Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους"

Transcript

1 Νοητικά Μοντέλα και Γνωστικές Δυσκολίες Μαθητών για τις Βάσεις Δεδομένων και το Σχεδιασμό τους Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής ΔΕ ΠΕ19, Υπ. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Αγγελική Δημητρακοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια, Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής, Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Βασίλης Κόμης Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Πατρών ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διδασκαλία των ΒΔ αντιμετωπίζεται συχνά ως εξοικείωση με ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ). Η προσέγγιση αυτή εμπεριέχει την υπόθεση ότι οι μαθητές είναι ικανοί για τον σχεδιασμό ΒΔ και απλά εξοπλίζονται με ένα εργαλείο παραγωγικότητας όπως στην περίπτωση των επεξεργαστών κειμένου για παράδειγμα. Τα ΣΔΒΔ είναι όμως γνωστικά εργαλεία που προσφέρουν και απαιτούν νέους τρόπους σκέψης οι οποίοι απαιτούν υποστήριξη. Ειδικότερα θεωρούμε τις ΒΔ ως μοντέλα και το σχεδιασμό τους ως διαδικασία μοντελοποίησης. Η διδασκαλία των ΒΔ μπορεί έτσι, να σχεδιαστεί ως μια διαδικασία δύο φάσεων, στην πρώτη οι μαθητές εξοικειώνονται με το σύστημα αναπαράστασης (μοντέλο δεδομένων) ενώ στην δεύτερη επιλύουν προβλήματα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να κατανοηθεί καλύτερα η διαδικασία σχεδιασμού ΒΔ από μαθητές για τη βελτίωση της σχετικής διδασκαλίας. Στην εργασία παρουσιάζουμε ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τα νοητικά μοντέλα των μαθητών για τις ΒΔ και τον σχεδιασμό χειρογραφικών ΒΔ. ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: Βάσεις Δεδομένων, Νοητικό Μοντέλο, Μοντελοποίηση Δεδομένων, Διδακτική Μοντελοποίηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι βάσεις δεδομένων (ΒΔ) είναι ένα από τα αντικείμενα στα οποία η Πληροφορική έχει επιφέρει ραγδαίες μεταβολές τα τελευταία χρόνια. Οι ογκώδεις και δύσχρηστες χειρογραφικές βάσεις δεδομένων (ΧΒΔ) αντικαταστάθηκαν από Ψηφιακές Βάσεις Δεδομένων (ΨΒΔ) που καταλαμβάνουν πολύ λιγότερο χώρο και παρέχουν σημαντικά δυναμικότερους τρόπους πρόσβασης και άντλησης πληροφοριών. Επιχειρήσεις και οργανισμοί διαφόρων μεγεθών στηρίζουν συστήματα λήψης αποφάσεων σε παροχή πληροφοριών από ΒΔ. Οι ΨΒΔ και τα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ) έχουν σήμερα μεγάλη οικονομική σημασία. Είναι δε τόση η σημασία των Βάσεων Δεδομένων που πολλοί πιστεύουν πως για ένα Πληροφορικό η ικανότητα ανάπτυξης βάσεων δεδομένων είναι ισάξια της ικανότητας προγραμματισμού (Batini, Ceri, Navathe, 1992). «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», Τόμος Α, Επιμ. Α. Δημητρακοπούλου, Πρακτικά 3 ου Συνεδρίου ΕΤΠΕ, 26-29/9/2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ρόδος, Εκδόσεις ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 267

2 Οι αυξανόμενες ανάγκες των οργανισμών για επεξεργασία δεδομένων οδήγησαν σε αδυναμία τα παραδοσιακά κέντρα μηχανοργάνωσης των επιχειρήσεων να τις καλύψουν με εξειδικευμένο προσωπικό. Ως αποτέλεσμα η ευθύνη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων αποκεντρώθηκε και συχνά σχεδιάζονται ΒΔ από μη ειδικούς (Batini, Ceri, Navathe, 1992). Ο σχεδιασμός μη τετριμμένων ΒΔ με ή και χωρίς υπολογιστή δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να γίνει πάντα με επιτυχία από μη ειδικούς (Batra, Hoffer, Bostrom, 1990). Η παραπάνω κατάσταση γέννησε την ανάγκη για μαζική εκπαίδευση στον χειρισμό των ΣΔΒΔ και τον σχεδιασμό ΒΔ. ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΒΔ Πέρα από τη χρηστική αξία των ΒΔ που επιβάλει την εξοικείωση με αυτές των μαθητών οι ΒΔ έχουν και γενικότερη διδακτική αξία ως γνωστικά εργαλεία (Jonassen, 2000). Προτείνονται δε για την ανάπτυξη διδακτικών δραστηριοτήτων ανάλυσης περιεχομένου σε αντικείμενα που χαρακτηρίζονται από μεγάλο όγκο πληροφοριών. Για παράδειγμα, ο περιοδικός πίνακας στοιχείων, χημικές ουσίες, ορυκτά, τα συστήματα κατάταξης των ζώων και των φυτών, δημοσκοπήσεις/έρευνες, αλλά και Ιστορία, Λογοτεχνία, Γλώσσα, Οικονομία, Γεωγραφία κ.α. Οι ΒΔ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακάλυψη σχέσεων και γνώσεων μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων σε αντικείμενα που με τα κλασσικά μέσα διδασκαλίας οδηγούν συχνά σε ασκήσεις απομνημόνευσης. Οι ΒΔ έχουν επίσης γενικότερη διδακτική αξία όταν θεωρηθούν ως ένα ακόμα είδος μοντέλου. Ο όρος μοντέλο χρησιμοποιείται με την έννοια: «Για ένα παρατηρητή B, ένα αντικείμενο A* είναι ένα μοντέλο ενός αντικειμένου A στο βαθμό που ο B μπορεί να χρησιμοποιήσει το A* για να απαντήσει σε ερωτήσεις που τον ενδιαφέρουν για το Α» (Minsky, 1968). Οι ΒΔ εξωτερικεύουν και αναπαριστούν γνώση για ένα φυσικό σύστημα (Rich, Knight, 1991). Τα ΣΔΒΔ είναι με την έννοια αυτή περιβάλλοντα μοντελοποίησης που στηρίζονται πάνω σε συστήματα αναπαράστασης που ονομάζονται μοντέλα δεδομένων (Batini, Ceri, Navathe, 1992; Navathe, 1992; Tsichritzis, Lochovsky, 1982; Codd, 1970; Chen, 1976). Τα λογισμικά περιβάλλοντα μοντελοποίησης έχουν γενικότερα ενδιαφέρον από διδακτική άποψη (Φεσάκης, Δημητρακοπούλου, Καλαβάσης, 2001). Ειδικότερα, η διατύπωση μοντέλων ως ΒΔ δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξοικείωση με μαθηματικούς φορμαλισμούς και είναι ελκυστική για ευρύτερα και διαθεματικά αντικείμενα. Η διδακτική χρήση των μοντέλων ΒΔ είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε περιπτώσεις που οι σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων οντοτήτων δεν είναι απλές αλγεβρικές ή είναι άγνωστες εκ των προτέρων και αποτελούν ζητούμενο ανακάλυψης. Οι δραστηριότητες που αξιοποιούν τις ΒΔ ως μοντέλα αφήνουν την ευθύνη του σχεδιασμού τους κατά κύριο λόγο στους μαθητές. Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε τη διδασκαλία των βάσεων δεδομένων ως μια διαδικασία δύο βασικών φάσεων. Στην πρώτη φάση έχουμε την εξοικείωση με το περιβάλλον μοντελοποίησης (ΣΔΒΔ) και το σύστημα αναπαράστασης (μοντέλο δεδομένων - στο εξής θα αναφερόμαστε μόνο το σχεσιακό) ενώ στη δεύτερη φάση αναπτύσσεται η ικανότητα ανάπτυξης μοντέλων (ΒΔ) στα πλαίσια επίλυσης προβλημάτων. Σκοπός στην πρώτη φάση είναι: να εξοικειωθεί ο εκπαιδευόμενος με τις έννοιες του σχεσιακού μοντέλου δεδομένων και τις έννοιες του μοντέλου Οντοτήτων Συσχετίσεων (ΟΣ) στο εννοιολογικό επίπεδο, να φτάσει στο σημείο να μπορεί να εκτελέσει κάθε υπαγορευόμενη λειτουργία που υποστηρίζει το ΣΔΒΔ, να σχηματίσει το βασικό μηχανισμό ανατροφοδότησης μέσω των μεθόδων ανάσυρσης πληροφοριών ώστε να ελέγχει την ορθότητα των σχεδιασμών του. Σκοπός στη δεύτερη φάση είναι στα πλαίσια επίλυσης προβλημάτων: να αναπτύξει και να επεκτείνει το μηχανισμό ανατροφοδότησης για τον σχεδιασμό ΒΔ. να συστηματικοποιήσει τη χρήση του σχεσιακού μοντέλου και του μοντέλου ΟΣ για τον σχεδιασμό ΒΔ. 268

3 να αξιοποιεί τα ΣΔΒΔ για την ανάπτυξη ΒΔ. Στην πρώτη φάση εισάγονται βασικές έννοιες των ΒΔ μέσω του μοντέλου ΟΣ παράλληλα με την χρήση των ΣΔΒΔ για την επίλυση αυτοτελών προβλημάτων κλιμακούμενης δυσκολίας. Πρόκειται δηλαδή για υβριδική προσέγγιση με στόχο μαθητές που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν τις ΒΔ ως γνωστικά εργαλεία. Το επίπεδο αφαίρεσης στο οποίο βασίζεται η προσέγγιση λαμβάνει υπόψη του ότι οι μαθητές έχουν ήδη νοητικά μοντέλα για βασικά δομικά στοιχεία των ΒΔ. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η διδασκαλία των ΒΔ δεν μπορεί να περιορίζεται στην απλή εξοικείωση με ένα ΣΔΒΔ κατά αναλογία με τη διδασκαλία της επεξεργασίας κειμένου με ΗΥ. Η αντιμετώπιση της διδασκαλίας των ΒΔ ως εξοικείωση με ένα ΣΔΒΔ εμπεριέχει λίγο ως πολύ την υπόθεση ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι σε θέση να σχεδιάσουν ΒΔ και απλά τους δίδεται ένα νέο εργαλείο για τον ίδιο σκοπό. Τα ΣΔΒΔ, ως γνωστικό εργαλείο, δεν ενισχύουν απλά το γνωστικό σύστημα του χρήστη τους αλλά το αναδιοργανώνουν προτείνοντας και αναπτύσσοντας νέους τρόπους σκέψης (Pea, 1985). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται αποτελέσματα από μία μελέτη περίπτωσης με σκοπό να κατανοηθούν καλύτερα οι παραστάσεις και τα νοητικά μοντέλα των μαθητών για τις ΒΔ και τον σχεδιασμό τους ώστε να βελτιωθεί η διδασκαλία τους. Πιο συγκεκριμένα, μελετούνται: α. τα νοητικά μοντέλα των μαθητών για τις ΧΒΔ και τις ΨΒΔ, β. Η ικανότητα των μαθητών να σχεδιάζουν ΧΒΔ. Στην έρευνα συμμετέχουν 17 μαθητές της Β τάξης του 4 ου Ενιαίου Λυκείου και 41 μαθητές του 2 ου ΤΕΕ Ρόδου. Οι μαθητές παρακολουθούσαν τα μαθήματα «Εφαρμογές Πληροφορικής» - επιλογή και «Βάσεις Δεδομένων» - υποχρεωτικό αντίστοιχα. Η έρευνα αφορά ενεργές τάξεις με ρεαλιστικές συνθήκες. ΑΡΧΙΚΑ ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Οι σχετικές με τις ΒΔ τυπικές έννοιες δεν χρησιμοποιούνται κατά ανάγκη καθημερινά από τους μαθητές παρά το γεγονός ότι οι μαθητές έρχονται όλο και περισσότερο σε επαφή με ΨΒΔ. Προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες για τις παραστάσεις και τα νοητικά μοντέλα των μαθητών για τις ΒΔ προηγήθηκε σύντομη προσανατολιστική συζήτηση για τις ΒΔ βασισμένη σε αυθεντικά τεκμήρια από το χειρογραφικό πληροφοριακό σύστημα του σχολείου. Μετά την συζήτηση οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο με ανοικτές ερωτήσεις. Στα επόμενα παρουσιάζονται οι ερωτήσεις με τα πιο ενδιαφέροντα αποτελέσματα: Ε2.1 Μια χειρογραφική βάση δεδομένων μοιάζει σαν. Οι απαντήσεις στην ερώτηση αυτή έχουν ενταχθεί σε έξι κατηγορίες όπως στον πίνακα 1.: 1. ΣΥΡΤΑΡΙ ΜΕ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (π.χ.: απουσιολόγιο, μενού εστιατόριων κ.α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΙΒΛΙΟ 4 5. ΑΣΑΦΗΣ-ΑΣΤΟΧΗ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 13 ΣΥΝΟΛΟ: 48 Πίνακας 1. Οι κατηγορίες των νοητικών μοντέλων των μαθητών για τις ΧΒΔ. Είναι φανερό ότι ένα σημαντικό ποσοστό (περίπου 27%) δυσκολεύεται να εκφράσει μια παρομοίωση για τις ΧΒΔ (κατηγορία 5). Από τους υπόλοιπους μαθητές 4 αναφέρουν ότι οι ΧΒΔ τους θυμίζουν βιβλίο ενώ οι υπόλοιποι 31 μοιράζονται σχεδόν στο νοητικό μοντέλο εικόνα του πίνακα, στην εικόνα του συρταριού με τις καρτέλες (σχήμα 1) και την αναφορά ενός συγκεκριμένου παραδείγματος ΧΒΔ. 269

4 Από τα νοητικά μοντέλα αυτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο πίνακας αφού χρησιμοποιείται και στο σχεσιακό μοντέλο ενώ πιο ρεαλιστικό μοντέλο για τις ΧΒΔ θεωρείται το μοντέλο του συρταριού με τις καρτέλες. Στο μοντέλο αυτό μπορούν να στηριχθούν αναλογίες με τις ΨΒΔ όπως φαίνεται και στο σχήμα όπου η έννοια «Αρχείο» αντιστοιχείται στην έννοια «Συρτάρι» και η έννοια «Εγγραφή» αντιστοιχείται στην έννοια «Καρτέλα». Πρόκειται λοιπόν για ένα συγκεκριμένο υλικό μοντέλο η αξία του οποίου για την εισαγωγή των άυλων και αφηρημένων εννοιών των πληροφοριακών συστημάτων αξίζει να διερευνηθεί. ΚΑΡΤΕΛΑ ή ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΡΤΑΡΙ - ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΩΝΥΜΟ:ΠΕΤΡΟΥ. ΟΝΟΜΑ:ΠΕΤΡΟΣ... ΤΗΛΕΦΩΝΟ:.. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ: Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Σχήμα 1. Οι ΧΒΔ ως συρτάρια με καρτέλες. Ε2.9 Μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων μοιάζει σαν. Οι απαντήσεις στην Ε2.9 κατηγοριοποιούνται στον πίνακα 2. Το ποσοστό των μαθητών που δυσκολεύονται να αναφέρουν ιδέες για τις ΨΒΔ είναι μεγαλύτερο (48%) σε σχέση με τις ΧΒΔ. Οι υπόλοιπες παραστάσεις παρουσιάζουν σημαντική συγκέντρωση στην έννοια του πίνακα που εμφανίζεται να είναι οικεία δομή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές σε πίνακες από άλλα λογισμικά όπως το Excel. Οι αδυναμίες των εργαλείων αυτών που καλύπτουν τα ΣΔΒΔ θα μπορούσαν να αποτελέσουν βασικές ιδέες για τον σχεδιασμό διδακτικών εισαγωγικών δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα η κανονικοποιημένη αναπαράσταση συσχετίσεων ή ο υπολογισμός των συχνοτήτων εμφάνισης τιμών. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 16 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟ MS EXCEL Ή MS WORD 3 3 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ (ΑΤΖΕΝΤΑ) 2 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 1 5 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1 6 ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 7 CD-ROM 1 8 ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ-ΑΣΑΦΗΣ-ΑΣΤΟΧΗ 23 ΣΥΝΟΛΟ: 48 Πίνακας 2. Οι κατηγορίες των αναπαραστάσεων των μαθητών για τις ΨΒΔ. Ε2.17 Μια χειρογραφική βάση δεδομένων είναι καλύτερη από μια ηλεκτρονική επειδή. Ο πίνακας 3 εμφανίζει μια κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση που αναζητά τα πλεονεκτήματα των ΧΒΔ σε σχέση με τις ΨΒΔ. Οι μαθητές έχουν κάποια ισχυρά επιχειρήματα όπως στις περιπτώσεις: 5, 7 και 9. Εμφανίζουν κάποια επιχειρήματα που υποδεικνύουν μάλλον έλλειψη αυτοπεποίθησης στη χρήση των ΗΥ όπως στις περιπτώσεις 1, 4, 6 και 8. Σε ορισμένες περιπτώσεις εκφράζουν λανθασμένες παραστάσεις όπως στις κατηγορίες 3, 6,7 και 8 και τέλος κάποιοι είναι κατηγορηματικά υποστηριχτές των ΨΒΔ, κατηγορία 10. Οι μαθητές μπορούσαν να αναφέρουν περισσότερα από ένα πλεονεκτήματα και συνολικά είχαμε 52 διακριτές αιτίες από τις απαντήσεις τους. Αν συγκρίνουμε με τα μειονεκτήματα που παρουσιάζονται στην επόμενη ερώτηση που είχαμε 75 αναφορές (πίνακας 4) φαίνεται ότι οι 270

5 μαθητές βρίσκουν πιο εύκολα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα στις ΧΒΔ σε σχέση με τις ΨΒΔ. Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΘΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 9 2 ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ 3 3 ΤΑ ΛΑΘΗ ΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ 4 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3 Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 5 ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΗΥ 5 6 ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΗΥ) 2 7 ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 3 8 ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ 2 9 ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΔΕΔ/ΝΩΝ ΟΙ ΧΒΔ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 1 Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ 10 ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ (δηλ. οι ΨΒΔ είναι κατά πάντα καλύτερες από τις ΧΒΔ) 4 11 ΑΣΑΦΗΣ-ΑΣΤΟΧΗ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 15 ΣΥΝΟΛΟ: 52 Πίνακας 3. Τα πλεονεκτήματα των ΧΒΔ. Ε2.18 Μια χειρογραφική βάση δεδομένων είναι χειρότερη από μια ηλεκτρονική επειδή. Ο πίνακας 4 εμφανίζει μια κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των μαθητών στην ερώτηση που αναζητά τα πλεονεκτήματα των ΨΒΔ σε σχέση με τις ΧΒΔ. Η συντριπτική πλειοψηφία αναφέρει εύστοχα ως βασικό πλεονέκτημα των ΨΒΔ την ευκολότερη πρόσβαση (εισαγωγή, ενημέρωση, διαγραφή και αναζήτηση στοιχείων). Παραμένουν όμως και κάποιες παρανοήσεις όπως στις περιπτώσεις 2,3,4 και 9. Στην περίπτωση της 9 γίνεται σύγχυση της πυκνότητας αποθήκευσης με τον συνολικό μέγιστο όγκο. Στην περίπτωση 4 έχουμε πάλι κρούσμα τεχνοφοβίας και στην περίπτωση 3 η ένσταση είναι ότι τα στοιχεία που εισάγουμε στην ΒΔ δεν υπόκεινται συνήθως στον γραμματικώς εννοούμενο ορθογραφικό έλεγχο. Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΟΙ ΧΒΔ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ 9 2 ΟΙ ΧΒΔ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 1 3 ΟΙ ΧΒΔ ΔΕΝ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΑ 1 4 ΣΤΙΣ ΧΒΔ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΑ ΛΑΘΗ 1 Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ 5 ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΧΒΔ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΗ Ή ΧΡΟΝΟΒΟΡΑ 37 6 Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΨΒΔ ΕΙΝΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΠΙΑΣΤΙΚΗ 7 7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΒΔ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 1 Γ. ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 8 ΟΙ ΨΒΔ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΧΩΡΟ 7 9 ΟΙ ΨΒΔ ΕΧΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1 Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ 10 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ (ΧΑΡΤΙ) 2 11 ΑΣΤΟΧΗ-ΑΣΑΦΗΣ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 8 ΣΥΝΟΛΟ: 75 Πίνακας 4. Τα πλεονεκτήματα των ΨΒΔ. 271

6 ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΧΒΔ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν στον τομέα αυτό βασίζονται σε τρία προβλήματα καθημερινής ζωής κλιμακούμενης δυσκολίας (Παράρτημα 5) ώστε να είναι κατανοητά από τους μαθητές. Η κλιμάκωση της δυσκολίας γίνεται με βάση το πλήθος των οντοτήτων που εμπλέκονται και το είδος των συσχετίσεων μεταξύ των οντοτήτων. Έτσι, στο Π1 έχουμε μία οντότητα, στο Π2 έχουμε περισσότερες οντότητες με διμελείς συσχετίσεις 1-Ν, ενώ στο Π3 έχουμε περισσότερες οντότητες με διμελείς και τριμελείς συσχετίσεις. Για κάθε πρόβλημα δόθηκαν συγκεκριμένες ερωτήσεις που θα πρέπει να μπορούν να απαντηθούν από την αντίστοιχη ΒΔ ώστε να μπορεί γίνεται έλεγχος του σχεδιασμού από τους ίδιους τους σχεδιαστές. Οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους 4 ώρες συνολικά (2x2 εργαστηριακά δίωρα, που σημαίνει 2 εβδομάδες) ατομικά ή ομαδικά με δική τους επιλογή. Οι περισσότεροι αξιοποίησαν τις πρώτες 2 ώρες για τα Π1 και Π2 ενώ για το Π3 δεν εξάντλησαν το 2 ο δίωρο. Αποτελέσματα στο πρόβλημα Π1: «Η ΑΤΖΕΝΤΑ» Τα 41 σχέδια των μαθητών ομαδοποιήθηκαν ως προς τη βασική δομή δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε και ως προς τα σφάλματα που παρουσιάστηκαν. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 5. Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΡΤΑ ΑΝΑ ΕΙΣΟΔΟ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ 11 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ - ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ -ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΗΣ 25 Β. ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 3 2 ΠΑΡΑΛΗΨΗ ΠΕΔΙΩΝ 7 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΩΝΥΜΟΥ 2 4 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ (ΣΥΝΘΕΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ) 8 5 ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ) 7 6 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΝΤΙ ΚΑΘΕ ΕΙΣΟΔΟ 2 ΑΣΤΟΧΗ-ΑΣΑΦΗΣ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 4 Πίνακας 5. Παρατηρήσεις από τις ΧΒΔ για το Π1 Όσο αφορά στις δομές σε 11 περιπτώσεις οι μαθητές επέλεξαν μία κάρτα για κάθε είσοδο της ατζέντας σε 1 περίπτωση είχαμε τη δομή μιας συνηθισμένης ατζέντας που είναι πίνακας με ευρετήριο και σε 25 περιπτώσεις είχαμε ένα πίνακα με μια γραμμή για κάθε είσοδο και μία στήλη για κάθε χαρακτηριστικό. Η ανεξάρτητη κάρτα για κάθε είσοδο επιτρέπει την αναδιάταξη της ατζέντας ως προς οποιοδήποτε συνδυασμό χαρακτηριστικών σε αντίθεση με την πινακοειδή δομή που η διάταξη είναι βασικά χρονολογική. Η κατανόηση της επίδρασης της ταξινόμησης στη δυσκολία της αναζήτησης θα ήταν μάλλον ένα καλό στήριγμα για τους σχεδιαστές ΧΒΔ ενώ η αδυναμία αναδιάταξης των ΧΒΔ μπορεί να στηρίξει την αναγκαιότητα των ΨΒΔ. Στην περίπτωση των ΨΒΔ ο σχεδιασμός της δόμησης των δεδομένων είναι επιθυμητό να είναι ανεξάρτητος από τους τρόπους πρόσβασης στα δεδομένα και έτσι η προτίμηση της πινακοειδούς δομής δεν αποτελεί πρόβλημα ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Τα πιο απλά σφάλματα που παρατηρήθηκαν στις λύσεις αφορούν την προσθήκη περιττών πεδίων που δεν απαιτούσε η περιγραφή, την παράληψη άλλων και την δημιουργία συνωνύμων. Τα σφάλματα αυτού του τύπου παραπέμπουν στην ανάγκη τήρησης ενός λεξικού δεδομένων ως διδακτικό εργαλείο. Άλλα ενδιαφέροντα σφάλματα αφορούν το σύνθετο πεδίο «Διεύθυνση» και το γενικευμένο πεδίο «Τηλέφωνο» που χωρίζεται στα υποσύνολα «σπιτιού, εργασίας και κινητό». Σε 8 περιπτώσεις συγχέουν το μέρος «οδός» με το όλο «διεύθυνση» και παραλείπουν κάποια από 272

7 τα πεδία που προσδιορίζουν τη «διεύθυνση» και σε αρκετές δεν αναλύουν περισσότερο το πεδίο. Ενδεχόμενα εντοπίζουμε ένα πρόβλημα στην αφαίρεση της συνάθροισης (aggregation) που είναι βασική στο σχεδιασμό ΒΔ. Για την περίπτωση του γενικευμένου πεδίου «τηλέφωνο» 7 λύσεις δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό του είδους του τηλεφώνου. Εντοπίζεται λοιπόν πρόβλημα και στην αφαίρεση της γενίκευσης το οποίο είναι μάλλον μικρότερης έκτασης. Σημαντικό σφάλμα, τέλος, είναι η πρόβλεψη χώρου σημειώσεων για ολόκληρη την ατζέντα και όχι για κάθε είσοδο ξεχωριστά. Αποτελέσματα στο Πρόβλημα Π2: «ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ» Στο Π2 για να βοηθηθούν οι μαθητές στον έλεγχο των σχεδιασμών τους προδιαγράφηκε σαφώς μια αναφορά με όνομα «μηνιαία κατάσταση ταμείου» που θα προέκυπτε από τα δεδομένα της βάσης. Ένα ενδεχόμενο σφάλμα στον σχεδιασμό έχει μεγάλες πιθανότητες να ανιχνευθεί όταν είναι αδύνατο να υπολογισθούν τα ζητούμενα στην μηνιαία κατάσταση. Τα σχέδια των μαθητών αναλύθηκαν ως προς τους επόμενους άξονες (πίνακας 6): Α. Μηχανισμός ανατροφοδότησης Σε 21 περιπτώσεις οι λύσεις δεν περιείχαν το ζητούμενο υπόδειγμα της μηνιαίας κατάστασης ενώ σε άλλες 16 η προτεινόμενη κατάσταση δεν ικανοποιούσε τις προδιαγραφές. Συνήθως αποτελούσε μια λίστα με τους μαθητές που χρωστούσαν στο ταμείο. Αυτό δικαιολογεί ως ένα βαθμό γιατί μόνο μια λύση στις 41 κρίθηκε ως πλήρης. Το μεγάλο ποσοστό της αποτυχίας στον σχεδιασμό της μηνιαίας κατάστασης και της αξιοποίησης της στην αναθεώρηση του σχεδιασμού φανερώνει την δυσκολία του σχηματισμού κυκλώματος ανατροφοδότησης κατά τον σχεδιασμό των ΧΒΔ. Το φαινόμενο βέβαια είναι γενικότερο κατά την επίλυση προβλημάτων από μαθητές. Στην περίπτωση των ΒΔ θα μπορούσε να στηριχθεί το κύκλωμα ανατροφοδότησης και προσαρμογής των λύσεων με το να δίνονται οι λύσεις μιας ομάδας για χρήση και αξιολόγηση σε άλλη. Β. Αναπαράσταση της συσχέτισης «ΜΑΘΗΤΗΣ-ΕΙΣΦΕΡΕΙ_ΣΕ-ΤΑΜΕΙΟ» Οι περισσότερες λύσεις πρότειναν για την αναπαράσταση της 1-Ν σχέσης των εισφορών ένα πίνακα με μία γραμμή για κάθε μαθητή και μία στήλη για κάθε μήνα. Σε τρεις περιπτώσεις οι λύσεις δεν είχαν την μορφή συγκεντρωτικού πίνακα αλλά προέβλεπαν μία φόρμα για κάθε μαθητή. Η λύση αυτή αν και κλιμακώνεται καλύτερα επιβάλει περισσότερο κόπο για τον συγκεκριμένο όγκο δεδομένων. Σε μια περίπτωση υπάρχει πρόβλεψη δομής για την αποθήκευση των εισφορών αλλά και δεύτερης δομής για την αποθήκευση της έλλειψης εισφοράς που θεωρείται περιττό και λανθασμένο. Οι περισσότεροι μαθητές φαίνεται να αντιμετώπισαν ως ένα βαθμό τη διμελή συσχέτιση 1-Ν των μαθητών με το ταμείο. Τα δεδομένα όμως για την δεύτερη 1- Ν συσχέτιση που περιείχε το πρόβλημα δείχνουν ότι η γενίκευση του παραπάνω συμπεράσματος είναι επισφαλής. Γ. Αναπαράσταση της συσχέτισης «ΤΑΜΕΙΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» Σε 19 λύσεις δεν υπάρχει αντιμετώπιση της διμελούς συσχέτισης των δραστηριοτήτων με το ταμείο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δομή για την αποθήκευση των εξόδων. Σε άλλες 13 λύσεις υπάρχει κάποια πρόβλέψη για τα έξοδα αλλά είναι ελλιπής αφού δεν έχει οριστεί σωστά και δεν περιέχει την ημερομηνία που έγινε η δραστηριότητα (εσφαλμένος ορισμός του κλειδιού). Σε 4 ακόμα περιπτώσεις οι δραστηριότητες έχουν συνδεθεί με κάθε μαθητή αντί για το ταμείο. Σε μια περίπτωση προτείνεται μια ιεραρχική δομή για την αποθήκευση των εξόδων με ρίζα τον όρο Έξοδα, κλαδιά τα είδη των δραστηριοτήτων και φύλλα τα ποσά που ξοδεύτηκαν. Η περίπτωση αυτή μαζί με μια λίστα στο Π3 είναι οι μόνες περιπτώσεις χρήσης μη πινακοειδούς δομής στα 3 προβλήματα. Η αδυναμία αντιμετώπισης των στοιχείων εξόδων του ταμείου υποδεικνύει μια δυσκολία στην αντιμετώπιση πολλών συσχετίσεων ταυτόχρονα ή την μη κατανόηση της συγκεκριμένης κατάστασης. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της παράληψης κάποιων 273

8 οντοτήτων ή συσχετίσεων κατά το σχεδιασμό μιας ΒΔ προτείνεται η χρήση εννοιολογικού χάρτη που θα αναπαριστά το αποτέλεσμα της ανάλυσης του χώρου του προβλήματος. Δ. Διάφορα Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται διάφορα απλά σφάλματα όπως τα ασαφή και τα πλεονάζοντα πεδία που συνηγορούν στη διδακτική αξία της τήρησης λεξικού δεδομένων. Εντάσσονται επίσης οι 6 περιπτώσεις στις οποίες τα ποσά που συνεισφέρουν οι μαθητές δεν είναι σταθερά ανά μήνα περίπτωση που είχε αποκλεισθεί από τις απαιτήσεις του προβλήματος και αποτελεί έτσι αυθαίρετη υπόθεση και έλλειψη κατανόησης του προβλήματος. Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ 1 Η ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 16 2 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ "ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ" 21 3 Η ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΚΑΙ ΓΙΑ "ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ" 1 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «ΜΑΘΗΤΗΣ-ΕΙΣΦΕΡΕΙ_ΣΕ-ΤΑΜΕΙΟ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΗΛΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 32 2 ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑ ΜΑΘΗΤΗ (ΟΧΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 3 3 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 1 Γ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «ΤΑΜΕΙΟ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 1 Η ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΊΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ 2 2 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΤΩΝ 19 3 Η ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΤΕΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ (ΗΜ/ΝΙΑ) 13 4 ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΔΡ/ΤΩΝ ΕΊΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ 1 5 ΟΙ ΔΡΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ ΑΝΤΙ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 4 6 ΔΕΝΔΡΟΕΙΔΗΣ ΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΤΕΣ 1 Δ. ΔΙΑΦΟΡΑ 1 ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ) 6 2 ΑΣΑΦΗ ΠΕΔΙΑ 6 3 ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΑ ΠΕΔΙΑ 6 4 ΠΛΗΡΗΣ ΛΥΣΗ 1 5 ΑΣΑΦΗΣ-ΑΣΤΟΧΗ-ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕ 6 Πίνακας 6. Παρατηρήσεις από τις ΧΒΔ για το Π2 Αποτελέσματα στο Πρόβλημα Π3: «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Στο Π3 τα αποτελέσματα είναι πιο αποθαρρυντικά. Μόνο 17 υποψήφιες λύσεις διατυπώθηκαν τελικά αφού οι περισσότεροι εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Από τις υποψήφιες λύσεις δεν μπορεί κάποια να θεωρηθεί πλήρης. Οι μαθητές μάλλον δυσκολεύονται σε προβλήματα με πολλές συσχετίσεις και/ή τριμελείς εφόσον παρά το ότι ξέρουν αρκετά για το πως είναι οργανωμένο ένα σχολείο δυσκολεύονται να εκφράσουν τη γνώση τους αυτή σε ΧΒΔ. Ο σχεδιασμός ΒΔ για τις περιπτώσεις αυτές μπορεί να αποτελεί βασικό διδακτικό στόχο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η βελτίωση της διδασκαλίας των ΒΔ απαιτεί την κατανόηση των σχετικών παραστάσεων και νοητικών μοντέλων των μαθητών για τις ΒΔ και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στον σχεδιασμό, όπως αυτές προκύπτουν από την ανάλυση πρωτοκόλλων που αφορούν σχεδίαση ΒΔ. Νοητικά μοντέλα μαθητών για τις ΒΔ Όσο αφορά στα νοητικά μοντέλα των μαθητών για τις ΒΔ φαίνεται ότι ένα μεγάλο ποσοστό διαθέτει μια ρεαλιστική παράσταση για τις ΧΒΔ με τη βοήθεια και αυθεντικών τεκμηρίων. Η εισαγωγή των ΨΒΔ μπορεί να δομηθεί πάνω στις ιδέες των μαθητών για τις ΧΒΔ και σε λογισμικά εργαλεία όπως τα φύλλα υπολογισμών που χρησιμοποιούν τη δομή του πίνακα. Οι σχετικές διδακτικές παρεμβάσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις αδυναμίες των οικείων στους μαθητές αντικειμένων. Οι μαθητές χρησιμοποιούν την έννοια του πίνακα σε μεγάλο ποσοστό. 274

9 Υπάρχουν κάποιες παρανοήσεις των μαθητών σχετικά με τις ΒΔ αλλά η έλλειψη παράστασης είναι ισχυρότερη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διερεύνηση των ιδεών των μαθητών για πιο τυπικές έννοιες (π.χ.: κλειδί, σχέση κ.α.) στόχος που απαιτεί όμως να προηγηθεί διδασκαλία. Δυσκολίες στο σχεδιασμό για τις ΒΔ από μαθητές Οι μαθητές δυσκολεύονται να σχεδιάσουν ΧΒΔ για συστήματα με πολλές οντότητες που σχετίζονται με πολλές διμελείς συσχετίσεις ενώ δυσκολεύονται περισσότερο στο να αντιμετωπίσουν τριμελείς συσχετίσεις. Οι μαθητές δυσκολεύονται να ελέγξουν τα σχέδια ΒΔ που παράγουν και χρειάζονται στήριξη στην ανάπτυξη του κυκλώματος ανατροφοδότησης και ελέγχου των παραγόμενων μοντέλων. Για την στήριξη της ανατροφοδότησης προτείνεται: 1. Η συστηματική διδασκαλία των γενικών προβλημάτων της αναζήτησης και της ταξινόμησης. 2. Η ανταλλαγή σχεδίων μεταξύ ομάδων σχεδιαστών για χρήση και αξιολόγηση. Η απλή εξοικείωση με τα ΣΔΒΔ δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των μαθητών να σχεδιάζουν ΒΔ. 3. Η χρήση ΣΔΒΔ ώστε να διευκολύνεται η αναθεώρηση του σχεδιασμού και να ενθαρρύνονται οι έλεγχοι πληρότητας του σχεδιασμού. Επιπλέον ένα ΣΔΒΔ μπορεί να υποστηρίξει το χτίσιμο ισχυρών μηχανισμών ανατροφοδότησης με τα εργαλεία σύνταξης ερωτημάτων που διαθέτει. Σε κάθε περίπτωση η έμφαση οφείλεται στην ανάπτυξη της ικανότητας μοντελοποίησης δεδομένων και όχι στις λεπτομέρειες του ΣΔΒΔ. Στην κατεύθυνση αυτή περιλαμβάνεται η εξάσκηση στην αφαίρεση (κατηγοριοποίηση, συνάθροιση, γενίκευση) και του ρόλου της στη μοντελοποίηση δεδομένων. 4. Η χρήση εννοιολογικών χαρτών για την αναπαράσταση της ανάλυσης του χώρου του προβλήματος ώστε να απαριθμούνται οι οντότητες και να μην αγνοούνται κατόπιν στο σχεδιασμό. Σφάλματα όπως η προσθήκη περιττών πεδίων και η δημιουργία συνωνύμων μπορούν να αντιμετωπιστούν ως ένα βαθμό με την χρήση λεξικού δεδομένων. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Batini C., Ceri S., Navathe B. S., (1992), Conceptual Data Base design, CA: Benjamin-Cummings Pco, Inc. Batra D., Hoffer A. J., Bostrom P. R., (1990), Comparing Representations with Relational and EER Models, , Communications of the ACM, Vol. 33, No. 2 Brodie L. M., Mylopoulos J., Schmidt W. J. (Eds), (1984), On Conceptual Modelling, 19-49, NY: Springer-Verlag Inc. Chen P., (1976), The Entity-Relationship Model-Toward a Unified View of Data, 9-36, ACM Transactions on Database Systems, Vol. 1, No. 1 Codd F. E., (1970), A relational Model of Data for large Shared Data Banks, , Communications of the ACM, Vol. 13, No. 6 Jonassen H. D., (2000), Computers as mindtools for schools,2 nd Ed 1-57, NJ: Merrill Minsky M. L., (1968), Matter, Mind, and Models in: M.L. Minsky (ed.): Semantic Information Processing., MIT Press Navathe B. S., (1992), Evolution of Data Models, , Communications of the ACM, Vol. 33, No. 9 Pea D., (1985), Beyond amplification: Using the computer to reorganize mental functioning, , Educational Psychologist, Vol. 20, No. 4 Ram S., Ramesh V., (1998), Collaborative Conceptual Schema Design: A Process Model and Prototype System, , ACM Transactions on Information Systems, Vol.16, No. 4 Rich E., Knight K., (1991), Artificial Intelligence, 2 nd Ed, , NY: MGraw-Hill, Inc. Sinha O. A., Vessey I., (1999), An empirical investigation of entity-based and objected-oriented data modeling: a development life cycle approach, , Proceeding of the 20 th international conference of information systems, Charlote, North Carolina, USA 275

10 Tsichritzis C. D., Lochovsky H. F., (1982), Data models, NJ: Prentice-Hall Inc. Wand Y, Storey C. V., Weber R., (1999), An Ontological Analysis of the Relationship Construct in Conceptual Modeling, , ACM Transactions on Database Systems, Vol. 24, No. 4 Φεσάκης Γ., Δημητρακοπούλου Α., Καλαβάσης Φ., (2001), Δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση Η/Υ στη Β θμια εκπαίδευση: διερεύνηση και πειραματική εφαρμογή σε μαθητές Γ λυκείου, Πανελλήνιο συνέδριο με διεθνή συμμετοχή: Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση από απόσταση, Παν/μιο Κρήτης\ΠΤΔΕ, Εκδόσεις: Ατραπός. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΧΒΔ Π1. Η ΑΤΖΕΝΤΑ: Προκειμένου να βάλετε κάποια τάξη στις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των φίλων και των γνωστών σας σχεδιάστε κατάλληλη χειρογραφική βάση δεδομένων. Για κάθε γνωστό θέλετε να μπορείτε να αποθηκεύσετε τουλάχιστον το επώνυμο, το όνομα, την ημερομηνία γέννησης, τη διεύθυνση τα τηλέφωνα (σπιτιού, κινητό, εργασίας) τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) και να έχετε λίγο χώρο για σημειώσεις. Π2. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: Το μαθητικό συμβούλιο του τμήματος σου σε ορίζει ταμία. Οι μαθητές του τμήματος καταβάλουν στο ταμείο του τμήματος το ποσό των 5 Ευρώ στην αρχή κάθε μήνα ξεκινώντας από τον Νοέμβριο με τελευταία εισφορά στις αρχές Μαΐου. Οι μαθητές δεν είναι πάντα τακτικοί στις εισφορές τους με αποτέλεσμα να μην έχουν δώσει όλοι τα ίδια ποσά στο ταμείο. Το συμβούλιο της τάξης αποφασίζει κατά καιρούς να ξοδευτούν χρήματα από το ταμείο για διάφορες δραστηριότητες της τάξης όπως εκδρομές, συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, διακόσμηση της τάξης κλπ. Το μαθητικό συμβούλιο σας ζητά στο τέλος κάθε μήνα να τοποθετήσετε στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης έγγραφο που θα αναφέρει τα εξής στοιχεία: Α. Πόσα χρήματα έχει δώσει κάθε μαθητής και πόσα έπρεπε να είχε δώσει. Β. Πόσα χρήματα δόθηκαν στο ταμείο και πόσα έπρεπε να δοθούν αν όλοι οι μαθητές είχαν τακτοποιήσει τις εισφορές τους. Γ. Τα ποσά που έχουν ξοδευτεί για τις διάφορες δραστηριότητες της τάξης (εκδρομές, διακόσμηση κλπ) αναλυτικά για κάθε δραστηριότητα. Δ. Το σύνολο των χρημάτων που έχουν ξοδευτεί από το ταμείο. Ε. Το υπόλοιπο των χρημάτων που υπάρχουν διαθέσιμα στο ταμείο. ZHTOYMENA: Να σχεδιάσετε χειρογραφική βάση δεδομένων για την αποθήκευση των στοιχείων που αφορούν την λειτουργία του ταμείου της τάξης και την εργασία σας σαν ταμίας ώστε να μπορείτε να απαντάτε στις ερωτήσεις των συμμαθητών σας που αφορούν το ταμείο και να παράγεται την μηνιαία ανακοίνωση. Να σχεδιάσετε υπόδειγμα της ανακοίνωσης που θα τοιχοκολλείτε κάθε μήνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του μαθητικού συμβουλίου. Π3. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ο διευθυντής του σχολείου σας αναθέτει να σχεδιάσετε χειρογραφική βάση δεδομένων για την λειτουργία του σχολείου. Το σχολείο διαθέτει μαθητές τριών διαφορετικών τάξεων. Στη δεύτερη και η τρίτη τάξη οι μαθητές επιλέγουν κατεύθυνση (Θετική, Θεωρητική, Τεχνολογική). Οι μαθητές κάθε τάξης ανήκουν σε κάποιο τμήμα. Στην πρώτη τάξη όλοι οι μαθητές παρακολουθούν 10 μαθήματα κοινά για όλους και ένα μάθημα επιλογής. Στις επόμενες τάξεις παρακολουθούν μαθήματα που διαφέρουν ανά κατεύθυνση και ένα μάθημα επιλογής. Τα μαθήματα τα διδάσκουν ένας ή περισσότεροι καθηγητές σε κάθε τμήμα. Ο διευθυντής θέλει να γνωρίζει σε ποια τάξη, τμήμα και κατεύθυνση ανήκει κάθε μαθητής και ποιο μάθημα επιλογής παρακολουθεί. Θέλει επίσης να γνωρίζει ποιος καθηγητής διδάσκει κάθε μάθημα. Η βάση δεδομένων θα πρέπει να επιτρέπει την απάντηση ερωτήσεων όπως: Ποιοι μαθητές έχουν δηλώσει το τάδε μάθημα στην Δευτέρα τάξη. Ποιος καθηγητής διδάσκει μαθηματικά στον τάδε μαθητή κλπ. 276

ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ

ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΝΟΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ Γιώργος Φεσάκης Καθηγητής Ε ΠΕ19, Υπ. ιδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε, Πανεπιστήµιο Αιγαίου gfesakis@rhodes.aegean.gr Αγγελική

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακοπούλου Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, adimitr@rhodes.aegean.gr

Δημητρακοπούλου Αγγελική Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, adimitr@rhodes.aegean.gr 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 721 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Φεσάκης Υποψήφιος. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Γιώργος Φεσάκης Υποψήφιος. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Διδακτική αξιοποίηση της μοντελοποίησης δεδομένων για το σχεδιασμό ΒΔ. Η μελέτη μιας περίπτωσης δραστηριότητας ανάλυσης εξιστορήσεων για τροχαία ατυχήματα. Γιώργος Φεσάκης Υποψήφιος. Διδάκτορας Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ

ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 ÈÛ ÁˆÁ ÛÙÈ μ ÛÂÈ Â ÔÌ ÓˆÓ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟI ΣΤOΧΟΙ Στο τέλος της ενότητας αυτής πρέπει να μπορείτε: να επεξηγείτε τις έννοιες «βάση δεδομένων» και «σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων» να αναλύετε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Κύκλος Ζωής Εφαρμογών ΕΝΟΤΗΤΑ 2. Εφαρμογές Πληροφορικής. Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών 44 Διδακτικές ενότητες 5.1 Πρόβλημα και υπολογιστής 5.2 Ανάπτυξη εφαρμογών Διδακτικοί στόχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα βήματα που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη μιας εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Βάσεις Δεδομένων - Γενικά Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα. Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση

1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση 1. Η σκοπιμότητα της ένταξης εργαλείων ψηφιακής τεχνολογίας στη Μαθηματική Εκπαίδευση Στη βασική παιδεία, τα μαθηματικά διδάσκονται με στατικά μέσα α) πίνακα/χαρτιού β) κιμωλίας/στυλού γ) χάρτινου βιβλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων ..?????? Εργαστήριο ΒΑΣΕΙΣ????????? ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Βάσεων Δεδομένων?? ΙΙ Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Γενικά Τρόπος Διεξαγωγής Ορισμός: Βάση Δεδομένων (ΒΔ) είναι μια συλλογή από σχετιζόμενα αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης

Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές δράσης 136 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Γνωστικές δυσκολίες µαθητών δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο σχεδιασµό σχεσιακών βάσεων δεδοµένων και προτεινόµενες στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Φροντιστήριο Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων Τρόπος Διεξαγωγής #1 Ύλη (4 Ενότητες) 1. Ανάλυση Απαιτήσεων - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων 2. Δημιουργία βάσης a)

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα.

Βοηθήστε τη ΕΗ. Ένα µικρό νησί απέχει 4 χιλιόµετρα από την ακτή και πρόκειται να συνδεθεί µε τον υποσταθµό της ΕΗ που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα. Γιώργος Μαντζώλας ΠΕ03 Βοηθήστε τη ΕΗ Η προβληµατική της Εκπαιδευτικής ραστηριότητας Η επίλυση προβλήµατος δεν είναι η άµεση απόκριση σε ένα ερέθισµα, αλλά ένας πολύπλοκος µηχανισµός στον οποίο εµπλέκονται

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα

Βάσεις Δεδομένων. Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Βάσεις Δεδομένων Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Λευκάδα Στέργιος Παλαμάς, Υλικό Μαθήματος «Βάσεις Δεδομένων», 2015-2016 Κεφάλαιο 2: Περιβάλλον Βάσεων Δεδομένων Μοντέλα Δεδομένων 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων

. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων. Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - Ανάλυση Απαιτήσεων .. Εργαστήριο Βάσεων Δεδομένων Εισαγωγικό Μάθημα Βασικές Έννοιες - . Ύλη Εργαστηρίου ΒΔ Ύλη - 4 Ενότητες.1 - Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων.2 Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Δημιουργία Πινάκων Εισαγωγή/Ανανέωση/Διαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης

Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης Μάθημα: Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης Χρονοδιάγραμμα Μελέτης- Διάθρωση της Ύλης 1η Εβδομάδα 2η Εβδομάδα 3η Εβδομάδα Παραδοσιακά Συστήματα που Βασίζονται σε Αρχεία Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Μάθημα 1 Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων Τζανέτος Πομόνης ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms

Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Παίζουμε μπάσκετ; Εκπαιδευτική δραστηριότητα ρομποτικής στο προγραμματιστικό περιβάλλον Lego Mindstorms Γεώργιος Βουνάτσος Εκπαιδευτικός ΠΕ12 gvounatsos@freemail.gr Ανδριανή Μέγα Εκπαιδευτικός ΠΕ19 adrianim@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών

Πληροφοριακού Συστήματος Ενημέρωσης Καιρικών Συνθηκών Τι είναι Πληροφοριακό Σύστημα και Βάση Δεδομένων Πληροφοριακό σύστημα Είναι το σύστημα, που επεξεργάζεται εισόδους, συντηρεί αρχεία και παράγει πληροφορίες κάθε μορφής. Είναι ο συνεκτικός κρίκος των υποσυστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Βάσεις Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Τι είναι οι Βάσεις Δεδομένων; Σύστημα για αποθήκευση, μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:453 ΕΞ.: Ζ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΩΛΗΣ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Χειμερινό Εξάμηνο 2013 - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΒΔ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Δρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Abstract... 5 Πρόλογος... 6 Εισαγωγή Κεφάλαιο Ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο

Περιεχόμενα Abstract... 5 Πρόλογος... 6 Εισαγωγή Κεφάλαιο Ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο Περιεχόμενα Abstract... 5 Πρόλογος... 6 Εισαγωγή... 11 Κεφάλαιο 1... 17 Ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο 1.1 ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία... 18 1.2 Ψηφιακή Διάσταση του "Νέου Σχολείου"... 25 1.3 Συμπεράσματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ

ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟ του Κύπρου Κυπρίδηµου, µαθηµατικού ΤΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΤΡΙΩΝΥΜΟΥ Περίληψη Στη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές καλούνται να διερευνήσουν το πρόσηµο του τριωνύµου φ(x) = αx 2 + βx + γ. Προτείνεται να διδαχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης

Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL. Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Από τα Δεδομένα στην Πληροφορία: Διδακτικό Σενάριο για Εισαγωγή στη Γλώσσα SQL Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών Εντάσσεται στο μάθημα «Βάσεις Δεδομένων με εφαρμογές στο Διαδίκτυο» της

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος «Είναι αναρίθμητες οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1959 μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων

Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Βάσεις Δεδομένων Επαγγελματικού Λυκείου Κεφάλαιο 4 Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων Εισηγητής Δελησταύρου Κωνσταντίνος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. M.Sc. στα Συστήματα Υπολογιστών Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος

Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Μέρος: Θέμα: Μέρος B: Εισαγωγή στις έννοιες παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ με εφαρμογή στη διδακτική της Πληροφορικής Οργάνωση και Σχεδίαση Μαθήματος Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ 2. Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τα Μαθηματικά 2.1 Κύρια χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού λογισμικού για την Διδακτική των Μαθηματικών 2.2 Κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού για

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης

Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Εκτίμηση Αξιολόγηση της Μάθησης Ορισμοί Ο διδάσκων δεν αρκεί να κάνει μάθημα, αλλά και να διασφαλίζει ότι πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλεσμα της μάθησης Η εκτίμηση της μάθησης αναφέρεται στην ανατροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ασκήσεις και ερωτήσεις 1) Ερωτήσεις Σωστού/Λάθους (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Excel της Microsoft είναι λογισμικό διαχείρισης ΒΔ (ΣΛ) Το πακέτο λογισμικού Access της Microsoft είναι λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3

Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 Ενότητες Γ3.1 - Γ3.2 - Γ3.3 3.1 Τo διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 3.2 Αξιοποίηση- αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών 3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του διαδικτύου To Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας»

Εργαστηριακή εισήγηση. «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Εργαστηριακή εισήγηση «ΜΑΘΗΣΙΣ: Μία Ευφυής Διαδικτυακή Τάξη Άλγεβρας» Δημήτριος Σκλαβάκης 1, Ιωάννης Ρεφανίδης 1 Μαθηματικός Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής

Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εργαλεία για τη Διδασκαλία της Πληροφορικής Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφ.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Διδακτικής: Βασικές Έννοιες, Σχεδιασμός και Οργάνωση Διδασκαλίας, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου... 15 1.1 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Εκπαιδευτική Τεχνολογία & Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ: Μέρος A

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases)

Πληροφορική 2. Βάσεις Δεδομένων (Databases) Πληροφορική 2 Βάσεις Δεδομένων (Databases) 1 2 Επίπεδα αρχεία (flat files) Επίπεδο αρχείο είναι ένα αρχείο που αποτελείται από ένα σταθερό, μικρό αριθμό πεδίων. Οι εγγραφές του αρχείου μπορεί να μην ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη. Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Εκπαίδευση και ΤΠΕ: από την ιδέα στην πράξη Δρ. Ι. Καραβασίλης Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων Κέρκυρα 2014 Εξέλιξη των ΤΠΕ Η ραγδαία εξέλιξη των ΤΠΕ που χαρακτηρίζει την εποχή μας καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ. Η έννοια του Προβλήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Εισαγωγή Στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ. Η έννοια του Προβλήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Εισαγωγή Στις Αρχές Της Επιστήμης Των Η/Υ Η έννοια του Προβλήματος - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2. Η έννοια του προβλήματος 2 2. Η έννοια του προβλήματος 2.1 Το πρόβλημα στην επιστήμη των Η/Υ 2.2 Κατηγορίες προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6)

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (6) ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής Διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000)

Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Διερευνητική μάθηση We are researchers, let us do research! (Elbers and Streefland, 2000) Πρόκειται για την έρευνα που διεξάγουν οι επιστήμονες. Είναι μια πολύπλοκη δραστηριότητα που απαιτεί ειδικό ακριβό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Β. Προτείνεται να μην αξιοποιηθούν διδακτικά από το Βιβλίο Μαθητή τα παρακάτω:

ΤΑΞΗ Β. Προτείνεται να μην αξιοποιηθούν διδακτικά από το Βιβλίο Μαθητή τα παρακάτω: ΤΑΞΗ Β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: Βιβλίο μαθητή, Μαθηματικά Β Δημοτικού, 2015, α τεύχος Βιβλίο μαθητή, Μαθηματικά Β Δημοτικού, 2015, α τεύχος Τετράδιο εργασιών, Μαθηματικά Β Δημοτικού, 2015, α τεύχος Τετράδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γώγουλος Γ., Κοτσιφάκης Γ., Κυριακάκη Γ., Παπαγιάννης Α., Φραγκονικολάκης Μ., Χίνου Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η

Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14. ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-14 ΠΜΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 6 η Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργασία στο Μαθήμα Σχεδίαση Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics»

Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» Σενάριο µαθήµατος µε τίτλο: «Μελέτη του 2 ου νόµου του Newton στο περιβάλλον του Interactive Physics» ΣΧΟΛΕΙΟ Π.Π.Λ.Π.Π. ΤΑΞΗ: Α ΜΑΘΗΜΑ: Β Νόµος του Νεύτωνα ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Σφαέλος Ιωάννης Συνοπτική Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής

Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Αναγκαιότητα περιοδικής επιμόρφωσης καθηγητών πληροφορικής Χούμκοζλης Χρήστος Υποψήφιος Διδάκτορας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Θεσσαλονίκη, Ελλάδα houm@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017

Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017 Οργάνωση Διδασκαλίας 9/10/2017 Σχεδιασμός Μάθησης (Learning Design) Σε ποιον; Τι; Με ποιο τρόπο; Σχεδιασμός Μάθησης Γενικά Υπάρχουσα Γνώση Μεθοδολογία Περιεχόμενο Παράδοση (Delivery) Επιθυμητή Γνώση Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Εισαγωγή στη Διδακτική Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ Ιστότοπος Βιβλίου http://www.iep.edu.gr/ και «Νέα Βιβλία ΙΕΠ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ» 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α, Β ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 11: Διδακτική της έννοιας της μεταβλητής Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Προγραμματιστικό Περιβάλλον, Αλγοριθμικές Δομές, Ψευδοκώδικας, Πρόγραμμα 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 851 ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ. 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ 1 η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στόχος Θεματικής Ενότητας Οι μαθητές να περιγράφουν τους βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Σύνδεση της εμπειρίας των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο 1 ΠΕΚ ΠΑΤΡΩΝ Α' ΦΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 2010-2011 ΕΚΠ/ΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π., Msc Υ/ΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Δ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης 12η περιφέρεια Θεσ/νικης

Μαθηματικά Δ Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης 12η περιφέρεια Θεσ/νικης Μαθηματικά Δ Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης 12η περιφέρεια Θεσ/νικης Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής

Η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής Η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής Δράγου Ευαγγελία 1 eva_theo@hotmail.com 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Περίληψη Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο, σχεδιάστηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ CABRI Πέτρος Κλιάπης Τάξη Στ Βοηθητικό υλικό: Σχολικό βιβλίο μάθημα 58 Δραστηριότητα 1, ασκήσεις 2, 3 και δραστηριότητα με προεκτάσεις Προσδοκώμενα

Διαβάστε περισσότερα

Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): λογισμικό για δημιουργία και χρήση μιας βάσης δεδομένων

Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): λογισμικό για δημιουργία και χρήση μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Βάση Δεδομένων: συλλογή από σχετιζόμενα δεδομένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (ΣΔΒΔ): λογισμικό για δημιουργία και χρήση μιας βάσης δεδομένων Σ Δ Β Δ ΒΔ Σύστημα Βάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Κατευθυντήριες γραμμές σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου

Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Το νέο σχολικό βιβλίο «Μαθηματικά Στ` ημοτικού» Η λογική και η διδακτική προσέγγιση του βιβλίου Πέτρος Κλιάπης Το παραδοσιακό μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών «Ισχυρή αντίληψη» για τα μαθηματικά: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04

Στοιχείαδιδακτικής. Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Στοιχείαδιδακτικής Στόχοι μαθήματος φύλλα εργασίας ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γεωργάτου Μάνια ΣχολικήΣύμβουλοςΠΕ04 Βασικά χαρακτηριστικά ενός μαθήματος: Να έχει συγκεκριμένους και ξεκάθαρους στόχους. Ερώτηση: Τιδιδάσκω;

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 490 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΒΟΛΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Θεόδωρος Πολίτης Φυσικός, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης politis@mail.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αφετηρία για την κατασκευή της δραστηριότητας ήταν η δυσκολία

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 6: Πλαίσιο Σχεδιασμού και αναφοράς Σεναρίου

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 6: Πλαίσιο Σχεδιασμού και αναφοράς Σεναρίου Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ.

Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ. Διαδικασία σχεδιασμού Β.Δ. Σε παλαιότερα μαθήματα είπαμε ότι πριν κατασκευάσουμε κάτι θα πρέπει πρώτα να το σχεδιάσουμε. Το ίδιο ισχύει και για μια Β.Δ.. Σε αυτή την ενότητα θα περιγράψουμε λίγο πιο αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα