ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ"

Transcript

1 Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΚΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η συνολική επίδραση που έχει η πυρκαγιά σε κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος. Συγκεκριµένα εξετάζεται ξεχωριστά η πυρκαγιά ως φυσικό φαινόµενο, η µεταβολή των µηχανικών χαρακτηριστικών τόσο του σκυροδέµατος, όσο και του χάλυβα οπλισµού καθώς και οι βλάβες, που παρατηρούνται στις κατασκευές λόγω της πυρκαγιάς. Τέλος παρουσιάζονται κάποιοι ενδεικτικοί τρόποι για την αποτίµηση της εναποµένουσας φέρουσας ικανότητας σε κτιριακές κατασκευές µετά την πυρκαγιά και προτείνονται κατάλληλοι τρόποι επισκευής και ενίσχυσης αυτών. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι η πυρκαγιά οδηγεί στην µείωση των µηχανικών χαρακτηριστικών των υλικών, την ανακατανοµή της έντασης και την εκδήλωση βλαβών, επηρεάζοντας έτσι σηµαντικά την στατική επάρκεια της κατασκευής. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα η πυρκαγιά προκαλεί ακόµη και την µερική ή ολική κατάρρευση του δοµήµατος. Γι αυτό το λόγο πρέπει να είµαστε σε θέση να εκτιµήσουµε το µέγεθος της καταστροφής και να προβούµε στην αποκατάσταση των ζηµιών του φέροντα οργανισµού της. Γενικότερα µέχρι τώρα αµελούταν ο σχεδιασµός των κατασκευών για πυρκαγιά και αυτό γιατί το σκυρόδεµα από µόνο του προσφέρει σχετικά ικανοποιητική προστασία έναντι πυρκαγιάς [5]. Όµως η έναρξη εφαρµογής των Ευρωκωδίκων στην κατασκευή νέων έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα συνοδεύεται και από την εντελώς νέα για την Ελληνική µελετητική πρακτική απαίτηση υποχρεωτικού σχεδιασµού όλων των κτιρίων έναντι πυρκαγιάς. [4] Στην φάση του σχεδιασµού της νέας κατασκευής, ο µελετητής πρέπει να λάβει µέτρα για την περίπτωση πυρκαγιάς, τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά. Τα µέτρα αυτά στο σύνολό τους αποτελούν την παθητική και την ενεργητική πυροπροστασία. Τα µέτρα παθητικής πυροπροστασίας αφορούν την δοµική πυροπροστασία του κτιρίου και είναι ενσωµατωµένα στην αρχιτεκτονική και στατική σχεδίαση και κατασκευή αυτού. Μερικά από τα παραπάνω µέτρα είναι επιλογή µη καιγόµενων υλικών, η επάρκεια και αντοχή των δοµικών στοιχείων του κτιρίου στην πυρκαγιά για κάποιο χρονικό διάστηµα ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη εκκένωσή του και τέλος η κατάλληλη σχεδίαση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου. Από την άλλη πλευρά, η ενεργητική πυροπροστασία ενός κτιρίου αποβλέπει στην αντιµετώπιση και καταστολή της πυρκαγιάς σε περίπτωση που αυτή εκδηλωθεί. Στα µέτρα ενεργητικής πυροπροστασίας περιλαµβάνονται (ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος του κτιρίου) η τοποθέτηση φορητών µέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες), η τοποθέτηση χειροκίνητου συστήµατος συναγερµού (κοµβία συναγερµού), η τοποθέτηση µονίµου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικές φωλιές) και τέλος η τοποθέτηση συστήµατος καταιονητήρων (sprinklers) [1]. 2. Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΩΣ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Αρχικά ορίζουµε τον όρο του πυροδιαµερίσµατος, που είναι κάθε χώρος ο οποίος περιβάλλεται απ όλες τις πλευρές είτε από τοίχους, είτε από πόρτες και παράθυρα. Μια τυπική πυρκαγιά σε ένα πυροδιαµέρισµα αποτελείται από τα εξής στάδια:

2 Κακκός Ευστάθιος Επώαση Στο στάδιο αυτό, το οποίο δεν αποτελεί κίνδυνο ασφάλειας, περιλαµβάνει την έναρξη της πυρκαγιάς κατά την οποία εκπέµπεται σηµαντική ποσότητα καπνού, η οποία συσσωρεύεται στην οροφή χωρίς έντονη φλόγα. Φούντωµα Μετά την πάροδο κάποιου χρονικού διαστήµατος παρατηρείται φούντωµα της πυρκαγιάς που σηµατοδοτεί την ραγδαία αύξηση της θερµοκρασίας. Σε αυτήν την φάση ουσιαστικά το συσσωρευµένο στην οροφή στρώµα αερίων προκαλεί την ανάφλεξη της διαθέσιµης καύσιµης ύλης στο πυροδιαµέρισµα. Πλήρης Ανάπτυξη Όλη η καύσιµη ύλη του πυροδιαµερίσµατος καίγεται ενώ οι φλόγες και τα αέρια µεταφέρονται µέσω ανοιγµάτων σε παρακείµενα πυροδιαµερίσµατα. Απόσβεση Η εξάντληση της καύσιµης ύλης συνοδεύεται µε την αποµάκρυνση των θερµών αερίων. Το πρώτο στάδιο (φούντωµα) διαρκεί λεπτά µε τις θερµοκρασίες να ανέρχονται στους C. Έπειτα παρατηρείται αύξηση των θερµοκρασιών στους C, η οποία εξαρτάται από την ποσότητα των φλεγόµενων αντικειµένων. Τέλος, στο στάδιο της απόσβεσης, έχουµε ύφεση της πυρκαγιάς µε αποτέλεσµα την έντονη µείωση των θερµοκρασιών [4],[6]. Εικόνα 1: Πρώτο στάδιο πυρκαγιάς (φούντωµα)[6] Εικόνα 2: εύτερο στάδιο πυρκαγιάς (επώαση)[6]

3 Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς Εικόνα 3: Τρίτο στάδιο πυρκαγιάς (πλήρης ανάπτυξη)[6] Εικόνα 4: Τέταρτο στάδιο πυρκαγιάς (απόσβεση)[6] 3. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ Η επίδραση της πυρκαγιάς στα δοµικά µέλη µιας κατασκευής δεν µπορεί να προσδιοριστεί χωρίς την πρωταρχική ανάλυση και µελέτη της συµπεριφοράς των υλικών που απαρτίζουν την κατασκευή. Η παραπάνω ανάλυση είναι αναγκαία, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κανένα (δοµικό) υλικό δεν παρουσιάζει απεριόριστη αντοχή στις θερµοκρασίες των συνήθων πυρκαγιών. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι η πυρκαγιά έχει άµεση επίδραση στις διάφορες µηχανικές ιδιότητες των υλικών. Οι ιδιότητες αυτές (τάση διαρροής, µέτρο ελαστικότητας κτλ.) µεταβάλλονται διαφορετικά ανάλογα µε το είδος της λειτουργίας που εξυπηρετεί το δοµικό µέλος (υποστύλωµα, δοκός κτλ.), το είδος της καταπόνησης (εφελκυσµός, θλίψη κτλ) και τις διαστάσεις του δοµικού στοιχείου. Οι κύριες ιδιότητες των υλικών που µεταβάλλονται κατά την πυρκαγιά παρουσιάζονται παρακάτω ξεχωριστά, τόσο για το σκυρόδεµα όσο και για τον χάλυβα οπλισµού. 3.1 ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Ο χάλυβας οπλισµού, αν και θεωρείται άκαυστο υλικό, δεν αντέχει επί πολύ ώρα τις υψηλές θερµοκρασίες µιας συνηθισµένης πυρκαγιάς. Πιο συγκεκριµένα σε εργαστηριακή δοκιµασία συνηθισµένου µαλακού χάλυβα, παρατηρήθηκε πως η αντοχή (σε εφελκυσµό) αυξάνει αρχικά, για θέρµανση µέχρι 250 C, για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση στους 400 C, από όπου αρχίζει να πέφτει και στους 550 C φθάνει στην επιτρεπόµενη τάση, µε τους συνηθισµένους συντελεστές ασφάλειας [10]. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί ότι κατά την έκθεση των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος σε υψηλές θερµοκρασίες επηρεάζεται δυσµενώς από τα µηχανικά τους χαρακτηριστικά κυρίως η εφελκυστική αντοχή και η παραµόρφωση θραύσεώς τους. Λόγω των παραπάνω παραγόντων είναι αρκετά πιθανή και η πρόωρη εµφάνιση φαινόµενων όπως ο ερπυσµός, η χαλάρωση, και η µεταβολή της µικροδοµής του χάλυβα. Ανάλογα αφενός µε τον χρόνο και την θερµοκρασία έκθεσης, και αφετέρου µε την σύσταση και την µέθοδο παραγωγής τους, καθορίζεται εάν µετά την επάνοδο σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος οι µεταβολές αυτές των χαλύβων παραµένουν ή αίρονται µερικώς ή ολικώς [2].

4 Κακκός Ευστάθιος Τέλος ο χάλυβας, σαν οπλισµός του σκυροδέµατος, πρέπει να έχει επαρκή επικάλυψη, σύµφωνα πάντα µε τα όσα προβλέπουν οι κανονισµοί, γιατί τότε αποκτά αρκετά από τα πλεονεκτήµατα του σκυροδέµατος. Επίσης ο χάλυβας των προεντεταµένων κατασκευών, λόγω της ευαισθησίας του σε υψηλές θερµοκρασίες, πρέπει να προστατεύεται αρκετά και το κριτήριο αυτό ικανοποιείται µόνο αν τοποθετηθεί σε κατάλληλο βάθος από την επιφάνεια του σκυροδέµατος [10]. Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι µεταβολές ορισµένων µηχανικών χαρακτηριστικών του χάλυβα κατά την έκθεση αυτού σε υψηλές θερµοκρασίες, σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 2. Εικόνα 5: Θερµική επιµήκυνση χάλυβα, όπου καµπύλη [1] χάλυβαςοπλισµού, καµπύλη [2] προεντεταµένος χάλυβας[7] Εικόνα 2: Μειωτικός συντελεστής k s (θ) επί της χαρακτηριστικής τάσης διαρροής (f yk ) εφελκυόµενου και θλιβόµενου οπλισµού (Κατηγορία N), όπου Καµπύλη [1] εφελκυόµενος οπλισµός θερµής εξέλασης για παραµορφώσεις ε s,fi 2%, καµπύλη [2] εφελκυόµενος οπλισµός ψυχρής κατεργασίας για παραµορφώσεις ε s,fi 2% και καµπύλη 3 θλιβόµενος οπλισµός ή εφελκυόµενος οπλισµός για παραµορφώσεις ε s,fi < 2%[7] 3.2 ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Όπως ήδη αναφέρθηκε, το σκυρόδεµα είναι το καλύτερο από τα συνηθισµένα δοµικά υλικά, από την άποψη συµπεριφοράς σε πυρκαγιά, για τους εξής λόγους:

5 Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς Τα δοµικά στοιχεία από σκυρόδεµα είναι συνήθως πολύ µεγαλύτερης µάζας, από τα αντίστοιχα χαλύβδινα ή ξύλινα. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καθυστέρηση ανύψωσης της θερµοκρασίας τους προς το εσωτερικό της διατοµής. Το µπετόν, ακόµη και σε ξηρό περιβάλλον, εµπεριέχει νερό, που συγκρατείται µε τρεις τρόπους: µε φυσικές δυνάµεις, όπως είναι η ικανότητα των τριχοειδών πόρων να συγκρατούν νερό, ανάλογα µε τη σχετική υγρασία του περιβάλλοντος, µε φυσικοχηµικές δυνάµεις, όπως είναι οι τάσεις συνάφειας προς τους κόκκους των λίθινων υλικών, και µε χηµικές δυνάµεις, όπως είναι το κρυσταλλικό νερό ενυδάτωσης του τσιµεντοπολτού. Κατά την προσβολή του από υψηλές θερµοκρασίες, το νερό εξατµίζεται, αρχικά στην επιφάνεια και στη συνέχεια βαθύτερα, όσο διαρκεί η πυρκαγιά. Κατά την εξάτµιση του απορροφά θερµότητα και έτσι καθυστερεί τη θέρµανση των εσωτερικών στρωµάτων. Ουσιώδης στόχος είναι, οι εξωτερικές στρώσεις (όπου ο τσιµεντοπολτός αποσυντίθεται στους 600 C), να µην αποκολληθούν και καταπέσουν. Σ' αυτό συντελεί σηµαντικά η παρουσία πυκνού λεπτού οπλισµού (συνδετήρων ή µεταλλικού πλέγµατος) που έχει τοποθετηθεί γι αυτό το σκοπό. Το είδος των αδρανών που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή του σκυροδέµατος παίζει σηµαντικό ρόλο. Τα ασβεστολιθικά αδρανή είναι τα καλύτερα, γιατί ο ασβεστόλιθος χάνει τις µηχανικές του ικανότητες στους 900 C, οπότε και αρχίζει η ασβεστοποίηση, µε ταυτόχρονη έκλυση διοξειδίου του άνθρακα (διαδικασία που απορροφά επίσης σηµαντικά ποσά θερµότητας). Επίσης καλή συµπεριφορά δείχνουν οι σκωρίες υψικαµίνων (εφόσον βέβαια εκπληρώσουν τους όρους καταλληλότητας) για να χρησιµοποιηθούν ως αδρανή στην παραγωγή µπετόν. Αντίθετα τα πυριτικά αδρανή (συνήθως χαλαζίτης από κοιτάσµατα φυσικού αµµοχάλικου), που κυρίως χρησιµοποιούνται στην κεντρική Ευρώπη, παρουσιάζουν διόγκωση και σπάζουν όταν θερµανθούν στους 530 C. Πάντως αυτά τα φαινόµενα αρχίζουν να εµφανίζονται µετά το πρώτο ηµίωρο, τουλάχιστον σε συνηθισµένης έντασης πυρκαγιές. Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι η έκθεση του σκυροδέµατος σε υψηλές θερµοκρασίες έχει ως αποτέλεσµα την σηµαντική υποβάθµιση των µηχανικών ιδιοτήτων του, οι οποίες ακόµη και µετά την επάνοδο σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος δεν επανέρχονται στις αρχικές τους τιµές, ή τις ανακτούν κατά µικρό µόνο ποσοστό. Στα παρακάτω σχήµατα παρουσιάζονται ενδεικτικά οι µεταβολές ορισµένων µηχανικών χαρακτηριστικών του χάλυβα κατά την έκθεση αυτού σε υψηλές θερµοκρασίες [10]. Εικόνα 7: Συνολική θερµική µύκηνση σκυροδέµατος, όπου καµπύλη [1] αντιστοιχεί σε σκυρόδεµα µε πυριτικά αδρανή και καµπύλη [2] σε ασβεστολιθικά αδρανή[7]

6 Κακκός Ευστάθιος Εικόνα 8: Μειωτικός συντελεστής k c (θ) επί της χαρακτηριστικής αντοχής (f ck ) του σκυροδέµατος, όπου καµπύλη [1] αντιστοιχεί σε σκυρόδεµα µε πυριτικά αδρανή και καµπύλη [2] σε ασβεστολιθικά αδρανή[7] 4. ΒΛΑΒΕΣ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΑ ΟΜΙΚΑ ΜΕΛΗ 4.1 ΑΙΤΙΑ ΒΛΑΒΩΝ Οι αιτίες των ζηµιών στον φέροντα οργανισµό είναι συνήθως οι εξής: 1. Υπέρµετρη επιµήκυνση και απώλεια αντοχής οπλισµού λόγω της θέρµανσης. 2. Θραύση σκυροδέµατος λόγω της άσκησης τάσεων εξαναγκασµού, που δηµιουργούνται επειδή το σκυρόδεµα έχει µικρότερη θερµική διαστολή από τους οπλισµούς 3. Έκρηξη του µπετόν λόγο µεγάλης ογκοµετρικής µεταβολής των µελών του. 4. Αστοχία της θλιβόµενης ζώνης καµπτόµενων φορέων λόγω υπερβολικής µήκυνσης του χάλυβα. 5. Ανάπτυξη ανοµοιόµορφων θερµικών τάσεων στο σκυρόδεµα και µερική καταστροφή του λόγω επίδρασης του νερού κατάσβεσης [6]. 4.2 ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΒΛΑΒΩΝ Η πυρκαγιά προκαλεί διάφορες χαρακτηριστικές αλλοιώσεις των υλικών, τήξεις και καύσεις. Πέραν αυτών, οι κύριες και τυπικές βλάβες λόγω πυρκαγιάς, µπορούν να συνοψισθούν στις ακόλουθες: Πρόωρες αποκολλήσεις και καταπτώσεις επιχρισµάτων και οροφοκονιαµάτων, λόγω πληµµελούς πρόσφυσης και µεγάλου πάχους. Αποµειώσεις διατοµών των φερόντων στοιχείων λόγω απολεπίσεων, αποφλοιώσεων και αποκολλήσεων των εξωτερικών στοιβάδων, καθώς και αποσύνθεση της µάζας του σκυροδέµατος ή του κονιάµατος. Χαρακτηριστικές (και αισθητές) παραµένουσες παραµορφώσεις, τόσο για τους οριζόντιους φορείς (π.χ. βέλη πλακών και δοκών), όσο και για κατακόρυφα στοιχεία (π.χ. αποκλίσεις στύλων και τοίχων). Μεγάλο µέρος των παρουσιαζόµενων θερµικών παραµορφώσεων παραµένει ως µόνιµο(εµπειρικώς, έως και 50%). Λόγω των έντονων παραµορφώσεων (σε συνδυασµό µε την αποµείωση των διατοµών και των αντοχών), παρατηρούνται σηµαντικές καµπτικές καθώς και διατµητικές βλάβες. Οι πιο τυπικές διατµητικές βλάβες είναι οι λοξές ρωγµές σε µεσαίες εδράσεις συνεχών δοκών από οπλισµένο σκυρόδεµα (και λόγω ανακατανοµής της έντασης), καθώς και τα θερµικά

7 Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς «λακτίσµατα», δηλαδή, οι έντονες λοξές ρωγµές σε ισχυρά και δύσκαµπτα κατακόρυφα στοιχεία [2]. 4.3 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τον πρόχειρο οδηγό, που αφορά την αποµείωση της φέρουσας ικανότητας κτιρίων από οπλισµένο σκυρόδεµα, υπάρχουν πέντε στάθµες βλάβης, οι οποίες αντιστοιχούν γενικώς σε διαθέσιµα περιθώρια αντιστάσεων των καµένων δοµικών στοιχείων καθώς και σε απαιτούµενα µέτρα επισκευών και ενισχύσεων, ανάλογα την βαρύτητα της βλάβης. Οι στάθµες αυτές παρουσιάζονται παρακάτω. Βλάβες βαθµού Α (ασήµαντες) Εδώ παρατηρούνται εκτινάξεις επιχρισµάτων, περιορισµένες απολεπίσεις και αποφλοιώσεις του σκυροδέµατος ενώ παράλληλα εµφανίζεται και καπνιά. Βλάβες βαθµού Β (ελαφρές) Σε αυτήν την στάθµη έχουµε εκτινάξεις σκυροδέµατος, απολεπίσεις και αποφλοιώσεις. Η διαφοροποίηση σε σχέση µε την προηγούµενη στάθµη είναι ότι παρατηρούνται εκτεταµένες επιφανειακές µικρορηγµατώσεις. Γενικά όµως οι παραµορφώσεις δεν είναι αισθητές, και γενικά δεν έχουµε αποκολλήσεις οπλισµών, παρά µόνο µερικά γυµνά µικρά µήκη. Τέλος εµφανίζεται κάπνα ενώ το σκυρόδεµα αρχίζει και παίρνει ροζ χρώµα. Βλάβες βαθµού Γ (σοβαρές) Στην συγκεκριµένη στάθµη παρατηρούνται εκτεταµένες εκτινάξεις και αποκολλήσεις επικαλύψεως σκυροδέµατος, οι οποίες µπορεί να φτάσουν και σε µεγαλύτερο βάθος. Γενικώς, δεν έχουµε αποκολλήσεις οπλισµών, έχουµε όµως λυγισµό µέχρι το πολύ δύο ράβδων οπλισµού. Επίσης αναφέρεται ότι το χρώµα του σκυροδέµατος είναι γκρι ή ροζ. Βλάβες βαθµού (βαριές) Σε αυτήν την στάθµη οι παραµορφώσεις των υποστυλωµάτων είναι πλέον αισθητές, ενώ ταυτόχρονα έχουµε εκτεταµένες αποκολλήσεις οπλισµών. Πρακτικώς, όλες οι ράβδοι οπλισµού είναι εκτεθειµένες, ενώ µερικές (έως αρκετές) είναι και λυγισµένες. Πλέον το χρώµα του σκυροδέµατος είναι φαιό ή κιτρινωπό. Βλάβες βαθµού Ε ( πολύ βαριές) Εδώ το υποστύλωµα έχει φτάσει την οριακή του κατάσταση. Πιο συγκεκριµένα οι παραµορφώσεις του στοιχείου είναι αρκετά έντονες, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται πολλαπλές ρηγµατώσεις, έντονες αποφλοιώσεις (και αποσύνθεση) σκυροδέµατος, καθώς και αποκολλήσεις οπλισµών, µε τις ράβδους να παρουσιάζονται λυγισµένες ή ακόµα και κοµµένες. Βάσει των παραπάνω είναι προφανές ότι υπάρχει τοπική ή γενικότερη αποδιοργάνωση του δοµικού στοιχείου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις το στοιχείο έχει θραυτεί.[3] Τα υποστυλώµατα είναι αυτά που προσβάλλονται λόγω της θέσης τους περισσότερο από τη φωτιά, µε εµφάνιση απόσχισης του σκυροδέµατος πλησίον των ακµών της διατοµής τους. Αν και το γεγονός αυτό από µόνο του εκθέτει άµεσα τις ράβδους του οπλισµού σε υψηλή θερµοκρασία µε όλες τις συνεπαγόµενες επιπτώσεις µείωσης της αντοχής τους, εν τούτοις δεν οδηγεί σε κατάρρευση λόγω των µεγάλων διαστάσεων που υιοθετούνται σήµερα για τα στοιχεία αυτά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα υποστύλωµα τετραγωνικής διατοµής πλευράς 0.40m µπορεί να υποστεί χωρίς επιπτώσεις υψηλές θερµοκρασίες για 90 λεπτά της ώρας [4].

8 Κακκός Ευστάθιος 4.4 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΟΛΟΥΣ Για βλάβες βαθµού Α, Β και Γ στις δοκούς παρατηρούνται ελαφρές ρωγµές. Παράλληλα τα βέλη κάµψης των δοκών δεν είναι αισθητά, δεν έχουµε αποκολλήσεις ράβδων οπλισµού ενώ µερικές ράβδοι είναι εκτεθειµένες. Επίσης το χρώµα του σκυροδέµατος είναι γκρι ή ροζ µε παράλληλη εµφάνιση καπνιάς. Τέλος για την στάθµη παρατηρούνται έντονες βλάβες στο σύστηµα δαπέδων (στις πλάκες και στις δοκούς). Πιο συγκεκριµένα οι παραµορφώσεις και οι ρηγµατώσεις είναι σηµαντικές ενώ πολλές από τις ράβδους οπλισµού είναι γυµνές, λυγισµένες ή ακόµα και κοµµένες [3]. Έπειτα παρουσιάζονται κάποιοι παράµετροι που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση των βλαβών των δοκών. Μερικές από αυτές είναι το πλάτος της διατοµής, το βάθος του οπλισµού, η ύπαρξη πυκνού επιφανειακού οπλισµού καθώς και το σύστηµα της στατικής λειτουργίας της δοκού. Ο κίνδυνος της εκρηκτικής απόσχισης του µπετόν µειώνεται αν έχουµε ξηρό περιβάλλον (για να αποφύγουµε την συµπύκνωση των υδρατµών), αν χρησιµοποιήσουµε ασβεστολιθικά αδρανή ή πυρίµαχο µπετόν, αν το πλάτος της διατοµής είναι µεγαλύτερο των 20 εκ. καθώς και αν έχουµε µεγαλύτερες επικαλύψεις των οπλισµών. Επιπλέον σηµαντικό ρόλο παίζει το σύστηµα στατικής λειτουργίας της δοκού. Πιο συγκεκριµένα αµφιέρειστοι δοκοί ή πλαίσια ενός ανοίγµατος είναι πιο ευπαθή σε πυρκαγιά. Συνεχές δοκοί και πολύστηλα πλαίσια είναι πιο ασφαλή γιατί από την θερµοκρασία προσβάλλεται ο κάτω οπλισµός, ενώ ο οπλισµός στις στηρίξεις βρίσκεται πιο κοντά στον υπερκείµενο όροφο όπου οι θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες. Έτσι σε περίπτωση διαρροής του οπλισµού των ανοιγµάτων γίνεται σταδιακή ανακατανοµή των ροπών προς τις στηρίξεις, επειδή ο οπλισµός εκεί είναι ψυχρότερος και πιο ικανός να τις αναλάβει. Ένα άλλο πρόβληµα που προκύπτει είναι µε τις παραµορφώσεις, επιµηκύνσεις των φερόντων στοιχείων, οι οποίες αν εµποδιστούν από τα µέλη που βρίσκονται δίπλα τους παρουσιάζουν προβλήµατα λυγισµού και στρέβλωσης [6]. 4.5 ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΚΕΣ Οι βλάβες στις πλάκες είναι λίγο-πολύ ίδιες µε αυτές των δοκών. Σύµφωνα µε τους κανονισµούς, πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος πάχους 8 και 9εκ. αντέχουν ικανοποιητικά για έκθεση σε πυρκαγιά διάρκειας 30 λεπτών. Για πλάκες, οι οποίες έχουν πάχος πάνω από 10εκ. θεωρούνται ότι αντέχουν σε φωτιά για πάνω από µιάµιση ώρες [6]. Εικόνα 9: Απλή και τοπική απολέπιση στύλου, µικρό βάθος προσβολής, ελαφριά (έως και ασήµαντη) βλάβη [11]

9 Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς. Εικόνα 10: Έντονες αποφλοιώσεις στύλων, γυµνά µήκη οπλισµών, λυγισµένες ράβδοι, σοβαρές (έως βαριές) βλάβες[11] Εικόνα 11: Χαρακτηριστικές πολλαπλές καµπτικές και διατµητικές ρωγµές δοκών[11] Εικόνα 12: Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος, χαρακτηριστικές πολλαπλές ρωγµές [11] 5. ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΠΟΜΕΝΟΥΣΑΣ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Με σκοπό την διερεύνηση της συµπεριφοράς των υλικών των υφιστάµενων κτιρίων, αλλά και τον έλεγχο εν γένει της καταστάσεως αυτών (π.χ. ύπαρξη κενών ή φωλεών στο εσωτερικό των φερόντων δοµικών στοιχείων, κατάσταση χάλυβα κλπ), έχουν αναπτυχθεί πολλές µέθοδοι ελέγχου επί τόπου και στο εργαστήριο. Αυτές οι µέθοδοι διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

10 Κακκός Ευστάθιος Έµµεσες (µη καταστροφικές) µέθοδοι Πρόκειται για µεθόδους, οι οποίες πρακτικά εφαρµόζονται µε µηδενική επέµβαση στην κατασκευή. Ελάχιστα καταστρεπτικές µέθοδοι Η εφαρµογή των συγκεκριµένων µεθόδων απαιτεί την αποκοπή µικρών τεµαχίων από τα φέροντα στοιχεία της κατασκευής. Όπως είναι φυσικό, η χρήση των έµµεσων (µη καταστρεπτικών) µεθόδων προτιµάται στην περίπτωση κατασκευών µε µεγάλη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, για τις οποίες έχει σηµασία να αποφευχθεί η διαταραχή της µορφής τους. Παρ όλα αυτά, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι έµµεσες (µη καταστροφικές) µέθοδοι, οι οποίες επί πλέον, παρουσιάζουν και χαµηλό κόστος εφαρµογής, έχουν µειωµένη αξιοπιστία και µπορούν να χρησιµεύσουν κυρίως για την προκαταρκτική διερεύνηση της καταστάσεως µιας κατασκευής, καθώς τα αποτελέσµατά τους είναι ποιοτικώς µόνον αξιοποιήσιµα. Πάντως, οι έµµεσες (µη καταστροφικές) µέθοδοι παρέχουν και άλλες σηµαντικές πληροφορίες όπως οµοιογένεια των χαρακτηριστικών της κατασκευής εντοπισµό περιοχών ασυνέχειας µε ανώµαλη συµπεριφορά κλπ. Οι ελάχιστα καταστρεπτικές µέθοδοι είναι πολύ πιο αξιόπιστες, η δε χρήση τους, ακόµη και σε µνηµεία εξαιρετικής αξίας, είναι κατάλληλη, υπό τον όρο, βεβαίως, να επιλέγεται αντιπροσωπευτική θέση στην οποίαν εκτελούνται οι δοκιµές, καθώς και να είναι αποδεκτές η έκταση της επεµβάσεως και η µέθοδος αποκαταστάσεως του τοπικού τραύµατος.[8] Για λόγους πληρότητας παρουσιάζεται συνοπτικά µια σειρά από ελέγχους, για τους οποίους έχουν γίνει αρκετές αναφορές, όπως εξόλκευση ήλων, πυρηνοληψία, ενανθράκωση, δοκιµή µικροθραυσµάτων κτλ.οι προηγούµενες ελάχιστα καταστροφικές µέθοδοι που αναφέρθηκαν, θα πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή, όταν αυτές λαµβάνουν χώρα σε στοιχεία που έχουν προεντεταµένο χάλυβα, διότι λόγω της µεγάλης έντασης µπορεί εύκολα να προκληθεί αστοχία η οποία να οδηγήσει στην κατάρρευση. Υπάρχουν όµως και µη καταστροφικοί έλεγχοι όπως ο οπτικός έλεγχος, η µέθοδος των τασικών κυµάτων, η κρουσιµέτρηση, υπέρυθρη φωτογράφηση κτλ. Μια άλλη µέθοδος που χρησιµοποιείται είναι η πετρογραφική µέθοδος. Σύµφωνα µε αυτή την µέθοδο λαµβάνονται δείγµατα από το πυρόπληκτο σκυρόδεµα και αρχικά εξετάζονται µε γυµνό µάτι και µε χαµηλής ανάλυσης µικροσκόπια για τον εντοπισµό µικρορωγµών και αλλαγής χρώµατος. Τα σηµεία στα οποία υπάρχουν µικρορωγµές αφαιρούνται από το συνολικό δείγµα µε µια ειδική διαδικασία, ούτως ώστε να δηµιουργούνται λεπτές φέτες σκυροδέµατος. Αυτές οι λεπτές φέτες σκυροδέµατος εξετάζονται µε µικροσκόπια υψηλής ανάλυσης για τον προσδιορισµό των πόρων και των ρωγµών που έχουν δηµιουργηθεί. Ο συνδυασµός της οπτικής επιθεώρησης-χαµηλής ανάλυσης και της υψηλής ανάλυσης λεπτών δειγµάτων ονοµάζεται πετρογραφική µέθοδος. Η µέθοδος αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρων διότι δεν εφαρµόζεται µόνο σε πυρόπληκτο σκυρόδεµα, αλλά σε φυσικά αδρανή και σε ασβεστοκονιάµατα.[9]. Εικόνα 13: Στην εικόνα αυτή φαίνεται µια σειρά από µικρορωγµές[9]

11 Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς 6. ΜΕΘΟ ΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΥΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Είναι προφανές ότι στόχος της επισκευής είναι η επαναφορά του φορέα στην αρχική του κατάσταση. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται απαραίτητα για την επισκευή της κατασκευής είναι οι εξής: ιασφάλιση του φορέα από µελλοντική πυρκαγιά. Ανθεκτικότητα υλικών κατασκευής στο χρόνο ίση σε σχέση µε αυτή των υλικών που αντικαθιστούν Προστασία χαλύβδινου οπλισµού από τη διάβρωση για τον υπόλοιπο χρόνο ζωής του έργου. ιατήρηση των παραµορφώσεων του φορέα σε αποδεκτό επίπεδο. Αποκατάσταση της συνάφειας µεταξύ του οπλισµού και του σκυροδέµατος και κυρίως µεταξύ του νέου εκτοξευόµενου σκυροδέµατος µε το υφιστάµενο. Οι κυριότερες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για επισκευή και ενίσχυση της κατασκευής µετά την πυρκαγιά είναι: Έγχυτο σκυρόδεµα Εφαρµόζεται εύκολα εάν υπάρχει χώρος για σκυροδέτηση και αν η πυκνότητα του οπλισµού επιτρέπει τη διέλευση του. Χαρακτηριστικό που πρέπει να αναφερθεί είναι ότι η αντοχή του είναι κατά 100Kg/cm 2 µεγαλύτερη του παλαιού σκυροδέµατος. Εποξειδικές κόλλες Εφαρµόζονται κυρίως σε ρωγµές και για αποκατάσταση διατοµών οπλισµένου σκυροδέµατος σε δοκούς, πλάκες, υποστυλώµατα κ.λ.π. Τσιµεντενέσεις Εφαρµόζονται κυρίως για πλήρωση ρηγµάτων µε θλιπτική ένταση. Κονιάµατα τσιµέντου και πλαστικών υλών Εφαρµόζονται κυρίως για αποκατάσταση ζηµιών σε υποστυλώµατα, τοιχία και κόµβους. Πρέπει να µην προσµειγνύονται µε αδρανή και να εφαρµόζονται σε µικρά πάχη της τάξης των 5cm. Εκτοξευµένο σκυρόδεµα Εφαρµόζεται κυρίως για ενίσχυση του κάτω πλέγµατος των πλακών και για ενίσχυση επισκευή µε µανδύα δοκών και υποστυλωµάτων. Το πάχος του µανδύα πρέπει να είναι το πολύ 5 έως 6 cm ανά στρώση. Εγκιβωτισµένο σκυρόδεµα Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις πλήρους αποδιοργάνωσης του σκυροδέµατος και σε περιπτώσεις δυσκολίας εφαρµογής άλλης µεθόδου. Ηλεκτροσυγκόλληση νέων οπλισµών στους παλιούς Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης των υπαρχόντων οπλισµών. Προτιµάται ο µαλακός χάλυβας. Προσθήκη εξωτερικών συνδετήρων Εφαρµόζεται σε περιπτώσεις βλάβης δοκών από διάτµηση ή σε σοβαρές βλάβες υποστυλωµάτων και κόµβων. Εδώ απαιτείται η κάλυψη των νέων στοιχείων. Επικόλληση ελασµάτων beton blaquet Είναι µια σχετικά καινούργια µέθοδος και αποτελείται από πολύ λεπτά ελάσµατα. Εφαρµόζεται για ρηγµατώσεις δοκών µε λοξό εφελκυσµό χωρίς αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος και γενικά όπου έχει βρεθεί µείωση οπλισµού. εν συνιστάται γενικά γιατί απαιτείται υψηλή τεχνολογία και η αποτελεσµατικότητα της δεν είναι δεδοµένη. Αµέσως µετά την πυρκαγιά εκτελούνται οι εργασίες, που περιγράφονται παρακάτω: Γρήγορη εκτίµηση των βλαβών.

12 Κακκός Ευστάθιος Υποστύλωση της κατασκευής. Αποµάκρυνση στρώσης του σκυροδέµατος πάχους 3 έως 5 εκατοστών, λόγω απώλειας αντοχής, εξαιτίας της πυρκαγιάς. Ευθυγράµµιση των οπλισµών, που έχουν καµπυλωθεί σε θερµοκρασίες µικρότερες των 300 C ή προσθήκη νέων, τους οποίους στερεώνουµε πολύ καλά, ανάλογα µε την απώλεια αντοχής των υπαρχόντων οπλισµών. Τοποθέτηση νέων συνδετήρων (όπου χρειάζεται) σε υποστυλώµατα και δοκούς. Αποκατάσταση της (παλιάς) διατοµής του µπετόν. Σφράγισµα των εναποµεινάντων ρωγµών. Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι η µέθοδος που θα επιλεχθεί την ενίσχυση αλλά και την αποκατάσταση των ζηµιών εξαρτάται από το είδος του προς επισκευή στοιχείου της κατασκευής, το µέγεθος της ζηµιάς αυτού αλλά και το είδος της καταπόνησής του. Με βάση τους παραπάνω παράγοντες έχουµε τις παρακάτω περιπτώσεις. ΟΚΟΙ 1) Για την περίπτωση της απλής ρηγµάτωσης δοκών κατάλληλες µέθοδοι αποκατάστασης µπορεί να είναι: εµποτισµός µε εποξειδική κόλλα, τοποθέτηση εξωτερικών συνδετήρων και κάλυψη τους, συγκόλληση ελασµάτων και κάλυψη τους. 2) Σε περίπτωση έντονης ρηγµάτωσης δοκών χωρίς αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος µπορούµε να επέµβουµε ως εξής: Μετά την απαραίτητη υποστύλωση, σφραγίζονται οι ρωγµές µε κατάλληλη εποξειδική κόλλα και τοποθετούνται εξωτερικοί συνδετήρες, οι οποίοι καλύπτονται στην συνέχεια µε εκτοξευµένο σκυρόδεµα. Μία εναλλακτική επέµβαση αποτελεί η επικόλληση µεταλλικών ελασµάτων αντί για την χρήση συνδετήρων. Όµως και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει τα µεταλλικά ελάσµατα να επικαλυφθούν µε εκτοξευµένο σκυρόδεµα. 3) Τέλος για έντονη ρηγµάτωση µε τοπική αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος ενδεικτικοί τρόποι επέµβασης είναι οι παρακάτω: Μετά την υποστύλωση, αφαιρείται το βλαµµένο λόγω πυρκαγιάς τµήµα της δοκού και αντικαθίσταται είτε µε έγχυτο είτε εκτοξευµένο σκυρόδεµα. Αν έχει υπάρξει βλάβη του οπλισµού διάτµησης πρέπει να προστεθούν επιπλέον εξωτερικοί συνδετήρες (κολάρα), που και αυτοί καλύπτονται µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. Σε περίπτωση καµπτικής ρηγµάτωσης συνίσταται είτε επικόλληση λεπτών ελασµάτων στο εφελκυόµενο πέλµα είτε (αν χρειαστεί) συγκόλληση νέων οπλισµών στους παλιούς. ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 1) Σε περίπτωση απλής ρηγµάτωσης αρκεί ένας απλός εµποτισµός µε εποξειδικές κόλλες. 2) Αν υπάρχει έντονη ρηγµάτωση και αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος τότε: καθαιρείται το αποδιοργανωµένο σκυρόδεµα και συγκολλούνται νέοι οπλισµοί στους παλιούς. Μετά την αφαίρεση ανακατασκευάζεται το αποδιοργανωµένο σκυρόδεµα είτε µε έγχυτο είτε µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα είτε µε κατασκευή µανδύα και εµποτισµό µε κονίαµα τσιµέντου πλαστικών υλών. Τέλος

13 Συµπεριφορά κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς τοποθετούνται εξωτερικοί συνδετήρες, οι οποίοι καλύπτονται µε στρώση εκτοξευόµενου σκυροδέµατος. Σε περίπτωση υπερβολικά µεγάλης ζηµίας (πλήρης αποδιοργάνωση του σκυροδέµατος) τότε καθαιρείται όλο το σκυρόδεµα αποκαλύπτοντας έτσι τους οπλισµούς, πάνω στους οποίους θα συγκολληθούν οι νέοι οπλισµοί κατασκευάζοντας παράλληλα µανδύα σε όλο το ύψος από έγχυτο σκυρόδεµα. ΠΛΑΚΕΣ Στις πλάκες απλές ρηγµατώσεις αντιµετωπίζονται απλά µε εµποτισµό από κατάλληλες εποξειδικές κόλλες. Στην περίπτωση έντονων ρηγµατώσεων γίνεται πρώτα πλήρωση των ρωγµών µε εποξειδικές κόλλες και στην συνέχεια επισκευάζεται το άνω µέρος, τοποθετώντας δοµικό πλέγµα µε έγχυτο ή εκτοξευόµενο σκυρόδεµα. Αντίστοιχα στο κάτω πέλµα ενεργούµε όπως ακριβώς και στο άνω µε την διαφορά ότι πρώτα ηλεκτροσυγκολλούνται οι νέοι οπλισµοί.[6] 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύµφωνα µε τα όσα εκτέθηκαν στην παρούσα εργασία οδηγούµαστε στα εξής συµπεριφορά, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω. Η πυρκαγιά επηρεάζει σηµαντικά την στατική επάρκεια της κατασκευής. Για τον σχεδιασµό των νέων κατασκευών θα πρέπει οπωσδήποτε να λαµβάνεται υπόψη η ενεργητική και παθητική πυροπροστασία. Η ένταση της πυρκαγιάς εξαρτάται από την ύλη, που αυτή θα έχει στην διάθεσή της να κάψει. Τα µηχανικά χαρακτηριστικά τόσο του σκυροδέµατος όσο και του χάλυβα οπλισµού υφίστανται σηµαντική υποβάθµιση κατά την έκθεση αυτών σε υψηλές θερµοκρασίες. Τα ασβεστολιθικά αδρανή προτιµώνται έναντι των πυριτικών αδρανών στο σκυρόδεµα γιατί παρουσιάζουν µεγαλύτερη αντοχή έναντι πυρκαγιάς. Κύριες βλάβες που παρατηρούνται στον φέροντα οργανισµό κατά την πυρκαγιά είναι οι αποφλοιώσεις, ρηγµατώσεις, η αποσύνθεση µάζας σκυροδέµατος καθώς και η ύπαρξη αισθητών µόνιµων παραµορφώσεων. Η επισκευή θα πρέπει να έχει ως στόχο τόσο την επαναφορά του φορέα στην προ της πυρκαγιάς κατάσταση όσο και την αυξηµένη αντοχή έναντι νέας ενδεχόµενης πυρκαγιάς Η µέθοδος επισκευής που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται από το µέγεθος της βλάβης, το είδος του δοµικού στοιχείου και από το είδος της καταπόνησής του. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] (Πληροφορίες για την πυροπροστασία) [2] 16ο Συνέδριο Σκυροδέµατος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 21-23/10/2009, Πάφος, Κύπρος, Πρακτικός Οδηγός για την αποτίµηση φέρουσας ικανότητας και τις δοµητικές επεµβάσεις µετά από πυρκαγιά, σε µικρά κτίρια από σκυρόδεµα και από τοιχοποιία σελίδες 6-7. [3] ΤΕΕ / Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, πρόχειρος οδηγός για τη συγκέντρωση πληροφοριών που αφορούν την αποµείωση φέρουσας ικανότητας µικρών κτιρίων (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από πυρκαγιά, Αύγουστος 2007 σελίδες [4] Σχεδιασµός κατασκευών οπλισµένου σκυροδέµατος έναντι πυρκαγιάς, Ευστάθιος Μπούσιας, Αν. Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Εργαστήριο Κατασκευών, σελίδες 1, 4.

14 Κακκός Ευστάθιος [5] 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 01», Μάρτιος 2001, επίδραση πυρκαγιάς σε κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα, Αργυρόπουλος Γεώργιος, Τσίτος Αντώνης, σελίδα 1. [6] Πτυχιακή εργασία Ραφαήλ Όλγα, Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, «πρόληψη και αποκατάσταση σκυροδέµατος από διάφορους παράγοντες», Θεσσαλονίκη 2012, σελίδες 9-11, [7] Eurocode 2: Design of concrete structures - Part1-2: General rules - Stuctural fire design EN (December 2004), σελίδες [8] ΤΕΕ αντισεισµική θωράκιση υφιστάµενων κατασκευών, πρακτικά- διδακτικά εγχειρίδια, µέθοδοι για την επιτόπου αποτίµηση των χαρακτηριστικών των υλικών, Χρ.σπανός, Μ.σπιθάκης, Κ. τρέζος, Αθήνα, Μάιος 2001, σελίδα 29 [9] "15ο Φοιτητικό Συνέδριο: Επισκευές Κατασκευών" Πάτρα, Φεβρουάριος 2009, Επίδραση Πυρκαγιάς σε Κτίρια από Οπλισµένο Σκυρόδεµα και Μέθοδοι Αποκατάστασης, Νάκης Ευάγγελος, σελίδες [10] (πληροφορίες για χάλυβα και σκυρόδεµα σε πυρκαγιά). [11]http://portal.tee.gr/portal/page/portal/SCIENTIFIC_WORK/anasigr/files/kefIVXarakt iristikesblabes.pdf (λήψη φωτογραφικού υλικού για βλάβες λόγω πυρκαγιάς.), σελίδες 136,139,

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ Περίληψη Η έκθεση μιας κατασκευής στη φωτιά και η συμπεριφορά των δομικών υλικών και δομικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Τυπικοί βαθμοί βλάβης Σε κατασκευές µε µικρές βλάβες τοπικού χαρακτήρα, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ. για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΤΕΕ / Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ για τη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ που αφορούν την ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (από Σκυρόδεµα ή Τοιχοποιία) µετά από ΠΥΡΚΑΓΙΑ Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 7ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών -01», Μάρτιος 2001 ΑΙΤΙΑ ΡΩΓΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Εργασία Νο 4 Ε. ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Σ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί να γίνει μία συστηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 10 ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 04», Μάρτιος 2004 Εργασία Νο 4 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΚΩΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 4 Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων με σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά από ινοπλισμένα πολυμερή Fiber

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 0 Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 03», Μάρτιος 2003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Περίληψη Στα πλαίσια αυτής της εργασίας επιχειρείται μια προσπάθεια πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 23 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 3.1 Γενικά Ο σχεδιασμός ενισχύσεων με σύνθετα υλικά ακολουθεί τη φιλοσοφία των σύγχρονων κανονισμών (π.χ. ΕΚΩΣ 2000, ΕΑΚ 2000, Ευρωκώδικες 2, 6 και 8, ΚΑΝΕΠΕ), και περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία αναφέρεται στα ιδιαίτερης σημασίας θέματα αποκατάστασης κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΜΕ ΒΛΑΒΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΡΜΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Εργασία 3 Περίληψη Στην παρακάτω εργασία παρατίθενται διάφορες μέθοδοι άμεσης ή έμμεσης εκτίμησης της καταστροφικής δράσης της πυρκαγιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Πελοποννήσου Μεγαλόπολις, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΧΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 1.1 Θλιπτική αντοχή σκυροδέματος 15 1.2 Αύξηση της θλιπτικής αντοχής του σκυροδέματος με την πάροδο του χρόνου 16 1.3 Εφελκυστική αντοχή σκυροδέματος 17 1.4 Εφελκυστική

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ/ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Επεμβάσεις σε Κατασκευές από Φέρουσα Τοιχοποιία Στέγες - Πατώματα Βελτίωση ιαφραγματικής Λειτουργίας Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια

Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια TEE, Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΕΜΠ, Εργαστήριο Ω.Σ. Ημερίδα για τα πυρόπληκτα κτήρια ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΤΡΕΖΟΣ Μεγαλόπολη, 13 Οκτωβρίου 2007 1

Διαβάστε περισσότερα

Παπαθεοδώρου Νικηφόρος, Φιλίνης Χρήστος Εικόνα 1: Πολυκατοικία πριν και µετά την επέµβαση [1]. Η µέθοδος ενίσχυσης υποστυλωµάτων µε µανδύες οπλισµένου

Παπαθεοδώρου Νικηφόρος, Φιλίνης Χρήστος Εικόνα 1: Πολυκατοικία πριν και µετά την επέµβαση [1]. Η µέθοδος ενίσχυσης υποστυλωµάτων µε µανδύες οπλισµένου Ενίσχυση υποστυλωµάτων µε µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Περίληψη Το επάγγελµα του Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ

Το είδος της επέμβασης εξαρτάται από : Τη δομική συμπεριφορά της επέμβασης Την απαίτηση ή όχι για αντιστρεψιμότητα Την απαίτηση δυνατότητα να διατηρηθ Επισκευή : επαναφορά κτιρίου στην αρχική του κατάσταση. Απαιτείται : 1) εντοπισμός βλαβών αιτιών και άρση αυτών 2) αποκατάσταση της προηγούμενης κατάστασης και ενίσχυση αν απαιτείται. Ενίσχυση : αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ελάσµατα ινών άνθρακα ως µέρος του συστήµατος δοµητικών ενισχύσεων Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος

Construction. Ελάσµατα ινών άνθρακα ως µέρος του συστήµατος δοµητικών ενισχύσεων Sika CarboDur. Περιγραφή Προϊόντος Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/09/2016 (v2) Κωδικός: 08.01.040 Αριθµός Ταυτοποίησης: 010206010010000044 Sika CarboDur E Ελάσµατα ινών άνθρακα ως µέρος του συστήµατος δοµητικών ενισχύσεων Sika CarboDur

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα. Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Κεφάλαιο 7 Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός φορέων από Σκυρόδεμα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια Κεφάλαιο 7 Διαφάνειες παρουσίασης εκπαιδευτικών σεμιναρίων Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθηγητής Α.Π.Θ. Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ Πυρκαγιά-Επισκευές-Ενισχύσεις Κατασκευών ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ Περίληψη Στις ακόλουθες σελίδες γίνεται μια απόπειρα παρουσίασης της επίδρασης υψηλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 1 Στρατηγικές και μέθοδοι ενίσχυσης ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 115 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 10.1 Γενικά Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση της ανθεκτικότητας συστημάτων ενίσχυσης συνθέτων υλικών υπό την επίδραση μίας σειράς παραγόντων, που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Π. ΤΑΣΙΟΣ 1, Μ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 2, Ε. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ 3, Κ.ΤΡΕΖΟΣ 4, Χ. ΖΕΡΗΣ 5, Κ. ΜΑΝΩΛΕ ΑΚΗ 6

Θ.Π. ΤΑΣΙΟΣ 1, Μ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 2, Ε. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ 3, Κ.ΤΡΕΖΟΣ 4, Χ. ΖΕΡΗΣ 5, Κ. ΜΑΝΩΛΕ ΑΚΗ 6 Πρακτικός Οδηγός για την αποτίµηση φέρουσας ικανότητας και τις δοµητικές επεµβάσεις µετά από πυρκαγιά, σε µικρά κτίρια από σκυρόδεµα και από τοιχοποιία Practical Guidelines regarding post-fire bearing

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύµµικτες πλάκες ονοµάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούντα από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο σκυρόδεµα. Η σύµµικτη µέθοδος κατασκευής πλακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Μηχανισμοί μεταφοράς δυνάμεων Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει συστηματική προσπάθεια για

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 18 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΑΙΤΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα γίνει αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΤΗΞΕΩΣ Τοπική θέρμανση συγκολλούμενων τεμαχίων Ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασιών, πουμεαβάλλεταιμετοχρόνο Θερμικές παραμορφώσεις στο μέταλλο προσθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αστοχία Κοντών Υποστυλωμάτων Μέθοδοι Ενίσχυσης ΑΣΤΟΧΙΑ ΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αστοχία των κοντών υποστυλωμάτων όπως προκύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά

Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά Eνισχύσεις κατασκευών με προηγμένα υλικά του Aθανάσιου Χ. Τριανταφύλλου Καθηγητή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών (ttriant@upatras.gr) Γενικά Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ Εργασία Νο 17 ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΠΙΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο αστοχούν οι κοινές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ. Εργασία Νο 13 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/7/1993 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΤΡΕΩΝ. ΚΑΜΠΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Περίληψη Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΝΔΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ Περίληψη Ο μηχανικός καλείται συχνά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα που παρουσιάζουν βλάβες και

Διαβάστε περισσότερα

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού

2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Η Τέχνη της Κατασκευής και η Μελέτη Εφαρµογής 2.6.2 Ελάχιστες αποστάσεις ράβδων οπλισµού Οι ράβδοι οπλισµού πρέπει να έχουν η µία από την άλλη τέτοιες αποστάσεις, ώστε να περνά ανάµεσά τους και το µεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Αναστασιάδης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός - MBA 9 ο Εθνικό Συνέδριο ΜΚΕ της Ελληνικής Εταιρείας Μη Καταστροφικών Ελέγχων Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 11 Νοεμβρίου 2016 Οπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα στοιχεία θεμελίωσης είναι τα σημαντικότερα από πλευράς ασφάλειας στοιχεία του δομικού συστήματος. Τυχούσα αστοχία

Διαβάστε περισσότερα

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες]

: συντελεστής που λαμβάνει υπόψη την θέση των ράβδων κατά τη σκυροδέτηση [=1 για ευνοϊκές συνθήκες, =0.7 για μη ευνοϊκές συνθήκες] Αντοχή σχεδιασμού f bd Η οριακή τάση συνάφειας f bd προκύπτει σαν πολλαπλάσιο της εφελκυστικής αντοχής σχεδιασμού σκυροδέματος f ctd : όπου f bd = η 1 η 2 η 3 η 4 f ctd, όπου f ctd =f ctk0.05 /γ c f ctk

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕΣ ΚΟΛΛΕΣ Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Ρηγμάτωση Επισκευή ΡΗΓΜΑΤΩΣΕΙΣ Αιτία ρηγματώσεων - συστολή ξήρανσης - διάβρωση οπλισμού - αυξημένα φορτία Στατική επάρκεια φορέα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ

ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΕΠΟΞΕΙ ΙΚΕΣ ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γενικά: Οι συχνότερες επισκευές ενίσχυσης έχουν ως υλικά συγκόλλησης των ρωγµών του σκυροδέµατος τις εποξειδικές

Διαβάστε περισσότερα

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι

MBrace Σύνθετα υλικά. Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Ανθρακοϋφάσματα, ανθρακοελάσματα, ράβδοι από άνθρακα, εποξειδικές ρητίνες, εποξειδικοί στόκοι Συνοπτική περιγραφή Η οικογένεια ινοπλισμένων πολυμερών MBrace, αποτελείται από: 1) Υφάσματα από ίνες άνθρακα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 2 Επισκευή και Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Η συμπεριφορά του στοιχείου που προκύπτει με εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ Άσκηση 3 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ 3.1. Εισαγωγή 3.2. Σκυρόδεμα 3.3. Κονιάματα 3.4. Κεραμικά προϊόντα 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι τεχνικές ή τεχνολογικές ιδιότητες αναφέρονται στην ικανότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή

Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Δοκιμές υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος ενισχυμένων με μανδύες σκυροδέματος ή ινοπλισμένα πολυμερή Α-Λ. Σπαθής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Εργαστήριο Κατασκευών, Τμήμα Πολιτικών, Μηχ, Παν. Πατρών Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA

ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜA ΧΑΣΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑ Περίληψη Στην εργασία επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση ταξινομήσεως βλαβών από σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6. Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ημερίδα Ευρωκωδίκων EC6 Ε. Βιντζηλαίου, Σχολή Π.Μ./ΕΜΠ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 6 ΜΕΡΟΣ 1-1: ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΟΠΛΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ (σε φάση ψηφίσεως από τις χώρες-μέλη)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΑΠΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΑΠΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΑΠΙΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούµε µε την ενίσχυση των υποστυλωµάτων.γνωρίζοντας ότι αποτελούν τα σηµαντικότερα µέλη µιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κρούσης ΕργαστηριακήΆσκηση 6 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κρούσης οπροσδιορισµόςτουσυντελεστήδυσθραυστότητας ενόςυλικού. Η δοκιµή, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2009 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ. 1218 / 3902Π07Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ 1 3.1 ΓΕΝΙΚΑ (α) Πριν από οποιαδήποτε μελέτη ή επέμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - πρόληψη και ελαχιστοποίηση κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς - περιορισμό της έντασης και των δυνατοτήτων μετάδοσής της - ύπαρξη δρόμων διαφυγής - περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Επίδραση πυρκαγιάς σε κατασκευές από Ο.Σ. Μέθοδοι αποκατάστασης και ενίσχυσης ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ.

6/5/2017. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος. Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Θλίψη Σκυροδέματος Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Λέκτορας Π.Δ. 407/80) Έως τώρα Καταστατικός νόμος όλκιμων υλικών (αξονική καταπόνιση σε μία διεύθυνση) σ ε Συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως Τ.Κ Αθήνα, Τηλ FAX ΤΕΥΧΟΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ω Ν Δ Ε Δ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12-14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 213 214 1800 FAX 210 5227300 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 49 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΤΜΗΣΗ 5.1 Γενικά Η ενίσχυση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος σε διάτμηση με σύνθετα υλικά επιτυγχάνεται μέσω της επικόλλησης υφασμάτων ή, σπανιότερα,

Διαβάστε περισσότερα

καταστροφικά Δ αποτελέσµατα

καταστροφικά Δ αποτελέσµατα ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΕ ΚΟΛΛΕ Ρηγµάτωση Επισκευή ΡΗΓΜΑΤΩΕΙ Αιτία ρηγµατώσεων - συστολή ξήρανσης - διάβρωση οπλισµού - αυξηµένα φορτία. τέφανος Η. ρίτσος Δ Ρ Ι Τ τατική επάρκεια φορέα Ο Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Εισαγωγικά Αγκυρώσεις

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ. Εισαγωγικά Αγκυρώσεις ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Πολυτεχνική Σχολή Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας οµικών Κατασκευών Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Ια ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΥΒΑ - ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘAΝΑΣΙΟΣ X. TPIANTAΦYΛΛOY KAΘHΓHTHΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΘAΝΑΣΙΟΣ X. TPIANTAΦYΛΛOY KAΘHΓHTHΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘAΝΑΣΙΟΣΣ X. TPIANTAΦYΛΛOYY KAΘHΓHTHΣ ΠANEΠIΣTHMIO ΠATPΩN TMHMA ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΤΡΑ 2016 ii ISBN 978-960-92177-4-3 c ΑΘ. X. TPIANTAΦYΛΛOY Απαγορεύεται η ολική ή εν μέρει αντιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά

Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά Ποιοτικός Έλεγχος Ενίσχυσης Κατασκευών µε Σύνθετα Υλικά ρ. Κώστας Π. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός ReTech S.A. Ηµερίδα «Ενίσχυση κτιρίων µε σύνθετα υλικά» ΤΕΕ Τρίτη 6 Νοεµβρίου 2007 Ποιοτικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ Τι Είναι; ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ Γιατί Χρησιµοποιείται; Υψηλή Θλιπτική Αντοχή Στέφανος ρίτσος Πολύ Καλή Πρόσφυση Αυτοστηρίζεται Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κινητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών

ΕΠΕΣ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Εισαγωγή - Περιγραφή γεφυρών Διερεύνηση, τεκμηρίωση και αποτύπωση φέροντος οργανισμού προεντεταμένων οδικών γεφυρών στην περιοχή του Αιγίου Γέφυρα ποταμού Σελινούντα - Γέφυρα Νοσοκομείου Αιγίου Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Δρ. Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (602) 3 η Διάλεξη Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος

f cd = θλιπτική αντοχή σχεδιασμού σκυροδέματος f ck = χαρακτηριστική θλιπτική αντοχή σκυροδέματος v ΣΥΜΒΟΛΑ Λατινικά A b A g A e A f = εμβαδόν ράβδου οπλισμού = συνολικό εμβαδόν διατομής = εμβαδόν περισφιγμένου σκυροδέματος στη διατομή = εμβαδόν διατομής συνθέτων υλικών A f,tot = συνολικό εμβαδόν συνθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 6.10.2011 http://www.sfistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnectins 2011.280 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ

Βασικά Υλικά Ενισχύσεων. Υφάσματα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΟΠ: ΓΕΝΙΚΑ, ΥΛΙΚΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣ ΚΑΜΨΗ, ΙΑΤΜΗΣΗ, ΠΕΡΙΣΦΙΓΞΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (Ι.Ο.Π. ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΘ. Χ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ [ ttriant@upatras.gr ] ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων

Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014. Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων ΗΜΕΡΙΔΑ, Θεσσαλονίκη 2/7/2014 Εμπειρίες και διδάγματα από τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 2014 Συμπεριφορά Ιστορικών Κτιρίων και Μνημείων Σαλονικιός Θωμάς, Κύριος Ερευνητής, Μονάδα Έρευνας ΙΤΣΑΚ, ΟΑΣΠ Λεκίδης

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Σπουδάστρια: Ελένη Καλαμά

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1

Δρ. Μηχ. Μηχ. Α. Τσουκνίδας. Σχήμα 1 Σχήμα 1 Εξαιτίας της συνιστώσας F X αναπτύσσεται εντός του υλικού η ορθή τάση σ: N σ = A N 2 [ / ] Εξαιτίας της συνιστώσας F Υ αναπτύσσεται εντός του υλικού η διατμητική τάση τ: τ = mm Q 2 [ N / mm ] A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Διδάσκων Καθηγητής Γιάννακας Νικόλαος Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Κεφαλαιο 3 Επισκευή και Ενίσχυση Δομικών Στοιχείων Επισκευή και ενίσχυση υποστυλωμάτων Υποστυλώματα

Διαβάστε περισσότερα

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων σε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ Ενίσχυση Πλαισίου µε Μανδύα Οπλισµένου Σκυροδέµατος και Σύνθετα Υλικά ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝ ΥΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η συγκεκριµένη εργασία επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα