ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 14 ης ΜΑΪΟΥ 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 14 ης ΜΑΪΟΥ 2014"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ (18) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» THΣ 14 ης ΜΑΪΟΥ 2014 / Στην Αθήνα σήμερα στις Δεκατέσσερις (14) του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μμ στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στα επί της οδού Φαβιέρου, αριθ. 30, γραφεία της, συνήλθε στην δέκατη όγδοη (18) συνεδρίασή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, μετά από την με αριθ. πρωτ. 6750/ πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής, το οποίο διορίσθηκε με την με αριθμό πρωτ. Δ16γ/06/549/Γ/ Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Υγείας, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 132 του Ν. 4199/2013 και προχώρησε στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 14 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Επικύρωση πρακτικών προηγούμενων Συνεδριάσεων Δ.Σ. της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 2. Έγκριση των όρων της διακήρυξης των οικονομικών και συμβατικών τευχών και της δημοπράτησης του έργου: «3 ο διθέσιο και 21 ο διθέσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής», προϋπολογισμού μελέτης (με ΓΕ+ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 3. Έγκριση του έργου, των όρων της διακήρυξης, των οικονομικών και συμβατικών τευχών και της δημοπράτησης του έργου: «Ανακαίνιση Επισκευές Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πετρούπολης», προϋπολογισμού μελέτης (με ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 4. Έγκριση πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση του έργου: «3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη μέθοδο της προκατασκευής», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α.: Έγκριση πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση του έργου: «Αποπεράτωση εργασιών στο 3 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & 2/θέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Ηρακλείου Κρήτης Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α.: Έγκριση των όρων της διακήρυξης, των οικονομικών και συμβατικών τευχών και της δημοπράτησης του έργου: «Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού μελέτης (με ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 7. Έγκριση πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση του έργου: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του συγκροτήματος Γκράβας Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α.: Έγκριση πρακτικού αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάθεση του έργου: «8 Ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και 2 ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων, του Δήμου Αμπελοκήπων [- 1 -]

2 Μενεμένης, με τη μέθοδο της προκατασκευής», προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α.: ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 9. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης της Ζακύνθου (ΟΔΑΖ)» 10. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επέκταση αναδιαρρύθμιση Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Φιλιατών» 11. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μετεγκατάσταση Θωρακοχειρουργικού Τμήματος, Ανάπτυξη Καρδιοχειρουργικού Τμήματος και Μετεγκατάσταση Μονάδας Κυστικής Ίνωσης στο Γενικό Νοσοκομείο ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» 12. Έγκριση 4 ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια εγκατάσταση Ιατρικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου». Κατηγορία Α: Ιατρικός Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αποπληρωμή Αναδόχου Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση ενός Αξονικού Τομογράφου 16 τομών Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας» 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Αποπληρωμή Αναδόχου του έργου: «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού, Ξενοδοχειακού, Ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Πολυδύναμου Κέντρου αντιμετώπισης αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εισήγηση πληρωμής του Αναδόχου του έργου: «Προμήθεια Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού Εξοπλισμού του νέου Κέντρου Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου». Κατηγορία Α: Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εισήγηση πληρωμής του Αναδόχου του έργου: «Προμήθεια Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού Εξοπλισμού του νέου Κέντρου Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου». Κατηγορία Β: Ιατρική Επίπλωση 17. Έγκριση 4 ου (Τακτοποιητικού) ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέας πτέρυγας Τ.Ε.Π., Χειρουργείων και Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 18. Έγκριση της παράτασης της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας) ιδιοκτησίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., μεταξύ των οδών Πλούτωνος και Αιόλου, για τη στέγαση του Τμήματος Βιοχημείας Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 19. Έγκριση μίσθωσης χώρου ιδιοκτησίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επί των οδών Σφακτηρίας Λεωνίδου και Θερμοπυλών (Ο.Τ. 78 περιοχή 64) στο Δήμο Αθηναίων. 20. Διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για ενοικίαση του χώρου ιδιοκτησίας της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επί της οδού Φαβιέρου 30 και Ακομινάτου στο Δήμο Αθηναίων Έγκριση αποδοχής πρακτικού αξιολόγησης δειγμάτων και τεχνικών στοιχείων του διαγωνισμού για την προμήθεια « καθίσματα πτυσσόμενα μεταλλικά τύπου Β» με αριθμό διακήρυξης 1/Α/2011, προϋπολογισμού χωρίς το Φ.Π.Α. (ΦΑΣΗ Β ) 2. Έγκριση της συνέχισης του διαγωνισμού με το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών εντός των νομίμων προθεσμιών 22. Χορήγηση αιτήματος για την αντικατάσταση του Ανεξάρτητου Ελεγκτή του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ» 23. Χορήγηση συναίνεσης για τη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης, με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση μετοχών, του ΙΦΣ (ΑΤΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α.Ε.Ε.Σ.) του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ» [- 2 -]

3 24. Τροποποίηση του παραρτήματος 10, μέρος 2 και του άρθρου 7.2 τις από σύμβασης σύμπραξης, του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ» Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, ήτοι οι κκ: Α) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος κ. Ηρακλής Δρούλιας της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» Β) Ο Αντιπρόεδρος: κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος Γ) Τα Μέλη: κ. Χρήστος Βίνης, κ. Ανδρέα Βιτωράτος, κ. Δημήτριος Γκόνης Δ) Απουσιάζει το μέλος κ. Δημήτριος Κανταρέλης Ε) Η Γραμματέας Κα Ελένη Κορδαλή Στη συνεδρίαση παρίστανται οι Γενικοί Διευθυντές κα Ιουλία Βελισσαράτου, κα Αγγελική Βιτωράτου και κ. Λεωνίδας Θεοτοκάτος καθώς και ο Νομικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Σκαρίπας. Επί του Πρώτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Αναβλήθηκε η επικύρωση των πρακτικών προηγούμενων συνεδριάσεων Μετά από πρόταση του Προέδρου προηγείται η συζήτηση του 3ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης. Στο σημείο αυτό προσήλθε η Αντιδήμαρχος Πετρούπολης κα Ζαχαρούλα Κανέλλη. Η κα Ζαχαρούλα Κανέλλη ανέφερε τα εξής: Θα ήθελα αρχικά να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Οι επισκευές είναι αναγκαίες και με αυτές τις παρεμβάσεις τα σχολεία θα είναι πάλι καινούρια. Η σχολική στέγη στην Πετρούπολη είναι για εμάς το ζητούμενο. Και πάλι θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και τη συνεργασία. Αποχωρεί Αντιδήμαρχος Πετρούπολης κα Ζαχαρούλα Κανέλλη. Επί του Τρίτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 1. Εγκρίνει το έργο «Ανακαίνιση Επισκευές Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πετρούπολης» 2. Εγκρίνει τα Οικονομικά & Συμβατικά Τεύχη, για το Έργο: «Ανακαίνηση - Επισκευές Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πετρούπολης» προϋπολογισμού μελέτης (με ΓΕ+ ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 3. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του Έργου. 4. Τη χρηματοδότηση του έργου από τις Πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ) 5. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. όπως: ορίσει ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και τυχόν επανάληψης της, σύμφωνα με την παράγραφο 1, των άρθρων 22 και 15 του Νόμου 3669/2008, και υπογράψει τη διακήρυξη του έργου. [- 3 -]

4 Στο σημείο τούτο και προ της συνεχίσεως συζητήσεως των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Διοίκηση του Σωματείου των Εργαζομένων της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του Δ.Σ. σε σχέση με το θέμα της θετικής απόφασης του Εφετείου για δύο ομάδες συμβασιούχων. Το Δ.Σ. ομόφωνα αποδέχθηκε οφάσισε να κληθεί η Διοίκηση του Σωματείου προς έκθεση των απόψεών της. Στο σημείο αυτό κλήθηκε και προσήλθε ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Ε. Δανδουλάκης. Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Ε. Δανδουλάκης ο οποίος ανέφερε τα εξής: Μετά την θετική απόφαση του Εφετείου για δύο ομάδες συμβασιούχων συναδέλφων, ορισμένοι εκ των οποίων συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινή δικαστική απόφαση, ζητάμε το Διοικητικό Συμβούλιο να υλοποιήσει την απόφαση που είχε πάρει όταν είχε και εξωδίκως ενημερώσει τους συναδέλφους που έλεγε ότι θα σεβαστεί οποιαδήποτε απόφαση του Εφετείου. Το πλήρες κείμενο της απόφασης επισυνάπτουμε στην ανακοίνωση του Σωματείου που σας μοιράστηκε και με την οποία, καλούμε το Δ.Σ. να αποφασίσει την άμεση επιστροφή στην εργασία όλων των συμβασιούχων συναδέλφων. Σε συνάντηση που είχαμε με τον προϊστάμενο της Νομικής υπηρεσίας κ. Κροκίδα, μας είπε πως η μία από τις δύο εισηγήσεις που σκέφτονται να κάνουν είναι να ζητήσουν αναστολή της απόφασης. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό είναι τελείως αντίθετο με την ομόφωνη απόφαση που είχατε πάρει αλλά είναι και κάτι που δεν έχει γίνει σε κανένα άλλο Οργανισμό. Θα ήταν επιθετικό. Συνεπώς σας καλούμε να σεβαστείτε τουλάχιστον αυτή την ομόφωνη απόφασή σας, που έχει καταγραφεί επακριβώς και στο εξώδικο. Εξάλλου γνωρίζετε πολύ καλά ότι, ο νέος φορέας έχει ανάγκη αυτό το προσωπικό και αφού οι αποφάσεις έχουν θετική εξέλιξη είναι καλύτερη η απόφαση να εργάζονται οι συνάδελφοι και τα χρήματα που θα πάρουν να τα δουλεύουν παρά να πάρουν χρήματα, με δικαστικές αποφάσεις, που δεν έχουν δουλέψει, να υποχρεωθεί η εταιρεία να τους τα καταβάλει εκ των υστέρων. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση θα περιπλέξει τα πράγματα και θα δημιουργήσει εντάσεις τις οποίες κανείς δεν θέλει. Ο κ. Δανδουλάκης αφού ολοκλήρωσε την ενημέρωση του ΔΣ απεχώρησε. Επί του Δεύτερου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από εισήγηση του Προέδρου και οποίος ψήφισε λευκό, (4 Ναι 1 Λευκό): 1. Εγκρίνει τα επικαιροποιημένα Οικονομικά & Συμβατικά Τεύχη, για το Έργο: «3 ο 2/θέσιο & 21 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Αγρινίου, με τη μέθοδο της προκατασκευής», προϋπολογισμού μελέτης (με ΓΕ+ ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α). 2. Εγκρίνει τους όρους της διακήρυξης του Έργου. 3. Εγκρίνει τη χρηματοδότηση του έργου από τις Πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ) 4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. όπως: ορίσει ημερομηνία δημοπράτησης του έργου και τυχόν επανάληψης της, σύμφωνα με την παράγραφο 1, των άρθρων 22 και 15 του Νόμου 3669/2008, και υπογράψει τη διακήρυξη του έργου. Επί του Τέταρτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης [- 4 -]

5 1. Εγκρίνει το πρακτικό της από 04 Μαρτίου 2014 δημοπρασίας του έργου: «3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη μέθοδο της προκατασκευής», προυπολογισμού μελέτης ( με ΓΕ + ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση κα Φ.Π.Α.). 2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 3. Αναθέτει το παραπάνω έργο στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «SOLIS A.E.», που προσέφερε: 3.1 Μέση Έκπτωση 49,50 % για τις εργασίες που αποτιμώνται με τιμές μονάδος και συνολική δαπάνη με το Ε. Ο , Γενική τεκμαρτή έκπτωση 49,00 % για τις εργασίες που αποτιμώνται με κατ αποκοπή τιμήματα και συνολική δαπάνη με Ε.Ο Συνολική δαπάνη προσφοράς ,89 με Γενική Μέση Έκπτωση Εργολαβίας 49,12 % 3.4 Απρόβλεπτα, ποσό , Προβλεπόμενο ποσό για αναθεώρηση , Ποσό για Φ.Π.Α , Συνολική δαπάνη του έργου με το Ε. Ο., τα απρόβλεπτα την αναθεώρηση και με τον Φ.Π.Α., εξακόσιες είκοσι δυο χιλιάδες οκτακόσια έξι ευρώ και πενήντα λεπτά ( ,50 ) 4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. όπως υπογράψει τη Σύμβαση του έργου. Επί του Πέμπτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 1. Εγκρίνει το πρακτικό της από 25/02/2014 δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση Εργασιών στο 3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο & 2/θεσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Δήμου Ηρακλείου Κρήτης - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις». 2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και αναθέτει το παραπάνω έργο στην Εργοληπτική Επιχείρηση «Ε. ΣΚΟΥΡΑΔΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που προσέφερε: 2.1 Μέση έκπτωση 44,70 % για τις εργασίες που αποτιμώνται με τιμές μονάδος και δαπάνη με Ε. Ο., , Γενική τεκμαρτή έκπτωση 44,55 % για τις εργασίες που αποτιμώνται με κατ αποκοπή τιμήματα και συνολική δαπάνη με Ε.Ο Έκπτωση 45,00 % επί του Εργολαβικού Οφέλους για τις εργασίες με απολογιστικό σύστημα και συνολική δαπάνη με το Ε. Ο Συνολική δαπάνη προσφοράς ,54 με Γενική Μέση Έκπτωση Εργολαβίας 43,81 % 2.5 Απρόβλεπτα, ποσό , Προβλεπόμενο ποσό για αναθεώρηση , Ποσό για ΦΠΑ , Συνολική δαπάνη του έργου με το Ε. Ο., τα απρόβλεπτα την αναθεώρηση και τον Φ.Π.Α. ένα εκατομμύριο τετρακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες τριάντα εννέα Ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά ( ,94 ). 3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. όπως υπογράψει τη Σύμβαση του έργου. Επί του Έκτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και αναβάλλει συνεδρίασή του. την απόφασή του για επόμενη [- 5 -]

6 Επί του Έβδομου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Δ/ντος Συμβούλου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του Προέδρου, ο οποίος ψήφισε να μην αναβληθεί η λήψη αποφάσεως επί του θέματος, (4 Ναι 1 Όχι) να αναβάλλει την απόφασή του για την επόμενη συνεδρίασή του. Επί του Όγδοου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης οποίος ψήφισε λευκό, (4 Ναι 1 Λευκό): 1. Εγκρίνει το πρακτικό της από δημοπρασίας του έργου: «8 ο 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο & 2 ο Νηπιαγωγείο Αμπελοκήπων, του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, με τη μέθοδο της προκατασκευής» προϋπολογισμού μελέτης με Φ.Π.Α. : ,00» 2. Εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 3. Αναθέτει το παραπάνω έργο στην Εργοληπτική Επιχείρηση: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε», που προσέφερε: 3.1 Γενική τεκμαρτή έκπτωση 40,74 % για τις εργασίες που αποτιμώνται με κατ αποκοπή τιμήματα και συνολική δαπάνη με Ε.Ο Έκπτωση 45,00% για τις εργασίες που αποτιμώνται με τιμές μονάδος και συνολική δαπάνη με το Ε.Ο , Συνολική δαπάνη προσφοράς ,33 με Γενική Μέση Έκπτωση Εργολαβίας 42,05 % 3.4 Απρόβλεπτα ποσό , Προβλεπόμενο ποσό για αναθεώρηση , Ποσό για Φ.Π.Α , Συνολική δαπάνη του έργου με το Ε. Ο., τα απρόβλεπτα την αναθεώρηση και με τον Φ.Π.Α., ένα εκατομμύριο δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά ( ,65 ). 4. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. όπως υπογράψει τη Σύμβαση του έργου. Τα θέματα 9 ο, 10 ο, και 11 ο, εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκαν στην Ημερήσια Διάταξη. Επί του Δωδέκατου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης οποίος ψήφισε όχι, (4 Ναι 1 Όχι): Εγκρίνει το 4 ο Πρακτικό της επιτροπής και τη συνέχιση του διαγωνισμού του έργου «Προμήθεια εγκατάσταση Ιατρικού, Ξενοδοχειακού και Λοιπού Εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου Κατηγορία Α: Ιατρικός Ξενοδοχειακός Εξοπλισμός», με την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς του μοναδικού διαγωνιζόμενου ΕΚΤΕΡ Α.Ε., η οποία, όπως αναφέρεται στο 2 ο Πρακτικό της επιτροπής και στην υπ αριθ. Θέμα 29/Πρακτικό 9/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007. Επί του Δέκατου τρίτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από εισήγηση του Προέδρου και [- 6 -]

7 1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο παραλαβής για το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Αξονικού Τομογράφου 16 τομών του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας». 2. Εγκρίνει την εξόφληση του αναδόχου της προμήθειας του παραπάνω έργου, αφαιρούμενων των ποσών που έχει ήδη λάβει προκαταβολικά. 3. Εγκρίνει την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προμήθειας που έχει καταθέσει ο ανάδοχος, με παράλληλη προσκόμιση εκ μέρους του της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας και διατήρησης, ποσού ίσου με το 5% του συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ( ), ισχύος δύο (2) ετών. Επί του Δέκατου τέταρτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο παραλαβής για το έργο «Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού, Ξενοδοχειακού, Ηλεκτρονικού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού Πολυδύναμου Κέντρου αντιμετώπισης αλκοολικών και της κρίσης των χρηστών ναρκωτικών στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ». 2. Εγκρίνει την εξόφληση του αναδόχου της προμήθειας του παραπάνω έργου, αφαιρούμενων των ποσών που έχει ήδη λάβει προκαταβολικά. Επί του Δέκατου πέμπτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή της λήψης απόφασης επί του θέματος λόγω της αναγκαιότητας επεξεργασίας από τις υπηρεσίες της υποβληθείσης ενστάσεως της εταιρίας INSO SpA. Επί του Δέκατου έκτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης 1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο παραλαβής για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού, Ξενοδοχειακού, και λοιπού Εξοπλισμού του νέου Κέντρου Υγείας Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, κατηγορία Β: Ιατρική Επίπλωση». 2. Εγκρίνει την εξόφληση του αναδόχου της προμήθειας του παραπάνω έργου, με την πληρωμή του υπολοίπου 30% επί του συνολικού συμβατικού τιμήματος (αφαιρούμενων των ποσών που έχει ήδη λάβει, τυχόν προκαταβολών, κρατήσεων κ.λπ.). Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση ή να προσκομίσει εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας και Διατήρησης, ποσού ίσου με το 5% του ποσού της Σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ( ) και ισχύος δύο (2) ετών από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου. Επί του Δέκατου έβδομου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης οποίος ψήφισε λευκό, (4 Ναι 1 Λευκό): Εγκρίνει τον 4 ο (Τακτοποιητικό) ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή νέας πτέρυγας Τ.Ε.Π., Χειρουργείων και Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ», συνολικού ποσού ,47, συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. Επί του Δέκατου όγδοου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και αναβάλλει συνεδρίασή του. Επί του Δέκατου ένατου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και αναβάλλει συνεδρίασή του. την απόφασή του για επόμενη την απόφασή του για επόμενη [- 7 -]

8 Επί του Εικοστού Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα αποφασίζει και αναβάλλει συνεδρίασή του. την απόφασή του για επόμενη Επί του Εικοστού πρώτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης οποίος ψήφισε όχι, (4 Ναι 1 Όχι): Εγκρίνει ο πρακτικό ελέγχου τεχνικών στοιχείων και δειγμάτων του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια: « καθίσματα πτυσσόμενα μεταλλικά τύπου Β», με αριθμό διακήρυξης 1/Α/2011, προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. (ΦΑΣΗ Β ). Επί του Εικοστού δεύτερου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Δ/ντος Συμβούλου και μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του Προέδρου, ο οποίος ψήφισε κατά της αναβολής λήψης αποφάσεως, (4 Ναι 1 Όχι) να αναβάλλει την απόφασή του για επόμενη συνεδρίασή και αφού προσκομισθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο όλα τα προβλεπόμενα εκ της διακήρυξης δικαιολογητικά, ώστε να εγκρίνουν την αλλαγή. Επί του Εικοστού τρίτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης οποίος ψήφισε λευκό, (4 Ναι 1 Λευκό): Συναινεί στη μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης του ΙΦΣ (ΑΤΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Α.Ε.Ε.Σ.), στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 50% η εταιρεία ΑΤΕΣΕ Α.Ε. και κατά ποσοστό 50% η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., με εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση έως και 100% των υφιστάμενων μετοχών του ΙΦΣ του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ», υπό τη διαλυτική αίρεση της παροχής έγγραφης σύμφωνης γνώμης των Δανειστών, υποβολής έγγραφης ενημέρωσης της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. για την μεταβολή της μετοχικής σύνθεσης και ρητής έγγραφης απόφασης του Δ.Σ. της αγοράστριας ΑΤΕΣΕ Α.Ε. περί ολικής και ανεπιφύλακτης υποκατάστασής της στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πωλήτριας ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., που πηγάζουν από την Σύμβαση Σύμπραξης. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.» όπως πράξει ότι απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω, της υπογραφής της τροποποίησης συμπεριλαμβανομένης. Επί του Εικοστού τέταρτου Θέματος της Ημερήσιας Διάταξης Δ/ντος Συμβούλου, αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κκ Ανδρέα Αθανασόπουλο και Δημητρίου Γκόνη, οι οποίοι ψήφισαν όχι (3 Ναι 2 Όχι): 1. Αποδέχεται το αίτημα υπό την αίρεση της προσκομίσεως προηγούμενης εγγράφου συναινέσεως του εκπροσώπου των κύριων Χρηματοδοτών και να τροποποιηθεί το παράρτημα 10, μέρος 2 και το άρθρο 7.2 τις από σύμβαση σύμπραξης, του έργου «Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση 14 σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Αττικής με ΣΔΙΤ» ως ακολούθως: «Πριν ή κατά την Ημερομηνία Υπογραφής οι Αρχικοί Μέτοχοι θα παραδώσουν στην ΟΣΚ εγγυητική επιστολή για την καταβολή του υπολοίπου της Δεσμευτικής Επένδυσης (στο βαθμό που και εφόσον αυτή δεν έχει καταβληθεί ολοσχερώς) από Αποδεκτή Τράπεζα, ποσού ίσου με το ποσό της Δεσμευτικής Επένδυσης που δεν έχει καταβληθεί μέχρι την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος («Εγγυητική Επιστολή Δεσμευτικής Επένδυσης»), συνταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα 10 (Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών) Μέρος 2 της Σύμβασης Σύμπραξης. [- 8 -]

9 Επιμέρους καταθέσεις της Δεσμευτικής Επένδυσης σε λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων, τηρούμενο επ ' ονόματι του ΙΦΣ σε Αποδεκτή Τράπεζα προς το σκοπό της καταβολής του τιμήματος της Δεσμευτικής Επένδυσης, μετά από προηγούμενη βεβαίωση του Εκπροσώπου Κύριων Χρηματοδοτών ως προς την κατάθεση της Δεσμευτικής Επένδυσης, θα επιφέρουν την απόσβεση της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης στο ισόποσο της κατάθεσης. Ο ΙΦΣ οφείλει να προσκομίσει στην ΟΣΚ, εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση στον λογαριασμό ιδίων κεφαλαίων έκαστης καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης, (α) για μεν το τμήμα της που εκφράζεται ως μετοχικό κεφάλαιο, επικυρωμένης σειράς αντιγράφων όλων των νόμιμων δικαιολογητικών που υποβάλλονται στην εποπτεύουσα σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 αρχή στις περιπτώσεις πιστοποίησης της καταβολής του αρχικού ή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιρειών και (β) για το τμήμα της που εκφράζεται ως Δευτερεύον Χρέος από τα λογιστικά βιβλία του ΙΦΣ σε συνδυασμό με βεβαίωση του (των) Ορκωτού(ών) Ελεγκτή(ών) του ΙΦΣ. Η απόσβεση της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης κατά τα ανωτέρω δεν θα εμποδίζεται από την υποχρέωση της προσκόμισης των ανωτέρω εγγράφων, η μη προσκόμισή τους όμως εντός της ταχθείσας προθεσμίας, υποχρεώνει τον ΙΦΣ να συμπληρώσει κατά το αντίστοιχο ποσό την δοθείσα εγγυητική επιστολή δεσμευτικής επένδυσης, άλλως η ΟΣΚ δικαιούται να αιτηθεί εγγράφως την σχετική συμπλήρωση εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργασίμων ημερών, απράκτου δε παρεχομένης της προθεσμίας αυτής, η ΟΣΚ δικαιούται να αιτηθεί την κατάπτωση της εις χείρας ευρισκομένης εγγυητικής επιστολής κατά το μη αποσβεσθέν μέρος και μη υπάρχοντος τέτοιου την κατάπτωση ισόποσου μέρους της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης». 2. Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος όπως πράξει ότι απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω, της υπογραφής της τροποποίησης συμπεριλαμβανομένης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ηρ. Δρούλιας Ανδρέας Αθανασόπουλος Χρήστος Βίνης Ανδρέας Βιτωράτος Δημήτριος Γκόνης Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ε. Κορδαλή Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου πρακτικών Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ηρακλής Κ. Δρούλιας [- 9 -]

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: - 19115 - ΑΔΑ: 45ΠΝΩΚΞ-Φ9Ω ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Πέραμα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2011 στα γραφεία του Δήμου Μυλοποτάμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : «2 ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Μαγνησίας, Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμου Εχέδωρου), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 714/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 35 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002365875 2014-10-29

14PROC002365875 2014-10-29 Μελίσσια: 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25.450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ & ΣΤΟ 1 Ο Ν/ΓΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Α) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Α) Για έργα που εμπίπτουν λόγω προϋπολογισμού στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015

Αριθ. Πρωτ. : 3676/26-2-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 24 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 / 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 01 08-2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 12004 ΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ Αριθμ. Πρόσκλησης 13 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681

ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ΑΔΑΜ: 14PROC002340681 ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Τ5. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΤΑΜΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666243 2013-10-15

13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-2ΝΞ 13PROC001666243 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 361 «Ηλεκτρονική Πολεοδομία - Σύστημα Ηλεκτρονικής Παρακολούθησης και Αυτόματης Διαχείρισης των Πληροφοριών και των Εργασιών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών» Συμβατικού Τιμήματος 2.589.303,38

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΛΙΜΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λήμνου, της 2 ης Απριλίου 2012 Στη Μύρινα Λήμνου, σήμερα την 2 η Απριλίου 2012 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Παπουτσίδειου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 47/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5812 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή

Διαδικασία Ανάθεσης: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση Σχεδιασμού & Διενέργειας Προμηθειών Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Συμφωνία Πλαίσιο, για ένα έτος, με τρείς οικονομικούς

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι,22/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 26792 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. Αθήνα, 12/06/2015 Αρ. Πρωτ.: ΑΠ/Δ3/8734 Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3429/2005 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) (ΦΕΚ Α 314/27.12.2005). 2. Το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών και το Ν. 3016/2002

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα