Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ"

Transcript

1 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 1ο Ε Υ Θ Υ Γ Ρ Α Μ Μ Η Κ Ι Ν Η Σ Η - Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ 1

2 2 Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων Α. Κάνε κατάλληλο σχήμα,τοποθέτησε τα δεδομένα στο σχήμα και ονόμασε την άγνωστη θέση ή απόσταση x,s. Β. Γράψε τις εξισώσεις μετατόπισης για κάθε κινητό και χρησιμοποίησε το σχήμα για να τις εκφράσεις συναρτήσει του x. Αντικατέστησε, σε κάθε μία τα δεδομένα. Γ. Έχει σχηματιστεί σύστημα 2 εξισώσεων με 2 αγνώστους. Λύσε το. ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟΥ Χρησιμοποίησε τον τύπο: Αντικατέστησε στην παραπάνω σχέση τα δεδομένα, και λύσε την εξίσωση. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ Α. Υπολόγισε τη μετατόπιση Δx 1 κατά την Ε.Ο.Κ. Β. Υπολόγισε τη μετατόπιση Δx 2 κατά την Ε.Ο. Επιβραδυνόμενη κίνηση μέχρι να σταματήσει. Γ. Υπολόγισε την ολική μετατόπιση: Δx ολ = Δx 1 + Δx 2 Δ. Σύγκρινε με την απόσταση d που βρισκόταν το εμπόδιο και βγάλε το συμπέρασμα. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Σε αντίρροπες κινήσεις 2 κινητών πρόσεξε το πρόσημο των ταχυτήτων. υ t Β. Όταν υ=0 δεν σημαίνει απαραίτητα ότι και α=0. Για τον υπολογισμό της α θεώρησε χρονικό διάστημα Δt,υπολόγισε το αντίστοιχο Δυ και αντικατέστησε στον τύπο 2

3 3 υ t Γ. Όταν χρειάζεται να υπολογίσεις τη μετατόπιση Δx με τη βοήθεια του εμβαδού από διάγραμμα υ-t, τότε: Αν το εμβαδόν είναι πάνω από τον άξονα των χρόνων Δx >0 (υ>0) Αν το εμβαδόν είναι κάτω από τον άξονα των χρόνων Δx <0 (υ<0) Δ. Όταν α>0 η γραφική παράσταση x-t έχει τη μορφή ή Όταν α<0 η γραφική παράσταση x-t έχει τη μορφή ή Ε. Η γραφική παράσταση x-t ξεκινάει από το μηδέν μόνο όταν x 0 = 0 Η γραφική παράσταση Δx-t ξεκινάει πάντα από το μηδέν Η γραφική παράσταση s-t ξεκινάει πάντα από το μηδέν και δεν πάει ποτέ προς τα κάτω. Ερωτήσεις Ευθύγραμμη κίνηση Συμπληρώστε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα από τις ακόλουθες προτάσεις: α) η κίνηση είναι ιδιότητα μόνο των στερεών σωμάτων. β) δεν υπάρχει απόλυτη ηρεμία στο Σύμπαν. γ) η κίνηση είναι έννοια σχετική. δ) η περιγραφή της κίνησης εξαρτάται από το σύστημα αναφοράς. ε) η θέση στο επίπεδο προσδιορίζεται από μία συντεταγμένη. Με ποιες από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε; α) ο χρόνος είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος. β) μονάδα μέτρησης του χρόνου στο S.I. είναι το 1 min. γ) το χρονικό διάστημα αποτελείται από ένα πλήθος χρονικών στιγμών. 3

4 4 δ) το χρονικό διάστημα μπορεί να πάρει θετικές και αρνητικές τιμές. Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου με τις κατάλληλες λέξεις: Η κίνηση είναι έννοια... Η περιγραφή της κίνησης ενός σώματος γίνεται με τη χρήση ενός συστήματος..., με τη βοήθεια του οποίου γίνεται ο προσδιορισμός της... του σώματος στο χώρο. Για τον προσδιορισμό της θέσης ενός σώματος στην ευθεία χρησιμοποιούμε έναν.... Ο αριθμός που δίνει τη θέση του σώματος πάνω στον άξονα, ονομάζεται... Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου: Η μετατόπιση είναι μέγεθος... και εκφράζει τη... της θέσης ενός σώματος. Το διάνυσμα της μετατόπισης έχει ως αρχή την... θέση του σώματος και ως πέρας την... του θέση και ορίζεται από τη σχέση... Το διάστημα είναι μέγεθος... και εκφράζει τη συνολική... που διανύει ένα σώμα. Ποιες είναι οι διαφορές διαστήματος (S) - μετατόπισης (Δx). Πότε συμπίπτουν οι τιμές των δύο φυσικών μεγεθών; 1.7 Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Α. Να επιλέξετε την σωστή απάντηση σε καθεµία από τις επόµενες ερωτήσεις. 1.Κινητό έχει επιτάχυνση 2m/s 2.Αυτό σηµαίνει ότι: α. Το διάστηµα µεταβάλλεται κατά 2m κάθε s. β. Η ταχύτητα µεταβάλλεται 2m/s σε κάθε s. γ. Η ταχύτητα είναι 2m/s κάθε s. δ. H ταχύτητα µεταβάλλεται 2m σε κάθε s. 2.Το εµβαδόν του διαγράµµατος ταχύτητας-χρόνου σε µια ευθύγραµµη κίνηση εκφράζει: α. την µεταβολή της ταχύτητας, 4

5 5 β. την µεταβολή της µετατόπισης, γ. τον ρυθµό µεταβολής της ταχύτητας, δ. την µετατόπιση. 3.H κλίση του διαγράµµατος ταχύτητας- χρόνου σε µια ευθύγραµµη κίνηση εκφράζει: α. την µεταβολή της ταχύτητας, β. τον ρυθµό µεταβολής της ταχύτητας, γ. την µεταβολή της µετατόπισης, δ. την µετατόπιση. 4. Κατά την ευθύγραµµη οµαλά επιταχυνόµενη κίνηση: Α. α. Η επιτάχυνση είναι ανάλογη του χρόνου, β. ο ρυθµός µεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός, γ. η ταχύτητα είναι θετική δ. σε ίσους χρόνους το κινητό διανύει ίσα διαστήµατα Β. Ποιες προτάσεις είναι σωστές; Στην ευθύγραµµη οµαλή κίνηση: Α. Η ταχύτητα ισούται με το ρυθμό μεταβολής της θέσης. ( ) Β. Η θέση είναι ανάλογη του χρόνου. ( ) Γ. Η μετατόπιση είναι ανάλογη του χρόνου. ( ) Δ. Ο ρυθμός μεταβολής της θέσης είναι σταθερός. ( ) Ε. Η ταχύτητα είναι ανάλογη του χρόνου. ( ) Γ. Κινητό κάνει ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με επιτάχυνση α>0. Τη χρονική στιγμή t 1 η επιτάχυνση αρχίζει να ελαττώνεται και τη χρονική στιγμή t 2 μηδενίζεται. Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε και γιατί; α) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή t 2 είναι μεγαλύτερο από το μέτρο της ταχύτητάς του τη χρονική στιγμή t 1. β) Το μέτρο της ταχύτητας του κινητού τη χρονική στιγμή t 2 είναι μηδέν. Δ. Το διάγραμμα υ-t μιας ευθύγραμμης κίνησης είναι το ακόλουθο: 5

6 6 υ t Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η κίνηση είναι: Α. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη Β. ευθύγραμμη ομαλή Γ. επιταχυνόμενη Δ. τίποτα από τα παραπάνω Ε. Το διάγραμμα α-t μιας ευθύγραμμης κίνησης με υ>0 είναι το ακόλουθο: α t Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι η κίνηση είναι: Α. ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη Β. ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη Γ. επιταχυνόμενη Δ. επιβραδυνόμενη Ζ. Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν είναι σωστές; Διορθώστε τις λανθασμένες προτάσεις. Α. Το πρόσημο της ταχύτητας είναι πάντα ίδιο με το πρόσημο της μετατόπισης. Β. Μπορεί η θέση να είναι θετική και η μετατόπιση αρνητική. Γ. Μπορεί η θέση να είναι θετική και η ταχύτητα αρνητική. Δ. Σε διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου το εμβαδόν ανάμεσα στη γραφική παράσταση και στον άξονα των χρόνων είναι αριθμητικά ίσο με τη θέση. Ε. Σε διάγραμμα επιτάχυνσης-χρόνου το εμβαδόν ανάμεσα στη γραφική παράσταση και στον άξονα των χρόνων είναι αριθμητικά ίσο με την ταχύτητα. 6

7 7 Η. Η επιτάχυνση έχει πάντα το ίδιο πρόσημο: Α. με την ταχύτητα Β. με τη μετατόπιση Γ. με τη μεταβολή της ταχύτητας Δ. με τίποτα από τα παραπάνω Θ. Χαρακτηρίστε την κίνηση με βάση τα παρακάτω διαγράμματα: υ t υ t x t x t 7

8 8 5. Υλικό σημείο μετατοπίζεται πάνω στον άξονα, από τη θέση Α, x 1, στη θέση B x 2. Να συμπληρώσετε τα κενά στις προτάσεις που ακολουθούν: α. Η μετατόπιση του υλικού σημείου είναι η. του διανύσματος θέσης. β. Είναι ένα διάνυσμα με αρχή την.. θέση του κινητού και τέλος την θέση. γ. Αν x 2 >x 1 τότε το πρόσημο της αλγεβρικής τιμής της μετατόπισης, Δx=x 2 x 1, είναι.. και το κινητό κινείται προς τη.. κατεύθυνση. δ. Αν x 2 <x 1 τότε το πρόσημο της αλγεβρικής τιμής της μετατόπισης, Δx=x 2 x 1, είναι.. και το κινητό κινείται προς την. κατεύθυνση. 6.Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στο διάστημα είναι σωστές; α. Είναι μονόμετρο μέγεθος. β. Είναι το μήκος της συνολικής διαδρομής που διένυσε το κινητό. γ. Έχει πάντοτε θετική αλγεβρική τιμή. δ. Έχει μονάδα μέτρησης, στο SI, το 1m/s. ε. Ταυτίζεται πάντοτε αλγεβρικά με τη μετατόπιση. 7.Μετατόπιση και διάστημα ταυτίζονται: α. Σε κάθε κίνηση. β. Σε καμιά κίνηση. γ. Μόνο στις ευθύγραμμες κινήσεις σταθερής φοράς. δ. Μόνο στις ευθύγραμμες κινήσεις. 8.Τα σημεία στην εικόνα δείχνουν τις θέσεις τεσσάρων σωμάτων, από αριστερά προς τα δεξιά σε ίσα χρονικά διαστήματα. Ποια λωρίδα αντιστοιχεί στην κίνηση με αυξανόμενη ταχύτητα ; 8

9 9 9.Η μονάδα μέτρησης της ταχύτητας στο SI, είναι το 1m/s. α. Τι σημαίνει 1m/s; β. Το 1m/s είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο από το 1km/h; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 10.Ένα αυτοκίνητο διένυσε μια απόσταση s=500km σε 10h. Σύμφωνα με τον ορισμό, η μέση ταχύτητα, είναι υμ=50km/h. Αυτό σημαίνει ότι: α. Η κίνηση του αυτοκινήτου ήταν ευθύγραμμη και ομαλή. β. Το κοντέρ του αυτοκινήτου έδειχνε συνεχώς 50km/h. γ. Αν είχε σταθερή ταχύτητα υ=50km/h σε όλη τη διάρκεια της κίνησης, θα χρειαζότανε 10h για να διανύσει τα 500km. δ. Κάθε 1h διανύει 50km. 11. Ποια είναι η σωστή απάντηση; Τα 72km/h ισοδυναμούν με: α. 10m/s, β. 20m/s, γ. 72m/s Τα 30m/s ισοδυναμούν με: α. 30km/h, β. 108km/h, γ. 300cm/s 12.Μια κίνηση χαρακτηρίζεται ως ευθύγραμμη και ομαλή όταν: α. Η κίνηση έχει σταθερή φορά. β. Το μέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό. γ. Το διάνυσμα της ταχύτητας είναι σταθερό. δ. Τίποτα από τα παραπάνω. 13.Σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση: α. Η μέση και η στιγμιαία ταχύτητα ταυτίζονται. β. Η γραφική παράσταση θέσης χρόνου, (x t) είναι ευθεία. γ. Σε ίσους χρόνους διανύονται ίσες μετατοπίσεις. δ. Η μετατόπιση Δx που διανύεται σε χρονικό διάστημα Δt δίνεται από τη σχέση Δx=υ Δt. 14.Υπό ποιες προϋποθέσεις οι εξισώσεις Δx=υ,Δt και x=υ t είναι ισοδύναμες σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση; 15.Να σχεδιάσετε τα διαγράμματα (υ t) και (x t) σε μια ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, αν για t 0 =0 είναι x 0 =0. 9

10 Ποιες από τις προτάσεις που ακολουθούν και αναφέρονται στη μετατόπιση και το διάστημα είναι σωστές και ποιες λάθος; α. Μετατόπιση και διάστημα είναι διανυσματικά μεγέθη. β. Σε ευθύγραμμες κινήσεις σταθερής φοράς το μέτρο της μετατόπισης και το διάστημα ταυτίζονται. γ. Η μετατόπιση και διάστημα έχουν τις ίδιες μονάδες μέτρησης. δ. Αν ένα υλικό σημείο ξεκινήσει από τη θέση Α διανύσει κάποιο διάστημα και επιστρέψει στη θέση Α, τότε η μετατόπισή του είναι μηδέν. 17. Η κλίση της ευθείας στο διάγραμμα (x t) εκφράζει: α. Μετατόπιση β. Ταχύτητα γ. Χρόνο 18. Στο διάγραμμα (υ t) το εμβαδόν που περικλείεται μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα των χρόνων εκφράζει: α. Ταχύτητα. β. Μετατόπιση, για κάθε είδος κίνησης. γ. Μετατόπιση, μόνο αν πρόκειται για ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. δ. Τίποτα από τα παραπάνω. Ασκήσεις Μια κατσαρίδα πραγματοποιεί μια διαδρομή : 300 m βόρεια, 140 m δυτικά, 120 m βόρεια, 200 m ανατολικά, 420 m νότια. α) Να υπολογίσετε το συνολικό διάστημα που θα διανύσει η κατσαρίδα β) Να βρείτε το μέτρο της μετατόπισής της και να σχεδιάσετε το διάνυσμά της. Τρένο μήκους λ=130m διασχίζει ποτάμι περνώντας από ευθύγραμμη γέφυρα μήκους d=300m με σταθερή ταχύτητα 72km/h. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να διασχίσει ολόκληρο το τρένο, το ποτάμι είναι ; Τρεις πόλεις Α, Β και Γ απέχουν μεταξύ τους: η πόλη Α από την Β 40 Km, η πόλη Β από την Γ Km και η πόλη Α από την πόλη Γ 65 Km. Ενα φορτηγό πραγματοποιεί τη διαδρομή Α Β Γ και τελικά επιστρέφει στην πόλη Α. Να υπολογίσετε: α) τη συνολική απόσταση που διήνυσε το σώμα β) το μέτρο της μετατόπισής του 10

11 11 γ) το μέτρο της μετατόπισης του σώματος μέχρι τη θέση Γ. Μια πέτρα ρίχνεται από ένα παράθυρο στον πρώτο όροφο από ύψος 3 m. Η πέτρα πέφτει στο έδαφος σε απόσταση 4 m από τον τοίχο του σπιτιού. Ποια είναι η απόλυτη τιμή τις μετατόπισης της πέτρας; Μια σχεδία αρμενίζει με σταθερή ταχύτητα σε ένα ποτάμι με ταχύτητα 3 km/h. Ένας άνθρωπος κινείται κατά μήκος της σχεδίας με ταχύτητα 4 km/h. Ποια είναι η ταχύτητα του ανθρώπου στο σύστημα αναφοράς που βρίσκεται στην όχθη; Ένα αυτοκίνητο έχει κινηθεί με ταχύτητα v 1 στο πρώτο μισό της πορείας του, και με ταχύτητα v 2 στο δεύτερο μισό της πορείας του, κινούμενο προς την ίδια κατεύθυνση. Ποια είναι η μέση ταχύτητα του αυτοκινήτου; Η εξίσωση του χρόνου για ένα σώμα που κινείται ευθύγραμμα έχει την παρακάτω μορφή: v=3+3t (m/s). Ποια είναι η αντίστοιχη εξίσωση για τη μετατόπιση του σώματος; Η ταχύτητα ενός σώματος το οποίο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα έχει αλλάζει όταν μετατοπίζεται από το σημείο 1 στο σημείο 2. Ποια κατεύθυνση έχει το διάνυσμα της επιτάχυνσης του σώματος σε αυτή της περιοχή; Ένα ακίνητο σώμα ξεκινάει να κινείται με σταθερή επιτάχυνση. Στο τρίτο δευτερόλεπτο διανύει 5 m. Ποια απόσταση θα διανύσει το σώμα τα επόμενα τρία δευτερόλεπτα; 11

12 12 Χρησιμοποιώντας το διάγραμμα ταχύτητας - χρόνου, βρείτε την επιτάχυνση ενός σώματος που κινείται ευθύγραμμα τη χρονική στιγμή t=2s. Υλικό σημείο μετατοπίζεται πάνω στον προσανατολισμένο άξονα x Οx, από τη θέση Α με x 1 =2cm στη θέση Β με x 2 =6cm. Η μετατόπιση του υλικού σημείου είναι: α. Δx=8cm β. Δx=4cm γ. Δx= 4cm Υλικό σημείο μετατοπίζεται πάνω στον άξονα x Οx, από τη θέση Α με x 1 =2cm στη θέση Β με x 2 = 6cm. Η μετατόπιση του υλικού σημείου είναι: α. Δx=8cm β. Δx=4cm γ. Δx= 8cm Κινητό μετατοπίζεται πάνω στον προσανατολισμένο άξονα x Οx, από τη θέση x 1 = 2cm στη θέση x 2 = 6cm και στη συνέχεια στη θέση x 3 =+1cm. Ι. Η συνολική μετατόπιση του κινητού είναι Δx: α. +3cm β. +11cm γ. +7cm ΙΙ. Το διάστημα s που διένυσε το κινητό είναι: α. 11cm β. 11cm γ. 3cm Κινητό μετατοπίζεται πάνω στον προσανατολισμένο άξονα x Οx, από τη θέση x 1 =+1cm στη θέση x 2 =+6cm και επιστρέφει στη θέση x 1. Ι. Η μετατόπιση είναι Δx: α. 0 β. 5cm γ. 10cm Ι. Το διάστημα s που διένυσε είναι: α. 0 β. 5cm γ. 10cm Ένα σώμα κινείται πάνω στον άξονα x προς τα αριστερά (αρνητική κατεύθυνση), με σταθερή ταχύτητα μέτρου 4 m/s και την χρονική στιγμή t 0 = 0 βρίσκεται σε σημείο Α δεξιά της θέσης x=0, που απέχει 9m από το 0. i) Ποια η αρχική θέση του κινητού; ii) Πόσο μετατοπίζεται το σώμα μέχρι τη χρονική στιγμή t 1 =5s; iii) Να βρείτε την θέση του σώματος τη στιγμή t 1. Στο διάγραμμα δίνεται η θέση ενός κινητού, που κινείται πάνω στον άξονα x, σε συνάρτηση με το χρόνο. 12

13 13 Δύο φίλοι ξεκινούν ταυτόχρονα από τα σπίτια τους που βρίσκονται στην ίδια ευθεία και απέχουν απόσταση d =90m προκειμένου να συναντηθούν, σε μια ενδιάμεση θέση κινούμενοι με ταχύτητες u 1 =4m/sec και u 2 =2m/sec αντίστοιχα. A. Να προσδιορίσετε τη θέση συνάντησης σε σχέση με τη θέση που βρίσκεται το σπίτι του ενός. B. Εάν ο ένας ξεκινήσει με ορισμένη χρονική καθυστέρηση 3sec σε σχέση με τον άλλο, ποια θα είναι η νέα θέση συνάντησης; Δύο μαραθωνοδρόμοι κινούνται σε μια ευθεία της διαδρομής τους με σταθερές ταχύτητες u 1 = 4m/sec και u 2 = 5m/sec αντίστοιχα. Αν αυτός που έχει τη μεγαλύτερη ταχύτητα περάσει από μια καφετέρια 20sec αργότερα από την στιγμή που πέρασε ο άλλος σε πόση απόσταση από το σημείο αυτό θα συναντηθούν και μετά από πόσο χρόνο από την στιγμή που πέρασε ο πρώτος. Πυροβόλο όπλο απέχει 1600m από το στόχο και βάλλει ένα βλήμα με ταχύτητα 800m/sec. Να βρεθεί σε ποιο σημείο της ευθείας που ενώνει το πυροβόλο με το στόχο, πρέπει να σταθεί ακίνητος παρατηρητής για να 13

14 14 ακούσει ταυτόχρονα τον ήχο που παράγεται κατά την εκπυρσοκρότηση του πυροβόλου και τον ήχο που παράγεται από το χτύπημα του βλήματος στο στόχο. Η ταχύτητα του ήχου είναι340m/sec. Συγκρίνετε τις μέσες ταχύτητες σας στις δύο ακόλουθες περιπτώσεις: α) Περπατάτε 240m με ταχύτητα 4.0 m/sec και ακολούθως τρέχετε 240m με ταχύτητα 10 m/sec πάνω σε ευθύ δρόμο. β) Περπατάτε για 1.0min με ταχύτητα 4.0m/sec και ακολούθως τρέχετε για 1.0 min με 10m/sec πάνω σε ευθύ δρόμο. Περιπολικό καταδιώκει ένα κλεμμένο όχημα που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 το περιπολικό απέχει από το όχημα απόσταση s 1 =600m. Αν το περιπολικό κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου u 1 =144km/h και το όχημα με σταθερή ταχύτητα μέτρου u 2 =108km/h, να βρείτε μετά από πόσο χρόνο το περιπολικό θα φτάσει το όχημα καθώς και τη μετατόπιση του από τη χρονική στιγμή t 0 =0 μέχρι τη χρονική στιγμή της συνάντησης. Ένα τρένο έχει μήκος l 1 =400m και κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα μέτρου u=20m/s. To τρένο περνά μια σήραγγα μήκους l 2 =4000m. Για πόσο χρονικό διάστημα θα υπάρχουν τμήματα του τρένου μέσα στη σήραγγα; Ένα κινητό κινείται κατά μήκος του άξονα x και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο. Α) Να υπολογισθεί η ταχύτητα του κινητού:.α) από 0-4s,. 14

15 15 β) από 4s 10s. Β) Να υπολογισθεί η μέση ταχύτητα του κινητού στο χρονικό διάστημα από 0-10s. Ο οδηγός μιας μηχανής προτίθεται να διατρέξει μια απόσταση 1000m σε χρόνο 25sec. Αρχικά κινείται με σταθερή ταχύτητα μέτρου u1=45m/sec για χρόνο 20sec. Με ποια σταθερή ταχύτητα πρέπει να κινείται στα υπόλοιπα 5sec, για να διατρέξει τα 1000m σε 25sec; Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή οριζόντια ταχύτητα υ=10m/s. α. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος ύστερα από 5min. β. Να υπολογίσετε το χρόνο που χρειάζεται για να μετατοπιστεί κατά 2km. γ. Να κάνετε τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου και θέσης - χρόνου. Να θεωρήσετε ότι τη χρονική στιγμή t=0, το σώμα έχει x=0. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και σε χρόνο 5s διανύσει απόσταση 20m. Σε πόσο χρόνο θα διανύσει επιπλέον 50m; Ένα κινητό κινείται με σταθερή ταχύτητα πάνω σε μια ευθεία που έχει βαθμολογηθεί ως άξονας. Τα χαρακτηριστικά της κίνησης αποδίδονται στο σχήμα. Α) Να γραφεί η εξίσωση της θέσης χ= f(t). Β) Πότε το κινητό είναι στη θέση που έχει σημειωθεί ως χ=0 15

16 16 Γ) Πότε το κινητό είναι στο αρνητικό ημιάξονα του σχήματος και πότε στο θετικό ημιάξονα. Δ) Σε πόσο χρόνο το κινητό έχει μετατοπισθεί κατά 1000m Ε) Πότε απέχει από την αρχή του άξονα 300m. Ένα μικρό αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητα 30 m/s και απέχει 1500m από μια γέφυρα μήκους 300m. Α. Σε πόσο χρόνο είναι στην αρχή της γέφυρας. Β. Σε πόσο χρόνο έχει περάσει τη γέφυρα. Γ. Αν αντί για μικρό αυτοκίνητο ήταν τρένο μήκους 150m πόσο χρόνο χρειάζεται για περάσει τη γέφυρα. Δύο αυτοκίνητα απέχουν 1000 m και αρχίζουν ταυτόχρονα να κινούνται αντίρροπα με ταχύτητες 10m/s και 15m/s. Επιλέγοντας το δικό σας σύστημα αναφοράς Α) Να γραφούν οι εξισώσεις κίνησης για τα δύο κινητά Β) Πότε και πού θα συναντηθούν. Γ) Πόση η μετατόπιση έως τότε για κάθε κινητό Γ) Πότε απέχουν μεταξύ τους 600m Δύο σημεία Κ και Λ ενός ευθύγραμμου δρόμου απέχουν απόσταση 500m. Δύο κινητά Α και Β κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά στην ίδια κατεύθυνση από το Κ στο Λ με σταθερές ταχύτητες 10m/s και 5m/s αντίστοιχα. Κάποια χρονική στιγμή (έστω to=0) το κινητό Α απέχει από το Κ 50m και το Β απέχει από Α 100m. α. Επιλέγοντας το δικό σας σύστημα αναφοράς να γράψετε τις εξισώσεις κίνησης για τα δύο κινητά. β. Ποιο κινητό θα φθάσει πιο γρήγορα (και πόσο πιο γρήγορα) στο σημείο Λ. γ. Συναντιούνται τα δύο κινητά; Αν ναι σε ποια θέση; δ. Να γίνουν τα διαγράμματα x= f(t) και υ=f(t). ε. Ποια θα έπρεπε να είναι η ταχύτητα του κινητού Α ώστε αυτά να φθάνουν ταυτόχρονα στο Λ. 16

17 17 Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα ομαλά με ταχύτητα 10m/s και κάποια στιγμή (έστω to=0) απέχει από ένα σημείο Α απόσταση 50 και απομακρύνεται από αυτό για χρόνο 5sec. Εκεί σταματάει για 10 sec και στη συνέχεια επιστρέφει με σταθερή ταχύτητα μέτρου 5m/s.Επιλέγοντας το δικό σας σύστημα αναφοράς. α. Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις θέσης του κινητού και για τις τρεις φάσεις της κίνησης. β. Ποια χρονική στιγμή το κινητό είναι στο σημείο Α. γ. Να γίνουν τα διαγράμματα x=f(t) υ=f(t) Δύο σημεία Α και Β ενός ευθύγραμμου δρόμου απέχουν 200 m. Δύο κινητά που βρίσκονται στα ανωτέρω σημεία ξεκινούν προς συνάντησή τους κινούμενα αντίρροπα με ταχύτητες 10 m/s και 5m/s αντίστοιχα. Αν το κινητό που βρίσκεται στο Β ξεκινάει 5sec αργότερα από τότε που ξεκινάει το Α να βρείτε: α) Πότε και που θα συναντηθούν. β) Πόση η μετατόπιση κάθε κινητού τη στιγμή της συνάντησης. β) Πότε θα απέχουν μεταξύ τους 100m. γ) Να γίνουν τα διαγράμματα x=f(t) υ=f(t). Παρατηρώντας το διπλανό σχήμα που δείχνει τη θέση του ενός κινητού με το χρόνο α) Ποια η φορά κίνησης του κινητού. β) Σε ποιόν ημιάξονα κινείται το κινητό. γ) Να γράψετε τη χρονική εξίσωση θέσης για το κινητό. δ) Να γίνει η γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο υ=f(t) ε) Πότε το κινητό είναι στη θέση χ=30m. στ) Ποια η μετατόπιση του κινητού από 3s έως 7s. ζ) Πόσο διάστημα διήνυσε το κινητό στο ανωτέρω χρονικό διάστημα. 17

18 18 Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η γραφική παράσταση χ=f(t) της θέσης σε συνάρτηση με την χρονική στιγμή αποδίδεται στο σχήμα. α) Να περιγραφεί η φορά κίνησης του κινητού, ο ημιάξονας κίνησης και το είδος της κίνησης. β) Να γραφούν οι εξισώσεις κίνησης του κινητού. γ) Πότε το κινητό είναι στη θέση χ=40m. δ) Πότε το κινητό απέχει από την αρχική του θέση (δηλαδή την χ=-60m) απόσταση 90m. ε) Πόση η μετατόπιση του κινητού από 0 έως 5sec και από 5sec έως 15sec. στ) Πόσο διάστημα διήνυσε το κινητό στα ανωτέρω χρονικά διαστήματα από 0 έως 5sec και από 5sec έως 15sec. ζ) Ποια χρονική στιγμή η μετατόπιση από την αρχική θέση είναι Δχ = +50m. η) Σε πόσο χρόνο το κινητό έχει διανύσει διάστημα 160m. Στην παρακάτω ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση α) να γραφούν οι εξισώσεις α=f(t), υ=f(t), χ=f(t) και να γίνουν οι αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις. β) Πότε και που μηδενίζεται η ταχύτητα. Πόση είναι μέχρι πότε η μετατόπιση. γ) Πότε το κινητό μετατοπίζεται κατά Δχ=+19m. Πόση είναι τότε η ταχύτητά του. 18

19 19 Παρατηρώντας το παρακάτω σχήμα : α=-2m/s 2 υ=35m/s υ=-15m/s α=-4m/s 2 χ A t 0 =0 B t 0 =0 χ Α) Να περιγραφεί η κίνηση κάθε κινητού. Β) Ποιο κινητό κινείται πιο γρήγορα Γ) Ποιού κινητού η ταχύτητα μεταβάλλεται πιο γρήγορα. Δ) Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις υ=f(t) για κάθε κινητό Ε) Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα οι υ=f(t) για κάθε κινητό. Στ) Να γίνουν στο ίδιο διάγραμμα οι α=f(t). Ζ) Αν ΑΒ=50m και χ Α =0 να γραφούν οι εξισώσεις θέσεις. Η) Την t=2s Ποια η ταχύτητα κάθε κινητού Ποια η μεταβολή της ταχύτητας κάθε κινητού Ποια η θέση κάθε κινητού. Ποια η μετατόπιση κάθε κινητού. Ένα κινητό ξεκινώντας από την ηρεμία αποκτά επιτάχυνση α=2m/s 2 για χρόνο 10s. Στη συνέχεια κινείται με τη ταχύτητα που απέκτησε ευθύγραμμα ομαλά για 5s.Στη συνέχεια επιβραδύνεται με 4m/s 2 έως ότου μηδενισθεί η ταχύτητα. α) Ποιος ο συνολικός χρόνος κίνησης. β) Να γίνει τα διαγράμματα της ταχύτητας -χρόνου και επιτάχυνσηςχρόνου. γ) Ποιο το συνολικό διάστημα που διήνυσε το κινητό. Ένα κινητό ξεκινώντας από την ηρεμία επιταχύνεται για 16m με επιτάχυνση 2m/s 2. Στη συνέχεια κινείται ευθύγραμμα και ομαλά για άλλα 24m. Κατόπιν επιβραδύνεται και η ταχύτητα μηδενίζεται ύστερα από 8m. α) Ποιος ο συνολικός χρόνος της κίνησης. β) Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου και επιτάχυνσης χρόνου. 19

20 20 γ) Ποια η μετατόπιση από 3s έως 8s. Ένα κινητό κινείται ευθύγραμμα και η ταχύτητα με το χρόνο αποδίδεται στο διάγραμμα α) Να περιγραφεί το είδος της κίνησης. β) Να βρεθεί η επιτάχυνση σε κάθε φάση της κίνησης. γ) Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις της ταχύτητας. δ) Ποια η φορά της κίνησης. ε) Ποια η μετατόπιση από 0 έως 16s. στ) Ποια η μετατόπιση από 4 έως 8 sec. z) Αν την t=0 είναι στη θέση xo=40m σε ποια θέση είναι την χρονική στιγμή t=8sec. Ένα κινητό τη χρονική στιγμή t 0 =0 έχει ταχύτητα υ 0 =20m/s και η ταχύτητά του αυξάνεται με σταθερή επιτάχυνση α=4m/s 2. Α. Ποια η χρονική εξίσωση της ταχύτητας με το χρόνο. Β. Πότε ταχύτητα του κινητού έχει διπλασιασθεί. Γ. Πόση η μετατόπιση ύστερα από 10sec Δ. Πόση η μετατόπιση όταν η ταχύτητα έχει γίνει 30 m/sec. E. Πόση η μετατόπιση από 4 έως 8 sec. Στ. Σε ποια χρονική στιγμή η μετατόπιση έχει γίνει 150m. Ένα κινητό τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση χ= +50m έχει ταχύτητα υ 0 =20m/s και η ταχύτητά του μεταβάλλεται με σταθερή ρυθμό, α=-2m/s 2. A. Να γραφούν οι χρονικές εξισώσεις της ταχύτητας υ=f(t) της θέσης χ=f(t) και της μετατόπισης Δχ=f(t). Β. Πότε και που μηδενίζεται η ταχύτητα του κινητού. Γ. Σε ποια θέση βρίσκεται το κινητό την t=6sec. Δ. Πόση η μετατόπιση του κινητού από 0 έως 6 sec. 20

21 21 E. Πότε το κινητό είναι στη θέση χ=125m Δ. Πότε το κινητό έχει μετατοπισθεί από την αρχή κατά 96m Z. Πόση η μετατόπιση του κινητού όταν η ταχύτητα είναι 10m/sec. Στ. Σε ποια θέση η ταχύτητα του κινητού έχει μέτρο 12m/sec. Δύο κινητά Α και Β απέχουν 125 m.τη χρονική στιγμή t=0 κινητό Α έχει ταχύτητα 10m/s και επιβραδύνεται με σταθερό ρυθμό 2m/s 2. Το άλλο κινητό Β έχει αντίρροπη αλλά σταθερή ταχύτητα 20m/s. A. Πότε και που θα συναντηθούν τα δύο κινητά. Β. Πόση η μετατόπιση κάθε κινητού μέχρι τη στιγμή της συνάντησης. Γ. Ποια η ταχύτητα κάθε κινητού εκείνη τη στιγμή. Δ. Πόσο απέχουν τα δύο κινητά όταν η ταχύτητα του 1 ου κινητού είναι 6/s Ε. Πότε τα δύο κινητά απέχουν 75m Ένα κινητό τη t o =0 έχει ταχύτητα υο=10m/s και αποκτά επιτάχυνση α=2m/s 2. α) Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της ταχύτητας. β) Να γίνουν τα διαγράμματα υ=f(t) και α=f(t). γ) Πόση η μετατόπιση του κινητού στα πρώτα 10s της κίνησης. δ) Πόση η μετατόπιση του κινητού στο 1 ο sec της κίνησης και πόση στο 2 ο sec. ε) Πόση η μετατόπιση όταν το κινητό έχει αποκτήσει ταχύτητα 40m/s. στ) Σε πόσο χρόνο (από την αρχή) έχει μετατόπιση 75m. Ένα κινητό τη t o =0 έχει ταχύτητα υο=40m/s και αποκτά επιτάχυνση α=- 2m/s 2. α) Να γράψετε τη χρονική εξίσωση της ταχύτητας. β) Να γίνουν τα διαγράμματα υ=f(t) και α=f(t). γ) Πότε και ύστερα από πόση μετατόπιση η ταχύτητα του κινητού μηδενίζεται. δ) Σε πόσο χρόνο η ταχύτητα έχει μέτρο το μισό της αρχικής τιμής. Πόση η αντίστοιχη μετατόπιση και το αντίστοιχο διάστημα του κινητού. Ένα κινητό εκτελεί ευθύγραμμη κίνηση και η γραφική παράσταση της ταχύτητας με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. 21

22 22 υ = 20 (m/s) 0 5 t(sec) α) Να περιγραφεί το είδος της κίνησης. Ποια η φορά κίνησης του κινητού. β) Ποια η χρονική εξίσωση της ταχύτητας. γ) Πόση η μετατόπιση έως ότου μηδενισθεί η ταχύτητα. δ) Πότε η ταχύτητα έχει αλγεβρική τιμή 12m/s. ε) Πόση η μετατόπιση από 3 έως 8 sec. στ) Ύστερα από πόσο διάστημα το κινητό θα έχει ταχύτητα -12m/s. Ένα σώμα κινείται σε οριζόντιο δρόμο με σταθερή οριζόντια ταχύτητα υ=10m/s. α. Να υπολογίσετε τη μετατόπιση του σώματος ύστερα από 5min. β. Να υπολογίσετε το χρόνο που χρειάζεται για να μετατοπιστεί κατά 2km. γ. Να κάνετε τα διαγράμματα ταχύτητας - χρόνου και θέσης - χρόνου. Να θεωρήσετε ότι τη χρονική στιγμή t=0, το σώμα έχει x=0. Ένα σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και σε χρόνο 5s διανύσει απόσταση 20m. Σε πόσο χρόνο θα διανύσει επιπλέον 50m; 22

23 23 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα υ-t υ(m/s) t(s) -14 α. Να γίνει γραφική παράσταση α-t β. Να γίνει γραφική παράσταση x-t α) αν x 0 =0 και β) αν x 0 =10m. γ. Να γίνει γραφική παράσταση Δx-t δ. Να γίνει γραφική παράσταση s-t ε. Να βρείτε την ταχύτητα τις χρονικές στιγμές : t=3s, t=8s. ζ. Με τη βοήθεια του εμβαδού να βρείτε: 1) Την ολική μετατόπιση 2) Τη μετατόπιση μέχρι τη χρονική στιγμή 8s 3) Τη μετατόπιση μέχρι τη χρονική στιγμή 20s 4) Τη μετατόπιση από τη χρονική στιγμή 10s μέχρι τη χρονική στιγμή 15s 5) Τη μετατόπιση κατά τη διάρκεια του 4 ου δευτερολέπτου η. Να βρείτε τη μέση αριθμητική ταχύτητα για όλη τη διαδρομή. θ. Ποιες χρονικές στιγμές αλλάζει η φορά κίνησης; ι. Μέχρι ποια χρονική στιγμή το διάστημα και η μετατόπιση έχουν ίδιο μέτρο; 23

24 24 Η εξάρτηση της ταχύτητας v με το χρόνο t σε μια ευθύγραμμη κίνηση ενός σώματος φαίνεται στην εικόνα. Βρείτε την απόσταση s και τη μετατόπιση Δx στο κομμάτι της τροχιάς στο οποίο το σώμα κινούνταν με μέγιστη επιτάχυνση. Σε διαγωνισμούς προσανατολισμού, ένας αθλητής έτρεξε 10 km ανατολικά, μετά 5 km βόρεια, και 4 km δυτικά, μετά 2 χλμ km περισσότερο προς τα βόρεια και, τέλος, 6 km προς τα δυτικά. Βρείτε την απόλυτη τιμή της μετατόπισης του αθλητή από την αρχική του θέση. Δύο δρομείς ξεκινάνε να τρέχουν από δύο άκρα σε ένα ευθύγραμμο μέρος ενός δρόμου μήκους L=1000 m προς τον καθένα με ίδιες ταχύτητες v 0 = 5 m/s. Μια μύγα πετάει ανάμεσα τους από και προς τον καθένα χωρίς να σταματάει με μέση ταχύτητα v=12 m/s. Τι απόσταση l θα διανύσει η μύγα προτού συναντηθούν οι δύο δρομείς; Δύο μοτοσικλετιστές έχουν φύγει από το σημείο A προς την ίδια κατεύθυνση με ταχύτητες v 1 =15 km/h και v 2 =20 km/h. Ο δεύτερος μοτοσικλετιστής έχει φύγει t 0 =1 ώρα αργότερα από τον πρώτο. Σε τι χρονικό διάστημα t μετά την αρχή της κίνησης τους και σε τι απόσταση l από το σημείο A θα φτάσει ο δεύτερος μοτοσικλετιστή τον πρώτο; 24

25 25 Δίνεται το παρακάτω διάγραμμα υ-t υ(m/s) t(s) α. Να γίνει γραφική παράσταση α-t β. Να γίνει γραφική παράσταση x-t α) αν x 0 =0 και β) αν x 0 =5m. γ. Να γίνει γραφική παράσταση Δx-t δ. Να γίνει γραφική παράσταση s-t ε. Να βρείτε την ταχύτητα τις χρονικές στιγμές t=3s και t=5s ζ. Ποια είναι η επιτάχυνσή του τις χρονικές στιγμές: t=0, t=3s και t=4s; η. Ποιες χρονικές στιγμές αλλάζει η φορά κίνησης; θ. Μέχρι ποια χρονική στιγμή το διάστημα και η μετατόπιση έχουν ίδιο μέτρο; ι. Σε ποιο ή ποια χρονικά διαστήματα η μετατόπιση είναι αρνητική και γιατί. κ. Να βρείτε τη μετατόπιση κατά τη διάρκεια του 3 ου δευτερολέπτου λ. Να βρείτε τη μέση αριθμητική ταχύτητα για όλη τη διαδρομή. Δίνονται τα παρακάτω διαγράμματα: υ(m/s) υ(m/s) t(s) t(s) -4 α.να κάνετε τη γραφική παράσταση x-t αν τη χρονική στιγμή t=0 είναι x 0 =0 και β. Να βρείτε τη μέση ταχύτητα του κινητού σε κάθε ένα από αυτά. Αυτοκίνητο κινείται ευθύγραμμα με σταθερή ταχύτητα 108km/h και ο οδηγός του αυτοκινήτου αντιλαμβάνεται προπορευόμενο όχημα σε 25

26 26 απόσταση 50m να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με αυτό με σταθερή ταχύτητα 36km/h. Ο οδηγός θέλει να αποφύγει τη σύγκρουση και επιβραδύνει ομαλά το αυτοκίνητο. Αν ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού του αυτοκινήτου είναι 0.5s και το προπορευόμενο όχημα συνεχίζει να κινείται με την ίδια ταχύτητα, να βρεθεί: Α. Πόσο απέχουν τα δύο οχήματα όταν το αυτοκίνητο αρχίζει να επιβραδύνεται. Β. Η ελάχιστη επιβράδυνση για να αποφευχθεί η σύγκρουση. Να γίνει γραφική παράσταση υ-t και των δύο κινητών στο ίδιο διάγραμμα από τη στιγμή που ο οδηγός αντιλαμβάνεται το προπορευόμενο όχημα μέχρι τη στιγμή αποφυγής της σύγκρουσης. Κινητό που κινείται ευθύγραμμα με ταχύτητα υ 0 αρχίζει να επιβραδύνεται ομαλά και σε χρόνο t μετατοπίζεται Δx μέχρι να σταματήσει. Αν η ταχύτητά του ήταν διπλάσια σε πόσο χρόνο θα σταματούσε και πόση θα ήταν τότε η μετατόπισή του; Κινητό κάνει ευθύγραμμη ομαλή κίνηση και μετατοπίζεται κατά Δx1=100m σε χρόνο Δt=20s. α. Με πόση ταχύτητα κινείται; β. Πόσο μετατοπίζεται σε Δt=1,5s; γ. Πόσο χρόνο χρειάζεται για να μετατοπιστεί κατά Δx2=25m; α. 5m/s, β. 7,5m, γ. 5s Άλογο κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα υ=2m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =0. α. Σε ποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται στη θέση x 1 =20m; β. Σε ποια θέση θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t 2 =5s; γ. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να μετατοπιστεί από τη θέση x 3 =4m στη θέση x 4 =10m; α. 10s, β.10m, γ. 3s Λαγός κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή t 1 =0 είναι στη θέση x 1 =4m και τη χρονική στιγμή t 2 =2s βρέθηκε στη θέση x 2 = 10m. α. Πόση είναι η ταχύτητα; 26

27 27 β. Που θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t 3 =4s. γ. Πότε θα βρίσκεται στη θέση x 4 = 3m. α. 7m/s, β. 24m, γ. 1s Κουνούπι κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα υ =4m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =2m. α. Σε ποια θέση x 1 θα βρεθεί τη t1=10s; β. Σε ποια χρονική στιγμή t 2 θα βρεθεί στη θέση x 2 =10,8m; γ. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να μετατοπιστεί κατά Δx=10m; α. 42m, β. 2,2s, γ.2,5s Καραβάκι κινείται στον άξονα x Οx με σταθερή ταχύτητα. Τη χρονική στιγμή t 1 =2s βρίσκεται στη θέση x 1 =4m και τη χρονική στιγμή t 2 =8s στη θέση x 2 = 2m. α. Πόση είναι η ταχύτητα; β. Που θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t 3 =6s; γ. Σε ποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται στη θέση x 4 = 10m; α. 1m/s, β, x=0, γ. t=12s Το διάγραμμα του σχήματος δίνει τη μεταβολή της ταχύτητας ενός σωματιδίου σε σχέση με το χρόνο. Να βρεθούν στο χρονικό διάστημα [0,30s]: α. Η συνολική μετατόπιση. β. Το συνολικό διάστημα α. 400m, β. 800m 27

28 28 Για δρομέα που κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο δίνεται το διπλανό διάγραμμα θέσης χρόνου. α. Πόση είναι η ταχύτητα του δρομέα; β. Σε ποια θέση θα βρίσκεται τη χρονική στιγμή t1=2s; γ. Σε ποια χρονική στιγμή θα βρίσκεται στη θέση x=20m; α. 4m/s, β. 8m, γ. 5s Η θέση μιας πεταλούδας που κάνει ευθύγραμμη κίνηση αλλάζει σε σχέση με το χρόνο σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα. α. Πόση είναι η συνολική μετατόπιση του κινητού από 0 έως 20s; β. Ποιες είναι οι ταχύτητες που έχει σε κάθε φάση της κίνησής του; γ. Να γίνει το διάγραμμα (υ t) στο ίδιο χρονικό διάστημα. δ. Πόση είναι η μέση αριθμητική ταχύτητα στο ίδιο χρονικό διάστημα; α. Δx=0, β. 6m/s, 0, 3m/s 28

29 29 Η θέση μιας μέλισσας που κινείται ευθύγραμμα αλλάζει σε σχέση με το χρόνο σύμφωνα με το διάγραμμα που φαίνεται στο σχήμα. α. Να γίνει το διάγραμμα (υ t) στο χρονικό διάστημα [0,40s]. β. Να βρεθεί το διάστημα που διένυσε από 0 έως 40s. γ. Να βρεθεί η μέση αριθμητική ταχύτητα στο διάστημα [0,40s]. δ. Να βρεθεί η μέση αριθμητική ταχύτητα στο διάστημα [0,20s]. β.50m, γ. 1,25m/s, δ. 1m/s Για ένα υλικό σημείο που κινείται ευθύγραμμα και τη χρονική στιγμή t 0 =0 βρίσκεται στη θέση x 0 =0, η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μεταβάλλεται με το χρόνο, όπως φαίνεται στο διάγραμμα. α. Να κάνετε το διάγραμμα θέσης χρόνου, (x t). β. Να βρείτε τη συνολική μετατόπιση από 0 έως 6s και τη θέση του τη χρονική στιγμή t=3s. β. Δx=0, x= 40m 29

30 30 Αθλητής τρέχει κατά την θετική φορά του άξονα x Οx. Τη χρονική στιγμή t0=0 βρίσκεται στη θέση x0=20m. Από τη χρονική στιγμή t0=0 έως την t1=10s κινείται με ταχύτητα σταθερού μέτρου υ1=2m/s, από t1=10s έως t2=15s κινείται με υ2=4m/s και από t2=15s έως t3=20s με υ3=3m/s. Να παρασταθούν γραφικά: α. Η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας του αθλητή σε σχέση με το χρόνο. β. Η αλγεβρική τιμή της θέσης του αθλητή σε σχέση με το χρόνο. Για τρένο που κινείται σε ευθύγραμμη σιδηροτροχιά δίνεται το διπλανό διάγραμμα θέσης χρόνου. Να βρεθούν: α. Η ταχύτητα τη χρονική στιγμή t=3s. β. Η μετατόπιση στο χρονικό διάστημα [0,4s]. γ. Το διάστημα που διένυσε από 0 έως 4s. δ. Να γίνει το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου. α. 20m/s, β.-20m, γ.60m Με τη βοήθεια του διπλανού διαγράμματος (υ t): 30

31 31 α. Να βρεθεί η χρονική στιγμή t που η συνολική μετατόπιση του κινητού θα είναι μηδέν. β. Να βρεθούν οι μετατοπίσεις από 0 έως 1s και από 0 έως 3s. γ. Να γίνει η γραφική παράσταση θέσης χρόνου με δεδομένο ότι για t 0 =0 είναι x 0 =0. α. t =9s, β.20m, 70m Από δύο σημεία Α και Β ενός ευθύγραμμου δρόμου περνάνε, τη χρονική στιγμή t 0 =0, δύο αυτοκίνητα με σταθερές ταχύτητες υ 1 =20m/s και υ 2 =30m/s, αντίστοιχα. Τα δύο σημεία απέχουν απόσταση ΑΒ=d=200m και τα αυτοκίνητα κινούνται αντίθετα με στόχο να συναντηθούν. α. Σε ποια χρονική στιγμή, t, γίνεται η συνάντηση; β. Πόσο απέχει από το Α το σημείο συνάντησης; α. t=4s, β. x=80m 31

32 32 Δύο μηχανές Μ 1, Μ 2 κινούνται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερές ταχύτητες η Μ 1 με υ 1 =40m/s και η Μ 2 με υ 2 =30m/s προς την ίδια κατεύθυνση με τη Μ 2 να προηγείται. Μετρήσαμε ότι τη χρονική στιγμή t 0 =0 οι μηχανές βρίσκονται στα σημεία, η μεν Μ 1 στο Α, η δε άλλη στο Β που απέχουν ΑΒ=d=10m. α. Σε ποια χρονική στιγμή, t, γίνεται η συνάντηση των μηχανών; β. Πόσο απέχει από το Β το σημείο συνάντησης; α. t=1s, β. x=30m Δύο αυτοκίνητα κινούνται σε άξονα x Οx προς την ίδια κατεύθυνση το κ 1, με υ 1 =30m/s και το κ 2 με υ 2 =25m/s. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 περνάνε ταυτόχρονα από τη θέση x 0 =0. α. Με πόση χρονική διαφορά περνάνε τα αυτοκίνητα από ένα φανάρι που έχει x=750m; β. Να γίνει το διάγραμμα θέσης χρόνου για τα αυτοκίνητα σε κοινό σύστημα αξόνων. Δύο λεωφορεία Α και Β μήκους λ=12m κινούνται ευθύγραμμα και ομαλά στον ίδιο δρόμο προς την ίδια κατεύθυνση με ταχύτητες υ 1 =16m/s και υ 2 =20m/s αντίστοιχα. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 το λεωφορείο Β είναι ακριβώς πίσω από το Α και αρχίζει να το προσπερνά. Να βρεθούν: α. Η χρονική στιγμή t 1 που το λεωφορείο Β θα έχει προσπεράσει ολόκληρο το Α. β. Τη μετατόπιση του Α μέσα στο χρονικό διάστημα Δt=t 1. α. 6s, β. 96m 32

33 33 Το βλήμα ενός όπλου βγαίνει από την κάνη με ταχύτητα υ =170m/s και κινούμενο ευθύγραμμα και ομαλά φτάνει στο στόχο συγκρούεται και σκάει ακαριαία. Ο ήχος από την έκρηξη που τρέχει με υ = 340m/s φτάνει στην άκρη της κάνης 12s αφότου έφυγε το βλήμα από αυτήν. Πόσο απέχει η άκρη της κάνης από το στόχο; λ=1360m Δύο σφαίρες σ 1, σ 2 κινούνται στο θετικό ημιάξονα Οx ευθύγραμμα και ομαλά με ταχύτητες υ 1 =20m/s και υ 2 =10m/s αντιστοίχως. Τη χρονική στιγμή t 0 =0 η σ 1 είναι στη θέση x 1 =0 και η σ 2 στη θέση x 2 =10m. α. Να βρείτε τη θέση του σημείου συνάντησης των δύο σφαιρών. β. Να γίνουν σε κοινό διάγραμμα οι γραφικές παραστάσεις (x t) για τα δύο κινητά. α. 20m Στο διάγραμμα x t φαίνονται οι μεταβολές θέσης δύο βαδιστών Α και Β που κινούνται στην ίδια ευθεία. α. Ποιες είναι οι κατευθύνσεις κίνησης των δύο βαδιστών; β. Με πόση ταχύτητα κινούνται; γ. Πόσο μετατοπίζονται μέχρι να συναντηθούν; δ. Ποια χρονική στιγμή φτάνει ο βαδιστής Α στη θέση x=0; β. 0,8m/s, 1,2m/s, γ. 8m, 12m, δ. 25s Τη χρονική στιγμή t 0 =3s περνά από το σημείο P του θετικού ημιάξονα Οx, ο λαγός με σταθερή ταχύτητα υ 1 =5m/s. Μετά από 3s περνά από το ίδιο σημείο η αλεπού κινούμενη στην ίδια κατεύθυνση με σταθερή ταχύτητα υ 2 =7m/s. Σε ποια χρονική στιγμή θα προλάβει η αλεπού το λαγό και σε πόση απόσταση από το σημείο P; t=13,5s, Δx=52,5m 33

34 34 Ποδηλάτης κινείται με σταθερή ταχύτητα υ κάθετα προς τοίχο. Όταν η απόσταση από τον τοίχο είναι d ο οδηγός εκπέμπει ηχητικό παλμό ο οποίος αφού ανακλαστεί στον τοίχο επιστρέφει. Ο οδηγός ακούει τον ανακλώμενο ήχο όταν το ποδήλατο απέχει από τον τοίχο απόσταση 8d/9. Αν ο ήχος τρέχει στον αέρα με 340m/s να βρεθεί η ταχύτητα του ποδηλάτου. υ=20m/s Από δύο σημεία Α και Β ενός ευθύγραμμου δρόμου περνάνε τη χρονική στιγμή t 0 =0 δύο δρομείς, δ 1 και δ 2 με σταθερές ταχύτητες υ 1 =2m/s και υ 2 αντίστοιχα. Τα δύο σημεία απέχουν απόσταση ΑΒ=d=200m και οι δρομείς κινούνται αντίθετα με στόχο να συναντηθούν. Μετά Δt=1,5min οι δρομείς συναντιούνται. α. Πόση είναι, κατά μέτρο, η ταχύτητα του δρομέα δ 2 ; β. Σε ποια χρονική στιγμή θα απέχουν μεταξύ τους 300m; α. 2m/s, β. 125s Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη / επιβραδυνόμενη κίνηση ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου: Η επιτάχυνση είναι το φυσικό μέγεθος που εκφράζει το πόσο γρήγορα μεταβάλλεται η... ενός σώματος. Είναι... φυσικό μέγεθος και ορίζεται από τη σχέση... Μονάδα επιτάχυνσης στο S.I. είναι το... Συμπληρώστε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα από τις ακόλουθες προτάσεις: α) η επιτάχυνση είναι διανυσματικό φυσικό μέγεθος β) η επιτάχυνση ισούται με τη μεταβολή της ταχύτητας γ) μονάδα επιτάχυνσης στο S.I είναι το 1 m/s 2 δ) η αλγεβρική τιμή της επιτάχυνσης είναι πάντα θετική Με ποιες από τις ακόλουθες προτάσεις συμφωνείτε; α) Η επιτάχυνση είναι πάντα ομόρροπη της ταχύτητας. β) Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, η επιτάχυνση είναι μηδέν. γ) Η επιτάχυνση εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της ταχύτητας. 34

35 35 δ) Αρνητική επιτάχυνση σημαίνει ότι η αλγεβρική τιμή της ταχύτητας μειώνεται Συμπληρώστε με Σ (σωστό) ή Λ (λάθος) δίπλα από τις ακόλουθες προτάσεις: Σε κάθε ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση: α) σε ίσα χρονικά διαστήματα έχουμε ίσες μεταβολές της ταχύτητας β) η ταχύτητα αλλάζει μέτρο γ) σε ίσα χρονικά διαστήματα έχουμε ίσες μετατοπίσεις δ) η επιτάχυνση είναι σταθερή Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου: Όταν το μέτρο της ταχύτητας αυξάνεται, η κίνηση είναι... Όταν το μέτρο της ταχύτητας μειώνεται, η κίνηση είναι... Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση, η... είναι σταθερή. Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου: Η ταχύτητα εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της... Η επιτάχυνση εκφράζει το ρυθμό μεταβολής της... Στην ευθύγραμμη ομαλή κίνηση η... παραμένει σταθερή Στην ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση η...παραμένει σταθερή. Ποιες από τις παρακάτω συνθήκες είναι αρκετές για να χαρακτηριστεί μια κίνηση ευθύγραμμη ομαλά μεταβαλλόμενη; α) Το διάνυσμα της ταχύτητας είναι σταθερό β) Η ταχύτητα μεταβάλλεται ανάλογα με το χρόνο. γ) Το μέτρο και η διεύθυνση της επιτάχυνσης είναι σταθερά. δ) Το διάνυσμα της επιτάχυνσης είναι σταθερό. ε) Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας είναι σταθερός Συμπληρώστε τα κενά του παρακάτω κειμένου: Στις ευθύγραμμες ομαλά μεταβαλλόμενες κινήσεις: α) από το διάγραμμα... βρίσκουμε την επιτάχυνση, υπολογίζοντας την... της γραφικής παράστασης β) από το διάγραμμα ταχύτητας-χρόνου βρίσκουμε το..., υπολογίζοντας το... του τμήματος μεταξύ της γραφικής παράστασης και του άξονα των χρόνων. Σώμα που αρχικά είναι ακίνητο αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση τη χρονική στιγμή t 0 = 0s. Από τη χρονική στιγμή t 1 και μετά το σώμα πραγματοποιεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση μέχρι τη χρονική στιγμή t 2, οπότε αρχίζει 35

36 36 να επιβραδύνεται με σταθερή επιβράδυνση. Tη χρονική στιγμή t 3 το σώμα σταματά. Να σχεδιάσετε ποιοτικά το διάγραμμα ταχύτητας χρόνου (υ-t) για το σώμα αυτό. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο ξεκινώντας από την ηρεμία. Ο οδηγός του αυτοκινήτου πατάει σταθερό γκάζι και το αυτοκίνητο αποκτά σταθερή επιτάχυνση. Έτσι σε χρόνο t = 2s αποκτά ταχύτητα υ = 72Km/h. α. Πόση είναι η επιτάχυνση του αυτοκινήτου; β. Πόση είναι η μετατόπιση του αυτοκινήτου στο χρονικό διάσημα των 2s; γ. Σε πόσο χρόνο η μετατόπιση θα γίνει 125m; Πόση είναι η ταχύτητα εκείνη τη χρονική στιγμή; ( Απ. 10m/s 2 20m 5s 50m/s) 2. Ένα σώμα κινείται ευθύγραμμα με αρχική ταχύτητα υ 0 = 10m/s και σταθερή επιτάχυνση α = 2m/s 2. α. Σε πόσο χρόνο θα διπλασιαστεί η ταχύτητα του; β. Πόση θα είναι η μετατόπιση του στο χρόνο αυτό; (Απ. 5s 75m) 3. Σώμα κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή επιτάχυνση α = 4m/s 2, χωρίς αρχική ταχύτητα. α. Σε πόσο χρόνο η μετατόπιση του θα είναι 32m; β. Πόση θα είναι η ταχύτητα του εκείνη τη χρονική στιγμή; γ. Πόση θα γίνει η μετατόπιση του σώματος τη στιγμή που η ταχύτητα θα έχει τριπλασιαστεί; (Απ. 4s 16m/s 288m 4. Ένα σώμα κινείται πάνω σε ευθεία γραμμή με σταθερή επιτάχυνση 2m/s 2. Όταν η ταχύτητα του σώματος γίνει 24m/s, η μετατόπιση του είναι 119m. Να βρεθούν η αρχική ταχύτητα του αυτοκινήτου, καθώς και ο χρόνος κίνησης του (μέχρι τα 119m). (Απ. 10m/s 7s( 5. Ένα αυτοκίνητο κινείται σε ευθύγραμμο δρόμο με σταθερή επιτάχυνση και αρχική ταχύτητα υ 0 =20m/s. Αν μετά από χρόνο 4s η μετατόπιση του είναι 96m. Ν βρεθούν α. η επιτάχυνση του αυτοκινήτου. 36

37 37 β. η ταχύτητα του αυτοκινήτου στα 8s. γ. η ταχύτητα του αυτοκινήτου όταν η μετατόπιση του είναι 300m. Απ. (2m/s 2 36m/s 40m/s) 6. Σώμα που τη χρονική στιγμή t0 = 0s είναι ακίνητο, αρχίζει να επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση α = 2 m/s2. Tην χρονική στιγμή t1 = 5s, να βρεθούν: α) η ταχύτητα του σώματος. β) το διάστημα που έχει διανύσει το σώμα και γ) να κατασκευαστούν τα διαγράμματα ταχύτητας χρόνου (υ-t) και διαστήματοςχρόνου (S-t), μέχρι τη χρονική στιγμή t 1. 37

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Τι ονομάζουμε κίνηση ενός κινητού; 2. Τι ονομάζουμε τροχιά ενός κινητού; 3. Τι ονομάζουμε υλικό σημείο; 4. Ποια μεγέθη ονομάζονται μονόμετρα και ποια διανυσματικά;

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη

Κεφάλαιο 1 ο. Φυσικά μεγέθη Κεφάλαιο 1 ο Φυσικά μεγέθη 1.1. Μέγεθος Μέγεθος είναι κάθε ποσότητα η οποία μπορεί να μετρηθεί. 1.2. Μέτρηση Είναι η διαδικασία που χρησιμοποιούμε για να συγκρίνουμε όμοια μεγέθη. 1.. Φυσικά μεγέθη Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Φυσική Α Λυκείου Στο παρών παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 2 ο, 4 ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις

Διαβάστε περισσότερα

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας.

(ΙΙ) τα πάνω με σταθερή επιτάχυνση μέτρου α = 2g, όπου g η επιτάχυνση της βαρύτητας. ΘΕΜΑ Β Β 1. Μικρή σφαίρα αφήνεται να πέσει από αρχικό μικρό ύψος H, πάνω από το έδαφος και εκτελώντας ελεύθερη πτώση πέφτει στο έδαφος. K (Ι) K (ΙΙ) K (ΙΙΙ) 0 Η y 0 H y 0 H y Α) Να επιλέξετε την σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος;

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ. 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Μπορεί ένα σύστημα σωμάτων να έχει κινητική ενέργεια χωρίς να έχει ορμή; Ισχύει το ίδιο και στην περίπτωση ενός σώματος; 2. Ποιο από τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1. Όταν ένα σώμα μεταφερθεί στη Σελήνη θα αλλάξει: 1. Ο όγκος του 2. Το χρώμα του 3. Η μάζα του 4. Το βάρος του 2. Το αλουμίνο έχει μικρότερη πυκνότητα απο το χαλκό, οπότε

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου

Φυσική Β Γυμνασίου - Κεφάλαιο 2: Κινήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Φυσική Β Γυμνασίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΙΝΗΣΕΙΣ Φυσική Β Γυμνασίου Εισαγωγή Τα πάντα γύρω μας κινούνται. Στο διάστημα όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Στο μικρόκοσμο συμβαίνουν κινήσεις που δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε άμεσα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής:

Συνεπώς, προσπαθώντας να μην ξεχάσω κάποιον, οφείλω και χαίρομαι να αναφέρω τους εξής: Στο παρόν υλικό περιέχονται 490 Ασκήσεις και, κυρίως, Προβλήματα που αφορούν στο μάθημα της Φυσικής της Γ Λυκείου, για την Θετική και την Τεχνολογική Κατεύθυνση. Το επίπεδο δυσκολίας των θεμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ Ε.Γ. ΛΕΜΕΣΟΥ Ιστοσελίδα: www.ekf.org.cy e-mail: searmata@cytanet.com.cy Τηλ.: 99463031 Φαξ: 25817601 ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012 ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ Α & Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση.

6. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. 12ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Να βρείτε ποια είναι η σωστή απάντηση. Το όργανο μέτρησης του βάρους ενός σώματος είναι : α) το βαρόμετρο, β) η ζυγαριά, γ) το δυναμόμετρο, δ) ο αδρανειακός ζυγός.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης;

3. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ελαστικής και της πλαστικής παραμόρφωσης; 4.3 Κεφάλαιο 3: Η ΝΕΥΤΩΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 4.3.1 Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 1. Να περιγράψετε ένα φαινόμενο στο οποίο αλλάζει η κινητική κατάσταση του σώματος και να προσδιορίσετε το αίτιο της αλλαγής. 2. Μια

Διαβάστε περισσότερα

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W)

W=FSσυνθ. Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι διάφορες μορφές ενέργειας που θα μας απασχολήσουν. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ( Ε ή W) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ-ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Ενέργεια. «Δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι ενέργεια. Ξέρουμε ότι είναι κάτι που μεταμορφώνεται, που μεταφέρεται αλλά στο σύνολο του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Φυσική Β Γυμνασίου. Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com Φυσική Β Γυμνασίου Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd 2 Εισαγωγή 1.1 Οι φυσικές επιστήμες και η μεθοδολογία τους Φαινόμενα: Μεταβολές όπως το λιώσιμο του πάγου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 5 Κρούσεις 755 Αδρανειακά συστήματα Σχετικές κινήσεις 160 Κέντρο μάζας 163 Φαινόμενο Doppler 167 Σύνοψη 171 Ασκήσεις 11 173 5-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ταχύτητα και η επιτάχυνση των σωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου

Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-15 Οδηγός βαθμολόγησης Εξεταστικού Δοκιμίου Α Λυκείου 1) Να γράψετε 3 διανυσματικά μεγέθη και 2 μονόμετρα μεγέθη καθώς και τις μονάδες μέτρησής τους (στο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014

Α ΛΥΚΕΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΗ. Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 2014 Α ΛΥΚΕΙΥ: ΦΥΣΙΚΗ Διαγωνίσματα 13-14 Θεματικό πεδίο: 1 ο Διαγώνισμα Ευθύγραμμη κίνηση Ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 14 Διάρκεια Ώρες ΘΕΜΑ 1 5 μονάδες Α. Ερωτήσεις κλειστού τύπου (4x5= Μονάδες) 1. Αν το πουλί-δρομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :...

Ημερομηνία :... /.../ 201.. Όνομα :... ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Φύλλα Εργασίας 1 και 2 Μονάδες Μέτρησης - Μέτρηση εμβαδού όγκου μάζας Παντελάκης Α. 3 ο Γυμνάσιο Αιγάλεω Επώνυμο :....................... Ημερομηνία :.... /..../ 201.. Όνομα :.......................

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

μηχανικη στερεου σωματοσ

μηχανικη στερεου σωματοσ μηχανικη στερεου σωματοσ 4 Ροπή δύναμης 112 Ισορροπία στερεού 115 Ροπή αδράνειας 116 Στροφορμή 122 Κινητική ενέργεια λόγω περιστροφής 126 Σύνοψη 131 Ασκήσεις 132 4-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στην προσπάθειά μας να απλοποιήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος

φυσική κατεύθυνσης γ λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (κεφ.4) Γκότσης Θανάσης - Τερζής Πέτρος 1 Ένα στερεό εκτελεί μεταφορική κίνηση όταν: α) η τροχιά κάθε σημείου είναι ευθεία γραμμή β) όλα τα σημεία του έχουν ταχύτητα που μεταβάλλεται με το χρόνο γ) μόνο το κέντρο μάζας του διαγράφει ευθύγραμμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση

Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση Κεφάλαιο 1.1 Ευθύγραμμη κίνηση 1 H θέση ενός κινητού που κινείται σε ένα επίπεδο, προσδιορίζεται κάθε στιγμή αν: Είναι γνωστές οι συντεταγμένες του κινητού (x,y) ως συναρτήσεις του χρόνου Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ. Η φυσική για µαθητές... από µαθητές

ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ. Η φυσική για µαθητές... από µαθητές ΣΧΟΛΗ Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΗΡΙΟ Η φυσική για µαθητές... από µαθητές ΛΥΚΕΙΟ 2012 2 Πρόλογος Θεωρώντας ότι οι µαθητές που φοιτούν στο Λύκειο βρίσκονται σε επίπεδο ανάπτυξης της κριτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8)

ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. (Μονάδες 8) ΘΕΜΑ Β Παράδειγμα 1 Β1. Στο σχολικό εργαστήριο μια μαθήτρια περιεργάζεται ένα ελατήριο και λέει σε συμμαθητή της: «Θα μπορούσαμε να βαθμολογήσουμε αυτό το ελατήριο και με τον τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε

Διαβάστε περισσότερα