: /2015 : .: : ,00 1. & 2. , 3. ] 1.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": . 2015 13/2015 : .: 7331.51.01 : 750.000,00 1. & 2. , 3. ] 1."

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή ηµοτικών Κτιρίων Τ.Π ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 13/2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΣΑΤΑ Κ.Α.: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [ΦΑΥ] Π.. 305/96 άρθρο 3 ΤΜΗΜΑ Α 1. ΓΕΝΙΚΑ Ο Φάκελος Ασφάλειας & Υγιεινής αποσκοπεί στον προσδιορισµό, την πρόληψη και τον περιορισµό των κινδύνων των χρηστών του έργου κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες συντήρησης, µετατροπών, επισκευών και άλλων καθ όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. Περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και τα ακόλουθα : Μητρώο έργου [Σχέδια Τεχνική περιγραφή] Επισηµάνσεις, οδηγίες, και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη µελλοντική χρήση του έργου, όπως εργασίες τακτικής και έκτακτης συντήρησης, επισκευών και καθαρισµών. Η σύνταξη του ΦΑΥ ολοκληρώνεται µαζί µε το έργο και παραδίδεται στον εργοδότη χρήστη. 2. ΑΚΡΙΒΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ. Το έργο αυτό ανήκει στην κατηγορία ηµοσίων Έργων και αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης, (οικοδοµικές,, υδραυλικές) στα δηµοτικά κτίρια του ήµου Θεσσαλονίκης από την Υπηρεσία στον Ανάδοχο. 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Κύριος του έργου είναι ο ήµος Θεσσαλονίκης. ιευθύνουσα Υπηρεσία είναι η ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων Προϊσταµένη Αρχή του έργου είναι η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Θεσσαλονίκης. Ανάδοχος του έργου είναι η : ΤΜΗΜΑ Β [ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ] 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. Θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες : Μικροεκσκαφές εργασιών συντήρησης εξολοκλήρου χειρωνακτικά Μικροεκσκαφές εργασιών συντήρησης µε µηχανικά µέσα Φορτοεκφορτώσεις, αποζηµίωση καθυστέρησης και µεταφορά Επίχωση και συµπύκνωση µε θραυστά υλικά (3Α) Καθαίρεση πλινθοδοµής

2 Αποξήλωση ψευδοροφής, σωληνώσεων, αποχέτευσης και διαχωριστικών W.C. Καθαίρεση σκυροδέµατος Καθαίρεση δαπέδων Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων Καθαίρεσις επικεραµώσεως άνευ κονιάµατος ή και νταµωτά εξ οιουδήποτε είδους κεράµων Καθαίρεσις επικεραµώσεως άνευ κονιάµατος ή και νταµωτά µε άνω των 60% χρησίµους κεράµους Καθαίρεσις επικεραµώσεως, κούµβητών ή ηµικολυµβητών κεραµιδιών Καθαίρεση επιχρισµάτων Καθαίρεσις πλινθοδοµής Καθαίρεσις ξυλίνων ή µεταλλικών θυρών και παραθύρων ή διαχωριστικών Ικριώµατα, σιδηρά σωληνωτά Εργασία καθαρισµού επιφανειών Α) µε χρήση νερού µε υψηλή πίεση Β) µε χρήση µηχανήµατος Γ) επάλειψη δια υλικού προστασίας ) επάλειψη δια υλικού καθαρισµού Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών Αποξήλωση και αποκοµιδή παλαιών κιγκλιδωµάτων Αποξήλωση λαµαρίνας Ξυλότυποι οιασδήποτε κατηγορίας Αποξήλωση σανιδώµατος ξύλινης στέγης Αποξήλωση σκελετού στέγης Καθαίρεση ασφαλτόπανου ή µεµβράνης στεγάνωσης Πλινθοδοµή πάχους ½ πλίνθου δροµική Πλινθοδοµαί µπατικαί Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά πάχους περίπου 5cm Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά πάχους περίπου 5cm Επιχρίσµατα τραβηχτά προεξοχών Επιχρίσµατα επί καταλλήλου µεταλλικού πλέγµατος Προσαύξησις τιµής επιχρισµάτων Σκυρόδεµα C 12/15 Κατασκευή πρεκιού σενάζ Κατασκευή επιµεληµένων ξυλοτύπων Υαλοπίνακες διαφανείς πάχους 5mm Υαλοπίνακες οπλισµένοι πάχους 6,5 mm Υαλοπίνακες δίδυµοι, µονωτικοί Αντικατάσταση δίδυµοι, µονωτικοί Προσαύξηση τιµής χρωµατισµών ανά 2 Μ Α) 5 Μ για τους υδροχρωµατισµούς Β) 4 Μ λοιπές κατηγορίες Αφαίρεση πλήρης παλαιών χρωµάτων Χρωµατισµοί ακρυλικοί µε µονωτικές ιδιότητες Ανακαίνιση παλαιών υδροχρωµατισµών µε τσίγκο και κόλλα Ανακαίνιση χρωµατισµών Ανακαίνιση παλαιών επιφανειών Ελαιοχρωµατισµός σιδηρών επιφανειών Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών Χρωµατισµοί τύπου RELIEF Υδροχρωµατισµοί νέων επιφανειών µε τσίγκο και κόλλα Χρωµατισµοί κοινοί επί νέων επιφανειών επιχρισµάτων Αποµόνωσις οιουδήποτε στοιχείου κατασκευής δια µονωτικού υλικού Α) ιογκωµένη πολυστερίνη 5cm Β) Εξηλασµένη πολυστερίνη Γ) Πετροβάµβακα πάχους 5 cm 150 Kg/m3 Επάλειψη µε στεγανοποιητικό τσιµεντοειδές κονίαµα Μεταλλικός σκελετός στέγης Πλήρωση εξωτερικών κουφωµάτων και οριζόντιων αρµών διαστολής

3 Α) Ελαστοµερή µαστίχη Β) Ασφαλτική µαστίχη Γ) Σιλικόνη Καθαίρεση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων Επιστέγασις δια λαµαρίνας γαλβανισµένης αυλακωτής Τοποθέτηση ελαστοµερούς µεµβράνης (ασφαλτόπανου) Τοποθέτηση ασφαλτικής µεµβράνης τύπου VERAL ιάστρωση στεγανωτικής µεµβράνης Τοποθέτηση ελαστοµερούς λωρίδας Επιστέγαση µε πολυκαρβονικά φύλλα Επάλειψη δια στεγανωτικού υλικού Στεγάνωση µε φύλλα µολύβδου Χειρολαβή θύρας από λευκό µέταλλο Θυρόφυλλα πρεσσαριστά µονόφυλλα ή δίφυλλα Θύρα µε ή άνευ φεγγίτου µε θυρόφυλλο πρεσσαριστό Θυρόφυλλο πρεσσαριστό Καθαρισµός και λειότριψη παλαιών δαπέδων Επιδιόρθωση της περίφραξης Επιστρώσεις πλακών µαρµάρου(11 έως 25 τεµ/m2) Επιστρώσεις δώµατος ή δαπέδων µε τσιµεντοκονίαµα Σκαλοµέρια εκ µαρµάρου σκληρού Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευαί περιθωρίων Επιστρώσεις πλακών µαρµάρου (6έως 10 τεµ/μ2) Ποδιές παραθύρου εκ µαρµάρου σκληρού Επενδύσεις βαθµίδων δια µαρµάρου σκληρού Ορθοµαρµαρώσεις εκ πλακών µάρµαρου σκληρού Επιστρώσεις µε αντιολοσθητικές πλάκες λευκού τσιµέντου ιαστρώσεις γαρµπιλοδέµατος δια λιθοσυντρίµµατος Επενδύσεις δια πλακών πορσελάνης Επιστρώσεις δια κεραµικών πλακιδίων Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) Περιθώρια (σουβατεπιά) Επιστρώσεις δια πλακών εκ πλαστικής ύλης Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ µαρµάρου σκληρού Προµήθεια και τοποθέτηση πάνελ αλουµινίου Κατασκευή µεταλλικού σκελετού Προστατευτική ποδιά θυρών από φύλλο αλουµινίου Επισκευή κουφωµάτων : αντικατάσταση µεντεσέδων κλπ Επισκευή κουφωµάτων : στερέωση κάσσας κλπ Σιδηροσωλήνας µαύρος χειρολισθήρων Αντικατάσταση σιδηρών κλιµάκων Επικάλυψη κατακόρυφου αρµού διαστολής ιάστρωση ελαφροµπετόν Σιδηροδοκοί εντός κονιοδέµατος Επιδιόρθωσις υαλοστασίου εξ αλουµινίου Υαλοστάσια σιδηρά Σιδηραί κάσσαι αναρτήσεως θυροφύλλων Γωνία ή περιµετρική φάσα αλουµινίου Αποκατάσταση ζηµιών µε πλακίδια (µερεµέτι) Κιγκλιδώµατα σιδηρά και καγκελόπορτες ικτυωτόν περιφράξεων Υαλοστάσια µονόφυλλα µετά σταθερού φεγγίτου Αντικατάσταση κουφωµάτων µε νέα αλουµινίου Αντικατάσταση εσωτερικών κουφωµάτων µε νέα αλουµινίου. Αντικατάσταση συρόµενων πορτών ασφαλείας µε νέα αλουµινίου. ικλείδα αυτόµατη πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόµετρο) οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου, καζανάκι πλύσεως, τύπου Νιαγάρα

4 Λεκάνη αποχωρητηρίου " τούρκικου " τύπου από πορσελάνη µε ενσωµατωµένη αχιβάδα Λεκάνη αποχωρητηρίου «ευρωπαϊκού» τύπου (µικρή) από πορσελάνη Νιπτήρας πορσελάνης πλήρης µε βαλβίδα χρωµέ (στραγγιστήρα) διαστ. περιπ. 42 Χ 56 CM Καθρέπτης τοίχου Κρουνός εκροής (βρύση µονή) Α) Επίτοιχος Β) Επί νιπτήρα Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος άνευ ραφής, ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) Α) για ½ Β) για 1 Γ) για 1 1/4 ) για 1 1/2 Ε) για 2 Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) Α) βαρέως τύπου ½ Β) >> ¾ Γ) >> 1 ) >> 1 ¼ Ε) >> 1 1/2 ΣΤ) >> 2 Βαλβίδα διακοπής (διακοπτάκια ίσια ή γωνιακά) Σπιράλ δικτυωτό (µεταλ) µήκους 0,50 µ. Κατάργηση υπάρχοντος ορθίου ουρητηρίου Σωλήνωση πλύσεως ουρητηρίων ορειχάλκινη, επιχρωµιωµένη, πλήρης 4 θέσεων Αποξήλωση υπάρχοντος ουρητηρίου ή νιπτήρα οχείο αυτόµατο πλύσεως ουρητηρίου, από πορσελάνη, περιεκτικότητας 12 λίτρων Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό Ρ.V.C πιέσεως λειτουργίας για 20 C 6.0 ATM Ρακόρ χαλύβδινο κωνικό γαλβανισµένο ή ταυ ή γωνία Α) ιαµέτρου ¾ Β) ιαµέτρου ½ Γ) ιαµέτρου 1 ) ιαµέτρου 1 ¼ Ε) ιαµέτρου 1 ½ ΣΤ) ιαµέτρου 2 Κάνουλα ορειχάλκινη για βοηθητική χρήση Εσχάρα ορειχάλκινη κοχλιωτή διαµ cm Γωνίες ή τάπες καθαρισµού ή ταυ ή συστολές για σωλήνα P.V.C. Φ 140 ή σιφώνια για λεκάνη Έλεγχος και ξεβούλωµα όλου του αποχετευτικού δικτύου α) Ξεβούλωµα όλων των σιφωνιών β) Ξεβούλωµα όλων των σωληνώσεων του αποχετευτικού δικτύου γ) Ξεβούλωµα και καθαρισµός όλων των φρεατίων και του µηχανικού σίφωνα. δ) Ξεβούλωµα όλων των υδρορροών των δωµάτων των W.C. Λεκάνη καταιονιστήρα µε βαλβίδα από πορσελάνη Αποξήλωση, κατάργηση νιπτήρα, καταιονιστήρα, ουρητήρα µιας θέσης, λεκάνης Κατασκευές υδραυλικές από µολυβδόφυλλο. Υδρορρόη από γαλβανισµένη λαµαρίνα, πάχους 0,6 έως 0,8 ΜΜ Α) Ανοικτή ηµικυκλική ή ορθογωνία Β) Κλειστή ηµικυκλική ή ορθογωνία Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) µε τον µοχλό (βέργα) της φούσκας και της βαλβίδας Φρεάτια χυτοσιδηρά, πλήρως τοποθετηµένα διαστάσεων 50Χ50εκ. Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως µε πλαστικό κάλυµα Αναµικτήρας [ µπαταρία ] θερµού - ψυχρού ύδατος, Α) Επίτοιχος Β) Επί νιπτήρα ή πάγκου Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, Ευρωπαϊκού καθήµενου τύπου

5 οχείο πλύσεως αποχωρητηρίου πλαστικό, τύπου CARIBA, (καζανάκι πλύσεως για λεκάνες) Ευρωπαικού τύπου Λεκάνη ουρητηρίου τοίχου από πορσελάνη Σιφώνι νιπτήρα Φ 1 ¼ ins ορειχάλκινο, Υδρορροή από σιδηροσωλήνα Φ3 έως Φ5 (1 Μ) Αποξήλωση Κρουνών οχείων πλύσεως Σωληνώσεων Υδρορροών Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Ευρωπαϊκού τύπου Σωλήνας πλήρως επιχρωµιωµένος Φ 28mm πάχους τοιχώµατος 0.90mm, Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότηµα αυτόµατης αναρρόφησης, Α) 1,00 HP/0,75KW / δοχείο 50 lt, Β) 1,5 HP/1,10KW / δοχείο 100 lt, Σωλήνας πίεσης DΝ20 θερµοκολλητικός διαµέτρου φ20(1/2) Σωλήνας πίεσης DΝ20 θερµοκολλητικός διαµέτρου φ25 (3/4 ) Σωλήνας πίεσης DΝ20 θερµοκολλητικός διαµέτρου φ40 (1 ¼ ) Σωλήνας πίεσης DΝ20 θερµοκολλητικός διαµέτρου φ50(1 1/2 ) Σωλήνας πίεσης DΝ20 θερµοκολλητικός διαµέτρου φ63 (2 ) Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C διαµέτρου 160 Πλαστικός σωλήνας αποχετευσεως από σκληρό P.V.C διαµέτρου 200mm ιακόπτης εντοιχισµένος DΝ20, διαµέτρου Φ25 (3/4 ) Γλάστρα 20Χ30cm οµβρίων υδάτων, από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 0,6 εώς 0,8mm, κορνιζωτή, συµπεριλαµβανοµένων των υλικών συνδέσεως κλπ. Όπως και της εργασίας πλήρους τοποθετήσεως. ιακόπτης εντοιχισµέ-νος απλός ΡΝ20, διαµέτρου Φ20, (1/2 ) Εκκένωση και επαναπλήρωση εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης Επανατοποθέτηση θερµαντικών σωµάτων διαστάσεων ως 2m2 δηλαδή στήριγµα τα τοίχου ή δαπέδου και µικροϋλικά Φίλτρο καθαρισµού νερού (αυτοκαθαριζόµενο) Τιµή κατ αποκοπή. Φίλτρο καθαρισµού νερού για την προστασία και καλή λειτουργία της υδραυλικής εγκατάστασης και των συσκευών αυτής, Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός Φ13,5 χιλ. Προµήθεια και εγκατάσταση ενός θυροµεγαφώνου Τηλεφωνικός ρευµατοδότης Αγωγός τύπου ΝΥΑ διατοµής 1,5 τετ. χιλ. Καλώδιο τύπου ΝΥΜ διατοµής 3Χ1,5 τετ. χιλ. Καλώδιο τύπου Α-2Υ(st)2Υ τηλεφωνικό, διαµέτρου 6 χιλ. Καλώδιο µε θερµοπλαστική µόνωση Α-2Υ(st)2Υ, Φ2Χ2Χ0,8 χιλ. ιακόπτης χωνευτός 10Α, απλός µονοπολικός ιακόπτης χωνευτός 10 Α, κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ Ρευµατοδότης χωνευτός εντάσεως 16 Α SCHUKO µε το κυτίο Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος µεταλλικός ή από αλουµίνιο Αποξήλωση και επανατοποθέτηση χωνευτού ηλεκτρικού πίνακα Αποξήλωση επίτοιχου ηλεκτρικού πίνακα διαστάσεων 50Χ75 εκ. Τετραπολικός αυτόµατος διακόπτης 4Χ40 Α/30 Α Ασφάλεια συντηκτική εντάσεως 25 Α και σπειρώµατος Ε16-Ε33 Φωτιστικό σώµα φθορισµού, µε λαµπτήρες φθορίου 2Χ58W Φωτιστικό σώµα πυρακτώσεως, ισχύος από W Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότηµα λυµάτων Αντικατάσταση θερµαντικών σωµάτων 2. Παραδοχές Μελέτης Περιλαµβάνονται στο φάκελο Μελέτης του έργου.

6 ΤΜΗΜΑ Γ [ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ] 1. ίκτυα ΟΚΩ Ιδιαίτερη µέριµνα θα δίνεται στα υπόγεια δίκτυα. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία χωρίς την ύπαρξη σχεδίων που ενηµερώνουν για τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. Όπου κρίνεται αναγκαίο θα γίνεται ερευνητική τοµή χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων. 2. Υλικά που είναι ενδεχοµένως επικίνδυνα Τα επικίνδυνα υλικά θα αποθηκεύονται κατάλληλα και θα γίνεται χρήση αυτών µόνο από εξουσιοδοτηµένα άτοµα. 3. Ιδιαιτερότητες στη στατική δοµή, ευστάθεια και αντοχή του έργου. εν υπάρχουν. 4. Καθορισµός συστηµάτων που πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή λειτουργία. εν υπάρχουν. ΤΜΗΜΑ : Ο ΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Για την αντιµετώπιση όλων των κινδύνων λαµβάνονται υπόψη όλα τα προβλεπόµενα από τη Νοµοθεσία προστατευτικά µέτρα, όπως αυτά καταγράφονται στο αντίστοιχο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. Η ασφάλεια των εργαζοµένων στο εργοτάξιο αποτελεί την πρωταρχική προσπάθεια όλων των συµβαλλοµένων. Για το λόγο αυτό θα παρέχονται στους εργαζόµενους όλα τα εφόδια και εξοπλισµός για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου. Σε εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας του εργοταξίου κάθε εργαζόµενος θα παραλαµβάνει τα εφόδια της προσωπικής του ασφάλειας και θα του γνωστοποιούνται οι οδηγίες ασφάλειας του εργοταξίου οι οποίες είναι οι εξής: Όλοι οι εργαζόµενοι στο εργοτάξιο, υποχρεούνται να φορούν κράνη κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Αν διαπιστωθεί από τους εργαζόµενους πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια τους, θα πρέπει να το αναφέρουν αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή στον εργοδηγό. Αν φθαρεί ο προσωπικός εξοπλισµός (κράνη, γάντια κ.λ.π.) θα πρέπει να αναφέρεται και θα αντικαθιστάται άµεσα. Οποιαδήποτε φθορά εξοπλισµού διαπιστωθεί θα πρέπει να αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου ή τον εργοδηγό. Όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να φορούν κατάλληλα υποδήµατα για την εργασία τους. Κάθε εργαζόµενος θα πρέπει να προσέχει να µην προβαίνει σε ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τον ίδιο ή άλλους εργαζόµενους. Κατά τη διάρκεια της ανύψωσης φορτίων από τους γερανούς ή άλλα µηχανήµατα κανένας εργαζόµενος και για οποιοδήποτε λόγο δεν θα βρίσκεται κάτω από το αιωρούµενο φορτίο. Ο εξοπλισµός και τα εργαλεία θα χρησιµοποιούνται και θα επισκευάζονται µόνο από ειδικευµένα άτοµα. Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν ηλεκτρικά εργαλεία θα πρέπει να ελέγχουν την κατάσταση των συσκευών και των καλωδίων τους. κάθε φθορά θα αναφέρεται αµέσως στον επικεφαλή του συνεργείου, ώστε να διορθώνεται άµεσα. Κάθε ηλεκτρική συσκευή ή εργαλείο θα πρέπει να χρησιµοποιείται µε τα προστατευτικά της µηχανήµατα. Ζώνες ασφαλείας θα χρησιµοποιούνται υποχρεωτικά όπου προβλέπεται και εάν ο εργαζόµενος ευρίσκεται υπεράνω του ενός µέτρου από το δάπεδο εργασίας. Για καθένα λόγο δεν θα γίνεται συντήρηση ή επέµβαση σε µηχανήµατα ή εξοπλισµό ενώ βρίσκεται σε λειτουργία. Οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, επιθεώρησης και επισκευής θα πραγµατοποιείται µε τους κινητήρες εκτός λειτουργίας.

7 Όσοι εργαζόµενοι χρησιµοποιούν οξυγόνα θα πρέπει: 1. να µην τα χρησιµοποιούν µε λαδωµένα ή φθαρµένα γάντια 2. να έχουν τις φιάλες κεκλιµένες όχι οριζόντιες 3. να µην τα χρησιµοποιούν σε περίπτωση που πιθανά έρθουν σε επαφή µε προϊόντα πετρελαίου ή οξειδωµένα αντικείµενα 4. να ελέγχουν τακτικά τις βαλβίδες ασφαλείας. Θεσσαλονίκη, / / 2015 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ Oι Συντάξαντες Θεσσαλονίκη, / / 2015 O Προϊστάµενος Τµήµατος Συντηρήσεων ηµ/κων Κτιρίων και Κοιν/στων Χώρων Θεσσαλονίκη, / / 2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταµένη /νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων Ν.ΤΣΟΥΜΑΛΑΚΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Β.ΚΟΥΣΙ ΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ME B ΒΑΘΜΟ ΜΑΡΙΑ ΙΟΡ ΑΝΙ ΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Β' ΒΑΘΜΟ

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Α.Μ.:.1./2013 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ΝΟ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ ΘΕΟ ΩΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός Μελέτης Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ Θέση: ΜΑΓΟΥΛΑ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ-.43/20 Εργο: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ \ Είδος Εργασιών Κωδικός Αρθρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 10. ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 10.01 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. 10.01.01 Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΟΙΚ-1101 ton 11,20 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα ΟΙΚ-1104 ton 1,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Λυµάτων ήµου Τήνου (Ν0300b)» 4.785.000,00 ευρώ Μάρτιος 2014 K:\N0300b\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 11 ο & 14 ο 2/ΘΕΣΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Η-Μ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 2. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ ΟΧΟ 5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «Γενικές Εργασίες αναδιαµόρφωσης χώρων ΠΑ.ΜΑΚ.» ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: Τακτ.Προϋπ. ΚΑ0863 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.800,00 ΕΥΡΩ /νση Τεχνικών Έργων ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το υπόψη έργο αφορά: εργασίες αναδιαµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα