ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ"

Transcript

1 ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών. Αρ.Συμβ.: CY2005/17/

2 Έναπλήθοςβιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργοταξίων, εργαστηρίων, συνεργείων, νοσοκομείων και άλλων μονάδων, χρησιμοποιούν φιάλες με βιομηχανικά αέρια υπό πίεση. Το φάσμα των εργασιών είναι εξαιρετικά ευρύ: από συγκολλήσεις και κοπές (χρήση οξυγόνου) έως την δημιουργία αδρανούς ατμόσφαιρας σε κλειστούς χώρους (χρήση αζώτου ή ευγενών αερίων). Τα μέτρα ασφάλειας συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες καλήςχρήσηςτωνφιαλών.

3 Νομοθετικό Πλαίσιο Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμοί του 2003 (Κ.Δ.Π. 311/2003) Η περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Γνωστοποίηση του 2004 (Κ.Δ.Π. 289/2004) Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Εξοπλισμός υπό Πίεση) Κανονισμοί του 2005 (Κ.Δ.Π. 468/2005)

4 Με σκοπό την ευκολότερη μεταφορά, χρήση και αποθήκευση αερίων, κυκλοφορούν στην αγορά φιάλες των οποίων η πίεση κυμαίνεται μεταξύ λίγων ατμοσφαιρών και 200 bar ή περισσότερο. Συνήθως είναι κατασκευασμένες από χάλυβα αλλά υπάρχουν και κάποιες από αλουμίνιο (π.χ. πυροσβεστήρες). Οι κίνδυνοι από τις φιάλες αερίων μπορούν να καταταγούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: Κίνδυνοι από το μεγάλο βάρος των φιαλών Κίνδυνοι από την υψηλή πίεση ή τη χαμηλή θερμοκρασία κατά την εκτόνωση των αερίων Κίνδυνοι από τις ιδιότητες του κάθε αερίου (οξειδωτικά, εύφλεκτα, ερεθιστικά, διαβρωτικά, αδρανή, κ.λπ.)

5 Μέτρα για την αποφυγή κινδύνων λόγω του βάρους των φιαλών Αποθηκεύετε και χρησιμοποιείτε τις φιάλες σε κατακόρυφη θέση Διασφαλίστε τις φιάλες από πτώση (χρήση αλυσίδων, ιμάντων και μεταλλικών πλαισίων) Χρησιμοποιείτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μεταφορά των φιαλών (καρότσια, μεταλλικούς κλωβούς, κ.λπ.)

6 Μέτρα για την αποφυγή κινδύνων από την υψηλή πίεση και τη χαμηλή θερμοκρασία κατά την εκτόνωση των αερίων Αποφεύγετε τη μηχανική καταπόνηση των φιαλών (χτυπήματα, βλάβη σπειρώματος κλπ.) Συνδέετε τις φιάλες μόνο με κατάλληλο εξοπλισμό (μειωτήρες και μανόμετρα κατάλληλων διαστάσεων) Αποφεύγετε τα υπερβολικά συστήματα ασφάλειας πάνω στη φιάλη (όσο πιο πολύπλοκα είναι αυτά τόσο αυξάνεται η πιθανότητα βλάβης ή διαρροών) Αποθηκεύετε τις φιάλες μακριά από πηγές θερμότητας (ήλιος, θερμικές κατεργασίες κλπ.) Απομακρύνετε τις φιάλες από τις φωτιές (κίνδυνος έκρηξης)

7 Μέτρα για την αποφυγή κινδύνων από την υψηλή πίεση και τη χαμηλή θερμοκρασία κατά την εκτόνωση των αερίων Αποφεύγετε την διάβρωση των φιαλών που μειώνει την αντοχή των τοιχωμάτων Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες αποφεύγετε τις μηχανικές κρούσεις γιατί ο χάλυβας γίνεται εύθραυστος Η απότομη εκτόνωση του αερίου προκαλεί ψύξη της φιάλης. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα προκαλεί «ψυχρά εγκαύματα», γι αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα γάντια.

8 Μέτρα για την αποφυγή κινδύνων λόγω των ιδιοτήτων του Εύφλεκτα αέρια (π.χ. ασετυλίνη) Αποθηκεύετε τις φιάλες μακριά από άλλα αέρια σε καλά αεριζόμενο χώρο. Αποφεύγετε τις διαρροές. Ο έλεγχος των διαρροών να γίνεται με κατάλληλο υγρό (π.χ. αραιό διάλυμα νερού με απορρυπαντικό) και σε καμιά περίπτωση με φλόγα. Εφόσον διαπιστωθεί διαρροή, να μην προσπαθήσετε να ανοίξετε ή κλείσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό διακόπτη, απομακρύνατε οποιαδήποτε άλλη πηγή ανάφλεξης και αερίστε το χώρο. Απαγόρευση καπνίσματος σε χώρους αποθήκευσης και χρήσης εύφλεκτων αερίων. Τοποθέτηση των φιαλών σε κατάλληλες θήκες που διαθέτουν αισθητήρες θερμοκρασίας.

9 Μέτρα για την αποφυγή κινδύνων λόγω των ιδιοτήτων του Εύφλεκτα αέρια (π.χ. ασετυλίνη) Εάν υπερθερμανθεί μια φιάλη με εύφλεκτο αέριο, κλείστε τη βαλβίδα και απομακρύνεται τη φιάλη από την πηγή θερμότητας (χρήση γαντιών), ψύξετε τη φιάλη με νερό (ψεκάστε την από απόσταση) έως ότου ψυχθεί επαρκώς. Σε περίπτωση πυρκαγιάς διακόψτε άμεσα την παροχή (κλείσιμο βαλβίδας) και ψύξτε τη φιάλη. Οι φιάλες ασετυλίνης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα με ειδική βαλβίδα αντεπιστροφής (φλογοπαγίδα) λόγω κινδύνου έκρηξης. Χρησιμοποιείτε την ασετυλίνη στην κατάλληλη χαμηλή πίεση (περίπου στα 1,8 bar).

10 Μέτρα για την αποφυγή κινδύνων λόγω των ιδιοτήτων του Οξειδωτικά αέρια (π.χ. Οξυγόνο) Λειτουργείτε τις βαλβίδες με χαμηλή πίεση. Κρατάτε το σύστημα παροχής καθαρό από λιπαντικά κλπ. Χρησιμοποιείτε άφλεκτα υλικά. Αποφεύγετε την είσοδο και την εργασία σε χώρους με πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αερίου (έλεγχος με κατάλληλα όργανα). Αποφεύγετε αυστηρά τη χρήση οξυγόνου αν για τις ίδιες εργασίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πεπιεσμένο αέρα ή άλλα αέρια.

11 Μέτρα για την αποφυγή κινδύνων λόγω των ιδιοτήτων του Αδρανή αέρια (π.χ. Άζωτο, Ήλιο, Αργό) Αερίζετε καλά τους χώρους διότι οι διαρροές δημιουργούν έλλειψη οξυγόνου και είναι δυνατόν να προκαλέσουν ασφυξία. Τοξικά, Ερεθιστικά, Διαβρωτικά αέρια Ελέγχετε τακτικά για πιθανές διαρροές. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό (π.χ. κατάλληλες μάσκες). Ο χειρισμός των φιαλών να γίνεται από εκπαιδευμένο προσωπικό.

12 Σήμανση Φιαλών Οι φιάλες έχουν χαρακτηριστικό χρώμα ανάλογα με το αέριο που περιέχουν. Οι χρωματισμοί φιαλών των βασικώναερίωνέχουνωςεξής: Ασετυλίνη (Κίτρινο) Οξυγόνο (Λευκό) Διοξείδιο του άνθρακα (Γκρίζο σκούρο) Υδρογόνο (Κόκκινο) Άζωτο (Μαύρο) Αδρανή αέρια, δηλ. Αργό, κρυπτό, ήλιο & ξένο (Καφέ) Χαρακτηριστικές σημάνσεις φιαλών: 1, 2, L

13 Παραλαβή φιαλών Πριν παραλάβετε μια φιάλη βεβαιωθείτε ότι σε αυτήν αναγράφονται: Ο οίκος κατασκευής Οαριθμόςτηςφιάλης Η ημερομηνία κατασκευής Το βάρος της φιάλης Ηπίεσηεμφιάλωσης Ηπίεσηδοκιμής Οιδιοκτήτης Η ημερομηνία τελευταίου ελέγχου Η ημερομηνία επόμενου ελέγχου

14 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών Μικρός αριθμός φιαλών είναι δυνατόν ν αποθηκευτεί σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους, ώστε να εξασφαλίζονται οι βασικές αρχές ασφάλειας. Μεγάλος αριθμός φιαλών πρέπει ν αποθηκεύεται σε ειδικά σχεδιασμένους χώρους, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφάλειας. Γεμάτες ή κενές φιάλες αερίων υπό πίεση πρέπει ν αποθηκεύονται σε επαρκώς αεριζόμενη περιοχή (βαριά αέρια μπορεί να συγκεντρωθούν κοντά στο δάπεδο) κατά προτίμηση σε ανοικτό χώρο αλλά με προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

15 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών Οι φιάλες θα πρέπει να τοποθετούνται με ασφάλεια σε σχετικά ξηρές επιφάνειες, ώστε ν αποφεύγεται κατά το δυνατόν η διάβρωσή τους. Ο χώρος που θα επιλεγεί για την τοποθέτηση των φιαλών, θα πρέπει να μη διατρέχει κινδύνους από φωτιά (γυμνή φλόγα, σπινθήρες, κ.λπ.) και να έχει απόσταση ή κατάλληλη προστασία από πηγές θερμότητας και ανάφλεξης.

16 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών Οι φιάλες πρέπει να τοποθετούνται σε κατακόρυφη θέση και ν ασφαλίζονται με κατάλληλο τρόπο (αλυσίδα, ιμάντες κ.λπ.) ώστε ν αποφεύγεται η πτώση τους. Απαγορεύεται η αποθήκευση φιαλών αερίων με άλλα χημικά όπως λιπαντικά, αλογόνα, διαβρωτικά κ.λπ. Εντός του αποθηκευτικού χώρου οι φιάλες οξυγόνου πρέπει ν αποθηκεύονται σε απόσταση 3 μέτρων τουλάχιστον από τις φιάλες καυσίμων αερίων. Εναλλακτικά η χρήση διαχωριστικού τοιχίου μπορεί να εξασφαλίσει τον απαραίτητο διαχωρισμό.

17 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών Οι γεμάτες φιάλες πρέπει να τοποθετούνται χωριστά από τις κενές και οι φιάλες που περιέχουν διαφορετικά αέρια να είναι ευκρινώς διαχωρισμένες μεταξύ τους. Φιάλες LPG περιεκτικότητας πάνω από 50Kg θα πρέπει ν αποθηκεύονται σε απόσταση μεγαλύτερη των τριών μέτρων από φιάλες οποιουδήποτε αερίου υπό πίεση. (Οδηγός αποθήκευσης υγραερίου σε κυλίνδρους). Τα τοξικά και διαβρωτικά αέρια πρέπει ν αποθηκεύονται ξεχωριστά απ όλα τ άλλα αέρια. Μην αποθηκεύετε φιάλες χωρίς επισήμανση του περιεχομένου τους.

18 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών Αλυσίδα Ιμάντας;

19 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών Αλυσίδα Ιμάντας;

20 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών Κακή αποθήκευση Ασετιλίνη και οξυγόνο μαζί

21 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών

22 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών Καταπόνηση από ηλεκτρικό τόξο

23 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών

24 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών

25 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών

26 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών

27 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών

28 Ασφαλής Αποθήκευση Φιαλών

29 Ασφαλής Διακίνηση Φιαλών Η μεταφορά των φιαλών στα σημεία χρήσης θα πρέπει να γίνεται είτε με κατάλληλο καρότσι, είτε με κατάλληλο καλάθι (μεταλλικό κλωβό) που να προσαρμόζεται σε ανυψωτική διάταξη (περονοφόρο, γερανογέφυρα, κ.λπ.). Κατά τις μεταφορές προστατέψτε τις βαλβίδες της φιάλης με το ειδικό μεταλλικό κάλυμμα. Προτιμήστε φιάλες Altop με κατάλληλο προστατευτικό (διευκόλυνση και ασφάλεια κατά την αποθήκευση, διακίνηση και χρήση των φιαλών).

30 Ασφαλής Διακίνηση Φιαλών

31 Ασφαλής Διακίνηση Φιαλών

32 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Η υπερβολική θερμότητα έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της εσωτερικής πίεσης της φιάλης, μειώνοντας τη μηχανική αντοχή των τοιχωμάτων της και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη. Αποφεύγετε απρόσεκτους χειρισμούς των φιαλών. Μην αφήνετε τις φιάλες να πέσουν ή άλλα βαριά αντικείμενα να πέσουν πάνω σε αυτές. Διατηρήστε τις φιάλες σε απόσταση από ηλεκτρικά εργαλεία συγκόλλησης, πυρωμένα μέταλλα, καυστήρες και γενικά θερμές επιφάνειες.

33 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Αναφέρατε άμεσα στην προμηθεύτρια εταιρεία οποιαδήποτε ζημιά έχει προκληθεί σε κάποια φιάλη ή βαλβίδα φιάλης. Ποτέ μην το αποκρύψετε και ποτέ μην επιχειρήσετε να την επιδιορθώσετε! Μην επιτρέπετε να έρθουν σε επαφή λιπαντικά υλικά με τις φιάλες και τον εξοπλισμό των αερίων (εξαρτήματα προσαρμογής, μανόμετρο, βαλβίδες κλπ.) (το οξυγόνο αντιδρά βίαια με λάδια και γράσα και μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή βίαιη ανάφλεξη). Μη χρησιμοποιείτε στεγανωτικά υλικά. Διατηρήστε τις βαλβίδες των φιαλών καθαρές (καθαρίστε με πεπιεσμένο αέρα ή άζωτο).

34 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος πεπιεσμένος αέρας ή άζωτο, ο καθαρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί ανοίγοντας στιγμιαία τη βαλβίδα της φιάλης («snift»). Η διαδικασία αυτή ακολουθείται εφόσον: Χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα Μ.Α.Π. (γυαλιά, κ.λπ.) Δεν υπάρχει καμία πηγή πιθανής ανάφλεξης στο χώρο Μην κάθεστε μπροστά στην έξοδο της βαλβίδας και μην παρεμβάλετε τα χέρια ή κάποιο αντικείμενο στο ρεύμα του εξερχόμενου αερίου Μην χρησιμοποιείτε τη διαδικασία «snift» σε φιάλες υδρογόνου (πιθανότητα αυθόρμητης ανάφλεξης) και σε φιάλες με τοξικά αέρια.

35 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Χρησιμοποιείτε τις φιάλες για το σκοπό που κατασκευάστηκαν (όχι ως υποστηρίγματα ή κυλίνδρους κύλισης). Η αποθήκευση και ο χειρισμός τους δεν θα πρέπει να μειώνειτημηχανικήτουςαντοχή(αποφυγή κτυπημάτων, τομών, διάβρωσης κ.λπ.). Μη διατηρείτε περισσότερες φιάλες από τις απαραίτητες σε χώρους εργασίας. Κατά προτίμηση οι φιάλες θα πρέπει να φυλάσσονται κοντά σε πόρτες και μακριά από διαδρόμους κυκλοφορίας και οδεύσεις διαφυγής. Σημειώστε τις φιάλες που εκτέθηκαν σε πυρκαγιά και αναφέρατε το γεγονός στον προμηθευτή (μείωση αντοχών).

36 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία κατά τη σύνδεση των φιαλών (κάβουρας, κλειδί κατάλληλου διαμετρήματος και μήκους, κ.λπ.). Μην σφίγγετε πολύ το μειωτήρα πάνω στην φιάλη γιατί υπάρχει πιθανότητα να καταστραφεί το σπείρωμα. Για να σφίξετε μια βαλβίδα, διακόψτε τη λειτουργία της φιάλης. Κλείνετε τη βαλβίδα όταν η φιάλη δεν λειτουργεί. Κρατάτε τις συνδέσεις καθαρές. Ελέγχετε τακτικά την κατάστασή τους. Συνδέετε μόνο τον κατάλληλο για κάθε χρήση εξοπλισμό (ρυθμιστές πίεσης, αντεπίστροφεςβαλβίδεςκ.λπ.).

37 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Σε περίπτωση που το σπείρωμα του κλείστρου έχει κατασταφεί ή είναι ελαττωματικό, μην επιχειρήσετε να συνδέσετε το ρυθμιστή πίεσης ή άλλη προσαρμογή. Βεβαιωθείτε για το περιεχόμενο της φιάλης πριν από τη χρήση. Οι κατασκευαστές έχουν υιοθετήσει έναν χρωματικό κώδικα για το είδος των φιαλών. Διαβάζετε πάντα τα σήματα και τις οδηγίες με προσοχή. Επιστρέφετε τη φιάλη στον προμηθευτή με κλειστή τη βαλβίδα και με το προστατευτικό κάλυμμα. Να παραμένει πάντοτε μικρή ποσότητα αερίου μέσα στην φιάλη ώστε ν αποφεύγεται η επιμόλυνση από τον αέρα ή την υγρασία.

38 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Χρησιμοποιείτε τις φιάλες σε κατακόρυφη θέση. Ειδικά για τις φιάλες ασετυλίνης, εάν αυτές έχουν μεταφερθεί σε οριζόντια θέση, τοποθετήστε τις σε κατακόρυφη θέση για το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πριν από τη χρήση του αερίου. Οι φιάλες των πεπιεσμένων αερίων και οι βαλβίδες των φιαλών είναι σχεδιασμένες για να τροφοδοτούν αέριο μέσω κατάλληλου ρυθμιστή πίεσης. Ο ρυθμιστής προσαρμόζεται απευθείας στη βαλβίδα της φιάλης. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα και σωληνώσεις μεταξύ της βαλβίδας της φιάλης και του ρυθμιστή πίεσης, εάν δεν εξασφαλισθεί ότι αυτά είναι κατάλληλα και εγκατασταθούν από εξειδικευμένο προσωπικό.

39 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Οι ρυθμιστές πίεσης θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για κάθε βιομηχανικό αέριο υπάρχουν κατάλληλοι ρυθμιστές πίεσης. Οι περισσότεροι ρυθμιστές πίεσης είναι εφοδιασμένοι με μανόμετρα που δεν πρέπει να αφαιρεθούν, αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Για την αποφυγή επιστροφής φλόγας στη φιάλη, χρησιμοποιούνται ειδικές αντεπίστροφες βαλβίδες (φλογοπαγίδες) στην έξοδο των ρυθμιστών πίεσης οξυγόνου, ασετυλίνης, προπανίου και υδρογόνου.

40 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Υπάρχουν δύο κυρίως είδη φλογοπαγίδων για τις διατάξεις που περιλαμβάνουν και φιάλες με αέρια υπό πίεση. Οι φλογοπαγίδες φιαλών που τοποθετούνται στην έξοδο των ρυθμιστών πίεσης και οι φλογοπαγίδες ελαστικών που τοποθετούνται στους εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης κοντά στον καυστήρα τσιμπίδα. Καιταδύοείδηβαλβίδων φλογοπαγίδων μπορούν να συγκρατούν και την αντίστροφη πορεία της φλόγας, αλλά και την αντίστροφη ροή του αερίου. Χρησιμοποιείτε μόνο εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης που είναι ειδικά σχεδιασμένοι για χρήση με αέρια υψηλής πίεσης.

41 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Επιλέγετε εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης καλής ποιότητας (αποφυγή σκλήρυνσης, παρουσίασης ρωγμών και διαρροών). Εξασφαλίστε την καλή προσαρμογή των εύκαμπτων σωλήνων σύνδεσης με τον υπόλοιπο εξοπλισμό, με τη χρήση κατάλληλων σφιγκτήρων. Μη χρησιμοποιείτε εύκαμπτους σωλήνες σύνδεσης με μεγαλύτερο μήκος απ ότι πραγματικά χρειάζεται (προβλήματα στρέψης, φθοράς κ.λπ.). Σε κάθε περίπτωση, ο χειριστής της διάταξης θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση στη βαλβίδα της φιάλης ώστε να μπορεί να κλείσει γρήγορα τη φιάλη σε περίπτωση ανάγκης.

42 Ασφαλής Χρήση Φιαλών Σε περίπτωση που οι ρυθμιστές πίεσης και οι βαλβίδες παγώσουν λόγω μεγάλης ροής αερίου, ο εξοπλισμός θα πρέπει να ξεπαγώσει με τη χρήση ζεστού νερού και σε καμία περίπτωση με τη χρήση πηγής θερμότητας (φλόγα κ.λπ.).

43 Ασφαλής Χρήση Φιαλών

44 Ασφαλής Χρήση Φιαλών

45 Ασφαλής Χρήση Φιαλών

46 Ασφαλής Χρήση Φιαλών

47 Ασφαλής Χρήση Φιαλών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ: ΧΡΗΣΗ ΑΠΑΓΩΓΩΝ 4 2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΖΑΚΙ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γενικά Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, ευχαριστούμε για την προτίμηση και επιλογή στα προϊόντα της Regal, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη

Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Οδηγίες χρήσης για τον ιδιοκτήτη Λέβητας στερεών καυσίμων Logano G221 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 658 (2012/06) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα........................... 2 1 Επεξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων

Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3. Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Εκπαιδευτικό Φυλλάδιο 3 Εγχειρίδιο ασφαλούς λειτουργίας πρατηρίων Περιεχόμενα 1 Ιδιότητες καυσίμων...1 1.1 Ιδιότητες Βενζίνης / Πετρελαίου...1 1.2 Ιδιότητες LPG...2 2 Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ

ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ/ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ Βλαπτικοί παράγοντες Α/Α Πηγές κινδύνου Ανάγκες παρεμβάσεων (παραδείγματα) ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΜΟΝΤΈΛΑ FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Χαρακτηριστικά Για την άνεσή σας και την εξοικονόμηση ενέργειας ΕΞΥΠΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη

Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη Οδηγός αναφοράς τεχνικού εγκατάστασης και χρήστη RYYQ8T7Y1B RYYQ10T7Y1B RYYQ12T7Y1B RYYQ14T7Y1B RYYQ16T7Y1B RYYQ18T7Y1B RYYQ20T7Y1B RYMQ8T7Y1B RYMQ10T7Y1B RYMQ12T7Y1B RYMQ14T7Y1B RYMQ16T7Y1B RYMQ18T7Y1B

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 ) ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP1.5 (1 1/2 ) ΕΚΔΟΣΗ: Οκτώβριος 2008 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εγχειρίδιο εγκατάστασης και συντήρησης Εναλλάκτης θερμότητας emax GPH 50/75 Δευτερογενής εναλλάκτης θερμότητας για αναβάθμιση του βαθμού απόδοσης επιδαπέδιου λέβητα με καυστήρα αερίου ή πετρελαίου ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη

QUASAR 24 F. Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης. Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη QUASAR 24 F Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012

ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 ΟΔΗΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΙΟΣ 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγού Ορθής Πρακτικής για τις επιχειρήσεις παραγωγης ζαχαρωδων προϊόντων ΜΕΡΟΣ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Εισαγωγή...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες

ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ. Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Πληροφορίες για Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία ΑΘ. ΒΑΛΑΒΑΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης

Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης Ξυλόσομπα 7 747 005 460-00.RS blueline αρ. 7 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 70 65 800-0/007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter

Επιτοίχια Μονάδα - Inverter Επιτοίχια Μονάδα - Inverter E / Greek...... 3 English /... 26 μ 4 μ μ μ 5 8 μ 9 11 12 μ 15 μ 18 μ 21 22 μ 23 * μ μ. μ μ, μ. 3 Δομή και λειτουργία Κάλυμμα Είσοδος αέρα Φίλτρο Εσωτερική Μονάδα Κάλυμμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΑΡΟΓΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΤΣΕΑΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης

Οδηγίες λειτουργίας μηχανισμού μετάδοσης κίνησης EES-BA-GT-001-EL-05/12 Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης Περιεχόμενα: 1. Πεδίο εφαρμογής 2. Γενικές υποδείξεις 2.1 Εισαγωγή 2.2 Προσήκουσα χρήση 2.3 Χαρακτηρισμός 3. Υποδείξεις ασφαλείας 3.1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο απόλυτος ρυθμιστής ρεύματος! Το μοναδικό με εσωτερική οθόνη Και δυνατότητα ρυθμίσεων εντός οχήματος Μετέτρεψε το αυτοκίνητο σου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 )

ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΕΚΔΟΣΗ: Μάρτιος 2008 ΓΡΑΝΑΖΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΥΠΟΙ: BGP3 BGP3V (3 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. O.T. 39 A, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22 Τηλ.: (2310) 79 78 33, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i

MAIN 24 Fi MAIN 24 i MAIN 24 Fi MAIN 24 i Υψηλής απόδοσης λέβητες αερίου επίτοιχης εγκατάστασης Οδηγίες Εγκαταστάτη και Χρήστη CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI QUALITA' DELLE AZIENDE UNI EN ISO 9001 Η BAXI S.p.A., µια από τις µεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

Περιεχόμενα. Όλα τα προϊόντα Προδιαγραφές. Εισαγωγή. Οδηγίες ασφαλείας. Χρονοδιαγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οδηγίες ασφαλείας D103022X0GR Περιεχόμενα Όλαταπροϊόντα... Gr-91 Βαλβίδες ελέγχου... Gr-92 Ενεργοποιητές με βαλβίδα ελέγχου... Gr-93 Ρυθμιστές... Gr-94 Ανακουφιστικές βαλβίδες... Gr-95 Όργανα, διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα