ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ"

Transcript

1 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Η εξίσωση αυτή εκφράζει μια σχέση μεταξύ της πίεσης, της θερμοκρασίας και του ειδικού όγκου. P v = R Όπου P = πίεση σε Pascal v = Ο ειδικός όγκος σε m3/kg Τ = θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin, = C R = η σταθερά ελαστικότητας των αερίων Για τα τέλεια αέρια, επειδή R = σταθερά ισχύει : P v R ό Η εξίσωση αυτή ισχύει για τα τέλεια αέρια. Τη χρησιμοποιούμε για να κάνουμε προσεγγιστικούς υπολογισμούς σε μηχανές εσωτερικής καύσης (μηχανή αυτοκινήτου) και εξωτερικής καύσης μηχανή jet αεροπλάνου, όπου θεωρούμε το καύσιμο μείγμα και το καυσαέριο ως τέλειο αέριο. ΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ (Ρ-ν), (-s) Σύμφωνα με όσα αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο, για να ορίσουμε τη θερμοδυναμική κατάσταση της ύλης, χρειαζόμαστε δύο παραμέτρους, που από εδώ και στο εξής θα ονομάζουμε καταστατικά μεγέθη. Επομένως, μπορούμε να απεικονίσουμε γραφικά τη Θερμοδυναμική κατάσταση του συστήματος σε ένα καρτεσιανό διάγραμμα, που έχει άξονες τα δύο καταστατικά μεγέθη, με ένα σημείο. Έστω ότι γνωρίζουμε τις τιμές Ρ 1, ν 1 πιεσης και ειδικού όγκου του συστήματος στην κατάσταση Θερμοδυναμικής ισορροπίας 1. Μπορούμε να απεικονίσουμε την την κατάσταση 1 με ένα σημείο σε δυο άξονες, με τετμημένες τον ειδικό όγκο v και τετεγμένες την πίεση P. Το διάγραμμα αυτό ονομάζεται διάγραμμα των καταστάσεων ή καταστατικό διάγραμμα (P-v). Καταστατικό διάγραμμα (P-v) Παρατηρούμε στο παρακάτω σχήμα, μια διάταξη κυλίνδρου εμβόλου που περιέχει 1 kg αέρα. Ο αέρας στην ατμοσφαιρική πίεση και στους 0 C έχει ειδικό όγκο 0,83 m 3 /kg. Στους 411 C σε πίεση 4x10 3 kpa έχει ειδικό όγκο 0,5 m 3 /kg όπως προκύπτει από πίνακες.

2 Μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις του αέρα 1 και μέσα στον κύλινδρο και με κατάλληλη κλίμακα να τις απεικονίσουμε στο διάγραμμα (Ρ-ν), όπως φαίνεται στο σχήμα Τα σημεία 1 και απεικονίζουν στο διάγραμμα (Ρ-ν) τις παραπάνω καταστάσεις του αέρα. Επίσης ένα πάρα πολύ χρήσιμο διάγραμμα για τη μελέτη της λειτουργίας των θερμικών μηχανών και εργομηχανών είναι το διάγραμμα θερμοκρασίας, Τ εντροπίας, S (-s). Για τη θερμοκρασία και την εντροπία θα αναφερθούμε σε επόμενα κεφάλαια. ΜΕΤΑΒΟΛΗ Παρατηρούμε στο παρακάτω σχήμα ένα Θερμοδυναμικό σύστημα στην κατάσταση ισορροπίας 1 που χαρακτηρίζεται από τις τιμές P 1, v 1, 1 Εάν το σύστημα πραγματοποιήσει εναλλαγή ενέργειας με το περιβάλλον του, η φυσική κατάσταση του συστήματος θα αλλάξει και θα συνεχίζει να αλλάζει, έως ότου συνεχίζεται η εναλλαγή ενέργειας με το περιβάλλον του. Όταν η εναλλαγή ενέργειας με το περιβάλλον σταματήσει, το σύστημα θα βρεθεί σε μια κατάσταση Θερμοδυναμικής ισορροπίας διαφορετική από την αρχική κατάσταση που θα χαρακτηρίζεται από τις τιμές Ρ, ν, Τ. Μεταβολή ονομάζεται το σύνολο των καταστάσεων από τις οποίες πρέπει να περάσει το σύστημα, από την αρχική μέχρι να βρεθεί στην τελική του κατάσταση, λόγω των συναλλαγών ενέργειας με το περιβάλλον του. Το σύνολο των

3 καταστάσεων από την αρχική 1 έως την τελική θα εκπροσωπεί μια μεταβολή και θα απεικονίζεται στο διάγραμμα (Ρ-ν) από μια γραμμή 1-, όπως φαίνεται στο σχήμα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι, για να πραγματοποιηθεί η μεταβολή, είναι αναγκαίο το σύστημα να εναλλάσσει ενέργεια με το περιβάλλον του. Η μορφή της γραμμής, μέσω της οποίας απεικονίζεται η μεταβολή, εξαρτάται από τον τρόπο που πραγματοποιείται η συναλλαγή ενέργειας του συστήματος. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΕΛΕΙΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Όταν το σύστημα, σ' αυτήν την περίπτωση ένα τέλειο αέριο, εξελίσσεται εξ αιτίας των εναλλαγών ενέργειας με το περιβάλλον από μια αρχική κατάσταση, που τη συμβολίζουμε 1, σε μια τελική κατάσταση που τη συμβολίζουμε, τότε λέμε ότι υφίσταται μια μεταβολή. Θα μελετήσουμε τις αναλυτικές σχέσεις που συνδέουν τις παραμέτρους της αρχικής και της τελικής κατάστασης, δηλ. τις εξισώσεις εκείνες που χαρακτηρίζουν τις μεταβολές, κάθε μία από αυτές ξεχωριστά, στις οποίες όπως αναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, έχει δοθεί ένα χαρακτηριστικό όνομα π.χ. ισόθερμη, ισόχωρη, ισοβαρής, αδιαβατική, πολυτροπική. Σε κάθε μία από αυτές θα δώσουμε τις σχέσεις εκείνες που μας επιτρέπουν να υπολογίζουμε τις εναλλαγές ενέργειας του συστήματος με το περιβάλλον του, δηλ. την εναλλαγή έργου, θερμότητας, εσωτερικής ενέργειας. ΙΣΟΘΕΡΜΗ ή ΙΣΟΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ισόθερμη ονομάζεται η μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας η θερμοκρασία του συστήματος παραμένει σταθερή, P ν = R Τ. Εοτω μια διάταξη κυλίνδρου εμβόλου όπως φαίνεται στο σχήμα 6.α, όπου πραγματοποιούμε μια ισόθερμη μεταβολή από την κατάσταση 1 στην κατάσταση. Διάταξη κυλίνδρου εμβόλου Κατάσταση 1: P 1, ν 1, Τ 1, P 1 ν 1 = R 1 Κατάσταση : P, ν, Τ, P ν = R Από τις δύο εξισώσεις λαμβάνοντας υπόψη ότι Τ 1 = Τ έχουμε: P 1 ν 1 = P ν = σταθ.

4 P ν = σταθ Η σχέση αυτή εκφράζει την εξίσωση της ισόθερμης μεταβολής. Στο διάγραμμα (Ρ - ν) απεικονίζεται με το ένα σκέλος μιας ισοσκελούς υπερβολής ΙΣΟΧΩΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ισόθερμη μεταβολή Ισόχωρη μεταβολή ονομάζεται η μεταβολή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ειδικός όγκος, επομένως, και ο γεωμετρικός όγκος του συστήματος παραμένει σταθερός. Η εξίσωση της μεταβολής εκφράζεται με τη σχέση: ν = σταθ Στο διάγραμμα (Ρ - ν) η μεταβολή απεικονίζεται με ένα ευθύγραμμο τμήμα 1 παράλληλο στον άξονα Ρ Ισόχωρη μεταβολή

5 Από την εξίσωση P ν = R και ν 1 = ν για την κατάσταση 1 και της μεταβολής θα έχουμε: Κατάσταση 1: P 1, ν 1, Τ 1, P 1 ν 1 = R 1 Κατάσταση : P, ν, Τ, P ν = R Από τις δύο εξισώσεις διαιρώντας κατά μέλη θα έχουμε: P1 P 1 ΙΣΟΒΑΡΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ισοβαρής μεταβολή ονομάζεται η μεταβολή της πίεσης, κατά τη διάρκεια της οποίας η πίεση παραμένει σταθερή. Η εξίσωση της μεταβολής εκφράζεται με τη σχέση: P = σταθ Στο διάγραμμα (Ρ - ν) η μεταβολή απεικονίζεται με ένα ευθύγραμμο τμήμα παράλληλο στον άξονα ν. Ισοβαρής μεταβολή Από την εξίσωση P ν = R και P 1 = P για την κατάσταση 1 και της μεταβολής θα έχουμε: Κατάσταση 1: P 1, ν 1, Τ 1, P 1 ν 1 = R 1 Κατάσταση : Ρ, ν, Τ, Ρ ν = R Από τις δύο εξισώσεις, διαιρώντας κατά μέλη, θα έχουμε: v1 1 v ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Αδιαβατική ονομάζεται η μεταβολή κατά τη διάρκεια της οποίας δεν υπάρχει εναλλαγή θερμότητας του συστήματος με το περιβάλλον του. Επομένως θα έχουμε: (Q 1 ) αδ = 0 Η εξίσωση της μεταβολής εκφράζεται με τη σχέση: P ν k = σταθ

6 όπου k είναι ένας εκθέτης π.χ. k =1,1 ή k=1,4, ή k= κ.λ.π. που έχει σχέση με το είδος του αερίου. Για τον αέρα είναι k = 1,4 Στο διάγραμμα (Ρ - ν) η μεταβολή απεικονίζεται από μία καμπύλη Αδιαβατική μεταβολή Από την εξίσωση P ν k = σταθ για την κατάσταση 1 και της μεταβολής θα έχουμε: Κατάσταση 1: P 1, ν 1, Τ 1, P 1 ν 1 k = σταθ. Κατάσταση : Ρ, ν, Τ, P v k = σταθ. Επομένως θα έχουμε : P 1 ν 1 k = P v k Η αδιαβατική μεταβολή μοιάζει με την ισόθερμη αλλά η καμπύλη της αδιαβατικής μεταβολής έχει μεγαλύτερη κλίση είναι δηλαδή ποιό απότομη. Οι μεταβολές στο διάγραμμα (P-v) Οι νόμοι των θερμοδυναμικών μεταβολών στη γενική τους μορφή εκφράζονται με τη σχέση : P ν m = σταθ Η σχέση αυτή εκφράζει και την πολυτροπική μεταβολή, είναι δηλαδή μια γενική σχέση. Στο παρακάτω διάγραμμα εκφράζονται διάφορες μεταβολές με σχέσεις που βρίσκονται κάτω από το διάγραμμα.

7 ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (Τ - s) Εάν λάβουμε ως παραμέτρους την εντροπία και τη θερμοκρασία, μπορούμε να απεικονίσουμε τη θερμοδυναμική κατάσταση του συστήματος στο διάγραμμα (-S). Την εντροπία την οποία εκφράζουμε σε J/kg Κ, τοποθετούμε στις τετμημένες, ενώ τη θερμοκρασία σε βαθμούς Κέλβιν, τοποθετούμε στις τεταγμένες. Οι θερμοδυναμικές μεταβολές απεικονίζονται στο διάγραμμα (Τ - s), όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Στο διάγραμμα (Τ - s), οι ισόθερμες είναι παράλληλες στον άξονα της εντροπίας και οι αδιαβατικές (ισοεντροπικές) είναι παράλληλες στον άξονα της θερμοκρασίας. Οι ισοβαρείς είναι καμπύλες με θετική κλίση και οι ισόχωρες είναι και αυτές με θετική κλίση, αλλά με μεγαλύτερη από εκείνη που έχουν οι ισοβαρείς. Στο διάγραμμα (Τ - s), το εμβαδόν της επιφάνειας, που προσδιορίζεται από την καμπύλη της μεταβολής, τις ακραίες τεταγμένες της μεταβολής και τον άξονα της εντροπίας, απεικονίζει τη θερμότητα που εναλλάσσει το σύστημα με το περιβάλλον του κατά τη διάρκεια της μεταβολής. Πράγματι, θεωρούμε ένα στοιχειώδες τμήμα της μεταβολής (βλέπε σχήμα) και εφαρμόζουμε το ίδιο σκεπτικό που κάναμε για το στοιχειώδες έργο ΔW e = P Δν, προκειμένου να το απεικονίσουμε στο διάγραμμα (Ρ - ν). Το στοιχειώδες εμβαδόν κάτω

8 από την καμπύλη με βάση Δs και ύψος Τ είναι ΔQ = Τ ΔS και απεικονίζει τη στοιχειώδη θερμότητα που το σύστημα εναλλάσσει με το περιβάλλον του, κατά τη διάρκεια της στοιχειώδους μεταβολής που υφίσταται. Η θερμότητα που το σύστημα εναλλάσσει με το περιβάλλον του, δίνεται από το εμβαδόν κάτω από την καμπύλη της μεταβολής. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Διάγραμμα ( S) P1 1 v Σε ισόθερμη μεταβολή δίνεται : Κατάσταση 1: P 1 = 0Pa, ν 1 = 5m 3 /Kg, Κατάσταση : P = ;, ν = 0m 3 /Kg Να βρείτε το P. P 1 ν 1 = P ν 0.5 = P.0 P = 5 m 3 /Kg. Σε ισόχωρη μεταβολή δίνεται : Κατάσταση 1: P 1 = 000Pa, 1 = 300 K, Κατάσταση : P = ;, = 600 K Να βρείτε το P. P 000 P P = P = 4000 Pa 3. Σε ισοβαρή μεταβολή δίνεται : Κατάσταση 1: v 1 = 40m 3 /Kg, 1 = 300 K, Κατάσταση : v = 100 m 3 /Kg;, = ; Να βρείτε το. v = = 750 K 4. Σε αδιαβατική μεταβολή δίνεται : Κατάσταση 1: P 1 = 4000Pa, v 1 = 0m 3 /Kg, Κατάσταση : P = 1000 P;, v = ; Να βρείτε το v, όταν το k =. P 1 ν 1 k = P v k = v = 1000.v v = /1000 v = 1600 v = 40 m 3 /Kg.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ Μ.Ε.Κ. Μ.Ε.Κ. Ι (Θ) Διαλέξεις Μ4, ΤΕΙ Χαλκίδας Επικ. Καθηγ. Δρ. Μηχ. Α. Φατσής ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το «φρεσκάρισμα» των γνώσεων από τη Θερμοδυναμική με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή

Ισόθερμη, εάν κατά τη διάρκειά της η θερμοκρασία του αερίου παραμένει σταθερή Με βάση το δίχρονο βενζινοκινητήρα που απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα, να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,2,3,4,5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β,

Διαβάστε περισσότερα

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι

Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής. Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Ο πρώτος νόμος της Θερμοδυναμικής Θεόδωρος Λαζαρίδης Σημειώσεις για τις παραδόσεις του μαθήματος Φυσικοχημεία Ι Οι έννοιες Το θερμοδυναμικό σύστημα ή απλά σύστημα είναι η περιοχή του σύμπαντος που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μηχανική ενέργεια Εσωτερική ενέργεια: Εσωτερική ενέργεια: Το άθροισμα της κινητικής (εσωτερική κινητική ενέργεια ή θερμική ενέργεια τυχαία, μη συλλογική κίνηση) και δυναμικής ενέργειας (δεσμών κλπ) όλων των σωματιδίων (ατόμων ή μορίων) του

Διαβάστε περισσότερα

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α.

Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας θα φωτοβολεί περισσότερο. Ο λαμπτήρα λειτουργεί κανονικά. συνεπώς το ρεύμα που τον διαρρέει είναι 1 Α. ΘΕΜΑ Α. Σωστή απάντηση είναι η α. Πριν το κλείσιμο του διακόπτη η αντίσταση του κυκλώματος είναι: λ, = Λ +. Μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ολική αντίσταση είναι: λ, = Λ. Έτσι,,,, Ι < Ι. Οπότε ο λαμπτήρας

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ

ENOTHTA 1.1 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ENOTHTA. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΚΙΝΗΣΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΡΟΣ ο. Πώς προσδιορίζουμε τη θέση των αντικειμένων; A O M B ' y P Ì(,y) Ð Για τον προσδιορισμό της θέσης πάνω σε μία ευθεία πρέπει να έχουμε ένα σημείο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 14: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 159 Εισαγωγή: Μηχανική ονομάζεται το τμήμα της Φυσικής, το οποίο εξετάζει την κίνηση και την ισορροπία των σωμάτων. Επειδή η σημασία της είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Σαλαμίνα Φυσική Α Λυκείου 2 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με το μικρό αυτό βιβλίου θα ήθελα να βοηθήσω τους μαθητές της Α τάξης του Ενιαίου Λυκείου να οργανώσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ μονόμετρα. διανυσματικά Η μάζα ενός σώματος αποτελεί το μέτρο της αδράνειάς του, πυκνότητα ενός υλικού d = m/v ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Υπάρχουν φυσικά μεγέθη που ορίζονται πλήρως, όταν δοθεί η αριθμητική τιμή τους και λέγονται μονόμετρα.. Μονόμετρα μεγέθη είναι ο χρόνος, η μάζα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα, η ενέργεια,

Διαβάστε περισσότερα

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει.

Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο ΔΥΝΑΜΕΙΣ 3.1 Η έννοια της δύναμης 1. Τι είναι δύναμη; Δύναμη είναι η αιτία που μπορεί να προκαλέσει μεταβολή στην ταχύτητα ενός σώματος ή που μπορεί να το παραμορφώσει. 2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας

Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα. Στοιχεία Θεωρίας. Άλυτες Ασκήσεις. Ερωτήσεις Θεωρίας ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Αναλυτικά Λυμένα Παραδείγματα Στοιχεία Θεωρίας Άλυτες Ασκήσεις Ερωτήσεις Θεωρίας Νικόλαος Χονδράκης (Εκπαιδευτικός) ... Νικόλαος Γ. Χονδράκης ( chon nik o@g ma il.co

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) 6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Επαναλήψεις-Συμπληρώσεις) Η εξίσωση αx βy γ Στο Γυμνάσιο διαπιστώσαμε με την βοήθεια παραδειγμάτων ότι η εξίσωση αx βy γ, με α 0 ή β 0, που λέγεται γραμμική εξίσωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Πέτρος Κατσαφάδος Ηλίας Μαυροματίδης Αθήνα 2010 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 3 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ... 3 1.2 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 1.3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 1. Τι λέμε δύναμη, πως συμβολίζεται και ποια η μονάδα μέτρησής της. Δύναμη είναι η αιτία που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης των σωμάτων ή την παραμόρφωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Θέση, μετατόπιση και διάστημα Όταν ένα σημειακό αντικείμενο κινείται ευθύγραμμα, για να μελετήσουμε την κίνησή του θεωρούμε σαν σύστημα αναφοράς έναν άξονα χ χ. Στην αρχή του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου

ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 20 διαγωνίσµατα από προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 1 1 ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λάθος (Λ). Οι προτάσεις αφορούν την ευθύγραµµη οµαλή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φυσική Ομάδαs Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Ε Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ Φ Υ Σ Ι Κ Η Σ Μπεθάνης Κ., Καρπούζας Μ. & Τζαμαλής Π. ΑΘΗΝΑ 03-4 i ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών. Πάτρα 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών Στατιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Αθανάσιος Δρόσος Πάτρα 008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 7ο Μάθημα Η ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Συμβαίνει κι αυτό: ο όγκος ενός σώματος να 'ναι μεγάλος, αλλά η μάζα του να 'ναι μικρή Από την καθημερινή μας ζωή, ξέρουμε τι σημαίνει πυκνό και αραιό: πυκνό δάσος, αραιά

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου.

Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. Αφιερώνεται στην οικογένειά μου. ii Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 1 Εισαγωγή... Κεφάλαιο 1 ο Βασικές αρχές και έννοιες της Μηχανικής... 4 1.1 Η δύναμη...6 1. Τύποι συστημάτων δυνάμεων...8 1.3 Ροπή δύναμης

Διαβάστε περισσότερα

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Πίεση ονομάζουμε το πηλικό της δύναμης που ασκείται κάθετα σε μία επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΠΙΕΣΗ 4.1 Πίεση Είναι γνωστό ότι οι χιονοδρόμοι φορούν ειδικά φαρδιά χιονοπέδιλα ώστε να μπορούν να βαδίζουν στο χιόνι χωρίς να βουλιάζουν. Θα έχετε επίσης παρατηρήσει ότι τα μεγάλα και βαριά

Διαβάστε περισσότερα

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη

Κατά το παρελθόν µονάδα µέτρησης της θερµότητας ήταν το calorie (cal), το οποίο ορίζεται ως το ποσό θερµότητας, που απαιτείται για να αυξήσουµε τη 1 K. Κουρκουτάς 3 Θερµότητα 3.1 Μονάδα µέτρησης της θερµότητας Η θερµότητα είναι µια µορφή ενέργειας, η οποία µεταφέρεται από το ένα σώµα στο άλλο. Η αυθόρµητη µεταφορά θερµότητας γίνεται πάντα από το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΚΑΡΕΖΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΕΣ S.. Φορτίο, q oulomb, Ηλεκτρικό ρεύμα, i Ampére, A Ηλεκτρικό δυναμικό olt, Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΓΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 1.1. Εσωτερική ενέργεια Γνωρίζουμε ότι τα μόρια των αερίων κινούνται άτακτα και προς όλες τις διευθύνσεις με ταχύτητες,

Διαβάστε περισσότερα