ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σχηματάρι, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3246 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ.Δ/νση : Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1 Ταχ.Κώδικας: Σχηματάρι Πληροφορίες : Πίκου Ευαγγελία Tηλέφωνο : ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (τακτικής) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2015 Έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 97& 4 και 97 & 6 Δ.Κ.Κ ( Ν. 3463/2006 ), δημοσιεύουμε πίνακα των θεμάτων, τα οποία συζητήθηκαν κατά την 6η (τακτική) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για το έτος 2015, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα όπως έδρας του Δήμου Τανάγρας, στο Σχηματάρι. Κατά την συνεδρίαση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα και ελήφθησαν οι αντίστοιχες αποφάσεις, όπως αναφέρεται παρακάτω: Α/Α Απόφασης ΘΕΜΑ 136/2015 (εκτός ημερήσιας διάταξης) «Περί λήψης απόφασης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Κινητή τηλεφωνία». 137/2015 «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της αριθμ. 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. Εγκρίνει την αριθμ. 26/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 60,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Κινητή τηλεφωνία» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 114/2015 [1]

2 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Διαχείριση πληθυσμού αδέσποτων ζώων». 138/2015 «Περί λήψης απόφασης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Σύμβαση με ΕΛΤΑ». απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 2. Εγκρίνει την αριθμ. 181/2015 δέσμευση ανάληψης 3. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Διαχείριση πληθυσμού αδέσποτων ζώων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 1. Εγκρίνει την αριθμ. 208/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Σύμβαση με ΕΛΤΑ» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την εκτέλεση της 139/2015 (ημερήσια διάταξη) «Περί λήψης απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 324/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θηβών». Τη μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της αριθμ. 324/2010 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θηβών η οποία αφορά την από 17/10/2014 αίτηση του ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ. 140/2015 «Περί λήψης απόφασης πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας Ι. ΜΠΕΖΙΑΝΗΣ Ν. ΤΖΑΒΕΛΑΣ Ο.Ε.» 141/2015 «Περί λήψης απόφασης πληρωμή του δικαιούχου 1. Εγκρίνει τις υπ αριθμ. 49/2015, 129/2015 & 167/2015 Δεσμεύσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. 2. Εγκρίνουν δαπάνη και ψηφίζουν πίστωση ποσού 394,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2014». 3. Εγκρίνουν δαπάνη και ψηφίζουν πίστωση ποσού 652,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2014». 4. Εγκρίνουν δαπάνη και ψηφίζουν πίστωση ποσού 750,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2014». 5. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου εταιρείας Ι. ΜΠΕΖΙΑΝΗΣ Ν. ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ Ο.Ε., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 6. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 193/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.403,42, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αμοιβές και [2]

3 ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Ε. ΛΙΝΑΡΔΟΥ». 142/2015 «Περί λήψης απόφασης πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ - Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» 143/2015 «Περί λήψης απόφασης πληρωμή της εταιρείας ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» 144/2015 «Περί λήψης απόφασης πληρωμή της εταιρείας O.T.S. A.E.» 145/2015 «Περί λήψης απόφασης έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της οφειλής που αφορά τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου στο δικαιούχο ΑΝΑΡΓΥΡΟ Ε. ΛΙΝΑΡΔΟ, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 193/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 979,08, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της οφειλής που αφορά τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου, στη δικαιούχο εταιρεία Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ - Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 193/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 5.436,60, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της οφειλής για την εργασία χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων νερών και περιβαλλοντικών δειγμάτων έτους 2013, στη δικαιούχο εταιρεία ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 193/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 5.175,21, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την ετήσια προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του λογισμικού των διαφόρων υπηρεσιών του δήμου μας, στη δικαιούχο εταιρεία Ο.Τ.S A.E., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 1. Εγκρίνει τις υπ αριθμ. 5/2015 & 193/2015 δεσμεύσεις [3]

4 πληρωμή της δικαιούχου εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ». 146/2015 «Περί λήψης απόφασης πληρωμή της εταιρείας ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» 147/2015 «Περί λήψης απόφασης πληρωμή της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ» 148/2015 «Περί λήψης απόφασης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δημοτικών αντλιοστασίων». 149/2015 «Περί λήψης απόφασης ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 8.400,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της δαπάνης επιμόρφωσης υπαλλήλων του δήμου, στο δικαιούχο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 193/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού ,80, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Τανάγρας» για την πληρωμή της οφειλής για την προμήθεια προκατασκευασμένης αίθουσας, στη δικαιούχο εταιρεία ΕΥΡΩΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.B.Ε.E., με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 174/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.081,17, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού» για την πληρωμή της προμήθειας ραφιών τύπου dexion, στη δικαιούχο εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 1. Εγκρίνει την αριθμ. 45/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού ,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση δημοτικών αντλιοστασίων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους Εγκρίνει την υπ αριθμ. 190/2015 δέσμευση ανάληψης [4]

5 πίστωσης σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια». 150/2015 «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του λογαριασμού εσόδων εξόδων του δήμου περιόδου 1/1/2014 έως 31/12/2014». 2. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 60,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» Εγκρίνει τους ακόλουθους λογαριασμούς εσόδων εξόδων, που αφορούν το διάστημα από 1/1/2014 έως 31/12/2014, και υποβλήθηκαν από το δημοτικό ταμία με το υπ. αριθμ. 2298/ έγγραφο του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β.Δ., της 17/5/1959, ΦΕΚ 114Α/ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α. έσοδα: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Βεβαιωθέντα , , , ,50 Εισπραχθέντα , , , ,59 Υπόλοιπα προς είσπραξη 0,00 0, , ,91 Β. Εξοδα: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ Ενταλθέντα , , , ,61 Πληρωθέντα , , , ,61 Υπόλοιπα προς πληρωμή 0, , ,53-0,00 Γ. Χρηματικό υπόλοιπο περιόδου: ,98 A/A / / ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΤΑΜΕΙΟ) ΑΡΙΘΜ.ΛΟΓ/ΣΜ ΚΩΔ.ΓΕΝ.ΛΟΓ ΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 31/12/2014 ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ,96 ΤΑΜΕΙΟ Δ.Ε. ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ,27 ΤΑΜΕΙΟ Δ.Ε. ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙ ΩΝ ,81 ΤΑΜΕΙΟ Δ.Ε. ΤΑΝΑΓΡΑΣ ,18 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,56 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ,51 ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΔΕ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ) ,73 4. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ(Λογ/σ μός Διαχείρησης Επιχορηγούμενων Έργων) ,01 [5]

6 EFG - ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ,17 EFG - ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ,87 EFG - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ,81 8. EFG - N.103/ , / EFG - Γ.Π.Σ. Σχηματαρίου ,17 EFG - Πολεοδομική μελέτη αναθ.σχ.πόλεως) ,82 ΑΠΟΚ/ΣΗ ΧΑΔΑ ΘΕΣΗ "ΔΑΣΥΛΙΟ" Δ.ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟ Υ ,53 EFG - Εισφορά σε χρήμα & γη) ,48 EFG - Ευρωπαικός Προθεσμιακός ,00 151/2015 «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 609/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Περί λήψης απόφασης για την απ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο παροχής γνωμοδότησης σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν στην εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων ακινήτων και τις υποχρεώσεις των παροδίων έναντι του Δήμου» [6] EFG - Όψεως - Άτοκος ,00 ΤΠΔ - Ληξιπρόθεσμες Οφειλές ,13 ΣΥΝΟΛΑ ,85 Μείον ανεξόφλητες επιταγές την 31/12/ ,87 Μείον αναπόδοτες κρατήσεις πληρωμένων ενταλμάτων 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο περιόδου: ,98 1. Αναθέτει στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία», την εντολή μελέτης και παροχής γνωμοδότησης στο ερώτημα του δήμου αν ο μη υπόχρεος ή μη δικαιούχος σε αποζημίωση Δήμος έχει τη δυνατότητα να επισπεύσει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση και αν μπορεί να παρακαταθέσει την αποζημίωση που θα προσδιοριστεί για λογαριασμό υπόχρεου και να την αναζητήσει από αυτόν, προκειμένου να συντελεστεί η απαλλοτρίωση και να εκτελεστούν εργασίες στα απαλλοτριούμενα ακίνητα. 2. Εγκρίνει την αριθμ. 207/2015 δέσμευση ανάληψης 3. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζουν πίστωση ποσού 615,00 σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία», με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά 5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της

7 152/2015 «Περί λήψης απόφασης για την απ ευθείας ανάθεση εντολής σε δικηγόρο μελέτης και παροχής γνωμοδότησης σχετικά με το χειρισμό υποθέσεων που αφορούν στην εφαρμογή του σχεδίου πόλεως, τις αποζημιώσεις των ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων ακινήτων και τις υποχρεώσεις των παροδίων έναντι του Δήμου». 153/2015 «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της υπ αριθμ. 96/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης στους δικαιούχους υπαλλήλους της διοικητικής υπηρεσίας». 1. Αναθέτει στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία», την εντολή μελέτης και παροχής γνωμοδότησης στα κάτωθι ερωτήματα: Α) Με ποιο τρόπο ιδιοκτησία (κατοικία με το οικόπεδό της) η οποία αν και βρίσκεται εντός παλαιού οικισμού προϋφιστάμενου του έτους 1923, ο οποίος έχει ενταχθεί στο Γ.Π.Σ. ως οικισμός, έχει εξαιρεθεί από το Γ.Π.Σ. του περιγράμματος του οικισμού, μπορεί να ενταχθεί στο περίγραμμα του οικισμού που ορίζει το Γ.Π.Σ. Β) Με ποιο τρόπο μπορεί να διατεθεί νέο οικόπεδο που δόθηκε στο Δήμο με την Πράξη Εφαρμογής του Σχεδίου Πόλεως, σε ιδιοκτήτες οικοπέδων, που λόγω της Πράξης Εφαρμογής, ο Δήμος τους οφείλει αποζημίωση σε γη. 2. Εγκρίνει την αριθμ. 206/2015 δέσμευση ανάληψης 3. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζουν πίστωση ποσού 984,00 σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2015, για την αμοιβή μαζί με τον αναλογούντα Φ.Π.Α. του άνω Δικηγορικού Γραφείου για τις γνωμοδοτήσεις για τα παραπάνω θέματα. 4. Το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα της δικαιούχου δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Γεώργιος Δ. Ανδρέου Δημήτριος Γ. Ανδρέου & Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία», με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά 5. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την εκτέλεση της Την ορθή επανάληψη της αριθμ. 96/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ως εξής: 1. Εγκρίνει την αριθμ. 193/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.029,70 σε βάρος του Κ.Α του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του δήμου μας οικονομικού έτους 2015 για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης στη στους δικαιούχους υπαλλήλους του δήμου μας. 3. Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων υπαλλήλων, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της [7]

8 154/2015 «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο τροποποίησης του προϋπολογισμού του δήμου, έτους 2015». 155/2015 «Περί λήψης απόφασης δαπάνης που έχει γίνει από την πάγια προκαταβολή που εκδόθηκε στο όνομα της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων κ. Λιάπη Ηλιάνας». 156/2015 «Περί λήψης απόφασης δαπάνης που έχει γίνει από την πάγια προκαταβολή που εκδόθηκε στο όνομα του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου κ. Καραγκούνη Γεώργιου». Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 ως εξής: Ενίσχυση του Κ.Α. εξόδων με τίτλο «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης του Δήμου Τανάγρας με την ΕΥΔΑΠ Φάση Α - Κατασκευή διυλιστηρίου δεξαμενής και λοιπών εγκαταστάσεων ύδρευσης από ΕΥΔΑΠ» με το ποσό των ,63 μεταφέροντας, μέσω του Κ.Α. εξόδων με τίτλο «Αποθεματικό», πίστωση: ποσού ,00 από τον Κ.Α με τίτλο: «Σύνδεση δικτύου ύδρευσης Δήμου Τανάγρας με την ΕΥΔΑΠ (φάση Β κατασκευή διυλιστηρίου, δεξαμενής και λοιπών Δ.Ε. Τανάγρας) ποσού ,63 από τον Κ.Α με τίτλο: «Ανάπλαση κέντρου οικισμού Ασωπίας» 1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την πάγια προκαταβολή και αναλήφθηκαν με το υπ αριθμ. 66/2015 χρηματικό ένταλμα 2. Εγκρίνει την αριθμ. 121/2015 δέσμευση ανάληψης 3. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.980,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρ. 82, παρ. γ) Δ.Ε. Οινοφύτων», οικονομικού έτους Εγκρίνει την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος, επ ονόματι του πληρωθέντος δικαιούχου ΒΥΤΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕ, με ειδική επισήμανση επί του χρηματικού εντάλματος ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζόμενου την πάγια προκαταβολή Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Οινοφύτων. 5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την πάγια προκαταβολή και αναλήφθηκαν με το υπ αριθμ. 81/2015 χρηματικό ένταλμα 2. Εγκρίνει την αριθμ. 121/2015 δέσμευση ανάληψης 3. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.980,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρ. 82, παρ. γ) Δ.Ε. Σχηματαρίου», οικονομικού έτους Εγκρίνει την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος, επ ονόματι του πληρωθέντος δικαιούχου ΒΥΤΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ [8]

9 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΠΕ, με ειδική επισήμανση επί του χρηματικού εντάλματος ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζόμενου την πάγια προκαταβολή Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Σχηματαρίου. 5. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την εκτέλεση της 157/2015 «Περί λήψης απόφασης πληρωμή του 1 ου λογαριασμού του έργου: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στην Καλλιθέα». 158/2015 «Περί λήψης απόφασης πληρωμή του 2 ου λογαριασμού του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση έως δεξαμενή Δ.Δ. Κλειδιού». 159/2015 «Περί λήψης απόφασης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια». 160/2015 «Περί λήψης απόφασης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Εργασία για τη συντήρηση λοιπών προγραμμάτων». 1. Εγκρίνει την αριθμ. 189/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού ,16, στον Κ.Α για την πληρωμή του 1 ου λογαριασμού του έργου: «Διαμόρφωση Κ.Χ. στην Καλλιθέα» στη δικαιούχο Κ/Ξ ΜΠΕΚΡΗ Ε. ΜΠΕΚΡΗ Π. & ΣΙΑ Ε.Ε. / ΜΠΑΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 1. Εγκρίνει την αριθμ. 5/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 9.273,27, στον Κ.Α για την πληρωμή του 2 ου λογαριασμού του έργου: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης από γεώτρηση έως δεξαμενή Δ.Δ. Κλειδιού» στο δικαιούχο ΤΣΙΑΚΑΛΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 1. Εγκρίνει την υπ αριθμ. 190/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 450,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» 1. Εγκρίνει την αριθμ. 195/2015 δέσμευση ανάληψης 2. Εγκρίνει δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 1.500,00, σε βάρος του Κ.Α με τίτλο: «Εργασία για τη συντήρηση λοιπών προγραμμάτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους [9]

10 Η πρακτικογράφος Πίκου Ευαγγελία [10]

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1445/28-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1445/28-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 44 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση της αριθμ.8/2011 απόφασης του Δ.Σ. του Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 23/01/2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Θέμα: α/α Απόφασης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Από το υπ αριθμό 24/2014 πρακτικό ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Προποντίδας. Αριθμ. Πίνακα: 23/2014 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ``ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Νεστόριο: 10/01/2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 1 ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Θέμα: α/α Περίληψη Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθμ. 15/21.4.2015 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου και με μνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩΕΟ-ΨΓΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 Στην Ιθάκη, σήμερα, Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013 ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης συνήλθαν σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012

2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 2 η ΕΚΘΕΣΗ (ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2012 Για το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου Μιχελεκάκης Εμμανουήλ Υπ. Διδάκτορας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015».

ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ.ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 342/2014 ΘΕΜΑ : «Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Θηβαίων οικον.έτους 2015». Α/Α Στη Θήβα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΨΚ-Ρ65 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 2 / 2013 συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) -------

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Μαϊου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 23 ης Ειδικής Συνεδρίασης της 13 ης Νοεμβρίου 2014 Λήψη απόφασης περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με

Εισήγηση. Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη 20-01-2014 1 Προς το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου του Δήμου Τρίπολης με «Ψήφιση πίστωσης για την πληρωμή προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42

Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 Εισηγήσεις συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς Σελίδα 1 από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ. Αποφ. 06/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης 5 ης /10.10.2013 της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα