AÑ. ÖÕËËÏÕ 2171 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï ôçë.: Óåë. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "www.thriassio.gr AÑ. ÖÕËËÏÕ 2171 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï e-mail:info@thriassio.gr ôçë.:210 5571855 Óåë. 2"

Transcript

1 ÈÑÉÁÓÉÏ ê.2239 HÌÅÑÇÓÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÅÑÉÏ Ç ÔÏÕ ÈÑÉÁÓÉÏÕ ÐÅÄÉÏÕ & ÁÔÔÉÊÇÓ AÑ. ÖÕËËÏÕ 2171 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ôïò 10ï ôçë.: ÔéìÞ: 0,01 åõñþ Σåë. 3 ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Επίδοµα 360 ευρώ για άνεργους ελεύθερους επαγγελµατίες 8 «µνηστήρες» για το εργοστάσιο απορριµµάτων της Κερατέας Στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου οι διαγωνισµοί για Άνω Λιόσια και Φυλή Παρά τις δαγκάνες της Εφορίας Μια στις πέντε επιχειρήσεις δεν υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ Σåë. 16 Υπεγράφη το πρόγραµµα για πρόληψη λαθρο λοτοµιών Σåë. 9 Óåë. 2 Ενηµερωτική εσπερίδα στον δήµο Αχαρνών Αντικείµενο η ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού και Εµπορίου Πρόσληψη 40 ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στη υτική Αττική Μέσω προγράµµατος Κοινωφελούς χαρακτήρα Εκτάκτως συνεδριάζει τη ευτέρα το.σ. Μεγαρέων για την κατάργηση της ΟΥ Τιµητικές εκδηλώσεων στη µνήµη των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος - ιοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλίτικη Κοινότητα Αθηνών Σåë. 5 Κατασκευή νέου κόµβου στο ήµο Ελευσίνας Στη συµβολή των οδών Πλάτωνος και Εθνικής Αντιστάσεως Σåë. 6 Σåë. 5 Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΒΟΙΚΟ Óåë. 3 Óåë. 2 ΘΡΙΑΣΙΟ ΣΠΟΡ Ο ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΑ ΕΠΣ Α: ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Β' Óåë

2 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò 2-ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ÐÑÏÃÍÙÓÇ ÊÁÉÑÏÕ - Áôôéêή Παρασκευή Καιρός: Συννεφιά και καταιγίδες Άνεµοι: Νόρειοι 5-7 µποφόρ Θερµοκρασία: Από βαθµούς Κελσίου ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ Αρκάδιος όσιος, Αυξέντιος Νεοµάρτυρας, Γρηγόριος Θεολόγος Πρόσληψη 40 ατόµων µε σύµβαση ορισµένου χρόνου στη υτική Αττική Μέσω προγράµµατος Κοινωφελούς χαρακτήρα ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Ελευσίνα Ζαχαρίου Σεβαστή Κ. Εθνικής Αντιστάσεως 98 & Περσεφόνης, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Αχαρνές Βανδώρου ήµητρα Μ. Εθνικής Αντιστάσεως 117, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-14:00 & 17:00-08:00 (Εποµένης) Τηλέφωνο: Κουρούπης Ιωάννης Κ. Αγίας Τριάδος 75, Αχαρνές, Ώρες Εφηµερίας: 08:00-23:00 Τηλέφωνο: Ασπρόπυργος Λιόση Ιωάννα Σαλαµίνος 17 Τηλέφωνο: Άνω Λιόσια Λιόση Ιωάννα Ι. Πίνδου 13, Άνω Λιόσια, Τηλέφωνο: Μάνδρα Συµπάρδης Κων/νος Κοροπούλη & ήλου Τηλέφωνο: ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙ Α ÈÑÉÁÓÉÏ Éäéïêôçóßá:ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÊÁÉ ÓÉÁ ÅÅ (Åöçìåñßäá - Åêäüóåéò-Åêôõðþóåéò) Åêäüôçò - äéåõèõíôþò ÅõÜããåëïò ËéÜêïò Αρχισυντάκτης Περικλής Ι. Μαραγκός ÓõíôÜêôåò - ÓõíåñãÜôåò Öëþñá Êñéåêïýêç Ντίνος Ρούσσης Στο πλαίσιο του Ευρωπα κού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού» η Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ προχωρά στη σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου, στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «ηµιουργία θέσεων α- πασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα υτικής Αττικής». Συγκεκριµένα πρόκειται για 40 θέσεις απασχόλησης: 36 εργατών γενικών καθηκόντων, 1 Τεχνικό Περιβάλλοντος (ΠΕ ή ΤΕ) και 3 Κοινωνικών Επιστηµόνων (ΠΕ ή ΤΕ). Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τις οδηγίες για τη συµπλήρωσή το υς α) στα γραφεία της εταιρείας (ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ - Βερανζέρου 23 Αθήνα, τηλ β) στην ιστοσελίδα γ) στην ιστοσελίδα του Ευρωπα κού Προγράµµατος δ) στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ακλουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ιαγωνισµών Φορέων - Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε από άλλο επίσηµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο, είτε ταχυδροµικά στα γραφεία της εταιρείας ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ στη διεύθυνση Κωλέττη 30 - Τ.Κ τηλ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ Επίδοµα 360 ευρώ για άνεργους ελεύθερους επαγγελµατίες ÁÈËÇÔÉÊÁ: ÁíÝóôçò Ôóáêßñïãëïõ Πατριάρχου. Γρηγορίου 4 Áóðñüðõñãïò Fax: Ôçë Êéí.: ÓõíäñïìÝò åôþóéåò:20 åõñþ Äéåýèõíóç Ôõðïãñáöåßïõ : Οδός Αγίας Σοφίας Θέση Μιγιαδίστα- Áóðρόπυργος. åéñüãñáöá äçìïóéåõüìåíá Þ ü é, äåí åðéóôñýöïíôáé.õðïãåãñáììýíá Üñèñá äåí åêöñüæïõí êáô áíüãêç ôéò áðüøåéò ôçò åöçìåñßäáò. Επίδοµα ανεργίας 360 ευρώ για διάστηµα από 3 έως 9 µήνες θα λάβουν από το Μάρτιο οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που έχουν διακόψει τη δραστηριότητά τους από την 1/1/2012 και µετά, µε ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και πληρωµής εισφορών 3 χρόνια και µε εισόδηµα κάτω από ευρώ (κατ' έτος) το 2011 και Το επίδοµα, σύµφωνα µε το τελικό σχέδιο υπουργικής απόφασης θα δικαιούνται και όσοι έχουν κλείσει την ε- πιχείρησή τους πριν από την 1/1/2011 εφόσον όµως έχουν επαναδραστηριοποιηθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή και δεν χρωστούν εισφορές. Για φέτος, πρώτη χρονιά εφαρµογής του µέτρου, θα διατεθούν 50 εκατ. ευρώ και υπολογίζεται ότι θα πάρουν το επίδοµα περίπου ελεύθεροι επαγγελµατίες που είναι άνεργοι. Η συνέχεια στη σελ. 4

3 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò 8 «µνηστήρες» για το εργοστάσιο απορριµµάτων της Κερατέας Στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου οι διαγωνισµοί για Άνω Λιόσια και Φυλή Με αυξηµένο το ενδιαφέρον επενδυτών πραγµατοποιήθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισµού για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριµ- µάτων Νοτιοανατολικής Αττικής µε Σ ΙΤ, στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης των Απορριµµάτων. Είχε προηγηθεί, την Τρίτη 22 Ιανουαρίου, ο πρώτος διαγωνισµός για την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας απορριµµάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συµµετείχαν συνολικά οκτώ (8) διαγωνιζόµενοι, είτε µεµονωµένα, είτε σε κοινοπρακτικά σχήµατα. Πρόκειται για τις : - Ένωση Εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ- ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - Ένωση Εταιρειών J&P ΑΒΑΞ ΑΕ- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ - Ένωση Προσώπων ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΗ ΑΕ - Εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ - Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP NV- INTRAKAT AE ENVITEC AE - Ένωση Προσώπων ΜΕΤΚΑ ΑΕ - Χρ.. Κωνσταντινίδης ΑΕ - Εταιρεία NOVAERA HELLAS AE - Ένωση Προσώπων ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ - ΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ - ΕΓΝΩΝ ΑΤΕ. συνέχεια στη σελ. 9 Ενηµερωτική εσπερίδα στον δήµο Αχαρνών Αντικείµενο η ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού και Εµπορίου O ήµος Αχαρνών στην προσπάθεια να συµβάλλει στην τόνωση της επιχειρηµατικότητας, στη διαδικασία ενίσχυσης υφιστάµενων επιχειρήσεων και στην ανάδειξη νέων επιχειρηµατιών διοργανώνει ενηµερωτική εσπερίδα στην αίθουσα ηµοτικού Συµβουλίου, την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 7µ.µ.. H συνάντηση διοργανώνεται µε αφορφή την πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης για «Ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης, Τουρισµού, Εµπορίου - Υπηρεσιών». Η ενηµέρωση θα πραγµατοποιηθεί από τον κ. Ιώαννη Γιάνναρο, ιευθυντή Ανάπτυξης στον Όµιλο Planet. Η παρουσία επιχειρηµατιών της πόλης µας, ή εν δυνάµει επιχειρηµατιών κρίνεται σηµαντική καθώς µέσα από το διάλογο θα απαντηθούν όλα τα κρίσιµα ζητήµατα που θα τεθούν ώστε να γίνουν κατανοητές οι απαιτήσεις και οι δυνατότητες για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης - Τουρισµού Εµπορίου & Υπηρεσιών» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων µε στόχο την ενίσχυση υφιστάµενων, νέων και υπό σύσταση πολύ µικρών, µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισµένες στην καινοτοµία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής. Ο προ πολογισµός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και αφορά σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στις 13 Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς 'Αξονες των πέντε Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (ΠΕΠ). Η ράση συγχρηµατοδοτείται από τα ΠΕΠ: Μακεδονίας Θράκης, υτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, Αττικής και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα και τον ΕΦΕΠΑΕ. Ενισχύονται έργα επιλέξιµου προ πολογισµού από ,00 ευρώ έως ,00 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Μεταποίηση», από ,00 ευρώ έως ,00 ευρώ για τη θεµατική ενότητα Η συνέχεια στη σελ. 6 ÈÑÉÁÓÉÏ-3 Ñ Ç Ó É Ì Á Ô Ç Ë Å Ö Ù Í Á ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ "ÈÑÉÁÓÉÏ": ÉÊÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ (ÃÑÁÖÅÉÁ) : (ÉÁÔÑÅÉÁ): ΙΚΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: Α" ΒΟΗΘΕΙΕΣ: ΙΚΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ: ΙΚΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΙΚΑ ΜΑΝ ΡΑΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÄÕÔ. ÁÔÔÉÊÇÓ: ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ÄÇÌÏÓ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: (ÄéïéêçôÞò): ÁÓÖÁËÅÉÁ ÁÓÐÑÏÐÕÑÃÏÕ: ΚΕΠ: ( /ντής) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÓ ÕËÏÓ (Èñéáóßïõ): ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ:: , ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΕΗ: (. Βαρέλα 3 & Θερµοπυλών 7 - Πλατεία Αγ. Παρασκευής), ΕΥ ΑΠ : ΒΛΑΒΕΣ , ΚΕΠ: ( εκελείας 34) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ: ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ: ΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ÄÇÌÏÓ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÌÁÃÏÕËÁÓ: 213/ ÁÓÖÁËÅÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ÄÅÇ ÂËÁÂÅÓ: ΟΥ: (Εθν. Αντιστάσεως & ήµητρος) ÅÕÄÁÐ: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ÉÊÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ ( ιευθυντής) ( Γραµµατεία) ËÉÌÅÍÁÑ ÅÉÏ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΟΛΕ: ÐÕÑÏÓÂÅÓÔÉÊÇ ÕÐÇÑÅÓÉÁ: ÔÑÏ ÁÉÁ ÅËÅÕÓÉÍÁÓ: ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ÄÇÌÏÓ ÌÁÍÄÑÁÓ-ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÂÉËÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕÑÕÈÑÙÍ:22630/62212,62207,62268 ÊÏÉÍÏÔÇÔÁ ÏÉÍÏÇÓ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÌÁÍÄÑÁÓ 210: , ÁÓÖÁËÅÉÁ ÌÁÍÄÑÁÓ : ΚΕΠ: ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ ÄÇÌÏÓ ÌÅÃÁÑÙÍ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΙΚΑ: (Tµήµα Eσόδων - Προ στάµενος) ΚΕΠ: ΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ÄÇÌÏÓ ÖÕËÇÓ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÄÇÌÏΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖÅÖÕÑÉÏÕ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÁÍÙ ËÉÏÓÉÙÍ: ÁÓÔÕÍÏÌÉÊÏ ÔÌÇÌÁ ÆÅÖÕÑÉÏÕ: ΚΕΠ ΖΕΦΥΡΙΟΥ: ΡΑ ΙΟΤΑΞΙ ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ ÁÉÏΛΟΣ (Μάνδρα) ΡΑ ΙΟ ΤΑΞΙ ΑΙΣΧΥΛΟΣ êáé (Áèçíþí) ÑÁÄÉÏ ÔÁÎÉ (ÄÞìçôñá Åëåõóßíáò): 210: ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ Με απώλειες 3,14% κάτω από τις µονάδες έκλεισε το Χρηµατιστήριο

4 4-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Ένα βήµα πιο κοντά στην κατασκευή των 4 µεγάλων αυτοκινητοδρόµων, το υπουργείο Ανάπτυξης -Προβλέπεται η απεµπλοκή τους από τον κύκλο των διαπραγµατεύσεων έως τον Απρίλιο Εντός του πρώτου εξαµήνου του 2013 προσδοκά ο επίτροπος περιφερειακής πολιτικής Γιοχάνες Χαν ότι θα υπάρξει επανεκκίνηση στην κατασκευή των 4 µεγάλων αυτοκινητοδρό- µων, ενώ ο υπουργός ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης προβλέπει απεµπλοκή τον Απρίλιο. Το θέµα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν προχθες στις Βρυξέλλες οι κ. Χαν και Χατζηδάκης, όπου από κοινοτικής πλευράς δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι µόλις διευκρινιστούν κάποια νοµικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τις κρατικές βοήθειες τα έργα αυτά µπορούν να ξεκινήσουν «σύντοµα, µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 2013». Ο Γ. Χαν δήλωσε ότι έλαβε ολοκληρω- µένη πληροφόρηση από τον κ. Χατζηδάκη για την πορεία των διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την υλοποίηση των έργων, εκφράζοντας την ετοιµότητα της Επιτροπής να παράσχει στήριξη ώστε να προχωρήσει η εφαρµογή τους. Σύµφωνα µε τον Κ. Χατζηδάκη, στόχος είναι έως τον Φεβρουάριο να υπάρξει συµφωνία µε τις εµπλεκόµενες 43 τράπεζες, κυρίως τις ξένες, προκειµένου το θέµα να προωθηθεί στη Βουλή εντός του Μαρτίου για να υποβληθούν στη συνέχεια οι σχετικές κοινοποιήσεις στην Κοµισιόν για το οριστικό «πράσινο φως». Ο υπουργός Ανάπτυξης αναγνώρισε ότι απαιτείται ισχυρή νοµική βάση για την προώθηση των έργων, η επανεκκίνηση των οποίων «ευελπιστούµε ότι θα σηµατοδοτήσει την επανεκκίνηση και της ελληνικής οικονοµίας, καθώς θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας». Ο υπουργός υπογράµµισε ακόµη ότι είναι σηµαντικό να προχωρήσουν οι διαπραγµατεύσεις µε τις τράπεζες, µετά τη συµφωνία µε τους παραχωρησιούχους τον περασµένο εκέµβριο και το δάνειο που συµφωνήθηκε µε την ΕΤΕπ ύψους 650 εκατ. ευρώ. «Πρέπει να κερδίσουµε χρόνο και να συνεργαστούµε στενά µε την Ευρωπα κή Επιτροπή και την Task Force, σε καθηµερινή βάση, προκειµένου να έχουµε αποτελέσµατα και µια συµφωνία, εντός του χρονοδιαγράµµατος που θέτει η ελληνική κυβέρνηση», είπε ο Κ. Χατζηδάκης, ο οποίος πρόσθεσε ότι το πρόβληµα είναι νοµικά περίπλοκο, αλλά η αποτυχία δεν είναι επιλογή. Εξάλλου, «εντυπωσιασµένος» από τις επιδόσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την απορροφητικότητα των πόρων του ΕΣΠΑ εµφανίστηκε ο Γ. Χαν. Ο κοινοτικός επίτροπος υπογράµµισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει αιτήσεις πληρωµών ύψους 3,2 δισ. ευρώ που καλύπτουν το 87% του στόχου που έχει τεθεί από το Μνηµόνιο. «Πρόκειται για τεράστια επιτυχία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γ. Χαν, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι προσπάθειες της Ελλάδας θα συνεχιστούν. Σε ό,τι αφορά τα έργα πρώτης προτεραιότητας και κυρίως τα 180 έργα που έχουν κατατεθεί εδώ και ενάµιση χρόνο, ο κοινοτικός επίτροπος διαπίστωσε πρόοδο σε περίπου 100 από αυτά, ενώ για περίπου 60 έργα υποστήριξε ότι θα απαιτηθούν περαιτέρω διαπραγµατεύσεις και συµφωνίες για την οριστικοποίησή τους και για κάποια άλλα θα υπάρξει επαναξιολόγηση. ιευκρίνισε ακόµη ότι για τα έργα όπου δεν έχει υπάρξει πρόοδος θα «παγώσει» η υλοποίησή τους, ώστε οι πόροι να ανακατανεµηθούν σε άλλα έργα. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι αναµένει µέσα στο επόµενο δίµηνο να υπάρξει η τελική αξιολόγηση για την υλοποίηση των έργων πρώτης προτεραιότητας που βρίσκονται σε εκκρεµότητα. Σχετικά µε την πορεία υλοποίησης των έργων της προηγούµενης προγραµµατικής περιόδου, ο κοινοτικός επίτροπος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2013 και µέσα στα χρονοδιαγράµµατα που έχουν συµφωνηθεί. Απορρόφηση Σε ό,τι αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων από τα διαρθρωτικά ταµεία, ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε επίπεδα άνω του κοινοτικού µέσου όρου. Σηµείωσε, επίσης, ότι ενώ η απορρόφηση των κονδυλίων το πρώτο εξάµηνο του 2012 ήταν ιδιαίτερα χαµηλή, µόλις στο 60%, το δεύτερο εξάµηνο ανακτήθηκε το έδαφος στο 102%, µε αποτέλεσµα να ξεπεραστούν οι στόχοι του Μνηµονίου. Σε ό,τι αφορά τα ανολοκλήρωτα έργα, της περιόδου , ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες, να απορροφηθούν όλα τα κονδύλια ως το τέλος Μαρτίου. Για τα λεγόµενα έργα προτεραιότητας, ο Κ. Χατζηδάκης παραδέχτηκε ότι σε ορισµένα από αυτά πρέπει να εντοπιστούν τα προβλήµατα και να επιτευχθούν οι στόχοι, σε συνεργασία µε την Ευρωπα κή Επιτροπή. Κατά την παραµονή του στη βελγική πρωτεύουσα ο Κ. Χατζηδάκης συναντήθηκε ακόµη µε τους επιτρόπους Ανταγωνισµού Χ. Αλµούνια, για τις ηµόσιες Συµβάσεις Μισέλ Μπαρνιέ και Μεταφορών Σιµ Κάλας. ιαβεβαιώσεις δόθηκαν από κοινοτικής πλευράς ότι µόλις διευκρινιστούν κάποια νοµικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τις κρατικές βοήθειες, η κατασκευή των 4 µεγάλων αυτοκινητοδρόµων µπορεί να ξεκινήσει «σύντοµα, µέσα στο α' 6µηνο του 2013». Πρόοδος σε περίπου 100 έργα Για τα έργα πρώτης προτεραιότητας και κυρίως τα 180 έργα που έχουν κατατεθεί εδώ και ενάµιση χρόνο, ο Γ. Χαν διαπίστωσε πρόοδο σε περίπου 100 από αυτά. Η συνέχεια από σελ. 2 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Άγιος Ταξιάρχης) Οι δικαιούχοι, είναι οι ελεύθεροι ε- παγγελµατίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ και οι αυτοτελώς α- πασχολούµενοι δηµοσιογράφοι (µόνο µε µπλοκάκι) που ασφαλίζονται στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Ο νόµος 3986/11 προβλέπει και τρίτη κατηγορία δικαιούχων, που είναι ασφαλισµένοι του ΕΤΑΑ, δηλαδή γιατροί, δικηγόροι και µηχανικοί και λειτουργούν ως ανεξάρτητοι ε- παγγελµατίες. Η διάρκεια καταβολής του επιδό- µατος ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης κλιµακώνεται ως εξής: Ασφάλιση από 3 ως 4 έτη, επίδο- µα για 3 µήνες. Ασφάλιση 5 ως 6 έτη, επίδοµα για 4 µήνες. Ασφάλιση 7 ως 8 έτη, επίδοµα για 5 µήνες. Ασφάλιση 9 ως 10 έτη, επίδοµα για 6 µήνες. Ασφάλιση 11 ως 12 έτη, επίδοµα για 7 µήνες. Ασφάλιση 13 ως 14 έτη, επίδοµα για 8 µήνες. Ασφάλιση 15 έτη και άνω, επίδο- µα για 9 µήνες. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το ιοικητικό Συµβούλιο του Ν.Ο.Ε.Λ. σας εύχεται Kαλή χρονιά και σας καλεί στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικής πίτας που θα γίνει την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013 και ώρα στην Αίθουσα «ήµητρα» του ξενοδοχείου ΕΛΕΥΣΙΝΑ. Θα χαρούµε µε την παρουσίας σας. Ο TTρόεδρος και το.σ. του Ν.Ο.Ε.Λ.

5 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò ΘÑÉÁÓÉÏ-5 Παρουσία πολλών νέων µελών Ιδρυτική συνεδρίαση της ΗΜΑΡ στο ήµο Αχαρνών Στον σιδηροδροµικό σταθµό Λαρίσης Ακόµη µία σύλληψη αυτοκινητιστή µε πειραγµένο ταξίµετρο Παρουσία πολλών νέων µελών της ηµοκρατικής Αριστεράς, πραγµατοποιήθηκε στις Αχαρνές την Τετάρτη , η ιδρυτική συνεδρίαση της οργάνωσης του κόµµατος στον ήµο. Στην ιδρυτική συνεδρίαση παρευρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ηµοκρατικής Αριστεράς, Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόµου και η Γραµµατέας Νοµαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής, Άννυ Βλαχοπουλιώτη. Στην συνεδρίαση συζητήθηκε διεξοδικά το ζήτηµα της εγκληµατικότητας, της έξαρσης της ρατσιστικής βίας και το αίσθηµα ανασφάλειας που βιώνουν καθηµερινά οι κάτοικοι, µε αφορµή και την ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βασίλης Οικονόµου για το 13ο Γυµνάσιο Αχαρνών στην Αυλίζα. Είναι σαφές ότι η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή και πρέπει να ληφθούν µέτρα για καλύτερη αστυνόµευση. Οι κάτοικοι πρέπει να συνδράµουν όλοι µαζί στην βελτίωση των συνθη κών διαβίωσης για όλους και να µην αφήσουν τον φόβο και την ανασφάλεια να πλήξουν την καθηµερινότητά τους. Η αυτοδικία δεν είναι λύση και όποιος την προωθεί έχει άλλα σχέδια για την κοινωνία και τους πολίτες της. Σήµερα εµφανίζουν ως εχθρούς τους µετανάστες και τους Ροµά, αύριο θα στραφούν κατά άλλων µειοψηφιών ανεξαρτήτως φυλής ή προέλευσης. «Ως ηµοκρατική Αριστερά οφείλουµε να ευαισθητοποιήσουµε και να ενηµερώσουµε τους συµπολίτες µας για τα αποτελέσµατα και τις συνέπειες της βίας και προς αυτή την κατεύθυνση θα α- ναλάβουµε συγκεκριµένες πρωτο βουλίες σε τοπικό επίπεδο την επόµενη περίοδο», ήταν η απόφαση της ιδρυτικής συνεδρίασης. Η ιδρυτική συνεδρίαση της οργάνωσης ήµου Αχαρνών ολοκληρώθηκε µε την ανάδειξη προσωρινής συντονιστικής επιτροπής η ο- ποία αποτελείται από τους εξής: Γραµµατέας: Γιάννης Γρηγορόπουλος Μέλη: Κώστας Αλτικατίδης Βαγγέλης Ζάχαρης Ελένη ηµητρέση Ελένη Τσακλίδου Μπάµπης Ορφανίδης Αλεξάνδρα Παππά Μήνα Γιάνταη Στο πλαίσιο διενέργειας εξειδικευµένων τροχονο- µικών ελέγχων σε.χ.ε. αυτοκίνητα (ταξί) από αστυνοµικούς των Οµάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχηµάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της ιεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, συνελήφθη χθες το απόγευµα, έξω από τον σιδηροδροµικό σταθµό Λαρίσης, ένας οδηγός ταξί, διότι είχε επέµβει στον µηχανισµό ένδειξης της αξίας της διαδροµής (ταξίµετρο). Επίσης κατά τον τροχονοµικό έλεγχο επέδειξε καταφανώς πλαστή ειδική άδεια οδήγησης Ε..Χ. αυτοκινήτου. Συγκεκριµένα, ο οδηγός είχε τοποθετήσει µία αυτοκόλλητη µαύρη ταινία επί της οθόνης του ταξι- µέτρου και συγκεκριµένα στην ένδειξη όπου αναγράφεται η µονή ή διπλή χρέωση, µε σκοπό να αποκρύπτεται από τους επιβάτες η χρήση διπλής χρέωσης (ταρίφας). Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αθηνών. Τιµητικές εκδηλώσεων στη µνήµη των θυµάτων του Ολοκαυτώµατος - ιοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής και η Ισραηλίτικη Κοινότητα Αθηνών Εκτάκτως συνεδριάζει τη ευτέρα το.σ. Μεγαρέων για την κατάργηση της ΟΥ Ενόψει της Ηµέρας Μνήµης Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώµατος, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, και ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, κ. Βενιαµίν Αλµπάλας, συνδιοργανώνουν σειρά εκδηλώσεων τη ευτέρα 28 Ιανουαρίου Αναλυτικότερα: Τη ευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013, ώρα 19:00 θα πραγµατοποιηθεί στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος» (Πειραιώς 254, Ταύρος) εκδήλωση µε τίτλο «Η Ιστορία διδάσκει;». Νωρίτερα την ίδια ηµέρα και ώρα 12:00 θα πραγµατοποιηθεί η κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο Ολοκαυτώµατος Ελλήνων Εβραίων στην Αθήνα (Ερµού & Ευβούλου, στον πεζόδροµο). Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, ο ήµαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καµίνης και ο Πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών, κ. Βενιαµίν Αλµπάλας. Την έντονη διαµαρτυρία τους εκφράζουν στα Μέγαρα κάτοικοι και δηµοτικοί φορείς, µε αφορµή την αποµάκρυνση - κατάργηση της ΟΥ Μεγάρων και τη µετατροπή της σε Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουµένων (Γ.Ε.Φ.). Η ιοίκηση του δήµου - όπως έγινε γνωστό- αποφάσισε για αυτόν το λόγο να συνεδριάσει εκτάκτως της ευτέρα 28 Ιανουαρίου και ώρα «Επειδή η απαξίωση και ο εµπαιγµός έχουν και τα όρια τους, πρέπει όλοι µαζί να διατρανώσουµε το ανάστηµα µας και να µην επιτρέψουµε περαιτέρω υποβάθµιση του τόπου µας. Το παράδειγµα της απο- µάκρυνσης της ΕΗ δεν πρέπει να επαναληφθεί. Επειδή η ευγένεια δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να ληφθεί ως αδυναµία, σας καλώ όλους να παραβρεθείτε στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου» αναφέρει το κάλεσµα της διοίκησης. Στη συνεδρίαση έχουν κληθεί να παραστούν εκπρόσωποι των περιφερειών στο Κοινοβούλιο.

6 6-ÈÑÉÁÓÉÏ ÔïðéêÝò ÅéäÞóåéò Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ Κατασκευή νέου κόµβου στο ήµο Ελευσίνας Στη συµβολή των οδών Πλάτωνος και Εθνικής Αντιστάσεως Οι εργαζόµενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνας βρίσκονται απ την Τρίτη (21/1/13) σε απεργία διαρκείας. ιεκδικούν τα δεδουλευµένα τους και τη βιωσιµότητα του Ναυπηγείου. Χαιρετίζουµε και συµπαραστεκόµαστε ολόψυχα στον αγώνα των εργαζοµένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. Η πολιτική των µνηµονίων, η πολιτική ισοπέδωσης της εργατικής τάξης αντιµετωπίζονται µόνο µε αγώνες. Ο αγώνας των εργαζοµένων στα Ναυπηγεία δεν είναι µεµονωµένος, προστίθεται στους αγώνες και τις κινητοποιήσεις που ξεσπάνε καθηµερινά σε όλη την Ελλάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ελευσίνας- Μαγούλας καλεί όλο τον λαό της περιοχής µας σε µια µαζική και δυναµική συµπαράταξη µε τους αγωνιζόµενους ναυπηγούς (της Ελευσίνας, του Σκαραµαγκά, της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στο Πέραµα και αλλού). Η αντίσταση και ο αγώνας είναι κοινός. Η πολιτική της τρόικας και της Κυβέρνησης διαλύει τον παραγωγικό ιστό της πατρίδας µας, εξαθλιώνει την κοινωνία. Η διάλυση της ναυπηγικής βιοµηχανίας είναι εθνικό έγκληµα, η διατήρησή της είναι εθνική υπόθεση, υπόθεση όλων µας. ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- ΑΓΩΝΑΣ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ελευσίνας- Μαγούλας Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή του κυκλικού κόµβου στη συµβολή των οδών Πλάτωνος και Εθνικής Αντιστάσεως (µπροστά στο Lidl). Σηµειώνεται, ότι κυκλικός κόµβος έχει κατασκευαστεί και στη συµβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου(Μαγούλα) - Γεννηµατά - Ζαφείρη Καλαθά, στη στροφή για το Θριάσιο Νοσοκοµείο, λύνοντας ένα χρόνιο πρόβληµα µε την επικινδυνότητα που παρουσίαζε το σηµείο. Το έργο του νέου κόµβου (Lidl) πραγµατοποιείται από τα συνεργεία του ήµου Ελευσίνας και όταν ολοκληρωθεί, όπως σηµειώνεται, θα συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της πυκνής ροής οχηµάτων που παρατηρείται καθηµερινά στην περιοχή. Ανάληψη ευθύνης για τη βοµβιστική επίθεση στο Mall Η πρωτοεµφανιζόµενη οργάνωση «Σύµπραξη αναρχικών Οργανώσεων» αναλαµβάνει µε προκήρυξή της τη βοµβιστική επίθεση στο εµπορικό κέντρο Mall. Παρατίθεται µέρος της ανάληψης, όπως ακριβώς όπως δηµοσιεύτηκε στον ιστότοπο Indymedia: Aνάληψη ευθύνης για την επίθεση στο Mall από Σύµπραξη αναρχικών Οργανώσεων: Άγρια Ελευθερία + Υποκινητές Κοινωνικών Εκρήξεων Ήταν κάτι παραπάνω από αναµενόµενο ότι η επιλογή του συγκεκριµένου στόχου θα δώσει αρκετή τροφή για συκοφαντίες από την πλευρά της εξουσίας. Ήθελαν θύµατα οι τροµοκράτες; Σκοπός τους η τροµοκράτηση της κοινωνίας; Και τι κατάφεραν, τι νόηµα είχε όλο αυτό; Ποια ηθική και ποιες αξίες µπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι που για να χτυπήσουν ένα εµπορικό, ναι µάλιστα ένα εµπορικό! βάζουν σε κίνδυνο µικρά παιδιά; Έτσι και αλλιώς εµείς ήµασταν πάντα από την άλλη πλευρά... και το ερώτηµά µας είναι ποιες ξεφτισµένες αξίες και ποια παραπλανηµένη ηθική ανέχονται την ύπαρξη εκτρωµάτων όπως το Mall; Ο στόχος φυσικά παρουσιάζεται σαν ένας οργανωµένος χώρος αναψυχής, ψώνια, βόλτες και ανάλατη διασκέδαση. Μία µικρή όαση στον σύγχρονο εφιάλτη. Είναι όµως πραγµατικά αυτό; Γιατί για εµάς πίσω από τις βιτρίνες που έσπασαν ξεδιπλώνεται µια διαφορετική ιστορία. Ένας οικονοµικός κολοσσός που βολεύει διπλά την εξουσία και τον καπιταλισµό. Φέρνει χρήµα και ικανοποιεί την δίψα όλων αυτών των άπληστων µισάνθρωπων και από την άλλη βυθίζει στην απάθεια και την άγνοια µε αντάλλαγµα λίγες στιγµές πλαστού συναισθήµατος, ψεύτικης ικανοποίησης και ολοκληρωτικού ελέγχου. Ένα καλοστηµένο παραµύθι που εµποδίζει τους αδιάφορους που καταναλώνουν να κάνουν στον εαυτό τους την πολύ απλή ερώτηση: Η ταινία που βλέπω, το ποτό που πίνω, η µπλούζα που αγοράζω είναι όντως µια ακόµα αθώα και ξέγνοιαστη στιγµή της ηµέρας µου; Γιατί αν κάποιος ψάξει λίγο καλύτερα, θα βρει καλά κρυµµένα κοµµάτια από ένα λίγο πιο αποκρουστικό παζλ, ένα ψηφιδωτό αίµατος, πόνου, εκµετάλλευσης και σφαγών ανθρώπων από έναν άλλο κόσµο, ενός κατώτερου θεού. Γιατί αυτά είναι τα τέσσερα συστατικά της πολυπόθητης ανάπτυξης, και της οικονοµικής ευηµερίας. Αν λοιπόν κάποιοι επιµένουν να βλέπουν φανταχτερές βιτρίνες, πιασάρικες ταινίες και να επιδίδονται σε χαλαρές κουβεντούλες µε δροσερό καφέ τότε η ευαισθησία τους και η ειλικρίνεια τους φτάνει µέχρι εκεί που φτάνουν τα µάτια τους. Για εµάς το mall και το κάθε mall είναι τεράστιο νεκροταφείο ανθρώπων και αληθινών αξιών. Για αυτό και το χτυπήσαµε. Π. Μ. Η συνέχεια απο σελ. 3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Βοήθεια προς Ελλάδα και Τουρκία για την λαθροµετανάστευση «Τουρισµός» και από20.000,00 ευρώ έως ,00 ευρώ για τη θεµατική ενότητα «Εµπόριο - Υπηρεσίες». Η ηµόσια απάνη του προγράµµατος συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπα κή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπα κό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Εθνικό Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Το ποσοστό της ηµόσιας Χρηµατοδότησης ποικίλει ανάλογα µε το καθεστώς και τον τρόπο υλοποίησης της επένδυσης (Ευρωπα κοί Κανονισµοί 1998/2006 και 800/2008). Βοήθεια προς Ελλάδα και Τουρκία για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών και αποδοχή του προβλήµατος της λαθροµετανάστευσης ως ευρωπα κού, ζητά µε απόφασή της η Συνέλευση του Συµβουλίου της Ευρώπης. Εγκρίνοντας την έκθεση της Ολλανδέζας βουλευτού των Σοσιαλιστών Τίνεκε Στρικ, η Ολοµέλεια της Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώπης υπογραµµίζει την ανάγκη να αναγνωριστεί ως ευρωπα κό, το πρόβληµα της αθρόας προσέλευσης λαθροµεταναστών και αιτούντων άσυλο από τη Συρία και τη Β. Αφρική, στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης. Κύρια σηµεία εισόδου των παράνοµων µεταναστών, στην πορεία τους προς την ΕΕ, είναι η Ελλάδα και η Τουρκία, που έχει ήδη δεχθεί λαθροµετανάστες από τη Συρία, τονίζεται στο σχετικό ψήφισµα. Με αυτό, καλούνται οι ευρωπα κές κυβερνήσεις να αυξήσουν σηµαντικά τη βοήθειά τους προς την Ελλάδα, την Τουρκία και τις άλλες µεσογειακές χώρες και να επανεξετάσουν το προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη.Με το ίδιο ψήφισµα, ωστόσο, καλούνται οι ελληνικές αρχές να καταπολεµήσουν την άνοδο του ρατσισµού και την ξενοφοβία έναντι των µεταναστών στη χώρα.

7 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Καταστροφικές οι συνέπειες από τη διακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης ÈÑÉÁÓÉÏ-7 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΗ ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ -Προειδοποιεί σε επιστολή του προς το ΥΠΕΚΑ ο ήµαρχος Ιλίου Επείγουσα επιστολή απέστειλε ο ήµαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος προς στο ΥΠΕΚΑ, προειδοποιώντας για τις καταστροφικές συνέπειες από την διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης, επισηµαίνοντας παράλληλα την επικίνδυνη αδιαφορία της Κεντρικής ιοίκησης και την ανεπαρκή διαχείρισή του από τον φορέα που εποπτεύει το ΥΠΕΚΑ. Μετά την αποκατάσταση των αντλιών νερού, της γεώτρησης, της στάθµης του νερού των λιµνών, καθώς και των εγκαταστάσεων του Πάρκου, αποτέλεσµα της δυναµικής παρέµβασης του ήµου Ιλίου, του ήµου Αγίων Αναργύρων Καµατερού και του ΑΣ Α, που πραγµατοποιήθηκε το καλοκαίρι για τη σωτηρία του, «η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης υπονοµεύει αφενός τη µεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουµε για τη διάσωσή του, αφετέρου την ασφάλεια των πολιτών και των εγκαταστάσεων», προειδοποιεί ο ήµαρχος Ιλίου στην επιστολή του. Στη συνέχεια, αφού σηµείωσε τον κοινωνικό ρόλο ενός, µοναδικής αξίας, φυσικού περιβάλλοντος, µέσα στο αστικό ιστό της Αθήνας, καθώς αποτελεί σηµείο αναφοράς και συνάντησης πολιτών από όλη την Αττική, γεγονός ιδιαίτερα σηµαντικό σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουµε, έκλεισε την επιστολή του σε αυστηρό τόνο: «υστυχώς, διαπιστώνουµε για άλλη µια φορά ότι η µέχρι τώρα διαχείριση του Πάρκου δεν επαρκεί για την επιβίωσή του, ενώ η αδιαφορία της κεντρικής διοίκησης θέτει κατ επανάληψη σε κίνδυνο τον µοναδικό αυτό πνεύµονα πρασίνου. Για εµάς, µοναδική λύση αποτελεί η οριστική λύση, η οποία θα διασφαλίσει τη σταθερή φροντίδα ενός Πάρκου µε τεράστια οικολογική και κοινωνική αξία, πιστεύοντας ακράδαντα ότι η διαπραγµάτευση της φροντίδας, της ασφάλειας και της επιβίωσής του θα πρέπει, επιτέλους, να λάβει οριστικό τέλος». 61 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κύκλωµα φαρµακείων ευθύνεται για την έλλειψη φαρµάκων, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας, Μ. Σαλµά Κύκλωµα που είχε στηθεί από φαρµακεία «φρόντιζε» για την έλλειψη φαρµάκων, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μάριος Σαλµάς, προσθέτοντας ότι τα εµπλεκόµενα φαρµακεία εν τέλει δεν είναι σαράντα όπως είχε γίνει αρχικά γνωστό, αλλά εξήντα ένα. Παράλληλα, ο κ. Σαλµάς, µιλώντας στο Mega, προανήγγειλε νέες µειώσεις στις τιµές των φαρµάκων. Το δίκτυο αλληλεγγύης Ελευσίνας- Μαγούλας «υπάρχει άλλος δρόµος» οργανώνει συγκέντρωση διαµαρτυρίας σήµερα Παρασκευή στις 12:30 στα γραφεία της ΕΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. ιεκδικεί «καµία διακοπή ρεύµατος στα σε σπίτια της πόλης, άµεση επανασύνδεση ρεύµατος, δίκαιοι διακανονισµοί πληρωµής λογαριασµών». Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ελευσίνας- Μαγούλας καλεί όλα τα µέλη του, τους φίλους, τους οπαδούς, όλο τον λαό του δήµου µας να συµµετάσχουν µαχητικά στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας. ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- ΑΓΩΝΑΣ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΛΑΤΤΑΣ Επήραµε το δάνειο να βγούµε από την κρίση, και τώρα θέλει τσαγανό και ποιος θα το τολµήσει. ΕΒΓΗΚΕ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ εις το γυαλί και είπε ότι τώρα αρχίζουµε και το νερό το καθαρό, εις το αυλάκι µπήκε. Την άλλη µέρα είδα εγώ βροχή χιονοστιβάδας φόροι µεγάλοι αβάσταχτοι, που όλους συνεκλόνησαν, κούνησαν τα θεµέλια της δόλιας της ΕΛΛΑ ΑΣ. Θαρρώ εσείς βαλθήκατε να µας ξεµπουντουλωστε δεν κάνετε άλλη δουλειά, και από φόρους ΧΩΣΤΕ. ΠΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΑΜΑΡΑ, ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Ελευσίνας- Μαγούλας ΤΟ ΑΝΕΙΟ να πάρει ένα βούρλο, να φτιάξη τσαπελόσυκα, να παίξει και ταµπούρλο. Όταν θα γίνουν εκλογές, σας λέω θα το δείτε µέσα στην ΚΑΛΠΗ ΚΑΛΠΙ ΕΣ, τίποτα δεν θα βρείτε. ΝΑ µην υπάρχει ΕΛΛΗΝΑΣ τη ΧΩΡΑ να φροντίσει οποίος γένη ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, κοιτάει να µας πηδήσει. ΠΑ ποια ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΛΑΣ στο λέω να µη µου κόλας κουράστηκα, κουράστηκα, και όλους σας ΣΙΧΑΘΗΚΑ.

8 8 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Οικονοµική Αστυνοµία και ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Χρήσιµες συµβουλές για την αποφυγή υποκλοπής κωδικών e-banking Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ο ήµαρχος Ασπροπύργου και ο Πρόεδρος.Σ. του Πνευµατικού Κέντρου του ήµου µας, σας προσκαλούν στη διάλεξη, που θα δώσει, Ο Οµότιµος Καθηγητής, Παιδαγωγικής & Φιλοσοφικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Κος Γιώργος Κρουσταλλάκης, µε θέµα: «Η επικοινωνία µε τα παιδιά µας». Τη ευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013 στις 19:30,στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Ασπροπύργου, Αλέκου Παναγούλη 13,στην Πλατεία του Αγίου ηµητρίου. Μετ εξαιρέτου τιµής, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ του Π.Κ. Αντώνιος Καραµπούλας Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Νικόλαος Ι. Μελετίου Περιπτώσεις αλίευσης και υποκλοπής κωδικών από χρήστες υπηρεσιών e-banking εντόπισε η υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Ειδικότερα, οι δράστες χρησιµοποιούν κακόβουλο λογισµικό, που εγκαθίσταται στους υπολογιστές των χρηστών διαδικτυακών υπηρεσιών internet banking και παγιδεύει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, µε αποτέλεσµα να υφαρπάζει τους κωδικούς ασφαλείας και η συναλλαγή (π.χ. για µεταφορά χρηµάτων ή πληρωµή πιστωτικής κάρτας) να ολοκληρώνεται από τρίτα πρόσωπα, τα οποία µεταφέρουν σε δικούς τους λογαριασµούς χρηµατικά ποσά, χωρίς την έγκριση του δικαιούχου. Στο πλαίσιο αυτό η ίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλή- µατος συµβουλεύει τους πολίτες: Να µην συνεχίζουν τη διαδικασία εισαγωγής στην υπηρεσία internet banking, εφόσον παρατηρήσουν διαφορετική λειτουργικότητα από τη συνηθισµένη και να επικοινωνούν µε την τράπεζα ή/και µε την υπηρεσία ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος στο τηλέφωνο ή στο Να έχουν ενηµερωµένο λογισµικό για προστασία από ιούς και malware. Σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι ο υπολογιστής τους έχει µολυνθεί από το κακόβουλο λογισµικό να εκτελέσουν ένα ενηµερωµένο πρόγραµ- µα προστασίας, προκειµένου να το αποµακρύνουν. Να αλλάξουν τον κωδικό πρόσβασης µετά τον καθαρισµό του υπολογιστή από το κακόβουλο λογισµικό. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Ταχ. /νση: Νικ. Πλαστήρα 69 Ταχ. Κώδικας: Αιγάλεω FAX: Πληροφορίες: Σ. Φράγκου Τηλέφωνο: Αιγάλεω 7 Ιανουάριος 2013 Αριθ. Πρωτ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του αρθ. 14 Ν. 998/79 εκδόθηκε κατόπιν αιτήσεως πολιτών και πέραν αυτών αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία µας η αριθ. 3914/12/ πράξη χαρακτηρισµού του ασάρχη Αιγάλεω στη θέση «Μαγούλα» κτηµατικής Περιφέρειας ήµου Ασπροπύργου Νοµού Αττικής σε έκταση εµβαδού (10,40340 στρ.). Με τη πράξη αυτή η ανωτέρω έκταση χαρακτηρίζεται όπως παρακάτω: Α) Οι εκτάσεις µε στοιχεία (Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Η) και (1, 2, 3, 4, 5, 6, Α, Ζ, Ε, 1) εµβαδού επτά στρεµµάτων, τριάντα πέντε τετραγωνικών µέτρων και είκοσι εκατοστών του τετραγωνικού µέτρου (7,03520 στρεµ) και ενός στρέµµατος και εκατόν είκοσι τετραγωνικών µέτρων (1,120 στρεµ) αντίστοιχα ως µη ασικές της παρ. 6α άρθρου 3 του Ν. 998/79. Β) Η υπόλοιπη έκταση µε στοιχεία (1, 2, 3, 4, 5, 6, Β, Γ,, 1) εµβαδού δύο στρεµµάτων διακοσίων σαράντα οκτώ τετραγωνικών µέτρων και είκοσι εκατοστών του τετραγωνικού µέτρου (2,24820 στρεµ) ως µη ασική πετρώδης χορτολιβαδική έκταση της παρ. 6β και γ του άρθρου 3 του Ν.998/79. Κατά της πράξης του ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α' βαθµίου Επιτροπής Επίλυσης ασικών Αµφισβητήσεων υτ. Αττικής (Παλληκαρίδη Αιγάλεω). Η παραπάνω Πράξη εστάλη και στο ήµο Ασπροπύργου για έκθεση και ανάρτηση για ένα (1) µήνα.. H ΑΣΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΑ ασολόγος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΑΣΩΝ ΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 69 Τ.Κ Πλ. Χρ.Γκάτσης Τηλ Φαξ Βαθµός Ασφαλείας Αιγάλεω Αρ.πρωτ. 3975πε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνουµε ότι σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 14 Ν.998/79 εκδόθηκε µετά από αίτηµα πολίτου, ήµου Μάνδρας-Ειδυλλίας η αρ 3975πε/ πράξη χαρακτηρισµού του ασάρχη Αιγάλεω για έκταση εµβαδού 0,84318 στρ. που βρίσκεται στην θέση «Βορίνια- Σκλαβούνι» περιοχή Πόρτο Γερµένο Βίλιων περιφερείας ήµου Μάνδρας Ειδυλλίας. Με την πράξη αυτή η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται ως µη δασική έκταση µη υπαγόµενη στις δασικές διατάξεις (αγροτική έκταση) υπαγόµενη στην παρ. 6α του αρ. 3 του Ν.998/79 όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση της παρ. 1 αρ. 1 του Ν.3208/03 µε την παρ.1 του αρ. 9 του Ν.3818/2010. Κατά της πράξης του ασάρχη επιτρέπονται αντιρρήσεις εντός δύο (2) µηνών από την τελευταία δηµοσίευση ενώπιον της Α' βαθµίου Επιτρ. Επίλυσης ασ. Αµφισβ. υτ. Αττικής. Η παραπάνω πράξη εστάλη και στον ήµο Μάνδρας -Ειδυλλίας για έκθεση επί ένα (1) µήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο σε εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η ΑΣΑΡΧΗΣ ΕΙΡΗΝΗ ΣΟΥΡΑ ασολόγος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Αριθµ. Πρωτ Ηµ.Πρωτ.: 23/1/2013 ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο ήµος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 5/2/2013 ηµέρα Tρίτη και ώρα 10: π.µ. ενώπιον της αρµόδιας τριµελούς Επιτροπής διεξαγωγής ηµοπρασιών του ήµου Αθηναίων, ηµοτικό Κατάστηµα Κ. Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, /νση Προµηθειών & Αποθηκών θα διεξαχθεί ανοικτός τακτικός επαναληπτικός διαγωνισµός µε την διαδικασία της ηλεκτρονικής δηµοπρασίας, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή ανά άρθρο προσφοράς για την προµήθεια ελαστικών επισώτρων. Π Ρ Ο Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ : ,21 συµπ/νου του ΦΠΑ 23%. Η εγγύηση συµµετοχής ορίζεται στο 5% του ενδεικτικού προ πολογισµού µε το ΦΠΑ επί της συνολικής προ πολογισθείσης δαπάνης της προµήθειας ή των άρθρων που θα προσφέρουν και βεβαιώνεται µε την προσκόµιση ισόποσου γραµ- µατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας. Η παράδοση της προµήθειας θα γίνεται τµηµατικά και σε χρονική διάρκεια ενός έτους, µε δαπάνη του προµηθευτή. Για την παράδοση των ειδών θα ενηµερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής 5 εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα από την ηµεροµηνία παράδοσης, η οποία θα γίνεται στα Αµαξοστάσια του ήµου (Ι. Οδός 151 Αιγάλεω Αττικής και Ζωφριά Αττικής) ή σε χώρους που θα υποδειχτούν από την Υπηρεσία (άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ). Στην δηµοπρασία γίνονται δεκτοί προµηθευτές των ζητούµενων ειδών. Πληροφορίες για την παραπάνω δηµοπρασία µπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόµενοι από την /νση Προµηθειών & Αποθηκών, Τµήµα ηµοπρασιών, Κων. Παλαιολόγου 9, κ. Μιατσών Πηγή, τηλ.: κάθε εργάσιµη ηµέρα και ώρα. Η δαπάνη της δηµοσίευσης βαρύνει τον Προµηθευτή. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ασπρόπυργος 23 / 01 /2013 Αριθµ. πρωτ.: 2273 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ήµαρχος Ασπροπύργου, λαµβάνοντας υπόψη του: 1.Τις δ/ξεις των άρθρων 103 & 209 του Ν.3463/ Τις /ξεις του άρθρου 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 & 6 της υπ. αριθµ /93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) 3.Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/ Την υπ. αριθµ /06 Κ.Υ.Α.(ΦΕΚ 1503 Β/ ) περί παροχής µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και µέτρων προληπτικής ιατρικής. 5.Τον τρέχοντα προ πολογισµό του ήµου. Προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ», προ π. απάνης ,00, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13 % µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το προσωπικό του ήµου µας. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στο ηµοτικό Κατάστηµα Ασπροπύργου που βρίσκεται στη Λ. ηµοκρατίας 18, στις 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ. µε ώρα λήξης προθεσµίας παραλαβής προσφορών την 11:30 π.µ. Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό, υποβάλλεται µαζί µε την προσφορά Εγγυητική συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί στο 5% της προ πολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. 13 %,ήτοι 3.329,20 Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τους όρους της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο ήµο, καθηµερινά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ.: από το αρµόδιο γραφείο του ( ΜAΛΙΑΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ) και στην ιστοσελίδα του ήµου Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Υπεγράφη το πρόγραµµα για πρόληψη λαθρο λοτοµιών Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, υπέγραψε σήµερα απόφαση για την υλοποίηση του Ειδικού Προγράµµατος «Πρόληψης Λαθρο λοτοµιών έτους 2013», όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ. Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ασαρχείων, των ιευθύνσεων ασών, των ιευθύνσεων Συντονισµού & Επιθεώρησης ασών, αλλά και του Συντονιστικού Κέντρου ασοπροστασίας (τηλεφωνικός αριθµός 1591) για τις απογευµατινές ώρες (µέχρι τις 22:00) και τις αργίες, µε στόχο την αντιµετώπιση των φαινο- µένων παράνοµων υλοτοµιών και παράνοµης διακίνησης ξυλείας. Ο Υπουργός Αναπληρωτής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής έδωσε ήδη οδηγίες για την αυστηρή τήρηση του θεσµικού πλαισίου και την εφαρµογή του Νόµου, µε στόχο την προστασία των πολύτιµων δασικών µας πόρων. Το πρόγραµµα που υλοποιεί από σήµερα η Ειδική Γραµµατεία ασών, έχει προ πολογισµό Ευρώ και βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταµείου. Το κόστος υλοποίησης των µέτρων αυτών, είναι πολλάκις µικρότερο της βλάβης που προκαλείται από το έγκληµα της λαθρο λοτοµίας στα ασικά Οικοσυστήµατα της χώρας και στην Εθνική Οικονοµία. Η Πολιτεία παραµένει σε εγρήγορση προκειµένου να διαφυλάξει τον φυσικό πλούτο της χώρας και καλεί Η συνέχεια απο σελ. 3 Υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, στη φάση αυτή κατατίθενται µόνο τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό και θα ακολουθήσει η β φάση µε τη διενέργεια του Ανταγωνιστικού ιαλόγου και, τέλος, η κατάθεση δεσµευτικών οικονοµικών προσφορών. Για το εργοστάσιο της ΝΑ Αττικής, επισηµαίνεται ότι, σύµφωνα µε την προκήρυξη του έργου, ο Ε ΣΝΑ ως αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος της περαιτέρω εξειδίκευσης και του ακριβούς προσδιορισµού, τόσο σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση όσο και σε ό,τι αφορά την ακριβή ποσότητα των προς επεξε ργασία απορριµµάτων. Στις 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου οι διαγωνισµοί για Άνω Λιόσια και Φυλή Στις 29/01 και 05/02/2013 θα πραγµατοποιηθούν οι διαγωνισµοί για την κατασκευή των εργοστασίων επεξεργασίας απορριµ- µάτων της υτικής Αττικής (Λιόσια και Φυλή). Ο Πρόεδρος του Ε ΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γιάννης Σγουρός, δήλωσε ότι «Με µεθοδική δουλειά και µε προγραµµατισµό, προχωράµε στην εφαρµογή του Περιφερειακού Σχεδιασµού ιαχείρισης Απορριµµάτων Αττικής, που εκκρεµούσε για 10 χρόνια, και κόβουµε το γόρδιο τους πολίτες σε συνεργασία ενάντια σε καταστροφικές, για όλους µας, παραβατικές συµπεριφορές. Το ΥΠΕΚΑ υπενθυµίζει στους πολίτες ότι έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν, άµεσα, περιστατικά λαθρο λοτοµίας στο Συντονιστικό Κέντρο ασοπροστασίας (τηλεφωνικός αριθµός: 1591). Υπενθυµίζεται ότι, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, εξέδωσε στις 21/12/2012 κατεπείγουσα εγκύκλιο για την αντιµετώπιση της λαθρο λοτοµίας προς όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, η οποία περιλαµβάνει στοχευµένες δράσεις άµεσης εφαρµογής. Παράλληλα, το ΥΠΕΚΑ αναλαµβάνει πρωτοβουλία και σε συνεργασία µε συναρµόδια Υπουργεία, όπου αυτό απαιτείται, για σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων που αυστηροποιούν το θεσµικό πλαίσιο αντιµετώπισης της λαθρο λοτοµίας και διευκολύνουν τους ελέγχους. δεσµό της αδιαφάνειας και της ολιγωρίας. έσµευσή µας απέναντι στα 5 εκ. των πολιτών της Αττικής είναι ότι θα κάνουµε ό,τι περνά από το χέρι µας, ώστε να αναστραφεί η σηµερινή απαράδεκτη κατάσταση µε τη διαχείριση των απορριµµάτων. Αξιοποιώντας τη συγκεκριµένη διαδικασία, η Αττική έχει τη δυνατότητα, για πρώτη και ίσως τελευταία φορά, να αποκτήσει σύγχρονες υποδοµές για τη διαχείριση των απορριµµάτων της, εφάµιλλες των άλλων Ευρωπα κών χωρών, διασφαλίζοντας παράλληλα τις θέσεις εργασίας των εργαζοµένων του Συνδέσµου». ÈÑÉÁÓÉÏ-9 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΚΠΟΙΖΩ Τράπεζες παρακρατούν µισθοδοσίες και άλλα επιδόµατα για την εξόφληση δανείων Επιστολή έστειλε στη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) σχετικά µε καταγγελίες καταναλωτών που διαπίστωσαν ότι οι τράπεζες είχαν παρακρατήσει µέρος ή ολόκληρη τη µισθοδοσία τους, τη σύνταξή τους ή ακόµα και το επίδοµα ΟΑΕ για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών. «Οι τράπεζες συνεχίζουν να παραβιάζουν το α- κατάσχετο των µισθών και συντάξεων, καθώς παραµένουν σε υψηλά επίπεδα τα κρούσµατα παντελώς αυθαίρετων παρακρατήσεων. Ακόµα και στην περίπτωση που ο οφειλέτης έχει δώσει πάγια εντολή ή έχει εκχωρήσει, αν είναι δηµόσιος υπάλληλος, µέρος της µισθοδοσίας του στην τράπεζα, έχει δικαίωµα ανά πάσα στιγµή να την ανακαλέσει» σηµειώνει η οργάνωση των καταναλωτών. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υπενθυµίζει ότι εδώ και µήνες έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της και διανέµει στα γραφεία της (Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Πάτρα) σχετικό υπόδειγµα ανάκλησης της εκχώρησης ή εντολής, την οποία καλούνται να συµπληρώσουν ό- σοι επιθυµούν τη διακοπή της παρακράτησης από τη µισθοδοσία τους. «Όσον αφορά το επίδοµα ΟΑΕ, η Εθνική Τράπεζα εκµεταλλεύεται το γεγονός ότι τα επιδόµατα καταβάλλονται σε λογαριασµούς της ίδιας και φ- τάνει στο σηµείο να τα παρακρατεί από ανέργους οφειλέτες» αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ υπογραµµίζοντας ότι έχει δεχθεί καταγγελίες πως ολόκληρες οικογένειες πέρασαν τις γιορτές χωρίς έστω το ποσό των 360 ευρώ. Η ΕΚΠΟΙΖΩ καλεί τη Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή να επιβάλει κυρώσεις σε όσα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα παραβιάζουν τα δικαιώµατα των δανειοληπτών.

10 10 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Ôïõ ÁíÝóôç Ôóáêßñïãëïõ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ Ο ΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΥΖΑΝΤΑ Ο 21 ετών µέσος θέλει να αποχωρήσει από τον Βύζαντα Μεγάρων. Φευγάτος από τον Βύζαντα Μεγάρων είναι ο Αλέξης Μπιτσάκος. Ο 21 ετών µέσος έχει ζητήσει να φύγει από την κιτρινόµαυρη οµάδα, αν και φέτος αποτελεί σηµαντικό ε- ργαλείο στα χέρια του Θύµιου Γεωργούλη. Μέχρι στιγµής έχει µετρήσει 13 συµµετοχές. Αµφίβολος για το µατς την ευτέρα που ακολουθεί, µε την ΑΕΛ, είναι ο τραυµατίας Γκεµίσης, που υπέστη οστικό οίδηµα στο παιχνίδι µε τον Φωκικό. Κόντρα στην ΑΕΛ οι Μεγαρείς θα έχουν επιπλέον λύσεις, καθώς οι Λιόλιος, Νικολόπουλος, Κορώνης και Κρολ θα είναι διαθέσιµοι. Μπορεί κόντρα στον Φωκικό να µην πρόλαβαν να ντεµπουτάρουν οι προαναφερθέντες, ωστόσο θα το πράξουν στο παιχνίδι που ακολουθεί, µε την ΑΕΛ στα Μέγαρα. Ο Θύµιος Γεωργούλης θα έχει εναλλακτικές λύσεις στα χέρια του, απέναντι σε έναν ακόµα δυνατό αντίπαλο. Οι «κιτρινόµαυροι» θα κληθούν να δείξουν εκ νέου ότι στις εντός έδρας αναµετρήσεις αποτελούν ένα δυσκολοκατάβλητο σύνολο. Χαρακτηριστικό είναι ότι µόνο ο Απόλλων και ο Ηρακλής έφυγαν µε τη νίκη από τα Μέγαρα. Οι αγώνες και οι διαιτητές της ΕΣΚΑΝΑ Ανακοινώθηκαν οι αγώνες και οι διαιτητές της ΕΣΚΑΝΑ στο πρωτάθληµα γυναικών-κορασίδων-παίδων-εφήβων-παµπαίδων µίνι αγοριών-παγκορασίδων το Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά: ΣΑΒΒΑΤΟ 26/01/13 - ΚΟΡΑΣΙ ΕΣ ΕΣΠΕΡΟΥ ΙΚΑΡΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Σταγιανός Καπούτσης Πολίτης Γ ΜΑΝ ΡΑΣ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΑΟΚ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Παπαφωτίου Μπασούκος Λέκου ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΕΙΡ Πέππας Χατζής Πάλλας ΠΑΙ ΕΣ ΕΦΗΒΟΙ 10.15(Π) 2ο ΑΚΑΝ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ Αυγερινός Γεωργουλάκος Γώγος 18.30(Π) ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΟΚΕ Πέππας Χατζής Πάλλας 20.00(Ε) ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ. ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΟΚ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Πέππας Χατζής Πάλλας 15.30(Π) ΚΛ. ΜΑΝ ΡΑΣ AOK ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Β ΓΑΣΕ Παπαφωτίου Μπασούκος Λέκου 13.30(Ε) ΚΛ. Α. ΑΣΚ. ΕΛΕΥΣ. ΓΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Α βαλιώτης Τοβήλ Χριστοδούλου ΠΑΜΠΑΙ ΕΣ ΚΛ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΣΚ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΕΝ. ΑΜΦΙΑΛΗΣ Α βαλιώτης Μέσα σε εξαιρετικό κλίµα στην κατάµεστη από ποδοσφαιρόφιλους αίθουσα του πολυχώρου «Απόλλων» στα Καµίνια, η Ένωση Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά πραγµατοποίησε µε µεγάλη επιτυχία την ετήσια γιορτή της. Οι επίσηµες παρουσίες έδωσαν και πήραν ενώ οι βραβεύσεις ικανοποίησαν κάθε... γούστο! Η γιορτή ξεκίνησε µε τραγούδια από τους Άννα Γκοτζαµάνη, Αχιλλέα Μοίρα, Γιάννη Μπρίτσα και Γιάννη Μανόπουλο ενώ γρήγορα πήρε τον λόγο ο υπουργός Πολιτισµού κ.κ. Αρβανιτόπουλος που τίµησε µε την παρουσία του την εκδήλωση, αλλά και αυτός µε τη σειρά του τιµήθηκε µε την απονο- µή αναµνηστικής πλακέτας. Έπειτα από ένα σύντοµο χαιρετισµό του προέδρου της Ένωσης Παλαιµάχων Ποδοσφαιριστών Πειραιά, κου Νίκου Σιδηρόπουλου, ακολούθησε βίντεο που ανέδειξε όλη την πλούσια δράση της Ένωσης κατά το 2012, κάνοντας αναφορά µεταξύ άλλων στην αιµοδοσία, τις ιατρικές εξετάσεις, τους φιλανθρωπικούς φιλικούς αγώνες, κ.ά., και φυσικά στην µεγάλη εκδήλωση εις µνήµην του Αλκέτα Παναγούλια, εκδήλωση στην οποία είχε την τιµή να συµµετέχει στην διοργάνωση. Ακολούθησαν πλήθος βραβεύσεων από όλη τη γκάµα του ποδοσφαιρικού και αθλητικού εν γένει κόσµου καθώς και βραβεύσεις σε οργανώσεις όπως ο Ερυθρός Σταυρός, ο όµιλος ΟΥΝΕΣΚΟ κ.ά. Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΒΟΙΚΟ Ο ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΣ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΟΠΑ ύσκολη έξοδος έχει ο Μανδραικός την Κυριακή αφού στα πλαίσια της 13ης αγωνιστικής του 7ου οµίλου αγωνίζεται στον Κιάτο µε τον επικίνδυνο Πέλοπα. Ο Πανελευσινιακός για δεύτερο συνεχόµενο παιχνίδι αγωνίζεται στην έδρα του κόντρα στο Ευβοικό Αγίου Νικολάου. Αναλυτικά: Πέλοπας Κιάτου-Μανδρα κός Μπόρτζαρης, Παπαδήµας, Μεσσήνης (Αχα ας) Πανελευσινιακός-Ευβο κός Αγίου Νικολάου Κακριδής, Γκότσης, Τάγκαλης (Κορινθίας) Λουκίσια-Παναργειακός Γκάµαρης, Φωτόπουλος, Γκαβέρας (Αθηνών) Παρνασσός-ΑΕ Ερµιονίδας Τζοβάρας, Κουτσόβουλος, Λαγός (Φθιώτιδας) Πανναυπλιακός-Χαλκίδα Γιαννόπουλος, Βεργέτης, Χαραλαµπόπουλος (Αρκαδίας) ΜΙΝΙ ΑΓΟΡΙΑ ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ ΑΟ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Γλυκιώτης ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΝΕ ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΕΝ. ΠΕΡΑΜ./ΜΕΓΑΡ. Γλυκιώτης ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΓΣ ΜΕΓΑΡΩΝ Γλυκιώτης ΚΥΡΙΑΚΗ 27/01/13 - Α ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ(ΓΟΥΒΑ) ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΟ ΕΥΤΙΚΗ Ντζαµάρας Ντεµέλης Σαµαρτζής Παπασαρή ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΦΝΗ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Φασόλης Αρφαρά Ζουδιάρη Μιχελακάκης Παπασηµακοπούλος ΠΑΙ ΕΣ 18.00(Π) ΚΛ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΤΕΛΑΜΩΝΑΣ AOK ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Α Ντζαµάρας Τσιρογιάννη Πολίτης Κ (Ε) 1Ο ΚΓ ΝΙΚΑΙΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ Αλεβίζος Καλαντζή Γεωργουλάκος 13.30(Ε) ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ. ΣΑΛ. ΕΝ ΠΕΡΑΜΟΥ/ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΕΡΑΜΑ Νικολοπούλου Καραγεωργόπουλος Πολίτης Κ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙ ΕΣ ΚΛ. ΜΑΝ ΡΑΣ ΙΙ ΜΑΝ ΡΑ ΚΟΣ ΦΑΡΟΣ ΚΕΡ Πέππας Ο ΚΛ. ΕΛΕΥΣ ΓΟΥΒΑ ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ Ντζαµάρας ΚΛ. ΜΕΓΑΡΩΝ ΑΛ ΣΑΛ Ν.Ε. ΜΕΓΑΡΙ ΟΣ ΕΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νικολοπούλου. Κοσµοσυρροή στη γιορτή των παλαιµάχων ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΤΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙ ΗΣ (ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ) (ΣΚΟΡΕΡ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΙΡ.) ΒΡΑΒΕΙΟ ΗΘΟΥΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ (Nέας Περάµου) ΒΕΤΕΡΑΝΟΙ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ Βύζας Μεγάρων: Θωµάς Μωρα- της Νέα Πέραµος: Ελευθέριος Τσαούσης Πανελευσινιακός: Γιώργος Μπακαλούµης Ασπρόπυργος: Παρασκετάς Λιάκος Φ.ΘΑΝΕΛΛΑΣ: Tα παιδιά χαίρονται αυτό που κάνουν Ο τεχνικός του Αχαρνα κού, Φώτης Θανέλλας δήλωσε τα εξής: «Οι ποδοσφαιριστές µου είναι ήδη πρωταθλητές µε αυτό που έχουν καταφέρει µέχρι τώρα. Πορεύτηκαν στα δύσκολα µε µπροστάρη τον κ. Τζορµπατζίδη και τώρα είναι πανέτοιµοι να συνεχίσουν µε τον κ. Μωυσιάδη, ο οποίος ήρθε να συµπληρώσει και να δυναµώσει την οµάδα! εν ανέχοµαι να µπαίνω στα αποδυτήρια µετά από ντέρµπι µε τον Παναιγιάλειο, στο οποίο έχουµε πάρει τον βαθµό της ισοπαλίας και να µην ακούω µουσική, γλέντι, χορό! Τα παιδιά χαίρονται αυτό που κάνουν! Θα πρέπει να επισηµάνω ότι η µετάλλαξη τους στο δεύτερο ηµίχρονο, οφείλεται στις παρακάτω κουβέντες που τους είπαµε ως τεχνικό τιµ "Μπείτε και χαρείτε αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαµε τον Αύγουστο και εµείς είµαστε εδώ να στηρίξουµε οποιαδήποτε αποτυχία". Η παλιά διοίκηση µαζί µε την καινούργια στηρίζει µία οµάδα, η οποία µε άγνοια κινδύνου «τρέχει» προς το πρωτάθληµα. εν µπορείς σήµερα να παίζεις µε µία οµάδα, η οποία είναι πρώτη στη βαθµολογία και µε υψηλά στάνταρ στον οργανωτικό τοµέα και να την κοιτάς στα µάτια, ενώ µετά τη λήξη του µατς φεύγεις λυπηµένος για το τελικό αποτέλεσµα. Εάν κάποιος το έλεγε αυτό στις 26 Αυγούστου που ξεκίνησε η οµάδα του Αχαρνα κού την προετοιµασία της, θα είχε την καλύτερη σουίτα στο ροµοκα τειο. ιοίκηση και κόσµος του Μενιδίου ανατρέξτε στις δηλώσεις µετά το παιχνίδι του κ. Κουρµπανά για να νιώσετε περήφανοι! Ευχαριστώ την παλιά, την καινούργια και την ενοποιηµένη διοίκηση για τη στήριξη της στην οµάδα. Τέλος, χρόνια πολλά στον κ. Κλήµη, και επαναλαµβάνω µην πειραχτεί αυτή η οµάδα γιατί ο στόχος είναι κοντά!» ΣΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΜΑΡΑΚΗ O ΒΥΖΑΣ Ο τερµατοφύλακας, Βαγγέλης ηµαράκης εντάχθηκε στο ρόστερ του Βύζαντα. Σε µία ακόµα προσθήκη στο ρόστερ προχώρησαν οι «κιτρινόµαυροι» και ήρθαν σε συµφωνία µε τον Βαγγέλη ηµαράκη. Ο 22χρονος τερµατοφύλακας έµεινε την περασµένη εβδοµάδα ελεύθερος από την Κόρινθο και στους Μεγαρείς θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο πρωτάθληµα της Football League. O ηµαράκης είχε φέτος 4 συµµετοχές. Αγωνιζόταν στην Κόρινθο από το ''ΧΑΡΜΑ Ι ΕΣΘΑΙ'' ΟΙ ΝΕΑΝΙ ΕΣ ΤΟΥ ΜΑΝ ΡΑΙΚΟΥ Oλοκληρώνοντας τις φετινές υποχρεώσεις τους οι Νεάνιδες του Μανδραικού ΑΟΚ στον τελευταίο αγώνα πρωταθλήµατος κέρδισαν στην παράταση στο κλειστό της Μάνδρας τους Κυρίαρχους και κτέλαβαν την τρίτη θέση στην βαθ- µολογία του οµίλου τους.

11 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ÈÑÉÁÓÉÏ-11 ΕΠΣ Α: ΞΕΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΑΤΣ ΤΗΣ ΖΩΦΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΑΤΗΤΟ ΣΤΗΝ Α' ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΣΤΗΝ Β' Συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο το πρωτάθληµα στην Α' και Β'κατηγορία υτικής Αττικής 16η αγωνιστική. Ξεχωρίζει η αναµέτρηση της Ζωφριάς µε τον Ακράτητο Λιοσίων στο γήπεδο Καµατερού. Και Νέας Περάµου-Απόλλωνα Ανω Λιοσίων. Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΕ ΤΗ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ Ο ΒΥΖΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ Σε αγωνιστική δράση η φουτµπλ λίγκ 18η αγωνιστική την Κυριακή και την ευτέρα. Ο Θρασύβουλος υποδέχεται την Φυλή τη Νίκη Βόλου ενώ την ευτέρα στις 19:00 ο Βύζας φιλοξενεί στα Μέγαρα την Λάρισα. Αναλυτικά οι διαιτητές και οι βοηθοί: ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΦΩΚΙΚΟΣ- ΟΞΑ ΡΑΜΑΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παπαπέτρου (Αθηνών) ΒΟΗΘΟΙ: Νακόπουλος, Χριστοδούλου (Αθηνών) 4ος: Ζαραβίνος (Αθηνών) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Κότσαρης (Μεσσηνίας) Α Κατηγορία -(16η αγωνιστική) ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ: ΑΙΑΣ ΑΣΠΡ. - ΑΕ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ: ΑΣ ΠΥΡΡΙΧΙΟΣ ΑΣΠ/ΡΓΟ - ΕΝ.ΠΑΝΑΣΠΡ/ΚΟΥ- ΟΞΑ Γ.ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ: ΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΩΝ Κυριακή(15:00) ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: ΙΚΑΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: ΖΩΦΡΙΑ - ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΑΤΤΑΛΟΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ Β Κατηγορία-(16η αγωνιστική) ΣΑΒΒΑΤΟ(15:00) ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ: ΕΛΠΙ Α ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΗ ΑΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ: ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ Α. ΛΙΟΣΙΩΝ ΒΙΛΙΩΝ: ΕΙ ΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΚΡΙΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ: ΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΜΕΓΑΡΙΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ (11:00) ΛΕΩΝ - ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΓΚΟΡΥΤΣΑΣ(15:00) ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ - ΠΑΟ ΦΥΛΗΣ. Γ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ(15:30) ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΑΡΓΩ ΜΕΓΑΡΩΝ Ο ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΓΟΥΒΑ ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΥΛΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ρατσιάτος (Αργολίδας) ΒΟΗΘΟΙ: Πετρόπουλος (Αρκαδίας), Παπανικολάου (Κορινθίας) 4ος: Σφακιανάκης (Αθηνών) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Τσαγγάρης ( ωδεκανήσου) «Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ» ΚΑΒΑΛΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κατσικογιάννης (Ηπείρου) ΒΟΗΘΟΙ: Τίκας (Ηπείρου), Γεωργαράς (Άρτας) 4ος: Γκράνας (Ξάνθης) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ίτσκος (Σερρών) ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΑΝΣΕΡΡΑ ΚΟΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Συµεωνίδης (Πιερίας) ΒΟΗΘΟΙ: Ζησιµόπουλος, Σινιοράκης (Πειραιά) 4ος: Ανδρονικίδης (Πειραιά) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Φλαµπούρης (Αθηνών) Γ.Σ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παπαγεωργίου (Αθηνών) ΒΟΗΘΟΙ: Γιαννουγλίδης, ανέζης (Αθηνών) 4ος: Παπαγεωργίου (Άρτας) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Αθανασίου (Θεσπρωτίας) ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑ ΙΟ ΗΡΑΚΛΗΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μαλούτας (Ηµαθίας) ΒΟΗΘΟΙ: Χατζηνάκος ( ράµας), Βασιλόπουλος (Έβρου) 4ος: Σελεµίδης (Πέλλας) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Κυριακούδης (Καβάλας) ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Φουκάκης (Ηρακλείου) ΒΟΗΘΟΙ: Νενεκούδης (Αργολίδας), Μπετσόγλου (Κορινθίας) 4ος: Καµπαξής (Ευβοίας) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Φλώτσιος (Βοιωτίας) 1ο ΟΑΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κορδολαίµης (Πειραιά) ΒΟΗΘΟΙ: Τζαφόλιας, Πολυχρονιάδης (Ανατ. Αττικής) 4ος: Καραντώνης (Ηµαθίας) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Ρόντσης (Καστοριάς) ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ-ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σκουλάς (Θεσσαλίας) ΒΟΗΘΟΙ:Πετρόπουλος (Θεσσαλίας), Τσάγγαρη (Μακεδονίας) 4ος: Μαστάκας (Μακεδονίας) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: Παντελέρης (Χαλκιδικής) ευτέρα 28/1-19:00 OTE TV ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΛΑΡΙΣΑ ΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κοσικίδης (Αθηνών) ΒΟΗΘΟΙ: Χαρίτος, Αθανασόπουλος (Αθηνών) 4ος: Ιωσηφίδης (Αθηνών) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ: ανιγγέλης (Αργολίδας) Ολοι οι δρόµοι οδηγούν αύριο το απόγευµα στις 17:00 στο κλειστό της Γούβας όπου σε µάτς κλειδί η ΚΑΕ Πανελευσινιακός υποδέχεται το Περιστέρι στα πλαίσια της 14ης αγωνιστικής της Α/1.Αναλυτικά: Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2ο ΚΓ Ελευσίνας Πανελευσινιακός-Περιστέρι Τανατζής-Παπαπέτρου-Παντελίδης Περιβόλα Απόλλων Π.- Ίκαρος Κ. Φούφης-Αφεντουλίδης-Ξενικάκης ΚΓ Μ.Μερκούρη Ρέθυµνο-Κολοσσός Ρ. Καρακατσούνης-Τσώνος Β.-Τζαφλέρης Κυριακή 27 Ιανουαρίου ΚΓ Ν.Σµύρνης Πανιώνιος-ΚΑΟ Χριστοδούλου- Παναγιώτου-Βαρδάλος ΚΓ ΠΑΟΚ ΠΑΟΚ-Ολυµπιακός Γκόντας-Στα- µατόπουλος-κατραχούρας Γ Ιλισίων Ηλυσιακός-Καβάλα Σχινάς-Πουρσανίδης Γ-Θεονάς ευτέρα 28 Ιανουαρίου ΟΑΚΑ Παναθηνα κός-άρης Ταβουλαρέας- ια- µαντής-αναστόπουλος Αντ. ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ Η ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑΡΟΥ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ Αύριο στις 18:00 στο Πνευµατικό Κέντρο του ήµου Ασπροπύργου ο ΙΚΑΡΟΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΩΝ θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Η ΝΕΜ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ Την πίτα της έκοψε η αθλητική οικογένεια της ΝΕΜ στο γεµάτο Puzzle, παρουσία του συνόλου των αθλούµενων µελών και του δηµάρχου της πόλης µας Γιάν. Μαρινάκη. Στον χαιρετισµό του ο πρόεδρος της ΝΕΜ Αθ. Ζάλης έκανε µία σύντοµη ιστορική αναφορά, ενώ στάθηκε και στην εφετινή πορεία όλων των τµηµάτων. Ακολούθησαν οι καθιερωµένες τιµητικές απονο- µές που αφορούσαν τα αδέλφια της εταιρίας FANIS Α.Ε., τον αντιπρόεδρο της ΕΣΚΑΝΑ Ι. Μακρή και τους γηγενείς αθλητές. Κουλουριώτη, Φ. Κορώση και Χρ. Θεοδόση. Η εκδήλωση έκλεισε µε τις ευχές για µία καλή αθλητική χρονιά στις δύσκολες µέρες που βιώνουµε. ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ Ο ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ Ο 20χρονος επιθετικός εξακολουθεί να προπονείται στον Θρασύβουλο. Από τα τέλη του περασµένου έτους προπονείται µε την οµάδα της Φυλής ο Παναγιώτης Καλογιάννης. Ο 20χρονος επιθετικός δεν έχει υπογράψει ακόµα συµβόλαιο µε τους «πράσινους», µια και δεν έχει εξασφαλιστεί ασφαλιστική ενηµερότητα που θα του επιτρέψει να έχει δικαίωµα συµµετοχής στα παιχνίδια του συλλόγου. Αγωνιστικά στο µάτς της κυριακής µε τη Νίκη Βόλου, επιστρέφουν οι Σύρος και Αρκουµάνης, ενώ µένει να φανεί εάν προλάβουν να είναι έτοιµοι οι Τζιωρτζιόπουλος, Προβατίδης και Γεωργιάδης.

12 12 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Α..Ε..Υ.:ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Η ΕΚ ΙΚΑΣΗ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Για την Τρίτη (29/1, 10:00) αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του αγώνα Αναγέννηση Επανοµής- Θρασύβουλος, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ύποπτο από την UEFA. Αυτό ανακοίνωσε η Πειθαρχική Επιτροπή της Football League, ενώ αναβλήθηκαν και µια σειρά από άλλες υποθέσεις που επρόκειτο να εκδικαστούν την Πέµπτη (24/1). Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η Πρωτοβάθµια Πειθαρχική Επιτροπή της FOOTBALL LEAGUE ΟΠΑΠ - FOOTBALL LEAGUE 2 ΟΠΑΠ ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης των ΠΑΕ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ - ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, (για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21 Β κα 22 του Πειθαρχικού Κώδικα) για την Τρίτη και ώρα 10:00. Η εκδίκαση των υποθέσεων των ΠΑΕ ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ (αγώνας της µε ΠΑΕ ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937), ΝΕΑ ΚΑΒΑΛΑ(αγώνας της µε ΠΑΕ ΟΞΑ ΡΑΜΑΣ), ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ(αγώνας της µε ΠΑΕ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ) και της οµάδας ΝΕΩΝ ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ (αγώνας της µε ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΕΩΝ) αναβλήθηκε για την Πέµπτη και ώρα Η εκδίκαση των υποθέσεων των ΠΑΕ/ΤΑΠ AΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, και 14, του Πειθαρχικού Κώδικα και του άρθρου 77 του Ν. 2725/99, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 24 του Ν. 3057/2002), ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ (για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, και 14, του Πειθαρχικού Κώδικα και του άρθρου 77 του Ν. 2725/99, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 24 του Ν. 3057/2002)ΠΙΕΡΙΚΟΣ(για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, και 14, του Πειθαρχικού Κώδικα και του άρθρου 77 του Ν. 2725/99, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 24 του Ν. 3057/2002), ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ(για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, και 14, του Πειθαρχικού Κώδικα και του άρθρου 77 του Ν. 2725/99, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 24 του Ν. 3057/2002), ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, και 14, του Πειθαρχικού Κώδικα και του άρθρου 77 του Ν. 2725/99, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 24 του Ν. 3057/2002), ΚΑΣΣΙΟΠΗ (για παράβαση των άρθρων 1, 2, 3, 5, 6, και 14, του Πειθαρχικού Κώδικα και του άρθρου 77 του Ν. 2725/99, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει µε το άρθρο 24 του Ν. 3057/2002) αναβλήθηκε για την Πέµπτη και ώρα Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α..Ε..Υ. ύστερα από εξουσιοδότηση του Γενικού Συµβουλίου, αποφάσισε να κηρύξει ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 και από ώρα το µεσηµέρι µέχρι τη λήξη του πρωινού ωραρίου εργασίας για όλες τις υπηρεσίες του ηµοσίου, Ν.Π..., της Περιφέρειας Αττικής καθώς και των ηµοσίων Υπηρεσιών των Νοµών που θα οργανωθούν συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας από τα Νοµαρχιακά Τµήµατα της Α..Ε..Υ. και των άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων των ίδιων Νοµών. Η στάση αυτή πραγµατοποιείται προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους εργαζόµενους, των ανωτέρω περιοχών, να συµµετάσχουν στα συλλαλητήρια που πραγµατοποιούνται για την ανατροπή των πολιτικών υποβάθµισης του ηµόσιου Συστήµατος Υγείας και την αποτροπή των απολύσεων µέσω της διαθεσιµότητας δια των νέων οργανισµών, των συγχωνεύσεων, των καταργήσεων Νοσοκοµείων Μονάδων και των Τµηµάτων που αποδυναµώνουν σταδιακά την υγεία µε τελικό σκοπό την πλήρη διάλυσή της. Καλούνται όλοι οι εργαζόµενοι, όλων των υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα, να συµµετάσχουν στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας που διοργανώνεται από τους φορείς της Υγείας και θα πραγµατοποιηθεί στις το µεσηµέρι στο Υπουργείο Υγείας και στην πορεία, που θα ακολουθήσει, προς το Σύνταγµα. Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α..Ε..Υ. ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ υσάρεστο ύπνο έχουν όσοι πίνουν το βράδυ Επιστηµονική οµάδα του Κέντρου Ύπνου του Λονδίνου µε επικεφαλής τον ρ Ιρσάαντ Εµπραχίµ, πραγµατοποίησαν συγκριτική αξιολόγηση (µετά-ανάλυση) 20 δηµοσιευµένων µελετών για τη σχέση αλκοόλ-ύπνου, που αφορούσαν περισσότερους από 500 ανθρώπους. Οι έρευνες δείχνουν ότι άσχετα µε το πόσο πολύ πίνει κανείς το βράδυ, το αλκοόλ µειώνει τον χρόνο που χρειάζεται µέχρι να αποκοιµηθεί. Επιπλέον, το αλκοόλ αυξάνει το στάδιο του βαθέως ύπνου, ενώ όσο περισσότερο έχει πιει κανείς, τόσο πιο βαθύς είναι αρχικά ο ύπνος του. Όµως, εν συνεχεία ο ύπνος διαταράσσεται και γίνεται λιγότερο βαθύς και ικανοποιητικός. Επίσης, το αλκοόλ τόσο σε µέτριες (δύο έως τέσσερα ποτά), όσο και σε µεγάλες ποσότητες (πάνω από τέσσερα ποτά), µειώνει σηµαντικά τη φάση REM, στη διάρκεια της οποίας ο εγκέφαλος είναι πιο ενεργός και «βλέπουµε» όνειρα. Η διάρκεια των ονείρων θεωρείται σηµαντικός παράγων για τη λειτουργία της συγκέντρωσης και της µνήµης, συνεπώς η συχνή κατανάλωση αλκοόλ το βράδυ µπορεί να εξασθενήσει τελικά την µνήµη εξαιτίας των διαταραχών που προκαλεί στον κύκλο του ύπνου. «Το αλκοόλ γενικά δεν είναι χρήσιµο για τη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Ο ύπνος µπορεί να γίνεται βαθύτερος στην αρχή, αλλά µετά διαταράσσεται. Πρέπει να είµαστε πολύ επιφυλακτικοί για την κατανάλωση αλκοόλ σε τακτική βάση. Ένα ή δύο ποτήρια µπορεί να είναι ωραίο πράγµα πού και πού, όµως αν κανείς τα καθιερώσει πριν πέσει για ύπνο, τότε µπορεί να προκαλέσει σηµαντικά προβλήµατα» εξηγεί ο ρ Εµπραχίµ. «Αν πρόκειται κανείς να πιει αλκοόλ το βράδυ, καλύτερα να αφήσει να περάσουν µιάµιση έως δύο ώρες προτού πέσει στο κρεβάτι, ώστε να αφήσει χρόνο για να εξαφανιστεί το αλκοόλ (στον οργανισµό)», συµβουλεύει ο ερευνητής και προειδοποιεί ότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της εξάρτησης από το αλκοόλ καθώς και της εκδήλωσης έντονου ροχαλητού, συνέπεια της βραδινής κατανάλωσης αλκοόλ. «Όσο αυξάνεται η δοσολογία, τόσο το αλκοόλ δυσκολεύει την αναπνοή. Έτσι, ένας άνθρωπος που ποτέ δεν ροχάλιζε, µπορεί να αρχίσει να ροχαλίζει, ενώ κάποιος που ροχάλιζε, µπορεί να εµφανίσει πλέον άπνοια ύπνου» τονίζει. Τέλος, οι ερευνητές παροµοιάζουν τη δράση του αλκοόλ στον ύπνο µε αυτή των αντικαταθλιπτικών χαπιών, τα οποία επίσης µειώνουν τα όνειρα.

13 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ÈÑÉÁÓÉÏ-13 Ελλάδα Ελλάδα Αποσύρθηκε η τροπολογία για τη χορήγηση ραδιοφωνικών αδειών Αποσύρθηκε η τροπολογία, µε την οποία παρατεινόταν από τη λήξη της µέχρι 31 Ιανουαρίου για έ- να έτος δηλαδή- η προβλεπόµενη προθεσµία για την έκδοση προκήρυξης µε αντικείµενο την χορήγηση α- δειών ραδιοφωνικών σταθµών. Την τροπολογία απέσυρε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος από το νοµοσχέδιο που αφορά στις ρυθµίσεις των εξαιρετικά επειγουσών και α- πρόβλεπτων αναγκών του νοσοκοµείου «Ερρίκος Ντυνάν». Συχνό φαινόµενο οι αντιγραφές Ελληνικών Σηµάτων Ανησυχητικά φαινόµενα κακόβουλης κατοχύρωσης εµπορικών σηµάτων γνωστών ελληνικών εταιρειών στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ, υποθέσεις εξαπάτησης Ελλήνων εξαγωγέων στα Βαλκάνια, την Αφρική, αλλά και κράτη-µέλη της ΕΕ, καθώς και «οικειοποιήσεις» παραδοσιακών ελληνικών προ όντων, όπως η φέτα και το γιαούρτι, σε Βρετανία και ΗΠΑ, καταγράφει τους τελευταίους µήνες ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων (ΠΣΕ). Όπως τόνισε η πρόεδρος του ΠΣΕ, Χριστίνα Σακελλαρίδη, «η επιτυχηµένη διείσδυση ελληνικών προ όντων στις διεθνείς αγορές συνοδεύεται συχνά και από εµπορικούς κινδύνους. Γνωστά εµπορικά σήµατα κατοχυρώνονται από ε- πιτήδειους σε µεγάλες αγορές, ενώ, παραδοσιακά ελληνικά προ όντα γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης, στερώντας διεθνή µερίδια από ελληνικές επιχειρήσεις. Την ίδια ώρα, ορισµένοι εκµεταλλεύονται την έλλειψη εξαγωγικής τεχνογνωσίας από πλευράς, κυρίως, των µικροµεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων της χώρας και αποσπούν χρήµατα ή ακόµα και προ όντα µε τη µορφή δειγµάτων, προκειµένου να "εξασφαλίσουν" την είσοδό τους σε κάποια ξένη αγορά». Η κ. Σακελλαρίδη απηύθυνε έκκληση στους υποψήφιους Έλληνες εξαγωγείς «να αναζητούν ενηµέρωση και υποστήριξη από τους συνδέσµους εξαγωγέων, αλλά και τις α- ρµόδιες αρχές της Ελλάδας, πρεσβείες και γραφεία εµπορικών σχέσεων στις αγορές-στόχους, προτού προχωρήσουν σε κινήσεις που µπορούν να αποβούν ζηµιογόνες». Η πρόεδρος του ΠΣΕ πρόσθεσε ότι «σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη ένα µεγάλο πρόγραµµα επιδοτούµενης κατάρτισης σε θέµατα εξαγωγικού εµπορίου, που απευθύνεται σε δικαιούχους σε όλη τη χώρα, προκειµένου όλοι οι ενδιαφερόµενοι να αποκτήσουν την κατάλληλη εξαγωγική τεχνογνωσία, ειδικά σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ο Οργανισµός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) προσφέρει ειδική κάλυψη έναντι εµπορικών κινδύνων, και πληροφορίες για τη φερεγγυότητα των εν δυνάµει αγοραστών ελληνικών προ όντων». Συχνό φαινόµενο στην Κίνα και το Χονγκ Κονγκ αποτελούν περιπτώσεις κακόβουλης κατοχύρωσης εµπορικών σηµάτων, ελληνικών και όχι µόνο εταιρειών, όπως τονίστηκε και σε πρόσφατες ενηµερωτικές εκδηλώσεις του δήµου Αθηναίων, σε συνεργασία µε τον ΠΣΕ, σχετικά µε το εξωτερικό εµπόριο µεταξύ Ελλάδας-Κίνας. Ειδικότερα, επιχειρήσεις κινεζικών συµφερόντων φέρονται να κατοχυρώνουν εµπορικά σήµατα ελληνικών εταιρειών και να τα διακινούν ως εισαγόµενα στην κινεζική αγορά, ενώ, εκκρεµούν αντίστοιχες αιτήσεις των ελληνικών εταιρειών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα εταιρείας, η οποία έχει συσταθεί στο Χονγκ Κονγκ και υπέβαλλε τις τελευταίες ηµέρες αιτήσεις κατοχύρωσης 145 εµπορικών σηµάτων, εκ των οποίων 20 ελληνικών, κυρίως στους τοµείς της γούνας και του κοσµήµατος. Το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της Σανγκάης και το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Χόνγκ Κόνγκ, απέστειλε σχετικές ενηµερώσεις και καλεί τις ελληνικές εταιρείες «για διασφάλιση των δικαιωµάτων τους πριν είναι αργά». Ο ΠΣΕ σε ενηµερώσεις προς τα µέλη του, αλλά και σε σχετικές ενηµερωτικές εκδηλώσεις, έχει επισηµάνει την ανάγκη άµεσης ενεργοποίησης των ελληνικών εταιρειών για κατοχύρωση εµπορικών σηµάτων στην Κίνα, πριν τη διενέργεια των εξαγωγών και τη συνετή αποστολή δειγµάτων και συσκευασιών, προκειµένου να αποφεύγονται φαινόµενα αντιγραφών και κακόβουλων κατοχυρώσεων. Σοβαρά προβλήµατα στο οδικό δίκτυο της υτικής Μακεδονίας λόγω χιονόπτωσης Με αλυσίδες διεξάγεται απο χθες η κυκλοφορία των οχηµάτων σε επαρχιακούς δρόµους της υτικής Μακεδονίας, εξαιτίας των χιονοπτώσεων και του παγετού που σχηµατίστηκε στο οδόστρωµα από τις χαµηλές θερµοκρασίες. Συγκεκριµένα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές Αστυνο- µικές ιευθύνσεις, τα οχήµατα κινούνται µε αλυσίδες σ ολόκληρο το οδικό επαρχιακό δίκτυο του νοµού Καστοριάς, ενώ στο νοµό Γρεβενών αλυσίδες χρειάζονται στους ε- παρχιακούς δρόµους Γρεβενών Σαµαρίνας, από το 24ο έως το 54ο χιλιόµετρο, Γρεβενών χιονοδροµικού κέντρου Βασιλίτσας (24ο - 45ο), Γρεβενών Περιβολίου (25ο - 43ο) και µέσα στους ορεινούς οικισµούς του νοµού. Στο νοµό Κοζάνης, µόνο στην εθνική οδό Κοζάνης Ιωαννίνων (από το 49ο µέχρι το 97ο χιλιόµετρο), χρειάζονται τα οχήµατα αλυσίδες, ενώ στο νοµό Φλώρινας, στους δρόµους Φλώρινας Καστοριάς (µέσω Βίγλας και Βιτσίου), στο ε- παρχιακό δίκτυο του ήµου Πρεσπών και στο δρόµο Αετού Νυµφαίου. Φύλακες και δηµοτικούς αστυνοµικούς «επιστρατεύει» ο ήµος Βόλου µετά τις κλοπές σε σχολεία Τους φύλακες που διαθέτει αλλά και τη δηµοτική α- στυνοµία επιστρατεύει ο ήµος Βόλου για τη φύλαξη των σχολείων µετά τα δέκα κρούσµατα κλοπών και διαρρήξεων που σηµειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστηµα. Συγκεκριµένα, εν µέσω οικονοµικής κρίσης ακόµη και οι σχολικές µονάδες βρέθηκαν στο στόχαστρο διαρρηκτών που απέσπασαν πρόσφατα υπολογιστές, ηλεκτρονικό υλικό και διάφορα εργαλεία από τις αίθουσες πειραµάτων αλλά και έναν τόνο πετρέλαιο θέρµανσης. Το τελευταίο περιστατικό σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια των εορτών και έγινε αντιληπτό µόλις επέστρεψαν τα παιδιά στο σχολείο. Η ανησυχία των γονέων είναι µεγάλη καθώς το θέµα αφορά το εκπαιδευτικό περιβάλλον σηµειώνει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο αντιδήµαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού του ήµου Βόλου, Απόστολος Παντσάς. Γνωστοποιεί, άλλωστε, ότι έχει ζητηθεί και η συνδροµή της α- στυνοµίας ώστε να εντείνει τις περιπολίες της γύρω από σχολεία. Παράλληλα ο ήµος βρίσκεται σε συνεργασία και µε τις διευθύνσεις εκπαίδευσης της περιοχής, ωστόσο επισηµαίνει ότι δεν είναι πολύ εύκολο να υποστηριχθούν αιτήµατα µε οικονοµικές προ ποθέσεις, όπως εκείνες που σχετίζονται µε την προµήθεια συστηµάτων συναγερµού ή τη φύλαξη των σχολείων από εταιρείες σεκιούριτι. Σε κάθε περίπτωση χαρακτηρίζει καλή είδηση την εξάρθρωση, την περασµένη εβδοµάδα, από την αστυνοµία, µιας σπείρας που διαπιστώθηκε ότι έκανε κλοπές σε σχολεία, ωστόσο υπογραµµίζει ότι αν τα κρούσµατα συνεχιστούν η δηµοτική αρχή θα εκτιµήσει το κόστος της λήψης πρόσθετων µέτρων και θα εξετάσει το ενδεχόµενο υλοποίησής τους. ίωξη σε βαθµό κακουργήµατος κατά ΕΡΓΟΣΕ και ΑΚΤΩΡ Για µη ολοκλήρωση έργου στη Φθιώτιδα Ποινική δίωξη σε βαθµό κακουργήµατος ασκήθηκε από την Εισαγγελία σε βάρος των υπευθύνων της ΕΡΓΟΣΕ και της AKΤΩΡ αναδόχου εταιρείας, για τη µη ολοκλήρωση -παρά τη συνεχή χρηµατοδότησή του- έργου για τον εκσυγχρονισµό υποδοµών του δικτύου και διάνοιξης σήραγγας στη Φθιώτιδα. Η δίωξη στρέφεται κατά του πρώην και του νυν προέδρου και διευθύνοντος συµβούλου της ΕΡΓΟΣΕ και σε βάρος των αρµοδίων για την εκτέλεση υπαλλήλων της και αφορά το αδίκηµα της απιστίας στην υπηρεσία από υπαίτιους που µεταχειρίστηκαν ιδιαίτερα τεχνάσµατα µε ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ελάττωση της περιουσίας της εταιρείας. Επίσης, σε βάρος των αρµοδίων στελεχών της αναδόχου εταιρείας απαγγέλθηκε κατηγορία για άµεση συνέργεια στην απιστία, ενώ ο νόµιµος εκπρόσωπός της διώκεται για ηθική αυτουργία στις παραπάνω πράξεις. Η υπόθεση έφθασε στη ικαιοσύνη και ερευνήθηκε από τον εισαγγελέα κ. Κορέα µετά από Έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή ηµόσιας ιοίκησης και αναφορά της ΕΡΓΟΣΕ για την µη ολοκλήρωση του έργου που ξεκίνησε το 2007, παρά την αδιάκοπτη χρηµατοδότηση του. Στο πόρισµα που εστάλη και ερευνήθηκε από τη ικαιοσύνη αναφέρεται ότι το έργο δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας υιοθέτησης εκ µέρους της ΕΡΓΟΣΕ επάλληλων προτάσεων της αναδόχου για τροποποιήσεις της εγκεκριµένης µελέτης, πρακτική που είχε ως αποτέλεσµα την διόγκωση του κόστους. Επιπλέον, η ΕΡΓΟΣΕ φέρεται να παρέλειψε να εισπράξει τις προβλεπόµενες ποινικές ρήτρες οι οποίες κατέπεσαν. Επίσης να έκανε διπλές πληρωµές για εργασίες ήδη τιµολογηµένες και τέλος να κατέβαλε αποζηµιώσεις που θα έπρεπε να καταβάλει η ανάδοχος ή η ασφαλιστική εταιρεία. Κατά την εισαγγελική εκτίµηση η ζηµιά του ηµοσίου υπερβαίνει τα 30 εκατοµµύρια ευρώ. Την υπόθεση θα αναλάβει ανακριτής για τη διενέργεια κύριας ανάκρισης. (11.10) ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νέος ή νέα συνεργάτης (όχι υπάλληλος) για δηµιουργία γραφείου που θα ασχολείται µε Ευρωπα κά χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης εκπαίδευσης. Πληροφορίες στο κα Σοφία Βερλή. ( ) ΓΑΜΟΣ Ο ΣΙ ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΤΕΛΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΚΙΚΒΙΤΖΕ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΥΛΕΤΙ ΑΤΖΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΕΒΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΕΙ ΣΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΘΑ ΠΑΝΤΡΕΥΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΝΑΛΑΣ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ.

14 14 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζεται στον Ασπρόπυργο διαµέρισµα 60 τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και γκαράζ. Τηλ ( ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο επι της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 25 & Καποδιστρίου. Πρώτου ορόφου 55 τ.µ. και τετάρτου ορόφου 80τ.µ. µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, Parking. Πληροφορίες στο και (3.1.13) Ενοικιάζεται ισόγειο διαµέρισµα µε 3 υπνοδωµάτια, σαλοκουζίνα, µπάνιο και αυτόνοµη θέρµανση ( ο ράνης τέρµα - κοντά στο Πολιτιστικό Κέντρο). Πληροφορίες στο ( ) Ενοικιάζεται στην οδό Νικολα δου 92 στην Ελευσίνα, κατάστηµα ισογείου 230 τ.µ.. Πληροφορίες στο (10.12) Ενοικιάζεται γραφείο ορόφου 58τ.µ. (το οποίο δύναται να επεκταθεί σε 96 τ.µ.) στην οδό Ελ. Βενιζέλου & Θηρών στην Ελευσίνα (άνωθεν ΙΚΑ). Πληροφορίες στο ( ) Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος 80 τ.µ. για γραφεία -ιατρεία κ.λπ., στην οδό Καρα σκάκη στον Ασπρόπυργο δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο Τηλ ( ) Ενοικιάζονται διαµερίσµατα στον Ασπρόπυργο 65 τ.µ. ρετιρέ και 35 τ.µ. 1ου και 2ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα στην πλατεία ηµαρχείου. Τηλ ( ) Ενοικιάζεται ισόγειο κατάστηµα 170 τ.µ. περιφραγµένο και µε προαύλιο χώρο 450 τ.µ., επί της οδού ο ράνης στον Ασπρόπυργο, πλησίον του Β Βρεφονηπιακού Σταθµού. Τηλ ( ) Ενοικιάζεται καινούριο διαµέρισµα 105 τ.µ., πλησίον πλατείας Ασπροπύργου, µε σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και δύο µπάνια στην τιµή των 400 ευρώ. Τηλ , ( ) Ενοικιάζεται ρετιρέ διαµέρισµα στον Ασπρόπυργο, οδός Εθν. Αντιστάσεως, µε πάρκινγκ, αυτόνοµη θέρµανση, 2 wc, 2 υπνοδωµάτια και µεγάλο καθιστικό µε τζάκι, σε λογική τιµή. Τηλ (26.9) ÐÙËÇÓÅÉÓ Πωλείται οικόπεδο 5 στρεµ. στην Πύλη ερβενοχωρίων µε άδεια αποθήκης 300 τ.µ., µε τετραγωνισµένη όψη και σε καλή θέση περίπου 200 µέτρα δυτικά απο το χωριό Πύλη. Τηλ. επικοινωνίας : ( ) Πωλούνται 2 οικόπεδα από ιδιώτη στην περιοχή της Μαγούλας 650 µ. και 440 µ., γωνιακά και άρτια οικοδοµήσιµα µε 250 ευρώ το τετραγωνικό µέτρο. Τηλ Παπανικολάου Ευάγγελος (17.9) Ðáñáäßäïíôáé ìáèþìáôá ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ-ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΣ παραδίδει µαθήµατα ηµοτικού - Γυµνασίου και Λυκείου. Περιοχές Μάνδρα, Μαγούλα, Ελευσίνα. Τηλ (7.11) Καθηγητής Μαθηµατικός παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα για ό- λες τις τάξεις σε τιµές προσιτές. Τηλ ( ) Ειδική παιδαγωγός µε µεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και σχολική εµπειρία αναλαµβάνει µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες (προβλήµατα γραφής, ανάγνωσης, ορθογραφίας, µαθηµατικών) καθώς και παιδιά µε νοητική υστέρηση και αναπτυξιακές διαταραχές. Τηλ ( ) ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου -Λυκείου. υνατότητα συγκρότησης ολιγοµελών τµηµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ (30.9) Πτυχιούχος Ιταλικής γλώσσας & Φιλολογίας µε µητρική γλώσσα τα Ιταλικά αναλαµβάνει µεταφράσεις παντός τύπου κειµένου καθώς και διαφηµιστικών φυλλαδίων από τα Ελληνικά στα Ιταλικά και αντίστροφα. Τηλ ( ) Μαθηµατικός απόφοιτος του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ηµοτικού -Γυµνασίου -Λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ (11.12) Μαθηµατικά ηµοτικού & Μαθηµατικά -Φυσική -Χηµεία για A, B, Γ Γυµνασίου σε τιµές πολύ λογικές. Bsc, BA, Msc KOYΡΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. Τηλ , ωρες επικοινωνίας 9-11, 20:00-22:00 (5.9) ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Κυρία Ελληνίδα (ετών 70) ζητά να συντροφεύει ηλικιωµένο κύριο ή κυρία στην περιοχή Ασπροπύργου. Τηλ. επικοινωνίας : ( ) Κυρία µε συστάσεις ζητά εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες στην περιοχή του Θριασίου Πεδίου. Τηλ Κυρία αναλαµβάνει τη φύλαξη και φροντίδα παιδιών (περιοχές Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Μάνδρα-Μαγούλα). Τηλ ( ) 1) Απόφοιτη Α.ΤΕ.Ι Φυσικοθεραπείας Πάτρας ζητεί εργασία σε φυσικοθεραπευτήριο ή επισκέψεις κατ'οίκον. τηλ Κυρία ζητά οποιαδήποτε εργασία. Τηλ ( ) Κυρία Ελληνίδα, ζητά εργασία για λίγες ώρες, πρωί ή απόγευµα για φ- ροντίδα ηλικιωµένων. Τηλ (11.10) Κάτοχος διπλώµατος αυτοκινήτου Β κατηγορίας ζητά εργασία ως διανοµέας ή οδηγός. Τηλ ( ) Ôå íéêü Ãñáöåßá ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΦΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΛ. 210/ (15.11.) ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ ÌÅËÅÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÙÍ ÌÐÏÕÑÁÍÔÁÓ É. ÌÅËÅÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ Áë. Ðáíáãïõëç 5 Áóðñïðõñãïò Ôçë.: Êéíçôü ÓÔÅËÉÏÓ ÁËÌÐÁÍÔÇÓ ÁÑ ÉÔÅÊÔÙÍ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÉÄÉÙÔÉÊÁ & ÄÇÌÏÓÉÁ ÅÑÃÁ ÃñáöåIï: Öõëçò 8 Á Áóðñüðõñãïò Ôçë.: FAX: ËÉÁÊÏÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÐÏËÉÔÉÊÏÓ ÌÇ ÁÍÉÊÏÓ ÌÅËÅÔÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ ÔÅ ÍÉÊÏ ÃÑÁÖÅÉÏ TÇË. ÃÑÁÖ Λεωφόρος ηµοκρατίας 36 ÁóöÜëåéåò ÍïäÜñá ÌáñéÜíèç ÍïäÜñáò ÁíáóôÜóéïò ÅÈÍÉÊÇ Ç ÐÑÙÔÇ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ Óáëáìßíïò 40, Áóðñüðõñãïò Ôçë.: , Fax:: Êéíçôü: íèç - öõôü Ðñùôüôõðåò áíèïóõíèýóåéò, åíôõðùóéáêïß óôïëéóìïß, ìïíáäéêü äþñá. ÃéÜííçò - Íüôá ÌáõñÜêç. Åõáããåëéóôñßáò 38 Áóðñüðõñãïò Ôçë: ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Τακτοποιήσεις αυθαιρέτων έως τις 31 Μα ου Αυτοψία στο αυθαίρετο κτίσµα -Έκδοση παραβόλων - συµπλήρωση εντύπων -Υπολογισµός συνολικού κόστους -Υποβολή φακέλου στην πολεοδοµία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ιωάννα & Ξένια ΜΑΡΝΙΚΑ Σαλαµίνος 27 - Ασπρόπυργος (όπισθεν ηµαρχείου) τηλ ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ έχεται ασθενείς µε νευροχειρουργικές παθήσεις Κάθε Τρίτη και Πέµπτη, ώρες 12-2 µµ στο ιαγνωστικό Κέντρο ΙΩΝΙΑ Χατζηδάκη 2, Ελευσίνα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: ,

15 Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ÈÑÉÁÓÉÏ ÐÏËÕÉÁÔÑÉÊÏ ÉÁÔÑÉÊÇ Å.Ð.Å. ÉÄÉÙÔÉÊÁ ÐÏËÕÉÁÔÑÅÉÁ ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÉÊÏ - ÁÊÔÉÍÏËÏÃÉÊÏ - ÕÐÅÑÇ ÏÃÑÁÖÇÌÁÔÁ - ÊÁÑÄÉÏËÏÃÉÊÏ - ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÉÊÏ - LASER ÁÐÏÔÑÉ ÙÓÇ Ïäüò ÁéãÜëåù 3 - Áóðñüðõñãïò Ôçë: Γεώργιος Γιουρµετάκης Ορθοπεδικός - Χειρούργος - Αθλητικές κακώσεις - Αρθρίτιδες - Οστεοπόρωση - Παιδοορθ/κα προβλήµατα Χατζηδάκη 39 & ήµητρος γωνία (έναντι ηµαρχείου Ελευσίνας). Τηλ: Επιστηµονικός συνεργάτης του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών και της Κλινικής Ιπποκράτης ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : - Ορθοπεδικών, νευρολογικών παθήσεων και αθλητικών κακώσεων, - Βελονισµός, - Ανάλυση τροφικής δυσανεξίας (µέθοδος Bio -solution) ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Γκίκα Σοφία, Πολιτικός Μηχανικός Τηλ.: Ειρήνης 26 Ασπρόπυργος (1.13) ΠΑΝΤΑΖΗ - ΜΩΡΑ ΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Μέλος Συλλόγου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ) Γ. Μαυρουκάκη & Μαρκέλου 2 (έναντι ηµαρχείας Μεγάρων) Τηλ. Επικοινωνίας: (3.1.12) ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΟΜΠΕΣ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ Περιοχή Μενιδίου Τηλ ( ) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ναυτικοί όλων των ειδικοτήτων, καµαριέρες, µάγειρες, σερβιτόροι, υπάλληλοι τουριστικών επαγγελµάτων, τεχνικοί (ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί), ξεναγοί (γνώστες Αγγλικών και Ρωσικών), οικονοµολόγοι,οδηγός πούλµαν, υπεύθυνοι ηµοσίων Σχέσεων. Ηλικίες ετών, άπαντες κάτοικοι υτικής Αττικής. Αποστολή βιογραφικών στο fax:

16 16 - ÈÑÉÁÓÉÏ Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2013 Παρά τις δαγκάνες της Εφορίας Μια στις πέντε επιχειρήσεις δεν υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ Άνοιξαν 947 ενεχυροδανειστήρια την τελευταία 3ετία Αν και γνωρίζει ότι µπορεί εύκολα να πέσει στη «δαγκάνα» της εφορίας, ένας στους πέντε ελεύθερους επαγγελµατίες και επιχειρηµατίες αποφεύγει να υποβάλλει δήλωση ΦΠΑ και να το αποδώσει στο ηµόσιο. Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων προκύπτει ότι κατά το 2012 ενώ έπρεπε να υποβληθούν 5,319 εκατ. δηλώσεις ΦΠΑ, κατατέθηκαν 4,140 Ένταξη της ιατροφαρµακευτικής κάλυψης των ασφαλισµένων που έχουν οφειλές προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΟΑΕΕ) στην επικείµενη υπουργική απόφαση για την ενεργοποίηση του λογαριασµού ανεργίας των εµπόρων, δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού συστήµατος από όσους έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το ΙΚΑ, καθώς και «πάγωµα» και κεφαλαιοποίηση των µέχρι σήµερα οφειλών, τόσο προς τον ΟΑΕΕ όσο και προς το ΙΚΑ, ζήτησε η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) µε επιστολή της προς το υπουργείο Εργασίας. Ειδικότερα, µε την έκδοση υπουργικής απόφασης η Συνοµοσπονδία επιθυµεί «να τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση Φ4 0035/ οικ.5136/ 413/ 2011, ώστε να καλύψει για µία διετία και όσους από τους συναδέλφους έχουν µόνο ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ». Η συγκεκριµένη τροποποίηση, όπως σηµειώνεται, είναι δίκαιη γιατί θα καλύψει, σε µία δυσχερή εποχή, ανθρώπους που έχουν στηρίξει στο παρελθόν τον ασφαλιστικό φορέα, δεν συνεπάγεται ιδιαίτερα µεγάλο κόστος και θα ενισχύσει σηµαντικά το κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης, σε µια εποχή βαθιάς κρίσης και δύσκολων αποφάσεων. Η ΕΣΕΕ αναφέρεται στην παρέµβαση του διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι δυνατότητα υποβολής µηνιαίας αναλυτικής δήλωσης εισφορών µέσω ιαδικτύου, θα έχουν µόνο επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εξοφλήσει ή έχουν επιλύσει µε διακανονισµό διαφορές που είχαν εντοπιστεί τον αµέσως προηγούµενο µήνα. Για όσες επιχειρήσεις δεν έχουν εξοφλήσει ή δεν έχουν διακα εκατ. ηλαδή 1,161 επιχειρηµατίες προτίµησαν να µην υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, παρά τον κίνδυνο να τους πιάσουν. Από τους 1,161 επιτηδευµατίες που δεν κατέθεσαν εγκαίρως τις δηλώσεις ΦΠΑ και µε τους οποίους επικοινώνησε η ΓΓΠΣ είτε τηλεφωνικώς είτε µε , εν τέλει, µόνο κινητοποιήθηκαν και υπέβαλαν. ηλαδή ακόµα και µετά την ειδοποίηση λιγότερος από ένας στους δέκα επιτηδευµατίες συµµορφώθηκε µε τη φορολογική του υποχρέωση. Όσον αφορά, δε, στους ελέγχους, πέρυσι ολοκληρώθηκαν 495 έ- λεγχοι σε αυτοαπασχολούµενους και φορολογούµενους µεγάλου πλούτου, έναντι µνηµονιακού στόχου ελέγχων, οι οποίοι α- πέδωσαν στο ηµόσιο 17,4 εκατ. ε- υρώ από το σύνολο των 22,2 εκατ. που βεβαιώθηκαν (ποσοστό 78,4%). ΕΣΕΕ: Αναγκαία η ιατροφαρµακευτική κάλυψη των ασφαλισµένων που οφείλουν στον ΟΑΕΕ νονίσει, το σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής θα κλειδώνει και δεν θα είναι δυνατή η σχετική υποβολή. Αυτό, εκτιµά η Συνοµοσπονδία, θα έχει ως συνέπεια τη διόγκωση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των εν λόγω επιχειρήσεων προς το ΙΚΑ και την αδικαιολόγητη αποστέρηση του Ιδρύµατος από σηµαντικά έσοδα. Για τον λόγο αυτό, ζητά την αναστολή του αποκλεισµού των επιχειρήσεων, που έχουν οφειλές τις οποίες δεν έχουν ρυθµίσει, από το σύστηµα ηλεκτρονικής υποβολής, καθώς δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιείται το σύστηµα αυτό ως εργαλείο «ψυχολογικής πίεσης» προς τους επιχειρηµατίες, να εξοφλήσουν ή να ρυθµίσουν άµεσα τις υποχρεώσεις τους. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, αρκετή πίεση έχουν, ήδη, από την ύφεση και την παρατεταµένη οικονοµική κρίση και ορισµένοι από αυτούς είναι θαύµα πώς καταφέρνουν και επιβιώνουν ακόµα. Τέλος, η ΕΣΕΕ υποβάλει, εκ νέου, παλαιότερο αίτηµα για κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσµων οφειλών των επιχειρηµατιών, τόσο προς το ΙΚΑ όσο και προς τον ΟΑΕΕ, «η οποία αντίστοιχα θα σταµατήσει την διαδοχική επιβολή προστίµων και πρόσθετων εισφορών, που διογκώνουν τεχνητά το χρέος, κάνοντάς το εξωπραγµατικό και στην πράξη µη εξυπηρετούµενο». Μετά την κεφαλαιοποίηση το νέο «παγωµένο» κεφάλαιο χρέους θα µπορεί, κατά την ΕΣΕΕ, να συνιστά αντικείµενο ξεχωριστής διαπραγµάτευσης ανάµεσα στο Ταµείο και τον υπόχρεο, ο οποίος, καταβάλλοντας, πλέον, κανονικά τις εισφορές του, θα µπορεί να εξασφαλίσει την πολυπόθητη ασφαλιστική ενηµερότητα που θα του επιτρέψει να συνεχίσει την επαγγελµατική του δραστηριότητα. Εννιακόσια σαράντα επτά ενεχυροδανειστήρια και καταστήµατα αγοράς χρυσού, άνοιξαν την τριετία , σύµφωνα µε τα στοιχεία Μητρώου Φορολογουµένων. Αναλυτικότερα, το 2010 έκαναν έναρξη 81 επιχειρήσεις µε το συγκεκριµένο αντικείµενο, ενώ δηλώθηκε και η έναρξη λειτουργίας 28 υποκαταστηµάτων. Το 2011 έκαναν έναρξη 198 επιχειρήσεις και δηλώθηκε και η έναρξη 121 υποκαταστηµάτων. Το 2012 έκαναν έναρξη 274 επιχειρήσεις και δηλώθηκε και έναρξη 245 υποκαταστηµάτων. Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, µετά από ερώτηση του βουλευτή της Ν, ηµήτρη Κυριαζίδη. Σύµφωνα µε το έγγραφο, στους 292 ελέγχους που έχει διενεργήσει το Σ ΟΕ, το ποσοστό παραβατικότητας ξεπερνά το 60%, Επίσης ότι, παρά την αύξηση του ενδιαφέροντος για έναρξη ενεχυροδανειστηρίων, τα στοιχεία των εισοδηµάτων τους κινούνται εξαιρετικά χαµηλά. Πρόταση για 24ωρες επαναλαµβανόµενες απεργίες από τους εργαζόµενους στον προαστιακό Με πρόταση για 24ωρες επαναλαµβανόµενες απεργίες «κατεβαίνουν» οι εργαζόµενοι στον προαστιακό σιδηρόδροµο. «Η κυβέρνηση αντί να δείξει έξοδο στο αδιέξοδο, διέταξε επίταξη. Από αύριο οι εργαζόµενοι στον προσταστιακό κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία, µε πρόταση για επαναλαµβανόµενες 24ωρες και στο δροµολόγιο για Χαλκίδα. εν πάει άλλο» δήλωσε ο αντιπρόεδρος των εργαζοµένων στον προαστιακό σιδηρόδροµο Νίκος ρίτσας, από το αµαξοστάσιο των Σεπολίων, όπου βρέθηκε στο πλευρό των απεργών εργαζοµένων στο µετρό. Υπενθυµίζεται ότι οι απεργοί από το πρωί είναι συγκεντρωµένοι στο αµαξοστάσιο και οχυρωµένοι πίσω από την κλειδωµένη αύλεια πόρτα, όπου έχουν ακινητοποιήσει και δύο ανυψωτικά µηχανήµατα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα, 5 Ιουνίου 2009 Α.Π.: 6613 / A2 /263 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2

Ηµεροµηνία 21/06/2010 Α.Π.: 4505/417/Α2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Πληροφορίες:Α. Μακρυκώστας Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Ταµείου. Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΝΟΠΤΙΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίίσχυση Μιικροµεσαίίων Επιιχειιρήσεων που δρασττηριιοποιιούντταιι σττους ττοµείίς Μετταποίίησης,, Τουριισµού,, Εµπορίίου -- Υπηρεσιιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009

Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών. Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Ενηµέρωση για τις Νέες ράσεις Ενίσχυσης των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και Επιστηµόνων Ελευθέρων Επαγγελµατιών Καλό µεσηµέρι, Αθήνα, 20 Μαΐου 2009 Σας καλέσαµε σήµερα για να ανακοινώσουµε ένα νέο πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για την υποβολή πρότασης προς σύναψη 2 συµβάσεων έργου σε 2 αναδόχους ΕΛ.Γ.Ο. «ΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ιωάννα Ζεϊµπέκη Τηλ.: 2310 798790 e-mail: dir.lri@nagref.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σίνδος, ευτέρα, 23 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝ.ΠΕ. ΚΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΜΕ Ι «ΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466

ΑΠΟΦΑΣΗ. και. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 5987/466 Αθήνα, 24-05-2011 Α.Π.: Οικ. 5987/466 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ».

πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ». ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 29 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής. Αριθµός Απόφασης 198/13 Περίληψη Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (ANKO) ΑΕ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας ΠΡΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/01/2007 Μ.Μ.Ε. ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) υτικής Μακεδονίας Με την ηµερίδα που πραγµατοποιήθηκε στην Κοζάνη την Πέµπτη 18 Ιανουαρίου 2007, ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΕΛΤΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 30 /10/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 34780 ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15442. 6.150,00 (Έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του

Νίκαια : 17/03/2015 Αρ.Πρωτ.: 15442. 6.150,00 (Έξι χιλιάδων εκατόν πενήντα Ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.: 2132075-241/398/326

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΙΑΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 16-01-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11509 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχάνες, 22/1/2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αρ. Πρωτ.:47 ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ -ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 75 Τ.Κ.70100 ΤΗΛ.:2813404026 FAX: 2810752956 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 3. «Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευµένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014.

Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Πρακτικό 8/2014 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014. Στη Μύρινα Λήµνου σήµερα 30 η Ιουνίου 2014 και ώρα 14:00 στο ηµοτικό Κατάστηµα στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εθνικό Πρόγραμμα για την Επανεκκίνηση της Αθήνας, τη Δημιουργία Θέσεων Εργασίας και τη Στήριξη της Κοινωνικής Συνοχής Υπογράφηκε σήμερα 09/04 από την Υπουργό Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν:

Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση προϋποθέσεις για την ένταξη των εν λόγω έργων (δυνητικά εντασσόµενα), αποτελούν: Ηµεροµηνία: 22-11-2013 ΑΠ 8524/2192/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον - Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4104/16-10-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΛ1ΩΚΑ-ΘΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1281/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1281/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/40073 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ. Α. Αποδέκτες της πρόσκλησης Απευθύνεται σε άνεργους/ες κατοίκους των δήμων: Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Ιλίου και Πετρούπολης. ΚΑΜΑΤΕΡΟ 24/02/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ: ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ, ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Η Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ).

Έχοντας υπόψη: και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 110 /τ.α/ ). ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 31/08/2007 Αρ. Πρωτ. 37559/ΕΥΣ5571

Διαβάστε περισσότερα

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή

5. Συνολική πρόταση ΤΑΑ για την α επιλογή 1. Γενικές Αρχές 155 2. Εναλλακτικές Επιλογές για το ΤΑΑ 162 3. Απαιτούµενες ιαδικασίες 168 ΠΕ 4: ιερεύνηση προοπτικής δηµιουργίας Ταµείου Αστικής Ανάπτυξης και Αξιολόγηση της Σκοπιµότητας 5. Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ Χανιά,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-01-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ταχ..νση: Λ. Μεσογείων 156 Αρ. Πρωτ. Γ..Μ.Ε. οικ. 11955 Τ.Κ. 155 10, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΕΦ-Π38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ EΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Από τα πρακτικά της 21/01/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου Αριθµός Απόφασης 6 /2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/08/2011 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/108114 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 30-9-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 27997 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου Νοµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 858 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 01-04-2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. πρωτ.:2/29174 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΩΒΦ- Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη χορήγηση (15) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθρου εµπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Για τη χορήγηση (15) συνολικά θέσεων πλανόδιου υπαίθρου εµπορίου που θα διατεθούν για το έτος 2015 στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 13-07-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.οικ.: 3322 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15-12-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/οικ.130247/1750 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΦ-ΨΓΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 11-3-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 216 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775

Τηλ.: 213-2063532, 213-2063775 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12-07-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. οικ. 103731 Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9

2410554358 /241055435 7 1 28/3/201 3 2 28/3/201 3 3 28/3/201 3 2310317633 2311990000 /231199009 9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 2/12-6-201 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 2/201 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX:

(µε την παράκληση να κοινοποιηθεί άµεσα ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ στους υπαλλήλους και τις εποπτευόµενες ΤΗΛ: FAX: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 11 /05 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 20360/2248 Η Μ Ο Σ Π Ε Ι Ρ Α Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προς: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α

Ελάχιστο Εγγυηµένο Ει Ε σ ι όδ ό η δ µ η α Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Tο Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα Θεσµοθετήθηκε µε το Νόµο 4093/2012 και στοχεύει στη διασφάλιση ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης Απευθύνεται σε άτοµα και οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα