ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 8 Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ Συµµετοχή του ΕΓΚ σε νέο ευρωϖαϊκό σχέδιο για «Πράσινες εξιότητες» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία INFO DAYS «2014 Connecting Europe Facility (CEF) Transport Info Day» 9-10 Οκτωβρίου «Horizon 2020 Info Day on Research Public Private Partnerships (PPPs)» 21 Οκτωβρίου Ευκαιρίες Κινητικότητας και Σταδιοδροµίας για Ερευνητές Ηµερολόγια Ηµερολόγιο Οκτωβρίου ευρωπαϊκών - εκεµβρίου εκδηλώσεων Υγεία 5 Περιβάλλον 6 Επιχειρήσεις Το Ευρωπαϊκό Γραφείο τους. Κύπρου (ΕΓΚ) θα συµµετέχει ως εταίρος σε ένα νέο Παρέχει σε φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύµατα και εταιρείες που ασχολούνται µε την σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτω από κατάρτιση τα σχετικά εργαλεία, προκειµένου να προσαρµόσουν το προφίλ το πρόγραµµα PROGRESS και την πρόσκληση υποβολής προτάσεων µε θέµα των επαγγελµατιών και εργαζοµένων στον κατασκευαστικό τοµέα στις νέες απαιτήσεις «Delivering Skills for Growth and Jobs». Το σχέδιο µε τίτλο εργασίας. «Connecting People for Green Skills Green Skills» έχει στόχο να αναγνωρίσει ηµιουργήσει ένα κοινό δίκτυο συνεργασίας µε τοπικές αρχές, γραφεία εξεύρεσης τους παράγοντες εργασίας και κατάρτισης, οι οποίοι καθιστούν αδύνατη για τους ε- εργασίας, κατασκευαστικές επιχειρήσεις και παγγελµατίες στον του κατασκευαστικού ενώσεις µε καταρτισµένους επαγγελµατίες, τοµέα την εύρεση εργασίας που απαιτεί οι οποίοι θα δηµιουργήσουν παραγωγικές νέα προσόντα και δεξιότητες. Θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη τεχνικών/ Εγκρίνει την αξιοπιστία των διαθέσιµων και εµπορικές συνεργίες διαχείρισης. επαγγελµατικών και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων που εφαρµόζονται στον κατασκευα- υπηρεσιών. στικό τοµέα, κυρίως στον τοµέα του περιβάλλοντοςritorial para el Empleo de la Ribera από Το σχέδιο είναι µια πρωτοβουλία του Ter- την Ισπανία (συντονιστής), ενώ εκτός του Το σχέδιο θα διαρκέσει 18 µήνες και θα λάβει ΕΓΚ, άλλοι εταίροι του σχεδίου είναι το InstitutoValenciano de la Edificación και το Feder- επιδότηση από την Επιτροπή ύψους EUR 397, (ποσοστό συγχρηµατοδότησης aciónvalencianadeempresarios de la Construcción Το από άρθρο την αυτό Ισπανία, µπορεί το να Polish έχει Associa- 79,99%), προκειµένου να: Επιδιώξει λέξεις. λέξεις. Πρόταση Ευρωϖαϊκή ανάκαµψη στον κατασκευαστικό τοµέα, προωθώντας τον τοµέα ως µια Computers LTD από την Πολωνία, των το Vilnius tion of Construction Employers και το Danmar ϖροϋϖολογισµού Συνεργασία 2008: στον τοµέα αύξηση της Η Το επιλογή υλικό θεµάτων εικόνων που ή γραφικών εµφανίζεται Έρευνας Centre από νέα Εϖιστηµονικής επιχείρηση δαϖανών στο µέλλον, για και προσβάσιµη την Τεχνικής Builders Training έρευνα είναι κατά ένας στα ενηµερωτικά σηµαντικός 11% (COST) τη Λιθουανία, τρόπος δελτία σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. καθώς και η δανέζικη εταιρία GATE 21. είναι πρόσθεσης πάρα πολύ περιεχοµένου µεγάλο. Μπορείτε ένα θα ενηµερωτικό συντονίζει να συµπεριλάβετε δελτίο. τις δραστηριότητες άρθρα σε Ορίσει ένα νέο κατασκευαστικό µοντέλο Το ΕΓΚ που θα βασίζεται στη βιωσιµότητα και επικοινωνίας σχετικά µε και τεχνολογίες διάδοσης ή καινοτοµίες του στον στα σχεδίου τοµέα γραφεία διάδοσης, σας. του στις δηµιουργία Βρυξέλ- του σχεδίου: Στις 6 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου διοργανώνει Σκεφτείτε το άρθρο σας και στην ανταγωνιστικότητα και το οποίο θα ανάπτυξη λες παρουσίαση για το δίκτυο EUREKA και το νέο πρόγραµµα δείτε εάν η εικόνα EUROSTARS υποστηρίζει δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας που θα της ευρωπαϊκής, εθνικής και τοπικής που Βάσης αφορά στη χρηµατοδότηση πληροφορίες: και στήριξη των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) προ- Μπορεί και εντείνει επίσης το µήνυµα να θέλετε που να Περισσότερες ειδικεύονται στις νέες απαιτήσεις της αγοράς. Το µοντέλο θα τεθεί σε χρήση από µενων µερών του σχεδίου, διάδοση του σχε- εδοµένων των χρηστών και των ενδιαφερό- που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. αναφέρετε σπαθείτε να επιχειρησιακές αποδώσετε. Προσπαθήστε να τάσεις µην επιλέξετε ή να κάνετε ή οικονοµικές δηµόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες. δίου σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και προβλέψεις εικόνες που για δεν τους ταιριάζουν πελάτες Οµιλητής θα είναι ο κ. Luuk Borg, Προϊστάµενος τοπικό της Γραµµατείας επίπεδο µέσω του διαφόρων EUREKA, δραστηριοτήτων διάδοσης, έρευνας και όπως ανάπτυξης, σεµινάρια, που συνέδρια, συµµετέ- µε ενώ συνάντηση Προσφέρει θα λάβουν στις δηµόσιες µέρος 50 υπηρεσίες εκπρόσωποι απασχόλησης γραφείων χουν στο δίκτυο και στους IGLO - συναφείς Informal Group φορείς of εξεύ- RTD Liaison διοργάνωση Offices. συνεδρίου στην Κύπρο, καθώς ρεσης εργασίας έναν κατάλογο νέων προσφορών στην αγορά, καθώς εργαλεία για τη σύνδεση της προσφοράς και ζήτησης, έτσι ώστε να τους βοηθήσει στο έργο και διοργάνωση του τελικού που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες. Περισσότερες πληροφορίες:

2 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 2 Νέα διαδικτυακή ϖλατφόρµα ϖου στηρίζει τις ΜΜΕ κατά την µετάβαση σε ϖρακτικές ϖράσινης οικονοµίας Άνω του 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται ως µικρές ή µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ενώ είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονοµίας µας. Οι ΜΜΕ είναι, επίσης, φορείς καινοτοµίας - συγκεντρώνοντας περισσότερα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας από όλες τις µεγάλες επιχειρήσεις µαζί. Παρ' όλα αυτά, µέχρι και σήµερα, οι µικρότερες επιχειρήσεις συναντούν δυσκολίες (έλλειψη τεχνικής γνώσης, πόρων, κτλ.) κατά την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Το ευρωπαϊκό σχέδιο EC FP7 GreenEcoNet έχει στόχο να βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν πιο φιλικές προς το περιβάλλον, εξοικονοµώντας παράλληλα χρήµατα και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους. Η διαδικτυακή πλατφόρµα του GreenEcoNet (www.greeneconet.eu) συγκεντρώνει πραγµατικές µελέτες περιπτώσεων «πράσινων» επιχειρηµατικών πρακτικών που έχουν υιοθετήσει µε επιτυχία ΜΜΕ της Ευρώπης και περιέχει µια βιβλιοθήκη χρήσιµων εργαλείων αξιολόγησης της βιωσιµότητας τους. Το Πανεπιστήµιο Πειραιά συµµετέχει ως εταίρος στο σχέδιο GreenEcoNet µαζί µε άλλους πέντε οργανισµούς: SEI, GEC, Ecologic Institute, JIN και CEPS. Η κοινοπραξία σχεδιάζει να προωθήσει σταδιακά τη διαδικτυακή πλατφόρµα σε παγκόσµια κλίµακα µέσα στα επόµενα χρόνια προκειµένου να στηρίξει τις ΜΜΕ σε όλο τον κόσµο µέσω της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, της προβολής των προϊόντων και υπηρεσιών τους διευκολύνοντας τη µετάβαση σε µια πράσινη αναπτυξιακή πορεία. Περισσότερες πληροφορίες: ρ. Αλέξανδρος Φλάµος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης και Τεχνολογίας, τηλ.: Τιµητική ιάκριση του Πανεϖιστηµίου Νεάϖολις σε ιεθνή Αρχιτεκτονικό ιαγωνισµό Στο Durban της Νοτίου Αφρικής πραγ- µατοποιήθηκε η τελετή απονοµής του τιµητικού επαίνου που απέσπασε το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου στο ιαγωνισµό της ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) µε θέµα: «UTOPIA AND/OR HAPINESS». Η απονοµή έγινε στο πλαίσιο του ιεθνούς Συνεδρίου UIA 2014 και το βραβείο παρέλαβε, εκ µέρους του Πανεπιστηµίου Νεάπολις, η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Τοπίου ρ. Τζούλια Τζώρτζη. Στη βράβευση παρευρέθηκαν τα µέλη της κριτικής επιτροπής, καθώς και ο τ. Πρόεδρος της ιεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων κ. Βασίλης Σγούτος. Τη διαδικασία του Αρχιτεκτονικού ιαγωνισµού είχε αναλάβει και διεκπεραίωσε η Ένωση Αρχιτεκτόνων Τουρκίας. Η οµάδα που διακρίθηκε στον συγκεκριµένο διαγωνισµό αποτελείται από τους: Χρίστο Κωνσταντινίδη, Μεταπτυχιακό Φοιτητή Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου ρ. Τζούλια Τζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου ρ. Άννα-Μαρία Βισίλια, Λέκτορα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Στιγµιότυπο από την απονοµή. Στην οµιλία της, η ρ. Τζώρτζη, τόνισε: «Η βράβευση του Πανεπιστηµίου Νεάπολις µας δίνει δύναµη και αισιοδοξία για να δηµιουργήσουµε νέα «ουτοπικά» τοπία, όχι µόνο για τις µελλοντικές, αλλά και για τις σηµερινές γενιές. Συνεπώς, η νησίδα πρασίνου αλλά και οι περιπατητικοί κήποι, που δηµιουργήσαµε αποτελούν το τέλειο µέσο για να αναζητήσουµε την σύγχρονη ουτοπία, συνθέτοντας µια εικόνα του κόσµου, η οποία προσοµοιάζει τις ιδανικές συνθήκες που συναντά- µε στον παράδεισο. Μια εικόνα όπου τα όνειρα πραγµατοποιούνται µέσα από την δηµιουργία µιας καλύτερης ανθρωπότητας και ενός κόσµου, που κινείται στα σύνορα µεταξύ της πραγµατικότητας και της φαντασίας, µε σκοπό την επανένωση του ανθρώπου µε την φύση». Περισσότερες πληροφορίες: ρ. Τζούλια Τζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου, τηλ.:

3 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 3 Κέντρο Αριστείας Jean Monnet - Πανεϖιστήµιο Λευκωσίας Ακαδηµαϊκή οµάδα του Πανεπιστη- µίου Λευκωσίας µε επικεφαλής τον Πρύτανη Καθ. Μιχάλη Ατταλίδη έχει λάβει επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δηµιουργία κέντρου αριστείας Jean Monnet (Jean Monnet Centre of Excellence on European Politics and Policies). Το Πρόγραµµα µε ηµεροµηνία έναρξης την 1 η Σεπτεµβρίου 2014 θα ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του Έχοντας κερδίσει και ολοκληρώσει µε επιτυχία άλλα σχετικά προγράµµατα όπως το Jean Monnet Modules ( ) και Jean Monnet Chair ( ), το Κέντρο Αριστείας ήταν το επόµενο φυσικό στάδιο για το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας. Μετά από διεθνή διαγωνισµό το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας ανήκει πλέον στην ελίτ των ακαδη- µαϊκών ιδρυµάτων που κατέχουν Έδρα και Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, κατατάσσοντας αυτόµατα και την Κύπρο στον παγκόσµιο ακαδηµαϊκό χάρτη σε θέµατα ευρωπαϊκών σπουδών. Κερδίζοντας τη διάκριση αυτή, το Πανεπιστήµιο Λευκωσίας θα προχωρήσει σε µία σειρά καινοτόµων δραστηριοτήτων, συµβάλλοντας στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας των πολιτών αλλά και στη δηµιουργία συµπράξεων ακαδηµαϊκού και δηµόσιου τοµέα, µε γνώµονα πάντα τη βέλτιστη κατάρτιση των φοιτητών σε θέµατα ευρωπαϊκών και διεθνών σπουδών και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επιπρόσθετα, το Κέντρο µέσα από διάφορες ενέργειες θα συγκεράσει την τεχνογνωσία της ακαδηµαϊκής κοινότητας µε αυτή του δηµόσιου τοµέα, ιδιαίτερα του Υπουργείου Εξωτερικών και του ιπλωµατικού Σώµατος, µε τρόπο ώστε να υπάρχουν αµοιβαία οφέλη για τους ακαδηµαϊκούς, τους δηµόσιους λειτουργούς αλλά και τους φοιτητές του Πανεπιστηµίου. Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι ακαδηµαϊκοί που θα εργάζονται για το Κέντρο θα παράξουν νέο διδακτικό υλικό, µέρος του οποίου θα προσφέρεται επίσης δωρεάν στην ιστοσελίδα, µε στόχο τη διάχυση της γνώσης στην ευρύτερη κοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες: Πρόγραµµα Jean Monnet (Module) στη Νοµική Σχολή του Πανεϖιστηµίου UCLan Cyprus κάτω αϖό το Erasmus Το Πανεπιστήµιο UCLan Cyprus βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη ενός προγράµµατος διδασκαλίας και έρευνας Jean Monnet (Module) µε τίτλο «The Law of Financial and Economic Governance in the EU» υπό την εποπτεία της ρ. Stéphanie Laulhé Shaelou, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νοµικής Σχολής, η οποία είναι Eπικεφαλής και Ακαδηµαϊκή Συντονίστρια του Jean Monnet Module. Το Πανεπιστήµιο ήταν ανάµεσα στους υποψήφιους που επιλέγηκαν µε επιτυχία από τον Εκτελεστικό Οργανισµό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεµάτων και Πολιτισµού (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να παρέχουν ραστηριότητες Jean Monnet σε επιφανή ιδρύµατα στον τοµέα Ευρωπαϊκών Σπουδών ανά το παγκόσµιο κατά την περίοδο Είναι επίσης η πρώτη φορά που το Πρόγραµµα προσφέρεται από µια νοµική σχολή στην Κύπρο. Το Jean Monnet Module έχει ως στόχο την ανάπτυξη µιας εξειδικευµένης και µοναδικής έµφασης στον τοµέα του Ευρωπαϊκού ικαίου, εντός του πλαισίου της σπουδής LLM που προσφέρεται από τη Νοµική Σχολή. Θα δίδεται κυρίως έµφαση στη διδασκαλία βάσει έρευνας και συγκέντρωσης αποτελεσµάτων σχετικά µε το νόµο, την οικονοµική διακυβέρνηση και τη χρηµατοοικονοµική πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του παγκόσµιου και πολυδιάστατου πλαισίου της οικονοµικής κρίσης και της κρίσης του δηµόσιου χρέους που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πέραν αυτής, προωθώντας µια διεπιστηµονική προσέγγιση. Καθ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος θα χρησιµοποιούνται νέες τεχνολογίες, περιλαµβανοµένης µιας µεγάλης σειράς διαδικτυακών εργαλείων υποστήριξης, τα οποία είναι διαθέσιµα τόσο στο ίδιο το πανεπιστήµιο αλλά και εξ αποστάσεως. Το Πρόγραµµα αυτό θα δίδει επίσης την ευκαιρία στους φοιτητές, σε επαγγελµατίες και στο ευρύτερο κοινό να λάβουν µέρος σε εξειδικευµένα σεµινάρια, σε διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και σε ένα συνέδριο σε σχέση µε το θέµα αυτό, καθώς και την ευκαιρία συνεισφοράς σε µια διαδικτυακή πλατφόρµα ανοικτής πρόσβασης, η οποία θα δηµιουργηθεί και θα τυγχάνει υποστήριξης από το Πρόγραµµα. Περισσότερες πληροφορίες: ρ. Stéphanie Laulhé Shaelou, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου UCLan Cyprus, τηλ.:

4 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 4 Συνέδριο για την Ενδυνάµωση της Νέας Γενιάς Ερευνητών - Προώθηση ταλέντων, διάδοση αριστείας Το Συνέδριο Ε.Ε «Η ενδυνάµωση της Νέας Γενιάς Ερευνητών Προώθηση ταλέντων και διάδοση της αριστείας (ΕNGRes 2014)» θα διεξαχθεί στην πόλη Τρέντο από τις 18 µέχρι τις 19 Νοεµβρίου 2014 και διοργανώνεται από το Ιταλικό Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστηµίων και Έρευνας σε συνεργασία µε την Αυτόνοµη Επαρχία του Τρέντο. Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Ιταλικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε. και χρηµατοδοτείται µέσω των δράσεων Marie Sklodowska-Curie του νέου προγράµµατος της Ε.Ε. «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτοµία. Το γενικό θέµα είναι η συζήτηση και ο προβληµατισµός σχετικά µε το πώς τα προγράµµατα για την κατάρτιση των ε- ρευνητών, την πρόσληψη και την εξέλιξη της σταδιοδροµίας τους ενδυναµώνουν επιτυχώς την επόµενη γενιά των ερευνητών, ανεξαρτήτως του πώς η κοινωνία και η οικονοµία εξελίσσονται. Βασικά στοιχεία που θα πρέπει να διερευνηθούν από αυτή την οπτική γωνία είναι οι δεξιότητες, η κινητικότητα και θέµατα ισότητας των φύλων, καθώς και η αλληλεπίδραση µεταξύ του ακαδηµαϊκού χώρου και του βιοµηχανικού τοµέα. Το συνέδριο θα προσφέρει επίσης µια σειρά από επαγγελµατικά υποβοηθητικά εργαστήρια µε διαφορετικές υποενότητες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συµµετέχοντες θα ανταλλάξουν γνώσεις και εµπειρίες και θα συµµετάσχουν σε συζητήσεις για να αναπτύξουν ιδέες για µελλοντικές δράσεις και συστάσεις: Κατάρτιση και στήριξη των ερευνητών σε έναν µεταβαλλόµενο κόσµο. Πολύ-τοµεακές κατευθύνσεις σταδιοδροµίας: προώθηση και αξιολόγηση της επαγγελµατικής ανάπτυξης. Ελκυστικές συνθήκες εργασίας και κοινωνική ασφάλιση στην Ευρώπη για οποιονδήποτε ταλαντούχο ερευνητή. Συνεργασία µε αµφίπλευρο κέρδος µεταξύ του ακαδηµαϊκού κόσµου και πέρα. Η συµµετοχή στο ENGRes 2014 είναι ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες: Εκδήλωση για αναζήτηση εταίρων στον τοµέα των Νανοτεχνολογιών, Προηγµένων Υλικών και Βιοτεχνολογίας Μια εκδήλωση «µεσιτείας» (brokerage event) για το επικείµενο πρόγραµµα εργασίας «Νανοτεχνολογίες, προηγµένα υλικά, προηγµένη κατασκευή και µεταποίηση, και βιοτεχνολογία» του προγράµµατος «Ορίζοντας 2020» διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρµα NANOfutures µε τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών Τεχνολογικών Πλατφορµών EU- MAT (European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologies) και Manufuture. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 13 Νοεµβρίου 2014 στις Βρυξέλλες. Την εκδήλωση θα ανοίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συµµετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δηµιουργήσουν οµάδες γύρω από κάθε πρόσκληση, προτείνοντας τον οργανισµός τους ή την αναζήτηση ε- ταίρων και να παρουσιάσουν µέσα σε 5 λεπτά ο καθένας τις ιδέες για προτάσεις σχεδίων. Περισσότερες πληροφορίες: «Ορίζοντας 2020»: Νέες ϖροσκλήσεις στον τοµέα της Υγείας Τρεις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων δηµοσιεύθηκαν σύµφωνα µε το Πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020» κοινωνική πρόκληση «Υγεία, δηµογραφική αλλαγή και ευεξία». Προκλήσεις, όπως για παράδειγµα η γήρανση του ευρωπαϊκού πληθυσµού, η αύξηση των µεταδοτικών και µη µεταδοτικών νόσων, καθώς και η οικονοµική κρίση, θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα και την ισότητα των ευρωπαϊκών συστηµάτων υγείας και περίθαλψης, όπου η Ευρώπη δαπανά ήδη περίπου το 10 % του ΑΕΠ. Οι προσκλήσεις για την εξατοµίκευση της υγείας και της περίθαλψης έχουν ως στόχο τη δηµιουργία ευκαιριών για πραγµατική έρευνα και ριζική καινοτοµία στην αντιµετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, υποστηρίζοντας τη µεταφορά των ερευνητικών ευρηµάτων στην καθηµερινή κλινική πρακτική µε σκοπό τη βελτίωση των αποτελεσµάτων στην υγεία, τη µείωση των ανισοτήτων στον εν λόγω τοµέα και την προώθηση της ενεργούς και υγιούς γήρανσης. Σε καθεµία από τις εν λόγω προσκλήσεις περιλαµβάνονται πολλές θεµατικές, οι οποίες αντανακλούν την ανάγκη για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση στις προκλήσεις, παρέχοντας υποστήριξη τόσο σε µακρο-πρόθεσµη όσο και µέσο-πρόθεσµη έρευνα, καθώς και σε βραχυπρόθεσµες δραστηριότητες καινοτοµίας. Οι προθεσµίες των εν λόγω προσκλήσεων είναι: Για την πρόσκληση H2020-PHC-2015-two-stage - 14 Οκτωβρίου 2014 (και 21 Απριλίου 2015 µόνο για τις προτάσεις που πέρασαν το στάδιο 1) Για την πρόσκληση H2020-PHC-2015-single-stage_RTD - 24 Φεβρουαρίου 2015 Για την πρόσκληση H2020-PHC-2015-single-stage - 21 Απριλίου Περισσότερες πληροφορίες:

5 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 5 Έκθεση για τις υϖηρεσίες φροντίδας του καρκίνου του µαστού Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) δηµοσίευσε στις 8 Αυγούστου 2014 µια συνολική έκθεση των υπηρεσιών φροντίδας για τον καρκίνο στην Ευρώπη βασισµένη σε µία έρευνα, η οποία ανέλυσε την τρέχουσα κατάσταση σε 25 διαφορετικές. Η έκθεση αυτή αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός ευρωπαϊκού συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας για τις υπηρεσίες του καρκίνου του µαστού που είναι µέρος της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της Επιτροπής για τον Καρκίνο του Μαστού και συντονίζεται από το Κοινό Κέντρο Ερευνών. Η «Έκθεση της Ευρωπαϊκής Έρευνας σχετικά µε την οργάνωση των υπηρεσιών φροντίδας του καρκίνου του µαστού», καλύπτει την οργάνωση της υγειονοµικής περίθαλψης, τον προληπτικό έλεγχο του καρκίνου, την οργάνωση της φροντίδας για τον καρκίνο του µαστού, την ασφάλεια και την ποιότητα, τα συστήµατα διαπίστευσης και πιστοποίησης, τις απαιτήσεις επάρκειας για επαγγελµατίες και πολλά άλλα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός ευέλικτου και τεκµηριωµένου συστήµατος, προσαρµόσιµου στις διαφορετικές οργανωτικές ρυθµίσεις της υγειονοµικής περίθαλψης, εξασφαλίζοντας ότι όλες τις γυναίκες στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση σε µία ποιοτική περίθαλψη. Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-are-breast-cancer-care-services-organised-europe?search Ενηµέρωση σχετικά µε τους κινδύνους χρήσης ναρκωτικών ουσιών Οι νέοι στην Ευρώπη είναι λιγότερο ενηµερωµένοι σχετικά µε τις επιπτώσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά, από ό,τι λίγα χρόνια πριν. Αν και ευρέως χρησιµοποιούν το διαδίκτυο για να ενη- µερωθούν, µια νέα έρευνα του Ευρωβαρό- µετρου, η οποία δηµοσιεύθηκε στις 21 Αυγούστου 2014, έδειξε ότι σε σύγκριση µε το 2011, οι ερωτηθέντες είναι λιγότερο πιθανό να έχουν λάβει ανάλογες πληροφορίες ιδίως από τις εκστρατείες των µέσων ενηµέρωσης και των προγραµµάτων πρόληψης στα σχολεία. Περισσότεροι από πολίτες ηλικίας ερωτήθηκαν για το Ευρωβαρόµετρο «Νέοι και ναρκωτικά» σε όλη την Ε.Ε.. Η χρήση ναρκωτικών και τα προβλήµατα που σχετίζονται µε τα ναρκωτικά εξακολουθούν να αποτελούν µια σηµαντική ανησυχία για τους πολίτες της Ε.Ε. καθώς Περισσότερες πληροφορίες: Βελτίωση δηµόσιας υγείας µέσω καλύτερης ϖληροφόρησης για την ϖοιότητα του αέρα Η ατµοσφαιρική ρύπανση από τις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, τα συστήµατα µεταφορών και άλλες πηγές µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Χρησιµοποιώντας πληροφορίες από δορυφόρο και επίγειους αισθητήρες, καθώς και µοντέλα υπολογιστών, η Ε.Ε. µέσω του χρηµατοδοτηµένου σχεδίου «Pasodoble», έχει αναπτύξει ένα πανευρωπαϊκό σύστηµα που ονοµάζεται «Myair», για να παραδώσει βασικά στοιχεία της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος σε υπαλλήλους, γιατρούς και νοσοκοµεία, καθώς και στο ευρύ κοινό. Το σχέδιο αναµένεται να υποστηρίξει τη βελτίωση των συνθηκών δηµόσιας υγείας και της ζωής στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης όπου η υγεία µπορεί να επηρεαστεί περισσότερο από την ποιότητα του αέρα. Το σύστηµα «Myair» παραδίδει πληροφορίες για την ποιότητα του αέρα και προσανατολίζεται σε ένα ευρύ φάσµα ερευνητών και επιστηµόνων. Η οµάδα του σχεδίου «Pasodoble», εργάζεται για να βελτιώσει τις προβλέψεις της ποιότητας του αέρα σε πολλές µεγάλες πόλεις όπως Ελσίνκι, Αθήνα, Ρόττερνταµ, Σόφια, Βρυξέλλες και Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες: και ένα αξιοσηµείωτο θέµα για τη δηµόσια υγεία και τα δηµόσια θέµατα ασφάλειας. Σύµφωνα µε µελέτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (ΕΚΠΝΤ), ο πειραµατισµός µε τα ναρκωτικά αρχίζει συχνά στο σχολείο, και υπολογίζεται ότι ένας στους τέσσερις νέους ηλικίας ετών έχουν κάνει χρήση κάποιας παράνοµης ουσίας. Όπως επιβεβαιώνεται και από τα νέα στοιχεία, η ενίσχυση της γνώσης και διάδοσης περαιτέρω πληροφοριών αποτελεί ακόµη µία πρόκληση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρησιµοποιήσει κεφάλαια από πέντε χρηµατοδοτικά προγράµµατα της Ε.Ε. προκειµένου να υποστηρίξει µια σειρά από σχέδια µε στόχο, µεταξύ άλλων, την ενίσχυση της ανίχνευσης και ταυτοποίησης των νέων ψυχοδραστικών ουσιών και τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτές.

6 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 6 ηµόσια διαβούλευση για την εϖαναχρησιµοϖοίηση του νερού Η επαναχρησιµοποίηση του νερού δεν είναι ευρέως διαδεδοµένη στην Ευρώπη. Τα περισσότερα λύµατα από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων απορρίπτονται α- πλώς σε ποταµούς και λίµνες. Όµως, η αύξηση της επαναχρησιµοποίησης του νερού θα συµβάλει στην αντιµετώπιση των εντεινόµενων προβληµάτων λειψυδρίας και ξηρασίας και παράλληλα θα µειώσει τον κίνδυνο µόλυνσης από λύµατα και το κόστος επεξεργασίας. Η επαναχρησιµοποίηση του νερού έχει επίσης µικρότερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο απ ό,τι η λήψη νερού από άλλες πηγές όπως οι διαπεριφερειακές µεταφορές νερού ή η αφαλάτωση. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολογεί δηµόσια διαβούλευση σχετικά µε τα µέτρα που θα µπορούσε να λάβει η Ε.Ε. για να ενθαρρύνει την επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων λυµάτων. Πολίτες, ενδιαφερόµενοι φορείς, επιχειρήσεις, µη κυβερνητικές οργανώσεις και δηµόσιες αρχές µπορούν έως τις 7 Νοεµβρίου 2014 να υποβάλλουν τις απόψεις τους για τις δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης του νερού και για τα εµπόδια που την παρακωλύουν, καθώς επίσης και τί είδους κανονιστικά και µη κανονιστικά µέτρα σε επίπεδο Ε.Ε. θα µπορούσαν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά τις ανησυχίες αυτές, ώστε να αυξηθεί η ασφαλής επαναχρησιµοποίηση του νερού στην Ε.Ε. Τα αποτελέσµατα της δηµόσιας διαβούλευσης θα τροφοδοτήσουν µια εκτίµηση αντικτύπου που θα καλύπτει όλες τις βασικές πτυχές της επαναχρησιµοποίησης του νερού, συµπεριλαµβανοµένων των γεωργικών, αστικών, βιοµηχανικών και ψυχαγωγικών χρήσεων. Το 2015 η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει επίσηµη πρόταση µε βάση τα στοιχεία της εκτίµησης αντικτύπου. Περισσότερες πληροφορίες: Το κλίµα της Ευρώϖης συνεχίζει να µεταβάλλεται Η περίοδος ήταν η θερµότερη δεκαετία που έχει καταγραφεί στην Ευρώπη. Πολλές άλλες αλλαγές, σηµαντικές για την Ευρώπη, έχουν παρατηρηθεί σε ολόκληρο το κλιµατικό σύστη- µα, συµπεριλαµβανοµένης της αύξησης της θερµοκρασίας των ωκεανών, της ανόδου της στάθµης της θάλασσας και της συρρίκνωσης της χιονοκάλυψης, τα στρώµατα πάγου, οι θαλάσσιοι πάγοι και οι παγετώνες. Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό η παγκόσµια µέση θερµοκρασία το Μάιο και τον Ιούνιο του 2014 ήταν η υψηλότερη µέση µηνιαία τιµή που έχει καταγραφεί ποτέ. H συγκεκριµένη παρατήρηση, αποτελεί µια από τις πολλές τάσεις που εµφανίζονται στους 13 δείκτες κλιµατικής αλλαγής που δηµοσιεύθηκαν πρόσφατα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), οι οποίοι καταδεικνύουν µερικές από τις πιο σηµαντικές παρατηρήσεις, τις προβλέψεις της κλιµατικής αλλαγής καθώς και τις επιπτώσεις τους. εδοµένου των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής, πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιφέρειες και πόλεις προσπαθούν να προσαρµοστούν σε µελλοντικούς καύσωνες, ξηρασίες, πληµµύρες και στην προοπτική ανόδου της στάθµης της θάλασσας. Το Climate-ADAPT είναι µια διαδικτυακή πύλη µε πληροφορίες σχετικά µε το πώς η Ε.Ε., τα κράτη, οι πόλεις και οι δήµοι µπορούν να προσαρµοστούν καλύτερα στην κλιµατική αλλαγή. Έχει πρόσφατα ανανεωθεί για να συµπεριλάβει νέες ή βελτιωµένες περιπτωσιολογικές µελέτες, πληροφορίες για κάθε χώρα, καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες χρηµατοδότησης για την εν λόγω προσαρµογή. Περισσότερες πληροφορίες: Πλατφόρµα LIFE για την Αστική Ελαστικότητα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε στις 5 Αυγούστου 2014 την Έκθεση από τη συνάντηση της Πλατφόρµας LIFE για την «Αστική Ελαστικότητα: Σχέδια LIFE + και ευρωπαϊκές πολιτικές». Η συνάντηση που είχε πραγµατοποιηθεί στο Colombes, Γαλλία, στις 4-5 Απριλίου 2014, έδωσε αφορµή για συζητήσεις σχετικά µε τις προκλήσεις για την αστική ελαστικότητα, την ανταλλαγή εµπειριών από ολοκληρωµένα και υπό εξέλιξη σχέδια LIFE, καθώς και την ευκαιρία στους εµπειρογνώµονες να κάνουν συστάσεις σχετικά µε το πώς το πρόγραµµα LIFE µπορεί να υποστηρίξει καλύτερα τα µελλοντικά σχέδια στον τοµέα αυτό. Ως αστική ελαστικότητα ορίζεται η ικανότητα µιας αστικής περιοχής ή κοινότητας να αντισταθεί, να απορροφήσει, να φιλοξενήσει και να ανακάµψει από κινδύνους, όπως οι φυσικές καταστροφές, οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και της φτώχειας. Μια ελαστική προσέγγιση θέτει για παράδειγµα, τη µείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ρύπανσης και των αποβλήτων, το µετριασµό και την προσαρµογή των στρατηγικών για την αλλαγή του κλίµατος, καθώς και λύσεις σε οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα. Η έκθεση επικεντρώνεται σε τρεις θεµατικούς τοµείς: ελαστική υποδοµή και πολεοδοµική ανάπτυξη διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωση και την επαναχρησιµοποίηση αυτών και διαχείριση των φυσικών πόρων και της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Περισσότερες πληροφορίες:http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2014/august/index.htm#platform

7 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 7 ιακρατικά Πολιτιστικά Τουριστικά Προϊόντα και Τουρισµός και Προσβασιµότητα για όλους Η Ευρώπη αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς πολιτιστικούς τουριστικούς προορισµούς, µε ένα µεγάλο αριθµό σηµαντικών πολιτιστικών χώρων και µια ι- σχυρή ροή διεθνών και εγχώριων επισκεπτών µε κυρίως πολιτιστικά τουριστικά κίνητρα. Εκτιµάται ότι ο πολιτιστικός τουρισµός αντιπροσωπεύει περίπου το 40% του συνόλου του ευρωπαϊκού τουρισµού. Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική ιεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιοµηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηµοσίευσε στις 8 Αυγούστου 2014 µια νέα Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων µε θέµα «ιακρατικά Πολιτιστικά Τουριστικά Προϊόντα και Τουρισµός και Προσβασιµότητα για όλους». Η εν λόγω πρόσκληση θέτει σε εφαρµογή την ανακοίνωση του 2010 της Επιτροπής σχετικά µε τον τουρισµό, µε ιδιαίτερη αναφορά στη διαφοροποίηση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού / βιοµηχανικού τουρισµού και του προσβάσι- µου τουρισµού. Η παρούσα πρόσκληση αποτελείται από δύο θέµατα: Περισσότερες πληροφορίες: Θέµα Α: Σχέδια συνεργασίας για την ενίσχυση του διακρατικού τουρισµού µε βάση την ευρωπαϊκή πολιτιστική και βιοµηχανική κληρονοµιά, και το οποίο υποστηρίζει τη διευρωπαϊκή συνεργασία αποσκοπώντας στο σχεδιασµό καινοτόµων διακρατικών προϊόντων αξιοποιώντας την κοινή ευρωπαϊκή πολιτιστική ή / και βιοµηχανική κληρονοµιά. Θέµα Β: Ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και διαχείρισης του προσβάσιµου τουρισµού, απώτερος σκοπός του οποίου είναι η ενθάρρυνση της υιοθέτησης επιχειρηµατικών πρακτικών και στρατηγικού σχεδιασµού, ενσωµατώνοντας έτσι τη προσβασιµότητα και τις προτεραιότητες «Καθολικού Σχεδιασµού» στον τοµέα του τουρισµού. Η χρηµατοδότηση θα καλύπτει έως και το 75% των συνολικών επιλέξιµων δαπανών, µε ανώτατο ποσό χρηµατοδότησης έως ευρώ ανά σχέδιο για το θέµα Α και ευρώ για το θέµα Β. Η προθεσµία για την υποβολή προτάσεων είναι ανοικτή έως τις 21 Οκτωβρίου To τρίϖτυχο για έξυϖνες φορολογικές µεταρρυθµίσεις: ανταγωνιστικότητα, αϖασχόληση και ϖεριβάλλον Μια νέα µελέτη η οποία δηµοσιεύθηκε στις 12 Αυγούστου 2014, εκτιµά ότι τα κράτη µέλη της Ε.Ε. θα µπορούσαν να κάνουν τον επιχειρηµατικό τοµέα πιο ανταγωνιστικό, αλλάζοντας τον τρόπο είσπραξης των φόρων από τις εταιρείες. Η µελέτη δείχνει ότι µειώνοντας τη φορολογική επιβάρυνση που σχετίζεται µε τις επιχειρήσεις και µετατοπίζοντας παράλληλα τα αναµενόµενα φορολογικά έσοδα προς την πλευρά της κατανάλωσης ενέργειας, τα κράτη µέλη θα µπορούσαν να µειώσουν το συνολικό κόστος παραγωγής των εταιρειών. Σύµφωνα µε τη µελέτη οι φορολογικές µεταρρυθµίσεις προς αυτή την κατεύθυνση θα οδηγούσαν σε µεγαλύτερη κερδοφορία στο κλάδο των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα θα ενίσχυαν τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, µειώνοντας τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Η µελέτη δείχνει ότι, προκειµένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη και η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, οι φορολογικές µεταρρυθµίσεις δεν πρέπει να βασίζονται µόνο σε φορολογία κερδών, καθώς το συνολικό κόστος παραγωγής για τις εταιρείες περιέχει ένα πολύ µεγαλύτερο σύνολο φόρων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της εργασίας, του περιβάλλοντος, της ιδιοκτησίας καθώς και τοπικούς/περιφερειακούς φόρους. Τα αποτελέσµατα της µελέτης δείχνουν ότι η αύξηση των φόρων επί της ενέργειας και η µείωση των φόρων επί της εργασίας µπορεί να επιφέρει σηµαντική µείωση του συνολικού κόστους παραγωγής. Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/jrc/en/news/potential-triple-win-smart-tax-reforms?search Νέα ευρωϖαϊκή ϖύλη για τους συνεργατικούς σχηµατισµούς Οι Συνεργατικοί Σχηµατισµοί, είναι οµάδες εξειδικευµένων επιχειρήσεων - συχνά µικροµεσαίων - και άλλων σχετικών υποστηρικτικών φορέων που συνεργάζονται στενά σε µια συγκεκριµένη τοποθεσία. Μέσω των συνεργατικών σχηµατισµών οι µικρο- µεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να γίνουν πιο καινοτόµες, να δηµιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και να εγγράψουν περισσότερα διεθνή εµπορικά σήµατα και διπλώµατα ευρεσιτεχνίας από ό,τι θα µπορούσαν από µόνες τους. Η νέα ευρωπαϊκή πύλη παρέχει εργαλεία και πληροφορίες σχετικά µε τις βασικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, δράσεις και εκδηλώσεις για τους συνεργατικούς σχηµατισµούς και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις τους, µε στόχο τη δηµιουργία περισσότερων τέτοιων σχηµατισµών παγκοσµίου κύρους σε όλη την Ε.Ε. Η έναρξη της νέας πύλης συµπίπτει επίσης µε τη νέα φάση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Συνεργατικών Σχηµατισµών και την εξαγγελία του 4ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Συνεργατικών Σχηµατισµών µε τίτλο «Boosting SME growth, industrial renewal and regional structural change through modern cluster policies and support» που θα πραγµατοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις Οκτωβρίου Περισσότερες πληροφορίες:

8 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 8 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ EU Financial Regulation Conference - Future challenges and global perspective Περισσότερες πληροφορίες: New policies for protection of ageing consumers Περισσότερες πληροφορίες: ehealth at European Health Forum 2014 Περισσότερες πληροφορίες: High level conference on Roma inclusion on the ground - The ROMACT experience Περισσότερες πληροφορίες: University-Business Cooperation Forum: Together We Can. Strategic Inter-sectorial Partnerships for Economic and Social Change and Growth Περισσότερες πληροφορίες: Exchange of best practices on transparency of media ownership Περισσότερες πληροφορίες: 12th European Week of Regions and Cities OPEN DAYS 2014 Περισσότερες πληροφορίες: Creating unity out of diversity: sustaining lessons learnt in Active Ageing Περισσότερες πληροφορίες: 7th International Scientific Conference on Energy and Climate Change Περισσότερες πληροφορίες: Connecting Europe Facility (CEF) Transport Info Day Περισσότερες πληροφορίες: 17th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production (ERSCP) Περισσότερες πληροφορίες: IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques Περισσότερες πληροφορίες: QED Conference - The future of shale gas in Europe Περισσότερες πληροφορίες: 1st International Conference on Leisure, Recreation and Tourism Περισσότερες πληροφορίες: Boosting SME growth, industrial renewal and regional structural change through modern cluster policies and support Περισσότερες πληροφορίες: H2020 Information Day on Research Public Private Partnerships (PPPs) Περισσότερες πληροφορίες: The Open and Flexible Higher Education Conference Περισσότερες πληροφορίες: UASnet Conference 2014: Tackling the Societal Challenges of Horizon 2020 Περισσότερες πληροφορίες: 14th EBES Conference Barcelona Περισσότερες πληροφορίες: 2nd SCIENTIX Conference (The community for science education in Europe) Περισσότερες πληροφορίες: European Autumn Gas Conference (EAGC) 2014 Περισσότερες πληροφορίες: Standards: Your Innovation Bridge Περισσότερες πληροφορίες: The Thirteenth International Symposium on Intelligent Data Analysis (IDA 2014) Περισσότερες πληροφορίες: 1 Οκτωβρίου 1-3 Οκτωβρίου Orasak, Κροατία 1-3 Οκτωβρίου Bad Hofgastein, Αυστρία 2-3 Οκτωβρίου 2-3 Οκτωβρίου Ρώµη, Ιταλία 3 Οκτωβρίου 6-9 Οκτωβρίου 7 Οκτωβρίου 8-10 Οκτωβρίου Αθήνα, Ελλάδα 9-10 Οκτωβρίου Οκτωβρίου Portoroz, Σλοβενία Οκτωβρίου Σαντορίνη, Ελλάδα 15 Οκτωβρίου Οκτωβρίου Harkany, Ουγγαρία Οκτωβρίου 21 Οκτωβρίου Οκτωβρίου Κρακοβία, Πολωνία Οκτωβρίου Κοπεγχάγη, ανία Οκτωβρίου Βαρκελώνη, Ισπανία Οκτωβρίου Οκτωβρίου Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο 30 Οκτωβρίου 30 Οκτωβρίου - 1 Νοεµβρίου

9 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 9 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ th EUROMED 2014: Progress in Cultural Heritage e-documentation, Preservation and Protection Περισσότερες πληροφορίες: 5th edition Intelligent Sensor Networks Conference Περισσότερες πληροφορίες: 11th annual Energy Policy Summit: Europe's energy outlook: The race against the clock Περισσότερες πληροφορίες: European Utility Week 2014 Περισσότερες πληροφορίες: Regulating financial Benchmarks what s next? Περισσότερες πληροφορίες: Aging and Society: An Interdisciplinary Conference 2014 Περισσότερες πληροφορίες: Rail Revenue Europe 2014 Περισσότερες πληροφορίες: Conference on Big Data from Space (BiDS '14) Περισσότερες πληροφορίες: 9th European Quality Assurance Forum Changing education QA and the shift from teaching to learning - Περισσότερες πληροφορίες: 7th International Conference of Education, Research and Innovation Περισσότερες πληροφορίες: Going Green: CARE INNOVATION 2014 Περισσότερες πληροφορίες: 6th European Innovation Summit Περισσότερες πληροφορίες: Conference on emerging challenges in retail finance and consumer policy Περισσότερες πληροφορίες: Structural reform of the banking sector Περισσότερες πληροφορίες: Science, Innovation and Society: achieving Responsible Research and Innovation Περισσότερες πληροφορίες: University-Business Cooperation: Driving Competitiveness, Employability and Prosperity Περισσότερες πληροφορίες: Blue Economy and Geo-information Services for Sustainable Growth in Coastal Regions Περισσότερες πληροφορίες: Smart Grid World Summit 2014 Περισσότερες πληροφορίες: European Conference: The New Cohesion Policy Περισσότερες πληροφορίες: Engage today to shape tomorrow - 5th International Conference on Future-Oriented Technology Analysis (FTA) Περισσότερες πληροφορίες: 3-8 Νοεµβρίου Λεµεσός, Κύπρος 4 Νοεµβρίου Αϊντχόβεν, Ολλανδία 4 Νοεµβρίου 4-6 Νοεµβρίου Άµστερνταµ, Ολλανδία 5 Νοεµβρίου 7-8 Νοεµβρίου Μάντσεστερ, Ηνωµένο Βασίλειο Νοεµβρίου Νοεµβρίου Frascati (Ρώµη), Ιταλία Νοεµβρίου Βαρκελώνη, Ισπανία Νοεµβρίου Σεβίλλη, Ισπανία Νοεµβρίου Βιέννη, Αυστρία Νοεµβρίου 18 Νοεµβρίου 18 Νοεµβρίου Νοεµβρίου Ρώµη, Ιταλία Νοεµβρίου Βερολίνο, Γερµανία Νοεµβρίου Μπάρι, Ιταλία Νοεµβρίου Λονδίνο, Ηνωµένο Βασίλειο Νοεµβρίου Νοεµβρίου

10 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 1 0 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Bio-based Plastics How do we Grow the EU Industry? Περισσότερες πληροφορίες: EEB 40th Anniversary Conference: The future of European environmentalism in a challenging global context Περισσότερες πληροφορίες: 8th European Colorectal Congress: Innovation meets Tradition Περισσότερες πληροφορίες: IADC Well Control Europe Conference & Exhibition Περισσότερες πληροφορίες: BioFIT 2014 Pharma and Biotech Event Περισσότερες πληροφορίες: The Development & Manufacturing of Vaccines Conference 2014 Περισσότερες πληροφορίες: 20th International Conference on Technology supported learning & training Περισσότερες πληροφορίες: AGE Annual Conference Περισσότερες πληροφορίες: Transport Safety: societal challenges, research solutions Περισσότερες πληροφορίες: Annual Conference CO-CREATION IN TOURISM TEACHING & LEARNING Περισσότερες πληροφορίες: 20th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI) Περισσότερες πληροφορίες: Conference on Entrepreneurship, Innovation and Enterprise Dynamics Περισσότερες πληροφορίες: The 5th Annual European Data Protection and Privacy Conference Περισσότερες πληροφορίες: Strategic Partnerships Plus Seminar / Conference Περισσότερες πληροφορίες: Prevention of Depression and suicide - Making it happen Περισσότερες πληροφορίες: 4th European Conference on Microfluidics Περισσότερες πληροφορίες: Advances in Business-Related Scientific Research Conference Περισσότερες πληροφορίες: ECB Public Finance Conference: Fiscal policy, monetary policy and their interaction in a monetary union Περισσότερες πληροφορίες: International Conference on Computer Science, Computer Engineering, and Social Media(CSCESM2014) Περισσότερες πληροφορίες: Conference on "Non-linearities in macroeconomics and finance in the light of crises" Περισσότερες πληροφορίες: 1 εκεµβρίου 1-2 εκεµβρίου 1-3 εκεµβρίου Μόναχο, Γερµανία 2-3 εκεµβρίου Aberdeen, Ηνωµένο Βασίλειο 2-3 εκεµβρίου Lille, Γαλλία 3-4 εκεµβρίου 3-5 εκεµβρίου Βερολίνο, Γερµανία 4 εκεµβρίου 4-5 εκεµβρίου Genoa, Ιταλία 4-5 εκεµβρίου Εδιµβούργο, Ηνωµένο Βασίλειο 7 εκεµβρίου Παρίσι, Γαλλία 8-9 εκεµβρίου Παρίσι, Γαλλία 9 εκεµβρίου 9-13 εκεµβρίου Sinaia, Ρουµανία εκεµβρίου Βουδαπέστη, Ουγγαρία εκεµβρίου Λίµερικ, Ιρλανδία εκεµβρίου Μιλάνο, Ιταλία εκεµβρίου Φρανκφούρτη, Γερµανία εκεµβρίου Θεσσαλονίκη, Ελλάδα εκεµβρίου Φρανκφούρτη, Γερµανία

11 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 1 1 Εταίροι Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE - CYPRUS (UCLAN CYPRUS) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΑ) EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS (EAEC) CENTRE FOR THE ADVANCEMENT OF R&D IN EDUCATIONAL TECHNOLOGY (CARDET) ιεθνείς Εταίροι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΨΗ

12 ΤΕΥΧΟΣ 88 ΣΕΛΙ Α 1 2 Συνδροµητές Μέλη Ευρωϖαϊκού Γραφείου Κύϖρου ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΟΤ) ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΚΕΒΕ) ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ CYPRUS INTERNATIONAL INSTITUTE OF MANAGEMENT THE CYPRUS INSTITUTE Επιµέλεια ύλης και έκδοσης: Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου - Γραφείο Βρυξελλών Για περαιτέρω πληροφορίες και ενηµέρωση: Ροζµαρί Στρεβινιώτη Υπεύθυνη Γραφείου Βρυξελλών Χρήστος Κατσαλής Λειτουργός Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου Βρυξέλλες: Rue du Luxembourg 3, B-1000, Βρυξέλλες, Τηλ. / Φαξ: +32 (0) Λευκωσία: Πανεπιστήµιο Κύπρου Κτ. Συµβουλίου-Συγκλήτου Α.Γ. Λεβέντης, Τ.Θ , 1678 Λευκωσία Τηλ.: Φαξ:

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit

UNIVERSITY OF THE AEGEAN Research Unit ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG IVC 2007-2013 Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας & Μεταφορά Καλών Πρακτικών Δεύτερη Πρόσκληση ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και οι αναπτυξιακοί φορείς σε τοπικό και περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy

Τo Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Τo ΕυρωπαϊκόΓραφείοΚύπρου ρ. ΓρηγόρηςΜακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόµενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Αποστολή ραστηριότητες ΜέληΕΓΚ Καθεστώς

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής. 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής 16 Ιουνίου 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ο "Ορίζοντας 2020" (Ηorizon 2020), το νέο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PACMAN ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηµερίδα για τον Αγροδιατροφικό Τοµέα Παρουσίαση Τοπικών Προϊόντων µε Γευσιγνωσία» ιοργάνωση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Κιλκίς, 31 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac. Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός Διευθυντής, Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Δ.Σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Τι είναι το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου; Μέλη του ΕΓΚ

Διαβάστε περισσότερα

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1

EAEC-EOC TASK FORCE. Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 1 EAEC-EOC TASK FORCE Η κινητήρια δύναµη για εξασφάλιση χρηµατοδότησης από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 1 Οφέλη από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου μέχρι σήμερα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Στοχευµένη, έγκαιρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΗΜΟΣ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου ως Καινοτοµία στην οργανωµένη πληροφόρηση ρ. Γρηγόρης Μακρίδης Εκτελεστικός ιευθυντής του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και Προϊστάµενος Υπηρεσίας Έρευνας και.σχ Π.Κ. makrides.g@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 400/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2012 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/38/12 Πρόγραμμα δράσης Erasmus Mundus 2009-2013

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 8/12/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument Εργαλείο του Ορίζοντα 2020

Διαβάστε περισσότερα

δηµοφιλούς τηλεοπτικού µουσικού διαγωνισµού πουργεία και µαθηµατικές εταιρείες και Μέχρι έχει ως στόχο χώρες ή πόλεις να αναδεικνύουν

δηµοφιλούς τηλεοπτικού µουσικού διαγωνισµού πουργεία και µαθηµατικές εταιρείες και Μέχρι έχει ως στόχο χώρες ή πόλεις να αναδεικνύουν ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 7 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ 2 0 1 4 «Le-MATH goes local!» ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία Επιχειρήσεις Ηµερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ Νίκος Καραμπέκιος Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης 07.12.2015 ris3attica.gr συλλέγουμε δεδομένα για την Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα δαπάνες, προσωπικό, δραστηριότητα, επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ Λευκωσία, 13 Δεκεμβρίου 2014 Γεωργία Χριστοφίδου Διευθύντρια Προγραμματισμού Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας ΙI Αειφόρο Σύστηµα ΕΤΑΚ

Πυλώνας ΙI Αειφόρο Σύστηµα ΕΤΑΚ Πυλώνας ΙI Αειφόρο Σύστηµα ΕΤΑΚ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πρόγραµµα «Νησίδες Αριστείας» Πρόγραµµα «EUROSTARS Κύπρου» Πρόγραµµα «Ι ΑΚΤΩΡ» Πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020 2η Ευκαιρία» Πρόγραµµα «Κοινωνική Καινοτοµία»

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ

Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Erasmus για όλους: 5 εκατοµµύρια άτοµα θα λάβουν χρηµατοδότηση από την ΕΕ Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2011 Έως 5 εκατοµµύρια άτοµα, σχεδόν διπλάσιος αριθµός απ ό,τι σήµερα, θα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου. Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία. της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποτελέσματα για τη Συμμετοχή της Κύπρου Στο Πρόγραμμα ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 το Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020 Εισαγωγή H παρούσα Έκθεση αφορά στην αποτύπωση της συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1

FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Παρουσίαση Ετοιµασίας Εγκεκριµένης Πρότασηςστο 7 ο ΠΠ Ειδικό Πρόγραµµα Ικανότητες «Επιστήµη στην Κοινωνία» FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2008-1 Ροζµαρί Στρεβινιώτη Λειτουργός Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου, Βρυξέλλες

Διαβάστε περισσότερα

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας

TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας TRANSPORT LEARNING Εκπαιδευτικές ενότητες για δήμους και υπηρεσίες ενέργειας istockphoto Περιεχόμενα Οι υπηρεσίες μας εν συντομία... 2 Δημιουργία μιας βάσης γνώσεων για τις περιφέρειες σύγκλισης της Ευρώπης...

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT

ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT ΔΙΚΤΥΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ UNITE-IT Με την υποστήριξη ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ unite-it 2014 Το δίκτυο Unite-IT ολοκλήρωσε το πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας από τα δύο συνολικά έτη που υλοποιείται και συνεχίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 12 Μαΐου 2015 Α.Π. 16003 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού.

είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Το νέο πρόγραμμα ERASMUS + : θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2014, είναι ανοιχτό για ιδρύματα και οργανώσεις από τον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή του αθλητισμού. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP

Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής. Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP Ρόλος και υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής Δρ Απόστολος Δημητριάδης Εθνικό Σημείο Επαφής για LEIT/NMP adimi@help-forward.gr Περιεχόμενα Συστάσεις (Ποιοι είμαστε) Τι είναι το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ)

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Οπυρήναςτου7 ου ΠΠ 2/3 συνολικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ

Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν» & των πολιτών. Γεώργιος Ζαλίδης Καθηγητής Α.Π.Θ. Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΚΠ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος: Στην υπηρεσία του «επιχειρείν»

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών

Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ανοίγοντας την Εκπαίδευση μέσω των νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 23 Φεβρουαρίου 2013 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αύγουστος 2015 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αύγουστος 2015 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Γ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ανακοινώνει την έναρξη εγκεκριμένων από την Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD

Επιχειρήσεις και καινοτομία. Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Επιχειρήσεις και καινοτομία Λευκωσία, 4 Δεκεμβρίου 2013 Γιώργος Κ Γεωργίου (Μέλος Δ.Σ ΚΣΕΕΚ, Δ/ντής NOVATEX SOLUTIONS LTD Βασικός στόχος Η2014 2020 Ανάπτυξη βασισμένη στην καινοτομία ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη

Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Ιούνιος 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Η ΕΕ διαβλέπει στους ωκεανούς µεγάλες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη Τα δύο τρίτα του πλανήτη µας καλύπτονται από ωκεανούς και θάλασσες. Με µια υπεύθυνη διαχείριση, µπορούµε

Διαβάστε περισσότερα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα

Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Η οικονομία της γνώσης και η απόδοση της καινοτομίας στην Ελλάδα Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ, ΤΕΙ Αθηνών, Εισήγηση στην ημερίδα του Γραφείου Διαμεσολάβησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

EUROSUCCESS CONSULTING

EUROSUCCESS CONSULTING EUROSUCCESS CONSULTING Ιστορικό Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 Αποτελείται από 3 Τμήματα: Επιχειρηματική Ανάπτυξη Διεθνείς Συνεργασίες Ανάπτυξη Στρατηγικών Έργων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανεπιστημιακή Επιχειρηματική Συνεργασία ΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο»

«Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» «Εργαλεία χρηματοδότησης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό κλάδο» Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 12/11/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το

Διαβάστε περισσότερα

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού

Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης ραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης στους Κλάδους της Μηχανικής Joint Programming Initiatives Πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού Λεωνίδας Αντωνίου Προϊστάµενος Τοµέα Ίδρυµα Προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

LEAD ERA / ERANET (FP7)

LEAD ERA / ERANET (FP7) LEAD ERA / ERANET (FP7) Καινοτόμες Περιφέρειες & Lead Markets Πάτρα 7 Φεβρουαρίου 2011 Τι είναι το Πρόγραμμα LEAD ERA Πρόγραμμα για την ενίσχυση της συνεργασίας διαπεριφερειακών και διακρατικών έργων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Ενημερωτικό σημείωμα «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2016 2Ενημερωτικό για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ Καινοτομώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» που χρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΕΚΕ 2010 2011» Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραµµα ιαγωνισµός Κωδικός Πρόσκλησης : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτοµικής Κουλτούρας : Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

makrides.g@ucy.ac.cy

makrides.g@ucy.ac.cy makrides.g@ucy.ac.cy Περιεχόμενα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 Χρηματοδότηση Μορφή Χρηματοδότησης Ευκαιρίες Χρηματοδότησης Πρακτικές συμβουλές για την προετοιμασία

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks)

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα URBACT III: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη σύσταση Δικτύων Πόλεων για Σχεδιασμό Δράσεων (Action Planning Networks) Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη»

Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη» Το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου Ηρακλείου για την «Έξυπνη πόλη» Μοχιανάκης Κωστής Διευθυντής Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Ηρακλείου Πολιτικές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 3.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 151/25 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Πρόγραμμα Πολιτισμός (2007-2013) Υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος:

Διαβάστε περισσότερα

HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία

HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Προτάσεις για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 1 «HORIZON» 2014-2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020

Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 Μελλοντικά προγράμματα 2014-2020 «HORIZON» 2014-2020 HORIZON 2020 Πρόγραμμα Πλαίσιο για Έρευνα και Καινοτομία Στόχος: ενσωματώνει όλη τη χρηματοδότηση της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτομία σε ένα ενιαίο πρόγραμμα:

Διαβάστε περισσότερα

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS COUNCIL MEETINGS Education, Youth, Culture and Sport Council (EYCS) 26.11.2012-27.11.2012 Location: Council of the European Union (Justus Lipsius building), Brussels MINISTER PRESS CONFERENCE STATEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός

Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δημιουργικός Τουρισμός - Πολιτισμός Προτεραιότητες Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Βούλγαρης Αριστείδης Αυτόνομο Γραφείο RIS 3 Τρίκαλα, 19 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014

Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Απρίλιος 2015 Η δραστηριότητα της ΕΤΕπ στην Κύπρο το 2014 Το 2014 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε συνολικά στην Κύπρο 265 εκατ. ευρώ. Ανέπτυξε συνεργασία με τα δυναμικότερα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας. Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Δρ. Κοντόπουλος Ευστράτιος Ακαδημαϊκός Βοηθός Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Πλήρως αναγνωρισμένο δημόσιο πανεπιστήμιο που

Διαβάστε περισσότερα

communication factors» δηµοσίευσε τους

communication factors» δηµοσίευσε τους ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙ ΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Τ Ε Υ Χ Ο Σ 8 9 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 4 ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΑΥΤΟ: Νέα του ΕΓΚ 1 Νέα των µελών του ΕΓΚ Έρευνα και Καινοτοµία INFO DAYS «Erasmus+ Info Day: Knowledge

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Καθηγητής Ιωάννης Βλαχάβας Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος Εκδήλωση Κτίριο & Ενέργεια Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015 Διεθνές Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες Jean Monnet

Δραστηριότητες Jean Monnet Δραστηριότητες Jean Monnet Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός

Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Δρ Στυλιανή Πετρούδη Επιστημονικός Λειτουργός Πυλώνες και Προγράμματα RESTART 2016-2020 Αντιστοιχία Προγραμμάτων ΠΥΛΩΝΑΣ Ι ΕΞΥΠΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝΑΣ ΙΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑ Α - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (NUTS III) NUTS III (ΕΛΛΑ Α) ΕΒΡΟΣ ΡΟ ΟΠΗ ΞΑΝΘΗ NUTS II (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) KARDJALI HASKOVO ΡΑΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

«Επενδύουμε στο αύριο του Αγροτικού Τομέα»

«Επενδύουμε στο αύριο του Αγροτικού Τομέα» «Επενδύουμε στο αύριο του Αγροτικού Τομέα» Ιωάννης Π. Κουφουδάκης - Διευθύνων σύμβουλος 23 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών Ρόδος Σεπτέμβριος 2016 H ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου οφείλει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα