ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ Εισαγωγή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 21. 1. Εισαγωγή"

Transcript

1 ΤΟΠΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ Εισαγωγή Η Τοπική Ατζέντα 21 (Local Agenda 21) γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1992 όταν οι ηγέτες από περισσότερες από 100 χώρες και οι αντιπρόσωποι από περισσότερες των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) συναντήθηκαν στη γνωστή ιάσκεψη Κορυφής των Ηνωµένων Εθνών (Earth Summit) στο Ρίο της Βραζιλίας µε στόχο την προώθηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.τα σχετικά µε την Ατζέντα 21 θέµατα, µνηµονεύονται στο Κεφάλαιο 28 του κειµένου που συµφωνήθηκε. Με απλά λόγια, η Τοπική Ατζέντα 21 (ΤΑ 21) είναι µια διαδικασία, σύµφωνα µε την οποία, οι τοπικές αρχές σε όλα τα µήκη και πλάτη της γης, καλούνται να εργαστούν από κοινού µε όλους τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και µε τους πολίτες. Στόχος της συνεργασίας είναι ο σχεδιασµός και η υλοποίηση δράσεων που θα εφαρµόσουν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Εξυπακούεται λοιπόν ότι δράσεις της ΤΑ 21 δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν σε τοπικές κοινωνίες όπου επικρατεί η αντίληψη του ενός ανδρός αρχή. Σε ήµους ή Κοινότητες, όπου ο ήµαρχος ή ο Πρόεδρος τα ξέρει όλα και όλα πηγάζουν και ξεκινούν από αυτόν, είναι αδύνατη η υλοποίηση της ΤΑ 21. Είναι καλύτερο να µη ξεκινήσει µια τέτοια προσπάθεια γιατί είναι βέβαιο ότι θα αποτύχει παταγωδώς. Αν λοιπόν εµφορείστε από τις ίδιες αντιλήψεις και βλέπετε κάθε δραστήριο πολίτη στην τοπική κοινωνία ως αυριανό σας αντίπαλο, τότε ξεχάστε τα παρακάτω. Μην συνεχίζετε την ανάγνωση. εν είναι για σας. Η δικής σας τοπική κοινωνία πρέπει να περιµένει µια άλλη φωτισµένη ηγεσία για να διασφαλίσει την ευηµερία της στον 21 ο αιώνα. Εσείς είστε ένας απλός διαχειριστής. Σαν τους δεκάδες που πέρασαν πριν από εσάς από την ίδια θέση. εν έχετε κάποιο όραµα και είστε εντελώς ακατάλληλος να ασπασθεί την ΤΑ 21. Η ΤΑ 21 δεν είναι µια απλή πράσινη δράση. Είναι µια ολοκληρωµένη θεώρηση των περιβαλλοντικών, οικονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµικών χαρακτηριστικών µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Είναι µια ανοιχτή συµµετοχική διαδικασία που στοχεύει να κάνει τις πόλεις και τα χωριά περισσότερο αειφορικά. Ικανά δηλαδή να απολαύσουν τα αγαθά της ανάπτυξης χωρίς να εµποδίζουν τις µελλοντικές γενιές να έχουν και αυτές τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες τους. Αν ήθελε κανείς να συνοψίσει τα χαρακτηριστικά της ΤΑ 21 που την κάνουν να ξεχωρίζει από άλλες δράσεις, αυτά είναι: 1. ο καθοριστικός ρόλος των τοπικών αρχών στην επίτευξη αειφορίας σε τοπικό επίπεδο, 2. η συµµετοχή στην παγκόσµια ευθύνη για τον περιορισµό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, 3. το µοίρασµα γνώσεων, ιδεών και εµπειριών µε άλλες κοινότητες σε Παγκόσµια βάση,

2 4. η ευρεία συµµετοχική διαδικασία όλων των οµάδων του πληθυσµού και η βαθιά προσήλωση στις δηµοκρατικές διαδικασίες, και 5. η ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονοµικών και πολιτισµικών στοιχείων που ορίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών στο τοπικό επίπεδο. 2. Τα χαρακτηριστικά της αειφόρου ανάπτυξης Η αειφόρος ανάπτυξη έχει µερικά γνωρίσµατα που την διαφοροποιούν σε σχέση µε τις άλλες µορφές ανάπτυξης που έκαναν την εµφάνισή τους τις τελευταίες µεταπολεµικές δεκαετίες, όπως για παράδειγµα, το κλασσικό µοντέλο ανάπτυξης ή το µοντέλο της απεριόριστης ανάπτυξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι: η άµεση σύνδεσή της µε το περιβάλλον, η αναφορά της στην ανάγκη κάλυψης των µελλοντικών αναγκών, η αναφορά στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητα ζωής, η αναφορά στην ισότητα των ευκαιριών, η αναφορά στη δράση µε αυξηµένη περίσκεψη και τέλος η ανάγκη σφαιρικής εξέτασης των δράσεων και ενεργειών που επηρεάζουν το περιβάλλον. 1. Περιβάλλον. Η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων οριοθετεί τα ακρότατα όρια της ανθρώπινης δράσης και συµπεριφοράς. Το ξεπέρασµα της φέρουσας ικανότητας οδηγεί σε µη αναστρέψιµη κάµψη των φυσικών οικοσυστηµάτων. Έτσι, όλες µας οι δράσεις, πρέπει να γίνονται µέσα στα όρια της φέρουσας ικανότητας για να παραδώσουµε στους απογόνους µας τα φυσικά οικοσυστήµατα µε αλώβητη την ικανότητά τους να στηρίζουν την ανθρώπινη παρουσία σε αυτόν τον πλανήτη. Μερικά παραδείγµατα ίσως είναι χρήσιµα για να κατανοήσουµε τη φέρουσα ικανότητα. Σε κάθε βοσκότοπο της χώρας µας πρέπει να προσδιορίσουµε τη φέρουσα ικανότητά του, τον αριθµό δηλαδή των ζώων που µπορούν να βοσκήσουν σε αυτόν χωρίς να υποβαθµιστεί ο βοσκότοπος, χωρίς δηλαδή να χάσει την ικανότητά του να παράγει κάθε χρόνο το χόρτο που χρειάζεται για τη διατροφή του συγκεκριµένου αριθµού ζώων. Αν για παράδειγµα η βοσκοικανότητα ενός βοσκοτόπου είναι 1200 αιγοπρόβατα δεν πρέπει να εγκαταστήσουµε σε αυτόν 2000 ζώα. Αν το κάνουµε σε λίγα χρόνια θα φανούν τα πρώτα αποτελέσµατα της υποβάθµισης του βοσκοτόπου. Το ίδιο πρέπει να γίνει και µε τον τουρισµό. Σε κάθε νησιωτική περιοχή πρέπει να προσδιορίσουµε τη φέρουσα ικανότητα σε παραθεριστές και να σταµατήσουµε να εκδίδουµε οικοδοµικές άδειες, αν έχει ξεπεραστεί η φέρουσα ικανότητα. 2. Μελλοντικότητα. Έχουµε ηθική υποχρέωση να διατηρήσουµε τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν και αυτές τις δικές τους ανάγκες από το φυσικό περιβάλλον, όπως ακριβώς το έκανε και η δική µας γενιά. 3. Ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής των ανθρώπων δεν έχει µόνο υλική βάση. Έχει διαστάσεις κοινωνικές, πολιτισµικές, ηθικές και πνευµατικές και πρέπει να αντιµετωπίζετε µε µια τέτοια σύνθετη θεώρηση.

3 4. Ισότητα. Ο πλούτος, οι ευκαιρίες και οι ευθύνες πρέπει να µοιράζονται ισότιµα µεταξύ των κρατών και µεταξύ των κοινωνικών οµάδων σε µια χώρα. Ιδιαίτερη κοινωνική φροντίδα πρέπει να κατευθύνεται στους άπορους και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 5. Η αρχή της προφύλαξης. Εάν αµφιβάλουµε για τις περιβαλλοντικές επιδράσεις κάποιων δράσεων ή αναπτυξιακών έργων, το βάρος πρέπει να γέρνει πάντα προς τη µεριά της προστασίας του περιβάλλοντος. 6. Σφαιρική σκέψη. Η επίλυση των σύνθετων περιβαλλοντικών προβληµάτων απαιτεί να λάβουµε υπόψη µας όλους τους παράγοντες που συνθέτουν το υπό εξέταση πρόβληµα. Οι αναγνώστες µας προφανώς αντιλαµβάνονται ότι η τοπική ανάπτυξη, όπως την έχουµε αναλύσει στο βιβλίο αυτό, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της ΤΑ 21. Εποµένως, η ανάγκη διάδοσης των αρχών της τοπικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες καθίσταται περισσότερο από ποτέ, ιδιαίτερα επιβεβληµένη. 3. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Τοπική Ατζέντα 21 Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η Ατζέντα 21 αναγνωρίζει ότι οι τοπικές αρχές παίζουν έναν πολύ σπουδαίο ρόλο στην υλοποίηση των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Αυτός ο ισχυρισµός µπορεί να θεµελιωθεί σε µια σειρά από αιτίες, όπως: α) αντιπροσωπεύουν την τοπική κοινωνία, β) επηρεάζουν µε τη δράση τους την ποιότητα της ζωής των πολιτών, γ) διαχειρίζονται µεγάλα τµήµατα του δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος, δ) ως η κοντινότερη προς τους πολίτες αρχή, η ΤΑ µπορεί να τους επηρεάσει µέσω ενηµερωτικών εκστρατειών, παροχή συµβουλών, και µέσα από χειροπιαστά παραδείγµατα κατάλληλης συµπεριφοράς. Για όλους αυτούς τους λόγους και δεδοµένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων του, εξαρτάται από τη συµπεριφορά του καθενός πολίτη µιας χώρας, η ΤΑ είναι αυτή που µπορεί να οργανώσει και συντονίσει δράσεις που θα µας φέρουν κοντύτερα προς τις αρχές της αειφορίας. 4. Τα χαρακτηριστικά ενός αειφόρου οικισµού Σύµφωνα µε το Συµβούλιο των ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης (1999), τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας οικισµός, ανεξαρτήτως µεγέθους, είναι τα εξής: 1. Οι πόροι χρησιµοποιούνται αποτελεσµατικά και τα άχρηστα προϊόντα ελαττώνονται µέσα από µια διαδικασία κλειστών κύκλων, 2. Η ρύπανση είναι µειωµένη σε επίπεδα που τα φυσικά οικοσυστήµατα µπορούν να αφοµοιώσουν τα ρυπαντικά φορτία χωρίς κίνδυνο να καταρρεύσουν,

4 3. Η ποικιλότητα στη φύση εκτιµάται από όλους και προστατεύεται, 4. Κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε καλή τροφή, νερό, στέγη και καύσιµα σε ένα λογικό κόστος, 5. Κάθε πολίτης έχει την ευκαιρία να αποκτήσει µια εργασία που να τον ικανοποιεί, 6. Η υγεία των πολιτών προστατεύεται µε τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που είναι ασφαλές, καθαρό και ευχάριστο και µε υπηρεσίες υγείας που δίνουν έµφαση στην πρόληψη των ασθενειών και φροντίζουν για την κατάλληλη περίθαλψη των αρρώστων, 7. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και αγαθά δεν επιτυγχάνεται σε βάρος του περιβάλλοντος, 8. Οι πολίτες ζουν χωρίς φόβο να γίνουν θύµατα προσωπικής βίας εξαιτίας των πεποιθήσεών τους, του φύλου ή κάποιου άλλου χαρακτηριστικού τους, 9. Κάθε πολίτης έχει πρόσβαση στις δεξιότητες, γνώση και πληροφόρηση που είναι απαραίτητες για να του επιτρέψουν µια ολοκληρωµένη συµµετοχή στην κοινωνία, 10. Όλες οι οµάδες των πολιτών σε µια τοπική κοινωνία, έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 11. Οι ευκαιρίες για συµµετοχή στα πολιτισµικά αγαθά, στην αναψυχή και τη διασκέδαση είναι διαθέσιµες σε όλους τους πολίτες, 12. Οι οικισµοί έχουν ανθρώπινες διαστάσεις όσον αφορά το µέγεθος και τον τύπο τους. Το µέγεθος ενός οικισµού δεν πρέπει να υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα των φυσικών οικοσυστηµάτων της περιοχής εγκατάστασής του, 13. Η διαφορετικότητα και η τοπική µοναδικότητα εκτιµούνται και προστατεύονται, 14. Τόποι, χώροι και αντικείµενα συνδυάζουν τη σηµασία και την οµορφιά µε τη χρησιµότητα, και 15. Μια παγκόσµια θεώρηση είναι ενσωµατωµένη σε όλες τις τοπικές δράσεις, όπως ακριβώς αποκρυσταλλώνεται στο σύνθηµα: Σκέψου παγκόσµια, δράσε τοπικά. 5. Η διαδικασία υλοποίησης της Τοπικής Ατζέντα 21 εν υπάρχουν τυποποιηµένοι τρόποι υλοποίησης της Τοπικής Ατζέντα 21, αλλά υπάρχουν µερικά βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη µιας τοπικής κοινωνίας που αποφασίζει να υλοποιήσει την ΤΑ 21. Η σειρά παράθεσης δεν είναι αναγκαστικά και η σειρά υλοποίησης, µια και πολλά από αυτά τα στοιχεία µπορούν να υλοποιούνται παράλληλα και ταυτόχρονα. Τα στοιχεία που θα αναλύσουµε πρέπει να γίνουν κτήµα όλων των ενδιαφεροµένων µερών της κοινότητας και να τα αναγάγουν ως κυρίαρχη σκέψη των δράσεών τους. Πολύτιµος οδηγός στην υλοποίηση δράσεων της ΤΑ 21 είναι η εµπειρία που έχει αποκτηθεί από άλλες τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο

5 εξωτερικό. Το διαδίκτυο µπορεί να αποτελέσει πολύτιµη πηγή εµπειριών για νέους στο θεσµό. Το Συµβούλιο των ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης (CMRE = Council of European Municipalities and Regions) έχει δηµιουργήσει το Πρόγραµµα µε τον τίτλο: European Campaign on Sustainable Towns and Villages και έχει δική του σελίδα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: Επίσης µέσα από το διαδίκτυο µπορεί κανείς να εντοπίσει χιλιάδες αναφορές στα θέµατα της ΤΑ Βελτίωση της διαχείρισης του ήµου προς την κατεύθυνση της αειφορίας Είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί από την αρχή ένα πνεύµα θέλησης για αειφορική διαχείριση όλων των πολιτικών και δράσεων που ασκούνται στα διάφορα τµήµατα του ήµου, τις δηµοτικές επιχειρήσεις και στα δηµοτικά και σχολικά ιδρύµατα. Χωρίς αυτό το πνεύµα είναι δύσκολη η συνέχιση των προσπαθειών. Η καινούργια αντίληψη δεν είναι κάτι που πρέπει να προσθέσει κανείς στο υφιστάµενο πλέγµα διαχείρισης, αλλά µια καινούρια νοοτροπία διαχείρισης. Το ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να συζητήσει το θέµα της ΤΑ 21 σε ειδική και αποκλειστική συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση πρέπει να κληθούν όλες οι τοπικές οργανώσεις και οι ενδιαφερόµενοι πολίτες. Η απόφαση δεν πρέπει να παρθεί βιαστικά. Μπορεί να γίνει σε επόµενη συνεδρίαση µέχρις ότου ενηµερωθούν όλοι για τους στόχους και τη διαδικασία υλοποίησης και υπάρξει ο αναγκαίος χρόνος για τη µελέτη του υλικού που θα µοιραστεί και την αφοµοίωσή του. Η λήψη µιας οµόφωνης ή µε πολύ µεγάλη πλειοψηφία απόφασης είναι το πρώτο θετικό βήµα που απαιτείται. Στη συνέχεια, όλο το προσωπικό του ήµου πρέπει να εκπαιδευτεί µε εσωτερικά σεµινάρια στην κατανόηση των γενικών αρχών της αειφορικής ανάπτυξης µε στόχο την εφαρµογή αυτών των αρχών στην καθηµερινή άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό τα διάφορα τµήµατα πρέπει να επανεξετάσουν τις δράσεις τους κάτω από τη νέα θεώρηση και να προτείνουν τροποποιήσεις που θα εξεταστούν σε µια κοινή συνεδρίαση όλων των τµηµάτων. Κάθε καινούρια δράση που αναλαµβάνεται πρέπει να αναφέρει ξεκάθαρα κατά πόσο είναι συµβατή µε τις αρχές της αειφορικής ανάπτυξης. 5.2 Πληροφόρηση και εκπαίδευση Το γεγονός ότι η αειφορική ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρίς τη ενεργό συµµετοχή των µελών της τοπικής κοινωνίας, επιβάλλει την πληροφόρηση και εκπαίδευση των πολιτών. Η εκπαίδευση δεν πρέπει να περιοριστεί στις βαθµίδες της σχολικής εκπαίδευσης ( ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια) της περιοχής, αλλά πρέπει να αγκαλιάσει την ευρύτερη τοπική κοινωνία σε όλες τις ηλικιακές οµάδες. Ο τοπικός τύπος και άλλα διαθέσιµα µέσα ηλεκτρονικής δηµοσιογραφίας (ραδιόφωνο και τηλεόραση) πρέπει να φιλοξενήσουν άρθρα τοπικού ενδιαφέροντος που µεταφέρουν τα νέα µηνύµατα. Άλλη ευκαιρία για ευρύτερη

6 ενηµέρωση, είναι οι ετήσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα ετήσια πανηγύρια που πρέπει να φιλοξενήσουν ενηµερωτικά περίπτερα. Η ενηµέρωση πρέπει να έχει πρακτικό χαρακτήρα. Να περιστρέφεται γύρω από απτά προβλήµατα και να συνοδεύεται από κάποια κίνητρα. Αν για παράδειγµα, τα φυτικά υλικά από το κλάδευµα των δένδρων και θάµνων είναι ένα αξιόλογο πρόβληµα στην περιοχή, η οργάνωση µιας ενηµερωτικής καµπάνιας για την ανακύκλωση των φυτικών υλικών, η επιδότηση της αγοράς του σχετικού υλικού (κάδοι ανακύκλωσης, θρυµατιστές) και η ηθική επιβράβευση των πρώτων που υιοθέτησαν την ανακύκλωση στην Παγκόσµια Ηµέρα του Περιβάλλοντος, µπορεί να αποτελέσει µια θαυµάσια ευκαιρία για τη διάδοση µιας αειφορικής πρακτικής. Το ίδιο µπορεί να κάνει µια ενηµερωτική εκστρατεία για την εξοικονόµηση ενέργειας και νερού στα σπίτια µε πρακτικά µέτρα που όλοι µπορούν να υιοθετήσουν. 5.3 Ενεργοποίηση των πολιτών Η ουσιαστική ενηµέρωση και εκπαίδευση του πληθυσµού από το προηγούµενο στάδιο, πρέπει τώρα να οδηγήσει στην κινητοποίηση των τοπικών συλλόγων και οµάδων του πληθυσµού. Η ενεργοποίηση των πολιτών συναντά δυσκολίες, ιδιαίτερα σε περιόδους, όπως η σηµερινή, όπου µεγάλες οµάδες του πληθυσµού έχουν απογοητευτεί από την πολιτική διαδικασία, όπως λειτουργεί στη χώρα µας, και ιδιωτεύουν. Πως είναι δυνατόν να φέρεις αυτούς τους πολίτες ξανά στην ενεργό δράση;. Μια άλλη δυσκολία πηγάζει από τον τρόπο ζωής των πολιτών στις σύγχρονες κοινωνίες, όπου η ένταση και το άγχος βρίσκονται σε έξαρση, ενώ ο ελεύθερος χρόνος έχει περιοριστεί και συνήθως δαπανάται ιδιωτικά σε µαζικές εκδηλώσεις αναψυχής. Το γεγονός ότι αντικείµενο της ενεργού δράσης των πολιτών δεν είναι ο ευρύτερος απρόσωπος πολιτικός χώρος, αλλά η τοπική τους κοινωνία, δρα θετικά στην προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους. Ουσιαστικό ρόλο παίζει στη διαδικασία αυτή, η αντίληψη που έχουν οι πολίτες για την Τοπική ηµοτική Αρχή η οποία θα έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία. Αν η εικόνα που έχει δηµιουργήσει, είναι η εικόνα µιας ηµοτικής Αρχής που δεν λαµβάνει υπόψη τη γνώµη των πολιτών, το σχετικό κάλεσµα θα πέσει στο κενό. Γιατί να διαθέσουν µέρος του προσωπικού τους χρόνου οι πολίτες, όπως άλλωστε έχουµε εξετάσει και στο κεφάλαιο της λαϊκής συµµετοχής, όταν είναι βέβαιοι ότι η γνώµη τους δεν πρόκειται να ληφθεί υπόψη; Η τοπική αρχή λοιπόν πρέπει να πείσει τους πολίτες ότι θα λάβει σοβαρά υπόψη την άποψή τους, πριν δει αξιόλογες οµάδες του τοπικού πληθυσµού να συµµετέχουν στη διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης δράσεων για την ΤΑ 21. Μερικές από τις δράσεις και τεχνικές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε αυτό το στάδιο είναι: Τεχνικές Προσδιορισµού του Οράµατος: ενθάρρυνση των πολιτών που συµµετέχουν στον προσδιορισµό του είδους της κοινότητας (χωριού ή πόλης) στην οποία θα ήθελαν να ζήσουν στο µέλλον. Πως φαντάζονται δηλαδή να είναι ο τόπος στον οποίο σήµερα ζουν στα επόµενα χρόνια. Να έχει λιγότερο ή περισσότερο πράσινο;. Να έχει πολυώροφα κτίρια ή τα σηµερινά

7 διώροφα;. Να έχει περισσότερους χώρους για άθληση και αναψυχή;. Να έχει καλύτερες ή χειρότερες συνθήκες κυκλοφορίας; Να ενθαρρύνει ή όχι τη χρήση του ποδηλάτου για µετακινήσεις µέσα στο ήµο; Να κατασκευάσει βιολογικό καθαρισµό ή να συνεχίσει να ρίχνει τα ανεπεξέργαστα απόβλητα στους υδάτινους αποδέκτες ή τους υπόγειους υδροφορείς; Να έχει το παρακείµενο δάσος περισσότερο αναβαθµισµένο ή στη σηµερινή κατάσταση έντονης υποβάθµισης; Να συνεχίζουν οι αγρότες να κατεβάζουν τις ποµόνες για την άντληση νερού ή να σκεφθούµε σοβαρά την αποκατάσταση του υδάτινου ισοζυγίου; είναι µερικά από τα ερωτήµατα στα οποία πρέπει να πάρουν θέση οι πολίτες. Οµάδες ενδιαφέροντος: Πρέπει να δούµε τι θέλουν από την πόλη τους ή το χωριό τους οι διάφορες οµάδες του πληθυσµού: οι νέοι, οι γυναίκες, οι εργαζόµενες µητέρες, οι ηλικιωµένοι κλπ. Τι είναι αυτό που λείπει περισσότερο από κάθε οµάδα του πληθυσµού. Εξυπακούεται ότι ο προσδιορισµός των αναγκών γίνεται από τους ίδιους και είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν διαφοροποιήσεις κατά περιοχές. Θεµατικές Συνελεύσεις των Κατοίκων: Είναι ιδιαίτερα χρήσιµες για να εξετάσουν συγκεκριµένα θέµατα της τοπικής κοινωνίας, όπως: ασφάλεια και προστασία των πολιτών, προστασία της εργαζόµενης µητέρας, δηµόσιες συγκοινωνίες, δίκτυα υδροδότησης και αποχέτευσης, θέµατα άθλησης και δηµιουργικής απασχόλησης της νεολαίας, προβλήµατα ναρκωτικών, κλπ. 5.4 ιαµόρφωση εταιρικής σχέσης Όπως έχουµε ήδη αναφέρει η ΤΑ 21 δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο από οποιαδήποτε τοπική αρχή, ερήµην των πολιτών. Και αυτό, όχι µόνο γιατί ένα τέτοιο σχέδιο δράσης, χωρίς εθελοντική συµµετοχή των πολιτών, θα είχε τεράστιο κόστος που δεν θα µπορούσε να καλύψει καµιά τοπική ηγεσία, αλλά και γιατί τα αποτελέσµατά του θα ήταν πενιχρά. Από την άλλη µεριά, η συµµετοχή των πολιτών δεν σηµαίνει αδυναµία της Τοπικής Αρχής να επιλύσει τα τοπικά προβλήµατα πολύ δε περισσότερο κατάργηση ή αχρήστευση της δικαιοδοσίας της. Μόνο µια αυταρχική ηµοτική Αρχή θα έβλεπε µε αυτόν τον τρόπο την υιοθέτηση της ΤΑ 21. Μια τέτοια όµως Τοπική Αρχή είναι βέβαιο πως δεν θα την ξεκινούσε. Η βαθιά προσήλωση στις δηµοκρατικές διαδικασίες, είναι µια από τις πιο βασικές προϋποθέσεις υλοποίησης της ΤΑ 21. Σύλλογοι, Επιχειρήσεις, Ιδρύµατα και οµάδες των πολιτών πρέπει να συγκροτήσουν µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση µια εταιρική σχέση συνεργασίας και εµπιστοσύνης στην κοινή επιθυµία για βελτίωση της ποιότητας της ζωής στο χώρο όπου όλοι δραστηριοποιούνται. Χωρίς αυτή τη σχέση που πρέπει να προσεγγίσει το πλέγµα των σχέσεων και αµοιβαίας εµπιστοσύνης που διακατείχε τα µέλη της Συντροφιάς των Αµπελακίων για παράδειγµα, πολύ λίγα µπορούν να επιτευχθούν.

8 5.5 ιαµόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου ράσης Η υλοποίηση των δράσεων στα πλαίσια της ΤΑ 21, απαιτεί την καταγραφή όλων των ενεργειών σε ένα στρατηγικό πλάνο ώστε κάθε φορέας ή οµάδα προσώπων που συµµετέχει να γνωρίζει τι συµφωνήθηκε και τι χρειάζεται να γίνει. Μην σας τροµάζει η λέξη στρατηγικό πλάνο. Απλά θέλει να επισηµαίνει ένα καλά οργανωµένο σχέδιο δράσης που περιλαµβάνει τις επιµέρους δράσεις και τα αποτελέσµατα που αναµένονται µαζί µε τους µηχανισµούς αξιολόγησης της επιτυχίας του σχεδίου. Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει ένα σχέδιο δράσης για την ΤΑ 21 είναι: 1. Προσδιορισµός του Οράµατος για την τοπική κοινωνία. Αναφέρατε τα θέµατα που συνδέονται µε την αειφορία της περιοχής και στόχους ξεκάθαρους όσον αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής για την περιοχή. ώστε παράλληλα µια εικόνα της πορείας που πρέπει να ακολουθήσει η ανάπτυξη στην περιοχή στον επόµενο αιώνα. 2. ιαµόρφωση του σχεδίου δράσης. Η διαµόρφωση ενός σχεδίου δράσης στην ΤΑ 21 είναι απαραίτητη για να ξεφύγουµε από το στάδιο των συζητήσεων και να περάσουµε στη φάση των δράσεων. Το σχέδιο δράσης δηλαδή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα συγκροτηµένο κείµενο ενεργειών που θα πραγµατώσουν τα κοινά οράµατα των µελών της τοπικής κοινωνίας στον οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό χώρο. Το σχέδιο δράσης πρέπει να αναφέρει τις οργανώσεις, φορείς ή οµάδες ατόµων που θα πάρουν µέρος, το είδος των δράσεων που αναµένεται και τέλος το χρονοδιάγραµµα. Οι δράσεις που περιλαµβάνονται στο πλάνο µπορεί να ταξινοµηθούν ανάλογα µε τη θεµατική τους ενότητα, τον τοµέα (πρωτογενή, δευτερογενή, κλπ) ή τη γεωγραφική περιοχή αναφοράς. Οι δράσεις αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν νέα έργα ή πρωτοβουλίες, π.χ. δηµιουργία χώρου ανακύκλωσης φυτικών υλικών ή δηµιουργία ενός χώρου συγκέντρωσης παλαιών επίπλων και συσκευών που θα χαρίζονται σε όσους τις ζητήσουν, ή δηµιουργία ενός δηµοτικού κέντρου πληροφορικής για την εκπαίδευση των νέων της περιοχής στην πληροφορική µε προσφορά µιας νέας µορφής δηµιουργικής ψυχαγωγίας, ή δηµιουργία µιας σχολής για τη διάσωση Παραδοσιακών τεχνών της περιοχής (ξυλογλυπτική, ναυπήγηση παραδοσιακών σκαφών, κ.ά.) κλπ. Ενηµερωτικές εκστρατείες, π.χ για τη διακοπή του καπνίσµατος, του ποτού, την υγιεινή διατροφή, την καθηµερινή άσκηση, την εκπαίδευση των γονέων, κλπ. Παροχή συµβουλών, π.χ. σε θέµατα µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στο σπίτι, σε θέµατα οικιακών λαχανόκηπων, κατάψυξης ή κονσερβοποίησης λαχανικών, κλπ. Αλλαγή στις τοπικές πολιτικές, π.χ. αλλαγή στον τρόπο χρέωσης της κατανάλωσης νερού για ενθάρρυνση της εξοικονόµησής του, ή αλλαγή στους τρόπους δόµησης για την αύξηση του πρασίνου ή τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων. 3. Μηχανισµούς εφαρµογής. Εδώ το πλάνο δράσης πρέπει να προβλέπει: α) τους τρόπους µε τους οποίους οι δράσεις που προβλέπονται θα υλοποιηθούν, β) τους τρόπους µε τους οποίους θα

9 µετράται η ενδεχόµενη πρόοδος και γ) τον τρόπο µε τον οποίο το σχέδιο δράσης θα αξιολογείται και θα αναθεωρείται υπό το φως των νέων δεδοµένων που θα προκύπτουν. 5.6 Μέτρηση, παρακολούθηση και καταγραφή της προόδου προς την αειφορία Είναι πολύ σηµαντικό να συµπεριληφθεί στη διαδικασία της Ατζέντα 21 ένας µηχανισµός παρακολούθησης της προόδου που πραγµατοποιείται. Αυτό µπορεί να γίνει µε πολλούς τρόπους, όπως: α) µε τη χρησιµοποίηση τοπικών δεικτών που δείχνουν κατά πόσο η τοπική κοινωνία οδηγείται προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Π.χ. ο αριθµός των κατοίκων που χρησιµοποιούν από κοινού και εκ περιτροπής το αυτοκίνητό τους για να φθάσουν στον ίδιο προορισµό, η µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος ως αποτέλεσµα της χρησιµοποίησης ηλεκτρονικών λαµπτήρων, η µείωση του όγκου των σκουπιδιών ως αποτέλεσµα της εφαρµογής ενός προγράµµατος ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης ορισµένων συσκευασιών. β) Με την τοποθέτηση ειδικά επιλεγµένων στόχων, η εκπλήρωση των οποίων σαφώς υποδηλώνει πορεία προς την αειφορία. γ) Με την περιοδική καταγραφή της συντελούµενης προόδου και την ευρεία δηµοσιοποίησή της στην τοπική κοινότητα. 5.7 Εµπειρία και γνώσεις που αποκτήθηκαν Η εφαρµογή της ΤΑ 21 στις διάφορες χώρες, έχει δηµιουργήσει µια πλούσια εµπειρία η οποία είναι στη διάθεση των νέων τοπικών κοινωνιών που εντάσσονται σε προγράµµατα δράσης για την ΤΑ 21. Όπως ήδη αναφέραµε, το διαδίκτυο είναι η πιο κατάλληλη πηγή πληροφόρησης για το θέµα αυτό. Για διευκόλυνση των αναγνωστών που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, θα επιχειρήσουµε στη συνέχεια µια σύνοψη των µέχρι τώρα εµπειριών. Οι εµπειρίες ή συµβουλές, όπως τις παραθέτει το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των ήµων και Περιφερειών (1999), εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες: γενικές, τοπική κοινωνία, τοπική αυτοδιοίκηση. Γενικές συµβουλές: Η αειφορική ανάπτυξη αναφέρεται στην ταυτόχρονη ενσωµάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονοµικών ενδιαφερόντων. εν είναι ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης, ούτε απλά ένα πράσινο πρόγραµµα. Ο τονισµός της ολοκληρωµένης φύσης της Τοπικής Ατζέντα 21 θα ενθαρρύνει περισσότερα άτοµα να πάρουν µέρος σε αυτή γιατί είναι πολύ πιθανόν να βρουν µέσα σε αυτή και ενδιαφέροντα που ταυτίζονται µε τα δικά τους. Είναι πολύ βασικό να µην καπελωθεί η όλη διαδικασία από την τοπική δηµοτική αρχή. Οι ηµοτικές υπηρεσίες πρέπει να παίζουν

10 το ρόλο του καταλύτη βοηθώντας τις τοπικές οργανώσεις και τις οµάδες των πολιτών να βρουν κοινό έδαφος συνεννόησης και ταυτόχρονα να δίνουν το παράδειγµα µε τις δικές τους δράσεις. Πρέπει από την αρχή να γίνει κατανοητό σε όλους, ότι η ΤΑ 21 δεν είναι ένα προϊόν που θα παραχθεί µια φορά, αλλά µια διαδικασία η οποία απαιτεί χρόνο για να διαδοθεί και να ωριµάσει. Βέβαια είναι πολύ αξιόλογο να υπάρξουν κάποιες, έστω και µικρές επιτυχίες, στα πρώτα στάδια γιατί βοηθούν στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των µελών των οµάδων που συµµετέχουν. Είναι πολύ βασικό να τεθούν από την αρχή συγκεκριµένοι στόχοι για εκπλήρωση και να ανατεθεί η ευθύνη της επίτευξης συγκεκριµένων στόχων σε συγκεκριµένες οµάδες. Οι συνεργασίες ανάµεσα σε οµάδες και οργανώσεις έχουν πολύ µεγάλη συµβολή στην επίτευξη προόδου και πρέπει να ενθαρρύνονται. Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να συµπεριληφθούν στην ΤΑ 21 οµάδες και οργανώσεις που δεν πήραν µέρος σε αυτήν στα πρώτα στάδια υλοποίησης. Μην επιχειρείτε να κάνετε τα πάντα. Ιεραρχείστε τις δράσεις από το σύνολο των δράσεων που θα προκύψουν µε κριτήρια την ευκολία πραγµατοποίησής τους, τις µικρές απαιτήσεις σε χρόνο και πόρους, την ύπαρξη µεγαλύτερης συναίνεσης, κλπ. Προσπαθήστε να δηµιουργήσετε συνεργασίες µε άλλες γειτονικές τοπικές κοινωνίες που εργάζονται στην ΤΑ 21, µε άλλες στα εθνικά πλαίσια ή τα Ευρωπαϊκά και τα Παγκόσµια. εν χρειάζεται να ανακαλύψετε και εσείς τον τροχό. Το θέµα προσφέρεται για τέτοιες συνεργασίες και παράλληλα µέσα από το διαδίκτυο οι συνεργασίες είναι σήµερα εφικτές. Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι συνεργασίες είναι πολύ επικερδείς για όλες τις συνεργαζόµενες οµάδες. Στην Τοπική κοινωνία: Ξεκινήστε µε βάση τις δυνατότητες που έχετε ή από τους τοµείς που νοιώθετε πιο ασφαλείς. Μην ξεκινάτε από το µηδέν. Μη χρησιµοποιείτε ξύλινη γλώσσα ή όρους που δεν είναι κατανοητοί. Πρέπει να κάνετε κατανοητή στην τοπική κοινωνία τις έννοιες της αειφόρου ανάπτυξης και της ΤΑ 21. Χρησιµοποιείστε στοιχεία από τις τοπικές παραδόσεις και τον λαϊκό πολιτισµό που ενισχύουν την αειφορία. Προσπαθήστε να κάνετε την ΤΑ 21 ενδιαφέρουσα για τα τοπικά προβλήµατα (να µην φαντάζει δηλαδή εξωπραγµατική), αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάτε τη διασύνδεση των τοπικών προβληµάτων µε τα παγκόσµια. Η ενεργός συµµετοχή των πολιτών πρέπει να επιβραβεύεται και να αναγνωρίζεται η ξεχωριστή συµβολή κάθε µέλους της τοπικής κοινωνίας. Η διαδικασία σχεδιασµού και υλοποίησης της ΤΑ 21 πρέπει να αποκτήσει ενδιαφέρον και ενθουσιασµό για να ενθαρρύνει τους νέους να εµπλακούν σε αυτήν. Η κουβέντα για τα θέµατα της ΤΑ 21 είναι ένα πολύ σηµαντικό µέρος της όλης διαδικασίας. Είναι απαραίτητη για να αναζητηθεί το κοινό έδαφος και να αναπτυχθεί µια σχέση εµπιστοσύνης, ιδιαίτερα ανάµεσα στους ηµοτικούς άρχοντες και τους πολίτες.

11 Μην περιµένετε την άµεση αποδοχή των αρχών της αειφορικής ανάπτυξης από τους πολίτες. Χρειάζεται να περάσει κάποιο χρονικό διάστηµα. Στη ηµοτική Αρχή: Είναι πολύ σηµαντικό η ηµοτική Αρχή να πιστεύει ειλικρινά στις αρχές της ΤΑ 21 από την πρώτη στιγµή που θα αρχίσουν δράσεις υλοποίησης. Είναι πολύ σηµαντικό όλα τα εκλεγµένα µέλη του ηµοτικού Συµβουλίου να συµµετέχουν στη διαδικασία από το ξεκίνηµά της. Ενθαρρύνετε από την αρχή τους ηµοτικούς Συµβούλους να δουν την αειφορική ανάπτυξη και την ΤΑ 21 ως µια ευκαιρία, παρά ως µια απειλή. Ειδική εκπαίδευση πρέπει να απευθυνθεί προς τα εκλεγµένα µέλη του τοπικού συµβουλίου. Φροντίστε από την αρχή να γίνουν αναπόσπαστο τµήµα όλων των δραστηριοτήτων, σχεδίων και στρατηγικών του ήµου οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Είναι βασικό να συνδέσετε τις δραστηριότητες της ΤΑ 21 µε υπάρχουσες δραστηριότητες στην τοπική κοινωνία, όπως για παράδειγµα, προγράµµατα τοπικής ανάπτυξης, κέντρα ενηµέρωσης και απεξάρτησης, και άλλα κοινωνικά προγράµµατα. Όλα τα τµήµατα του ήµου πρέπει να ενσωµατώσουν στόχους αειφορίας στα υφιστάµενα σχέδια δράσης. Είναι απαραίτητο να υπάρχει µια ξεκάθαρη στρατηγική για τη διαµόρφωση και εφαρµογή της ΤΑ 21 τόσο µέσα όσο και έξω από το ηµαρχείο. ηµιουργήστε ευκαιρίες για δράση συνδέοντας την ενεργό συµµετοχή µε µια εκ των άνω στρατηγική σκέψη. Η ηµοτική Αρχή πρέπει να είναι έτοιµη για έναν διάλογο ουσίας µε την τοπική κοινωνία και έτοιµη να ενσωµατώσει τον προβληµατισµό που θα αναπτυχθεί µέσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Είναι πολύ σηµαντικό να ασχολείστε µε τις απόψεις που εκφράζουν οι πολίτες. Η ηµοτική Αρχή πρέπει να είναι πρόθυµη για την έναρξη της ΤΑ 21 και να την αφήσει να ακολουθήσει το δρόµο της χωρίς να περιορίζει τις ευθύνες της στις δράσεις που µπορεί να υλοποιήσει. εν είναι απαραίτητο να έχει η ηµοτική Αρχή την πρωτοκαθεδρία. Μπορεί να είναι ένας ισότιµος εταίρος µε άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας. Προφανώς αυτό είναι εφικτό µόνον όταν η ηµοτική Αρχή έχει βαθιά προσήλωση στις δηµοκρατικές διαδικασίες. 5.8 Στατιστικά στοιχεία εφαρµογής της ΤΑ 21 Η εφαρµογή της ΤΑ 21 σε παγκόσµιο επίπεδο εµφανίζει µεγάλες αποκλίσεις. Ως γενική παρατήρηση µπορεί κανείς να σηµειώσει ότι η πρόοδος είναι εµφανής στις δηµοκρατικές χώρες µε ενδυναµωµένους τους θεσµούς της τοπικής αυτοδιοίκησης και παράδοση συµµετοχής του κοινού στις τοπικές υποθέσεις. Σε ανελεύθερα καθεστώτα και σε χώρες µε χαµηλό βιοτικό επίπεδο η πρόοδος στην εφαρµογή της ΤΑ 21 είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

12 5.8.1 Στον Ευρωπαϊκό και ιεθνή χώρο Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και σε ανεπτυγµένες χώρες της ύσης, η εφαρµογή της ΤΑ21 ξεκίνησε από την επιστροφή των εθνικών αντιπροσωπειών από τη ιεθνή ιάσκεψη του Ρίο. Συγκροτήθηκε αµέσως εθνική επιτροπή για την ΤΑ 21 και άρχισαν οι ενηµερωτικές εκστρατείες αµέσως µετά την παραγωγή του αναγκαίου πληροφοριακού υλικού. Έτσι σήµερα έχουµε χώρες όπου η συντριπτική πλειοψηφία των ήµων τους εφαρµόζει προγράµµατα ΤΑ 21. Τέτοιες χώρες είναι η Ιρλανδία και η Σουηδία όπου όλοι οι ήµοι εφαρµόζουν την Τοπική Ατζέντα 21. Στη ανία τα δύο τρίτα των ήµων εφαρµόζουν την ΤΑ 21 ενώ στο Ηνωµένο Βασίλειο το αντίστοιχο ποσοστό εγγίζει το 90%. Τέλος στην Ιταλία το ποσοστό των ήµων που εφαρµόζουν την ΤΑ εγγίζει το 30% και είναι µεγαλύτερο στη Βόρεια Ιταλία από ό,τι στη Νότια. Οι δήµοι της ανίας που εφάρµοζαν την ΤΑ 21, στο τέλος του Η Ελληνική εµπειρία Το 1998 τα αποτελέσµατα εφαρµογής της ΤΑ 21 ήταν ιδιαίτερα πενιχρά (Μπούρκας, 1998). Από τους 1000 περίπου ήµους και Κοινότητες που προέκυψαν από τη συνένωση µε βάση το σχέδιο Καποδίστριας µόνον δύο ήµοι στην Ελλάδα, ποσοστό 0,002% εφάρµοζαν την ΤΑ 21. Αξίζει να τους µνηµονεύσουµε. Είναι οι ήµοι Αµαρουσίου και Χαλανδρίου που από το 1996 άρχισαν την εφαρµογή της ΤΑ 21 στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος LIFE. Η πρόσφατη ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη χώρας µας και η παράλληλη στελέχωση όλων των νεοϊδρυθέντων ήµων µε στελέχη (Μηχανικούς, Γεωτεχνικούς, Οικονοµολόγους, κλπ) παρέχει τις δυνατότητες για υλοποίηση πρωτοβουλιών στα πλαίσια της ΤΑ 21. Αν δηµιουργηθεί ένας υποστηρικτικός µηχανισµός και παράλληλα υπάρξουν καλά σχεδιασµένα προγράµµατα κατάρτισης, τότε βάσιµα µπορούµε να ελπίζουµε ότι και σε αυτόν τον τοµέα θα συγκλίνουµε προς τα συµβαίνοντα στον Ευρωπαϊκό χώρο.

13 5. 9 Χρήσιµες Πηγές για Πληροφόρηση Το διαδίκτυο αλλά και εκδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Συµβουλίου ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης µπορούν να αποτελέσουν µια πρώτη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. Όπως ήδη έχουµε αναφέρει το Συµβούλιο των ήµων και Περιφερειών της Ευρώπης (CMRE) έχει δηµιουργήσει το Πρόγραµµα µε τον τίτλο: European Campaign on Sustainable Towns and Villages και έχει δική του σελίδα στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας µας που εµφανίζονται στη βιβλιογραφία ως συντονιστές της ΤΑ 21 στη χώρα µας, είναι οι: Ελένη Μαγκλάρα, Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕ ΚΕ) Κων/νος Μπούρκας, Εθνικός Συντονιστής Local Agenda 21, ΚΕ ΚΕ. Αναφορές: Council of European Municipalities and Regions. Local Agenda. Basic Guide. European Commission DG XI (1997) Agenda 21 - the first five years Implementation of Agenda 21 in the European Community. Μπούρκας, Κων. (1998). Τοπική Ατζέντα 21: Κοινωνική συµφωνία για το περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Πρακτικά Ηµερίδας Τοπική Agenda 21 Σύνδεσµος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 8 Μαίου 1998.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς

ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς ΕΡΓΑΛΕΙΟ G Πληροφορίες σχετικά με προδιαγραφές, προϊόντα και συνεταιρισμούς Εισαγωγή στη βάση δεδομένων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στόχοι του εργαλείου... 2 2. Οφέλη του εργαλείου... 2 3. Τι κάνει το εργαλείο... 2

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Μαμάη 3, 104 40 Αθήνα. Τηλ- Fax. 210 8228795 E-mail:schools@medsos.gr www.medsos.gr www.climateactions.gr Εισαγωγή Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί στις μέρες μας ένα αδιαμφισβήτητο

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Θα κατατάξουμε τις Θεματικές Ενότητες που απαρτίζουν μια Βιώσιμη κοινότητα σε τέσσερες Πυλώνες Βιωσιμότητας. Ο λόγος είναι αφ ενός μεν η διευκόλυνση στη κατηγοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Διαχείριση της αλλαγής στη σχολική μονάδα: Η περίπτωση της εισαγωγής των Νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Εισηγητές: Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ Ανδρέας Θεοδωρίδης, Διευθυντής Σχολείου Ανδρέας Κυθραιώτης, Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ

Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ ΠΠ) - ΕΤΠΑ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 52:ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις

Είναι µε µεγάλη χαρά που παρευρίσκοµαι στη. σηµερινή παρουσίαση των αποτελεσµάτων της. Έρευνας «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Υ...Τ. 18.3.09.35 Χαιρετισµός Υπουργού ικαιοσύνης και ηµοσίας Τάξεως Κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους Στην παρουσίαση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας µε θέµα: «Βουλευτικές Εκλογές 2006 Οι προτιµήσεις Φύλου των Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές.

Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Η ανακύκλωση στο Δήμο Αθηναίων. Παρόν και Προοπτικές. Οι συχνές φυσικές καταστροφές που οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές έχουν καταστήσει κατανοητό σε όλους ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μείζονoς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον

Μα τι είναι ποια αυτή. Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή. Επιχειρηµ ατικότητα & Περιβάλλον Μα τι είναι ποια αυτή η Επιχειρηµατικότητα; Η έννοια της Επιχειρηµατικότητας - Εισαγωγή Η έννοια της επιχειρηµατικότητας είναι πολυδιάστατη και µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα πλαίσια (οικονοµικά ή µη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών,

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΙΛΙΟΝ,16/09/2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Κέντρο Πρόληψης «ΦΑΕΘΩΝ» των δήµων Ιλίου, Πετρούπολης, Καµατερού, Αγίων Αναργύρων σε συνεργασία µε τον Οργανισµό κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ, συνεχίζει τις δράσεις στη τοπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11 ( σελίδες σχολικού βιβλίου 135 139, έκδοση 2014 : σελίδες 130 134 ) 3.3.3 υναµική Οµάδων 3.3.3.1 Βασικές έννοιες - Ορισµοί Η οµάδα αποτελεί έννοια και όρο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ Αναστασοπούλου Γιώτα Λεπιδά Αναστασία Γούργου Εριφύλη Μαυροπούλου Μαρία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο εθελοντισμός σήμερα αποτελείται από έναν κόσμο ολόκληρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το όραμα και οι εταιρικές αξίες του Ομίλου ΓΙΟΥΛΑ προσδιορίζουν στον μέγιστο βαθμό τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΦΝΗ Οι δράσεις του 2007 και η διαµόρφωση των στόχων για την αειφορική ανάπτυξη του ήµου Κέας ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Στόχος είναι η υλοποίηση προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2003-2005 Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007

«Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ «Συνέντευξη στην εφηµερίδα Γονείς εν ράσει (Εφηµερίδα Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 7ου ηµοτικού Σχολείου Ιλίου)» Μάρτιος 2007 1. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο σηµαντικό πρόβληµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ;

ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ; ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ; ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ; ΜΠΟΡΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ; Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΩΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ; ΤI ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα.

Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών είναι από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα. Το ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψη Ηρακλείου, σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, λειτουργεί με σκοπό την πρόληψη της χρήσης ψυχοδραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος

Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Πράσινη Οικονομία: Ευκαιρίες & Προοπτικές του Μέλλοντος Σκοπός δημοσκόπησης Έρευνα κοινής γνώμης για την πράσινη οικονομία Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά δείγματος Αντιπροσωπευτικό, άνδρες και γυναίκες, 18 ετών

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ. Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ρ. Μαρία Π. Θεοδωροπούλου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ξέφρενη ανάπτυξη της τεχνολογίας την τελευταία πεντηκονταετία είχε και έχει σαν επακόλουθο εκτεταµένες οικολογικές καταστροφές που προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο

Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ. Ερωτηµατολόγιο ράση «Εθελοντισµός και ικαιώµατα του Παιδιού» Ερωτηµατολόγιο για στελέχη-υπαλλήλους φορέα, υπηρεσίας, οργάνωσης, ή ΜΚΟ Ερωτηµατολόγιο Προσωπικά στοιχεία Επωνυµία φορέων/μκο:... Όνοµα (αριθµός τόµων που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ CSR 2009 Στην Ελλάδα η έρευνα για την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη Κατανάλωση» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για 5 η φορά

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα. Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα. Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Υγιεινή Διατροφή με τοπικά προϊόντα Σφακιανάκη Μαρία Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών Ηράκλειο, Βασιλική Αγ. Μάρκου Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ:1892/1990

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ

Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ. Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ Άννα Ευθυμίου Δικηγόρος, Εντεταλμένη σύμβουλος σε θέματα νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της ΜΚΟ ΝΕΟΙ Εθελοντισμός και ΝΕΟΙ σημαντικό μέρος της κοινωνικής συσχέτισης βάσηγιατηδημιουργίακοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

OPMH. κοντά στο µαθητή!

OPMH. κοντά στο µαθητή! ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Το Κυπριακό Σηµείο Επαφή «Ευρώπη για του Πολίτε» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδεία και Πολιτισµού τη Κυπριακή ηµοκρατία (50%) και από την Ευρωπα κή Επιτροπή (50%) Παραδείγµατα και Καλέ Πρακτικέ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα

* ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα Ηλεκτρονικό περιοδικό www.foodstandard.gr Τεύχος 18 -Αύγουστος 2011 * Πιστοποίηση * ΑΕΙΦΟΡΑ * Ξανά στην μόδα διαχειριστικής τα logos που θυμίζουν τον πα- επάρκειας για τη ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ foodstandard λιό καλό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 129 133, έκδοση 2014 : σελίδες 124 129 ) 3.3.2 Παρακίνηση 3.3.2.1 Βασικές έννοιες Η υλοποίηση του έργου και η επίτευξη των στόχων στις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ Α.Π.Θ. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) μέσα από την κύρια αποστολή του, την εκπαίδευση και την έρευνα, έχει συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις

«Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις «Οι δυνατότητες ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας μέσα από τις ψηφιακές πόλεις/ περιφέρειες» Γιάννης Καλογήρου, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, Infostrag/ ΕΒΕΟ, Επιστημονικός Σύμβουλος ΚΕΔΚΕ 12 ο Greek ICT FORUM, Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα