ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ZJK * Η\ίτν. H-C = = C f y. fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ. ftepo, H 2 C = CHs ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW."

Transcript

1 fte SO^ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑ1ΑΕΙΑΙ MA ΒΙΟΥ ΜΑΘΒΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΟΝ ΠΑΙΑΑΓβΠΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λ ZJK * Η\ίτν ΑΥΣΕΙΣΑΣΜ. EBQW V % iiir^ff TlIS C? IV ftepo, θ» H-C = = C f y ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ H 2 C = CHs CH3 COOCa Hs

2 Επιστημονικός υπεύθυνος: ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ομάδα συγγραφής: ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ, Δρ. Χημικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χημικός Μηχ. Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ, Χημικός Δ/βμιας Εκπαίδευσης. Ομάβα Τεχνικής Υποστήριξης: ΑΝΝΑ ΓΑΚΗ, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΠΟΒΛΑΣΙΤΗΣ, φοιτητής στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Υπεύθυνος στο Πλαίσιο τον Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ, Χημικός M.Ed., Ph.D., Σύμβουλος αι. Ομάδα Κρίσης: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ, Αναπληρωτής καθηγητής Παν/μιου Πατρών. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ, Αναπληρωτής καθηγητής Παν/μιου Αθηνών. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΠΉ, Χημικός, Σύμβουλος ΠΕ4, Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χημικός, καθηγητής Δ.Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΚΑΚΗΣ, Χημικός, καθηγητής Δ.Ε. Επιστημονικός υπεύθυνος: ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ομάδα συγγραφής: ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ, Δρ. Χημικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χημικός Μηχ. Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης: ΑΝΝΑ ΓΑΚΗ, φοιτήτρια στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΠΟΒΛΑΣΙΤΗΣ, φοιτητής στη σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Υπεύθυνος στο Πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ, Χημικός M.Ed., Ph.D., Σύμβουλος Bl Ομάδα Κρίσης: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ, Αναπληρωτής καθηγητής Παν/μιου Πατρών. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΟΤΟΣ Αναπληρωτής καθηγητής Παν/μιου Αθηνών. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΠΉ, Χημικός, Σύμβουλος ΠΕ4, Δ.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ, Χημικός, καθηγητής Δ.Ε. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΥΚΑΚΗΣ, Χημικός, καθηγητής Δ.Ε.

3 Λύσεις ασκήσεων χημείας α' γενικού λυκείου Επιστημονικός υπεύθυνος: ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ Ομάδα συγγραφής: ΣΤΕΛΙΟΣ ΛΙΟΔΑΚΗΣ, Δρ. Χημικός, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ, Δρ. Χημικός Μηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χημικός Μηχ. Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΛΗΣ, Χημικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης. Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΡΚΟΣ, Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. ΑΝΤΖΕΛΑ ΛΑΖΑΡΟΥ, φωτογράφος TEI Αθήνας. Υπεύθυνος στο Πλαίσιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΜΠΕΤΣΗΣ, Χημικός M Ed., Ph.D., Σύμβουλος Π.Ι. Ομάδα Κρίσης: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΑΤΖΗΝ1ΚΗΤΑ, Επίκουρος καθηγήτρια Παν/μιου Αιγαίου. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒΡΑΜΙΩΤΗΣ, Δρ. Χημικός καθηγητής Δ.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΛΟΥΡΗΣ, Δρ. Χημικός καθηγητής Δ.Ε.

4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στέλιος Λιοδάκης Δημήτρης Γάκης Δημήτρης Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, Αναστάσιος Κάλλης Λύσεις ασκήσεων χημείας α' γενικού λυκείου ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

5 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ α) ζυγού, β) I. προχοΐδας Π. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος μπορεί να υπολογισθεί: α. Σε ογκομετρικό κύλινδρο που περιέχει ορισμένο όγκο νερού (1 η ένδειξη) αφού βυθίσουμε τον κύβο παρατηρούμε αύξηση της στάθμης του νερού (2 η ένδειξη). H διαφορά των δύο ενδείξεων είναι ο όγκος του κύβου. β. Με υποδεκάμετρο υπολογίζουμε την ακμή του κύβου, έστω α cm. Άρα ο όγκος του είναι α 3 cm 3. H πυκνότητα βρίσκεται από την εφαρμογή του τύπου p=m/v. O δεύτερος τρόπος υπολογισμού του όγκου, άρα και της πυκνότητας είναι πιο ακριβής g=10 3 Kg και 1 cmmo" 6 m 3, άρα 1 g/cm 3 = 1 10" 3 KgZlO" 6 m 3 =10 3 Kg/m 3. Άρα θα πρέπει να πολλαπλασιασθεί με το Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 25. α) υποδεκάμετρο ή μέτρο, β) ζυγό, γ) ογκομετρικό κύλινδρο, δ) χρονόμετρο, ε) μανόμετρο (πιεσόμετρο). 26. α) χρόνος, β) πυκνότητα, γ) μήκος, δ) εμβαδόν επιφανείας, ε) θερμοκρασία, στ) όγκος, ζ) θερμοκρασία, η) μάζα. 27. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 28. p=m/v ή ρ=22 g/ 20 ml =1,1 g/ml 29. R=O, 12 nm= 1, m V=4/3nR 3 =4/3-3,14(1,2-10 ιο ιτι) 3 ή V=7,2 10" 30 m 3 ή πιο απλά μπορούμε να πούμε ότι αφού η ακτίνα είναι της τάξης των 10" 10 m, ο όγκος θα είναι της τάξης των ΙΟ" 30 m 3 (R 3 ). 30. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 31. Αφού η σφαίρα είναι κοίλη, ο όγκος της θα είναι

6 (V-V), άρα η πυκνότητα θα είναι ρ= m./ (V-V) 32. Για το δωμάτιο Κ=8,5 m 13,5 m 2,8 m = 321,3 m 3 = =321,3 ΙΟ 3 dm 3 p=m/v ή m=p.v=l,19 g /dm ,3.1O 3 dm 3 ή «=382, g ή «=382,35 Kg Αφού η διάμετρος είναι 8 mm, η ακτίνα είναι 4 mm δηλαδή 0,4 cm. V 1n *= nr 2 h=3,14(0,4 cm) 2 78,3 cm = 39,34 cm 3 =39,34 ml. p=m/vr\m=p V=13,594g/mL 39,34 cm 3 =534,76 g. 34. α) Ιμξ =10 *g και 1 cm^lo" 6 m 3. Άρα 200 μg/cm 3 =200 10^ g/10" 6 m 3 =200 g/m 3. β) 1 m 3 =10 3 dm, άρα 200 g/m 3 =200g/10 3 dm 3 ή 0,2 g/dm 3. γ) 1 g=10 3 mg, άρα τα 0,2 g/dm 3 είναι 0, mg/dm 3 ή 200 mg/dm 3. δ) 1 m^low, άρα τα 200 g/m 3 =200 g/10 6 cm 3 ή 2 ΙΟ 4 g/cm Οι ανάγκες ανά ημέρα θα είναι 300 ΙΟ 6 /365 m 3 και επειδή οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου είναι 4 ΙΟ 6, οι ανάγκες ανά κάτοικο θα είναι(300 ΙΟ 6 /365 4) 10 6 m 3 ή 0,2055 m 3 ή 205,5 L. 36.R = 6340 ΙΟ 3 m. K=4/3nR 3 = 4/3 3,14(6340 ΙΟ 3 m) 3 = 1,067 ΙΟ 21 m 3. Άρα/9= ml V= 6,59 ΙΟ 21 τόνοι/1,067 ΙΟ 21 m 3 = 6,16 τόνοι/m 3 Επειδή 1 τόνος = ΙΟ 6 g και 1 m 3 =10 6 cm 3, η πυκνότητα θα είναι 6,16 g/cm α) Είναι δυνατόν να υπάρξουν 6 είδη μορίων υδρογόνου (H 2 ). Συγκεκριμένα: 1 H 1 H, 2 H 2 H, 3 H 3 H, 1 H 2 H, 1 H 3 H, 2 H 3 H. β) Είναι δυνατό να υπάρξουν 3 είδη μορίων χλωρίου (Cl 2 ). Συγκεκριμένα: 35 Cl 35 Cl, 37 Cl 37 Cl, 35 Cl 37 Cl. γ) Είναι δυνατό να υπάρξουν 6 είδη μορίων HCl. Συγκεκριμένα: 1 H 35 Cl, 1 H 37 Cl, 2 H 35 Cl, 2 H 37 Cl, 3 H 35 Cl, 3 H 37 Cl. 38. Είναι λάθος, γιατί οι δομικές μονάδες των ιοντικών ή ετεροπολικών ενώσεων είναι τα ιόντα και σ' αυτές τις χημικές ενώσεις δεν υπάρχει η έννοια του μορίου. 39. Βλέπε θεωρία α) σελ. 11, β) σελ. 11, γ) σελ. 12, δ) σελ. 14, ε) σελ. 15, στ) σελ. 15.

7 40. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 41. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου α) O αριθμός 3 δείχνει το συνολικό αριθμό των ατόμων στο μόριο του CO 2. β) O αριθμός 17 είναι ο ατομικός αριθμός του χλωρίου. γ) O αριθμός 8 είναι ο ατομικός αριθμός του οξυγόνου. 43. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 44. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 45. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 46. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 47. O αριθμός που βρίσκεται αριστερά και κάτω από το σύμβολο του στοιχείου είναι ο ατομικός αριθμός, δηλαδή ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα και ταυτοχρόνως στα ουδέτερα άτομα είναι και ο αριθμός των ηλεκτρονίων. O αριθμός που βρίσκεται αριστερά και πάνω από το σύμβολο είναι ο μαζικός αριθμός, δηλαδή ο αριθμός των πρωτονίων και νετρονίων του πυρήνα. Έτσι έχουμε, Α1:13 ρ, 13 e και 27-13=14 n, N: 7 ρ, 7 e και 14-7=7 η, U: 92 ρ, 92 e και =143 η, Fe: 26 ρ, 26 e και 56-26=30 η, και Pb: 82 ρ, 82 e και =125 η. 48. Τα κατιόντα έχουν τόσα ηλεκτρόνια λιγότερα από τα πρωτόνια, όσο είναι το θετικό τους φορτίο, και τα ανιόντα τόσα ηλεκτρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια, όσο είναι το αρνητικό τους φορτίο. Έτσι για τα ιόντα έχουμε, Al: 13 ρ, 10 e και 27-13=14 η, K: 19 ρ, 18 e και 39-19=20 η, Cl: 17 ρ, 18 e και 35-17=18 η και S: 16 ρ, 18 e και 32-16=16 η. 49. Av χ ο αριθμός των πρωτονίων τότε (χ+1) είναι ο αριθμός των νετρονίων. Επειδή ο μαζικός αριθμός είναι 39, έχουμε ότι x+x+l=39 ή 2χ=38 ή χ= 19. Άρα ο ατομικός αριθμός είναι Αφού το Rb έχει ατομικό αριθμό 37, θα έχει 37 πρωτόνια, άρα (37+9)=46 νετρόνια. Άρα ο μαζικός του αριθμός θα είναι 37+46=83.

8 Ουδέτερα άτομα είναι εκείνα που έχουν ίδιο αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων. Φορτισμένα θετικά είναι τα ιόντα που τα πρωτόνια τους είναι περισσότερα από τα ηλεκτρόνια και αρνητικά φορτισμένα είναι τα ιόντα που έχουν ηλεκτρόνια περισσότερα από τα πρωτόνια. Έτσι ουδέτερα είναι τα A, E, Z. Θετικά φορτισμένο (κατιόν) είναι το Γ και αρνητικά φορτισμένα (ανιόντα) είναι τα B και Δ. 52. Για το K έχουμε 19 ηλεκτρόνια, 19 πρωτόνια και 20 νετρόνια. Για το I ο ατομικός αριθμός είναι 53, άρα ο αριθμός των πρωτονίων είναι 53 και ο αριθμός των νετρονίων είναι 74. Για τον Hg, ο μαζικός αριθμός είναι 202, ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι 80 και των πρωτονίων επίσης 80. Για το Bi ο ατομικός αριθμός είναι 126 και των πρωτονίων 126. Για το ιόν του α σβεστίου (Ca 2+ ) ο ατομικός αριθμός είναι 20, άρα τα πρωτόνια είναι 20 και τα νετρόνια είναι 20. Για το ιόν του χλωρίου (Cl") ο ατομικός αριθμός είναι 17, ο αριθμός των πρωτονίων 17 και ο αριθμός των νετρονίων είναι 20. Για το Ne ο αριθμός των ηλεκτρονίων είναι 10, των πρωτονίων 10 και των νετρονίων επίσης Αφού η διάμετρος είναι 1 ΙΟ" 15 m η ακτίνα είναι 10" ι5 /2 m ή 10" 13 /2 cm. Θεωρώντας το πρωτόνιο σφαιρικό έχουμε V=4/3nR 3 =0,523 10* 39 cm 3. Από τον πίνακα έχουμε για το πρωτόνιο ότι W= 1,67 ΙΟ" 24 g. Άρα p=mlv δηλαδή ρ = (1,67 10" 24 g)/(0,523 ΙΟ" 39 cm 3 )= 3,2 ΙΟ 15 g/cm α) δευτέριο: 1 2 H και τρίτιο 1 3 H. Είναι άτομα του ίδιου στοιχείου δηλαδή έχουν τον ίδιο αριθμό πρωτονίων στον πυρήνα τους (Z=I). Διαφέρουν στον αριθμό των νετρονίων, αφού το δευτέριο έχει 1 νετρόνιο και το τρίτιο 2 νετρόνια, άρα έχουν διαφορετικό μαζικό αριθμό. Διαφέρουν επίσης στη μάζα των ατόμων τους. 55. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: Φυσικό φαινόμενο είναι η κίνηση του αυτοκινήτου (δεν έχουμε αλλαγή στη σύσταση των ουσιών) και χημικό φαινόμενο είναι η καύση της βενζίνης στον κινητήρα του αυτοκινήτου (μετατροπή των υδρογονανθράκων σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό).

9 Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: Την καύση της βενζίνης στον κινητήρα των αυτοκινήτων κατά την οποία μετατρέπεται η χημική ενέργεια σε κινητική ενέργεια και την καύση του πετρελαίου στο καλοριφέρ, όπου μετατρέπεται η χημική ενέργεια σε θερμότητα. 57. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε: α) To σημείο βρασμού του νερού είναι C σε εξωτερική πίεση 1 atm. β) H ζάχαρη είναι ευδιάλυτη στο νερό. γ) O υδράργυρος είναι υγρό μέταλλο στη συνήθη θερμοκρασία. δ) O χαλκός είναι ηλεκτρικά αγώγιμος. ε) To οξυγόνο είναι αέριο στη συνήθη θερμοκρασία. στ) To χλωριούχο νάτριο είναι ευδιάλυτο στο νερό. ζ) O χρυσός είναι στερεός στη συνήθη θερμοκρασία. 58. α) η σύσταση των ουσιών, β) οι ιδιότητες των ουσιών, γ) η φύση των μορίων τους. 59. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 60. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 61. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 62. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 63. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 64. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 65. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 66. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 67. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 68. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 69. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 70. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 71. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 72. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου.

10 α)οι χημικές ενώσεις έχουν καθορισμένη σύσταση, ενώ τα μίγματα όχι. β) Οι χημικές ενώσεις αποτελούνται από ένα είδος μορίων, ενώ τα μίγματα από δύο είδη μορίων τουλάχιστον. γ) Οι χημικές ενώσεις έχουν καθορισμένες φυσικές σταθερές, ενώ τα μίγματα μεταβαλλόμενες ανάλογα με την κάθε φορά σύσταση τους. 74. Βλέπε θεωρία παράγ Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 76. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 77. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 78. Βλέπε θεωρία παράγ α) Στα 100 g διαλύματος περιέχονται 10 g ζάχαρης (διαλυμένη ουσία). β) Στα 100 ml διαλύματος περιέχονται 4 g ιωδιούχου καλίου (διαλυμένη ουσία). γ) Στα 100 ml κρασιού (διάλυμα) περιέχονται 11 ml αιθανόλης (διαλυμένη ουσία). δ) Σε 100 όγκους αέρα (διάλυμα μίγμα) περιέχονται 20 όγκοι οξυγόνο. H αναλογία είναι δυνατόν να εκφράζεται σε οποιαδήποτε μονάδα όγκου, ml, L, m Με την αύξηση της θερμοκρασίας μειώνεται η διαλυτότητα των αερίων στα υγρά. Άρα μέρος του CO 2 που στους 2 0 C ή ταν διαλυμένο, στους 12 0 C δεν θα διαλύεται πλέον και συνεπώς αυτό θα έχει μικρότερη περιεκτικότητα. To διάλυμα στους 12 0 C θα είναι και αυτό κορεσμένο με μικρότερη βέβαια περιεκτικότητα μια και η διαλυτότητα είναι μικρότερη. 81. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 82. Στα 18Og του διαλύματος περιέχονται 9 g διαλυμένης ουσίας. Άρα στα 100 g θα περιέχονται (9 100/180)=5 g. To διάλυμα είναι λοιπόν 5% w/w. 83. Στα 100 ml του διαλύματος θα περιέχονται (12100/400) = 3 g. To διάλυμα λοιπόν είναι 3% w/v.

11 Περιέχονται (4/100)200 g = 8 g θειικού οξέος. 85. Περιέχονται (6/100)400 g = 24 g νιτρικού οξέος. 86. Από την γραφική παράσταση παρατηρούμε ότι η διαλυτότητα της ουσίας X στους 40 0 C είναι 40 g ουσίας ανά 100 g νερού. Αφού το διάλυμα είναι κορεσμένο στους 40 0 C θα έχει μάζα =140 g. Όταν το διάλυμα ψυχθεί στους 30 0 C στους οποίους η διαλυτότητα της ουσίας X, όπως φαίνεται από το διάγραμμα, είναι 35 g ουσίας στα 100 g νερού. Άρα θα αποβληθούν 5 g ουσίας X κατά την ψύξη και το νέο διάλυμα θα έχει μάζα 135 g. Παρατηρούμε από τη γραφική παράσταση ότι σε μεγαλύτερη θερμοκρασία έχουμε μεγαλύτερη διαλυτότητα, γεγονός που παρατηρείται στα διαλύματα των στερεών ουσιών στο νερό.

12 14 2. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΟΙ 14. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 15. α) (φορτισμένα πρωτόνια) (ουδέτερα) β) (πυρήνα) (καθορισμένες) (ηλεκτρόνια) 16. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου ». 12 Mg 19Κ.7 35 Cl P n e K L M N _ 1 Mg K + Cl" Αφού η εξωτερική στιβάδα είναι η M, το άτομο του φωσφόρου έχει κατανεμημένα τα ηλεκτρόνια του σε τρεις στιβάδες, με κατανομή 2, 8, 5 (από τα δεδομένα). Υπάρχουν λοιπόν συνολικά 15 e άρα και, σε ουδέτερο άτομο, 15 πρωτόνια (Z =15). 19. Αφού το Al βρίσκεται στην ΠΙΑ ομάδα του περιοδικού πίνακα θα έχει στην εξωτερική του στιβάδα 3 ηλεκτρόνια. 20. α) (πέντε στιβάδες) β) (επτά ηλεκτρόνια) (εξωτερική) 21. To ουδέτερο άτομο του nna έχει 11 ρ και 11 e. To Na + το οποίο δημιουργείται με αποβολή Ie θα έχει 11 ρ και 10 e. To ευγενές αέριο το οποίο προηγείται του Na έχει Z=IO και συνεπώς 10 ρ και 1Oe. To αμέσως επόμενο του Na στοιχείου θα έχει Z=I 2 και το ιόν του θα προκύπτει με αποβολή 2e, δηλαδή θα περιέχει 12 ρ και 1Oe _

13 15 Άρα το ιόν του Na, Na +, έχει τον ίδιο αριθμό e με το προηγούμενο του ευγενές αέριο και με το ιόν του επομένου του στοιχείου, Mg 2+ (ισοηλεκτρονικά). 22. α) (ατομικό αριθμό) β) (περιοδική συνάρτηση) (ατομικού) γ) (ίδια ομάδα) δ) (ίδια περίοδο) 23. Πυκνότητα (g/ml): 1,43 ΙΟ" 3 +O, 2,07 >S, 4,81 > Se, 6,25»Te, 9,4 +Po Ατομική ακτίνα (A): Ο, 1,04»S, 1,17 +Se, 1,43 >Te, 1,67 +Po. 24. Σημείο βρασμού (K): 4,2 +He, 27,1 +Ne, 87,3 +Ar, 120 +Kr, 165 +Xe, 211 >Rn 24. Πυκνότητα (g/l): 0,18 +He, 0,90 +Ne, 1,78 +Ar, 3,75 +Kr, 5,90 +Xe, 9,73 +Rn. 25. Στοιχείο H Ca Br O Na Ηλεκτρονιακή δομή K L M N O Ομάδα IA ΠΑ VIIA VIA IA Περίοδος 1 η 4 η 4" 2 η α) Na, K β) Ca, Mg γ) Cl, Br δ) He, Xe 27. H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες για τα παρακάτω στοιχεία είναι: K(2,8,8,l), F(2,7), Ρ(2,8,5), Na(2,8,l), Cl (2,8,7), Ν(2,5). Παρόμοιες χημικές ιδιότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία που έχουν τον ίδιο αριθμό e στην εξωτερική τους στιβάδα (ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα του π.π.) δηλαδή τα: α) K, Na β) F, Cl και γ) P, N. 28. (περίοδο). Σωστή απάντηση είναι η γ) τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονιακών στιβάδων 29. (ομάδα). Σωστή απάντηση είναι η α) Παρόμοιες ιδιότητες.

14 H κατανομή των e σε στιβάδες για τα παρακάτω στοιχεία είναι: Α(2,8,6) Β(2,8,2) Γ(2,6) Δ(2,8,8,2) Ε(2,8,18,8,2). Παρόμοιες ιδιότητες παρουσιάζουν τα στοιχεία τα οποία έχουν τον ίδιο αριθμό ηλεκτρονίων στην εξωτερική τους στιβάδα (ανήκουν στην ίδια κύρια ομάδα του περιοδικού πίνακα) δηλαδή τα : α) A και Γ και β) B, Δ και E. 31. Αφού το Mg βρίσκεται στην τρίτη περίοδο του περιοδικού πίνακα θα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε 3 στιβάδες και αφού το ιόν του έχει φορτίο 2+ δημιουργήθηκε από την αποβολή 2 ηλεκτρονίων της εξωτερικής του στιβάδας. Άρα η κατανομή των ηλεκτρονίων του σε στιβάδες είναι 2,8,2 και έχει Z= 12. Άρα η σωστή απάντηση είναι η δ. 32. i) To ευγενές αέριο αργό (Ar), έχει 18 e. Άρα από 18 e έχουν και τα ιόντα A + και B 3 ". Άρα το άτομο του A έχει 19 e και το άτομο του B έχει 15 e, δηλαδή το A έχει Z= 19 και το B έχει Ζ=15. ii) H κατανομή των ηλεκτρονίων είναι για το A (2,8,8,1) και B (2,8,5). Τα στοιχεία βρίσκονται σε διαφορετική περίοδο και σε διαφορετική ομάδα, άρα η σωστή απάντηση είναι η γ. 33. To ευγενές αέριο Ne έχει 10 e. Αφού το κατιόν X 2+ έχει 10 e το άτομο X είναι το στοιχείο (Mg). Αφού το ανιόν Ψ" έχει 10 e, το άτομο Ψ έχει 9 e, άρα Ζ=9. Δηλαδή είναι το φθόριο (F). 34. Αφού το στοιχείο βρίσκεται στην 3 η περίοδο έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε τρεις στιβάδες και αφού βρίσκεται στην VA ομάδα έχει 5 e στην εξωτερική του στιβάδα. Άρα η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι 2,8,5 και το στοιχείο έχει ατομικό αριθμό Με ανάλογη σκέψη, όπως της προηγούμενης άσκησης, έχουμε: α) κατανομή ηλεκτρονίων (2,6), άρα Ζ=8. β) κατανομή ηλεκτρονίων (2,8,7), άρα Z= Αφού η N είναι η τέταρτη κατά σειρά από το πυρήνα στιβάδα, τα στοιχεία αυτά έχουν τα ηλεκτρόνια τους κατανεμημένα σε τέσσερις στιβάδες, άρα βρίσκονται στην 4 η περίοδο του περιοδικού πίνακα. Άρα σωστή απάντηση είναι η γ.

15 Τα στοιχεία που έχουν στην εξωτερική τους στιβάδα τρία ηλεκτρόνια ανήκουν στην ΠΙΑ ομάδα του περιοδικού πίνακα. Άρα σωστή απάντηση είναι η γ. 38. α) (οκτώ) (ήλιο) (εξωτερική) (δύο). β) (στιβάδα) (επτά) (προσλαμβάνει) (ένα ηλεκτρόνιο) (ευγενούς). γ) (ευγενούς) (αποβάλλει) δ) (μέγεθος) (ατόμου). 39. To CaCl 2 είναι ιοντική ένωση. Άρα δεν υπάρχουν μόρια, αλλά κρυσταλλικό πλέγμα, ενώ ο χημικός (μοριακός) τύπος δείχνει την αναλογία των ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα. 40. Όταν έχουμε ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ ατόμων του ίδιου στοιχείου, που έχουν την ίδια τιμή ηλεκτραρνητικότητας, έχουμε μη πολικό ομοιοπολικό δεσμό. Στην περίπτωση ομοιοπολικού δεσμού μεταξύ ατόμων διαφορετικών στοιχείων, υπάρχει διαφορετική τιμή ηλεκτραρνητικότητας, άρα έχουμε πολικό ομοιοπολικό δεσμό. 41. To στοιχείο A, αφού ανήκει στην ΠΑ ομάδα, έχει δύο ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και αφού ανήκει στην 4 η περίοδο θα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε τέσσερις στιβάδες. Άρα η κατανομή των ηλεκτρονίων του σε στιβάδες είναι (2,8,8,2). To στοιχείο B αφού ανήκει στην VILA ομάδα θα έχει στην εξωτερική του στιβάδα επτά ηλεκτρόνια και αφού ανήκει στην 3 η περίοδο θα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε τρεις στιβάδες. Άρα η κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: (2,8,7). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να σχηματίσουν ιοντικό (ετεροπολικό) δεσμό, αφού δύο άτομα του B προσλαμβάνουν το καθένα, ένα από τα δύο ηλεκτρόνια που αποβάλλει το άτομο του A. O μοριακός τύπος της ένωσης που σχηματίζεται είναι AB 2. O τύπος αυτός δείχνει την αναλογία ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα της ένωσης, δηλαδή σε κάθε ιόν A 2+ αντιστοιχούν δύο ιόντα B". 42. Αφού το στοιχείο Γ ανήκει στην IA ομάδα έχει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα, η οποία είναι και η μοναδική

16 18 αφού το στοιχείο αυτό ανήκει στην 1 η περίοδο. Άρα η κατανομή σε στιβάδες είναι: (1). To στοιχείο Δ ανήκει στην VLTA ομάδα και έχει επτά ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα και αφού ανήκει στην 2 Ά περίοδο θα έχει τα ηλεκτρόνια του κατανεμημένα σε δύο στιβάδες. Άρα η κατανομή σε στιβάδες θα είναι: (2,7). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να σχηματίσουν ομοιοπολικό δεσμό με συνεισφορά ενός ηλεκτρονίου από το καθένα. O μοριακός τύπος της ένωσης που σχηματίζεται είναι ΓΔ. O τύπος αυτός δείχνει ότι στο κάθε μόριο της ένωσης αυτής υπάρχει ένα άτομο Γ και ένα άτομο Δ α) H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: Κ(2,8,8,1) και F(2,7). Ένα άτομο K αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο το οποίο προσλαμβάνει ένα άτομο F και έτσι δημιουργούνται τα ιόντα Κ + (2,8,8) και F(2,8) σχηματίζοντας την ιοντική ένωση K + F. β) H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: Mg (2,8,2) και S(2,8,6). Ένα άτομο Mg αποβάλλει τα δύο ηλεκτρόνια της εξωτερικής του στιβάδας τα οποία προσλαμβάνει ένα άτομο S και έτσι δημιουργούνται τα ιόντα Mg 2+ (2,8) και S 2 " (2,8,8) σχηματίζοντας την ιοντική ένωση Mg 2+ S 2 ". γ) H κατανομή των ηλεκτρονίων σε στιβάδες είναι: Ca (2,8,8,2) και H(I). Ένα άτομο Ca αποβάλλει τα δύο ηλεκτρόνια της εξωτερικής στιβάδας τα οποία προσλαμβάνουν δύο άτομα H (ένα e το καθένα) και έτσι δημιουργούνται τα ιόντα Ca 2+ (2,8,8) και H (2) σχηματίζοντας την ιοντική ένωση Ca 2+ H 2 ". 44. H κατανομή των ηλεκτρονίων για τα πιο κάτω στοιχεία είναι: Ρ(2,8,5) Cl(2,8,7) C(2,4) και H(I) H :C1: α) :C1: P: Cl: β) H : C : H γ) H : C : Cl: :C1: H :C1: 45. (ετεροπολική). Σωστή απάντηση είναι η ε) σχηματίζεται με μεταφορά ηλεκτρονίων από τα άτομα του νατρίου στα άτομα του χλωρίου.

17 C1 «8 2oCa.H i.na 6c HCl (O) NaCl (E) CCL 4 (O) H 2 S (O) Na 2 S (E) CS 2 (O) CaH 2 (E) X CaC 2 (E) ione X X X 47. H κατανομή των ηλεκτρονίων είναι: C (2,4) και H (1). Τα άτομα του C συνδέονται μεταξύ τους με ένα απλό ομοιοπολικό δεσμό και ταυτοχρόνως το κάθε άτομο C συνδέεται με τρεις απλούς ομοιοπολικούς δεσμούς με τρία άτομα H. O ηλεκτρονικός τύπος είναι: H H H :C : C : H H H O δεσμός μεταξύ C και H είναι πολικός ομοιοπολικός (άτομα διαφορετικών στοιχείων) ενώ ο δεσμός μεταξύ C και C είναι μη πολικός ομοιοπολικός (άτομα ίδιου στοιχείου). 48. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 49. H κατανομή των ηλεκτρονίων είναι C (2,4) και H(I). A: C 2 H x, αφού η ένωση αυτή έχει ένα απλό ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ των ατόμων του C, απομένουν σε κάθε άτομο C τρία ηλεκτρόνια και δημιουργεί τρεις ομοιοπολικούς δεσμούς με τρία άτομα H. Έτσι έχουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο, HH H : C : C : H μοριακός τύπος C 2 H 6 H H Στο μόριο αυτό υπάρχει ένας μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ των ατόμων C και έξι πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ατόμων C και ατόμων H.

18 20 B: C 2 Hy, αφού η ένωση αυτή έχει ένα διπλό ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ των ατόμων του C, απομένουν σε κάθε άτομο C δύο ηλεκτρόνια και δημιουργεί δύο ομοιοπολικούς δεσμούς με δύο άτομα H. Έτσι έχουμε το ηλεκτρονιακό τύπο, H H H : C :: C : H ενώ ο μοριακός τύπος είναι C 2 H 4 Στο μόριο αυτό υπάρχει ένας διπλός μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ των ατόμων του C και τέσσερις πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ατόμων C και ατόμων H. Γ: C 2 H 41, αφού η ένωση αυτή έχει ένα τριπλό ομοιοπολικό δεσμό μεταξύ των ατόμων του C, απομένει σε κάθε άτομο C ένα ηλεκτρόνιο και δημιουργεί ένα ομοιοπολικό δεσμό με ένα άτομο H. Έτσι έχουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο H C C H ενώ ο μοριακός τύπος είναι C 2 H 2 Στο μόριο αυτό υπάρχει ένας τριπλός μη πολικός ομοιοπολικός δεσμός μεταξύ των ατόμων C και δύο πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ατόμων C και ατόμων H. 50. Σωστή είναι η πρόταση δ. Στις ιοντικές ενώσεις δημιουργούνται ιόντα, λόγω αποβολής και πρόσληψης ηλεκτρονίων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία κρυσταλλικών πλεγμάτων. 51. Ομοιοπολικά πολικά μόρια είναι το HCl και η NH 3, αφού δημιουργούνται ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ανόμοιων ατόμων με διαφορετική τιμή ηλεκτραρνητικότητας. Ομοιοπολικά μη πολικά μόρια είναι το N 2 και Cl 2, αφού δημιουργούνται ομοιοπολικοί δεσμοί μεταξύ ομοίων ατόμων. 52. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 53. α) (πραγματικό) (ιόντος) (φορτίο) (ατόμου) (χημική ένωση). β)(κατάσταση)(μηδέν). γ) (αριθμών οξείδωσης) (ατόμων) (μηδέν). δ) (αριθμών οξείδωσης) (πολυατομικό ιόν) (ιόντος). 54. α) Έστω x ο αριθμός οξείδωσης του S. Τότε είναι: 2 (+1)+ Ix + 4 (-2) = 0 ή χ = +6 β) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του N. Τότε είναι: 1 (+1)+1 χ + 3 (-2) = 0ήχ = +5 γ) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του P. Τότε είναι:

19 21 3 (+1) + 1 χ + 4(-2) = 0ήχ = α) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του C. Τότε είναι: 1 χ + 3 (-2) = -2ήχ=+4 β) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του I. Τότε είναι: 1 χ+3 (-2) = -1ήχ = +5 γ) Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του S. Τότε είναι: 1 (+1) + 1 χ + 3 (-2) = -1ήχ = Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 57. Έστω χ ο αριθμός οξείδωσης του S στο θειικό αργίλιο. 2 (+3) + 3 χ+12 (-2) = 0 ή χ = +6. Άρα η σωστή απάντηση είναι η δ. 58. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 59. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου. 60. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου CaCl 2 5. KClO 3 9.FeSO 4 2.KI 6.MgS 10. Al 2 (COj) 3 3. Ca(OH) 2 7. Na 2 CO 3 11.Na 2 O 13. Mg 3 (PO 4 ), 14. H 2 S 15. PbF (NHj) 3 PO KCN 19. Ca(C10 3 ) 2 4. AgNO 3 8. A1 2 (S0 4 ) ZnBr AlN 20.NH Οξείδιο του καλίου 2. Υδροξείδιο του βαρίου 3. Ιωδιούχο νάτριο 4. Χλωριούχο ασβέστιο 5. Χλωρικό οξύ 6. Θειούχο αργίλιο 7. Νιτρικός ψευδάργυρος 8. Βρωμιούχος σίδηρος(ιπ) 9. αμμωνία 10. Οξείδιο του μαγνησίου 11. Νιτρικό ασβέστιο 12. Ανθρακικό ασβέστιο 13. Διοξείδιο του αζώτου 14. Υδροξείδιο χαλκού(ι) 15. Θειικό αμμώνιο 16. Φωσφορικός σίδηροςππ) 17. Νιτρικό κάλιο 18. Υδρόθειο 19. Φωσφορικό οξύ 20.Υδροκυάνιο. 63. Βλέπε απαντήσεις στο τέλος του κεφαλαίου

20 α) IKBrO 3 8.Ba(BiOi) 2 15.CuBrO, 22.Fe(BrOOi 29.AI(BIOJ)3 36.HBIOJ 2.K 2 CO 5 9.BaCOj 16.Cu 2 CO 3 23.FeCO 3 30.Al 2 (COj) 3 37.H 2 CO 3 3.KHSO 4 10.Ba(HSOt) 2 17.CuHSO 4 24.Fe(HS0 4 ) 2 31.Al(HSO 4 )J 38.H 2 SO 4 4.K 2 SO 4 11.BaSO 4 18.Cu 2 SO 4 25.FeSO 4 32.Al 2 (SO 4 ), 39.H 2 SO 4 5.K0H 12.Ba(OH) 2 19.CuOH 26.Fe(OH) 2 33.Al(OH) 3 40.H 2 O 6.KI 13.BaI 2 20.CuI 27.FeI 2 34.A1I, 41.HI 7.K 2 O 14.BaO 21.Cu 2 O 28.FeO 35.Al 2 Oj 42.H 2 O β) 1. Βρώμικο κάλιο 2. Ανθρακικό κάλιο 3. Οξινο θειικό κάλιο 4. Θειικό κάλιο 5. Υδροξείδιο του καλίου 6. Ιωδιούχο κάλιο 7. Οξείδιο του καλίου 8. Βρώμικο βάριο 9. Ανθρακικό βάριο 10. Όξινο θειικό βάριο 11. Θειικό βάριο 12. Υδροξείδιο του βαρίου 13. Ιωδιούχο βάριο 14. Οξείδιο του βαρίου 15. Βρώμικος χαλκός(ι) 16. Ανθρακικός χαλκός(ι) 17. Όξινος θειικός χαλκός (I) 18. Θειικός χαλκός(ι) 19. Υδροξείδιο του χαλκού(ι) 20. Ιωδιούχος χαλκός (I) 21. Οξείδιο του χαλκού (I) 22. Βρώμικος σίδηρος(ιι) 23. Ανθρακικός σίδηροςπι) 24. Όξινος θειικός σίδηρος(ιι) 25. Θειικός σίδηρος(π) 26. Υδροξείδιο του σιδήρου(π) 27. Ιωδιούχος σίδηρος(π) 28. Οξείδιο του σιδήρουπι) 29. Βρώμικο αργίλιο 30. Ανθρακνκό αργίλιο 31. Όξινο θειικό αργίλιο 32. Θειικό αργίλιο 33. Υδροξείδιο του αργιλίου 34. Ιωδιούχο αργίλιο 35. Οξείδιο του αργιλίου 36. Βρώμικο οξύ 37. Ανθρακικό οξύ 38. Θειικό οξύ 39. Θειικό οξύ 40. νερό 41. Υδροϊώδιο 42. νερό.

21 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν σε αντίδραση). 3. Βλέπε θεωρία σελ. 85 και α. 2 S + 3 O SO 3 β. Zn +2HCl * ZnCl 2 + H 2 γ. C + 2 FeO > 2 Fe + CO 2 δ. Cl KI > 2KCl +I 2 ε. 2 Al + 6 HBr > 2AlBr H Έξω από το ψυγείο έχουμε μεγαλύτερη (θερμοκρασία, άρα μεγαλύτερη ταχύτητα της αντίδρασης. 2. H χημική ουσία καταλάση είναι καταλύτης της αντίδρασης. 3.Στο ψυγείο του αυτοκινήτου υπάρχει νερό που προκαλεί πιο γρήγορα την οξείδωση του σιδήρου. 6. α.... που δεν είναι πλήρεις, δηλαδή μέρος μόνο των αντιδρώντων μετατρέπεται σε προϊόντα. β.... τη σχέση μεταξύ της ποσότητας ενός προϊόντος που παίρνουμε πρακτικά και της ποσότητας που θα παίρναμε θεωρητικά, αν η αντίδραση ήταν πλήρης (μονόδρομη). 7. α. Βλέπε θεωρία σελ. 89. β. Βλέπε θεωρία σελ α) K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn. β) F 2, Cl 2, Br 2, O 2, α) 2 Na + Cl 2 > 2 NaCl β) 2Al+3Br 2 >2AlBr 3 γ) C+0 2 >C0 2 δ) N 2 +3Η 2»2ΝΗ 3 ε) H 2 +I 2 >2ΗΙ στ) 2HgO >Hg + O 2 καταλύτης ζ) 2HCl > H 2 +Cl 2 η) H 2 O 2 Η

22 ) 2Na + 2HCl + 2NaCl + H 2 2) Ag+ HCl + * (δεν πραγματοποιείται, βλέπε σειρά δραστικότητας) 3) Ba + 2HI + BaI 2 + H 2 4) 2Al + 6HCl + 2AlCl 3 + 3H 2 5) 2Al + 3FeBr 2 + 2AlBr 3 + 3Fe 6) Ca + 2AgNO 3 > Ca(N0 3 ) 2 + 2Ag 7) Fe + K 3 PO 4 + * 8) Br 2 + 2KI > 2KBr+ I 2 9) 3Cl 2 + 2AlI 3 + 2AlCl 3 + 3I 2 10) S+ KCl + * 11) Zn+ H 2 O * ZnO+ H 2 12) Mg + H 2 O > MgO + H 2 13) Ca + 2H 2 O» Ca(OH) 2 + H 2 14) Ba + 2H 2 O + Ba(OH) 2 + H Για να πραγματοποιηθεί μία αντίδραση διπλής αντικατάστασης πρέπει ένα από τα προϊόντα της αντίδρασης να είναι 1) ίζημα(ι) 2) αέριο(τ) ή 3) ουσία που να ιοντίζεται ελάχιστα. 2AgNO 3 + BaCl 2 + Ba(N0 3 ) 2 + 2AgClI NaNO 3 + KCl * * 3H 2 SO 4 + 2AlBr 3 + A1 2 (S0 4 ) 3 + 6HBrT ZnCl 2 + 2NaOH + 2NaCl + Zn(OH) 2 I Pb(N0 3 ) 2 + Na 2 S > 2NaNO 3 + PbSl 2HNO 3 + ZnCl 2 > Zn(N0 3 ) 2 + 2HClT 2Fe(N0 3 ) 3 + 3Ca(OH) 2 > 3Ca(N0 3 ) 2 + 2Fe(OH) 3 I KNO 3 + CaBr 2 + * 2NH 4 Cl + Ca(OH) 2 + CaCl 2 + 2NH 3 T + 2H 2 O CaSO 3 + 2HCl > CaCl 2 + SO 2 T + H 2 O 3Na 2 CO 3 + 2H 3 PO 4 > 2Na 3 PO 4 + 3CO 2 T + 3H 2 O 12. 2HNO 3 + Ca(OH) 2 + Ca(N0 3 ) 2 + 2H 2 O Zn(OH) 2 + H 2 SO 4 > ZnSO 4 + 2H 2 O 3KOH + H 3 PO 4 > K 3 PO 4 + 3H 2 O 2Fe(OH) 3 + 3H 2 SO 4 + Fe 2 (S0 4 ) 3 + 6H 2 O

23 25 N 2 O 5 + 2NaOH + 2NaNO 3 + H 2 O P 2 O 5 + 3Ca(OH) 2 +Ca 3 (P0 4 ) 2 + 3H 2 O 3CO 2 + 2Al(OH) 3 + A1 2 (C0 3 ) 3 + 3H 2 O BaO + 2HCl + BaCl 2 + H 2 O Fe 2 O 3 + 6HNO 3 + 2Fe(N0 3 ) 3 + 3H 2 O Al 2 O 3 + 3H 2 SO 4» A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 O 2NH 3 + H 2 SO 4» (NHt) 2 SO 4 NH 3 + HBr + NH 4 Br 3CO 2 + Al 2 O 3 + Al 2 (COj) 3 P 2 O 5 + 3Na 2 O + 2Na 3 PO SO 3 + H 2 O + H 2 SO 4, N 2 O 5 + H 2 O > 2HNO 3 Na 2 O + H 2 O + 2NaOH, MgO + H 2 O +Mg(OH) 2 P 2 O H 2 O + 2H 3 PO 4, Fe 2 O H 2 O > 2Fe(OH) δ Ca 2.Na 3. Al 4. Fe 5. Pb 6. Cu 7. Hg 8. Ag S 2.I 2 3.Cl 2 4.F Fe(OH), H 2 SO 4 Fe 2 (SO 4 ), HBr FeBr, Na 2 O Na 2 SO 4 NaBr H 1 PO 4 FePO 4 Na 1 PO Σ είναι α, δ Λ είναι β, γ. 19. Σ είναι β, γ Λ είναι α, δ, ε. 20. Σ είναι α, β Λ είναι γ, δ. CaCO 3 CaSO 4 CaBr 2 Ca 1 (PO 4 ); NH, (NH 4 I 2 SO 4 NH 4 Br (NH 4 I 1 PO α) Είναι λανθασμένη γιατί έχουμε μεταβολή στους αριθμούς οξείδωσης και συγκεκριμένα για τον Zn (Ο >+2) και για το H 2 (+1 *0). β) είναι σωστή γιατί όλοι οι αριθμοί οξείδωσης παραμένουν σταθεροί. γ) είναι σωστή γιατί έχουμε μεταβολή στους αριθμούς οξείδωσης και συγκεκριμένα για το H 2 (Ο H I) και για το Cl 2 (Ο > 1). δ) είναι λανθασμένη γιατί όλοι οι αριθμοί οξείδωσης παραμένουν σταθεροί.

24 α. 2HCl + K 2 CO 3 + 2KCl + CO 2 + H 2 O β. FeS + 2HBr > H 2 S + FeBr 2 γ. 2NaOH + H 2 SO 4 > Na 2 SO 4 + 2H 2 O δ. 2Κ + 2H 2 O > 2KOH + H α. P 2 O 5 + 3H 2 O > 2H 3 PO 4 β. FeO + H 2 O + Fe(OH) 2 γ. 2Na + 2H 2 O + 2NaOH + H 2 δ. N 2 + 3H 2 + 2NH 3 ε. 2HgO + 2Hg + O FeO + 2HCl + FeCl 2 + H 2 O 2. Na 2 O + H 2 SO 4 + Na 2 SO 4 + H 2 O 3. 3K 2 O + 2H 3 PO 4 > 2K 3 PO 4 + 3H 2 O 4. CuO + 2HNO 3 > Cu(N0 3 ) 2 + H 2 O 25. Ca(OH) 2 + 2HBr + CaBr 2 + 2H 2 O 3NaOH + H 3 PO 4 > Na 3 PO 4 + 3H 2 O Al(OH) 3 + 3HNO 3 > Α1(Ν0 3 ) 3 + 3H 2 O 26. α) NH 3 + HCl + NH 4 Cl β) 3NH 3 + H 3 PO 4 > (NHO 3 PO Σωστή απάντηση είναι η γ, γιατί το Mg είναι δραστικότερο από το υδρογόνο και θα 'χουμε την αντίδραση Mg + 2HCl > MgCl 2 + H Σωστή απάντηση είναι η γ, γιατί από την αντίδραση καταβυθίζεται το ίζημα του AgBr. 29. α) 2AgOH + H 2 SO 4» Ag 2 SO 4 + 2H 2 O 3Ca(OH) 2 + 2H 3 PO 4» Ca 3 (P0 4 ) 2 + 6H 2 O β) 2AgOH + SO 3 > Ag 2 SO 4 + H 2 O 3Ca(OH) 2 + P 2 O 5 > Ca 3 (P0 4 ) 2 + 3H 2 O γ) Ag 2 O + H 2 SO 4 + Ag 2 SO 4 + H 2 O 3CaO + 2H 3 PO 4 + Ca 3 (P0 4 ) 2 + 3H 2 O δ) Ag 2 O + SO 3 -> Ag 2 SO 4 3CaO + P 2 O 5» Ca 3 (P0 4 ) α) οξύ + βάση» άλας + νερό β) οξύ + βασικό οξείδιο > άλας + νερό

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ

CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ JJ f i T lit O/* ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ S f J A W f F JH" 1 s H a q O 6 14 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ CHs ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑ )CJC * X- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα.

2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. 110 ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2. Δίνονται οι θέσεις κάποιων στοιχείων στον περιοδικό πίνακα. Α Δ Φ Μ Ξ Ο Θ Π Ρ Γ Λ α. Να βρεθούν οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων Δ,Θ,Π,Ο β. Να γραφούν οι κατανομές ηλεκτρονίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου

Δρ. Ιωάννης Καλαμαράς, Διδάκτωρ Χημικός. Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου Όλα τα Σωστό-Λάθος της τράπεζας θεμάτων για τη Χημεία Α Λυκείου 1. Το ιόν του νατρίου, 11Νa +, προκύπτει όταν το άτομο του Na προσλαμβάνει ένα ηλεκτρόνιο. Λ, όταν αποβάλλει ένα ηλεκτρόνιο 2. Σε 2 mol NH3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6"Ηΐ2 Ο 6

ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ. h - c '<^h ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Ha s o * '6Ηΐ2 Ο 6 Ha s o * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΙΙΗΡΙΜυΙ twllui '6"Ηΐ2 Ο 6 h - c '

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΣΜΟΙ 2.1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις παρακάτω ερωτήσεις (1-27) να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Ο ατοµικός αριθµός εκφράζει:

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 11. 1 o ιαµοριακές δυνάµεις Καταστάσεις της ύλης Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Ενδοµοριακές δυνάµεις: Ονοµάζονται οι δυνάµεις που συγκρατούν τα άτο- µα στα µόρια των στοιχείων ή των ενώσεων. Στις ετεροπολικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι πρέπει να γνωρίζετε 1 Οξέα Τι πρέπει να γνωρίζετε 1. Τα οξέα υπάρχουν στη φύση αλλά και σε τεχνητά προϊόντα (προϊόντα που έφτιαξε ο άνθρωπος). 2. Τα υδατικά διαλύματα των οξέων έχουν κάποιες κοινές ιδιότητες, οι οποίες ως

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988 Κάνιγγος 27 106 82 Αθήνα Τηλ.: 210 38 21 524 210 38 29 266 Fax: 210 38 33 597 http://www.eex.gr E-mail: info@eex.gr ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS 27 Kaningos

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα

1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα 1.3 Δομικά σωματίδια της ύλης - Δομή ατόμου - Ατομικός αριθμός - Μαζικός αριθμός - Ισότοπα Θεωρία 3.1. Ποια είναι τα δομικά σωματίδια της ύλης; Τα άτομα, τα μόρια και τα ιόντα. 3.2. SOS Τι ονομάζεται άτομο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από

2. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 5,6L (σε STP) που αποτελείται µόνο από ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΥΣΗ Καύση & εύρεση σύστασης βιοαερίου 1. Ένα δείγµα βιοαερίου όγκου 8,96L (σε STP) που αποτελείται µόνο από CH4 και CO2, καίγεται πλήρως. Τα καυσαέρια περιέχουν 10,8g Η2Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα.

Γιατί τα διαλύματα είναι σημαντικά για τις χημικές αντιδράσεις; Στη χημεία αρκετές χημικές αντιδράσεις γίνονται σε διαλύματα. 3.1 Οξέα Βάσεις Ιοντικά υδατικά διαλύματα Τι είναι διάλυμα; Διάλυμα είναι κάθε ομογενές μίγμα που προκύπτει από την ανάμειξη δύο ή περισσότερων καθαρών ουσιών. Στα διαλύματα, μία από τις ουσίες θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-54 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Η θεωρία των κβάντα:

Διαβάστε περισσότερα

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ

ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ - Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ Ï ÈÔ 1 ÎÂÊ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÂÓÈÎfi Ì ÚÔ ÚÁ ÓÈÎ ÃËÌÂ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ - Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ Ï ÈÔ ÎÂÊ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου

Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Χημεία Γ Γυμνασίου: Απαντήσεις των ασκήσεων και ερωτήσεων του σχολικού βιβλίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Οξέα - Βάσεις Άλατα Σελίδα 15 1. Τι ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o ΙΑΜΟΡΙΑΚΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 1.1 Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Στις ερωτήσεις 1-50 βάλτε σε ένα κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι δυνάµεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής

Θέμα 1 ο. πολλαπλής επιλογής Χημεία Α ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. Σα όξινα οξείδια είναι τα οξείδια : a. Που αντιδρούν με οξέα b. Που αντιδρούν με βάσεις c. Που λέγονται και ανυδρίτες οξέων αφού προκύπτουν από αφυδάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων

ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος ΜEd: «Σπουδές στην εκπαίδευση» Email : stvrentzou@gmail.com www.ma8eno.gr 1 ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαντήσεις των ασκήσεων Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΕΣΤ 30 ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΑΣ ο αριθμός Avogadro, N A, L = 6,022 10 23 mol -1 η σταθερά Faraday, F = 96 487 C mol -1 σταθερά αερίων R = 8,314 510 (70) J K -1 mol -1 = 0,082 L atm mol -1 K -1 μοριακός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ (ΦΥΕ 12) Ονοματεπώνυμο Φοιτητή: Αριθμός Μητρώου: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006 2007 Ημερομηνία εξετάσεων: 17 Ιουνίου 2007 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Διαβάστε με προσοχή το

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης

Σ Ο. Αντιδράσεις Προσθήκης Κ ΚΥ ΥΡ ΡΙΙΟ ΟΤ ΤΕ ΕΡ ΡΕ ΕΣ Σ Α ΑΝ ΝΤ ΤΙΙ Ρ ΡΑ ΑΣ ΣΕ ΕΙΙΣ Σ Ο ΟΡ ΡΓ ΓΑ ΑΝ ΝΙΙΚ ΚΩ ΩΝ Ν Ε ΕΝ ΝΩ ΩΣ ΣΕ ΕΩ ΩΝ Ν Αντιδράσεις Προσθήκης 1. Προσθήκη στον διπλό δεσµό Στις αντιδράσεις προσθήκης στο διπλό δεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/06/2013 ΤΑΞΗ: B ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ : 2.30 ώρες ΩΡΑ: 7:45 10:15 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Καλώς ήρθατε στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας! Ο στόχος του Εργαστηρίου Οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης

Σπάνιες Γαίες. Δηµητριοµετρία. ΔιΧηΝΕΤ. Δαµιανός Πασχαλίδης. Η Πράσινη Προσέγγιση της Οξείδωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Διαπανεπιστηµιακό Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών 1 ΔιΧηΝΕΤ ηνετ ΔιΧηΝΕΤ ΧηΝΕΤ Διδακτική της Χηµείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα