ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»"

Transcript

1 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ (ΑΜ: ) -ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗΣ (ΑΜ: ) ΥΠΟΨΗ κ. ΜΕΤΑΞΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΝΑ- κ. ΡΕΒΕΚΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ

2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ- Η ΣΥΝΔΕΣΗΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 3. ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΗΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ 4. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 6. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΕΑ

3 3 Εισαγωγή Η σύνδεση της έννοιας της οικονομικής δραστηριότητας και της επιχείρησης στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού Το ενωσιακό δίκαιο προωθεί το άνοιγμα της αγοράς. Υπηρετεί την προοπτική της ομοσπονδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγχείρημα που εκκινεί από το σενάριο της ελεύθερης διακίνησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών, καθώς και της ελευθερίας κίνησης των πολιτών της, οι οποίοι τίθενται τόσο στη θέση του παραγωγούεργαζομένου όσο και στη θέση του καταναλωτή των παραπάνω αγαθών και υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα αποτελεί μια οικονομική ένωση και το γεγονός αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο το ρόλο των κρατών-μελών. Ειδικότερα υπό το πρίσμα της ελεύθερης αγοράς και του μέσου επίτευξης της, ήτοι του ελεύθερου ανταγωνισμού, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανέλεγκτες ως προς την οικονομική τους χροιά ενέργειες του εκάστοτε κράτους-μέλους, οι οποίες παραδοσιακά ενέπιπταν στο πλαίσιο άσκησης δημόσιας δραστηριότητας, είτε κυριαρχικής είτε κοινωνικής. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι οργανισμοί, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που διεξάγουν εργασίες σε συγκεκριμένους τομείς κατόπιν κρατικής ανάθεσης, αναπτύσσουν την δραστηριότητα τους συχνά σε τομείς της καθημερινότητας που, αφενός δεν παύουν να αποτελούν πεδία της διευρυμένης αγοράς και στα οποία αφετέρου αναπτύσσουν γενικότερα την δραστηριότητα τους και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Γεννήθηκε λοιπόν έλλογα η προβληματική, ότι τα παραπάνω πρόσωπα μέσα από τη δράση τους και προφανώς μέσα από την ιδιαίτερα προνομιούχο μεταχείριση που απολαμβάνουν ως εκτελεστές εργασιών δημοσίου ενδιαφέροντος (μέσω πχ ένα προνόμιο είναι αυτό των φορολογικών απαλλαγών) δρουν με άνισους όρους στο πεδίο του ανταγωνισμού σε σχέση με τους λοιπούς ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς. Μία τέτοια κατάσταση, ωστόσο, δικαιολογημένα θέτει σε κίνδυνο την ιδέα της ελεύθερης αγοράς που προασπίζει η Ένωση ως βασική αρχή της. 1 Για να μην νοθεύεται συστηματικά ο ανταγωνισμός εις βάρος ιδιωτικών επιχειρήσεων που προσφέρουν ίδιου τύπου αγαθά ή υπηρεσίες στο κοινό βάσει ανταλλάγματος και οι οποίες φέρουν πολύ υψηλότερα ποσοστά κινδύνου λόγω της μη απόλαυσης δημόσιων προνομίων κρίθηκε σταδιακά και μέσω της ενωσιακής νομολογίας, η οποία παράγει δίκαιο στην ενωσιακή έννομη τάξη ότι και το κράτος μέσω των προσώπων του μπορεί να είναι ''πιόνι στην σκακιέρα μιας αγοράς'', η οποία λειτουργεί βάσει του ελεύθερου ανταγωνισμού. Δηλαδή το κράτος πρέπει αντικειμενικά να ελέγχεται κάθε φορά ad hoc ως προς τη δραστηριότητα του, ώστε αντίστοιχα όποτε συνάγεται σκόπιμο να υπάγεται στους ενωσιακούς κανόνες του ανταγωνισμού (101 επ. ΣΛΕΕ). 1 Δ.Ν. Τζουγανάτος, Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, σελ. 192.

4 4 Η ορθή νομικά οδός για να κριθεί πότε ένα ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (κατ' εντολή του Δημοσίου) ή οποιοσδήποτε οργανισμός που συνδέεται με το Δημόσιο κράτους μέλους, υπάγεται στις εν λόγω διατάξεις είναι να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην έννοια της ''επιχείρησης''. Η έννοια της επιχείρησης είναι θεμελιώδης στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού αφού αυτή βασικά αποτελεί το υποκείμενο των διατάξεων των 101 επ. ΣΛΕΕ περί ενωσιακών κανόνων ανταγωνισμού. 2 Παρά την σημασία της, η επιχείρηση δεν έχει οριστεί πουθενά στην Συνθήκη, γεγονός που σε πρώτη ανάγνωση μας ξενίζει. Αν το σκεφτούμε όμως προσεκτικά, η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και της αγοράς, δύο έννοιες που εξελίσσονται με τα χρόνια. Ο νομοθέτης επομένως επέλεξε να μην υπάρξει ένας σταθερός ορισμός, ώστε να ακολουθεί τις εξελίξεις. Το Δικαστήριο επομένως είναι αρμόδιο στο να ερμηνεύει σε κάθε περίπτωση την έννοια της επιχείρησης, γεγονός που χαρίζει ευελιξία. Βέβαια πρέπει να υπογραμμίσουμε στο σημείο αυτό πως στην νομολογία η επιχείρηση έχει οριστεί σχεδόν πάγια ανά τα χρόνια. Η απόφαση που πρώτη έδωσε τον ορισμό της επιχείρησης είναι η γνωστή Ηöfner & Elser (1990). 3 Στην υπόθεση αυτή οι προαναφερόμενοι ήταν σύμβουλοι προσλήψεων, οι οποίοι πρότειναν στην Macrotron GmbH κάποιον κατάλληλο για μία διευθυντική θέση. Η πρόσληψη τελικώς δεν έλαβε χώρα, το ίδιο και η αμοιβή καθώς η εταιρία ισχυρίστηκε πως η σύμβαση της με τους συμβούλους ήταν άκυρη. Αυτό το βάσισαν στην γερμανική νομοθεσία για την προστασία της εργασίας, η οποία ορίζει την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης ως αρμόδια να διευκολύνει τις επαφές των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών μονοπωλιακά (με ελάχιστες εξαιρέσεις). Η αρμοδιότητα αυτή είναι αμερόληπτη και θεωρητικά χωρίς αντάλλαγμα, όμως μπορεί η Υπηρεσία να λαμβάνει εισφορές από εργοδότες ή εργαζομένους. Με βάση τα παραπάνω, το ΔΕΚ (σήμερα ΔΕΕ) απεφάνθη ότι κάθε φορέας ο οποίος ασκεί οικονομική δραστηριότητα ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς που τον διέπει και τον τρόπο χρηματοδότησης του θεωρείται επιχείρηση. Στην περίπτωση μας, η Υπηρεσία (ο αντίστοιχος γερμανικός ΟΑΕΔ) λογίζεται ως επιχείρηση, καθώς παρότι δημόσια υπηρεσία ασκεί μια οικονομική δραστηριότητα (διαμεσολάβηση για ανεύρεση εργασίας) ως ξεχωριστή οντότητα. 4 Όπως γίνεται εμφανές, η έννοια της οικονομικής δραστηριότητας αποτελεί προϋπόθεση για να ορίσουμε την επιχείρηση. Αν δεν εξετάσουμε σε βάθος ποιες δραστηριότητες θεωρούνται οικονομικές, δεν μπορούμε να κρίνουμε αν ο φορέας αυτής είναι επιχείρηση, αν δηλαδή σε τελική ανάλυση υπάγεται στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου για τον ανταγωνισμό. Αντίστοιχα και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχει οριοθετηθεί στην Συνθήκη, για τους λόγους που παραθέσαμε ανωτέρω. Μέσω της νομολογίας επομένως μπορούμε να αντιληφθούμε που θα εντάξουμε κάθε δραστηριότητα και ακριβώς όπως και με την επιχείρηση, τα νομολογιακά παραδείγματα μας δίνουν πάγιους ορισμούς που απλά διανθίζονται με το πέρασμα του χρόνου. 2 Ομοίως Δ.Ν. Τζουγανάτος, σελ Υπόθεση Höfner and Elser v Macrotron, C-41/90. 4 Καρύδης Σπ. Γεώργιος, Ευρωπαικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού, σελ. 95.

5 5 Ο ορισμός στον οποίο η νομολογία εν γένει συμφωνεί είναι ο ακόλουθος : «Οικονομική δραστηριότητα συνιστά κάθε δραστηριότητα προσφοράς αγαθών ή υπηρεσιών σε ορισμένη αγορά». 5 Η φύση της δραστηριότητας των κρατικών ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών Πριν αναλυθεί το συγκεκριμένο κεφάλαιο, είναι σκόπιμο να επαναληφθεί συνοπτικά η έννοια του λειτουργικού κριτηρίου. Συγκεκριμένα, το κράτος μέσω των φορέων που έχουν αναφερθεί πιο πάνω (ΝΠΔΔ κλπ) δρα πότε κυριαρχικά και πότε συναλλακτικά. Στην περίπτωση της λεγόμενης ''συναλλακτικής Διοίκησης'' υπάγονται ως επί το πλείστον οι περιπτώσεις της στοιχειοθέτησης άσκησης οικονομικής δραστηριότητας από τον δημόσιο φορέα, άρα επιβεβαιώνεται και το στοιχείο της επιχείρησης. 6 Δηλαδή, τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου που υποτίθεται ότι επιδιώκουν αποστολή γενικού συμφέροντος δεν εξαιρούνται από τους κανόνες του ανταγωνισμού, εκ του γεγονότος και μόνο ότι είναι πρόσωπα δημοσίου δικαίου. 7 Την έννοια της ''κυριαρχικής δραστηριότητας'' του εκάστοτε Δημοσίου προσεγγίζει ως συστηματικά όμοια για το ενωσιακό δίκαιο η περίπτωση που το κράτος δρα μέσω των φορέων του προς εκπλήρωση αποκλειστικά κοινωνικού σκοπού. Η ομοιότητα έγκειται προφανώς στο ότι η δεύτερη αυτή περίπτωση υπηρετεί εξίσου έναν σκοπό δημοσίου ενδιαφέροντος και μάλιστα υψηλής κλίμακας. 8 Μια αμιγώς κοινωνική λειτουργία βασίζεται στην αρχή της εθνικής αλληλεγγύης. Τα κριτήρια για τη στοιχειοθέτηση ή όχι της ύπαρξης τέτοιου μεγάλης κλίμακας κοινωνικού σκοπού φάνηκαν σε μια σωρεία περιπτώσεων όπου το επίμαχο ζήτημα υπήρξε το αν ασφαλιστικοί φορείς, οι οποίοι ως επί το πλείστον ήταν ΝΠΔΔ (υπάγονταν δηλαδή σε καθεστώς δημοσίου δικαίου) ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα, δρώντας ανταγωνιστικά έναντι αντίστοιχα ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της παροχής ασφαλίσεων. Το ερώτημα δηλαδή ήταν αν τα συγκεκριμένα ΝΠΔΔ ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα ανταγωνιστικά προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με παράλληλη νοθεία του ανταγωνισμού, λόγω των δημόσιων προνομίων που τα πρώτα απολάμβαναν. Η υπόθεση που εισήγαγε το Δικαστήριο στο ζήτημα του χαρακτηρισμού των παραπάνω δημόσιων φορέων ως επιχειρήσεις ασκούντων οικονομική δραστηριότητα ήταν η Poucet και Pistre κατά γαλλικού ασφαλιστικού Ταμείου προβλεπόμενο ως 5 Απόφαση ΜΟΤΟΕ C-49/07, Απόφαση CompassDatenbank C-138/11 κλπ. 6 Ομοίως Δ.Ν. Τζουγανάτος, σελ Πλιάκος Α.Δ., Το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Θεσμικό και ουσιαστικό Δίκαιο), Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ Ομοίως Δ.Ν. Τζουγανάτος, σελ.195

6 6 προς τη σύσταση του από γαλλικό νόμο. 9 Ουσιαστικά η ενωσιακή νομολογία εισήγαγε στην υπόθεση αυτή που αποτέλεσε την θεμέλιο λίθο για μια σωρεία αποφάσεων που ακολούθησαν στη συνέχεια τις εξής βασικές έννοιες που καθοριστικό ρόλο παίζουν στην κρίση περί ύπαρξης ή μη οικονομικής δραστηριότητας: (α) η υποχρεωτική υπαγωγή στο Ταμείο, βάσει της οποίας όλα τα πρόσωπα που υπάγονται στις κατηγορίες που ορίζει ο εκάστοτε νόμος περί ασφάλισης, υπάγονται υποχρεωτικώς και αδιακρίτως στο εκάστοτε ασφαλιστικό Ταμείο. (β) ο κοινωνικός σκοπός και η αρχή της αλληλεγγύης, τα οποία συνάγονται από την αρχή της υποχρεωτικής υπαγωγής και της δίνουν πρακτικά νόημα. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο ελέγχει αν οι δύο αυτές βασικές έννοιες αντικατοπτρίζονται στο σύστημα εισφορών και παροχών του κάθε Ταμείου, στο σύστημα επιμερισμού των κινδύνων, καθώς και στον έλεγχο περί αδιάκριτης εφαρμογής των κανονισμών του Ταμείου σε όλους τους ασφαλισμένους που το δικαιούνται. (γ) ο βαθμός της κρατικής εποπτείας, ήτοι η ένταση με την οποία πρόσωπα δημόσιας εξουσίας (πχ αρμόδιοι υπουργοί) ή άλλα ΝΠΔΔ ελέγχουν την δράση των παραπάνω Ταμείων για το αν είναι αυτή σύμφωνη με τις επιταγές του νόμου. Όσο πιο έντονος είναι ο έλεγχος τόσο πιο εύκολα οδηγείται το ενωσιακό δίκαιο στην διαπίστωση μεγάλου κοινωνικού σκοπού, άξιου προστασίας πόσο μάλλον όταν είναι επιφορτισμένα σε μεγάλο βαθμό ως προς αυτό λοιπά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. (δ) η δυνατότητα παρέκκλισης από το νόμο, ο οποίος θα προβλέπει αντίστοιχα το εκάστοτε σύστημα ασφάλισης καθώς και την ίδρυση και τους κανονισμούς λειτουργίας του εκάστοτε Ταμείου. Όσο πιο μικρή έως ανύπαρκτη είναι η δυνατότητα του Ταμείου να αναπτύσσει αυτόνομη δράση σε κατ ιδίαν δραστηριότητες του, τόσο πιο εύκολα συνάγεται η εξυπηρέτηση ενός αποκλειστικά κοινωνικού σκοπού από το Ταμείο, μη συγγενούς με την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Ανάλυση του υπό (α) στοιχείου: Το στοιχείο της υποχρεωτικής υπαγωγής αποτελεί κεντρική έννοια σε όλες τις υποθέσεις περί χαρακτηρισμού της δραστηριότητας των ασφαλιστικών Ταμείων ως οικονομικής. Ειδικότερα, αφής στιγμής διαπιστώνει το Δικαστήριο είτε ότι η υπαγωγή είναι προαιρετική είτε ότι έμμεσα αναιρείται δεν διστάζει να σχηματίσει άποψη περί πράγματι στοιχειοθετούμενης οικονομικής δραστηριότητας. Στην υπόθεση Federation κλπ το Δικαστήριο αμέσως έκρινε το γεγονός της προαιρετικής υπαγωγής σε Ταμείο, ακόμη και αν αυτό ιδρυόταν βάσει προεδρικού διατάγματος, ως βασικότατη ένδειξη ότι το Ταμείο ασκεί οικονομική δραστηριότητα και άρα ότι αποτελεί επιχείρηση. 10 Στην υπόθεση Albany το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την στοιχειοθέτηση οικονομικής 9 Απόφαση Poucet και Pistre, C-159/91 και C-160/ ΔΕΕ, FFSA, C-244/94

7 7 δραστηριότητας επειδή ο ολλανδικός νόμος επέτρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις την απαλλαγή του εργαζομένου από το Ταμείο για λόγους που προβλέπονται στον ίδιο ή βασικά σε άλλο νόμο. 11 Ενδεχομένως μάλιστα το τελευταίο αυτό στοιχείο να αποτελεί μια καταχρηστική ερμηνεία από το Δικαστήριο στα πλαίσια του εγχειρήματος μιας οικονομικής ένωσης η οποία επιθυμεί το κάθε κράτος μέλος μέσα από τις πλείονες ενέργειες του να δρα σταδιακά όπως και ένας οποιοσδήποτε ιδιώτης. 12 Ανάλυση του υπό (β) στοιχείου: Με αφορμή την περεταίρω επεξήγηση, ενδιαφέρον έχει το πλαίσιο των εισφορών και των παροχών. Όπως κρίθηκε στην υπόθεση Poucet και Pistre, ένα κοινωνικό σύστημα εισφορών και παροχών συνίσταται στο γεγονός ότι ένα Ταμείο επιβάλλει ασφάλιστρο ανάλογα με το εισόδημα του εργαζομένου, ωστόσο παράλληλα η παροχή είναι η ίδια για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα αν κάποιος εισέφερε περισσότερα βάσει του εισοδήματος του από κάποιον άλλον. Μ' αυτό τον τρόπο επέρχεται μια ανακατανομή εισοδήματος μεταξύ των ασφαλισμένων. Οι σχετικά εύποροι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι επιμερίζονται τον κίνδυνο υπέρ εκείνων των ασφαλισμένων που διαφορετικά δύσκολα θα θεμελίωναν ικανοποιητική σύνταξη γήρατος. Επίσης ένα άλλο παράδειγμα όπου αναπτύσσεται στην πράξη η αρχή της αλληλεγγύης, όπως κρίθηκε και σε άλλες περιπτώσεις είναι αυτό της σχέσης μεταξύ των τυχόν περισσότερων δραστηριοποιούμενων Ταμείων-συστημάτων, τα οποία τίθενται υπό την αιγίδα ενός ενιαίου ασφαλιστικού οργανισμού, προβλεπόμενου από τον νόμο. Στην εισαγωγική υπόθεση Pοucet και Pistre επρόκειτο για δύο αυτόνομα μεταξύ τους συστήματα, ένα ασφάλισης υγείας και μητρότητας και ένα ασφάλισης γήρατος. Όποτε το ένα από αυτά τα συστήματα παρουσίαζε έλλειμμα, το άλλο θα έσπευδε στη χρηματοδότηση του άλλου, αν εμφάνιζε πλεόνασμα. Όμοια κρινόμενη περίπτωση αποτέλεσε το αλληλέγγυο σύστημα που επικρατούσε μεταξύ των γερμανικών Ταμείων ασφαλίσεως υγείας στην υπόθεση ΑΟΚ Bundesverband. 13 Ανάλυση υπό (γ) στοιχείου: Όσο πιο έντονος είναι ο βαθμός εποπτείας της διαχείρισης του συστήματος από κάποιο δημόσιο πρόσωπο ή οργανισμό τόσο πιο εύκολα το Δικαστήριο προδιατίθεται θετικά στην κρίση περί εξυπηρέτησης ενός ευρύτερου κοινωνικού σκοπού από το Ταμείο. Στην κατηγορία των δημόσιων προσώπων εποπτείας υπάγονται τα πρόσωπα των αρμόδιων υπουργών (βλ. Υπόθεση Pοucet και Pistre, Federation κλπ) ή άλλα ΝΠΔΔ, όπως το Ασφαλιστικό Επιμελητήριο (Albany, Pavlov and others 14 ). Επίσης ως όργανα εποπτείας έχουν κριθεί και εθελοντές προβλεπόμενοι εκ του νόμου. 11 Απόφαση Albany International, ΔΕΕ, C-67/96 12 Κεφάλαιο 1 ο παρούσας εργασίας σελ Απόφαση AOK Bundesverband, ΔΕΕ, C-264/01, C-306/01, C-354/01 και C-355/ Απόφαση Pavel Pavlov and others, ΔΕΕ, C-180/98 έως C-184/98.

8 8 Ανάλυση του υπό (δ) στοιχείου: Το στοιχείο αυτό μαζί με την έννοια της υποχρεωτικής υπαγωγής είναι τα πιο καθοριστικά στην κρίση περί του αν το εκάστοτε Ταμείο ασκεί οικονομική δραστηριότητα και άρα είναι επιχείρηση. Αναφέρθηκε ήδη ότι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά το ενωσιακό δίκαιο φορείς που συνδέονται με το Δημόσιο του κάθε κράτους- μέλους, τη στιγμή που ο συγκεκριμένος φορέας εξυπηρετεί έναν αποκλειστικά κοινωνικό σκοπό, στα πλαίσια της ύπαρξης κοινωνικού κράτους προνοίας. Ο σκοπός αυτός αποτελεί προφανώς ουσιώδη λόγο δημοσίου συμφέροντος. Για να στοιχειοθετείται το συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, πέραν του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων που πρέπει να καλύπτει, θα πρέπει και έλλογα να υπάγεται στον απόλυτο έλεγχο του εκάστοτε Δημοσίου, το οποίο εδώ θα επιτελεί εγγυητικό ρόλο. Είναι λογικά επόμενο, οι σχετικές μ' αυτόν το σκοπό υποδομές, όργανα και λειτουργιές να προβλέπονται μέσω της εκάστοτε νομοθετικής λειτουργίας, η οποία και έγκειται σε έναν από τους τρεις πυρήνες του σύγχρονου δημοκρατικού κράτους. Ο νόμος είναι άρα η βάση της ύπαρξης των ασφαλιστικών συστημάτων και της ίδρυσης των Ταμείων τους. Αυτός είναι που κατά το Δικαστήριο θα πρέπει να καθορίζει το σύστημα εισφορών και παροχών των Ταμείων προς όφελος των μικροεισοδηματιών και των άλλων συστημάτων που βρίσκονται κάτω από τη αιγίδα του ίδιου ασφαλιστικού οργανισμού παρουσιάζοντας τυχόν έλλειμμα (Poucet και Pistre, ΑΟΚ Bundesverband). Γι αυτό και το Δικαστήριο στην απόφαση Federation κλπ, Αlbany και Pavlov and others επιβεβαίωσε την στοιχειοθέτηση της οικονομικής δραστηριότητας και άρα της επιχείρησης, καθότι τα συγκεκριμένα ασφαλιστικά Ταμεία καμία επιταγή του νόμου δεν ακολουθούσαν ως προς τον καθορισμό συστήματος εισφορών και παροχών, αλλά αντίθετα οι συγκεκριμένοι τομείς καθορίζονταν αυτόνομα από τα ίδια. Ένας άλλος βασικός λόγος που συνδέεται με την αυτονομία καθορισμού των εισφορών και των παροχών είναι η διαπίστωση οτί τα Ταμεία που κρίθηκαν επιχειρήσεις δρούσαν βάσει της αρχής της κεφαλαιοποίησης, στοιχείο πυλώνας για την έννοια της οικονομικής δραστηριότητας. Προς επεξήγηση του στοιχείου αυτού τα επίμαχα Ταμεία όχι μόνο καθόριζαν μόνα τους το σύστημα εισφορών και παροχών, αλλά συνάμα η καταβολή των παροχών βρισκόταν σε άμεση εξάρτηση από την επενδυτική δραστηριότητα που ασκούσε το Ταμείο. Δηλαδή το Ταμείο θα συνέλεγε το ποσό των εισφορών και προέβαινε σε χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις αυτού προκείμενου να εγγυηθεί την πληρωμή των ανομοιόμορφων, για τις διαφορετικές κατηγορίες ασφαλισμένων, παροχών. 15 Τα παραπάνω κριτήρια είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλοεξαρτώμενα. Το σύστημα της αναδιανομής των παροχών μεταξύ εύπορων και σχετικά άπορων προϋποθέτει για την ικανοποιητική λειτουργία του την υποχρεωτική υπαγωγή, η οποία με τη σειρά της είναι δυνατή μόνο στα θεσπισμένα με νομοθετική ρύθμιση συστήματα. Αντίθετα η 15 Απόφαση FFSA, ΔΕΕ, C-244/94, σκέψη 17: ''Όπως ορθώς παρατήρησε η Επιτροπή,... ο αγρότης που επιθυμεί να συμπληρώσει τη βασική σύνταξη του θα επιλέξει τη λύση που του εξασφαλίζει την καλύτερη τοποθέτηση''.

9 9 ελευθερία επιλογής του συστήματος ανευρίσκεται κατά κανόνα στα συστήματα συμβατικής προέλευσης. Στα τελευταία εντοπίζεται, έστω και με διαβαθμίσεις, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα κάλυψης των δαπανών και η εφαρμογή της αρχής της ανταποδοτικότητας. 16 Άρα, είναι εύστοχο να επισημανθεί ότι δεν επέρχονται οι ίδιες συνέπειες ως προς τον χαρακτηρισμό μιας δραστηριότητας ως οικονομικής, όταν ναι μεν διαπιστώνεται ένα σχετικά κοινωνικό σύστημα εισφορών και παροχών και η αλληλοϋποστήριξη των φορέων μεταξύ τους, αλλά λείπουν τα στοιχεία της υποχρεωτικής υπαγωγής ή το στοιχείο της μικρής δυνατότητας παρέκκλισης από το νόμο. Για παράδειγμα, το δικαστήριο στις υποθέσεις Federation, Albany και Pavlov and others δέχτηκε ότι πράγματι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ένα σχετικά ικανοποιητικό βαθμό αλληλεγγύης: στην υπόθεση Federation απαλλάσσονταν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίστρου, επειδή εμφάνιζαν αναπηρία ή επειδή είχαν λιγοστούς πόρους, στοιχειοθετώντας κατά τ' άλλα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. 17 Επίσης στη υπόθεση Albany υπήρχε σύστημα σχετικά ομοιόμορφων παροχών, ενώ εξίσου προβλεπόταν αποκλεισμός εισφοράς σε συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων. Παρ' όλα αυτά το Δικαστήριο δεν αρνήθηκε τον χαρακτηρισμό της οικονομικής δραστηριότητας καθότι έλλειπαν ευθέως ή εμμέσως τόσο η υποχρεωτική υπαγωγή όσο και η ελάχιστη δυνατότητα παρέκκλισης από το νόμο. Υπήρχε και στις τρεις περιπτώσεις αυτονομία στο σύστημα εισφορών και παροχών ενώ στοιχειοθετούνταν και η αρχή της κεφαλαιοποίησης. Μάλιστα το Δικαστήριο δεν φάνηκε να πτοήθηκε καθόλου από τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων ότι η επενδυτική δραστηριότητα του Ταμείου προβλεπόταν εκ νόμου ότι θα είναι λελογισμένη μέσα στα πλαίσια εξυπηρέτησης ενός κοινωνικού σκοπού. Ούτε πτοήθηκε από το γεγονός ότι τα γι' αυτό το λόγο ακριβώς υπήρχε και ανάλογη εποπτεία της επενδυτικής δραστηριότητας από υπουργούς σωρευτικά με το Ασφαλιστικό Επιμελητήριο, το οποίο αποτελούσε όργανο δημοσίου δικαίου. Επίσης, δεν παίζει ρόλο ως προς τη στοιχειοθέτηση ή μη οικονομικής δραστηριότητας η μη επιδίωξη κέρδους (ανεξάρτητα αν το Δικαστήριο το ανέφερε ως θετικό στοιχείο στην υπόθεση Poucet και Pistre 18 ). Στην υπόθεση Federation κλπ οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι το Ταμείο δεν έχει κερδοσκοπικό σκοπό. Ειδικότερα, τα όποια κέρδη επέφερε η επενδυτική δραστηριότητα του Ταμείου, αυτά θα προστίθενται στην συνταξιοδοτικές παροχές των ασφαλισμένων. Το Δικαστήριο ακολούθησε, ωστόσο, το προαναφερθέν λειτουργικό κριτήριο βάσει του οποίου κρίνει τη φύση της δραστηριότητας του επίμαχου Ταμείου ως συναλλακτικής και όχι 16 Τζουγανάτος, Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, σελ Απόφαση FFSA, ΔΕΕ, C-244/94, σκέψη 19: ως λόγος αλληλεγγύης κρίθηκε περεταίρω ''η πρόσκαιρη αναστολή καταβολής των εισφορών για λόγους απτόμενους της οικονομικής κατάστασης της γεωργικής εκμετάλλευσης''. 18 Απόφαση Poucet και Pistre, ΔΕΕ, C-159/91 και C-160/91, σκέψη 18: ''Όντως, η δραστηριότητα ατή στηρίζεται στην αρχή της εθνικής αλληλεγγύης και στερείται οποιουδήποτε κερδοσκοπικού σκοπού.''

10 10 το στοιχείο του κερδοσκοπικού χαρακτήρα που πράγματι δεν στοιχειοθετείται. Στη συναλλακτική δραστηριότητα εκείνο που ενδιαφέρει είναι αν το κρινόμενο προϊόν ή υπηρεσία μπορεί να προσφερθεί στην αγορά και από ιδιώτη, σε συνδυασμό με το αν εκ φύσεως είναι επιδεκτικό ανταλλάγματος. Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες είναι από τη φύση τους οικονομικές. Αλλά και οι μη κερδοσκοπικές μπορούν επίσης να χαρακτηρισθούν ως οικονομικές, εφόσον και στο βαθμό που περιλαμβάνουν οικονομικές συναλλαγές. 19 Αναφέρθηκε προηγουμένως ότι τα προαιρετικά συστήματα, όπου η υπαγωγή δεν είναι υποχρεωτική βάσει νόμου, προσιδιάζουν σε συστήματα συμβατικής προέλευσης. Σίγουρα η συμβατική αυτή προέλευση αφορά την δυνατότητα σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης για ένταξη πχ σε επικουρικό σύστημα σύνταξης, μεταξύ ασφαλισμένου και Ταμείου- επιχείρησης, δηλαδή μια ατομική ασφαλιστική σύμβαση. Το Δικαστήριο, ωστόσο φάνηκε να επιβεβαιώνει το στοιχείο της οικονομικής δραστηριότητας και σε περιπτώσεις όπου η κατά τ' άλλα υποχρεωτική βάσει νόμου υπαγωγή των εργαζομένων μιας επιχείρησης σε ένα δημόσιο Ταμείο ανέπτυσσε τα αποτελέσματα της κατόπιν έγκρισης της υπαγωγής με συλλογική σύμβαση εργασίας, συναπτόμενη μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων της επιχείρησης. Η υπαγωγή με άλλα λόγια ήταν εξαρτημένη από την συμφωνία των κοινωνικών εταίρων (ήτοι των εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων), δηλαδή μιας συλλογικής συμβάσεως. Στην υπόθεση Albany, η υποχρεωτική υπαγωγή στο Ταμείο επικουρικών συντάξεων εξαρτιόταν από την αίτηση που θα υπέβαλε η κάθε αρμόδια επιχείρηση κατόπιν διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων. Στην υπόθεση AG2R Prevoyance, η πρωτοβουλία των κοινωνικών εταίρων ήταν ακόμη μεγαλύτερη. 20 Όχι μόνο από την μεταξύ τους διαβούλευση θα κρινόταν η υποχρεωτική υπαγωγή σε ασφαλιστικό Ταμείο προβλεπόμενο από το γαλλικό νόμο κοινωνικών ασφαλίσεων, αλλά οι ίδιοι μπορούσαν στη συλλογική σύμβαση αυτή να θέσουν λοιπές συμβατικές ρήτρες επανεξέτασης της σύμβασης (αφής στιγμής βέβαια δοθεί η έγκριση για την υπαγωγή). Μια από αυτές της συμβατικές ρήτρες ήταν και η δυνατότητα αλλαγής του ασφαλιστικού φορέα. Οι κοινωνική εταίροι δηλαδή δεν ήταν υποχρεωμένοι να συμβάλλονται εφόρου ζωής με ένα δημόσιο Ταμείο κοινωνικής πρόνοιας, αλλά μπορούσαν να διακόψουν τη σύμβαση και να τη συνεχίσουν με άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Στις δύο παραπάνω αποφάσεις μάλιστα οι κοινωνικοί εταίροι έπαιζαν μεγάλο ρόλο ως προς τη διαχείριση του Ταμείου. Στην υπόθεση Albany το Ταμείο εμφανίζεται συνδιαχειριζόμενο από κοινωνικούς εταίρους και Ασφαλιστικό Επιμελητήριο. Στην AG2R γίνεται το ίδιο σε μεγαλύτερη ένταση αφού αλλάζει και η δυναμική της παρέμβασης των κοινωνικών εταίρων στην εποπτεία του Ταμείου για του λόγους που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Το Δικαστήριο σε αυτές τις περιπτώσεις έκρινε ότι στοιχειοθετείται οικονομική δραστηριότητα, ακριβώς διότι εν 19 Τζουγανάτος, Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, σελ Απόφαση AG2R Prevoyance, ΔΕΕ, C-437/04

11 11 τέλει αλλοιώνεται το στοιχείο της υπαγωγής ως υποχρεωτικής, την στιγμή που η υποχρεωτικότητα αυτής δεν καθορίζεται ευθέως και μόνο δια του νόμου. Στην υπόθεση AG2R Prevoyance είναι ακόμη πιο έλλογη η συγκεκριμένη δικαιοδοτική κρίση, τη στιγμή που κατάφωρα αναγνωρίζεται η δυνατότητα συνέχισης της σύμβασης με άλλη ασφαλιστική εταιρεία πλην του δημόσιου Ταμείου. Τέλος, ενδιαφέρον παρουσίασε σε ένα τμήμα της η υπόθεση AOK Bundesverband, εισάγοντας μια συλλογιστική, η οποία επιβεβαιώνει μια σχετικά πλέον πάγια νομολογία ως προς τον χαρακτηρισμό των ασφαλιστικών Ταμείων ως επιχειρήσεις με την εξέταση των τεσσάρων κρίσιμων στοιχείων που αναφέρθηκαν. Στην υπόθεση, προσφεύγουσες φαρμακευτικές εταιρείες ισχυρίστηκαν μεταξύ άλλων ότι τα επίμαχα γερμανικά ταμεία υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν επιχειρήσεις, επειδή δρουν ανταγωνιστικά το ένα με το άλλο ως προς τις παροχές που προσφέρουν προκειμένου να προσελκύσουν ασφαλισμένους. Ειδικότερα, ο νόμος επέτασσε τα Ταμεία να παρέχουν καταρχήν όλα σύστημα βασικής υγειονομικής περίθαλψης και από εκέι και πέρα το κάθε Ταμείο θα μπορούσε για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα του να προσφέρει περαιτέρω υγειονομικές παροχές, με ανάλογο βέβαια συντελεστή για τον ασφαλισμένο. Αφής στιγμής το Δικαστήριο έκρινε την πλήρωση των τεσσάρων βασικών στοιχείων σε συνδυασμό και με τον τεράστιο αριθμό των ασφαλισμένων, ήτοι το 90% του γερμανικού πληθυσμού, δεν δίστασε να εξομοιώσει την υπόθεση με αυτήν των Poucet και Pistre, ως προς την εξυπηρέτηση ενός αποκλειστικά κοινωνικού σκοπού. Κρίνοντας στη συνέχεια το επιχείρημα των προσφυγουσών ως προς την ανταγωνιστική δραστηριότητα των Ταμείων μεταξύ τους, το Δικαστήριο επισημαίνει ότι ναι μεν τα Ταμεία παρέχουν ανταγωνιστικά μεταξύ τους διαφορετικούς περεταίρω όρους ασφάλισης, αλλά και αυτό το στοιχείο γίνεται κατ' εφαρμογή από τα Ταμεία της επιταγής του ίδιου του νόμου, ο οποίος έκρινε οτι με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία και η ανάκαμψη του δημόσιου συστήματος υγειονομικής περίθαλψης θα είναι πιο αποτελεσματική. Επίσης, ναι μεν τα Ταμεία αποτελούν ξεχωριστές μονάδες ανταγωνιζόμενες η μία την άλλη, ωστόσο βρίσκονται υπό την αιγίδα του ίδιου συστήματος και το ένα καλύπτει το άλλο σε περίπτωση εμφάνισης ελλείμματος (υψηλός βαθμός αλληλεγγύης).

12 12 Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας σε αντιδιαστολή με την άσκηση προνομιών δημόσιας εξουσίας. Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία είναι να αντιληφθεί κανείς την χρησιμότητα του ορισμού της οικονομικής δραστηριότητας και μετέπειτα της επιχείρησης. Πέρα από τις εμφανείς περιπτώσεις υπαγωγής εταιριών και επιχειρήσεων στις διατάξεις περί ανταγωνισμού, υπάρχουν και οριακές περιπτώσεις που πρέπει να γίνει αξιολόγηση των συνθηκών για να χρησιμοποιήσουμε τις διατάξεις αυτές. Οι οριακές αυτές περιπτώσεις έχουν να κάνουν όπως ειπώθηκε και προηγούμενα- με νομικά πρόσωπα και οργανισμούς που σχετίζονται με το Κράτος. Μπορεί να θεωρηθεί ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ένας δημόσιος φορέας ή ακόμα και το ίδιο το Κράτος ως επιχείρηση? Για να απαντηθεί αυτή η ερώτηση πρέπει να φέρει κανείς στο μυαλό του έναν πολύ βασικό διαχωρισμό μεταξύ κυριαρχικής και συναλλακτικής διοίκησης. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε τον φορέα είτε αυτό είναι ένα ΝΠΔΔ είτε ένα ΝΠΙΔ είτε το ίδιο το Κράτος- να δρα ασκώντας δημόσια εξουσία, να ασχολείται με ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος που εμπίπτουν στην ουσιώδεις λειτουργίες του κράτους (πχ. Προστασία περιβάλλοντος), ενώ αντίθετα στην δεύτερη ο φορέας ασκεί δραστηριότητες βιομηχανικού ή εμπορικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών. Επομένως, κρίσιμο δεν είναι αν ο φορέας έχει συγκεκριμένη νομική προσωπικότητα, αν υπάγεται στο δημόσιο κλπ, αλλά αν ασκεί όντως οικονομική δραστηριότητα, έστω και εν μέρει. Στην υπόθεση ΜΟΤΟΕ κατά Ελληνικού Δημοσίου, για παράδειγμα, το Δικαστήριο ασχολήθηκε ουσιαστικά με το ερώτημα, αν η ΕΛΠΑ (Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων) εμπίπτει στο πεδίο των άρθρων 102 (κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης) και 106 ΣΛΕΕ. Για να κρίνει κάτι τέτοιο ο Ευρωπαίος δικαστής όφειλε να διακρίνει αν η ΕΛΠΑ αποτελεί επιχείρηση στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού, ώστε να υπαχθεί στις διατάξεις του και επαγωγικά αν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Παρότι σωματείο που σύναπτε συμβάσεις χορηγίας, ασφάλισης και διαφημίσεων, ταυτόχρονα ασκεί και δραστηριότητα δημόσιας εξουσίας, δίνοντας σύμφωνη γνώμη, που είναι αναγκαία για την διεξαγωγή αγώνων μοτοσυκλέτας από άλλα σωματεία. Μπορεί επομένως ένας φορέας που ασκεί «προνομίες δημόσιας εξουσίας» την ίδια στιγμή να θεωρηθεί επιχείρηση? Αυτό που πρέπει να παρατηρηθεί είναι ότι στην υπόθεση αυτή υπογραμμίστηκε το γεγονός πως μπορεί ένας φορέας με δραστηριότητες που άπτονται δημόσιας εξουσίας να ασκεί και οικονομική δραστηριότητα και να χαρακτηριστεί επιχείρηση. Παράλληλα το Δικαστήριο θεώρησε ότι για να κρίνουμε αν μια δραστηριότητα περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των οικονομικών δραστηριοτήτων πρέπει να το κάνουμε

13 13 ξεχωριστά για κάθε δραστηριότητα του φορέα. 21 Ακόμα, συνεχίζοντας την νομολογία της υπόθεσης Cassa di Risparmio di Firenze αναφορικά με το κέρδος ως σκοπό του φορέα, ο κερδοσκοπικός ή μη σκοπός του φορέα δεν μας ενδιαφέρει για να χαρακτηριστεί η δραστηριότητά του ως οικονομική, αφού σε κάθε περίπτωση με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε μία αγορά ανταγωνίζεται ευθέως άλλες ιδιωτικές ίσως επιχειρήσεις που αποσκοπούν στο κέρδος. Μπορούμε με σιγουριά να υποστηρίξουμε πως κάθε κερδοσκοπική δραστηριότητα θα είναι οικονομική αλλά δεν ισχύει και το αντίστροφο. Οφείλουμε επομένως να εξετάσουμε και τις μη κερδοσκοπικές για να επιβεβαιώσουμε ή να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο της οικονομικής τους φύσης. Όπως αναφέρθηκε πάνω και στην υπόθεση Höfner & Elser, η γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, παρότι είναι δημόσιος οργανισμός και ασκεί προνομίες δημόσιας εξουσίας, κατά την διαμεσολάβηση για την ανεύρεση εργασίας ασκεί οικονομική δραστηριότητα. 22 Ο δημόσιος χαρακτήρας της υπηρεσίας δεν αναιρεί την οικονομική της δράση και πρέπει να υπαχθεί επομένως στις διατάξεις περί ανταγωνισμού «Ο χαρακτηρισμός ως δραστηριότητας εμπίπτουσας στην άσκηση δημόσιας εξουσίας ή ως οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να πραγματοποιείται ξεχωριστά για την κάθε δραστηριότητα ενός δεδομένου φορέα.» υπόθεση ΜΟΤΟΕ 22 Σκέψη 22-23, Απόφαση Höfner&Elser: «Το γεγονός ότι η διαμεσολάβηση για την ανεύρεση εργασίας ή εργατικού δυναμικού ανατίθεται σε δημόσιους φορείς δεν μεταβάλλει την οικονομική φύση της διαμεσολάβησης αυτής. Η διαμεσολάβηση αυτή δεν ασκούνταν πάντα και δεν ασκείται κατ ανάγκην από δημόσιους φορείς. [..] Κατά συνέπεια, φορείς, όπως οι δημόσιοι οργανισμοί απασχόλησης που διαμεσολαβούν για την ανεύρεση εργασίας ή εργατικού δυναμικού, μπορούν να χαρακτηρίζονται ως επιχειρήσεις, ώστε να υπόκεινται στους κοινοτικούς κανόνες του ανταγωνισμού». 23 Καρύδης Σπ. Γεώργιος, Ευρωπαϊκό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Ανταγωνισμού, σελ. 94.

14 14 Το ζήτημα του μεγαλομετόχου της επιχείρησης Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την ενωσιακή νομολογία στα πλαίσια του εξεταζομένου θέματος είναι αν θα μπορούσε ο μεγαλομέτοχος μιας επιχείρησης να ασκεί και αυτός οικονομική δραστηριότητα συναποτελώντας επιχείρηση μαζί με το νομικό πρόσωπο, του οποίου την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει. Διότι, αν πράγματι είναι δυνατό αυτό το σενάριο, μπορεί ο μεγαλομέτοχος, ειδικά όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, να αποφεύγει μέσω της φαινόμενης επιχείρησης, την οποία κατέχει μετοχικά, την υπαγωγή του στου ενωσιακούς κανόνες του ανταγωνισμού. Το ζήτημα κρίθηκε σε μια υπόθεση που αφορούσε ιταλικά τραπεζικά ιδρύματα, την Cassa di Risparmio di Firenze. 24 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα ιδρύματα αυτά ήταν μεγαλομέτοχοι τραπεζικών εταιρειών, τα οποία διέθεταν την δυνατότητα δια νόμου να διαχειρίζονται τα μετοχικά τους κεφάλαια, να προβαίνουν στις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές τοποθετήσεις, οι οποίες και θα τους απέφεραν κέρδος, καθώς και να μεταφέρουν αυτούσια τα διοικητικά τους μέλη στις διοικήσεις των τραπεζικών εταιρειών που ήλεγχαν. Ουσιαστικά, τα τραπεζικά ιδρύματα δεν αρκούνταν απλά στην είσπραξη των μερισμάτων των μετοχών που διέθεταν στις τραπεζικές εταιρείες, αλλά συναποτελούσαν με αυτές μία οικονομική οντότητα. Οι τραπεζικές εταιρείες δεν ήταν αυτόνομες ως προς τη διοίκηση, πόσο μάλλον για το σύνολο των δραστηριοτήτων τους στον χώρο των επενδύσεων. Τα ιδρύματα αυτά, ωστόσο δεν επιδίωκαν κατά των ισχυρισμό τους ουσιαστικά κερδοσκοπικό σκοπό, αφού πράγματι ο νόμος θέσπισε ως βασική υποχρέωση τους την χρηματοδότηση άλλων οργανισμών που επιδίωκαν κάποιο κοινωφελή σκοπό στα πλαίσια της εκπαίδευσης, της υγείας, της επιστήμης κ.τ.λ. Για αυτό μάλιστα τον λόγο απολάμβαναν και τα συγκεκριμένα ιδρύματα φορολογική απαλλαγή από τα μερίσματα των μετοχών τους. Άρα για άλλη μια φορά, ο ισχυρισμός των προσφευγόντων τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η μη επιδίωξη κέρδους, προκειμένου αυτά να μην κριθεί ότι ασκούν στο συγκεκριμένο πλαίσιο οικονομική δραστηριότητα, για να αποφύγουν το χαρακτηρισμό των επιχειρήσεων, οι οποίες δέχονται κρατικές ενισχύσεις. Το Δικαστήριο υποστήριξε ότι ''δεν αποκλείεται η οικονομική δραστηριότητα να ασκείται ταυτόχρονα απευθείας στη αγορά από επιχειρηματία και εμμέσως από άλλο νομικό πρόσωπο που ελέγχει τον εν λόγω επιχειρηματία στο πλαίσιο οικονομικής μονάδας που σχηματίζουν από κοινού.'' 25 Το νομικό πρόσωπο του μεγαλομετόχου δεν θα πρέπει για να πληρούται το παραπάνω συμπέρασμα να εισπράττει απλώς τα μερίσματα από τις πλειοψηφικές του μετοχές, αλλά θα πρέπει με αυτές να αναμειγνύεται ευθέως ή εμμέσως στη διαχείριση της εν λόγω εταιρείας για να 24 Απόφαση Cassa di Risparmio di Firenze, ΔΕΕ, C-222/04 25 Απόφαση, Cassa di risparmio di Firenze, ΔΕΕ, σκέψη 110.

15 15 στοιχειοθετείται οικονομική δραστηριότητα εκ μέρους τους. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπήρχαν δύο ξεχωριστοί φορείς, εκ των οποίων ο ένας θα υπόκειται κανονικά στις διατάξεις των επιχειρήσεων, ασκών ευθέως οικονομική δραστηριότητα στην αγορά και ο άλλος αν και πληρών τα στοιχεία της επιχείρησης θα ξέφευγε της οποιασδήποτε υπαγωγής στο ανάλογο ενωσιακό καθεστώς, στηρίζοντας με διάφορες διευκολύνσεις που απολαμβάνει (πχ εδώ φορολογικές απαλλαγές) την δράση του πρώτου φορέα. Το Δικαστήριο, βάσει των παραπάνω συλλογισμών δέχτηκε ότι, ακόμη και στην περίπτωση που πρόκειται για μη κερδοσκοπική υποστήριξη κοινωφελών σκοπών, όπως αυτοί που αναφέρθηκαν, ενδέχεται μέσω του σχήματος της ενιαίας οικονομικής μονάδας, συνισταμένης εκ δύο φορέων που απολαμβάνουν αμοιβαία οικονομικά προνόμια μεταξύ τους, να βλάπτονται ανταγωνίστριες επιχειρήσεις, αντικείμενο των οποίων είναι η επιστήμη, η υγεία, η εκπαίδευση κλπ. Στη δεδομένη περίπτωση πράγματι τα τραπεζικά ιδρύματα κρίθηκε ότι ασκούσαν οικονομική δραστηριότητα ως μεγαλομέτοχοι, δρώντες υπό καθεστώς έντονης παρέμβασης στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζικών εταιρειών και άρα κρίθηκαν επιχειρήσεις. Υποχρεωτικότητα εκ του νόμου Ο νόμος, όπως έγινε φανερό και παραπάνω στην ανάπτυξη σχετικά με τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι η βάση για την ύπαρξη των ασφαλιστικών συστημάτων και της ίδρυσης των Ταμείων τους. Η μικρή δυνατότητα παρέκκλισης από τον νόμο επιτελεί την εγγυητική λειτουργία ενός ασφαλιστικού συστήματος που αναπτύσσεται στα πλαίσια ενός αποκλειστικά κοινωνικού σκοπού. Το Δικαστήριο δεν κρίνει την δραστηριότητα ενός Ταμείου ως οικονομική, εφόσον διαπιστώνει ότι πρόκειται για μια έναν τομέα που τίθεται εξ ολοκλήρου υπό την αιγίδα και την αποκλειστική ρύθμιση του εκάστοτε Δημοσίου, το οποίο έτσι οικοδομεί ένα ισχυρό προφίλ ως προς την κοινωνική του πρόνοια. Πρόκειται δηλαδή στη συγκεκριμένη περίπτωση για δραστηριότητα μη συναλλακτικής διοίκησης, βάσει του λειτουργικού κριτηρίου. Βλέπουμε λοιπόν πως η υποχρεωτικότητα για άσκηση της δεδομένης δραστηριότητας χωρίς ευελιξία σε κανένα επίπεδο μας οδηγεί στο να αποχαρακτηρίσουμε μια δραστηριότητα από οικονομική. Μπορεί να φανταστεί κανείς έναν φορέα αναγκασμένο να λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και παρόλα αυτά να θεωρείται επιχείρηση που δρα ανταγωνιστικά σε συγκεκριμένη αγορά? Αν μία επιχείρηση λαμβάνει για την παροχή υπηρεσίας ή αγαθών αμοιβή, την οποία όμως δεν καθορίζει η ίδια, τότε παύει αυτή η δραστηριότητα να είναι οικονομική και επαγωγικά ο φορέας αυτός επιχείρηση στην συγκεκριμένη περίπτωση. Με τον ίδιο τρόπο βλέπουμε να σκέφτεται ο δικαστής και στην υπόθεση CompassDatenbank. Η CompassDatenbank, εταιρία που διαχειρίζεται βάσεις

16 16 δεδομένων λαμβάνοντας πληροφορίες από το Αυστριακό Δημόσιο, προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Αυστρίας με τον ισχυρισμό ότι το η Αυστριακή Δημοκρατία θεωρείται επιχείρηση σε δεσπόζουσα θέση, βάσει 102 ΣΛΕΕ, εφόσον κοινοποιεί τις πληροφορίες από το μητρώο εταιριών που κρατάει έναντι αμοιβής, κατ εφαρμογή της θεωρίας της αναγκαίας υποδομής. 26 Ο ευρωπαίος δικαστής έπρεπε ουσιαστικά να διευκρινίσει «αν πρέπει να χαρακτηριστεί ως οικονομική η δραστηριότητα δημόσιας αρχής, η οποία συνίσταται στην αποθήκευση, σε μία βάση δεδομένων, των στοιχείων που οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες εκ του νόμου να δηλώνουν, στην εξασφάλιση της πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα ως άνω στοιχεία και/ή στη δημιουργία και χορήγηση αντιγράφων στα πρόσωπα αυτά έναντι αμοιβής, ενώ κάθε άλλη χρήση των ως άνω στοιχείων απαγορεύεται, ιδίως βάσει του ειδικής φύσεως δικαιώματος που αναγνωρίζεται στην εν λόγω δημόσια αρχή ως κατασκευάστρια της επίμαχης βάσης δεδομένων, καθώς τυχόν χαρακτηρισμός της δραστηριότητας αυτής ως οικονομικής θα σήμαινε ότι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η δημόσια αρχή πρέπει να θεωρηθεί επιχείρηση κατά την έννοια του 102 ΣΛΕΕ». Στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται και το ζήτημα του διαχωρισμού της άσκησης προνομιών δημόσιας εξουσίας από τις οικονομικές δραστηριότητες, αν η τελευταία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της προηγούμενης, το οποίο θα εξετάσουμε παρακάτω. Αυτό όμως που μας απασχολεί εδώ είναι το «υποχρεωμένες εκ του νόμου», φράση η οποία καταδεικνύει την δέσμια αρμοδιότητα αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εδώ τον όρο- του Αυστριακού Δημοσίου να συλλέγει τις συγκεκριμένες πληροφορίες. 27 Οι επιχειρήσεις είναι νομικά αναγκασμένες να δηλώνουν διάφορα στοιχεία στο μητρώο αυτό, ενώ αν δεν το κάνουν μπορεί σ αυτές να επιβληθούν κυρώσεις. Άρα δεν μπορούμε να θεωρήσουμε την συλλογή των δεδομένων από τις εταιρίες αυτές ως οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, παρότι αρχικά φαίνεται παράλογο, και η ίδια η αμοιβή για την διάθεση των πληροφοριών συνηγορεί στο να ορίσουμε την δραστηριότητα αυτή ως άσκηση δημόσιας εξουσίας, αφού δεν καθορίζεται ελεύθερα από τον φορέα αλλά στον νόμο. Κατ ουσία η οποιαδήποτε επιβάρυνση για τις πληροφορίες αυτές θεωρείται αναγκαία και δεν μπορεί να αλλάξει τον νομικό χαρακτηρισμό. Τα παραπάνω θα μπορούσαν να περιγραφούν ως έλλειψη ανεξαρτησίας, που είναι απαραίτητη ώστε να υπάρξει μία επιχείρηση και να είναι ανταγωνιστική. Η επιχείρηση οφείλει να λειτουργεί με αυτόνομο τρόπο, δηλαδή όπως αναφέρεται και στην νομολογία «τα άρθρα 85 και 86 της Συνθήκης (101 και 102 ΣΛΕΕ αντίστοιχα) δεν αφορούν παρά αντίθετες προς τον ανταγωνισμό συμπεριφορές που υιοθετούν οι 26 Με λίγα λόγια, έχουμε καταχρηστική άσκηση προνομίων που διαθέτει μια επιχείρηση σε μία αγορά για να ενισχύσει την θέσης της σε μία άλλη γειτονική αγορά ή σε αγορά στο επόμενο επίπεδο. 27 Η Δημοκρατίας της Αυστρίας υποχρεούνταν να πράττει με τον συγκεκριμένο τρόπο βάσει τριών Οδηγιών (Οδηγία 68/151/ΕΟΚ- περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα Κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφο της συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες, Οδηγία 96/9/ΕΟΚ- νομική προστασία βάσεων δεδομένων, Οδηγία 2003/98/ΕΚπεραιτέρω χρήση δημοσίων δεδομένων).

17 17 επιχειρήσεις με δική τους πρωτοβουλία». 28 Αν μία συμπεριφορά επιβάλλεται σε μία επιχείρηση από την εθνική ή και την ευρωπαϊκή πλέον νομοθεσία, δεν έχουμε αυτοτελή δραστηριότητα που θεμελιώνει ανταγωνισμό. Διαχωρισμός δραστηριοτήτων φορέα Έχοντας εξετάσει αρκετές σημαντικές πτυχές της έννοιας της οικονομικής δραστηριότητας, κυρίως μέσω της νομολογίας, οφείλουμε να κάνουμε και μια πιο συγκεκριμένη αναφορά στην σχέση μεταξύ οικονομικής δραστηριότητας και άσκηση προνομιών δημόσιας εξουσίας ως μέρη της συνολικής δραστηριότητας ενός φορέα. Όπως ήδη σημειώσαμε ότι για να δούμε αν ένας δημόσιος φορέας αποτελεί επιχείρηση, πρέπει να εξετάσουμε αν ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Είναι φυσικό όμως στην περίπτωση ενός δημόσιου οργανισμού να πρέπει να διαχωρίσουμε ως προς ποιες δραστηριότητες αυτός λειτουργεί ως φορέας δημόσιας εξουσίας και ως προς ποιες ως επιχείρηση. Πολλές φορές όμως κάτι τέτοιο δεν είναι όσο εύκολο ακούγεται. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως πχ η άσκηση της νομοθετικής αρμοδιότητας που βρίσκονται στον σκληρό «πυρήνα της δημόσιας εξουσίας» 29, υπάρχουν όμως και άλλες, όπως είδαμε στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, που η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η δραστηριότητα που περιλαμβάνει οικονομικές συναλλαγές «μπερδεύονται» μεταξύ τους. Στην τελευταία περίπτωση είναι στο χέρι μας, με τα εφόδια που έχουμε αποκτήσει από την θεωρία και κυρίως από την νομολογία, να προχωρήσουμε στην διαφοροποίηση. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι μεταξύ τους αντίθετες αυτές δράσεις ενός φορέα βρίσκονται σε άμεση αλληλεπίδραση. Δύο βασικές υποθέσεις έχουμε εξετάσει που είχαν παρόμοιο σκεπτικό, τις υποθέσεις CompassDatenbank και Flughafen Leipzig-Halle GmbH. 30 Το κοινό του χαρακτηριστικό είναι ότι προχωρούν στην εξής σκέψη : Δεν μπορούμε πάντα να διαχωρίσουμε μια δραστηριότητα απόλυτα από κάποια άλλη, όταν αυτές συνδέονται στενά μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, μία δραστηριότητα που κρίνεται ως οικονομική μπορεί να συμπαρασύρει μία άμεσα συνδεδεμένη με αυτή, αλλά και μια δραστηριότητα που θεωρείται ως άσκηση προνομιών δημόσιας εξουσίας επίσης μπορεί να «απορροφήσει» μια άλλη. Στην περίπτωση της CompassDatenbank, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών από το αυστριακό δημόσιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποκοπεί από την δημιουργία βάσεων δεδομένων και την εξασφάλιση πρόσβασης του κοινού σε αυτές. Δεν θα είχε κανένα νόημα να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά και να φτιάχνονται οι βάσεις 28 Υπόθεση Minoan Lines T-66/ Τζουγανάτος Δημήτριος, Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, Σελ Απόφαση CompassDatenbank C-138/11, Απόφαση Mitteldeutsche Flughafen AG and Flughafen Leipzig-Halle GmbH, T-455/08.

18 18 δεδομένων, αν αυτά τα στοιχεία δεν χρησιμοποιηθούν ή έστω αν δεν δοθεί δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν. Εφόσον, όπως αναπτύχθηκε και παραπάνω, το Δημόσιο εδώ ασκεί δημόσια εξουσία όταν μαζεύει αυτές τις πληροφορίες, αναπόφευκτα και η παρεπόμενη δραστηριότητα του θα συνδέεται με την άσκηση προνομιών δημόσιας εξουσίας και δεν θεωρείται οικονομική. Στην υπόθεση Flughafen Leipzig-Halle GmbH, αντίθετα, παρατηρούμε να συμβαίνει το ανάποδο. Ο φορέας που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο αεροδρόμιο επιθυμούσε να το επεκτείνει με την κατασκευή επιπλέον διαδρόμων προσγείωσηςαπογείωσης. Το γερμανικό δημόσιο έλαβε κάποια μέτρα υπέρ της Flughafen Leipzig, τα οποία θεωρούνται μέτρα κρατικής ενίσχυσης, εφόσον ο φορέας αυτός θεωρηθεί επιχείρηση. Ασκεί επομένως οικονομική δραστηριότητα αν θέλει να κατασκευάσει διαδρόμους? Το Δικαστήριο έκρινε ότι πως οι διάδρομοι σε ένα αεροδρόμιο αποτελούν καίριο στοιχείο αυτού, ώστε να αναπτύξει την δραστηριότητά του. Η διαχείριση των υποδομών ενός αεροδρομίου αποτελεί οικονομική δραστηριότητα, αφού παρέχονται υπηρεσίες σε όσους ταξιδεύουν με αεροπλάνο έναντι ανταλλάγματος (αερολιμενικά τέλη). Η χρησιμοποίηση επομένως των υποδομών αυτών και συγκεκριμένα των διαδρόμων δεν μπορεί να διαχωριστεί από την κατασκευή αυτών. Το να κατασκευάσουμε διαδρόμους χωρίς σκοπό χρησιμοποίησης αυτών, θα ήταν άκρως παράλογο. Είναι εμφανής λοιπόν η άμεση εξάρτηση της κατασκευής από την μετέπειτα εκμετάλλευση, άρα μπορούν και οι δύο να χαρακτηριστούν ως οικονομική δραστηριότητα.

19 19 Βιβλιογραφία Βιβλία Δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, Τζουγανάτος Ν. Δημήτριος, Νομική Βιβλιοθήκη, Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την νομολογία, Χριστιανός Β.- Κουσκουνά Μ.- Παπαδοπούλου Ρ.Ε.- Περάκης Μ., Εκδόσεις Σάκκουλας ΑΕ, Διαδίκτυο /91&td=ALL

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1

Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 1 Η απώλεια συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων λόγω της μη εφαρμογής του Κανονισμού 1408/71 στα εκ του νόμου συστήματα επικουρικής ασφάλισης 1 Θεοδώρα Τσοτσορού Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικά 2. Μη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ:ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ

ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΖΕΝΕΛΗ ΑΝΝΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΕΜΑ : Ο ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΕΤΟΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 Η κοινωνική πραγματικότητα που οδήγησε στο Σ14 παρ. 9 εδ ε...5 Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής

To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής To τέλος του «βασικού μετόχου»... μέσω μιας κοινής αρχής Η αναλογικότητα ως διάμεσος της εθνικής και της ενωσιακής έννομης τάξης Σκέψεις με αφορμή την (Ολ.) ΣτΕ 3470/2011 ΔΗΜΗΤΡΗΣ Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ * «Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΜΩΝ Α, Α1 & ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 2013-2014 Απαντήσεις Και Ανάλυση Βασικών Εννοιών- Σημαντικών Θεμάτων- Επιλογή Από Εργασίες Και Θέματα Εξετάσεων ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: C-244/11

Αριθµός απόφασης: C-244/11 Εκτύπωση Σελίδας Παρουσίαση Καταχώρισης Νοµολογία ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: C-244/11 Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύεται στον τόµο 2013, σελ. 51 Προεδρεύων: L. Bay Larsen

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Παντελάκη Μαριλένα Φοιτήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική

Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική Κείμενο Αρχών για μια ευρωπαϊκή αντεγκληματική πολιτική European Criminal Policy Initiative* Προοίμιο Οι υπογράφοντες καθηγητές του ποινικού δικαίου δέκα ευρωπαϊκών χωρών δίνουν στη δημοσιότητα με το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων

Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Το δικαίωμα πρόσβασης στα διοικητικά έγγραφα και η προστασία των προσωπικών δεδομένων Εργασία στις εφαρμογές του Δημοσίου Δικαίου 8ο εξάμηνο/έτος 2008 Κοροβέση Σαβίνα 1340200400194 Τηλ.6938924667 ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα