AÑ. ÖÕËËÏÕ 2171 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï ôçë.: Óåë. 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2171 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 2171 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,01 åõñþ Σåë. 3 ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Επίδοµα 360 ευρώ για άνεργους ελεύθερους επαγγελµατίες 8 «µνηστήρες» για το εργοστάσιο απορριµµάτων της Κερατέας Στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου οι διαγωνισµοί για Άνω Λιόσια και Φυλή Παρά τις δαγκάνες της Εφορίας Μια στις πέντε επιχειρήσεις δεν υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ Σåë. 16 Υπεγράφη το πρόγραµµα για πρόληψη λαθρο λοτοµιών Σåë. 9 Óåë. 2 Ενηµερωτική εσπερίδα στον δήµο Αχαρνών Αντικείµενο η ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού και Εµπορίου Πρόσληψη 40 ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στη υτική Αττική Μέσω προγράµµατος Κοινωφελούς χαρακτήρα Εκτάκτως συνεδριάζει τη ευτέρα το.σ. Μεγαρέων για την κατάργηση της ΟΥ Τιµητικές εκδηλώσεων στη µνήµη των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος - ιοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλίτικη Κοινότητα Αθηνών Σåë. 5 Κατασκευή νέου κόµβου στο ήµο Ελευσίνας Στη συµβολή των οδών Πλάτωνος και Εθνικής Αντιστάσεως Σåë. 6 Σåë. 5 Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΒΟΙΚΟ Óåë. 3 Óåë. 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΑ ΕΠΣ Α: ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Β' Óåë

2 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò 2-ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Παρασκευή Καιρός: Συννεφιά και καταιγίδες Άνεµοι: Νόρειοι 5-7 µποφόρ Θερµοκρασία: Από βαθµούς Κελσίου ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Αρκάδιος όσιος, Αυξέντιος Νεοµάρτυρας, Γρηγόριος Θεολόγος Πρόσληψη 40 ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στη υτική Αττική Μέσω προγράµµατος Κοινωφελούς χαρακτήρα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Ελευσίνα Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Αχαρνές Βανδώρου ήµητρα Μ. Εθνικής Αντιστάσεως 117, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-14:00 & 17:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Κουρούπης Ιωάννης Κ. Αγίας Τριάδος 75, Αχαρνές, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Ασπρόπυργος Λιόση Ιωάννα Σαλαµίνος 17 Τηλέφωνο: Άνω Λιόσια Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13, Άνω Λιόσια, Τηλέφωνο: Μάνδρα Συµπάρδης Κων/νος Κοροπούλη & ήλου Τηλέφωνο: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης Στο πλαίσιο του Ευρωπα κού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» η Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ προχωρά στη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «ηµιουργία θέσεων α- πασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής». Συγκεκριµένα πρόκειται για 40 θέσεις απασχόλησης: 36 εργατών γενικών καθηκόντων, 1 Τεχνικό Περιβάλλοντος (ΠΕ ή ΤΕ) και 3 Κοινωνικών Επιστηµόνων (ΠΕ ή ΤΕ). Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τις οδηγίες για τη συµπλήρωσή το υς α) στα γραφεία της εταιρείας (ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ - Βερανζέρου 23 Αθήνα, τηλ β) στην ιστοσελίδα γ) στην ιστοσελίδα του Ευρωπα κού Προγράµµατος δ) στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ακλουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ιαγωνισµών Φορέων - Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε από άλλο επίσηµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά στα γραφεία της εταιρείας ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ στη διεύθυνση Κωλέττη 30 - Τ.Κ τηλ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Επίδοµα 360 ευρώ για άνεργους ελεύθερους επαγγελµατίες ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Επίδοµα ανεργίας 360 ευρώ για διάστηµα από 3 έως 9 µήνες θα λάβουν από το Μάρτιο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους από την 1/1/2012 και µετά, µε ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και πληρωµής εισφορών 3 χρόνια και µε εισόδηµα κάτω από ευρώ (κατ' έτος) το 2011 και Το επίδοµα, σύµφωνα µε το τελικό σχέδιο υπουργικής απόφασης θα δικαιούνται και όσοι έχουν κλείσει την ε- πιχείρησή τους πριν από την 1/1/2011 εφόσον όµως έχουν επαναδραστηριοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή και δεν χρωστούν εισφορές. Για φέτος, πρώτη χρονιά εφαρµογής του µέτρου, θα διατεθούν 50 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα πάρουν το επίδοµα περίπου ελεύθεροι επαγγελµατίες που είναι άνεργοι. Η συνέχεια στη σελ. 4

3 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò 8 «µνηστήρες» για το εργοστάσιο απορριµµάτων της Κερατέας Στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου οι διαγωνισµοί για Άνω Λιόσια και Φυλή Με αυξηµένο το ενδιαφέρον επενδυτών πραγµατοποιήθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισµού για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριµ- µάτων Νοτιοανατολικής Αττικής µε Σ ΙΤ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης των Απορριµµάτων. Είχε προηγηθεί, την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, ο πρώτος διαγωνισµός για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριµµάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετείχαν συνολικά οκτώ (8) διαγωνιζόµενοι, είτε µεµονωµένα, είτε σε κοινοπρακτικά σχήµατα. Πρόκειται για τις : - Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - Ένωση Προσώπων ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΗ ΑΕ - Εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ - Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT AE ENVITEC AE - Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ ΑΕ - Χρ.. Κωνσταντινίδης ΑΕ - Εταιρεία NOVAERA HELLAS AE - Ένωση Προσώπων ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ. συνέχεια στη σελ. 9 Ενηµερωτική εσπερίδα στον δήµο Αχαρνών Αντικείµενο η ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού και Εµπορίου O ήµος Αχαρνών στην προσπάθεια να συµβάλλει στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας, στη διαδικασία ενίσχυσης υφιστάµενων επιχειρήσεων και στην ανάδειξη νέων επιχειρηµατιών διοργανώνει ενηµερωτική εσπερίδα στην αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 7µ.µ.. H συνάντηση διοργανώνεται µε αφορφή την πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης για «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών». Η ενηµέρωση θα πραγµατοποιηθεί από τον κ. Ιώαννη Γιάνναρο, ιευθυντή Ανάπτυξης στον Όµιλο Planet. Η παρουσία επιχειρηµατιών της πόλης µας, ή εν δυνάµει επιχειρηµατιών κρίνεται σηµαντική καθώς µέσα από το διάλογο θα απαντηθούν όλα τα κρίσιµα ζητήµατα που θα τεθούν ώστε να γίνουν κατανοητές οι απαιτήσεις και οι δυνατότητες για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε στόχο την ενίσχυση υφιστάµενων, νέων και υπό σύσταση πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισµένες στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Ο προ πολογισµός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς 'Αξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). Η ράση συγχρηµατοδοτείται από τα ΠΕΠ: Μακεδονίας Θράκης, υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, Αττικής και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα και τον ΕΦΕΠΑΕ. Ενισχύονται έργα επιλέξιµου προ πολογισµού από ,00 ευρώ έως ,00 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση», από ,00 ευρώ έως ,00 ευρώ για τη θεµατική ενότητα Η συνέχεια στη σελ. 6 ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΙΚΑ ΜΑΝ ΡΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ΚΕΠ: ( /ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Με απώλειες 3,14% κάτω από τις µονάδες έκλεισε το Χρηµατιστήριο

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Ένα βήµα πιο κοντά στην κατασκευή των 4 µεγάλων αυτοκινητοδρόµων, το υπουργείο Ανάπτυξης -Προβλέπεται η απεµπλοκή τους από τον κύκλο των διαπραγµατεύσεων έως τον Απρίλιο Εντός του πρώτου εξαµήνου του 2013 προσδοκά ο επίτροπος περιφερειακής πολιτικής Γιοχάνες Χαν ότι θα υπάρξει επανεκκίνηση στην κατασκευή των 4 µεγάλων αυτοκινητοδρό- µων, ενώ ο υπουργός ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης προβλέπει απεµπλοκή τον Απρίλιο. Το θέµα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν προχθες στις Βρυξέλλες οι κ. Χαν και Χατζηδάκης, όπου από κοινοτικής πλευράς δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι µόλις διευκρινιστούν κάποια νοµικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τις κρατικές βοήθειες τα έργα αυτά µπορούν να ξεκινήσουν «σύντοµα, µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2013». Ο Γ. Χαν δήλωσε ότι έλαβε ολοκληρω- µένη πληροφόρηση από τον κ. Χατζηδάκη για την πορεία των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την υλοποίηση των έργων, εκφράζοντας την ετοιµότητα της Επιτροπής να παράσχει στήριξη ώστε να προχωρήσει η εφαρµογή τους. Σύµφωνα µε τον Κ. Χατζηδάκη, στόχος είναι έως τον Φεβρουάριο να υπάρξει συµφωνία µε τις εµπλεκόµενες 43 τράπεζες, κυρίως τις ξένες, προκειµένου το θέµα να προωθηθεί στη Βουλή εντός του Μαρτίου για να υποβληθούν στη συνέχεια οι σχετικές κοινοποιήσεις στην Κοµισιόν για το οριστικό «πράσινο φως». Ο υπουργός Ανάπτυξης αναγνώρισε ότι απαιτείται ισχυρή νοµική βάση για την προώθηση των έργων, η επανεκκίνηση των οποίων «ευελπιστούµε ότι θα σηµατοδοτήσει την επανεκκίνηση και της ελληνικής οικονοµίας, καθώς θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας». Ο υπουργός υπογράµµισε ακόµη ότι είναι σηµαντικό να προχωρήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες, µετά τη συµφωνία µε τους παραχωρησιούχους τον περασµένο εκέµβριο και το δάνειο που συµφωνήθηκε µε την ΕΤΕπ ύψους 650 εκατ. ευρώ. «Πρέπει να κερδίσουµε χρόνο και να συνεργαστούµε στενά µε την Ευρωπα κή Επιτροπή και την Task Force, σε καθηµερινή βάση, προκειµένου να έχουµε αποτελέσµατα και µια συµφωνία, εντός του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η ελληνική κυβέρνηση», είπε ο Κ. Χατζηδάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι το πρόβληµα είναι νοµικά περίπλοκο, αλλά η αποτυχία δεν είναι επιλογή. Εξάλλου, «εντυπωσιασµένος» από τις επιδόσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την απορροφητικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ εµφανίστηκε ο Γ. Χαν. Ο κοινοτικός επίτροπος υπογράµµισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις πληρωµών ύψους 3,2 δισ. ευρώ που καλύπτουν το 87% του στόχου που έχει τεθεί από το Μνηµόνιο. «Πρόκειται για τεράστια επιτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γ. Χαν, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας θα συνεχιστούν. Σε ό,τι αφορά τα έργα πρώτης προτεραιότητας και κυρίως τα 180 έργα που έχουν κατατεθεί εδώ και ενάµιση χρόνο, ο κοινοτικός επίτροπος διαπίστωσε πρόοδο σε περίπου 100 από αυτά, ενώ για περίπου 60 έργα υποστήριξε ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω διαπραγµατεύσεις και συµφωνίες για την οριστικοποίησή τους και για κάποια άλλα θα υπάρξει επαναξιολόγηση. ιευκρίνισε ακόµη ότι για τα έργα όπου δεν έχει υπάρξει πρόοδος θα «παγώσει» η υλοποίησή τους, ώστε οι πόροι να ανακατανεµηθούν σε άλλα έργα. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι αναµένει µέσα στο επόµενο δίµηνο να υπάρξει η τελική αξιολόγηση για την υλοποίηση των έργων πρώτης προτεραιότητας που βρίσκονται σε εκκρεµότητα. Σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των έργων της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, ο κοινοτικός επίτροπος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2013 και µέσα στα χρονοδιαγράµµατα που έχουν συµφωνηθεί. Απορρόφηση Σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταµεία, ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε επίπεδα άνω του κοινοτικού µέσου όρου. Σηµείωσε, επίσης, ότι ενώ η απορρόφηση των κονδυλίων το πρώτο εξάµηνο του 2012 ήταν ιδιαίτερα χαµηλή, µόλις στο 60%, το δεύτερο εξάµηνο ανακτήθηκε το έδαφος στο 102%, µε αποτέλεσµα να ξεπεραστούν οι στόχοι του Μνηµονίου. Σε ό,τι αφορά τα ανολοκλήρωτα έργα, της περιόδου , ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες, να απορροφηθούν όλα τα κονδύλια ως το τέλος Μαρτίου. Για τα λεγόµενα έργα προτεραιότητας, ο Κ. Χατζηδάκης παραδέχτηκε ότι σε ορισµένα από αυτά πρέπει να εντοπιστούν τα προβλήµατα και να επιτευχθούν οι στόχοι, σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή Επιτροπή. Κατά την παραµονή του στη βελγική πρωτεύουσα ο Κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε ακόµη µε τους επιτρόπους Ανταγωνισµού Χ. Αλµούνια, για τις ηµόσιες Συµβάσεις Μισέλ Μπαρνιέ και Μεταφορών Σιµ Κάλας. ιαβεβαιώσεις δόθηκαν από κοινοτικής πλευράς ότι µόλις διευκρινιστούν κάποια νοµικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τις κρατικές βοήθειες, η κατασκευή των 4 µεγάλων αυτοκινητοδρόµων µπορεί να ξεκινήσει «σύντοµα, µέσα στο α' 6µηνο του 2013». Πρόοδος σε περίπου 100 έργα Για τα έργα πρώτης προτεραιότητας και κυρίως τα 180 έργα που έχουν κατατεθεί εδώ και ενάµιση χρόνο, ο Γ. Χαν διαπίστωσε πρόοδο σε περίπου 100 από αυτά. Η συνέχεια από σελ. 2 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Άγιος Ταξιάρχης) Οι δικαιούχοι, είναι οι ελεύθεροι ε- παγγελµατίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και οι αυτοτελώς α- πασχολούµενοι δηµοσιογράφοι (µόνο µε µπλοκάκι) που ασφαλίζονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ο νόµος 3986/11 προβλέπει και τρίτη κατηγορία δικαιούχων, που είναι ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ, δηλαδή γιατροί, δικηγόροι και µηχανικοί και λειτουργούν ως ανεξάρτητοι ε- παγγελµατίες. Η διάρκεια καταβολής του επιδό- µατος ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης κλιµακώνεται ως εξής: Ασφάλιση από 3 ως 4 έτη, επίδο- µα για 3 µήνες. Ασφάλιση 5 ως 6 έτη, επίδοµα για 4 µήνες. Ασφάλιση 7 ως 8 έτη, επίδοµα για 5 µήνες. Ασφάλιση 9 ως 10 έτη, επίδοµα για 6 µήνες. Ασφάλιση 11 ως 12 έτη, επίδοµα για 7 µήνες. Ασφάλιση 13 ως 14 έτη, επίδοµα για 8 µήνες. Ασφάλιση 15 έτη και άνω, επίδο- µα για 9 µήνες. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Ο.Ε.Λ. σας εύχεται Kαλή χρονιά και σας καλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικής πίτας που θα γίνει την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 και ώρα στην Αίθουσα «ήµητρα» του ξενοδοχείου ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Θα χαρούµε µε την παρουσίας σας. Ο TTρόεδρος και το.σ. του Ν.Ο.Ε.Λ.

5 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Παρουσία πολλών νέων µελών Ιδρυτική συνεδρίαση της ΗΜΑΡ στο ήµο Αχαρνών Στον σιδηροδροµικό σταθµό Λαρίσης Ακόµη µία σύλληψη αυτοκινητιστή µε πειραγµένο ταξίµετρο Παρουσία πολλών νέων µελών της ηµοκρατικής Αριστεράς, πραγµατοποιήθηκε στις Αχαρνές την Τετάρτη , η ιδρυτική συνεδρίαση της οργάνωσης του κόµµατος στον ήµο. Στην ιδρυτική συνεδρίαση παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου και η Γραµµατέας Νοµαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής, Άννυ Βλαχοπουλιώτη. Στην συνεδρίαση συζητήθηκε διεξοδικά το ζήτηµα της εγκληµατικότητας, της έξαρσης της ρατσιστικής βίας και το αίσθηµα ανασφάλειας που βιώνουν καθηµερινά οι κάτοικοι, µε αφορµή και την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βασίλης Οικονόµου για το 13ο Γυµνάσιο Αχαρνών στην Αυλίζα. Είναι σαφές ότι η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή και πρέπει να ληφθούν µέτρα για καλύτερη αστυνόµευση. Οι κάτοικοι πρέπει να συνδράµουν όλοι µαζί στην βελτίωση των συνθη κών διαβίωσης για όλους και να µην αφήσουν τον φόβο και την ανασφάλεια να πλήξουν την καθηµερινότητά τους. Η αυτοδικία δεν είναι λύση και όποιος την προωθεί έχει άλλα σχέδια για την κοινωνία και τους πολίτες της. Σήµερα εµφανίζουν ως εχθρούς τους µετανάστες και τους Ροµά, αύριο θα στραφούν κατά άλλων µειοψηφιών ανεξαρτήτως φυλής ή προέλευσης. «Ως ηµοκρατική Αριστερά οφείλουµε να ευαισθητοποιήσουµε και να ενηµερώσουµε τους συµπολίτες µας για τα αποτελέσµατα και τις συνέπειες της βίας και προς αυτή την κατεύθυνση θα α- ναλάβουµε συγκεκριµένες πρωτο βουλίες σε τοπικό επίπεδο την επόµενη περίοδο», ήταν η απόφαση της ιδρυτικής συνεδρίασης. Η ιδρυτική συνεδρίαση της οργάνωσης ήµου Αχαρνών ολοκληρώθηκε µε την ανάδειξη προσωρινής συντονιστικής επιτροπής η ο- ποία αποτελείται από τους εξής: Γραµµατέας: Γιάννης Γρηγορόπουλος Μέλη: Κώστας Αλτικατίδης Βαγγέλης Ζάχαρης Ελένη ηµητρέση Ελένη Τσακλίδου Μπάµπης Ορφανίδης Αλεξάνδρα Παππά Μήνα Γιάνταη Στο πλαίσιο διενέργειας εξειδικευµένων τροχονο- µικών ελέγχων σε.χ.ε. αυτοκίνητα (ταξί) από αστυνοµικούς των Οµάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνελήφθη χθες το απόγευµα, έξω από τον σιδηροδροµικό σταθµό Λαρίσης, ένας οδηγός ταξί, διότι είχε επέµβει στον µηχανισµό ένδειξης της αξίας της διαδροµής (ταξίµετρο). Επίσης κατά τον τροχονοµικό έλεγχο επέδειξε καταφανώς πλαστή ειδική άδεια οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου. Συγκεκριµένα, ο οδηγός είχε τοποθετήσει µία αυτοκόλλητη µαύρη ταινία επί της οθόνης του ταξι- µέτρου και συγκεκριµένα στην ένδειξη όπου αναγράφεται η µονή ή διπλή χρέωση, µε σκοπό να αποκρύπτεται από τους επιβάτες η χρήση διπλής χρέωσης (ταρίφας). Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Τιµητικές εκδηλώσεων στη µνήµη των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος - ιοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλίτικη Κοινότητα Αθηνών Εκτάκτως συνεδριάζει τη ευτέρα το.σ. Μεγαρέων για την κατάργηση της ΟΥ Ενόψει της Ηµέρας Μνήµης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, και ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, κ. Βενιαµίν Αλµπάλας, συνδιοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων τη ευτέρα 28 Ιανουαρίου Αναλυτικότερα: Τη ευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013, ώρα 19:00 θα πραγµατοποιηθεί στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος» (Πειραιώς 254, Ταύρος) εκδήλωση µε τίτλο «Η Ιστορία διδάσκει;». Νωρίτερα την ίδια ηµέρα και ώρα 12:00 θα πραγµατοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο Ολοκαυτώµατος Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα (Ερµού & Ευβούλου, στον πεζόδροµο). Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, ο ήµαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καµίνης και ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, κ. Βενιαµίν Αλµπάλας. Την έντονη διαµαρτυρία τους εκφράζουν στα Μέγαρα κάτοικοι και δηµοτικοί φορείς, µε αφορµή την αποµάκρυνση - κατάργηση της ΟΥ Μεγάρων και τη µετατροπή της σε Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.). Η ιοίκηση του δήµου - όπως έγινε γνωστό- αποφάσισε για αυτόν το λόγο να συνεδριάσει εκτάκτως της ευτέρα 28 Ιανουαρίου και ώρα «Επειδή η απαξίωση και ο εµπαιγµός έχουν και τα όρια τους, πρέπει όλοι µαζί να διατρανώσουµε το ανάστηµα µας και να µην επιτρέψουµε περαιτέρω υποβάθµιση του τόπου µας. Το παράδειγµα της απο- µάκρυνσης της ΕΗ δεν πρέπει να επαναληφθεί. Επειδή η ευγένεια δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να ληφθεί ως αδυναµία, σας καλώ όλους να παραβρεθείτε στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου» αναφέρει το κάλεσµα της διοίκησης. Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των περιφερειών στο Κοινοβούλιο.

6 6-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ Κατασκευή νέου κόµβου στο ήµο Ελευσίνας Στη συµβολή των οδών Πλάτωνος και Εθνικής Αντιστάσεως Οι εργαζόµενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκονται απ την Τρίτη (21/1/13) σε απεργία διαρκείας. ιεκδικούν τα δεδουλευµένα τους και τη βιωσιµότητα του Ναυπηγείου. Χαιρετίζουµε και συµπαραστεκόµαστε ολόψυχα στον αγώνα των εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Η πολιτική των µνηµονίων, η πολιτική ισοπέδωσης της εργατικής τάξης αντιµετωπίζονται µόνο µε αγώνες. Ο αγώνας των εργαζοµένων στα Ναυπηγεία δεν είναι µεµονωµένος, προστίθεται στους αγώνες και τις κινητοποιήσεις που ξεσπάνε καθηµερινά σε όλη την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ελευσίνας- Μαγούλας καλεί όλο τον λαό της περιοχής µας σε µια µαζική και δυναµική συµπαράταξη µε τους αγωνιζόµενους ναυπηγούς (της Ελευσίνας, του Σκαραµαγκά, της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο Πέραµα και αλλού). Η αντίσταση και ο αγώνας είναι κοινός. Η πολιτική της τρόικας και της Κυβέρνησης διαλύει τον παραγωγικό ιστό της πατρίδας µας, εξαθλιώνει την κοινωνία. Η διάλυση της ναυπηγικής βιοµηχανίας είναι εθνικό έγκληµα, η διατήρησή της είναι εθνική υπόθεση, υπόθεση όλων µας. ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- ΑΓΩΝΑΣ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ελευσίνας- Μαγούλας Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόµβου στη συµβολή των οδών Πλάτωνος και Εθνικής Αντιστάσεως (µπροστά στο Lidl). Σηµειώνεται, ότι κυκλικός κόµβος έχει κατασκευαστεί και στη συµβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου(Μαγούλα) - Γεννηµατά - Ζαφείρη Καλαθά, στη στροφή για το Θριάσιο Νοσοκοµείο, λύνοντας ένα χρόνιο πρόβληµα µε την επικινδυνότητα που παρουσίαζε το σηµείο. Το έργο του νέου κόµβου (Lidl) πραγµατοποιείται από τα συνεργεία του ήµου Ελευσίνας και όταν ολοκληρωθεί, όπως σηµειώνεται, θα συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της πυκνής ροής οχηµάτων που παρατηρείται καθηµερινά στην περιοχή. Ανάληψη ευθύνης για τη βοµβιστική επίθεση στο Mall Η πρωτοεµφανιζόµενη οργάνωση «Σύµπραξη αναρχικών Οργανώσεων» αναλαµβάνει µε προκήρυξή της τη βοµβιστική επίθεση στο εµπορικό κέντρο Mall. Παρατίθεται µέρος της ανάληψης, όπως ακριβώς όπως δηµοσιεύτηκε στον ιστότοπο Indymedia: Aνάληψη ευθύνης για την επίθεση στο Mall από Σύµπραξη αναρχικών Οργανώσεων: Άγρια Ελευθερία + Υποκινητές Κοινωνικών Εκρήξεων Ήταν κάτι παραπάνω από αναµενόµενο ότι η επιλογή του συγκεκριµένου στόχου θα δώσει αρκετή τροφή για συκοφαντίες από την πλευρά της εξουσίας. Ήθελαν θύµατα οι τροµοκράτες; Σκοπός τους η τροµοκράτηση της κοινωνίας; Και τι κατάφεραν, τι νόηµα είχε όλο αυτό; Ποια ηθική και ποιες αξίες µπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι που για να χτυπήσουν ένα εµπορικό, ναι µάλιστα ένα εµπορικό! βάζουν σε κίνδυνο µικρά παιδιά; Έτσι και αλλιώς εµείς ήµασταν πάντα από την άλλη πλευρά... και το ερώτηµά µας είναι ποιες ξεφτισµένες αξίες και ποια παραπλανηµένη ηθική ανέχονται την ύπαρξη εκτρωµάτων όπως το Mall; Ο στόχος φυσικά παρουσιάζεται σαν ένας οργανωµένος χώρος αναψυχής, ψώνια, βόλτες και ανάλατη διασκέδαση. Μία µικρή όαση στον σύγχρονο εφιάλτη. Είναι όµως πραγµατικά αυτό; Γιατί για εµάς πίσω από τις βιτρίνες που έσπασαν ξεδιπλώνεται µια διαφορετική ιστορία. Ένας οικονοµικός κολοσσός που βολεύει διπλά την εξουσία και τον καπιταλισµό. Φέρνει χρήµα και ικανοποιεί την δίψα όλων αυτών των άπληστων µισάνθρωπων και από την άλλη βυθίζει στην απάθεια και την άγνοια µε αντάλλαγµα λίγες στιγµές πλαστού συναισθήµατος, ψεύτικης ικανοποίησης και ολοκληρωτικού ελέγχου. Ένα καλοστηµένο παραµύθι που εµποδίζει τους αδιάφορους που καταναλώνουν να κάνουν στον εαυτό τους την πολύ απλή ερώτηση: Η ταινία που βλέπω, το ποτό που πίνω, η µπλούζα που αγοράζω είναι όντως µια ακόµα αθώα και ξέγνοιαστη στιγµή της ηµέρας µου; Γιατί αν κάποιος ψάξει λίγο καλύτερα, θα βρει καλά κρυµµένα κοµµάτια από ένα λίγο πιο αποκρουστικό παζλ, ένα ψηφιδωτό αίµατος, πόνου, εκµετάλλευσης και σφαγών ανθρώπων από έναν άλλο κόσµο, ενός κατώτερου θεού. Γιατί αυτά είναι τα τέσσερα συστατικά της πολυπόθητης ανάπτυξης, και της οικονοµικής ευηµερίας. Αν λοιπόν κάποιοι επιµένουν να βλέπουν φανταχτερές βιτρίνες, πιασάρικες ταινίες και να επιδίδονται σε χαλαρές κουβεντούλες µε δροσερό καφέ τότε η ευαισθησία τους και η ειλικρίνεια τους φτάνει µέχρι εκεί που φτάνουν τα µάτια τους. Για εµάς το mall και το κάθε mall είναι τεράστιο νεκροταφείο ανθρώπων και αληθινών αξιών. Για αυτό και το χτυπήσαµε. Π. Μ. Η συνέχεια απο σελ. 3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Βοήθεια προς Ελλάδα και Τουρκία για την λαθροµετανάστευση «Τουρισµός» και από20.000,00 ευρώ έως ,00 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Εµπόριο - Υπηρεσίες». Η ηµόσια απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπα κή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Το ποσοστό της ηµόσιας Χρηµατοδότησης ποικίλει ανάλογα µε το καθεστώς και τον τρόπο υλοποίησης της επένδυσης (Ευρωπα κοί Κανονισµοί 1998/2006 και 800/2008). Βοήθεια προς Ελλάδα και Τουρκία για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και αποδοχή του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης ως ευρωπα κού, ζητά µε απόφασή της η Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης. Εγκρίνοντας την έκθεση της Ολλανδέζας βουλευτού των Σοσιαλιστών Τίνεκε Στρικ, η Ολοµέλεια της Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης υπογραµµίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί ως ευρωπα κό, το πρόβληµα της αθρόας προσέλευσης λαθροµεταναστών και αιτούντων άσυλο από τη Συρία και τη Β. Αφρική, στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης. Κύρια σηµεία εισόδου των παράνοµων µεταναστών, στην πορεία τους προς την ΕΕ, είναι η Ελλάδα και η Τουρκία, που έχει ήδη δεχθεί λαθροµετανάστες από τη Συρία, τονίζεται στο σχετικό ψήφισµα. Με αυτό, καλούνται οι ευρωπα κές κυβερνήσεις να αυξήσουν σηµαντικά τη βοήθειά τους προς την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες µεσογειακές χώρες και να επανεξετάσουν το προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη.Με το ίδιο ψήφισµα, ωστόσο, καλούνται οι ελληνικές αρχές να καταπολεµήσουν την άνοδο του ρατσισµού και την ξενοφοβία έναντι των µεταναστών στη χώρα.

7 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Καταστροφικές οι συνέπειες από τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -Προειδοποιεί σε επιστολή του προς το ΥΠΕΚΑ ο ήµαρχος Ιλίου Επείγουσα επιστολή απέστειλε ο ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος προς στο ΥΠΕΚΑ, προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες από την διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, επισηµαίνοντας παράλληλα την επικίνδυνη αδιαφορία της Κεντρικής ιοίκησης και την ανεπαρκή διαχείρισή του από τον φορέα που εποπτεύει το ΥΠΕΚΑ. Μετά την αποκατάσταση των αντλιών νερού, της γεώτρησης, της στάθµης του νερού των λιµνών, καθώς και των εγκαταστάσεων του Πάρκου, αποτέλεσµα της δυναµικής παρέµβασης του ήµου Ιλίου, του ήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού και του ΑΣ Α, που πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι για τη σωτηρία του, «η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης υπονοµεύει αφενός τη µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουµε για τη διάσωσή του, αφετέρου την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων», προειδοποιεί ο ήµαρχος Ιλίου στην επιστολή του. Στη συνέχεια, αφού σηµείωσε τον κοινωνικό ρόλο ενός, µοναδικής αξίας, φυσικού περιβάλλοντος, µέσα στο αστικό ιστό της Αθήνας, καθώς αποτελεί σηµείο αναφοράς και συνάντησης πολιτών από όλη την Αττική, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουµε, έκλεισε την επιστολή του σε αυστηρό τόνο: «υστυχώς, διαπιστώνουµε για άλλη µια φορά ότι η µέχρι τώρα διαχείριση του Πάρκου δεν επαρκεί για την επιβίωσή του, ενώ η αδιαφορία της κεντρικής διοίκησης θέτει κατ επανάληψη σε κίνδυνο τον µοναδικό αυτό πνεύµονα πρασίνου. Για εµάς, µοναδική λύση αποτελεί η οριστική λύση, η οποία θα διασφαλίσει τη σταθερή φροντίδα ενός Πάρκου µε τεράστια οικολογική και κοινωνική αξία, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η διαπραγµάτευση της φροντίδας, της ασφάλειας και της επιβίωσής του θα πρέπει, επιτέλους, να λάβει οριστικό τέλος». 61 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κύκλωµα φαρµακείων ευθύνεται για την έλλειψη φαρµάκων, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Μ. Σαλµά Κύκλωµα που είχε στηθεί από φαρµακεία «φρόντιζε» για την έλλειψη φαρµάκων, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μάριος Σαλµάς, προσθέτοντας ότι τα εµπλεκόµενα φαρµακεία εν τέλει δεν είναι σαράντα όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, αλλά εξήντα ένα. Παράλληλα, ο κ. Σαλµάς, µιλώντας στο Mega, προανήγγειλε νέες µειώσεις στις τιµές των φαρµάκων. Το δίκτυο αλληλεγγύης Ελευσίνας- Μαγούλας «υπάρχει άλλος δρόµος» οργανώνει συγκέντρωση διαµαρτυρίας σήµερα Παρασκευή στις 12:30 στα γραφεία της ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ιεκδικεί «καµία διακοπή ρεύµατος στα σε σπίτια της πόλης, άµεση επανασύνδεση ρεύµατος, δίκαιοι διακανονισµοί πληρωµής λογαριασµών». Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ελευσίνας- Μαγούλας καλεί όλα τα µέλη του, τους φίλους, τους οπαδούς, όλο τον λαό του δήµου µας να συµµετάσχουν µαχητικά στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- ΑΓΩΝΑΣ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΑΤΤΑΣ Επήραµε το δάνειο να βγούµε από την κρίση, και τώρα θέλει τσαγανό και ποιος θα το τολµήσει. ΕΒΓΗΚΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ εις το γυαλί και είπε ότι τώρα αρχίζουµε και το νερό το καθαρό, εις το αυλάκι µπήκε. Την άλλη µέρα είδα εγώ βροχή χιονοστιβάδας φόροι µεγάλοι αβάσταχτοι, που όλους συνεκλόνησαν, κούνησαν τα θεµέλια της δόλιας της ΕΛΛΑ ΑΣ. Θαρρώ εσείς βαλθήκατε να µας ξεµπουντουλωστε δεν κάνετε άλλη δουλειά, και από φόρους ΧΩΣΤΕ. ΠΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ελευσίνας- Μαγούλας ΤΟ ΑΝΕΙΟ να πάρει ένα βούρλο, να φτιάξη τσαπελόσυκα, να παίξει και ταµπούρλο. Όταν θα γίνουν εκλογές, σας λέω θα το δείτε µέσα στην ΚΑΛΠΗ ΚΑΛΠΙ ΕΣ, τίποτα δεν θα βρείτε. ΝΑ µην υπάρχει ΕΛΛΗΝΑΣ τη ΧΩΡΑ να φροντίσει οποίος γένη ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, κοιτάει να µας πηδήσει. ΠΑ ποια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΛΑΣ στο λέω να µη µου κόλας κουράστηκα, κουράστηκα, και όλους σας ΣΙΧΑΘΗΚΑ.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Οικονοµική Αστυνοµία και ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Χρήσιµες συµβουλές για την αποφυγή υποκλοπής κωδικών e-banking Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου µας, σας προσκαλούν στη διάλεξη, που θα δώσει, Ο Οµότιµος Καθηγητής, Παιδαγωγικής & Φιλοσοφικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κος Γιώργος Κρουσταλλάκης, µε θέµα: «Η επικοινωνία µε τα παιδιά µας». Τη ευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 στις 19:30,στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Ασπροπύργου, Αλέκου Παναγούλη 13,στην Πλατεία του Αγίου ηµητρίου. Μετ εξαιρέτου τιµής, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Π.Κ. Αντώνιος Καραµπούλας Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Νικόλαος Ι. Μελετίου Περιπτώσεις αλίευσης και υποκλοπής κωδικών από χρήστες υπηρεσιών e-banking εντόπισε η υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Ειδικότερα, οι δράστες χρησιµοποιούν κακόβουλο λογισµικό, που εγκαθίσταται στους υπολογιστές των χρηστών διαδικτυακών υπηρεσιών internet banking και παγιδεύει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, µε αποτέλεσµα να υφαρπάζει τους κωδικούς ασφαλείας και η συναλλαγή (π.χ. για µεταφορά χρηµάτων ή πληρωµή πιστωτικής κάρτας) να ολοκληρώνεται από τρίτα πρόσωπα, τα οποία µεταφέρουν σε δικούς τους λογαριασµούς χρηµατικά ποσά, χωρίς την έγκριση του δικαιούχου. Στο πλαίσιο αυτό η ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλή- µατος συµβουλεύει τους πολίτες: Να µην συνεχίζουν τη διαδικασία εισαγωγής στην υπηρεσία internet banking, εφόσον παρατηρήσουν διαφορετική λειτουργικότητα από τη συνηθισµένη και να επικοινωνούν µε την τράπεζα ή/και µε την υπηρεσία ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος στο τηλέφωνο ή στο Να έχουν ενηµερωµένο λογισµικό για προστασία από ιούς και malware. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι ο υπολογιστής τους έχει µολυνθεί από το κακόβουλο λογισµικό να εκτελέσουν ένα ενηµερωµένο πρόγραµ- µα προστασίας, προκειµένου να το αποµακρύνουν. Να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης µετά τον καθαρισµό του υπολογιστή από το κακόβουλο λογισµικό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Ταχ. /νση: Νικ. Πλαστήρα 69 Ταχ. Κώδικας: Αιγάλεω FAX: Πληροφορίες: Σ. Φράγκου Τηλέφωνο: Αιγάλεω 7 Ιανουάριος 2013 Αριθ. Πρωτ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως πολιτών και πέραν αυτών αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας η αριθ. 3914/12/ πράξη χαρακτηρισµού του ασάρχη Αιγάλεω στη θέση «Μαγούλα» κτηµατικής Περιφέρειας ήµου Ασπροπύργου Νοµού Αττικής σε έκταση εµβαδού (10,40340 στρ.). Με τη πράξη αυτή η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται όπως παρακάτω: Α) Οι εκτάσεις µε στοιχεία (Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Η) και (1, 2, 3, 4, 5, 6, Α, Ζ, Ε, 1) εµβαδού επτά στρεµµάτων, τριάντα πέντε τετραγωνικών µέτρων και είκοσι εκατοστών του τετραγωνικού µέτρου (7,03520 στρεµ) και ενός στρέµµατος και εκατόν είκοσι τετραγωνικών µέτρων (1,120 στρεµ) αντίστοιχα ως µη ασικές της παρ. 6α άρθρου 3 του Ν. 998/79. Β) Η υπόλοιπη έκταση µε στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, Β, Γ,, 1) εµβαδού δύο στρεµµάτων διακοσίων σαράντα οκτώ τετραγωνικών µέτρων και είκοσι εκατοστών του τετραγωνικού µέτρου (2,24820 στρεµ) ως µη ασική πετρώδης χορτολιβαδική έκταση της παρ. 6β και γ του άρθρου 3 του Ν.998/79. Κατά της πράξης του ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α' βαθµίου Επιτροπής Επίλυσης ασικών Αµφισβητήσεων υτ. Αττικής (Παλληκαρίδη Αιγάλεω). Η παραπάνω Πράξη εστάλη και στο ήµο Ασπροπύργου για έκθεση και ανάρτηση για ένα (1) µήνα.. H ΑΣΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΑ ασολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 69 Τ.Κ Πλ. Χρ.Γκάτσης Τηλ Φαξ Βαθµός Ασφαλείας Αιγάλεω Αρ.πρωτ. 3975πε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 Ν.998/79 εκδόθηκε µετά από αίτηµα πολίτου, ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας η αρ 3975πε/ πράξη χαρακτηρισµού του ασάρχη Αιγάλεω για έκταση εµβαδού 0,84318 στρ. που βρίσκεται στην θέση «Βορίνια- Σκλαβούνι» περιοχή Πόρτο Γερµένο Βίλιων περιφερείας ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας. Με την πράξη αυτή η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται ως µη δασική έκταση µη υπαγόµενη στις δασικές διατάξεις (αγροτική έκταση) υπαγόµενη στην παρ. 6α του αρ. 3 του Ν.998/79 όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση της παρ. 1 αρ. 1 του Ν.3208/03 µε την παρ.1 του αρ. 9 του Ν.3818/2010. Κατά της πράξης του ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α' βαθµίου Επιτρ. Επίλυσης ασ. Αµφισβ. υτ. Αττικής. Η παραπάνω πράξη εστάλη και στον ήµο Μάνδρας -Ειδυλλίας για έκθεση επί ένα (1) µήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η ΑΣΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΑ ασολόγος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθµ. Πρωτ Ηµ.Πρωτ.: 23/1/2013 ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 5/2/2013 ηµέρα Tρίτη και ώρα 10: π.µ. ενώπιον της αρµόδιας τριµελούς Επιτροπής διεξαγωγής ηµοπρασιών του ήµου Αθηναίων, ηµοτικό Κατάστηµα Κ. Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, /νση Προµηθειών & Αποθηκών θα διεξαχθεί ανοικτός τακτικός επαναληπτικός διαγωνισµός µε την διαδικασία της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά άρθρο προσφοράς για την προµήθεια ελαστικών επισώτρων. Π Ρ Ο Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : ,21 συµπ/νου του ΦΠΑ 23%. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτικού προ πολογισµού µε το ΦΠΑ επί της συνολικής προ πολογισθείσης δαπάνης της προµήθειας ή των άρθρων που θα προσφέρουν και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµ- µατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά και σε χρονική διάρκεια ενός έτους, µε δαπάνη του προµηθευτή. Για την παράδοση των ειδών θα ενηµερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία παράδοσης, η οποία θα γίνεται στα Αµαξοστάσια του ήµου (Ι. Οδός 151 Αιγάλεω Αττικής και Ζωφριά Αττικής) ή σε χώρους που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία (άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ). Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές των ζητούµενων ειδών. Πληροφορίες για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την /νση Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ηµοπρασιών, Κων. Παλαιολόγου 9, κ. Μιατσών Πηγή, τηλ.: κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα. Η δαπάνη της δηµοσίευσης βαρύνει τον Προµηθευτή. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ασπρόπυργος 23 / 01 /2013 Αριθµ. πρωτ.: 2273 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµβάνοντας υπόψη του: 1.Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/ Τις /ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθµ /93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 3.Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Την υπ. αριθµ /06 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1503 Β/ ) περί παροχής µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρων προληπτικής ιατρικής. 5.Τον τρέχοντα προ πολογισµό του ήµου. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», προ π. απάνης ,00, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13 % µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το προσωπικό του ήµου µας. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. ηµοκρατίας 18, στις 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. µε ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών την 11:30 π.µ. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό, υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προ πολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 13 %,ήτοι 3.329,20 Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ήµο, καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ.: από το αρµόδιο γραφείο του ( ΜAΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ) και στην ιστοσελίδα του ήµου Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Υπεγράφη το πρόγραµµα για πρόληψη λαθρο λοτοµιών Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε σήµερα απόφαση για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος «Πρόληψης Λαθρο λοτοµιών έτους 2013», όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ασαρχείων, των ιευθύνσεων ασών, των ιευθύνσεων Συντονισµού & Επιθεώρησης ασών, αλλά και του Συντονιστικού Κέντρου ασοπροστασίας (τηλεφωνικός αριθµός 1591) για τις απογευµατινές ώρες (µέχρι τις 22:00) και τις αργίες, µε στόχο την αντιµετώπιση των φαινο- µένων παράνοµων υλοτοµιών και παράνοµης διακίνησης ξυλείας. Ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έδωσε ήδη οδηγίες για την αυστηρή τήρηση του θεσµικού πλαισίου και την εφαρµογή του Νόµου, µε στόχο την προστασία των πολύτιµων δασικών µας πόρων. Το πρόγραµµα που υλοποιεί από σήµερα η Ειδική Γραµµατεία ασών, έχει προ πολογισµό Ευρώ και βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου. Το κόστος υλοποίησης των µέτρων αυτών, είναι πολλάκις µικρότερο της βλάβης που προκαλείται από το έγκληµα της λαθρο λοτοµίας στα ασικά Οικοσυστήµατα της χώρας και στην Εθνική Οικονοµία. Η Πολιτεία παραµένει σε εγρήγορση προκειµένου να διαφυλάξει τον φυσικό πλούτο της χώρας και καλεί Η συνέχεια απο σελ. 3 Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, στη φάση αυτή κατατίθενται µόνο τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό και θα ακολουθήσει η β φάση µε τη διενέργεια του Ανταγωνιστικού ιαλόγου και, τέλος, η κατάθεση δεσµευτικών οικονοµικών προσφορών. Για το εργοστάσιο της ΝΑ Αττικής, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την προκήρυξη του έργου, ο Ε ΣΝΑ ως αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της περαιτέρω εξειδίκευσης και του ακριβούς προσδιορισµού, τόσο σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση όσο και σε ό,τι αφορά την ακριβή ποσότητα των προς επεξε ργασία απορριµµάτων. Στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου οι διαγωνισµοί για Άνω Λιόσια και Φυλή Στις 29/01 και 05/02/2013 θα πραγµατοποιηθούν οι διαγωνισµοί για την κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορριµ- µάτων της υτικής Αττικής (Λιόσια και Φυλή). Ο Πρόεδρος του Ε ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, δήλωσε ότι «Με µεθοδική δουλειά και µε προγραµµατισµό, προχωράµε στην εφαρµογή του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων Αττικής, που εκκρεµούσε για 10 χρόνια, και κόβουµε το γόρδιο τους πολίτες σε συνεργασία ενάντια σε καταστροφικές, για όλους µας, παραβατικές συµπεριφορές. Το ΥΠΕΚΑ υπενθυµίζει στους πολίτες ότι έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν, άµεσα, περιστατικά λαθρο λοτοµίας στο Συντονιστικό Κέντρο ασοπροστασίας (τηλεφωνικός αριθµός: 1591). Υπενθυµίζεται ότι, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, εξέδωσε στις 21/12/2012 κατεπείγουσα εγκύκλιο για την αντιµετώπιση της λαθρο λοτοµίας προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, η οποία περιλαµβάνει στοχευµένες δράσεις άµεσης εφαρµογής. Παράλληλα, το ΥΠΕΚΑ αναλαµβάνει πρωτοβουλία και σε συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία, όπου αυτό απαιτείται, για σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων που αυστηροποιούν το θεσµικό πλαίσιο αντιµετώπισης της λαθρο λοτοµίας και διευκολύνουν τους ελέγχους. δεσµό της αδιαφάνειας και της ολιγωρίας. έσµευσή µας απέναντι στα 5 εκ. των πολιτών της Αττικής είναι ότι θα κάνουµε ό,τι περνά από το χέρι µας, ώστε να αναστραφεί η σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. Αξιοποιώντας τη συγκεκριµένη διαδικασία, η Αττική έχει τη δυνατότητα, για πρώτη και ίσως τελευταία φορά, να αποκτήσει σύγχρονες υποδοµές για τη διαχείριση των απορριµµάτων της, εφάµιλλες των άλλων Ευρωπα κών χωρών, διασφαλίζοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας των εργαζοµένων του Συνδέσµου». ÈÑÉÁÓÉÏ-9 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΚΠΟΙΖΩ Τράπεζες παρακρατούν µισθοδοσίες και άλλα επιδόµατα για την εξόφληση δανείων Επιστολή έστειλε στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) σχετικά µε καταγγελίες καταναλωτών που διαπίστωσαν ότι οι τράπεζες είχαν παρακρατήσει µέρος ή ολόκληρη τη µισθοδοσία τους, τη σύνταξή τους ή ακόµα και το επίδοµα ΟΑΕ για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών. «Οι τράπεζες συνεχίζουν να παραβιάζουν το α- κατάσχετο των µισθών και συντάξεων, καθώς παραµένουν σε υψηλά επίπεδα τα κρούσµατα παντελώς αυθαίρετων παρακρατήσεων. Ακόµα και στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει δώσει πάγια εντολή ή έχει εκχωρήσει, αν είναι δηµόσιος υπάλληλος, µέρος της µισθοδοσίας του στην τράπεζα, έχει δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να την ανακαλέσει» σηµειώνει η οργάνωση των καταναλωτών. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυµίζει ότι εδώ και µήνες έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της και διανέµει στα γραφεία της (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα) σχετικό υπόδειγµα ανάκλησης της εκχώρησης ή εντολής, την οποία καλούνται να συµπληρώσουν ό- σοι επιθυµούν τη διακοπή της παρακράτησης από τη µισθοδοσία τους. «Όσον αφορά το επίδοµα ΟΑΕ, η Εθνική Τράπεζα εκµεταλλεύεται το γεγονός ότι τα επιδόµατα καταβάλλονται σε λογαριασµούς της ίδιας και φ- τάνει στο σηµείο να τα παρακρατεί από ανέργους οφειλέτες» αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραµµίζοντας ότι έχει δεχθεί καταγγελίες πως ολόκληρες οικογένειες πέρασαν τις γιορτές χωρίς έστω το ποσό των 360 ευρώ. Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή να επιβάλει κυρώσεις σε όσα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα παραβιάζουν τα δικαιώµατα των δανειοληπτών.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ Ο 21 ετών µέσος θέλει να αποχωρήσει από τον Βύζαντα Μεγάρων. Φευγάτος από τον Βύζαντα Μεγάρων είναι ο Αλέξης Μπιτσάκος. Ο 21 ετών µέσος έχει ζητήσει να φύγει από την κιτρινόµαυρη οµάδα, αν και φέτος αποτελεί σηµαντικό ε- ργαλείο στα χέρια του Θύµιου Γεωργούλη. Μέχρι στιγµής έχει µετρήσει 13 συµµετοχές. Αµφίβολος για το µατς την ευτέρα που ακολουθεί, µε την ΑΕΛ, είναι ο τραυµατίας Γκεµίσης, που υπέστη οστικό οίδηµα στο παιχνίδι µε τον Φωκικό. Κόντρα στην ΑΕΛ οι Μεγαρείς θα έχουν επιπλέον λύσεις, καθώς οι Λιόλιος, Νικολόπουλος, Κορώνης και Κρολ θα είναι διαθέσιµοι. Μπορεί κόντρα στον Φωκικό να µην πρόλαβαν να ντεµπουτάρουν οι προαναφερθέντες, ωστόσο θα το πράξουν στο παιχνίδι που ακολουθεί, µε την ΑΕΛ στα Μέγαρα. Ο Θύµιος Γεωργούλης θα έχει εναλλακτικές λύσεις στα χέρια του, απέναντι σε έναν ακόµα δυνατό αντίπαλο. Οι «κιτρινόµαυροι» θα κληθούν να δείξουν εκ νέου ότι στις εντός έδρας αναµετρήσεις αποτελούν ένα δυσκολοκατάβλητο σύνολο. Χαρακτηριστικό είναι ότι µόνο ο Απόλλων και ο Ηρακλής έφυγαν µε τη νίκη από τα Μέγαρα. Οι αγώνες και οι διαιτητές της ΕΣΚΑΝΑ Ανακοινώθηκαν οι αγώνες και οι διαιτητές της ΕΣΚΑΝΑ στο πρωτάθληµα γυναικών-κορασίδων-παίδων-εφήβων-παµπαίδων µίνι αγοριών-παγκορασίδων το Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά: ΣΑΒΒΑΤΟ 26/01/13 - ΚΟΡΑΣΙ ΕΣ ΕΣΠΕΡΟΥ ΙΚΑΡΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Σταγιανός Καπούτσης Πολίτης Γ ΜΑΝ ΡΑΣ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΑΟΚ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Παπαφωτίου Μπασούκος Λέκου ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ Πέππας Χατζής Πάλλας ΠΑΙ ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 10.15(Π) 2ο ΑΚΑΝ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Αυγερινός Γεωργουλάκος Γώγος 18.30(Π) ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΟΚΕ Πέππας Χατζής Πάλλας 20.00(Ε) ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ. ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Πέππας Χατζής Πάλλας 15.30(Π) ΚΛ. ΜΑΝ ΡΑΣ AOK ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Β ΓΑΣΕ Παπαφωτίου Μπασούκος Λέκου 13.30(Ε) ΚΛ. Α. ΑΣΚ. ΕΛΕΥΣ. ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Α βαλιώτης Τοβήλ Χριστοδούλου ΠΑΜΠΑΙ ΕΣ ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΣΚ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΝ. ΑΜΦΙΑΛΗΣ Α βαλιώτης Μέσα σε εξαιρετικό κλίµα στην κατάµεστη από ποδοσφαιρόφιλους αίθουσα του πολυχώρου «Απόλλων» στα Καµίνια, η Ένωση Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά πραγµατοποίησε µε µεγάλη επιτυχία την ετήσια γιορτή της. Οι επίσηµες παρουσίες έδωσαν και πήραν ενώ οι βραβεύσεις ικανοποίησαν κάθε... γούστο! Η γιορτή ξεκίνησε µε τραγούδια από τους Άννα Γκοτζαµάνη, Αχιλλέα Μοίρα, Γιάννη Μπρίτσα και Γιάννη Μανόπουλο ενώ γρήγορα πήρε τον λόγο ο υπουργός Πολιτισµού κ.κ. Αρβανιτόπουλος που τίµησε µε την παρουσία του την εκδήλωση, αλλά και αυτός µε τη σειρά του τιµήθηκε µε την απονο- µή αναµνηστικής πλακέτας. Έπειτα από ένα σύντοµο χαιρετισµό του προέδρου της Ένωσης Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά, κου Νίκου Σιδηρόπουλου, ακολούθησε βίντεο που ανέδειξε όλη την πλούσια δράση της Ένωσης κατά το 2012, κάνοντας αναφορά µεταξύ άλλων στην αιµοδοσία, τις ιατρικές εξετάσεις, τους φιλανθρωπικούς φιλικούς αγώνες, κ.ά., και φυσικά στην µεγάλη εκδήλωση εις µνήµην του Αλκέτα Παναγούλια, εκδήλωση στην οποία είχε την τιµή να συµµετέχει στην διοργάνωση. Ακολούθησαν πλήθος βραβεύσεων από όλη τη γκάµα του ποδοσφαιρικού και αθλητικού εν γένει κόσµου καθώς και βραβεύσεις σε οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός, ο όµιλος ΟΥΝΕΣΚΟ κ.ά. Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΒΟΙΚΟ Ο ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΑ ύσκολη έξοδος έχει ο Μανδραικός την Κυριακή αφού στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής του 7ου οµίλου αγωνίζεται στον Κιάτο µε τον επικίνδυνο Πέλοπα. Ο Πανελευσινιακός για δεύτερο συνεχόµενο παιχνίδι αγωνίζεται στην έδρα του κόντρα στο Ευβοικό Αγίου Νικολάου. Αναλυτικά: Πέλοπας Κιάτου-Μανδρα κός Μπόρτζαρης, Παπαδήµας, Μεσσήνης (Αχα ας) Πανελευσινιακός-Ευβο κός Αγίου Νικολάου Κακριδής, Γκότσης, Τάγκαλης (Κορινθίας) Λουκίσια-Παναργειακός Γκάµαρης, Φωτόπουλος, Γκαβέρας (Αθηνών) Παρνασσός-ΑΕ Ερµιονίδας Τζοβάρας, Κουτσόβουλος, Λαγός (Φθιώτιδας) Πανναυπλιακός-Χαλκίδα Γιαννόπουλος, Βεργέτης, Χαραλαµπόπουλος (Αρκαδίας) ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Γλυκιώτης ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΕΝ. ΠΕΡΑΜ./ΜΕΓΑΡ. Γλυκιώτης ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Γλυκιώτης ΚΥΡΙΑΚΗ 27/01/13 - Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΓΟΥΒΑ) ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Ντζαµάρας Ντεµέλης Σαµαρτζής Παπασαρή ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΝΗ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Φασόλης Αρφαρά Ζουδιάρη Μιχελακάκης Παπασηµακοπούλος ΠΑΙ ΕΣ 18.00(Π) ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ AOK ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Α Ντζαµάρας Τσιρογιάννη Πολίτης Κ (Ε) 1Ο ΚΓ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Αλεβίζος Καλαντζή Γεωργουλάκος 13.30(Ε) ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ. ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ/ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Νικολοπούλου Καραγεωργόπουλος Πολίτης Κ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΕΣ ΚΛ. ΜΑΝ ΡΑΣ ΙΙ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ Πέππας Ο ΚΛ. ΕΛΕΥΣ ΓΟΥΒΑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Ντζαµάρας ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νικολοπούλου. Κοσµοσυρροή στη γιορτή των παλαιµάχων ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ) (ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΙΡ.) ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΘΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Nέας Περάµου) ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ Βύζας Μεγάρων: Θωµάς Μωρα- της Νέα Πέραµος: Ελευθέριος Τσαούσης Πανελευσινιακός: Γιώργος Μπακαλούµης Ασπρόπυργος: Παρασκετάς Λιάκος Φ.ΘΑΝΕΛΛΑΣ: Tα παιδιά χαίρονται αυτό που κάνουν Ο τεχνικός του Αχαρνα κού, Φώτης Θανέλλας δήλωσε τα εξής: «Οι ποδοσφαιριστές µου είναι ήδη πρωταθλητές µε αυτό που έχουν καταφέρει µέχρι τώρα. Πορεύτηκαν στα δύσκολα µε µπροστάρη τον κ. Τζορµπατζίδη και τώρα είναι πανέτοιµοι να συνεχίσουν µε τον κ. Μωυσιάδη, ο οποίος ήρθε να συµπληρώσει και να δυναµώσει την οµάδα! εν ανέχοµαι να µπαίνω στα αποδυτήρια µετά από ντέρµπι µε τον Παναιγιάλειο, στο οποίο έχουµε πάρει τον βαθµό της ισοπαλίας και να µην ακούω µουσική, γλέντι, χορό! Τα παιδιά χαίρονται αυτό που κάνουν! Θα πρέπει να επισηµάνω ότι η µετάλλαξη τους στο δεύτερο ηµίχρονο, οφείλεται στις παρακάτω κουβέντες που τους είπαµε ως τεχνικό τιµ "Μπείτε και χαρείτε αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαµε τον Αύγουστο και εµείς είµαστε εδώ να στηρίξουµε οποιαδήποτε αποτυχία". Η παλιά διοίκηση µαζί µε την καινούργια στηρίζει µία οµάδα, η οποία µε άγνοια κινδύνου «τρέχει» προς το πρωτάθληµα. εν µπορείς σήµερα να παίζεις µε µία οµάδα, η οποία είναι πρώτη στη βαθµολογία και µε υψηλά στάνταρ στον οργανωτικό τοµέα και να την κοιτάς στα µάτια, ενώ µετά τη λήξη του µατς φεύγεις λυπηµένος για το τελικό αποτέλεσµα. Εάν κάποιος το έλεγε αυτό στις 26 Αυγούστου που ξεκίνησε η οµάδα του Αχαρνα κού την προετοιµασία της, θα είχε την καλύτερη σουίτα στο ροµοκα τειο. ιοίκηση και κόσµος του Μενιδίου ανατρέξτε στις δηλώσεις µετά το παιχνίδι του κ. Κουρµπανά για να νιώσετε περήφανοι! Ευχαριστώ την παλιά, την καινούργια και την ενοποιηµένη διοίκηση για τη στήριξη της στην οµάδα. Τέλος, χρόνια πολλά στον κ. Κλήµη, και επαναλαµβάνω µην πειραχτεί αυτή η οµάδα γιατί ο στόχος είναι κοντά!» ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΜΑΡΑΚΗ O ΒΥΖΑΣ Ο τερµατοφύλακας, Βαγγέλης ηµαράκης εντάχθηκε στο ρόστερ του Βύζαντα. Σε µία ακόµα προσθήκη στο ρόστερ προχώρησαν οι «κιτρινόµαυροι» και ήρθαν σε συµφωνία µε τον Βαγγέλη ηµαράκη. Ο 22χρονος τερµατοφύλακας έµεινε την περασµένη εβδοµάδα ελεύθερος από την Κόρινθο και στους Μεγαρείς θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο πρωτάθληµα της Football League. O ηµαράκης είχε φέτος 4 συµµετοχές. Αγωνιζόταν στην Κόρινθο από το ''ΧΑΡΜΑ Ι ΕΣΘΑΙ'' ΟΙ ΝΕΑΝΙ ΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΥ Oλοκληρώνοντας τις φετινές υποχρεώσεις τους οι Νεάνιδες του Μανδραικού ΑΟΚ στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήµατος κέρδισαν στην παράταση στο κλειστό της Μάνδρας τους Κυρίαρχους και κτέλαβαν την τρίτη θέση στην βαθ- µολογία του οµίλου τους.

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2365 Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 5 Εκλογική

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2365 Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 5 Εκλογική ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2365 Παρασκευή 22 Νοεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΚΑΤΑΝΟΜΗ 806.000

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2209 Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2209 Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2209 Παρασκευή 22 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

Την επιβολή ηµερήσιου προστίµου ύψους 80.000 ζητά η Κοµισιόν. Óåë. 2. Είχαν διαρρήξει τέσσερα σπίτια στα Μέγαρα και είχαν ασκήσει βία στα θύµατά τους

Την επιβολή ηµερήσιου προστίµου ύψους 80.000 ζητά η Κοµισιόν. Óåë. 2. Είχαν διαρρήξει τέσσερα σπίτια στα Μέγαρα και είχαν ασκήσει βία στα θύµατά τους ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2190 Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2246 ευτέρα 20 Μα ου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σύλληψη 26χρονου για τη δολοφονία 39χρονης στο Πόρτο Γερµενό - Το σώµα του

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2375 Παρασκευή 6 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2375 Παρασκευή 6 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2375 Παρασκευή 6 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2384 Πέµπτη 19 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2384 Πέµπτη 19 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2384 Πέµπτη 19 εκεµβρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συναγερµός στο ΧΥΤΑ Φυλής Από τις συστηµατικές προσπάθειες για την απόρριψη ιατρικών

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2200 Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2200 Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2200 Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Στη µαύρη τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2220 Tρίτη 9 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2220 Tρίτη 9 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 3 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2220 Tρίτη 9 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Αδιαφορία για την υποβάθµιση των χώρων εκτός ΧΥΤΑ Φυλής καταγγέλλει ο Γιάννης

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 10-12 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 10-12 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2138 Τρίτη 4 εκεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Κάλυψη κενών θέσεων αντί διαθεσιµότητας προτείνει η ΚΕ Ε «Έγδυσαν» πάλι τα καλώδια

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1947 Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1947 Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενέδρα σε 2 οδηγούς ταξί στα Άνω Λιόσια Νεαροί Ροµά τους οδήγησαν σε έρηµο σηµείο, αφαιρώντας τους κινητά τηλέφωνα και χρήµατα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2235 Μ. Τρίτη 30 Απριλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Προγραµµατική Σύµβαση Ε ΣΝΑ ήµου Αθηναίων Για την κατασκευή Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων στον Ελαιώνα HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2108 Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ενισχύονται φέτος οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους παιδικούς σταθµούς Άνω Λιοσίων Μηνιαίες ενηµερωτικές συναντήσεις µε ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας Σχολών Γονέων Óåë. 3-4 www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2406 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 16

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2406 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 16 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2406 Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3-4 Εξαρθρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 9 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1909 Παρασκευή 16 εκεµβρίου 2011 ôïò 7ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συνεδριάζει σήµερα το ηµοτικό Συµβούλιο Ελευσίνας στις 20.30 Ψηφίζει Τεχνικό Πρόγραµµα για

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2416 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 7

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2416 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 7 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2416 Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Kανένας απολύτως λόγος ανησυχίας του κοινού που να συνδέεται µε τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 για την αντιµετώπιση ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Óåë. 2 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2116 Tετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΒΥΒΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2186 Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Νέα διανοµή ελληνικών προ όντων χωρίς µεσάζοντες στο ήµο Ελευσίνας Το Σάββατο16 Φεβρουαρίου απέναντι από το κτήριο της Αντιπεριφέρειας HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ

Διαβάστε περισσότερα

Óåë. 2. Πρόληψης Παραβατικότητας και Εγκληµατικότητας - Κοινωνικής Παρέµβασης. Επίκεινται ψεκασµοί και στο πάρκο Τρίτση στο Ίλιον

Óåë. 2. Πρόληψης Παραβατικότητας και Εγκληµατικότητας - Κοινωνικής Παρέµβασης. Επίκεινται ψεκασµοί και στο πάρκο Τρίτση στο Ίλιον ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 "Στο µικροσκόπιο τα υπόγεια νερά και το έδαφος της υτικής Αττικής Εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συµβούλιο η σύµβαση για την έρευνα σε Θριάσιο Πεδίο, Λιόσια και Μέγαρα Σåë. 3 www.thriassio.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Ορατός ο κίνδυνος στάσης πληρωµών από Σεπτέµβρη, εκτιµούν ΚΕ Ε και ΠΟΕ-ΟΤΑ HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2057 ευτέρα 23 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο.

ÈÑÉÁÓÉÏ. Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας για τα έργα που δεν έγιναν σε περιοχές τσιγγάνων στο Στρίφι. Απέκτησε ο. ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2054 Τετάρτη 18 Ιουλίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ύο νέους χώρους Απέκτησε ο ήµος Ελευσίνας Νέα σκληρή κριτική στη ηµοτική Αρχή Ελευσίνας

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 5 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2124 Tετάρτη 14 Νοεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Γκρέµισαν βενζινάδικο στο Μενίδι για να αρπάξουν το χρηµατοκιβώτιο Ένοπλη ληστεία

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε Ζεφύρι και Μενίδι τα κρησφύγετα των δραστών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ. Σε Ζεφύρι και Μενίδι τα κρησφύγετα των δραστών HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2191 ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Συστράτευση ΒΕΠ, Π.Ε. υτικής Αττικής και ΕΛΑΝΕΤ για την ενίσχυση ΜµΕ - Ενηµερωτική

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2164 Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2164 Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2164 Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3-4 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2092 Τετάρτη 26 Σεπτεµβρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Περιµένουν τα λεφτά στο ήµο Αχαρνών Άνοιξε από εχθές ο ήµος και αναµένει τις

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2180 Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2180 Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 3 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2180 Πέµπτη 7 Φεβρουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,01 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Σåë. 3 Óåë. 2 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2403 Tρίτη 21 Ιανουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 «TAΦΟΠΛΑΚΑ» ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Óåë. 3 ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÈÑÉÁÓÉÏ. «Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο ήµο Μάνδρας -Ειδυλλίας» HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ

ÈÑÉÁÓÉÏ. «Αποκριάτικες εκδηλώσεις στο ήµο Μάνδρας -Ειδυλλίας» HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2426 Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ΜΕΘΟ ΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2073 Tετάρτη 29 Αυγούστου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2073 Tετάρτη 29 Αυγούστου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2073 Tετάρτη 29 Αυγούστου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2294 Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2294 Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 Πύρινα µέτωπα σε Αγίους Θεοδώρους και Άστρος Κυνουρίας ώσε στο Μύθο φωνή HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2294 Τετάρτη 31 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855

www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 1950 Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012 ôïò 9ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 ÔéìÞ: 0,10 åõñþ

Διαβάστε περισσότερα