ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΓΕΙΑΣ Ακαδημαϊκά έτη: & 000 Αθήνα, 0

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος Σελ Η διαδικασία της εσωτερικής Αξιολόγησης Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τµήµα Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Παρουσίαση του Τµήµατος Γεωγραφική θέση του Τµήµατος Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος ιοίκηση του Τµήµατος Πρόγραµµα Σπουδών Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιδακτικό έργο Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού Ποιότητα & αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου Εκπαιδευτικά βοηθήµατα ιαθέσιµα Μέσα και ποδοµές Βαθµός αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων και η µεταξύ τους συνεργασία Βαθµός σύνδεσης της διδασκαλίας µε την έρευνα Συνεργασίες µε εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και µε το κοινωνικό σύνολο Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού & των σπουδαστών Ερευνητικό έργο Προαγωγή της έρευνας στο πλαίσιο του Τµήµατος Ερευνητικά προγράµµατα & έργα που εκτελούνται στο Τµήµα Ερευνητικές υποδοµές Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών ΕΠ του Τµήµατος κατά την τελευταία πενταετία Αναγνώριση της έρευνας που γίνεται στο Τµήµα από τρίτους Ερευνητικές συνεργασίες του Τµήµατος ιακρίσεις & βραβεία ερευνητικού έργου που έχουν απονεµηθεί σε µέλη του Τµήµατος Συµµετοχή των φοιτητών στην έρευνα Σχέσεις µε κοινωνικούς/πολιτιστικούς/παραγωγικούς (ΚΠΠ) φορείς Συνεργασίες του Τµήµατος µε ΚΠΠ φορείς υναµική του Τµήµατος για ανάπτυξη συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς ραστηριότητες του Τµήµατος προς την κατεύθυνση της Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

3 ανάπτυξης και ενίσχυσης συνεργασιών µε ΚΠΠ φορείς Σύνδεση της συνεργασίας µε ΚΠΠ φορείς µε την εκπαιδευτική διαδικασία Συµβολή του Τµήµατος στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης Στρατηγική ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος ιαδικασία διαµόρφωσης στρατηγικής ακαδηµαϊκής ανάπτυξης του Τµήµατος ιοικητικές υπηρεσίες και υποδοµές Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών πηρεσίες φοιτητικής µέριµνας ποδοµές πάσης φύσεως που χρησιµοποιεί το Τµήµα Βαθµός αξιοποίησης νέων τεχνολογιών από τις διάφορες υπηρεσίες του Τµήµατος (πλην εκπαιδευτικές & ερευνητικές) Βαθµός διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας στη χρήση υποδοµών και εξοπλισµού Βαθµός διαφάνειας και αποτελεσµατικότητας στη διαχείριση οικονοµικών πόρων Συµπεράσµατα Κυριότερα θετικά και αρνητικά σηµεία του Τµήµατος όπως προκύπτουν από την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ευκαιρίες αξιοποίησης των θετικών σηµείων και ενδεχόµενους κινδύνους από τα αρνητικά σηµεία 8 8 Σχέδια βελτίωσης Βραχυπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων Μεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης από το Τµήµα για την άρση των αρνητικών και την ενίσχυση των θετικών σηµείων Προτάσεις προς δράση από τη διοίκηση του Ιδρύµατος Προτάσεις προς δράση από την Πολιτεία Παράρτημα : Πίνακες της Α.ΔΙ.Π: Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Παράρτημα : Πρόγραμμα Σπουδών, Οδηγοί και κείμενα αναφοράς του Τμήματος Α Οδηγός Σπουδών Β Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών Γα/β Οδηγός Πρακτικής Ασκησης στο Επάγγελμα Παράρτημα : Δημοσιευμένο Επιστημονικό έργο μόνιμων μελών ΕΠ Τμήματος Παράρτημα 4: Ερωρηματολόγια ΑΔΙΠ που χρησιμοποιήθηκαν Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

4 Πρόλογος Η παρούσα έκδοση αποτελεί την Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης του Τµήµατος Επισκεπτώντριών γείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης αποτυπώνονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Τμήματος. Παρατίθενται στοιχεία μέσω των οποίων αναδεικνύονται ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της εκπαιδευτικής και της ερευνητικής του λειτουργίας και συζητώνται προβλήματα και αδυναμίες ενώ διατυπώνονται οι στόχοι και οι φιλοδοξίες του για ακαδηµαϊκή αναβάθµιση και ολοκλήρωση στο πλαίσια που χαράζει ο Ευρωπαϊκός Χώρος της ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης και προτρέπει η Ελληνική νοµοθεσία. Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ απόφαση:/8008 Γ.Σ. του Τμήματος κατά την οποία ορίσθηκαν και τα μέλη της ΟΜΕΑ. Η Επιτροπή ΟΜΕΑ τπαρόλα αυτά τροποποιήθηκε τρείς φορές από την στιγμή δημιουργίας της λόγω διαδοχικών συνταξιοδοτήσεων μελών της. Σε κάθε περίπτωση η ενεργός διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους οπότε και πραγματοποιηθηκε η συλλογή των στοιχείων για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Το γεγονός όμως α) ότι το Τμήμα διένυε μεταβατική περίοδο εφαρμογής του ανανεωμένου προγράμματος σπουδών του σε συνδυασμό με το γεγονός ότι κατά το συγκεκριμένο έτος το Τμήμα αναγκάστηκε λόγω συνθηκών (μαζικές συνταξιοδοτήσεις μελών ΕΠ) να λειτουργεί με αδρανείς δύο εκ των τριών Τομείς Μαθημάτων ενίσχυσαν την άποψη ότι η Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης θα έπρεπε να βασιστεί και να αναδείξει επιπλέον στοιχεία που συλλεχθηκαν και εξακολουθούν να συλλέγονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 000. Πρόσφατο έγγραφο της Διοίκησης του ΤΕΙΑ σύμφωνα με το οποίο οι εσωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων έπρεπε να κατατεθούν έως και την 0η Ιουνίου 0 μας υποδεικνύει την ανάγκη να καταθέσουμε την παρούσα έκθεση διατηρώντας την εκκρεμμότητα συμπλήρωσης των στοιχείων που αφορούν την β εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 00, τα οποία και θα είναι διαθέσιμα τον Σεπτεμβριο 0. Συμπερασματικά, η παρούσα έκθεση βασίστηκε στα στοιχεία που αφορούν το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους και το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 000. Επιπλέον όμως σε στοιχεία που περιλαµβάνονται στον Οδηγό Σπουδών του Τµήµατος, σε στοιχεία προερχόμενα από τα αρχεία και τα πρακτικά των Συλλογικών Οργάνων του Τµήµατος καθώς και στα πρωτογενή στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης του Τμήματος. Η έκθεση υπεισέρχεται όσο το δυνατόν κριτικά στην ανάλυση και αξιολόγηση των συλλεχθέντων στοιχείων, µε σκοπό την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας και της ποιότητας του Τµήµατος. Το περιεχόμενο της έκθεσης διαχύθηκε στα μέλη του Τµήµατος και εύστοχα σχόλια και κριτικές οδήγησαν σε χρήσιµες προσθήκες. Η διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και η διάρθρωση του κειµένου της έκθεσης αξιολόγησης αντιστοιχεί στις βασικές ενότητες των κριτηρίων της Α ΙΠ. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ευθύνη μας να ευχαριστήσουμε για τη συνεισφορά προηγουμένων μελών της Επιτροπής (κ.κ. Καθηγήτριες: Χ Δαρβίρη και Μ. Στοϊκίδου) και να αναγνωρίζουμε ότι η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη συνεισφορά των μελών ΕΠ, ΕΤΠ του Τμήματος καθώς και των σπουδαστών του. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στη Γραμματεία του Τμήματος αλλά και στο Κέντρο Διαχείρισης Γραμματειών του ΤΕΙΑ για την παροχή στοιχειών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρτιση των Πινάκων του παραρτήματος. Η κοινότητα του Τµήµατος Επισκεπτώντριών γείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας µε ιδιαίτερη ικανοποίηση, ολοκλήρωσε και παρουσιάζει µε την παρούσα έκδοση τη συλλογική δουλειά των μελών της. Η Οµάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης ρ. Α. Λάγιου Καθηγήτρια ρ. Α. Τσελίκα Καθηγήτρια ρ. Β. Σακελλάρη Καθ. Εφαρμογών Ελ. Ανυφαντής Σπουδαστής Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 4

5 . Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Περιγραφή και ανάλυση της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης στο Τµήµα.. Ποια ήταν η σύνθεση της ΟΜΕΑ; Η διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος αποφασίσθηκε με την υπ αριθμ /8008 Γ.Σ. του Τμήματος κατά την οποία ορίσθηκαν και τα μέλη της ΟΜΕΑ. Εξαιτίας της μεταβατικής διαδικασίας στο νέο προπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος , η οποία και ολοκληρώθηκε με την έγκριση του από το Συμβούλιο του ΤΕΙΑ τον Μάρτιο του 009 και την απόφαση εφαρμογής του από το επόμενο ακαδημαϊκός έτος, η ενεργός διαδικασία της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος ξεκίνησε τον Οκτώβριο του ακαδημαϊκού έτους οπότε και πραγματοποιηθηκε η συλλογή των στοιχείων για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους. Το γεγονός όμως ότι το Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος αναγκάστηκε λόγω συνθηκών (μαζικές συνταξιοδοτήσεις μελών ΕΠ) να λειτουργεί με αδρανείς δύο εκ των τριών Τομείς Μαθημάτων ενίσχυσαν την άποψη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος ότι η Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης θα έπρεπε να βασιστεί και να αναδείξει ως αντιπροσωπευτικότερα επιπλέον στοιχεία που συλλέχθηκαν και εξακολουθούν να συλλέγονται κατά το ακαδημαϊκό έτος 000. Στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ δημιουργίας της Επιτροπής και συγγραφής της Εκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης (εαρινό εξάμηνο 00), η σύνθεση της Επιτροπής ΟΜΕΑ τροποποιήθηκε τρείς φορές λόγω διαδοχικών συνταξιοδοτήσεων μελών της. Τα µέλη που συγκροτούν την ΟΜΕΑ του Τµήµατος και υπογράφουν την παρούσα Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος ορίστηκαν στην Γ.Σ του Τμήματος που πραγματοποίηθηκε στις // και είναι: Λάγιου Αρετή, Καθηγήτρια, Προϊσταμένη Τμήματος Τσελίκα Αγλαϊα, Καθηγήτρια Σακελλάρη Ευανθία, Καθηγήτρια Εφαρμογών Ανυφαντής Ελευθέριος, Εκπρόσωπος σπουδαστών.. Με ποιους και πώς συνεργάσθηκε η ΟΜΕΑ Η ΟΜΕΑ συνεργάστηκε µε όλα τα µέλη ΕΠ, ΕΤΠ & Π του Τµήµατος, τα οποία συνεπικουρούσαν το έργο της καθόλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι προβλήματα συνεργασίας προέκυψαν και αφορούσαν κατά κύριο λόγο την συλλογή στοιχείων (εξαμηνιαίο δελτίο μαθήματος & απογραφικό δελτίο διδάσκοντος) και την αποστολή τους σε ηλεκτρονική κυρίως μορφή τόσο από μέλη ΕΠ που διατίθενται στο Τμήμα μας από άλλα Τμήματα καθώς και από εργαστηριακούς και επιστημονικούς συνεργάτες που δεν έχουν μόνιμη σχέση εργασίας με το Τμήμα καθώς συχνά δεν προσλαμβάνονται από αυτό. Το πρόβλημα αποδόθηκε στην μειωμένη εξοικείωση των εμπλεκομένων με τη διαδικασία και τους στόχους της αξιολόγησης. Διευθετήθηκε με συστηματική προσπάθεια και συνεχείς υπενθυμίσεις, τόσο ηλεκτρονικές αλλά και τηλεφωνικές, σε πολλαπλά επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας. Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι πρακτικά προβλήματα, όπως η έλλειψη δυνατότητας κλήσης κινητών τηλεφώνων, δυσχαίρενε εξαιρετικά τη διαδικασία και προκαλούσε συχνά τη δυσανασχέτιση των μελών ΕΠ που εμπλέκονταν στη διαδικασία και αναλάμβαναν φόρτο εργασίας που ουσιαστικά τους αποσπούσε από τα βασικά τους εκπαιδευτικά και ερευνητικά καθήκοντα. Πραγµατοποιήθηκαν επανειλημμένες συνεδριάσεις της ΟΜΕΑ μετά από πρόσκληση της Προϊσταμένης του Τμήματος. Σε αυτές τις συναντήσεις συζητήθηκαν θέµατα όπως: η διαµόρφωση των ερωτηµατολογίων που προτείνονται από την Α ΙΠ, έτσι ώστε να προσαρµοστούν στις ιδιαιτερότητες των Τ.Ε.Ι. αλλά και του Τµήµατος, οι διαδικασίες διανοµής και συλλογής των ερωτηµατολογίων η επεξεργασία των δεδοµένων τα προβλήματα στην παροχή στοιχείων και στη διαμόρφωση των δεικτών λειτουργικότητας του Τμήματος η σύνταξη της εσωτερικής έκθεσης αξιολόγησης. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 5

6 .. Ποιες πηγές και διαδικασίες χρησιµοποιήθηκαν για την άντληση πληροφοριών; Για την εσωτερική αξιολόγηση του Τµήµατος διανεµήθηκαν τα εξής τρία ερωτηµατολόγια σε σπουδαστές και εκπαιδευτικούς: Απογραφικό δελτίο εξαµηνιαίου µαθήµατος από τους διδάσκοντες καθηγητές. 08 δελτία παραδόθηκαν από τους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική µορφή για το χειμερινό (5) και εαρινό (55) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους αντίστοιχα. δελτία παραδόθηκαν από τους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική µορφή για το χειμερινό (59) και εαρινό (5) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 000 αντίστοιχα. Oι πληροφορίες που εµπεριέχουν αξιοποιήθηκαν στη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σηµεία της. πήρξαν περιπτώσεις κυρίως εργαστηριακών συνεργατών χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας που παρόλο τις κατευθύνσεις και οδηγίες που τους δόθηκαν δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν με απόλυτη επιτυχία στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Πρόβλημα επίσης προέκυψε με μικρό αριθμό () δελτίων υπο συνταξιοδότηση συναδέλφων συνταξιοδοτημένοι πλέον οι οποίοι δεν κατέθεσαν τα δελτία τους (ακαδημαϊκό έτος 00900). Ατοµικό απογραφικό δελτίο για τα µέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού. 8 ατοµικά απογραφικά δελτία παραδόθηξαν από τους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή για το χειμερινό (69) και το εαρινό (69) εξάμηνο του ακαδημαικού έτους ατοµικά απογραφικά δελτία παραδόθηξαν από τους διδάσκοντες σε ηλεκτρονική μορφή για το χειμερινό (66) και το εαρινό (6) εξάμηνο του ακαδημαικού έτους 000. Οι πληροφορίες που εµπεριέχουν τα ερωτηματολογια που συλλέχθηκαν από τα µέλη του Εκπαιδευτικού προσωπικού (µέλη Ε.Π., Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί συνεργάτες) αξιοποιήθηκαν στη συγγραφή της παρούσας έκθεσης και παρατίθενται σε διάφορα σηµεία της. πήρξαν περιπτώσεις κυρίως εργαστηριακών συνεργατών χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας που παρόλο τις κατευθύνσεις και οδηγίες που τους δόθηκαν δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν με απόλυτη επιτυχία στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Πρόβλημα τέλος προέκυψε με μικρό αριθμό () δελτίων υπο συνταξιοδότηση συναδέλφων συνταξιοδοτημένοι πλέον οι οποίοι δεν κατέθεσαν τα δελτία τους (ακαδημαϊκό έτος 00900). Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης µαθήµατος/διδασκαλίας από τους σπουδαστές Οσον αφορά το συγκκεριμένο ερωτηματολόγιο θεωρούεμ κρίσιμο να αναφέρουμε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία προς συζήτηση για την ορθή εφαρμογή και αξιολόγηση του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Στο πλαίσιο της συγκκεριμένης διαδικασίας προσπαθήσαμε ένα διευθυτήσουμε τα ζητήματα που προέκυψαν με οδηγίες προς τους σπουδαστές. Εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι οι προφορικές οδηγίες που δόθηκαν δεν ήταν σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεσαμτικές καθώς δεν ελήφθησαν υπόψη. Ετσι ειδικότερα, είχαν δοθεί οδηγίες να μην ληφθούν υπόψη και να μην συμπληρωθούν από τους σπουδαστές, τα δύο ερωτήµατα που αφορούσαν φροντιστηριακά µαθήµατα διότι τέτοια µαθήµατα δεν διδάσκονται στο Τµήµα. Επιπλέον, προβληματισμός προέκυψε όσον αφορά το θέμα αξιολόγησης του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων στις περιπτώσεις που αυτό δεν διδάσκεται από το ίδιο μέλος ΕΠ που διδάσκει και το θεωρητικό μέρος του μαθήματος. Στην τελευταία περίτπωση η οδηγία που δόθηκε ήταν το κομμάτι που αφορά το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος να μην συμπληρώνεται στην αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους η αξιολόγηση του εργαστηριακού μέρους να γίνει με τη συμπλήρωση ξεχωριστού εντύπου. Παρά τις οδηγίες που δόθηκαν συχνά οι σπουδαστές εμφανίζονται να αξιολογούν το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος τόσο αυτόνομα όσο και στο έντυπο που αφορά την αξιολόγηση του θεωρητικού μέρους του μαθήματος. Τέλος, έντονος προβληματισμός έχει εκφρασθεί για τη δομή του ερωτηματολογίου όσον αφορά την κάλυψη της αξιολόγησης της εκτός Τμήματος εργαστηριακής εκπαίδευσης δεδομένου του γεγονότος ότι ενώ αποτελεί ενιαίο εργαστηριακό μάθημα εποπτεύεται από διαφορετικούς συνεργάτες ανά κέντρο εκπαίδευσης. Κρίνεται πως η αναθεώρηση των ερωτηματολογίων ως προς τη δομή τους καθώς και η διευκρίνιση των διαδικασιών ζητήματα τα οποία ετέθησαν και σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο Ιδρύματος μόλις τον Ιούνιο του 0 θα βοηθήσουν καθοριστικά στη βελτίωση της όλης διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση τα ερωτηµατολόγια µοιράστηκαν στους σπουδαστές το Χειµερινό, και το Εαρινό Εξάµηνο του ακαδημαϊκού έτους και 00. Τα ερωτηµατολόγια Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 6

7 διανεµήθηκαν σε ώρα µαθήµατος και συµπληρώθηκαν ανώνυµα από τους σπουδαστές. Τα συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια, με κεντρική ευθύνη του σπουδαστή μέλους της Επιτροπής Αξιολόγησης, συλλέχθηκαν από σπουδαστές οι οποίοι είχαν την ευθύνη να τα τοποθετήσουν σε φάκελλο στον οποίο αναγραφόταν το µάθηµα, η ηµεροµηνία και ο αριθµός των ερωτηµατολογίων. Ο φάκελος σφραγιζόταν και υπογραφόταν από τον σπουδαστή προτού παραδοθεί στην κυρία Αγγελική Περδικάρη, μέλος ΕΤΠ του Τμήματος, υπεύθυνη για τη διανομή και συλλογή του υλικού της αξιολόγησης. Η διαδικασία συλλογής των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιούνταν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων την όγδοη µε δέκατη εβδοµάδα του εξαµήνου µε την πλήρη ευθύνη και αρµοδιότητα των σπουδαστών. Προβλήματα δημιουργήθηκαν με την αξιολόγηση μαθημάτων που διδάσκονταν ημέρες γενικών απεργιών ή στάσεων μαζικής μεταφοράς (π.χ. Δεκέμβριος Ιανουάριος 000). Η ΟΜΕΑ, ή άλλα µέλη Ε.Π. δεν είχαν καµία συµµετοχή στη διαδικασία. Συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια φοιτητών 9 για το χειμερινό και 0 για το εαρινό εξάμηνο για το ακαδημαϊκό έτος και 07 ερωτηματολόγια φοιτητών 59 για το χειμερινό και 878 για το εαρινό εξάμηνο για το ακαδημαϊκό έτος 00. Επιπλέον όμως για τη σύνταξη της έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες και στοιχεία που προέκυψαν από τους σπουδαστές, το προσωπικό (εκπαιδευτικό, ειδικό τεχνικό & διοικητικό) και τα αρχεία του Τµήµατος (πρακτικά Συµβουλίου, Συνελεύσεων, κτλ)...4 Πώς και σε ποια έκταση συζητήθηκε η έκθεση στο εσωτερικό του Τµήµατος; Το περιεχόμενο της έκθεσης διαχύθηκε στα μέλη του Τµήµατος και εύστοχα σχόλια και κριτικές οδήγησαν σε χρήσιµες προσθήκες. Η διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και η διάρθρωση του κειµένου της έκθεσης αξιολόγησης αντιστοιχεί στις βασικές ενότητες των κριτηρίων της Α ΙΠ. Η τελική έκθεση κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τη Γ.Σ. του Τµήµατος στις /7/0.. Ανάλυση των θετικών στοιχείων και των δυσκολιών που παρουσιάσθηκαν κατά τη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης Ένα θετικό στοιχείο της διαδικασίας αξιολόγησης είναι η δυνατότητα πολύπλευρης και ολοκληρωµένης αυτόαξιολόγησης του Τμήματος. Στο βαθμό δε που συνειδητοποιηθεί το γεγονός ότι οι υποδομές, οι παγιωμένες λειτουργίες και η υπάρχουσα νοοτροπία ακόμη μπορεί να διαφοροποιούνται και να ευθύνονται σε άλλοτε άλλο βαθμό για διαπιστούμενες διαφοροποιήσεις μεταξύ Τμημάτων και κυρίως Ιδρυμάτων, η αξιολόγηση θα δώσει τη δυνατότητα για μια καταρχήν εποικοδομητική συζήτηση, διατύπωση εκτιμήσεων και συμπερασμάτων και σε ένα δεύτερο στάδιο για τη συγκριτική αξιολόγηση προγραμμάτων εφόσον όμως εξασφαλισθεί το ίδιο σημείο εκκίνησης από πλευράς υποδομών και λειτουργιών και διατυπωθούν ξεκάθαρα οι συνθήκες και τα κριτήρια αξιολόγησης. Η συνειδητοποίση της ανάγκης αξιολόγησης των Τμημάτων, Σχολών και Ιδρυμάτων από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας (διδασκόντων, µονίµων και µη αλλά και των σπουδαστών) αποτελεί ένα από τα καθοριστικά σημεία που προσδιορίορίζουν την επιτυχία της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα της δυσχερούς και εξαιρετικά χρονοβόρας μη αυτοματοποιημένης διαδικασίας η οποία σε συνδυασμό με την έλλειψη διοικητικής υποστήριξης, το ήδη επιβαρυμένο έργο του Ε.Π. που καλείται πέραν του αξιλογούμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου να επιτελέσει μεγάλο τμήμα διοικητικού έργου οδηγεί σε σοβαρές και δικαιολογημένες αντιρρήσεις επί της διαδικασίας αλλά και της ουσίας του εγχειρήματος. Η επικέντρωση στην υλοποίηση της δυσχερούς διαδικασίας από μέλη ΕΠ λειτουργεί εις βάρος της ουσιαστικής ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού τους έργου. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 7

8 . Προτάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας Κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η ευρεία και ουσιαστική ανάµειξη των συµµετεχόντων (µέλη ΕΠ, σπουδαστές, ΕΤΠ &.Π.) στη διαδικασία της αξιολόγησης ώστε να συνηδειτοποιούνται προβλήματα, να αναζητούνται και να αναδεικνύονται ρεαλιστικές λύσεις που βελτιώνουν τις υφιστάμενες καταστάσεις. Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται η αυτοματοποίηση της διαδικασίας παροχής στοιχείων για την κατάρτιση των Πινάκων με στοιχεία και δείκτες λειτουργικότητας του Τμήματος, δεδομένου δε ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν έχουν πρόσβαση στα πρωτογενή αρχεία που παράγουν την πληροφορία. Το ζητούμενο είναι η συμβολή των συμμετεχόντων να μπορεί να επικεντρωθεί σε ζητήματα ουσίας και όχι κυρίως σε διαχειριστικά θέματα και ζητήματα απλής διεκπεραίωσης που λειτουργούν εις βάρους του αξιολογούμενου έργου (εκπαιδευτικού και ερευνητικού). Επιπλέον μια απλή πρόταση βελτίωσης αφορά την προσαρµογή των ερωτηµατολογίων σύµφωνα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριτικά της Τριτοβάθμιας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καθώς επίσης και σύμφωνα µε τα σχόλια τόσο των σπουδαστών, όσο και των διδασκόντων. Εξαιρετικά κρίσιμης σημασίας κρίνεται η προσθήκη εξειδικευµένων ερωτήσεων που να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εφαρμογής και αξιολόγησης της εκτός Τμήματος εργαστηριακής άσκησης των σπουδαστών η οποία οργανώνεται, συντονίζεται και πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, ενώ η πραγματοποίησή της παρουσιάζει αλληλεπίδραση µε το χώρο και τη λειτουργία των συνεργαζόμενων φορέων. Η δυσχερής μη αυτοματοποιημένη διαδικασία σε συνδυασμό με την έλλειψη διοικητικής υποστήριξης, το ήδη επιβαρυμένο έργο του Ε.Π. που καλείται πέραν του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου να επιτελέσει μεγάλο τμήμα διοικητικού έργου οδηγεί σε σοβαρές και δικαιολογημένες ενστάσεις και αντιστάσεις/αντιρρήσεις επί της διαδικασίας καθώς η επικέντρωση στην υλοποίηση της δυσχερούς διαδικασίας λειτουργεί εις βάρος της ουσιαστικής ποιότητας του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού έργου των μελών Ε.Π.. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 8

9 . ΠΑΡΟΣΙΑΣΗ ΤΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Γεωγραφική θέση του Τµήµατος Το Τµήµα Επισκεπτώντριών γείας λειτουργεί αποκλειστικά στο ΤΕΙ Α. Δεν στεγάζεται στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΤΕΙΑ αλλά σε περιφεριακό κτήριο επί της Θηβών 74. Εχει συνολική έκταση 750 περίπου m.. Ιστορικό της εξέλιξης του Τµήµατος Ιστορικά, ο θεσμός του Επισκέπτη γείας στην Ελλάδα εμφανίζεται για πρώτη φορά το 97 με την ανάπτυξη του ΠΙΚΠΑ, στο οποίο ανατίθεται από το Κράτος η υγιεινή και η προστασία της μητρότητας και του παιδιού και την εκπαίδευση αναλαμβάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Το 90 ιδρύεται η Σχολή βοηθών Επισκεπτριών Κοινωνικής γιεινής και το 97 ιδρύεται η ΣΕΑΝ, σαν παράρτημα της γειονομικής Σχολής με τριετή φοίτηση. Αργότερα, το 96 ιδρύεται στο ΠΙΚΠΑ η Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων και Επισκεπτριών. Το 98 με το Νόμο /404/8 καταργούνται οι τρεις αυτές Σχολές και ιδρύεται το Τμήμα ΕΕ στη ΣΕΠ του ΤΕΙ Αθήνας. Σήμερα, σύμφωνα με το νόμο 96/00 ΦΕΚ 4 τα ΤΕΙ υπάγονται στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα επαγγελματικά διακιώματα των αποφοίτων του Τμήματος είναι κατοχυρωμένα βάσει του του Π.Δ.5/89, Άρθρο, ΦΕΚ: 59/46989 (συνημμένο). Συνοπτικά τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Ε αφορούν την άσκηση δραστηριοτήτων πρόληψης, προαγωγής και αγωγής υγείας, συμβουλευτικής, και εν γένει φροντίδας υγείας με επικέντρωση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στη φροντίδα αποκατάστασης, και έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και στην κοινότητα γενικότερα. Οι Επισκέπτες γείας δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο της πρόληψης και της προαγωγής υγείας στοχεύοντας στην εξάλειψη των ανισοτήτων στον πληθυσμό και στην ποιότητα της ζωής του πληθυσμού. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας αποτελούν αρμοδιότητα του Επισκέπτη γείας και δεν προβλέπονται στα Επαγγελματικά Δικαιώματα άλλων επαγγελματιών υγείας. Επίσης, όπως ορίζεται από τα Επαγγελματικά Δικαιώματα, ο Επισκέπτης γείας μπορεί να εργαστεί ως εκπαιδευτής αγωγής υγείας. Επιπλέον, ο επαγγελματίας Επισκέπτης γείας αναλαμβάνει τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης, διενεργώντας με δική του ευθύνη προσυμπτωματικό έλεγχο με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων... Στελέχωση του Τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό Η στελέχωση του τµήµατος σε διδακτικό, διοικητικό και εργαστηριακό προσωπικό, κατά την τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στον Πίνακα 7 του Παραρτήματος. Κατά το ακαδημαϊκό έτος το Τμήμα στελεχωνόταν με 7 μέλη ΕΠ ουσιαστικά λειτουργούσε με εκ των ανενεργούς Τ.Μ. ως εξής: Τοµέας Βαθµίδα Θέση Ονοµατεπώνυµο Κλινικής Νοσηλευτικής Καθηγήτρια Καθ. Εφαρμογών Τακτική Τακτική Τσελίκα Αγλαϊα Νοταρα Βενετία Δημόσιας & Κοινωνικής γιεινής Καθηγήτρια Καθηγήτρια Τακτική Τακτική Στοϊκίδου Μελπομένη Λάγιου Αρετή Αγωγής γείας Καθηγήτρια Τακτική Δαρβίρη Χριστίνα Επ. Καθηγήτρια Τακτική Βεσκούκη Γεωργία Επ. Καθηγητής Τακτικός Χανιώτης Δημήτρης * μόνο το χειμερινό εξάμηνο, ακολούθησε συνταξιοδότηση Γνωστικό αντικείμενο / Ειδικότητα Νοσηλευτική Δημ. γεία Επισκέπτη γείας ΝοσηλευτικήΔημ. γεία * ΕπιδημιολογίαΟγκολογίαΠρόληψη Καρκίνου του Μαστού ΝοσηλευτικήΔημ. γεία ΝοσηλευτικήΔημ. γεία Διατροφική Αγωγή Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους το σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας που καλύπτει το µόνιµο Ε.Π. του Τμήματος ανέρχεται σε 79 διδακτικές ώρες. 7 ώρες διδακτικού έργου (θεωρητικού και εργαστηριακού) καλύπτονται από μόνιμο ΕΠ άλλων Τμημάτων. Το σύνολο ωρών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, ανά βαθµίδα ανάθεσης, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους έχει ως εξής: Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 9

10 Κατηγορία Συνεργατών Επιστηµονικοί Συνεργάτες (Επ. Σ) Εργαστηριακοί Συνεργάτες(Ερ. Σ) Επ. Σ άλλων Τμημάτων Ερ. Σ άλλων Τμημάτων Σύνολο Ωρών Τ.Μ. ΚΝ Τ.Μ. ΔΚ Τ.Μ Α Σύνολο Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους το σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας που καλύπτει το µόνιµο Ε.Π. του Τμήματος ανέρχεται σε 70 διδακτικές ώρες. 7 ώρες διδακτικού έργου (θεωρητικού και εργαστηριακού) καλύπτονται από μόνιμο ΕΠ άλλων Τμημάτων. Το σύνολο ωρών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, ανά κατηγορία ανάθεσης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους έχει ως εξής: Κατηγορία Συνεργατών Επιστηµονικοί Συνεργάτες (Επ. Σ) Εργαστηριακοί Συνεργάτες(Ερ. Σ) Επ. Σ άλλων Τμημάτων Ερ. Σ άλλων Τμημάτων Σύνολο Ωρών Τ.Μ. ΚΝ Τ.Μ. ΔΚ 88 Τ.Μ Α Σύνολο Κατά το ακαδημαϊκό έτος 00 το Τμήμα στελεχώνεται µε ένδεκα () µόνιµα µέλη Ε.Π. ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία πλήρωσης πέντε (5) θέσεων Καθηγητών Εφαρµογών. Τοµέας Κλινικής Νοσηλευτικής Δημόσιας & Κοινωνικής γιεινής Αγωγής γείας Βαθµίδα Καθηγήτρια Καθ. Εφαρμογών Καθ. Εφαρμογών Καθ. Εφαρμογών Καθηγήτρια Καθ. Εφαρμογών Καθ. Εφαρμογών Καθ. Εφαρμογών Καθ. Εφαρμογών Επ. Καθηγήτρια Επ. Καθηγητής Θέση Τακτική Τακτική Τακτική Τακτική Τακτική Τακτική Τακτική Τακτικός Τακτική Τακτική Τακτικός Ονοµατεπώνυµο Τσελίκα Αγλαϊα Βάγκα Ελισάβετ Νοταρα Βενετία Σωτηροπούλου Πηνελόπη Λάγιου Αρετή Κωνσταντίνου Ελένη Περηφάνου Δήμητρα Πράπας Χρήστος Σακελλάρη Ευανθία Βεσκούκη Γεωργία Χανιώτης Δημήτρης Γνωστικό αντικείμενο/ειδικότητα Νοσηλευτική Δημ. γεία Επισκέπτη γείας Επισκέπτη γείας Επισκέπτη γείας Επιδημιολογία Επισκέπτη γείας Επισκέπτη γείας Επισκέπτη γείας Επισκέπτη γείας ΝοσηλευτικήΔημ. γεία Διατροφική Αγωγή Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 000 το σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας που καλύπτει το µόνιµο Ε.Π. του Τμήματος ανέρχεται σε 6 διδακτικές ώρες. 40 ώρες διδακτικού έργου (θεωρητικού και εργαστηριακού) καλύπτονται από μόνιμο ΕΠ άλλων Τμημάτων. Το σύνολο ωρών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, ανά κατηγορία ανάθεσης, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 000 έχει ως εξής: Κατηγορία Συνεργατών Επιστηµονικοί Συνεργατες (Επ. Σ) Εργαστηριακοί Συνεργάτες(Ερ. Σ) Επ. Σ άλλων Τμημάτων Ερ. Σ άλλων Τμημάτων Σύνολο Ωρών Τ.Μ. ΚΝ Τ.Μ. ΔΚ Τ.Μ. Α Σύνολο Για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 000 το σύνολο ωρών εβδοµαδιαίας διδασκαλίας που καλύπτει το µόνιµο Ε.Π. του Τμήματος ανέρχεται σε 50 διδακτικές ώρες. 40 ώρες διδακτικού έργου καλύπτονται από μόνιμο ΕΠ άλλων Τμημάτων. Το σύνολο ωρών που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, ανά κατηγορία ανάθεσης, έχει ως εξής: Κατηγορία Συνεργατών Επιστηµονικοί Συνεργατες (Επ. Σ) Εργαστηριακοί Συνεργάτες(Ερ. Σ) Επ. Σ άλλων Τμημάτων Ερ. Σ άλλων Τμημάτων Σύνολο Ωρών Τ.Μ. ΚΝ Τ.Μ. ΔΚ Τ.Μ. Α Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ Σύνολο

11 Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι το ποσοστό των ωρών διδασκαλίας του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών που καλύπτεται από μόνιμα μέλη ΕΠ του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος προσεγγίζει ποσοστό μόλις 8% ενώ για το ακαδημαϊκό έτος 00 προσεγγίζει το 4%. Το αυξημένο ποσοστό είναι αποτέλεσμα των προσλήψεων μονίμου ΕΠ (5 Καθηγητών Εφαμογών) που πραγματοποιήθηκαν. Είναι ενδιαφέρον στο σημείο αυτό να παρατεθούν συγκεντρωτικά και συγκριτικά στοιχεία των δύο ακαδημαικών ετών που αποτυπώνουν ακριβώς την βελτίωση των δεικτών ικανοποίησης των σπουδαστών από το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, όταν μεγαλύτερο μέρος αυτού παρέχεται από μόνιμο ΕΠ του Τμήματος. Διάγραμμα. Συγκεντρωτική και συγκριτική κατανομή απαντήσεων σπουδαστών σε θέματα που αφορούν την αξιολογηση του μαθήματος για τα ακαδημαϊκά έτη 0090 & 00 Διάγραμμα. Συγκεντρωτική και συγκριτική κατανομή απαντήσεων σπουδαστών σε θέματα που αφορούν την αξιολογηση των διδασκόντων για τα ακαδημαϊκά έτη 0090 & 00 Αναγνωρίζοντας ότι ως ένα βαθμό η βελτίωση των δεικτών οφείλεται στην εξοικείωση των σπουδαστών με τη διαδικασία, η παροχή μεγαλύτερου μέρους του εκαπιδευτικού έργου του Τμήματος παό μόνιμα μέλη ΕΠ θεωρείται καθοριστικής σημασίας. Σε κάθε περίπτωση βέβαια το 50% και πλέον του εκπαιδευτικού έργου του Τμήματος εξακολουθεί να καλύπτεται από μη μόνιμα μέλη ΕΠ. Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι είναι αναγκαία η περαιτέρω στελέχωση του Τµήµατος µε σκοπό την κάλυψη όλων των γνωστικών αντικειµένων που διαπραγµατεύεται το Τµήµα. Στο Τμήμα εργάζονται δύο () μέλη Διοικητικού προσωπικού και ένα () μέλος Τεχνικού Προσωπικου. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

12 .. Αριθµός και κατανοµή των φοιτητών κατά την τελευταία πενταετία Ο αριθµός και η κατανοµή τόσο των εγγεγραµµένων προπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος στην τελευταία πενταετία παρουσιάζεται στους στον Πίνακα του Παραρτήματος. Στο γράφημα που ακολουθεί διατεθηκε από το Κένρο Διαχέιρησης Γραμμτειών φαίνεται η διαχρονική κατάσταση σύνθεσης πληθυσμού του Τμήματος ανά τρόπο εισαγωγής. Διάγραμμα. Διαχρονική κατάσταση σύνθεσης πληθυσμού του Τμήματος ανά τρόπο εισαγωγής. Σκοπός και στόχοι του Τµήµατος Tο Τμήμα Επισκεπτώντριών γείας (ΕΕ) του ΤΕΙΑ έχει ως στόχο την προπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος ΕΕ καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της φροντίδας υγείας με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στην προαγωγή της υγείας, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας,. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι ΕΕ διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της γείας και των Κοινωνικών πηρεσιών, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης. Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά το ρόλο των ΕΕ ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της φροντίδας υγείας... Λάγιου Α και Στοικίδου Μ. Δημόσια γεία και Επισκέπτης γείας. Τεχνολογικά Χρονικά, 008 ():4. Λάγιου Α και Στοικίδου Μ. Ο ρόλος του Επισκέπτη γείας στη Δημόσια γεία. Τεχνολογικά Χρονικά, 008 (5): Ποιοι είναι οι στόχοι και οι σκοποί του Τµήµατος σύµφωνα µε το ΦΕΚ ίδρυσής του; Είναι γεγονός ότι τα Τµήµατα Τ.Ε.Ι. έχουν, σ ένα βαθµό, κοινό σκοπό και στόχο όπως καθορίζεται από τον ιδρυτικό νόµο (Ν. 404/8) των ιδρυµάτων σε συνδυασµό µε τις µετέπειτα τροποποιήσεις του. Στο ευρύτερο αυτό νομοθετικό πλαίσιο, το τμήμα Επισκεπτών γείας (Ε) του ΤΕΙΑ έχει ως στόχο την προπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών ικανών να συμβάλλουν στην προστασία και στην προαγωγή της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος ΕΕ καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της φροντίδας υγείας με έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας, στην προαγωγή της υγείας, και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ατόμου, της οικογένειας Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

13 και της κοινότητας. Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι ΕΕ διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦ), με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης. Δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, γεγονός που καθιστά το ρόλο των ΕΕ ιδιαίτερα σημαντικό και επίκαιρο καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της φροντίδας υγείας... Πώς αντιλαµβάνεται η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος τους στόχους και τους σκοπούς του Τµήµατος; Τα µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας του Τµήµατος, µέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα του Τμήματος, συµµετέχουν στην χάραξη της πολιτικής του Τµήµατος και είναι κοινωνοί των στόχων και των προβληµάτων του. Η ακαδηµαϊκή κοινότητα του Τµήµατος πιστεύει σε ένα δυναµικό και συνεχώς βελτιούµενο πρόγραµµα σπουδών που να συμβαδίζει με όλες τις επιστημονικές εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης και της προαγωγής υγείας (φροντίδας υγείας). Επιπλέον όμως υπάρχει το όραμα της συμμετοχής της ακαδημαϊκής κοινότητας στη διαμόρφωση αυτών των εξελίξεων. Η τελευταία προυποθέτει την ανάπτυξη υποδομών και θεσμών που να προαγουν και να διευκολύνουν την πραγματοποίηση πρωτότυπου ερευνητικού έργου τεχνολογικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτό υφίσταται έντονος προβληματισμός σχετικά με την λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα υπάρχουσων διαδικασιών διοικητικού χαρακτήρα που ελλείψει επαρκούς διοικητικής στελέχωσης του Τμήματος και του ιδρύματος γενικότερακαλύπτονται από μέλη ΕΠ, παρεμποδίζοντας ουσιασικά τη δυνατότητα επικέντρωσης των μελών του ΕΠ στο κύριο εκπαιδευτικό και ερευνητικό τους έργο... πάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος από εκείνους που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; εν υπάρχει απόκλιση των επίσηµα διατυπωµένων στόχων του Τµήµατος από εκείνους, που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει...4 Επιτυγχάνονται οι στόχοι που σήµερα το Τµήµα θεωρεί ότι πρέπει να επιδιώκει; Αν όχι, ποιοι παράγοντες δρουν αποτρεπτικά ή ανασταλτικά στην προσπάθεια αυτή; Ένα µεγάλο µέρος των στόχων του Τµήµατος που αναφέρονται κυρίως στη δηµιουργία στελεχών υψηλής ποιοτικής στάθµης στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επιτυγχάνονται µε την λειτουργία ενός σύγχρονου και συνεχώς βελτιούµενου προγράµµατος σπουδών. εν ευοδώνεται όμως το όραμα της συμμετοχής της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος στην παραγωγή νέας γνώσης στον τοµέας της πρόληψης και της προαγωγής υγείας του ατόμου, της οικογένειας και της κοινότητας αφού η ερευνητική δραστηριότητα επαφίεται αποκλειστικά στον «πατριωτισµό» τον µελών Ε.Π. χωρίς ουσιαστική θεσµική και οικονοµική στήριξη. Επισημαίνεται για μια ακόμη φορά ότι η επικέντρωση του ΕΠ στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο παρεμποδίζεται συχνά εξαιτίας της επιιφόρτισης του ελλείψει επαρκούς διοικητικής στελέχωσης του Τμήματος και του ιδρύματος γενικότερα με πληθώρα διοικητικών καθηκόντων. Επιλέον ένα θέμα που προβληματίζει είναι ο αριθμός των εξωτερικών εργαστηριακών και επιστημονικών συνεργατών, ο οποίος καλύπτει περίπου το 50 % (ακαδημαϊκό έτος 00) του συνόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το γεγονός αυτό δημιουργεί αναπόφευκτα μείζονα προβλήματα συνεργασίας τόσο στο συντονισμό και την οργάνωση του εκπαιδευτικού έργου αλλά και στη διεκπεραίωση διαδικασιών μείζονος σημασίας όπως αυτή της Εσωτερικής Αξιολόγησης σε συνδυασμό πάντα με τη δεδομένη έλλειιψη, υποδομών και διοικητικού προσωπικού. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

14 ..5 Θεωρείτε ότι συντρέχει λόγος αναθεώρησης των επίσηµα διατυπωµένων (στο ΦΕΚ ίδρυσης) στόχων του Τµήµατος; Όχι αλλά θεωρούμε κρίσιμης σημασίας την επικαιροποίηση επιμέρους στόχων ώστε αυτοί να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις της επιστήμης αλλά και του θεσμικού πλασίου παροχής πρωτοβάθμιας φροντιδας υγείας..4 ιοίκηση του Τµήµατος Διοικητική Διάρθρωση. Προϊστάμενος. Συμβούλιο Τμήματος. Συνέλευση Τμήματος Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 4

15 .4. Ποιες επιτροπές είναι θεσµοθετηµένες και λειτουργούν στο Τµήµα; Οι επιτροπές του Τμήματιος ορίζονται με απόφαση του Προϊσταμένου Τμήματος η με αποφάσεις του Συμβουλίου ΤΕΙΑ. Οι Επιτροπές του Τμήματος διακρίνονται: σε διαρκείς επιτροπές που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς οργανωτικές και λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος όπως: Eπιτροπή Πρακτικής Άσκησης µε σκοπό την οργάνωση και τον συντονισμό θεµάτων Πρακτικής Άσκησης όπως η σύναψη νέων συνεργασιών με φορείς πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, η τοποθέτηση σπουδαστών, η παρακολούθηση των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης, η διευκόλυνση και η επίλυση τυχόν προβλημάτων διοικητικής η πρακτικής φύσης. Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών με σκοπό την ανάθεση, την παρακολούθυηση και την εξέταση των πτυχιακών εργασιών των σπουδαστών του Τμήματος Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος στο πλαίσιο της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) με σκοπό τον συντονισμό την πραγματοποίησης της διαδικασίας εσωτερικής αξιολόγησης και την σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης Επιτροπή Κατάρτισης Ανανεωμένου Προγράμματος Σπουδών με σκοπό την επικαιροποίηση του προγράμαμτος σπουδών και την εισήγηση ελάσσονων ή μείζονων τροποποιήσεων όπου απαιτούνται Επιτροπή υλικού παραλαβής αναλωσίμων και ειδών εξοπλισμού με σκοπό την καταγραφή και τον έλεγχο του υλικού, μόνιμου και αναλώσιμου Οργανωτική επιτροπή εμβολιασμών σπουδαστών ΣΕΠ για την Ηπατίτιδα Α και έκτακτες (ad hoc) Επιτροπές που ορίζονται και ασχολούνται είτε με τη διαχείριση επικαίρων οργανωτικών θεμάτων/ζητημάτων όπως π.χ. Επιτροπή διαμόρφωσης ωρολογίου προγράμματος, Επιτροπή διαμόρφωσης προγράμματος εξεταστικών περιόδων, Επιτροπή αξιολόγησης επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών, είτε με τη γνωμοδότηση για οργανωτικά και προγραμματικά ακαδημαϊκά ζητήματα όπως π.χ. Επιτροπή συμπλήρωσης επιχειρησιακού σχεδίου ΕΕΣΕΠΤΕΙΑ, Επιτροπή σύνταξης Επαγγελματικού Οδηγού, Επιτροπή διενέργειας Δοκιμασίας Επάρκειας στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα υγείας και πρόνοιας Επιτροπή Παραρτήματος Διπλώματος κ.λ.π.4. Ποιοι εσωτερικοί κανονισµοί (π.χ. εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών) υπάρχουν στο Τµήµα; Η γενική οργανωτική διάρθρωση του Τµήµατος καθορίζεται από την νοµοθεσία που διέπει τα Τ.Ε.Ι. και συγκεκριµένα το Ν. 404/8. Επιπλέον ο «Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εξειδικεύει τις διαδικασίες που προβλέπονται στην νοµοθεσία, ενώ για όσα θέµατα προκύπτουν και δεν αναφέρονται, αρµόδια είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος..4. Είναι διαρθρωµένο το Τµήµα σε Τοµείς; Σε ποιους; Ανταποκρίνεται η διάρθρωση αυτή στη σηµερινή αντίληψη του Τµήµατος για την αποστολή του; Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υλοποιείται από Τ.Μ.: α) τον Τ.Μ. Κλινικής Νοσηλευτικής β) τον Τ.Μ. Δημόσιας & Κοινωνικής γιεινής και γ) τον Τ.Μ Αγωγής γείας. Ο Τ.Μ. «Κλινικής Νοσηλευτικής» έχει στην αρμοδιότητά του την οργάνωση και τον συντονισμό μαθημάτων ιατρικής και νοσηλευτικής υποδομής. Οι Τ.Μ. «Δημόσιας και Κοινωνικής γιεινής» και «Αγωγής γείας» οργανώνουν και συντονίζουν μαθήματα κυρίως ειδικής υποδομής και ειδικότητας που παρέχουν στον πτυχιούχο εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την άσκηση Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 5

16 του έργου του στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (Π.Δ.5/89, Άρθρο, ΦΕΚ: 59/46989) που αφορούν στο σύνολο τους την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (φροντίδα, πρόληψη και προαγωγή) και αποκατάστασης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και στην κοινότητα γενικότερα στοχεύοντας στην εξάλειψη των ανισοτήτων στον πληθυσμό και στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής ποιότητας ζωής της κοινότητας. Η βασική διάρθρωση του Τμήματος ανταποκρίνεται γενικά στην αντίληψη του Τμήματος για την αποστολή του. Καθώς όμως το τµήµα στοχεύει στην συνεχή βελτίωση, την επικαιροποίηση και την ανάδειξη του διακριτού ρόλου των απόφοιτων του με βάση τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά τους δικαιώματα και την εξέλιξη του επιστημονικού τους πεδίου, υπήρξε πρόσφατο αίτημα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος (//0) που αφορούσε μετονομασία του Τ.Μ. «Κλινικής Νοσηλευτικής» σε «Πρωτοβάθμιας Νοσηλευτικής Φροντίδας & Αποκατάστασης» το οποίο και έχει προωθηθεί στο πουργείο Παιδείας. Η συγκεριμένη τροποποίηση προτάθηκε επειδή ακριβώς θεωρήθηκε κρίσιμης και καθοριστικής σημασίας το ΠΠΣ του Τμήματος να βρίσκεται σε απόλυτη συνέπεια με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του. Μέρος αυτών (παράγραφοι.7. &.,. &.6) είναι ακριβώς η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και αποκατάστασης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στην συνέχεια παρέχεται μια συνοπτική παρουσίαση των μαθημάτων ανά κατηγορία και ανά Τομέα Μαθημάτων που σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης έχει την ευθύνη οργάνωσης και διεξαγωγής τους (Αγωγής γείας Α, Δημόσιας και Κοινωνικής γεινής ΔΚ, Κλινικής Νοσηλευτικής ΚΝ) Τ.Μ. Κλινικής Νοσηλευτικής Α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανατομία (ΜΓ) Φυσιολογία (ΜΓ) Μικροβιολογία (ΜΓ) Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής (ΜΕ) Παθολογία (ΜΓ) Χειρουργική (ΜΓ) Φαρμακολογία (ΜΓ) ΠαθολογικήΧειρουργική Νοσηλευτική Διεργασία (ΜΕ) Νοσηλευτική Ειδικοτήτων (ΜΕ) Ορθοπεδική (ΜΓ) Παιδιατρική (ΜΕ) ΓυναικολογίαΜαιευτική (ΜΕ) Αποκατάσταση χρονίως πασχόντων (ΜΕ)* ποχρεωτικό () Επιλογής ποχρεωτικό (Ε..) Τυπικό Εξάμηνο Ε.. Γ Γ Γ Γ ΣΤ ποχρεωτικό () Επιλογής ποχρεωτικό (Ε..) Τυπικό Εξάμηνο Δ Α Α Α Α Β Β Β Β Τ.Μ. Δημόσιας & Κοινωνικής γιεινής Α/α 4 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑτομοΠεριβάλλον & γεία (ΜΓ) Προστασία Μητρότητας & Παιδιού (ΜΕ) Γηριατρική Προστασία τρίτης ηλικίας (ΜΕ) ΝευρολογίαΨυχιατρική Προστασία Ψυχικής γείας (ΜΕ) Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ Α Δ Δ 6

17 Κοινοτική γεία (ΜΕ) Γενική Επιδημιολογία (ΜΕ)* Δημόσια & Κοινωνική γιεινή (ΜΕ) Ογκολογία (ΜΕ) Βιοστατιστική (ΜΕ) Ειδική Επιδημιολογία (ΜΕ)* Κοινωνικά προβλήματακοινωνική παρέμβαση (ΜΕ) Διασφάλιση Ποιότητας στην Π.Φ.. (ΜΕ) Βιοηθική Δεοντολογία (ΔΟΝΑ) Μεθοδολογία Επαγγέλματος Ε (ΜΕ) Ε.. Δ Δ Ε Ε Ε ΣΤ ΣΤ Ε.. Ζ Ζ Ζ ποχρεωτικό () Επιλογής ποχρεωτικό (Ε..) Ε.. Ε.. Ε.. Τυπικό Εξάμηνο Τ.Μ. Αγωγής γείας Α/α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πληροφορική (ΜΓ) Α Πληροφορική γείας (ΜΓ) Β Κοινωνιολογία της γείας (ΔΟΝΑ) Β Διατροφή & γεία (ΜΕ) Γ Πρώτες Βοήθειες (ΜΓ) Γ Ψυχολογία (ΔΟΝΑ) Δ Διαχείριση του στρές (ΔΟΝΑ) Δ Αγωγή & Προαγωγή γείας (ΜΕ) Ε Οργάνωση πηρεσιών γείαςε Οικονομία της γείας (ΔΟΝΑ) 0 Συστήματα γείας (ΔΟΝΑ) Ε.. Ε Μεθοδολογία Αγωγής γείας (ΜΕ) ΣΤ Σχολική γιεινή (ΜΕ) ΣΤ Μεθοδολογία Ερευνας (ΜΕ) ΣΤ 4 γιεινή & Ασφάλεια στην εργασία (ΜΕ) Ζ 5 Προγράμματα Αγωγής & Προαγωγής Ζ γείας Εφαρμογές (ΜΕ) 6 Δίκαιο πηρεσιών γείας (ΜΕ) Ε.. Ζ 7 Ξένη Γλώσσα Ειδικότητας (ΜΕ) Ε * τα μαθήματα που επισημαίνονται με αστερίσκο μετατράπηκαν σε μαθήματα ειδικότητας (απόφαση Γ.Σ. /540 Γ.Σ. του Τμήματος σύμφωνα με σχετική οδηγία της Διοίκησης του Ιδρύματος 6/40. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 7

18 .... ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΔΩΝ Πρόγραµµα Προπτυχιακών Σπουδών Ανταπόκριση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών στους στόχους του Τµήµατος και τις ανάγκες της κοινωνίας Το ΠΠΣ είναι διαμορφωμένο ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στους στόχους του Τμήματος. Είναι δοµηµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων (ECTS) και του ανάλογου φόρτου εργασίας, σε µια προσπάθεια ορθολογικής και µετρήσιµης µεταφοράς γνώσεων. Το ΠΠΣ περιλαμβάνει 44 (εκ των οποίων 8 επιλογής) μαθήματα που κατανέμονται σε µαθήµατα Διοίκησης, Οικονομίας, Νομοθεσίας και Ανθρωπιστικών Σπουδών (Δ.Ο.Ν.Α) Βασικής και μαθήματα Γενικής ποδομής (ΜΓ) τα οποία βοηθούν στη βασική κατάρτιση των σπουδαστών για θέματα που διαμορφώνουν το σύγχρονο πεδίο παροχής φροντίδας υγείας και αποτελούν βασικό υπόβαθρο για την περαιτέρω εκπαίδευσή στα μαθήματα Ειδικής ποδοµής (ΜΕ) και Ειδικότητας (ΜΕ) του Τμήματος που έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με τις αρχές, μεθόδους και εφαρμογές στις οποίες στηρίζεται το γνωστικό πεδίο της πρόληψης, της πραγωγής υγείας και εν γένει της φροντίδας υγείας. Τα μαθήματα ΜΕ και ΜΕ καθώς και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζουν την απόκτηση από τον πτυχιούχο Ε εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιότητων για την άσκηση του έργου του στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (Π.Δ.5/89, Άρθρο, ΦΕΚ: 59/46989). Οι επαγγελματίες ΕΕ διαθέτουν τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες και ασχολούνται, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας γείας, με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων που αφορούν την πρόληψη, τη φροντίδα και την προαγωγή της υγείας στο πλαίσιο της πρωτογενούς, της δευτερογενούς και της τριτογενούς πρόληψης. Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών τους, δίνεται έμφαση στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας στο σπίτι (με την «κατ οίκον επίσκεψη»), στο σχολείο, στο χώρο εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα. Οι επαγγελματίες ΕΕ ασχολούνται κύρια και κατά προτεραιότητα με την προστασία και την προαγωγή της υγείας των περισσότερο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων όπως οι επίτοκες, τα βρέφη/παιδιά, οι έφηβοι, τα άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με ειδικά προβλήματα υγείας αλλά και τα άτομα που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος του Ε καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός και επίκαιρος για την επίτευξη της κοινοτικής και της δημόσιας υγείας καθώς ανταποκρίνεται σε σύγχρονες και ουσιαστικές ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί και εξακολουθούν να διαμορφώνονται στο χώρο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.... πάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Αν και δεν υπάρχει θεσµοθετηµένη διαδικασία ελέγχου της ανταπόκρισης του ΠΠΣ στους στόχους του Τµήµατος και στις ανάγκες της κοινωνίας, ελέγχεται αυτή η ανταπόκριση µε την παρακολούθηση των ακόλουθων στοιχείων : Της συνεχούς επαφής των μελών ΕΠ του Τμήματος με επαγγελματίες υγείας που εργάζονται κυρίως σε φορείς πραγματοποίησης εργαστηριακής ή/και πρακτικής άσκησης των σπουδαστών πολύ θετικά σχόλια, έστω και προφορικά πολλές φορές. Διεξοδικών συζητήσεων με το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας είτε άτυπα είτε στο πλαίσιο πανελλήνιων και διεθνών συνεδρίων Διεξοδικών συζητήσεων με το σύνολο της επαγγελματικής κοινότητας είτε άτυπα είτε με εκπροσώπους του επίσημου συλλόγου επαγγελματιών Ε (ΠΣΕ) Παρόλα αυτά, πρέπει να δηµιουργηθεί µια συγκεκριµένη διαδικασία ελέγχου της αναφερόµενης ανταπόκρισης για να µπορέσει να είναι µετρίσιµη, συγκρίσιµη αλλά κυρίως να διαθέτει τεκµήρια. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 8

19 ... πάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; Στο Τμήμα λειτουργεί Επιτροπή αξιολόγησης και αναθεώρησης του ΠΠΣ (Επιτροπή Σπουδων). Η τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος του Τμήματος ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο του ΤΕΙΑ τον Μάρτιο του 009. Η αναθεώρηση προέκυψε ως αποτέλεσμα της συστηματικής εργασίας Τριμελούς Επιτροπής Σπουδών. Πρωταρχικός στόχος της αναθεώρησης υπήρξε ο εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με τα πρότυπα αντίστοιχων και συναφών προγραμμάτων σπουδών που διδάσκονται σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, κυρίως σε χώρες όπου ο θεσμός του Επισκέπτη γείας (Ε), ως βασικού στελέχους για την επίτευξη της κοινοτικής και της δημόσιας υγείας, θεωρείται απόλυτα κατοχυρωμένος και ο επαγγελματίας Ε απολαμβάνει μεγάλη εμπιστοσύνη και αναγνώριση του έργου του. Σε κάθε περίπτωση οι διαπιστώσεις και προτάσεις της Επιτροπής Σπουδών τίθενται στην κρίση της Γ.Σ. του Τμήματος και προωθούνται για τελική έγκριση στο Συμβούλιο του ΤΕΙΑ. Δυσκολίες έχουν προκύψει από την θεμιτή και εύλογη ανάγκη προσαρμογής και εναρμόνισης του πρωταρχικού στόχου σε προκαθορισμένες ρητές και σαφείς οδηγίες που εμπεριέχονται σε έγγραφα και διευκρινιστικές εγκυκλίους αλλά και προφορικές οδηγίες και συστάσεις της Διοίκησης.... Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών; Το Πρόγραµµα Σπουδών του Τµήµατος είναι κύριο µέρος του έντυπου Οδηγού Σπουδών του Τµήµατος (Παράρτηµα Α). Επίσης, είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα του Τµήµατος πάρχει αποτελεσµατική διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής εξέλιξης; Πώς χρησιµοποιούνται τα αποτελέσµατα της; Εχει υπάρξει πρόσφατη σχετική μελέτη του Γραφείου ιασύνδεσης του ΤΕΙ Αθήνας η οποία δημοσιεύτηκε το 009* και αφορούσε αποφοίτους της Σχολής Επαγγελμάτων γείας και Πρόνοιας του ΤΕIΑ από το 997 έως και το 00. Στο πλαίσιο της συγκεριμένης μελέτης, οι απόφοιτοι του Τμήματος ομαδοποιούνται με άλλους αποφοίτους «ειδικότητας υγείας» ώστε δεν είναι εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων αποκλειστικά για τους αποφοίτους του Τμήματος. Εχουν υπάρξει πρωτοβουλίες για την αναζήτηση πληροφορίας σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του Τμήματος που αφορούσαν α) επικοινωνία και συνεργασία με τον επίσημο σύλλογο των επαγγελαμτιών Ε (ΠΣΕ) αλλά και με διεξαγωγή αλληλογραφίας με τους κύριους φορείς παροχής ΠΦ της χώρας. Παρόλα αυτά η συλλεχθείσα πληροφορία δεν μπορει να θεωρηθεί πλήρης και αντιπροσωπευτική. πάρχει πρόθεση και γίνονται διεξοδικές συζητήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα αλλά και τις αντικειμενικές δυνατότητες δημιουργίας και αποτελεσματικής λειτουργίας συλλόγου αποφοίτων ο οποίος μεταξύ αλλών θα διευκόλυνε και την επίτευξη και του συγκεριμένου στόχου παροχή πλήρους κατά το δυνατόν και αξιόπιστης πληροφορίας. * Μελέτη Παρακολούθησης Αποφοίτων. Οριζόντια Δράση ποστήριξης Γραφείων Διασύνδεσης. ΤΕΙ (Αθήνα, 009).. οµή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών Το ΠΠΣ είναι δοµηµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων (ECTS) και του ανάλογου φόρτου εργασίας, σε µια προσπάθεια ορθολογικής και µετρήσιµης µεταφοράς γνώσεων. Το ΠΠΣ περιλαμβάνει 40 (44 εκ ων οποίων 8 επιλογής) μαθήματα κατανεμημένα σε 7 εξάμηνα σπουδών. Αυτά ταξινομούνται ως εξής: «Μαθήµατα Γενικής ποδοµής» (ΜΓ), «Μαθήµατα Ειδικής ποδοµής» (ΜΕ), «Μαθήµατα Ειδικότητας» (ΜΕ) και «Μαθήµατα Οικονοµίας, ιοίκησης, Νοµικών & Ανθρωπιστικών Σπουδών» ( ΟΝΑ). Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 9

20 Τα ΜΓ βοηθούν στη βασική κατάρτιση των σπουδαστών για θέματα που διαμορφώνουν το σύγχρονο πεδίο παροχής φροντίδας υγείας και αποτελούν βασικό υπόβαθρο για την περαιτέρω εκπαίδευσή στα μαθήματα Ειδικής ποδοµής (ΜΕ) και Ειδικότητας (ΜΕ) του Τμήματος. Τα ΜΕ έχουν ως στόχο την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικών με τις αρχές, μεθόδους και εφαρμογές στις οποίες στηρίζεται το γνωστικό πεδίο της πρόληψης, της πραγωγής υγείας και εν γένει της φροντίδας υγείας και πάνω στα οποία θα αναπτυχθούν οι εξειδικευµένες γνώσεις των µαθηµάτων ειδικότητας. Τα μαθήματα ΜΕ και ΜΕ καθώς και η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα και η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εξασφαλίζουν την απόκτηση από τον πτυχιούχο Ε εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιότητων για την άσκηση του έργου του στο πλαίσιο των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (Π.Δ.5/89, Άρθρο, ΦΕΚ: 59/46989). Συµπληρωµατικά, τα µαθήµατα ( ΟΝΑ) προσφέρουν γνώσεις αναγκαίες σε κάθε απόφοιτο ανώτατης εκπαίδευσης. Κάθε µάθηµα έχει έως 9 διδακτικές µονάδες ( Μ) µε σύνολο 0 Μ, οι οποίες υλοποιούνται σε σύνολο 7 διδακτικά εξάµηνα. Το 8ο εξάµηνο περιλαµβάνει την πρακτική άσκηση (0 Μ) και την πτυχιακή εργασία (0 Μ). Στο σύνολό του το ΠΠΣ περιλαµβάνει 40 Μ. Από τα µαθήµατα των 7 εξαµήνων, 0 µαθήµατα είναι γενικής υποδοµής (ΜΓ), 6 µαθήµατα ειδικής υποδοµής (ΜΕ) 4 εκ των οποίων υποχρεωτικής επιλογής, µαθήµατα ειδικότητας (ΜΕ) και 6 µαθήµατα οικονοµίας, διοίκησης, νοµικών και ανθρωπιστικών σπουδών ( ΟΝΑ) τέσσερα εκ των οποίων υποχρεωτικής επιλογής. Όλα τα µαθήµατα ΜΓ, ΜΕ, ΜΕ και ΟΝΑ (40 µαθήµατα) είναι υποχρεωτικά για τους φοιτητές. Επισημαίνεται ότι βάσει οδηγίας (6/40) της Διοίκησης του Ιδρύματος προχωρήσαμε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 00 (απόφαση Γ.Σ. /540 Γ.Σ. του Τμήματος), σε αύξηση του αριθμού των μαθημάτων ειδικότητας από σε 5 τρία μαθήματα Ειδικής ποδομής χαρακτηρίσθηκαν με απόφαση Γ.Σ. ως μαθήματα ειδικότητας (δες.4.).... Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού/ειδίκευσης/κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων; Τα ποσοστά κάθε κατηγορίας μαθημάτων επί του συνόλου των 40 µαθηµάτων φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί. Πίνακας : Αναλογία κατηγοριών µαθηµάτων στο ΠΠΣ Μαθήµατα ΜΓ 0 ή 5% ΜΕ 4 ή 5 % ΜΕ ή 0% ΟΝΑ 4 ή 0% ΣΝΟΛΟ 40 Επισημαίνεται ότι βάσει οδηγίας (6/40) της Διοίκησης του Ιδρύματος προχωρήσαμε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 00 (απόφαση Γ.Σ. /540 Γ.Σ. του Τμήματος), σε αύξηση του αριθμού των μαθημάτων ειδικότητας από σε 5 τρία μαθήματα Ειδικής ποδομής χαρακτηρίσθηκαν με απόφαση Γ.Σ. ως μαθήματα ειδικότητας (δες.4.). Τα ποσοστά κάθε κατηγορίας μαθημάτων επί του συνόλου των 40 µαθηµάτων φαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: Πίνακας α: Αναλογία κατηγοριών µαθηµάτων στο ΠΠΣ Μαθήµατα ΜΓ 0 ή 5% ΜΕ ή 7 % ΜΕ 5 ή 8% ΟΝΑ 4 ή 0% ΣΝΟΛΟ Πόσα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται; Σύμφωνα με το ισχύον ΠΠΣ δεν προσφέρονται μαθήματα ελεύθερης επιλογής.... Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων/µαθηµάτων υποχρεωτικής επιλογής/µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο των µαθηµάτων; Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 0

21 Όλα τα µαθήµατα του ΠΠΣ είναι υποχρεωτικά ενώ δυνατότητα επιλογής υπάρχει µόνο για τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής 4 μαθήματα ΜΕ και τέσσερα μαθήματα ΔΟΝΑ....4 Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; Δες Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; Σύµφωνα µε το ΠΠΣ κάθε εξάµηνο έως και το 7ο περιλαµβάνει µαθήµατα µε Θεωρία ή και Εργαστήριο. Τα µαθήµατα τα οποία περιλαµβάνουν Θεωρία και Εργαστήριο καλούνται «Μικτά µαθήµατα» γιατί απαιτείται ξεχωριστός βαθµός για το θεωρητικό και εργαστηριακό µέρος. Η αναλογία ωρών θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Σπουδών του ΤΕΙΑ και διαμορφώνεται ως εξής: Πίνακας : Αριθμός ωρών & ποσοστό χρόνου θεωρητικής & εργαστηριακής διδασκαλίας Ωρες/εβδομάδα (%) Θεωρητική διδασκαλία 0 (58%) Εργαστηριακή διδασκαλία 7 (4%) ΣΝΟΛΟ 75 (00%) Επισηµαίνεται ότι οι εργαστηριακές ώρες διδασκαλίας είναι υποχρεωτικές σε αντίθεση με τις αντίστοιχες θεωρητικές....6πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ µαθηµάτων; Παρατηρείται επικάλυψη ύλης µεταξύ µαθηµάτων; πάρχουν κενά ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; πάρχει διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των µαθηµάτων; Η οργάνωση και ο συντονισμός της ύλης του ΠΠΣ συζητείται και αποφασίζεται σε επίπεδο Γενικής Συνέλευσης Τμήματος. Στο ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών δεν διαπιστώνονται βασικά κενά, ενώ η έκταση της ύλης κρίνεται ορθολογική. πάρχει μια επικάλυψη της ύλης μεταξύ κάποιων μαθημάτων η οποία όμως κρίνεται εποικοδομητική καθώς διευκολύνει την εμπέδωση της γνώσης. Η αναπροσραμογη και η επικαιροποίηση της ύλης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και αποτελεί καταρχήν ευθύνη του υπεύθυνου διδάσκοντα ό οποίος οφείλει να υποβάλλει τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες παρατηρήσεις/προατάσεις προς τη Γ.Σ. του Τ.Μ.. Εφόσον κριθεί απαραίτητο ακολουθεί συζήτηση και παίρνονται αποφάσεις σε επίπεδο Γ.Σ. Τμήματος. Στο σημείο αυτό θεωρείται κρίσιμη η επισήμανση ότι η ροή της ύλης του ΠΠΣ συχνά δεν ακολουθείται (ή και ανατρέπεται) από τους ίδιους τους σπουδαστές καθώς βάσει του κανονισμού σπουδών του ΤΕΙ επιτρέπεται, ως ένα βαθμό η κατάρτιση ατομικού προγράμματος σπουδών η ασφαλιστική δε δικλείδα των προαπαιτούμενων μαθημάτων υπόκειται σε περιορισμούς. Η τελευταία επισήμανση σε συνδυασμό με το γεγονός της ελεύθερης επιλογής παρακολούθησης των θεωρητικών μαθημάτων σε αντίθεση με τα εργαστηριακά ενισχύει την τάση των σπουδαστών να δίνουν προτεραιότητα στην παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων, έστω και αν αυτά ανήκουν σε μεγαλύτερα τυπικά εξάμηνα σπουδών. Το ιάγραµµα. παρουσιάζει συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορά την απόψή τους σχετικά με την σαφήνεια των στόχων των μαθημάτων του ΠΠΣ. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι το επίπεδο ικανοποίησης των σπουδαστών βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. 8% και πλέον των σπουδαστών κρίνουν «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιητική την σαφήνεια των στόχων. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

22 ιάγραµµα. Το ιάγραµµα. παρουσιάζει συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορά την αποψή τους σχετικά με την ανταπόκριση της ύλης στους στόχους των μαθημάτων του ΠΠΣ. Σύμφωνα με τις απαντήσεις 70% (00900) 75% (00) και πλέον των σπουδαστών κρίνουν την ανταπόκριση της ύλης «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιητική. ιάγραµµα. Το ιάγραµµα. παρουσιάζει συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση του ερωτηματολογίου που αφορά την αποψή τους σχετικά με την οργάνωση της ύλης των μαθημάτων του ΠΠΣ. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι το επίπεδο ικανοποίησης των σπουδαστών βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. 75% των σπουδαστών κρίνουν «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιητική την οργάνωση της ύλης του μάθηματος. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

23 ιάγραµµα. Το ιάγραµµα.4 παρουσιάζει συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση 0 του ερωτηματολογίου που αφορά την αποψή τους σχετικά με το επίπεδο δυσκολίας των μαθημάτων του ΠΠΣ για το έτος τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι το επίπεδο ικανοποίησης των σπουδαστών από το επίπεδο δυσκολίας του μαθήματος για το έτος του βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. 56 και πλέον % των σπουδαστών το κρίνουν «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιητικό. ιάγραµµα.4 Το ιάγραµµα.5 παρουσιάζει την απάντηση των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση 9 του Ερωτηµατολογίου σχετικά με την αποψή τους για το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων για το έτος τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι το επίπεδο ικανοποίησης των σπουδαστών από το επίπεδο δυσκολίας του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων για το έτος του βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. 60 και πλέον % των σπουδαστών το κρίνουν «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιητικό. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

24 ιάγραµµα Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; Ο θεσµός των προαπαιτούμενων μαθημάτων βοηθά την αφοµοίωση και την εμπέδωση των γνώσεων από τους σπουδαστές και διευκολύνει ουσιαστικά την εκπαιδευτική λειτουργία του Τµήµατος. Ετσι, η δήλωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών προϋποθέτει τη γνώση των προαπαιτούμενων μαθημάτων. H επιτυχής παρακολούθηση των προαπαιτούμενων μαθημάτων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη δήλωση των μαθημάτων που έπονται των αλυσίδων. Στο σύστημα των προαπαιτούμενων μαθημάτων εντάσσονται 8 μαθήματα (45% των μαθημάτων) τα οποία παρουσιάζονται στη συνέχεια:. Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Ειδικοτήτων. Πληροφορική Πληροφορική γείας Μεθοδολογία Ερευνας. Γενική Επιδημιολογία Βιοστατιστική Ειδική Επιδημιολογία 4. Παθολογία Παιδιατρική Προστασία Μητρότητας & Παιδιού 5. Κοινοτική υγεία Δημόσια & Κοινωνική γιεινή Μεθοδολογία Επαγγέλματος 6. Αγωγή & Προαγωγή γείας Μεθοδολογία Αγωγής γείας Προγράμματα Αγωγής & Προαγωγής γείαςεφαρμογές Επισημαίνεται ότι βάσει οδηγίας (60/860) της Διοίκησης του Ιδρύματος προχωρήσαμε κατά το εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 00 (απόφαση Γ.Σ. 460), σε μείωση του αριθμού των προαπαιτούμενων μαθημάτων από 8 σε 5 (7.5% των μαθημάτων). Ετσι οι «αλυσίδες» των προαπαιτούμενων μαθημάτων διαμορφώθηκαν ως εξής:. Παθολογική Χειρουργική Νοσηλευτική Νοσηλευτική Ειδικοτήτων. Πληροφορική γείας Μεθοδολογία Ερευνας. Γενική Επιδημιολογία Ειδική Επιδημιολογία 4. Παιδιατρική Προστασία Μητρότητας & Παιδιού 5. Δημόσια & Κοινωνική γιεινή Μεθοδολογία Επαγγέλματος 6. Αγωγή & Προαγωγή γείας Προγράμματα Αγωγής & Προαγωγής γείαςεφαρμογές Ειδικά για την πραγµατοποίηση της πρακτικής άσκησης πρέπει ο σπουδαστής να μην οφείλει περισσότερα από 7 μαθήματα εκ των οποίων μόνο μπορεί να είναι ειδικότητας βάσει απόφασης του Συμβουλίου του ΤΕΙΑ. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 4

25 Το ιάγραµµα.6 παρουσιάζει συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση 8 του ερωτηματολογίου που αφορά την αποψή τους σχετικά με την αναγκαιότητα ύπαρξης προαπαιτούμενων μαθημάτων για την επιτυχή παρακολούθηση επόμενων μαθημάτων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι το επίπεδο ικανοποίησης των σπουδαστών από την ύπαρξη προαπαιτούμενων μαθημάτων βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. 60 και πλέον % των σπουδαστών κρίνουν «πολύ» έως «πάρα πολύ» απαραίτητα τα προαπαιτούμενα μαθήματα. ιάγραµµα.6 Ανάλογα είναι τα αποτελέσματα που αποτυπώνονται στο Διάγραμμα.7 και αφορούν συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση 9 του ερωτηματολογίου σχετικά με την χρήση/σύνδεση γνώσεων από άλλα μαθήματα. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι η χρήση γνώσεων από σύνδεση με άλλα μαθήματα εκτιμάται ως «πολύ» ή «πάρα πολύ» ικανοποιητική από 60 % και πλέον των σπουδαστών. ιάγραµµα.7 Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 5

26 ...8 Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράµµατα σπουδών; Ποια είναι αυτά; Βάσει οργάνωσης του ΤΕΙΑ, επιμέρους αποφάσεων της Διοίκησης του Ιδρύματος, αλλά και δεδομένων συγκυριακών αναγκών μια σειρά μαθημάτων προσφέρεται στο Τμήμα από άλλα Τμήματα ή/και Σχολές του ΤΕΙΑ. Αυτά ειδικότερα είναι: Σχολή Επαγγελμάτων γείας & Πρόνοιας Τμήμα Βασικών Ιατρικών Μαθημάτων Μάθημα ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΜ Ανατομία Α Μ.Γ.. Φυσιολογία Α Μ.Γ.. Παθολογία Β Μ.Γ.. Χειρουργική Β Μ.Γ.. Φαρμακολογία Β Μ.Γ.. Ορθοπεδική Γ Μ.Γ.. ΓυναικολογίαΜαιευτική Γ Μ.Ε. ΝευρολογίαΨυχιατρικήΔ Μ.Ε. Προστασία ψυχικής υγείας Γηριατρική Προστασία τρίτης Δ Μ.Ε. ηλικίας Ογκολογία Δ Μ.Ε. Μάθημα Μικροβιολογία Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων Εξάμηνο Α Μάθημα Παιδιατρική Τμήμα Προσχολικής Αγωγής Εξάμηνο ΚΜ Γ Μ.Ε. Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Μάθημα Εξάμηνο Κοινωνιολογία της υγείας Β Ψυχολογία Δ ΚΜ Μ.Γ. ΕΜ ΕΜ Θ 4 Ε Σύνολο 5 4 Θ Ε Σύνολο 4 Θ Ε Σύνολο ΕΜ ΚΜ Δ.Ο.Ν.Α. Δ.Ο.Ν.Α. ΕΜ Ε Θ Ε Σύνολο Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Μάθημα Οργάνωση πηρεσιών γείας Οικονομικά της γείας Συστήματα γείας Βιοηθική & δεοντολογία Διασφάλιση Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα γείας Εξάμηνο Ε Ε Ζ Ζ ΚΜ Δ.Ο.Ν.Α. ΕΜ Ε Θ Ε Σύνολο Δ.Ο.Ν.Α. Δ.Ο.Ν.Α. M.E.Y. Ε Ε...9 Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά µαθήµατα; Στο ΠΠΣ υπάρχει ένα υποχρεωτικό μάθημα «Ξένη Γλώσσα Ειδικότητας», το οποίο διδάσκεται στο Ε εξάμηνο σπουδών... Το εξεταστικό σύστηµα... Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 6

27 Οι γραπτές τελικές εξετάσεις είναι η κύρια µέθοδος αξιολόγησης για το θεωρητικό µέρος όλων των µαθηµάτων. Ο τρόπος αξιολόγησης πραγµατοποιείται είτε µε την µορφή θεµάτων ανάπτυξης είτε με τη μορφή θεμάτων πολλαπλής επιλογής βάσει των οποίων αξιολογείται η γνώση του σπουδαστή. Προαιρετικά, στο θεωρητικό µέρος των µαθηµάτων μπορεί να υπάρξει ενδιάµεση αξιολόγηση, η οποία µπορεί να έχει είτε τη µορφή γραπτής εξέτασης είτε τη µορφή ατοµικής ή οµαδικής γραπτής εργασίας. Η απόφαση για την υπάρξη ή μη ενδιάμεσης αξιολόγησης ανήκει στους διδάσκοντες οι οποίοι υποχρεούνται να το δηλώσουν γραπτώς στον Τοµέα τους στην αρχή κάθε εξαµήνου, κάνοντας σαφές και το ποσοστό «βαρύτητας» της ενδιάμεσης εξετασης ή/και της εργασίας στο σύνολο της βαθµολογίας. Το ιάγραµµα.8 παρουσιάζει συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στη σειρά ερωτήσεων 5 του ερωτηματολογίου που αφορούν την αποψή τους σχετικά με θέματα πραγματοποίησης εργασίας ως μέσο αξιολόγησης της ακαδημαϊκής τους απόδοσης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών για το σύνολο των κριτηρίων που αφορύν την πραγματοποίηση εργασίας ως μέσο αξιολόγησης τους βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση ο μέσος βαθμός που δίνεται ξεπερνά το.6 (στην πεντάβαθμη κλίμακα). ιάγραµµα.8 Το εργαστηριακό µέρος των µαθηµάτων εξετάζεται είτε γραπτώς είτε προφορικώς στο τέλος κάθε εξαµήνου εβδοµάδα εργαστηριακής εξέτασης. Κατά την εξέταση του εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων δίνεται έµφαση στην αξιολόγηση συγκεκριµένων παραδειγµάτων περιπτώσεων, πραγµατικών ή υποθετικών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αξιολόγηση της κριτικής σκέψης του σπουδαστή και στην ικανότητα του να παρατηρεί, να συνθέτει, να αξιολογεί και να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις για την εκάστοτε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης εργαστηριακού μέρους μαθήματος λαμβάνεται υπόψη και αξιολογείται η επίδοση του σπουδαστή στην εκτέλεση ασκήσεων και στην απόκτηση δεξιοτήτων καθόλη τη διάρκεια της εργαστηριακής του εκπαίδευσης. Επισημαίνεται ότι σε ιδιαίτερες περιπτώσεις στις οποίες οι σπουδαστές δε µπορούν να συµµετέχουν σε γραπτή εξέταση (π.χ. φοιτητές µε δυσλεξία) προβλέπεται η προφορική εξέταση. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 7

28 ... Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών; Η διαφάνεια και η αξιοκρατία της διαδικασίας αξιολόγησης διασφαλίζεται µε την επιτήρηση των φοιτητών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, µε την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, την πρόσβαση των φοιτητών στο γραπτό τους (εάν το ζητήσουν) και τη συζήτηση µε τo διδάσκοντα σχετικά µε πιθανές αντιρρήσεις στη βαθµολόγησή τους. Σε ορισµένες περιπτώσεις ο Ν.549/07 (άρθρο 4) προβλέπει την εξέταση από τριµελή επιτροπή. Η διαφάνεια στην προφορική εξέταση διασφαλίζεται με την πραγματοποίηση της εξέτασης από Επιτροπή, ενώ η εξέταση λαµβάνει χώρα παρουσία των εξεταζοµένων σε οµάδες. Το ιάγραµµα.9 παρουσιάζει συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση 4 του Ερωτηµατολογίου σχετικά με τη διαφάνεια των κριτηρίων βαθµολόγησης. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών σχετικά με τη διαφάνεια των κριτηρίων βαθμολόγησης βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό στων σπουδαστών που εμφανίζονται πολύ έως πάρα πολύ ικανοποιημένοι φτάνει το 60%. ιάγραµµα.9... πάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια είναι αυτή; Πρίν από την έναρξη της εξεταστικής διαδικασίας συζητώνται σε επίπεδο Τ.Μ. οι αρχές, η εφαρμογή και οι στόχοι της εξεταστικής διαδικασίας. Μετά τη λήξη αξιολογείται σε επίπεδο Γ.Σ. Τ.Μ. η πορεία της διαδικασίας, ενώ συζητείται η κατανομή των βαθμολογιών στα επιμέρους μαθήματα, ώστε να εντοπισθούν πιθανόν ακραίες καταστάσεις που χρήζουν περαιτέρω προβληματισμού και διερεύνησης. Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι η οργανωµένη αξιολόγηση του Τµήµατος µε την παρούσα µορφή της θα βελτιώσει σηµαντικά την συγκεκριµένη διαδικασία....4 Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της πτυχιακής/ διπλωµατικής εργασίας; Η εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας γίνεται το 8o εξάµηνο φοίτησης και σε περιπτώσεις που υπάρχει διαθεσιμότητα θεμάτων κυρίως ερευνητικού ενδιαφέροντος των οποίων η ολοκλήρωση απαιτεί χρόνο μεγαλύτερο του εξαμήνου γίνεται ανάθεση και σε σπουδαστές του 7 ου τυπικού εξαμήνου. H πτυχιακή εργασία χαρακτηρίζεται από 0 διδακτικές µονάδες. Η εκπόνηση των Πτυχιακών Εργασιών προτείνεται και επιβλέπεται κυρίως από µέλη Ε.Π. του Τµήµατος αλλά και μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ΤΕΙΑ που διδάσκουν στο Τμήμα. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των εισηγηθέντων θεμάτων των μονίμων μελών ΕΠ ανά μέλος δεν καλύπτει τις ανάγκες των σπουδαστών περίοδοι υψηλού αριθμού συνταξιοδοτήσεων μελών ΕΠ η επίβλεψη ανατίθεται και σε επιστηµονικούς ή εργαστηριακούς συνεργάτες με πλήρη προσόντα. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 8

29 Η εισήγηση των θεμάτων γίνεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και τα προτεινόμενα θέματα αναρτώνται για ενημέρωση των σπουδαστών. Η διαδικασία της ανάθεσης πραγματοποιείται μέσω της Γ.Σ. του Τ.Μ. στον οποίον ανήκει ο εισηγητής εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια της. Η πορεία της πτυχιακής εργασίας ελέγχεται επίσης μέσα από τη Γ.Σ. του Τ.Μ. μέσω της υποβολής χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της εργασίας. Τέλος, η εξέταση της Πτυχιακής Εργασίας πραγματοποιείται από την Τριμελή Επιτροπή Εξετασης Πτυχιακών Εργασιών του Τ.Μ. στον οποίον ανήκει ο εισηγητής, ο οποίος είναι υποχρεωτικά και μέλος της κατά την εξέταση της. Η παρουσίαση και υποστήριξη των πτυχιακών εργασιών είναι ανοικτή προς όλα τα µέλη του Τµήµατος. Για την πληρέστερη ενηµέρωση των σπουδαστών και την πλήρη διαφάνεια στη διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της Πτυχιακής Εργασίας, υπάρχει ο Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών (Παράρτηµα Β), στον οποίο αναφέρονται όλες οι διαδικασίες και προδιαγραφές εκπόνησης της Πτυχιακής Εργασίας, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησής της....5 πάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για την πτυχιακή/ διπλωµατική εργασία; Ποιες; Ο Οδηγός Πτυχιακών Εργασιών (Παράρτηµα Β) αναφέρεται αναλυτικά στο σύνολο των διαδικασιών και των προδιαγραφών που εξασφαλίζουν την ενημερωμένη και επιτυχή ανάληψη, εκπόνηση και εξέταση της πτυχιακής εργασίας. Με τη χρήση του Οδηγού Πτυχιακών εργασιών θεωρείται ότι διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα της πτυχιακής εργασίας, γιατί εκεί εµπεριέχονται όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης μιας πτυχιακής που καλύπτει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους και τις απαιτήσεις του ΠΠΣ του Τµήµατος...4 Διεθνής διάσταση του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών.4. πάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; πάρχει διεθνής διάσταση μέσω συμμετοχής διδασκόντων από το εξωτερικό αν και αφορά κατά κύριο λόγο ανοικτές και ελεύθερες διαλέξεις που πραγµατοποιούν οι εκπαιδευτικοί από Ιδρύµατα του εξωτερικού όταν επισκέπτονται το Τµήµα µε σκοπό την σύναψη συνεργασιών ή την υλοποίηση των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κινητικότητας (ERASMUS και Leonardo Da Vinci). Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις από 4 καθηγητές προερχόμενους από ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού για το ακαδημαϊκό έτος και 6 για το ακαδημαϊκό έτος πάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και ποσοστό); Οι αλλοδαποί σπουδαστές που παρακολουθούν μαθήματα κυριώς εργαστηριακής φύσης, λόγω του περιορισμού της γλώσσας ήταν για το ακαδημαϊκό έτος και για το ακαδημαϊκό έτος 000. Το ποσοστό υπολογιζόμενο επί του αριθμού των νεοεισερχομένων σπουδαστών (περίπου 90) ανά έτος προσδιορίζεται στο 4.4%...4. Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα; Στο Τµήµα δε διδάσκονται µαθήµατα σε ξένη γλώσσα. Η υποδοχή και εκπαίδευση των αλλοδαπών φοιτητών αφορά κυρίως την συμμετοχή τους στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων Σε πόσα (και ποια) προγράµµατα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο προπτυχιακών σπουδών συµµετέχει το Τµήµα; Το Τµήµα συµµετέχει στα προγράµµατα Erasmus & Leonardo Da Vinci. Επιπλέον το Τμήμα έχει συνάψει συνεργασία σε επίπεδο διεξαγωγής ενός Intensive Programme (IP) που έχει εγκριθεί για την τριετία 004, οργανώνεται και συντονίζεται από το Hanze University of Applied Sciences της Ολλανδίας. Πραγματοποείται στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου και έχει διάρκεια εβδομάδες (συνήθως 00 έως 0). Στο IP συμμετέχουν τα ακόλουθα ακαδημαϊκά ιδρύματα: Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, Πορτογαλία Universidad de Girona, Ισπανία Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 9

30 Katholieke Hogeschool, St. Lieven, Βέλγιο Edinburgh Napier University, Σκωτία Ege Üniversutesi Hemsirelik Yüksekokulu, Τουρκία Katholieke Hogeschool Leuven, Βέλγιο Univerza na Primorskem Visoka Sola za Zdravstvo Izola, Σλοβενία Kauno Medicines Universitetas, Λιθουανία Haagse Hogeschool, Ολλανδία Lahden ammattikorkeakoulu, Φινλανδία Hogskolen I Telemark, Νορβηγία Malmö högskola, Hälsa och samhälle, Σουηδία Athens Technological Educational Institute, Ελλάδα Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Ελβετία..4.5 πάρχουν συµφωνίες διµερούς συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του εξωτερικού; Ποιες; Το Τµήµα έχει υπογράψει ιµερείς Συµφωνίες (Bilateral Agreements) µε 0 ευρωπαϊκά ιδρύµατα για την κινητικότητα Erasmus, ως εξής : Universita degli studi di Udine, Ιταλία (008) Provinciale Hogeschool Limburg, Βέλγιο (009) Hogskolan Halmstad, Σουηδία (009) Mikkeli University of Applied Sciences, Φινλανδία (009) Seinajoki University of Applied Sciences, Φινλανδία (009) Metropolitan College of Copenhagen, Δανία (009) CVU Lillebaelt, Δανία (009) UCC University College, Δανία (00) Vestfold University College, Νορβηγία (00) Hogeschool Ede (Ολλανδία) (00)..4.6 πάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών; Ποιες; Όχι, δεν υπάρχουν Eφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS); Ναι, το ΠΠΣ του Τμήματος είναι δοµηµένο σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Σύστηµα συσσώρευσης πιστωτικών µονάδων (ECTS) και του ανάλογου φόρτου εργασίας, σε µια προσπάθεια ορθολογικής και µετρήσιµης µεταφοράς γνώσεων. Το ιάγραµµα.0 παρουσιάζει συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση του ερωτηµατολογίου που αφορά την άποψή τους σχετικά με αντιστοιχία μεταξύ διδακτικών μονάδων και φόρτου εργασίας του μαθήματος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών σχετικά με το βαθμό αντιστοιχίας μεταξύ διδακτικών μονάδων και φόρτου εργασίας βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο αυτό πιθανόν να οφείλεται στην ενημέρωση που είχαν τη δυνατότητα να λάβουν από τον αυξημένο συγκριτικά αριθμό μονίμων μελών ΕΠ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό στων σπουδαστών που εμφανίζονται «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι φτάνει το 50%. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 0

31 ιάγραµµα.0 Το ιάγραµµα. παρουσιάζει παρουσιάζει συγκριτική κατανομή για τα ακαδημαϊκά έτη των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση 7 του ερωτηµατολογίου που αφορά τις ώρες µελέτης ανά εβδομάδα για όλα τα µαθήµατα του ΠΠΣ. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, ο μεγάλος όγκος των σπουδαστών εμφανίζεται να µελετά έως 6 ώρες την εβδομάδα κάθε μάθημα. Το συγκκεριμένο εύρημα και η αναγωγή του σε πραγματικές συνθήκες φοίτησης προκαλεί προβληματισμό σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι φοιτητές την συγκεριμένη ερώτηση και αν πιθανόν θεωρούν ότι στο χρόνο μελέτης συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος παρακολούθησης του μαθήματος η ενδεχομένως αναφέρονται στο συνολικό χρόνο μελέτης ανά εβδοµάδα για το σύνολο των μαθημάτων που έχουν δηλώσει και παρακολουθούν. ιάγραµµα πάρχουν και διανέµονται ενηµερωτικά έντυπα εφαρµογής του ECTS; Ο Οδηγός Σπουδών του Τµήµατος, που διανέµεται στους σπουδαστές και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, εµπεριέχει το σύστηµα ECTS. Συµπληρωµατικά, το Τ.Ε.Ι. Αθήνας διαθέτει έντυπα και οργανώνει ενηµερωτικές ηµερίδες που απευθύνονται και σε σπουδαστές. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

32 ..5 Πρακτική άσκηση των φοιτητών..5. πάρχει ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση για όλους τους φοιτητές; Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό νόµοπλαίσιο των ΤΕΙ (Ν.404/8), η πρακτική άσκηση των σπουδαστών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ΠΠΣ. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου και πραγµατοποιείται κατά το 8ο εξάµηνο σπουδών και εφόσον ο σπουδαστής δεν οφείλει περισσότερα από 7 μαθήματα, δύο εκ των οποίων μόνο μπορεί να είναι ειδικότητας (βάσει απόφασης του Συμβουλίου του ΤΕΙΑ). Η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται σε θεσµοθετηµένες θέσεις του δηµόσιου τοµέα αλλά και προσφερόμενες του ιδιωτικού τομέα, µετά από σχετικό προγραµµατισµό και σχεδιασµό από την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τµήµατος. Πραγµατοποιείται σε δύο κύκλους µε έναρξη είτε την η Απριλίου είτε την η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η πρακτική άσκηση δε θεωρείται µάθηµα µε την γνωστή µορφή της θεωρίας ή του εργαστηρίου, χαρακτηρίζεται από 0 διδακτικές µονάδες, αξιολογείται ποιοτικά και αποτελεί σηµαντική συνιστώσα στην ολοκληρωµένη εκπαίδευση των σπουδαστών. Τα εγκεκριμένα, από τη Γ.Σ. του Τμήματος, τεύχη «Εξάμηνη Πρακτική Ασκηση στο Επάγγελμα του Επισκέπτη γείας» και «Εξάμηνη Πρακτική Ασκηση του Τμήματος: προϋποθέσεις και οδηγίες» που διανέμεται και είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στους φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση (Παράρτηµα Γα & Γβ) αναφέρονται εμπεριστατωμένα στους στόχους, το περίγραμμα, τη διάρκεια και τις βασικές προϋποθέσεις έναρξης της Πρακτικής Ασκησης...5. Αν η πρακτική άσκηση δεν είναι υποχρεωτική, ποιο ποσοστό των φοιτητών την επιλέγει; Πώς κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική...5. Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική; Έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι ο καλύτερος τρόπος ενθάρρυνσης των σπουδαστών στην πραγµατοποίηση πρακτικής άσκησης είναι η ενηµέρωση που λαµβάνουν από παλαιότερους σπουδαστές, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την άσκηση τους και από τους οποίους µαθαίνουν για τις γνώσεις που µπορούν να αποκτήσουν, καθώς και για τις ευκαιρίες που µπορούν να έχουν για την µελλοντική τους αποκατάσταση. Για αυτό το λόγο, το Τµήµα φροντίζει πάντα να καλεί σπουδαστές, κυρίως στις εκδηλώσεις ενηµέρωσης των σπουδαστών µε σκοπό να µιλήσουν για την προσωπική τους εµπειρία κατά την πρακτική τους άσκηση. Στο σημείο αυτό οφείλει να αναφερθεί ότι η καλλιέργεια του ενδιαφέροντος των φοιτητών αποτελεί αντικείμενο του επιχορηγούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 007», στο οποίο και συμμετέχει το Τμήμα: Στο πλαίσιο αυτό, η επίτευξη του στόχου επιχειρείται μέσω: της ενίσχυσης των σπουδαστών και της ένταξης τους στην παραγωγική διαδικασία μέσω μηχανισμών που έχουν αναπτυχθεί στα Ιδρύματα Ανωτάτης Εκπαίδευσης της ορθής ενημέρωσης των ασκουμένων σπουδαστών για τον χώρο στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση της θέσπισης πρωτοκόλλου συνεργασίας και κανόνων δεοντολογίας μεταξύ του Ιδρύματος και των φορέων υποδοχής ασκουμένων σπουδαστών της διάχυση της ενημέρωσης στα ενδιαφερόμενα μέρη (ενδεικτικά χρήση ηλεκτρονικής ιστοσελίδας, ενσωμάτωση της Πρακτικής Άσκησης στους οδηγούς σπουδών, ειδικό πρόγραμμα ενημέρωσης φοιτητών και σπουδαστών από τα πρώτα εξάμηνα σπουδών, πρόγραμμα ενημέρωσης χώρων υποδοχής κ.α.). Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

33 ..5.4 Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος; Ποια είναι η διάρκειά της; πάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισµός; Για την εύρυθµη λειτουργία του θεσµού λειτουργεί στο Τµήµα η ειδική Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Η Επιτροπή αποτελείται από τρία () µέλη ΕΠ και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Ύστερα από αίτηση κάθε σπουδαστή, σε ορισµένο χρονικό διάστηµα πριν την έναρξη κάθε κύκλου, ορίζεται από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, ο τόπος πραγµατοποίησής της και ένας επόπτης εκπαιδευτικός. Η Επιτροπή υποχρεούται στην εύρεση της θέσης για άσκηση κάθε σπουδαστή, στη σύνταξη του καταλόγου τοποθέτησης των σπουδαστών και των εποπτών τους, καθώς και στη διευθέτηση προβληµάτων ή θεµάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία πραγµατοποίησης της πρακτικής άσκησης. Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι έξι ηµερολογιακοί µήνες. εν υπάρχει οργανωµένος εσωτερικός κανονισµός του Τμήματος για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης καθώς οι κείµενες διατάξεις καλύπτουν το σύνολο των περιπτώσεων εφαρμογής της. Τα εγκεκριμένα από τη Γ.Σ. του Τμήματος τεύχη «Εξαμηνη Πρακτική Ασκηση στο Επάγγελμα του Επισκέπτη γείας» και «Εξάμηνη πρακτική άσκηση Τμήματος Επισκεπτών γείας: προϋποθέσεις και διαδικασίες» που διανέμονται ενώ είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος στους φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκηση (Παράρτηµα Γα & Γβ) αναφέρονται εμπεριστατωμένα στους στόχους, το περίγραμμα, τη διάρκεια και τις βασικές προϋποθέσεις έναρξης Πρακτικής Ασκησης Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην οργάνωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Βασική δυσκολία αποτελεί η περιορισμένη δυνατότητα πλήρους και συνεχούς εποπτείας από μέλη ΕΠ του Τμήματος σημειώνεται δε ότι σε αρκετές περιπτώσεις η Πρακτική Ασκηση των σπουδαστών πραγματοποιείται εκτός Ν. Αττικής. Επισημαίνεται ότι η μη επαρκής εποπτεία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ο αριθμός των σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική είναι μεγάλος σε σύγκριση με τον αριθμό μόνιμων μελών ΕΠ που είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Τα μέλη ΕΠ είναι ήδη επιβαρυμένα με μεγάλο φόρτο διοικητικού πέραν του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου. Τέλος δεν προβλέπονται κίνητρα αναγνώριση κονδυλίων π.χ. για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης που θα υποστήριζαν ουσιαστικά μια τέτοια δράση. Στο πλαίσιο αυτό η άμεση εποπτεία του φοιτητή ασκείται από τον επαγγελματία Ε που εργάζεται στο χώρο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης, ο οποίος έχει την ευθύνη της ακριβούς καταγραφής της καθημερινής δραστηριότητας του σπουδαστή στο χώρο Πρακτικής Άσκησης στο βιβλίο Πρακτικής Ασκησης του σπουδαστή. Η αξιολόγηση της απόδοσής του γίνεται σε συνεργασία των άμεσων εποπτών και των μονίμων μελών ΕΠ του Τμήματος και σύνταξη σχετικής έκθεσης Σε ποιες ικανότητες εφαρµογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά κρίνετε τα αποτελέσµατα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των ασκουµένων µε το περιβάλλον του φορέα εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Η πρακτική άσκηση στοχεύει στην εφαρμογή γνώσεων που έχει αποκτήσει ο σπουδαστής κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο τμήμα και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στον εργασιακό χώρο που καλείται να ασκηθεί, καθώς επίσης δίνει την ευκαιρία για εξοικείωση σε επίπεδο πραγματικών συνθηκών εργασίας. Επιπλέον, η πρακτική άσκηση στοχεύει στα εξής επιμέρους σημεία: Απόκτηση της πρώτης ουσιαστικά συνολικής και ολοκληρωμένης επαγγελματικής πλέον εμπειρίας πάνω στο αντικείμενο σπουδών και ευκαιρία ενδεχόμενη απορρόφηση από τον ίδιο χώρο. Ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης μέσα από την εφαρμογή και αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης στο πλαίσιο μιας ποιοτικής επαγγελματικής εξάσκησης, δίνοντας παράλληλα έδαφος για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ομαλότερη μετάβαση των σπουδαστών από το χώρο της προετοιμασίας τους στο χώρο της παραγωγής. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ

34 Αντικειμενική αντίληψη των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος, των απαιτήσεών του, των οργανωσιακών δομών όπως αυτά διαμορφώνονται στην χώρα μας. Ευκαιρία για συνεργασία με επαγγελματίες επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων, ενδεχόμενη ένταξησυνεισφορά σε διεπιστημονική ομάδα και ενίσχυση των δυνατοτήτων για ανάληψη πρωτοβουλιών. Η ανάπτυξη δίαυλου αμφίδρομης μεταβίβασης πληροφοριών μεταξύ Τμήματος και φορέων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε να διευκολύνεται η μεταξύ τους συνεργασία. Σφυγμομέτρηση νέων τάσεων και αντίληψη νέων αναγκών όπως αυτές διαμορφώνονται από τους καταναλωτές των υπηρεσιών υγείας και η ουσιαστικότερη απάντηση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω των προγραμμάτων σπουδών τους για ευστοχότερο προσανατολισμό των σπουδαστών και ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή πρακτικής άσκησης διευκολύνει και ελέγχει τα πεδία και τις συνθήκες της άσκησης και παρεμβαίνει για τη διευθέτηση τυχόν προβλημάτων. Η επιθυµία που εκφράζουν οι σπουδαστές να πραγµατοποιήσουν πρακτική άσκηση, η ικανοποιητική ενσωμάτωση τους και προσφορά στον εργασιακό χώρο, η οποία διαφαίνετια στα σχόλια των εποπτών ΠΑ στους χώρους παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας γείας συχνά υποβάλλονται αιτήματα για επανέγκριση ή και αρχική έγκριση αποστολής φοιτητών για πραγματοποίηση Πρακτικής Ασκησης αναδεικνύουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή αυτού του θεσµού Συνδέεται το αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση µε την εκπόνηση πτυχιακής / διπλωµατικής εργασίας; εν είναι πάντα εφικτή η σύνδεση της πρακτικής άσκησης µε το αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας, αν και καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια σ αυτό τον τοµέα από την πλευρά του Τµήµατος. Κυρίως ο συγκεκριμένος στόχος επιτυγχάνεται σε περιπτώσεις εκπόνησης του ερευνητικού μέρους της πτυχιακής εργασίας στο χώρο πραγματοποιησης της Πρακτικής Ασκησης ηµιουργούνται µε την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για µελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων; Επειδή η πρακτική άσκηση πραγµατοποιείται κυρίως σε δημόσιους φορείς πρωτοβάθμαις φροντίδας υγείας δε δηµιουργούνται άμεσα ευκαιρίες για µελλοντική απασχόληση των πτυχιούχων σε αυτούς, αφού η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται µέσω ΑΣΕΠ. Εχουν υπάρξει όμως περιπτώσεις που φορείς του ιδιωτικού τομέα επεδίωξαν συνέχιση της συνεργασία τους με σπουδαστές του Τμήματος που πραγματοποίησαν την πρακτική τους άσκηση με απόλυτη επιτυχία και συνέπεια Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τµήµατος µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή παραγωγικούς φορείς µε σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; Το Τµήµα διαθέτει ένα µεγάλο κατάλογο ο οποίος και κοινοποιείται στους σπουδαστές µε όλους τους Φορείς στους οποίους έχουν θεσµοθετηθεί θέσεις Πρακτικής Άσκησης. Επιπλέον διερευνά αιτήματα σπουδαστών ή και φορέων που εκφράζουν ενδιαφέρον για την ενσωμάτωση νέων θέσεων πραγματοποίησης Πρακτικής Ασκησης. Η διερεύνηση αφορά ουσιαστικά την αυστηρή τήρηση του περιγράμματος της Πρακτικής Ασκησης στο Επάγγελμα, την εξασφάλιση ότι στον προτεινόμενο χώρο υπάρχει ήδη επαγγελματίας Ε ο οποίος και έχει την ευθύνη της άμεσης εποπτείας του ασκούμενου και τέλος την ύπαρξη σχετικού κονδυλίου για την κάλυψη της δαπάνης Ποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνει το Τµήµα προκειµένου να δηµιουργηθούν θέσεις απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); Το Τμήμα έρχεται σε επαφή με φορείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας γείας του Δημόσιου αλλά και ιδιωτικού φορέα και διερευνά τη δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων πραγματοποίησης Πρακτικής Ασκησης. Επιπλέον σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται και η συμμετοχή του Τμήματος στο χρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Προγράμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 007», κύριος στόχος του οποίου είναι η αποτελεσματικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με την αγορά Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 4

35 εργασίας. Επιδιώκεται δηλαδή όχι μόνο η τυπική, αλλά και η ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, σε τέτοιο βαθμό ώστε η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και σπουδαστών να μην αποτελεί μόνο αίτημα των Ιδρυμάτων προς την αγορά εργασίας, αλλά και αίτημα της αγοράς εργασίας προς όλα τα Ιδρύματα. Επιμέρους σκοποί των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Πρακτικής Άσκησης είναι η βελτίωση της οργάνωσης της Πρακτικής Άσκησης, η δημιουργία ενός σύγχρονου, προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις της εποχής, μηχανισμού ανεύρεσης και προβολής των θέσεων υποδοχής σπουδαστών για την Πρακτική Άσκηση και η θεσμοθέτηση ενός μηχανισμού συνεχούς αξιολόγησης και βελτιστοποίησης του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης. Προωθείται η ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων, τόσο για την αύξηση των συμμετεχόντων σπουδαστών, όσο και για την προσέλκυση περισσοτέρων επιχειρήσεων υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης...5. πάρχει στενή συνεργασία και επαφή µεταξύ των εκπαιδευτικών / εποπτών του Τµήµατος και των εκπροσώπων του φορέα εκτέλεσης της πρακτικήςάσκησης; Η συνεργασία και επαφή µεταξύ των εκπαιδευτικών, των εποπτών και των εκπροσώπων των φορέων δεν είναι πάντα ικανοποιητική λόγω του µικρού αριθµού των µελών ΕΠ και του µεγάλου αριθµού των σπουδαστών που πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε διάφορους φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλη τη χώρα. Επίσης, δεν υπάρχει ο χρόνος και η κάλυψη εξόδων για µετακίνηση των εκπαιδευτικών προς τους φορείς. Κάποιοι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν άτυπα τηλεφωνικά µε τους σπουδαστές ή τους επόπτες αλλά η διαδικασία δεν είναι συστηματική και δεν καταγράφεται...5. πάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τµήµατος µε τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; πάρχουν και συγκεκριµένα θα πρέπει ο φορέας να διαθέτει θεσµοθετηµένη θέση Πρακτικής Άσκησης και να απασχολεί πτυχιούχο Επισκέπτη γείας, ο οποίος θα αναλάβει την άμεση εποπτεία του σπουδαστή...5. Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούµενοι φοιτητές; Στο πλαίσιο που περιγράφηκε η τυπική παρακολούθηση και άμεση εποπτεία του φοιτητή ασκείται από τον επαγγελματία Ε που εργάζεται στο χώρο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκηση ς, ο οποίος έχει την ευθύνη της ακριβούς καταγραφής της καθημερινής δραστηριότητας του σπουδαστή στο χώρο Πρακτικής Άσκησης στο βιβλίο Πρακτικής Ασκησης του σπουδαστή. Η αξιολόγηση της απόδοσής του γίνεται σε συνεργασία των άμεσων εποπτών και τωνν μονίμων μελών ΕΠ του Τμήματος και τη σύνταξη σχετικής έκθεσης. Συμπερασματικά όμως η εποπτεία των σπουδαστών παρουσιάζει προβλήµατα και δεν µπορεί σε καμία περίπτωση να κριθεί ως επαρκής και ικανοποιητική. Αντικειµενικές δυσκολίες αποτελούν: α) ο περιορισμένος αριθμός μελών ΕΠ σε συνδυασμό με το εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμα εργασίας του πέραν του κυρίως εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου, επιπλέον φόρτος διοικητικού έργου β) παντελής απουσία γραμματειακής υποστήριξης αλλά και υποδομών ενδεικτικά αναφέρεται η μη δυνατότητα πραγματοποίησης υπεραστικών κλήσεων ή κλήσεων σε κινητά τηλέφων α, η έλλειψη κονδυλίων που θα επέτρεπαν τη ρεαλιστική επίτευξη του στόχου της πλήρους και άμεσης εποπτείας των σπουδαστών ενδεικτικά αναφέρεται η αδυναμία κάλυψης εξόδων μετακίνησης εντός ή/και εκτός Αττικής σε φορείς που πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 007» στο οποίο συμμετέχει και το Τμήμαυπήρξε η δυνατότητα άσκησης εποπτείας των σπουδαστών από µέλη Ε.Π. του Τμήματος που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης καθηγητής έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την εξέλιξη του σπουδαστή, τους χώρους και τις συνθήκες εργασίας του, καθώς και να επιληφθεί και των όποιων προβληµάτων στη συνεργασία φορέασπουδαστή. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 5

36 . Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Δεδομένης της εμπειρίας του Τμήματος στην οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων αγωγής και προαγωγής υγείας, το Τμήμα Επισκεπτών γείας συνδιοργανώνει σε συνεργασία με το Εργαστήριο γιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προαγωγή και Αγωγή γείας». Το Πρόγραμμα λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή γείας... Τίτλος του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προαγωγή και Αγωγή γείας»... Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΠΜΣ Το ΜΠΣ συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα: Εργαστήριο γιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα Επισκεπτών γείας TEI Αθήνας Τμήμα Δημόσιας γιεινής ΤΕΙ Αθήνας Πως κρίνεται το βαθμό ανταπόκρισης του ΜΠΣ στους στόχου ς του Τμήματος και τις απαιτήσεις της κοινωνίας; Το ΠΜΣ Προαγωγής και Αγωγής γείας αποσκοπεί στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα αντικείμενα της Προαγωγής και Αγωγής γείας, τα οποία περιλαμβάνουν τη μελέτη των παραγόντων που επιδρούν στην υγεία και τη μελέτη των τρόπων αντιμετώπισής τους. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν πρωτίστως το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Στα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται επίσης βασικές γνώσεις στατιστικής, επιδημιολογίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικής και μεθοδολογί ας έρευνας. Βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να εκπαιδεύσει νέους επιστήμονες στα πεδία του σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων Προαγωγής και γείας στη χώρα μας. Το επιστημονικό αντικείμενο της Προαγωγής γείας εντάσσεται στις ευρύτερες γνωστικές περιοχές και περιοχές δράση ς για τις οποίες η παγκόσμια κοινότητα έχει θέσει υψηλή προτεραιότητα όπως: βελτίωση της υγείας των πολιτών και του επιπέδου των παροχών των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλους τους τομείς και για όλους τους πολίτες πάρχουν διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης αυτής; Πόσο αποτελεσματικές είναι; Δεν υπάρχουν συστηματικές και θεσμοθετημένες διαδικασίες ελέγχου της ανταπόκρισης. Σε κάθε περίπτωση όμως οι απαιτήσεις και οι ανάγκες της κοινωνίας βρίσκονται στο επίκεντρο του σχεδιασμού και της εφαρμογής του ΜΠΣ, ενώ το έντονο ενδιαφέρον των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών τόσο του Τμήματος αλλά και άλλων συναφών ειδικοτήτων εκλαμβάνεται ως ένα θετικός δείκτης ανταπόκρισης του Προγράμματος στις ανάγκες προπτυχιακών φοιτητών για περαιτέρω εξειδίκευση.... πάρχουν διαδικασίες αξιολόγησης και αναθεώρησης του Προγράμματος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; Το ΜΠΣ έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Δικτύου Μάστερ Προαγωγής γεία ς (EUMAHP). Τόσο οι στόχοι όσο και η δομή και περιεχόμενο του ΠΜΣ στην Προαγωγή και Αγωγή γείας, έχουν γερές επιστημονικές και ακαδημαϊκές βάσεις που αντανακλούν την πολυετή εμπειρία στα αντικείμενα της προαγωγής και αγωγής υγείας των 5 συνεργαζόμενων πανεπιστημίων ανά την Ευρώπη που μετέχουν στο δίκτυο. Παρόλα αυτά αξιολογήσεις των επιμέρους διδακτικών αντικειμένων και διαδικασιών προβλέπονται και πραγματοποιούνται, ενώ οι απαραίτητες τροποποιήσεις επέρχονται μετά από συζήτηση και τελική έγκριση της Οργανωτικής και Διοικούσας Επιτροπής. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 6

37 ... Πως δημοσιοποιείται το Πρόγραμμα Σπουδών; Σαφής αναφορά στο ΜΠΣ γίνεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Ωστόσο το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του ΜΠΣ παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα πάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών (από το Τμήμα); Δεν υπάρχει επίσημη, θεσμοθετημένη διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελματικής πορείας όσων απέκτησαν τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σε κάθε περίτπωση, η παρακολούθηση είναι μερική και άτυπη. Η πρόθεση δημιουργίας ενός «δυναμικού» αρχείου παρακολούθησης αποφοίτων έχει εκφρασθεί και είναι μέσα στο σχέδια των διοργανωτών...4 Πως κρίνετε τη δομή, την συνεκτικότητα και την λειτουργικότητα του ΠΜΣ; Το ΜΠΣ έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Δικτύου Μάστερ Προαγωγής γείας ΜΔΕ (EUMAHP). Τόσο οι στόχοι όσο και η δομή και περιεχόμενο του ΠΜΣ στην Προαγωγή και Αγωγή γείας,έχουν γερές επιστημονικές και ακαδημαϊκές βάσεις που αντανακλούν την πολυετή εμπειρία στα αντικείμενα της προαγωγής και αγωγής υγείας των 5 συνεργαζόμενων πανεπιστημίων ανά την Ευρώπη που μετέχουν στο δίκτυο...5 Πως κρίνετε το εξεταστικό σύστημα; Για κάθε διδασκόμενο μάθημα προβλέπεται μία περίοδος εξετάσεων, η οποία διενεργείται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού τριμήνου, στο οποίο έγινε η διδασκαλία του μαθήματος. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής επανεξετάζεται. Αν αποτύχει στις εξετάσεις και τη δεύτερη φορά υποχρεούται να επαναλάβει το μάθημα. Το εξεταστικό σύστημα κρίνεται ικανοποιητικό από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) και από τους σπουδαστές στο πλαίσιο διαδικασιών έκφρασης γνώμης...6 Πως κρίνετε τη διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών; Κάθε έτος ορίζεται από την Ε.Δ.Ε., Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Ε.Ε.Μ.Φ.), η οποία αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη. Η ΕΕΜΦ αναλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών και τους κατατάσσει κατά σειρά επιτυχίας. Η τελική επιλογή γίνεται από την Ε.Δ.Ε. μετά από εισήγηση της ΕΕΜΦ του Π.Μ.Σ. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ. στην Προαγωγή και Αγωγή γείας χωρίζεται σε δύο στάδια, για τα οποία ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια: ο Στάδιο: Βιογραφικό Σημείωμα. Η Ε.Ε.Μ.Φ. αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψήφιων με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο του βιογραφικού τους. Τα βασικότερα στοιχεία που αξιολογούνται είναι το επίπεδο και η συνάφεια των προηγουμένων σπουδών με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ, η επίδοση και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους, καθώς και η επιστημονική ή επαγγελματική δραστηριότητα τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. είναι η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου (Proficiency του Cambridge ή του Michigan, ή TOEFL με σκορ (comuterbased test) ή 550 (paperbased test) και πάνω ή IELTS με σκορ πάνω από 7.50) η Ε.Ε.Μ.Φ. ελέγχει την επάρκεια του φοιτητή να μεταφράσει σχετικά κείμενα στην Αγγλική γλώσσα με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης. ο Στάδιο: Συνέντευξη με τη φροντίδα της ΕΕΜΦ. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που καλούνται σε συνέντευξη από την Ε.Ε.Μ.Φ βαθμολογούνται σε κλίμακα 00. Με τη συνέντευξη η Ε.Ε.Φ.Μ. επιδιώκει να διαπιστώσει ποιοι υποψήφιοι είναι ικανοί να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 7

38 απαιτήσεις του Π.Μ.Σ., συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και τη συνολικότερη συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Μετά την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τη βαθμολογία κατά το ο Στάδιο, η Ε.Ε.Φ.Μ. προτείνει συγκεκριμένο αριθμό υποψηφίων για εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. Η τελική επικύρωση των δεκτών υποψηφίων και υποτρόφων γίνεται από την Ε.Δ.Ε...7 Πως κρίνετε τη χρηματοδότηση του ΠΜΣ; To ΠΜΣ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι πόροι του ουσιαστικά προέρχονται από τα δίδακτρα που καταβάλλονται από τους φοιτητές του. Παρά τα λειτουργικά του έξοδα και την λειτουργία προγράμματος υποτροφιών η χρηματοδότηση του κρίνεται ικανοποιητική...8 Πως κρίνετε τη διεθνή διάσταση του ΠΜΣ; Το ΜΠΣ έχει διαμορφωθεί στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Δικτύου Μάστερ Προαγωγής γείας (EUMAHP). Τόσο οι στόχοι όσο και η δομή και περιεχόμενο του ΠΜΣ στην Προαγωγή και Αγωγή γείας,έχουν γερές επιστημονικές και ακαδημαϊκές βάσεις που αντανακλούν την πολυετή εμπειρία στα αντικείμενα της προαγωγής και αγωγής υγείας των 5 συνεργαζόμενων πανεπιστημίων ανά την Ευρώπη που μετέχουν στο δίκτυο.. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Το θεσμικό πλαίσιο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν προβλέπει την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 8

39 ΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Αποτελεσµατικότητα του διδακτικού προσωπικού πάρχει διαδικασία αξιολόγησης των διδασκόντων από τους φοιτητές; Πώς εφαρµόζεται; Τα ακαδηµαϊκό έτος και 000 πραγματοποιήθηκε στο Τµήµα η αξιολόγηση των διδασκόντων από τους σπουδαστές ανά µάθηµα, βάση των σχετικών ερωτηµατολογίων, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Α ΙΠ. Η συλλογή των ερωτηµατολογίων γίνεται βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην αρχή της παρούσας έκθεσης. Πριν από 009 γίνονταν αποσπασματικές προσπάθειες αυτοαξιολόγησης των μελών ΕΠ κυρίως των μονίμων. Επίσης είχε υπάρξει προσπάθεια αξιολόγησης των ωρομισθίων εργαστηριακών συνεργατών του Τμήματος. Η θεσμοθέτηση της παρούσας διαδικασίας και η αξιοποίηση των στοιχείων που θα προκύψουν θα βοηθήσει ουσιαστικά στην αποτύπωση της κατάστασης και στην επίλυση ζητημάτων με στόχο την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το ιάγραµµα 4. παρουσιάζει την συγκριτική κατανομή των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση του ερωτηµατολογίου σχετικά με την αποψή τους για την συνολική ικανότητα των διδασκόντων να οργανώνουν την ύλη του µαθήµατος τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των σπουδαστών που εμφανίζονται «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι ξεπερνά το 8%. ιάγραµµα 4. Το ιάγραµµα 4. παρουσιάζει την απάντηση των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση του ερωτηµατολογίου σχετικά με την άποψη τους για την ικανότητα των διδασκόντων να διεγείρουν το ενδιαφέρον των σπουδαστών για το αντικείµενο του µαθήµατος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των σπουδαστών που εμφανίζονται «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι ξεπερνά το 78%. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 9

40 ιάγραµµα 4. Το ιάγραµµα 4.. παρουσιάζει την συγκριτική κατανομή των απαντήσεων των σπουδαστών του Τµήµατος στην ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου σχετικά με την συνολική άποψη τους για την ικανότητα των διδασκόντων να αναλύουν και να παρουσιάζουν τις έννοιες που διδάσκονται, για όλα τα µαθήµατα των δύο εξαµήνων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των σπουδαστών που εμφανίζονται «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένο ξεπερνά το 80%. ιάγραµµα Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων από τους σπουδαστές; Η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων γίνεται με ουσιαστική καθυστέρηση δεδομένων των συνθηκών και των δυσκολιών που ήδη έχουν περιγραφεί (συλλογή, διαχείριση, εισαγωγή και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων χωρίς προϋπάρχουσα υποδομή και υποστήριξη) και αφορά: την κατάρτιση της Εκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος και την συζήτηση της στο πλαίσιο Γ.Σ. Τμήματος Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 40

41 τη διάχυση και τη διανομή των επιμέρους δεδομένων και ευρημάτων στους πεύθυνους των Τ.Μ. ώστε να συζητηθούν στο πλαίσιο Γ.Σ. και να ληφθεί μέριμνα για την επίλυση τυχόν προβλημάτων Σηµαντικό στοιχείο για την άμεση και αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης θα ήταν η παροχή υποδομής και υποστήριξης που να επιτρέπει την ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδοµένων της αξιολόγησης από τους ίδιους τους σπουδαστές µέσω ειδικού ηλεκτρονικού ερωτηµατολογίου και η ηλεκτρονική επεξεργασία του, µέσω ειδικού λογισµικού προγράµµατος. Ο τρόπος αυτός αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου θα αποτελούσε ένα ουσιαστικό βήµα για την εγκαιρη και ουσιαστικότερη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 4.. Ποιος είναι ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού έργου των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; Το ακαδημαικό έτος το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος αποτελείται από Καθηγήτριες, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Επίκουρους Καθηγητές, Καθηγήτρια Εφαρµογών µε απασχόληση 0,, 4 και 6 ώρες εβδοµαδιαίως, αντίστοιχα. Μία () Καθηγήτρια έχει απαλλαγή από το διδακτικό έργο κατά το ήμισυ, λόγω της διοικητικής θέσης της ως Προϊσταμένης Τμήματος. Δύο () Καθηγήτριες είχαν απαλλαγή ώρών λόγω κατοχής διοικητικών θέσεων ως πεύθυνοι Τ.Μ.. Μια Αναπλ. Καθηγήτρια είχει απαλλαγή ώρών λόγω κατοχής διοικητικής θέσης ως πεύθυνη Τ.Μ..Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ακαδηµαϊκό προσωπικό παρέχει (*6 + *8 + *0 +*4 + *6)=76 ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως. Το ακαδημαικό έτος 00το ακαδηµαϊκό προσωπικό του Τµήµατος αποτελείται από Καθηγήτριες, Επίκουρους Καθηγητές, 7 Καθηγητές Εφαρµογών µε απασχόληση 0, 4 και 6 ώρες εβδοµαδιαίως, αντίστοιχα. Μία () Καθηγήτρια έχει απαλλαγή από το διδακτικό έργο κατά το ήμισυ, λόγω της διοικητικής θέσης της ως Προϊσταμένης Τμήματος. Μία () Καθηγήτρια και μία () Επικ. Καθηγήτρια έχουν απαλλαγή ώρών λόγω κατοχής διοικητικών θέσεων ως πεύθυνοι Τ.Μ. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το ακαδηµαϊκό προσωπικό παρέχει (*6 + *8 + * + *4 + 7*6) = 5 ώρες διδασκαλίας εβδοµαδιαίως. Ο µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος (ΦΕ) διδακτικού έργου, υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας επί (*) τη θεωρητική διδασκαλία και επί (*) την εργαστηριακή διδασκαλία. Ετσι, ( Καθ. * 8) + ( Καθ * 4) + ( Αν. Καθ * 0) + ( Επ. Καθ. * 4) + ( Καθ. Εφ. * 6)] = 96 και [( Καθ. * 8) + ( Καθ * 4) + ( Επ.Καθ *6) + ( Επ. Καθ. * 4) + (7 Καθ. Εφ. * 6)] = για τα ακαδημαικά έτη και 00 αντίστοιχα Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; Ενα μέλος ΕΠ διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Προαγωγή και Αγωγή γείας». (βλέπε ενότητα ) 4..5 πάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες/ βραβεία διδασκαλίας; εν έχουν θεσµοθετηθεί από το Τµήµα υποτροφίες/βραβεία, γιατί δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι πόροι, αλλά ούτε θεσµικά τα Τμήματα έχουν τέτοια αρµοδιότητα Συνεισφέρουν στο διδακτικό έργο οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τµήµατος και σε τι ποσοστό; Όχι οι σπουδαστες, αλλά ναι οι απόφοιτοι του ΜΠΣ «Προαγωγή και Αγωγή γείας» οι οποίοι προσφέρουν διδακτικό έργο τόσο ως μόνιμα μέλη ΕΠ όσο και ως ωρομίσθιοι εργαστηριακοί συνεργάτες. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 4

42 4. Ποιότητα και αποτελεσµατικότητα της διδακτικής διαδικασίας; 4.. Ποιές συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; Τα µαθήµατα του ΠΠΣ διακρίνονται σε θεωρητικά και µικτά (θεωρητικά και εργαστηριακά). Τα 9 µαθήµατα (ποσοστό 47.5%) του ΠΠΣ, είναι θεωρητικά και πραγματοποιούνται σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος. Επίσης σε αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος πραγματοποιείται και το θεωρητικό μέρος των μικτών μαθημάτων (ποσοστό 5.5%) του ΠΠΣ. Το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων πραγματοποιείται ως εξής: πραγματοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του Τμήματος σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια, 5 πραγματοποιούνται εκτός των εγκαταστάσεων του Τμήματος, αλλά εντός εγκαταστάσεων του ΤΕΙΑ δεδομένης της διαθεσιμότητας κατάλληλων και επαρκών εργαστηριακών υποδομών, ενώ το εργαστηριακό μέρος των υπολοίπων 6 πραγματοποιείται εκτός των εγκαταστάσεων του Τμήματος (και του ΤΕΙΑ) σε φορείς παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Κέντρα γείας, Ιατροκοινωνικές πηρεσίες Νοσοκομείων, Δ/νσεις γείας κλπ..). Τα θεωρητικά μαθήματα πραγματοποιούνται με διαλέξεις στο πλαίσιο των οποίων γίνεται χρήση των διαθέσιμων εποπτικών μέσων ( βιντεοπροβολείς εγκατεστημένοι σε αίθουσες διδασκαλίας, και διαφανοσκόπια για την παρουσίαση διαφανειών). Στο θεωρητικό µέρος του μαθήματος της Μεθοδολογίας Επαγγέλματος δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρουσίαση περιστατικών εργασίας (case studies) µε σκοπό την ανάπτυξη και αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των σπουδαστών και της δυνατότητας να οργανώσουν, να συντονίσουν, να εφαρμόσουν και να αξιολογήσουν σειρά παρεμβάσεων για την επίλυση κοινών ή περισσότερο σύνθετων προβλημάτων. Το εργαστηριακό µέρος των µαθηµάτων που πραγματοποιούνται εντός Τμήματος ή/και εγκαταστάσεων του ΤΕΙΑ πραγματοποιείται σε κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους, ώστε να διασφαλίζεται περαιτέρω η εξοικείωση των σπουδαστών με συγκεκριμένες έννοιες και μεθόδους. Ετσι, οι σπουδαστές αποκτούν μια πιο ολοκληρωμένη και ρεαλιστικότερη αντίληψη των εφαρμογών της θεωρητικής γνώσης που τους προσφέρεται. Στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων που πραγματοιούνται εκτός εγκαταστάσεων Τμήματος ή/και ΤΕΙΑ, σε φορείς παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας γείας, οι σπουδαστές εξοικειώνονται με την οργανωμένη διαδικασία παροχής φροντίδας υγείας στο άτομο, την οικογένεια, την κοινότητα. Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκεται σε απόλυτη συνάρτηση με το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τις υλικοτεχνικές υποδομές των χώρων που φιλοξενούν την εργαστηριακή εκπαίδευση των σπουδαστών. 4.. πάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου των µαθηµάτων και των διδακτικών µεθόδων; Η επικαιροποίηση του περιεχομένου των μαθημάτων και των διδακτικών μεθόδων πραγματοποιείται καταρχήν σε επίπεδο Γ.Σ. Τομέων Μαθημάτων (Τ.Μ.) για τα μαθήματα που ανήκουν στην οργανωτική και συντονιστική τους ευθύνη, μετά από εισήγηση των διδασκόντων ή και των άμεσων εποπτών της εργαστηριακής εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όταν οι αρχικές εισηγήσεις εγκρίνονται από τις επιμέρους Γ.Σ. των Τ.Μ. και θεωρούνται κρίσιμες και χρήσιμες, οι προτάσεις επικαιροποίησης σε επίπεδο ΠΠΣ, προοωθούνται σε επίπεδο Γ.Σ. Τμήματος στο χρόνο που προβλέπεται (ανά διετία) Ποιο είναι το ποσοστό των σπουδαστών που συµµετέχουν στις εξετάσεις; Οι Πίνακες α, β, γ και δ του Παραρτήματος εµπεριέχουν τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό των συγκεριμένων ποσοστών. Ένα θέμα που προκύπτει είναι ότι τα πρωτογενή στοιχεία που παρέχονται από τη Γραμματεία και αφορούν τον αριθμό των σπουδαστών που συμμετείχαν στις εξετάσεις, αθροίζουν τον αριθμό των σπουδαστών που συμμετείχαν και στις δύο εξεταστικές περιόδους χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι κάποια άτομα εξετάσθηκαν τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη εξεταστική (ταυτοποιείται αριθμός γραπτών και όχι ατόμων). Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει δυνατότητα, μέσω ειδικού λογισμικού συστήματος να υπολογίζονται τα ποσοστά στο σύνολο της εξεταστικής περιόδου. Στην συνέχεια παρατίθεται ο μέσος όρος των ποσοστών των σπουδαστών που συμμετέχουν στις εξετάσεις για το Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 4

43 σύνολο των μαθημάτων του ΠΠΣ, τόσο για τα χειμερινό όσο και το εαρινό εξάμηνο των ακαδημαικών ετών 0090 και 00. Εξάμηνο Χειμερινό Θεωρητικά μαθήματα Εργαστηριακά μαθήματα Εαρινό Θεωρητικά μαθήματα Εργαστηριακά μαθήματα % 7.0% 7.8 % 78.5 % 77.6% 7.7% Αναμένονται στοιχεία β εξεταστικής Αναμένονται στοιχεία β εξεταστικής Τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής που παρατηρούνται στα εργαστηριακά µαθήµατα, µπορούν να αιτιολογηθούν από το γεγονός ότι έχουν υποχρεωτική παρακολούθηση και η αποτυχία σε αυτά δηµιουργεί καθυστέρηση στη φοίτηση των σπουδαστών και επιβάρυνση στις οικογένειες τους µε αποτέλεσµα να δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των σπουδαστών στις εξετάσεις; Οι Πίνακες α, β, γ και δ του Παραρτήματος εµπεριέχουν τα πρωτογενή στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό των συγκεριμένων ποσοστών. Στην συνέχεια παρατίθεται ο μέσος όρος των ποσοστών των σπουδαστών που πέρασαν επιτυχώς στην κανονική ή επαναλητική εξέταση για το σύνολο των μαθημάτων του ΠΠΣ, τόσο για τα χειμερινό όσο και το εαρινό εξάμηνο των ακαδημαικών ετών 0090 και 00. Εξάμηνο Χειμερινό Θεωρητικά μαθήματα Εργαστηριακά μαθήματα Εαρινό Θεωρητικά μαθήματα Εργαστηριακά μαθήματα % % 75. % 98.7 % 69.7% 9.0% Αναμένονται στοιχεία β εξεταστικής Αναμένονται στοιχεία β εξεταστικής Τα µεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας που παρατηρούνται στα εργαστηριακά µαθήµατα µπορεί να αιτιολογηθεί από την φύση των µαθηµάτων, καθώς και από την έµφαση που δίνουν σ αυτά οι σπουδαστές για τους λόγους που προαναφέρθηκαν Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου; Στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος παρουσιάζεται η κατανοµή βαθµολογίας και ο µέσος βαθµός πτυχίου των αποφοίτων του Τµήµατος για τα ακαδηµαϊκά έτη 0040, βάσει στοιχείων που μας παρασχέθηκαν από το Κέντρο Διαχείρισης Γραμματειών. Παρατηρείται ότι ο μέσος όρος των σπουδαστών κινείται μεταξύ 7.0 έως και 8.4 βαθµό πτυχίου. Στο σύνολο των αποφοίτων του Τµήµατος, για τα παραπάνω ακαδηµαϊκά έτη, ο µέσος όρος βαθµολογίας πτυχίου είναι 7.. Ο βαθµός αυτός κρίνεται ικανοποιητικός Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου; Στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος παρουσιάζεται η εξέλιξη του αριθµού των αποφοίτων του Τµήµατος, σε σχέση µε το έτος εισαγωγής τους λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια φοίτησής τους, βάσει στοιχείων που μας παρασχέθηκαν από το Κέντρο Διαχείρισης Γραμματειών. Στον συγκεκριμένο πίνακα μπορεί να αξιολογηθούν οι τέσσερεις πρώτες σειρές καθώς τα στοιχεία που αφορούν τους εισαχθέντες μετά το ακαδημαϊκό έτος δεν μπορούν αντικειμενικά να προσφέρουν πληροφορία δεν θα μπορούσαν να έχουν αποφοιτήσει. Ετσι, προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος όγκος των σπουδαστών λαµβάνει το πτυχίο του σε χρόνο μεγαλύτερο από την κανονική διάρκεια σπουδών κατά κυρίως ή και χρόνια. Από πρόσθετα στοιχεία που μας παρασχέθηκαν από το Κέντρο Διαχείρισης Γραμματειών η μέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου υπολογίζεται στα 5.4 έτη. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 4

44 Οργάνωση και εφαρµογή του διδακτικού έργου Πώς γνωστοποιείται στους σπουδαστές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του εξαμληνου; Η υλη των μαθημάτων περιγράφεται στον Οδηγό Σπουδών που διανέμεται συστηματικά στους πρωτοετείς σπουδαστές του Τμήματος, αλλά και είναι αναρτημένος στην επίσημα ιστοσελίδα του. Επιπλέον όμως από την μελέτη των επιμέρους ερωτηματολογίων των διδασκόντων, προκύπτει ότι εκτενέστερη αναφορά στις διδακτικές ενότητες αλλά και διευκρινίσιεις ή εξειδικεύσεις σε πρακτικά θέματα που άπτονται της οργάνωσης και του συντονισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας περιγράφονται, είτε σε ειδικούς οδηγούς μαθημάτων που διανέμονται στους σπουδαστές με την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου, είτε µε γνωστοποίηση της ύλης εντός της ώρας διδασκαλίας στα πρώτα µαθήµατα του ακαδημαϊκού εξαµήνου, είτε τέλος µε έντυπη ανακοίνωση σε σχετικό πίνακα ανακοινώσεων (και αντίστοιχη ηλεκτρονική στην ιστοσελίδα του Τμήματος). Επιπλέον προβλέπεται και δίνεται η δυνατότητα προσωπικών συναντήσεων των σπουδαστών με τον πεύθυνο Καθηγητή (με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους αναρτώνται οι ημέρες και ώρες υποδοχής και ακρόασης των σπουδαστών). 4.. Περιγράφονται οι µαθησιακοί στόχοι των µαθηµάτων και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα; Οι µαθησιακοί στόχοι και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών, το οποίο έχει εγκριθεί και υλοποιείται. Γνωστοποιούνται στους σπουδαστές, μέσω του Οδηγού Σπουδών που διανέμεται συστηματικά στους πρωτοετείς σπουδαστές του Τμήματος αλλά και είναι αναρτημένος στην επίσημη ιστοσελίδα του. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των διδασκόντων στα ερωτηµατολόγια που αφορούν στο μάθηµα που διδάσκουν, οι διδάσκοντες περιγράφουν ή/και εξειδικεύουν τους µαθησιακούς στόχους των µαθηµάτων τους και τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα στους σπουδαστές, είτε μέσω διανομής ειδικού Οδηγού Μαθήματος είτε κατά τη διάρκεια των πρώτων διαλέξεων του ακαδημαϊκού εξαμήνου. 4.. πάρχει διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των μαθημάτων; εν υπάρχει κάποια κεντρική και οµογενοποιηµένη διαδικασία µέτρησης της επίτευξης των µαθησιακών στόχων των µαθηµάτων. Μια τυπική και συστηματική μορφή εκτίμησης της επίτευξης των στόχων θα μπορούσε να αφορά την μελέτη της καμπύλης κατανομής βαθμολογίας, στο βαθμό πάντα που λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμούνται περιορισμοί της αξιοπιστίας της μεθόδου από την επίδραση συγχυτικών παραγόντων συχνά συγκυριακών που πιθανόν εμπλέκονται και στρεβλώνουν το αποτέλεσμα (π.χ, επιμέλεια από την πλευρά των σπουδαστών) Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων; Το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων τηρείται αυστηρά στο µέγιστο βαθµό. Σε περιπτώσεις αναβολής προγραµµατισµένου µαθήµατος (θεωρητικού ή και εργαστηριακού) ορίζονται εγκαίρως αναπληρώσεις του χαµένου µαθήµατος. Το ιάγραµµα 4.4 παρουσιάζει συγκριτική κατανομή των απαντήσεων των σπουδαστών στην στην ερώτηση 6 του ερωτηµατολογίου σχετικά με την άποψη τους για το κατά πόσο είναι συνεπές στις υποχρεώσεις του το διδακτικό προσωπικό. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι ένα 8085% των σπουδαστών δηλώνουν «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 44

45 ιάγραµµα Είναι ορθολογική η οργάνωση και η δοµή του ωρολογίου Προγράμματος μαθημάτων; Οι εγκαταστάσεις του Τµήµατος και συνεπώς η εκπαιδευτική διαδικασία, λειτουργεί από τις έως τις Κατά την σύνταξη του ωρολογίου προγράµµατος δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία ενός λειτουργικού ωρολογίου προγράμματος σε επίπεδο τυπικών εξαμήνων σπουδών (ροή μαθημάτων χωρίς αλληλοεπικαλύψεις εκπαιδευτικών διαδικασιών μαθημάτων που ανήκουν στο τυπικό εξάμηνο σπουδών). Τα επιμέρους κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τη διαμόρφωση του προγράμματος είναι: ανάγκη πραγματοποίησης των εργαστηριακών μαθημάτων που πραγματοποιούνται σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας κατά τις πρωινές ώρες αποφυγή μεγάλων κενών διδασκαλίας, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής παρακολούθηση των διδακτικών αντικειμένων και να επιτυγχάνονται υψηλότερα ποσοστά παρακολούθησης των θεωρητικών κυρίως μαθημάτων (στα οποία δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση) κατά το δυνατόν πρασπάθεια η διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων να προηγείται ή να έπεται των εργαστηριακών μαθημάτων που πραγματοποιούνται εντός Τμήματος ώστε να επιτυγχάνονται υψηλότερα ποσοστά παρακολούθησης των θεωρητικών κυρίως μαθημάτων (στα οποία δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση) αποφυγή διδασκαλίας πολλών µαθηµάτων του ίδιου εξαµήνου την ίδια ηµέρα, µε σκοπό την αποφυγή της κόπωσης των σπουδαστών που οδηγεί σε µειωµένη προσέλευση στις παραδόσεις. Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων συναντά δυσκολίες καθώς: ο αριθμός των διαθέσιμων αιθουσών είναι αναλογικά μικρός, ένας ικανός αριθμός εργαστηρικών μαθημάτων πραγματοποιείται εκτός Τμήματος ή/και εκτός ΤΕΙΑ (πρόνοια για υπολογισμό χρόνου μετακίνησης των σπουδαστών) η διδασκαλία αριθμού μαθημάτων γίνεται από μέλη ΕΠ του ΤΕΙΑ που δεν ανήκουν στο Τμήμα και έχουν παράλληλες εκπαιδευτικές υποχρεώσεις σε άλλα Τμήματα η διδασκαλία αριθμού μαθημάτων γίνεται από έκτακτους συνεργάτες (εργαστηριακούς ή/και επιστηµονικούς) με δυνατότητες απασχόλησης συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες της εβδοµάδας Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η δηµιουργία ενός ορθολογικού ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων να είναι δύσκολη και εξαιρετικά χρονοβόρα καθώς προϋποθέτει πολλαπλές επικοινωνίες και συνεννοήσεις. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 45

46 4..6 Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά µαθήµατα διδάσκονται από μέλη ΕΠ των δύο ανώτερων βαθμίδων; Θεωρώντας ότι ο όρος «βασικά εισαγωγικά μαθήματα» ανταποκρίενται στον όρο μαθήματα Γενικής ποδομής (Γ..), τα μαθήμτα Γ.. που διδάσκονται από µέλη ΕΠ των δύο ανώτερων βαθµίδων είναι τα παρακάτω: Χειρουργική, Ορθοδοπεδική και Φαρμακολογία Ποια µέλη το ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν µαθήµατα που δεν εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο; Το σύνολο των μελών ΕΠ διδάσκει αντικείμενα που εμπίπτουν στο στενό ή/και στο ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο όταν κρίνεται απαραίτητο εκ των συνθηκών. Προβληματισμός έχει προκύψει ενόψει της εφαρμογής του νέου τρόπου εισαγωγής των σπουδαστών, ο οποίος δημιουργεί κενά στο πρόγραμμα διδασκαλίας των μελών ΕΠ σε επιλεγμένα εξάμηνα. Τα κενά αυτά καλύπτονται μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων που ανήκουν στο ευρύτερο γνωστικό πεδίο των μελών ΕΠ. Μια τέτοια διαχειριστική και ως εκ τούτου συγκυριακή εναλλαγή αντικειμένων πιθανόν να λειτουργεί κατά την ποιότητας και της επιστημονικής και ερευνητικής εμβάθυνσης σε ένα στενότερο γνωστικό αντικείμενο. 4.4 Εκπαιδευτικά Βοηθήµατα 4.4. Είδη και αριθµός βοηθηµάτων που διανέµονται στους σπουδαστές H διαδικασία προτάσεων, επιλογής και διανομής συγγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω του συστήματος ΕΔΟΞΟΣ. Για κάθε ένα µάθηµα του ΠΠΣ προβλέπεται η διανομή ενός βιβλίου ή βοηθήματος. Τα είδη εκπαιδευτικών συγγραμμάτων/βοηθήματων που διατίθενται στους σπουδαστές για το σύνολο των μαθημάτων του ΠΠΣ διακρίνονται ως εξής: Είδος Βοηθήµατος Βιβλίο ιδακτικές Σηµειώσεις Βιβλίο και ιδακτικές Σηµειώσεις Αριθµός 7 Επισημαίνεται ότι από τα 7 συγγράμματα, καλύπτουν το θεωρητικό μέρος των μαθημάτων εκ των οποίων 7 καλύπτουν εκτός από το θεωρητικό και το εργαστηριακό μέρος μαθημάτων και 5 μόνο το εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων. Από τις Διδακτικές σημειώσεις που διανέμονται η μία καλύπτει το θεωρητικό μέρος μαθήματος και η μία το εργαστηριακό μέρος μαθήματος. Τέλος συνδυασμός συγγράμματος και διδακτικών σημειώσεων παρέχονται για 8 θεωρητικά (εκ των οποίων τα καλύπτουν και εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων) και εργαστηριακά μαθήματα πάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πώς εφαρµόζεται; Οσον αφορά τα συγγράμματα, ο έλεγχος και η ενδεχόμενη αναγκαία επικαιροποίηση τους πραγματοποιείται κατά το εαρινό εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η επικαιροποίηση/ανανέωση των συγγραμμάτων γίνεται βάσει προτάσεων των διδασκόντων σε επίπεδο Γ.Σ. Τ.Μ.. Εφόσον αυτές εγκριθούν προχωρούν για έγκριση στο Σ.Τ. και στην συνέχεια ενημερώνεται ο κατάλογος επιλογών συγγραμμάτων του συστήματος ΕΔΟΞΟΣ. Οσον αφορά την επικαιροποίηση των σημειώσεων, οι διδάσκοντες µπορούν να επικαιροποιούν τις διδακτικές σηµειώσεις του µαθήµατος που διδάσκουν µετά από αίτησή τους στο Τµήµα. Μετά την έγκριση του Τµήµατος και την ολοκλήρωση της επικαιροποίησης των σημειώσεων, ο διδάσκων ζητά εκ νέου την έγκριση των νέων διδακτικών σηµειώσεων από τη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα; Η διαδικασία διάθεσης των συγγραμμάτων πραγματοποιείται μέσω του διαχειριστικού συστήματος ΕΔΟΞΟΣ. Κατά την έναρξη εφαρμογής του συστήματος παρατηρήθηκαν κάποιες καθυστερήσεις, δυσλειτουργίες και προβλήματα στη διαχείριση των επιλογών των σπουδαστών. Η κατάσταση φαίνεται να ομολοποιείται μειώθηκαν σημαντικά τα παράπονα των φοιτητών κατά το τρέχον Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 46

47 ακαδημαϊκό έτος. Η διαδικασία έγκρισης και διάθεσης των σημειώσεων προγραμματίζεται από το εαρινό εξάμηνο του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη διανομή τους στους σπουδαστές. Το ιάγραµµα 4.5 παρουσιάζει την συγκριτική κατανομή απαντήσεων των σπουδαστών στην ερώτηση 5 του ερωτηµατολογίου σχετικά με την άποψη τους για την έγκαιρη ή μη χορήγηση των συγγραμμάτων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό στων σπουδαστών που εμφανίζονται «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι ξεπερνά το 67%. ιάγραµµα Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα; Σύµφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τις προτάσεις των διδασκόντων για την επιλογή των συγγραμμάτων, τα συγγράμματα/βοηθήµατα καλύπτουν τουλάχιστον το 80% της διδασκόµενης ύλης των μαθημάτων του ΠΠΣ. Το ιάγραµµα 4.6 παρουσιάζει την συγκριτική κατανομή των απαντήσεων των σπουδαστών στην ερώτηση 4 του ερωτηµατολογίου που αφορά την άποψή τους για το κατά πόσο βοήθησε το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό στην κατανόηση της ύλης του μαθήματος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των σπουδαστών που εμφανίζονται «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι ξεπερνά το 70%. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 47

48 ιάγραµµα 4.6 Το ιάγραµµα 4.7 παρουσιάζει την συγκριτική κατανομή των απαντήσεων των σπουδαστών στην ερώτηση 6 του ερωτηµατολογίου σχετικά με την άποψή τους για το πόσο ικανοποιητικα κρίνονται τα κύρια βιβλία ή οι σημειώσεις. Σύμφωνα με τις απαντήσεις προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των σπουδαστών που εμφανίζονται «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι ξεπερνά το 64%. ιάγραµµα 4.7 Το ιάγραµµα 4.8 παρουσιάζει την συγκριτική κατανομή των απαντήσεων των σπουδαστών στην ερώτηση 0 του Ερωτηµατολογίου σχετικά με την άποψή τους για την επάρκεια των σημειώσεων στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων. Σύμφωνα με τις απαντήσεις, προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης των σπουδαστών βελτιώνεται το ακαδημαϊκό έτος 00 σε σχέση με το προηγούμενο. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό των σπουδαστών που εμφανίζονται «πολύ» έως «πάρα πολύ» ικανοποιημένοι φτάνει το 66%. Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος Επισκεπτών γείας, ΤΕΙΑ 48

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

«Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση Διατροφή & Δημόσια Υγεία [2012] Ε Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112

Κα Λελιάτσιου Ελένη & Κα Νικολάου Αθανασία /νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ιδυµότειχο Τηλ.: 2553025111-2553025063 Φαξ: 2553025112 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2013-1 - Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος σας Καλωσορίζουν στο Τµήµα Νοσηλευτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΔΕΟ) ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 30.04.2014 ΔΟΜΗ & ΠΙΝΑΚΕΣ 1 Α. Δομή και τεχνικά στοιχεία ΠΣ 1. Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Αγ. Σπυρίδωνας Αιγάλεω ΤΕΙ Αθήνας Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ποιότητας

Εγχειρίδιο Ποιότητας ΚΩΔΙΚΟΣ: ΕΓΧΠ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΟΔΙΠ Εγχειρίδιο Ποιότητας Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΑΝΤΙΤΥΠΟ 1 ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών

Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών Συμπεράσματα από συμμετοχή σε Ημερίδα ΑΔΙΠ 28-2-2014 Καλλιόπη Μιχαήλ-Κλεφτούρη καθηγήτρια 2/4/2014 Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας ΑΤΕΙΘ Αλλαγές στο νομικό πλαίσιο (Ν.4009/2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχολή Επιστημών Υγείας & Αγωγής Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία Διατροφή» 2015 Κλινική Διατροφή Διατροφή & Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας, ανήκει στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011. Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2011 Συντάκτης : Καθ. Ιωάννης Μπουρής με τη συνδρομή του Διευθυντή της ΣΔΟ Καθ. Γιώργου Γιαννακόπουλου ΣΔΟ-ΤΕΙ-Α Α/Α 1 Η ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ TMHMA ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΥΠ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΑΠΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Παρουσίαση: ρ Μαρία Λαβδανίτη Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Νοσηλευτικής Ορισμός της Νοσηλευτικής Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διασύνδεσης. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας. Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ «ΤοΤο Γραφείο Διασύνδεσης του Τ.Ε.Ι. Λαμίας ως γέφυρα πληροφόρησης & επικοινωνίας με την αγορά εργασίας Δρ. Θ. Γκανέτσος Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ Ε Ι Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ 2012 ΚΟΖΑΝΗ 1 2 Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 5 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 6 1.1. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τμήμα Τίτλος Απόφοιτου: Αντικείμενο του τμήματος: Κατευθύνσεις (εφόσον υπάρχουν) Διάρκεια Σπουδών: Προφίλ υποψήφιου μαθητή Κοινωνιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Φραγγίδης Λεωνίδας Ημερίδα: "Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: εργαλεία ενίσχυσης της ποιότητας" Τμήματα Δ.Π.Θ. 8 Σχολές με 20 Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Οι αδυναμίες του παλαιού προγράμματος σπουδών... 4 Σκοπός του νέου προγράμματος... 5 Τεκμηρίωση των

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ. Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22100 Τρίπολη Τηλ.: 2710-372113 Fax: 2710-230005 Τρίπολη, 21 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3716 Προς: 1. ΙΤΣ Α.Ε. Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ

Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Διασύνδεση των Πληροφοριακών Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας των ΜΟΔΙΠ και της ΑΔΙΠ Ενημερωτική Ημερίδα «Πληροφοριακά Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας: Εργαλεία Ενίσχυσης της Ποιότητας» ΜΟΔΙΠ Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ http://www.acc.teithe.gr ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2014 Γενικές Πληροφορίες για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι)

Προσφερόμενα Διπλώματα (Προσφερόμενοι Τίτλοι) Εισαγωγή Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στους κλάδους του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΧΡΟΝ. ΠΕΡ.: Ακ. Έτος 2007-2008 έως Ακ. Έτος 2010-2011 Παντελής Υψηλάντης, Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Δημήτριος Καντάς, Αν. Καθηγητής, Μέλος ΜΟΔΙΠ Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Όργανα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013)

ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (2007-2013) Πρόσκληση για Επίδειξη Ενδιαφέροντος από Εξεταστές για την Εξασφάλιση Υπηρεσιών έναντι αμοιβής με σκοπό την Εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2010-2011 ΠΑΤΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 2 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 9

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση.

ΑΔΑ: ΒΙΨΕ46914Ο-7Ψ8. Επίσης σας παρακαλούμε μετά τη δημοσίευση να μας στείλετε τα φύλλα δημοσίευσης για την οικονομικής σας τακτοποίηση. (Τ.Ε.Ι) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας & Πρωτοκόλλου Βαθμός Ασφαλείας : Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος Αριθμ. Πρωτ. : 390 24100 Καλαμάτα Βαθμός Προτεραιότητας : Τηλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ακαδημαϊκό έτος: 2008-2009 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 11/05/2011 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης

Έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ΠΑΝΤΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έκθεσηεσωτερικήςαξιολόγησης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΚΑΙΕΦΑΡΜΟΓΕΣΣΤΗΝΚΟΙΝΩΝΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ, 2007 2009 ΛέκτοραςΜαρίαΣυμεωνάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 3 η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Για το διάστημα 03/2010 09/2011 Σέρρες Μάιος 2012 σελ. 1 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001).

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (τεχνολογικός τοµέας, Ν. 2916/2001). ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανήκει στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Πληροφοριακό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Παναγιώτης Καραγιάννης Υπεύθυνος Πληροφοριακού Συστήματος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 1 12 Ιουνίου 2015 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας

723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας 723 Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Λάρισας Το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 200/1999 (ΦΕΚ 179 06/09/99), με πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας

Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Πανεπιστήμια με Κλάδους Διατροφολογίας Διαιτολογίας Ερευνητική Εργασία B 3 2 ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης Εμμανουέλλα Στρογγύλη-Τσιότσου Λάζαρος Τράικος Ελένη Φαρμάκη Η Διαιτολογία Η Διαιτολογία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 AΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Καβάλα 16/09/2014 Αριθμ.πρωτ. 2498 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλμ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας

619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας 619 Εργοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας Το Τμήμα Εργοθεραπείας, ιδρύθηκε το 1977 στην Aνώτερη Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (Α.Σ.Υ.Κ.Π.) των Κέντρων Ανώτερης Τεχνολογικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα