το λόγο. Αυτές περιλαµβάνουν κωδικοποιηµένους µηχανικούς συνδέσµους, εντοπιστές υπερήχου, ηλεκτροµαγνητικούς εντοπιστές, ενεργά οπτικά συστήµατα τριγωνισµού, που εντοπίζουν εκπέµπουσες φωτοδιόδους, παθητικά οπτικά συστήµατα τριγωνισµού, που εντοπίζουν αντανακλαστικούς δείκτες γενικότερα συστήµατα «όρασης» υπολογιστών. Υπάρχουν εξαιρετικές βιβλιογραφικές αναδροµές και συγκρίσεις των διαφορετικών συστηµάτων, αν και κάποιος πρέπει να γνωρίζει, ότι οι σχετικές τεχνικές ικανότητες των διαφορετικών προσεγγίσεων τεχνολογίας, µπορούν να αλλάξουν καθώς η τεχνολογία αναπτύσσεται. 12

13 Οπτικοί ιχνηλάτες Τα οπτικά συστήµατα είναι η ευρύτερα χρησιµοποιηµένη επιλογή για τα χειρουργικά συστήµατα πλοήγησης λόγω της σχετικά υψηλής ακρίβειας, της προβλέψιµης απόδοσης, και της µικρής ευαισθησίας τους στις περιβαλλοντικές παραλλαγές. Εντούτοις, έχουν διάφορους περιορισµούς και ο σοβαρότερος είναι η απαίτηση να διατηρείται οπτική επαφή µεταξύ της κάµερας και των δεικτών που παρακολουθούνται, γεγονός που µπορεί να περιπλέξει τη ροή εξοπλισµού και εργασίας γύρω από τον ασθενή. Ένα σχετικό µειονέκτηµα είναι ότι οι δείκτες που παρακολουθούνται πρέπει γενικά να είναι σε τµήµατα των χειρουργικών οργάνων έξω από τον ασθενή. Αυτή η προσέγγιση µπορεί να οδηγήσει σε ανακρίβειες στον προσδιορισµό της θέσης της αιχµής των χειρουργικών οργάνων και αποκλείουν τη χρήση ευκάµπτων οργάνων, όπως οι καθετήρες. 13

14 Ηλεκτροµαγνητικοί ιχνηλάτες Οι ηλεκτροµαγνητικοί ιχνηλάτες εξετάστηκαν για πολλές πρώιµες χειρουργικές εφαρµογές πλοήγησης, αλλά οι ψευδενδείξεις που συνδέονται µε την παρουσία µετάλλου στις χειρουργικές αίθουσες, τους απέκλεισαν. Πιό πρόσφατα, οι βελτιώσεις στην ηλεκτροµαγνητική τεχνολογία εντοπισµού, και κυρίως η µειωµένες διαταραχές στις µετρήσεις, η ανάπτυξη πολύ µικρών αισθητήρων και τυ αυξανόµενο ενδιαφέρον για την πλοήγηση των συσκευών µέσα στον ασθενή έχουν οδηγήσει σε αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για αυτή την τεχνολογία. 14

15 Χαρακτηριστική οθόνη από ένα χειρουργικό σύστηµα πλοήγησης της Medtronic. 15

16 Ροµποτικές συσκευές στην ιατρική (Ι) Ιστορικά, ο όρος ροµπότ έχει χρησιµοποιηθεί για πολυαξονικές µηχανές που είναι ικανές γισ αυτόνοµη κίνηση. Στον ιατρικό τοµέα, ο καθορισµός ενός ροµπότ έχει επεκταθεί για να περιλάβει ουσιαστικά οποιοδήποτε µηχανισµό παρέχει τη βοήθεια στο χειρουργό, ανεξάρτητα από το άν µπορεί ή όχι να λειτουργήσει αυτόνοµα. Στην πραγµατικότητα, η ασφάλεια στον ιατρικό τοµέα είναι τόσο σηµαντική, ώστε να µην αναπτυχθούν ροµπότ µε αυτόνοµη κίνηση. 16

17 Ροµποτικές συσκευές στην ιατρική (ΙΙ) Αυτά τα συστήµατα στηρίζονται περισσότερο στο χειρουργό, παρά σε µηχανές, ώστε να παρέχουν επαρκή δύναµη, για να δηµιουργήσουν την κίνηση. Τα συστήµατα αυτά µπορούν να περιλάβουν και µηχανοκίνητα στοιχεία (π.χ., µηχανές, φρένα), που όµως χρησιµοποιούνται µόνο για να περιορίσουν την κίνηση. Αν και τέτοια συστήµατα δεν εγκαθιστούν τον κλασικό καθορισµό ενός ροµπότ, θεωρούνται παθητικά ροµπότ στον ιατρικό τοµέα. 17

18 Ειδίκευση των ιατρικών ροµπότ Ένα ροµπότ που αναπτύσσεται για τη µικροχειρουργική θα διαφέρει από ένα ροµπότ που αναπτύσσεται για την ορθοπεδική αναδηµιουργία συνδέσµων. Αν και ο τοµέας της ιατρικής ροµποτικής δεν είναι ακόµα ώριµος, η τρέχουσα εµπειρία υποδεικνύει ότι τα ιατρικά ροµπότ µπορούν να είναι πιό εξειδικευµένα από τα βιοµηχανικά αντίστοιχά τους. Ένα ροµπότ που αναπτύσσεται για µια ιατρική διαδικασία δεν µπορεί να προσαρµόζεται εύκολα σε άλλες διαδικασίες, για λόγους που περιγράφονται κατωτέρω. Υπάρχουν µερικά παραδείγµατα ιατρικών ροµπότ πολλαπλών λειτουργιών, όπως τα ορθοπεδικά συστήµατα ροµπότ που βοηθούν τη χειρουργική επέµβαση αντικατάστασης ισχίων και γονάτων, καθώς επίσης και, την επισκευή συνδέσµων. 18

19 Χωρικές απαιτήσεις των ιατρικών ροµπότ Ένα ιατρικό ροµπότ πρέπει να µεταφέρεται εύκολα µέσα και έξω από το χειρουργείο ή, εάν εγκαθίσταται µόνιµα, πρέπει να είναι σε θέση να κινηθεί σε σηµείο που ναµην ενοχλεί. Στην πραγµατικότητα, ένα ιατρικό ροµπότ πρέπει να εγκατασταθεί στο ιατρικό κύτταρο εργασίας για κάθε χρήση. Αυτή η εγκατάσταση περιλαµβάνει τη µεταφορά του στο κατάλληλοπ χώρο, την σύνδεσή του µε τις κατάλληλες πηγές ισχύος, και την δυνατότητα αποστείρωσής τους. Επειδή ο υπόλοιπος ιατρικός εξοπλισµός δεν σχεδιάζεται µε συµβατότητα µε τη ροµποτική, το ροµπότ πρέπει να ταιριάξει όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι σηµαντικό να ελαχιστοποιηθεί η απαίτηση χώρου γύρω από το χειρουργικό τραπέζι, δεδοµένου ότι ένα µεγάλο µέρος αυτού του χώρου απαιτείται για τη ιατρική οµάδα και τον λοιπό εξοπλισµό. 19

20 Συστήµατα ταξινοµήσεων για την ιατρική ροµποτική (Ι) Έχουν προταθεί πολλά συστήµατα ταξινοµήσεων για την ιατρική ροµποτική. Κάποια από αυτά ορίζουν τα συστήµατα ως ενεργά, ηµιενεργά, ή παθητικά, εντούτοις, δεν υπάρχει κανένας παγκοσµίως αποδεκτός ορισµός αυτών των όρων. Μερικοί υποστηρίζουν ότι οποιοδήποτε ροµπότ που είναι ικανό για κίνηση µε µηχανικά µέσα, δεν µπορεί ποτέ να θεωρηθεί παθητικό. Τέλος, άλλοι εστιάζουν στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιείται το ροµπότ. 20

21 Συστήµατα ταξινοµήσεων για την ιατρική ροµποτική (ΙΙ) Η δεύτερη προσέγγιση, είναι περισσότερο ένας λειτουργικός καθορισµός παρά ένας µηχανικός καθορισµός. Ένα ενεργό ροµπότ εκτελεί αυτόµατα µια διεργασία, όπως η κατεργασία του οστού. Ένα ηµιενεργό ροµπότ εκτελεί την επέµβαση κάτω απο τον άµεσο έλεγχο του χειρουργού. Ένα παθητικό ροµπότ δεν εκτελεί ενεργά οποιοδήποτε µέρος της επέµβασης (π.χ., τοποθετεί απλώς έναν οδηγό εργαλείων). 21

22 Ταξινοµήσεις της ιατρικής ροµποτικής και ασφάλεια Υπάρχει κάποια συζήτηση εάν µια κατηγορία ροµπότ µπορεί να είναι καλύτερη από µια άλλη κατηγορία, αναφορικά µε την εξέταση παραγόντων όπως η ασφάλεια, η αποδοχή από την πλευρά των χρηστών, ή την έγκριση από ρυθµιστικές αρχές. Στην τελευταία περίπτωση, είναι πιθανό ότι όσο λιγότερο ο ενεργό είναι ένα ροµπότ, τόσο πιό εύκολα θα εγκρίνεται από τις ρυθµιστικές. Όσον αφορά στην ασφάλεια, αν και ένα ενεργητικό ροµπότ µπορεί να αποφύγει µερικούς από τους έµφυτους κινδύνους, σε σχέση µε ένα πιό ενεργό ροµπότ, υπάρχουν ακόµα πολλά ανοιχτά ζητήµατα ασφάλειας για όλες τις περιπτώσεις. 22

23 Ενα παράδειγµα ιατρικής ροµποτικής και ασφάλειας Παραδείγµατος χάριν, κατά προετοιµασία του οστού για µια αρθροπλαστική γονάτου, ανεξάρτητα από το εάν το οστό υφίσταται επεξεργασία: Αυτόµατα από ένα ενεργό ροµπότ. Από το χειρουργό και ένα ηµιενεργό ροµπότ. Μόνον από το χειρουργό, που χρησιµοποιεί έναν οδηγό εργαλείων που τοποθετείται από ένα παθητικό ροµπότ. το κρίσιµο είναι η επεξεργασία να εκτελείται στη σωστή θέση και στον σωστό προσανατολισµό. 23

24 Σύστηµα ασφάλειας για να ελέγξει τις αποτυχίες των αισθητήρων Εποµένως, σε κάθε ένα από αυτά τα ροµπότ πρέπει να υπάρχει ένα σύστηµα ασφάλειας, για να εξασφαλίσει ότι οι αποτυχίες αισθητήρων δεν θα το αναγκάζουν να τοποθετήσουν ανακριβώς το τέµνον εργαλείο ή τον οδηγό εργαλείων. Το θέµα της αποδοχής από τους χρήστες δεν έχει απαντηθεί ακόµα, επειδή αυτήν την περίοδο η δυσκολία του να έχεις ένα από τα τα ιατρικά ροµπότ είναι ένα πολύ µεγαλύτερο εµπόδιο από το εάν θα είναι ενεργόί, ηµιενεργό, ή παθητικό. 24

25 ιεγχειρητικές διεπαφές ανθρώπου-µηχανής Τα πλήρως, ολοκληρωµένη µε υπολογιστές συστήµατα επεµβατικήυ Ιατρική CIIM προορίζονται να συνεργαστούν µε τους γιατρούς, και όχι να τους αντικαταστήσουν στην χειρουργική αίθουσα. Συνεπώς, η τεχνολογία και οι µέθοδοι για την διεπαφή και την επικοινωνία ανθρώπου-µηχανής είναι κρίσιµες συνιστώσες σε αυτά τα συστήµατα. Αυτή η επικοινωνία είναι διπλής κατεύθυνσης, και τα επιτυχή συστήµατα πρέπει να υιοθετήσουν τεχνικές τόσο για την παροχή πληροφοριών, όσο και για την αποδοχή πληροφοριών και καθοδήγησης από το κλινικό γιατρό. Η οπτική παρουσίαση είναι η πιό κοινή µέθοδος για την παροχή πληροφοριών στο γιατρό. 25

26 Περιορισµοί των οθονών υπολογιστών Οι οθόνες υπολογιστών που συσχετίζουν τις θέσεις των χειρουργικών οργάνων, µε ιατρικές εικόνες του ασθενούς είναι πάντα παρούσες στα χειρουργικά συστήµατα πλοήγησης. Η εργονοµία τέτοιων συστηµάτων έχει µερικούς σοβαρούς περιορισµούς. Μόλις αρχίσει µια εγχείρηση, η προσοχή του γιατρού στρέφεται απαραιτήτως στην ανατοµία του ασθενή, και είναι άβολο για το γιατρό για να κοιτάξει µακρυά από τον ασθενή. Για τον λόγο αυτό, διάφορες οµάδες έχουν αναπτύξει συστήµατα και συσκευές για την επάλληλη παροσίαση των οπτικών πληροφοριών, κατευθείαν στην οπτική ευθεία χειρουργού - ασθενούς. 26

27 Τεχνικές λύσεις που υιοθετούνται Τα πρώτα τέτοια συστήµατα σχεδιάστηκαν για να διοχετεύσουν τις καταχωρηµένες γραφικές πληροφορίες σε ένα χειρουργικό µικροσκόπιο. ιάφορες οµάδες έχουν αναπτύξει παραλλαγές, για τη χρήση σε άλλα περιβάλλοντα. Αυτά τα συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιήσουν: Ενεργά στοιχεία όπως οι δείκτες LASER για να βοηθήσουν τον χειρουργό να επιτύχει µια επιθυµητή ευθυγράµµιση. Ακουστική ανατροφοδότηση, υπό µορφή παραγόµενης από υπολογιστή οµιλίας. Απλά ακουστικά σήµατα. Συστήµατα ανατροφοδότησης αφής. Οπτική/ακουστική αναπαράσταση των δυνάµεων αλληλεπίδρασης εργαλείου-ιστού. 27

28 Παρέχοντας τις πληροφορίες ή την κατεύθυνση εντολής σε ένα σύστηµα CIIM (Ι) Υπάρχουν πολλοί τρόποι για έναν χειρουργό να παρέχει τις πληροφορίες ή την εντολή κατεύθυνσης σε ένα σύστηµα CIIM. Οι πιό κοινοί είναι εκείνοι που χρησιµοποιούνται µε οποιοδήποτε τερµατικό σταθµό υπολογιστών: ακτυλογραφηµένο κείµενο. Συσκευές στόχευσης παρόµοιες µε το ποντίκι. ιεγχειρητικά, αυτές οι συσκευές έχουν πολλούς περιορισµούς, ειδικά επειδή είναι δύσκολο να αποστειρωθούν και απασχολούν τα χέρια του γιατρού. Μια περιορισµένης εµβέλειας λύση είναι λεκτικές οδηγίες στους τεχνικούς που χειρίζονται τον εξοπλισµό. Μια άλλη είναι η στήριξη στα συστήµατα αναγνώρισης φωνής από τον υπολογιστή. 28

29 Παρέχοντας τις πληροφορίες ή εντολές σε ένα σύστηµα CIIM (ΙΙ) Μια άλλη µέθοδος είναι η χρήση αποστειρωµένων οθονών αφής ή η αξιοποίηση των κινήσεων των οργάνων, που παρακολουθούνται από τα χειρουργικά συστήµατα πλοήγησης. Μερικές οµάδες έχουν ερευνήσει την οπτική παρακολούθηση των κινήσεων της κεφαλής ή των οφθαλµών του γιατρού. Η κίνηση των χειρουργικών ροµπότ ελέγχεται συχνά µέσω της χρήσης συµβατικών τηλε-ροµποτικών κύριων συσκευών, που ουσιαστικά είναι ροµπότ που χειραγωγούνται από το γιατρό, ή µε τις συνεργαικές µεθόδους ελέγχου, στις οποίες η κίνηση του ροµπότ συµµορφώνεται στις δυνάµεις που ασκούνται σε αυτό από τον χειρουργό. Άλλες µέθοδοι, που χρησιµοποιούνται συχνά στα ερευνητικά συστήµατα, που σχεδιάζονται για την ευφυέστερη βοήθεια σε έναν χειρουργό, περιλαµβάνουν την οπτική παρακολούθηση των χειρουργικών οργάνων και των ανατοµικών στόχων. 29

30 Σύστηµα επικαλύψεων εικόνας βασισµένο στην ενεργό παρακολούθηση της κεφαλής του χειρουργού, τρισδιάστατων γραφικών και ηµιδιάφανου καθρέφτη 30

31 Το σύστηµα επικαλύψεως εικόνας του Πανεπιστηµίου Johns Hopkins για την απλή παρουσίαση επιπέδων ανίχνευσης 31

32 Σύστηµα καθοδήγησης LASER Osaka/Tokyo 32

33 Όργανα µε αισθητήρες ιάφορες ερευνητικές οµάδες έχουν αναπτύξει χειρουργικά όργανα ικανά να µετρούν τις δυνάµεις αλληλεπίδρασης εργαλείου--ιστού και να παρέχουν αυτά τα αποτελέσµατα στους χειρουργικούς τερµατικούς σταθµούς. Συχνά, αυτές οι προσπάθειες έχουν στηριχθεί στις διεπαφές γραφικών ώστε να προβάλλουν στοιχεία σχετικά µε τη δύναµη είτε το όργανο το χειρίζεται ο γιατρός ή ένα ροµπότ. Έχουν υπάρξει επίσης προσπάθειες να ενσωµατωθούν πληροφορίες της ανιχνευόµενης δύναµης στον έλεγχο των ροµποτικών συσκευών. 33

34 Εξειδικευµένα «δάχτυλα» και οθόνες για διαδικασίες ψηλάφισης ιάφοροι ερευνητές έχουν εστιάσει: Σε «εξειδικευµένα δάχτυλα». Σε οθόνες για διαδικασίες ψηλάφισης που απαιτούν λεπτά συστήµατα ανατροφοδοτούν αφής, π.χ. για την ανίχνευση των κρυµµένων αιµοφόρων αγγείων κάτω από τον κανονικό ιστό. Ακόµα µια χρήση για τα όργανα µε αισθητήρες είναι στις εµβιοµηχανικές µελέτες των µηχανικών ιδιοτήτων ανθρώπινων οργάνων και ιστών, για να βελτιωθούν οι χειρουργικοί προσοµοιωτές. 34

35 Λαπαροσκοπικά συστήµατα µε «δάχτυλα αισθητήρες» δύναµης και οξυγόνωσης Ενδείξεις αισθητήρων καθώς η παροχή αίµατος διακόπτεται και αποκαθίσταται 35

36 Εντατήρας (retractor) ήπατος µε ενσωµατωµένο αισθητήρα δύναµης και οπτικούς αισθητήρες οξυγόνωσης (Johns Hopkins) 36

, Hermes). Προβλήµατα και προοπτικές.

, Hermes). Προβλήµατα και προοπτικές. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ροµποτικά Χειρουργικά Συστήµατα (da Vinci, c Ze us,, Hermes). Προβλήµατα και προοπτικές. Εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ Ρ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΜΑΚΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 ΘΕΩΡΙΑ - ii - 2007 2008 ΜΑΚΡΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης

Επιβλέπων καθηγητής : Σπύρος Συρμακέσης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ «Σύγχρονες Μέθοδοι Αλληλεπίδρασης μεταξύ Ανθρώπου Υπολογιστή και Εικονική Πραγματικότητα» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πετρούλα Φ. Άτσαλου Επιβλέπων καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική

Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα" Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ

Κεφάλαιο 1. Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ορισµός I.1 Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Σ Ο όρος τηλεϊατρική αναφέρεται στις εφαρµογές της τηλεµατικής στο χώρο της υγείας. Η λέξη Τηλεϊατρική είναι σύνθετη και αποτελείται από το πρόθεµα Τηλε- που σηµαίνει "εξ αποστάσεως"

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ [Πληκτρολογήστε το όνομα της εταιρείας] Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΟΥ [Πληκτρολογήστε τον υπότιτλο του εγγράφου] ΠΕΤΡΟΣ ΡΕΓΚΟΣ ΗΛΙΑΝΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΡΑΦΗ ΝΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΡΧΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ

Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Συστήματα Σχεδιομελέτης Κοσμημάτων με Χρήση Η/Υ Κωλέτσου Ευτυχία http://ekoletsou.gr Καλώς ήλθαηε ζηον κόζμο ηων Σσζηημάηων Στεδιομελέηης με Χρήζη Η/Υ! Οοιρμόπ Συεδιξμελέςηπ με υοήρη Η/Υ - CAD Ως σχεδιομελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. ΔΙΚΤΥΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΦΙΛΙΟΥ Α.Μ: ΜΕ/08109

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2

ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 ΜΕΡΟΣ Α: Στοιχεία ψηφιακής επεξεργασίας & ανάλυσης εικόνας µε τη βοήθεια MATLAB ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Οι Τύποι Εικόνων και η οµή τους στο MATLAB... 3 1.1.1 Ενδεικτικές (indexed) εικόνες...

Διαβάστε περισσότερα

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit

ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ιεπιφάνειες φυσικής γλώσσας CSLU Toolkit ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΜΣ: Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Διπλωματική Εργασία «Εντοπισμός Ανθρώπων σε Video: Βασικές Έννοιες, Μέθοδοι και Προοπτικές» Γαλάνης Δημήτρης, Α.Μ: ΜΠΣΠ/09014

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Δικτυοκεντρικών Συστημάτων Διπλωματική Εργασία Υγείας με χρήση SOA και Web Services Στεφανία Π. Μαυρογιαννέα Πειραιάς Δεκέμβριος 2011 Π.Μ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΘΕΜΑ: ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ Σπουδάστρια: ΓΚΟΡΡΕΑ ΜΙΓΚΕΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ VIRTUAL REALITY

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ VIRTUAL REALITY ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ VIRTUAL REALITY ΔΗΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΕΦΕΛΗ Υπ..Καθηγητής : ΓΛΑΒΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βρισκόμαστε πλέον στην εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας, όπου οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 -

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM. 2.1 Γενικά για το CAD - 16 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM 2.1 Γενικά για το CAD Ο όρος CAD προέρχεται από τις λέξεις Computer Aided Design, που σημαίνει σχεδίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το CAD χρησιμοποιείται για το

Διαβάστε περισσότερα

1... 1... 1 2... 3... 3 3... 23

1... 1... 1 2... 3... 3 3... 23 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διπλωµατική αυτή εργασία, έρχεται να φωτίσει κάποια από τα ηθικά ζητήµατα τα οποία προκύπτουν από την εφαρµογή των τεχνολογιών πληροφορικής στο χώρο της ιατρική και συγκεκριµένα ενός ολοκληρωµένου

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Χάρης Γεωργίου, ΑΜ:Μ-177 Αθήνα, Σεπτέµβριος 2000 - ii - ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης 3D CMS - Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ανάπτυξης και διαχείρισης 3D Εφαρμογών Πολιτιστικού Περιεχομένου ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Βελτίωση τεχνικών ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης Ενότητα Εργασίας 2. Τεχνικές βέλτιστης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ERP ΣΤΟΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων Καθηγητής: Δρούγας Βασίλειος

Επιβλέπων Καθηγητής: Δρούγας Βασίλειος Επιβλέπων Καθηγητής: Δρούγας Βασίλειος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Πρόλογος........σελ.5 Εισαγωγή....σελ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ-ΟΡΙΣΜΟΣ 1.1 Τι είναι η Τηλεπαθολογία......σελ.7 1.2 Ιστορία.....σελ.9 1.3 Τύποι Τηλεπαθολογίας...........σελ.12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΜΕΣΩ Η/Υ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΜΕΣΩ Η/Υ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΕ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΠΗΔΑΛΙΟ ΜΕΣΩ Η/Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΒΛΕΦΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (BLINK DETECTION) Πτυχιακή εργασία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΒΛΕΦΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (BLINK DETECTION) Πτυχιακή εργασία Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Δ Ρ Υ Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ω Ν Π Λ Η Ρ ΟΦ Ο Ρ Ι Κ ΗΣ Τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Τμήμα: Τεχνολογίες Διαχείρισης Πληροφορίας και Παγκόσμιου Ιστού Κατηγοριοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία

Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ. Μεταπτυχιακή Εργασία Τ.Ε.Ι ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακή Εργασία «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» Συγγραφέας: Σαρουσαββίδης Μιχαήλ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ A.T.E.I ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Αικατερίνη Παπάζογλου Πτυχιακή µελέτη Υπό την επίβλεψη του καθηγητή Μιχ. Ζωγραφάκη - Σφακιανάκη Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας.

Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις ΘΕΜΑ: Της Κωνσταντίνου Δέσποινας. Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΙΑΣ ΤΗΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΑ: Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και βαθμός χρήσης ERP εφαρμογών από Ελληνικές επιχειρήσεις Της Κωνσταντίνου Δέσποινας άρτιος

Διαβάστε περισσότερα

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3

4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2. 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2. 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Περιεχόμενα 4.1. Αντικείμενο του σχεδιασμού προϊόντος... 2 4.2. Μηχανική αξία / Ανάλυση αξίας... 2 4.3. Πλαίσιο σχεδιασμού προϊόντος...

Διαβάστε περισσότερα