ΤΟ Ε.Ι.Χ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΝΙΟΧΟΣ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ Ε.Ι.Χ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΝΙΟΧΟΣ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Α"

Transcript

1 ΤΟ Ε.Ι.Χ ΚΑΙ ΑΜΕΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΝΙΟΧΟΣ ΤΟΥ Ε.Ι.Α.Α Μιχάλης Πιτίδης, Υπεύθυνος Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α, Εξειδικευµένος Φυσικοθεραπευτής, Μέλος Επιτροπής Προσβασιµότητας Υ.Μ.ΕΠ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γιορτάζεται σήµερα, η Ηµέρα της Ευρώπης σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ και ως εκ τούτου αποκτά ιδιαίτερα συµβολική σηµασία η σηµερινή Ηµερίδα, στο να αξιοποιηθούν µε το καλύτερο τρόπο πανευρωπαϊκές λύσεις και πρακτικές στα ήδη καταγεγραµµένα σοβαρά προβλήµατα πρόσβασης των εµποδιζόµενων κατηγοριών. Η «καθολική πρόσβαση» είναι ελευθερία αποτελεί αναγκαίο κοινωνικό αγαθό, και χαρακτηρίζει την ποιότητα ζωής. Για το αυτό το λόγο θα πρέπει να διεκδικηθεί από Όλους για Όλους, χωρίς εξαιρέσεις και αποκλεισµούς, µέσω νέου επανασχεδιασµού στο δοµηµένο περιβάλλον, όπου απαιτείται, που θα βασίζεται στην κάλυψη των πραγµατικών αναγκών όλων των κατηγοριών των χρηστών και κατά συνέπεια στην πρόληψη και ανάσχεση όλων των εµποδίων. Επιθυµώ να ευχαριστήσω µε την ιδιότητα του εκπροσώπου του Εθνικού Ιδρύµατος Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α) και Υπευθύνου της υπηρεσίας του, «Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α», τους διοργανωτές της Ηµερίδας: το ΑΠΘ (Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής), το ΤΕΕ (Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας) και το περιοδικό "Αναπηρία Τώρα" τιµώντας τη συµβολή του στο φλέγον θέµα της ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Μεταφέρω επίσης, τις ιδιαίτερες ευχαριστίες της υπηρεσίας µου και του οµιλούντος, στο ΑΠΘ και ιδιαίτερα στο καθ.κο Αριστοτέλη Νανιόπουλο, όπως επίσης και στο ρ. Άγγελο Μπεκιάρη (ΕΜΠ) για τη συµβολή τους στη δηµιουργία του πρώτου Ελληνικού Κρατικού Κέντρου Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιµασίας Οδήγησης για οδηγούς ΑµεΑ µε Κινητικές Αναπηρίες, στα πλαίσια υλοποίησης του ερευνητικού Κοινοτικού Προγράµµατος DARE. Σε συνεργασία µε τα αντίστοιχα Κέντρα του Βελγίου CARA, και της Ολλανδίας CBR. ξεκίνησε να λειτουργεί τον Ιούνιο'95 το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ σαν υπηρεσία του Ε.Ι.Α.Α. Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός, ότι ζούµε σε µια εποχή µεγάλων, ποικιλόµορφων και ραγδαίων εξελίξεων, που τείνουν στην παγκοσµιοποίηση τους, µέσω της σύγχρονης τεχνολογίας. Υπολογίζεται ότι στο συνολικό πληθυσµό της γης, ο αριθµός των ατόµων µε αναπηρίες ανέρχεται στο 12%, ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο. Εάν µάλιστα προστεθούν και οι κατηγορίες που ανήκουν στα "Εµποδιζόµενα άτοµα" τότε το ποσοστό ξεπερνάει το 50%, δηλαδή γίνεται πλειοψηφία! Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί, ότι δεν µπορεί να ταυτίζεται η έννοια της αναπηρίας µε εκείνη της ανικανότητας. Η πρώτη αφορά λειτουργικούς περιορισµούς, που παρουσιάζει µεγάλος αριθµός ατόµων σε όλες τις χώρες του κόσµου. Η δεύτερη περιγράφει τη σχέση του ατόµου µε το περιβάλλον και την κοινωνία, που είναι έτσι σχεδιασµένα να περιορίζουν τις ευκαιρίες ισότιµης συµµετοχής του στη ζωή. Η µετακίνηση µε αυτοκίνητο Ε.Ι.Χ των ατόµων µε αναπηρία και µάλιστα µε κινητική αναπηρία σηµαίνει «την αναπλήρωση της χαµένης αρτιµέλειας και κατά συνέπεια της αυτονοµίας τους». Το αυτοκίνητο γίνεται κύριο µέσο επικοινωνίας και συµµετοχής τους σε καθηµερινές δραστηριότητες. 91

2 Θα πρέπει στο σηµείο αυτό να υπογραµµιστεί, ότι οι ίσες ευκαιρίες των οδηγών επιβατών µε αναπηρίες δεν δικαιολογούν ούτε επιτρέπουν «εκπτώσεις» στην οδική ασφάλεια. Έχει ιδιαίτερη σηµασία η ορθή καταγραφή και ανάλυση, όλων των κινητικών προβληµάτων τους, για την αναγνώριση και αντιµετώπισή τους, που πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση, από εξειδικευµένο και έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό. Συγκεκριµένα, πρέπει επιµελώς να αξιολογούνται: α) η αναγνώριση του εύρους τροχιάς κίνησης των µελών τους β) η µυϊκή τους δύναµη, να είναι αποδεδειγµένα επαρκής για την οδήγηση γ) η επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις δ) ο καλός συντονισµός άκρων και όρασης ε) η καλή επικοινωνία και αναγνώριση του περιβάλλοντος ζ) η αισθητικότητα κ.ά, Γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες, που επηρεάζουν την ικανότητα του ατόµου για οδήγηση όπως: η καλή παρατηρητικότητα και η αξιοποίηση της, η αποτελεσµατικότητα στο χειρισµό της επιτάχυνσης, της πέδησης, ο χρόνος αντίδρασης κ.ά Ο ικανός κινητικά ανάπηρος οδηγός είναι εκείνος που αναπτύσσει όλες εκείνες τις ικανότητες που σε έκτακτες καταστάσεις λειτουργούν άµεσα, σωτήρια, παρεµβατικά µέσω µιας αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας αντιδράσεων. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την αστραπιαία λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση τους, όταν µάλιστα το επιβάλλουν απρόβλεπτες καταστάσεις, που όπως όλοι γνωρίζουµε δεν είναι καθόλου σπάνιες στους Ελληνικούς δρόµους. Ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο ρόλος της κατάλληλης εκπαίδευσης από εξειδικευµένους εκπαιδευτές, για υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς µε αναπηρία, µετά το προαπαιτούµενο και τόσο σηµαντικό Ιατρικό µέρος της διαδικασίας εκτίµησης δεξιοτήτων οδήγησης, για έκδοση άδειας οδήγησης. Μετά από οκτώ (8) χρόνια ασταµάτητων, επίµονων και επίπονων προσπαθειών, το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α µε τους εκατοντάδες ήδη αξιολογηµένους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς απέδειξε, ότι ο κινητικά ανάπηρος οδηγός είναι ικανός οδηγός (εικόνες Α και Β). To E.I.X είναι το αυτοκίνητο όχηµα (ΚΟΚ) προοριζόµενο, για τη µεταφορά κυρίως προσώπων, εννιά κατ' ανώτατο όριο θέσεων, µαζί µε εκείνη του οδηγού (όπως πολυµορφικά, οχήµατα τύπου Van κ.α). ιαφέρει το αυτοκίνητο όχηµα ΙΧ από το Χ, γιατί σε αυτό εκτελούνται µεταφορές προσώπων χωρίς κόµιστρο και πραγµάτων που ανήκουν στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο αυτού πέραν των άλλων. Με τον όρο "διασκευές" νοούνται οι εκάστοτε τροποποιήσεις και η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισµού, που πρέπει να βρίσκονται σε όχηµα µε κινητήρα, για να αντισταθµιστεί το κινητικό έλλειµµα, ούτως ώστε το όχηµα να οδηγείται µε ασφάλεια, άνεση και σύµφωνα µε τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις. Ο υποψήφιος οδηγός ή οδηγός µε κινητικά προβλήµατα, εφόσον κριθεί ικανός για οδήγηση διασκευασµένου ή µη οχήµατος µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/Ε.Ι.Α.Α, θα πρέπει να οδηγεί "όπως ένας οδηγός χωρίς κινητικά προβλήµατα ". Σχετικά µε τους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς µε κινητικά προβλήµατα θα πρέπει να πληρούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις: Να έχει εκτιµηθεί ειδικά η ικανότητα τους για οδήγηση διασκευασµένου οχήµατος. 92

3 Να έχουν υποδειχθεί οι προβλεπόµενες κωδικοποιηµένες κατάλληλες διασκευές για την περίπτωσή τους. Να έχει διασφαλιστεί η σωστή κατασκευή τοποθέτηση και ασφαλής λειτουργία των προτεινόµενων διασκευών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Να εκπαιδεύονται στην οδήγηση διασκευασµένου οχήµατος από ειδικευµένους εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών οχηµάτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Κατηγορίες Οδηγών ΑµεΑ επί συνόλου 2340 Χρονική περίοδος 6/95-3/03 Ορθ/κές παθ. 14% λ.νευρ.βλ. 16% Παραπληγίες 32% Παραπληγίες ΑΕΕ Τετραπληγίες λ.νευρ.βλ. Ορθ/κές παθ. Τετραπληγίες 17% ΑΕΕ 21% 1.1. Κοινοτική Οδηγία, 2000/56/ EC Συνολικά Αποτελέσµατα Αξιολογήσεων Μη ικανοί 12% Επαναξιολόγηση 11% Επαναξιολόγηση Ικανοί Μη ικανοί Ικανοί 73% 93

4 Είναι πλέον γεγονός, ότι µια πολύ σηµαντική Κοινοτική Οδηγία, η 2000/56/ΕΚ της 14 ης Σεπτεµβρίου του 2000 σύντοµα θα είναι νόµος του Ελληνικού Κράτους. Ήδη εντάχθηκε στο πλαίσιο της αναγκαίας αναµόρφωσης του Π 155/96 και από διµήνου βρίσκεται στη ιεύθυνση Οδικής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος του Υπ.ΜΕ, για περαιτέρω αναγκαία νοµοθετική προώθηση. Το ισχύον Π 155/96 αναγνωρίζει ΜΟΝΟ τέσσερις (4) τύπους διασκευών για όλους τους τύπους κινητικών αναπηριών δηλ.: 1. Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων 2. Χειροκίνητο φρένο - γκάζι 3. Υδραυλικό σύστηµα διεύθυνσης 4. Μπίλια στο τιµόνι εδοµένος καθίσταται ο a priori αποκλεισµός από την οδήγηση Ε.Ι.Χ κατηγοριών ΑµεΑ όπως: ακρωτηριασµένοι, περιπτώσεις τετραπληγικών, µυοπάθειες κ.ά, παρότι η επιστηµονική και τεχνολογική πρόοδος επιτρέπει χρόνια τώρα, στις άλλες χώρες µέλη της ΕΕ, να οδηγούν νόµιµα και µε πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών δικαιωµάτων τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι υπό προϋποθέσεις επιτρέπεται η οδήγηση σε οδηγούς χωρίς άνω άκρα, χρησιµοποιώντας µόνο τα πόδια τους στην οδήγηση διασκευασµένου οχήµατος. Το πλήθος δε των εναρµονισµένων κωδικών στην Κοινοτική οδηγία 2000/56/ΕΚ φθάνει τις ενενήντα εννιά (99)! Ευελπιστούµε ότι αυτή η τόσο αναγκαία νοµοθετική εναρµόνιση, για µεγάλες κατηγορίες συµπολιτών µας µε αναπηρία, δεν θα ξεκινήσει την τελευταία καταληκτική ηµεροµηνία που ορίζει η Κοινότητα, δηλαδή στις Επισηµαίνεται ότι τα προβλήµατα εύρεσης µιας θέσης Parking ή πρόσβασης στο Ε.Ι.Χ για ανάπηρους οδηγούς, ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα, παραµένουν οξύτατα. Συχνά διαπιστώνεται ότι καταλαµβάνονται και οι νόµιµα σηµασµένες θέσεις αποκλειστικής χρήσης, για εξυπηρέτηση ατόµου µε µειωµένη κινητικότητα (Ρ71 ΚΟΚ). Παρά τα µέτρα που ήδη έχουν ληφθεί από την πολιτεία η αντιµετώπιση του προβλήµατος δεν έχει δώσει λύσεις επαρκείς, εκθέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή των εµπλεκοµένων ΑµεΑ, που αναγκάζονται να κατεβαίνουν στο οδόστρωµα, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τα εµπόδια που στήνουν κάποιοι "αδιάφοροι"... Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) είναι αναµφισβήτητα σηµαντικότατος, προκειµένου να διασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία όλων των κρίκων της αλυσίδας πρόσβασης, που θα διευκολύνουν την οµαλή προσέγγιση των σηµείων εκκίνησης µε εκείνα του τελικού προορισµού. Όποτε σπάνε κρίκοι της αλυσίδας, έχουµε ανατροπές στην οµαλή µετακίνηση, αφού διακόπτεται κάθε επικοινωνία µεταξύ των διευθύνσεων προέλευσης και τελικού προορισµού. Υπογραµµίζεται σε αυτό το σηµείο, ότι στην Ελλάδα ο ρόλος του Ε.Ι.Χ καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιµος και σηµαντικός, για την διευκόλυνση στη µετακίνηση µεγάλων κατηγοριών ΑµεΑ και εµποδιζόµενων κατηγοριών Κωδικοί 01 έως 99: εναρµονισµένοι κοινοτικοί κωδικοί Ο ΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι) 01. ιόρθωση ή/και προστασία της δράσης Γυαλιά Φακός (-οί) επαφής Προστατευτικά γυαλιά Αδιαφανής φακός Κάλυπτρο µατιού 94

5 01.06 Γυαλιά ή φακοί επαφής 02. Ακουστική συσκευή / επικοινωνιακό βοήθηµα Ακουστική συσκευή για ένα αυτί Ακουστική συσκευή και για τα δύο αυτιά 03 Κινητική πρόσθεση/νάρθηκας άκρων Πρόσθεση/ όρθωση άνω άκρου-ων Πρόσθεση/ όρθωση κάτω άκρου-ων 05. Περιορισµένη χρήση (υποχρεωτική χρήση υποκωδικού, οδήγηση υπό περιορισµούς για ιατρικούς λόγους) Οδήγηση µόνον την ηµέρα (π.χ.: µία ώρα µετά την ανατολή και µία ώρα πριν τη δύση του ηλίου) Οδήγηση µόνον εντός ακτίνας km από τον τόπο κατοικίας του κατόχου της αδείας ή µόνον εντός της πόλης/περιφέρειας Οδήγηση χωρίς συνεπιβάτες Οδήγηση µε ταχύτητα έως km/h Οδήγηση επιτρεπόµενη µόνον συνοδεία κατόχου αδείας οδήγησης Χωρίς ρυµουλκούµενο Απαγόρευση οδήγησης σε αυτοκινητόδροµο Απαγόρευση κατανάλωσης οινοπνευµατωδών ιασκευές οχήµατος 10. Τροποποιηµένο κιβώτιο ταχυτήτων Χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων Αυτόµατο κιβώτιο ταχυτήτων Ηλεκτρονικό κιβώτιο ταχυτήτων Προσαρµοσµένος µοχλός αλλαγής ταχυτήτων Χωρίς βοηθητικό κιβώτιο ταχυτήτων 15. Τροποποιηµένος συµπλέκτης Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο συµπλέκτη Χειροκίνητος συµπλέκτης Αυτόµατος συµπλέκτης Αποσπώµενο εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου συµπλέκτη 20. Τροποποιηµένα συστήµατα πέδησης Τροποποιηµένο ποδόπληκτρο πέδησης Πεπλατυµένο ποδόπληκτρο πέδησης Ποδόπληκτρο πέδησης κατάλληλο για το αριστερό πόδι Ποδόπληκτρο πέδησης µε υποδοχή υποδήµατος Ποδόπληκτρο πέδησης µεταβλητής κλίσης Χειροκίνητη (προσαρµοσµένη) πέδηση πορείας Μέγιστη ενίσχυση της πέδησης πορείας, κατά τη χρήση της Μέγιστη χρήση πέδησης έκτακτης ανάγκης, ενσωµατωµένη στην πέδηση πορείας Προσαρµοσµένο χειρόφρενο Ηλεκτρικά ελεγχόµενο χειρόφρενο (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδηση στάθµευσης. 95

6 20.12 Αποσπώµενο εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου πέδησης Χειρισµός πέδησης µε το γόνατο Ηλεκτρικά ελεγχόµενη πέδηση πορείας. 25. Τροποποιηµένα συστήµατα επιτάχυνσης Προσαρµοσµένο ποδόπληκτρο επιταχυντή Ποδόπληκτρο επιταχυντή µε υποδοχή υποδήµατος Ποδόπληκτρο επιταχυντή µεταβλητής κλίσης Χειροκίνητη επιτάχυνση Χρήση επιτάχυνσης µε το γόνατο Επιτάχυνση µέσω σερβοµηχανισµού (ηλεκτρονικός,πνευµατικός κλπ) Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά του ποδόπληκτρου πέδησης Ποδόπληκτρο επιταχυντή αριστερά Αποσπώµενο εµπρόσθιο/πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή. 30. Τροποποιηµένα συνδυασµένα συστήµατα πέδησης και επιτάχυνσης Παράλληλα ποδόπληκτρα Ποδόπληκτρα στο ίδιο (η σχεδόν στο ίδιο) ύψος Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µε σύστηµα ολίσθησης Ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης µε σύστηµα ολίσθησης και µε όρθωση Αποσπώµενο πλευρικό διαχωριστικό ποδόπληκτρου επιταχυντή και πέδησης Υπερυψωµένο δάπεδο ιαχωριστικό στην πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης ιαχωριστικό λόγω πρόσθεσης, στη πλευρά του ποδόπληκτρου πέδησης ιαχωριστικό εµπρός από τα ποδόπληκτρα επιταχυντή και πέδησης Υποστήριγµα πτέρνας/κνήµης Ηλεκτρικά ελεγχόµενη επιτάχυνση και πέδηση. 35. Τροποποιηµένα χειριστήρια (διακόπτες φανών, εκτόξευτή ύδατος/υαλοκαθαριστήρα, ηχητικό όργανο, δείκτες κατεύθυνσης, κ.λπ) Χειριστήρια των οποίων η λειτουργία δεν έχει αρνητική επίπτωση στο χειρισµό και στην οδήγηση του οχήµατος Χειριστηρία που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (µπίλια, ειδικές ανατοµικές λαβές, κ.λπ) Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (µπίλια, ειδικές ανατοµικές λαβές, κ.λπ) µε το αριστερό χέρι Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (µπίλια, ειδικές ανατοµικές λαβές, κ.λπ) µε το δεξί χέρι Χειριστήρια που λειτουργούν χωρίς άφεση του τιµονιού και των εξαρτηµάτων (µπίλια, ειδικές ανατοµικές λαβές, κ.λπ) και των συνδυασµένων µηχανισµών επιταχυντή και πέδησης. 40. Τροποποιηµένο σύστηµα διεύθυνσης Υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης Ενισχυµένο υποβοηθούµενο σύστηµα διεύθυνσης Σύστηµα διεύθυνσης µε ειδικό σύστηµα υποστήριξης Επιµήκυνση κολώνας τιµονιού Προσαρµοσµένο τιµόνι (µεγαλύτερη διατοµή, τιµόνι µικρότερης διαµέτρου κ.λπ) Τιµόνι µεταβλητής κλίσης 96

7 40.07 Κατακόρυφο τιµόνι Οριζόντιο τιµόνι Οδήγηση µε το πόδι Εναλλακτικά προσαρµοσµένο τιµόνι (joy - stick, κ.λπ) Μπίλια στο τιµόνι Όρθωση στο τιµόνι Με όρθωση τενοντόδεσης. 42 Τροποποιηµένα κάτοπτρα οδήγησης Εξωτερικό (αριστερό ή δεξί) πλαϊνό κάτοπτρο Εξωτερικό κάτοπτρο στο φτερό του αµαξώµατος Πρόσθετο εσωτερικό κάτοπτρο για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας Πανοραµικό εσωτερικό κάτοπτρο Κάτοπτρο νεκρού σηµείου Ηλεκτρικά εξωτερικά κάτοπτρα 43. Τροποποιηµένο κάθισµα οδηγού Κάθισµα οδηγού σε ύψος που επιτρέπει καλή ορατότητα και σε σωστή απόσταση από το τιµόνι και το ποδόπληκτρο Κάθισµα οδηγού προσαρµοσµένο στη σωµατική διάπλαση του οδηγού Κάθισµα οδηγού µε πλάγιο υποστήριγµα για καλύτερη ευστάθεια Κάθισµα οδηγού µε βραχίονες Επιµήκυνση της µετατόπισης του καθίσµατος του οδηγού κατά µήκος Προσαρµογή της ζώνης ασφαλείας Ζώνη ασφαλείας τύπου σαγής(4 σηµείων στήριξης). 44. Τροποποιήσεις µοτοσικλετών (υποχρεωτική η χρήση υποκωδικού) Πέδηση µε µια πέδη µόνο (Προσαρµοσµένη ) χειροκίνητη πέδη (εµπρόσθιος τροχός) (Προσαρµοσµένη) ποδοκίνητη πέδη (πίσω τροχός) (Προσαρµοσµένος) χειροκίνητος επιταχυντής (Προσαρµοσµένη) χειροκίνητη µετάδοσης της κίνησης και χειροκίνητος συµπλέκτης (Προσαρµοσµένα) κάτοπτρα οδήγησης (Προσαρµοσµένα) χειριστήρια (δείκτες κατεύθυνσης, λυχνία πέδησης κλπ) Ύψος καθίσµατος που επιτρέπει στον οδηγό, στη στάση καθήµενου, να έχει ταυτόχρονα και τα δύο πόδια επί του οδοστρώµατος 45. Μοτοσικλέτα µε κάνιστρο (side-car) µόνο 50. Ισχύει για ειδικό όχηµα/ αριθµό πλαισίου (στοιχεία αναγνώρισης του οχήµατος, VIN). 51. Ισχύει για ειδικό όχηµα / πινακίδα κυκλοφορίας (αριθµός ταξινόµησης του οχήµατος VRN) Η λειτουργία και οι προοπτικές του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α Όπως προαναφέρθηκε, τον Ιούνιο του 1995 ξεκίνησε να λειτουργεί το πρώτο Κρατικό Κέντρο αξιολόγησης ικανότητας και προετοιµασίας οδήγησης για υποψήφιους οδηγούς ή 97

8 οδηγούς ΑµεΑ µε κινητικά προβλήµατα και ονοµάστηκε Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ. Έκτοτε αποτελεί υπηρεσία του Ε.Ι.Α.Α (ΝΠ ), φορέας που εποπτεύεται από το υπουργείο Υγείας Πρόνοιας. Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α µε τη διεπιστηµονική οµάδα και όλη τη σύγχρονη υποδοµή που διαθέτει αξιολογεί την ικανότητα για οδήγηση κατηγοριών ΑµεΑ µε Κινητικά προβλήµατα. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε πρακτική δοκιµασία οδήγησης σε διασκευασµένο όχηµα (drive test). 2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΝΙΟΧΟΣ/ Ε.Ι.Α.Α ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΚΑΙ Ο ΗΓΩΝ ΑΜΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ ΚΑΙ Ο ΗΓΩΝ για έκδοση άδειας οδήγησης ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ Πρωτοβάθµια Ιατρική Επιτροπή (ΠΙΕ) ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή ( ΙΕ) ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΩΡΛ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ Η ΙΕ εξετάζει ΟΛΕΣ τις κατηγορίες Αναπηριών, σχετικά µε την ικανότητα για οδήγηση: Αισθητηριακές (προβλήµατα όρασης, ακοής κλπ) Κινητικές (παρα-, τετρα-, ηµι-πληγίες, ακρωτηριασµούς κλπ) Σωµατικές Οργανικές (ΝΑ, Σ, αιµατολογικά, CA, πνευµονοπάθειες, κλπ) Ψυχικές Πνευµατικές (ψυχικές διαταραχές, µαθησιακές δυσκολίες / δυσλεξία κλπ) Πολλαπλές Μικτές Σε ειδικές περιπτώσεις, παραποµπή στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΙΑΑ (µόνο κινητικά προβλήµατα). 98

9 3. ΚΕΝΤΡΟ ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΙΑΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Ο ΗΓΟΥΣ Η Ο ΗΓΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, Π 309/99) ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ Η ΟΡΘΟΠΕ ΙΚΟΣ Η ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Σε ειδικές περιπτώσεις, παραποµπή σε ΙΕ. ύναται να ζητηθούν πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις 3.1. Π 309/ (ΦΕΚ Α, 283) «5. Υποψήφιοι οδηγοί ή οδηγοί, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήµατα κινητικότητας ή ακρωτηριασµού άκρου-άκρων ή µικτού τύπου (ορθοπεδικά-νευρολογικά) προβλήµατα, επιτρέπεται, αντί της εξέτασης από την οικεία ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (.Ι.Ε.), να εξεταστούν από Κρατικό Ίδρυµα, το οποίο ασχολείται συστηµατικά µε το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, µε προβλήµατα κινητικότητας ή ακρωτηριασµού άκρου-άκρων ή µικτού τύπου προβλήµατα, όπως το Εθνικό Ίδρυµα Αποκατάστασης Αναπήρων του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. Κατά την ανωτέρω εξέταση, η οποία διενεργείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους υποψήφιους οδηγούς και οδηγούς, εκδίδεται «πόρισµα εξέτασης» ικανότητας οδήγησης ανάλογο του «πορίσµατος εξέτασης» που εκδίδει η ευτεροβάθµια Ιατρική Επιτροπή (.Ι.Ε.). Το πόρισµα αυτό υπογράφεται και από εξειδικευµένο ιατρό του Ιδρύµατος (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο). Επιπλέον των ανωτέρω, είναι υποχρεωτική και η πρωτοβάθµια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλµίατρο.» 3.2. Στελέχωση Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΙΑΑ δυο εξειδικευµένοι ιατροί φυσικής ιατρικής αποκατάστασης (ΕΣΥ) δυο φυσιοθεραπευτές εξειδικευµένοι στην εκτίµηση δεξιοτήτων οδήγησης ένας ψυχολόγος εξειδικευµένος στην αξιολόγηση ειδικών ψυχοκινητικών εξετάσεων 3.3. Υποδοµή Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΙΑΑ Πλήρως προσβάσιµες κτιριακές εγκαταστάσεις και χώρος στάθµευσης των οχηµάτων των υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ. τρία διασκευασµένα οχήµατα ένα διασκευασµένα όχηµα τύπου van εκθετήριο διασκευών ειδικός προσοµοιωτης εκτίµησης δεξιοτήτων οδήγησης για άτοµα µε κινητικά προβλήµατα συσκευές δυναµοµέτρησης, τροχιοµέτρησης, οπτικών tests, καθώς και ψυχοτεχνικά tests αίθουσα διδασκαλίας 99

10 3.4. Οι προσφερόµενες υπηρεσίες του Κέντρου 1. Το Ιατρικό τµήµα εξετάζει αρχικά αν πληρούνται τα ελάχιστα Ιατρικά κριτήρια που ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (Π 155/96 υπό αναµόρφωση). 2. Εξειδικευµένοι φυσικοθεραπευτές σε θέµατα διασκευών οχηµάτων και δεξιοτήτων ΑµεΑ αξιολογούν τις κατά περίπτωση ανάγκες και δυνατότητες τους στην οδήγηση και προβαίνουν σε: Α. Εκτίµηση της ικανότητάς τους για οδήγηση, προκειµένου να είναι ικανοί-ασφαλείς οδηγοί µε τη βοήθεια τεχνικών βοηθηµάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση, µετά από ολοκληρωµένη διαδικασία αξιολόγησης και drive test σε κατάλληλα διασκευασµένα οχήµατα του Κέντρου. Καµία εξέταση δεν µπορεί να υποκαταστήσει το DRIVE TEST!!! Β. Υπόδειξη των ειδικών τεχνικών βοηθητικών µέσων και των διασκευών των αυτοκινήτων τους που απαιτούνται, προκειµένου να είναι σε θέση να οδηγούν µε ασφάλεια και άνεση. 3. Χορηγεί στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς ΑµεΑ µε κινητικά προβλήµατα «Πόρισµα Εξέτασης», µετά από τη διαδικασία εκτίµησης της ικανότητάς τους στην οδήγηση διασκευασµένου οχήµατος. 4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Μεταφορών-Επικοινωνιών και Υγείας- Πρόνοιας, καθορισµός ενιαίου νοµικού και οργανωτικού πλαισίου και των λεπτοµερειών λειτουργίας αντίστοιχων Κέντρων Εκτίµησης εξιοτήτων Οδήγησης Υποψήφιων Οδηγών ή Οδηγών µε κινητικά προβλήµατα. 2. ηµιουργία Κινητής Μονάδας Αξιολόγησης υποψήφιων οδηγών ή οδηγών ΑµεΑ µε κινητικά προβλήµατα, για διευκόλυνση των κατοίκων της περιφέρειας (ΚΜΑ ΑµεΑ). 5. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α αποτελεί πλέον, ένα σηµαντικό βήµα ουσιαστικής προσφοράς στη βελτίωση της ποιότητας ζωής οδηγών και επιβατών ΑµεΑ. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος, που µε ειλικρινή και αξιόπιστη προσέγγιση πέτυχε να κερδίσει την εµπιστοσύνη αλλά και το χαµόγελο όλων εκείνων των υποψήφιων οδηγών η οδηγών µε Κινητικά προβλήµατα, που εξυπηρέτησε µέχρι σήµερα. Η υπηρεσία αυτή του Ε.Ι.Α.Α., είναι το πιλοτικό σύστηµα υποστήριξης υποψήφιων οδηγών και οδηγών ΑµεΑ µε συµβολή στην αυτόνοµη µετακίνηση, επαγγελµατική αποκατάσταση, και συµµετοχή τους στο σύγχρονο «Κοινωνικό Γίγνεσθαι». 100

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής:

Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α /6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί των νέων αδειών οδήγησης (τύπου πλαστικής κάρτας) σύμφ. με την Κ.Υ.Α. 43206/6028/2008 & 2006/126/ΕΚ έχουν ως εξής: Οι κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί. ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι)

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ. κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί. ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι) ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ κωδικοί 01 έως 99: εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί ΟΔΗΓΟΣ (Ιατρικοί λόγοι) 01. Διόρθωση ή/και προστασία της όρασης 01.01 Γυαλιά 01.02 Φακός(-οί) επαφής 01.03 Προστατευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση Τ.Κ. Πληρ/ρίες Τηλέφωνο Fax

Ταχ. /νση Τ.Κ. Πληρ/ρίες Τηλέφωνο Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 19 εκεµβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βαθµός Προτ/τας: /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: Α3/76783/9550 ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 237 της 21/09/2000 σ

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 237 της 21/09/2000 σ Οδηγία 2000/56/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεµβρίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την άδεια οδήγησης (Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Λ' ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ Οι υποψήφιοι οδηγοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 321/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.11.2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/36/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια

Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια ΠΣ ΑΤΜ - ΤΕΕ Επιστηµονική Ηµερίδα Παρόδιες χρήσεις γης και διαχείριση προσβάσεων Αθήνα, 26-27 Απριλίου 2001 Ιεράρχηση του αστικού οδικού δικτύου και οδική ασφάλεια Γιώργος Γιαννής Μαθιός Καρλαύτης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

AM, A1, A2, A ...20... (30) . :

AM, A1, A2, A ...20... (30) . : 1 I AM, A1, A2, A : / : : : / :. : : :. / :. : : :...20......., (30).. /. / / 46 , 1, 2, -, 1, 2 3 (slalom) 4 5 6 ( ) 7 ( ) 8, 1,, 2 3 4 5, 1 2 3, 4 5 6 7 8 ( ) 9 10 11 12... 13 47 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της κάρτας του υποδείγματος άδειας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της κάρτας του υποδείγματος άδειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της κάρτας του υποδείγματος άδειας οδήγησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σύμφωνα με τα πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ (σύμφωνα με την Υ.Α. 58930/480/99 ΦΕΚ Β 526). 10.1 Γενικά. Για την απόκτηση άδειας οδηγήσεως λεωφορείου (κατηγορίας Δ και Δ+Ε) ο υποψήφιος οδηγός πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα

δ) Εσωτερικές πληροφοριακές πινακίδες, στις οποίες αναγράφονται τα εξής: -Προτροπές, οδηγίες και απαγορεύσεις για τους επιβάτες και το πλήρωμα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ. Κάθε λεωφορείο φέρει τον προβλεπόμενο από τον Κ.Ο.Κ. και τις άλλες ισχύουσες διατάξεις υποχρεωτικό εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι πινακίδες και επιγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΙΣΟ ΟΣ κάθε κτιρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών 2ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 26 & 27 Φεβρουαρίου 2004 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1:

Υ.Α /480 /ΦΕΚ Β' 526/ Άρθρο 26. Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: Υ.Α. 58930/480 /ΦΕΚ Β' 526/3-5-1999 Άρθρο 26 Πρακτική εξέταση στις κατηγορίες Β, Γ, Δ, Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε και στην υποκατηγορία Β1: 1. Η πρακτική εξέταση περιλαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ και ΑµεΑ. Υπεύθυνος εταίρος: TRD

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ και ΑµεΑ. Υπεύθυνος εταίρος: TRD ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ο ΗΓΩΝ και ΑµεΑ Υπεύθυνος εταίρος: TRD Απρίλιος 1999 Πίνακας περιεχοµένων 1 ΜΙΑ ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΧΟΛΗ Ο ΗΓΗΣΗΣ...2 2 ΤΡΟΠΟΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γιάννης Μπερτσιµάς, Πρόεδρος Επιτροπής Προσβασιµότητας Υ.Μ.ΕΠ. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟ ΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Γαλανοπούλου Πηνελόπη, Δ/ 03035 Σχίζα Παναγιώτα, Δ/ 03237

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Γαλανοπούλου Πηνελόπη, Δ/ 03035 Σχίζα Παναγιώτα, Δ/ 03237 Εισηγητής: κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ» ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ Ε ): «ΟΔΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΑ ΑΤΟΜΑ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: Γαλανοπούλου Πηνελόπη, Δ/ 03035 Σχίζα Παναγιώτα,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα

Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Νικόλαος Ηλιού Αναπλ. Καθηγητής Πανεπ. Θεσσαλίας neliou@civ.uth.gr Το πρόβλημα την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα καταλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση)

ΟΔΗΓΙΑ 2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) L 403/18 ΟΔΗΓΙΑ 2006/126/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης (αναδιατύπωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο.

Η προσπέλαση από το πεζοδρόμιο στο εσωτερικό του κτιρίου πρέπει να γίνεται και αυτή στο ίδιο επίπεδο. 7. ΕΙΣΟ ΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Γενικά Η Είσοδος κάθε κτιρίου είναι το καθοριστικότερο στοιχείο της προσβασιμότητάς του, καθορίζοντας ταυτόχρονα τον βαθμό αυτονομίας της διακίνησης των χρηστών του. Με την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ B 1541/4.8.2008. Αριθμ. οικ. 43206/6028

ΦΕΚ B 1541/4.8.2008. Αριθμ. οικ. 43206/6028 ΦΕΚ B 1541/4.8.2008 Αριθμ. οικ. 43206/6028 Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ.19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τα αντίστοιχα παραρτήματα της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ. Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ «ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ηµήτριος Α. Τσαµπούλας, Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος.Σ. ΟΑΣΑ ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 οµή Παρουσίασης 1. Υφιστάµενη κατάσταση στην Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση

Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Εισαγωγή στην Ειδική Εκπαίδευση Παιδιά με ειδικές ανάγκες Κατηγορίες διαφορετικών δυνατοτήτων Διανοητικές αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση) Μαθησιακές δυσκολίες Συναισθηματικές ή συμπεριφορικές διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Certified Conservator and Automation Technician SYLLABUS. Έκδοση 1. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων

Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αυτόματη οδήγηση και συμβολή των πολυμέσων Αμπόνη Μαρία α. μ. 78615 - ΓΤΠ61 Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Επίπεδα αυτοματισμού σε αυτοκίνητο Επίπεδο 0: πλήρης έλεγχος του οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας»

«Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη: πόσο μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας» Εισηγήτρια : Ζησοπούλου Δώρα Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc Περιβαλλοντολόγος Υπεύθυνη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών.

ΘΕΜΑ: Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών: δοκιμασίες πρακτικής εξέτασης-έλεγχος δικαιολογητικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου 21 Iουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ Α2/25040/3788 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Αυτοκινήτων Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία

ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία ικαίωµα στη ενεργό ζωή: Υποστηρικτική Τεχνολογία και Εναλλακτική Επικοινωνία Τεχνολογική Επανάσταση Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας φέρνει συνεχείς αλλαγές στην καθηµερινότητα Όµως ένα µεγάλο ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου. Προϋπολογισμού: 46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Ανάγκη υποστήριξης για προσωπική αυτονομία... 3 Ανεξάρτητη διαβίωση... 3 Αντισταθμιστικά μέσα... 3 Άτομα με μειωμένη κινητικότητα....

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1

Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ν. 2696/1999 Γενική Εισαγωγή... 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1. Πεδίο εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 2 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: 2 ος νόµος Νεύτωνα

Ασκήσεις υναµικής 2 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: 2 ος νόµος Νεύτωνα Ασκήσεις υναµικής 2 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: 2 ος νόµος Νεύτωνα 1. Εάν οι συντελεστές στατικής και κινητικής τριβής µεταξύ του µπλοκ A, µάζας 20 kgr και του αµαξιδίου Β, µάζας100 kgr έχουν τιµή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014

ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Λόγω προσθήκης των στηλών 5 και 6 και των υποσηµειώσεων Αθήνα, 16 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 11 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου. Παναγιώτης Τσαλής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου. Παναγιώτης Τσαλής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Ανάπτυξη ενός προτύπου αξιολόγησης και βελτίωσης προσβασιμότητας σε επίπεδο Δήμου Παναγιώτης Τσαλής Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Εισαγωγή Αναπηρία: όχι η κατάσταση ενός ατόμου... αλλά το αποτέλεσμα της σχέσης:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια

Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Ημερίδα για την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Παρουσίαση Θέσεων ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια Γιώργος Γιαννής, Κώστας Αντωνίου, Ματθαίος Καρλαύτης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006

Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/ ΦΕΚ Β/1468/2006 Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ.: 43917/5066/4-10-2006 ΦΕΚ Β/1468/2006 Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2003, σχετικά με την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ

ΕΛΤΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚ ΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/5/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 63106/4726/10 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ /νση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες (τα επιδόματα του συγκεκριμένου τμήματος παρέχονται στους ασθενείς ανεξαρτήτως των εισοδηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία και Ηλεκτρολογία/Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η αποσαφήνιση του όρου Υποστηρικτική Τεχνολογία εµπεριέχει ισότιµα τις έννοιες Υ.Τ. υπηρεσίες και συσκευές

Η αποσαφήνιση του όρου Υποστηρικτική Τεχνολογία εµπεριέχει ισότιµα τις έννοιες Υ.Τ. υπηρεσίες και συσκευές Τι είναι η Υποστηρικτική Τεχνολογία (Υ.Τ.).) Η αποσαφήνιση του όρου Υποστηρικτική Τεχνολογία εµπεριέχει ισότιµα τις έννοιες Υ.Τ. υπηρεσίες και συσκευές Συσκευές Υποστηρικτικής Τεχνολογίας (Υ.Τ.).) «Οποιοδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (6) Με την απόφαση 2001/395/ΕΚ του Συμβουλίου ( 4 ), η 28.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 108/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 407/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Απριλίου 2011 για την τροποποίηση του (ΕΚ) αριθ. 661/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων

ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 & 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π I ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας οδήγησης διαθέτουν τις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π I ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας οδήγησης διαθέτουν τις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π I ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι οι υποψήφιοι για χορήγηση άδειας οδήγησης διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και προσόντα και επιδεικνύουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ Δευτέρα 17/9 Δημόσιες Συγκοινωνίες & Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: - Ποια είναι η έννοια της Βιώσιμης Μετακίνησης στην Ευρώπη; - Αποτελούν οι Δημόσιες Συγκοινωνίες το βασικό πυλώνα υποστήριξης της βιώσιμης μετακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ)

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ (Ρ) Made by Nikouba!!! Οι ρυθµιστικές πινακίδες επιβάλλουν στον οδηγό την τήρηση ορισµένων κανόνων κυκλοφορίας (π.χ. απαγόρευση στροφής, υποχρεωτική πορεία, όριο ταχύτητας κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014. από 1/11/2014 (20) Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 1003/ /2010 NAI X X X X X X X X X X ΠΙΝΑΚΑΣ 1 1 2 3 4 5 6 Στοιχείο Αντικείµενο Κανονιστική Πράξη Επέκταση Μη Υποχρεωτική Ισχύουσα έως Υποχρεωτική Υπό Προϋποθέσεις 31/10/2014 από 1/11/2014 (20) Εφαρµογή ανά Κατηγορία Οχήµατος M1 M2 M3 N1

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους

Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Ασφάλειαστοδρόµο, ασφάλειαστηζωή αφιέρωµα στους νέους Καλές πρακτικές για ασφαλείς µετακινήσεις Ευη Μπλάνα Γραµµατεία ιυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 1 6 Απριλίου 2012 Τροχαία ατυχήµατα και νέοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. Κ. Λυμπέρης Επίκ. Καθηγητής. Αθήνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ. Κ. Λυμπέρης Επίκ. Καθηγητής. Αθήνα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κ. Λυμπέρης Επίκ. Καθηγητής Αθήνα 12-2010 1 Τι σημαίνει «αποκλεισμός» στη σιδηροδρομική λειτουργία; 2 Ο αποκλεισμός είναι μια παλιά λέξη που χρησιμοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ : ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ I I ΘΕΜΑ: ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α. Μ. Ε. Α) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Κα. ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 3 Δεκεμβρίου 2014 Ας παραδειγματιστούμε από έναν κινέζικο μύθο: «Μια γριά κάθε πρωί κουβαλούσε νερό στο σπίτι της από το κοντινό πηγάδι με δύο δοχεία δεμένα στις δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ - Λύσεις ασκήσεων στην ενότητα 1. α. Να εξηγήσετε τον ρόλο του στοιχείου της προσαρμοστικότητας σε θέματα εργονομίας προϊόντων. Να αναφέρετε ένα παράδειγμα. β. Να αναφέρετε επιπτώσεις εργονομικών

Διαβάστε περισσότερα

99000-SWIFT-014 02/2015

99000-SWIFT-014 02/2015 99000-SWIFT-014 02/2015 5MT ΑΝΕΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1,2 L 5MT GL+ GL+ Ηλεκτρική υποβοήθηση τιμονιού Ρύθμιση τιμονιού καθ ύψος Ρύθμιση τιμονιού τηλεσκοπική Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός Ηλεκτρικά παράθυρα πίσω

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E.

Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Με την επίσημη υποστήριξη: Λογότυπο Οργανισμού /Εταιρείας Νικόλαος Μάρκελλος Διευθύνων Σύμβουλος, AMCO A.B.E.E. Διημερίδα ITS Hellas «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Eξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ειδική Φυσική Αγωγή Ενότητα 1η: Εισαγωγή, Έννοιες, Ορισμοί Κοκαρίδας Δημήτρης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

σκοπός Κατανόηση Όρος κατάλληλος; Άτομο με ειδικές ανάγκες Άτομο με αναπηρία Παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Β έτος Σοφία Μπάτσιου Φεβρουάριος 2012 σκοπός Κατανόηση της φύσης και της έννοιας της αναπηρίας της έκτασης και κατηγοριοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ.

1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5) B. Επτά (7) Γ. Λυσάρι Οι σωστές απαντήσεις είναι σημειωμένες με κόκκινο. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ #133 1. Ποιο είναι το ανώτατο όριο θέσεων μαζί με αυτήν του οδηγού που προβλέπει ο KOK για τα επιβατικά οχήματα; Α. Πέντε (5)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ Κεφάλαιο 8. ΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KAI ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ DOBLO` CARGO FIAT PROFESSIONAL 1.4 B EURO 6 ABS 009 Ρυθµιζόµενο τιµόνι ως προς το ύψος 011 Υδραυλικό τιµόνι 014 Ηλεκτρικά παράθυρα 028 Εσωτερικά ρυθµιζόµενοι καθρέπτες 043 Πίνακας οργάνων µε στροφόµετρο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες

Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Διάλεξη 1η Εισαγωγή Στην Ειδική Φυσική Αγωγή: Ορισμοί, Έννοιες Κοκαρίδας Δημήτριος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Ορισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

15. : (4) (10) 16. 225/45 R17 91 W 17.

15. : (4)  (10) 16. 225/45 R17 91 W 17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Θέµα: ΕΙ ΙΚΟ (Τεχνολογία Αυτοκινήτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια

Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung. Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Kιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη Porsche Doppelkupplung Η ιστορία επιτυχίας του PDK: ένα bestseller σε μόλις πέντε χρόνια Στουτγάρδη. Στη δεκαετία του '80 η Porsche ανέπτυξε μια παγκόσμια τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 4 ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 1 / 7 Α - ΟΔΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΟΔΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Επικίνδυνα τοποθετημένες στάσεις (σε λάθος σημείο) σε αντίθεση με τη νομοθεσία οδικής κυκλοφορίας, στέγαστρα λάθος τοποθετημένα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:

Τηλ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 26η/ 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Προµήθεια επιβατικών αυτοκινήτων για ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ την κάλυψη των αναγκών της /νσης /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας Βόλος - Μάιος 1998 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Γιώργος Γιαννής Ιωάννης Γκόλιας Συνεργάτης-Ερευνητής Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr

Mazda6 MPS. e-mail: elma@mazda.gr web site: http://www.mazda.gr Η Mazda Motor Europe διατηρεί το δικαίωµα τροποποίησης των προδιαγραφών και του εξοπλισµού λόγω της εξελισσόµενης ανάπτυξης της παραγωγής. Τα χρώµατα και τα δείγµατα των διακοσµητικών του φυλλαδίου µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ : EFA. Περίγραµµα της ειδικότητας Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ Ο ΗΓΗΣΗΣ ( ΠΟΕΟ ) Καποδιστρίου 24 Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 106 82 Αθήνα Αριθ. Πρωτ.: 69 Τηλ. & φαξ : 210 4520035 Internet: http://www.ekpaideftis.gr Ε-mail: info@ekpaideftis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Εργαλείου Αυτο-διάγνωσης

Κριτήρια Εργαλείου Αυτο-διάγνωσης Κριτήρια Εργαλείου Αυτο-διάγνωσης Το εργαλείο αυτο-διάγνωσης βασίζεται σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τις τεχνολογίες, τις ηλεκτρονικές συσκευές και το λογισμικό. Το έγγραφο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5

Απελευθέρωση Κατευθύνσεις της Ε.Ε. για τις εμπορευματικές οδικές μεταφορές 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ.. 1 1.1. Σχεδιασμός των μεταφορών... 1 1.2. Κατηγοριοποίηση Δομικά στοιχεία των μεταφορών.. 2 1.3. Βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών»

«Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Υποδομές Σύνδεσης της Περιφερειακής Οδού με το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης «Διασύνδεση Περιφερειακής Οδού και Δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών» Καθ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Πρόεδρος Συμβουλίου Αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας

Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Βιωματική δράση: Μελέτη της προσβασιμότητας του σχολείου μας Γυμνάσιο Λ.Τ. Παξών Σχολικό έτος: 2015-2016 Τάξη: α γυμνασίου Υπεύθυνη εκπαιδευτικός: Λιανού Σταυρούλα ΠΕ17.01 Ας προσπαθήσουμε να δούμε αλλιώς

Διαβάστε περισσότερα

EΓKYKΛIOΣ 13 / 2017 ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

EΓKYKΛIOΣ 13 / 2017 ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ EΓKYKΛIOΣ 13 / 2017 ΕΘΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Εγκύκλιος 13 / 2017 Εθνικά δελτία αναγνώρισης 1 η έκδοση: Ιανουάριος 2017 Αλλαγές σε σχέση με 2016 1 ΠΛΗΡΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ Η έκδοση εθνικού δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2.

1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr. γ) πr 2. 1. Ένας ποδηλάτης διαγράφει την περιφέρεια ενός κύκλου (OR). Το διάστηµα που έχει διανύσει είναι ίσο µε : α) 2πR β) πr γ) πr 2 δ) καµία από τις παραπάνω τιµές Το µέτρο της µετατόπισης που έχει υποστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΚΠΤ 14-16/9/12 ΚΑΡΠΕΝΗΙ

ΕΕΚΠΤ 14-16/9/12 ΚΑΡΠΕΝΗΙ Κινητικά προβλήματα, Δυσκολία στην όραση, Δυσκολία στην ακοή και Δυσκολία στην αντίληψη και την επικοινωνία Η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία υπογραμμίζει την ίση πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτική Τεχνολογία: Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως Εργαλείο Επικοινωνίας και Ανεξάρτητης ιαβίωσης

Υποστηρικτική Τεχνολογία: Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως Εργαλείο Επικοινωνίας και Ανεξάρτητης ιαβίωσης Υποστηρικτική Τεχνολογία: Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ως Εργαλείο Επικοινωνίας και Ανεξάρτητης ιαβίωσης Η. Βούλγαρη Εκπαιδευτικός MEd. Information Technoglogy, Multimedia & Education, Αθήνα, Ελλάδα irovoulgari@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015

1 / 2. Ο ιευθυντής. Θ. Ευγενίδης. Ακριβές αντίγραφο. Π. Μπακρατσάς ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αθήνα, 27/4/ 2015 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 26201/931 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας

Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια. Είναι θέµα όλων µας. Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Είναι θέµα όλων µας Χαράλαµπος Καρανδεινός Προϊστάµενος Οδικής Λειτουργίας Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου ΑΕ & Οδική Ασφάλεια Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου Έργο Παραχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 892 Ν. 74(Ι)/2015 Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ. : Α. Φαρµακόπουλος Τηλ. :

/νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε Τ.Κ. : ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ. : Α. Φαρµακόπουλος Τηλ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/4/2012 Αριθ. Πρωτ: 19300/1322/12 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ /νση : Αναστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε Τ.Κ. : 101 91 ΠΑΠΑΓΟΣ Πληρ. : Α. Φαρµακόπουλος Προς: Π ΘΕΜΑ: Α) Συµπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα